Cerarjeva vlada je tri leta spala na lovorikah predhodnikov – v SDS imajo predloge za rast slovenskega gospodarstva!

V mandatu sedanje Cerarjeve vlade ni zaznati reformnih ukrepov, na potrebnost katerih opozarjajo mednarodne institucije in gospodarska združenja. Zlasti so upadle investicije, še posebej tiste nujne v infrastrukturo. Tudi črpanje evropskih sredstev je katastrofalno. Zaradi tega so v največji opozicijski stranki SDS pripravili določene programske usmeritve, ki izhajajo iz aktualnih razmer gospodarske politike v Sloveniji.

Andrej Vizjak je na novinarski konferenci uvodoma predstavil splošen vtis o tem položaju. Jasno je, da Slovenija v zadnjem obdobju beleži gospodarsko okrevanje. “A kljub na videz spodbudnim trendom gospodarska rast zaostaja za našimi pomembnimi konkurenti, kot so višegrajske države. Tudi zaostanka za državami evro območja praktično ne zmanjšujemo”, je povedal predsednik odbora za gospodarski razvoj in tehnologijo pri strokovnem svetu SDS.

Andrej Vizjak je še opozoril, da sta se operativni program in strategija pametne specializacije, ki predstavljata vsebinski okvir za črpanje sredstev, rojevali prepočasi, vsebinsko pa sta prirejena določenim vplivnim skupinam in ne bosta prispevali k dosegu željenih ciljev.

“Slovenija ima torej znatno večje potenciale za gospodarsko rast in nova delovna mesta glede na doseženo. V kolikor bi bile ugodne mednarodne razmere podkrepljene tudi z domačimi (vladnimi) ukrepi in reformami, bi razvojni izostanek za evro območjem hitreje zmanjševali.”

Vizjak je še povedal, da gospodarsko okrevanje ni podkrepljeno z dvigom produktivnosti, kar znatno slabša na videz ugodno sliko. Število zaposlenih v zasebnem sektorju je bistveno nižje, kot je bilo v obdobju pred krizo. “Močno so upadle tudi investicije države. Sredstva državnega proračuna se torej vse več uporabljajo za tekoče potrebe in izdatke države in vse manj za nove investicije, ki so gonilo rasti in gospodarskega razvoja,” je še dodal.

Dejavniki, ki vplivajo na gospodarsko rast
Dejavniki, ki pa vplivajo na gospodarsko rast, so predvsem eksterne narave, kar znatno krepi izvoz; izjemno nizke obrestne mere (politika ECB) in s tem zmerna rast naložb in okrevanje v evro območju, nekaj pa je tudi notranjih. Vizjak je dejal, da med notranje dejavnike sodita zlasti delna sanacija bančnega sektorja, ki se je zgodila pred nastopom Cerarjeve vlade, in stabilizacija javnih financ, ki pa ni posledica ukrepov te vlade, saj je sedanja vlada žal le delno nadaljevala razmeroma restriktivno politiko javnofinančnih izdatkov. “Praktično so zanemarljivi učinki ukrepov sedanje vlade na razmeroma ugodne gospodarske trende. Realno gledano je zato neutemeljeno in neprimerno pripisovanje lastnih zaslug sedanje vlade za trenutno stanje v gospodarstvu,”  je odločno razložil Vizjak.

Skrb vzbujajoča dejstva
Predsednik odbora za gospodarski razvoj in tehnologijo pri strokovnem svetu SDS je še opozoril na sedem skrb vzbujajočih dejstev. Omenil je nizko produktivnost, previsoko javno porabo in premalo investicij, določena previsoka davčna bremena, nizko ekonomsko svobodo, padec deleža hitro rastočih podjetij, padanje obsega kreditov podjetjem v nebančnem sektorju in prenizko število delovno aktivnih oseb v zasebnem sektorju.

