Kam drvimo z drugim tirom?

Foto: STA

Drugi tir je nastal v okviru dogovorov med Italijo in Slovenijo o posodobitvi železniške povezave Trst/Koper–Divača kot dela 5. koridorja na podlagi smernic EU za obnovo jedrnega vseevropskega železniškega omrežja, za kar je bila EU pripravljena prispevati 40 % nepovratnih evropskih sredstev za meddržavne železniške odseke in 20–30 % za notranje proge. Kljub surovim pritiskom Italije, da naj bi se Koper priključil na 5. koridor prek nove kratke proge Koper–Trst in se odpovedal svoje novemu tiru do Divače, kar je bilo za Slovenijo nesprejemljivo, sta bila s soglasjem Bruslja oba odseka Trst/Koper–Divača proglašena za sestavni del 5. koridorja in s tem pridobila pravico do 40 % nepovratnih evropskih sredstev.

Vendar pod pogojem, da se na primernem mestu združita in skupaj usmerita proti Divači. Naravna pot obeh odsekov bi bila, da bi se oba, koprski prek Rižanske doline in tržaški prek Osapske, združila nekje ob Črnem Kalu, kar je Slovenija tudi predlagala, a je Italija izsilila, da je do združitve prišlo nižje, bližje italijanski meji. In tako je Slovenija s svojo traso že kmalu po izhodu iz Luke Koper skrenila na levo v predor pod Škofijami in Plavjami v smeri Osapske doline, kjer se je približala italijanski meji na 50 m in potem naredila velik zavoj nazaj ter se pri Črnem Kalu vrnila na svojo naravno pot proti Divači. S tem zavojem,  v javnosti poznanim kot slepo črevo, se je proga podaljšala za najmanj 4 km ali okrog 15 %, si zraven  tega nakopala dva nepotrebna večkilometrska predora in še dva viadukta ter se je temu ustrezno tudi podražila. Do danes nisem zasledil še nobenega uradnega pojasnila, zakaj smo na to morali pristati.

Izstop Italije iz dogovora in njegove posledice za Slovenijo
Po tem, ko je izsilila ta nepotrebni zavoj, je Italija za nameček leta 2010 nenadoma izstopila iz dogovora o gradnji in poteku skupne trase proti Divači, usmerila vse svoje energije in finančna sredstva v posodobitev svojega priključka na očitno perspektivnejšo pontabeljsko progo in jadransko-baltski koridor ter pustila Slovenijo na cedilu, s slepim črevesom vred, ki ni imelo s tem nobenega smisla več, saj so se avtorji ostalih treh različic s svojimi projekti vsi po vrsti ognili zavoju v  Osapsko dolino in se po naravni poti  usmerili proti Divači. Vendar v sedmih letih od izstopa Italije iz dogovora nobena vlada ni projekta revidirala, kar zbuja sum, da smo se kljub izstopu morda s kakim sporazum obvezali, da trase ne bomo spreminjali. Ob sedanjih pripravah na gradnjo pa je prišla streznitev ter je slepo črevo samo od sebe udarilo na dan z vso silo.

Že s samim izstopom Italije iz posla je bila namreč nova proga Koper–Divača degradirana iz meddržavne v notranjo progo ter ji je zaradi tega namesto 40 % evropskih sredstev pripadalo le še 20–30 %, kar pomeni izgubo 10–20 % evropskih sredstev oz. 140 do 280 milijonov evrov pri 1,4 milijarde vrednosti investicije. Slepo črevo pa je zraven tega še podaljšalo traso za najmanj 4 km oz. pri dolžini proge 27, 1 km za okrog 15 % ter jo pri vrednosti investicije 1,4 milijona evrov podražilo za najmanj 210 milijonov evrov.

