Matej Zorko o 2. tiru: Vse, kar morate vedeti, da boste razumeli

Foto: Matej Zorko

Spoštovani bralci, gospe in gospodje, Slovenke in Slovenci. O tako imenovanem projektu “2. tir” je bilo že mnogo povedanega in napisanega s strani raznoraznih komentatorjev. Dovolite, da kot prometni inženir, specializiran za železniški promet, podam svoj pogled na omenjeno tematiko in vas povabim k branju.

Najprej želim poudariti, da sem v danem trenutku zadržan glede vsakršne gradnje nove železniške proge med Divačo in Koprom. Razlogov je veliko, naštel bom nekaj najbolj očitnih, vendar želim zaradi boljšega razumevanja na nepoznavalcem razumljiv način razložiti nekatere stvari, kar bo v nadaljevanju vzelo nekaj časa in prostora.

Že večkrat sem zapisal in izjavil, da problem železniškega prometa v Sloveniji ni v tehniki, ampak v tehnologiji. Kaj to pomeni? To pomeni, da je stanje železniške infrastrukture (vsega statičnega) in v določeni meri tudi suprastrukture (vsega premikajočega se)  v Sloveniji izgovor za prikrivanje nesposobnosti načrtovanja, organiziranja in izvajanja prevozov.

Statistično je povprečna hitrost tovornih vlakov v Sloveniji pod 30 km/h, potniških pa okrog 55 km/h. Razen na nekaj krajših odsekih vlaki po Sloveniji nikjer ne vozijo s hitrostjo, ki bi bila nižja od 40 km/h, povprečne hitrosti so med 60 in 80 km/h, prav tako ni tako malo odsekov z dovoljeno hitrostjo 100 km/h, ponekod tudi več. Izračun tako nizke povprečne hitrosti pove zgolj eno: vlaki, v glavnem tovorni, pri nas na poti od točke A do točke B več časa stojijo, kot pa se dejansko premikajo, zaradi nepravilnega načrtovanja prometa in drugih organizacijskih razlogov.

Železniška infrastruktura se seveda posodablja. V zadnjih letih so bili napravljeni remonti več odsekov prog. Vzemimo za primer odsek Dolga Gora–Poljčane na dvotirni progi Zidani Most–Šentilj, najstarejšem delu Južne železnice, ki je bil za promet odprt 2. junija 1846, na katerem sta bila v letu 2015 na novo zgrajena tako spodnji kot zgornji ustroj obeh tirov, vendar je hitrost ostala ista, ker se ne horizontalni ne vertikalni elementi proge niso spremenili. Govorimo o hitrosti v povprečju 75 km/h.

Imamo progo Pragersko–Hodoš, ki je bila prav tako dobesedno na novo zgrajena in omogoča hitrost vlakov 160 km/h, vendar je zaradi birokracije še vedno omejena na 100 km/h – na hitrost, kakršna je na progi veljala pred modernizacijo –, torej se s tega vidika ni popolnoma nič spremenilo. Kar se tiče napajanja te proge z električno energijo, je vse, kot mora biti – ni res, kar se širi okrog, da proga nima primerno zmogljivega napajanja z električno energijo, res je samo to, da se je aktualni vladi zelo mudilo z odprtjem, očitno je bil 9. junij 2016 edini prosti termin za rezanje traku in nastavljanje fotografskim objektivom pred dopusti, ko pa vsa dela še niso bila končana.

V naši geološko izjemno razgibani državi je mnogo odsekov, kjer je proga zaradi sestave terena (pobočja hribov, soteske vodotokov) speljana v lokih, levi in desni lok se velikokrat menjujeta brez prehodnic (pomeni, da proga zamenja levi zavoj z desnim in obratno, ne da bi vmes bila neka minimalna razdalja premega poteka), kar vpliva na določitev hitrosti vlakov. Nekoliko bi se hitrost dalo povišati s povečanjem nadvišanja zunanje tirnice, se pravi, da bi se vlak pri vožnji v zavoj bolj nagnil, kar pride v poštev pri potniških vlakih, ki so lažji. Pri nas pa vendarle na glavnih progah večji delež prometa po železnici predstavlja tovorni promet, ki pa takšnega nadvišanja ne prenese zaradi drugačnega težišča, in bi lahko prišlo do prevrnitve. Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da višja hitrost tudi vpliva na obrabo proge, se pravi, povedano preprosto, če bi na nekaterih progah vozili z višjo hitrostjo, ne bi vlak zaradi tega iztiril, bi se pa material občutno prej iztrošil. Toliko na kratko o hitrosti, ki pa, če se vrnem na začetek, ni tako bistvena, kar sem razložil že pri omembi povprečne hitrosti, ki je izjemno nizka zaradi tehnoloških dejavnikov.

Da se vrnem nazaj na osnovno temo tega prispevka. Luka Koper je imela lani 22 milijonov ton pretovora. 11 milijonov ton so predstavljali tekoči ter sipki in razsuti tovori, če smo konkretni, so to v veliki večini naftni derivati, premog in železova ruda. Gre za t. i. umazane tovore, ki so za prebivalce Kopra že mnoga leta nadležni, vendar se jih kar tako ne bo dalo znebiti, zagotovo pa bosta nafta in premog v prihodnosti počasi začeli izginjati, če gre verjeti zgodbam o omejenih zalogah teh fosilnih goriv. Treba pa je poudariti, da gre za najbolj zanesljiv posel, ker je zaradi kontinuirane porabe zajamčen. S kontejnerji je drugače, ladjarji in špediterji se praktično dnevno odločajo, prek katerega pristanišča bodo vozili, zato je risanje dolgoročnih napovedi rasti pretovora v obliki premice neresno. Predvsem se je treba truditi, da se posle, ki so že pridobljeni, ohrani – to pa samo z nudenjem ustrezne kakovosti storitev, v nasprotnem primeru pač uporabniki poiščejo druga pristanišča. In ne zgodi se malokrat, da kontejnerji zamudijo ladjo v Kopru.