Vizjak je povedal, da je raven produktivnosti slovenskega gospodarstva pred krizo dosegala 83 odstotkov povprečja EU, dohitevanje povprečne evropske ravni pa se je že nekaj let pred krizo ustavilo. V letih 2009 in 2010 se je ob manj ugodnem gibanju bruto domačega proizvoda zaostanek Slovenije za EU povečal še za štiri odstotne točke in na zelo podobni ravni vztrajal tudi naslednja tri leta.

“Občutneje se je zmanjšal šele leta 2014, vendar produktivnost v primerjavi z EU ostaja nizka,” je dejal. Prav tako Vizjak ni mogel mimo dejstva, da so kljub zaznanem padcu števila zaposlenih v zadnjih letih, ki jih je mimogrede še vedno več kot 30.333 več kot v obdobju pred krizo, zaskrbljujoče zlasti številke zaposlenih v zasebnem sektorju: “V zasebnem sektorju, sektorju, ki ustvarja, imamo glede na leto 2008 zaposlenih okoli 70.000 ljudi manj.”

Deset ciljev na področju gospodarskega razvoja in tehnologije
Prav tako je naštel cilje na področju gospodarskega razvoja in tehnologije, ki so: mednarodno konkurenčno gospodarstvo oz. spodbudno poslovno okolje, dvig produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu (višje plače v gospodarstvu in nova dobro plačana delovna mesta), več investicij, boljše upravljanje podjetij, dvig podjetniške pobude (več novih rastočih podjetij), izobraževalni sistem po meri gospodarstva, umik države iz gospodarstva, banke kot učinkovit finančni servis gospodarstvu, boljša infrastruktura, sodelovanje med načrtovalci gospodarske politike in gospodarskimi združenji.

Ključni ukrepi
Seveda pa morajo za dosego teh ciljev obstajati tudi ključni ukrepi. Andrej Vizjak je tukaj omenil razbremenitev gospodarstva in dodal, da je gospodarstvo bilo tudi v mandatu te vlade preobremenjeno: “Tipičen primer sta nova zdravstvena reforma in drugi tir.” Poleg davčne reforme so potrebni tudi administrativna razbremenitev, dvig produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu za rast in višje plače.

“Tukaj je potrebno omeniti spodbujanje tehnoloških posodobitev in povezovanja, spodbujanje razvoja 4. industrijske revolucije, uvedbo socialne kapice, spodbujanje sodelovanja in povezovanja med podjetji, institucijami znanja in gospodarstvom, spodbujanje tujih investicij z uvajanjem dodatnih ukrepov, spodbujanje internacionalizacije glede na potrebe gospodarstva, spodbujanje digitalizacije gospodarstva ter učinkovito pravno zaščito.”

Prav tako so potrebne nove investicije, ki bi učinkovitejše in hitrejše črpale EU sredstva. Eden izmed ključnih ukrepov so tudi boljše upravljanje podjetij, dvig podjetniške pobude, umik države iz gospodarstva ter ukrepi na področju energetike in na področju turizma.

Če potegnemo črto, pa ugotovimo, da je za dolgoročno stabilno rast slovenskega gospodarstva, za ustvarjanje novih, kvalitetnih delovnih mest, za višje plače v gospodarstvu in posledično višje pokojnine nujno uveljaviti naslednja načela: najprej moramo ustvariti in potem ustvarjeno racionalno deliti, saj brez ustvarjanja nove vrednosti ni ustreznih plač, pokojnin, ni investicij in razvoja, je dejal. Prav tako ni solidarnosti in sociale ter ustreznega delovanja podsistemov družbe (javni sektor, šolstvo, zdravstvo, kultura, …). Pri tem le višja produktivnost v gospodarstvu pomeni, da lahko več delimo, kar posledično pomeni višje plače, več naložb in tudi razvoj. Prav tako morajo ključni pri izbiri na prihodnjih volitvah postati gospodarski programi in dosedanji konkretni dosežki oz. izvedba. Osnova za sodelovanje med strankami v prihodnje (koalicija) pa naj bo področje gospodarstva, saj gospodarstvo in ljudje potrebujejo državno in lokalno upravo le kot učinkovitost in racionalni servis, je dejal Vizjak.

