Beboekonomika Karla Marxa

Bernard Brščič (Foto: Demokracija)

Karl Marx je imel o svojih teoretskih domislekih visoko mnenje. Sebe ter v nekoliko manjši meri svojega sotrudnika in mecena Friedricha Engelsa je pojmoval kot znanstvena socialista. Zgodovina naj bi jima zaupala poslanstvo poznanstvenjenja politične ekonomije. Marx se ni dojemal samo kot družbeni revolucionar, ampak tudi kot revolucionar znanosti, kot Nikolaj Kopernik politične ekonomije. Svoje socialistične predhodnike, na primer Roberta Owna, Charlesa Fourierja, Henrija de Saint-Simona ali Pierre-Josepha Proudhona, je označil za utopiste. Ti utopični socialisti naj bi bili naivneži, ki niso uporabljali znanstvenih metod in niso mogli pojasniti protislovij kapitalizma in zgodovinske neizbežnosti socializma. Ptolomejsko paradigmo klasične politične ekonomije in utopičnih socialistov naj bi zamenjala kopernikanska paradigma dialektičnega materializma Karla Marxa.

Filozofija znanosti postavlja jasne demarkacijske kriterije, ki ločujejo znanost od psevdoznanosti. Ne zadošča samo Marxova samorazglasitev za znanstvenika in diamata za znanost. Teorije niso same sebi namen, ampak je njihovo poslanstvo pojasnjevanje stvarnosti. Če se teorija ne sklada z dejstvi, toliko slabše za teorijo. Marksizem pa dejstva in stvarnost slabo pojasnjuje. Zelo slabo. Povedano drugače, hipoteze, oblikovane na podlagi marksistične teorije, ne prestanejo testa verifikacije oziroma jih je mogoče zlahka falsificirati, če uporabimo metodologijo Karla Popperja iz Logike znanstvenega odkritja.

Vzemimo za primer enega temeljnih zakonov marksizma, zakon o padajoči profitni stopnji, iz katerega Marx izpelje napoved o zlomu kapitalizma in neizbežnosti socialistične revolucije. Zakon o padajoči profitni stopnji Marx artikulira v 13. poglavju tretje knjige Kapitala. Tehnološki napredek naj bi vodil v večjo proizvodnjo na enoto investiranega kapitala. Hkrati zaradi inovacij kapitalisti delavce nadomeščajo s stroji, s tem pa višajo organsko sestavo kapitala. Ker po Marxu samo delo lahko ustvarja presežno vrednost, se ta zaradi rasti organske sestave kapitala začne zmanjševati. Posledica je dolgoročni trend padanja povprečne profitne stopnje. Paradoks je, da povprečna profitna stopnja ne pade zaradi zmanjšanja produktivnosti, ampak zaradi njenega povečanja kot posledice investiranja v stroje in opremo. Kapitalisti si po Marxu s svojo čezmerno investicijsko aktivnostjo sami kopljejo grob in tlakujejo pot socialistični revoluciji. Iz zakona padajoče profitne stopnje je mogoče oblikovati napoved, da bo do socialistične revolucije najprej prišlo v najbolj razvitih kapitalističnih državah. Glavna kandidatka v Marxovem času je bila njegova druga domovina Velika Britanija. Najbolj razvita industrijska država naj bi se poleg padajoče povprečne profitne stopnje soočala tudi z akutnim neskladjem med razvitostjo produkcijskih sil in produkcijskih odnosov. Skratka država, zrela za revolucijo.

A socialistična revolucija se ni zgodila v Veliki Britaniji, ni se zgodila v Franciji, Belgiji ali Nemčiji, takrat najbolj razvitih evropskih državah. Oktobrska revolucija se je zgodila v Rusiji, v zaostali državi z na pol izvedenim prehodom iz fevdalne v kapitalistično ureditev. V državi, kjer bi v skladu z Marxovo filozofijo zgodovine pričakovali izvedbo buržoazne, in ne socialistične revolucije. Če rdeči oktober 1917 pomeni posthumno zmago Marxa revolucionarja, pomeni hkrati popoln poraz Marxa kot “znanstvenika”. Če je eno od poslanstev znanosti predikcija, marksizem ni znanost, ampak psevdoznanstveni hokus pokus. Marxovega zakona o padajoči profitni stopnji ni mogoče empirično potrditi. Nasprotno, lahko ga ovržemo. Profitne stopnje v kapitalizmu nihajo in korelirajo s poslovnim ciklom. Kapitalizem skoraj 130 let po Marxovi smrti še vedno deluje, kapitalisti pa izkazujejo visoke profite.

Pri Marxu pa ni problematična samo neveljavnost zakona o padajoči profitni stopnji. Problematično je vse, zakon koncentracije in centralizacije kapitala, teoriji eksploatacije in alienacije, delovna teorija vrednosti, rešitev transformacijskega problema … Ne vem, kateri teoretski sklop marksizma je sploh v skladu z dejstvi in s stvarnostjo. Če fizik danes zagovarja ptolomejsko paradigmo ali zdravnik galensko teorijo tekočin, ju bodo njuni kolegi napotili na Poljanski nasip 58 ali na Studenec 48, marksisti pa se ob oznanjanju beboekonomike prosto sprehajajo med nami. Razlog, zakaj je tako, je po mojem preprost: marksizem ni znanost, je religija, ali kot je ugotavljal nemški filozof Karl Löwith − psevdomorfoza judeo-krščanskega mesianizma. Žal ima ta Löwithova psevdomorfoza v nasprotju z jehovstvom, kvekerstvom ali harekrišnovstvom za družbo pogubne posledice.

Bernard Brščič

 • večni srb

  Kaj je več, deset procentov od sto ali en procent od tisoč?

  • Mare Kranjc

   Ne kopiraj tujih člankov, da bi izpadel pameten, ker jih ne razumeš. Drugače se pa spodobi da navedeš avtorja, od katerega si prekopiral.

   • večni srb

    Avtor kolumen je naveden zgoraj, komentar je pa anonimen, tako kot naši avatarji in je zato vrednost mojega dela spremenjena v dodano vrednost uredništva.

