Cerarjevi vladi ni mar za 3 milijone evrov vašega denarja: Referendum o 2. tiru bo 24. septembra in ne skupaj s predsedniškimi volitvami

(Foto: STA)

“Vladni koaliciji ni mar za privarčevanih 3 milijone evrov v primeru enotnega datuma referenduma o drugem tiru in predsedniških volitev, temveč je njena edina namera ta, da podporniki referenduma ne dosežemo referendumske kvote,” poudarjajo v največji opozicijski stranki SDS. Tudi pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je razočaran nad odločitvijo državnega zbora, da referendum o zakonu o drugem tiru razpiše za 24. september in ne hkrati s predsedniškimi volitvami, vendar pa ob tem poudarja, da delo civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo s tem ni končano, saj bo na ustavnem sodišču izpodbijal datum referenduma.

Po tem, ko smo državljanke in državljani zbrali potrebnih 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki ga je predlagala vlada Mira Cerarja, so poslanke in poslanci na izredni seji Državnega zbora RS določili datum za izvedbo referenduma, in sicer 24. septembra 2017.

Še vedno nihče ne ve, koliko bo na koncu stal vladni drugi tir
V poslanski skupini SDS so prepričani, da je več kot 48.000 zbranih podpisov v mesecu dni zelo nazoren pokazatelj, da so državljani prepoznali, da je investicija v izgradnjo drugega tira, kot jo načrtuje vlada Mira Cerarja, vodena nepravilno, predvsem pa, da je cena projekta, določena z zakonom, previsoka in zelo škodljiva za davkoplačevalce in davkoplačevalke. Še več, predsednik vlade in njegovi svetovalci niti ne znajo jasno povedati, koliko naj bi drugi tir v celoti stal, temveč javnost seznanjajo z različnimi številkami, pri čemer naj bi drugi tir stal vse od 729 milijonov pa do 1,3 milijarde evrov in vse tja do 1,7 milijarde evrov. V času zbiranja podpisov za referendum si je vlada kljub temu, da je zatrjevala, da dveh tirov na predvidenem območju ni mogoče graditi, celo premislila glede enotirne proge, tako da zdaj vladni predstavniki zatrjujejo, da nameravajo zgraditi dvotirni drugi tir.

Na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bil pretekli teden, so koalicijski poslanci sprejeli sklep, da se referendum izvede 24. septembra, čemur pa v poslanski skupini SDS odločno nasprotujejo. V Slovenski demokratski stranki menijo, da bi moral predsednik Državnega zbora RS datum referenduma določiti sočasno z volitvami za predsednika države, s čimer bi se izognili dvojnim stroškom in tako privarčevali okoli 4 milijone evrov, kolikor bo stala ločena izvedba referenduma. Pri tem lahko le upamo, da se bo celotna koalicija na današnji izredni seji obnašala racionalno do denarja davkoplačevalcev in davkoplačevalk.

Takšno vodenje projekta je nesprejemljivo
“V državnem zboru prvič poslanci obravnavamo na dolgo in široko zelo strokovno temo, kot je projekt izgradnje drugega tira,” je izpostavil poslanec SDS Ljubo Žnidar in nadaljeval: “Nenazadnje se bodo z izjemno strokovno temo ukvarjali vsi državljani Republike Slovenije. To se do sedaj še ni zgodilo nikoli. To je zelo jasen pokazatelj, da je politika vzela projekt drugega tira v svoje roke, namesto da bi ga prepustila stroki. To kaže, da je tukaj nekaj narobe. Tako opozicijske stranke kakor tudi stroka opozarjamo, da je takšno vodenje projekta nesprejemljivo, posebno ob dejstvu, da gre za popolno finančno neznanko glede vrednosti projekta izgradnje drugega tira.”

Nenavadna zgodba o vladnem drugem tiru
Poslanec SDS Ljubo Žnidar je dogajanje okrog drugega tira označil za nenavadno zgodbo “Vlada najprej ustanovi družbo 2TDK in ji položi na račun 200 milijonov evrov. Danes ima ta družba 2 zaposlena. Zelo nenavadno je, saj do sedaj v Sloveniji za noben projekt nismo ustanavljali novih družb. Če bi šli po tem vzorcu v preteklosti, če bi ustanovili družbo za vsakih 27 kilometrov, bi danes imeli približno 60 ustanovljenih družb. Pa če bi za vsak tak projekt sprejeli zakon, bi danes imeli na mizi 60 zakonov. Govorim samo za železniško omrežje, ki ga je 1.200 kilometrov v Sloveniji. Pa tudi na cestnem omrežju so bili zgrajeni bolj zahtevni projekti, kakor je izgradnja drugega tira na odseku Divača–Koper. Povsem normalno bi bilo, da bi projekt izgradnje drugega tira vodile ali Slovenske železnice ali državni DRI. Torej, ustanavljanje posebne družbe je povsem nepotrebno.”

