Franc Breznik: “Slovenski vojaki morajo danes sramotno stati v častni straži pred spomenikom enega največjih vojnih morilcev, povojnih morilcev, Ivana Mačka Matije. Kakšno sliko nosite v svet? Ali vas ni sram?”

Foto: YouTube

Poslanec največje opozicijske stranke SDS Franc Breznik je v razpravi o katastrofalnem stanju Slovenske vojske, ki je potekala v državnem zboru prejšnji teden, ostro kritiziral delo sedanje obrambne ministrice Andreje Katič in obsodil sistematično razkrajanje profesionalne Slovenske vojske. S prstom je pokazal na levičarje, ki so v času svojega vladanja mačehovsko ravnali z zmagovalno Slovensko vojsko in iz nje naredili zastarelo, osiromašeno in napol pozabljeno senco stare slave.

“Smo pred sejo, na kateri bomo razpravljali, morda tudi zapečatili usodo enega najbolj pomembnih sistemov naše države. Sistem, ki nam je na bojnem polju omogočil slovensko državo, sistem, ki mu danes rečemo Slovenska vojska, ki je zmagal proti četrti najbolj močni armadi v Evropi, sistem, kjer je David premagal Goljata, in sistem, ki je v najbolj usodnih dnevih nastajanja slovenske države v letu 1990 moral čez noč reorganizirati teritorialno obrambo in iz kontinuitete s prejšnjim režimom pripraviti diskontinuiteto ter postaviti ta sistem na nove temelje,” je uvodoma dejal poslanec Breznik, s čimer je poudaril pomembnost in edinstvenost vloge Slovenske vojske za ohranitev samostojne države.

Slovenska vojska nastajala na združevanju in povezovanju, ne na delitvi na naše in vaše
Pomembnost ali pragmatičnost takratne oblasti, predvsem govorimo o Demosu, govorimo tudi o ministrstvu za obrambo, takrat še sekretariatu za obrambo, je po besedah Breznika pomenilo takrat veliko združevanje vseh domoljubov v Sloveniji, vsega slovenstva doma in v tujini, vseh resursov in vseh dobrih ljudi, ki so nosili stoletja Slovenijo v srcu, in zavedanje, da je sedaj usodni čas, ali bomo tudi na bojnem polju zmagali, ali bomo z novimi silami, združevanjem v to novo silo, kjer je začela nastajati Slovenska vojska, ali bomo to storili. “Takrat smo to storili, vse ostalo je že zgodovina.” Slovenska vojska je torej nastajala na združevanju, na povezovanju, na nedelitvi na naše in vaše, ne glede na politično pripadnost; ni bilo prvo in drugorazrednih, ampak vsi smo bili prvorazredni in vsi smo se borili za največji prvorazredni cilj slovenstva, to je bila slovenska država. Slovenska vojska je doživljala v svojem delovanju, v zadnjih več kot dveh desetletjih nastajanja, delovanja in povezovanja, v številnih obdobjih pod številnimi ministri številne manjše padce in dvige.

Foto: STA

Slovenska vojska delovala izredno profesionalno in zavedno 
Po prepričanju Breznika so slovenski vojaki, častniki in podčastniki, tudi vojaški uslužbenci in tudi civilne osebe v Slovenski vojski tisti, ki so nemalokrat zanemarjeni, tisti, ki so najmanj krivi za to krizo, saj so bili vedno profesionalni. “V Slovenski vojski ne doma in ne v tujih misijah nismo imeli nikakršnih izpadov. Do sedaj je namreč Slovenska vojska izšla tudi iz tujih misij brez smrtne žrtve, kar dokazuje, da je ta Slovenska vojska delovala izredno profesionalno in tudi zavedno.”

“Kot nekdanji pripadnik sem 14 let preživel v tem sistemu,” je povedal Breznik in dodal, da je imel leta 1991 privilegij služiti v prvi generaciji v Pekrah. “Doživel sem pekrske dogodke, doživel sem vojno za Slovenijo, doživel sem napad s kasetnimi bombami in bil tudi težje poškodovan v tej vojni.” Prav tako je spomnil na dogodek, ko je kot pripadnik prve častne čete sodeloval pri spuščanju nekdanje zastave, pri čemer je obstajalo mišljenje, da smo s tem Slovenci za vedno odšli iz totalitarnega režima. Sodelovanje pri dviganju novega simbola slovenstva, nove slovenske zastave, Breznik označuje kot privilegij, za katerega bo vedno hvaležen. Preko Twitterja pa je Breznik sporočil: “Ne želim biti nekdo, ki je imel privilegij služiti, biti priča tej naši veliki zmagi in kot politik zapečatiti usodo enega najbolj pomembnih sistemov naše države, to je Slovenske vojske.”

Slovenska vojska deležna ogrožanja
Slovenska vojska je po prepričanju Breznika in Slovenske demokratske stranke v zadnjih obdobjih doživljala dve vrsti ogrožanja. Prvo ogrožanje je potekalo po letu 2009, ko je prišlo do proračunske grožnje temu sistemu in podsistemu. Prišlo je do 40-odstotnega znižanja financiranja, pri čemer je potrebno dodati, da je do padca financiranja Slovenske vojske prišlo v najbolj prelomnih letih, ko bi ta morala modernizirati tudi svojo bojno moč, svojo usposobljenost, ko bi ta morala analizirati nove nevarnosti, ki prihajajo, in se s temi nevarnostmi spopasti tudi z novimi sredstvi. “Lahko rečemo, da je to pomenilo en velik fiasko. Torej, sistem, ki je eden najbolj pomembnih, je doživel, lahko rečemo, največji padec. Drugi problem padca financiranja pod 1 odstotek BDP, kar je najmanj v zvezi Nato, predvsem pa v okviru tega 1 odstotka ali pa manj kot 1 odstotek, torej tistega povprečja 20-odstotnega financiranja v tem proračunu za razvoj, za modernizacijo bojnih sredstev, pa je pomenilo, da imamo 0,66-odstotno financiranje, torej za razvoj teh sredstev. Torej, to je ta velik problem tega tako imenovanega proračunskega ogrožanja pomembnega sistema naše države.”

Drugi sistem, ki doživlja kontinuiteto ogrožanja po letu 1994 in traja vse do danes, je največje ogrožanje doživel ravno pod ministrico Katičevo in v času vladavine stranke SD, je pa tako imenovano prevrednotenje osnovnih elementov, osnovnega vrednostnega središča te institucije. “Slovenska vojska ima svoje vrednostno središče v novo nastali slovenski državi, v povezovanju, v vrednotah slovenske osamosvojitve, v združevanju za največje cilje slovenstva. Takrat ni bilo, kot sem danes dejal, prvo in drugorazrednih, ni bilo levih in desnih. Bili smo samo tisti, ki smo to Slovensko vojsko in slovensko državo videli kot svojo intimno opcijo, in bili so tisti, ki si tega nikoli niso želeli. Tisti, ki so nam zamerili, da smo jim ukradli neko državo, ki je začela svojo pot v množičnem kršenju človekovih pravic, v množičnih zločinih, v množičnih pokolih in končala leta 1995 v množičnem genocidu v Srebrenici. To je tista država, kjer so zmagovalci govorili, da so zmagovalci, za njimi pa je ostalo v Sloveniji 620 množičnih grobišč,” je poudaril Breznik.

Poslanec Franc Breznik (Foto: SDS)

Slovenska vojska je bila zmagovalna vojska
Slovenska vojska ni bila takšna vojska. Bila je zmagovalna vojska. Bila je vojska, ki je imela taktiko imeti najmanjši nivo žrtev, tako civilnih kot vojaških, za največji cilj slovenstva, torej postavitev slovenske države. Za to vojsko in s to vojsko nismo izgubili koščka slovenske zemlje. S to vojsko se nismo nikoli maščevali tistim, ki so nasprotovali slovenski osamosvojitvi, konstituiranju slovenske države in tudi njenemu nastajanju. Za nami bo ostalo 620 množičnih grobišč, na žalost pa doživljamo, lahko rečemo, tisti notranji razkroj osnovnih kohezivnih vezi med častniki, podčastniki in vojaki. Torej ljudi, ki morajo imeti 100-odstotno zaupanje v nekemu pomembnemu sistemu, to je edini sistem v naši državi, kjer nadrejeni vodijo svojo enoto marsikdaj tudi v smrtno nevarnost, za neke višje državne interese, za preživetje nekega naroda in ta sistem ne morete primerjati z nobenim sistemom in podsistemom naše države.

Predlagatelji so prejšnji teden opravili sejo, ker se zavedajo eksodusa najsposobnejših kadrov iz Slovenske vojske. Na ta mesta po besedah Breznika ne bodo prišli več kadri; ali jih sploh ne bo ali pa bodo prišli ljudje z drugačnimi vrednotami, z drugačnimi cilji. “Ta drugi razkroj, se mi zdi, je še nekoliko bolj pomemben. Financiranje tega sistema morda lahko popravljamo v naslednjih letih, v kolikor bo neka zanimiva velika gospodarska rast, upam, da se nam to zgodi, ampak uničevanje teh kohezivnih tkiv med častniki, podčastniki, vojaki, vojaškimi uslužbenci je pa naravnost grozljivo,” je jasen Breznik.

Breznik je sicer večkrat tudi na odboru za obrambo kot nekdanji pripadnik razlagal, kakšne so sploh naloge slovenskih vojakov, častnikov in podčastnikov. Za slovenskega častnika mora vsak pripadnik končati najmanj visokošolsko izobrazbo, mora biti primerno fizično in psihično usposobljen. Vojaška obveščevalna služba preveri tudi njegovo varnostno tveganje za ta sistem, po vstopu mora končati uspešno vojaško usposabljanje, tako imenovano častniško šolo, ki traja najmanj eno leto, in s to šolo lahko nadaljuje nekje do karierne poti stotnika, še predtem do nadporočnika. Za čin stotnika mora končati štabno šolanje, za čin majorja višji štabni tečaj; za čin majorja mora že izpolnjevati pogoje druge bolonjske stopnje ali tako imenovane starejše univerzitetne izobrazbe in do tega nivoja lahko napreduje častnik, slovenski častnik do čina podpolkovnika. Za čin polkovnika potrebuje generalštabno izobraževanje, tako doma ali v tujini, največkrat slovenski častnik in tudi sedanji generali so takšno izobraževanje končali v tujini.

Slovenski vojaki na terenu. (Foto: YouTube)

Franc Breznik: “V zadnjih letih smo tisti, ki smo ta sistem dobro poznali, vpeljali tudi tako imenovano podčastniško linijo po vzoru zahodne Republike Nemčije, kot smo nekoč rekli. Torej, osem podčastniških činov smo uvedli. Uvedli smo čin vodnika, višjega vodnika, štabnega vodnika, višjega štabnega vodnika, praporščaka, višjega praporščaka in štabnega praporščaka. Torej, gre za tudi pomembno hrbtenico Slovenske vojske, kot ji pravimo, tako imenovano podčastniško linijo, in uvedli smo tudi tri vojaške čine, torej vojak, poddesetnik, desetnik in tudi naddesetnik. Torej, izoblikovali smo karierne poti.”

Gre za edinstven poklic
“Mi lahko naštejete poklic, v katerem ste v smrtni nevarnosti, v katerem imate zaposlitev za določen čas petih ali desetih let, v katerem morate biti vsak dan fizično in psihično pripravljeni, poklic, v katerem rokujete z orožjem, poklic, v katerem ste v nenormalnih varnostnih tveganjih tako doma kot v tujini, poklic, kjer ste tudi v nenormalnih meteoroloških pogojih, ko delujete tudi pri minus 30 ali minus 25 stopinjah, kjer delujete na Počku, včasih tudi pri plus 45 stopinjah Celzija?” je Breznik prejšnji teden vprašal prisotne poslance in ministrico. “Jaz takšnega poklica v Sloveniji ne poznam, takšni poklici so edinstveni in so samo v vseh vojskah. V času gospodarske rasti se v Slovenski demokratski stranki kot predlagatelji tega zavedamo. Zavedamo se, da če bo ta sistem padel, če teh kadrov ne dobimo nazaj, tega sistema ne bomo več vzpostavili.”

Vlada kar ne najde denarja za najpomembnejši steber slovenske države
Glede konkretne seje je Breznik izpostavil, da se z njo daje neko znamenje vsem pripadnikom in pripadnicam, tudi tistim, ki bi se morebiti kdajkoli odločili za delovanje v Slovenski vojski ali pa za svojo karierno pot. “Ali mi te ljudi spoštujemo? Ali lahko enega slovenskega vojaka primerjamo, pa vse moje spoštovanje, s klasičnim delavcem v javni upravi ali državni upravi? Jaz mislim da ne, da gre za tako specifičen poklic in gre tudi za nekonkurenčnost na trgu dela, o tem, kar je govoril tudi predsednik Pahor.” “Govorimo samo o 30-odstotnem povečanju plač,” poudarja Breznik. Ta ista vlada, ki je zaposlila 8.300 ljudi v javnem sektorju v zadnjem letu in pol in v kateri se je ministrstvo za javno upravo v okviru javnega sektorja povečalo v času 4. industrijske revolucije za 94 odstotkov, torej, ta vlada je za vse to našla denar, za najpomembnejši steber slovenske države, ki jo predstavlja nacionalni varnostni steber in del tega tudi Slovenska vojska, pa ne najde tega denarja.

“Lahko ponovim tiste besede, ki jih je nekoč tudi povedal gospod Janša – na žalost so slovensko državo v upravljanje dobili tisti, ki so si jo najmanj želeli tudi na začetku. Povejte mi, kako vzgaja nekdo otroka, ki ni njegov, ki je v reji. Navadno mati svojega otroka vzgaja z neko posebno skrbnostjo, čudovito ljubeznijo, s čudovitim odnosom. In danes in v zadnjih letih so tudi Slovensko vojsko dobili v roke tisti, ki si je nikoli niso želeli.”

Breznik poudarja, da se je začelo z Depalo vasjo, s kriminaliziranjem vojnega ministra gospoda Janše, prvega med prvimi gospoda Krkoviča, nekdanjega poveljnika častne čete, človeka, ki je postavil slovenske oborožene sile, kar se tiče Teritorialne obrambe. Onadva sta v času vojnega ogrožanja prispevala k popolni preureditvi in na nove temelje postavila kompleten sistem Slovenske vojske in ga pripravila tudi za vojno delovanje v najkrajšem času, govorimo o nekaj mesecih, ko je kompletna opozicija, takratna izrojena levica, dobesedno nagajala do konca. “Nadaljevalo se je torej s kriminaliziranjem tistih, jaz pravim tistih vzorov častnikom in podčastnikom. V času, ko sem jaz tukaj poslanec, je postal minister za obrambo nekdo, ki si te vojske nikoli ni želel. Slovenski vojaki morajo danes sramotno stati v častni straži pred spomenikom enega največjih vojnih morilcev, povojnih morilcev, Ivana Mačka Matije. Kakšno sliko nosite v svet? Ali vas ni sram?”

Spomnil je na ministričino obtoževanje Janše in poudaril, da so po vojni z vsemi ravnali milostno. “Verjeli smo, da so spregledali in da so se odpovedali tudi svoji osnovni doktrini. Nikoli nismo obsojali nikogar, ki je tudi služil v JNA, in častnikov, ki so prišli takrat na slovensko stran. Številne spoštujem, številni moji kolegi so bili častniki JNA, a so pravi čas prišli in so se čez nekaj tednov borili proti svojim kolegom. Tem se še posebej zahvaljujem in nikoli teh delitev ni bilo,” je jasen Breznik. Delitve so se začele, ko se je začelo kriminaliziranje številnih, ne samo tistih, ki jih je naštel, ampak številnih častnikov in tudi podčastnikov, ki so delovali v vojni za Slovenijo. “To pa, da je pod vašo vladavino, da sta dva pripadnika napisala t. i. ekspertizo taktičnega delovanja polkovnika Popova v Radgoni, kjer sta umrli dve civilni žrtvi, kjer je nastala večja materialna škoda, kjer so bojno delovali na sakralni objekt, kjer so izrabljali vozila Rdečega križa za prevoz bojne tehnike in vojakov na sama bojišča v Gornjo Radgono in da ta dva vojaka, ki sta bila milostno zaposlena v Slovenski vojski, danes en visoki vojaški uslužbenec, drugi častnik te vojske, da delujeta mimo vas, gospa ministrica, in da potem, ko sta bila v tako imenovanem disciplinskem postopku, disciplinsko komisijo spet vodi nekdo, ki smo ga milostno zaposlili v Slovenski vojski, potem dobita opomin. Povejte mi, kakšni vzori so to za mlade vojake, častnike in podčastnike?”

Foto: STA

“Glejte mi smo se borili tudi takrat, ko smo imeli najnižje plače, ko nam je gospod Pahor znižal plačo čez noč, ko so financiranje znižali, ko ni bilo več nobenih dodatkov, nobenih nadur, z raztrganimi uniformami, s škornji, ki so bili še slabši, kot jih imajo danes vojaki, pa smo še vedno imeli to čast. Ampak leta 2010, potem ko so nam dali ukaze, da si morajo iz svojih uniform začeti trge znake prve generacije, prvih častnikov in podčastnikov, ki smo bili v vojni za Slovenijo, znake ‘veteran vojne za Slovenijo’, potem se mi je zdelo, da je konec z mojim delovanjem v tej instituciji, da so tudi to institucijo popolnoma prevzeli ljudje, ki si te države in te vojske nikoli niso želeli.”

Breznik Katičevo označil kot drugorazredno ministrico
Breznik je Katičevi dejal, da nima pravice dajati nikakršnih očitkov, saj se je z njo ves čas delalo v rokavicah. “Celo zaradi tega, ker ste ženska, smo imeli eno posebno skrbstvo nad vami, ampak, če pogledate svojo kolegico z ministrstva za notranje zadeve, kaj je naredila za slovenske policiste. To ji priznava celo strankarski kolega Gorenak kot velik strokovnjak na tem področju in izredni profesor, potem vam pač povem, da ste vi v okviru te vlade drugorazredna ministrica. Tega vam nismo povedali mi, ampak so vam povedali vaši kolegi, koliko tega denarja so namenili vam in instituciji, ki jo predstavljate. Prav to je tisto. Tu je naša skrb, da bomo ta sistem trajno uničili.”

Sedaj smo priča kriznemu obdobju in sicer zato, ker ko bodo Slovensko vojsko zapustili pomembnejši častniki ali se upokojili, dotoka tistega boljšega, vrhunskega kadra v ta sistem ne bomo več imeli. Čez tri leta nam tako ne bo pomagalo ne vem kakšno financiranje. Ta sistem danes potrebuje neko znamenje in znamenje je, da bo tudi, če sedaj ne bo sprejeto, v naslednjih mesecih pod sedanjo ali naslednjo vlado ta sistem izvzet iz sistema javnih uslužbencev, zato ker gre za tako specifičen sistem, ki mu ni para v sami državi in njenih sistemih in podsistemih.

I. Š., N. Ž.

 • samsara

  “Breznik Katičevo označil kot drugorazredno ministrico”

  Sam pa jo ocenjujem kot totalno brezvezno, če se potrudim biti prizanesljiv.
  Murgelbajskovi so se potrudili z iskanjem bodoče ministrantke v tem smislu in popolnoma uspeli.
  Je pa zato povsem vodljiva, upogljva, tovarišem rdečim stričkotom prijazna in ustrežljiva.

  Globoka država press

 • rubec

  Jebeš vojsko, glavno da imamo ženske kvote in moške za štedilniki. Jao jao.

  • Sale

   Iz moških ste desni naredili pedofile levi pa geye.sveti Sava ma vas rad

   • Franc Šink

    Ljudje tvojega profila ste že od rojstva pedri.

   • RATATA

    Svele, dokaz, da si ti peder je tvoje oglašanje tukaj! A nimaš nobenega spletnega medija v cirilici?

 • samsara

  “…so tudi to institucijo popolnoma prevzeli ljudje, ki si te države in te vojske nikoli niso želeli.”

  Vse po volji prvega med enakimi, največjega in najvišjega med velikimi in visokimi, tistega, ki mu samostojna Slovenija nikoli ni bila najintimnejša opcija. Slovenska vojska, pa že v njenem zametku trn v peti, ki ji je bilo treba izpuliti orožje. Jo tako rekoč ‘kastrirati’.

  Sicer pa, čestitke in pohvala poslancu Francu Brezniku za njegovo izvajanje. Eden redkih je, ki si zasluži plačo, ki jo zagotavljamo slovenski davkoplačevalci. Glas razuma v stopnjevani levičarski norosti današnjega časa in prostora.

 • rubec

  Kamorkoli človek pogleda evo ti baba na položaju. Ena v bruslju hodi po žerjavici, finančna krula leta po stratosferi, za katič pa itak vemo da bi se vsi njeni možgani lahko napakirali v eno samo fišeklijo.

  • samsara

   Preostanek možganov pa porabljen iz izčrpan za rast las, priložnostno obarvanih v komunistično rdeč odtenek, primeren okoliščinam in tovarišiji okrog nje.

  • Franc Šink

   Njeno mednožje bi lahko še zanimivo za širšo javnost.

 • Vera

  Lopovi imajo z našo državico očitno drugačne načrte , zato pa uničujejo vse , kar bi jim za uresničitev svojih umazanih iger , to preprečilo. Vojska zanič, plače so miloščina za neposvečene , samo, da oslabijo upor naroda, za katerega je že skrajni čas . Tako ne gre več naprej !

  • Sale

   Depalci neumni

  • Sale

   Pejt nazaj

 • Franjo Trojner

  Morda pa ga varujejo, da ne bi od mrtvih vstal.

  • KIKI

   To bo! Sicer bi tale koljač Maček prišel prav strahopetnemu
   Kučanu…bi kakšno umazano delo opravil zanj!, saj veste, kdo mu ni
   všeč!!!!!

  • Sale

   Se bojite pedofili desni .ima Matija svoje sljedbenike ki bodo poskrbeli za vas ki jih maček ni mogel.miske skrit se v Hudo jamo pred mackom

 • rubec

  Ko je krkovič šele organiziral slovensko vojsko je okrog katičeve že fajn pokalo. Ne spomnim se da bi v svoji delovni dobi imela deklico ki bi jo tako jako napenjalo se spominja njena vzgojiteljica iz vrtca.

 • samsara

  Take se dogajajo, ko pravni nasledniki partizanov nastavijo svojo lutkico (absolutno diletantsko, nezrelo in neozaveščeno) za ministrico vojske Slovenske države, katera zadnjemu udbokomunističnemu predsedniku nikoli ni bila najintimnejša opcija in o čemer sploh ni mogel razmišljati.

 • FORT WORTH

  Bravo BREZNIIIIK !!!

 • samsara

  “…so tudi to institucijo popolnoma prevzeli ljudje, ki si te države in te vojske nikoli niso želeli.”

  Glede na razvoj dogajanja bi si drznil predvideti enega naslednjih korakov in sicer, da bo ugledni, premierju Cerarju nadvse dragi, zaenkrat še tuji udeleženec velekongresa SMC, njegova ekselenca Ahmad Šami, nekoč postal vojaški ataše RS v ‘Džermani’, ki jo nosi v svojem muslimanskem srcu.

  Ima vsaj enake, če ne višje tozadevne reference kot aktualna tovarišica Katić, glavna ministrantka za obrambo države, dodatno pa še nekaj praktičnih izkušenj, če mu je verjeti na njegovo besedo poštenega Arabca.

 • Franc Šink

  Dokler se bo za vse moralo vprašati Sorosa in komuniste, bo pač ostalo tako kot je.Zavedajte se pa da se figure kot zgoraj naštete najbolj bojijo močne in urejene vojske. Število ni niti tolko pomembno.To bi moral vedeti vsak kaplar.

 • samsara

  “Slovenski vojaki morajo danes sramotno stati v častni straži pred spomenikom enega največjih vojnih morilcev, povojnih morilcev Ivana Mačke Matija. Kakšno sliko nosite v svet? Ali vas ni sram?””

  Stroka pozna segment ljudi, ki jih nikoli ni sram, ker jih take kot so, s konkretnim prirojenim možganskim defektom, preprosto ne more biti sram.

  • Sale

   Matija maček se obrača v grobu ker vas ni vse pobil tudi domosralske otroke

   • večni srb

    Ampak zdaj ne more več, a ne.

 • večni srb

  Pa kaj vi kakate, ta vojska ni premagala še nikogar, mogoče koga od domačih ljudi, sovražnika zagotovo ne.
  Za osamosvojitev, smo se žrtvovali Slovenska ljudska milica in pripadniki teritorialne enote JNA. Ta vojska takrat še ni obstajala, preprosto je ni bilo, zato niso mogli zmagati in osvoboditi ničesar. So pa naredili dovolj sranja, ne samo pri nas ampak tudi na misijah v tujini, to je pa res ,ampak zato si zagotovo ne zaslužijo časti in spoštovanja. Plače dobijo ,še to je preveč, ampak do od javnih uslužbencev jih pa ne.

  • Sale

   Miha butara je pravi borec za slovenijo.mirno je hotel zasesti kasarne ne kot Janša ki je za vsako ceno hotel prelivati kri.podgana s e skrival v kleti CD.

   • večni srb

    Verjetno je imel Buatara tudi glasbeno željo.