 • večni srb

  Kdo je pravzaprav iznašel kapitalizem, mogoče gospod Kapital, ker se velika odkritja ponavadi imenujejo po ljudeh, ki so jih odkrili. Po Marxu, se imenuje marksizem, čeprav je znan po svojem delu Kapital. Marxizem je izraz, ki ga je za celotno marxovo teorijo uvedel češki filozov Kautsky, za katerega je Engels ugotovil, če je ta čeh marksist, potem on ni. Ko je Engels umrl, je Kautsky izumil še boljševizem, kamor je najbrž spadal že od samega začetka.

  Kaj je pravzaprav kapital? Marx je rekel, da je to nekaj za na kruh namazat.
  Kapital analizira dva fenomena človeškega poustvarjanja, eden je zmožnost pretvarjanja naravnih snovi v umetelne izdelke, drugi je sprememba načina življenja, ki ga omogočijo novi proizvodi in vrednote. Recimo, če splezamo na drevo in utrgamo banano, to še ni kapital, kadar pa posadimo pšenico in iz nje spečemo kruh, gre za neprimerno bolj tehnično kompliciran proces, ki vključuje več dejavnikov, vendar zagotavlja kruh tudi v času in na prostoru, kjer banane ne zorijo, čez celo leto. Banano dobimo od narave, kruh pa od cesarja. Banana je sadež, kruh je kapital. Kruh je izdelan iz pšenice, vode, kvasa in soli, zmes najprej vzhaja, nato jo spečemo v primerni peči. Pšenico posadi in žanje kmet, plemenito plesen vzgojijo pivovarji, sol kopljejo rudarji oziroma solinarji, peč sezida lončar, drva pa posekajo gozdarji, kruh speče naposled pek. Banano si lahko utrga vsaka opica kar sama, kjer pač rastejo.

  Marx se torej sprašuje, zakaj bi vam kdo spekel in dal kruh? In koliko je vreden kos kruha, če ste lačni in nikjer ni bananovcev, koliko pa kadar je vsega na pretek in ljudje mečejo kruh stran, ker so siti potice. Da ne bi jedli samo banane in potico, je Marx v svojo ekonomijo vpeljal tudi politično teorijo, da bi ljudje ločili življenjsko nujne potrebščine od luksuza in presežkov proizvodnje. Posledica njegovih idej je nesorazmerno povečanje prebivalstva po celem planetu, kjer lahko ljudje umirajo od lakote edino, če jih politiki namerno izstradajo.

 • večni srb

  Vedno sem vesel za članke in kolumne o Marxu, ne glede na avtorja, vsebino ali zorni kot, ker točno to je filozof od nas tudi pričakoval, da se bodo še številne generacije po njegovi smrti spraševale in ugibale o raznih politično ekonomskih formah ter jih skušali analizirati in razumeti, da bi jih lahko izboljšali in razširili.
  Danes je lahko imeti Marxa za bedaka in nakladača, ko vse že obstaja, ampak predstavljajmo si kaj je znanstveni pristop k samim temeljem družbe pomenil na začetku industrijske revolucije, pred katero neke silne potrebe po znanosti sploh ni bilo, saj je bilo vse pojasnljivo z naturalistično filozofijo in metafiziko, nenazadnje je pisalo v Bibliji in si je vsakdo pismen lahko sam prebral vse kar mora vedeti o življenju, svetu in sploh vsem. Svet je ustvaril Bog, narava je ogromna prehranjevalna veriga, kjer so najbolj siti najmočnejši in najbolje prilagojeni, dobro in zlo pa se zrcali skozi večni prepir med buržuazijo in cerkvijo, zaradi katerih je potem suša ali pa poplave. Vsa tehnologija je Hudičevo delo, največ pa je vredno tisto, kar lahko imaš samo ti in nihče drug na svetu. Enter Marx.

  Teorija kapitala je bila še zadnje kar je manjkalo v razsvetljenstvu, zaradi katerega se je svet premaknil iz votline in poskusil opisati svet zunaj z elementarnimi orodji, ki se zanašajo na tisto, kar je v naravi nespremenljivo in povsod enako, kot so recimo Newtonova fizika, Darwinova evolucija ali Freudova psihoanaliza. na vprašanje, če te sile so narava, kaj je potem človeška družba, pa je teorijo izdelal Voltaire. Marx je nova spoznanja zgolj postavil v širšo perspektivo, moč volje je zamenjal pohlep po kapitalu, svobodno voljo pa odvisnost od odnosov.
  Zato za Marxa pravijo, da je njegova teorija kapitala pravzaprav fizikalna zakonitost, ne zgolj filozofija, saj gola mehanika njegove osnovne misli nedvoumno drži do danes, kapital = naravne dobrine x odtujeno delo (delo na kvadrat). Lahko bi rekli tudi drugače, kapital je produkt človeških vrednot in družbe, vrednost lahko torej povečamo na dva načina, če iz narave ustvarimo več koristnih snovi in če prilagodimo družbene odnose obstoječim zalogam in potrebam. Zato socializem, ker tudi družbeni odnosi plemenitijo kapital, zato komunizem, ker na neki točki politične strukture ne bodo imele več neposrednega vpliva na socialne odnose med posamezniki oziroma bomo vsi postali en sam razred, stranka delavcev, ki ne trpijo več nobenega materialnega pomanjkanja in si delijo skupne dobrine glede na potrebe in sposobnosti vsakega člana družbe posebej. Ta zadnji del ni teorija temveč zgolj ena od logičnih hipotez, ki skušajo predvideti razvoj ekonomije daleč v v prihodnost, ko bo globalna socialna povezanost samoumevna in etika edini zakon, saj vsi ljudje potrebujemo neke iste stvari.

