Kdo bo odstranil najtrdovratnejšo umazanijo, ki so jo zakuhali Mencinger in rdeči direktorji?

Lucija Šikovec Ušaj

Ko me nehote, spotoma, doleti TV-reklama o nekakšnem čistilu, ki odstrani tudi najbolj zasušeno in trdovratno umazanijo, ne pomislim, da bi morala resno pričeti z že dve leti odlaganim spomladanskim čiščenjem hiše, ampak na državo in na to, kdo bo v njej sposoben odstraniti najtrdovratnejšo umazanijo. In da ne okolišim, med to “trdovratno umazanijo” štejem vrsto direktorjev, menedžerjev, na katere sem se pravzaprav spomnila ob praznovanju obletnice 57. številke Nove revije, ki je bila dejansko “slovenski nacionalni program”.

Med avtorji tega programa se ne spomnim niti Milana Kučana niti Jožeta Mencingerja. Letos so torej obeležili 30. obletnico njenega izida. Z osrednje prireditve so nam mediji pokazali nekatere sodelujoče pri nastanku te revije, žal ali na njegovo srečo, med njimi ni bilo več dr. Jožeta Pučnika. Kako bi namreč sprejel dejstvo, da je pomen Nove revije predstavljal Borut Pahor, da sta med vabljenimi bila tudi Milan Kučan in Jože Mencinger, si sicer lahko predstavljamo, saj je že mene, ki nisem sodelovala, ta navzočnost globoko užalila. Dr. Jože Mencinger, ki se je tam pojavil z značko z napisom “proti žici”, je nedvomno oseba, ki bi vsaj nekaj časa morala, vsaj simbolično, preživeti za žico.

Mencinger je idejni oče slovenske tajkunizacije
Mencinger, ki je bil priljubljen predavatelj na Pravni fakuleti (PF), nekakšen disident z idejami proti planskemu in samoupravnemu gospodarstvu, o katerem nam je predaval, je leta 1990 kot podpredsednik vlade zagovarjal, da se vodenje in naknadno tudi lastništvo podjetij iz družbene lastnine prenese na t. i. rdeče direktorje. Mencingerjev model je predvideval, da naj s podjetji naprej upravljajo od Zveze komunistov Slovenije (ZKS) postavljeni rdeči direktorji, ki naj tudi sami izberejo način preoblikovanja podjetja.

Zaradi nestrinjanja z njegovim modelom privatizacije je prišlo do notranjih trenj, odstopa, razprtij, izplen pa je po podatkih Agencije za revidiranje oškodovanja družbene lastnine izguba v vrednosti 86.174 milijonov takratnih slovenskih tolarjev. Vrednost tega zneska, revaloriziranega na dan 2. oktober 2008, je znašala 1.238.454.581,87 evra.

Vlada je zaradi stalnih trenj Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij sprejela šele leta 1992. Kaj se je dogajalo od leta 1989 do sprejema zakona pa zdaj lahko samo obnavljamo. Navidezno še kar uravnotežen zakon je seveda pripeljal do prenosa lastništva podjetij v roke menedžerjev, ki so bili postavljeni kot zaupanja vredni kadri ZKS. Mencingerjev model privatizacije oz. prenos lastništva s tako imenovanim notranjim odkupom se je v praksi izpeljal skorajda dosledno po Mencingerjevi ideji, s prevzemom podjetja s strani rdečih direktorjev.

