Bridka usoda Tigrovcev in drugih primorskih domoljubov pod komunizmom

Foto: STA

O veličastnem uporu Primorcev proti fašističnemu nasilju je bila napisana že skladovnica knjig. V njem so sodelovali primorski čedrmaci, ki so se organizirali v tajno organizacijo Zbor svečenikov sv. Pavla. Pa uporniške organizacije kot sta bili Borba na Tržaškem in Organizacija na Goriškem. Nato so se leta 1927 na Nanosu, tej sveti gori Primorske, zbrali predstavniki razpuščenih mladinskih, športnih, dijaških, kulturnih in drugih društev ter se povezali v skupno protifašistični gibanje TIGR (Trst-Istra-Gorica-Reka), ki se je ob podpori ljudstva hitro razširilo po vsej Primorski in bi naj štelo okrog 3000 članov.

Kakšno je bilo tedaj ozračje med primorsko mladino, zlasti izobraženci, tudi tistimi v emigraciji, nam je nazorno prikazal pisatelj Bogomir Magajna v svojih spominih na skupno življenje primorskih študentov v Ljubljani, ko je zapisal: “Pili in peli smo včasih tam pri Košaku/in govorili o pesmih na vsakem koraku,/dučeja kleli smo na vso moč,/nad Evropo razbiti hoteli smo noč./Bežale so misli na vse oceane,/a vračale vedno se v sredo Ljubljane,/še bolj, na morje, na Kras./Glasno je bolečina zavpila iz nas./Kozarec je treščil ob tla Kosovel,/s pestjo udaril po mizi, zaklel:/Pereat, pereat (umri, umri) življenja tiran,/iz nas samih naj vstane upora orkan!/A hip nato je sklonil glavo, kot bi spal in/v nemi grozi šepetajo bori, je zašepetal.”

TIGR se je povezal z zahodnimi obveščevalnimi službami, zlasti angleškimi, in z jugoslovansko Orjuno, od koder si je pač lahko obetal pomoč v orožju, razstrelivu in drugače. V najbolj mračnih letih je kot prvi v Evropi napovedal boj proti fašizmu pod svojo parolo “Smrt fašizmu – Svoboda narodu”, ki so jo potem povzele tudi druge evropske protifašistične organizacije, vključno z NOB. Po podatkih iz knjige Tatjane Rejec “Partija in Tigrovci” (Slovenska matica, Ljubljana 2006) izvemo, na primer, da so ob napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo aprila 1941 Tigrovci med prvimi organizirali prostovoljno Soško legijo (okrog 2000 mož), ki je krenila v pomoč kraljevi vojski, a naj bi jo v Slunju (Bosni) ustaši ustavili in vrnili nazaj. Uprli so se celo otroci, najstniki, ki so se komaj odlepili od materinega mleka, in ustanovili svojo tajno uporniško organizacijo Črni bratje.

Bridka usoda Tigrovcev in drugih primorskih domoljubov med vojno in po njej
Kljub veličastni zgodbi primorskega protifašističnega uporništva je TIGR in druge primorske domoljube med vojno in po njej dočakala bridka usoda, o čemer pa se dolgega pol stoletja ni smelo govoriti. Komunistično vodstvo NOB je namreč TIGR, kljub njegovemu s krvjo izpričanemu domoljubju, obravnavalo kot politično nazadnjaško, meščansko teroristično organizacijo in v njegovem vodstvu videlo agente tujih, imperialističnih obveščevalnih služb. In to, kot bomo videli v nadaljevanju, še dolga desetletja po končani vojni. Zato tudi TIGR-a ni povabilo v NOB, pač pa je posameznike sprejemalo, organizacijo pa uničilo, med ostalim tudi z zahrbtnimi likvidacijami vodilnih Tigrovcev.

Vendar je bilo po osamosvojitvi Slovenije spomladi 1994 ustanovljeno Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske (v nadaljevanju “društvo”), ki se pod taktirko njegovih ustanoviteljev (Karlo Kocjančič, Ciril Pelicon, Nadja Maganja, Evstahij Pregelj idr.) ni omejilo zgolj na odkrivanje junaške tigrovske zgodbe pod fašizmom, ampak je začelo pogumno iskati tudi po zamolčani bridki usodi Tigrovcev med vojno in po njej. In to kljub pritiskom in protestom partije, borčevske organizacije ter njunih članov, ki so množično vstopili v društvo, kar je v društvu že zgodaj ustvarjalo konfliktne situacije. Društvo je v prvem desetletju obstoja postavilo na desetine pomnikov Tigrovcem in drugim primorskim domoljubom, na katere je prejšnji režim “pozabil”. Izdanih je bil ducat novih knjižnih del.

