Javnomnenjska anketa: Podpora Cerarjevi vladi padla pod četrtino. Slovenke in Slovenci razdvojeni glede izida arbitraže

(Foto: STA, iStock)

Zadnja javnomnenjska anketa je pokazala, da podpora vladi kljub številnim “novoletnim bonbončkom” še vedno pada. Vlado Mira Cerarja namreč podpira manj kot četrtina anketirancev. Pereča tema v letu 2017 pa bo tudi rezultat arbitraže, zato je zanimivo ugotoviti, kaj Slovenke in Slovenci mislijo o tem. Njihova mnenja so namreč zelo deljena.

Kljub prazničnim bonbončkom, težkim nekaj 100 milijonov evrov, ki jih je Cerarjeva vlada “podarila” državljankam in državljanom zlasti v obliki 2. januarja in milijonov za SDH in DUTB, ter kljub “radodarnosti” pri pogajanju s sindikati, se le-to očitno ne odraža v rasti podpori vlade. Nenazadnje gre za davkoplačelavski denar, ki ga boste plačali prav vi, državljanke in državljani sami, kar je očitno tudi splošno znano dejstvo, ki se odraža v javni (ne)podpori vlade.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske ankete
Povprečna starost anketirancev je bila 50,3 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra četrtina vprašanih – iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 40,2 %, jih je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 35,8 % ter 24,1 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (32,5 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (23,1 %), 22,4 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 21,9 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Anketa, ki je bila narejena na vzorcu 610 ljudi in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal, je merila splošen utrip glede najbolj aktualnih družbenih tem, kot sta podpora Vladi RS in pričakovanja v zvezi z rezultati arbitraže.

Jutri, v nedeljo, 8. 1. 2017, bomo objavili, katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

(Vir: Parsifal SC)

(Vir: Parsifal SC)

Podpora Cerarjevi vladi vztrajno pada, tokrat nižja od četrtine
Za veliko večino (67,9 %) anketirancev vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj. Za slabo četrtino (23,2 %) so pričakovanja upravičena, ostali (8,8 %) pa se ne morejo odločiti.

Podpora vladi Mira Cerarja vztrajno pada, saj je v primerjavi s primerljivo anketo, ki smo jo objavili 4. 12. 2016, podpora vladi padla za 14 odstotnih točk (pred mesecem je zanašala 37,2 %).

Če si rezultate ogledamo podrobneje, so s Cerarjevo vlado najbolj nezadovoljni v srednji starostni skupini (35–54 let), kjer odstotek nezadovoljstva presega 73 %, prav tako  tisti s poklicno in srednješolsko izobrazbo  v več kot 70 % menijo, da vlada ni izpolnila svojih obljub.

Prof. dr. Matej Makarovič (foto: STA)

Prof. dr. Matej Makarovič: “Upadanje podpore vladi ni presenetljivo. Najprej so bila pričakovanja postavljena nerealno visoko, nato pa tudi kakšnih realnih dosežkov, s katerimi bi se vlada lahko pohvalila, ni bilo. Še posebno očitno pa je protislovje med prvotno deklariranimi moralnimi standardi in dejanskimi praksami. Zato so neizpolnjena pričakovanja razumljiv rezultat.”

(Vir: Parsifal SC)

(Vir: Parsifal SC)

Slovenke in Slovenci imajo o izidu arbitraže različna pričakovanja
Letos bo znan rezultat arbitraže glede meje na morju s Hrvaško. Mnenja in pričakovanja o rezultatu in njegovi ugodnosti za Slovenijo pa so deljena, pravzaprav so anketiranci ob tem vprašanju zelo razdvojeni. Da bo arbitraža neugodna za Slovenijo, meni 43,8 %, da bo ugodna, pa meni 43,4 %.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Popolna razdeljenost glede vprašanja arbitraže kaže na izrazito negotovost na tem področju. Glede na vsa dogajanja v tem postopku, zadeva v očeh ljudi praktično spominja na met kovanca, v katerem sta oba izida enako verjetna. Je pa ta negotovost tudi izraz nezaupanja v vladajočo politiko, ki je na tem področju sicer tradicionalno izražala optimizem.”

Najbolj skeptični do rezultatov arbitraže so v najstarejši starostni skupini (55 let ali več), kjer neugoden razultat pričakuje skoraj polovica (48,6 %), medtem ko neugoden razplet v kategoriji z osnovnošolsko izobrazbo ali manj pričakuje kar 56,2 %, sledijo anketiranci s poklicno, srednjo in višjo, visoko ali akademsko izobrazbo, kjer se rezultati ankete gibljejo okrog 40 %

Pregled glavnih ugotovitev
– Za veliko večino (67,9 %) anketirancev vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj. Za slabo četrtino (23,2 %) so pričakovanja upravičena, ostali se ne morejo odločiti.

– Anketiranci so razdvojeni o rezultatu arbitraže. Da bo le-ta neugodna za Slovenijo, meni 43,8 %, da bo ugodna, meni 43,4 % anketiranih.