Skratka, približno 60 odstotkov tovora, ki gre prek Luke Koper, se prepelje po železnici, ostalo po cesti, se pravi dobrih 13 milijonov ton tovora je šlo lansko leto po železnici. In pravijo, da so zmogljivosti železniške proge že na kritični točki.

Poglejmo preprost teoretični izračun: v eni uri zaporedoma lahko pelje 5 vlakov iz Kopra proti Divači v razmiku 10 minut. Potem v naslednji uri pelje 5 vlakov v nasprotni smeri. Če vozijo vlaki samo 20 ur na dan (se pravi 4 ure prometa ni) in samo 5 dni na teden, 52 tednov v letu, to pomeni 26.000 vlakov na leto. In če je vsak vlak povprečno obremenjen z 800 tonami tovora, to skupaj znese 20,8 milijona ton. Po železnici, obstoječi, enotirni železniški progi Divača–Koper je mogoče prepeljati praktično toliko tovora, kot je skupen letni pretovor pristanišča in še ostane precej rezerve.

Obstoječa proga med Divačo in Koprom je dolga 45 kilometrov. Če jo zapremo 3-krat letno za 4 dni in v tem času naredimo remont zgornjega in spodnjega ustroja 1 km proge, je to 3 km na leto, v 15 letih je napravljen remont na celotni progi in to ciklično ponavljamo. Sicer se remonti glavnih prog v Sloveniji delajo na vsakih 30–40 let.

Zakaj govorim o povprečju 800 ton? Če vzamemo vlak z železovo rudo, premogom ali nafto, je masa tovora približno 1200 ton po vlaku. Vendar vagoni v Koper vozijo prazni, v Kopru iz enega vlaka praznih vagonov nastaneta dva vlaka naloženih vagonov. Torej 2400 ton koristne uporabe delimo s tremi vlaki (dve trasi – vlakovni poti porabimo za vožnjo gor, eno za vožnjo dol, se pravi 2400 t : 3 vlaki = 800 ton na vlak).

Izgovori, da je obstoječa železniška proga iztrošena, dotrajana, nevarna požarno in okoljevarstveno, so neumni. Zakaj? Proga je bila zgrajena pred 50 leti, praktično celotno omrežje slovenskih železniških prog je mnogo starejše in se nikjer ne govori o iztrošenosti. Proga naprej od Divače proti Ljubljani je letos praznovala 160 let in po njej se ne vozi zgolj tovor za Koper, ampak tudi vse, kar iz vzhoda potuje v smeri Italije in obratno seveda.

Za nastanek požara so nujni trije izpolnjeni pogoji: kisik, visoka temperatura in goreča snov. Kisika seveda ne moremo odvzeti, visoke temperature je treba čim bolj preprečevati, lahko pa vestno odstranjujemo gorečo snov oz. preprečujemo stik vročih delcev. Proga pa danes na več delih poteka praktično skozi gozd, pretežno borov, s polno smole, suhih vej, odpadlih iglic, skratka zelo vnetljivega materiala. Obstajajo tudi naprave, ki merijo visoke temperature na oseh vagonov, ki bi morale biti na tej progi nameščene v primernih pogostejših presledkih in bi v primeru nepravilnega zaviranja posameznega vagona v vlaku ustrezno ukrepale.

Foto: Matej Zorko

Naslednja zadeva pa so še ubogi prebivalci, ki neskončno trpijo zaradi življenja ob železniški progi. Prvič, v 50 letih bi se morali že navaditi. Drugič, ko so se gradile avtoceste, je bilo podrtih veliko hiš, kmetij in tako naprej, ljudje so se pač morali preseliti drugam. V Istri je žal veliko vasic, ki imajo dva, enega ali pa nobenega stalnega prebivalca. Morda pa tam najdejo svoj mir. Sicer pa se pozablja, da ima praktično skoraj vsak v Sloveniji v bližini nekaj, kar ga moti, naj bodo to ceste, proizvodni obrati, daljnovodi … ali pa smetišča, katerih sosedi si dajejo izplačati zavidljive zneske kot odškodnino. No morda pa bi to bila primerna rešitev tudi za tisto peščico prebivalcev ob koprski progi.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je na proslavi ob dnevu železnic 2. junija v Divači rekel: »Iz Kopra do Divače bomo vozili 40 milijonov ton.« V bistvu se niti ni zlagal, rekel je do Divače, ni pa povedal, kako bodo šli vsi ti milijoni ton tovora iz Divače naprej. Proga Ljubljana–Divača–Sežana tega tovora ne bo zmogla, čeprav je dvotirna, je nekje končna točka prepustnosti. Treba je vedeti, da se povečuje promet v smeri vzhod–zahod, torej Madžarska–Italija tako prek Hodoša kot prek Dobove do Sežane in tudi Nove Gorice. Italija želi v Gorici zgraditi povezovalni lok za lažjo vožnjo vlakov iz Červinjana v Sežano brez obračanja lokomotive v Gorici. Že zdaj ponujajo Slovenskim železnicam 4 dodatne pare vlakov na dan, a jih te vztrajno zavračajo z izgovori, da nimajo lokomotiv in osebja, in bojim se, da se takšna togost tudi v prihodnje ne bo omehčala. Nekoč je obstajal tudi povezovalni lok med Vrtojbo in Volčjo Drago, v primeru ponovne izgradnje bi se tovorni vlaki v večji meri izognili vožnji v Novo Gorico.

