Ddr. Klemen Jaklič: Ustavno sodišče bo presojalo ustavnost dveh členov spornega Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Sodnik ddr. Klemen Jaklič. (Foto: USRS)

Ustavno sodišče je sprejelo pobudo za presojo ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), je na svojem Twitter profilu zapisal ustavni pravnik ddr. Klemen Jaklič. Sodišče bo ugotavljalo, ali je zakon v nasprotju z načelom retroaktivnosti iz 155. člena slovenska ustave, ki določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Kot je zapisano na uradni spletni strani ustavnega sodišča, se v presojo sprejme tudi pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 10. člena, ki pravi, da v odredbi o finančni preiskavi državni tožilec določi osebo, zoper katero se preiskava opravi, in obdobje, za katero se opravi. Finančna preiskava se namreč lahko opravi najdalj za obdobje petih let pred letom, v katerem je bilo storjeno očitano kataloško kaznivo dejanje, ter do vložitve tožbe po tem zakonu.

Naj spomnimo. Sodno varstvo v finančni preiskavi po ZOPNI po mnenju večine pravnikov ni v skladu s slovensko ustavo. Kot smo na Nova24TV že pisali, je Sestavno sodišče RS s sklepoma Up-562/16 (U-I-120/16) in Up-314/16(U-I-62/16) novembra 2017 zavrglo pobudo za oceno ustavnosti določil Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), pritožničine ustavne pritožbe pa ni sprejelo v obravnavo, ker naj ta ne bi izkazala pravnega interesa. Pomembno pri tem je, da je pri obravnavi zadeve prišlo do različnih odločitev ustavnih sodnikov, vezanih na ustavno skladnost ZOPNI.

Neenotno ustavno sodišče: Klemen Jaklič že novembra lani podal odklonilno ločeno mnenje
Odločitvi ustavnega sodišča sta pokazatelj, da si niti ustavni sodniki niso enotni glede ustavne skladnosti ZOPNI. Trije ustavni sodniki se namreč niso strinjali z dokončno odločitvijo ustavnega sodišča v omenjenih sklepih. Eden izmed teh ustavnih sodnikov, harvardski pravnik ddr. Klemen Jaklič, je celo podal odklonilno ločeno mnenje, v katerem je argumentirano obrazložil svoje stališče. Govor je o pritožnici Mariji Lovšin iz Ribnice. Pritožnica je na podlagi Zakona o upravnem sporu vložila tožbo za odpravo posamičnih aktov Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, s katerima ji je bil zavrnjen vpogled v tožilski spis. Po vložitvi tožbe so bili pritožnici sporni dokumenti vročeni, zato je pritožnica 29. decembra 2014 vložila novo vlogo in jo poimenovala sprememba tožbe.

Ustavno sodišče Republike Slovenije. (Foto: STA)

Lovšinova je zatrjevala, da je z vročitvijo spornih dokumentov prenehal njen pravni interes za izpodbijano tožbo na podlagi drugega člena ZUS-1, zato spreminja tožbo v tožbo za ugotovitev kršitev človekovih pravic, ki jih je z dejanjem storil državni organ na podlagi četrtega člena ZUS-1. Z isto vlogo je tudi zahtevala ugotovitev kršitev človekovih pravic z izdajo odredbe za izvedbo finančne preiskave, odredbe o podaljšanju finančne preiskave, odredbe o podaljšanju finančne preiskave in zaključnega poročila finančne preiskave.

Preiskovanec po zakonu nima nikakršnih pravnih sredstev zoper ravnanja državnih pregonov
Naj spomnimo. Finančna preiskava po trenutnem ZOPNI je skrivna preiskava, ki lahko poteka tudi več let, ne da bi preiskovanec sploh vedel, da zoper njega teče kakršnakoli preiskava, ki naj bi bila po stališču državnih organov civilne narave. Državni organi (policija, FURS, CURS, državno tožilstvo) lahko v obsežni finančni preiskavi za več let nazaj (tudi do 10 let) tako nemoteno in brez ustreznega sodnega nadzora posegajo v človekove pravice preiskovanca, ne da bi bilo slednjemu zagotovljeno ustrezno oziroma učinkovito sodno varstvo njegovih ustavnih pravic. Po več letih kršitve ustavnih pravic pa tudi sodno varstvo ne more biti učinkovito, saj lahko preiskovancu nastane nepopravljiva škoda. Le pravočasno zagotovljeno sodno varstvo je ustrezno sodno varstvo.