  • von Rhein

   V določenem smislu imaš prav,teritorialna obramba in milica.Toda to je bil temelj za slovensko vojsko in na tem je bila vojska tudi grajena. Ne bom našteval kdo vse je namerno rušil in uničeval del države,trdim,da predvsem tisti,ki so postavljali na vrh ministre brez čuta za novo državo. Eden se sedaj pase po južni Koreji (južnjak),popolnoma nesposoben,druga zvesta občinska uradnica,brez najmanjšega pojma kaj je vojaški poklic. Samo zadnja dva sem omenil ker zelo izstopata v negativnem odnosu,oziroma jih lahko imenujem saboterja. Predsednika (vrhovnega komandanta) pod katerim se je pričelo rušenje raje ne omenjam.Posrane,ki bi ga moralo biti sram,da se danes ziblje ob častni četi med državnimi dogodki. Fuj!!!

   • večni srb

    Temelj za JNA je bila vojska kraljevine SHS, njihov temelj je bila pa vojska Avstroogarskega cesarstva, ki je nastala po okupaciji Napoleonove armade.

    • von Rhein

     Ne oporekam.Samo jugovojska je bila vkup zmetana druščina mladincev iz umetne tvorbe neke države.Tradicija vojske je bila uničena.Neko nakladanje o kovnici bratstva i jedinstva,kateremu so mnogi verjeli. O tej jugo armadi bi ti lahko marsikaj napisal pa ne vidim smisla polemike.

     • večni srb

      Mogoče se ni treba tako matrat, če je pa že vse zdavnaj napisano in arhivirano.
      JNA je bila prava armada, sestavljena iz vseh mogočih in nemogočih rodov modernega vojskovanja, čigar znanje in tradicije se vlečejo že skozi tisočletja. V SFRJ, smo bili del prave Vojaške Akademije, tako celostno zaokroženi sistemi se razvijajo stoletja, pa tudi sicer se jih majhne nacionalne ekonomije ne morejo privoščiti. Smo ja skrbeli za cel balkan, JNA je bila pol stoletja garancija za nek mir in red na ogromnem področju Evrope.

     • von Rhein

      No ja,pa naj bo.Bili ste velika nacionalna ekonomija.Edino vojake so obuvali v cunje namesto nogavic.Verjamem tej zgodbi .Kako je ta velika nacionalna ekonomija propadla pa sem že lahko sledil.

 • večni srb

  Zakaj tečnarite, da smo premagali neko največjo armado, a ste 5 let stari ali kaj?
  Cela Slovenija je spadala pod Zagrebško garnizijo JNA, Jugoslaviji sta takrat predsedovala dva hrvata. SFRJ je razpadala, tako so se komunisti pač takrat odločili. Narod je bil zarukan in pobesnel, težko je bilo kontrolirati take mase, povrh tega si zgodovina bolj zapomni krvave revolucije, ki zaznamujejo posameznike za celo življenje, in še čez. Hrvati so hoteli ohraniti pokončno držo, nenazadnje so Titov narod, zato so pri nas poslali tanke na ulice in nas strašili z ofenzivo, ki pa se seveda ni nikoli zgodila. Srbi so imeli dovolj in so šli ven, hrvati so se spet izkazali, Jugoslavijo so branili do zadnjega, mi smo se hitro in poceni odcepili in to je to.
  Ja lahko vsi vidite, da nismo nikogar premagali, saj je že Youtube poln posnetkov, v par kratjih so izvedli ene take vojaške vaje, ki so šle zelo narobe in so ljudje umrli, brez veze, to je bilo pa tudi bolj kot ne vse. Nato je cela Zagrebška garnizija sama zapustila ozemlje, pri čemer so pobrali celo vojaško opremo in vse kar smo 50 let skupaj vlagali in gradili. Pustili so nam le nepremičnine, par tipov se je organiziralo v največje stanovanjsko podjetje v državi in vse skupaj razgrabilo med sabo. To so veliki posli, zato so si organizirali še neko pol privatno in plačansko vojsko, ki predvsem servisira Nato in pomaga ljudski policiji terorizirat Slovenski narod, pod komando maršala Pahorja.

 • Sale

  Premagali vojake ki so se predali.v hrbet streljali.se malo pa bo Slovenija v hagu za Zločine ki ste jih izvajali to in Janša .želim Janši in njegovim kratko življenje in neozdravljivo bolezen amen crknte Janševiki odtrajniki pobijeBog amen

  • von Rhein

   Verrecke Ungeziefer!

 • večni srb

  V Wikipediji piše, da je bil Ivan Maček komunist in brat od Kardeljeve žene.
  Med partizane je šel zato, ker so ga okupatorji zaprli, ampak je pobegnil, bežat ni imel pa kam. Potem mu itak ni ostalo drugo kot, da se je boril proti njim in domačim izdajalcem, kaj bi pa naj, v vsakem primeru bi crknil.

  • večni srb

   Še srečam da smo mi mirno pustili vojska ven, če bi jih zaprli, bi verjetno nastalo veliko takih mačkov.

  • Soave

   Seveda. Tako so pa po njegovi zaslugi crknili mnogi Slovenci in Slovenke.

 • Sale

  SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara…

 • Sale

  Juna meseca 2012. godine, Okružno javno tužilaštvo iz Murske Sobote podiglo je optužnice za navodne ratne zločine protiv penzionisanih starešina JNA – generala Vlade Trifunovića i pukovnika Berislava Popova. Podizanjem optužnice Slovenija podgreva ružna sećanja na sopstvene zločine počinjene nad devetnaestogodišnjim i dvadesetogodišnjim vojnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Političko rukovodstvo Slovenije, odnosno Tužilaštvo Murske Sobote, potkrepljujući lažne izjave koje su u to vreme davali Milan Kučan, Jelko Kacin i drugi razbijači SFRJ, zaboravljaju, izgleda, mučka ubistva, masovna maltretiranja i ostale oblike neljudskog delovanja prema svemu i svakom ko je nosio sivomaslinasto obeležje JNA – u to vreme jedine regularne formacije oružanih snaga Jugoslavije. Srpska javnost je, nažalost, o tim zločinima samo delimično obaveštena, pri čemu su mnoga gnusna zlodela do dananjih dana ostala nepoznata ne samo srpskoj, već i celokupnoj evropskoj i svetskoj javnosti. Mnogi od tih događaja nedvosmisleno, kroz konkretne ljude i primere, ukazuju na slovenačke bestijalnosti koje, bez obzira što su prekrivene velom tajnosti, predstavljaju neporeciva svedočanstva o neverovatnim zločinstvima počinjenim u poslednjoj deceniji dvadesetog veka. Verodostojna svedočanstva su iskazana kroz brojne izveštaje vojnih obaveštajnih i medicinskih organa i izjava očevidaca i učesnika borbenih dejstava vođenih na tlu dežele.

  • večni srb

   To še ni nič, kaj delajo šele danes, ko je Nato okupiral Srbijo in vojska pri nas izvaja vse mogoče in tudi skrajno zločinske eksperimente na ljudeh. Pod izgovorom vojne, za njih je to dežela pod okupacijo, ki jim je potencialno nevarna, isto kot recimo Irak ali Afganistan, Libija, Sirija…
   Legalno, če jim je pa Pahor dal ista pooblastila kot ljudski policiji, vsi policaji, žandarji in varnostniki, pravzaprav vsi javni uslužbenci jih morajo ubogat.

 • Sale

  Na putu prema graničnim prelazima, jedinicu iz varaždinskog garnizona u zasedi je sačekala teritorijalna jedinica Slovenije koja je mučki, bez ikakvog povoda, ničim izazvana, otvorila vatru na ljude koje je predvodio pukovnik Berislav Popov. Epilog: ubijeno pet, ranjeno 17 i zarobljeno 30 vojnika, a uništeno dvadesetak neborbenih i deo borbenih vozila. Za taj gnusni zločin nad vojnicima, kao i zločin na karauli Holmec, o čemu će kasnije biti više reči, Helsinški odbor Slovenije je pokrenuo pitanje odgovornosti počinioca i nalogodavaca za počinjeni zločin, ali rukovodstvo Slovenije ne samo da nije reagovalo na to, već je sve preduzelo kako počinjeni zločin ne bi dopreo do javnosti. Nažalost, ni medijima u Srbiji nije pružena mogućnost da obelodane navedeni zločin Slovenaca, jer ga je skrivalo i vojno i državno rukovodstvo zemlje.

 • Sale

  Sve podatke, navedene u nastavku ovog priloga, zabeležio je, na osnovu brojnih zvaničnih izveštaja, autor ovih redova – u to vreme načelnik Službe za informisanje o oružanim snagama SFRJ. Pored tih podataka, opširnije pojedinsti o tim dešavanjima zabeležene su u još uvek neobjavljenoj knjizi „Medijski porazi JNA – Istina o Kadijeviću“. Primeri koji slede odnose se isključivo na zbivanja u Sloveniji, mada je mnogo zločina nad Srbima počinjeno i tokom kasnijih borbenih dejstava na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su takođe detaljno obrazloženi u nastavku te knjige.

 • Sale

  Zločini slovenačkih paravojnih formacija, počinjeni mučkim ubistvima tek zavojničenih mladića, bili su vrlo dobro poznati ljudima u vojnom vrhu. Znalo se za brojna hapšenja starešina JNA i nečovečan odnos prema ranjenicima, ali se ništa, osim verbalnih osuda, nije preduzimalo da se takvo stanje spreči – ako nikako drukčije onda legalnom vojnom silom nad nelegalnim zločinačkim vojnim sastavima. Mnogi od tih monstruoznih primera nisu, nažalost, nigde zabeleženi. Svi ti zločini, međutim, nisu nepoznati haškim istražiteljima, prethodnom i aktuelnom slovenačkom rukovodstvu, baš kao i srpskom, ali u večnom sećanju ostaju samo porodicama žrtava tih zločina. Ne zaboravljaju ih, naravno, i mnogi koji i danas, kao invalidi sa trajnim zdravstvenim posledicama, žive sa tragovima nečoveštva brutalnih slovenačkih ubica.

  • Soave

   Paravojne formacije ?
   Teritorialna obramba ni bila paravojna formacija.

 • Valter BraniSlav

  SPET ZIVITE ZA PRETEKLOST.
  VI STE MENTALNI POHABLJENCI.

 • Sale

  Slovenački zločini tim više dobijaju na težini što su počinjeni grubim kršenjem odluka savezne države od 25. juna 1991. godine. Savezno veče Skupštine SFRJ i Savezno izvršno veće, tog su dana jasno i nedvosmisleno naložili JNA da, pored ostalog, spreči prekrajanje zemlje i promenu njenih granica, suprotstavljajući se time jednostranoj i nezakonitoj odluci Skupštine Slovenije, od 8. maja iste godine, o otcepljenju Slovenije od SFRJ. Navedena slovenačka odluka, međutim, nije imala snagu zakona jer je, suprotno federalnom ustavu i pozitivnim zakonskim propisima, ugrožavala teritorijalnu celovitost SFRJ, njene državne granice i njen suverenitet u međunarodnim odnosima.

 • Sale

  Udar na SFRJ i JNA

  Postupajući u skladu sa odlukama navedenih saveznih organa, nešto manje od 2000 pripadnika JNA krenulo je dva dana kasnije, 27. juna znači, na izvršenje zadatka koji nije podrazumevao bilo kakve provokacije, sukobe i borbena dejstva. Radilo se, praktično, o mirnodopskom zadatku strogo ograničenog karaktera koji je u svakom pogledu počivao na odredbama Ustava SFRJ kojim se, pored ostalog, propisuje da oružane snage štite nezavisnost, suverenitet, teritorijalnu celovitost i ustavni poredak zemlje. Pre polaska jedinica JNA na izvršenje zadatka radi obezbeđenja 35 kopnenih graničnih prelaza, jedne pomorske (Kopar) i jedne vazdušne luke (Brnik), pravovremeno je obavešteno rukovodstvo Slovenije. Rukovodstvo Slovenije je, međutim, kao odgovor organizovalo masovna zaprečavanja komunikacija na pravcu kretanja jedinica JNA i, istovremeno, izvršilo mobilizaciju svoje teritorijalne odbrane koja je u konkretnom slučaju predstavljala paravojnu formaciju. Ta paravojska će ubrzo, suprotno svim međunarodnim zakonima, izvoditi terorističke akcije u pravom smislu te reči. A ta takozvana republička vojska brojala je u tom trenutku 35.000 ljudi koji su krenuli u hajku ne samo na vojnike koji su krenuli na izvršenje mirnodopskog zadatka, već i na atakovanje porodica starešina JNA, ne štedeći čak ni žene i decu, čija je jedina krivica bila što su članovi porodica aktivnih vojnih lica

 • Sale

  Udar na SFRJ i JNA

  Postupajući u skladu sa odlukama navedenih saveznih organa, nešto manje od 2000 pripadnika JNA krenulo je dva dana kasnije, 27. juna znači, na izvršenje zadatka koji nije podrazumevao bilo kakve provokacije, sukobe i borbena dejstva. Radilo se, praktično, o mirnodopskom zadatku strogo ograničenog karaktera koji je u svakom pogledu počivao na odredbama Ustava SFRJ kojim se, pored ostalog, propisuje da oružane snage štite nezavisnost, suverenitet, teritorijalnu celovitost i ustavni poredak zemlje. Pre polaska jedinica JNA na izvršenje zadatka radi obezbeđenja 35 kopnenih graničnih prelaza, jedne pomorske (Kopar) i jedne vazdušne luke (Brnik), pravovremeno je obavešteno rukovodstvo Slovenije. Rukovodstvo Slovenije je, međutim, kao odgovor organizovalo masovna zaprečavanja komunikacija na pravcu kretanja jedinica JNA i, istovremeno, izvršilo mobilizaciju svoje teritorijalne odbrane koja je u konkretnom slučaju predstavljala paravojnu formaciju. Ta paravojska će ubrzo, suprotno svim međunarodnim zakonima, izvoditi terorističke akcije u pravom smislu te reči. A ta takozvana republička vojska brojala je u tom trenutku 35.000 ljudi koji su krenuli u hajku ne samo na vojnike koji su krenuli na izvršenje mirnodopskog zadatka, već i na atakovanje porodica starešina JNA, ne štedeći čak ni žene i decu, čija je jedina krivica bila što su članovi porodica aktivnih vojnih lica.

 • Sale

  Neposredno po prijemu obaveštenja o zadatku, slovenačko je rukovodstvo, umesto da prihvati preporuke i odluke najviših organa savezne države, preduzelo 26. juna mere koje se, u najmanju ruku, mogu nazvati ne samo necivilizovanim, već sasvim opravdano terorističkim i varvarskim. U toku tog dana, naime, na putu prema jugoslovensko-austrijskoj granici, prisilno je zaustavljeno više od sto teretnih i putničkih domaćih i stranih vozila. Njima su zaprečene komunikacije kojima je, sutradan, trebalo da u marševskoj koloni prođu pripadnici JNA. Vozači su silom bili prinuđeni da ne napuštaju vozila koja su služila kao štit slovenačkoj paravojsci koja se spremala da mučki otvori vatru po koloni koja nije bila spremna za ućešće u bilo kakvim borbenim radnjama. Na taj su način, kako je kasnije utvrđeno od pravnih i vojnih eksperata, grubo narušena pravila humanitarnog prava, jer su zaustavljena vozila postala legitiman cilj napada, s obzirom da su izgubila civilno svojstvo.

 • Sale

  Na kolonu JNA, koja se zaustavila pred tim preprekama, brutalno je otvorena vatra iz svih oruđa i oružja kojima je raspolagala slovenačka paravojska. Mladići u sivomaslinastim uniformama bili su prinuđeni da se brane od ničim izazvanog napada. U razmeni vatre stradali su tom prilikom i neki vozači silom zadržanih vozila. Njihovi životi padaju na dušu donosioca i izvršioca zločinačke i sulude odluke da se vozači, kao živi štit, zadrže u svojim vozilima, iako je bilo očigledno da će mnogi od njih postati nevine žrtve. Imena organizatora i učesnika ove neljudske akcije, Slovenci skrivaju do današnjih dana, mada su njihova imena vrlo dobro poznata i domaćoj i svetskoj javnosti.

 • Sale

  Postavljanje barikada na pravcu kretanja jedinica JNA i ubistva vojnika, bio je samo deo paklenog plana slovenačkog rukovodstva u satanizovanju federalne vojske i fizičkoj likvidaciji njenih pripadnika. Na udaru su bili i članovi porodica oficira i podoficira, kao i građani Slovenije koji se nisu slagali s takvom politikom svog republičkog rukovodstva. No, krenimo redom.

 • Sale

  Paravojni sastavi Slovenije, instruisani od republičkih i lokalnih vlasti, znali su da JNA neće upotrebiti oružje tamo gde postoji i najmanja mogućnost ugrožavanja civilnog stanovništva. Zato su ispred svojih nelegalnih oružanih sastava isturali žene i decu i pod njihovom „zaštitom“ otvarali vatru na vojnike i starešine kojim nije padalo na pamet da odgovaraju istom merom. Jedan u mnoštvu takvih primera je i slučaj u Rožnoj dolini gde je slovenačka paravojska isturila ispred sebe nedužne civile, uglavnom žene i decu i iz takvog „borbenog poretka“ dejstvovala vatrom na marševsku kolonu koja za to nije davala bilo kakav povod.

 • Sale

  Najmonstruozniji zločin

  Jedan od najmonstruoznijih zločina Slovenaca nad nenaoružanim vojnicima sa karaule „Holmec“, zabeležila je 28. juna, na Vidovdan, kamera austrijske televizije ORF. Da tog dana, na tom graničnom prelazu, udaljenom desetak kilometara od Blajburga, ne beše ove TV ekipe, gotovo ništa se ne bi znalo o zverskom i hladnokrvnom streljanju trojice zarobljenih vojnika graničara koji su odložili oružje u kome nije bilo nijednog jedinog metka. Trojica mladih vojnika, sve se to lepo vidi na snimku, istakli su belu zastavu sačinjenu od krevetskog čaršava. Sve to, međutim, nije bilo dovoljno zverima u ljudskom obliku da odustanu od životinjskog nagona i rafalnom paljbom usmrte trojicu devetnaestogodišnjaka. Mada je, istini za volju, slovenački Helsinški komitet za ljudska prava okvalifikovao taj događaj kao „prvi dokumentovani ratni zločin na prostoru bivše SFRJ“, slovenačke vlast je ćutke prešla preko te bestijasnosti. Pred tim dokazanim ratnim zločinom, kao i mnogim drugim koje su počinili Slovenci, oči je zatvorio i Haški tribunal.

 • Sale

  Mada je zvanično rukovodstvo Slovenije zločin na Holmecu okvalifikovalo kao incident, a njihovo republičko tužilaštvo konstatovalo kako „nikakav zločin nije počinjen“, predsednica Helsinškog odbora Slovenije, gospođa Neve Miklavčič Predan, obratila se Tužilaštvu u Hagu, sa predlogom da se pravdi privedu počinioci i organizatori gnusnog zločina. U odgovoru iz Haga, ispod čijeg teksta stoji potpis Karle del Ponte, navedeno je, pored ostalog, da se „veoma ceni plemenit rad slovenačke helsinške organizacije“, ali da je rat u Sloveniji „prekratko trajao da bi se počinili brojniji ratni zločini“. Očigledno, odgovor Karle del Ponte, imajući u vidu njegovu besmislenost, ne zaslužje nikakav komentar.

 • Sale

  Pripadnici slovenačke paravojske, uz blagoslov republičkih čelnika, nisu imali milosti ni prema ranjenim vojnicima i starešinama, kao ni u odnosu na medicinsko osoblje koje im je priticalo u pomoć. U masi tih primera koje su registrovali operativni, obaveštajni i medicinski organi JNA, navodimo samo nekoliko.

 • Sale

  Hapšenje lekara

  Dr Vukica Bulatović je sanitetskim vozilom, vidno i propisno obeleženo crvenim krstom, pokušala da dođe i ukaže pomoć ranjenim vojnicima na graničnom prelazu Šentilj, koji su mučki, bez ikakvog povoda, napale grupe beskrupoloznih ostrašćenika. I ovog puta, naravno, uz blagoslov vlasti. Sanitetska ekipa sa dr Bulatović na čelu, uhapšena je pri pokušaju da pruži neophodnu medicinsku pomoć povređenima i odmah sprovedena u zatvor u Pesnici nedaleko od Maribora. Saslušanje je trajalo više časova, a doktorki Bulatović je ponuđeno da se pridruži slovenačkoj teritorijalnoj odbrani, transformisanoj u to vreme u terorističku paravojnu organizaciju. Pošto je odbila njihov predlog, „civilizovani“ Slovenci su joj dali rok od 24 časa da napusti Sloveniju. Ranjenim vojnicima na Šentilju nije pružena nikakva medicinska pomoć

 • Sale

  Sličnu torturu doživeo je i doktor Senad Duraković u trenutku kada je pružao pru pomoć povređenim pripadnicima JNA. Prekinut je u himanoj misiji i uhašen. I njemu, kao i doktorki Bulatović, ponuđeno je da se pridruži slovenačkim teritorijalcma. Ponos, dostojanstvo i vojnička obaveza, međutim, bili su jači od svih ponuda i pritisaka. U znak protesta u zatvoru je štrajkovao glađu

  • Soave

   Ali je umrl ??

 • Sale

  Doktor Goran Golubović, koji je takođe pružao pomoć ranjenim vojnicima i starešinama, prevozio je sanitetskim vozilom teško ranjenog poručnika Darka Bulatovića. Na putu prema bolnici, mučki – iz zasede, na sanitetsko vozilo, takođe propisno obeleženo, ispaljen je protivoklopni projektil. Teško ranjeni poručnik dobio je još teže povrede, a ranjeni su vozač i doktor Golubović. Nikom od povređenih u vozilu nije pružena neophodna medicinska pomoć. Bio je to još jedan od načina „viteškog ratovanja“ dežele na putu do otcepljenja od SFRJ. Nema, nažalost, podataka o daljoj sudbini doktorke Bilatović, doktora Golubovića i teško ranjenog poručnika Darka Bulatovića.

 • Sale

  Kršenje svih konvencija Međunarodnog ratnog prava

  Trebalo bi zaista mnogo prostora da se navedu svi primeri brutalnog postupanja slovenačkih paravojnih formacija prema vojnicima, starešinama i njihovim porodicima, kao i sopstvenim građanima koji nisu podržavali načine i primenu sredstava putem kojih su nastojali da se otcepe od sopstvene države. Ipak, da bi se stekla potpunija slika o o nekim srednjovekovnim metodama koje su primenjivali, navodimo samo neke primere koji ilustruju svu brutalnost, neljudski odnos i kršenje svih konvencija Međunarodnog ratnog prava. Neki od tih primera prevazilaze čak i užase iz fašističkih koncentracionih logora u Drugom svetskom ratu.

 • Sale

  Među zatvorenicima u Kazneno-popravnom domu Dob pri Mirni, kako se navodi u vojnim izvorima, nalazilo se više teških bolesnika. Među njima su bili: kapetan Sahudin Lalić sa akutnim pogoršanjem čira i teškom depresijom; potpukovnik Rade Otašević koji je uhapšen neposredno posle izvršene operacje – u vreme kada je, sa inficiranom ranom i visokom temperaturom, bio na bolovanju u svom stanu; Dragan Blagojević, sa zagnojenim prostrelnim ranama u predelu ramena i podlaktice i takođe visokom temperaturom. Osim njih, u veoma teškom zdravstvenom stanju bili su: pukovnik Vučković, kapetan I klase Blagoje Mirović, zastavnik I klase Petar Radan, potpukovnik Milan Saračević, vodnik I klase Šaćir Bećiri i major Đorđe Petrović. U svim civilizovanim zemljama čak se i najokorelijim kriminalcima i zločincima, ukazuje u takvim slučajevima neophodna medicinska pomoć, ali dežela je svesno kršila te humanitarne međunarodne norme. Upravnik tog kazamata kao da je na specijalizaciji bio kod samog Mengelea, hladnokrvno kaže da mu je poznato zdravstveno stanje pomenutih starešina, „ali da je to zatvor, a ne bolnica“. Doktor Vrbanić, koji potvrđuje navedene reči ovog Mengeleovog sledbenika, kaže da su „opšti uslovi smeštaja u ovom zatvoru izrazito loši – zatvorenici su smešteni u samicama po dvoje, a u zatvorskim sobama nabijeni kao sardine“.

  • Soave

   Jih vsaj zeblo ni

 • Sale

  Zastavnik Momir Stojanović i još neke starešine JNA uhapšeni su u Domžalama. Posle dugotrajnog ispitivanja, uzimanje otisaka prstiju i slikanja, zastavniku i ostalim zatvorenicima su vezane ruke, zatim ukrcani u kontejner-furgon na motornom vozilu i prebačeni u napušteni rudnik Dol pri Hrastniku. U toku prevoženja, zbog nedostatka kiseonika i izduvnih gasova, mnogi su tokom puta dugog šezdesetak kilometara, izgubili svest. Ni tada, iako su sprovodnici sve to čitavo vreme gledali, nisu im odvezane ruke. U katakombama napuštenog rudnika, smešteni su u prostoriji od tridesetak kvadratnih metara – bez vode i toaleta, u kojoj je već bilo smešteno više od sto uhapšenih.

  • Soave

   No, imeli so srečo, da jih niso zazidali z živim apnom.

 • Sale

  Na udaru slovenačkih terorističkih sastava našli su se, pored pripadnika JNA, carinici i ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji, kao i vojnici, nisu davali nikakvog povoda za napade od Slovenaca. Čak su neviđenim torturama bili izloženi i brojni građani iz drugih republika koji su se, neposredno po izbijanju napada na jedinice JNA, nalazili na proputovanju kroz Sloveniju. O tome takođe postoje brojna svedočanstva o kojima su govorili mnogi ljudi koji su bili izloženi raznim oblicima maltretiranja u gotovo svim delovima Slovenije.