Koprsko pristanišče ima določene omejitvene dejavnike. Omejeno je prostorsko, na eno strani omejeno z mestom Koper, na drugi z novo občino Ankaran, ki je nastala prav zaradi nasprotovanja drastičnemu širjenju pristanišča v zaledje. Morje je plitvo, zato največje ladje k nam ne morejo, gradnja tretjega pomola je pod velikim vprašajem. Rast pretovora v pristanišču je odvisna od notranjih rezerv, od optimizacije pretovarjanja, posodobitev delovnih sredstev in procesov. Vse pa ima svoje omejitve in končno točko, rasti v neskončnost ni.

Pa naj pokomentiram še strah pred konkurenco, ki jo nekateri prepoznavajo v Trstu in Reki, in povem nekaj o tem, kako nas Avstrijci prehitevajo z gradnjo nove proge Celovec–Gradec–Dunaj (s predorom pod Semmeringom). Avstrija gradi novo progo za hitrost 200 km/h. Med Trstom in Beljakom je bila leta 2000 odprta nova Tabeljska proga ali Pontebana, zgrajena za hitrosti do 150 km/h, a to ne pomeni ničesar. Tovorni vlaki s takšnimi hitrostmi ne vozijo. Velika večina tovornih vagonov v Evropi je skonstruirana za najvišjo hitrost 100 km/h, nekateri sicer omogočajo hitrost 120 km/h, vendar pri tej hitrosti ne smejo biti polno obremenjeni. Je pa Tabeljska proga relativno slabo izkoriščena, zato lahko sprejme še veliko prometa. In treba je posebej poudariti, da se že danes dogaja, da kakšen vlak tujega operaterja v Divači zavije levo po povezovalnem loku iz Kopra proti Sežani in prek Italije v Avstrijo.

Kaj mora biti glavni cilj, ki ga je treba doseči čim prej? Zmogljivosti, ki jih imamo, moramo čim bolje prodajati uporabnikom in jim seveda zagotoviti ustrezen nivo usluge. To pa pomeni, da vlak iz Kopra do avstrijske ali madžarske meje ne bo potreboval 14, 16 ali 20 ur, ampak 6, 7, največ 8 ur.  Med Koprom in Hodošem je 400 km, se pravi, če bi vlak vozil s povprečno hitrostjo 60 km/h, bi moral to pot prevoziti v manj kot 7 urah. In zakaj je ne? Če so naše proge res tako slabe, da nekih višjih hitrosti ne dopuščajo, zakaj torej vlak danes za to pot v povprečju porabi več kot dvakrat več časa? O tem sem pisal na začetku, ker načrtovanje prometa ne deluje ustrezno.

Tuji operaterji občutno povečujejo svoj delež prevoza, ne na račun jemanja Slovenskim železnicam, ampak vpeljujejo nove vlake pšenice, koruze, soje, sladkorja. Vedno pogosteje se dogaja, da vlak z žitom iz Madžarske za Italijo, ki bi moral peljati prek Sežane, v Ljubljani zavije na Jesenice in gre potem v Italijo prek Beljaka in Trbiža zaradi zasičenosti proge med Opčinami in Tržičem (Monfalcon).

Kaj je bistveno sporočilo tega zapisa? Zakaj nisem za gradnjo nove proge med Koprom in Divačo? Ker to ne rešuje ničesar. Ker je to tako, kot da speljemo reko v potok.

Obstoječa železniška proga Divača–Koper lahko že danes generira več tovora, kot ga lahko prenese obstoječe železniško omrežje. To je glavni poudarek in bistvo vsega.

Imamo obstoječe železniško omrežje, ki seveda ni iz časa Marije Terezije, kot se mnogim rado zapiše in zareče, ki ni tako staro, zanemarjeno, dotrajano in ne vem kaj še vse. Daleč od tega, čeprav se ustvarja nek tak vtis v javnosti, ki zadev ne pozna. Prva in najpomembnejša stvar v železniškem prometu je varnost, ki je v najvišji možni meri zagotovljena na vseh slovenskih železniških progah. Proge je pa treba vzdrževati, kar se redno počne, vsake toliko časa pa konkretno obnoviti v celoti, kar se tudi dogaja kot modernizacija, posodobitev, nadgradnja in kar je še podobnih sodobnih in blagozvenečih izrazov. Še enkrat, to je treba izvajati, ampak zaradi tega prepustnost in hitrost naših obstoječih prog ne bosta bistveno večji, kar kažejo tudi vladni podatki.

Promet na progi Ljubljana–Sežana–državna meja se bo povečeval v smeri Italije, hkrati pa tudi proti Kopru. Preden bo prišlo do popolnega zasičenja proge proti Kopru, bo prišlo do zasičenja proge Ljubljana–Sežana–državna meja, na katero sta priključeni tudi proga proti Reki v Pivki in Novi Gorici v Sežani. Zelo podobno je z ostalimi glavnimi progami, predvsem Ljubljana–Zidani Most je daleč najbolj obremenjen odsek in prav tako zelo nevaren zaradi padajočih skal. Predstavljajte si, da se vlak z bencinom zvrne v reko Savo.

Treba je pa pokomentirati še nekaj, prevoze tovora po cesti. Vlada Mira Cerarja si je za referendumsko geslo izbrala slogan »tovornjake na vlake«. Morda za koga zelo všečno, vendar stvar ni tako preprosta, kot si jo kravatni možje zamišljajo.

Poglejmo najprej številke številnih mest za kategorijo težkih tovornih vozil  vlačilcev:

Kaj ugotovimo? Da skupni seštevek vlačilcev, ki na slovenske avtoceste pridejo iz Italije prek mejnega prehoda Fernetiči in Vrtojba, predstavlja skoraj 70 odstotkov skupnega tovornega prometa, vlačilci iz Kopra pa dobrih 30 odstotkov. Se pravi, če se s primernimi ukrepi tranzitni promet, ki poteka prek Slovenije v smeri Italije omeji in zmanjša, bo tudi ob trikratnem povečanju tovornega prometa iz Kopra skupno število tovornih vozil na naših avtocestah enako stanju danes – to je odgovor na vladne grožnje, da »bo ob neizgradnji drugega tira na naših avtocestah trikrat več tovornjakov«.