V poslanski skupini SDS so sicer že večkrat poudarili, da se zavzemajo za izgradnjo drugega tira, vendar pa so odločno proti nameri vlade Mira Cerarja, da se za 27 kilometrov železniške proge, kar predstavlja 2 % železniške infrastrukture, plača več kot milijardo davkoplačevalskega denarja.

Ljubo Žnidar: “Nadalje pa je “vrhunec unikuma” dodal sprejet Zakon o izgradnji in vodenju investicije drugi tir. Zakon določa koncesionarja za dobo 45 let in to brez kakršnihkoli tveganj, ki jih ima koncesionar, kajti vsa tveganja v končni fazi prevzame proračun Republike Slovenije. Posebno zanimivo pa je področje določitve vrednosti projekta, kajti tega določa kar zakon sam. S plačilom tako imenovane dosegljivosti za čas 45 let, kolikor traja koncesijsko obdobje od dokončanja projekta, to je od leta 2025 dalje. Obrazložitev zakona zelo jasno pojasnjuje, da bo ta vrednost 30 do 40 milijonov letno. Če se poigramo malo z matematiko, potem je ta vrednost določena z zakonom v razponu od 1,35 milijarde do 1,8 milijarde. Razlika je 450 milijonov. To se pravi, povsem nelogično, nerazumno je, da vrednost projekta določa zakon, ne pa, da ga določa tehnična dokumentacija.”

“Že sam postopek sprejemanja zakona, ki je bil po izredno nujnem in hitrem postopku, je bil nenavaden in na nek način tudi sumljiv. Vedno v preteklosti so se vrednosti določale na osnovi tehnične dokumentacije tako imenovanih PZI projektov, projekti za izvedbo, kateri vsebujejo popise del in je moč zelo natančno izračunati investicijsko vrednost. Tako pa smo bili priča namernemu hitenju sprejema zakona, namesto da bi počakali še par mesecev, da bi bila PZI tehnična dokumentacija dokončana. To je pokazatelj, da je šlo za očitno namerno izogibanje temu, da bi dočakali PZI projekta,” je še dodal poslanec Žnidar.

Izgovori Vlade RS so …
“Veliko je bilo nadalje izgovorov, da gre za nujno hitenje zaradi prijav na evropske razpise,”
je izpostavil Žnidar in dodal: “Koliko prijav pa je bilo do danes na evropske razpise? Res je, da smo nekaj sredstev dobili za pripravljalna dela. To je treba ločiti, kajti za resno prijavo na evropske razpise je treba imeti investicijski program, je potrebno imeti zaprto finančno konstrukcijo. Zaradi konstruktivnih pripomb opozicijskih strank in pripomb stroke je vlada precej zmedena in zelo zanimivo je pogledati interpretacije glede vrednosti projekta drugi tir, pa jih bom naštel, lahko jih pa tudi preverite na vseh magnetogramih do sedaj izrečenih teh izjav.”

Premier navaja, da je vrednost 27 milijonov po kilometru. Če si to preračunamo, znese to 720 milijonov. Minister je pred nedavnim izrekel, da je vrednost 960 milijonov plus stroški financiranja. Tudi na seji je potrdil, da je vrednost nekaj manj kot 1 milijardo v svoji uvodni obrazložitvi. Kolegica največje vladne koalicijske stranke Vojka Šergan je na odboru dejala, da je vrednost 980 milijonov. Zakon določa vrednost od 1,35 do 1,8 milijarde. Poglejte si obrazložitev zakona, jasno in natančno je obrazloženo. Gospod Dragonja v investicijski vzdržnosti projekta navaja, da je vrednost 1,7 milijarde. Poglejte si njegove priloge, vrednost 1,7 milijarde. Sedaj mi pa povejte, ali lahko kdo izmed teh petih interpretacij razbere, kakšna je vrednost projekta. Jaz mislim, da ga ni junaka na zemlji, ki bi s tako različnimi interpretacijami lahko razbral, kakšna je vrednost projekta, je bil jasen Žnidar.