  • večni srb

   Poglejmo si še dva primera sodobne teorije vsega, zaradi katerih Marx
   še danes deluje sveže in aktualno, kar je zgolj še ena potrditev
   pravilnosti njegovih idej, zaradi katerih se uvršča v sam vrh največjih
   genijev, vseh časov.Materialno je opisano z Einsteinovimi
   enačbami relativnosti, ki materialno popolnoma izničijo, celotni
   univerzum je namreč mogoče strniti v eno samo kratko enačbo. E = m c2
   pomeni, da materialno ne obstaja temveč gre zgolj za temporalna
   agregatna stanja določenih polj, ki jih tvori razlika v potencialih
   sile, ki deluje na neko površino, v danem trenutku. Zato je marksizem utopija, Marxova teorija kapitala pa znanost.

   • večni srb

    Relativni marxizem je že zdavnaj zamenjala kvantna ekonomija, katere predhodniki so bili najprej svila, bombaž, kava in kakav, nato Coca cola in McDonalds, pred 40 leti, pa nas je razvoj osebnih računalnikov pripeljal v dobo globalne informatike, kjer velja izpostaviti Mednarodno podjetje strojev, bolj znano kot IBM, ki je izdelalo spominske kartice za industrijsko ubijanje ljudi, v nacističnih koncetracijskih taboriščih. Vsaka luknjica na kartici je pomenila določen podatek, nacionalno pripadnost, poklic ali kar so pač ugotavljali med nacionalnim popisom prebivalstva. Poljska podružnica je tehnologijo prodala Hitlerjevemu podjetju Dehomag, s podružnicami po vseh velikonemških kolonijah, ki je namesto industrijsko pripravljenih kartic, izdelal vsako serijo posebej za določen namen, kar je omogočilo ameriški centrali, da so lahko spremljali podatke vseh opravljenih statističnih analiz. To je bilo prvič v zgodovini, da so računski stroji odločali o usodi posameznika sto milijonskih narodov. Dodana vrednost pa je bila tudi poenotenje upravnih standardov predvsem v policiji in javni upravi, kar je bil pogoj za splošni holokavst.

    Ampak članek govori o obrestih in dividendah, ki jih je razvoj genocidnih tehnologij omogočil globalnih podjetjem kot je Microsoft ali danes Google, pa poglejmo, če je Marx še uporaben tudi v danem primeru.
    Mogoče kdo ne razume kaj osebni računalnik dejansko je, kot gmota izredno drobnih tranzistorskih stikal, ki delajo v bistvu isto kot tiste spominske kartice z luknjami, le da jih je na par milimetrih odtisnjenih več milijard, cel mehanizem pa se premika s svetlobno hitrostjo, pri čemer so vsi povezani v globalno elektronsko mrežo in si lahko delijo delo z drugimi povezanimi računalniki. Odtujeno delo, na stereoidih.
    Preskočimo zelo zanimivo poglavje o samem načrtovanju, proizvodnji in razvoju teh strojčkov in se posvetimo za hip zgolj umetni logiki, ki jih poganja. Namesto državnih in privatnih agencij, je osnovno logiko mehanike izdelala mednarodna znanstvena skupnost, ki pravila delovanja sistema tovarniško vtisne v BIOS posameznih čipov, potem pa je od prostega trga odvisno kakšne aksiome in hierarhijo izvajanja operacij bo določil ponudnik operacijskega sistema. Svetovni komercialni standard je postavil Microsoft, ki je začel prodajati standardizirani Diskovni operacijski sistem ali DOS. Sistem je napisal en sam človek, zaposlen na razvojnem oddelku IBM, sledi zgodba kako se je proizvod znašel med skupino priviligiranih študentov, ki so ustanovili svoje prvo podjetje za trženje programov. Namenjen je bil povezovanju vseh posameznih delov računalnika v uporabno celoto, da ni treba vsakemu proizvajalcu elektronike začeti z vsakim novim modelom od začetka ampak se morajo vsi držati istih standardov, na vsak disk se zapiše isti program za upravljane z diski, pri čemer specifično strojno kodo pošljejo Microsoftu, ki jo vgradi v novo različico svojega sistema, prej so prilagali svoje gonilnike posebej, kar ni bilo praktično, saj je bilo treba gonilnike dostaviti do vsakega trgovca. Kaj torej počne Microsoft, ki s samo napravo nima nobene veze, po celem svetu ponuja isto elektronsko birokracijo, brez katerih računalniški deli niso povezani med sabo in zato ne opravlja nobenih koristnih funkcij, za katero zaračunava določeno najemnino. Lahko si naložimo tudi druge operacijske alternative, vendar ta globalni monopol omogoča našim napravam največ funkcionalnosti. Najemnina ni vračunana v nameščeni sistem, kot bi si kdo zmotno mislil, ta je dostopen vsakomur in zastonj, boljšji trg je izredno razvit, Microsoft zaračunava samo poslovne transakcije, kjer je uporaba njihovega sistema vključena v neko ekonomsko postavko, brez katere ni mogoče izdelati poslovnega načrta. Po domače, Windowse morate plačati, če z njimi zaslužite, če ne plačate vi, bo pa nekdo drug, ampak denar bo Microsoft tako ali drugače zagotovo dobil. Na svetu je več milijard računalnikov, ki so neprestano v uporabi, poganjajo moderno civilizacijo po celem planetu, ki brez njih ne bi bila mogoča.

    Moralne avtorske pravice pripadajo pa tistemu revežu, ki je napisal preprost izvirni program. Lastnik vsega skupaj je danes en sam človek oziroma majhna skupina priviligiranih podjetnikov, ameriških gazel, ki jim je globalni monopol omogočila prav država. Windowsi niso nikoli delovali kot bi morali in nikoli ne bodo, napaka je v osnovni kodi, ki nikoli ni bila namenjena za tako uporabo. Razvoj Windowsov zavira vsa področja računalniške rabe, od informatike in birokracije, do multimedije in socialnih omrežij, z vsako novo generacijo se veča razlika med potencialom in realizacijo, saj nove naprave zmorejo neprimerno več kot omogočajo Windowsi. Glavni razlog je globalna humanistika, ki se namerno razvija zelo počasi, zato cenzura na socialnih omrežjih, ker morajo biti globalni odnosi prilagojeni najbolj podivjanem in zahojenem zemljanu.