Najeti in vrniti kredit je bilo staro jugoslovansko načelo poslovanja
Leta 1989 so dotedanji tovariši direktorji ali tov. predsedniki poslovodnih odborov postali “managerji”. Ali so vedeli za razlike med socialističnim dogovornim vodenjem podjetja in upravljanjem podjetja, ki mora preživeti in ustvarjati na svobodnem trgu, lahko ugibamo. Verjeli pa so, da bodo poslovali v duhu “znajdi se”, upajoč, da jim bo uspelo tisto, kar jim je uspevalo vsa leta v Jugoslaviji, namreč najemati in ne vračati kredite. Uspelo jim je. Na njihovo srečo so mediji imeli kost, imenovano Janez Janša, ki je odvračal pozornost od milijonske kraje našega premoženja. Novokomponirani managerji, t. i. poslovna elita, je računala, da bo podjetja reševala s krediti, plačevali bomo vsi državljani, da bo poskrbljeno za njihovo čast in medijsko pokritje pa so poskrbeli kar sami. Tako so leta 1989, po sprejetju Markovićevega Zakona o podjetjih, ustanovili Združenje Manager. Polni sami sebe in svoje slave so praznovali pred tremi leti 25. obletnico obstoja in si peli slavo ter podeljevali priznanja. In kdo so glavni akterji?

In tako se je pričela najbolj brutalna tajkunizacija…
Prvi predsednik Združenja Manager je bil nihče drug kot Ivo Marenk, direktor Slovina, torej direktor podjetja, pri katerem smo prvič zastrigli z ušesi in še ne povsem razumeli, kaj se je v resnici zgodilo. Kljub nasprotovanju takratnega finančnega ministrstva in celo Ljubljanske banke (LB), je Slovenija doživela svoj 11. september, danes bi rekli, dan za teroristične napade, ki ga je izvedel komercialni direktor Slovina Boris Slavič, skupaj z Maksom Bastlom, ministrom za trgovino. Šlo je za podpis pogodbe o prodaji in nakupu deviz med Slovinom in tedanjo Direkcijo za blagovne rezerve. Slovin se je zavezal, da bo v Srbiji ugodno pridobil devize, potrebne Sloveniji. Zneski v igri so bili ogromni, Direkcija je na žiro račun Slovina nakazala dinarsko protivrednost približno 10 milijonov švicarskih frankov, s čimer je bil lov na devize odprt tudi za ostala podjetja. Na Slovinov žiro račun so pričela leteti nakazila tudi drugih podjetij, vsa sredstva pa je Slovin prenakazal na podjetje ABC Coblex v Beograd. Po nekaterih podatkih naj bi takrat skoraj dvajset podjetij in bank skupaj s predstavniki države nakazalo dinarska sredstva za odkup deviznih pravic v vrednosti okrog 40 milijonov švicarskih frankov. Vsi so takrat že govorili o menjavi dinarja za novo slovensko valuto, menjalno razmerje še ni bilo znano, v Sloveniji pa je bila v tistem času 35-odstotna “šticunga”, torej pribitek nad uradnim deviznim tečajem. Pohlep in špekulacije so bili ogromni, sled za dinarji pa se je izgubila že v Srbiji. Upniki, ki so Slovinu nakazali dinarje, so pričeli po preteku roka pritiskati na Slovin, vse do predložitve prvega akceptnega naloga v poplačilo Službi družbenega knjigovodstva (SDK) je Marenku uspelo prepričevati upnike, da bo posel speljan korektno.

Ko je bilo ugotovljeno, da na žiro računu Slovina ni denarja niti za poplačilo prvega akceptnega naloga, da je Slovin blokiran, pa naj bi nas potolažila izjava, ki je ostala v mojem spominu kot zapuščina ministra za trgovino Maksa Bastla: “da smo v Beograd poslali vendar samo papir, zdaj pa tak cirkus”. To me spominja na odziv Idi Amina na opozorilo njegovega finančnega ministra, da ni več denarja niti ne ameriških kreditov, “da naj pač tiska dolarje!!!” Bastl ni niti naknadno, kaj šele predhodno, zavaroval državnega denarja.