Vlada poudarja, da imamo zakone, ampak investicijskega programa pa nimamo!
“Jaz projekta, da ne bi bil izdelan investicijski program, ne poznam,” je kritičen Žnidar, 
ki dodaja, da je “tak način vodenja pravilen. Toliko o tej nujnosti in hitenju sprejema tega zakona in, seveda, brez investicijskega programa, ker ni prikazano, kako je projekt finančno pokrit, se ni možno prijaviti na noben evropski razpis, oziroma če je interpretacija drugačna, ker sedaj slišimo tudi vladne interpretacije, da ne glede zakon sploh ni potreben in tako naprej, dejansko nekaj ni v redu. V investicijskem programu je in mora biti prikazan celoten obseg razpršenega financiranja, kot ga predlaga vlada, tako od bank do tujih vlagateljev, skratka kakorkoli, finančna konstrukcija mora biti zaprta. V investicijskem programu mora biti ovrednotena tudi cena financiranja, se pravi cena kreditov, ki bodo tu zajeti in na koncu pod črto vrednost končne investicije pa ne rabimo nobenega zakona. To je investicijski program, ki ga pred pričetkom izgradnje največjega projekta sploh nimamo, sploh ga nimamo. Vlada pa poudarja saj imamo zakone. Investicijskega programa pa nimamo.”

Zakon, takšen kot je, je popolnoma nepotreben ob popolni nedorečenosti vrednosti investicije, kajti to je lahko le zgolj pravna podlaga za odprte finančne mahinacije na tem največjem projektu, so prepričani v SDS. “Sedaj, če za te interpretacije vrednosti projekta izračunate razliko od najnižje do najvišje, je razlika kar 1,8 milijarde. To je zelo neresen ali pa, če bi po drugi strani rekel, zelo namenski pristop, kako se nepravilno pristopi k takšni investiciji. Pa ne govorim, da te razlike vsebujejo nepredvidena dela ali vsebujejo dodatno rezervo za tveganja na tem projektu ali, da so tu odprta še vprašanja, stroški financiranja. Ne, to je že zajeto v osnovnih vrednostih, ki so interpretirane kot končna vrednost projekta,” je opozoril Žnidar.

Tudi širša strokovna javnost opozarja na nerazumen pristop k projektu drugi tir. Saj pred pričetkom del, pred pričetkom izgradnje tega projekta ni jasno, ali imamo en tunel z enim tirom, s servisno-varnostnim tunelom, tako pravi gradbeno dovoljenje. Ampak ministrstvo je že napovedalo, da ne bo tako, da bo šlo v spremembo gradbenega dovoljenja, da bo tudi druga cev dala možnost izgradnje drugega tira. To se pravi, ne vemo, ali bomo imeli dva tunela z dvema tiroma ali bomo imeli en tunel z dvema tiroma ali bomo imeli dodaten tir ob izgradnji oziroma ob obstoječem tiru. Stroka je pripravila več rešitev k tem strokovnim neznankam, vendar ni nobenega posluha za njihove strokovne predloge.

Vlada nima posluha ne za stroko, ne za civilno družbo, ne za opozicijo
Strokovna civilna iniciativa je na vse te nepravilnosti vseskozi opozarjala, a je s strani vlade popolnoma ignorirana. Zbiranje podpisov za referendum je bila njihova razumna odločitev. Vsi ti zbrani podpisi pa so zelo jasen pokazatelj, da so državljani zelo številčno prepoznali nepravilnosti vodenja projekta drugi tir, kakor tudi sprejetje zakona o izgradnji drugega tira Divača – Koper, so besede poslanca Žnidarja, ki dodaja: “V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zelo dobro razumemo nujnost in potrebnost izgradnje drugega tira, zavedamo se odgovornosti, da je drugi tir potrebno zgraditi v relativno kratkem roku. Absolutno pa ne na tak način, kot se k izgradnji pristopa sedaj.”

