Poglejte si te levičarske nevladne organizacije, ki so največji proračunski zajedavci

Lucija Šikovec Ušaj

V zadnjem času se vse pogosteje sliši o t. i. nevladnih organizacijah, skrajšano NVO. Da teh ni malo, vam je zagotovo postalo že jasno. Da pa gre v večini primerov za t. i. sinekuro, pa vam bom skušala podrobneje pokazati na konkretnih primerih. Gre za povsem naključno izbrana društva, kar je glede na število razumljivo. V prihodnje se bom zagotovo »pozabavala« predvsem z ZZB, v sklopu tožbe, na katero me je napotilo Vrhovno državno tožilstvo, zato o tem v bližnji prihodnosti.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Sloveniji registriranih 27.365 nevladnih organizacij. To je podatek s spletne strani Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki je od svoje ustanovitve leta 2003 iz proračuna po podatkih spletne baze ERAR prejel 3.398.180,10 EUR, od tega npr. decembra 2010 kar 204.697,00 EUR. Torej imajo nevladne organizacije krovno nevladno organizacijo, ki jo financira državni proračun. Pri predstavitvi CNVOS-a vsaj mene najbolj zbode, kaj je zapisano pod ugodnosti članstva. Med na prvi pogled kar impresivnim številom brezplačnih ugodnosti je najbolj pogosto uporabljena beseda “kratko”. Tako je vse, kar je brezplačno, “kratko”. Kratko pravno svetovanje, brezplačno kratko svetovanje na temo črpanja sredstev na različnih domačih in evropskih razpisih, brezplačno kratko svetovanje na področjih komuniciranja s sponzorji in donatorji, člani in javnostjo … Torej, dejansko vas na kratko poskušajo naučiti, kako priti do zastonj denarja, pa s čimerkoli se že nameravate poleg tega ukvarjati.

Število nevladnih organizacij naj bi bilo konec leta 2016 (po podatkih njihove krovne organizacije CNVOS 27.365, od tega 24.008 društev, 3.094 zasebnih zavodov in 263 ustanov). Kdo jih financira, kdo so ustanovitelji in člani, je seveda izjemno zanimivo, žal pa preobsežno za eno kolumno in čas, ki mi je na voljo. Naj vas pa ne čudi, če najdete med eksotičnimi društvi osebe, ki so zaposlene npr. na Državnem tožilstvu. Posvetila se bom samo tistim, ki jih financiramo iz proračuna, kjer najlažje razumemo, da gre denar neposredno iz naše denarnice.

Nevladno financiranje ima korenine v socialističnih časih
Kako se torej povežeta pojma nevladna organizacija in financiranje iz državnega proračuna, je seveda neznanka, v kateri pa najdemo veliko znank in znancev, še vedno aktivnih in znanih iz časov, ko so bili člani vladnih, socialističnih organizacij. Društva, zavodi in podobne NVO pridobivajo denar iz proračuna v primeru, ko imajo status društva, ki deluje v javnem interesu. Pa tudi sicer, če se prijavijo na kakšne razpise vladnih služb.

Kot rečeno, povsem po naključju izbrani podatki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kažejo, da pri njih pridobi društvo status javnega društva na področju socialnega varstva, poleg »blablabla« pogoja, ki se pojavlja pri vseh društvih, tisto, ki izpolnjuje še naslednja pogoja:
– prispeva k razvoju področja socialnega varstva tako, da društvo širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj (hej, Štefanec, poglejte, koliko posvetov in izobraževanj je bilo in kdo jih je opravljal!).
Še bolj zanimiv pogoj, vsaj po moje, pa je, da društvo:
– izvaja dejavnost, ki je po kvaliteti ali po namenu primerljiva z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnost, ki pomeni dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja ali ima pridobljeno verifikacijsko listino s strani Socialne zbornice Slovenije.

Seveda so še nekateri drugi pogoji, npr. da se financira tudi iz EU-sredstev, kot pogoj, da se financira še iz naših (na kratko, če hočeš, da ti damo denar, najprej naberači v EU). Ustavila se bom pri tem drugem pogoju, to je, da »izvaja dejavnosti, ki so po kakovosti ali namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov«.
Če že ne prej, se nam mora vsaj tukaj postaviti vprašanje, kaj pa je nevladna organizacija, ki jo financira proračun in ki izvaja dejavnosti, ki so po kakovosti in namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov?
Nevladna organizacija naj bi bila po nekakšni, vsaj moji, definiciji takšna organizacija, ki ni del vladajoče politike, ki je ne financira država niti je ne ustanovi država. Na splošno naj bi sicer veljala definicija, ki jo je Vlada RS povzela po Evropski komisiji: »NVO je prostovoljna, neodvisna in nepridobitna organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava.«

Edino revizijsko poročilo je bilo tisto, ki ga je opravilo Računsko sodišče RS in ga je podpisal sedanji EU-poslanec z blagovno znamko »Verjamem«. Revizijsko poročilo POSLOVANJE MINISTRSTEV PRI ZAGOTAVLJANJU JAVNEGA INTERESA DRUŠTEV za obdobje 2002 – 2007 ugotavlja, da je bilo do leta 2007 skupno 20.866 vseh društev, od tega je bilo po podatkih Ministrstva RS za notranje zadeve 2.425 društev s statusom v javnem interesu ali 11,6 % vseh društev. Po podatkih CNVOS (Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) pa je bilo, kot je že navedeno, konec leta 2016 v Sloveniji registriranih že 27.365 NVO, od tega 24.008 društev, 3.094 zasebnih zavodov in 263 ustanov. Torej smo v manj kot desetih letih povečali število društev za okrog tretjino. Ker ni podatka o tem, koliko društev je pridobilo status »v javnem interesu«, je primerjava nemogoča, računsko sodišče pa novega revizijskega poročila že deset let ni naredilo. V revizijskem poročilu do leta 2007 je bilo največje število društev s posebnim statusom, to je »javni interes«, na Ministrstvu RS za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti. Kljub napotilom Računskega sodišča RS, da se morajo seznami društev, ki delujejo v javnem interesu, javno objaviti, in navkljub ugotovljenemu največjemu številu takšnih društev prav na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se do tega podatka, za razliko od npr. ministrstva za šolstvo, ne da priti zlahka.

Ob prej pomanjkljivih pravnih podlagah je zdaj vrzel zapolnil Zakon o društvih in »Pravilnik«. Ne bom vas dolgočasila s povzemanjem Pravilnika. Na kratko pa drži, za »javni interes« zadostuje oziroma je pogoj, da se društvo kakorkoli bori za enakost spolov. Poenostavljeno, vendar povzeto bistvo Pravilnika. Od leta 2014 so tako dobila poleg prej številnih društev status »v javnem interesu« le še tri društva:

Humanost in dobrodelnost nista poceni
Za Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja verjamem, da je koristno. Podatkov o ustanoviteljih društva ni mogoče najti na spletu, niti na Ajpesu, niti na Bizi.si, niti na Erar.si. Dobite pa informacije o podelitvi priznanj društvu, ki sta jih podelili tako Vika Potočnik kot Štefka Kučan. Društvo, ki je bilo ustanovljeno že 1998, je uradno od leta 2003 do konca 2016 prejelo 4.029.909,25 EUR. Od podelitve statusa »v javnem interesu« leta 2014 do konca 2016 kar 1.286,743,82 EUR. Se pravi, več kot 25 % celotne vsote za 13-letno obdobje. Biti v »javnem interesu« se očitno splača. Zaposlovalo naj bi med deset in 19 oseb. To naj bi bili prostovoljci, hiter izračun pa pokaže, da gre za lepe denarje. Humanost in dobrodelnost nista poceni. Že na prvi pogled je jasno, da Vlada RS ne varčuje na primeru nevladnih organizacij. Nasprotno, hrani jih z veliko žlico in si s tem kupuje prihodnje volivce, ki se zaposlujejo, ne da bi kdo očital, da gre za zaposlovanje v javnem sektorju.