Jutri, v nedeljo, 8. 1. 2017, bomo objavili, katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

O vladni podpori pa na socialnih omrežjih že kroži poezija:

ČETRTINKA

»Skoraj četrtina me podpira,«
šepnil sebi v bran je ubogljivo,
rad ravnal nadvse bi ustrežljivo
na posvetu, kjer se stvar odpira.

Kjer odpira tisto se vprašanje,
ali letos še po koledarju
bo ostal na tem repertoarju,
kakšno je njegove igre stanje.

»Glej, Ostržek, vate smo vložili,«
reče mu lisjak kot presta zvito,
»več kot je mogoče, kot pribito,
razočaranj nismo zaslužili.«

»Ti pa, lump,« doda zdaj k temu maček,
»spravil naše premoženje zlato
pod četrt si in vse nas v zagato,
te zamenjal bo Krojaček Hlaček.«

»Ne, samo, ne, prosim, igre nove,
rad ostal bi vsaj del abonmaja,«
se Ostržek ves mehak zdaj taja,
»nadeníte sužnja mi okove.«

»Vlogo to igral si že slabo,
pa potem najel si svetovalca,
ki iz tebe dela strahovalca,
da samo še slabše je, hudo!«

»Dan izumil nov sem za lenuhe,
cirkus spet napolnil kot osliček,
vpregel v novoletni se voziček,
dal ljudem čez mero sem potuhe.«

»Že mogoče, dragi naš Ostržek,
a pri tem, kot kaže, si pozabil,
kdo na oder sploh te je povabil,
in pa to, čigav si ti izvržek!

Zdaj napolniš le četrt parterja,
galerija in balkon sta prazna,
igra tvoja trapasta, porazna,
dva s teboj sta noč in dan suflerja.

Le poslušaj nas, nečak nesrečni,
kaj ti strici vsi v en glas povemo:
zdaj te še obesiti ne smemo,
ti osliček dolgonosi večni.

Nekaj še zakópal boš zlatnikov,
ki na tujem si si jih sposodil,
gledal stran in v beg se boš zapódil,
preden pride praznik vseh svetnikov.

Kam prevesi tvoja se blamaža,
bo zelo odvisno v tej sezoni
od tega, kam zginejo milijoni
in kako odloči arbitraža.«

Jure Ferjan

 • APMMB

  Rezultata arbitraže o meji ne bo. Hrvaška je jasno povedala, da sodišča ne priznava in zato je nesmiselno razmišljati o kakršni koli razsodbi o meji.
  Res je, da se je Hrvaška zavezala, da pristopi ki arbitraži in da spoštuje odločitev, vendar je po njenem mnenju prišlo do kršitve na katero ne pristane. Pravila sodišča je kršila slovenska stran, zato je Slovenija odgovorna za izstop Hrvaške iz sodišča.
  Nisem pravnik, pa me tudi pravniška določila ne zanimajo, sledim pa razumu in zdravi pameti.
  Hrvaška in Slovnija nista v sporu,nista se medsebojno bojevali, nista pripadnici kakršnih koli drugih med seboj bojujočih se skupin držav, ali zaveznic. Vsako takšno stanje zahteva mir in ob sklenitvi mirovnih pogodb se določijo meje med seboj bojujočih se držav.Jasno je, da meje narekujejo zmagovalci.V Evropi so se na ta način zadnjič meje določale po 2. svetovni vojni. Zmagovalci so jih določili, poraženci pa morali sprejti kruta dejstva.
  Med Slovenijo in Hrvaško ni tak slučaj.
  Meja mora biti določena tako, da jo bosta sprejeli obe državi na miren način.
  Očitno izstop Hrvaške iz sodišča ne kažena to,da je Hrvaška voljna sprejti razsodbo in novo razmejitev.Sodišče je bilo ustanovljeno sporazumno,sedaj pa je popolnoma jasno, da ga Hrvaška ne priznava, zato do razsodbe po tej poti ne more priti.
  Nikakor pa si ne domišljati,da bi lahko v spoštovanje razsodbe Hrvaško prisilila mednarodna skupnost.
  V primeru določitve meje gre izrazito za bilateralne odnose in v takšne odnose se noben mednarodni organ ne more in ne sme vmešavati, saj bi lahko na ta način zanetili mednarodni spor,kar pa ni v interesu mednarodne skupnosti.
  Nedorečeno stanje obstaja 25 let. V tem času ni prišlo do večjih, ali usodnješih incidentov. Takšno stanje lahko obstaja še 100 let in več. Zato je modro misel na sporazumno določitve meje, kar je tudi razsodba sodišča, opustiti in mejo določiti takrat, ko bosta državi zrelejši in sposobni obojestransko priznati novo razmejitev. V tem času ne bo škode ne za eno, ne za drugo stran. razen folklornih vložkov, ko bo vsako toliko potovala depeša iz Zagreba, ali Ljubljano o kršitvi mejne črte, ali obratno, ker lahko opazujemo že vse od oamosvojitve. Takšna folklora se lahko nadaljuje v nedogled,pa ne bo škodile ne eni,ne drugi strani.
  Mjea pač ne bo določena.