Slovenska demokratska stranka je predlagala, da se referendum in predsedniške volitve združijo v en datum, vendar vladni koaliciji ni mar za privarčevanih dobrih 3 milijone evrov, temveč je njihova računica izključno, da podporniki tega referenduma ne bodo dosegli referendumske kvote. Vladi očitno ni v interesu varčevanje. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagajo, da je datum, ki je referendumski datum tako za referendum kot tudi za predsedniške volitve, 12. november 2017.

J. F.

 • garfi

  seveda levićarjem ni mar za varčevanje ampak za oblast in naš denar

 • rrrrr

  Če bi bil jaz Milan iz ozadja, bi enako naročil Milanu iz ospredja.

 • KIKI

  Kako pa naj Cerar sploh o čem razmišlja, če je bil že ob rojstvu cepljen proti vsakemu težkemu delu!
  Siromaček posluša, kaj mu “tvezijo” njegovi butasti svetovalci, ki se že veselo prerivajo ob napol praznem koritu…On se zdaj gleda v “špegu” od jutra do mraka in sprašuje edinega Mića, če je dovolj lep za ono
  sirotico Mojčiko…in on mu dnevno pritrdi in malo “pospreja” po nežni frizurci …to je to!

 • Sredina

  Zakaj nebi stranke, ki zahtevajo referendum pokrile recimo 10% stroškov referenduma, in v primeru, da uspe, se jim to vrne, sicer pa pač ne

  Pa se nebi šli več političnih igric

 • Morala

  Res bi lahko imeli na dan predsedniških volitev in bi prihranili denar. Oni mislijo samo na spoštljiv odnos do predsedniške funkcije in se ne spodobi na isti dan…ko bi le imel kakšno večjo pristojnost in odgovornost, potem bi lahko tako mislili…saj smo bogati, bo narod pokril…

 • lokec

  Cerar je boječka.

 • PG

  Referendum so predvideli skupen z predsedniškimi volitvami tisti, ki so zbirali podpise. Zato bravo za referendumsko spodbudo in prevdarno ravnanje z denarjem s strani oporečnikov.

  Cerar je brezjajčnik, ki se ga je potrebno čimprej znebiti. Zahtevajmo interpelacijo vlade, ker razsipa z davkoplačevalskim denarjem.

 • terminalar

  Danke vlada

 • Krtača 17

  Desni ste mal prfliknjen no! Če bi bil skupaj s predsedniškimi bi jamral da to zasenči referendum o drugem tiru in blabla.

  Zdaj ko je ločeno pa jamrate da je strošek.

  V vsakem primeru bi bil dodaten strošek ki ste ga nardil desni. Pa itak še zguba cajta po moje. Odločil bojo pa ljudje in ljudje imajo vedno prav.

  • terminalar

   bistro!

 • opazovalec

  @V poslanski skupini SDS so sicer že večkrat poudarili, da se
  zavzemajo za izgradnjo drugega tira, vendar pa so odločno proti nameri
  vlade Mira Cerarja, da se za 27 kilometrov železniške proge, kar
  predstavlja 2 % železniške infrastrukture, plača več kot milijardo
  davkoplačevalskega denarja.

  Strela, daj ta projekt je požegnala Janševa vlada, sedaj je par na enkrat predrag! dajte se no že skulirat in mislit s trezno glavo. Proga s parametri, ki jih je določil Prometni inštitut pod vodstvom dr. Verliča (sedaj župan SDS v Grosuplju) se ne da zgraditi bistveno ceneje. Poglejte malo cene novogradenj primerljivih prog v soseščini, pa boste videli da je tale naša še poceni!

 • M Power

  Tu se postavlja vprašanje referendumske kvote.Će je na dan predsedniških volitev je kvota dosežena z lahkoto.Referendum 100% uspel. Bojijo se,da stari predsednik bo omadeževan in bo dobi novi naziv EX PREDSEDNIK zato plan B. Pahorčku že postavljajo velikega proti kandidata Murka katerega je on še zmožen premagat iSaj Murko bi to tudi naredil za par eurov in pet minut slave .Krambergerju je tudi predobro kazalo in je moral umreti. Vsaj ni pomemben Murko Pahor,ki je podpisal tako dobe oziroma veleumenr sporazum z Hrvati pa mora za večno na odpad Slovenske politike.

 • MEFISTO

  Danes sem iz golega dolgočasja izjemoma gledal preno seje odboraza zunanjo politiko.

  Posebno pozornost sem čosvetil predsedniku odbora Jožefu Horvatu iz Nove Slovenije.