V finančni preiskavi po ZOPNI preiskovanec namreč nima nikakršnih pravnih sredstev zoper ravnanja državnih organov. O preiskavi oziroma o rezultatu le-te je seznanjen šele po končani preiskavi na naroku po 17.a členu ZOPNI, torej neposredno pred vložitvijo tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Zakon se je pričel uporabljati maja 2012, vendar pa vse do marca 2014 ni bilo odvzeto prav nobeno premoženje nezakonitega izvora. Zato so poslanci in poslanke preteklega sklica državnega zbora, to je konec marca 2014, tudi s podporo poslanske skupine SDS sprejeli nekatere dopolnitve zakona. (Foto: STA)

Velja za nazaj, oziroma za zadeve po 1. januarju 1990
Že od samega začetka je seveda sporen tudi 57. člen, ki govori o sami uporabi zakona. Člen namreč predvideva, da se zakon uporablja tudi za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. januarju 1990. Ta zakon pa se trenutno lahko uporablja tudi za zadeve, v katerih je bila pravnomočna obsodba za kataloško kaznivo dejanje izdana pred njegovo uveljavitvijo, oziroma po 1. januarju 1990.

To je seveda v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, ki v 155. in 156. členu govori o prepovedi povratne veljave pravnih aktov. Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj, jasno piše v prvem naveden členu, v sledečem pa je določeno, da samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.

Sporni zakon sprejet v času odhajajoče vlade Boruta Pahorja
Sporni Zakon o odvzemu nezakonitega premoženja (ZOPNI) je bil sicer v državnem zboru sprejet 2. novembra 2011, v času, ko se je poslavljala neuspešna vlada Boruta Pahorja, v uradnem listu je bil zakon objavljen 14. novembra 2011, v uporabo pa je stopil 29. maja leta 2012. Premoženje nezakonitega izvora.

Pritožba je bila sicer podana tudi zoper drugi odstavek 5. člena omenjenega zakona, ki pravi, da se domneva, da premoženje ni bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način, če je podano očitno nesorazmerje med njegovim obsegom in dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je oseba, zoper katero teče postopek po tem zakonu, plačala v obdobju, v katerem je bilo premoženje pridobljeno. Prav tako je bila pritožba podana zoper tretji odstavek 21. člena zakona, ki narekuje, da sodišče ugotavlja obseg premoženja nezakonitega izvora in odreja zavarovanje na podlagi predloženih dokazov državnega tožilca. Pri tem se sodišče ne spušča v presojo zakonitosti podlag za pridobitev premoženja, temveč se omeji samo na oceno sorazmernosti na podlagi predloženih podatkov. Ustavno sodišče je presojo v obeh primerih zavrnilo.