  • Ejga

   Če bi se izid arbitraže slučajno nagnil na hrvaško stran, me prav zanima, če bi Hrvati še tako kategorično negirali tako razsodbo. Njih izid ne zanima samo v primeru, če se tehtnica nagne na slovensko stran.

  • Ejga

   Erjavc se jajca ob vsaki interpelaciji in modruje, kako bi moral odstopiti ta in oni minister. Ko se je zgodila afera s prisluškovanjem in posledično ničenje arbitraže s strani hrvaške, je Slovenija ostala brez pomembnega dejstva. In Korl. Ja ta se je vrnil iz Pariza, zaprl v stanovanje in si opral perilo v pralnem stroju, kateri je stal na spornem območju. Ni odstopil, še več, rekel je, da ne čuti, da bi moral odstopiti. Nauk: predno začrtaš državno mejo s svojo sosedo, najprej se s sosedo dogovori o pralnem stroju !!!

  • albusa aquilae

   Kaj si pil tinto na vsezgodaj?

  • albusa aquilae

   Prevlaka…Ina.. meja s Srbijo, meja s Bih….

 • plamen100

  ni dvoma da bo SDS zmagala, samo skupno gledano pa bodoj imeli vec glasov levifasisti medtem, ko je na desnici zavladal razkol tako, da bo vlado sestavljala zopet levica in stranka ki bo nastala namesto SMC oz t.i. novi obraz, skratka razmerje politicnih sil se niti ne bo kaj dosti spremenilo. Ce bi pa se dobesedno zgodil cudez in bi nekako vlado sestavila desnica, pa bi jo ob uvedbi nepremecninskega davka in ob zdravstveni reformi, kar bo slehernega drzavljana stalo se najmanj 20 dodatnih evrov, doleteli masovni protesti naivnegs ljudstva. Ce gledamo iz tega vidika je se najbolje ta mandat pocakati naj se nekdo drug ebe s temi reformami. Saj se dajo narediti vse tenreforme brez dodatnega obremenjevanja drzavljanov samo pa to pomeni rez v zdravstvo in njegove lobije ki letno za milijardo pokradejo iz zdravstvene blagajne, ogromno se da prisparati tudi na podrocju JU, kjer ta vlada ni nicesar naredila razen zaposlila 5000 novih (toliko koliko so v 3 letih upokojili policajev in vojakov so sedaj se enkrat vec zaposlili ns birokratskih delovnih mestih hkrati pa so se bolj oslabili varnost drzave), in ogromno se da narediti se na podrocju lokalne samouprave kjer jentreba ukiniti pol obcin, ali pa jih barediti po principu bodite obcina ce vas lahko vasi davkoplacevalci prezivljajo, ne pa da zivijo iz proracuna! skratka ta mandat ki prihaja bo za rekonstrukcijo Slovenije dosti bolj pomemben kot ps je ta ki se pocasi izteka!

 • VERZIFIKATOR

  Romi Recar

  ČETRTINKA

  »Skoraj četrtina me podpira,«
  šepnil sebi v bran je ubogljivo,
  rad ravnal nadvse bi ustrežljivo,
  na posvetu, kjer se stvar odpira.

  Kjer odpira tisto se vprašanje,
  ali letos še po koledarju
  bo ostal na tem repertoarju,
  kakšno je njegove igre stanje.

  »Glej, Ostržek, vate smo vložili,«
  reče mu lisjak kot presta zvito,
  »več kot je mogoče, kot pribito,
  razočaranj nismo zaslužili.«

  »Ti pa, lump,« doda zdaj k temu maček,
  »spravil naše premoženje zlato
  pod četrt si in vse nas v zagato,
  te zamenjal bo krojaček Hlaček.«

  »Ne, samo, ne, prosim, igre nove,
  rad ostal bi vsaj del abonmaja,«
  se Ostržek ves mehak zdaj taja,
  »nadeníte sužnja mi okove.«

  »Vlogo to igral si že slabo,
  pa potem najel si svetovalca,
  ki iz tebe dela strahovalca,
  pa samo še slabše je, hudo!«

  »Dan izumil nov sem za lenuhe,
  cirkus spet napolnil kot osliček,
  vpregel v novoletni se voziček,
  dal ljudem čez mero sem potuhe.«

  »Že mogoče, dragi naš Ostržek,
  a pri tem, kot kaže, si pozabil,
  kdo na oder sploh te je povabil,
  in pa to, čigav si ti izvržek!

  Zdaj napolniš le četrt parterja,
  galerija in balkon sta prazna,
  igra tvoja tumasta, porazna,
  dva s teboj sta noč in dan suflerja.