Janša se je kot prvi slovenski državnik primerno poklonil TIGR-u
S sprejetjem posebnega zakona v Državnem zboru RS je bil status Tigrovcev izenačen z borčevskim. Na društveno pobudo je zrasel spomenik – muzej na Velikem Cerju. Ustanovljeno je bilo glasilo Primorski Rodoljub in podobno. TIGR se je tako prvič iztrgal s partijske verige in se pridružil novoustanovljenemu društvu in vsem tistim, ki so sprožili pravo tigrovsko pomlad, kot na primer zgodovinarjem, pisateljem in drugim piscem, ki so tudi zaorali v prikrita dejstva o bridki usodi TIGR-a in primorskih domoljubov pod komunizmom (dr. Milica Kacin Wohinc, Alojz Zidar, dr. Miroslava Cenčič, Borut Rutar idr.). Pridružil se jim je tudi Janez Janša leta 2005 na Mali gori in se v odmevnem govoru kot prvi slovenski državnik primerno poklonil TIGR-u in mu priznal zgodovinsko mesto, ki mu pripada. Pisatelj Boris Pahor je ob tej priložnosti dejal, “da si je takšno izjavo predsednika slovenske vlade dolgo želel”. Tudi Spomenka Hribar je menila (Delo, 21. 5. 2005), da je “Janša počastil TIGR, kot si zasluži, torej kot čisto uporništvo, predpartizanstvo”, ter se je strinjala z Janševo tezo, “da je TIGR tisto, kar bi bilo partizanstvo brez komunistične prevlade slovenskega upora zoper okupatorja”.

Foto: STA

Udba imela polne sezname Tigrovcev
Iz že navedene knjige Tatjane Rejec smo na primer izvedeli, da je šlo pri zagonetni medvojni smrti treh vodilnih tigrovcev (Ferda Kravanje, dr. Maksa Rejca in Antona Majnika) za zahrbtno likvidacijo s strani Udbe. Rejčeva je še ugotovila, da so bili arhivi Udbe polni seznamov Tigrovcev, ki so jih še v povojnem času zasliševali. Samo na Bistriškem in Goriškem naj bi jih bilo v enem samem poletju zaslišanih okrog 100. Še posebej je Udba mrcvarila njenega soproga Alberta Rejca, enega od ustanoviteljev TIGR-a ter njegovega političnega in organizacijskega vodjo, ga neprestano zasliševala in vlekla po zaporih, mu do smrti (1976) prepovedovala, da bi v javnosti ali medijih karkoli govoril ali pisal o Tigru. V arhivih je odkrila celo načrt njegove likvidacije, ki pa na srečo ni bil uresničen.

Rejčeva v svoji knjigi ugotavlja, da so vidnejši Tigrovci, zlasti intelektualci, takoj po vojni večkrat postavljali zahteve po preučitvi zgodovine TIGR-a, po njegovi rehabilitaciji in ustanovitvi posebne tigrovske veteranske organizacije, a je te zahteve vodstvo partije surovo zavračalo. Ena takšnih pobud je bila obravnavana tudi na seji CK, ZKS, 13. 6. 1958 (Primorski Rodoljub, št. 5/2001), na kateri so še skoraj poldrugo desetletje po končani vojni izrekali o TIGR-u naslednje uničujoče ocene: “Tigr ni bilo napredno gibanje, čeprav je bilo usmerjeno proti fašizmu, ker to ni bila zavestna politična akcija, ampak narodnoosvobodilno gibanje” (Mitja Ribičič). Pa “da se za sedanjo akcijo teh ljudi skriva načrtna tuja, imperialistična obveščevalna akcija” (Boris Kraigher) in “da naj vse te nam sovražne elemente zasliši notranja uprava” (Ivan Maček).