    Marx je imel torej prav, profitna stopnja vleče samo še navzdol, dokler proizvod ne bo popolnoma zastarel in končal v tehnološkem muzeju.
    Prihodnost informatike so osebni leteči robotki, ki bodo naš angel varuh, vsaj zemljan bo imel svojega, operacijski sistem pa bo zamenjala umetna nespamet, prilagojena slehernemu posamezniku, ki se bo razvijala skupaj z njim od rojstva in v katerem nas bodo verjetno tudi pokopali po smrti.

   • Franc Šink

    Mi smo iluzija ki se nahaja v nekem prostoru in času.

  • janko

   Zanimive stvari so v tehle tvojih postih, hvala za vse to!

   • večni srb

    Sem vesel, da še koga zanima širša slika sodobnih humanističnih procesov. Vedno rečemo, da znanost in tehnologija vpliva, nikomur pa ne ljubi razložiti kako točno. Saj zato pa imamo Marxa, ki nam pomaga razumeti izhodišča, od kod pridejo surovine in kaj vse mora obstajati, da se lahko razdeli delo, od tam naprej je pa siva cona, v katero se Marx spušča zgolj načelno, odvisno od zeitgeista in kulture verjetno.
    Lahko bi vzeli za primer tudi našo vlado in naredili podobno analizo, kaj se lahko sploh spremeni glede na prejšnjo vlado, ne da pa se napovedati kakšen nov družbeni red si bosta tokrat omislila Pahor in Šarec, ampak zakone fizike in človeške biologije zagotovo ne bosta kršila, le silo bosta peljala scat po neki drugi poti.

  • Borut Stari

   TLDR.Življenje je prekratko, da bi zapravljal dragoceni čas z branjem ali poslušanjem norih teorij pogorelih v praksi.

   • večni srb

    Naloži si dodatek za brskalnik, ki pohitri predvajanje videa na Youtube, pa boš neumnosti izvedel enkrat hitreje.

    • Borut Stari

     In zakaj naj bi, že v startu pogorele. beboteorije izvedel enkrat hitreje.Na Youtube poslušam le glasbo. Nakladanja me ne zanimajo. Posebno ne konzumiram propadlih teorij in tukaj napisanih lesenih komentarjev. Tudi tvojih. Kapiraš?

 • VERRZIFIKATOR

  Karel Markič

  MARKOV KARLI

  Markov Karli, ta bradata glava,
  včasih vsi so dobro ga poznali,
  v zvezde Karlija na moč kovali,
  rekli so, da v kapitalu plava.

  Pa da z njim si prav nič ne pomaga,
  kar pojé, še isti hip mu škodi,
  shujšan da zato okoli blodi,
  že popoldne Karli da omaga.

  Ta naš Karli delavcem je zgled,
  v besu prav kot norčka ga razganja,
  misel težka vse noči preganja,
  da nezdrav na prvi je pogled.

  Doktor vsega Karlija pregleda,
  mu je jasno, da je onegavil,
  kapital pognal ves, ga zapravil,
  s čankarjem tovariš je, seveda.

 • janko

  Beboekonomija, definitivno. Kot je tudi današnji socializem bebavost! Ker podpira lenuhe in ker je sploh popolnoma vse karkoli počne – NEGATIVNO!

  • Simon Novak

   Ti že veš, đešnjak zahojeni

   • janko

    Vse življenje sem okušal socializem, nikoli iskal družbene pomoči, vse kar imam je doseženo s poštenim in trdim delom. Zato res vem – kot so vedno pravili: s poštenim delom še ni nihče obogatel. Kljub moji izgaranosti tudi sam nisem.

 • Lea Pralines

  a zdej bo pa en brezdelnež zakompleksan do amena komentiral Marxa,pa to je neviđeno…Loti se bolj pametnega dela pa se ne blamiraj povsod,saj se ti že vsi smejijo..pravi malinovec si..

  • janko

   Ne pozabi popoldan iti na Piko Nogavičko v Velenje. Samo še danes je.

  • ZatonMesecnikov

   kaj pametnega ti napiši, Lea, ne pa da jo tukalje otresaš. kako pa je z potrebnim delom in presežnim? Ta raste ali pada, z naraščanjem produktivnosti kot posledica uvajanja novih tehnologij?

   Daj kaj od sebe Lea, ali pa pojdi vsaj na piko Nogavičko v Velenje..

   • večni srb

    Produktivnost je relativna, ekonomijo na primer več stanejo delovne dovolilnice kot znaša vrednost potrebnega dela, saj taki dolgoročni presežki omejujejo vsakdanje potrebe.
    Nove tehnologije so lepše slike na ekranih javnih uslužbencev, ki Jožetu iz sosednje ulice že 20 let, vsak leto ugodno rešujejo isto vlogo.

 • ĐĐ Style

  Strankarsko. Direktor, član SDS, je v državnem podjetju zaposlil sekretarja iz Janševega kabineta.

  Na razpis, s katerim je Eles kot svetovalca direktorja zaposlil Bernarda Brščiča, se je poleg njega prijavil le še en kandidat. Poznavalce to preseneča, saj razpis ni zahteval nobenih specifičnih znanj, le pet let delovnih izkušenj. Med zahtevami so bili namreč sedma stopnja izobrazbe
  tehnične ali družboslovne smeri, znanje angleškega jezika in vozniški izpit.

  Spomnimo, Brščič je bil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše

  • macon

   Bravo, ĐĐ, še en ad hominem. Kaj pa kaj vsebinskega? Mi bi v bistvu radi razpravljali z vami levičarji, ampak vi nimate o ničemer pojma. Sikate in se napihujete, kaj da ste. S takim razpravljanjem v nobeni normalni službi, kjer je treba uporabljati glavo, ne bi daleč prišel oziroma bi te imeli hitro poln krulac in te nogirali. Predstavljaj si projektno skupino, kjer ima nekdo samo odgovor, češ kdo je on, namesto vsebinskih in tehničnih rešitev in razlag.