T. F.

 • plamen100

  Ta zakon je ze tako ali tako cuden. Uporablja se v primerih ko ne gre za kaznivo dejanje ker tam se jemlje nezakonito pridobljeno premozenje na podlagi ZKP, ki pravi da se nezakonito lridobljeno premozenje storilcu odvzame. Ampak karkoli se naredi na tem podrocju v sloveniji je cisto zanic, to je nesporno. Zato je na podlagi tega zakona pobran zgolj drobiz in prav zaradi neuporabnosti zakona lrve dve leti ni bilo nic cisto nic pobranega. Npr italjanska financna straza ki ima vsa poblastila (policije, FURS, CURS, državno tožilstv) v eni osebi samo poklice tistega ki ga sumi da ima denar iz neznanih izvorov, da dokaze njegov izvor. Npr nekdo zgradi vilo, kupi vozilo iz transakcijskega racuna pa ni razviden toliksen priliv da bi lahko izgradil taksen objekt ali kupil vozilo. Zato pri njih izraz “pranje denarja” dobi tudi pravi pomen saj se ti, ki imajo denar trudijo prikazati, kot da je bil legalno pridobljen preko izmisljenih podjetij ki so “dobickonosna” in jih ustanavljajo prav ti z denarjem. Sedaj pa razlika med nasim zakonom in njihovim. Oni se takoj vsedejo na vilo, vozilo in ga zaplenijo ti pa potem dokazuj od kod ti denar. Pri nas pa se ustanavljajo na tozilstvu nekaksne delovne skupine, ki naj bi potem nekoga spremljale in na koncu ti na podlagi tvojih dejanj dokazujejo da je tvoje premozenje bilo pridobljeno na nezakonit nacin in to seveda traje in traje vmes pa je toliko sistemskih lukenj, da potem skoraj vse na sodiscih pade. Italijanov niti ne zanimajo tvoja dejanja ampak samo golo dejstvo da imas denar katerega nisi mogel pridobiti s svojimi rednimi dohodki, saj mora vse potekati preko transakcijskega racuna. Ni problem da imas milijarde v kolikpr pac imas firme ki uspesno poslujejo, lroblem pa je da nikjer nr delas vozis pa bmw za sto tisoc eur, to se najveckarat vidi pri narko mafiji. Ce bi bil Stosic v Italiji bi mu samo rekli da naj za vso premozenje dokaze od kod je dobil denar saj ga nima toliko na transakcijskem racunu oz iz transakcijskega racuna ni razviden ta promet. V 14 dneh bi ostal brez vsega (kot v Srbiji kjer imajo ta italijanski protimafijski zakon). Pri nas pa samo filozofirajo, izmisljajo se dodatne prepreke, kaksno neki seznanjanje med preiskavo da si preiskovan???? Kdo pa bo potem se naprej meckaril?? Skratka ta zakon bolje da ga ni, ali naj prekopirajo italijanskega ali pa naj ne mecejo pesek v oci da drzava nekaj dela na tem podrocju, ko pa vsak dan sproti povsod po Sloveniji vidimo, kako se krade in neupraviceno bogati!

  • Mojca pokraculja

   Ja kako naj mafija sebi uzakoni tak zakon, da ji bo pobral -zaplenil premoženje.Ni mogoce, ker državo vodi mafija, mafija je drzava.
   Slovenije ni vec.

   • plamen100

    Ja na zalost imas prav, ampak dobesedno. Jansa, se je npr leta 2006 slravil na ljudi, na prekrskarje ki v roku niso placali denarne kazni in uvedel uklonilni zapor, ki ga nikjer v EU v taksni obliki ne poznajo. In tega mu seveda ne oprostim ceprav sem za desno opcijo pa nisem mogel verjeti da so to vpeljali, spravili so se na reveze in zalijrali po mesec dni ljudi zaradi 100 ali celo se mank.j eur, poznam primer za 40 eur da so odpeljali mati dveh otrok. In za te svinjarije ni se danes nihce odgovarjal. In ni bilo enega postenega na desni na desni da bi rekel, “a ste noi.rmalni, tam govorite o clovekovih pravicah tukaj pa ljudi za 40 eur po celi mesec zapirate”? Danes bi vsi ti stotisoci bili upraviceni do odskodnine ki bi jo morali izterjati od Janse saj je dobro vedel kaj je porpisal 2006 pod dopopnitev Zakona o prekrskih. No ta ukrep je potem, pa se nam dopade ali ne, odpravila Cerarjeva vlada. Zakaj sem to oenil, zato ker tudi desni jo so bili na oblasti niso cisto nic naredili da se efikasno pobere premozenje tajkunom, ampak so se spravili na male ljudi kot vsi pred njimi in vsi za njimi. Zato se strinjaml Slovenije v tapravem pomenu besede ni vec, na vrhu si talajo mastne place, strankarski veljaki in njihovi podrepniki neglede na barvo in politiko dobro zivijo dva miliona ljudi pa zivotari, da o ne bodi jih treba, upokojencih, sploh ne izgubljam besed. Najbolje bi bipo da se ta drzava razpusti in gremo pod Avstrijo kjer bodo ljudje vsaj normalno zaziveli, ker v tej drzavi ni niti najmanjsih sans, da bo gdaj bolje, le nategujejo nas rdeci in crni, ze 27 let, mi pa kot ovce na te volitve in vedno slabse in tudi sedaj bo enako, nam vsem skupaj pa le leta bizijo, edino to je rezultat te gnile nebodi je treba, drzave!!!