 • Sale

  Tortura nad carinicima

  O torturama kojima su bili izloženi službenici Savezne uprave carina, na primer, govorili su Čedomir Petrović, Nikola Mirković i Stevan Vučković, koji su uhapšeni u hotelskoj sobi od grupe maskuranih pripadnika paravojnih formacija. Uperivši u polugole carinike automatske puške, ne dozvolivši im da se obuku, stavili su im lisice na ruke i sproveli u zatvor. Ispitivanje, tokom kojeg su im i dalje bile lisice na rukama, obavljeno je u prostoriji punoj sredstava za zastrašivanje. Bilo je tu, pored ostalog, raznih sredstava za mučenje, traka za davljenje, pištolja i drugih predmeta poznatih i korišćenih u vreme inkvizicije pape Grigorija IX. U okviru višečasovnih pretnji i zastrašivanja, Stevanu Vučkoviću je rečeno da će biti streljan narednog dana u jutarnjim časovima.

  • Soave

   Koliko od teh pa jih je umrlo ??

 • Sale

  Pomoćnik direktora Savezne uprave carina Mladen Kačavenda uhapšen je, bolje rečeno kidnapovan, iz službenog automobila na ulici u Ljubljani. U prostorijama, sličnim katakombama, proveo je 36 sati pod stalnom psihičkom i fizičkom torturom. Optuživan je, i insistirano da prizna, kako je u Sloveniju došao da na silu preuzme slovenačke carine. Sećajući se tih dana i događaja, Kačevenda posebno podvlači da su među uhapšenima bili i regruti koji su pošli na odsluženje vojnog roka u garnizonima na teritoriji Slovenije. U neizbrisivom sećanju ostao mu je jedan regrut iz Nove Pazove koji je u vozu, neposredno pre ulaska u Ljubljanu, uhapšen sa puškama uperenim u čelo. Izvučen je iz voza i odveden u Kazneno-popravni dom u Dobu pri Mirni. Uhapšeni mladić je u zatvoru napunio osamnaesti rođendan.

  • Soave

   No, dočakal je 18 . roj. dan, a ne ??
   Mnogi Slovenci ga niso. So jih zmetali v brezna in jaške !!

 • Sale

  Ništa bolje, u nekim slučajevim i znatno lošije, nisu prolazili i pripadnici unutrašnjih poslova koji su iz Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove službeno upućeni radi obavljanja odgovarajućih dužnosti na graničnim prelazima. Torturi Slovenaca izloženi su pored ostalih pripadnici tog sekretarijata Dragoljub Kovačević, Mirko Jokić i Predrag Janković koji su punih trinaest dana proveli u zatvorima Ljubljane, logoru Dol pri Hrastniku i Kazneno-popravnom domu Dob pri Mirni. Sredinom jula, kada su se vratili u Beograd, javno su izjavili da su bili izloženi teškoj psihičkoj torturi. U okviru nečovečnih postupaka posebno ističu da im je saopšteno mesto i vreme kada će biti streljani. Zaprećeno im je da ne pomišljaju na bilo kakvo bekstvo, a upozoreni su i da je na svim vratima postavljan eksploziv koji će, u slučaju dejstva Ratnog vazduhoplovstva oružanih snaga, biti aktiviran a oni ubijeni. Zločin će se, u tom slučaju, tvrdili su, pripisati JNA. Za vreme boravka u logoru u Dobu pri Mirni, zatvorenike su, prema njihovom kazivanju, izvodili na dva sata po jakom suncu, a zatim ih naglo uvodili u hladna okna rudnika gde je u prostoriji od oko osamdeset kvadratnih metara, bez ikakvih podmetača spavalo više od 150. ljudi.

  • Soave

   Vendar pa še živijo, a ne ? Morda celo v Sloveniji. In bodo kmalu postali manjšina ?

 • Sale

  Svedočenje carinika Mikija Bogdanovića sa graničnog prelaza Rožna dolina, nedaleko od Nove Gorice, takođe ukazuje na varvarske postupke slovenačkih teritorijalaca. Posle hapšenja uspeo je da pobegne iz zatvora i u vreme prekida vatre skloni u obližnju vojnu kasarnu. Kada je u kasarnu stigao hleb, trojica starešina i dva vojnika došli su do kamiona da prihvate gajbe sa hlebom. Na njih su rafalnu vatru, s leđa, otvorili neljudi u uniformi slovenačke takozvane teritorijalne vojske.

  • von Rhein

   Stinkende Rate.

  • Soave

   Edino pravilno. Predati se niso hoteli. Torej, naj malo stradajo.
   Toda. . . . . . ostali so živi !!

 • Sale

  Mučenje žena i civila

  Nizu nečoveštva pridružuje se i primer Nade Svorcan i Ljubice Saše, građanskih lica na službi u JNA, koje je u njihovom privatnom automobilu zaustavila grupa slovenačkih pripadnika ljubljanskog MUP-a. Ne dozvoljavajući im da nastave put prema kasarni u Šentvidu gde su bile zaposlene, naređeno im je da se vrate kući. One su, međutim, bile uporne u insistiranju da im se omogući nesmetan odlazak na posao. „Ako već morate na posao, onda izvolte idite“, odgovorio je jedan od policajaca i uputio ih u pravcu na kome su bile posejane protivoklopne mine. Eksplozija je raznela automobil, nanevši teške povrede Nadi i Ljubici. U Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani nije im pružena blagovremena pomoć. Pored teških telesnih povreda, Ljubica Saša je ostala bez jedne noge.

  • Soave

   Ostali so pa pri življenju, a ne ??

 • Sale

  Slovenci su, da zaključimo, prekršili sve što se naziva čovečnošću i humanošću. Vrlo se dobro znaju i naredbodavci i izvršioci navedenih i velikog broja nenavedenih zločina. Slovenci i Hag o svemu godinama mudro ćute. Poznato je i zašto. Nije jasno, međutim, što im se u ćutanju pridružuje i država Srbija, mada ljudi koji stoje na njenom čelu vrlo dobro znaju da ratni zločini ne zastarevaju – kao što ne zastarevaju rane roditelja mladih vojnika i starešina, poginulih od do lakata okrvavljene zločinačke ruke u nekada tretiranoj kao najcivilizovanijoj republici bivše SFRJ.

 • Sale

  Slovenija, Haški tribunal, Evropska unija, Vašington, a pridružuje im se, nažalost, i Srbija – i dalje uporno ćute o dokazanim slovenačkim zločinima koji, podsetimo ih još jednom, kao svi ratni zločini, nikada ne zastarevaju.

  (priredio

  • Franjo Trojner

   Balkanec povej kam ti pošljem denar za liter mleka, kilo kruha in avtobusno karto za Beograd, da se vrneš v tvoj tebi ljub srbski pašaluk.
   A ne vidiš, da si od ideje velike Srbije samo še ti tu v Sloveniji ostal, jugo vojsko JLA smo poraženo iz Slovenije SLOVENCI izgonili že več, kot pred dvema desetletjema in pol.
   Ha, ha, hu, hu, hu, ho, ho, ho, hi,hi, hi, ha, ha, ha, JLA tretja najmočnejša armada sveta , pa cvileče poražena pobegnila iz Slovenije uuuuhuuuhaaaahahahaha!!! A ti Svele si bil pa kak oficirčič izgonjene JLA kaj? Oficirčiči JLA so bili najbolj prestrašeni in so prvi dezertirali iz JLA, njihove žene so jih čisto posrane vozile na Račji dvor, Kamnica pri Mariboru, kjer so se masovno predajali TO. Ha, ha, ha junaki/vojaki pa taki!
   Hecn si Svale in klavrno so se končale vaše sanje o veliki Srbiji, na koncu so vam še Črnogorci dvojko pokazali in so zdaj v zvezi NATO. Čuj Svale prvi poraz si v Sloveniji doživel, ko si bil z tvojo JLA izgonjen iz Slovenije, drugi še večji in najbolj osebni poraz pa, ko si se moral raztrgan, lačen in bos ponižan priplaziti nazaj v Slovenijo na boljši in večji kos kruha. Zato ne grizi roko, ki te hrani, bodi hvaležen državi Sloveniji, ki ti je dala možnost boljšega živlenja in SLOVENSKEMU RODU, ki je strpen do tebe in tvojih bližnjih. Ker si očitno nelojalen državljan SLOVENSKI DRŽAVI IN SLOVENSKEMU NARODU , me čudi kaj še počneš med nami??? Idi tja kamor ti bo lepše, vse poti na Balkan so odprte, če nimaš gnara povej, rad ti bom pomagal!

 • Sale

  Jedan interesantan slučaj dogodio se na graničnom prelazu Holmec između tadašnje Jugoslavije odnosno Slovenije i Austrije. Slučaj je snimila austrijska televizija ORF i ponovo je izbio u javnost početkom ove godine. Prikazani su vojnici JNA, koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući beli čaršaf. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

 • Sale

  Tri ubijena mladića nisu imali ni po dvadeset godina života. Njihova sudbina vraćena je u centar pažnje nakon što je direktorka Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan javno izgovorila da je nad njima počinjen zločin, posle čega je slovenačko tužilaštvo protiv nje pokrenulo postupak. Neva Predin ponovnim emitovanjem snimka dokazuje da su njene tvrdnje, po kojima je slučaj Holmec zapravo prvi dokumentovani zločin u bivšoj Jugoslaviji, istinite:

 • večni srb

  Svele, to je treba prevesti v slovenščino in angleščino, nato pa urediti posebno stran.
  Kar naj ljudje vidijo kaj se pri nas dejansko dogaja, in od kod vsa ta korupcija izvira.

  • von Rhein

   To so za propagando proizvedene laži.Sicer tega nisem tukaj bral,vem pa kdaj in kje je bilo objavljeno.Propaganda KOS.

   • večni srb

    Je res ali ni res? Da ali ne, kaj od napisanega ne drži točno?

 • Sale

  Oni drže beli čaršaf i ide rafal – i oni padaju. Sad neki kažu oni se sakrivaju, oni su sad pali, na trbuh su legli, a onda su lijepo odšetali kući i išli su svojoj majci. Npr. da je to tako, još uvijek je to ratni zločin, jer se rafal uputio na ratne zarobljenike.“
  Pogumni teritojajci ubijajo otroke vašim otrokom se bo to vrnilo

 • Sale

  Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.
  Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. A novinarima ga je u Zagrebu pročitala predsjednica odbora Neva Miklavčič Predan:

 • Sale

  logo-compact
  Ulaz za pretraživanje
  Glavna navigacija
  REGIJA
  Slovenija 1991. – mogući ratni zločini “politički” zastareli
  14. oktobar/listopad, 2006.
  Podijelite
  Srdan KUSOVAC, Mirjana RAKELA, Ankica BARBIR MLADINOVIC, Ivan KATAVIC

  Predstavnici ovih dveju organizacija osumnjičili su bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana za krivokletstvo i davanje lažnog iskaza pred Haškim tribunalom na temu događaja u Sloveniji 1991.Ove dve organizacije navode da su prikupile do sada podatke o 36 vojnika bivše JNA koji su u Sloveniji 1991 bilo ranjeni bilo smrtno stradali u okolnostima za koje postoji sumnja da su predstavljale ratne zločine. To je povod za našu temu sedmice u kojoj tragamo za odgovorom na pitanje hoće li ovi slučajevi biti procesuirani, ili je za procesuiranje eventualnih zločina u Sloveniji sada jednostavno kasno.

  * * * * *

  Slovenija, najrazvijenija država nastala od Jugoslavije, danas članica EU i NATO-a, sa dohotkom koji ostale članice nekadašnje zajedničke države mogu samo da sanjaju. Samostalnost je ta zemlja izvojevala u desetodnevnom ratu 1991. godine.

  Dana 25. juna 1991. Parlament Slovenije je, istoga dana kada i Sabor Hrvatske, proglasio nezavisnost. Promenjene su table i zastave na graničnim prelazima. Dva dana kasnije, jedinice JNA krenule su ka tim prelazima sa zadatkom da ih zauzmu, ali sa ne baš potpuno odrešenim rukama. Borbe su trajale nedelju dana. Nakon toga se JNA povukla. Problem je što su u međuvremenu počinjeni, ili su možda počinjeni, zločini. Dokaza nema, sumnji ima. Za njih do sada nije niko odgovarao.

  Jedan interesantan slučaj dogodio se na graničnom prelazu Holmec između tadašnje Jugoslavije odnosno Slovenije i Austrije. Slučaj je snimila austrijska televizija ORF i ponovo je izbio u javnost početkom ove godine. Prikazani su vojnici JNA, koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući beli čaršaf. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

  Tri ubijena mladića nisu imali ni po dvadeset godina života. Njihova sudbina vraćena je u centar pažnje nakon što je direktorka Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan javno izgovorila da je nad njima počinjen zločin, posle čega je slovenačko tužilaštvo protiv nje pokrenulo postupak. Neva Predin ponovnim emitovanjem snimka dokazuje da su njene tvrdnje, po kojima je slučaj Holmec zapravo prvi dokumentovani zločin u bivšoj Jugoslaviji, istinite:

  „Oni drže beli čaršaf i ide rafal – i oni padaju. Sad neki kažu oni se sakrivaju, oni su sad pali, na trbuh su legli, a onda su lijepo odšetali kući i išli su svojoj majci. Npr. da je to tako, još uvijek je to ratni zločin, jer se rafal uputio na ratne zarobljenike.“

  Bez obzira na to kako ovaj još uvek nerasvetljeni slučaj bude okončan, u Sloveniji je, to je danas potpuno jasno, tokom kratkog rata bilo događaja koji su u najmanju ruku diskutabilni. Naši novinari su razgovarali sa nekim od učesnika slovenačkog rata 1991. i sa članovima porodica žrtava.

  Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.
  Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. A novinarima ga je u Zagrebu pročitala predsjednica odbora Neva Miklavčič Predan:

  „Kad sam ja izašao van iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima.“

 • Sale

  logo-compact
  Ulaz za pretraživanje
  Glavna navigacija
  REGIJA
  Slovenija 1991. – mogući ratni zločini “politički” zastareli
  14. oktobar/listopad, 2006.
  Podijelite
  Srdan KUSOVAC, Mirjana RAKELA, Ankica BARBIR MLADINOVIC, Ivan KATAVIC

  Predstavnici ovih dveju organizacija osumnjičili su bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana za krivokletstvo i davanje lažnog iskaza pred Haškim tribunalom na temu događaja u Sloveniji 1991.Ove dve organizacije navode da su prikupile do sada podatke o 36 vojnika bivše JNA koji su u Sloveniji 1991 bilo ranjeni bilo smrtno stradali u okolnostima za koje postoji sumnja da su predstavljale ratne zločine. To je povod za našu temu sedmice u kojoj tragamo za odgovorom na pitanje hoće li ovi slučajevi biti procesuirani, ili je za procesuiranje eventualnih zločina u Sloveniji sada jednostavno kasno.

  * * * * *

  Slovenija, najrazvijenija država nastala od Jugoslavije, danas članica EU i NATO-a, sa dohotkom koji ostale članice nekadašnje zajedničke države mogu samo da sanjaju. Samostalnost je ta zemlja izvojevala u desetodnevnom ratu 1991. godine.

  Dana 25. juna 1991. Parlament Slovenije je, istoga dana kada i Sabor Hrvatske, proglasio nezavisnost. Promenjene su table i zastave na graničnim prelazima. Dva dana kasnije, jedinice JNA krenule su ka tim prelazima sa zadatkom da ih zauzmu, ali sa ne baš potpuno odrešenim rukama. Borbe su trajale nedelju dana. Nakon toga se JNA povukla. Problem je što su u međuvremenu počinjeni, ili su možda počinjeni, zločini. Dokaza nema, sumnji ima. Za njih do sada nije niko odgovarao.

  Jedan interesantan slučaj dogodio se na graničnom prelazu Holmec između tadašnje Jugoslavije odnosno Slovenije i Austrije. Slučaj je snimila austrijska televizija ORF i ponovo je izbio u javnost početkom ove godine. Prikazani su vojnici JNA, koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući beli čaršaf. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

  Tri ubijena mladića nisu imali ni po dvadeset godina života. Njihova sudbina vraćena je u centar pažnje nakon što je direktorka Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan javno izgovorila da je nad njima počinjen zločin, posle čega je slovenačko tužilaštvo protiv nje pokrenulo postupak. Neva Predin ponovnim emitovanjem snimka dokazuje da su njene tvrdnje, po kojima je slučaj Holmec zapravo prvi dokumentovani zločin u bivšoj Jugoslaviji, istinite:

  „Oni drže beli čaršaf i ide rafal – i oni padaju. Sad neki kažu oni se sakrivaju, oni su sad pali, na trbuh su legli, a onda su lijepo odšetali kući i išli su svojoj majci. Npr. da je to tako, još uvijek je to ratni zločin, jer se rafal uputio na ratne zarobljenike.“

  Bez obzira na to kako ovaj još uvek nerasvetljeni slučaj bude okončan, u Sloveniji je, to je danas potpuno jasno, tokom kratkog rata bilo događaja koji su u najmanju ruku diskutabilni. Naši novinari su razgovarali sa nekim od učesnika slovenačkog rata 1991. i sa članovima porodica žrtava.

  Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.
  Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. A novinarima ga je u Zagrebu pročitala predsjednica odbora Neva Miklavčič Predan:

  „Kad sam ja izašao van iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima.“

  Predsjednica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar, koja je jučer posjetila Birkića, kažu da su iz plamtećeg tenka uspjeli iskočiti Birkićevi kolege – Suad Husičić i Žepča, Vehdin Ćosić iz Jablanice i Miroslav Rajić iz Vojnića, a sam Birkić, krupniji od njih, zapeo je u uskom otvoru:

 • Sale

  logo-compact
  Ulaz za pretraživanje
  Glavna navigacija
  REGIJA
  Slovenija 1991. – mogući ratni zločini “politički” zastareli
  14. oktobar/listopad, 2006.
  Podijelite
  Srdan KUSOVAC, Mirjana RAKELA, Ankica BARBIR MLADINOVIC, Ivan KATAVIC

  Predstavnici ovih dveju organizacija osumnjičili su bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana za krivokletstvo i davanje lažnog iskaza pred Haškim tribunalom na temu događaja u Sloveniji 1991.Ove dve organizacije navode da su prikupile do sada podatke o 36 vojnika bivše JNA koji su u Sloveniji 1991 bilo ranjeni bilo smrtno stradali u okolnostima za koje postoji sumnja da su predstavljale ratne zločine. To je povod za našu temu sedmice u kojoj tragamo za odgovorom na pitanje hoće li ovi slučajevi biti procesuirani, ili je za procesuiranje eventualnih zločina u Sloveniji sada jednostavno kasno.

  * * * * *

  Slovenija, najrazvijenija država nastala od Jugoslavije, danas članica EU i NATO-a, sa dohotkom koji ostale članice nekadašnje zajedničke države mogu samo da sanjaju. Samostalnost je ta zemlja izvojevala u desetodnevnom ratu 1991. godine.

  Dana 25. juna 1991. Parlament Slovenije je, istoga dana kada i Sabor Hrvatske, proglasio nezavisnost. Promenjene su table i zastave na graničnim prelazima. Dva dana kasnije, jedinice JNA krenule su ka tim prelazima sa zadatkom da ih zauzmu, ali sa ne baš potpuno odrešenim rukama. Borbe su trajale nedelju dana. Nakon toga se JNA povukla. Problem je što su u međuvremenu počinjeni, ili su možda počinjeni, zločini. Dokaza nema, sumnji ima. Za njih do sada nije niko odgovarao.

  Jedan interesantan slučaj dogodio se na graničnom prelazu Holmec između tadašnje Jugoslavije odnosno Slovenije i Austrije. Slučaj je snimila austrijska televizija ORF i ponovo je izbio u javnost početkom ove godine. Prikazani su vojnici JNA, koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući beli čaršaf. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

  Tri ubijena mladića nisu imali ni po dvadeset godina života. Njihova sudbina vraćena je u centar pažnje nakon što je direktorka Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan javno izgovorila da je nad njima počinjen zločin, posle čega je slovenačko tužilaštvo protiv nje pokrenulo postupak. Neva Predin ponovnim emitovanjem snimka dokazuje da su njene tvrdnje, po kojima je slučaj Holmec zapravo prvi dokumentovani zločin u bivšoj Jugoslaviji, istinite:

  „Oni drže beli čaršaf i ide rafal – i oni padaju. Sad neki kažu oni se sakrivaju, oni su sad pali, na trbuh su legli, a onda su lijepo odšetali kući i išli su svojoj majci. Npr. da je to tako, još uvijek je to ratni zločin, jer se rafal uputio na ratne zarobljenike.“

  Bez obzira na to kako ovaj još uvek nerasvetljeni slučaj bude okončan, u Sloveniji je, to je danas potpuno jasno, tokom kratkog rata bilo događaja koji su u najmanju ruku diskutabilni. Naši novinari su razgovarali sa nekim od učesnika slovenačkog rata 1991. i sa članovima porodica žrtava.

  Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.
  Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. A novinarima ga je u Zagrebu pročitala predsjednica odbora Neva Miklavčič Predan:

  „Kad sam ja izašao van iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima.“

  Predsjednica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar, koja je jučer posjetila Birkića, kažu da su iz plamtećeg tenka uspjeli iskočiti Birkićevi kolege – Suad Husičić i Žepča, Vehdin Ćosić iz Jablanice i Miroslav Rajić iz Vojnića, a sam Birkić, krupniji od njih, zapeo je u uskom otvoru:

  „Kako je tenk gorio, on dok se izvlačio držao se za taj užareni tenk, tako da su mu skroz izgorjele ruke, dlanovi, šake, mišići i tkivo. Izgorjela su mu leđa, koljena, lice, kosa… 85 posto površine tijela. Uspio se izvući iz tenka, legao je na pod i valjao se da se ugasi, međutim oni su stalno po njemu pucali. Znači, Josip Birkić i mi također smatramo da je povrijeđena Ženevska konvencija, da je povrijeđeno humanitarno pravo jer oni nisu borbeno djelovali i iako su bili ozlijeđeni, što je bilo vidljivo, na njih je pucano.“

 • Sale

  logo-compact
  Ulaz za pretraživanje
  Glavna navigacija
  REGIJA
  Slovenija 1991. – mogući ratni zločini “politički” zastareli
  14. oktobar/listopad, 2006.
  Podijelite
  Srdan KUSOVAC, Mirjana RAKELA, Ankica BARBIR MLADINOVIC, Ivan KATAVIC

  Predstavnici ovih dveju organizacija osumnjičili su bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana za krivokletstvo i davanje lažnog iskaza pred Haškim tribunalom na temu događaja u Sloveniji 1991.Ove dve organizacije navode da su prikupile do sada podatke o 36 vojnika bivše JNA koji su u Sloveniji 1991 bilo ranjeni bilo smrtno stradali u okolnostima za koje postoji sumnja da su predstavljale ratne zločine. To je povod za našu temu sedmice u kojoj tragamo za odgovorom na pitanje hoće li ovi slučajevi biti procesuirani, ili je za procesuiranje eventualnih zločina u Sloveniji sada jednostavno kasno.

  * * * * *

  Slovenija, najrazvijenija država nastala od Jugoslavije, danas članica EU i NATO-a, sa dohotkom koji ostale članice nekadašnje zajedničke države mogu samo da sanjaju. Samostalnost je ta zemlja izvojevala u desetodnevnom ratu 1991. godine.

  Dana 25. juna 1991. Parlament Slovenije je, istoga dana kada i Sabor Hrvatske, proglasio nezavisnost. Promenjene su table i zastave na graničnim prelazima. Dva dana kasnije, jedinice JNA krenule su ka tim prelazima sa zadatkom da ih zauzmu, ali sa ne baš potpuno odrešenim rukama. Borbe su trajale nedelju dana. Nakon toga se JNA povukla. Problem je što su u međuvremenu počinjeni, ili su možda počinjeni, zločini. Dokaza nema, sumnji ima. Za njih do sada nije niko odgovarao.

  Jedan interesantan slučaj dogodio se na graničnom prelazu Holmec između tadašnje Jugoslavije odnosno Slovenije i Austrije. Slučaj je snimila austrijska televizija ORF i ponovo je izbio u javnost početkom ove godine. Prikazani su vojnici JNA, koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući beli čaršaf. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

  Tri ubijena mladića nisu imali ni po dvadeset godina života. Njihova sudbina vraćena je u centar pažnje nakon što je direktorka Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan javno izgovorila da je nad njima počinjen zločin, posle čega je slovenačko tužilaštvo protiv nje pokrenulo postupak. Neva Predin ponovnim emitovanjem snimka dokazuje da su njene tvrdnje, po kojima je slučaj Holmec zapravo prvi dokumentovani zločin u bivšoj Jugoslaviji, istinite:

  „Oni drže beli čaršaf i ide rafal – i oni padaju. Sad neki kažu oni se sakrivaju, oni su sad pali, na trbuh su legli, a onda su lijepo odšetali kući i išli su svojoj majci. Npr. da je to tako, još uvijek je to ratni zločin, jer se rafal uputio na ratne zarobljenike.“

  Bez obzira na to kako ovaj još uvek nerasvetljeni slučaj bude okončan, u Sloveniji je, to je danas potpuno jasno, tokom kratkog rata bilo događaja koji su u najmanju ruku diskutabilni. Naši novinari su razgovarali sa nekim od učesnika slovenačkog rata 1991. i sa članovima porodica žrtava.

  Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.
  Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. A novinarima ga je u Zagrebu pročitala predsjednica odbora Neva Miklavčič Predan:

  „Kad sam ja izašao van iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima.“

  Predsjednica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar, koja je jučer posjetila Birkića, kažu da su iz plamtećeg tenka uspjeli iskočiti Birkićevi kolege – Suad Husičić i Žepča, Vehdin Ćosić iz Jablanice i Miroslav Rajić iz Vojnića, a sam Birkić, krupniji od njih, zapeo je u uskom otvoru:

  „Kako je tenk gorio, on dok se izvlačio držao se za taj užareni tenk, tako da su mu skroz izgorjele ruke, dlanovi, šake, mišići i tkivo. Izgorjela su mu leđa, koljena, lice, kosa… 85 posto površine tijela. Uspio se izvući iz tenka, legao je na pod i valjao se da se ugasi, međutim oni su stalno po njemu pucali. Znači, Josip Birkić i mi također smatramo da je povrijeđena Ženevska konvencija, da je povrijeđeno humanitarno pravo jer oni nisu borbeno djelovali i iako su bili ozlijeđeni, što je bilo vidljivo, na njih je pucano.“

  Birkić kaže da je slovenska televizija snimila taj događaj i objavila oko 15. srpnja 1991. godine. On je ostao trajni invalid, do sad nije uspio ostvariti nikakva prava jer se tretira kao „ničiji“, pa je preko hrvatskog Državnog odvjetništva odlučio tužiti slovensku državu:

 • Sale

  Mislim da je počinjen veliki zločin prema meni i mojim kolegama od strane Teritorijalne obrane Slovenije, za koji do sada nitko nije odgovarao, a trebao bi.“

 • Sale

  Marko Martinović iz Domajevaca iz Bosanskog Šamca danas je stopostotni invalid. Prije 15 godina, kao dvadesetogodišnji regrut JNA, na redovnom služenju vojnog roka u Sloveniji, u lipnju 1991. godine, napadnut je zajedno sa još svojih 12 kolega.

 • Sale

  Od 13 vojnika, koliko ih je i bilo u tenku, kada su ih napali slovenski policajci i vojska, preživjela su samo trojica, među kojima i Marko. Danas se za Marka brine njegova majka Pavka:

 • Sale

  logo-compact
  Ulaz za pretraživanje
  Glavna navigacija
  REGIJA
  Slovenija 1991. – mogući ratni zločini “politički” zastareli
  14. oktobar/listopad, 2006.
  Podijelite
  Srdan KUSOVAC, Mirjana RAKELA, Ankica BARBIR MLADINOVIC, Ivan KATAVIC

  Predstavnici ovih dveju organizacija osumnjičili su bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana za krivokletstvo i davanje lažnog iskaza pred Haškim tribunalom na temu događaja u Sloveniji 1991.Ove dve organizacije navode da su prikupile do sada podatke o 36 vojnika bivše JNA koji su u Sloveniji 1991 bilo ranjeni bilo smrtno stradali u okolnostima za koje postoji sumnja da su predstavljale ratne zločine. To je povod za našu temu sedmice u kojoj tragamo za odgovorom na pitanje hoće li ovi slučajevi biti procesuirani, ili je za procesuiranje eventualnih zločina u Sloveniji sada jednostavno kasno.

  * * * * *

  Slovenija, najrazvijenija država nastala od Jugoslavije, danas članica EU i NATO-a, sa dohotkom koji ostale članice nekadašnje zajedničke države mogu samo da sanjaju. Samostalnost je ta zemlja izvojevala u desetodnevnom ratu 1991. godine.

  Dana 25. juna 1991. Parlament Slovenije je, istoga dana kada i Sabor Hrvatske, proglasio nezavisnost. Promenjene su table i zastave na graničnim prelazima. Dva dana kasnije, jedinice JNA krenule su ka tim prelazima sa zadatkom da ih zauzmu, ali sa ne baš potpuno odrešenim rukama. Borbe su trajale nedelju dana. Nakon toga se JNA povukla. Problem je što su u međuvremenu počinjeni, ili su možda počinjeni, zločini. Dokaza nema, sumnji ima. Za njih do sada nije niko odgovarao.

  Jedan interesantan slučaj dogodio se na graničnom prelazu Holmec između tadašnje Jugoslavije odnosno Slovenije i Austrije. Slučaj je snimila austrijska televizija ORF i ponovo je izbio u javnost početkom ove godine. Prikazani su vojnici JNA, koji se nalaze u ostatku nekadašnje granične postaje, kako se predaju pokazujući beli čaršaf. Nakon toga, sa suprotne strane se čuju hici, zatim jauci, vojnici padaju.

  Tri ubijena mladića nisu imali ni po dvadeset godina života. Njihova sudbina vraćena je u centar pažnje nakon što je direktorka Helsinškog monitoringa za ljudska prava Neva Miklavčič Predan javno izgovorila da je nad njima počinjen zločin, posle čega je slovenačko tužilaštvo protiv nje pokrenulo postupak. Neva Predin ponovnim emitovanjem snimka dokazuje da su njene tvrdnje, po kojima je slučaj Holmec zapravo prvi dokumentovani zločin u bivšoj Jugoslaviji, istinite:

  „Oni drže beli čaršaf i ide rafal – i oni padaju. Sad neki kažu oni se sakrivaju, oni su sad pali, na trbuh su legli, a onda su lijepo odšetali kući i išli su svojoj majci. Npr. da je to tako, još uvijek je to ratni zločin, jer se rafal uputio na ratne zarobljenike.“

  Bez obzira na to kako ovaj još uvek nerasvetljeni slučaj bude okončan, u Sloveniji je, to je danas potpuno jasno, tokom kratkog rata bilo događaja koji su u najmanju ruku diskutabilni. Naši novinari su razgovarali sa nekim od učesnika slovenačkog rata 1991. i sa članovima porodica žrtava.

  Josip Birkić iz Semeljaca kraj Đakova imao je 1991. godine 18 godina i služio je JNA u Sloveniji. Teško je stradao u zapaljenom tenku 28. lipnja 1991. godine kada je slovenska Teritorijalna obrana pucala po njegovom i još tri tenka na talijansko-slovenskoj granici Rožna Dolina, Nova Gorica, koji su tamo stajali bez ikakve nakane da borbeno djeluju.
  Birkić je sve opisao u pismu, koje je ovjerio kod javnog bilježnika, priložio medicinsku dokumentaciju i poslao ga Slovenskom helsinškom odboru. A novinarima ga je u Zagrebu pročitala predsjednica odbora Neva Miklavčič Predan:

  „Kad sam ja izašao van iz tenka, na meni su gorjele hlače i košulja, pa sam legao na pod da se ugasim, a Slovenci su pucali po meni, pa sam s uzdignutim rukama, sa kojih mi je visjela opečena koža, potrčao iza jedne zgrade gdje su se već bila sakrila dvojica drugih vojnika, da bi nakon nekoliko trenutaka teritorijalci ponovo zapucali po nama i tom su prilikom jednog vojnika pogodili u prsa i on je nakon nekoliko minuta umro pred mojim očima.“

  Predsjednica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar, koja je jučer posjetila Birkića, kažu da su iz plamtećeg tenka uspjeli iskočiti Birkićevi kolege – Suad Husičić i Žepča, Vehdin Ćosić iz Jablanice i Miroslav Rajić iz Vojnića, a sam Birkić, krupniji od njih, zapeo je u uskom otvoru:

  „Kako je tenk gorio, on dok se izvlačio držao se za taj užareni tenk, tako da su mu skroz izgorjele ruke, dlanovi, šake, mišići i tkivo. Izgorjela su mu leđa, koljena, lice, kosa… 85 posto površine tijela. Uspio se izvući iz tenka, legao je na pod i valjao se da se ugasi, međutim oni su stalno po njemu pucali. Znači, Josip Birkić i mi također smatramo da je povrijeđena Ženevska konvencija, da je povrijeđeno humanitarno pravo jer oni nisu borbeno djelovali i iako su bili ozlijeđeni, što je bilo vidljivo, na njih je pucano.“

  Birkić kaže da je slovenska televizija snimila taj događaj i objavila oko 15. srpnja 1991. godine. On je ostao trajni invalid, do sad nije uspio ostvariti nikakva prava jer se tretira kao „ničiji“, pa je preko hrvatskog Državnog odvjetništva odlučio tužiti slovensku državu:

  „Mislim da je počinjen veliki zločin prema meni i mojim kolegama od strane Teritorijalne obrane Slovenije, za koji do sada nitko nije odgovarao, a trebao bi.“

  Predsjednica Slovenskog helsinškog odbora Neva Miklavčič Predan još je kazala da se zbog medijske blokade u Sloveniji odlučila za press konferenciju u Zagrebu, gdje se očitovala i tvrdnja ministra obrane Srbije i Crne Gore Zorana Stankovića o već poznatom slučaju Holmec. On je, naime, ustvrdio da su trojica vojnika s tv snimke u Holmecu identificirani i živi, te da se manipulacijama ne smiju dizati tenzije između Srbije i Slovenije:

  „Ja sam definitivno uvjerena da je to pritisak iz Slovenije, gdje je u biti sada glavni problem svjedočenje Milana Kučana i odgovornost za te stvari.“

  * * * * *

  Marko Martinović iz Domajevaca iz Bosanskog Šamca danas je stopostotni invalid. Prije 15 godina, kao dvadesetogodišnji regrut JNA, na redovnom služenju vojnog roka u Sloveniji, u lipnju 1991. godine, napadnut je zajedno sa još svojih 12 kolega.

  Od 13 vojnika, koliko ih je i bilo u tenku, kada su ih napali slovenski policajci i vojska, preživjela su samo trojica, među kojima i Marko. Danas se za Marka brine njegova majka Pavka:

  „Marko je zadobio povrede glave i mozga. Skoro nikako ne čuje. Bio je dva mjeseca u bolnici u Ljubljani, niti je mogao govoriti, niti hodati, niti jesti. Mjesec dana je bio u komi.“

 • Sale

  Sličnu sudbinu s Markom dijeli i Suad Husičić iz sela Željezno Polje kod Žepča. On je kao osamnaestogodišnji vojnik JNA nastradao u Rožnoj Dolini u Sloveniji. Danas je Suad sedamdesetpostotni invalid i bez ikakvih primanja preživljava sa suprugom i dvoje djece:

 • Sale

  Bio sam u tenku, tenk se zapalio, ruke su izgorile, lice izgorilo, noga ranjena. Posljedice su najveće na nozi, u zglobu. Kako je gorilo, od tih gasova su mi stradala i pluća, imam i posljedice na plućima. To i noga su mi najgori. Zbog ruku, kad je vruć zrak ne smijem izlaziti. Moram se čuvati vrućine jer mi otiču ruke. Kad su jake hladnoće, tada mi puca koža. Moram se dobro čuvati, dobro se zaštiti.“

 • Sale

  Snimci austrijske televizije ORF koji dokazuju zločine nad vojnicima JNA u Holmecu u Sloveniji 1991. godine, objavljeni su u medijima prvi put 1999. godine. Prvi koji je imao hrabrosti da pokrene pitanje procesuiranja ovih zločina je Slovenski helsinški komitet za ljudska prava. Zbog toga je Republika Slovenija podnijela tri kaznene prijave predsjednici ove organizacije Nevi Miklavčič Predan. Gospođa Miklavčič Predan smatra da Slovenija mora priznati odgovornost za ove zločine:

 • Sale

  To su bili jako mladi vojnici, koji čak nisu ni obuku još nisu bili završili, a koji su se našli u toj situaciji. Karaula je bila napadnuta od strane TO i naše policije. Po nekim podacima u toj Karauli je inače regularno boravilo oko 22 ročnika – to je mala Karaula – a podaci govore da je u vrijeme napada tamo bilo devet ročnika JNA, a okolo oko 350 do 400 teritorijalaca i policajaca. Sami su se pohvalili u novinama da su ispalili oko 100 tisuća metaka.“

 • Sale

  Država Bosna i Hercegovina se još nije oglasila glede ovih zločina u Sloveniji. Za regrute JNA iz Bosne i Hercegovine, koji su 1991. godine stradali u Sloveniji, još uvijek nitko ne odgovara.

 • Sale

  Kakve pravne mogućnosti stoje na raspolaganju porodicama žrtava. Ivo Josipović je profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjak za međunarodno pravo i svakako jedan od bolji poznavalaca kaznene problematike ratnih zločina na području bivše Jugoslavi

 • Sale

  JOSIPOVIĆ: Slovensko pravo poznaje načelo legaliteta i oficijelnosti, što znači da bi slovenski državni odvjetnik, ako postoji osnovana sumnja da je počinjen ratni zločin – podsjećam da ratni zločini ne zastarijevaju – treba pokrenuti kazneni postupak. Naravno, postavlja se pitanje – što ako on to neće? Naravno, uvijek možemo govoriti o tome je li njegova procjena da nema zločina dobra ili nije, ali ako na neki način prevlada mišljenje da zločin postoji, a da ga Slovenija ne želi procesuirati, onda to naravno jeste problem za Sloveniju kao državu, unutarnji problem, ali pretpostavljam da bi trebao biti i određeni međunarodni problem. U svakom slučaju, uvijek postoji mogućnost da države čiji državljani jesu stradali prilikom tog događaja započnu kazneni postupak. Naravno, bez okrivljenika ne mogu puno napraviti, ali vjerojatno bi se raspisala neka tjeralica, bile bi poduzete određene istražne radnje i osobe koje navodno jesu sudjelovale u tom događaju bi sasvim sigurno imale problema sa izlaskom iz Slovenije.

 • Sale

  RSE: Međutim, zanimljivo je da Slovenija, očito, kroz svoje nacionalno pravosuđe to pitanje ne želi pokretati ili je nedovoljno aktivna, za razliku, recimo, od pravosuđa Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine koja pokreću suđenja za ratne zločine. Zašto je Slovenija, po Vašem mišljenju, toliko distancirana od počinjenih ratnih zločina na njenom teritoriju?

 • Sale

  GJENERO: To je afera koja je bila vrlo istaknuta u slovenskoj javnosti pred dvije ili tri godine. O tome su puno pisali slovenski mediji i bila je tamo provedena policijska istraga, ali pod čvrstim političkim nadzorom i bila je dosta velika politička afera. Svi slovenski politički akteri tvrde kako je ta istraga provedena vrlo nepristrano i kako je utvrđeno da nikakvih povreda Ženevskih konvencija u tome slučaju nije bilo. Akteri u civilnom društvu naravno tvrde nešto sasvim drugo.
  Činjenica je da je afera Holmec, zapravo, u slovenskoj političkoj javnosti nekako tinjala još negdje od 1994. ili 1995. godine. Godine 1994., ako se ne varam, bio je raspušten Slovenski helsinški odbor, on je izgubio kredibilitet kod Međunarodne helsinške federacije, a dva su bila razloga brisanja slovenskog sa popisa helsinških odbora: jedan je bio neaktivnost, a drugi je bio upravo odnos tog odbora prema pitanju afere Holmec. Afera Holmec se nadalje, subfloris, ne potpuno jasno i ne potpuno javno pojavljivala i u svjedočenju predsjednika Kučana na suđenju Slobodanu Miloševiću. Afera Holmec se nadalje spominjala u nekoj Bijeloj knjizi o kršenju ljudskih prava, koju je Vojska Jugoslavije pripremila i podastrla Haškome sudištu. Ta afera je bila i predmetom marginalnog sudskog tretiranja pred Haškim tribunalom, ali nikad se nije došlo do merituma stvari.

 • Sale

  Kancelarija državne tužiteljke Slovenije, Barbare Brezigar, reagovala je veceras na optužbe iz Srbije da je tokom rata za osamostaljenje u Sloveniji tokom borbi na graničnom prelazu Holmec počinjen ratni zločin. U saopštenju se naglašava da je u Sloveniji već 1991. godine nadležni državni tužilac utvrdio da tokom borbi na Holmecu nije bilo sumnji za činjenje krivičnih dela, a da je isto 1999. godine utvrdila i grupa državnih tužilaca za posebne slučajeve.

  O tom događaju postoje i zapisi u kojima komandir 1. čete 26. odreda Koroške govori šta se događalo tog dana: “U 10.30 se predala prva grupa vojnika JNA. Kao što je rekao komandir stražarnice, poručnik je pobegao ali pre nego što je pobegao pucao je u leđa još jednom vojniku, jer je taj hteo da se preda. Žalosno je što je oficir JNA hteo na taj način da održi moral i istovremeno zahteva od vojnika da napadaju pripadnike Teritorijalne odbrane i milicije. Druga veća grupa vojnika JNA se predala u 13.30.“

  Od ubistva vojnika prošlo je više od 15 godina, ali slovenačke vlasti za sada nikoga nisu uhapsile niti optužile za ovaj zločin. Javnost u Sloveniji je za slučaj Holmec prvi put je čula početkom 1999. kada je o tome izašao članak u “Slovenskim novicama”, da bi slučaj kasnije dobijao sve veću pažnju nakon što je Helsinški monitor Slovenije o tom zločinu počeo da govori kao o prvom dokumentovanom ratnom zločinu sa prostora bivše SFRJ.

  (Blic)
  Kao reakcija na te tvrdnje Odbora, kako kaže njegova predsednica Neva Miklavčić-Preden, državno tužilaštvo je protiv nje pokrenulo tri postupka zbog navodne slobode govora i verbalnog delikta.

  Miklavčić-Preden za B92 navodi i da joj kao kazna za te postupke sleduje od tri meseca do pet godina zatvora: “Naše vlasti su same isprovocirale sve te medijske pogrome oko toga. Leševi i kosturi ispadaju iz ormana nakon mnogih godina, vrlo je važno šta se dešavalo u Sloveniji. Dajte da to razmotrimo, ali ne preko leđa nevladinih organizacija za ljudska prava koja na to ukazuju, već dajmo suštinu toga. Kad se pokrenuo ovaj proces protiv mene ja ne mogu klevetati ako se to stvarno dogodilo, ako imam snimak”.

  Ratni zločin ne poznaje granicu, kaže za B92 portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić: “Da li se desio u Sloveniji, da li se desio u Srbiji, u Hrvatskoj, Bosni ili Makedoniji uopšte nije važno. Važno je da taj zločin vidi svoj epilog u sudskom postupku. Mi ćemo da prikupimo građu i ućićemo u razgovor s našim kolegama tužiocima iz Slovenije. Postoje stvari koje se rade iako mi ne možemo neposredno da procesuiramo nekoga ko živi u Sloveniji, ali svakako možemo da damo svoj doprinos da se sve to obelodani i da se na neki način inicira postupak koji će se voditi pred slovenačkim sudom. Tu nema politike, samo je priča o eventualnom, možda prvom ratnom zločinu koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije”.

  Ratni zločini ne zastarevaju a prema važećim propisima, tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji nadležno je da vodi istragu o ubistvu državljana Jugoslavije u Sloveniji. Ovdašnje tužilaštvo može da se pozove na međunarodne ugovore o saradnji i da zatraži pomoć slovenačkih vlasti i pravosudnih organa.

  Iako je izvesno da slovenački državljani ne bi bili izručeni Beogradu da im sudi, Ljubljana bi mogla da omogući saslušanje osumnjičenih i svedoka i da finalizuje istragu. Ukoliko Slovenija odbije bilo kakav oblik saradnje, pravosudni organi u Srbiji bi, bar teorijski, mogli da podignu optužnice protiv Slovenaca i tražiti od Interpola da oni budu stavljeni na međunarodne poternice.

  Kučan: Mislio sam da nisu, ali jesu
  O snimku ubistva vojnika JNA govorilo se i u Haškom tribunalu na suđenju Slobodanu Miloševiću. Svedok tužilaštva, nekadašnji predsednik Slovenije Milan Kučan, potvrdio je majan 2003. godine da je istraga slovenačkog tužilaštva ustanovila da su vojnici ubijeni: “Mislio sam da nisu ubijeni, kao ratni zarobljenici, ali se ispostavilo da, nažalost, jesu ubijeni.”

 • Sale

  Haški tribunal nije se, međutim, bavio zločinima u Sloveniji, ali se za ubistvo vojnika JNA sada zainteresovalo Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji, koje je do značajnih dokaza o tom slučaju došlo posle preuzimanja dokumentacije nekadašnjeg vojnog suda.

  • ALERON

   Ali sem mogoče na kašnem sbskemu portalu ?????

 • Tweety Bird

  Tiho pa mirno stat !!! Brez pregovarjanja…kapish desnosučni ????

  Ivan Maček – Matija je bil slovenski partizan, general, politični komisar, prvoborec in narodni heroj !!! Jasno?

 • Sale

  Slobodan Pantelić mučki ubijen na karauli Škofije. Slovenija je “neokaljana ratnim zločinom” ušla u Evropsku uniju, pa će zato svim sredstvima nastaviti da negira kako je na graničnom prelazu kod karaule Holmec prilikom raspada SFRJ počinjen ratni zločin, uprkos poznatom podatku da su tokom leta 1991.godine u Sloveniji poginula 42 pripadnika JNA.

 • Sale

  Ako slučaj Holmec pokušavaju da “zature” i da ga izbrišu sa spiska ratnih zločina tokom raspada SFRJ, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu ne bi smelo da olako pređe preko ratnog zločina koji je počinjen na tadašnjoj jugoslovensko- italijanskoj granici, kod karaule Škofija, 29. juna 1991. godine. Toga dana pripadnici slovenačke teritorijalne odbrane zarobili su i metkom u potiljak ubili Slobodana Pantelića, starog 45 godina, kapetana prve klase, iz garnizona u Ilirskoj Bistrici, rođenog u zlatiborskom selu Šljivovica. Tada su ubijeni i Branko Sedlar, star 37 godina, građansko lice na službi u JNA iz garnizona Rijeka i Osmani Mehmedin, star 21 godinu, vozača na redovnom služenju vojnog roka iz garnizona u Ilirskoj Bistrici, a rodom iz Makedonije. Sva trojica su bili u vozilu “picgauer” koje su zaustavili teritorijalci, na silu ih izvukli iz vozila i mučki likvidirali, pucajući im u potiljak. Nakon toga su teritorijalci iscenirali sukob i smrt ove trojice pripadnika JNA “smestili” u borbenu paljbu, da bi se prikrio ratni zločin. Više od petnaest godina i slovenačko i srpsko pravosuđe ćute o ovom slučaju ratnog zločina. O ovom zločinu prvi je progovorio u svojoj knjizi Uspomene na početku oružanog sukoba u Jugoslaviji 1991. godine Konrad Kolšek. Slovenac Kolšek je inače te godine bio komandant Pete vojne oblasti sa sedištem u Zagrebu, kojoj j pripadala i Slovenija i poznato je da su ga Sloevnci odmah proglasili za izdajnika, a vojni vrh u Beogradu 29. juna razrešio te dužnosti, a posle tri meseca je penzionisan. O ubistvu Pantelića, Sedlara i Mehmedina, Kolšek piše:
  “Indikativan je izveštaj pomoćnika komandanta za političko pravni sektor 13. korpusa, pukovnika Mirka Vukanovića koji je u 11,30 časova poslao službeno nadređenoj komandi, pukovniku Predojeviću sledeće: “Na graničnom prelazu Škofije neočekivno su nas napale oružane snage Slovenije, pri čemu su izgubili život kapetan 1. klase Slobodan Pantelić, leš su našli u karoseriji, vojnik-vozač Mehmedin Osmani, našli smo ga u kabini vozila, i vozač-civil čiji smo leš našli na karoseriji. Svi su bili ubijeni metkom u potiljak. Njihova tela su naknadno ubačena u vozilo. Ovu trojicu pukovnik Krtinić je 29.juna 1991, godine poslao sa karaule Škofije na istoimeni granični prelaz, a izvršena obdukcija pokazala je da je “picgauer” upao u zasedu, a njih terojica sa leđa hicem u glavu likvidirani….” napisao je Kolšek, a u istoj knjizi zabeležio je i sledeće:
  “Za ovom trojicom poslato je pojačanje, oklopno vozilo koje su slovenački teritorijalci gađali protivoklopnim ručnim bacačem. Tu su još teško ranjena dvojica starešina, koji su prevezeni u Beograd, ali su podlegli ranama. Ranjeni su još dva oficira i jedan vojnik ali su uspeli da se dočepaju granice gde su im u pomoć priskočili italijanski vojnici….”, zapisao je Kolšek. Ovu verziju događaja na karauli Škofije potvrdilo je i nekoliko svedoka na jednom ročištu u sudu u Ljubljani, među njima je bio i tadašnji predsednik opštine Kopar. Ali, sve je to bilo uzalud, jer zvaničnoj Sloveniji nije stalo do istine, već da prikrije sve slučajeve ratnog zločina koje su počinili njeni teritorijalci.
  Pogumni slovenski teritojajci

  • FUCK COMMUNISM

   Ej, tole je slovenski portal. Pisi slovensko ali odjebi!

 • Tweety Bird

  MIRNO !!!

  Ivan Maček – Matija je bil slovenski partizan, general, politični komisar, prvoborec in narodni heroj !!! Jasno?

  • FUCK COMMUNISM

   Crkn, gnoj!