Foto: Nova24TV

Tudi na spomenikih padlim Tigrovcem, vključno z Bazovico, tem tigrovskim svetiščem, ni bilo sledu o TIGR-u, z izjemo spominske plošče Albertu Rejcu, postavljene v Tolminu šele leta 1985. In Maksa Rejca je povrhu vsega odvetniška zbornica leta 1968 v avli sodne palače v Ljubljani, vede ali nevede, dodala na spominsko ploščo med svoje člane, žrtve fašizma, ter je bila tako s to lažjo onečaščena hiša, ki naj bi bila svetišče resnice in pravice. Celo Ciril Pelicon, dolgoletni predsednik koprske borčevske organizacije, je v intervjuju za Svobodno misel (14. 9. 2007) pri opisovanju posebno težkih trenutkov v svojem življenju navedel med drugim bridko dejstvo, da so mu “po vojni hladno ustrelili brata, in to zgolj zato, ker je bil Tigrovec”. Tudi uradna različica o zagonetni smrti  Janka Premrla Vojka, ki bi naj bil ob nekem spopadu z Italijani ustreljen v hrbet s strani nekega soborca, da bi se s tem polastil nagrade, ki so jo fašisti razpisali na Vojkovo glavo, slabo drži vodo. Pisatelj Boris Pahor je, na primer, v knjigi “Glas zaliva” prenesel izjavo osebe, ki je bila priča pogovoru, v katerem se je nek partizan pohvalil, kako da so končno “pospravili Janka Premrla”. Tudi akademik in pisatelj Saša Vuga je ob nekem tigrovskem slavju ob vznemirjenju množice javno vprašal, kdaj bomo zvedeli resnico o smrti Janka Premrla Vojka, in pri tem bridko pripomnil, da ni bilo morda za komuniste preveč, da so borci Vojkove čete zvečer molili rožni venec.

Rejčeva je v Delu (8. 8. 2015) opozorila tudi na tragično usodo Zorka Ščuka, enega od vodilnih Tigrovcev, za katerega je njegova hči ugotovila v arhivih MNZ, da ga je maja 1945 Udba ugrabila v Trstu in ga nato likvidirala. Jolka Milič je v Primorskem dnevniku (7. 9. 2009) opisala žalostno usodo znanega Tigrovca Vladimirja Mankoča, ki je po vojni, v času kominforma, padel v mline Udbe in končal na Golem otoku s posledicami, ki so ga spravile v grob že pri 43 letih. Posebej zgovorna je tudi nedavno tega  razkrinkana uradna laž, da naj bi namreč Tigrovce na Mali gori leta 1941 izdal neki nesrečni vaški revež, kar je potem končalo s smrtjo vojaškega vodje TIGR-a Danila Zelena. V resnici pa jih je izdal komunist Filip Tekavec.

Foto: STA

Iz časopisa Slovenec (24. 4. 1995) smo lahko izvedeli, da je Udba 14. 9. 1947 v bližini Kobarida ugrabila domoljuba dr. Andreja Uršiča, urednika Demokracije, glasila stranke Slovenska demokratska zveza iz Trsta, in ga likvidirala. Za njim pa še Ferda Kalina, podpredsednika navedene stranke. Zamejski tednik Novi glas (20. 10. 2016) pa je nedavno tega poročal o novi knjigi tržaškega novinarja Martina Breclja “Anatomija nekega zločina” (Mladika, Trst, 2016) ki je v zvezi z umorom velikega domoljuba, književnika in politika dr. Stanka Vuka, njegove žene Danice Tomažič in njunega znanca dr. Draga Zajca v ulici Rossetti v Trstu marca 1944 pokazal s prstom na Varnostno-obveščevalno službo NOB, in s tem postavil na glavo dosedanjo uradno trditev, da je bil zločin delo protikomunistične strani. Vuk kot  ugleden krščansko-socialni intelektualec bi se naj namreč v času umora z ženo odpravljal v partizane, nad čemer pa bi naj vodstvo NOB ne bilo navdušeno, saj bi si naj ne želeli novega vplivnega potencialnega nasprotnika revolucije v svojih vrstah.