Manager Marenk je leta 1992 sklenil s Coblexom sporazum, pristal na zmanjšanje zneska skoraj na polovico, brez devizne klavzule, kar je ob skoraj 10-tisoč odstotni inflaciji, ki je bila tistega leta v Srbiji, privedlo do popolnega razvrednotenja Slovinove terjatve. Vendar pa je po razkritjih prišlo na dan, da je Coblex poravnal do Slovina vsaj del obveznosti, in sicer 2,7 milijona nemških mark prek dveh podjetij. Terjatev Slovina do Coblexa, ki jo je po sporazumu leta 1992 Marenk sam znižal iz 40 na 27 milijonov švicarskih frankov, se je zaradi hiperinflacije v Srbiji zmanjšala na okoli 3 milijone nemških mark, tako s poplačilom 2,7 milijona, kar je Coblex plačal podjetju Krasu Sežana in Univitu, dolga ni bilo več.

Ti ljudje so bili ožji člani Zveze komunistov
V času gospodarskih sankcij proti Srbiji je omenjeni denar, ki so ga slovenska država in ostala podjetja ter banke velikodušno, zgolj na besedo prvega predsednika Društva Manager, “KOT NAVADEN PAPIR” podarila Srbiji, ki ga je ta nedvomno krvavo potrebovala in krvavo potrošila. Sodni epilog?  Ivo Marenk je bil pred tem izvršni sekretar CK ZKS, član CK ZKS in kmetijski minister v Zemljaričevi vladi. Drugi predsednik je bil Tone Krašovec, leta 1977 generalni direktor RTV Ljubljana, človek, ki je v svoji predstavitvi povedal, da je vedel, da mora z novo oblastjo delati z roko v roki. Predsednik združenja je bil od leta 1990 do 1993. Ves čas se je svaljkal po direktorskih položajih, naj bo to LB ali Uniles. Bil je tudi podpredsednik Gospodarske zbornice Jugoslavije. Bil je tudi član CK ZKS in navdušenec samoupravnih sporazumov, katerih pobudnik naj bo prav Zveza komunistov. Združenje Manager mu je podelilo priznanje za življenjsko delo in v obrazložitvi povsem spregledalo njegov nedvomno velik doprinos k Zvezi komunistov Slovenije.

Anica Brglez Vovk je bila tretja predsednica Združenja Manager, samo leta 1995. Bila je direktorica Zlatarne Celje, ženskam prijaznega podjetja, vendar ne povsem nepopisan list, leta 1988 je prejela zlato plaketo Gospodarske zbornice Jugoslavije, glede na čas podelitve plakete je informacija o tem njenem »uspehu«, ki ga je objavil celjski Novi tednik 22. 12. 1988, na dan JLA, bila natisnjena povsem poleg dobronamernega opozorila novinarja Braneta Piana, ki je pozival, da bomo “dan JLA izkoristili za prošnjo, da bi vsi, ki služijo domovini med prebivalci tega konca štajerske, aktivno služili tudi resnici, da bi razgretim glavam, ki skušajo iz kakršnih koli nagibov vnesti med nas nemir in nerazumevanje, povedali, koliko v resnici sodelujemo in se zastopimo. Da ne bo ne civilna in ne vojaška morala na psu, da ne bo jutri po nepotrebnem bolelo”. Ta tekst, ki je natisnjen tik poleg objave, da je omenjena dobila zlato plaketo, je zgolj za ponazoritev časa, v katerem smo živeli in verjetno tudi v razlago, da je bila plaketa Gospodarske zbornice Jugoslavije nedvomno dana v “prave roke”.

Vsi so imeli socialistični pedigre
Naslednji predsednik omenjene združbe je bil Jakob Piskernik, v obdobju od 1995 do 1998, v času mandata predsednik uprave Merkurja, leta 2013 izvoljen tudi za mestnega svetnika v Kranju na listi Hermine Krt. Jakob Piskernik je tisti nadzornik Merkurja, ki je Binetu Kordežu dal žegen za prevzem Merkurja prek podjetja Merfin. Za uspešno nadzorniško delo pri pogrebu Merkurja naj bi dobil izplačilo 100 tisoč evrov. V sodni bitki je zmagal in ni odgovarjal niti odškodninsko.

Tudi on pa je seveda prišel s socialističnim pedigrejem, v času SFRJ je bil en mandat republiški sekretar za energetiko, z današnjimi besedami minister. Vse v duhu Jožeta Mencingerja in tistih, ki jim je Mencinger služil in jim služi še danes.