Naslednje društvo, ki je pridobilo status društva »v javnem interesu«, je v letu 2015 ustanovljeno Društvo Evropska mreža za enakost spolov. Edina zastopnica je Sonja Lokar, društvo pa je dobilo denar le dvakrat, in sicer od:

Odjokala iz Beograda v objem EU
Nadzornega organa društvo nima vpisanega, niti ustanovitelja, je pa zastopnica Sonja Lokar in sedež društva je na naslovu Levstikova 15 Ljubljana, naključno, ampak res samo naključno, na istem naslovu, kot ima sedež stranka SD, naslednica stranke, katere omenjena članica je s solzami v očeh zapuščala Beograd. Zdaj pa se je poevropila vsaj v nazivu ali pa jo je Evropa »omrežila«. Kakšna je korist omenjenega društva, ki naj bi bilo v »javnem interesu«, je težko vedeti. Tako na pamet pa mislim, da je gospa ali tovarišica Sonja Lokar kam odpotovala, vsaj na kakšno konferenco. Je pa nedvomno skriti adut, če bo potreba, bo društvo pravočasno poskrbelo za enakost spolov. Tukaj smo ženske vsaj malo privilegirane, strahu pred rezanjem česa odvečnega v imenu enakosti se nam verjetno ni treba bati.

Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti, Društvo Vita Activa, Povšetova 104, vodi dr. Iztok Šori. Na spletni strani se predstavlja z nalogo: Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa si prizadeva za uveljavljanje enakosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na spol, spolno usmerjenost, narodnost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, družbeni položaj, izobrazbo ali katero drugo osebno okoliščino. Gre torej skoraj za identično bitko za enakost spolov kot pri prej omenjenem Društvu Evropska mreža za enakost spolov, ki ga vodi Sonja Lokar.

Dr. Iztok Šori je tudi član Mirovnega inštituta in, pazite, hkrati tudi član strokovnega sveta za enakost spolov, ustanovljenega pri istem ministrstvu za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti (toliko o nevladnosti), ki je »njegovemu« društvu podelilo status, da dela v »javnem interesu«. Poleg njega je članica tega »strokovnega sveta« na ministrstvu tudi Sonja Lokar, ostali člani pa so navedeni v nadaljevanju. Društvo je v letu 2008 od Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete (FF), prejelo dve nakazili preko 5.000 evrov, nato še dve nakazili od Vlade RS – Urada za enake možnosti, pa spet od FF. Prva zastopnica društva je bila Mojca Dobnikar, sicer samozaposlena v kulturi, z naslovom Povšetova 104, torej naslovom »društva v javnem interesu«. Tudi ona je seveda dobila honorar od FF. Ali gre za naključno prepletanje naključnih znancev, društvenih aktivistov? Ne, to ni moje delo, da raziščem, s tem bi se morali ukvarjati drugi.

Kakorkoli, na Googlu ni najti nič impresivnega, kar naj bi to društvo naredilo. Kot rečeno, pa v oči bode podvajanje domnevnih aktivnosti nevladnih društev v javnem interesu in sveta z imenom »strokovni svet za enakost spolov«, ustanovljenega pri istem ministrstvu. Člani strokovnega sveta so poleg prej omenjenih še:

Anja Kopač Mrak, ministrica, politična stranka SD;
– predavateljica FDV Martina Vuk, državna sekretarka, že prva zaposlitev je bila na ministrstvu, zdaj je na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tudi predsednica ženskega foruma SD …;
Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti, Mirovni inštitut, redno zaposlena na ministrstvu, do njene izobrazbe se je nemogoče prebiti;
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, največje presenečenje oz. verjetno že kar krona njenega dela je brez dvoma študija, ki je bila predstavljena tudi v Mladini: »Raziskovalci s Cambridgea in Lakehead University v Kanadi so se v raziskavi o neenakosti med plačami žensk in moških dokopali do rezultata, ki je presenetil tudi njih. V Sloveniji naj bi ženske zaslužile več kot moški.«;
Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, politične pripadnosti žene nekdanjega ministra, ki si ga bomo zapomnili po »gabrovih dnevih«, ni treba navajati;
Roman Kuhar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, znan po izjavi »Pravi moški niti nočem (ali ne morem?) biti«, toliko o enakosti. Sicer raziskovalec na Mirovnem inštitutu in docent na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti;
Tilen Štajnpihler, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, sodelavec Mirovnega inštituta, katerega projekt je odprava sistematične diskriminacije LGB-ljudi. Eden od ciljev projekta je analiza pravnega okvira, ki se dotika ali bi se moral dotikati položaja istospolnih partnerskih skupnosti v Sloveniji.

OK? Je vse jasno?

Barbara Kresal, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ekonomska fakulteta in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, sodelovala je pod vodstvom Čačinovič Vogrinčičeve pri projektu »usklajevanje družinskega in poklicnega dela«. Mislim, da smo po tem projektu vsi bistveno bolje uskladili delo in se za projekt tudi zahvaljujemo. Najbolj me je presenetila njena ugotovitev, da smo ženske noseče, rojevamo in dojimo otroke. Kot razumem, je tukaj teorija o enakosti pogorela v celoti?

Metka Roksandič, Ženski lobi Slovenije. Društvo Ženski lobi Slovenije, katerega predsednica v mandatu 2013 – 2017 spet ni nihče drug kot že večkrat omenjena Sonja Lokar.

– Sonja Lokar, Evropska mreža za enakost spolov, poznamo in ne bomo izgubljali besed. Je pa gospa zelo aktivna v številnih (preštevilnih?) društvih. Društvo Ženski lobi Slovenije je v štirih letih iz proračuna dobilo 13.181,00 evrov. Evro na evro, pa se nabere tudi upokojeni tovarišici Sonji Lokar.

Sonja Šmuc, Združenje Manager, je članica več organov, kot so akreditacijska komisija DUTB, Svet za enakost spolov RS, Advisory Committee on Equal Opportunities for Men and Women pri Evropski komisiji, upravnega odbora Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope … Ste že slišali zanjo? Jaz ne!

Nataša Briški, Metina lista, znana po svoji izjavi: “Avgusta sem pisala o tem, zakaj ne bo izvoljen za ameriškega predsednika«. Seveda je govorila o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Ja, tudi ona je članica sveta …

– Že omenjeni dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut in Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, sedež na Povšetovi 104 (ne zamenjujte z zapori), kjer ima sedež tudi predhodna zastopnica društva Mojca Dobnikar, ena od treh soustanoviteljic društva LILIT, zdaj samostojna delavka v kulturi.

Katja Zabukovec Kerin, DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo, od ustanovitve zastopnica društva, ki je prejelo v tem času 6.881.457,41 evrov. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1997 in tako torej gospa že 20 let zastopa to društvo. Dopuščam možnost, da je društvo posameznikom tudi v pomoč. Moja izkušnja z njimi pa sega v čas, ko je Silvo Plut usmrtil zadnjo žrtev kmalu po tem, ko je ta uspešno, skupaj z možem, zaključila tečaj nenasilne komunikacije. Na pripombo sodnice, zakaj Ljubici mož ni pomagal, sem jo le spomnila, da ju je oba napotila na omenjeno društvo, zato naj se ne čudi. Vendar to le malo za šalo, verjamem, da to društvo lahko in tudi dejansko opravi veliko dobrega, saj ljudje ne znajo več mirno komunicirati, žal pa je nasilje v komuniciranju najbolj navzoče na levici, ki ravno vsa ta »društva« vodi in ustanavlja.

Kotnikove pač ne bomo kar tako hitro pozabili!