In ne nazadnje bi ob realizaciji tega projekta koprski tovori stoletja potovali po progi, ki je po nepotrebnem predolga in s tem dražja, ter bi to zmanjševalo konkurenčnost Luke in SŽ. Tej vladi sicer ni mogoče naprtiti odgovornosti za nastanek sporne trase, je pa bila dovolj zgodaj opozorjena na ta dejstva, da bi lahko ustavila postopek in revidirala projekt, a tega, očitno, ni zmogla, ni hotela ali morda celo ni smela. Še več, traso je celo zabetonirala s pospešenim sprejetjem posebnega zakona in ob podpori lojalnih dominantnih medijev z vso silo drvi nekam naprej, kot da ji gre predvsem za obljubljeno skorajšnjo zasaditev prve lopate kot velike predvolilne trofeje. In  to kljub vetu DS, pa odporu Gospodarske zbornice, združenja prevoznikov, Luke Koper in širše javnosti, strokovne in laične. In kljub opozorilom o neprimernosti vključevanja Madžarske v posel pod neugodnimi pogoji, pa o tehnološki zastarelosti in tehnični nepopolnosti projekta ter še neopravljenih geoloških raziskavah, o nepotrebnem ustanavljanju posebnega podjetja za izgradnjo proge itn. Na vsa ta vprašanja vlada ne daje prepričljivih odgovorov. Inscenirana cenena parada odločnosti in enotnosti, ki nam jo je nedavno uprizorila ob ogledu gradbišča nove izvlečne proge iz Luke Koper, samo še utrjuje dvome javnosti o primernosti vladinega početja. Izgovor, da je bil sporni zavoj potreben za premagovanje višinske razlike s še sprejemljivim naklonom 17 %, ne prenese resne presoje, ker je iz “Pregleda variant železniških tras Koper–Divača” razvidno, da sta se npr. dve drugi različici izšli s podobnim in celo nižjim naklonom brez zavoja v Osapsko dolino (Varlova s 17 % in Duhovnikova celo z 12 %). Kot je iz navedene primerjave tudi razvidno, da so ostale različice cenejše za najmanj 400 milijonov evrov in s predvidenim krajšim časom gradnje (vladina 7–8 let, Jazbinškova 5–6 let, Varlova 6 let in Duhovnikova dvotirna 3–4 leta). Tudi podatek o že vloženih 40 milijonih evrov v projektiranje vladine trase in nakup zemljišč ne upravičuje vztrajanja pri projektu, ki je že samo zaradi slepega črevesa za najmanj 210 milijonov evrov dražji in bo stoletja obremenjeval ceno prevoza z  nepotrebnimi stroški.

Kakšen razplet lahko pričakujemo iz tega spora?
Zavedam se, da je ustavitev postopka in revizija projekta huda reč zaradi vloženih sredstev v projektiranje in nakupa zemljišč, zaradi verjetnih  sklenjenih dogovorov z Italijo, Brusljem, Madžarsko itn., kot tudi zaradi poraznega vtisa, ki bi ga to povzročilo v slovenski javnosti. Vendar menim, da je za vlado to edini dostojanstveni izhod iz nastalega položaja, če je v dani situaciji to sploh še možno, ker bo sicer poraženka v vsakem primeru. Če referendum uspe, bo morala spakirati. Če pa ne uspe in če bo kljub navedenim dejstvom in tehtnim opozorilom vztrajala pri spornem projektu, bo šla v zgodovino kot glavni krivec za dokazano sporno naložbo, za katero zraven vsega ob začetku gradnje sploh še ne vemo, koliko bo stala, kdaj se bo lahko začela in kdaj končala. Slovenija pa bo tako odločitev drago plačala že pri sami gradnji in jo potem plačevala še stoletja.

Milan Gregorič 

 

 • VERZIFIKATOR

  Nomen Nescio

  TIRNA ARBITRAŽA

  Ko o tirih večno se razpravlja,
  drugi ko dobiva pomnožitve,
  je breztirje, ni več pomiritve,
  se vprašanj premnogo mi postavlja.

  Le zakaj se drugega držijo
  kretničarji znani, večno isti,
  le na trasi eni, eni pisti,
  še za majhno ped ne popustijo?

  Bi nemara vlak se jim iztiril,
  če bolj ravno progo bi speljali,
  ali v žepe kart premalo dali,
  bi dobiček s tem se razčetveril?

  Se držijo plota kot pijanec,
  tudi če je pot ob njem predraga,
  a le ta ograja jim pomaga,
  zvozijo da hud finančni klanec.

  Bo potrebna, kaže, arbitraža,
  da iz tega se breztirja pride,
  arbitraža pa se spet izide –
  jasno pač, kot vnovična blamaža.