Ob odkritju spominske plošče dr. Uršiču leta 2001 je završalo med ljudmi, ko je pisatelj in akademik Saša Vuga kot slavnostni govornik vzkliknil v množico (Delo, 14. 10. 2001): “Gospodje, ki me morda sedaj poslušate, povejte, kje je njegov grob. Spovejte se in lažje vam bo.” Na proslavi ob 50. obletnici osvoboditve v Gorici leta 1995 je Vuga prav tako pred veliko množico izrekel tudi naslednje pretresljive besede (Slovenec, 15. 7. 1995): “Na tem slavnostnem zboru med nami tu niso samo preživeli Tigrovci. Vsi so, do zadnjega, prav vsi. Nepregledna vrsta primorskih trpinov. In mučenikov. Tu so in nas poslušajo. In čakajo, kako bomo ravnali mi, ki smo poželi sad njihovega poguma, njihove neomajne domovinske ljubezni, njihovega trpljenja. Ali bomo ravnali kot presite zvegane pohabe, ali kot zravnani čuvarji dragocene dediščine … Tigrovci niso poznali političnega ekstremizma, kljub temu pa so ga občutili na svoji koži. Zato jih drugi strani odporniškega gibanja (NOB namreč, prip. avt.) ni bilo treba iztrebljati. Če se naj politična stran, ki je to počela, še lahko imenuje odporniško gibanje. Naj slišijo Tigrovci tudi to zamolčano besedo. Kdor to prizna, je lahko tigrovec, tudi danes.” Takšna so bila društvena srečanja v prvem desetletju njegovega obstoja, polna sproščenega vznemirjenja, poguma, iskanja resnice, kot je tudi sicer bila to slovenska politična pomlad.

Milan Gregorič

 • VERZIFIKATOR

  Sašo Grill‏ (@GrillSas) je poslancu SD Matjažu Nemcu razložil: ‘‘Selektivni spomin ali zgrešeni idoli?! Prvi antifašisti so bili TIGRovci in s sabotažami pravi in racionalni borci proti okupatorju.”

  Matteo Tedeschi

  NEMI TIGER

  Ta možak doma je blizu morja,
  kar razkriva glasno dialekt,
  sam si pripisuje intelekt,
  češ široka da ima obzorja.

  Tam pri morju namreč je gladina,
  na široko sonce v njej zahaja,
  iz obzorja dosti prej že vzhaja,
  na človeka vpliva ta širina.

  To je mislil, pa nobene rekel,
  je le vedno znova blebetal,
  z zgodovino se razkazoval,
  dokler ni pošteno se opekel.

  Eden mu povedal je, široko
  da obzorja žal so zamejena,
  izobrazba zdavnaj zamujena
  in da ceni fant se previsoko.

  Ker nikoli slišal ni za tigra,
  bil pa naj priznan bi zoolog,
  a se da voditi ga okrog,
  kot za mačko z miškami je igra.

  Ni bil fant nevednosti vesel,
  je na tigra čisto pač pozabil
  in neznanje svoje uporabil,
  zdaj je le kot nemec obnemel.

 • mapu

  Komunisti so bili največji rablji slovenskega ljudstva, žalostno.

 • VERZIFIKATOR

  Savo Slogan

  TRENER JOGE

  Rekli so mu vedno mali Savo,
  sodil fant je med neuvrščene,
  običajno pisnil ni nobene,
  le pisaril Savo kot za stavo.

  Ko odšla po zlu neuvrščenost,
  Savo je za kratek čas poniknil
  in potem prav kmalu zopet vzniknil,
  kot bi zlomil lastno omejenost.

  Se postavil bil je v prve vrste,
  uvrstil se brž med veterane,
  te okoli Tita znova zbrane,
  brani Savo njih zdaj vrste čvrste.

  Zadnje čase rad igra se tigra,
  takega brez zob in brez naboja,
  nagnjenja tako pokaže svoja,
  da vse skupaj je prozorna igra.

  S tigrom ko se kje prikaže Savo,
  misli, da pomembna je figura,
  glavna pa poanta je frizura,
  saj mu tiger cel je stopil v glavo.

  Z njim naš Savo veterane brani,
  v boju krčevitem za pravice,
  se za svoje izpostavlja strice,
  vedno Savo je na pravi strani.

  Ko se boj pred dnevi je pripravljal,
  ni poveljnik vzel ga za bojarja,
  vzel s seboj ga je le za pisarja,
  tekste da slogovno bo popravljal.

  V Titovi se znašel je brigadi,
  ki je bojevala boj besedni,
  Savo v svoji drži tam zavedni
  bil je resen kakor na paradi.