In še:

Angela Murko Pleš, Ženski lobi Slovenije, nekdanja članica SD, pokojna, žal pa ministrstvo na spletno stran uvršča tudi mrtve duše. Mogoče kot dokaz, da smo vsaj po smrti vsi enaki.

Na enakost spolov ne dajo veliko
Od 15 članov, ki sestavljajo svet na ministrstvu, so samo trije moški (?), kar kaže, da je ta strokovni »svet o enakosti spolov« zgrešil bistvo že pri poimenovanju. Članice in člani so prepoznavno politično orientirani, iz česar sklepam, da se beseda enakost nanaša samo na politično pripadnost, kar pa je verjetno tudi razlog, da prejemaš denar kot član nevladne organizacije in kot član strokovnega telesa kakšnega ministrstva.

Pri vseh naporih, ki jih vlagajo državne institucije, posamezniki, društva v javnem interesu in brez njega, bi morali že davno biti vsi enaki. Kot državljani Države iz romana MI, kjer so ljudje tako enaki, da so samo še številke, brez zasebnosti, kjer mora biti celo poezija v službi države, kjer živijo vsi enako, vstajajo ob isti uri, kot eden gredo v službo … Seveda pa to ne velja za vse te člane takšnih in drugačnih društev, ki nam skušajo za velike denarje, ki jih prejemajo, vsiliti idejo enakosti. Svoje nasilje do drugače mislečih pa skrivajo za miroljubnimi imeni svojih »združb« v interesu politične levice.

Bo šele naslednja vlada posegla med zajedavce?
Nekdo bo moral zagristi v svet t. i. nevladnih organizacij, ki jih vlade najbolj izdatno financirajo in v katerih se prepletajo številni posamezniki, ki so bolj ali manj izpostavljeni na levi politični sceni. Če bi imeli delujočo KPK, ne pa, da imamo že od same ustanovitve KPK, ki deluje na osnovi enakih principov kot te nevladne organizacije, bi imela veliko dela.

Kakšen hec je šele pri NVO, ki jih ustanavlja Ministrstvo RS za kulturo! Resno delo za naslednjo vlado!!!
Zaključek? Ogromno delamo in nismo slabi, sicer bi pri vseh zajedavcih že zdavnaj bili do kosti obrani.
Pa ne razburjajte se, lahko vas pošljejo na tečaj nenasilne komunikacije!

Lucija Šikovec Ušaj

 • AlojzZ

  Bo šele naslednja vlada posegla med zajedavce?

  Samo, če bo zmanjkalo tujega denarja. Sicer bo nastavila svoje. Hm! Sicer pa že sedaj trošijo denar, ki ga bodo vračali naši vnuki.

  • Novakec1

   Ne, še več jih bo naplavila.

 • primsek

  Komentatorka dokazuje, da ni ravno brihtna. NVO opravljajo pomembna dela za manj denarja, kot vladniki. In ne razumem, zakaj potem ni omenila največjih nevladnikov : Cerkve, ki ima zdaj premoženje in bi lahko nehali iz kulturnega proračuna plačevati zavarovanje in pokojninski sklad za duhovnike, prostovoljne gasilce in pohodnike. Cerkev vodi klerodrajsek Rode, do njegovega premoženaj je nemogoče priti, je pa podpisal za 80.000 evrov garancije za Goričane, ki ni bila plačana in bi mu teoretično za špekulantske posle lahko sodili. V vrh sodi Štuhec, ki je zdaj direktor Nove 24 tv, imenovan tudi Ugodnik, ki je pomagal narediti 1.5 mlrd luknjo v Zvonovih, s Stresom, njegove izobrazbe in prejemkov ni mogoče ugotoviti. Ušajeva nabija in mogoče je čas, da se po vzoru svoje kolegice iz Češplje tudi sama loti pisanja pornografije, dobi Stojka in potem malo bolj mirno premisli o NVO. Cerkev bi ji lahko gornji članek lahko zamerila. Da o prostovoljni gasilcih, ki ji morda ne bodo prišli gasit, ne govorimo

  • goldhorn

   Groziš s požigom?

   • primsek

    Sploh ne, ome nil sem samo, da so prostovoljni gasilci tudi nevladna organizacija in da je razumevanje nevladništva strani kao kolumnistke zavajujoča. Ker je tendenciozna, ker ne upošteva, da so nevladne organizacije dopolnilo, ki stane manj, kot če bi stvari delala vlada. Caka nevladnikov je ravno to, da manjša sredstva za delovanje nadomeščajo z pripadnostjo in entuziazmom. Drugi pol, ki je finančno izčrpavajoč, pa so svetovalci vlade, razne agencije, ki so profitni in res požrešni.
    Vedno ločim med verbalnim konfliktom in fizičnim nasiljem, kar se mi zdi, da ni lastnost vseh komentatorjev na portalu. Želiš primere?

 • Krtača17
  • Aron

   Glej ga zlomka, krivci so pa ilegalni migrantje, ne pa plenilski kapitalizem :)

   • Ruggedplant

    Ni zanimivo, da imajo te tvoje “plenilsko kapitalistične” dežele najnižjo brezposelnost, največjo produktivnost (BDP), najvišji prag revščine in najmanjše število tistih pod njim? je pa res, da jih siva ekonomija in sivo priseljevanje uničujeta, saj sta onkraj zakonodaje, onkraj obdavčitev, onkraj roke zakona.

 • Aron

  Glede na resno pomanjkanje intelektualne misli na desni provenienci, me ne cudi, da vecina nevladnikov prihaja iz kao levice. Kot mi je znano, lahko ngo ustanovi vsak z neko idejo, ki koristi drzavljanom in posega v podrocje, ki bi ga sicer lahko opravljala drzava, a verjetno precej slabse, zbirokratizirano in drazje. Ngoji so pomemben del delovanja drzave, v vecjem delu tudi njihov checks&balances, zato bi morali njihovo delovanje spodbujati in ohraniti njihovo financiranje, ce je seveda v javnem interesu. Predalckanje in napadanje ne koristi nikomur.

  • janez zorman

   A nimamo malo preveč Coprniških društev ?

  • goldhorn

   Te leve NVO kažejo intelektualno misel? Vic dneva.

   • Lokomotivführer

    Jih kar nekaj poznam, ki bi hoteli biti levičarji samo zaradi “deklarirane bogatosti misli”. Amprak prav oni tam poprečje rušijo, mentalne sirote namreč, ki bi bili zraven, samo zato, da bi bili videti pametnejši!

  • sprehajalec

   da vecina nevladnikov prihaja iz kao levice.

   Seveda je razlaga preprosta, nevladnik ne moreš postati, če nisi levičar. Ponavadi gre pa za dedne in družinske posle v teh organizacijah, že mama je bila tam, pa še svoje potegne noter. Ali pa se ustanovi nekaj takšnega, da “bodo ta mladi delali”. Gre za način razmišljanja. Ali v svojem življenju pričakuješ, da bodo drugi poskrbeli zate in je to njihova dolžnost, ali pa se zanašaš le nase in na svoje delo. Oziroma ali imaš sploh možnost priti zraven. “Ta Janševi” definitivno nimajo možnosti niti odpreti vrat. Če pa so že tam, so pa v globoki ilegali, saj omemba imena ogrozi verjetno eksistenco tam.

   Je pa res, da 3/4 teh organizacij ne bi bilo, če bi imela Slovenija normalno gospodarstvo po Avstrijskem vzoru. Kot vedno trdim, prikrita nezaposlenost in samoupravni socializem sta se preselila na javno, v svojem zadnjem in najvišjem štadiju.

   • primsek

    Dokaz,da so nevladniki levičarji, je dejstvo, da kje Cerkev največja nevladna organizacija, najbolj premožna in najbolj financirana

    • sprehajalec

     Imaš kakšne konkretne številke o najbolj premožni pa najbolj financirani? V spominu imam pregovore tipa “reven kot cerkvena miš”, pa podobne.