 • hle

  Dejstvo je da je pri vsej zadevi en kup blefiranja in slepomišenja bom pa samo nekaj pripomnil zadnjič ko je bil požar v Kemisu mi je prijatelj ki ima vpogled o snoveh ki se prevažajo po Sloveniji dejal za glavo bi se prijel če bi vedel koliko Kemisov se dnevno prepelje mimo tebe po cesti ali tirih kdo bo odgovarjal za morebitno ekološko katastrofo ki bi se zgodila na dotrajani preobremenjeni in za današnji čas neprimerni progi

 • rubec

  Na vsakem slovenskem vlaku krace. Je to postmetelkovska umetnost ali morajo strojevodje na zaključnih izpitih vlak zapeljeti čez svinjak s pomijami?

  • lidija

   Imaš moj +

  • samsara

   Morda pa morajo strojevodje na zaklučnem izpitu ustvariti eno tako poslikavo oz. kraco?
   Tiste, ki ostanejo gor, so potem morda ene sorte diplomska naloga.
   Pomaga jim morda lahko v manjši meri še kandidat za sprevodnika . Zgolj ugibam, glede na ‘likovno kompozicijo’.
   Morda v še manjši meri tudi kandidat za lovilca vagonov na ranžirni postaji?

  • dob

   Večina vlakov je še iz hipijevskih časov, zato me malo čudi, da niso vlaki na bohinjski progi porisani z indijanci in bizoni.

   • rubec

    hehehehe

 • Franjo Trojner

  Jebala vas/nas pravna država in vsa etika in morala vkup! Ma mi ne moremo kupiti operacijskih postelj, ne potrebnega ostalega medicinskega materijala ne ( danes aktualni umetni kolki in srčne opornice), ne zgraditi bolnic, ne kupiti havbic, ne radarjev, ne zaščitnih plinskih vojaških mask, ne vojaških štirikolesnih oklepnih vozil, ne voditi državnih bank in ostale državne lastnine, ne zgraditi termoelektrarno (TEŠ 6), ne cestnega avtocestnega križa in očitno tudi železniške proge z predori vred ne, da se ne bi strici in tete iz ozadja z pomočjo od njih nastavljene oblasti okoristile z davkoplačevalskim denarjem. To zblojeno oblast moramo nagnati, drugače bomo za vekomaj samo siromašni bedaki dovolj dobri samo za brezmejno ožemanje in plačevanje vedno novih in vedno večjih davkov. Vsi na volitve in jih fukniti iz oblasti!

 • MEFISTO

  Drugi tir potrebujemo kot Saharo vodo.

  Tudi rdeči tajkuni morajo dobro živeti in levica potrebuje še en neizčrpen bankomat.

  Ne bodimo sebični, saj nas nihče drug ne bi tako neumno vodil v žalosten konec.

  In Cerar, ki bo kmalu potreboval drugo službo, se bo lahko na tem tiru zaposlil kot šofer lokomotive.

 • rubec

  Jesse Jamesu je mati za tretji rojstni dan kupila lesenega konjička. Kaj hočem s tem povedati. Ne to da naši vlaki niso hitri ampak to da bi s tem konjičkom Jesse lahko oropal kar dva vlaka hkrati.

  • Mojca pokraculja

   In to vlaka,ki peljeta po dvotirni progi v nasprotni smeri, pa se ta tretjega bi ujel , ce bi se malo podvizal v galop!

  • tasilo

   Potem bi morali rek ‘Dve muhi na en mah’ — smiselno predelati v ‘Dva vlaka na en rop’.

   * Ali pa ‘Izprazniti/Oropati dve banki na en mandat’. Vse to je pri nas Isti šmorn …

   • samsara

    Ha, ha, ha, ha…

 • RATATA

  Z lahi je treba bit previden, ker so skoraj taki nateguni kot hrvati.
  Že Presheren si je želel navadne sosede, ne vrage sosede.

 • tasilo

  (X) Do danes nisem zasledil še nobenega uradnega pojasnila, zakaj smo na to morali PRISTATI.
  Hja, čapci, a mogoče zato, ker smo morali s tega VZLETETI??

  (>) privoliti, soglašati, sprejeti, strinjati se (vse te izraze rabimo glede na vsebino in pomen misli). Torej:
  (>) Do danes nisem zasledil še nobenega uradnega pojasnila, zakaj smo morali to SPREJETI; zakaj smo morali v to PRIVOLITI, zakaj smo se morali s tem STRINJATI.