   • Tweety Bird

    Nič crkni gnoj…Po nemškem napadu in okupaciji Jugoslavije je Matija Maček z ostalimi zaporniki komunisti skopal tunel pod zidovi zapora in 22. avgusta leta 1941 v skupini 32 zapornikov pobegnil. Z njimi se je priključil fruškogorskim partizanom v Sremu…Kapish?

    • FUCK COMMUNISM

     CRKN, GNOJ!!!

     • Tweety Bird

      Heroj Matija Maček je spomladi 1944 je odšel v Vrhovni štab NOV in POJ in doživel nemški desant na Drvar…Kaj si pa ti voluhar doživel? Prst v rit od JJ :)

     • FUCK COMMUNISM

      OK, noces sama crknt, ti bo nekak treba pomagat! Macek je bil en navaden komunajzarski izdajalski morilec, ki je sam rekel, da je bil razlog za boj predvsem prevzem oblasti in ne “osvoboditev naroda”. Treba je it na njegov grob, ustrelit vanj in se nanj posrat! Macek je govno, tako kot ti!

  • traktor

   Med malico. V glavnem pa je bil psihopat, množični morilec in mafiozo.

   • Tweety Bird

    Matija Maček je imel same visoke funkcije. Od ustanovitve 1948 je bil do 1958 predsednik Zveze borcev Slovenije. Dobil je mdr. red narodnega heroja in junaka socialističnega dela (1968). Veljal je za sivo eminenco slovenske politike. Njegova sestra je bila Pepca Kardelj, svak pa Edvard Kardelj… SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU !!!

 • Sale

  Zlatiborac Slobodan Pantelić, kapetan 1. klase, bio je oženjen Slovenkom, njeni sunarodnici su ga mučki ubili

  Slobodan Pantelić, mučki ubijeni kapetn 1. klase JNA, bio je jedan od petoro dece Mileve i Obrada Pantelića iz zlatiborskog sela Šljivovica. Završio je Podoficirsku školu i više od deset godina živeo u Sloveniji, u garnizionu Ilirska Bistrica. Tu se oženio slovenkom Marijom, sa kojom je dobio sina Ljubena. Povremeno su dolazili u Slobodanovu rodnu Šljivovicu. Pripadnici JNA i građani Ilirske Bisterice koji su ga poznavali, voleli su ga i poštovali kao časnog čoveka. Slobodanova rodbina u Šljivovici za njegovu pogibiju saznala je 1. jula 1991. godine. Sa tugom tih julskih dana Slobodanove starije komšije u Šljivovici sećale su se kako su njihovi očevi i dedovi tokom Drugog svetskog rata u svoje kuće primili slovenačke porodice proterane u to vreme sa svojih ognjišta. Krajem juna prošle godine, na petnaestu godišnjicu od Slobodanove pogibije, razgovarala sam sa njegovim mlađim bratom Milojkom, koji mi je između ostalog pričao kako će se on i još dvojica Slobodanove braće, Petar i Milomir do kraja života sećati kako su išli u Sloveniju jula 1991. godine da nađu mrtvog brata:

  • rubec

   Spelji se v srbijo bedak. Mučki ubijen ko je popil liter šljive hahaha. Građani su ga voleli hahahaha. Bedak.

 • Sale

  Odmah po saznanju za Slobovu smrt, krenuli smo ka Sloveniji. Došli smo do Splita, a tu je trebao da nas po dogovoru sa snahom Marijom čeka jedan čovek i da nas preveze do Ilirske Bistrice. Svi smo bili u crnini, čekamo. Hrvati nas sa podozrenjem posmatraju, i jedan veli, sigurno su im nekoga ucmekali… Čekamo tog čoveka, nema ga. Onda se snaha Marija javi, i kaže, nije ga smela poslati. Razumemo njen strah, nosi srpsko prezime.. Borila se sa sobom… Nakako dođemo do Bistrice. Zgrada u kojoj je živo Slobo je pod prismotrom. Onda mi pravo odemo u garnizon, odatle zovemo snahu da je pitamo gde želi da sahranimo Sloba. Kaže, želi da Slobo “ostane” u Sloveniji, a u garnizonu nam savetuju, terajte ga u Srbiju, ovde će mu skrnaviti grob… Uspemo kod JNA da Sloba sa telom vojnika iz Makedonije bude prebačen u Beograd, i sahranili smo ga na Bežanijskom groblju….”.
  Slobodanov brat Milojko i ovo mi je prošle godine rekao: “Kada smo u julu 1991. godine stigli u Ilirsku Bistricu raspitivali smo se kako je poginuo naš Slobo, i svi su znali da je ubije metkom u potiljak. Njegovo telo i tela još dvojice poginulih tri dana su ležala na mestu pogibije, jer niko iz JNA nije smo da priđe, a kada smo se u vojnoj komandi dogovarili oko sahrane, nismo se smeli istim putem vraćati za Srbiju. Išli smo preko Mađarske. Eto, vidite, petnaest godina kako nam je brat poginuo, a ni slovenačke, ni srpske vlasti neće da otkriju imena Slobovih ubica…

 • Sale

  Iako se prema nekim izvorima znaju imena ubica pripadnika JNA na graničnim prelazima Holmec i Škofije, a s obzirom da Slovenija ne priznaje da je na njenoj teritoriji tokom ratnih sukoba počinjen ratni zločin, teško je poverovati da će Milojko Pantelić iz Šljivovice ikada saznati ko je ubio njegovog brata Slobodana. Ipak, Milojko se nada da će biti suđeno ubicama, jer kaže, pravda je spora, ali dostižna…. U procesu raspada SFRJ ruke mnogih su ostale krvave, ali neki su uspeli brže-bolje da ih operu, i da sakriju svoj zločin, a Evropa ih je oberučke primila… Ali, dela ratnih zločinaca ne zastarevaju…

 • Tweety Bird

  Kardelj je bil kot Drnovšek ali Peterle. Prišel je kot gospod, povedal kakšen vic in naročil. Prijazen človek. Maček je bil drugačen, od novih mu je najbolj podoben Janša. Rad je prišel v uniformi, bil je strog in natančen možakar, nisi se mu smel zameriti :)

  • von Rhein

   Je imel vse prste na rokah?

 • Sale

  Zato sam zapretio teritorijalcima da neću dozvoliti da bilo koga ubiju, i ako nas ne diraju mi nikoga nećemo sigurno povrediti. U svemu sam postupio po zakonu tadašnje države SFRJ gde se izdaja kažnjava po čl.159 KZ, a i po Ustavu zašto sam se zakleo da ću štititi i ljude i sredstva koja su mi poverena, po cenu svog života. Nisam pristajao na ucene i podmićivanja, kada mi je za predaju skladišta i ljudi nuđeno pola miliona tadašnjih nemačkih maraka od strane slovenačkih vlasti. Najvažnije mi je bilo da sačuvam živote mladih vojnika i sredstva

  • Franc Šink

   Nisam znao da ste srbi takvi heroji!

  • Soave

   Slovenska vojska.

 • Sale

  Čak sam moju porodicu ostavio u stanu, u Mokronogu, da se snalazi sama. Nisam niti ratni profiter niti izdajnik, već čovek koji je obavljao svoj posao u skladu sa zakonima, i drago mi je da su svi vojnici zdravi otišli svojim kućama. U suprotnom, da sam se predao, ili da sam bio ubijen, pitanje koliko bi i mladih života tu još bilo ugašeno.”

 • Sale

  Ali, istovremeno, nijedan međunarodni sud, čak ni običan forum, nije izveo pred lice pravde pripadnike TO Slovenije, koji su u junskom ratu 1991. ubili 44 vojnika i starešine JNA, a ranili 184. Prvi kojeg su teritorijalci ubili u Sloveniji bio je mladi Čačanin Ratko Jovanović, na odsluženju u jedinici JNA u Vrhnici, koji tada nije napunio ni 19 godina.

  • Franc Šink

   Pedri ne znate što je rat.

 • Sale

  Svi zločini TO Slovenije opisani su i dokumentovani u specijalnoj studiji koju je, odmah te 1991, pripremio i objavio Vojnoizdavački i novinski centar JNA u Beogradu, pod nazivom „Istina o oružanom sukobu u Sloveniji”. Ali, za te žrtve međunarodna pravda je gluva i slepa.

  • Franc Šink

   Boga ti.

  • Soave

   Resnica ???

 • Sale

  Tako će ostati samo da se prepričava kako je Grujović pretio da će dići skladište u Mokronogu, ali malo ko zna da je on time izveo jedinstven vojnički podvig. Naime, blagodareći njegovim pretnjama i na njegov zahtev, teritorijalci su oslobodili mehanizovanu kolonu JNA, koju su tog dana napali u Rožnoj dolini, ubili trojicu vojnika, 16 ranili i 118 zarobili. Nisu im dali da izađu iz transportera satima, pa su nesrećni vojnici pili sopstvenu mokraću iz šlemova, niti su dozvolili pristup lekaru da bi pomogao starešini JNA koji je bio pogođen hicem u oko.

  • Franc Šink

   Izgleda da imaš res kockasto glavo.

 • Sale

  pomenutoj studiji dokazuje se da je u nedelju, 30. juna 1991. Sežanom čitavog dana kružio automobil sa megafonom iz kog je odjekivala poruka: „Srbi, napustite Sloveniju, bićete poklani”. Istovremeno, komandant i glavni inspektor brigade milicije Saveznog SUP-a, koje su Slovenci zarobili i zaključali u zemunicu, slušali su cele noći kako se ispred vrata oštre noževi i sve vreme kuca sat detonatora. Čuvari su im davali cigarete uz napomenu: „Kuća časti poslednju želju.”bojte se teritojajci pridejo po vas

 • Sale

  Slučaj “Holmec” samo je jedan od mnogobrojnih događaja koji su se tokom tragične 1991. godine odigravali na prostorima Slovenije. Podmuklo ubistvo vojnika Milana Tanaskovića, koga je policajac zamolio da mu pripali cigaratu, a “zahvalio” hicima iz automata

 • Sale

  TENKOVSKA jedinica majora Danila Radovanovića došla je po zadatku, 27. juna, na aerodrom “Brnik”. Tri čete teritorijalaca i specijalne snage milicije Slovenije neprekidno su atakovali na ovu formaciju JNA, tako što su ispred sebe puštali civile, koji su vojnike vređali, gađali kamenjem i drugim predmetima.
  Iza civila su se nalazili teritorijalci sa raketnim bacačima, iz kojih su pucali na tenkove. Shvativši da vojnici neće da potežu oružje na civile, teritorijalci su to zloupotrebili i uništili jedan tenk. U napadima na jedinicu JNA ranjen je jedan vojnik, kome je bila neophodna medicinska pomoć. Smešten je u transporter sa kojeg je bilo skinuto naoružanje, a postavljena bela zastava. Međutim, na transporter je otvorena vatra i ranjena su još dva vojnika i oficir.
  * PRILIKOM napada na vojnu jedinicu na “Brniku”, slovenački teritorijalci su kao zaklon koristili i novinare. Tako su krajem juna i nastradala dva austrijska poslenika javne reči koje su pustili na pistu aerodroma, ali nakon prekida vatre. Dok su novinari postavljali kamere, iza njih su se teritorijalci pripre­mali za napad. Jedinica JNA je bila prinuđena da otvori vatru, pri čemu su novinari poginuli.
  * CARINIK Miki Bogdanović, koji je bio prebačen sa bugarske granice na granični prelaz Rožna dolina, bio je zarobljen ali je sa još jednim kolegom uspeo da se oslobodi. Sklonili su se u kasarnu u blizini Nove Gorice, gde su bili svedoci podmuklog napada teritorijalaca. Bio je na snazi prekid vatre, a u kasarnu je stigao hleb, pa su trojica starešina i dva vojnika pošli da ga donesu. Kad su vojnici podigli gajbe, teritorijalci su, s leđa, otvorili vatru na njih. Dva oficira su teže povređena, a jedan lakše. Niko nije imao oružje kod sebe.

  • Franc Šink

   Svele zašto se nisi znašao iz pred mog nišana. Kukavice jedna.

   • večni srb

    Mogoče zato, ker si stisnil rit.

 • Sale

  KRAJEM juna, na jednom putu, kolona vozila koju je vodio kapetan prve klase Dragan Blagojević naišla je na barikade i zaustavila se. Nakon kraće borbe došlo je do prekida dejstava, a kapetan je izašao iz oklopnog vozila radi pregovora. Neko od teritorijalaca pucao mu je u leđa i teško ga ranio.
  * SLIČAN zločin odigrao se i 29. juna, dvanaest sati nakon uspostavljanja primirja, u blizini graničnog prelaza Škofije. Napadnuto je vozilo JNA koje je prevozilo hranu za vojnike. Bilo je propušteno iz blokade, a u povratku je zapucano iz zasede. Kapetan Slobodan Pantelić, građansko lice na službi u JNA Branko Sedlar i vojnik Osmani Nedžmedin ubijeni su hicima u potiljak.
  * PRIPADNICI TO Slovenije su 2. jula, kršeći dogo­vor o prekidu oružanog sukoba, iz svih raspoloživih sredstava napali jedno vojno skladište. Kada je vodnik Afrim Misimi zatražio kontakt sa napadačima, kako bi ih upozorio na postignuti dogovor, lišen je slobode i oko šest sati držan sa lisicama na rukama. Vodnik Misimi i jedan od vojnika koji je ranjen prilikom napada, kome inače nije pružena nikakva medicinska pomoć, zadržani su kao taoci.

  • Soave

   Slovenska vojska !!

   • večni srb

    Nato soldateska.

    • Soave

     Hja. . . boljše slaba izbira, kot nobena.

     • večni srb

      Hm… zakaj nismo potem preprosto prevzeli del Zagrebške garnizije JNA, ki je bil lociran pri nas in jih spremenili v svojo žepno vojsko?
      Ostale republike so to naredile, verjetno zato,ker so itak imeli svojo republiško garnizijo, pa tudi ni bilo razlogov, da ne bi obdržali kar že imajo in so pošteno plačalali.

     • Soave

      Ostale ?? Govoriva o EU, ali o ostalih Jugo republikah ?

     • večni srb

      Govoriva o vojakih Ministrstva za obrambo, leta 1990,za katere jaz trdim, da jih ni bilo, ker jih ni moglo biti, ti pa sanjaš, da smo imeli takrat neko svojo nejugolosvansko vojaško formacijo, celo pod komando republiške vlade, kar preprosto ni in ni moglo biti res.

     • Soave

      Kaj pa so potem bili ? Revolucionarji, kot partizani ?

 • marker

  Kacin in Kučan sta navlekla v SV vse oficirje iz bivše JLA, ki danes delajo sramoto SV.

 • Franc Vidrih

  Svele-srale,Jugoslavije niveč. S cirilico se pridruži Putinu, v Sibiriji ima še dovolj prostora.

  • Steiermark

   pa po azijatske kavkazu tudi….divjaki pašejo k divjakom!

 • Sale

  Pogumno Slovenija in slovenci bodo plačali SLUČAJ stradanja vojnika Milana Tanaskovića, koji je bio je na straži u jednom skladištu JNA, pokazao je najprizmeniju bestijalnost naoružanih slovenačkih policajaca. Ovo skladište su krajem juna 1991. godine opkolili i blokirali, ali nisu otvarali vatru. Vojnici i pripadnici policije čak su međusobno redovno komunicirali i raz­govarali o besmislenosti sukoba. Posle dva dana, jedan pripadnik MUP-a prišao je žičanoj ogradi i zamolio Milana Tanaskovića da mu pripali cigaretu. Kada je vojnik pokušao da to učini, policajac je ispalio više rafala iz automat­skog oružja i usmrtio ga.
  U toku prekida vatre, koje je JNA dosledno poštovala, pripadnici tzv. Oružanih snaga Slovenije izvršili su preko 50 napada na jedinice JNA.

  • marker

   Ni juge več, pozabi na to…

   • večni srb

    Nikoli se ne sme pozabiti, to so vendar zgodovinska dejstva, na katerih je utemeljen naš narod.

    • von Rhein

     Oslarija.JU ni temelj drugega kot kriminala.

 • Sale

  BEZUMNOST
  REZULTAT bezumnog divljanja oružanih sastava Slovenije 1991. godine su 44 mrtva pripadnika jugoslovenske vojske – po šest oficira i podoficira, 30 vojnika i pitomaca, jedno građansko lice na službi u JNA i jedno neidentifikovano lice. Ranjena su 184 pripadnika JNA.

  TAJNA
  PODACI iz brošure “Istina o oružanom sukobu u Sloveniji” bili su tajna za širu javnost. Zašto se toliko godina ćutalo o zločinima nad pripadnicima JNA u Sloveniji, može samo da se nagađa.
  Poznato je da je vojska svojevremeno obavezala sve oficire da ćute o događajima u Sloveniji, a čak je i roditeljima poginulih vojnika bilo zabranjeno da o tome govore.

  • Franc Šink

   Kaj so oni sploh iskali tu. Srbska komanda jeli?

   • večni srb

    Nepoboljšljivi so, ne da se to popraviti, zgleda imajo v genih.

  • Soave

   Slovenska vojska je že bila takrat. Ne oružani sastavi !!

   • večni srb

    A res, pod čigavim ministrstvom vlade pa?

    • Soave

     Peterletovim

     • večni srb

      Lahko poveš kdaj točno je bil ustanovljen MORS in kdo točno so bili njihovi vojaki, glede na dejstvo, da je bila milica za sebe, teritorialce pa smo seveda razpustili , ker smo spadali pod JNA?

     • Soave

      1990

     • večni srb

      In kdo so bili njihovi vojaki?
      (miličniki in teritorialci zagotovo ne, republike SFRJ pa niso smele imeti svojih paravojaških enot)

     • Soave

      Iščeš dlako v jajcu, ali mene vlečeš za?
      Kaj pa so bili komunisti v letih 41 – 45 ???

     • večni srb

      Lepo te prosim, jaz sem bil zraven, ne meni razlagat, takrat je bilo še kako pomembno kdo kam spada.
      Predstavljaj si danes, pa kdo te bo gledal, ko nam boš razlagal, da si del neke privatne vojaške korporacije ali celo oboroženih sil tujega naroda, ne se hecat…

     • Soave

      Kdo pa so bili del privatne . . . .

     • večni srb

      Nobene druge oborožene sile ni bilo, to ti razlagam, edino ljudska milica in teritorialne enote JNA, torej mi. Nobene slovenske vojske ni bilo.

     • Soave

      Nisi mi odgovoril na dve vprašanji.
      Kdo. . . . mi ?
      In kaj so bili komunisti med letom 41 – 45 ??
      Katera država je že tisto bila ?

     • Soave

      Ne razumem, kje te čevelj žuli.
      Bil si zraven, in ? Pa govoričiš o privatni. . .
      Kje pa si potem bil? V JLA ?

     • Soave

      Kdaj si bil zraven? Ko so komunisti delali revolucijo? A oni pa niso bili paravojaška formacija?

 • Sale

  POGINULI
  STARIJI vodnik Miroslav Šandor (1956), VP 7660 Pleso, stariji vodnik Mirko Brndušanović (1959), VP 7464 Varaždin, poručnik Dragan Bubalo (1964), VP 7464 Varaždin, zastavnik Mustafa Hadžiselimović (1949), VP 7464 Varaždin, poručnik Eldin Hrapović (1965), VP 7660 Pleso, kapetan Milenko Jorgić (1956), 7660 Pleso, potporučnik Aleksandar Milošević (1970), VP 2465 Jastrebarsko, kapetan Anton Mrlak (1950), VP 3880 Pleso, kapetan Slobodan Pantelić (1946), VP 7640 I. Bistrica, vodnik Rama Salihi (1969), VP 2950 Sežana, stariji vodnik Bojanče Sibinovski (1959), VP 3880 Pleso, kapetan Zoran Stojanović (1955), VP 4142 Murska Sobota, građansko lice Branko Sedlar (1954), VP 9481 Rijeka.
  Poginuli su i vojnici Stipo Đati (1968), VP 3672 Postojna, Ljubo Babić, VP 8164 Maribor, Dejan Bjelogrlić (1971), VP 7464 Varaždin, Branko Bojanić (1971), VP 3293 Karlovac, Halil Cucak (1972), VP 8866/9 Zagreb, Dušan Dejanović, VP 2465 Jastrebarsko, Popaj Halimi, VP 3672 Postojna, Fahir Imamović (1972), VP 3293 Karlovac, Antonije Šimunović (1972), VP 7646 Dravograd, razvodnik Zoran Ješić (1972), VP 7646 Dravograd, Ivan Jeličić (1972), VP 5312 Vrhnika, Ratko Jovanović (1972), VP 5312 Vrhnika, Florim Kasumi (1971), VP 3293 Karlovac, Mirko Lučić (1970), VP 1298 Ribnica, Goran Maletić, VP 7646 Dravograd, Zoran Mirković (1972), VP 8866 Zagreb, Stojan Miletić, Vojko Obradinov (1970), VP 4848 Koprivnica, Dragan Đokić, VP 2465 Jastrebarsko, Nedžmedin Osmani (1970), VP 7640/11 I. Bistrica,
  Muhamed Palić (1971), VP 2146 N. Gorica, Franc Špelko (1971), VP 8164 Maribor, Borislav Pivač (1972), VP 8164 Maribor, Špiro Ponjavić (1972), VP 5312 Vrhnika, Dragan Rodić (1969), 6919 Niš, Domagaj Sotinac (1968), 5312 Vrhnika, Goran Stanković (1972), VP 2146 N. Gorica, Obrad Stevanović (1971),
  VP 2146 N. Gorica, Slobodan Stojković (1972), VP 5312 Vrhnika, Milan Tanasković (1972), VP 1098 Kranj, i jedan neidentifukivan pripadnik JNA.

  • Franc Šink

   Pa več kot polovico zgoraj naštetih je umrlo na hrvaškem. Kaj bluziš?

 • Soave

  NOVA ????? ZAKAJ DOVOLITE, DA TALE KOMENTATOR TUKAJLE PISARI ŽE ENO URO ??
  STE NORI, ALI KAJ ??

  • Rožle

   Pa saj ne PISARI ampak LEPI …

   • Soave

    Je popolnoma vseeno.
    Ko pa nekdo od naših napiše kakšno kritično besedo, pa hitro blokirajo ??

   • Tweety Bird

    Pa kdo to pisari in lepi? Naj ga kura brcne :)

 • marker

  Svele, če napadeš neko državo, se bo ta branila in bodo padle žrtve.

 • Soave

  3X HURA ZA PETRA !! Pa se pejmo kdo bo koga! Dobro si se spomnil !!

  • večni srb

   Tečen trol, ki se ne more znebiti svojih frustracij na drug način, ker ne najde normalno družbo.

   • Soave

    Hi. . . hi. . . Ti že veš!

    • večni srb

     Brez skrbi, vse je pod kontrolo.

     • Soave

      Tako. Vsak skrbi za svojo.

     • večni srb

      Edino vprašanje je, kdo je začel in zakaj, s kakšnim ciljem, a ne.

     • Soave

      Blagor tebi, ki ti je prav vse jasno.

     • večni srb

      Zaenkrat mi še ni treba lagati samemu sebi.

     • Soave

      Aja ?? Samemu sebi ?
      Zanimivo. Imaš kaj od tega. Izgleda da ne. Saj kar naprej trdiš svojo. Torej nisi prepričan

   • Soave

    Kdor pozna toliko muzike kot Peter, ne more imeti frustracij.

    • večni srb

     Kdor nima frustracij, mu nimaš kaj vzet.

     • Soave

      Zakaj bi pa kar naprej nekaj jemali ?
      Raje kaj daj.

     • večni srb

      Ne vem, to dela država, sem se zgleda nalezel mentalitete.
      Najprej običajno braniš kar je tvoje, ne vem za tebe.

     • Soave

      Čigave pa ?

     • Soave

      Kaj pa je v tem primeru o katerem se pogovarjava – tvoje?

 • Soave
 • FORT WORTH

  Najlepsi dan zmagovalcef je bil, ko smo v Kopru gledali in kontrolirali ukrcavanje zgubaskih bednikov na ladje.
  Jebes ti vaso blesavo cirilico je nekdo glasno povedal.
  Odnesite si jo s seboj in se opankarji NE vracajte.
  NIKOLI !
  Dolgo potem sem razmisljal :
  Pa to so čisti turčini…
  Prej, kot jim je fklopilo, kaj se pravzaprav dogaja so ze bili na ladjah.
  Odnesli so fse, tudi pasje ute.
  Tisti dan smo se smejali in se zabavali do jutra.

  To je bila voznja v eno smer. Brez povratka !!

  • Soave

   Odnesli so vse.
   Tudi radiatorje in električno napeljavo !!

   • Steiermark

    Česar pa niso uspeli “odnesti”, so pa razbili – kot npr. na carinarnicah, stekla, umivalnike, školjke itd……..

    • Soave

     To imajo v genih.
     Saj so tudi na Hrvaškem razbijali i zažigali.

     • Steiermark

      jugokomunistični ravbarji in vandali!

  • Matija

   V bistvu niso turčini. Srbjanci imajo cirilico, turčini pa tiste črke s pikcam k švabi.

   • FORT WORTH

    Turčini s cirilico.
    Da bi prikrili njihov izvor so navalili na cirilico in se na veliko bratijo z rusi…
    Rusi so jim v drugi vojni morali osvoboditi Beograd.
    Sami niti tega niso zmogli
    Komaj vsak 10 srb je bil partizan.
    Vsi ostali so bili cetniki !!