I. K.

 • dule5

  Dajte no. Kako to, da Pahor ni mogel 3 leta spati na lovorikah “superiorne vlade JJ”

  • Borut Stari

   Saj ni spal. Takoj je vse kazalce obrnil navzdol in gledal luč na koncu tunela. Luč je bil nasproti vozeči vlak, ki je v njegovem mandatu povozil vse upe v boljše življenje. Zato ne nakladaj o umsko bolanemu komsomolcu in njegovem uvajanju nove kolektivizacije po sovjetskem vzorcu.

 • Novakec1

  Sedemindvajset let uničujete slolandijsko gospodarstvo, zdaj ste začel pa uničevat še naravna bogastva, gozdove, rek ni več, divjad itd..

 • Opazovalec

  A. Vizjak pravi: “A kljub na videz spodbudnim trendom gospodarska rast zaostaja za
  našimi pomembnimi konkurenti, kot so višegrajske države. Tudi zaostanka
  za državami evro območja praktično ne zmanjšujemo”, je povedal predsednik odbora za gospodarski razvoj in tehnologijo pri strokovnem svetu SDS.”

  In kaj pravi DELO iz sredine 2016:

  “Slovenija z največjo rastjo industrijske proizvodnje v EU
  Naša država je imela na letni ravni 7,4-odstotno rast industrijske proizvodnje, na mesečni ravni pa 1,2-odstotno.”

  Trenutno so bolj na mestu razprave ali se gospodarstvo pregreva, ne pa da zaostajamo za Evropo. Letna rast 2016:2015 industrijske proizvodnje je namreč kar 6,6%, http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6493.

  Sicer pa po http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/0/0d/Annual_rates_of_change_by_country%2C_calendar_adjusted_data%2C_2005-2016_T2.png

  raste industrijska proizvodnja v Sloveniji najhitreje, v letu 2016 več kot 2x hitreje kot na Češkem, Slovaškem, Poljskem, Madžarskem. in 5x hitreje kot Eurocona (EA19, 1,3%) in EU(28, 1,4%)…… Tudi rast v 2015 in 2016 je v Sloveniji najvišja v EU. Kao torej po Vizjaku zaostajamo za Višegrajskimi državami. Seveda, če se uporablja neažurne podatke v svrho političnega leporečja.

  In še nekaj, ko tako zaostajamo po besedah AV. Nedavno (12.4.2017) so Finance objavile, da je od vseh “vzhodnih” članic EU v Sloveniji poleg Češke najbolj privlačno okolje za investicije, https://www.finance.si/8855937/Statistika-gor-ali-dol-nemski-direktorji-pravijo-Pri-davkih-ste-najslabsi-v-regiji

  • RATATA

   A si ti zdaj svršio?

   • Opazovalec

    Kaj te moti da nismo slabi, oziroma da smo zadnji dve leti na vrhu?

    • RATATA

     Na vrhu si ti.
     Tam lahko ostaneš, te nihče ne klati dol, v normalnost.

     • Opazovalec

      Zafrustriranci so in bodo problem, pa so lahko Slovenci ali Islamisti. Da bi se pa na družbeni lestvici povzpeli, se jim pa zdi vredno vložiti truda.

     • RATATA

      Končno nekaj!

  • Vlado77

   Dejstva pa so drugačna . Investicij ni! Razen Magne ,kjer država celo pomaga in tiste glede Yaskawa – enako . V primerjavi s Slovaki je to nič. Magna na kmetijskih površinah od velikih napovedi bo baje le 400 zaposlitev ! Informacije v DELU ? Lahko , da mi rastemo malo hitreje vendar je problem , da smo bili daleč pred vsemi vzhodnimi državami . Danes nas dohitevajo in prehitevajo . Torej skratka imeli smo dobro prednost po 1991 in jo zapravili v glavnem s levimi vladami . Z viška smo gledali na Čehe in Slovake . da ne govorimo Poljake . Pomembne so razlike in ne toliko procenti rasti. Če ti nekdo na maratonu uide za 1 km je bolj jalovo bahanje , če si razliko zmanjšal za 200 m pa še to zaradi tega , ker gre pot malo navzdol.