Vlada zagotavlja, da bo drugi tir plačevala z dodatnimi taksami za avtoprevoznike, hkrati pa trdi, da bo tovor iz tovornjakov dajala na vlake. Kdo bo torej potem plačeval te takse? In kakšne takse bodo plačevali tisti ukrajinski, romunski in poljski avtoprevozniki, ki Slovenijo zgolj prevozijo po dolgem in počez in razen cestnine tukaj ne pustijo niti centa, čeprav uničujejo naše ceste in onesnažujejo okolje?

In kaj je ta vlada že naredila, da bi preusmerila promet s cest na železnice? V Novem mestu imamo tovarno Revoz, ki dnevno proizvede okoli 800 vozil (Clio, Twingo, Smart). Popolnoma vse nove avtomobile iz Novega mesta odpeljejo na tovornjakih, zakaj ne vsaj manjši delež tudi po železnici?

ZAKLJUČEK

V Sloveniji prometne infrastrukture ne načrtujejo prometni strokovnjaki kot drugod v tujini, saj prometne stroke Inženirska zbornica v Sloveniji sploh ni priznava. Prometna infrastruktura se ne gradi glede na realne potrebe, ampak glede na želje in potrebe gradbenih lobijev.

Slovenija je tranzitna država in članica Evropske unije, zato mora zagotavljati proste prometne poti vsem prevoznikom, ki imajo ustrezna varnostna spričevala. Na progah Sežana državna meja–Ljubljana–Dobova državna meja, Ljubljana–Jesenice državna meja, Zidani Most–Šentilj državna meja in Pragersko–Hodoš državna meja je potrebno določeno število vlakovnih poti dajati na razpolago za tranzitni promet. Če ima Slovenija resen namen bistveno povečati promet in pretovor prek Luke Koper celo nad 40 milijonov ton pretovora letno, rešitev ni 27 kilometrov nove proge zgolj med Divačo in Koprom, kjer se naveže na prezasičeno in staro hrbtenico nekdanje Južne železnice Dunaj–Trst, ampak je treba k temu pristopiti z načrtovanjem nove železniške proge Koper–Ljubljana–Maribor, konvencionalne železniške proge za hitrosti do 160 km/h, z ugodnim potekom trase, majhnimi loki in nakloni, od Maribora naprej proti Šentilju je že načrtovana nova dvotirna proga, deloma po novi trasi (vemo, da je bil en tir nekdanje dvotirne Južne železnice odstranjen po 2. svetovni vojni zaradi upada prometa) in z navezavo na progo Pragersko–Hodoš. Ta proga bo hkrati tudi postala resna konkurenca v potniškem prometu, saj se žal kljub vsem modernizacijam na poteku obstoječe proge po 170 let stari trasi med Ljubljano in Mariborom ne more bistveno skrajšati časa potovanja.

Nujno je torej v prvi vrsti na obstoječem omrežju zagotoviti čim boljšo prepustnost in pretočnost prometa, izboljšati organizacijo in izvajanje železniškega prometa, potem pa se resno lotiti razvojnega koncepta, ki vključuje gradnjo tretjega pomola v koprskem pristanišču in moderno vzporedno železniško progo glavnemu prometnemu koridorju.

Junija je bilo iztirjenje vlaka v Zidanem Mostu, v ponedeljek, 18. septembra, iztirjenje vlaka na Verdu. Tudi če bi danes že imeli drugi tir iz Kopra, to nič ne koristi, če na celotnem poteku med Koprom in mejo z Avstrijo ali Madžarsko nimamo resne možnosti obvoza in se ves promet ustavi.

Če bo Avstrija raje izbrala Trst in vozila vlake po italijanski strani, to za nas ne sme biti težava. Usmeriti se je treba na Madžarsko, Slovaško, Češko in tudi Poljsko, čeprav ima Poljska svoja pristanišča, pa je pot ladje ob zahodni Evropi proti severu bistveno daljša kot v Koper in prevoz po kopnem do končnega cilja. Priložnosti za razvoj in velik kos pogače v transportnem poslu je več kot dovolj, manjka pa sposobnih in poštenih ljudi, ki bi ga vodili.

Torej, dragi bralci, nisem pisarniški molj, ki bere, posluša, študira zapise in razmišljanja drugih, jih kombinira in širi naprej neumnosti, ampak sem človek, ki hodi po terenu, opazuje, beleži in razmišlja, logično sklepa in pride do lastnih zaključkov. Zato upam, da bo ta zdravorazumski zapis pojasnil stvari, ki vam jih doslej ni še nihče, in boste tako v nedeljo lažje oddali svoj glas PROTI.

Matej Zorko

 • Dado

  Smo vedeli, samo nekateri so stvar opisali objektivno. Na žalost vse prejšnje vlade niso ugriznile v kislo jabolko, čeprav bi šlo za napredek tako za gospodarstvo kratkoročno, dolgoročno, za koristi prebivalstva, za čistejše okolje. Zakaj niso ? Ker so se jim 1. Tresle hlače glede financiranja , 2. Da ne bi s porazom izgubili volilce. Paradoks….. Cerarjeva vlada, ki jo vsak , res vsak kritizira kot njega samega, pa je ugriznila v kislo jabolko. Vsaka čast. Iz razloga, da ne bi neka levičarska vlada uspela, pa SDS kuje vse mogoče in podpihuje vsakega, da pomagal preprečiti tisto, česar sama SDS ni znala, zmogla…… To je naš politićni vsakdan. Pa naj nekdo našteje kaj je v zadnjih letih SDS in njihov predsednik naredila kaj skupnega za vse ljudi, razen, da je povzročala razdvajanje državljanov na dva pola, če z drugim ne pa z II svetovno vojno in po njej. Skratka negativen način politike.

