V SDS pričeli s kampanjo “V zdravstvu bomo naredili red!”

Foto: sta

V ponedeljek se je začela kampanja SDS na temo katastrofalnega slovenskega zdravstva. “V zdravstvu bomo naredili red!” so odločni. Da mislijo resno, pa dokazuje reformni program, ki predvideva kar nekaj sprememb na bolje. Krajše čakalne vrste, uvedba zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter boljši dostop do izvajalcev zdravstvenih storitev so le tri od številnih predvidenih izpopolnitev.

V SDS so pripravili reformni program na temo slovenskega zdravstva, ki predvideva celovito nadgradnjo ob ohranjanju javnega, solidarnostnega in vzajemnega zdravstvenega zavarovanja, uvedbo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, preoblikovanje javnih zavodov v gospodarske družbe splošnega pomena, konkurenčno okolje in še mnogo drugih pozitivnih sprememb, ki jih bodo bolniki občutili na lastni koži v obliki bistveno krajših čakalnih vrst, boljšem dostopu do izvajalcev zdravstvenih storitev in ugodnejšega plačevanja košarice nabora pravic iz zavarovanja.

“Državljan, pacient in njegove potrebe morajo ponovno postati središče zdravstvenega sistema, denar mora slediti bolniku,” poudarjajo v SDS.

Podatki bodo dostopni uporabnikom
Pripravili bodo tudi kadrovsko in vsebinsko reorganizacijo Ministrstva za zdravje ter ustanovili neodvisno Agencijo za normative, standarde, kakovost in cene, ki bo skrbela za določanje standardov in normativov, kakovosti in finančno poštenih cen zdravstvenih storitev. “Vzpostavili bomo kontrolo sistema kakovosti za vse izvajalce, ti podatki pa bodo dostopni uporabnikom.”

“Vzpostavitev pravega konkurenčnega okolja med zavarovalnico in pogodbenimi izvajalci bo vodila v skrajšanje čakalnih dob zaradi učinkovitejšega načina dela, hkrati pa se bodo storitve na državni ravni pocenile.”

Sprememba zavarovalniškega sistema
Prepričani so, da mora biti zdravje na prvem mestu. “Cilj reforme zdravstva je ob finančni vzdržnosti zdravstvenega sistema izboljšati kakovost medicine, povečati dostopnost državljanov do zdravstvene oskrbe in zagotoviti konkurenčnost slovenske medicine v EU prostoru.” Reforma pa zahteva tudi spremembo zavarovalniškega sistema. “Sistem zdravstvenega zavarovanja mora ohraniti obvezno socialno zdravstveno zavarovanje, vendar se mora ZZZS reorganizirati v pravo zdravstveno zavarovalnico, ki bo v skladu z zakonom na podlagi razpisov sklepala pogodbe z izvajalci. Uvede se novo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.”

“Zdravstvo je namenjeno ljudem, oni ga plačujejo.”
Upokojeni zdravnik France Cukjati, dr. med., se sprašuje: “Kako je mogoče, da pacienti, prebivalci Slovenije, tisti, ki plačujejo zdravstvo, vso to norišnico v kliničnem centru kratko malo molče prenašajo na svojih plečih. Navsezadnje je zdravstvo namenjeno ljudem, oni ga plačujejo.” Nesprejemljivo pa se mu zdi tudi kadrovanje v UKC Ljubljana, saj, kot pravi, mesta direktorjev zasedajo ti, “ki nimajo pojma o zdravstvu, ki niso nikoli bili v dolgih čakalnih vrstah, ki pravzaprav tudi ne vedo, kaj je bolezen, kaj je trpljenje.” Poudaril je, da vsi tisti, ki se spoznajo na zdravstvo, vedo, kaj je potrebno storiti za izboljšanje stanja. In to je tudi temelj vladnega programa za področje zdravstva, ki ga je pripravil Strokovni svet SDS.

Marjanca Scheicher