Med njimi nobenega pravega Janeza
Seveda nas tudi po letu 1998 ne presenečajo novi predsedniki, sledijo še Bruno Korelič, Marko Voljč, Tatjana Fink, Franjo Bobinac, Aleksander Svetelšek, Dejan Turk in Aleksander Zalaznik. O njih pa kaj naslednji teden.

Slovenska gospodarska elita, medijsko občudovana in v nebo kovana, pelje “z roko v roki z oblastjo” državo v vse večje dolgove, kajti kar se Janezek nauči, to Janez zna, pa čeprav kot naključno, Janeza med njimi ni nobenega.

Lucija Šikovec Ušaj

 • janez zorman

  Mencinger & Co. se dobro zavedajo (vmes je bil še Koržetov sklad – nateg za delavce slabše stoječih podjetij), da so z lastninjenjem podjetij preko partijskih direktorjev, v večini primerov naredili veliko škodo Sloveniji. A kaj ko vrana vrani ne izkljuje oči. Vsi tipčki, ki so zagovarjali direktorski model in omalovaževali certifikate, so sebi in ožjemu sorodstvu prilastninili veliko “opranega” denarja, zato morajo držati skupaj, dokler ne bojo vsi modeli v penzijah – z extra penzijami seveda in dokler ne bo njihova deca preskrbljena do smrti. Slovenski državljani in srednji razred pa smo zaradi zgoraj opisanih tipčkov postali najbolj izkoriščani prebivalci EU.

  • domovina mili dom

   Za njih so samo z lopato po riti penzije rešitev, kajti dokler bodo dihali, bo njihov vpliv na titovo omladino konstanten.

 • von Rhein

  Najtrdovratnejša umazanija? Obstajajo čistila za odstranitev. Še huje je ,da ni samo umazanija,je tudi plesen,ki se širi.

 • domovina mili dom

  Ne čistilo, uporabiti se mora insekticid in fungicid.

  • tohuvabohu

   Tudi pesticid ni od muh.

 • Duhec

  Kdo bo odstranil?! Nihče… samo čas bo naredil svoje.

  • Goran Fatovic

   Stopimo skupaj in jim pomagajmo ………..ne čakat na uro

 • Franc Mihič

  Pogubna izjava dr. Jožeta Mencingerja!

  »Če bi bil sam direktor in bi videl, da mi grozi izgubiti vse, kar imam in za kar sem se trudil desetletje ali več, bi namreč tudi sam poskušal oškodovati družbeno premoženje.«

  Usodna in pogubna izjava »pedagoga naroda« dr. Jožeta Mencingerja!

  Vse dokler se ne bodo, akademiki, politična elita, stroka in javnost jasno opredelili do te izjave bivšega rektorja UL, “pedagoga naroda”, prvega gospodarskega ministra samostojne RS, člana SAZU, dr. Jožeta Mencingerja, ki jo je GS- Gospodarski vestnik dvakrat namensko objavil, l. 1996 in 1998, v Sloveniji ni morale in države prava potrebnih za razvoj, ki temelji na ustvarjalnem delu in zaslužku, ki ga prizna legalen trg!

  Vse dotlej bodo vsakršno plenjenje in nelegalno bogatenje in izsiljevanje imeli še naprej realno možnost, država, demokracija in večina državljanov pa bodo vedno bolj na meji eksistence!

  Slovence nas bo lahko le sram, če bodo sodržavljani, zaradi slovenske »vzvišene« moralne
  inertnosti in licemerja, predvsem elite, »jedli travo«!

  Krivi pa bodo še naprej seveda »predvsem drugi«!

  Kako bi takšno »našo družbo« lahko poimenovali?

  Kdaj bo bolje, tudi za navadne male državljane?

  Vprašanje za »naše strokovnjake, politike in tudi medije«?