     Ali se “tako govori”, pa “znano je”, pa “ve se” in podobno…

  • Ruggedplant

   NGO lahko ustanovi vsak ja, drugo pa je kaj bo s tem pridobil od države. In to je KLJUČNI problem. nevladne organizacije so pri nas približno tako NEvladne, kot so NEpolitični vsi dosedanji mesije levice, ki so se vedno izdajali za “ljudske” – od Drnovška, Zokija, Cmerarja, Mesečnika in ostalih partijskih drekobrbcev. NGO-ji so dobrodošli v normalnih demokratičnih državah, kjer sta neodvisnost in pluralizem samo po sebi umevna, ti pa zopet priročno v naš socialistični slovenistan vlečeš prakse iz svobodnega sveta, pri čemer “pozabljaš”, da pri nas nismo del njega, kakor tudi to, da se za tovrstne prakse ne poteguješ prav na nobenem drugem področju, ki na primer to prerazdeljevanje denarja sploh generira na prihodkovni strani. Tipičen komi spin. Zapomni si: javni interes v slovenistanu = ozek interes partije in temu bo tako vse dokler države (totalitarne ideologije) ne umaknemo iz vseh pomembnih družbenih sfer.

   “Glede na resno pomanjkanje intelektualne misli na desni provenienci”
   Sem mar slep, da za časa življenja nisem ne spoznal, niti bral enega samega slovenskega rdečega intelektualca? Pa ne govorim le o komentatorjih na portalih, ki se v debatah z resnimi komentatorji redno smešite, ampak o vseh stotinah doktorjev, ki jih v svojih družboslovnih agitprop tovarnah letno izpljunete na trg. Če ga sam poznaš, me prosim razsvetli, da se še sam prepričam o tem paradoksalnem čudu.

 • kokobily

  Ni pomembno,ali ta društva prispevajo svežega mesa kaj tej mumuji od države, pomembno je, da si nešel cilj po katerem lahko udrihaš (potrebe je – potreba). Pokaži s prstom na nekoga, imenul ga levega, levičarja, levosučnega in glej, opravičljiv razlog za udrihanje je že tukaj. Pa še lastnega stresa se losaš. “Joj, kako si tisto lepo napisala, pa veš kaj, še tistega prismodo bi lahko obdelela, a boš naslednjič??”
  Za nameček, še “nevladni” honorarček kapne..

  • rrrrr

   Kokica, ampak ta drhal tudi tebi krade pičo. Razumeeeeeeeešššššš?

 • Unikatna

  Da te kap 27.365 nevladnih organizacij?! Vedela sem, da jih je ogromno, ampak toliko, pa nisem vedela. Vse kar je preveč, je preveč! Ukiniti in naj se sami financirajo!

  Za njih bi že lahko imeli posebno ministrstvo – Ministrstvo zajedalcev davkoplačevalskega denarja! :) Žal je žalostno, a meni je smešno, da smo Slovenci tako butasti in to dovolimo!

  • goldhorn

   Ni jih treba ukinit, le financiranje je treba omejiti.

  • Miha

   Samo ukiniti financiranje, pa se bodo same posušile.

 • goldhorn

  Nekdo bo moral zagristi v svet t. i. nevladnih organizacij, ki jih vlade najbolj izdatno financirajo in v katerih se prepletajo številni posamezniki, ki so bolj ali manj izpostavljeni na levi politični sceni.
  —————-
  Vse te NVO so volilna baza levice. Dokler ne pride na oblast desnica, ne bo čistke.

 • Hribouc

  Dol z rdečimi, pordečenimi in kodrlajsastimi požeruhi, stremuhi, zajedalci, drobtinožeri socializma in koritarji-tatovi in dol s pobiralci drobtin od Rdečega svinjskega kučanoorwelovskega korita rdečih tatinskosleparskih prascev Titove zbornaje komande morilcev svetovnega kova, katerih zločini bobnijo po vesolju Rimske ceste in še čez !
  VSI TATOVI, TRDOSRČNEŽI, SLEPARJI STE NA POTI NARAVNOST K SVOJEMU PADLEMU ANGELU LUCIFERJU V PEKEL ! (Da ne boste jokali na suho in , da ne boste tulili v grozi, češ, da niste vedeli!)

 • Viktorh

  …”pa nek se vidi razkošje”…

 • Hribouc

  Predragi , Bratje in, predrage Sestre !
  GROZA.
  Ravnokar listam svežo Leljakovo buklo ŠPICLJI UDBE 3 – nesnaga od M do Ž.

  Ni čudno, da vse funkcionira še dandanes!
  Frenetični pekel komunizma pokopava slovenski rod!
  Nismo znali pokopati niti četrt odstotka nedolžnih, mučenih in pomorjenih v 25 letih!
  Ne zaslužimo, da uživamo pod Triglavom, ker smo totalno nesposobni, do življenja svinjsko nemarni.

  Ni pomembno kaj se bo zgodilo.
  Vseeno je, če prileti Nubiru izza Plutona jutri ali pojutrišnjem.
  Ljubi Bog, naj prileti čimpreje!
  Naj zasuka Zemljino rotacijo, preobrne pola in razklene tektonske plošče Zemljine skorje.
  Naj ponorijo vulkani, tsunamiji, mega potresi in naj tema zajame Zemljo!
  Prosim, ljubi Bog sežgi to Sodomo in Gomoro !

  • Franc Novak 1979

   To je preveč vizionarsko. Sami moramo v boj za staro pravdo. Državi dati desetino (10%) od dohodka, ostalo pa ostane tistemu, ki je zaslužil. Pol naj se pa razmetavajo z javno upravo.

   • Hribouc

    Franci!
    Dejstvo je, da je Nubiru v priletu, je samo vprašanje KDAJ bo tako blizu, da bo sesul
    Zemljo. Je dejstvo.

    Kar se pa Udbokučanizma tiče pa veva, da ga skupaj drži multikorupcija velikih in majcenih uslugic.
    Slovenc je lahko nabit z DNK specialnostmi svojih prednikov vse do Noetovega sina
    45.000let nazaj.
    Slovenec je najboljši raziskovalec, Svetnik ob Božjem tronu, je zvezda svetovnega alpinizma, osvajanja vesolja, osvajanja najboljših konstrukcij letal in avtomobilov in je lahko mega športnik svetovnega formata ob samo 2’5 miljonti populaciji na planetu – ampak Udbokučanizmu, to je POHLEPU, POŽREŠNOSTI, SLINJENJU, VRITOLEZENJU, SAMOCENZURI, TATINSKOSTI IN MULTIKURBANJU V PODREJENEM ODNOSU, pa se ne zna upreti, ker mu je hrbtenica gumijasta !

    Niso mu jo zgumirali podložništvo v Avstroogrski monarhiji in niso mu jo zmehčali v Kraljevini SHS !
    NE !
    Satanisti slovenskih rodov, izlužek luciferski vseh rodov , Kardelj,Kidriča, Maček in pripadajoča komolčnoubijalska sodrga rdečih boljševikov so mu nagonili ajnšpric
    negativnega andrenalina, sluzastega strahu in pritlehne pripadnosti zlu in zločinu!

    POPLAČILO BO KATASTROFALNO ZA VSE !
    In nimamo, niti škofa, ki bi bil sposoben pokazati senco Božjega besa in jeze, ko
    Jezus, sin Marije razmeče tempelj in nagoni bando iz Božjega hrama!