  Le poslušaj nas, nečak nesrečni,
  kaj ti strici vsi v en glas povemo:
  zdaj te še obesiti ne smemo,
  ti osliček dolgonosi večni.

  Nekaj še zakópal boš zlatnikov,
  ki na tujem si si jih sposodil,
  gledal stran in v beg se boš zapódil,
  preden pride praznik vseh svetnikov.

  Kam prevesi tvoja se blamaža,
  bo zelo odvisno v tej sezoni
  od tega, kam zginejo milijoni
  in kako odloči arbitraža.«

  • tohuvabohu

   Romi Racer?

 • Franjo Trojner

  Ta vlada je prišla na oblast po zelo čudnih volitvah, v kakšni bolj razviti demokraciji bi takšne volitve zelo verjetno postavili pod vprašaj in zagotovo ponovili. Pri nas pač je tako, kot je, to vlado so ustoličile stare interesne skupine in dominatni mediji, ki so ji peli hvalospeve in jo ponujali, kot edino moralno in etično avtoriteto, ki bo v sloveniji naredila red in slovenijo popeljala na pota blagostanja in udarila slovenski državi pečat pravne države, kaj se iz tega izcimilo smo po vseh zapletih, pa tudi škandalih; ki to vlado spremljajo od samega začetka imeli možnost videti in slišati tudi v medijh, ki so jo pomagali ustoličiti in na našo žalost tudi občutiti v lastnih denarnicah. Ta naša slovenska vlada je naš križ, tudi z svojimi glasovi smo jo ustoličili in sedaj moramo prav vsi v pokoro ta križ tudi nositi na svojih plečih, žal tudi tsti, ki na volitvah glasu tej vladi nismo namenili. NEVERJETNO, tudi arbitražo je tej vladi uspelo zapackati, zminiral jo je preveč brbljiv zunanji ministet in seveda veletelefonista, rezultat

  • Franjo Trojner

   je danes prav iz tega razloga zelo vprašljiv in kakršni koli že bo se bomo vedno vpraševali kakšen bi lahko bil, če si naša diplimacija tega škandala ne bi privoščila. Res je, ta vlada je slovensko volilno telo močno razočarala pa tudi ideološko razklala, samo želimo si lahko, da se njeno vkadanje čimprej konča in da bomo imeli na naslednij predčasnih ali rednih volitvah slovenski volilci več sreče, pa tudi modrosti pri oddaji svojih glasov. Sam bi si želel tudi bolj vsebinskih predvolilnih srečanj kjer bi stranke zares predstavile svoje programe , pa tudi več nepristranskih in visoko profesionalnih zares neodvisnih medijev, ki bi zagotovili pravično kampanijo! Morda se mi še v času mojega živlenja te moje želje tudi izpolnijo, resnici na ljubo pa v to glede na stanje pri nas preveč ne verjamem.

 • Opazovalec

  @:Podpora Cerarjevi vladi padla pod četrtino.

  Kako lahko iz vprašanja ”Ali je vlada uresničila vaša pričakovanja?” izpelješ zaključek, da manj kot 25% anketiranih podpira vlado. Izpolniti pričakovanja ali podpirati je bistvena razlika in v tem primeru gre za grobo dezinformaciji!
  Sicer pa po resnih, dolgoletnih anketah podpora vladi v zadnjem letu statistično dokaj pomembno narašča, sicer zelo počasi, vendar narašča. Je pa resda še vedno dokaj nizka. Toda ne pozabimo, nekatere, bojda zelo uspešne vlade, so imele še nižjo podporo.

  • Borut Stari

   Opazovalec, ki opazi le tisto kar mu naročijo. Anketa o podpori in lestvica popularnosti sta podobna tisti partijski floskuli: “komunizem je na horizontu”. Horizont, navizna črta med nebom in zemljo kateri bolj kot se bližaš, bolj se oddaljuje.

   • Opazovalec

    Opazovalec opazi, kar se mu zdi zavajanja in dezinformiranje. Vsekakor je pa zanimivo dejstvo, da noben forumaš desne provinience še ni operekal izjavi o grobem dezinformiranju ovčič kot posledica napačne interpretacije sicer korektnega anketnega vprašanja. Očevidno je takšna metoda še za ovčice preveč vnebo pijoča.

    Aronu pa hvala lepa za konkretne številke o manj kot petinski (ne)podpori neke zeeeeelo doooooobre vlade, pa ne na temeljih napačne interpretacije koreknega vprašanja.

  • Aron

   lani ob istem času je bila podpora vladi pod 20%. janšina vlada je imela v nekem obdobju podporo krepko pod 20%…

 • Anton

  glede arbitraže lahko že sedaj povem da bo zmagovalka Hrvaška, to ej jasno vsem , ki kolikor toliko poznajo zgodovinska dejstva.