  Kdaj bo koga sram za vso strokovno in politično nemoralo in demagogijo?

  http://www.publishwall.si/franc.mihi%C4%8D/post/160547/pogubna-izjava

 • komar

  Umazanija Kućana in njegovega foruma se nadaljuje ves čas in ta hip, poglejte drugi tir, poglejte lobiranje za Sorosev program islamizacije, poglejte počasno demontažo slovenske vojske………Sgrassatore za Forum21 !!! Kolumna Lucije ŠU je žebljica na glavico, kot vedno do sedaj!

 • Goran Fatovic

  Vsak komi kriminalec v Sloveniji ima otroke in vnuke, verjetno tudi pravnuke.Obdarimo jih z objemčki

 • Franc Mihič

  Ne pozabimo, kdo vse in kako je zagovarjal tajkunizacijo!

  Mag. Silvester Šurla, odgovorni urednik revije REPORTER je še 21. Nov.
  2007 v tedanjem MAGu pisal:

  “Ker so menedžerski odkupi v zadnjem času postali prvovrstna politična
  tema, smo vprašanja v zvezi z njihovim načinom financiranja postavili
  parlamentarnim političnim strankam. Med drugim nas je zanimalo, ali bodo
  predlagale spremembo zakonodaje, da se prepreči bogatenje menedžerjev na tak
  način, oziroma ali bi jo podprle, če bi jo predlagal kdo drug? Jože Tanko,
  vodja največje poslanske skupine SDS, je prepričan, da menedžerski odkupi
  potekajo skladno z evropsko in slovensko zakonodajo ter ob ustreznem nadzoru
  pristojnih organov in ustanov. »Evropska direktiva o prevzemnih ponudbah
  enakopravno obravnava vse možne akterje prevzema, tudi menedžerje. Praviloma
  vsak menedžerski odkup spremlja vsaj ena banka, ki po zakonih in internih
  pravilih za presojo posla poskrbi za ustrezno zavarovanje kreditov pri
  izpeljavi kupčije.« Podoben odgovor so nam poslali iz Nove Slovenije. Po
  njihovem gre pri odkupih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi, za poslovni
  odnos med banko in kreditojemalcem. »Banka, ki prevzame tveganje prihodnjega
  delovanja, ga ne prevzame le zaradi vrednosti podjetja kot takega, ampak
  predvsem zaradi obetov, ki jih podjetju zagotavlja njen menedžment. Skrb pa
  vzbuja odkupovanje zaprtih delniških družb.« V poslanski skupini Nove Slovenije
  bodo morebitni predlog nove zakonske ureditve tega področja podrobno proučili,
  in če bo sledil ciljem, ki jih v stranki zagovarjajo, tudi podprli.”

  Danes pa je resnica mag. Silvestra Šurle, odgovornega urednika REPORTERJA, o
  “Tajkunizaciji Slovenije” in o gornjem mnenju SDS in NSi precej drugačna, spomin je novinarja urednika
  očitno povsem zapustil? Le zakaj in doklej še?Ali pač ne?

  Verodostojnost odgovornega urednika REPORTERja pa je žal očitna, pa desnega Združenja novinarjev in publicistov to čisto nič ne moti!?

  Vlada Janeza Janše prevzemno zakonodajo spremenila nato šele 31. Dec. 2008.

  Poslanec Jože Tanko pa še sedaj pravi, koncentracija lastniška je bila koristna, le za koga, za pravičnost in učinkovito gospodarstvo in državljane davkoplačevalce očitno ne? Rop stoletja!

  Ne pozabimo, kdo vse in kako je zagovarjal tajkunizacijo, s pomočjo »kriminalnih« bančnih kreditov!

  Edini in najdlje, Jože Tanko, SDS in NSi, tako kot je zapisal mag. Silvester Šurla!?