    • Steiermark

     Pa ti verjameš, da so jim rusi “osvobodili” beograd? Jaz ne, ker tam ni bilo “okupatorja”, bili so četniki, ki so pa srbi – kakršnikoli že so, so vedno srbi….. Pravtako kot sem včeraj slišala od Leljaka, ki je povedal, da so Maribor “osvobodili” bulgari….. Hallo????????? Kaj so pa meli za “osvobajati” Štajersko, ki je bila izpraznjena od Nemcev, takoj potem, ko je Nemčija kapitulirala! Moji starši so mi povedali, npr. mama, kako je bilo v Nemčiji – na Štajerskem ni bilo nobene vojne, razen da so nas Nemci ščitili pred vdori raztrgancev oz. banditov, pa tudi z njimi ni bilo veliko problemo, ker razen ropanja , posiljevanja in tudi kakšnega kmeta so zaklali, ker se jim je upiral, ni bilo nobenih problemov! Ko so pa pozno poleti, “vkorakali” bulgari, na že “osvobojeno” štajersko ozemlje, so pa mladi ljudje, ki so jim poprej pripravljali “dobrodošlico”, s transparenti in jih čakali na vhodu v vas, in ko so jih od daleč zagledali, ta smrdljivi razcapani, neobriti divjaški balkanski gnoj, so pometali transparente v jarke in pobegnili domov! Zakaj tudi ne povejo, kako je bilo pa v Prekurju, ko so rusi, tudi po “kapitulaciji Nemčije” pravtako prihrumeli rusi v vasi, divjaki in umazani razbojniki, ki so samo ropali, posiljevali itd.
     Fuj, pa vsa ta tendenciozna razglabljanja o naših “osvoboditeljih”, ki so za nas predstavljali in pomenili samo “v suženjstvo zaklete”!

  • totex39

   Ne bi bilo slabo v današnjih časih to ponoviti za vse priseljenci, ki so se spet nagnetli k nam s pomočjo kućanove elite.

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

  • Soave

   De si ne boš kej nardila.

   • Tweety Bird

    ..čiv čiv…in en veliki cmok :)

    • Soave

     Kako pa kaj mucek Silvester ?

   • Rožle

    Kako to misliš naredila??? pa sej ni pederka …

    • Soave

     Oh, no, tako se reče. . . Kdo in kaj je ta on, ali ona, me niti ne zanima. Danes je veliko zaslužila.

  • Olga_10

   A ovira udbaše kot ste vi?

 • Tweety Bird

  Copy-paste…specialno za Petra :)

  Ivan Maček – Matija, slovenski partizan, general, politični komisar, prvoborec in narodni heroj, * 12. marec 1908, Spodnja Zadobrova, † 1. april 1993, Ljubljana.

  Leta 1941 je vstopil v NOB. Od marca do oktobra 1942 je bil politični komisar, nato pa do marca 1944 komandant Glavnega štaba NOV in POS; takrat je postal načelnik odseka za notranje zadeve. Njegova sestra je bila komunistka Pepca Kardelj.

  AVSENIKI IN GOVEJA ŽUPCA, TO STE PRAVI SLOVENCI…ne pa Matija Maček:-)

 • Soave
 • DJURO SUMAR

  Maček Matija je bil velik domoljub.

 • Olga_10

  Bravo gospod Breznik! Jasno in glasno!
  Uničevanje slovenske vojske je namerno! Levičarji ne morejo preboleti noge, ki jo je dobila v rit njihova zločinska JLA! Zato tudi omogočajo zločincem, da se vračajo v Slovenijo in vlečejo pokojnine! Prav tako sodišča oproscajo zločince kot je Popov! Pri njem imamo srečo, da ne upa priti v Slovenijo, ker so ga na Hrvaškem obsodili in ga čaka pravična kazen!
  Vsi na volitve! Izvolimo desnico, izvzemimo slovensko vojsko iz javnega sektorja in ji vrnimo ugled in dostojanstvo, ki ji pripada!
  Rešimo Slovenijo!

  • večni srb

   Zločinska JNA… najbrž misliš s tem na našo teritorialno obrambo, ki smo kršili zakone SFRJ, nismo spoštovali ukazov hrvaških predsednikov in smo se uprli.
   Ocenili so, da je situacija dovolj resna za posredovanje vojske, danes bi naredili isto, pa še kaj drugega…

 • Soave
 • Tweety Bird

  Odlikovanja Matije Mačka:

  -red narodnega heroja
  -red ljudske osvoboditve
  -partizanska spomenica 1941

  • Beli Medo

   A reda morilcev pa ni dobil?

 • Tweety Bird

  Ivan Maček Matija je bil eden tistih skromnih komunističnih revolucionarjev, ki se nikoli ni javno izpostavljal pri svojem delovanju, saj je vedno pridno delal v ozadju za revolucionarno stvar našega socialističnega samoupravljanja, brez da bi za to terjal kakršnokoli posebno pozornost ali boniteto.

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil človek, ki mu je bila revolucija bistvo njegovega življenja. V partijo je vstopil popolnoma neizobražen, iz nje pa izšel kot najmogočnejši možgani, ki so vodili neizprosno borbo zoper zlovešče fašistične okupatorje in njihove izdajalske hlapčevske sodelavce….Tudi danes ste desnosučni hlapci…svojemu firerju :)

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil eden najpopolnejših kadrov Titove KPJ! Šolal se je v Moskvi, bil je dober ilegalec, saj je veljal za zanesljivega delavca v političnem podzemlju, poleg tega se je vedno izpostavljal nevarnostim in jih znat tudi premostiti… JJ pa se je skrival v kleti Cankarjevega doma…in preprodajal orožje :) !?!?

 • Tweety Bird

  Matija Maček je v času robije v Sremski Mitrovici, leta 1941 pomagal organizirati enega največjih uspehov KPJ med 2. SV – beg 32. obsojenih komunistov pred sigurnim pokolom, ki bi ga nad njimi izvršili ustaši, če bi se v zaporu zadržali še kak dan več. Pobegnili so tako, da so prav na pobudo tovariša Matije izkopali skrivni podzemni rov, ki so ga s težkimi mukami in v veliki tajnosti pred stražarji kopali nekaj tednov. Kot v ameriškem filmu “The Shawshank Redemption.”…Tim Robbins. Matija je bil pravi as !!!

  • Tweety Bird

   Pobeg je bil tako sijajno in genialno zasnovan in organiziran, da ni ostal zadaj niti en komunist. Prav vsi so uspeli pobegniti sigurnem pokolu. Rešena je bila pomembna komunistična elita! Ko so robijaši v drugih zaporih, kjer so bili zaprti navadni kriminalci, zvedeli za drzen beg komunistov, so vsi naenkrat začeli evforično vzklikati, “NAJ ŽIVIJO NAŠI KOMUNISTI!”

 • Soave
 • Tweety Bird

  Matija Maček je odigral pomembno vlogo pri razkrinkanju gestapovskih infiltriranih agentov znotraj partizanskih vrst, predvsem tistih na gorenjskem.Bravo Matija :)

 • Tweety Bird

  Tovariš Matija se je celo v svoji knjigi Spominov spraševal, kako je mogoče, da je neka majhna skupina, ki ni bila posebno izobražena ali izurjena za svoje delo, uspela prelisičiti najmogočnejšo obveščevalno službo tistega časa, Gestapa? Odgovor leži na dlani! To ni bila neka “navadna skupina“ borcev, temveč je to bila skupina prekaljenih revolucionarnih borcev, profesionalcev na svojem področju, ki so z vso svojo dušo in telesom verjeli v socializem in revolucijo, saj so bili pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenje in prenesti vse muke fizičnega mučenja brez da bi kogarkoli izdali! To so bili naši svetniki, eden izmed njih je bil tovariš Maček Matija!

 • Tweety Bird

  Kako je Titu uspelo zbrati tako fantastično skupino v razmeroma kratkem času? To je enako božjemu čudežu! Seveda, če verjamete v naključja. Jaz verjamem v človeka. Vem, da je bil Tito pravi človek za nalogo generalnega sekretarja partije. Poznal je dušo svojih ljudi, zato jih je znal pravilno razporediti na svoje funkcije. Vsak je pri tem odigral pomembno zgodovinsko vlogo. Nihče se ni nikoli izneveril ali koga izdal!.. JJ in SDS pa nonstop zapuščajo..kot da je garjevi. ZAKAJ LE ???

 • Soave

  Jojmene, jojmene…….ne morem več. Še tole za slovo. Zečer naprej !!
  https://www.youtube.com/watch?v=sZpTWmwOHw0

 • učko

  Jebat ga, SDS-ovci, bo treba rokave zasukat in se prigrebst do oblasti, pol pa delajte po svoje. Rdečuharji bojo pa delal po svoje in vas ne bodo spraševali, ali delajo prav ali narobe. Dokler boste pa lepo v “senčici vladali” Noriškemu kraljestvu, VAS PA KURC GLEDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Tweety Bird

   A JJ naj kurc gleda? OK :)

   • učko

    Jah, točno njega, tebi ga pa ne privoščim !

    • Tweety Bird

     Mene gleda od Tuneka lulek :)

 • Tweety Bird

  Tovariš Ivan Maček Matija se je po vojni umaknil v ozadje. Vendar tam ni ostal brez moči. Sicer nikoli ni aktivno posegal v politično dogajanje Slovenije :)

 • Tweety Bird

  Tovariš Matija se je pri vseh svojih odločitvah vedno zanašal na svoj zdravi razum in intuicijo, ki jo je razvil v času ilegalnega delovanja in obveščevalne dejavnosti. Bil je previden, kot vsak bister politik. To je to kar manjka JJ…ni bister :)

 • antimur

  Dokler bo Kučan migal in bo njegova golazen nastavljala takšne premiere kot je Cerar, Bratušca, Pahor in ministre za vojsko kot so nesposobneži in antislovenci, od Erjavca, Jelušičke, Jakiča, Vebra, Katičke (človeku gre na bruhanje, eden slabši od drugega), bo tako. Ta banda prekleta si dovoli, da nas sramoti po svetu, v naši okolici smo pa tako že povsem osamljeni, okrog nas se prebuja in razvija demokracija, samo Slovenci se s tem prekletim idiotom Erjavcem navezujemo na Ruse. Kako je ta klemfa nosata nesposoben in omejen, to ni več res in takšen idiot se gre zunanjega ministra.

  • Tweety Bird

   Dokler bo Kučan migal se bo gospodarska rast večala. To celo trdi EU :)

  • večni srb

   Kaj pa, če nam prav Nato to dela?

  • tonite falco

   Erjavec ni zunanji minister, ker ni sposoben kot za nič drugega kakor za hahle nosit na stranišče.
   Sicer kot minister moraš znati vsaj dva tuja jezika kot sta angleščina in nemščina ali več jezikov.

 • Tweety Bird

  RESNICA je ta, da Matija Maček ni aktivno posegal niti v osamosvojitven proces, čeprav malokdo ve, da je ravno njegov projekt Kočevske reke Sloveniji zagotovil tisto kritično trdnost, da je lahko vzdržala vse pritiske in se uspešno osamosvojila, ker je to takrat bila najugodnejša rešitev.

 • Tweety Bird

  IRONIJA: Tovariš Matija in njegovi možje so bili ključni faktor zgodovinskega ustvarjanja tudi v Drvarju, ko so nacisti leta 1944 poskušali z desantom ujeti Tita. Pomagal je organizirati evakuacijo vrhovnega štaba in tako rešil Tita pred skoraj gotovim polomom… Tega istega Tita, ki ga je oboževal Janez Janša…nekdanji komunist in pohodnik v Jajce :)

  • Matija

   V bistvu smo Slovenci lahko veseli, da smo imeli tovariša Matija in njemu podobne

   • večni srb

    Eden redkih normalnih hrvatov pri nas, pa še ta je znan predvsem po nečloveškem izživljanju. To so pač katolibani, tudi če so proti, nikoli ne pozabijo indoktrinacije iz časov, ko so bili še dojenčki.

    • Matija

     Tega pa nisem vedel, da je bil Maček katoliban

     • večni srb

      Saj ni bil rojen pod bukvo, sredi gozda, seveda je imel ljubečo mamo in očeta. Enim so brali Disneya, drugim pa Biblijo, v tem je razlika.

 • Tweety Bird

  Maček je imel tudi zlato mamo: “Če te bodo kdaj zaprli, fant moj, ostani pošten! Vzdrži. Nikogar ne smeš izdati!”… Bila je prava slovenska mati, ki je znala vzgajati svojega sina v pravem duhu, da je bil ta kasneje kos velikim naporom, ki so mu jih nalagale nesrečne zgodovinske okoliščine iz katerih je izšel kot absolutni zmagovalec in heroj slovenskega naroda in socialistične revolucije!

  • Tweety Bird

   Take ljudi danes rabimo! Prekaljene in odločne revolucionarje, profesionalne organizatorje in politike, ki znajo zagovarjati svojo smer z vso dušo in telesom. Ne pa neke kvazi borce, ki so se skrivali v kleti Cankarjevega doma in preprodajali orožje :)

   • Soave

    Ti si zgrešila poklic. Morala bi biti političarka.

    • tohuvabohu

     Saj ga nima, poklica namreč. Izdaja se za učitelja glasbe, pa pojma nima o glasbi.

     • Tweety Bird

      Moj Tunek je glasbenik, ne jaz :)

     • Soave

      Jasno. Saj s kopiranjem v muziki nikamor ne pridemo.

  • večni srb

   Mačka so zaprli tudi zato, ker je bil hrvaški komunist, take so ustaši najprej zatrli in iztrebili.

   • Tweety Bird

    Res je :)

    • večni srb

     Seveda, kako bi se sicer lahko hrvatom zaredili ustaši?

 • Aron

  Samo idiot gre v poklicno vojsko.

  • garfi

   leviČĆar ti si idiot pod nešteto imeni

   • Aron

    Dobivaš plačo zato, da greš na neke misije v tretje države, ki so samo krinka za širjenje ali ohranjanje imperijev kao ‘mirovna misija’. Waw! Nevem, kaj mora špilat v glavi takemu človeku.

    • stajerc5

     Verjetno mu spila mal vec kot tebi!

  • večni srb

   Zakaj idiot, v plačanski vojski dobiš dober psihološki profil, denar na misijah, potem greš lahko pa za privatnega varnostnika in zaslužiš še več denarja, ko braniš življenje kakšnega starega, bogatega fašista. Država pa pomaga.

 • garfi

  udbomafijci in leviČĆarji so oropali narod
  sedaj “reveže” rešuje nina zidar klemenČĆiČĆ v “projektu botrstvo” in leviČĆarska rtvZLO
  NE DONIRAJTE “HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM” ki so del problema
  DONIRAJTE SlovenskimDomoljubnimStrankam,ki so del rešitve !!!
  20 let “levih” “vlad” in IZGINILO JE 100 MILIJARD !!!
  https://www.sds.si/sodelovanje/postani-clan

 • Stajerka

  KDO daje pravico poslancu Škobernetu, da na veliko razpravlja o vojski in novih zakonih……on je v NAVZKRIŽJU INTERESOV, če še mu ni jasno…….

  • večni srb

   Po vsej tej korupciji in milijardah, jim lahko pomaga edino še močna vojska. Bog jih ne mara več.

  • Stajerka

   ti spodnji……a veš, da si v kleti pod ključem……

 • Bastian

  Leto 1943.Prisopiha Maček in še par njegovih skrivačev do osamljene kmetije kjer zaprosijo mamco da jih skrije. In jih res. V skrito klet. Za njimi pridejo nemci in pobarajo mamco kje so partizani. Ona nič. Zato ji odrežejo eno nogo. Zopet vprašajo kje so banditi. Ona molči in ji odrežejo še drugo nogo. In ko nemci odidejo, iz varne skrivne kleti pridejo heroji in rečejo: he he he mamca laž ima kratke noge!

  • FRANC3

   Skrivači in hostarji so tako delali, nekateri so celo postali heroji. Pokojnina pa do smrti in to ne majhna. Zato so vedno tulili: ZA KAJ PA SMO SE BORILI? ZA PENZIJE TOVARIŠI SKRIVAČI!!!!

 • Tweety Bird
 • Jakob Kovač

  Več je častnikov kot vojakov-podvojak,vojak,nadvojak poddesetnik itd-več jih komandira slabše je!

  • večni srb

   Saj v JNA so bili tudi zaposleni samo oficirji in obrtniki, moč je bila skoncentrirana v nabornikih, sodelavcih in ovaduhih ter raznih podvrženih organizacijah in klubih, kot so bili recimo gasilci ali radio amaterji.

 • Tweety Bird
 • Hribouc

  Prima povedano, g.Breznik!
  AMPAK, porka malora!
  Govorimo, analiziramo, beremo, modrujemo in sporočamo….lepo
  ——————————————-
  Kje so orodja Demokracije, ki jih niste uporabili ?
  VOJSKA V RAZSULU – IN – razpravljamo že mesece in mesece……..

  ALARM V MEDIJIH / TISKOVNE KONFERENCE, ena za drugo…
  ALARM V PARLAMENTU, KOMISIJA ZA NADZOR, itd
  ALARM – IZREDNO ZASEDANJE – predsednika Pahorja – Pička to mi delej – ali ni on vrhovni komandant ali kaj – seronje ?
  ALARM – interpelacije Cerarja, Katićke, itd !!!?
  Prijave odgovornih organom za kazenski pregon !?
  —————————————————————————————

  • večni srb

   Če se ne motim, ima vojska pri nas še vedno ista pooblastila kot policija, le da njih ne omejujejo nobeni civilni zakoni, podobno kot velja za zapornike v Gvantanamu, ki še obtoženi niso nobenega zločina, kaj šele, da bi se imeli kam za pritožiti.

  • FORT WORTH

   Borut Pahor vrhovni poveljnik slovenskih oborozenih sil…
   Pa to je opravilni NESPOSOBNEZ.
   Cesar se loti – VSE ZAJEBE !!
   Za B R U H A T !!

   • večni srb

    Vrhovni poveljnik je zato, ker je razglasil izredne razmere in aktiviral vojsko, ki sedaj kontrolira civilno sfero, sicer je v mirodobnih razmerah vrhovni poveljnik vojske Slovenska vlada oziroma ljudski parlament.

  • Stajerka

   nazadnje, ko je bila proti Cerarju vložena ustavna obtožba, so lewaki žrtvovali predvolilno bombico za Janšo…..verjamem, da so informacije o kreditu iz Bosne šparali za 3 tedne pred volitvami, pa so jo bili prisiljeni uporabit takrat, da so zaščitili Cerarjevo rit – Šarec še ni glih pripravljen…….VSE interpelacije so bile, žal, neuspešne…….90% vlade, poslancev in naroda PLJUVA ZDRAVSTVENO MINISTRICO – zanimivo je preživela vse interpelacije…….torej???
   kazenski pregon ??…..Škoberne in Kordeš sta izpadla najbolj poštena poslanca, ker sta Ahmada skrila v DZ……policija NI ugotovila nobenega znaka kaznivega dejanja :))))

 • Amerikanc

  Mogoče ga imajo pa gardisti namesto pisoarja,… kip namreč

 • Rožle

  DESNICA == RED … MIR … POŠTENOST … VZAJEMNOST … PATRIOTIZEM …
  **********************************************************************

  LEVICA == KAOS … NEMIR … KORUPCIJA … NACIONALIZACIJA … IZDAJA … HULIGANSTVO … DROGA
  **********************************************************************************************

 • Stajerka

  HEJ……..poslušam non-stop, da je problem vojakov po 45. letu za zaposlitev…….v državi mafije in lopovov na tone, vi pa ne veste te kam bi z izobraženim kadrom za varnost…….

  ko vojak napolni 45. leto in 1 dan, TAKOJ zaposlit na policijo……SPECIALNO, na meje, v hotele, v občine, v državna podjetja, na sodišča – POVSOD kjer samo zaudarja po nepoštenosti in lopovščini…….

 • Vojteh Dovč

  VETERAN VOJNE ZA SLOVENIJO ???????—–KOLKO JE BIL STAR 1991-
  -KOT KRKOVIĆEV SIN???
  https://www.facebook.com/nela.vovk/posts/10214102682715037?notif_id=1520855261771450&notif_t=notify_me&ref=notif

 • tohuvabohu

  Nova24, zakaj hudiča se greste medij, če ne znate moderirati komentarjev, tako da bi bilo branje vsaj za silo užitno? Tole danes je prava sramota. Žal. Tako ne gre več.

  • Tweety Bird

   Spat se spravi…

 • Slovenka

  Strojani?

 • Rožle

  Kaj Godnjič še vedno hrani v svoji zbirki žaro od Pepce Kardelj … ?

 • etrusk

  g. Breznik, lepo in ranica povedana . Se pa sprašujem , kdaj se bo spremenilo . je pa res , da je bilo že dovolj povedanega , sedaj je potrebno narediti-konec z to svinjarijo in iti v akcijo. Brez usmiljenja

 • Tweety Bird

  Tiho pa mirno stat !!! Brez pregovarjanja…kapish desnosučni ????

  Ivan Maček – Matija je bil slovenski partizan, general, politični komisar, prvoborec in narodni heroj !!! Jasno?

  • Aurelius

   !!! Brez pregovarjanja…kapish desnosučni ????
   slovenski
   Ivan Maček – Matija je bil partizan, general, politični komisar, prvoborec in narodni heroj !!! Jasno?Tiho pa mirno stat

 • Tweety Bird

  Matija Maček je imel same visoke funkcije. Od ustanovitve 1948 je bil do 1958 predsednik Zveze borcev Slovenije. Dobil je mdr. red narodnega heroja in junaka socialističnega dela (1968). Veljal je za sivo eminenco slovenske politike. Njegova sestra je bila Pepca Kardelj, svak pa Edvard Kardelj… SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU !!!

  • učko

   Smrt svinjam, klobase narodu !

 • Tweety Bird

  Kardelj je bil kot Drnovšek ali Peterle. Prišel je kot gospod, povedal kakšen vic in naročil. Prijazen človek. Maček je bil drugačen, od novih mu je najbolj podoben Janša. Rad je prišel v uniformi, bil je strog in natančen možakar, nisi se mu smel zameriti :)

  • učko

   Natančnost si je pridobil kot tesar, takrat cenjen poklic.

   • Tweety Bird

    Odlikovanja Matije Mačka:

    -red narodnega heroja
    -red ljudske osvoboditve
    -partizanska spomenica 1941

    • učko

     Jest mam pa taborniški veščini kuharja in plavalca, kar pa on sigurno nima!

    • slosin

     ..kakšen red je pa pokasiral, za svojo nepismenost…?

  • učko

   Moj mačkaron pa sam je, spi in serje, pa mal zeha.

 • Tweety Bird

  Copy-paste…specialno za Petra :)

  Ivan Maček – Matija, slovenski partizan, general, politični komisar, prvoborec in narodni heroj, * 12. marec 1908, Spodnja Zadobrova, † 1. april 1993, Ljubljana.

  Leta 1941 je vstopil v NOB. Od marca do oktobra 1942 je bil politični komisar, nato pa do marca 1944 komandant Glavnega štaba NOV in POS; takrat je postal načelnik odseka za notranje zadeve. Njegova sestra je bila komunistka Pepca Kardelj.

  AVSENIKI IN GOVEJA ŽUPCA, TO STE PRAVI SLOVENCI…ne pa Matija Maček:-)

 • Tweety Bird

  Ivan Maček Matija je bil eden tistih skromnih komunističnih revolucionarjev, ki se nikoli ni javno izpostavljal pri svojem delovanju, saj je vedno pridno delal v ozadju za revolucionarno stvar našega socialističnega samoupravljanja, brez da bi za to terjal kakršnokoli posebno pozornost ali boniteto.

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite @Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite @Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil človek, ki mu je bila revolucija bistvo njegovega življenja. V partijo je vstopil popolnoma neizobražen, iz nje pa izšel kot najmogočnejši možgani, ki so vodili neizprosno borbo zoper zlovešče fašistične okupatorje in njihove izdajalske hlapčevske sodelavce….Tudi danes ste desnosučni hlapci…svojemu firerju :)

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite @Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil človek, ki mu je bila revolucija bistvo njegovega življenja. V partijo je vstopil popolnoma neizobražen, iz nje pa izšel kot najmogočnejši možgani, ki so vodili neizprosno borbo zoper zlovešče fašistične okupatorje in njihove izdajalske hlapčevske sodelavce….Tudi danes ste desnosučni hlapci…svojemu firerju :)

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite @Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil človek, ki mu je bila revolucija bistvo njegovega življenja. V partijo je vstopil popolnoma neizobražen, iz nje pa izšel kot najmogočnejši možgani, ki so vodili neizprosno borbo zoper zlovešče fašistične okupatorje in njihove izdajalske hlapčevske sodelavce….Tudi danes ste desnosučni hlapci…svojemu firerju :)

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite @Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil človek, ki mu je bila revolucija bistvo njegovega življenja. V partijo je vstopil popolnoma neizobražen, iz nje pa izšel kot najmogočnejši možgani, ki so vodili neizprosno borbo zoper zlovešče fašistične okupatorje in njihove izdajalske hlapčevske sodelavce….Tudi danes ste desnosučni hlapci…svojemu firerju :)

 • Tweety Bird

  Nova24TV, takoj in nemudoma izbrišite @Petra !!!… Server vam hoče zabasat!!!…On je namreč stari komunist…ima udbovske metode…no :)

 • Tweety Bird

  Matija Maček je bil človek, ki mu je bila revolucija bistvo njegovega življenja. V partijo je vstopil popolnoma neizobražen, iz nje pa izšel kot najmogočnejši možgani, ki so vodili neizprosno borbo zoper zlovešče fašistične okupatorje in njihove izdajalske hlapčevske sodelavce….Tudi danes ste desnosučni hlapci…svojemu firerju :)

  • komar marko

   dragi moj,o HLAPCIH lahko veliko piševa, er se ve kdo je hlapec in kdo gospodar. Le zakaj so se vrstile zaplembe in zakaj ševedno ukradene slike visijo po stenah.Zakaj , zakaj? To je vprašanje za nas domoljube in ne za vas!