   • Opazovalec

    In vendar ima po podatkih Eurostata Slovenija v letu 2016 napram 2015 2x višjo letno stopnjo rasti ind. proizvodnje kot Slovaška (6,6%:3,4%), Češka (skoraj 2,5 višjo, 6,6%:2,3%), Poljsko (6,6%:3,1%) in vam preljubo Orbanovo madžarsko šišamo skoraj za 10x (6,6%:0,7%). kaj misliš, zakaj je poleg Češke Slovenija najbolj privlačna za investitorje po podatkih slovensko-nemške gospodarske zbornice?

    Vstrajnik (pravilno Vztrajnik), to niso podatki novinarstva 571, temveč Eurostatovi. Hudič pa je, da ne pašejo v neko politično agendo!

   • karlina

    TOČNO +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Vstrajnik

   Novice zbrane v TV Murgle po “profesionalcih” novinarstva 571

 • Borut Stari

  A je toti na sliki Zmago Batina iz one TV oddaje s škatlami.

 • Aron

  Vizjak, Vizjak. Prespal cel prepit zadnje leto ali dve v kakšnem jarku, medtem ko Slovenija beleži precejšnjo gospodarsko rast. Komedija, hehe :)))

 • črnaovca

  Kako je lepo biti zaslužen in imeti varno službico na Savskih elektrarnah. Med službo ima dovolj časa da se ukvarja s politiko in trosi nebuloze. Andrej ki je podpisal pogodbo za začetek gradnje TEŠ6 in še kakšna cvetka bi se našla

 • janez cepec

  kva ste se zdej tok spraul na ubogga Vizjaka? kuga j’ on kriv za pizdarije k’ jih deva, pa traparije k’ jih govori. on je tak, kot usi iz črede dobrega pastirja, ki peketajo za njim , pastirja mislemin meketajo kar jim naroči.

 • luckyss

  Rešitev je preprosta, vendar prasce nagnat stran od korita pa je v praksi težko..
  Imamo predrago državo, torej delavci s svojim garanjem napajamo javno upravo in nebroj “svetovalnih služb” agencij , ter podobnih vladnih in nevladnih institucij kjer hodijo v zgolj v službo in ne na delo…
  Gospodarstvo pa crkuje ..
  Če gre državi slabo, morajo to najprej občutiti državni uslužbenci, ne pa da se nažirajo s kruhom, ki ga služijo tisti v gospodarstvu..
  To je edini problem, sicer je Slovenija sposobna gospodarske rasti..
  Eden izmed banalnih primerov je, da predrage agencije učijo brezposelne pisanje prošenj (torej kako lesti delodajalcu v rit)…Ali pa čistilke učijo excela in worda in podobne butalske norosti..

  • janez cepec

   maš prou, problem je državna uprava, ki se z usako novo vlado poveča, ker usak premjer h koritu prpusti svoje zveste prasce, de ne boste misl, de j’ biu ljubljeni vodja kej drgačn. vic, sposojen, o državni upravi gre tko: kok jih dela u državni upravi? sam pol. ergo, pou jih ven zmetat, pa smo z vode

   • luckyss

    Ja imaš prav, svinjak je z vsako menjavo vlade večji, ker je treba zaposliti žlahto .
    Rdeči, črni beli ..pasma sploh ni pomembna, glavno, da je prasec..

   • tarantela

    Ljubljeni vodja je svojega srednješolsko izobraženega sina zaposli v EU uradu, kjer vleče lepo plačo!!!

    • karlina

     No, rdeči pa so v javni in drzavni upravi zaposlili predvsem in samo svoje, pa tudi na vsa vodilna mesta in polozaje, kako so “izobrazeni” in “sposobni”, vidimo in nam dokazujejo čisto vsak dan, na vseh področjih smo glede na ostale EU DRZAVE, pri zadnjem mestu, čudovito , kajne.

