Popravek: To je nekdanji študentski funkcionar in nadzornik NLB, ki upravlja z milijoni

Foto: STA

V uredništvo smo prejeli zahtevo za popravek članka “To je nekdanji študentski funkcionar in nadzornik NLB, ki upravlja z milijoni, ki je bil na naši spletni strani objavljen 22. septembra 2016. Popravek g. Matjaža Titana objavljamo v celoti.

POPRAVEK – ODGOVOR

na neresnične in žaljive navedbe v

spletnem članku, objavljenem dne 22.9.2016, ob 5.00 uri, na spletni strani www.nova24tv.si, z naslovom »To je nekdanji študentski funkcionar in nadzornik NLB, ki upravlja z milijoni«:

Avtor v navedenem članku o meni in o mojem delu navaja številne neresnice in žaljive obdolžitve, pri čemer podatkov, ki jih navaja, predhodno ni preveril pri meni. Novinarska vprašanja »o izvoru denarja in trgovanju z vrednostnimi papirji« mi pred objavo članka niso bila posredovana, ampak so bila le nekaj ur pred objavo članka, pa še to v nočnem času, posredovana na NLB d.d., tako da ni obstajala niti teoretična možnost, da bi sam, pred objavo članka, lahko podal resnične informacije, v zvezi z vsebino članka. Navedeno po mojem prepričanju kaže na to, da je namen članka izključno moja diskreditacija, brez želje po verodostojnem in objektivnem obveščanju javnosti o resničnih dejstvih.

Navajam resnična dejstva v zadevi, kakor sledi:

  • diplomiral sem leta 2005 na ljubljanski Pravni fakulteti, s povprečno oceno nad 9,
  • moje podjetje Licet d.o.o., v katerem sem od ustanovitve v letu 2012 dalje tudi zaposlen, se ukvarja s pravnim svetovanjem in zastopanjem in praktično vsi prihodki mojega podjetja izvirajo iz opravljanja navedene dejavnosti;
  • ti prihodki so po višini javno razvidni iz bilanc AJPES in nikakor ne gre za nikakršne milijonske zneske;
  • bančnih računov v tujini ali deležev v družbah, s sedežem izven RS (Švici ali kjerkoli drugje) nimam ne jaz osebno, ne moje podjetje;
  • o svojih strankah, njihovi identiteti ter podrobnostih pravnih poslov, v katerih so udeležene, ter o mojem delu zanje ne bom javno razpravljal, saj temelj pravnega svetovanja in zastopanja predstavljata ravno zaupnost in poklicna molčečnost;
  • laž je, da bi za svoj račun, ali za račun svojega podjetja trgoval z vrednostnimi papirji, pri tovrstnih poslih sem sam oz. moje podjetje vedno nastopal za račun ter po naročilu mojih strank, vedno z vednostjo drugih udeleženih pri poslu; osebno sem razpolagal zgolj z delnicami iz naslova certifikatov, ki sem jih prodal že davno;
  • nikakršnih notranjih informacij ne o delnicah elektrodistribucijskih podjetij, ne o kakšnih drugih delnicah nisem imel, in jih tako tudi nisem zlorabil, kot mi to očita avtor članka;
  • navedbe o tem, da naj bi se »mastno okoristil«, da naj bi »zlorabil notranje informacije« in o mojih posledičnih »kolosalnih dobičkih« oz. da se je v »mojih žepih nabralo 4,7 milijona evrov«, so le grobo natolcevanje, brez kakršne koli osnove;
  • pridobivanje dovoljenj in soglasij pristojnih institucij za mojo funkcijo člana NS NLB d.d. je v teku, pri čemer gre v celoti za zakonit in običajen način izvedbe postopka.

Predmetni članek, zaradi številnih neresnic ter žaljivih in nepreverjenih obdolžitev, štejem kot osebni napad nase, ki nima ničesar s pravico javnosti do obveščenosti. Zoper takšne napade bom v zaščiti svojih osebnostnih pravic odločno pravno ukrepal.

 Matjaž Titan

[Opomba: Popravek je objavljen v izvorni obliki in ni lektoriran.]

Uredništvo Nova24TV