    • Mojca pokraculja

     Z veseljem prebrala tvoje razmišljanje in kritiko.Popolnoma upravičeno. Končno je treba tudi JJ in tistim, ki mu svetujejo take zakone v obraz povedati kar jim gre. Ko omenjaš uklonilni zapor, ki je udaril le “ta male”, naj omenim pokojninsko reformo, te sramotne procente za odmero pokojnine. Kako je JJ lahko kaj takega dopustil? Reformo so sicer pripravili Pahorjevi- Svetlik, preden je JJ prevzel vlado 2012, ampak zakon je pa v popolnoma taki obliki sprejela janševa vlada. Še hvalili so jo javno. Na drugi strani so se z ZUJFom spravili na tiste male borčevske penzije celo onim z 620 eur so vzeli 20-30 eur. In vse skupaj je na sodišču propadlo. Namesto da bi se lotili kriminala, ki ga je več kot preveč.
     Razpad je že tu, le razpustitve ne bo, ker gremo nazaj v jugo. Vsi nastavki so že postavljeni. Izstop iz Eu, iz Nata, posebne pravice za čefurje. Kaj še manjka ?

     • plamen100

      Ja ves zakaj je dopustil reformo? Iz preprostega razloga, kot so vsi pred njim in vsi za njim enako dopuscali taksne slabe zakone za ljudi in njihov standard. No in ta razlog je v tem da se rece, resnje slab zakon zanljudi ali pa se rece ja levaki/desnjaki so to pripravili ne pa mi in mi nismo nic krivi, razlog pa je vedno ucinek teh zakonov na zmanjsanje standarda drzavljanov, to pa vsem pase ker vec ostane v proracunu in si manj rabijo razbijati glavo, kako priti do financnih sredstev, krivi pa so itak rrugi. In to oni delajo ze 27 let in tu so prav vsi isti. Lep primer imas ocenjevanje nepremicnin. Izvajala ga je levica, sam Zakon in Pravilnik za ocenjevanje nepremicnin pa je pripravila desnica.In prav zaradi tega pravilnika je moje stanovanje postalo vredno okoli 170.000 eur, ne mores pa ga v realnosti prodati niti za 100.000 eur. Torej je banda lazno povecala ceno moje nepremecnine, da bi mi ukradli (lazno obdavcili) 170 eur na leto v obliki davka na nepremicnino. No hvala bogu da se jim je potem vse zakompliciralo tako da so sedaj tudi spremenili ta pravilnik tako da bo vrednost bivalnih objektov drugacna, kaksna bo pa bomo videli letos ko, bodo posiljali odlocbe o novi vrednosti stanovanj. No enako okoli penzij, spravili so se na tiste ki so del delovne dobe delali po drugih republikah, ces naj jim one izplacujejo tisti del pokojnine pri tem pa pozabili, da je Slovenija takrat ob razdruzitvi v podpisala da prevzame vse pokojnine sedaj pa naenkrat to naj ne bi veljalo. Hkrati pa niso cisto nic nsredili na protimafijski zakonodaji. No pa se to, desnica bo morala enkrat pokopati mrtve. Tu so nas Srbi prehiteli svetlobna leta, ker je njihov predsednik SNS srbska napredna stranka, Vucic sestavil danes vodilno in najmocnejso stranko v Srbiji iz partizanov in cetnikov v razmerju 50:50 in danes o zgodovini 2.svetovne vojne nikjer ne slisis a pri nas kot da je bilo vojne konec vceraj ne pa pred 73 leti.