  • boogin1

   Cerarjeva vlada ni in ne bo ugriznila v kislo jabolko, ker se je zavarovala pred odgovornostjo z zakonom. Z vsakim projektom: Stožice, TEŠ,… smo vse siromašnejši, razni lobiji pa so veliko pokasirali.

  • twin

   Kdo pravi, da gre za politiko, katoliški hrvati ne marajo pravoslavnih srbov, mi smo pa narod podalpskih bosancev, to so plemenske vojne, samo zato se kragamo in uničujemo oziroma bolje rečeno, kanibaliziramo, ker ima vsak slovenec nekje še eno rezervno domovino, kamor se lahko umakne, ko bo doma postalo nevzdržno.

   • stajerc5

    Slovenec je doma v Sloveniji! Ti, bosnjaska bukva, se pa spravi kuci, bog te jebo!

   • RATATA

    MRŠ PRASICA KRETENSKA!!!!

 • opazovalec

  Končno enkrat korekten prispevek. Ima pa majhno napako. Dvotirna proga LJ-SE ima precej veliko kapaciteto in se jo da še precej povečat. Trenutno je omejetveni odsek Borovnica-Logatec. Najprej zaradi preslabotnega napajanja in lahko naenkrat na celotnem odseku pelje v smeri postojne le 1 tovorni vlak. Akcija za gradnjo dodatne napajlne postaje je v teku. Z dogradnjo trenutnih elektronskih SVN, vgradnjo APB, se pa da na omenjenem kritičnem odseku in celotni progi dvigniti kapaciteto po računu kakor ga je uporabil avtor za progo Di-Kp in upoštevaje razkošen 10 min razmik na 240 vlakov v obeh smereh (1200 min/10min/vlak*2tira). APB pa omogoča večjo zgostitev vlakov, LJ-ZM vozijo na manj kot 5 minut.
  Bi pa še dodal, avtorjev izračun kapacitete Kp-Di ne upošteva časa, potrebnega za vožnjo. Če pošlješ snop 5 vlakov v eno smer moraš počakati 50 min da vsi končajo vožnjo, res pa je da v nasprotni smeri vsaj iz Kozine navzdol lahko vozijo na krajšem razmiku zaradi APB. Križanja snopov 5 vlakov pa niso možna, je ni postaje s 6 prevoznimi tiri na omenjeni relaciji.

  • dež

   Kakšen mesec prej bi bili potrebni takšni članki in komentarji, 1 dan pred referendumom običajno že vsi vedo, kaj bodo obkrožili.

 • tarantela

  Sem ZA. Predvsem, ker progo potrebujemo, če bomo prelagali na poznejši čas, se bo vedno našel kdo, ki bo nasprotoval. Veliko je bil omenjen TEŠ6, vendar se zaenkrat plačuje sam oz. denar ne gre iz davkoplačevalske blagajne.
  Je pač potrebno ugriznit v kislo jabolko že zato, da razbremenimo ceste, predvsem pa je potrebno pomisliti, da bo nafte enkrat zmanjkalo. Lažje bo zgraditi in elektrificirati železnico, kot pa postaviti tovornjake s prikolicami pred el. postajo, da v vrstah napolnijo akumulatorje. In sčasoma bodo te “črpalke”nadomestile bencinske.
  Lahko pa še naprej delamo cirkus pred TV kamerami in se delamo, da je to v “korist naroda”….
  Ja in proga nam lahko odpre svet na severovzhod, večno ne bo trajal embargo v Rusijo in tam se nam odpirajo nove možnosti.

  • dež

   Nisi prebrala članka, ampak samo napisal komentar ? Sicer ne bi pisala o razbremenitvi cest, ker avtor članka ugotavlja ravno nasprotno, da bo število tovornjakov ostalo nespremenjeno, kljub hipotetično novi 2 tirni progi Divača-KP.

   • tarantela

    Pišem tudi o tem, da bo z nafto enkrat konec in bodo tovornjaki stali v dolgih kolonah pred električnimi “črpalkami”.

    • dež

     Tu se pa strinjam, to skrbi tudi mene. Si predstavljaš, koliko bo stala kWh elektrike, ko se bomo vsi ogrevali s toplotnimi črpalkami in vozili električne avtomobile.
     Mislim, da se nam tudi takrat obeta referendum, ker bodo vladajoči s posebnim zakonom (v izogib novemu TEŠ-6) želeli zgraditi dodaten blok v Krškem, za dvojno ali trojno ceno v primerjavi s svetom.

     • twin

      Ampak potem sploh nismo rabili novih avtocest. Poglejte kaj se danes prodaja v tujini, majhni električni velomobilčki, malo širši od kolesa, s katerimi se zastonj voziš v službo in nazaj. Sicer grejo tak nekje 45 km/uro, vendar so pri tej hitrosti skoraj absolutno varni, pa še po štiri ali več se jih lahko razvrsti v širino, kot da bi naredili enkrat širšo cesto. Kam se pa pelje povprečen slovenec, tam do 15 kilometrov daleč v prvo vukojebino in nazaj, to je 30 kilometrov vožnje dnevno, kar znese približno 40 centrov za polnjenje baterij, ki držijo deset let in se napolnijo v par urah. Na streho daš solarne plošče in nekam zapičiš veternico, pa se avto med parkiranjem spremeni v generator zastonj elektrike.
      Kako bi lahko s tem potegnili milijone ton letno, pa nimam pojma, mogoče če bi jih vpregli par sto in vlekli, podobno kot so egipčani včasih vlekli ogromne kamnite kvadre in zidali piramido. Svet se spreminja izredno hitro, v nekaj letih bodo povsod takšni papirnati avtomobilčki, pomeni ves tovor bo moral na železnice in ločene avtoceste, ker en šleper jih spešta kot muho, audi je težak par ton, kitajske igračke tehtajo mogoče sto kil, ne moreš postaviti vse nenkrat na isto cesto, ker bo masovni pokol. Grejo pa take elekro rikše lahko tudi okoli sveta, brez ene same okvare, samo čas moraš imet in nekaj drobiža v žepu, za kruh in čokolado, v desetih letih se bo svet nerazpoznavno spremenil, medtem ko se gremo mi še vedno sovjetsko zvezo oziroma nemški konclogor.