 • Fireblade

  500 milijonov/ letno več pufa zaradi plač v javnem sektorju
  2 januar, slavje javnega sektorja
  registracija mopedov
  partijsko prihvatiziranje pitne vode
  3,5 milijarde letno za obresti in kredite, ki namesto v investicije požrejo v javnem sektorju
  DDV ostaja 22% čeprav je opanković nabijal o začasnem ukrepu :)) raja pa verjame
  povišanje letne dajatve za uporabo cest
  povišanje raznih trošarin pri elektriki
  povišanje davka od dobička podjetij za 2%
  DUTB in SDH kriminal
  2TDK doo kjer bodo stari udbovci gradili železnice

  Mislim da sem naštel vse dosežke javnosektorske oblasti.

 • učko

  Ampak še vedno je ena četrtina totalno blesavih!!! Kar je neizmerno velik odstotek !!!!!!!!!

  • Novakec1

   napaka 3/4 od tega je 1/2 levih in 1/2 desnih

 • Unikatna

  Nihče pa ne upa na ulice in pred parlament!!

  • Novakec1

   Ja in kaj boš pa tam? Rabmo enga dolfita ni druge pomoči.

   • Unikatna

    Rožle je dal pravo rešitev. Hitro bi bili polni smetnjaki oz. kontejnerji. :)

    • domovina mili dom

     Samo nevarno. V dobi reciklaže bi lahko fasali nazaj prenovljene.

  • Rožle

   Edino tole si zasluži naša leva vlada…..
   https://www.youtube.com/watch?v=xW49czt3i6k

   • domovina mili dom

    Ta prvo trenirati na ljubljanskem županu.

   • KIKI

    Odlično! Samo smetnjakov bo pa zmanjkalo!

  • Borut Stari

   Zakaj pa? Ulica je nasilna in neprijazna zamenjava oblasti. Iz zgodovine poznamo njeno za kvalitetno življenje ljudi katastrofano metodo.Nikdar in nikjer ni izboljšala življenjskega okolja.

  • totex39

   Ja se strinjam, ampak res nas bi morala biti velika množica ljudi, tako kot na Poljskem, kjer so tudi dosegli svoje cilje proti vladi.

   • Tetka iz ozadja

    Na Poljskem so se levičarji dobro organizirali,da so dosegli svoje

    • sprehajalec

     Na Poljskem so levičarji od zahodne liberalne europe zaščitena eksotična manjšina. Še kakšen pretres pride, pa bodo le še omenjeni v knjigah…. Negativno seveda, Gomulke, pa Lublinski zapori, pa zatiranje Solidarnošči itd.

     • Tetka iz ozadja

      Sicer nima nobenega vpliva name ampak videl boš,kaj bodo prinesle naslednje volitve

     • sprehajalec

      Na Poljskem? Ali pri nas? pri nas vem, da bo “Nov obraz”.

     • Tetka iz ozadja

      Sploh ni pomebno kdo,samo,da ni veliki vodija.Tako pač deluje Slovensko volilno telo

     • sprehajalec

      Lačen želodec dela čudeže, je staro reklo. Ko bo masa upokojencev po “novem” s 400-500 Eur, pa bo gledala Drnovškove upokojence “po starem” z jurja in čez, ki so tudi zvesti volilci vsakokratnih novih obrazov in Karla, si bodo zaželeli enakost…

     • Tetka iz ozadja

      Ne pomaga,samo,da ni veliki vodja,vse ostalo je drugotnega pomena

     • rrrrr

      Spet in spet veliki vodja? Spet in spet fiksna ideja? Veš tetka, v klinični psihiatriji pomeni fiksna ideja patološko predstavo
      ali blodno misel, ki se je človek brez pomoči stoke ne more otresti in jo venomer in vse huje ponavlja. Pa vendar obstaja rešitev.
      Danes je sončen dan. Pojdi na sprehod, reci si, da se imaš rada in objemi drevo, ki je zraslo prav zate. In v trenutku boš spoznala, da je tvoj veliki vodja pravzaprav zelo majhen človek, po rasti, duhu in značaju.
      Takrat pa si trikrat reci:,, Milan, Satan, izgini za vekomaj iz mojega življenja”

     • RATATA

      Tetki še svetuj, da si naj mimgrede, ko bo objemala drevo še noge podepilira. zato naj poišče takšno drevo, ki ima čimbolj smolnato deblo.

  • sprehajalec

   Na ulice hodijo žal le od Zokija plačani trenerkarji in kulturniki, ki dobijo dnevnice za to…

 • Borut Stari

  Rezultat arbitraže? To je zaradi neznanja že na štartu izgubljena bitka. To bo še nekaj stran vrženih milijonov evrov.Začeli so vrteti raženj pa še zajca niso ulovili.Čisto vsega, česar se slovenska politika loti je vnaprej obsojeno na propad. Doklej bomo plačevali klopotce?