  Dr. J. Mencinger, rektor, minister, politik je že leta 1996 izjavil:»Če bi bil sam direktor in bi
  videl, da mi grozi izgubiti vse, kar imam in za kar sem se trudil desetletje ali več, bi namreč tudi sam poskušal oškodovati družbeno premoženje.«

  Konec javne morale in pravne države!

  http://hubert.blog.siol.net/2013/12/20/ne-pozabimo-kdo-vse-in-kako-je-zagovarjal-tajkunizacijo/

 • Franc Mihič

  Kdaj bo ZNP pozvalo novinarja in odgovornega urednika REPORTERJA, g. mag. Silvestra Šurlo, da preneha tajiti, zavajati in ponovno aktualizira v REPORTERJu, kar je kot odgovorni urednik napisal v članku Tajkunizacija Slovenije, objavljeno v
  MAG-u 21. Novembra 2007?

  Volivci desnih pomladnih in tudi levih strank so upravičeni do njegove razlage »Tajkunizacija Slovenije«!

  http://hubert.blog.siol.net/2013/12/20/ne-pozabimo-kdo-vse-in-kako-je-zagovarjal-tajkunizacijo/

 • Viktorh

  “Kdo bo odstranil najtrdovratnejšo umazanijo, ki so jo zakuhali Mencinger in rdeči direktorji?”

  Ni ga takega junaka….ga ni bilo in ga ne bo!

  Le kontrarevolucija…

 • Iza Demos

  Tretji teden pa prosim še kaj o orožarski aferi. Tam je tudi ogromno zažrte umazanije.

 • Goran Fatovic

  JOŽE Mencinger ne bi dobil službe na zahodu za kidanje dreka.Tega se zaveda, zato je zajedljiv in škodljiv, ker ve da bo kmalu v plenicah čakal na MATILDO.Ko čaka na MATILDO , se zaveda ,da tudi vsa partija ne more pomagat , ko ga obišče MATILDA.Zaveda se tudi da je KARMA kurba in se prilepi na potomce.

 • Iza Demos

  Ampak za vse to smo vedeli, ko je prišla na oblast desnica. In kaj je naredila zakonodajna oblast? Prav nič. Vrana vrani ne izkljuje oči.
  “Previdna vladna koalicija. Ker so menedžerski odkupi v zadnjem času postali prvovrstna politična tema, smo vprašanja v zvezi z njihovim načinom financiranja postavili parlamentarnim političnim strankam. Med drugim nas je zanimalo, ali bodo predlagale spremembo zakonodaje, da se prepreči bogatenje menedžerjev na tak način, oziroma ali bi jo podprle, če bi jo predlagal kdo drug? Jože Tanko, vodja največje poslanske skupine SDS, je prepričan, da menedžerski odkupi potekajo skladno z evropsko in slovensko zakonodajo ter ob ustreznem nadzoru pristojnih organov in ustanov.” (Vir:Tajkunizacija Slovenije, MAG- 21.11.2007)

  • Mojca pokraculja

   Za božjo voljo, kaj spet blebetaš, te zadeve so se dogajale v zgodnjih 90-tih letih !

   • Iza Demos

    Hmmmmmmm, potem zgodnjih 90 niso (potekale skladno z evropsko in slovensko zakonodajo) pol pred letom 2007 pa so. Nekaj mi ne gre skupaj. Ampak vi že veste.

 • dež

  Če se ti včasih kakšna zadeva pri nas zdi čudna, se je potrebno uščipniti v lice, klikniti YouTube in Domagoj Margetić pa so stvari v trenutku kristalno jasne. Ni brez razloga pod 24 urno zaščito.
  Na žalost pri nas večina bere Delo in Dnevnik, gleda HanziTV ter POP kanalizacijo, zato smo v dreku iz katerega se leta ne bomo izkopali. Se lahko oblast jutri zamenja, a bo potrebno pufe vseeno vrniti.

 • dež

  En poučen prispevek Rada Pezdirja o velecenjenem profesorju JM si lahko preberete na povezavi https://www.portalplus.si/671/mencingerjev-klan-ali-profesorjeva-podjetniska-leta/.

 • karpelec

  Krtača, pot pod noge , čaka te ogromno dela in ne se obirat pa pokrtači vse brez izjeme.