  LP. Hanibal Lector

  • dob

   tasilo, sem začel spravljati tvoje slovnične nasvete. Današnji je v detajlu, ki bi ga skoraj vsak prezrl (no, vsaj jaz bi ga), če ti nanj ne bi opozoril. Ne vem kako naj se ti zahvalim! Slovenščino imam rad, ali bolje: rad bi jo imel rajši! In ti mi pri tem pomagaš.

   • indijanka

    Temu mnenju se pridružujem. To lektoriranje štejem med domoljubje.

    • tasilo

     To res počnem tudi iz domoljubja. Pravzaprav bi moral to početi vsak domoljub vedno in povsod, kolikor mu znanje dopšča. Več sem pa zgoraj Dobu napisal. Tudi Tebi hvala za dobro mnenje in podporo.

   • tasilo

    Spominjam se, koliko sva o jeziku govorila in premlevala na forumu Financ. HL ima tam pribl. 750(!) jezikovnih in lektorskih prispevkov. Nekateri so podobni ali se podvajajo, kakor pisuni vedno počno ene in iste napake. Malokateremu pisunu kaj zaleže, ćeprav se mi zdi, da so na flancah reč malo poštimali.

    Naprej pa razmišljam tako: če na napake opozorim javno (in še začinjeno povrhu), bo vedno več ljudi nanje pozornih in bodo začeli že sami opažati, da jezik v kakšnem mediju ne “štima”. Opozarjati bodo začeli še sami; še več, celo zahtevati bodo začeli, da naj bo jezik v mediju, ki ga “obrajtajo”, neoporečen.

    Sicer pa gotovo veš, kar sem že velikokrat napisal: jezik je eden najvišjih miselnih in umskih procesov, zato mu je namenjen tudi precejšen kos tiste žolce pod lobanjo. Jezik je orodje človeške misli, uma in duhá. Sem spada tudi ves trivij: retorika, gramatika in dialektika oz. logika. Drugo bistvo jezika pa je, da je eden od osnovnih konstituentov vsakega naoda. Bolj ko je jezik defrmiran, manj j narod še narod ali z drugimi besedami: deformiran jezik, deformiran narod. Velja tudi obratno.

    Ne zameri, .če zdaj neham, saj sva o tem že veliko govorila; veš pa tudi, da so neskončne debate. Hvala za dobro mnenje in podporo, veliko mi pomeni. Vesel sem, da ti Hanibalovi jezikovni nasveti pridejo prav. Ne gre zame ali Hanibala — za jezik gre (gre se pa za to, da se kam pride :) Jezik je nad mojo ali Hanibalovo malenkostjo.

    • tohuvabohu

     Drugo bistvo jezika pa je, da je eden od osnovnih konstituentov vsakega naroda.
     To je zelo površno in pavšalno mnenje. Indijci in Kitajci govorijo toliko različnih jezikov, da se večinoma med sabo ne razumejo. Norvežani govorijo dva različna jezika, ki sta oba uradna. Da ne omenjam Avstrijcev, ki sploh ne premorejo svojega jezika. V Švici je zmeda še večja, pa nihče ne dvomi, da so narod. Zanimivo bi bilo tudi izvedeti, kateri jezik govorijo Bosanci in Črnogorci. A to še zdaleč niso edine težave.

     • RATATA

      Tohuvabohu (Tohu wa-bohu);
      jaz imam tudi Tebe rad, ne le Doba, Tasila (ko je Hanibal Lector) ….. in vse druge ki drkajo v mojo smer … pa še kaka punca je vmes no.
      Če ti to kaj pomeni je vredi, če pa ne je pa glihtaku. ;)

     • tohuvabohu

      O pomeni, pomeni. Chanson d’amour, radadadada radadadada.

     • RATATA

      A še po francosk se bo zgovarjal(?).
      Jaz najrajš kar po domač povem ali zapojem: “ljubi me ljubi divja zver…2x..!”

      1. sep. 2017 11:54 je oseba “Disqus” napisala:
      “O pomeni, pomeni. Chanson d’amour, radadadada radadadada.”