  • ferdo

   To pa so naši veleumi, ki vzgajajo naše študente. Hvala Bogu, da vmes ni nobenega profesorja iz Medicinske fakultete, ker tam so resni, humani in sposobni ljudje, ki se brigajo le za svoj posel – FDVjevcev in pravnikov pa v naši vladi, kar mrgoli in rezultati so na dlani.
   GORJE NAM in našim ZANAMCEM !!!

   • Iza Demos

    Saj je tole: ” ……… ker tam so resni, humani in sposobni ljudje, ki se brigajo le za svoj posel…..” mišljeno ironično ali ne?
    Drugače pa sem mnenja, da je to, da se preveč brigamo samo zase in za svoj posel ravno tisto kar nam dela največ gorja. Premalo nam je mar za domovino.

  • KIKI

   Upam samo, da nas stari udbovec Sekolec ni prepoceni prodal!!
   Kaj moremo, če so napačni ljudje na napačnem mestu ob napačnem času…
   če so to sploh ljudje?

  • sprehajalec

   Gre za način razmišljanja v Sloveniji, ki ga poosebljajo tudi Vlade, najlaže se ga opiše z “lako ćemo”. Nek hedonizem se je razvil oziroma ga je samoupravljalec v 70tih, linija torej z najmanj truda. Kapiranje še tako težavnih problemov v 5tih minutah, ker se ne ljubi brati navodil, želja po blestenju na lastnem gnoju. Blefiranje, vrtenje gobca in zavito govorjenje, ki ga je perfekcioniral Kardelj. Da nihče ne razume na koncu, kaj je bilo povedano niti nihče ne posluša. Pa še eno se je naučil samoupravljalec in njegovi potomci, da govori eno, misli pa čisto nekaj drugega.

   Vse to vodi v to, da smo vedno znova presenečeni, ker drugje razumejo težavo drugače, kot jo mi oziroma je nam predstavljena. Arbitraža je bila zavožena takoj, ko so ujeli tista dva po telefonu, morali so se držati za trebuhe, težki naivnosti. Resnica je, da bi Hrvati našli pa nekaj drugega, kar koli, da se izognejo arbitraži. Naivno je bilo morda celo misliti, da bo sploh šla skozi. Tako pa bodo šli milijončki, pobrani od branjevk pa bifejčkarjev. Trdo zusluženi, pa z veliko lahkoto pognani, tako kot vse, kar dobi Vlada v roke. Ker pač ne dela s svojim denarjem. Slovencu je namreč pognati tuj denar (puf, sposojen, pobran) mala malica. Tako je delal tudi z družbenim nekoč in javnim danes. Veliko bolj je previden s svojim denarjem.

   • RATATA

    Se strinjam. V tvojem besedilu se opazi jeza.
    Izid arbitraže je bil obsojen na slabega že s predložitvijo memoranduma in dokumentov.
    Vlada in tisti na mzz so ignorirali mednarodno pravno stanje (na kar so bili natančno opozorjeni z elaboriranjem točni tistega, kar tja sodi) in so v memorandum pisali neumne blesarije in prilagali brezvezne dokumente, ki v takšno dokumentacijo ne sodijo!.
    Toliko slabega, kot je prejšnji režim in s tem sistem, ki si je šolal (in si še šola) zanesljive naslednike napravil Slovencem in Slovenskim Deželam, si ne morejo izmisliti niti najhujši režiserji.
    Arbitražnemu tribunalu je s Sporazumom o arbitraži naloženo, da določi potek državne meje skladno s stanjem na dan 25. 6. 1991.
    Takrat pa je edina veljavna meja proti JV potekala po “robu” vedno celovitih Slovenskih Dežel in to od Reke do Kotoribe. In ta, zdaj državna meja starodavnih slovenskih dežel je zavarovana s helsinškimi dokumenti, zato Arbitražno sodišče ne sme dovoliti razkosanja vedno celovitih dežel.
    Če pa meja (ki obstaja, samo pokazati jo je treba) ne bo določena tako kot obstaja, bo natančno potrjena bebavost državnih predstavnikov, da v memorandum niso priložili samo tistih dokumentov, ki tja sodijo, kar pa pomeni prvoligaško sabotažo (za kaj takega se binglja).

 • Mihec S’kumarc

  Zakaj ne marate Cerarja?
  Pa sj je čist simpatičen, pa punce tako rad menja.

  • komar marko

   dam si ga pelji in ga daj v špajzo, tak zaradi marmelade. kars e pa punc tiče, pa bolj da ne komentiramo. Včasih sem bil prepričan, da samo diamanti dvigujejo noge. Danes sem spremenil mnenje.

   • Mihec S’kumarc

    Si pa haklšen.

   • domovina mili dom

    Danes že polno korito povzroči srbenje med palcema na nogi. Vedno bolj se ženske poceni prodajajo…..

  • Rožle

   Al one njega ….

  • karpelec

   …pa še to mu komaj uspeva.

 • Anonimni_Profesor

  Vlada zaupanja ljudi ne uživa. Vprašanje pa je še s kakšnim načinom te ljudi privesti v vrste zdrave opozicije, da jih ne bo spet kak faccia nouva di Murgle nategnil.

