Primerna stanovanja za mlade družine in kakovostna mobilnost sta osnovna pogoja za uspešno prihodnost Slovenije

Foto: SDS

Primerna stanovanja za mlade družine in kakovostna mobilnost sta osnovna pogoja za uspešno prihodnost Slovenije. V stranki SDS se zavedajo, da urejena infrastruktura na področju prometa predstavlja podporo gospodarstvu in mobilnosti prebivalstva. Njena prenova in nadgradnja morata potekati načrtovano in gospodarno. Odpravili bodo nepregleden in preveč kompliciran sistem vrste objektov za gradnjo. O gradbenem dovoljenju bo odločitev sprejeta najkasneje v 30 dneh po vložitvi vloge, ne glede na vrsto objekta.

Na podlagi Strategije razvoja prometa in Nacionalnega programa razvoja prometa v RS bo pripravljen operativni načrt izvedbe. Vzporedno bodo preverjene posamezne umestitve infrastrukture na področju prometa v prostor (posodobitev oz. gradnja novih cestnih povezav – 3. razvojna os; gradnja obvoznic; rekonstrukcije in prenove državnih cest; izvedba prometnih ukrepov za boljšo pretočnost prometa na najbolj obremenjenih odsekih; pospešitev nadgradnje najbolj prometne AC povezave proti Primorski v šestpasovnico; preveritev umestitve 2. tira oz. nove proge Divača Koper; preveritev smotrnosti dveh koridorjev na področju nadaljevanja obalne hitre ceste in povezave do Hrvaške; …).

Program SDS na področju infrastrukture ima naslednje zaveze:

 • Pospešili bodo modernizacijo in novogradnje železniške infrastrukture na obeh koridorjih, prednostno na t. i. V. koridorju. Uredili bodo železniška postajališča, prednostno železniško in avtobusno postajo Ljubljana.
 • Glede nove proge Divača-Koper (t. i. 2. tir) bo najkasneje v šestih mesecih po prisegi vlade izbrana cenovno najbolj optimalna varianta dvotirne proge in pripravljen predlog modernizacije na ostalem delu koridorja, spremenjen DPN, gradnja bo trajala največ štiri leta, na delu trase, kjer ni potreben DPN, se bo gradnja pričela takoj po potrditvi najbolj optimalne variante.
 • Sprejeli bodo dopolnitev zakona o zagotavljanju sredstev za razvoj prometne infrastrukture tako, da bodo poleg obstoječih finančnih virov uvedeni dodatni finančni viri.
 • Vzpostavili bodo nacionalnega upravljavca javnega potniškega prometa in prenovili subvencioniranje javnega potniškega prometa; nujna naloga bo uskladitev voznih redov s ciljem čim boljše dostopnosti storitev za uporabnike; razširitev uporabe enotne vozovnice in nadgradnja sistema z uporabo različnih prevoznih sredstev (vlak-avtobus-taksi).
 • Uvedli bodo javni potniški promet po morju med obalnimi mesti (Ankaran-Koper-Izola-Piran) ter vključili dostavne žičnice v sistem JPP. Zavzeli se bodo za krepitev letalskega prometa in zagotovitev pogojev za širitev letališča Portorož.
 • Ohranili bodo sistem vinjet in jih digitalizirali, odpravili nalepke, saj so vinjete dobra rešitev – prijazna do stalnih uporabnikov AC in sprejemljiva za občasne uporabnike. Slovenija kot majhna in tranzitno prehodna država mora ohraniti sedanji sistem cestnine za vozila do 3.500 kg. Potreben je samo posodobitve in elektronskega nadzora.
 • Prepolovili bodo stroške za prvo pridobitev vozniškega izpita, uvedli dodatne vzpodbude za vse mlade, ki vstopijo v sistem opravljanja vozniškega izpita s 16. letom starosti.
 • Odpravili bodo nepotrebne postopke pri registraciji vozil in motorjev (odprava registracije koles s pomožnim motorjem); nadomestilo za uporabo cest se plača po dneh (ne po mesecih); znižanje obremenitev za občasno registrirana vozila).
 • Nujna je racionalizacija in poenostavitev postopkov za postavitev prometne in neprometne signalizacije.
 • Pomembni bodo tudi vsi drugi ukrepi, ki bodo izboljšali in pocenili delovanje ministrstva, organov v sestavi in družb s področja prometne infrastrukture.
 • Ugotavljajo, da ima Slovenija eno najbolj rigidnih zakonodaj na področju varovanja okolja in prostora v okviru EU. Za nas je prostor dobrina, ki je omejena, zato jo je potrebno na pameten način varovati, na drugi strani pa omogočati urbanizacijo tako, da se dviguje kvaliteta njegove izrabe.
 • Prenovili bodo gradbeno in prostorsko zakonodajo. Namesto številnih zakonov bo normativna ureditev strnjena v dveh predpisih, ki bosta določala umestitev v prostor in gradnjo objektov. Istočasno bo, preko prehodnega obdobja dveh let, urejen problem nedovoljenih in neskladnih gradenj z njihovo umestitvijo v prostor ter legalizacijo oziroma dosledno odstranitvijo v primerih, ko legalizacija ne bo mogoča. Nova zakonska ureditev bo odpravila nepregleden sistem soglasodajalcev z večjo vlogo ministrstva, ki je pristojno in odgovorno za prostorsko politiko.
 • Odpravili bodo nepregleden in preveč kompliciran sistem vrste objektov za gradnjo. O gradbenem dovoljenju bo odločitev sprejeta najkasneje v 30 dneh po vložitvi vloge, ne glede na vrsto objekta.
 • Izboljšali bodo pravno varnost investitorjev. Tudi v primeru manjših gradenj uvesti sistem priglasitve (brez nepotrebnega administriranja). V veliko primerih si je namreč gradbena inšpekcija drugače razlagala zakon kot pristojno ministrstvo. Skrajšali bodo čas prostorskega načrtovanja, tako na lokalni kot na državni ravni.
 • Spremenili bodo pristop k prostorskemu načrtovanje na ravni države in občin. Država in občine naj bodo v pomoč, ne v oviro.
 • Preverili bodo vse sprejete DPN in jih spremenili tam, kjer so zaradi časovne distance in spremenjenih okoliščin postali neuresničljivi.
 • Njihova stanovanjska politika bo usmerjena v zagotavljanje možnosti, da vsak pride do primernega stanovanja zase in za svojo družino.
 • Dali bodo podporo stanovanjskemu varčevanju in mladim družinam pri ureditvi stanovanjskega vprašanja.
 • Mladim družinam omogočiti najem stanovanja z možnostjo kasnejšega odkupa, pri čemer se bodo plačila najemnine v takem primeru odštele od kupnine za stanovanje.
 • Del stroškov najema stanovanja bodo povrnili preko stanovanjskega dodatka.
 • Sprejeli bodo tudi vse druge ukrepe, ki bodo omogočili gradnjo stanovanj z namenom kasnejše oddaje, in ukrepe, ki bodo oživili najemni trg stanovanj v celoti.

C. Š.

 

 • DJURO SUMAR

  Tale seznam želja je krasen in prepričan sem, da bo uresničen v enem letu. Ampak še prej bo potrebno v Državnem zboru sprejeti zakon, da tudi Slovenija obsoja komunizem, tako kot vsa Evropa, da je prepovedano nositi rdečo zvezdo, za kar gre prestopnik najmanj za 5 let v arest, da se takoj razpusti Zveza borcev in predvsem prepove miting v Dražgošah in da se sprejme zgodovinsko dejstvo, da so v 2. svetovni vojni zmagali domobranci. Po hitrem postopku je treba sprejeti zakon, da se v šole uvede veronauk in da se pred pričetkom pouka zmoli očenaš. Ob koncu mandata pa se Janezu Janši dodeli naziv, dosmrtni predsednik Slovenije.