    Tako pa presvetli, lepi govornik, krčmari z “mehkimi rdečkarji” in pleteniči s prižnice stolne cerklve ljubljanske in treplja ter boža “uboge”, od Udbokučanistov postrižene bebave ovce ! SAJ BO, SAJ BO, LJUBITE SVOJE SOVRAŽNIKE !
    NASTAVLJAJTE BEBAVE RITI, DA VAS BODO ŠE NAGONILI Z BIKOVKO PO BETICI!
    Ubogi.
    Usekaj, o Gospod, da se bo razletelo na vse strani neba in bo peklo do medenice!

    • Franc Novak 1979

     To, da je dejstvo da bo Nibiru priletel je ravno toliko možno, kot da bo Bog uničil “škodljivce”. Pozabi na to, pa ne se spet vdajat “okupatorjem” (EU; NATO). Kose iz omare, bruse v roke, pa v boj za staro pravdo.

     • Hribouc

      Mam vse naladano, nabrušeno in spucano.
      Sam naj pride kir blizu!
      De bom pa bando lovil naokoli ! ?
      ZA KOGA ?

     • Franc Novak 1979

      Zase in za svoje otroke. Tudi stenice ne grejo iz bajte, če jih ne deratiziraš

  • karlina

   MOJ VELIK PODPIS +10

 • komentiram

  ljudje so razdvojeni, zato vsaka politicna struja vlece vodo na svoj mlin in tako bo, dokler bo demokracija omogocala vsega prevec…in clovek je iznajdljiv.

 • Hribouc

  Naj crkne !
  Naj crkne Kučanov Rdeči Aparthajd Gulag Slovenistan !
  ŽIVELA 2.REPUBLIKA.

  Za Grafenaurejem in rdečo falango TITONICA, DO DNA !

 • Johan

  Na spisku je sama gamad in golazen, zato pa smo še vedno na bakanu !

  • primsek

   Ja, ker Cerkve kot največje nevladne organizacije kolumnistka ni omenila

   • Margu501

    Cerkev vsaj skrbi za kulturno dediščino, kar za te društva ne bi mogla rečt.

    • Aktivist

     Tudi ZZB skrbi za ohranjanje kulture odpora in boja za svobodo.

     • Ruggedplant

      Tako kot svoj čas Gestapo, ja.

     • karlina

      ja za lazi pa res

    • Ruggedplant

     In še za marsikaj drugega, a v titovem duhu vzgojeni butalci tega ne bodo nikoli razumeli.

     • karlina

      moj podpis

    • primsek

     Bedarijo si napisal. Ministrstvo za kulturo skrbi za kulturno dediščino, tudi tisto, ki je v lasti Cerkve. In plačuje več duhovnikom pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, kot samostojnim kulturnim delavcem. kar je bilo smiselno, dokler je bila Cerkve brez premoženja. zdaj pa je največji denacionalizacijski upravičenec v državi

 • althar

  Lep prikaz načina, s katerim levica ustvarja in krmi svoje volilce na račun vseh ljudi.

  Levica bo izumrla na enega od naslednjih dveh načinov: ali jo bomo uničili, ali pa bo ona uničila nas in s tem tudi sebe, ker kot zajedalec ne more preživeti brez gostitelja.

 • Olga

  Volitve! Vse obdavčiti z 99%! Tako so delali komunisti z denarjem za donacije cerkvam in podibno iz tujine! Vrnimo jim!

  • rrrrr

   Odlična paralela!

 • totex39

  Takoj bi morali ukiniti polovico teh nepotrebnih in umetno ustvarjenih nevladnih organizacij. Si lahko mislite koliko denarja bi ostalo in bi ga lahko financirali v potrebne gospodarske projekte, ki bi za državo imelo velik pomen.

  • Dragan Krstič

   Totex39. Težka bo. To so namreč zvesti volilci rdeče kleptomanske mafije.

   • totex39

    Ja pa še nekaj ne smemo pozabiti, da so v teh nevladnih organizacija zaposleni sami kvazi intelektualci z FDV in FF izobrazbo, ki je danes najbolj nesposobni kader, zato pa imamo samo svinjarijo.

    • Dragan Krstič

     To so ljudje z nabrušenimi jeziki, ki znajo ustvarjati javno mnenje kako so edino komunisti sposobni voditi državo v lepšo prihodnost, Janša pa je baraba. To se vleče že od 1945 pa blesava raja še vedno naseda in se bojim da tudi še bo.

     • karlina

      ITAK

    • karlina

     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ saj, samo za to se gre, sem tudi jaz ze zgoraj omenila

   • karlina

    točno

  • karlina

   Ja, nekam morajo dati svoje nesposobne otroke, samo zato se gre

 • Borut Stari

  Naj crkne slovenski narod, ki na vsakih volitvah da tistih 60 % glasov svojim fevdalcem. Edino tako bodo crknila tudi njegova izvoljena zajedavska kontinuiteta.

  • Ruggedplant

   Ti o kateri pišeš niso niti približno slovenski narod, so le formalni državljani naše države. To NI isto.

   • Borut Stari

    Nikjer nisem zasledil koliko nas je Slovencev. Veš ti?.Vendar je realnost, da je tistih 60 % volilcev, ki pridejo volit, strukturam kontinuitete zazihran. Slovenski narod je bila nerodnost, ki pa ni zameglila dejstva.

 • dež

  To je samo eden od vrtičkov, naslednji so študentske organizacije. Od leta 2010 do 2016 (po Erar) je ŠUO LJ dobila 80 M€, ŠOU MB – 43 M€ in ŠOU PR – 7 M€.
  Da se ve, od kje denar za granitne kocke, sendviče, sokove, lutke, kakšno škatlico jointov ali vrečko koke, ob demonstracijah pred LJ parlamentom ali MB občino.

  • karlina

   TO, KAR SE PA DOGAJA V TEH ORGANIZACIJAH JE PA TUDI GROZLJIVKA IN KOLIKO DOBIJO PLAČE NJIHOVI FUNKCIONARJI, KI NITI SLUČAJNO NE ŠTUDIRAJO, PAČ PA ŠČUVAJO ŠTUDENTE-ZIV PRIMER STA MESEČNIK IN KORDIŠ

 • Franc Novak 1979

  Ali to pomeni, da ima vsakih 75 Slovencev svojo nevladno organizacijo? Ali pa samo organizirano kradejo in se predstavljajo v imenu Slovencev? Že samo ime, NEVLADNA ORGANIZACIJA mora pomeniti, da NE SMEJO dobiti sredstev od vlade, oz. iz proračuna. prihaja čas, ko ne bo treba bežati samo pred radikalnimi muslimani, ampak tudi pred radikalnimi Nevladnimi organizacijami. Ali pa vzeti kose v roke in se upreti, ter zaščititi slovensko poreklo

  • karlina

   PODPIS

 • Franjo Trojner

  Razdiralna od ljudi odtujena nesposobna nastopaška salonska politična levica je zrušila EU! VB je zaradi soliranja Merklove in njene porazne migrantske politike zapustila EU, tudi bankrotirana socialistična Francija ima zaradi svoje težnje po obvladovanju EU in slabe gospodarske sluke svoje zasluge, da se je VB tako odločila, piko na i je še dodala do amena zapufana Italija, ki je ta odhod VB samo pospešila. Evidentno je, da EU niso zrušili zunanji sovražniki, niti jo niso zrušili desni populisti, v kar nas tako radi hinavsko non stop prepričujejo levičarji in njihovi mediji , EU SO S SVOJO UNIČUJIČO POLITIKO UNIČILI LEVIČARJI SAMI in narodi Evrope jim bomo za ta fijaski na volitvah sodili, v zgodovino pa se bodo zapisali, kot luzerji, ki jim je uspelo uničiti EU. EU dveh hitrosti???? Ne se hecat no! To je vaš levičarski domet.