  Katastrofa, kako lizunstvo, saharinska sladkobnost, servilnost, nekritičnost in še kaj!

  V odboru za zunanjo politiko ima itak večino rdeča sleparska koalicija, zato prav nič ne potrebuje Horvata ali kogarkoli iz Nove Slovenije.

  Kot opozicijski poslanec in predsednik odbora bi moral pokazati vsaj minimalno zdravo razumsko kritičnost do ukrepov zunanje politike, pa je ne.

  Edina, ki ju je bilo vredno poslušati, sta bila poslanca Grims in dr. Logar, ki sta imela edina prav.

  Ocenjujem, da je poslanec Jožef Horvat škodljiv, v katerikoli vlogi se že pojavlja in da računa v prihodnjem mandatu, če bo zmagala levica, katere koalicijska partnerka bo tudi Nova Slovenija, da bo postal zunanji minister ali da se ga bodo usmilili s kako drugo visoko funkcijo, če ne bo prej pogorel kot kandidat za predsednika republike.

  Bog se nas usmili in nam pomagaj!

 • Mihilus

  Vsi vemo, da pravi razlog za prerekanje okoli datuma ni strošek referenduma ampak kvorum. Vlada je mnenja, da podporniki rerefenduma ne bodo mogli doseči kvoruma in glede na to kakšna histerija se dogaja na drugi strani se s tem mnenjem najbrž strinjajo tudi predlagatelji referenduma.

  Najbolj debilno je poslušat floskule kako bi eni radi prihranili tri miljone, drugi pa bi radi, da se ljudstvo čimprej izjasni. Jasno nam je, kaj je v resnici v ozadju.

  P.S. sem prispeval podpis za referendum in bom šel glasovat. Zmagali bomo tako ali pa tako, ampak tole sprenevedanje in zavajanje mi ni všeč.

 • janez cepec

  če propadaš, propadaj potmeno, smo djal učas, pa nek se vidi raskoš, al pa me nej gre use u P.M.
  drgač pa referendum ne more bit skup z predsedniškim volitvam, ker zna bit, de bi poj uspeu

  • Janez

   Ti, TUNNEK ?
   Ali si ti ” NAJEMNI KOMENTATOR ” od SMC poslanca Janija M. ?
   Zelo podobna stališča kot on imaš.
   Ampak !
   On sam najbrž nima toliko čssa, da bi bil :ti- on. Ti zelo veliko napišeš . L.r. Janez KOMENDA

   • janez cepec

    Ti, JANEZ aus BEGNE?
    Ali si ti ” PRFUKNEN KOMENTAOR” od SDS posranca Ivana J ?
    Zelo podobna stališča imaš, oba sta enak ubrisana.
    Ampak!
    On sam verjetn nima tolk časa, de bi bil : ti-on, ker more pizdarije devat na državnem nivoju, ti jih sam u Begnah, hvala Bog. Ti velik napišeš, sam pišeš, de Boh pomagi. ma teb tud Boh ne more pomagat. l.r. Janez CEPEL

 • montyamp

  Halo rdeča zamrznjena udbofalanga .
  Da ne boste slučajno obljubljali 3 tire , ker morilcev in ovaduhov sinovi boste v kratkem soočeni z realnostjo .

 • Janez

  PRIPRAVIMO SE NA NAJSLABŠO
  SEPTEMBERSKO
  VARIANTO – ZA ČAS – IZVEDBE REFERENDUMA !
  V
  ČASU DO TAKRAT – PA – Z VSEMI “TOPOVI” NAD :
  – nad S M C,
  – nad SD,
  – nad D E S U S ! In ostale z ex KP, ZK strani. Priegniti dr. R. Pezdirja ! L.r. Janez KOMENDA

 • Primoz Papez

  Naj Vili in sds placajo iz svojega zepa pa bo drzava prisparala

  • Janez

   O pajade !
   NAJBRŽ IMAŠ POSLEDICE PADCA Z BALKONA NA GLAVO – V OTROŠTVU ? L. J. KOMENDA
   P.S
   A JE BIL TITI PADEC NA GLAVO HUD?
   Imaš še vedno – posledice. Saj se nam smiliš.