      [image: Disqus] Settings

      A new comment was posted on Nova24TV —————————— *tohuvabohu*
      O pomeni, pomeni. Chanson d’amour, radadadada radadadada.

      5:54 a.m., Friday Sept. 1 | Other comments by tohuvabohu
      * Reply to tohuvabohu *

      tohuvabohu’s comment is in reply to *RATATA* :

      Tohuvabohu (Tohu wa-bohu);
      jaz imam tudi Tebe rad, ne le Doba, Tasila (ko je Hanibal Lector) ….. in vse druge ki drkajo v mojo smer … pa …

      Read more ——————————

      You’re receiving this message because you’re signed up to receive notifications about replies to disqus_h7VSB3YfTo.

      You can unsubscribe from emails about replies to disqus_h7VSB3YfTo by replying to this email with “unsubscribe” or reduce the rate with which these emails are sent by adjusting your notification settings .
      [image: Disqus]

     • lidija

      Matr ta tvoja poja pa je dolga :)))

     • RATATA

      Polovičar pa res nisem! hehe

     • RATATA

      O matr, sem šele zdejle vidu, da se je neki prlimal zraven….

     • dob

      Recimo, da si dregnu v nekaj, kar je vredno odgovora. Jaz bom povedal, kako je to videti z moje strani.
      Recimo en Idrc (prebivalec Idrije) zame govori eskimsko. Vprašam v marketu v Idriji (pred 35 leti, ko ni bilo kave za kupit v Ljubljani), če imajo kavo. Pa so mi odgovorili: U pitk je zmankalu.
      Jebiga, U keri iglu naj grem zdaj po kavo, ko so mi pa v službi naložili naj se ne vrnem brez kave v službo.

      Zato je dobro, da imamo knjižni jezik, ki nas povezuje, ker poveže pojme, ki jih sicer vsi doma uporabljamo, a na povsem svoje in sebi lastne načine, v dialektu, včasih tudi v domačih izrazih, ki jih samo moja družina razume, pa nihče več. Če se želimo razumeti, moramo imeti skupni imenovalec. Če pa imamo potem posebnosti, so pač posebnosti, ampak nekaj mora biti skupnega: volja.

     • tohuvabohu

      Poznam. Ko sem v trgovini z belo tehniko vprašal prodajalca, zakaj ima šporget tako in tako podrobnost, mi je v lepi dolenjščini pojasnil “zartablike”. In potem sem raje šel drugam.

     • tasilo

      Temu skupnemu imenovalcu ponavadi rečemo normativni jezik. Pri večini jezikov — v slovenščini pa gotovo — v normativni jezik spadajo knjižni, zborni IN(!) splošno pogovorni.

     • RATATA

      Tudi v Idriji se v petek na vekend pripravljajo.

     • dob

      Enkrat sem v trgovini naletel na dve luuuuuštni Idrijki iz ene od novogoriških srednjih šol, ki sta bili namenjeni na vlak (ulak po ljubljansko). Ena od njiju je naročila: an panin spasibna…
      Potem sem gledal, kaj ji bo prodajalka zavila, ker sicer ne bi vedel.
      Sendvič s posebno salamo.

     • RATATA

      Mjan so lušn, ku šprehajo.
      Imam pa v spominu dogodek iz trgovine v Kneži, ko sem kupil vakumsko pakiran pršut za malco.
      Rok mu je potekel pred devetimi meseci, pa nisem bruhal.

     • dob

      Itak

     • Mojca pokraculja

      Puncam, se po idarsko reče zjala. Da boš za drugič vedel, ko pridejo lušne zjale u štacuna.

    • dob

     Naj malo skrenem pogled, pa ne prav za dosti!

     Pričakoval bi, da uredništvo sprejme tvoje znanje in sposobnost podajanja z dobronamernostjo. Problem, ki ga jaz tu vidim, je povsem splošne narave, je vesoljni, če že hočeš. Vedno, ko nekdo pikira na prevzem !”oblasti”, kar pomeni, da bo zdaj-zdaj nekoga, ki odloča, vodi in skrbi za ljudi… nadomestil – se nenadoma zgodi to, da vse ostane samo pri “nadomeščanju”. Nove vsebine pa ni! Ali pa je celo še slabša kot je bila poprej. In, ker smo vsi skupaj tukaj na Novi24TV zbrani z enakim namenom, da se končno znebimo tega valjarja s skupnim imenom DIKTATURA, bi mi zdaj šlo močno na živce, če bi bila govor in njegova vsebina v “novem” še slabša od te, ki smo je zdaj vajeni.
     Preprosteje povedano, ni mi do tega, da ene parole zamenjamo za druge.