 • Franc Novak 1979

  Zdaj sem malo prebrskal in našel, da so med drugim tudi v tem registru športna društva, ki pa se v veliki večini ne ukvarjajo z “dobrodelništvom” ampak s športom. In naše društvo je prav tako. Smo pa v spisku, da delujemo v javnem interesu zato, da starši otrok 0,5% delež lahko podarijo društvu, s čimer smo nabavili kar nekaj kosov potrebne opreme. Zato je metanje vseh, ki delujejo v javnem interesu v koš z NVO malo preveč “bogato”.

  • Nata

   to pa tudi drži. Poznam iz prve roke.

 • Margu501

  Bravo Lucija !

 • Hun

  treba je crpat evropska sredstva pa tud ce samo preko slamnatih nevladnih organizacij

  • Ruggedplant

   Tako je! To so besede pravega, družbenoodgovornega boljševika!

   • Hun

    narobe si me razumel …jst z zgornjim stavkom ponazarjam in grajam taksno pocetje

    • Ruggedplant

     Potem se opravičujem – glede na ostale tvoje komentarjev v zgornjem zapisu nisem niti pričakoval, niti zaznal sarkazma. Ogromno Slovencev namreč dejansko tako razmišlja. Nom, pa Grkov, italijanov, Portugalcev in ostalih evropskih balkancev prav tako.

 • janez.pokoncni

  Čim se dotaknemo ropanja države, nas lahko “udarita” melanholija in obup nad prihodnostjo. Zajedli so v vsak žep, v vsako poro družbe, povsem ugrabili državo in ne bodo se pustili zlahka odgnati. Kaj zlahka, niti stežka, kar dokazujejo že 26 let, če pustimo na miru uradno obdobje socializma, v katerem je itak bilo vse zlagano.

  • karlina

   TOČNO

 • Aktivist

  ZZB ne prejema dotacij kar tako. Ta veteranska organizacija skrbi za gojenje kulture odpora in boja za svobodo. Podobno kot veteranske organozacije iz leta 1991. Do vseh ima premier Cerar lep odnos.

  • tohuvabohu

   Gojenje kulture odpora, haaaaaaaaaaaahahaha, to pa spominja na kulturalizacijo vesolja. Dobro plačana kultura odpora, zabeljena s klanjem sovražnikov še v mirnem času, to pa je pridobitev.

  • Nata

   Ja sveta pomagavka, kaj so pa do sedaj delali, no ??? Toliko so gnojili – ne gojili – da je začelo od vsega dobrega gniti !!

   • karlina

    ha ha ha ha ha

  • domovina mili dom

   Proračun je slovenski iz leta 91. Torej se lahko napajajo iz tega proračuna samo po letu 91 ustanovljene zaslužne organizacije.

   • Aktivist

    No daj se malo umiri. V bojih za osamosvojitev je padlo 30 vojakov JLA, ki so jo njeni generali poslali v boj. V bojih za svobodo med drugo svetovno vojno pa okrog 6000 okupatorjevih vojakov.

    • domovina mili dom

     Tako so nam prali možgane, da je Jugo vojska 4. največja armada. A glej si ga hudirja, porazi pa jo mala vojaška struktura. Baje to taktiko poučujejo na vojaških akademijah v tujini. Z malo žrtvami dobljena vojna. V rekornem času 10 dni, kar je tudi za Ginnessov rekor.
     Kar se pa tiče II WW, pa ni dileme, partizani so nedvoumno osvobodili Pacifik, Evropo, skratka cel svet. Tako, da je Churchill rekel, zakaj so ga sploh zbudili, ker so slovenski komunisti rešili svet.

     • karlina

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    • macon

     Pri nas je vseh okupatorjev padlo okoli 600. Pobitih je bilo 80.000 Slovencev.

    • samotoje

     Jaz pa čakam, da bo crknila baterija in se boš ustavil. Kot hčerin pujsek.

  • Ruggedplant

   Če se je ZZB boril za svobodo – od koga hudirja smo se potem leta 91 osamosvojili? Odpor proti komu, če so pobili več kot 100x več slovencev kot okupatorjev? Prodajaj svoje pravljice komu s sebi primerljivo nizkim čelom.

   Kar se tiče te vlade in pravih veteranov vojne za Slovenijo pa predvidevam da se šališ. Cerar in njegovi najožji sodelavci na pravosodju so stopili proti osamosvojiteljem v hujšo ofenzivo kot v času Kučanove vendete z lansirano orožarsko afero.

   • Aktivist

    Leta 1991 smo se osamosvojili na podlagi pravice do samostojnosti slovenskega naroda za katero se je borila tudi OF.

    Slovencev niso pobili toliko kje pa. Poglej resne zgodovinarje. Okupator in kolaboranti so bili odgovorni za smrt 70 procentov pobitih.
    Pa tudi komunizma ni danes imamo demokracijo in smo del EU.

    • Ruggedplant

     Oprosti, ampak meni to ni smešno.

    • Vlado77

     OF?? je bila komunistična organizacija ,ki jo je zanimala revolucija . Po vojni ni bilo nobene svobode temveč diktatura in klanje. Tudi ni res glede tvojih 70% Med vojno so komunisti ,ki so vodili partizane pobili več Slovencev kot Nemcev in Italijanov skupaj! Po vojni pa vemo kako so nadaljevali

     • karlina

      Vlado, škoda zanj izgubljati besed, gonil bo svoje

    • karlina

     Ha, ha , ha , te pravljice pa govori svojim otrokom, če ti bodo še mogoče verjeli, ne nam tukaj, veš.

    • Ruggedplant

     veliko večino oziroma skoraj VSE žrtve s strani okupatorja so z jasno namero sproducirali partizani, ki so kljub vnaprej objavljenem “ceniku” okupatorja po kukavičje napadali nepomembne slabo branjene vojaške ali celo povsem nevojaške cilje (nemške civiliste, vojake in poveljnike v gostilni brez orožja), nato pa drveli v hosto in iz nje opazovali streljanja talcev, ki jih je okupator izbiral med nič krivimi domačini. Pogosto je partija nacistom in fašistom celo priskrbela seznam domačinov primernih za streljanje, enako velja tudi za internacije v delovna in uničevalna taborišča. In za to obstajajo dokazi!

  • KIKI

   Sveta Marija, poglej, dragi Aktivist, pozabil si navesti ruske ujetnike
   pod Vršičem in vse padle Ruse, ki imajo svoje obeležje na Žalah, pa
   vse naše koljače (Maćek etc;) ki imajo bronaste glave oz. buste na
   podstavkih in krajevne častilnice (Dražgoše etc), kjer se obuja
   pravljične dneve mlade partizanske potomce i.t,d.. Cerarjev odnos do
   tega je približno takšen: “v sili vrag še muhe žre!” Raje se “fura” s Falconom
   in išče nove babe, a nee?
   Nikoli v življenju ni izkazoval nobenega človeškega odnosa, razen
   poveličevanja svoje narcisoidne osebnosti!

   • Vlado77

    Rusi in kapela pod Vršičem . Vsi govorijo ruski vojaki. Kot sem nekje prebral je morda več Ukrajinskih vojakov nastradalo kot Ruskih. Seveda bi to Putinu ne bilo všeč , ker si želi s tanki v Kiev

   • karlina

    TOČNO

  • karlina

   a bejz no

 • rrrrr

  Spoštovana gospa Lucija Šikovec Ušaj je ena izmed redkih pravnic pri nas, ki si upa plavati proti toku pravosodnga fekalnega veletoka v katerm konformistično čofota večina njenih cehovskih kolegov .
  Pa ne samo to. Poleg tega si s svojimi analitičnimi komentarji in duhovitim slogom pisanja počasi utira pot na I. peron slovenske kritične kolumnistike. Avtorica predstavlja prav prijetno in dobrodošla osvežitev na tem portalu: duhovitost, kritičnost, ostrina, analitičnost, osebni odnos, ženskost, dramatičnost, vse pa ovito v kopreno duhovitosti in nežaljive ironije. Bravo!
  Poleg Petkovih petkov vsak teden vedno bolj nestrpno pričakujem tudi Lucidnih torkov. Ali pa še bolj.