 • luckyss

  Ja bo treba ugotoviti ali je svetovalec svetovalca za vprašanje medresorskega telesa za svetovanje nevladnih organizacij s področja “neprilagojenih” državljanov, ki so prikrajšani zaradi svojih posebnosti kot so kraja in gradnja na tujem ozemlju…sploh potreben…in podobne katastrofe.;))

 • MEFISTO

  Tudi tale resnična vestička je iz slovenskih gospodarskih logov in odslikava shizofrene razmere pri nas.

  Ali veste, zakaj sta Togglof Tunek in njegov dobrotnik Janez Zemljarič smrtno sovražita Janeza Janšo?

  Odgovor: ker jima njegova vlada ni priznala finančnih vzpodbud za veleprodajo krajnskih klobas v fundamentalni islamskih državah!

 • luckyss

  Smo tam kjer smo tudi in predvsem zaradi tega ker se ovce prepirate izključno o tem kateri pastir striže manj v živo..
  Namesto, da bi za svojo volno zahtevale plačilo..:)

 • Borut Stari

  Predsednika in njegove vlade se lahko znebite jutri a to ne bo spremenilo ustroja, “mašinerije”. Težava je ustroj. Saj lahko zamenjate pol DZ. Izziv, o katerem nimamo pravega pogovora je, da smo vsi zapadli v igro predlaganja krivde in iskanja krivcev, nihče pa se ne pogovarja v govorici 21. stoletja.

 • Artur
 • Franjo Trojner

  Vizjak trdi: ” v SDS imamo predloge za rast slovenskega gospodarstva”. SMC in preostala politična levica pa mu odgovarja: ” iz te moke ne bo kruha”. Živel socializem! Janšo je potebno zaustaviti. Hecno! Imajo nas za osle, še koncepta se niso potrudili spremeniti. Vse gre po do pičice istem kopitu naprej in šov je zagotovljen in nedemokratične, nelegitimne volitve tudi. Volitve se ponovno bližajo, mali plavi ponovno kadruje in to ponovno tam, kjer je že nekoč obljubil zvestobo Jankoviču. Janša gre pred bližnjimi parlamentarnimi volitvami.ponovno na sodišče in proces bo še odmevnejši, kot Patrija, kar se vidi tudi po tem, da dominatni mediji že kurijo 100 na uro in gotovo ponovno svoj vrhunec tempirajo na dan pred volilnim molkom. V Venezueli je danes ponovno štala, narod se na ulicah bori proti socializmu in diktaturju Manduri!!! Kaj pa bomo storili mi na baje sončni strani Alp, da se končnon rešimo svojih Mandurov. Eh ne, pri nas bo raje večina državljanov, kot noj ponovno tiščala glavo v pesek in nato, ko bo že ponovno prepozno bentila nad nepravno državo in vedno bolj praznim talerom novoizvoljeni levi vladi zaradi vseh škandalov in totalne nesposobnosti čez čas ponovno, kot že neštetokrat namenila 15% podporo. Le kaj vse se mora še dogoditi, kaj vse slabega nas še mora doleteti, da bomo končno dvignili glavo in naredili to državo pravno in našo??

 • janez55

  Najbolj bleščeča lovorika Janševe vlade je Mercator.

 • Olga

  Bravo SDS!

 • karlina

  http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/nova-tozba-za-janeza-janso
  SRAMOTA, BLIZAJO SE VOLITVE, SO ZE ZAČELI ,BARABE !!!!

  • Olga

   Vodijo po anketah in se bojijo SDS!! Nalašč vsi podprimo SDS in Janšo!

 • Caetano

  Janšo bodo spet skušali ustaviti z nadaljevanjem t.i. afere Patria. Res prozorno.

 • samsara

  Dokler ne bo splošne lustracije, ovadb in postopkov pred lustriranim sodiščem, je vse nesmiselno.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!