  • Tetka iz ozadja

   Ker večina ljudi ne mara velikega vodijo,in Janša pooseblja desnico,le ta nima popolnoma nobene možnosti za zmago.Prej bodo glasovali za nove ali stare obraze,lepe ali grde,blonde ali črne,skuštrane ali počesane,brkate ali bradate – samo da ni Janša

   • ferdo

    Kaj spet drgneš…….. te izguljene fraze, ki ste se jih naučili na pamet sovražniki slovenske opozicije in ljubitelji državnega korita.
    Enega resničnega stavka niste sposobni sami skupaj spravit.
    Opranoglavci, provokatorji ….. laži – to so vaše “vrednote”…. fuj…

    • Tetka iz ozadja

     Drži pa,A ne?Pa ti ne moreš popolnoma nič storiti za to,a ne?

     • komar marko

      Vsakega , ki bi na desnici prejel določeno število glasov, ga boste napadli brezkompromisno. Če se ne bi hotel umakniti, ga boste zrušili z aferami. JJ jih je vse prestal, in se bojite, da vas bo odrezal od KORITA. Brez korita pa ne preživite. Mediji so 90 % na vaši strani, prav tako ves podporni aparat. VSE DELA ZA VAS!

     • Tetka iz ozadja

      Kako mediji,saj pravite da je nova tv najbolj gledana TV,samo da so drugi mediji to zamolčali

     • sprehajalec

      Tetka ima prav, velik del Slovenskega volilnega telesa razmišlja tako kot ona. Zato bo neizbežno sledilo nadaljne padanje Slovenije do končnega bankrota. Slovenija bo našla svoje mesto v Europi med Albanijo, Bolgarijo, Romunijo Srbijo, Kosovim. Izvozni artikel Slovenije bodo še naprej mladi Slovenci, uvozni pa Balkanci.

     • Tetka iz ozadja

      Da,Slovenci so prpipravljeni na velike žrtve samo,da se znebijo velikega vodija.

     • sprehajalec

      Za trebuh se bom držal, ko bo tetka brskala po kontejnerju za Mercatorjem, pa pobirala pfand flaše..

      Ker bom vedel, da je zadovoljna da ni JJ.

     • orsa

      Ne vsi Slovenci, samo vi levičarji, katerim je g. Janša trn v peti, strah in trepet, da vas končno ne doseže roka pravice. Ampak vedite, tudi ta dan bo prišel!

     • soc

      Provokatorji tvojega kova so pripravljeni na vse možno, da se ga znebijo. Da bo le plačilo dovolj veliko.

      Predvsem pa na velike žrtve, če gre za žrtvovanje drugih. Vzorec 1941-45. Pa še kakega Krambergerja priteknemo za boljše umevanje vašega miselnega vzorca.

     • Nata

      toooooooooooooo, če gre za žrtvovanje drugih !!!

     • Nata

      pa kdo pa to pravi ??

     • Caetano

      Organizacija ima svoje ljudi povsod. Recimo, ko je Platovšek prinesel na Vomo dokumente, ki so razkrivali delovanje udbomafijskega Satfija, so njihovi agenti takoj obvestili o tem Kučana in tudi Bavčarja in to dali tudi vedeti, da bi poudarili svojo moč. Operativci Organizacije financirane od Saftija so imeli svojo vlogo tudi v aferi Depala vas. V medijih so jih najbolj podpirali v Mladini, ki jo je tudi lastninil Saftijev kapital.

      Novejši primer delovanja Organizacije pa je afera Patria.

     • Ros

      Tako izgleda zaradi medijske podobe in kampanije. Saj so vsakega, ki je bil obraz desnice “sesuli”, razen Janša-ta. Že beseda media izhaja iz grške mitologije; Medea, ki je znana po svojih krutih dejanjih. Leta 2008 so premijera Janeza Janšo na nacionalni RTV dobesedno snemali tako, da je bila slika obrnjena na glavo. Zadaj so veliki finančni in politični interesi. Janez in vsa njegova družina ima velike travme iz komunističnega in tranzicijskega obdobja. Če nebi uporabljali enakih metod tudi danes, bi lahko šel (šli) naprej. A to ni njegova krivda. Lahko smo veseli, da sploh želi biti vodja opozicije in opravlja to funkcijo. Ko vidim, kakšnih pritiskov in nepravične obravnave je deležen, se mi zavrti v glavi. Janšati nimajo vsega prav, večinoma so travmatizirani. So pa dobri ljudje. Še sovražnik se jim smili in bi mu pomagali, če bi lahko in jim ta pri tem nebi škodil.