   Večina levih na tem forumu samo preklada žaklje cementa oziroma ste od verske komunajzarske zaslepljenosti vsaj na pol blazni.

   • Steiermark

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • ĐĐ Style

    Zelo dolg tekst si napisal in nič povedal

    • macon

     Gori sem dal link in preberi samo prvih pet strani pdf-a za uvodnikom. Za začetek bo zadosti, če si malo radoveden boš bral naprej.

     Za Marxa je bilo kreator dodane vrednosti delo delavca brez vložka tehnike torej je na primer več dodane vrednosti ustvarjal kmet, ki je okopaval njivo z motiko kot kmet s traktorjem.

     Ja, tako zabit je bil Marx. V bistvu se nisem ukvarjal s tem, ampak ta pdf bom prebral. Zapomnil sem si, da je Bewerk kritiziral Marxa, ker v svojem kvasanju o izkoriščanju delavca ni upošteval časovne komponente. Delavec je nekaj naredil, kapitalist pa mu je plačal plačo recimo desetega v mesecu še preden je prodal del ali večino od delavca narejenega in ga s tem praktično kreditiral. V starih časih je bilo to še veliko pomembnejši faktor, ker ni bilo računalnikov in so podatki in kapital potovali dneve in tedne (recimo goljufanje z nekritimi čeki, kjer je bilo bistveno, da so izdani čeki potovali k banki čim dlje in bili obdelani čim kasneje, s tem so bile bogate izkušnje v Jugi, ko je bila visoka mesečna inflacija, ček pa je potoval v Bosno ali Srbijo ali iz Bosne ali Srbije par tednov).

     • Nšo-či

      Ček, kljub sodobn tehnologiji še vedno potuje dolgo. Ker mora fizično na cilj. Torej v banko, ki ga je izdala. Potuje v papirni obliki skozi omrežje korespondenčnih bank. Problem se ni skrival v čeku, ker je to še plačilni inštrument, ampak bančnem/plačilnem sistemu, ki je osebne čeke ni unovčeval ampak odkupoval.
      Samo toliko v dopolnitev. Drugače se pa s tvojimi razmišljanji popolnoma strinjam.

     • večni srb

      Čeki so najmanjši problem, saj so valutirani na določen datum, predstavljaj si, da to dela nacionalna banka, ki namesto direkt čez planke, raje pošlje celo vrečo vlog varčevalcev preko cele nekdanje skupne države.

     • Nšo-či

      Ne poznam izraza valutiranje čekov na daločen dan. Čeki so samo izdani na določen dan, v različnih valutah. Ker so običajno plačilno sredstvo v Ameriki in ker je čas njihovega unovčevanja v zadnjem času zaradi PPDFT ja vedno daljši predstavljajo problem še danes. Zato banke ček odkupijo izjemno redko in z diskontom. Tega diskonta, ki bi pokrival revalorizacijo, pa v Yugi ni bilo. Imetniki čekov, so v bistvu finančni izplen razumeli bolje kot banke. Ustavila sem se pri drugi vejici, tistega naprej pa sploh ne razumem. Prevozi denarja do centralnih trezorjev obstajajo še danes. Denar fizično potuje v obe smeri.

     • večni srb

      Hja, danes večina ljudi v mestih živi od prihoda v službo, nekdo pač mora biti med uradnimi urami tam in sprejemati morebitne stranke. Korist ni pomembna, gre za sistem kot celoto, saj kapitalist ne kupuje samo dela rok ampak tudi življenjski čas delavca. Kmet zorje njivo, pridelki zrastejo pa šele čez pol leta, ali to pomeni, da nas narava ves tisti čas kreditira? Medtem ko narava dodaja njivi vrednost, delavec v štali riba konja dunajski gospodi, ki ga bo gospodar jahal čet par mesecev, ko se začne lovska sezona, ali hlapec medtem kreditira konja?
      Marx je vztrajal, da je treba delavce plačevati na uro, ne glede na učinek, včasih je lažje prešteti dneve na koledarju kot potegniti skupaj vse mogoče subjektivne dejavnike, kratkoročne kredite pa preprosto pretvoriti v dolgoročne ter predlagati upnikom kompenzacije.
      Spomnimo s Marije, ki je za skromno mezdo 12 ur na dan šivala srajce, doma pa je morala s tistim skrbeti za pijanega zarukanca in čredo nevzgojenih otrok, delala je kot kitajc, na koncu pa je za vse skupaj dobila manj kot je dobil za eno samo modno srajco Vershace. Uveljavljena blagovna znamka je pač najboljši akomulator dodane vrednosti, danes lahko nosi Vershace že vsaka prodajalka svežih žemljic, če se spomniš one Dame, medtem ko Pahor ne more preživeti s tremi jurji na mesec in se oblačiti v Milanu po zadnji modi.

   • Simon Novak

    Seveda, zahojeni đešnjaki ste vsevedi. Ampak vaš “svet” je vsak dan manjši

    • macon

     Manjša se svet zahodnega svobodnjaštva kot se niža % bele rase v svetovnem prebivalstvu, ampak po mojem ste levi s permisijo in neodgovornostjo problem in razlog, da se še bolj manjša. Enostavno ne bo šlo z laganjem, parazitstvom in koruptivnim kriminalom, levi vse to spodbujate in širite.

     Z ora et labora ni nič narobe, ker ohranja trdnost družbe in sistema. Vi že imate ora v Marxa in Tita, vendar vas noben ni silil in učil labora.

     • večni srb

      Statistika pravi drugače. Nihče ne pobija belcev, zato jih ne more biti manj kot sicer. Več jih ni zato, ker so vsi rasni fonemi nastali kot posledica naravne evolucije oziroma prilagoditve na določeno klimo in okolje, tisti, ki jih je bilo že na začetku več, se tudi hitreje množijo.
      Kar se kriminala tiče, ko bom v težav, mi lahko prideš pomagat kot lažna priča, če res verjameš v tradicijo, posle kot običajno in družinske vrednote. Hecam se, ampak dejstvo je, da levico drži skupaj edino solidarnost, oni se zmenijo med sabo, desničar pa danes ne more zaupati nikomur, še samemu sebi ne, če se nimaš dovolj pod nadzorom.