 • Peter

  Persil?

  • Mojca pokraculja

   Nežen si mi ti. Varikina, žveplena kislina ? Pa še ne vem, če bi kaj zaleglo. Zalega je trdovratna stvar!

   • tohuvabohu

    Betonski oklep, kakršnega imajo v Črnobilu.

 • MEFISTO

  O Mencingerju nič, razen dobro!

  Kot da ne bi vedeli, da gre za svetovno znanega in priznanega nadekonomista narodnega interesa.

  • tohuvabohu

   Mencinger se mi je najbolj prikupil takrat, ko je javno izdavil, da Drnovškovi lastninski certifikati niso vredni piškavega oreha in da bo svojega dal v dobrodelne namene. Takrat sem vedel, da nas ob takih mojstrih čaka nadvse svetla bodočnost.

 • Iva

  Kako bi dr. Pučnik sprejel dejstvo, da je pomen Nove revije predstavljal Borut Pahor, da sta bila vabljena na obletnico tudi Milan Kučan in Jože Mencinger … ??!

  Predvsem Kučan si je na vse kriplje in načine prizadeval PROTI!
  Ob izidu 57. številke, ne le da jo je prepovedal (!), ampak so se v tistem času vsi vodilni komunisti s Kučanom na čelu trudili zatreti zametke demokratičnega razmišljanja! Tako s prepovedjo svobode javnega izražanja kot tudi z organiziranjem večdnevnih vojaških vaj takratnih rezervistov – na terenu (npr. Trnovska planota). Del oboroženih vaj je bila tudi “politična nastava” polit-komisarjev (sekretarja ZKS), ki so udrihali po notranjem sovražniku – nevarnih novorevijaših! Grafenauer&Co. kot kaže tega ne vedo??!

 • Mojca pokraculja

  Odlično Lucija ! Zadeva Slovin se je rolala na sodišču leta 93/94 in sicer zoper novinarja Stanislava Kovača. Ta je ob pisanju afere Slovin in kraji denarja, med drugim zapisal, kako mu je nekdo iz Slovina, ki v kraji ni imel prstov zraven ampak je opozarjal na svinjarije, povedal, da je bil zasliševan s strani policije (Stroligo) tako, da so mu odgovore polagali na jezik in mu niso dovolili, da pove svoje. Da bi dokazal vse to, je Kovač predlagal priče, ki so na sodišču ure in ure pričale o vseh teh svinjarijah , ki so se dogajale. Torej se je vse vedelo, ampak point je bila razžalitev Stroliga.
  Ne vem kako se je to končalo za novinarja Kovača, ampak bistvo zgodbe je v tem, da Slovin in njegovi akterji nikoli niso prišli pred sodišče. In denarje so lepo popapali. Marenk je bil član CKZKS, njegova žena/bivša pa Nuša Tavčar Marenk, hči generala Tavčarja, skratka vse ostane v ” familiji”. Komu kaj ni jasno? Naj se komentatorji tu spodaj ne sprašujejo, kaj je pa naredila desnica ?

 • Borut Stari

  Vse to ni nič v primerjavi z apokalipso,ki bo sprožena v predvolilnem letu.Teror tovariške mafije na področju državnih financ SDH in DUTB, NLB, HSE i.t.n. pospešeno poteka.Temu terorizmu so se aktivno vključili vsi glavi mediji. Zamegljevanje nove razdelitve državnega premoženja poteka po sistemu “držte lopova”. Medtem, ko je vsa pozornost usmerjena majhnemu kurjemu tatu je poniknil del premoženja.države.Npr. Zdravniška zbornica-Čebašek Travnikova, zdravstvena reforma, Cimos,ponovna priprava kandidature Jankovića na državni ravni…Vsi ki berete in spremljate main stream medije lahko spregledate kam pes taco moli. Tok je usmerjen v malho kavijar tovarišijske združbe,
  Zelo pomembna je pred tem menjava strukture Ustavnega sodišča.