     Hočem VIŠJO kvaliteto izražanja, kot so prazne flance, ki smo jih navajeni zdaj. Toliko se pa že cenim, da ne bom pristajal na slabše od tistega, kar sam imam za slabo ali zanič.
     Tega bi se morale nove sile, ki si želijo spremembe, in jih bodo tudi naredile (če Bog da), dobro zavedati. Novo potrebuje nosilca!
     Če so dobronamerni, bodo to razumeli. Če ne gre le za menjavo prasca pri koritu.
     Ampak jest rabm dokaze da bo zdej pa use drgač, prosm lepo!

     • tasilo

      Hmnja, “dokaze” nam vsi obljubljajo pred volitvami, en sam gobec jih je “dokazov”. Kako lahko kdo dokazuje prihodnost?? Logika tega ne zmore, politiki pa! Potem se pritepejo h Koritu, kjer jih ferderbajo do konca, in je vse spet enako, žepe in malhe zamenjajo ajmerji in karjole, marmelado pa med in smetana. Ko so se napili in nažrli, lahko tudi gredo, ker si vedno lahko mislijo ‘Après moi/nous, le déluge”ali kremenito kurčebolje za vse, ki niso jaz/mi. Bog je najprej sebi brado ustvaril pa to; potem je ustvari še fešto in se nato spravil delati še Zemljo.

      Višje kvalitete izražanja od nobenega politika ne boš dobil; floskule, puhlice, prazno, a všečno leporečje, prazne obljube, manipulacija, zavajanje … vse to je sestavni del, celo inherentno bistvo slovenskega politika. V gene ima bolj ali manj vgrajeno pokvarjemost. Pošten politik je oksimoron. — Spet me nese predaleč od jezikovne debate. Sem že jenjal.

      * Khm, če smem … dejal si “da ne bom PRISTAJAL na slabše od tistega, kar sam imam za slabo ali zanič” ==> sprejemal; se strinjal s/z; lahko tudi stilno obarvaš “da ne bom ‘kupil’ slabšega od tistega, kar sam imam za slabo ali zanič”

     • dob

      A lahko rečem telebnil, namesto pristajal?

     • tasilo

      Seveda, če pomensko in smiselno ustreza tistemu, kar želiš povedati. Gotovo pa ne želiš — in pri najboljši volji niti ne moreš – VZLETATI :)

     • indijanka

      En malček sta preveč črnogleda Oba. Pa prezahtevna tut. Metla je izjemno uporaben pripomoček. Pri nas že huuudo dolgo ni pometala. Nekoč se bomo modernizirali z luškanimi majčkenimi sesalčki. Besede svoboda, odgovornost, ustvarjalnost in sodelovanje bodo končno povezane tvorile vsebino.

     • tohuvabohu

      Metle nadomeščajo roboti. Celo že na forumih!
      Če pa berem naša občila, spoznavam, da se po novem pometa s konkurenco, ne z metlo.

     • tasilo

      O metli in sesalčkih — pa o Heraklejevi “vaserlajtungi” skozi Avgijev hlev, če hočeš — poslušamo in sanjamo že debelega četrt stoletja. In kje je ta metla? Kje so luštkani majčkeni sesalčki? Heraklej? V literaturi in pregovorih mi nič ne nucajo.

      Besede svoboda, odgovornost, ustvarjalnost in sodelovanje že zdaj veliko veljajo … v krogu mojih prijateljev. (Torej le nisem tako črnogled. Upanje itak baje umre zadnje, anede.)

     • indijanka

      Pol praviš, da si tudi malček črnogledosti ne pustiš pripisati :). Je to trma ali vztrajnost? Sicer sem pa Indijanka in tako kot Samsara verjamem, da v tem obdobju poteka neko generalno čiščenje, ki bo primoglo k temu, da se bodo krogci začeli povezovati..

