Državna podpora, ki je državna sramota

Foto: STA

Znano je, da za generalnega sekretarja OZN iz Slovenije najprej po lastni iniciativi, kasneje pa uradno s podporo sedanje slovenske vlade kandidira g. dr. Danilo Türk. V času komunističnega režima je bil sekretar in nato predsednik Komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja SZDL, v okviru te funkcije pa je sodeloval z najvišjimi takratnimi komunističnimi oblastniki in njihovimi službami.

V tem obdobju je opravljal pomembne funkcije tudi v okviru OZN, od koder pa je bil – po javno dostopnih podatkih – prisiljen oditi. Po razpadu SFRJ in konstituiranju Slovenije kot samostojne države je za en mandat opravljal funkcijo predsednika države. Ošabnost in cinizem, s katerima je komentiral odkritje strahotnega komunističnega zločina, grozljivega pomora več sto žrtev v Hudi Jami, sta grozljiva, spominjata na zgodovinske cinične izjave najhujših zločinskih oblastnikov.

Nezakonito so razrešili dr. Marka Štrovsa
Njegov kasnejši, v javnosti prikazan komemorativni obisk tega grozljivega komunističnega morišča ostaja žal na ravni poskusa poprave nastalega škandaloznega vtisa – formalnost, ki ne more prepričati nikogar. To še posebej iz razloga, ker so v njegovem mandatu (in nedvomno z njegovo vednostjo) nezakonito – kot se je kasneje tudi sodno izkazalo – razrešili takratnega vodjo Službe za vojna grobišča (ki bi jo morali pravilno imenovati Služba za povojna morišča – op. p.) g. dr. Marka Štrovsa in ukinili to službo.

Da se to – glede na izjemno občutljivost dejavnosti navedene Službe ter tega zgodovinsko in danes nacionalno travmatičnega nerazrešenega obdobja – brez soglasja ali celo naloga takratnega predsednika države ni moglo zgoditi, ne more biti dvoma.

Da je g. dr. Danilo Türk v obdobju, ko je bil predsednik Republike Slovenije, posebej z visokim državnim odlikovanjem počastil vodjo slovenske Službe državne varnosti v zadnjem obdobju komunističnega režima – Službe, za katero je danes nesporno, da je bilo njeno delovanje v številnih primerih zločinsko – govori prav tako samo zase.

Zločini Udbe so izginili v pozabo
Številni zločini, ki jih je ta Služba zagrešila v preteklosti, so – kljub formalni demokratizaciji slovenske države – še danes prikriti in bodo glede na obseg uničenega dokumentarnega gradiva v večini tudi za vedno izginili v pozabo. G. dr. Danilo Türk kot predsednik države zoper ta pogubni razkroj zgodovinskega spomina in po drugi strani za vzpostavljanje možnosti narodne sprave v še vedno usodno razklani slovenski naciji, ni storil popolnoma nič – prej obratno.

Da se je slovenska država – potem ko je g. dr. Danilo Türk po izgubljenih volitvah za ponovni mandat predsednika države samoiniciativno sprejel odločitev, da bo kandidiral za funkcijo generalnega sekretarja OZN – nato odločila, da to njegovo kandidaturo tudi uradno podpre (in po vsej verjetnosti tudi financira iz sredstev slovenskih davkoplačevalcev), je sramotno. In boleče, saj je porazen izid te avanture neogiben.

Najhujšo izgubo pa bo utrpela država, naš ugled v mednarodnem okolju. Ob tem ko smo imeli možnost, da predlagamo resnične človeške in moralne osebnosti, osebnosti v svetovnem merilu. (Na eno od teh osebnosti sem v preteklosti tudi posebej opozoril. Seveda pa se je treba na takšne izjemne osebnosti na ustrezen način obrniti, kajti takšni ljudje se sami ne predlagajo.)

Ingo Falk Pasch Wallersberg