  • Iva

   Medtem ko dominantni mediji manipulirajo(!) glede izbire ustavnih sodnikov s pisanjem o politični trgovini med desnico in levico (dejansko recidivom prejšnjega enoumja), potekajo v ozadju kadrovski spopadi za “prevzeme vseposod” med strankami vladne koalicije, kjer skuša SMC z paradržavnimi interesnimi skupinami nadoknaditi dosedanji “primanjkljaj” v primerjavi s preostalo kontinuiteto (SD, Desus …).

   Požar: Nekatere stvari so, pravijo, sicer še hujše, vsaj kar zadevo Lidio Glavina, predsednico uprave Slovenskega državnega holdinga. Tam naj bi sledi vodile do podzemlja nekdanje Udbe, novogoriškega Hita in celo do italijanske mafije. Zato tudi njen “zlagani življenjepis”. Mira Cerarja pa naj bi na vse te italijanske korenine gospe Glavina že prej opozorila Sova, vendar se ni zgodilo nič …

   • Borut Stari

    Vsi smo pozabili na SMELT. Vsi navedeni imajo pedigre komunistične oligarhije.

 • althar

  To je bil udbomafijski posel. Večina naštetih, z ekonomskim diletantom Mecingerjem vred, so bili le pajaci, ki so morali opraviti svojo malo nalogo. Vsaka firma, ki je v Jugi na koncu imena nosila “ex”, je bila udbovska pralnica denarja. Star sovjetski recept.

 • tohuvabohu

  Mencinger je tisti svetovnoznani ekonomist, ki ve, da BDP pomeni “bruto družbeni produkt”. Tej simpatični teoriji se z veseljem pridružujejo resni ekonomisti: Tajnikar, Kovač in Mara-keš, da o Mesecu ne govorimo.

 • Vlado77

  Jasno je , da so tajkuni le iz enega gnezda. Desnih ne poznam. Ne razumem raznih strokovnjakov tukaj ,ki skušajo to SDS in desnici. Če bi bilo res potem bi obstajal kakšen njihov tajkun. Mislim , da se je v DZ razpravljalo glede tega . Desnica je bila proti sistemu , da nek direktor lastnini podjetje na kredit kjer zastavi delnice ,ki jih kupuje. Torej nekaj kar še sploh nima. Zato so pri nas lahko kupovali podjetja ljudje ,ki niso imeli niti 1/1000 denarja za potreben odkup. In vsi so bili rdeči ali v Forumu 21 . Janševih ali Takovih tajkunov ne poznam. Te vrste odkupov ali prevzemov pa so v skladu s JM .

 • Kaligula

  Padalec rastura na videu. Politokis portal.

  Zmago Jelinčič v Eksplozivu: V novi vladi bom (morda) minister, aktualna vlada pa dela tako, da Slovencev čez 50 let več ne bo!

  • tohuvabohu

   E moj Jovo, kaj si pa spet ušpičil?

   • Kaligula

    Špičijo me na Nova!!!

 • totex39

  Mencinger je z svojo komunistično kompanijo in nesposobnostjo uničil Slovenijo, ampak še večja sramota pa je, da starček še naprej kuha dokler ne bo spet vse prismojeno in bomo še v večjem zosu. Res bi jih bilo treba po hitrem postoku odstaviti, dokler ne bo vse uničeno.

  • Janez

   Spomnim se, da je g. Mencinger v 60. letih nastopal kot zagovornik in spodbujevalec t.i. tržne ekonomije – za razliko od državno oz. politično usmerjane planske ekonomije.
   V Nuku obstoji celo en zbornik z nekega simpozija, ki so ga imeli tedanji ekonomisti – o tem. Janez Komenda

 • Franc Šink

  To me spominja na neko pravljico:Babica zakaj imaš tako velike oči?…Če ne bi prišel lovec ?…….!

 • Hribouc

  – KKRAGS –
  Kurčevi kučanov Rdeči Aparthajd Gulag Slovenistan ali drugače : SPOHAK GRAUŽASTI DREK !

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!