   • joze

    In SD – nas je učila kako pošteno se morajo državljani obnašat- 25 let pa na tujih trudih.

    Če OSLA OBLEČEŠ B. V XXY – BO OSEL Z DEJANJI OSTAL.

  • dob

   Tako je, kot Mojca pokrajculja pravi.
   Za mafijo je najlaže, da si omisli svojo državo in kučanova mafija si jo je.

   • KAPIBARA

    Saj si je omislila tudi Tajni UL

 • Jan Kovalski

  ZOPNI bi se moral poimenovati pravilno, to je tako: ZOPRNI

 • Jan Kovalski

  Zanimivo bi bilo tudi videti koga vse so in ga tajno preiskujejo. Bilo bi res zanimivo, ker npr. Jankovića, ki so mu pred kratkim odpisali 16 milijonov in drugič še cca 5 milijonov verjetno sploh ne preiskujejo, sicer bi ob takih vsotah že zdavnaj ukrepali, na drugi strani pa Kanglerja buzerirajo zaradi 37 let starega traktorja, Janši pa so pregledovali tudi položnice za elektriko itd … Ta zakon, izum Pahorjanskih komunistov je odličen način s katerim se lahko selektivno zajebava politične nasprotnike.

 • RATATA

  Od nikogar se ne zahteva, naj priseže, da bo pravičen sodnik.
  Sodniki sodijo po pravu, to pomeni po predpisih, ki so jih spisali in “demokratično” sprejeli nepošteni in nepravični.
  Predpisi so sprejeti z namenom ščitenja nečesa in nekoga. V Sloveniji se ščiti izbrani del ljudstva.

  • joze

   Stokrat sem dejal, da zakone piše tajkunsko lobistična politična mafija, sebi vPRID ne pa po meri ljudstva.

   Neomejeno preganjanje kradljivcev narodovega premiženja za nazaj brez zastaranja.

   Za mene ni noben izjema- noben politik, nobena-ne stranke.

   Vsak državljan je dolžan naznanit zlorabo narodevega bogastva.
   Ko pridejo do koponje -lomastijo.

 • VERRZIFIKATOR

  Iz sveta slabih pravljic

  Škrat Pravoščitnik

  LJUBI PES BEVSKON

  Da zaščitil svoj bi večni tron,
  kralj pritlikavcev se je domislil
  in takoj je bevskajoče pisnil
  zvest čuvar mu, ljubi pes Bevskon.

  Vedno tamkaj se Bevskon pojavi,
  kjer zaščititi gre barabijo,
  pesja gleda, stresa hudobijo,
  z lastne baže psi se onegavi.

  Kralj pritlehni psa si nagrajuje,
  mu piškotkov daje prav obilo,
  bi človeku milo se storilo,
  s čim, kako lizača si kupuje.

  Gre za pasmo sivo, ne rjavo,
  marsikaj in koga ima na vesti,
  vse redkéje srečaš jo na cesti,
  takšno namreč je naravno pravo.

  Bevska še Bevskon, a vse redkéje,
  tudi kralj pritlikavcev ni miren,
  zdi se sploh čedalje bolj čemeren,
  ko oklepa psa se, zadnje veje.

  Pravljica da vsaka bo končana,
  ve Bevskon in dobro kralj pritlehni,
  strah oba le goni še nenehni,
  da kot psa ne bosta pokončana.

 • Gor Pri

  Ljudje kot je Jaklič bodo iz Slovenije naredili pravno državo na najvišjem nivoju!

  • mginko

   Ne bo mogel narediti naredil sam nič, dokler se ta drugorazredni narod ne bo ZBUDIL na volitvah in dal pogoje da se odstrani udbomafija. Ta je rak ukradene globoke države.