   • Primoz Papez

    Se mi smilte vsi sds ovci ker ja v Polju premalo prostora za vse… bojo že naredil en polodprti oddelek za vas…

    • Janez

     Ah !
     Daj no !
     TISTO S TVOJIM PADCEM Z BALKONA NA GLAVO – JE BIL HEC.
     AMPAK !
     Zdaj imamo PARLAMENTARNO DEMOKRACIJO.
     VSAKDO
     IMA. PRAVICO DO SVOJEGA MNENJA !
     Uskladi se pa – mnenja — v Parlamentu !
     Mar ne?
     Brez pošiljanja v ” nornhause”. Mar ne ? L.r. J. KOMENDA

 • Vinogradnik67

  Pa kdaj bojo zdaj tiste predčasne volitve ??? Vse tiho !!!! Da vidimo zmagovalca kak bo vse rešo !!!

 • dob

  Slovenski komunisti že dalj čas tuhtajo, kaj bo s kučanovimi posmrtnimi ostanki, potem ko se njegov čas izteče.
  Znan je odnos, ki ga imajo Rusi do Lennona, no, nekaj podobnega velja tudi za odnos slovenskih komunistov do kučana.
  Iz strokovnih krogov prihaja ideja, da bi ga po smrti kremšnitizirali!

  To je konservatorski prijem, ki temelji na karamelizaciji trupla, skupaj s črno skrinjico. Treba je namreč paziti na to, da ne bi kdo po kučanovi smrti črne skrinjice zatajil, ker potem ne bomo nikdar iuzvedeli, kako je bilo s prnjem denarja v NLB. Sploh pa ne bi bile jasne vse pizdarije, ki jih je mali kepec delal.

  Ves poseg kandiranja bivšega precednika, oziroma njegove kremšnitizacije bi izvedli na Kremšnitsonian Institute v ZDA. Je že dogovorjeno! Poseg je naštudiran za
  karamelizacijo črne skrinjice posebej, kajti v tem konkretnem primeru sploh ne gre toliko za ohranitev trupla kot takega, ampak za trajno ohranitev črne skrinjice z oblivanjem tekočega cukra, tako da je glazura jasno vidna! Da ne bi kdo kaj okol nje šlatal (kak Omerza, na primer), ker se bodo prstni odtisi prec gor poznali.

  V glavnem, pokojnika posipljjeo z mletim cukrom! Normalno ga prej slečejo do golega, nato pa ga povaljajo v cuker, nato ga fejst stresajo, potresajo, pa spet stresajo… (je sicer zelo stresno, ne pa tudi potresno, če smem pripomniti!) in ga segrevajo, dokler se truplo ne karamelizira. Če je potrebno popravljati napake, zadevo dodelajo s cedilčkom, s katerim sladkorni prah s cedilčkom potresajo in posipajo po vseh tistih mestih, kjer glazura še ni prijela. Če je potrebno, truplo tudi namakajo v kopalne kadi, ki si jih prav s tem namenom sposodijo pri Ferrero Rocher. Tako se zagotovo glazura povsod razporedi enakomerno.

  Zato morajo potem včasih počakati kak teden, da se truplo razdiši, da ne diši več po čokoladi. Nerodno je, če se ožaloščeni ostali oblizujejo, namesto da bi žalovali.

  Če mravlje zraven ne pridejo, lahko tako truplo ostane celo še vsaj…. tri mesece pa pol. Tudi do štiri, če vreme drži.
  Mimogrede: Sabotin je še na suhem.

  Za zdaj še študirajo nov postopek, ki pa je v razvojni fazi! Da bi ga nasolili.
  Baje še dlje zdrži.
  Domači znanstveniki predlagajo, da se ga zakoplje v zasko, se ga pri tem položi v lesen sod, nato pa da v skrinjo in vse skupaj zasuje v nek opuščen rudarski rov, kjer ga ziher nihče ne bo iskal. Ker je prepovedano odkopavat rovove.
  Rove, pardon, malo me je zaneslo.

 • Janez

  Na RTV SLO TV 3 !
  Je bil pogovor VESELIČA – z M. KUČANOM. Tekoče zadeve. L.r. J. KOMENDA

 • Adolf Hitler

  bo dubu 1,3 milijardkrat z koli po gobzu smraaaaaaaaaddddddddddddddddddddd!

 • Andreja Knego

  Vsaka vlada je dolžna skrbno ravnati s proračunskim denarjem, torej je dolžna združiti ref. s preds. volitvami!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!