     • dež

      Veš, en povprečen slovenski fotr, ki ima garažo 4×6 m in cestnega diesel terenca s sprednjim pogonom, se bo zelo težko odločil za tvoj električni velemobilček. Ker potem kovana ograja okrog njegove hiše ne pride več do pravega izraza.
      In ko je enkrat na koledarju začetek jeseni, v LJ, CE in še marsikje v glavnem lahko kar pozabiš na solarne plošče. Večinoma iz dimnikov smrdi po plastiki in odpadkih, sonce vidimo bolj poredko ali le za kratek čas.

     • stajerc5

      Twin je z zgornje napisanim, potrdil moj sum, da je nekje med puberteto in radbibilodrasel! Ne se sekirat…

     • karlina

      PODPIS

  • twin

   Jaz na volitve in referendume sicer ne grem več, ker v nobenem primeru nočem podpirati agresorja in okupatorja, imam pa o zadevah svoje mnenje in ga lahko povem.
   Bolje je obkrožiti NE, ker nismo, ni dobro, ne znamo, ni to za nas… mi smo lobotomiziran narod, ne znamo drugo kot uničevati in zatirati šibkejše in slabše prilagojene. To je vojaško policijsko taborišče, nimamo več druge funkcije, odkar nismo več del Jugoslovanskega sistema, nam noben projekt še ni uspel, vse je napol in zanič, o splošni kurupciji pa nima smisla izgubljati besed.
   Banke imajo preveč denarja, nekam morajo vlivati keš, če ne se to požre, čas je pri financah zelo pomemben dejavnik. Državljani prvega razreda nimajo vizije, Slovenija postaja spet nemški portal, kar rabijo, to se bo naredilo dobro in bo tudi robustno delovalo, drugo gospodarjev ne zanima.

   Imamo pa zgleda neko ložo kvazi strokovnjakov, ki bere Biblijo obrnjeno na glavo, vedno predlagajo najbolj butaste in nemogoče stvari, zavirajo pa redke dobre in perspektivne ideje. Ne vem zakaj, glava jim dela v obratni smeri, recimo zamislili so si zahojeno in škodljivo termo elektrarno, ki bi jo rabili edino, če bi morali na hitro zagnati težko industrijo ter naštancati goro tankov, za neko novo mogočno armijo, ki itak nima več koga za napadati v tem modernem svetu, promet pa zavirajo, kot da bodo kdaj napočili časi, ko se ne bo več nič tovorilo in ljudje ne bodo več lazili čez planke in potovali raje skozi hribe, kot da bi se mučili in trošili energijo za klance. Potem nimamo novih zelenih tehnologij, ki omogočajo praktično zastonj energijo, namesto z glavo, delamo čedalje več z rokami, kar je od izuma buldožerjev in robotske roke naprej nezaslišano neumno in skrajno neučinkovito, niti ni teroristom v interesu, da bi se preveč svobodno sprehajali naokoli in trgovali, ker bi potem rabili še eno tako policijsko državo, da bi vse nadzirali in kontrolirali, najlažje jim je, če smo zarukani in nemočni. Oni v vsakem primeru dobijo nemške evre, kapitaliste nič ne briga, če smo mi opice,kaj pa je to za njih razgnat dva milijona podalpskih ciganov ter vzpostaviti nazaj red in disciplino.

   • karlina

    TOČNO, VELIK, PODČRTAN PODPIS !!!!!!!

  • karlina

   No, moram reči, da so ti tvoji res dobro oprali mozgane, ni kaj, verjetno GOSPODA DUHOVNIKA, nisi nikoli poslušala, kajne

 • Duhec

  ZA napredek in razvoj, ZA nova delovna mesta, PROTI SDSu, PROTI JANŠI in njegovim obračunom. Pa včeraj so vsi, ki so proti 2. tiru na soočenju pogoreli… jap, konec je s sanjami SDSa.

  • tarantela

   Se mi zdi, da pravzaprav nočejo kej več, kot tistih 15 članov stranke sedeti v udobnih poslanskih stolih in lagodno vleči plače ter sem in tja zmetati nekaj polen drugi strani pod nogi. Ostalo pa itak pridejo na šiht ali pa so poslanski fotelji prazni…

   • Olga

    Klobase, zdravilišča, vozovnice….na račun “borcev” – majskih hroščev! Za privilegije gre…..

    • karlina

     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • šmentanamuha

   Plačanka.

   • Jože24

    Tudi jaz sem razmišljal o temu, samo vseeno, kdo ga je spustu sploh v studio ob 8mih zvečer?

    • dež

     Tema referenduma je čisto strokovna (nepolitična), zato je koncept predvolilne oddaje povsem zgrešen, da ne rečem idiotski. Kaj imajo predstavniki strank za iskati na takšnem soočenju ? Vsaka stran naj prispeva svojo ekipo, naj naredijo 2-3 soočenja (npr. gradbeni, tehnični, finančno-ekonomski del) in čao. Med gledalce bi spustil izključno samo predstavnike parlamentarnih strank, da studio ne bi bil preveč prazen ali pa še teh ne. Z vsemi ostalimi zainteresiranimi lahko naredijo intervjuje in jih vključijo v oddajo. Zato je krivda izključno na strani HanziTV, kot pravilno ugotavljata, je bilo vse skupaj verjetno zrežirano.