     • tasilo

      Pesimist je … optimist z iskušnjami :)

      Pa še en miselni obrat bom za hec zapisal, hi hi. Biti pesimist ima veliko prednost: pesimist nikoli ne more biti razočaran, lahko je pa vedno prijetno presenečen. Optimist ne more biti nikoli prijetno presenečen, je pa lahko vedno razočaran. Kateri je zdaj torej na boljšem in kateremu se torej dogajajo lepe reči? — Ja ja, izkušnje štejejo … Toliko za šalo; sicer se imam pa še najbolj za realista; to je še najboljše za moje živce, ker me ne vodi niti v evforijo niti me ne peha v depresijo. He he, živ dolgcajt, ti rečem.

      Tisto s čiščenjem in krogci pa … iz Tvojih ust v božja ušesa!

     • indijanka

      Pesimizem..optimizem in realizem sem presegla z indijansko različico sprejemanja in zaupanja. Še tolk več..verjamem, da kot ljubezen tudi preobrazba poteka od znotraj navzven.. torej tudi tu. :). Danes si me trikrat nasmejal v tem deževnem dnevu..tko da hvala :).

     • dob

      A se ne reče pravilno kugyjev hlev?

  • samsara

   ‘Ne pristajem ja na ovu osudu.’
   ;-)

   • RATATA

    Pa slobodan si.

 • Adolf Hitler

  NIKAMOR KER GA TUD NEBO LOPOVI POFUKAN KOMUNAISERSKI!

 • Nata

  + + + + + No, zanimiva zgodovina !! Še pišite o tem . Saj prej, v Jugi nismo prav nič smeli vedeti.
  Kaj pravite, kdo je kriv, da nas ” dobre sosede ” takole puščajo na cedilu ??
  Hja. . . . . . . .saj še vladne stranke med seboj, ne držijo besede. Samo takrat, ko so v nevarnosti , da silna koalicija razpade.
  Meni se zdi, da bi zaradi takih kiksov morala spakirati. Kaj je zdej ? Bodo res gledali samo na svoje politične in finančne koristi ??

 • Romana Grečnik

  vlada je glede tega tira sploh zgubila kompas…

  http://primorska24.si/projekt-ii-tir-je-proti-zdravemu-razumu/

  • Nata

   Upam, dragi komentatorji, da boste tole prebrali ??

 • Olga

  Vsi na referendum in dajmo skorumpirancem vetra!
  Italijani, Madžari, Avstrijci…se borijo zase in gledajo nase! Mi moramo gledati pod prste našim levaškim tatovom in zahtevati transparentnost in varčnost!

 • Sredina

  Dajte izglasovat da 2. tir pade, pa da vas vidmo pol, kdo bo kriv, ko bo propadla Luka Koper, ker bo promet preusmerjen v Trst, kako bo propadel tovorni promet slovenskih železnic, kako bodo ljudje ostal brez služb…potem bojo pa spet levičarji in kučan krivi

  • xtc

   Vedno bolje ,da pade ,ot da nastane miljardna luknja Luka,kot železnica pa morata sleje kot preje dobiti lastnike,po možnosti tuje,da prečistijo firme in naredijo dobičkonosne in da se bodo širile.

   • Sredina

    S kakšnim namenom se bojo pa širl? Če ne bojo mel prometa in poslov?

    • xtc

     Smo pravi lastniki morajo priti nič se neboj in levake spodit proč in posel bo takoj.

     • Sredina

      Bi rad vidu ja…

     • xtc

      Povsod kjer sso tuji resni lastniki prevzeli zapufane firme ,ki so jih pokradli kučanovi tajkuni le te cvetejo.

     • Novakec1

      Naštej jih nekaj? Povečini država krije izgube zaradi pohlepa lastnikov ki v veliki večini sploh niso znani. Firme pa vodijo memegerji, nadzorniki in stečajni upravitelji

     • Sredina

      Mercator sploh ane?

     • xtc

      Definitivno opankar “Žapankovič” je zaglihal Mercator iz 20miljonov na miljarden puf.

     • cosmosjasnovidec

      Kaj bluziš ali si res še bolj zabit kot se predvideva?
      Vsak butel levaški ve,da je copatarka ćefutarska gnida “janković” pospravil ter okradel Merkator le ti ne.