   • večni srb

    Če rečeš samo, da nekdo nima pojma, v bistvu poveš, da nihče ne ve, tudi ti ne. Možno pa je tudi, da samo ti ne razumeš, ostali pa so preveč zaposleni s svojimi opravili, da bi ti pojasnjevali kar bi se itak moral naučiti že v šoli.

    Stranka ima VEDNO prav!

  • večni srb

   Verjetno zna razložiti po kakšni logiki je pol nuklearke hrvaške, medtem ko si slovenci ne delimo z njimi noben njihov objekt, kot velja tudi za vse ostale republike nekdanje skupne federacije.

   Kakšen kapital je potem to?
   Za hrvate je jasno, Zagreb imajo razsvetljen kot božična jekla, medtem ko naš ELES spodbuja kreativnost slovencev tako, da jim odreka celo minimalno oskrbo z energijo, brez katere sodobno civilizirano življenje preprosto ni več mogoče, sploh pa ne more biti konkurenčno.

 • FORT WORTH

  Marxizma, kot religije niti marxisti ne razumejo, ker jim primanjkuje prakse.
  Od same teorije se pa ne da nic ustvariti.
  Zato je Marksizem neskladen s prakso in popolna zabloda.
  Nasi Marxisti pa to spretno zlorabljajo s poneumljanjem ljudskih mnozic, da dobijo-zmagajo volitve in nam neprestano vladajo.
  Da pa lahko napolnijo in zadovoljijo potrebe po vedno vecji socialni drzavi, ( kjer je delo kaznovano z visokimi davki ) morajo vsako leto znova in znova h kapitalistom po nove in nove kredite…

  • Steiermark

   Skratka, tako marx sam, kot marxisti, so navadni peklarji, brezdelneži in nasilni roparji, ki namesto , da bi zavihali rokave in segli po delu ter si tako zaslužili za preživetje, raje jamrajo, da kako je kapitalizem nepravičen in kako sami živijo v slabih življenskih pogojih, umirajo od lakote…..ker so navadni lenuhi in željni našega, ki si to znamo sami zaslužiti! In še danes nadaljujejo s takšnimi floskulami ter nas prepričujejo, kako se je “kapitalizmu” potrebno upreti, medteem ko oni, ne kapitalisti ampak navadni tajkuni in roparji našega, stegujejo svoje goflje na raznih prvomajskih proslavah okrašenih z rdečimi zvezdami (njihove žrtve pa umirajo , ker se sramujejo, da niso mogli poplačati svojih delavcev za opravljeno delo za te marxistično roparske smrade) , nje de de….

   • večni srb

    Ne vsi, če večina hoče imeti družino in se imeti fino, se mora nekdo žrtvovati.
    Lahko nas pa tudi pet podpira eno metlo, ampak potem bi se verjetno bolj splačalo dol zapreti tisto firmo in ustanovit Urad za čistilke.
    Kar se samomorilcev tiče, ne verjamem, da si kdo vzame lastno življenje za dobrobit drugih, enostavno me ne boš prepričala.

    • Steiermark

     Nimam namena prepričevati srba, s srbsko logiko in kulturo! Drži si jo, vendar se zavedaj, da le ta spada na balkan in v komunistične deže!

  • večni srb

   Saj nikomur ni treba nič delat, potem tudi ne more dobiti kreditov, če pa nimajo kaj zastaviti.
   Delati samo za streho nad glavo in osnovne stroške preživetja je pa še bolj brez veze, če delavec ni udeležen pri nobeni profitni shemi, ki nastane iz njegovega truda, bi še vedno povsod zidali same piramide.

   • Gasper Zorman

    Kaj bi delali delavci, če ne bi nekdo pred tem realiziral svoje ideje, investiral denar in tvegal, pridobil stranke?

 • ZatonMesecnikov

  #je označil za utopiste. Ti utopični socialisti naj bi bili
  naivneži, ki niso uporabljali znanstvenih metod in niso mogli pojasniti
  protislovij kapitalizma in zgodovinske neizbežnosti socializma.#

  Predvsem so za Marxa bili utopisti, ker niso predvidevali nasilnega boja delavskega razreda pri uvajanju Komunizma. Krvave epizode, ki so sledile, Pariška komuna, pa Oktobrska revolucija, pa množično pobijanje leta 1945 na ozemlju današnje Slovenije, so potrdili Marxa in negirali utopične socialiste.

  Kot pravi Luka Polmesec, nasilen boj delavskega razreda je upravičen, če služi obrambi civilizacijskih vrednot.

  • FRANC3

   ”Civilizacijske vrednote” zo za Mesečnika: Komunizem, laž, privilegiji in nasilje. vse skupaj z rami ob rami.

  • večni srb

   Meni se pa zdi, da je delavski boj vedno upravičen, nenazadnje se vedno borijo za še več dela.

   • ZatonMesecnikov

    #nenazadnje se vedno borijo za še več dela.#

    To se je pojavilo v Sloveniji šele v zadnjem času, ko ljudje nimajo dela. prej je bil boj za pisarne.

    Delavski boj je upravičen, v kolikor je smiselen in ni nasilen. kakršnega je predvideval Marx. Kot Ludisti nekoč, ko so razbijali stroje. kje bodo pa potem delali?

 • macon

  Drugače imate pa Marxovi verniki tukajle branje, ki je verjetno pretežko za vas:
  https://mises.org/sites/default/files/Karl%20Marx%20and%20the%20Close%20of%20His%20System.pdf

  Poguglajte o referencah pisca in preskočite uvodnik založnika. Marx je bil očitno navaden intelektualni brezveznik.

  • Simon Novak

   Seveda, vi zahojeni đešnjaki že veste najbolje. Še dobro, da vas je večina že spregledala

   • FRANC3

    A levičarji pa vse veste? Ja, v teoriji. Toda od teorije se ne da živeti. Potrebna je realnost.