   • FUCK COMMUNISM

    Na zalost mislim, da bo krvi do kolen, preden se bomo lahko teh levuharskih parazitov odkrizal… Sem ze mislil, da je bilo 20 let klanja dovolj, pa vidim, da je se za nekaj let dela…

   • joze

    1- NAPISAT TEMELJNI ZAKON O KAZENSKI IN IDŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI POLITIKOV IN JAVNIH USLUŽBENCEV IN GA POTRDIT MED NARODOM- REFERENDUMU- MAKAR SPLETNIM.

    OBSTRUKCIJA ODSTRANITEV VSEH DOSEDAŠNJIH POLITIKO, KI KAKORKOLI PRIPOMOGLI K KRŠENJU ČLOVEKOVIH PRAVIC, IN KORUBCIJO.

    VSI SO ISTI LEVI DESNI- ČRNI RDEČI- BAUČAR- ŠROT ITD.

    • mginko

     Po tvoji vednosti, da so vsi isti, se pripravi, da boš jedel komunistično travo.
     Nasedel si udbomafijski ZLAGANI PAROLI – “vsi so isti”, kar potrjuje kako udbomafija vrti drugorazredne državljane.
     Res pa je, da so vsi isti iz levih strank z udbomafijo na čelu, ki že 20 let obirajo s krajami drugorazredne državljane, pa ti očitno tega še nisi dojel.

   • Gor Pri

    Počasi se generacija menja…miselni vzorec naših staršev ni več kompatibilen z okoljem v katerem živimo! Počasi…

  • Prdo

   Ja on pa sploh nesposobno tele

  • sodnikisozločinci

   Ne samo vrabec, še orel ne more naučiti svinje leteti.

 • FUCK COMMUNISM

  Ko sem na Logarjevi komisiji poslusal levuharske pizdune, ki so si nagrabili in nakradli milijone, potem pa vsi skupaj dobili akutno amnezijo, sem se spomnil, kako lahko v trenutku obogatim – oborozen oropam eno banko in ko me ujamejo, vse pozabim! Ne bi se nicesar spomnil… kdo mi pa v tej drzavi kaj more!?!?!? Dobr, da nimam moci v tej drzavi, ker bi te pizde garbal redno vsak dan nekaj let. Bi jim za vselej stolkel idejo o grabezljivosti iz njihovih pokvarjenih betic!

  • čips

   jaz bi jim še kaj drugega stolkel iz betic

 • lado

  BRAVO g.JAKLIČ !!!!! ampak je po SODIŠČIH SAMA RDEČA MAFIJA ! JANKOVIĆ UKRADE TEŽKE MILIJONE IN MU BRIŠEJO DOLG !!!!!! kako je to mogoče prekleto !!!!????pa dokazi se brišejo, KLEMENĆIĆ NOČE POKAZATI IZVOR PREMOŽENJA !!!! HALOOOOOOO!!!! MENI oz.HČERKI BI ,ČE NEBI NAŠLA RAČUN OD TELEFONA ,ZA 18 EUROV ,!!!!!!! VZELI RAČUNALNIK IN TV !!!!! JE BIL NA VRATIH IN GA NISEM SPUSTIL V HIŠO. KO JE VIDEL RAČUN JE PA MOGU TEČT Z DVORIŠČA !!! 18 EUROV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOJIM SE DA ,ČE ZDAJ VSAJ 50 % NE ZMAGA DESNICA , BO g.JAKLIČ V MANJŠINI PROTI SODNIŠKI DRHALI !!!! ZATO VOLITE DESNICO ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE NAS SLOVENCEV IN NAŠIH POTOMCEV !!!!!!!!!!!!

 • lado

  rdeći prdić

 • xtc

  Zopet bo padlo nekaj neustavnega in zopt padale odškodninske tožbe.

 • if

  Tokrat pravica klije iz osrčja pravosodja v prodirajoč v eter globoke države!
  Bravo Jaklič Klemen!