  Ves čas vse zapisoval je sproti,
  saj je vendar za pisarčka Savo,
  linijo ubira vedno pravo,
  s potrpljenjem vsega fant se loti.

  Tudi ko poveljnik je popenil,
  v jezi ko bojišče je zapustil,
  Savo prav nobene ni izustil,
  za izpad poveljstva ni se zmenil.

  Ko poveljnik ven jo je pobrisal,
  hitro vtaknil med ramena glavo,
  tipično, saj to je vendar Savo,
  nekaj na papir je le zapisal.

  Pri pisanju nič ga ne ovira,
  fant ne da se zlepa premotiti,
  ni mogoče mu pri tem zakriti,
  pridno Savo jogo da trenira.

 • RATATA

  Organizacija TIGR, Trst-Istra-Gorica-Reka, protifašistična, domoljubna je ogrožala komunistično revolucijo. Zato je bilo nujno člane pobiti, njeno dejavnost pa po zmagi revolucije pa zamolčati.
  To, da so se povezovalu z ORJUNAši (ORganizacijo JUgoslovanskih NAcionalista) je bilo pa narobe(!) ampak ni bilo po 41. več pomembno.
  Resnični slovenski domoljubi so bili to, zato jih moramo čaatiti, se jih spominjati in jih posnemati!!!

  • Ana Job

   Nacionalistične stranke so bile vedno pravočasno zatolčene, da se niso uspele razširiti, ogrožale so enosmerno partijsko razmišljanje, ki je slovensko narodno zavednost zatiral v kali. Tudi Hervardi so ovirani in jih država smatra za neke vrste separatiste. Sem zaprisežen domoljub in s ponosom nosim okrog vratu karantanskega panterja in sonce – tamber. :-))

   • RATATA

    Takßnij Slovenk bi moralo biti milijon(!) Pa bo bilo vse sepo in prav.

    • Ana Job

     In takšnih Slovencev tudi, kot si ti Ratata!

 • althar

  Seveda jih naši bolševiki ne marajo, saj so tujcem izdajalsko pošenkali vse, za kar so se slovenski Tigrovci zavzemali (Trst, Istro, Gorico in Reko). Kaj pa lahko drugega pričakuješ od komunističnih izdajalcev, kot nož v narodov hrbet?

 • MladiLiberalec

  Strinjam se z vecino napisanega in res je treba Tigr primerno pocastiti. Vseeno pa je tudi pomembna razlika med Tigrom in OF ki jo clanek ne omenja in sicer da je bila OF dosti bolj uspesna v boju proti fasizmu in nacizmu. Tigr je izvajal manjse sabotaze in diverzije partizani in OF pa tudi velike bitke z okupatorjem. OF je stalno kontrolirala nekatere vasi in mesta na osvobojenem ozemlju itd

  • sprehajalec

   Ma ja…

  • Vlado77

   Mladi liberalec? – napiši pravilno mladikomunist

   • Janez

    “MLADI LIBERALEC” ?
    Verjetno je to cca 55 let stari F.TUNNEK !?
    Zelo kaotičen človek.
    NAPUMPAN S PRETEKLO EX KP, ZK PROTISLOVENSKO IDEOLOGIJO. L.r. J. KOMENDA
    P.S.
    Naj to ugotovi REDAJJKCIJA NOVE24TV.

   • MladiLiberalec

    XD kaj je tok tezko doumet da sem young liberal smart ass podpornik Cerarja xd

  • if

   V kontekstu svetovnih dogodokov in kolaboracije med nacisti in komunisti je v zvezi z OF upoštevati, da je bila ustanovljena po 22. juniju 1941 (Barbarossa), njen izvršni odbor 28. julija 1941.
   Komunisti so prve vstaje proti okupatorju definirali takole: 7. julij 1941 v Srbiji, 22. julija 1941 v Sloveniji …
   http://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1961/DL_1961_06_29_26-27_588-589.pdf
   ____________________________________
   Podpis iz ustavne himne Zdravice:
   “Slovencov porodnico, Deželo našo živi Bog.”

  • Nata

   Sveta mamka, no ?? Komu so pa komunisti sploh dovolili pridružiti se ? Samo takim, za katere so vedeli, da jih bodo lahko okoli prinašali. . .
   So pa tiste diverzije in sabotaže bile zelo ” slaboumne “. Pomisli na številne talce !