   • Sale

    Za hlapca pameten za hlapca vzgojen

  • Slovenec 33

   Kaj res ne znaš prikriti svoje topoumnosti.
   Pripadnost najbolj zločinski religiji v času obstoja človeštva nikomur ne more biti v čast, še idiotom ne.

   Bil je en verski blaznež, ki je pobijal slovenske rodoljube in omogočil skupaj s partizani največjo veleizdajo in nadaljevanje okupacije slovenskih dežel po koncu vojne.
   Velik del ogromnega števila morišč (več kot 600) gre na njegov rovaš.
   Vidi se, da ga topoumni produkti usmerjenega izobraževanja še vedno čislajo, čeprav se ve za njegova zločinska dejanja.
   Vidiš v tem je razlika med patrioti in idioti.

   • Sale

    Domosralca je pobijal une ko hodijo na maso gledat spohotnimi očmi otroke smrt desnim pedofilom amen Bog uniči vse desne in njihove satanisticne pedofilske cerkve amen

 • RATATA

  Nova24tv; res ste demokratični u 3PM!!!

 • večni srb

  Lepo, da so se potrudili in logistiko naše nato soldateske naredili kompaktibilno z nemško. To je bilo verjetno zelo pomembno, če ne glavna prioriteta.
  Kakšna je bila pa takrat nemška vojska, ki je za 100 milijonski narod bojevnikov, štela manj kot 100.000 nekih čudnih tifusarjev, oblečenih v plašče iz začetka hladne vojne, zavaljeni, zanemarjeni in popolnoma nesposobni za kakršno koli resno bojno delovanje. Brez zamewre, na internetu je polno dokumentarcev in se lahko vsakdo prepriča kaj je bil vzor našim nerojenim vojakom.

  Nerojenim pa zato, ker se jih večina teh naših herojev leta 1991 sploh še ni rodila, torej naj bi skupaj z nami osvobajali Slovenijo, ko so bili še v mislih nekih … raje ne rečem koga in kaj, enih majmunov tam verjetno, v glavnem.

  • komar marko

   si nerazumljiv.

   • večni srb

    Kateri letnik si pa ti, če si 1991, potem spadaš med ta mlade, ne med še nerojene.

    • komar marko

     res ne vem kaj si hotel povedati v zapisu.

     • večni srb

      Pa pustiva to, ali si vedel, da je zaradi ukrivljenosti lokalnega prostora, dejansko mogoče videti posledico pred vzrokom?

     • Sale

      Če rečeš desnemu retardi da je prizadet on tega ne razume

 • žogica

  Ti pa Janezu pišeš pesmice za lahko noč, se ti je vsaj zahvalil?

  • cosmosjasnovidec

   Tole misliš na tvojega Janeza soseda kateremu ga vsako zvečer pofafaš preden te zbuzerira v rit,če ni preveč nadevan z šmarnico ali sljivovko??
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

   • Goran Hvala

    Pa ti si 100% pedrajs….pises sam o ritopiku….tak da ti se kar sprenevedaj…vidim kam pes taco moli…buzi cosmo…

    • Valter BraniSlav

     Franci Danko je isti, prikriti buzi.

   • Sale

    Očetu si se že postal ali pa E ima usta polna dreka od mame med oralcem

   • žogica

    Se na Dobu ti v redu počutiš, zaprosi za eno vrtanje luknje v prazno glavo !

   • sunday

    po tem mu ga pofafa, ko ga zbuzerira!!!

  • Soave

   Piše o poslednji sodbi.

 • večni srb

  Minus 30, plus 45, sliši se kot cestno ogledniška služba, le da imajo tam pol manjše plače in se na njih nihče ne ozira. Če je to najhuje kar trpi slovenski vojak… brez besed.

 • Borut Zabret

  Kva spet Franc laze??

  • komar marko

   jap za une ki so še vedno na maškaradah in ljubitelje Lažgoš!

   • Sale

    Zbiram zamaske za črta in Jakoba

 • sprehajalec

  Ivana Mačka bi lahko uvrstili v rang podobnih nepridipravov med delavskimi socialisti. Kot Julius Streicher, ali pa Odilo Globocnik. Zvesti vojaki svoje levičarske partije torej.

  Pa ga lahko uvrstimo med njih? Pravzaprav ne, saj so omenjeni bili zločinci po poveljniški dolžnosti in ni indicev, da bi osebno ubijali. Kar pa ne velja za Ivana Mačka Matijo.

  Bil je najzvestejši aparatčik Josipa Broza v Sloveniji. Če bi mu Broz tako ukazal, bi brez razmišljanja likvidiral tudi Kardelja, Kidriča in ostale eminentneže. Če bi le Broz zaslutil kakšno deviacijo. Tudi lastno mamo, zelo verjetno.

  Priče so, ki so povedale, da se je še Broz norčeval iz njega, zaradi njegove slepe poslušnosti.

  • Matija

   Odilo Globočnik, vaš desničarski nacistični lopov, eden pomembnejših pri projektu koncentracijski taborišč in poveljnik Rižarne v Trstu, kjer je mnogo domoljubnih Slovencev umrlo.

   • sprehajalec

    Povej mi en razlog, zakaj bi bili delavski socialisti in Odilo Globocnik desničarji?

    Si ti ta ki odloča, kateri socialist je levičar in kateri socialist je desničar? Oziroma je to storila Kominterna?

    • Matija

     Zadeva je enostavna; vsi nacisti, fašisti, aparthaidisti, rasisti, whitepower, KKK,….. ste radikalni desničarji po vseh mednarodnih kriterijih. Far right.

     Mal iz wikija:
     “National Socialism (German: Nationalsozialismus), more commonly known as Nazism (/ˈnɑːtsi.ɪzəm, ˈnæt-/),[1] is the ideology and practices associated with the 20th-century German Nazi Party in Nazi Germany and of other far-right groups”…ja, far right

     • sprehajalec

      Kominterna je rekla drugače in v far right razvrstila socialdemokrate, anarhiste, in vse, ki niso bili komunisti. Odkod torej črpaš tvoje razvrstitve in kakšne reference imajo tisti, ki tako razvrščajo? Dolančev Faks za Bežigradom in učenost kulminirana tam?

     • Matija

      Mogoče se ti opiraš na kominternske definicije in te tebi predstavljajo neko oporno točko, jaz pobiram podatke iz mednarodnega spleta

     • sprehajalec

      Opiram se na PRVEGA, ki je svet razdelil na leve in desne. In ki je bil nesporna avtoriteta na tem področju. hebeš torej tistega, ki si je šele kasneje upal delati svoje razvrstitve, ko Kominterna ni mogla več do njega.

      ne vem zakaj je tudi on potem nabral samo tiste socialiste iz vsega nabora, ki so mu pasali v kontekst, tako kot tebi? Samoupravni socialisti Broza in agrarni komunisti Pol Pota? kaj ti so pa lahko levičarji, delavski socialisti pa ne smejo biti?

     • Matija

      Ampak ti, glede na tvoj intelekt, bi pa lahko vedel, da je delitev sveta na leve in desne precej primitivna delitev, delitev za neizobražene in nerazgledane. Precej natančnejša delitev je na konzervativce, liberalce in socialiste še natančnejša in precej bolj realna pa je po modelu političnega kompasa.

     • sprehajalec

      Osebno sem prepričan, da ima delitev sveta na leve in desne v osnovi delitev psihološkega profila v človeku na jemalce in dajalce. Levičarji, tisti ki jemljejo in desničarji, tisti ki dajejo.

      gre za eno prvobitnih delitev v človeškem profilu. Vse oblikovanje družbe posledično izhaja iz te osnovne delitve. zato potem levičarje vedno najdeš tam, kjer se jemlje in kjer so neki sloji oskrbovani.

     • Matija

      Mogoče res ampak tukaj se poraja vprašanje, kaj eni dajajo in kaj drugi jemljejo. To je lahko smrt, bolezen, izkoriščanje,…..

     • sprehajalec

      smrt, bolezen, izkoriščanje,..

      Pojmi zelo povezani z državami delavcev in kmetov pod vodstvi lenina, Stalina, Maota, strička Hoja, Kimi, Castri, Noriego, Brozom,,,,

     • Matija

      Smrt, bolezen, izkoriščanje so v domeni vsega človeštva. Recimo španski konkvistadorji, ki so v imenu krščanizma šli raziskovat in predvsem ropat po svetu, so tamkajšnje staroselce uspešno zdesetkal z boleznimi. izkoriščanjem,…

     • RATATA

      A si ti težko rodil, ko ti je župnik otroka naredil, kajti to kar opazim glede tvojega sovraštva desnice je zagotovo poporodni sindrom?

     • Sale

      Smrt bolezen otroci črt in Jakob se prodajajo

     • Meho

      Pa še mal iz zdrave kmečke pameti: Nationalsozialismus je še vedno sozialismus, pa če se po tleh mečeš. Isto sranje drugo pakovanje.
      .
      Torej si tud ti ene vrste far. Far-bukov.

      .

     • sprehajalec

      Matija ne zna jezikov, samo JNA srpski. Drugače bi vedel, da so delavski socialisti v Nemčiji govore pogosto začeli z;

      Warum sind wir Sozialisten?

     • Matija

      Matija zna jezike poleg JNA srpskega

     • sprehajalec

      matija ne zna, saj bi bil drugače bolj izobražen…

     • Matija

      Zna zna, ne skrbi za Matijata. In tudi izobražen je dovolj za tele forumske šleve na nori24

     • sprehajalec

      še dokaže naj se matija….

     • Matija

      Bo, ko bo potrebno in bo kak resen izziv

     • Sale

      Ti komunicirals z njimi .ne razumejo hlapcici

     • Sale

      Pričaj srbski da te CEO svet razumije

     • sprehajalec

      jezik čobana in njihovog čobanskog Kralja. So rekli leta 1918.

     • Matija

      Lej, lahko se razpočiš in prepričuješ, telovadiš, delaš stoje na trepalnicah,… ampak jest bom vzel mednarodno razlago za merodajno in ne neke mehokmečke zdrave pameti.

     • sprehajalec

      Ta “mednarodna” je zrastla za šankom Lovskega društva….

     • Matija

      Možno, zmen se z angleži,….

     • sprehajalec

      Kominterna je imela izdatno mrežo spleteno po svetu, vsa Zahodna socialistična gibanja so zrastla iz kominterne in njenih Ljudskih Front. Oziroma protiimperialističnih front.

     • Matija

      Aha, pol pa ok. Če ti tako rečeš, da so zahodnjaške enciklopedije in definicije plod kominterne bo pa že držalo

     • sprehajalec

      Levega gibanja, ki ima korenine v Marxovem manifestu, pa leninovi svetovni revoluciji. Od tam vse izhaja.

     • Matija

      Aha, ok, to bo

     • Sale

      Evgenika vse retarde desne kastrirat

     • Sale

      Jansevike si pozabo

   • Sale

    Peticija.zgrasiti javne WC na zadnjem počivališče fasisto huda huda barbarin hostel itd.drek gre h dreku

  • lili pili

   Tito je imal v vsaki republiki svojega maceka. Na hrvaskem je to bil stevo krajacic, tudi nedotakljiv kot macek v sloveniji.

 • Gor Pri

  Ljudem kot je bil Maček ni bilo dosti do ideologije kot take, ampak so izbrali tisto, ki bi jim čim lažje omogočila osebno okoriščanje. Šlo je izključno za egoizem! Potem pa so se zavedli, kot je tipično za psihopate, da obstaja možnost, da v kolikor pride na oblast “druga stran”, jih bo pobijala na enak način in so zaradi te bojazni bili primorani vstrajati in vladati s trdo roko.

  • Matija

   Točno tako, rad bi pa dodal, da takim modelom gre tudi za nadzor nad množicami, za moč nad njimi. Takih pa najdeš dovolj kjerkoli

   • večni srb

    Točno, lahko jih premagamo edino, če vsi stopimo skupaj. Torej nikoli.

   • Soave

    Imaš prav !! Nam vladajo že 70 let. . . . . . taki modeli.

 • Borut Stari

  Na bruhanje mi gre ko pomislim kdo je bil prvih10 let vrhovni poveljnik vojske države, ki ni bila njegova intimna opcija. Vrhovni poveljnik vojske v državi, ki je še danes ni priznal ne uradno ne neuradno. Mali cvergl iz Murgel kot prvi in za njim po vrsti Drnovšek, Türk in sedaj že drugo petletko komsomolec Pahor. Naj vas ne ćudi beda slovenske vojske ob naštetih vrhovnih poveljnikih od leta 1992 do danes. Četrt stoletja poveljevanja mentalno retardiranih dogmatikov komunističnega sistema.

  • večni srb

   Še huje je.
   Ko so leta 1992 nastali, so mislili, da so leta 1991 zmagali v vojni.

   • Steiermark

    retardirani jugosi pač!

    • Sale

     Ne mešamo še v vas plitek genetski bazen.retarda sta pa črt in Jakob ko Zrasteta bosta pedofilske v hozentregerjih amen

   • Borut Stari

    Kdo je zmagovalec v vojni za Slovenijo ni dvoma, Posrani ste pobrali šila in kopita in z repom med nogami iz Kopra z ladjo za večno zpustili našo deželo. S pomočjo retardiranih slovenskih komunistov se vas še nekaj privleče nazaj skozi stranska vrata. Misli si kar hočeš vendar JLA nima več svoje domovine.Prebivalci v in iz ostalih držav crknjene juge se zavedate, da je že socialni transfer za brezposelnost v Sloveniji višji od povprečnega balkanskega dohodka To danes tam dol na jugu vedo že zaradi tehnologije mobilnih telefonov v vsaki vukojebini. Zato bo ta nevarni pritisk imigracije v Slovenijo ostajal še naprej in deželo po junijskih volitvah čaka nekaj zelo težkih korakov.

 • Aresnica

  Čestitke gospod Franc Breznik – odličen in resnićen govor._Torej Aresnica (absolutna resnica)-
  __________
  Lep pozdrav

 • večni srb

  Začeli so zgleda isto kot Hitler, najprej so zatrli svoje neprilagojene ljudi in kritike, cigane in duševne bolnike, Piran pa podarili hrvatom, skupaj z vsem kar je bilo pri nas še kaj vredno. Zdaj bi pa radi še, da bi zgledalo kot, da so nas okupirali in nas hočejo asimilirati hrvati, pod okriljem Nato, ampak mi nismo nobeni bedaki in vemo kdo se za vsem tem skriva, a ne.

 • cosmosjasnovidec

  Vedno sem poudarjal,da tovarišica izdajalska podgana “katička” pod nobenim pogojem ne sodi v vojsko saj nima ustrezne vojaške izobrazbe niti za kuharico kaj šele za neko ministrico o čem nima popolnoma blage veze.
  Razen tega čefutarjem apsolutno ni mesto v vojski,ker se od njih lahko pričakujejo sama izdajalstva sovražniku v kolikor pride do vojne.Čefutarska cunja “katička” pa seveda že sedaj izdaja vse pomembne podatke v tujino balkancem v kar ni nobenega dvoma,ker vsi vedo več o naši SLO vojski kot pa vojaki sami.
  Kot prvo je nujna odstranitev oziroma izgon te čefutarske prasice katera je pokradla denar iz vojske ter z njim pokupila avtomobile za vso njeno čefutarsko zahojeno familijo kar je tudi vsem znano.
  Če bi v Sloveniji vladal red bi se jo moralo nemudoma postaviti pred sodišče ter ji zapleniti vso imetje kar ga ima tako kot vsem drugim lopovom na čelu copatarskega čefutarja “jankovića” in po spisku naprej.
  Vendar se samo govori ne ukrene se pa nikjer nič glede tega.
  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

  • Sale

   Cefutar ti serje v Hudo jamo.ti in tebi podobna govna plačamo izlet v bleiburg v barbarin hostel na skupinski samomor amen crknte Janševi

  • lili pili

   A zan buhtelj mahnic pa ima ustrezno izobrazbo, katicka je v vredu baba pa slaba ministrica..

 • Damjan Renko

  Javno vprašanje poslancu SDS Francu Brezniku
  V svojem vznesenem nagovoru in predstavitvi stališč strank na izredni seji državnega zbora 7. marca 2018 o stanju v Slovenski vojski je poslanec SDS Franc Breznik med drugim omenil, da je bil težje poškodovan med osamosvojitveno vojno za Slovenijo. Tako sem ga jaz razumel. V svojem slogu je povzdigoval zahodni svet in z veliko mero cinizma kritiziral vse, kar je bolj vzhodno. Čudim se, zakaj se je vrnil iz kapitalističnega raja, kjer se cedita med in mleko, v to bivšo socialistično sivino. Vendar me zanima nekaj čisto drugega.
  Poslanec Franc Breznik, povedali ste, kaj vse ste počeli med osamosvojitveno vojno, kje vse ste bili, tudi v Pekrah pri Mariboru. Moj veteranski poklon. In povedali ste, da ste bili težje poškodovani. To pa verjamem, da ni prijetna stvar. Resnično me zanima, pa še morda kakšnega najinega stanovskega tovariša, če nam lahko javno, v časopisu Dnevnik, natančno opišete, kje ste bili ranjeni, kdaj, kako, s čim in kdo vas je zdravil ter seveda – pri taki težji poškodbi domnevam, da ste se dlje časa zdravili v kakšni bolnišnici, če že ne v Univerzitetnem kliničnem centru. Ste bili kot težji ranjenec pozneje tudi odlikovani? Namreč, ne gre mi skupaj, kakor navajate, kje vse ste bili in kaj vse ste počeli, vmes pa ste bili še huje poškodovani. Z dolžino časa vojaškega spopada se mi to čisto ne ujema. Prosim, če lahko to podrobno pojasnite. Marsikoga to resnično zanima. Imate morda priznano kakšno invalidnino?
  Vljudno vas naprošam, poslanec Franc Breznik, še za en odgovor. Naj bo kolikor se da natančen. Natančen zato, ker vsakič navajate različne številke. Ljudje smo namreč v dvomih in zbegani. Gre pa za naslednje vaše trditve: na odboru za obrambo ste pred časom izjavili, da je »JLA zločinska armada« in da je v času delovanja pobila 600.000 ljudi, na drugi seji ste sicer omenili številko 500.000. O pobojih ljudi s strani JLA ste govorili tudi na zadnji izredni seji DZ. Številke, ki jih navajam, se lahko preverijo v DZ in na TV. Vam je, poslanec Franc Breznik, vseeno za 100.000 ljudi? Meni ni. Iskreno vas naprošam, če mi podrobno odgovorite, kdaj so te ljudi pobili, zakaj, na katerem kraju in kje so vsi ti ljudje pokopani? Meni je resnica nad vsem.
  Priznam, da za te stvari nisem vedel. Verjetno bi Jugoslavijo obsodili za genocid, saj smo vsa leta bili trn v peti marsikateri svetovni velesili in tudi kakšni sosednji državi. Pa do teh številk ni mogoče priti nikjer. Ste morda član kakšne tuje obveščevalne službe, da razpolagate s podatki, ki nam, navadnim državljanom, niso dostopne, kaj šele razumljive? Navajate jih izključno in samo vi, poslanec Franc Breznik. Koliko cest, mostov, pa vodovodov in drugih del so inženirci JLA naredili po domovini, vam seveda ni znano, še manj pomembno. Verjetno zato teh dejstev nikoli ne omenjate. Žal. Pomembna je resnica in izključno samo resnica. Dokažite jo, dajem vam priložnost.
  Če pridete do njih in če te vaše številke držijo, se grem kot bivši pripadnik te »zločinske« JLA, v kateri sem služil tudi jaz v takratni skupni domovini Jugoslaviji pred 44 leti, takoj predat na policijo. Moralna vest mi narekuje to gesto poštenosti. Kaj bo naredilo na tisoče Slovencev, ki so prav tako služili v JLA, ne vem. Se mi bodo pridružili? Upam, da se bo vsaj meni in še komu štelo v olajševalno okoliščino, da sem sedemnajst let služil v Teritorialni obrambi, z rdečo zvezdo na kapi, in potem še sodeloval v osamosvojitveni vojni.
  Poslanec Franc Breznik, vljudno vas naprošam za odgovor v Dnevniku. Naj bo brez političnega nakladanja in naj temelji izključno na resnici, iskrenosti in zgodovinskih dejstvih. Prosim.
  Srečko Križanec, Štore

  • xtc

   No ti si bil levo poškodovan v glavo,ko je z droga s Yugo zastavo padla zvezda dol.

   • Aron

    Kako je ziveti z IQjem amebe? Smilis se mi

  • von Rhein

   V ostalo se ne vtikam.Pritisk dvigne stalno nakladanje kaj vse je ju vojska (inženirci) zgradila.Ja,je gradila toda vse je v roku nekaj mesecev zaradi šlamparije propadlo.Mostovi,vodnjaki,ceste in še marsikaj. Vse skupaj je bila navadna propaganda za blef in poneumljanje prebivalcev.

  • lili pili

   Ta serator ti ne bo nikoli odgoboril, ker je vse kar govori laz in bolna fantazija…

 • xtc

  Komuniste sram?
  Od kdaj pa je tiste,ki se sklicujejo na “vrednote” ropanja,posiljevanja,požiganja,plenjenja,kraje in Hudih jam,in Šahtov ter zločinov,ter pisanja koga je treba vse pobiti,ker jih ogroža pri pohodu na oblast sram?

  • Sale

   Javni WC bo zgrajen nad Hudo jamo .tako da bomo lahko srali po fasistih

   • xtc

    Ne boste ne boste,,sicer pa ;ne želi drugin tisto kar sam ne želiš ,da drugi delajo tebi.

 • Goran Hvala

  Zmagovalno slovensko vojsko?!..;-);-)…cak prot komu so/smo ze zmagal?…pa kaksna vojna je to bla?..jest se spomnim kako smo klobasice in cevape pekl…no pol sm slisal da je neki pocl pa je blo glih ene 20mrtvih al pa se tisto ne..uni so se pa umaknil.sam se skladisca podminirana so pustil za sabo…no pol je imel pa vsak kmet svojo pusko ko je enkrat v luft zletelo…10 dnevna vojna…ceprav temu ne mors rect vojna ker s tem delas sramoto celotni vojaski zgodovini..;-)…vojna pa skor nobene zrtve…pac to ni nobena vojna..sam sreco smo imel da so se umaknil tak kot so se…ne bi glih napihoval tega epskega spopada…;-)
  Pa se to me zanima..proti komu so se borili potem pod pahorjevo vlado?? A smo se tud takrat kej osamosvajal pa de jest ne vem..no niti google mi ni znal obrazlozt…tak da dejte me mal razvestlit prosim…

  • von Rhein

   Zaupal ti bom”vojno tajno”. Če ne bi imeli blokiranih vojašnic in grožnjo,da gre ob večjem posegu vse skupaj z yu vojsko v luft bi se Adžović,Kradijević in ostali hrabro lotili napadov.Drugo…opozorilo zahoda je tudi povzročilo ,da so se yu oficirjem tresle hlače.Vse to spada v vojne dogodke brez atomske bombe na Slovenijo.

   Naknadno (11:15) dodajam…Uporabnik,ki je blokiran,torej poslan med podgane, naj se ne trudi s kakršnimikoli odgovori,mnenji ali polemikami raznih oblik.V radiusu mojih komunikacij ne obstaja.

   • Soave

    + + + + + +

   • Sale

    Miha butara.ti pa beri Janševe norcevske pravljice za črta in jakoba

   • Goran Hvala

    A to janseviki blokirate tiste ki niso vasih misli?…sam tolk da vem…

  • Soave

   Si pa res malo bolj počasnih misli.

   • Sale

    Pogumni pijani do amens teritojajci so streljali v hrbet 18 letne golobrade fante ki so nosili bele rjuhe v znak predaje.

    • Soave

     Ja, pa ja de. Ti si pa svečo držal.

   • Goran Hvala

    Sm sm…nimas kaj…a neb blo mal bedn da bi bli vsi pametni 100na uro…

    • Soave

     Nisem imela slabega namena s pripombo.
     In, ja. . . . . . ena in druga skrajnost sta slabi izbiri.

     • Goran Hvala

      Jst ti ne zamerim nic…na tem portalu sem itak vse sam clovek ne..;-)..saj je svoboda govora pa vsak pove kar si misli…ene pa vse takoj zaboli..pa vse je rdece ce ni po njihovo…tak da men je prej bolj smesno kot kaj drugega…

     • Soave

      Veš, kaj . . .. včasih sami malo pripomoremo, da nam kakšno zabrusijo. Pa nič hudega. Zakaj bi vsi morali trobiti v en rog ? Imamo pač različne izkušnje . In, na srečo, različno mislimo in to lahko tudi povemo.

     • Goran Hvala

      Ne vem kak je s tem da mislis po svoje na novi?..le kaj si potem ti?.;-)

     • Soave

      No, velikokrat se s kakšnimi zapisi ne strinjam. In to tudi povem , napišem.
      Drugače pa imam tega levega sistema poln kufer in srčno upam, da bodo desni politiki skupaj stopili. Ampak. . . . .prav vsi. Za naše potomce.