    • cosmosjasnovidec

     Boš jim pa ti pomagal in svetoval.Aaaahhaaahahaaaaaaaa

  • tohuvabohu

   To sploh ni glasovanje o drugem tiru, ampak o zakonu o 2TDK.
   Če bo Luka propadla, bo predvsem zato, ker se ni zgradila proga Koper-Trst, ki bi bila desetkrat cenejša in desetkrat hitreje zgrajena kot ta prekleti “drugi tir”, pa še skoraj v celoti bi bila financirana z evropskim denarjem. Če pa bodo propadle SŽ, bodo propadle iz TISOČ drugih vzrokov.

  • cosmosjasnovidec

   Kdo se še pa tudi dandanes vozi z vlakom?
   Vlaki se prevažajo sem ter tja skoraj popolnoma prazni tako,da je za tisto nekoličino povsem dovolj en tir in za prevažanja tovora ga je še preveč na pretek zato ne pametuj in ne soli pameti tistim kateri imajo kaj v glavi za razliko levuharjev kateri so z prazno kar lahko vidiš sam po sebi.
   Pokradli bi levuharji radi nič drugega.
   Koliko denarja je že bilo nakazanega za razne ureditve od Europskega sklada si pozabil?
   Za internet,optiko pa naprej,ko je še “pahorjat” vse zafural in pokradel z tovariši levuharji vred.
   Ljudje na vaseh so pa še dandanes ostali brez interneta kaj šele optike.
   Seveda se bo Unija pričela spraševati kje je denar in sedaj bi nesnage lopovske levuharske rade ta primankljaj prinesle tukaj noter seveda z ropom državljanov.
   Pizda vam materina lopovska levuharska.Komunajzerji ste ostali komunajzerji smradi zahojeni.
   Mislite pa,da ste pametni kar nikoli niste bili in tudi ne morete biti,ker ste trešnjeni v nulo le kar ste ste največji lopovi na vsem svetu.

   • Sredina

    Večina vseh študentov in dijakov npr?

 • xtc

  Največja težava so nesprivatizirana podjetja.

  • Novakec1

   Od katerih se samo kvazi lastniki debelijo.

 • Osti jarej

  ..kam??…v pizdo materino….kot že mnogokrat

 • Franc Šink

  Tista škarpa bo sigurno še vzdržala (na zgornji sliki) Na projekte se pa ne, kot mnogi komentatorji tu spodaj tudi ne razumem.

  • Meho

   A na dnar, ki ti ga bodo pocuzali cmerarjevi lešinarji, se pa spoznaš? Al tud to ne?

 • mapu

  Mislim, da Slovenci nismo proti drugemu tiru, ampak za koliko denarja bo narejen,kdo ga bo gradil in transparetnost pri financiranju. Ne rabimo še enega TEŠ-a.

 • Meho

  Ja seveda, šalabajzerji so kar naenkrat pogruntali, da “Sej lohk nardimo kar DVOTIRNO progo namest enotirne. Z lahkoto in z istim dnarjem. Joj, kolk smo pametni.”

  Če so že sposobni čez noč narediti iz enotirnega projekta dvotirni, zakaj ne bi bila potem šest ali osemtirna proga?

  ..Butalci pa še naprej nasedajo in cmerarjem vse verjamejo.
  ..

 • Novakec1

  Nikamor ne drvimo, cjazimo se v kameno dobo

 • if

  Upam, da tokrat drvimo v demokratično razrešitev afere 2. tir 2TDK.
  Drveti v pravo smer je nujno, če želimo vreči uzakonjeno korupcijo in njene arhitekte vključno z ustavnim pravnikom Cerarjem.

  V tem primeru drveti pomeni zadostno podpreti referendum, izsiliti demokratični strokovni pogovor in prepoznati najboljšo rešitev za izgradnjo dveh novih tirov.

 • MessoLongi

  članek govori o tiru kot da je ta sam sebi namen … kar seveda ni ….
  neizgradnja ali nezačetek gradnje seveda ceni Luko …mama Angela ima še vedno apetite po njej …hlapci pa še vedno delajo kot jim je naročeno ….
  da je pa izračun narobe je pa itak jasno ……..

  človek ki je prodal Lek …in naredil iz njega malo filjalo velikega farmacevta …je spet zraven …le zakaj ?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!