 • Waltter

  Program se sliši in bere izredno lepo, pa vendar je za vse potreben denar, ki ga pa ni ozr. je bil porabljen za nekaj drugega. Razvoj infrastrukture tako cestne kot železniške brez kreditiranja nasploh ni mogoč več, iz državnega proračuna jemanje novih kreditov za to je skoraj nemogoče. Sanacija starih kreditov je misija za naslednjih 20 let če bi ostali ob gospodarski rasti kot jo imamo navidezno sedaj. Siva ekonomija in njena ocena je zgolj salto mortale statističnega urada za umetni dvig BDP, ki pa je dejansko precej manjši.
  Zablode ki so pripeljale do tega so predvsem izgradnja avtocestnega omrežja brez pravega planiranja in časovno primerne razmejitve. Zaradi tega so cene narasle in posledično so se firme krepile do te mere da je bilo vsakomur jasno ko se projekt zaključi so tudi podjetja gotova kajti tako napihnjena kot so bila ne bodo imela nikoli več prometa in to se je dejansko zgodilo.
  Naslednji korak je bil predvsem noro privatiziranje, ki je dovoljevalo nekaj kar normalen svet ni poznal. Pri nas se je naredilo to da so banke ustvarjale denar same in to brez podlage in zavarovanj (ne tako kot grčija ko so se kreditirale v tujini), zato tudi taka panika ko bi naj prevzeli upravljanje tujci. V promet je bilo potrebno spraviti tistih 6-8 miljard eur ki so si jih banke dobesedno izmislile. In nenazadnje decembra 2018 nastopi 10 letno obdobje, ki po zakonodaji daje možnost plenilcem da jih več ne preganjajo in tukaj je glavni razlog otepanja prodaje NLB.
  In kje se bo pobral denar ? Pri priviligiranih upokojencih ? V odpuščanju javnega sektorja?
  Kako če pa še nimamo proračuna ki bi zagotavljal prihodke vsaj enake odhodkom ozr. v najboljšem primeru presežka v proračunu. Sistem ki deluje trenutno v proračunu je naravnan tako da proračunski porabniki morajo denar porabiti če ne ga vrnejo in so v naslednjem letu precej na slabšem, če se to odpravi se je nekaj že rešilo, pa vendar tukaj je še mislenost ljudi ki bo trajala da se bo spremenila.
  In kdo bi mladim družinam omogočal cenovno ugodne nakupe stanovanj? Tisti ki so samski z novim davkom? Ali tisti ki še nimajo možnosti ozr. dovolj sredstev da bi si lahko privoščili otroka? Ne no s takimi ven hodit..
  In kaj bo ko se iz proračuna izbrišejo virtualni dolgovi davčnih dolžnikov? Še večja lukna v proračunu, sedaj z lažjo pumpajo proračun ki ga potem flikajo z krediti samo da je EU zadovoljna.
  Naredite nekaj da pridejo tuje investicije nazaj ozr. prisilite tiste ki so odnesli denar ven in ga skrili da ga začnejo trošiti v SLO v obliki ustanavljanja podjetij ozr. da zaposlujejo ljudi.
  FURS naj bo servis podjetjem ne njihov rabelj, enako velja za NPU, ko delajo pompozne preiskave in aretacije nato pa iz tega nič ni. Jasno da ne saj nimajo pojma kaj delajo.
  In odvzem premoženja ni postopek ki predstavlja dolg državi do 100% + kazen, kajti če nekomu odvzameš vse in potem še na to nabiješ 30% kazni je enako ko da na volitvah zmagaš z 130% glasov volilnih upravičencev.
  In pravni sistem naj se uredi kot se mora da tožilstvo dokazuje ne ti da se braniš, normalno je da če tožilstvo pride ven z bedarijo ti sploh ne bi rabil odpreti ust ne pa da si avtomatično kriv pol pa se znajdi kakor veš in znaš.

 • sevenx

  Več ko bo cest, več bodo gradili in več bo migrantov.

 • Ivan Friderik Novak

  Simpatičen program, vendar je pomanjkljiv, ker ne predvideva regij.
  Ali morda SDS ne razmišlja o uvedbi prepotrebnih regij? Z uvedbo slednjih bi “deatomizirali” pretirano razdrobljeno Slovenijo.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!