  • xtc

   Sej niso mogl nič več,potem ko so jim ZDA povedale,da samo en Mig ali Helikopter , samo vstopi v Hrvaško v smeri JEK,bodo splanirali Beograd-so se usr***,ko p****,brez avijacije pa so bili zanič.

   • Goran Hvala

    Aja tak je blo….

 • Sale

  POGINULI
  STARIJI vodnik Miroslav Šandor (1956), VP 7660 Pleso, stariji vodnik Mirko Brndušanović (1959), VP 7464 Varaždin, poručnik Dragan Bubalo (1964), VP 7464 Varaždin, zastavnik Mustafa Hadžiselimović (1949), VP 7464 Varaždin, poručnik Eldin Hrapović (1965), VP 7660 Pleso, kapetan Milenko Jorgić (1956), 7660 Pleso, potporučnik Aleksandar Milošević (1970), VP 2465 Jastrebarsko, kapetan Anton Mrlak (1950), VP 3880 Pleso, kapetan Slobodan Pantelić (1946), VP 7640 I. Bistrica, vodnik Rama Salihi (1969), VP 2950 Sežana, stariji vodnik Bojanče Sibinovski (1959), VP 3880 Pleso, kapetan Zoran Stojanović (1955), VP 4142 Murska Sobota, građansko lice Branko Sedlar (1954), VP 9481 Rijeka.
  Poginuli su i vojnici Stipo Đati (1968), VP 3672 Postojna, Ljubo Babić, VP 8164 Maribor, Dejan Bjelogrlić (1971), VP 7464 Varaždin, Branko Bojanić (1971), VP 3293 Karlovac, Halil Cucak (1972), VP 8866/9 Zagreb, Dušan Dejanović, VP 2465 Jastrebarsko, Popaj Halimi, VP 3672 Postojna, Fahir Imamović (1972), VP 3293 Karlovac, Antonije Šimunović (1972), VP 7646 Dravograd, razvodnik Zoran Ješić (1972), VP 7646 Dravograd, Ivan Jeličić (1972), VP 5312 Vrhnika, Ratko Jovanović (1972), VP 5312 Vrhnika, Florim Kasumi (1971), VP 3293 Karlovac, Mirko Lučić (1970), VP 1298 Ribnica, Goran Maletić, VP 7646 Dravograd, Zoran Mirković (1972), VP 8866 Zagreb, Stojan Miletić, Vojko Obradinov (1970), VP 4848 Koprivnica, Dragan Đokić, VP 2465 Jastrebarsko, Nedžmedin Osmani (1970), VP 7640/11 I. Bistrica,
  Muhamed Palić (1971), VP 2146 N. Gorica, Franc Špelko (1971), VP 8164 Maribor, Borislav Pivač (1972), VP 8164 Maribor, Špiro Ponjavić (1972), VP 5312 Vrhnika, Dragan Rodić (1969), 6919 Niš, Domagaj Sotinac (1968), 5312 Vrhnika, Goran Stanković (1972), VP 2146 N. Gorica, Obrad Stevanović (1971),
  VP 2146 N. Gorica, Slobodan Stojković (1972), VP 5312 Vrhnika, Milan Tanasković (1972), VP 1098 Kranj, i jedan neidentifukivan pripadnik JNA.

  • xtc

   Ni bilo velike škode .premal so jih naklestili.

 • Sale

  BEZUMNOST
  REZULTAT bezumnog divljanja oružanih sastava Slovenije 1991. godine su 44 mrtva pripadnika jugoslovenske vojske – po šest oficira i podoficira, 30 vojnika i pitomaca, jedno građansko lice na službi u JNA i jedno neidentifikovano lice. Ranjena su 184 pripadnika JNA.

  TAJNA
  PODACI iz brošure “Istina o oružanom sukobu u Sloveniji” bili su tajna za širu javnost. Zašto se toliko godina ćutalo o zločinima nad pripadnicima JNA u Sloveniji, može samo da se nagađa.
  Poznato je da je vojska svojevremeno obavezala sve oficire da ćute o događajima u Sloveniji, a čak je i roditeljima poginulih vojnika bilo zabranjeno da o tome govore.

  POGINULI
  STARIJI vodnik Miroslav Šandor (1956), VP 7660 Pleso, stariji vodnik Mirko Brndušanović (1959), VP 7464 Varaždin, poručnik Dragan Bubalo (1964), VP 7464 Varaždin, zastavnik Mustafa Hadžiselimović (1949), VP 7464 Varaždin, poručnik Eldin Hrapović (1965), VP 7660 Pleso, kapetan Milenko Jorgić (1956), 7660 Pleso, potporučnik Aleksandar Milošević (1970), VP 2465 Jastrebarsko, kapetan Anton Mrlak (1950), VP 3880 Pleso, kapetan Slobodan Pantelić (1946), VP 7640 I. Bistrica, vodnik Rama Salihi (1969), VP 2950 Sežana, stariji vodnik Bojanče Sibinovski (1959), VP 3880 Pleso, kapetan Zoran Stojanović (1955), VP 4142 Murska Sobota, građansko lice Branko Sedlar (1954), VP 9481 Rijeka.
  Poginuli su i vojnici Stipo Đati (1968), VP 3672 Postojna, Ljubo Babić, VP 8164 Maribor, Dejan Bjelogrlić (1971), VP 7464 Varaždin, Branko Bojanić (1971), VP 3293 Karlovac, Halil Cucak (1972), VP 8866/9 Zagreb, Dušan Dejanović, VP 2465 Jastrebarsko, Popaj Halimi, VP 3672 Postojna, Fahir Imamović (1972), VP 3293 Karlovac, Antonije Šimunović (1972), VP 7646 Dravograd, razvodnik Zoran Ješić (1972), VP 7646 Dravograd, Ivan Jeličić (1972), VP 5312 Vrhnika, Ratko Jovanović (1972), VP 5312 Vrhnika, Florim Kasumi (1971), VP 3293 Karlovac, Mirko Lučić (1970), VP 1298 Ribnica, Goran Maletić, VP 7646 Dravograd, Zoran Mirković (1972), VP 8866 Zagreb, Stojan Miletić, Vojko Obradinov (1970), VP 4848 Koprivnica, Dragan Đokić, VP 2465 Jastrebarsko, Nedžmedin Osmani (1970), VP 7640/11 I. Bistrica,
  Muhamed Palić (1971), VP 2146 N. Gorica, Franc Špelko (1971), VP 8164 Maribor, Borislav Pivač (1972), VP 8164 Maribor, Špiro Ponjavić (1972), VP 5312 Vrhnika, Dragan Rodić (1969), 6919 Niš, Domagaj Sotinac (1968), 5312 Vrhnika, Goran Stanković (1972), VP 2146 N. Gorica, Obrad Stevanović (1971),
  VP 2146 N. Gorica, Slobodan Stojković (1972), VP 5312 Vrhnika, Milan Tanasković (1972), VP 1098 Kranj, i jedan neidentifukivan pripadnik JNA.

 • Sale

  Ratni zločinci

  Pucanje u belu zastavu

  Pripadnici slovenčke policije likvidirali su dva vojnika JNA, odmah po njihovoj predaji 28. jula 1991. na graničnom prelazu Holmec. Osam godina kasnije, Sloveniju potresa afera obelodanjivanja tog događaja

  23.gif (34857 bytes)”Slovenske novice”, tabloid s verovatno najvećim tiražom u Ljubljani, šokirale su svoje čitateljstvo obelodanivši da su pripadnici Slovenačke policije u vreme tzv. desetodnevnog rata, vođenog juna 1991. godine, prilikom bitke za granični prelaz Holmec počinili ratni zločin nad regrutima JNA, zločin zbog koga bi neki od slovenačkih policajaca ili pripadnika Teritorijalne odbrane (TO) mogli da završe u Hagu. Novinar “Slovenskih novic” zaključio je da se radi o “mračnoj mrlji” zbog koje bi pojedini slovenački borci mogli da steknu ne samo počasni naziv branioca već i “etiketu ratnog zločinca”.

  “Na momente mi je izgledalo kao da snimamo film – na jednoj strani mi, rezervni policajci i teritorijalci, na drugoj jugoslovenska armija; snimatelji su bili Austrijanci, koji su ceo događaj pratili sa svog dela graničnog prelaza Holmec. Tada još nismo znali da je bitka za granični prelaz Holmec odlučujuća ne samo za nas Korušce nego za čitavu Sloveniju. Epilog je poznat – Holmec je posle dvodnevnih sukoba ostao u našim rukama, a potom su jedna za drugom pale i sve ostale karaule, od Olšave pa do Kaplje”, prisećao se na prvu godišnjicu “odlučujuče bitke” tridesetjednogodišnji rezervni policajac Dejan Geršak.

  ODMAZDA: Ono čega se Geršak nije setio evocirajući uspomene na prvoj proslavi okršaja kod Holmeca vezano je za mračni završetak priče. Događaj se zbio 28. jula 1991. godine; tada su pripadnici slovenačke policije likvidirali dva vojnika JNA, odmah po njihovoj predaji. Nema sumnje da se sve odvijalo filmskom brzinom – bitka, tokom koje je, navodno, ispaljeno više od sto hiljada metaka, trajala je par dana. Ožbolt Fajmut, načelnik lokalnog štaba TO, priseća se da su vojnici JNA, obični redovi na odsluženju vojnog roka (odjednom na “neprijateljskoj strani”), prilikom pokušaja “zauzimanja”, odnosno “odbrane” graničnog prelaza – kako za koga – pokazali veliku ustrajnost: “Smislili smo tokom noći novi plan kako da odbranimo Holmec i onemogućimo ekipu u tamošnjoj karauli. Jedinice TO, dopunjene pripadnicima naše policije, stegle su ih u obruč. Isprva smo računali da će se predati, međutim, malo iza pet sati ujutro – oni su udarili po nama! Borbe su prestale tek oko jedanaest, kada su se agresori predali”, objašnjava šef teritorijalaca.

  Dva pripadnika rezervnog sastava slovenačke policije poginula su prilikom neuspešnog napada na granični prelaz, što je bio uvod u tragičan epilog sukoba, okončanog euforičnim pirom slovenačkih teritorijalaca i policije. “Predali su se podigavši ruke uvis i visoko nad glavama mašući belim čaršavom… Prišao im je neko od policajaca i ubio bar dvojicu. A ubijanje ratnih zarobljenika jeste ratni zločin. Bez opravdanja”, beleži danas novinar “Slovenskih novic” Bojan Budja. Odmah potom se na novine, čiji bi prevod glasio “Slovenačke vesti”, osula paljba iz većine ostalih slovenačkih medija. Novinar i novine optuženi su za izdaju domovine, blaćenje boraca i boja za slovenačku nezavisnost, pomanjkanje državotvorne savesti i nedostatak patriotizma.

  Protekle sedmice je brzometno upriličena i rekonstrukcija događaja, pri čemu se ispred kamera slovenačke nacionalne televizije pojavio bivši vojnik JNA, inače Slovenac, predstavljen kao jedan od učesnika u sukobu “na drugoj strani”; isti je (predstavljen slikom i prilikom ali, začudo, ne i imenom – na ekranu su se pojavili samo inicijali!) celu priču u interpretaciji “Slovenskih novic” proglasio lažnom. Što je bilo dovoljno da autor TV priloga dođe do saznanja da je pisanje o dotičnoj temi samo još jedan pokušaj da se “Slovenija uvuče u balkanski kotao”.

  “Državna vlast se nije odazvala na naše pisanje, što nije bila prepreka da protiv ‘Slovenskih novica’ i Bojana Budje počne pravi medijski rat. Kao, razumeli bi da je u svom karakterističnom izopačenom i lažljivom stilu ovakvu temu obradila nekakva zločinačka beogradska ‘Politika Ekspres’, ali – da nešto slično učine slovenačke novine??! Pa to je za njih van pameti i domoljubnog, državotvornog ponašanja”, sažima kanonadu osutu iz ostalih medija glavni urednik napadnutih novina.

  Napori osvešćenih poslanika slovenačke sedme sile ubrzo su urodili plodom – ispostavilo se da je storija o ratnim zločincima među slovenačkim borcima mnogo više od novinarske patke. Domaća javnost otkriva da je događaj jugoslovensko Ministarstvo inostranih poslova (navodno) već prijavilo sudu u Hagu, kao zločin počinjen tokom ratnih sukoba u Sloveniji. Istinitost navoda još jednom se potvrđuje i u uvodniku koji je potpisao odgovorni urednik “Slovenskih novic”, u kome upozorava da je slovenačka policija novinarima onemogućila uvid u dokumentaciju vezanu za Holmec, vrdajući da se radi o “radnom materijalu” pripremljenom za knjigu “Policija u ratu”. Pri čemu je intrigantno da je isti savetnik ministra policije – prema tvrđenju novinara – decembra prošle godine u posebnom policijskom izveštaju zapisao da su prilikom bitke za Holmec “pripadnici slovenačke milicije pucali na nenaoružane vojnike JNA”. U istom izveštaju savetnik ministra bez ustručavanja beleži kako se radi o delu koje se prema slovu međunarodnog ratnog prava ubraja u ratne zločine. A onda je dokument isplivao na svetlost dana, što se savetniku, izgleda, nije dopalo.

  22.gif (21114 bytes)DO KOSKE: Uskraćivanje

 • Sale

  Vesna Teršelič rođena je 1962. u Ljubljani i po narodnosti je Slovenka. Hrvatska javnost zapravo veoma malo zna o ovoj ženi. Tko je, što hoće, otkud se pojavila ili bolje rečeno tko ju je izmislio, su pitanja koja muče mnoge. Jednostavno, neke ličnosti postanu stalno prisutne u medijima, iako nije jasno temeljem čega to zaslužuju. Znamo da je usred Domovinskog rata vodila antiratnu kampanju. Ali nije to činila u Beogradu, odakle je sve krenulo, nego u Zagrebu. I od tada je valjda ovdje sveprisutna, čak i kada je nepozvana, da ne kažemo nedobrodošla. Većina Hrvata smatra kako je riječ o provokatorici i nepopravljivoj Jugoslavenki, i to je svakako dobar dio istine o Vesni Teršelić, samo što je ona ipak i Slovenka, a po nepisanim pravilima međunarodne antife, najviše moraš pljuvati po vlastitom narodu. Tako se po njihovim stavovima, izdižeš iz gomile i sjajiš kao svijeća u mraku.

  Vesna Teršelić je preskočila ovaj značajan, ako ne i presudan korak u izgradnji sebe kao univerzalnog humaniste i prešutjela ratni zločin koji su počinili njeni Slovenci. Zamislite, tijekom rata koji je trajao samo pišljivih deset dana, teritorijalna obrana i policija Slovenije izveli su jedan od najlakše dokazivih ratnih zločina devedesetih. Radi se o slučaju „Holmec“ kada su smaknuta trojica ročnika JNA, nakon što su već položili oružje i predali s

 • Sale

  1999. godine slovenska televizija POP TV prikazala je snimku austrijske televizije ÖRF-a iz 1991. godine, a na kojoj se vidi kako je 6 vojnika izašlo s bijelom plahtom i podignutim rukama pred slovenske teritorijalce. Nakon toga čula se brzometna paljba koja je oborila dio vojnika, dok su se ostali bacili na pod. Ubijeni su ročnici Goran Maletić (19 g.) iz Novog Sada, Zoran Ješić (18 g.) iz Sakula kod Opova, obojica Srbi, te Hrvat Antonio Šimunović (19 g.) iz Jablanice. Prema nalazima patologa, Šimunović i Ješić odmah su preminuli, a Maletić je iskrvario nakon nekog vremena. Slovenski teritorijalci su isprva tvrdili kako je vojnike JNA ubio s leđa njihov pretpostavljeni koji im nije dopustio predaju. Međutim, na snimci se jasno vidi kako su pogođeni sprijeda i s boka, što su potvrdili i nalazi patologa. Autor snimke snimatelj ÖRF-a Ivan Klarić, Hrvat iz Austrije, je izjavio: “U to vrijeme snimali smo granične prijelaze koje je zauzela JNA te smo tako stigli i do Holmeca. Sjećam se skupine vojnika koja je stajala s rukama u zraku i bijelom plahtom, a potom se začula rafalna paljba nakon koje su vojnici popadali po zemlji. Teško mi je bilo prosuditi tko je pucao, a ne znam ni što se dogodilo s vojnicima, je li koji i koliko ih je uistinu pogođeno. Poslije rafala i pada nastala je tišina, a ja više nisam ništa vidio. Spreman sam svjedočiti o cijelome slučaju i na sudu ako to bude potrebno.”

  Ubrzo nakon izbijanja afere i prikazane snimke, Vlada Republike Slovenije osnovala je komisiju za istragu. Ista komisija je već istraživala zločin na Holmcu 1991. godine. Nakon istrage 2006., komisija je arhivirala cijeli spis uz tvrdnju da nema elemenata kaznenog djela, ni običnog ubojstva ni ratnog zločina. Pritom tužiteljstvo nije saslušalo neutralnog svjedoka snimatelja ÖRF-a Ivana Klarića, iako je cijelo vrijeme imalo kopiju njegova snimka, što ih je obvezivalo na utvrđivanje istinitosti snimka koji je obišao cijeli svijet.

  Za razliku od njenih provokacija i optužbi protiv hrvatskih vojnika gdje ne postoje nikakvi dokazi o počiniteljima ubojstva, kao i samim okolnostima kada se i kako neki događaj odvijao, slučaj “Holmec” je kristalno jasan. Rezervisti su izašli iz karaule da se predaju, misleći valjda kako se u takvom lažnom ratu ne može poginuti, a drugovi Slovenci, vjerojatno već nervoznog prsta na obaraču, izrešetali su ih bez ikakvog razloga. I nikom ništa, ‘ko ih šiša. Je li tako drugarice Teršelić? Kako to da niste otišli u svoju Ljubljanu i podigli kaznenu prijavu za ovaj zločin? Pa zar je toliko teško naći počinitelje? Ili niste navikli loviti zločince, pošto vam je posao da blatite hrvatske heroje?

 • Sale

  PRILIKOM napada na vojnu jedinicu na “Brniku”, slovenački teritorijalci su kao zaklon koristili i novinare. Tako su krajem juna i nastradala dva austrijska poslenika javne reči koje su pustili na pistu aerodroma, ali nakon prekida vatre. Dok su novinari postavljali kamere, iza njih su se teritorijalci pripre­mali za napad. Jedinica JNA je bila prinuđena da otvori vatru, pri čemu su novinari poginuli.
  * CARINIK Miki Bogdanović, koji je bio prebačen sa bugarske granice na granični prelaz Rožna dolina, bio je zarobljen ali je sa još jednim kolegom uspeo da se oslobodi. Sklonili su se u kasarnu u blizini Nove Gorice, gde su bili svedoci podmuklog napada teritorijalaca. Bio je na snazi prekid vatre, a u kasarnu je stigao hleb, pa su trojica starešina i dva vojnika pošli da ga donesu. Kad su vojnici podigli gajbe, teritorijalci su, s leđa, otvorili vatru na njih. Dva oficira su teže povređena, a jedan lakše. Niko nije imao oružje kod sebe.
  * KRAJEM juna, na jednom putu, kolona vozila koju je vodio kapetan prve klase Dragan Blagojević naišla je na barikade i zaustavila se. Nakon kraće borbe došlo je do prekida dejstava, a kapetan je izašao iz oklopnog vozila radi pregovora. Neko od teritorijalaca pucao mu je u leđa i teško ga ranio.
  * SLIČAN zločin odigrao se i 29. juna, dvanaest sati nakon uspostavljanja primirja, u blizini graničnog prelaza Škofije. Napadnuto je vozilo JNA koje je prevozilo hranu za vojnike. Bilo je propušteno iz blokade, a u povratku je zapucano iz zasede. Kapetan Slobodan Pantelić, građansko lice na službi u JNA Branko Sedlar i vojnik Osmani Nedžmedin ubijeni su hicima u potiljak.
  * PRIPADNICI TO Slovenije su 2. jula, kršeći dogo­vor o prekidu oružanog sukoba, iz svih raspoloživih sredstava napali jedno vojno skladište. Kada je vodnik Afrim Misimi zatražio kontakt sa napadačima, kako bi ih upozorio na postignuti dogovor, lišen je slobode i oko šest sati držan sa lisicama na rukama. Vodnik Misimi i jedan od vojnika koji je ranjen prilikom napada, kome inače nije pružena nikakva medicinska pomoć, zadržani su kao taoci.
  * SLUČAJ stradanja vojnika Milana Tanaskovića, koji je bio je na straži u jednom skladištu JNA, pokazao je najprizmeniju bestijalnost naoružanih slovenačkih policajaca. Ovo skladište su krajem juna 1991. godine opkolili i blokirali, ali nisu otvarali vatru. Vojnici i pripadnici policije čak su međusobno redovno komunicirali i raz­govarali o besmislenosti sukoba. Posle dva dana, jedan pripadnik MUP-a prišao je žičanoj ogradi i zamolio Milana Tanaskovića da mu pripali cigaretu. Kada je vojnik pokušao da to učini, policajac je ispalio više rafala iz automat­skog oružja i usmrtio ga.
  U toku prekida vatre, koje je JNA dosledno poštovala, pripadnici tzv. Oružanih snaga Slovenije izvršili su preko 50 napada na jedinice JNA.

  • xtc

   A tepko moj to ne pali više.

 • Sale

  Hitler je bil dolgo v zaporu. Janša je bil v zaporu.

  Hitler je bil pred tem aktivni udeleženec prve svetovne vojne, Janša je študiral obramboslovje in potem to učil na gimnaziji.

  Hitler je iz zapora prišel na oblast, Janša je iz zapora prišel na oblast.

  Hitler je delal svinjarije in je večina gledala stran. Janša je delal svinjarije in se je manjšina delala, da nič ni.

  Hitlerja so pozdravljali z nacističnim pozdravom, Janšo tudi.

  Pri Hitlerju je bilo nekaj poskusov atentata, pri Janši tudi, a samo verbalnih.

  Hitler je imel svoje privržence, ki bi vse naredili zanj, Janša tudi.

  Ker pač živimo v drugem času, lahko rečemo, da v nacistični Nemčiji niso vsi mogli vedeti, kaj se dogaja v koncentracijskih taboriščih. Če je pa že kdo to zvedel, je bil utišan.

  Kaj pa pri nas? Povsod po medijih (no, ne po glavnih, ker slovenski mediji niso objavili, da ima Janša duševno bolezen in se zdravi)… ampak po alternativnih medijih, se pravi po blogih se govori o tem. Po uradnih medijih ni nič o grdih rečeh Janše.V uradnih medijih ni nič o gladovnih stavki Lada trohe, ki že 55-ti dan dobesdno umira pred nosom vlade.

  Torej imamo fašistično vlado!

  Kaj je značilno za obojne podpornike? Da so fanatiki. Kaj je značilno za fanatike, da nekoga podpirajo, kljub temu, da je dokazano, da je delal škodo drugim ljudem. Vidijo resnico, slišijo resnico, a so vseeno za tega človeka.To so hipnotizirani ljudje. Njihovi možgani so popolnoma sprani.

  Kako lahko nekdo, ki je slišal, da je Janša med desetdnevno vojno dal ukaz, da se bombardira Metelkova kasarna – le tega vseeno podpira?

  Kako lahko nekdo, ki je slišal, koliko denarja je Janša dobil od preprodaje orožja in ki ve, kam je šlo to orožje tega človeka še vedno podpira?

  Zaslepljenost. Fanatizem.

  Zaslepljenost in fanatizem lahko gledamo pri Izraelu. Cel svet, osem milijard ljudi jim ne more nič. Združeni narodi jim ne morejo nič. Osemmilijonski Izrael lahko terorizira ves svet. Pred našimi očmi. No, tega so se seveda naučili pri Hitlerju. To je zdaj maščevanje za to, kar je Hitler storil nad Židi, al kako.

  Kakorkoli. Tisti, ki gledajo in nič ne rečejo so sokrivci!

  • xtc

   Ti a so ti nadel “ludačku košulju”,da si neuš ,kej naredu?

 • Sale
 • lili pili

  Franc breznik je bil tudi ranjen med vojno, tako sam zapise, posledice so pa vidnecse danes, non stop se mu blede, ti prokleta bomba, ki ga je tako zadela in glih v glavo…jejejej

 • xtc

  Kako bi bilo koga sram bilo česa v državi,katere glavni drmator je potomec madžarskih romov?

 • Rumeni Jurij

  Spoštovani poslanec, podpišem kar ste povedal v DZ, žalosti pa me, da ste imel samo 5 slušateljev. Franci pa še nekaj, tak odnos kot ga ima najina stranka danes do upora pravih partizanov v času NOB bodo čez 20 let naši potomci imeli do naše osamosvojitvene vojne. To si dobro zapomnite vi in šef.

 • lili pili

  Breznik je dobu ful trefel v glavo, ni pomoci, samo zavod za dusevne je primerna ustano

 • Joze Lemez

  Mi ki imamo Slovenijo radi bomo večno hvaležni Janši Krkoviču in vsem ki so se borili , premagali JLA in ustvarili lastno državo. To je edino kar šteje in je osnova za državo kakšno smo imeli v mislih na referedumu. Trdo verjamem da se bo tudi to zgodilo ko bodo prišli na oblast ljudje ki imajo radi Slovenijo.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!