    • Simon Novak

     SĐS, NoraTV, zahojeni đešnjaki ste vsi kilometre oddaljeni od realnosti

  • večni srb

   Zadnja trdnjava kapitalizma v Evropi je bila Avstrija, to je jasno, absolutistične teorije so zdržale vse do Hitlerjeve okupacije, zato biografija pisca ni sporna.
   Ne razumem koga naj poslušamo, brezveznega Bawerka ali njegovega kritika Hilferdinga, ki je takrat edini branil Marxa, preden so ga nemški socialisti likvidirali?
   Avstrijec je rekel, zmenit se je treba, židovski intelektualec pa mu je ugovarjal, da je lažje zamenjati tiste, ki živijo od tujega dela.

   • Gasper Zorman

    Avstrija leta 2018 nima ne socializma, ne komunizma, ima pa močno gospodarstvo, sociala deluje, delavci so zasčiteni, zdravstvo deluje, sprejemajo in integrirajo migrante in imajo delujoč kapitalizem, urejeno pravno državo in demokracijo, torej nula eksperimenta, kot ga hočejo nekateri v Sloveniji.

  • Matt von Glanz

   Marxisti ves čas primerjajo realnost, v kateri živimo, s komunistično fantazmo. Od tu njihova vernost, v realnosti pa smo že tolikokrat videli, kam to pripelje. Niti ena taka država ni uspela – braindrain, genocid in partija jih čaka.

 • Roman Benedik

  beboekonomist brščič,ki vleče plačo na državnem eles-u.Zakaj ne ustanovi svoje privat firme?

  • šmentanamuha

   Zelo globokoumnen protiargument, Roman Benedik. Ampak od levičarja nihče ne pričakuje, da bo razumel Brščičevo briljantno kolumno.

   • Simon Novak

    Briljantna samo za zahojene đešnjake

    • šmentanamuha

     A tvoj besedni zaklad premore še kakšen drug stavek morda?

   • Roman Benedik

    Kaj Brščič konkretno dela na eles-u razen,da vleče plačo?

    • šmentanamuha

     Kašno zvezo ima to z njegovo kolumno? Kaj dela, pa ne sprašuj mene, nisem pravi naslov.

 • šmentanamuha

  Udarni Bernard. brez dlake na jeziku. Super, redko kdo zna tako razgaliti marksistično psevdo znanost. Čestitam!

  • Simon Novak

   Ti pa si že navsezgodaj spil svojo dozo

 • xtc

  Bravo Brščić-da dobički nihajo glede na gospodarske cikle in so tudi izgube,skratka kapitalizem je sistem ,ki deluje po načelih naravih zakonitosti,enkrat viški,drugič ničla tretjič izguba in ponovljeno-skratka ciklično kot narava -zato deluje.
  Socializem in komunizem so utopistični religiji,ki svoj manjko ,da naravnih zakonitosti nadomeščajo s nasiljem in nasilnim prerazporejanjem in s verniki so prepričani,da čim bolj bodo ekonomijo nadzirali in urejali z dekreti in odloki bolje bo zadeva delovala,a nakoncu deluje v revščini ,propadu in vojni.
  Socializem in komunizem so religiji,ki nasprotujeta vsem naravnim zakonitostim,zasto vedno propadeta,tudi kulturni marxizem čaka enak konec.

  • večni srb

   Torej se mi splača investirat v lesene žlice in toplo vodo?

   • Gasper Zorman

    Po moje se ti splača investirati v znanje.

    • xtc

     A Marxizma?

 • Simon Novak

  Karl Marx je imel o svojih teoretskih domislekih visoko mnenje. KAKŠNO mnenje ima o sebi Bernard?

  • xtc

   Tako ,da sta ti in Marx butla.

  • RATATA

   Če želiš, ti lahko povem, kje strežejo Marxovo spermo.

   • Warrior princess

    To bi sigurno zanimalo Tomićko, jaz imam svojega donatorja.

   • Simon Novak

    Verjetno v tvojih ustih, zahojeni đešnjak

 • Felikss_AH

  Nisem bral Marxove umotvore iz podobnega razloga kot se v Elektrotehniki na primer nikjer več ne uči osnov kot se je to delalo še v 50-ti / 60-tih letih in celo v 70-tih. Zadeva je bila zgovorno prikazana v eni simpatični znanstveno-akcijski komediji z nekdanjimi mega-zvezdniki kot so Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland in James Garner – Space Cowboys (2000) – Zaradi popravila na starem satelitu je NASA morala aktivirati stare elektroničarje ker od novih digitalnih super-generacij nihče ni več razumel analognih sistemov.

  Vsaka čast gospodu Brščiču na intelektualnem razkošju, ampak se mi zdi škoda časa ukvarjati se z smiselnostjo tistega kar je Marx naklofal v svojem Komunističnem Manifestu. Najbolj zanimivo je tole – “marksizem ni znanost, je religija” – in kot kaže prav to je bila vloga Marxa, plačan je bil da ustvari novo religijo, ker samo z religijo se lahko manipulira z masami, znanstveniki ne padajo na religijske tlapnje.

  Za spisati tako količino literarno sofisticirane kvazi-ekonomske mistike zahteva čas in trud, ta pa zahteva denar, denar pa imajo… hmm, le kdo neki… Bankirji mogoče… a niso tudi danes njihovi nasledniki tisti ki financirajo Neo-Komunistično “znanost” Globalizem, namesto literarne sofistikacije pa manipulirajo z idejo NWO blaženstva.

  Marx je Žid in že po tej definiciji nagnjen k kompliciranem filozofiranju, nekdo iz Rothschild-ovega okolja ga je moral opaziti in je prišepnil “najdbo” Kabalski Združbici… in posel je hitro sklenjen, projekt je rabil samo še lepo uglasben sinopsis za novo religijsko revolucijo ki je verjetno zaradi takrat še ne-izumljene besede Globalizem dobila ime Komunizem.