     • karlina

      PODPIS

    • karlina

     Tisti, kateremu so to iz F21, na čelu s Kučanom to tudi ukazali, na njegovi MURGELJ TV in MI-VSI DRZAVLJANI, to mastno plačujemo , fuj

   • karlina

    TOČNO, TOČNO, MURGELJ TV JE SPOSOBNA IN JE NAREDILA VELIKO SVINJARIJO

    • ogledalo

     Podpisati si se pozabila.

  • Olga

   Samo, da so na oblasti “naši”, pa tudi če Slovenija crkne….??? Vam je udobno, pod desnico boste morali prvič v življenju rokave zavihati in si z lastnim delom služiti kruh? Za privilegije gre….

   • karlina

    TOČNO, PODPIS

  • karlina

   No, ti si pa res prava perla ,ni kaj

 • Franc Šink

  Dober,zanimiv in poučen članek.Samo tri Fotografije zgoraj so malo pomešane.prva in tretja nista na pravem mestu.

 • twin

  Tak članek bi bil mogoče dober pred 40 leti, danes je pa zmeden kup podatkov, s katerimi si človek zelo težko vizualizira kaj je avtor hotel sploh dopovedati bralcem. Nikjer nisem zasledil še nobene računalniške simulacije, niti risanke, s katerimi tuji mediji dnevno poenostavijo take logistične probleme. Z drugimi besedami, nobena taka vizija ne obstaja, ker ni natančnih študij investicij, ampak se projekti zgleda zgolj razdelijo po posameznih strokah in potem vsaka ekipa rešuje svoj del. Ker ni zasebnega investitorja, ni kapitalista, ki bi poslovno priložnost posvojil za svojega otroka. Nihče ne sanja o razvoju naših železnic, nimamo tistih pravih ljubiteljev, ki po cele dneve zlagajo makete in do zadnje podrobnosti študirajo svoj konjiček, po domače povedano.

  Se pa cel problem reducira na par glavnih problemov, teren, hitrost, čas in teža so glavni dejavniki, pa tudi oblika tovora, ker vse spreminja točko težišča, s čimer nastanejo trenja in ozka grla, ta pa v realnosti določajo končno učinkovitost sistema. Če povečaš težo, se poveča inercija, zato postane vsaka stopinja nagiba tovora bolj kritična, s čimer se podaljša čas,… fizikalne količine se neprestano spreminjajo in prelivajo, vsaka malenkost vpliva na končne sile. Bližnjice enostavno ni, država je psihopat, ki ne zna sanjati drugo kot nočne more, zanaša se samo na preverjene službe in kadre, ki so ustanovljeni in izbrani po družinskih vezah, ti pa ne zaposlujejo več kot peščico strokovnjakov, ki o teh zadevah dejansko nekaj malega vedo. Teh par ljudi predstavlja ozko grlo, če jih zagrabi ustvarjalni umetniški zanos, lahko naredijo kaj solidnega, sicer se znajdejo zunanji sodelavci na terenu in na koncu cel sistem nekako deluje, ampak neprimerno manj učinkovito in dražje kot bi lahko. Isti fenomen smo lahko opazovali že pri avtocestah, pa pri raznih TEŠ-ih, povsod je isto, povsod isto šalabajzerstvo in zato Slovenija nikoli več ne bo ujela pravega razvojnega vetra. Na koncu je vse v glavah.

 • Janez

  BODIMO POZORNI !
  NA OPOZORILA – RES INFORMIRAANEGA IN IZKUŠEGA – STROKOVNJAKA DR. U M E K A !

  ENAKOVREDNA R. AVSRITRJA – RES SODOBNI PROGI – PO KOROŠKI !

  BI
  BILA

  LE !!!

  R.SLO PROGA DIVAČA – KOPER
  – KI BI POTEKALA – S. – T. U. N. E. L. I. – PO DOLOMITU – POD APNENCEM !
  VSI
  TUNELI – V APNENEC – SO S T R O K O V N A. N. A. P. A K A !

  RV SLO,
  NOVA 24TV ! Dajte čas nastopu – enkratnemu,cenjenemu g. dr. U M E K U ! L.r. J. KOMENDA

 • Olga

  Glasujmo PROTI zakonu o drugem tiru in PROTI tej skorumpirani vladi! Potrebujemo sodobno železniško omrežje po vsej državi in ne zakona, ki bi omogočil izčrpavanje davkoplačevalskega denarja za naslednjih 45 let in udobno življenje parazitske levice na naših plečih in plečih prihodnjih generacij!

  • karlina

   PODPIS

 • Franjo Trojner

  Gledal sem soočenje na temo referenduma o drugem tiru nanacionalni RTV in sem zelo razočaran, večje bede od prikazanega v oddaji nacionalne RTV ni mogoče doseči, pa tudi, če se za to še tako trudiš. Vladni govornik zagovornik spornega zakona o drugem tiru je človek, ki je pred nekaj časa odstopil ker je manipuliral z nazivom svoje izobrazbe je čez noč postal avtoriteta Cerarjeve vlade, kateri moramo sedaj državljani brezpogojno verjeti, zaupati. Ma ne se hecat no! Referendum mora uspeti že zaradi dejstva, ker vlada namerno farba javnost! Zakaj! Ko bodo razni Cerarji, Lebni, Dragonje, Škoberneti, Zorčiči na volitvah izgubili oblast in potonili v pozabo, bomo vsi davkoplačevalci iz svojih žepov drago plačevali za njihove napačne politične in strokovne odločitve. Vrag jih naj vzame, norčujejo se iz nas!

  • karlina

   TOČNO, VELIK, PODČRTAN PODPIS !!!!!!!!

 • Jože24

  Včeraj na RTV ste izgubil referendum, kva ste to zaene pajace pripeljal? Zdej sem zaradi tega faila ostal neopredeljen.