  • Dragan Krstič

   Pozabil si omeniti tudi tožilko Dragico Kotnik, ki je zaradi svojega vztrajanja pri iskanju resnice v aferi pasjejbci izgubila službo.

  • Nata

   + + + + + + + + +

  • karlina

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +10

 • domovina mili dom

  Leta 91 smo se odeli v žamet. Pa so se v tej žameti namnožile rdeče stenice. Torej nas čaka zažgati to žamet in si nadeti laneno blago, kjer se te bibe ne bodo mogle razmnoževati in zajedati kri Slovencem.

  • karlina

   podpis

 • rubec

  Kako se je pa sonja lokar vrinila v mrežo za enakost spola. Saj ona ga nima.

  • samotoje

   Takole: ona + on = ono oz. Sonja Lokar, užaloščena komunistka.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, po Sloveniji potekajo hišne preiskave zaradi spolnih zlorab otrok na spletu… Že od 6:00 ure!!!… Dvignite roke fsi tisti desnosučni na tem portalu, ki vas je policija fuknilla vun iz postelje ob šestih vjutro…pa bodite iskreni…kolko je to sploh možno v vaših bolnih glavah !?!?

  • manusaci

   smrad prleški…

   • Dragan Krstič

    Drekec pekec iz Haloz. A ste v vaši familiji vsi mentalno podhranjeni al si samo ti.

   • marta

    A, tudi tebi smrdi ?
    Potem je tole res pravi smrad, ki dela sramoto marljivim Haložanom.

  • karlina

   Bolni ste vi, ki ste tudi uporabljali zivali za svoje umazane spolne sprevrzenosti, halo

 • moat

  Te nevladne organizacije so birokratska legla, najbolj pa so to tista, ki se napajajo iz javnih sredstev. Se strinjam, da jih je preveč, pri tem pa je najpomembnejši podatek ta, kdo so tista, ki jih financira proračun. Manj pomemben je podatek, da smo v desetih letih število društev povečali za 1/3, pomembnejši od njega pa, da krovna organizacija nevladnih organizacij dobi za njihovo financiranje okoli 3,4 mio €. Malce gre za mešanje hrušk in jabolk. Ni toliko važno, koliko je društev. naj bodo in je celo dobro, da jih je veliko, saj gre za civilne iniciative. Bolj pomembno je torej kdo so tiste nevladne organizacije, ki se financirajo iz javnih sredstev? Nekatere avtorica tudi našteva in res ti dvigne pritisk, kaj in koga vse financira proračun. Popolnoma se strinjam z njo, da bo slej ko prej morala vlada (ta, ki jo imamo zdaj, itak ne) zagristi tudi v to kislo jabolko. Zanimivo pa bi bilo tudi vedeti, koliko nevladnih organizacij je ukinil Janša, ko je bil premier, res oz. koliko teh je nastalo na novo v času njegove vlade.

  • Ruggedplant

   Prav vsi podatki v članku so zanimivi in hkrati zaskrbljujoči, ne gre za nikakršno mešanje jabolk in hrušk, ker zelo jasno slikajo stanje ki ga imamo na tem področju.
   In ne, več ni nujno bolje, sploh ker vemo kdo ima roko nad financiranjem teh organizacij in ker nam je nekaterim zelo jasno, da marsikatera izmed njih ni niti “civilno iniciirana”, še manj pa “nevladna”.

   “Zanimivo pa bi bilo tudi vedeti, koliko nevladnih organizacij je ukinil Janša, ko je bil premier, res oz. koliko teh je nastalo na novo v času njegove vlade.”

   Še bolj zanimivo bi bilo videti koliko časa spremljaš slovensko družbeno dogajanje, da ti ni jasno kakšne bi bile posledice za Janševo vlado v kolikor bi porezal vse te lovke velike rdeče hobotnice (če zanemarimo kako bi o tem glasovali poslanci v državnem zboru kjer je imel SDS le ubogo tretjino).

   • moat

    No potem pa počakajmo, da vidimo koliko jih bo Janša ukinil, ko bo dobil nove volitve. Saj ima jajca, kajne? Res me zanima, koliko jih bo ukinil in koliko bo novih?

    • Ruggedplant

     Moj odgovor je enak prejšnjemu. Jajca so eno, možgani so drugo, vsak naj sam presodi kaj ceni bolj.

     • moat

      To si pa lepo povedal, res :).

 • T16

  Bravo Lucija. Čim več takih kolumn, da se končno razgali to rdeče zlizano, prepleteno houdre.

 • jankoslav

  Lucija, odličen članek, k temu pa je potrebno dodati še posredne stroške, ki jih plačujemo davkoplačevalci preko proračuna, NVO-jem.

  Namreč, določeni NVO delujejo (“brezplačno”) v prostorih ministrstev. To pomeni, da imajo na voljo prostor (pisarno itd.), telefon, ogrevanje, elektrika….

  • karlina

   Kaj se sekiraš, to plačujemo vsi davkoplačevalci in drzavljani, nič krivi, nič dolzni, za bruhat res

 • marta

  Odličen članek…… , ampak, kje mi živimo ???

  • karlina

   Ja, kje, v Evropi sigurno ne, če mene vprašaš

  • radames

   V “Rdeči Sloveniji” (naslov Repetove knjige).

 • Lokomotivführer

  Zgoraj večkrat omenjeno jokasto iz belgrada sem pred cca 6 leti videl na letalu za Bruselj, je pridno “študirala” dnevni red sestanka….

  • karlina

   Večna in zavzeta tovarišica, ki mimogrede v zivljenju še nikoli ni delala drugega, kot samo vrtela gofljo, kot vsi, pri tem pa mastno in še vedno sluzila.

  • radames

   Sorodniki jokastih in odhajajočih so še danes strašno ponosni na njihov odhod. Eni hčerki odhajajočega sem zabrusil, da jih k…gleda.

 • neny

  Kolumnistka daj no…. : ZAJELA SI VSA DRUŠTVA: od gasilskih do športnih, kulturnih, lovskih, ribiških, šiviljskih, bralnih,…. in imaš odziv kt svinje v buče. :)

  • marta

   “…in imaš odziv kt svinje v buče. :)” res je. Kaj se neki “petljaš” tule, če ne razumeš ?

   • neny

    Zajela je vsa društva, zato vi ne razumete ali ne? Izobražujte se, potem pa komentirajte.

 • Vlado77

  Bravo Lucija .. Če strnemo so NVO in društva v domeni levih. So nek obvod kako še kaj zaslužiti mimo službe s nakladanjem ( večinoma) Gre za člane DS ali še bolj levo razne dr. ,ki mešajo meglo in ta družba od njih nima skoraj nič. Po mojem ,če bi kar vse ukinili se nebi nič strašnega zgodilo tej družbi – le ti mešalci megle bi zgubili dodaten zaslužek, Pravice žensk pa so itak zajete v programu ministrstva razni SOS pa še v Notranjem ministrstvu. Trdim , da bi brez enega društva in NVO živeli enako . Enakost žensk in moških pa je navaden blef in iluzija. Kako je pri nas pa je na njeno presenečenje ugotovila ena od teh ( Marčela) , da celo več zaslužijo – ups. Na TV pa nam nakladajo , da je obratno. In tudi ena je res – nikjer ni enakosti nikjer ni 50:50 glede položajev in zastopanosti in tega nikoli niti ne bo. Danes imajo ženske enake možnosti , da študirajo in postanejo dr, ali zdravnice in direktorice. Je pa res , da rodijo in skrbijo za otroke . Vendar so ženske drugačne in nič ni narobe s tem. Po moje si niti ne želijo v politiko in na odgovorne položaje . Siliti v neka enaka razmerja povsod je neumnost.