 • domovina mili dom

  Tu se razkriva razlika v bojih. Tigrovci so se borili proti fašistom, to je stranki, ki je maltretirala tuj narod, partizanstvo s komunisti na čelu so bili boj, ki se imenuje revolucija proti družbenemu redu, torej uničenju lastnega naroda za dosego svojih ciljev. Fašistov ni več, partizani pa še kar strašijo s svojimi simboli, kot, da so včeraj iz host prihrumeli. Kar naprej meljejo stare rabote.

 • Anja Kovacic

  A SE TI “LJUDJE” S RDECO ZVEZDO SPLOH ZAVEDAJO KAKSNI KLOVNI SO???

  • Ana Job

   A SE TI SPLOH ZAVEDAŠ, DA SI NEPISMENA?

   • Anja Kovacic

    Imas se tarifo 15 Evrov,tako kot tvoja mati?

   • Nata

    Si še vedno tukaj ???

    • Ana Job

     Grozno, Nata. :-(

 • Antonius

  V zahvalo prvim borcem proti fašizmu v Evropi, Primorci vsako leto v posmeh preganjanim TIGROVCEM, na Sabotinu pridno obnavljajo ime njihovega krvnika Tita.

  • rrrrr

   Vstala Primorska? Nikoli, razen peščice pogumnih primorskih tigrovcev, prvih borcev proti fašizmu v Evropi in borcev, skupaj z domobranci, proti fašizmu, nacizmu in boljševizmu v Sloveniji..
   Drugače pa so Primorci, moji predniki, vedno zgledno sodelovali najprej s fašisti in od l. 1943 s komunisti (primer: slovenska vas Padriče/Padricciano je bila pred vojno 70% za fašiste in po njej nad 60% za komuniste!)
   Še kakšen dokaz? Napis Tito najdete kar na štirih pobočjih primorskih hribov: Kokoška, nad gradom Rihenberk ( Branik), nad Renčami in na Sabotinu.
   Tita bi morali slaviti pravzaprav sosedje Italijani, ki jim je Tito podaril celoten Tržaški kras od Milj do Čedada.

   • MladiLiberalec

    Pa mislis da bo res kdo to verjel? Da ni bilo velike vstaje Primorcev. Kr neki res XD

    • Nata

     Ampak, čedalje bolj verjamem, da sploh brati ne znaš. . . . .

     • Je pač Primorc :)))

     • Nata

      O, imaš prav! Tam so doma Jurcki in Juriji !! Imena in priimki!!

    • rrrrr

     Primorci res vstanejo. Vsako leto za 1. maj. XD Galofax.

   • Nata

    + + + + + + + + +

   • Antonius

    ++++++++++++++++++++++++ 10
    Tiste redke zavedne Primorce so pa komunisti špecali Italijanom, če od Italijanov zapovedano, niso govorili italijansko. Prasci komunistični so se poscali na domačo, slovensko besedo. Verjeli so, da bo Primorska po vojni itak pripadala pod italijansko komunistično oblast, vsi skupaj pa pod ruski komunistični škorenj.
    Golazen je premila beseda za morilske kleptomane, ki Slovencem še danes izvoljeni vladajo in jih kradejo.

 • Novakec1

  Kaj pa tajno društvo PGC?

 • Ana Job

  Janša je karierist. Ker ni uspel v komunistični stranki je Jožetu Pučniku ukradel stranko in tako uničil razvoj slovenske desnice.

  • sumljivislon

   CIA….je …job… ;)

   • sumljivislon

    job…kupi si vrv – gravitacija dela .. ;)

  • Nata

   Bejži s tega portala, fejk posračkani !! Marš na Kure !!

   • Najplemenitejši

    Desnaki ne prenesete kritiziranja. To me močno spominja na totalitaren režim!

    • Nata

     Kje pa vidis mojo kritiko ??Dvojnico, ali dvojnika Ane sem napodila s portala!

 • if

  13. maj 1941, TIGR bije prvi oboroženi spopad z nacifašsitičnimi okuapaorji Slovenije.
  13. maj 1941, Tito Stalinu, svojemu kominternovskemu šefu in podpisniu pakta s Hitlrjem: “Ozvali se bomo v slučaju, če boste napedeni.”
  _________________
  Okoliščine smrti Janka Premrla Vojka so jasne, nameni tudi!