 • Osti jarej

  ,,,,in spet v korist največjih “hendlarjev”……

 • Osti jarej

  ….ker jim niso povedali,da jih bodo skrivaj preiskovli…….a morajo to vsakemu mafijcu posebej napovedati

 • Osti jarej

  ….no,pol se pa ne pyzdite,ko bo zokuniju vedno znova uspelo smukniti v kluknjo med zakoni

 • Olga_10

  Pahor je komunist! Pod njegovo vlado se je zadolževalo, ropalo in pralno teriristicni denar! Zakon o odvezemu nezakonito pridobljenega premoženja pa je itak namenjen samo kršenju človekovih pravic in zastraševanju političnim nasprotnikov – konkretno proti vodji opozicije!
  Dol s komunisti!

  • dob

   Oni tega ne jemljejo za kriminal, temveč za nadaljevanje revolucije!
   Zato je v njihovih očeh vse to, kar počnejo, opravičljivo.

   Problem je v tem, da drugim ne dovolijo “opravljati” revolucionarnih dejanj. Recimo pranja denarja v NLB, za narkomafijo na primer ali za iranski teorrizem ipd. Pri revoluciji ni demokracije, to lahko počno le oni in njihovi tajni zavezniki, ki jih, če jih policija aretira, spustijo iz zapora. Pač zastara tožba ali pride do procesne napake. Sodniki so samostojni pri odločanju, kenede, nič jim ne morš. Tudi to je revolucija, ki se nadaljuje…

  • Nora24wc

   Ne jokaj olgica, pahorček je tvojmu janezu zrihtu tegale jakliča. Pa če je pahor tak bav bav, zakaj potem niste navijali za šarca ? Aja šarec, ni imel nikdar partijske knjižice, pa šarec najbrž ne bi ubogal janeza tako kot ga vaš pahorček. Drugače pa pohvala SDS, ki kadrujejo na pošti, kajti sedaj uvažajo srbe za poštarje, tako, da se nam za nataliteto ni treba več bati. Koza zmešana :))

  • Nora24wc

   A z bivšimi tudi ?

   • KAPIBARA

    Za začetek, samo s tabo..

 • Prdo

  Ato je un klemen ofcejebec ki so ga nagnali iz usa

 • Maja

  kdor ne dokaze izvor denarja za lastnistvo premicnine ali nepremicnine, dragih umetnin in vrednostnih papirjev, mu je Obcina v kateri zivi dolzna pobrat davek v visini 15% od vrednosti, DURS pa 60%. pika.

 • svatne

  Izdelki pisateljev in pravnikov na področju ustave in zakonov v Republiki Sloveniji so nagravžna, neužitna, strupena godlja! Dokončno razkrinkanje kvalitete uni. dr.EK. ki se šopiri v ukradenem parlamentu slovenske države, Vojvodine Krajnske, v kateri je bila 31. 10. 1918 razglašena zveza slovenskih dežel. (Se morebiti v tem skriva pravi razlog zaplembe in likvidacije tudi spomina…?)

 • Radolf Mitler

  Če bi jaz pisal zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja bi izgledal nekako takole:

  1. člen
  vsem lopovom, ki so kadarkoli in kjerkoli z protizakonitimi posli ali dejanji – pridobili kakršnokoli premoženjsko korist (nepremičnina, premičnina ali katerakoli valuta) se izreče nepreklicna razsodba (brez pravice do odvetnika ali pritožbe), ki je sledeča:

  – storilcu in njegovemu ožjemu in bližnjemu sorodstvu se odvzame vse (premično, nepremično ali drugo)
  premoženje od rojstva naprej
  – naloži se mu kazen v vrednosti vsega odvzema
  – bastonada po podplatih v trajanju najmanj ene ure
  – trajen odvzem vseh državljanskih pravic
  – najmanj 20 let strogega zapora z težkim prisilnim delom

  2. člen

  Zakon stopi v veljavo takoj

  Pa da vidimo, kako bi se te barabe, ki se spomočjo zvitih odvetnikov izvijajo iz primeža sodišč- obnašale.

  Jebeš tako ustavo, ki ščiti lopove.

  Heil!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!