 • garfi

  LEVUHAR=VOLUHAR
  tudi družinski zakonik je znova prevara

 • jankoslav

  Veliko število državno sponzoriranih NVO-jev vodi celotno družba v njen razpad. To je sicer paradoksalno, toda resnično.

  Primer tega je Švedska država oz, njena družba. Sedaj celo Švedi govorijo o vsaj dveh vzporednih družbah (veljajo vzporedne vrednote in norme, ki so večinoma nekompatibilne). V prihodnje lahko ta družba razpade, oziroma bo njena kohazija zahtevala izredna finančna sredstva in veliko žrtev.

 • odzunaj

  Morda pa bi bilo zanimivo izvedeti tudi, kakšen % plačuje posamezna organizacija v črni fond paradržave. Brez tega ne gre. Če za to plačuje znanost, plačujejo tudi nevladne organizacije. Za zvezo borcev vemo, da so te črne luknje študije in proslave.

  • jankoslav

   (Vladne) nevladne organizacije (javni denar brez nadzora) dejansko predstavljajo obliko paradržave, saj kobajagi delujejo v javnem interesu in so večinoma plačane iz proračuna, torej tako kot ministrstva. Za razliko od ostalih društev, ki si sredstva pridobijo na prostovoljni osnovi (članarine, donacije, delež dohodnine), le-ta prejemajo denar kar iz proračuna, zato predstavljajo institucije paradržave, toda brez legitimnosti in legalnosti, kot jo ima država.

 • garfi

  MORILEC MATERE KOROŠKIH DEČKOV, KI JIH JE UGRABILA LEVUHARSKA SD
  JE DOBIL 13 LET ZAPORA, kljub temu da je pred tem 10x obsojen
  levuharji nagrajujejo zločince

  • Ana Job

   V Sloveniji človeško življenje nima nikakršne vrednosti.

   • radames

    Pozna, pozna ugotovitev! Na žalost. Že 76 let to traja!!!!!!

 • kr en

  Slovenska cerkev, tudi nevladna organizacija je na narodova pleča naložila več kot 500 milijonov svojega dolga. Zakaj ne pišete nič o tem ? Aja ker ste v službi resnice in samo janezove resnice. Če to ni enoumje pol ne vem kaj je.

  • radames

   Bankirji so pa vsi tardeči. Le oni so podpisovali kredite.

   • Ruggedplant

    Te osnove so onkraj intelektualnega obzorja vsakega pravega komunista, nikar mu ne zamerimo.

 • radames

  “Bo šele naslednja vlada posegla med zajedavce?”

  Joj, ne!!! Jaz se pripravljam na ustanovitev nevladne organizacije za enakopravnost koloradskih hroščev, v odvisnosti od debeline krompirja izkopanega 16. junija ob 15. uri in 9 minut. Kajti, gre za hudo diskriminacijo teh hroščev glede na nadmorsko višino pridelovalne površine (njive!!), in glede na pamet kmetov, saj že ljudski rek trdi, da ima neumen kmet debel krompir. Pričakujemo vso vladno podporo, saj gre za slovensko samozadostnost pridobivanja hrane, posebno krompirja, ki je že pred stoletji Evropo rešil lakote. Pričakujemo tudi sredstva (ne krompirjeva, marveč denarna!!!! ) od EU in seveda od naše nadvse etične vlade. V stikih smo tudi z guvernerjem zvezne ameriške države Kolorado, ki nam obljulja nesebično pomoč pri promociji te zvezne države USA.

 • samotoje

  Spet odlična kolumna, inteligentna in z ravno pravšnjo mero sarkazma, da bi morala spodbuditi kakšno zanimanje pri tistih, ki plačujemo davke. Me je pa popolnoma pretresla impozantna številka skoraj 28 000. Grozljivo. In potem še imena. Pravi triler. Koliko kriminalistov se bo lotilo te greznice?

  • Vstrajnik

   “Koliko kriminalistov se bo lotilo te greznice?”
   Nič, zakaj – odgovor je znan.

 • drzavljanslo

  Med zajedavce lahko vsake 4 leta posežejo volivci. Slovenci pa so tako fundamentalno zabit narod, da vse te pijavke celo iz volitev v volitve bolj podpirajo. Po anketah sodeč bo na naslednjih volitvah ZL dobila še enkrat več glasov kot sedaj. Predlagam, da na obmejne table napišemo: Psihiatrična ustanova Slovenija.
  Vsi narodi okrog nas so 10x bolj normalni. Pri nas pa še vedno iz gozdov letajo mladi partizani (ki jih novači ZZB), Italijane ob vstopu pozdravi napis Tito,…:) Res, narod psihičnih bolnikov.

  • nevtrino

   Koliko pa je še slovenskega folka v teh jugobutalah ?

 • Tjaž Juvan

  1. pod številko 27.365 (oz. 27.401, če smo bolj natančni) spadajo vse nevladne organizacije ki obstajajo. To se pravi tudi gasilska, športna društva, itd. Velika večina teh organizacij se ne financira iz davkoplačevalskega denarja ali pa so zneski tako majhni, da se praktično ne poznajo na celotnem proračunu.

  2. nevladno financiranje ima korenine v socialističnih časih.
  Nevladne organizacije so izum sodobnih tržno orientiranih držav, ki si na ta način želijo zmanjšati stroške in razbremeniti proračun. Vse nevladne storitve so veliko cenejše kot javne storitve, ker se preko razpisov zmeraj izbira najbolj učinkovite projekte – v teoriji. Praksa ima seveda še veliko pomankljivosti -vendar to ne pomeni da bi jo morali kar prekiniti, kvečemu izboljšati.

  3.obstajajo različna področja na katerih si lahko društvo pridobi naziv “javnega interesa”.
  Zgoraj v članku so zapisana samo 3 društva, ki so si pridobila naziv na področju enakosti spolov. Obstajajo tudi društva v javnem interesu na področju športa, znanosti, energije, gozdarstva, mladih , … in še vsaj 20 drugih področji, ki jih ne bi sedaj našteval.

  4. humanitarnost in dobrodelnost nista poceni.
  To je povsem res. Vendar večina dobrodelnih društev, zavodov, ustanov deluje na preventivi. (npr. da otroci iz ulic ne postanejo kriminalci). In kar so spoznali tudi v večini razvitih evropskih držav je, da je preventiva veliko cenejša kot kurativa. Veliko manj davkoplačevalskega denarja se porabi, če uspemo otroke prepričati, da ne postanejo kriminalci, kot pa bi ga porabili, če bi te otroke kasneje morala policija slediti, jih zaklepati in kasneje plačevati večletno bivanje v zaporih.

  kot zaključek bi še dodal, da je sistem nevladnih organizacij še vedno poln pomankljivosti, vendar nam je nevladno financiranje dalo veliko organizacij, ki so na svoj način pripomogle k dobrobiti državljanov Slovenije.

  • nevtrino

   …”k dobrobiti” ? Le kdo torej zavzeto zagovarja NVO ?

 • kren

  Zgleda, da je Janševa najbolj naklonjena tem parazitom, saj je bilo največ financiranja teh organizacij ravno takrat.

 • Iza Demos

  Že od nekdaj govorim, da bi se morala društva financirati sama, tako kot bi si morali ves nadaljnji študij od obvezne osnovne šole (ki bi morala biti v celoti od copatov do toplega kosila in varstva do npr. 15 ure brezplačna) financirati sami. (O.K. tu bi morali najti kak mehanizem ugodnih kreditov in olajšav za delodajalce, ki bi šolali kader zase….). Sem močno upala, da bo SDS v času svojega mandata naredil red……………………….

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!