  Znan primorski duhovnik, očividec ranjenega Vojka, je meni osebno v razmiku treh let dvakat povedal: “Iz skupine, ki je prenašala ranjenega Vojka, je k moji mami stopil njen znanec in ji zaupno povedal, da je Vojka namensko na tak način ustrelil partizanski oficir. Pod streho tvojega čeblejnjaka bodo Vojka pustili z namenom izdaje lokacije Italijanom, da ga bodo oni ubili in uničili vašo rodbino. Bili smo zelo verni. Niso ga pustili v čebelnjaku, ker v naglici tam niso mogli urediti prostora, ki bi navzven kazal, da so ga pustili v ustreznm okolju. Zato so ga odnseli naprej, na kraj, kjer je pozneje umrl zaradi neustrezne oskrbe.”
  Takoj po ododu sta moja mama in oče sklenila, da bosta odslej pomagala le še domobrancem.”

  To zgodbo mi je prvič povedal v medsebojem pogovoru, drugič pred vso mojo družino, ker sem ga prosil, naj javno potrdi, da sem ga prvič prav razumel.

  • MladiLiberalec

   Vojko po pricevanju soborcev tudi omenjenega Pelicona ni umrl niti na podoben nacin. Tudi ni uradna verzija to kar pise v clanku. Tko da precej zmedenih zgodbic.

   • if

    Vsebina, ki sem jo predstavil, je avtentična, je dejstvo!
    Zmedenost, ki jo omenjate, je namenski produkt nazora, ki je umoril Vojka.

    • MladiLiberalec

     Kr neki. XD ne morejo lagati kar vsi Vojkovi soborci ki so mu bili kot je znano zelo vdani. Ob rekonstrukciji bitke ki jo je naredil ce se prav spomnim neki Bavdaz je bilo pojasnjeno da so imeli Italijani bunkerje tudi na sosednjem hribu kar borci in Vojko takrat niso vedeli. Pojasnilo se je sele ob rekonstrukciji. Tako da Vojka ni bilo tezko zadeti. To je dosti bolj racionalna razlaga od nekih napletanj sem in tja.

 • Srečko Starič

  Tigrovci so velikani naše Slovenske duše, komunisti pa majhni ljudje, so sramota človeštvu

 • Artur

  Bilo kuda komunistična gamad svuda . Deratizacija nujno potrebna .

  • Najplemenitejši

   Močno se strinjam! Vsakemu, ki je bil kdajkoli član zveze komunistov, je treba brez izjeme prepovedati opravljati javne funkcije!

   • Artur

    Nenavadno, ampak v tem se pa strinjam s teboj.

    • Najplemenitejši

     Prav lepo bi bilo videti, ko Janša, Gorenak, Brezigarca, Zver, Krković, Tanko Černač in še nekateri ne bi smeli več opravljati javne funkcije!

     • Artur

      Enkrat komunisti vedno komunisti.

     • Adolf Hitler

      MRTV KOMUNAISER NIKOLI KOMUNAJZER!

 • Nata

  Besede g. Saše Vuga

  ” Gospodje, ki me morda sedaj poslušate, povejte, kje je njegov grob. Spovejte se in lažje vam bo ! ”
  Saj ni kaj dodati, ali ne ??

 • Artur

  Poučno čtivo za Repo. Srbski pregovor pa pravi : Magarca učiti ali je njegova senca od njega ali od drugega magarca je jalovo početje.
  https://www.youtube.com/watch?v=1CGIRZAr3Y0

 • Anton Slapnik

  ako nisi za nas si naš sovražnik

 • gušto

  Pričevalci – Majda Kompanova nekoliko osvetli dogodke iz tistih časov

  http://4d.rtvslo.si/arhiv/pricevalci/174437316

 • Osti jarej

  ..bilokuda….jebena,hinavska,pogubna politika svuda

 • Adolf Hitler

  Tierschutz im Nationalsozialismus Das Reichstierschutzgesetz Die Wahre Geschichte

  Animal Protection in National Socialism The Reichstierschutzgesetz The True Story
  https://www.youtube.com/watch?v=TWUBBdj_AEk&gl=SI

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!