  • Gru

   Ta pajac je bil ze na soocenju glede zakona o pedrih ;) Vili pa pise da je levi in da je nastavljen ;) Ceprav ni in je desni ;)

   Ps; 300.000 jih je ;)

  • dež

   Se odločaš o pajacih vs. kravatarjih ali se odločaš o 900 milijonih (2 tira v 5 letih – alternativa) napram 1800 milijonih (1 tir v 10 letih – vladni zakon) ?

   • Jože24

    Ubistvu 2. tira jaz nebi delal, pomembna je luka, naj vozjo čez Italijo, ladja bo še zmerej v Koper pripeljala. Glasoval bom proti.

    • dež

     Sem tudi jaz proti gradnji, iz več razlogov : 1. Obstoječa proga je izkoriščena 50-60%, zato se nikamor ne mudi; 2. Število vlakov je možno povečati še za cca. 30%, z modernizacijo ravninskih odsekov (brez odseka čez kraški rob); 3. Ne vem zakaj bi državljani dajali 1 milijardo za Luko vredno 500 milijonov, ki jo država lahko jutri proda (Luka KP je podobna molzna krava kot NLB); 4. Če država v nekaj investira, človek pričakuje amortizacijo investicije v nekem doglednem času, pri drugem tiru so te številke od 50+ do 400+ v letih.

    • karlina

     HVALA ENAKO !!!!!

  • karlina

   če mene vprašaš, je nekdo iz levice tega pajaca plačal, ta murgelj tv je vsega zmozna

 • Prle

  Če referendum pade, vse stroške krijejo pristaši sds in pa vodstvo stranke, njim bodo trgali kar od plače.

  • Vince Blake

   Se strinjam. A najprej bo morala združena levica in vsi tisti, ki so požegnali novelo zakona o zakonski zvezi plačati referendum, ki so ga izgubili. Lepo po vrsti. Nič prehitevat.

  • dež

   Pa Brglezu in SMC naj odtrgajo 3 milijone €, ker referenduma ni razpisal sočasno s predsedniškimi volitvami, zaradi česar bo dražji za omenjeni znesek.

   • karlina

    TOČNO

  • karlina

   A bejz no, kje pa si videl, da je SDS proti referendumu in gradnji, nobeden ni tega rekel, Vili Kovačič ni član nobene stranke, če še ne veš.

   • opazovalec

    Zakaj pa nastopa na soočenjih njihov član odgovoren za infrastrukturo na strani nasprotnikov?
    Pa š edini iz te strani je podal neke konzistentne izjave. Sicer je pa 2 tir (trasa etc, ne firma, delo SDS.

 • Prle

  Večeraj smo v podobi Kozla Egidija videli kakšen je tipičen desnosučni volilec. Vas je kaj sram?

 • Vince Blake

  Vse lepo in prav. Rabimo, ne rabimo…..ampak 27 km ENOTIRNE železnice, ki jo bomo gradili 8 !!!!! let in to za ceno miljarde in več….ta je pa malo prehuda. Malo predrago in prepočasi se to vse skupaj meni zdi. In po tej zapravljeni miljardi bo še vedno vse skupaj na pol narejeno. To je bolj krpanje kot pa gradnja. Mislim, da rabimo bolj celosten projekt.

  • karlina

   TOČNO

 • Novakec1

  Včeraj na Tv se je pokazala vsa bebavost akterjev ZA in PROTI na temo 2TDK

 • Janez

  Tale prispevek
  je po včerajšnjem prepiru in pretepu
  NA SOOČENJU “ZA” in “PROTI” – NA RTV SLO !
  Ta
  PRISPEVEK JE DOBRODOŠEL – VENDAR PA – IMA NEKA POMANJKLJIVOSTI !
  1.
  TRBA JE OBSODITI POPOLNO TV oz. R T V SLO – B. L O K. A. D O !!!
  REFERENDUMSKIH SOOČENJ
  – DANES
  – ZADNJI DAN PRED – FEFERENDUMSKIM – M O L K O M !
  Na
  RTV SLO – NI NIKAKRŠNEGA SOOČENJA,
  NITI POSAMIČNIH PRIKAZOV TANGIRANIH – NA TEMO “2.TIR” Dejstvo, a ne ? L.r. Janez KOMENDA

 • karlina

  TO JE SAMO BORBA ZA OBLAST, KER SE VOLITVE BLIZAJO , JE ZE SKORAJ KONEC LETA, NIČ DRUGEGA !!!!!!

 • ogledalo

  Dobro so namočili starega Kovačiča. Mu je treba pri njegovih letih svojo zmedenost na nacionalki kazati?!

  • Janez

   Ti !
   Od cenjenega g. Vilija Kovačiča nekaj mlajši človek?
   Brez
   S R A M U – RAZKAZUJEŠ – SVOJO OMEJENOST, MALOVEDNOST ITD. ŽE DOLGO !
   Gospodu Viliju
   – ne sežeš – niti do gležnjev..
   NE SAMO VERJETNO. Pravi – mali palček si – v primerjavi – s cenjenim g. V. K. L.r. J. KOMENDA

 • Janez

  UDELEŽIMO SE !
  OD VLADE SLABO PRIPRAVLJENEGA – REFERENDUMA – O “2.TIRU” !
  IN !
  Glasujmo

  “P R O T I ” VSILJEVANJU VLADNEGA PREDLOGA. Ki je slabo pripravljen itd. L.r. Janez K. KOMENDA
  P.S.
  GRE IZKLJUČNO ZS MOJE OSEBNO, NENAROČENO, NEPLAČANO – KAR UTEMELJENO STALIŠČE.

 • Marko

  Komaj čakam na jutri. Volil bom za drugi tir in proti Janši.

 • bubamara

  Lepo napisano, vendar intelekt Slo volilca ne dosega tega zapisa. V bistvu ga tudi ne zanima. Slo volilec razume samo, da je kriv Janša.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!