  Ne pozabiti da so revolucijo v Rusiji sprožili Židovski aktivisti, po nalogu isto-krvne sorte ki si je kasneje “intelektualno” omislila Globalizem in ga s pomočjo Multikulturalne religije po razpadu SSSR uvaja v praktično tradicionalnem prostoru kot prej – Evropi. Edina razlika je da se glavni Meceni zdaj nahajajo v Ameriki, ker je Amerika zaradi vojaške moči po WW2 postala vzvod “prepričljive diplomacije” ki je zamenjal Britanskega.

  Krščanstvo je bilo glavna ovira Kosher Nostrini Kabali, zato je bilo treba to “trdovratno” religijo nadomestiti z novo, najprej Komunizem potem pa tega modernizirati z Globalizmom in ga polepšati z novimi religijskim Trojstvom – HEDONIZEM, DEKADENCA in MULTIKULTURALIZEM. S pomočjo teh religioznih orodij nastaja NWO ali Četrti Rajh.

  Hitlerjev Tretji Rajh je kot vse kaže bil vmesna operacija takrat inscenirana iz Londonske veje Sionistične Kosher Nostre , a to je posebna zgodba ki zahteva dodatni prostor. Vic je v temu da nič ni kot se zdi na prvi pogled in kot so nas in nas še vztrajno krmijo z “resnicami” zmagovalci iz WW2.

 • Soave

  Seveda sem samo ena firbčna babica, ki vse prebere. A tole je kar malo preveč zame, čeprav je sijajno napisano.Je pa ta oznaka
  ” marksizem ni znanost, je religija,” enkratna.

 • bednick

  “Če fizik danes zagovarja ptolomejsko paradigmo ali zdravnik galensko teorijo tekočin, ju bodo njuni kolegi napotili na Poljanski nasip 58 ali na Studenec 48, marksisti pa se ob oznanjanju beboekonomike prosto sprehajajo med nami. ”
  ———————————-
  Končno eden, da je vsaj malo skritiziral socialistično biblijo Kapital !!!!!!!!
  Bernard Brščič, slovenski Martin Luther.

  P.s.:
  a v Begunjah 55 ni več placa?
  A kdo ve?

  • Matt von Glanz

   dej prever glede Begn, ko si že tam.

   • bednick

    Če bi bil tam, tega ne bi vprašal.
    Ti nis čist gladek.

 • Vlado77

  Če se teorija ne sklada z dejstvi, toliko slabše za teorijo. Točno tako. Ni potrebno veliko filozofirati in se tukaj dajati in blatiti avtorja in desnico itd. Torija je bila preizkušena v pol Evrope in še mnogih državah v Aziji, Afriki . Kdor si želi pogledati sadove se najbolje prepriča če si ogleda ta “uspehe” teorije marxa. Povsod je beda ali katastrofa. Sicer obstaja tudi internet in tam je ogromno statistike ,ki potrjujejo Brščiču . Teorija ,ki je v resnici religija se nikjer ni obnesla !!!

  • večni srb

   Pokaži mi eno moderno državo na planetu, kjer ne obstaja nobena socialna delitev dela in presežkov iz skupnega dela, eno samo prosim.

   • Gasper Zorman

    Pokaži eno državo, ki je imela komunizem in ljudje niso živeli slabše kot v urejenih demokracijah s tržnim gospodarstvom.

   • Matt von Glanz

    Žale.

 • Mitja Mazini

  A pa jse vam zdi tale zapis plod bistrega uma, al je bližje razmišljanjem nekompetnega, politološko in filozosko neizobreženega, prava neukega povprečneža ki v neki paradržavni službi vleče mastne denarce verjetno le zato ker je član neke politične opcije,s četudi bi lahko sklepali da je ta protijudosko nastrojena?

  • Matt von Glanz

   tako mi zveniš ti. Antifajevci po tvoje verjetno govorijo na istem nivoju, pa jih rad poslušaš. Poglej si njegov CV in preveri, ali je res paradržavno zaposlen.

   • Mitja Mazini

    Dej še enkrat poglej njegov cv, pa bošmvidu da vse drži. Pa probi zraven s tebuhom dihat, pa na kejmpozitivnega mislit.

    • Matt von Glanz

     kaj ti jaz morem, če ti ne maraš miselnosti in zapuščine Ljuba Sirca. In nikjer ni nobene paradržavne ustanove, kot je recimo Mirovni inštitut. Globoko pa dihaj ti, da ne boš tolk napag delu.

  • šmentanamuha

   Uborno, kakšen komentar, kr ne morem verjet. Lumpenproletarski “intelektualec” pač ne moreš parirati dr. Brščiču, to je dejstvo. Levičarji imate osiromašen intelektualni potencial, iscer ne bi bili levičarji – slovenski levičarji, to je potrebno poudariti.

  • PORK Amashina

   Bi se kar strinjal s tabo.

 • PORK Amashina

  Ma ja zato se na ekonomskih šolah in fakultetah učite samo teorij in snovi ki jih jenapisal in utemeljil prav Marx in so osnova v izobraževanju ekonomije.Zato ker ni nič vedel o ekonomiji ali kaj?

 • Marcos Kače

  Dobro napisan članek. Strinjam se ne edino z zadnjim delom. Kot avtor že sam ugotavlja, so tudi Marxova dela znanstvena teorija, ki poskuša opisati svet v katerem živimo. In tako kot se zgodi tudi v “trdih” znanostoh, so nekatere od teh delno oz v celoti zavržene skozi proces verifikacije. Vse to avtor že sam ugotavlja. Zakaj torej povleči sklep, da gre za religijo, če pa je že sam ugotovil, da gre le za eno izmed družbeno-ekonomskih teorij, ki jih ne moremo več dobro aplicirati na današji čas.

 • Bandit123

  Brščiću, če bi bil res tako pameten kot se delaš s svojimi komentarji, bi nekje vodil neko dobro stoječo firmo in ne tukaj jemal prostor s svojimi veleumnostmi.

  • šmentanamuha

   Brščičeve veleumnosti imajo smisel za razliko od tvojih.

   • Bandit123

    Morda zate.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!