      Kar je pri vsem tem najbolj tragično, je to, da Slovenija kar poka od dela-željnih sposobnih in izobraženih mladih ljudi, ki težko dobijo priložnost. Ali pa so kar umorjeni. Od trenutnega stanja imajo koristi večinoma le stare elite in kriminalno ozadje. Slovenija bo čez 10 let ali razpadla, ali bankrotirala, kadri bodo pa odšli ali živeli v strogo izoliranih skupnostih. Ali pa kar vse od naštetega. Vsaka država ima kriminalce, dobičkarje, zlobneže, bedake, pijance, celo morilce. A v urejenih državah se jih ne predstavlja kot “dobro, pravično, moralno stran”. Ampak se jo preganja z vsemi sredstvi.

      Resnično se na desnico pritiska in udarja z vsemi sredstvi. Kar je najhuje, res z vsemi sredstvi, večinoma kriminalnimi, brez vsake vesti in občutka za človečnost. Je bolje kot v komunizmu, a daleč od normalne države.

      Slovenija danes, je žalostna post-komunistična tvorba z veliko talenta in vztrajnosti. Prav Janša pooseblja ta narod, s skromnimi sredstvi, talentom, vztrajnostjo in božjo pomočjo, prejadra vse nevihte. Tudi Cerar deluje takšen. Senca komunizma je žal na vseh nas. Imamo premalo samozavesti, da bi jo obsodili in zavrgli. Nekoč so bile zgodovinske okoliščine resnično pretežke za to. Danes je to le izgovor. To je, v prvi vrsti, naloga Cerarja in levice. On ni neposredno obremenjen s temo komunizma. Vsaj ne bolj kot ostali.

      Pa še to; Ali bi ti svoj osebni proračun zaupala nekomu, ki prodaja krompir po stanovanjih, ali izvaja ankete. Recimo, 2 dni pred plačo, bi ti rekel: “Če zaupaš denar meni ti dam 2 kili krompirja in neobvezne ankete ti ni treba izpolnjevati.” Tako izgleda glasovanje za stranke, ki je nastala nekaj dni pred volitvami, in rekla: “Mi smo boljši, novi obrazi.” To je navadno komunistično spodkopavanje demokracje. Češ; Mi že vemo bolje. Pa ne. Jugoslavija je bankrotirala leta 1946 in 1947 in 1949…. Ma vsako leto. In to so vedeli vsi. Če si to omenil, so te pa mučili ali celo ubili. In mučili in ubili otroke, sorodnike.
      Komunizem je zlo. Temelji na nasilju, kraji, manipulaciji, laži, bedi, revščini, zlorabah, mučenju… Ali veš kaj pomeni zlo? In veliki vodja Janša je proti zlu.
      Slovenska levica se ni oddaljila od komunizma, isti ljudje, iste metode, le fasada je prilagojena za demokracijo. In ljudi ne morijo več ob belem dnevu, vsem na očeh (sem priča). Dokler tega ne stori, nima levica kaj iskati v parlamentu.

     • Nata

      ? ? ? ? ? ? ? ? ne razumem !! Odloči se, ali Janša, ali Cerar-
      Če pa sem narobe razumela oba tvoja komenta, se pa opravičujem.

   • Mihec S’kumarc

    A misliš.

 • Olga

  Ta vlada si še minimalne podpore ne zasluži, saj krade enim, da hrani z drobtinami svoje ritoliznike in priviligirance, večino pa pospravi sama s svojimi lutkarji (Forum 21 s Kučanom)!

 • althar

  Imam približno 3 milijarde razlogov, da lahko Cerarju rečem odjebi.

  • Anton

   mogoče veš kok miljard se je Slovenija zapufala v obdobju zadnjih 2 let odkar je Cmerar ups Cerar na oblasti?, koliko visokoizobraženega kadra je bilo prisiljeno migrirat v tujino, koliko podjetij je zaprlo duri delavcem, itditd, vse to so več kot upravičeni razlogi, da bi morali ti na predčasne volitve. vsak dan, ko je ta vlada na oblasti stane Slovenijo nekaj miljonov.

   • althar

    Odgovor je v mojem postu ;)

 • Franc Šink

  Arbitraža ne bo ugodna za Slovenijo. Sokolec je poniknil.

 • Anton

  na hitrco striček Google, uradni podatki, verjamem pa da so dejanski še višji

  http://siol.net/novice/slovenija/vec-izselitev-slovenskih-drzavljanov-iz-domovine-le-se-v-casu-vojne-infografika-419779

 • Anonimni_Profesor

  Arbitražo je zavozil Kardelj, ko je na škodo Slovenije spreminjal mejo v Istri in tudi na drugih koncih.

  • Anton

   Kardelj je podaril Hrvatom Savudrijo oz kot ji je reku kos kamenja

   • Anonimni_Profesor

    Tako je in to dejanje ima tudi vpliv na morsko mejo pri arbitraži.

  • Nata

   njegov vnuk pa lepo sedi v EU Parlamentu

 • željudin

  najprej je ukradel atejevo ime, potem je ukradel volitve in še otroke se je kradlo pod njegovo ekipo…evolucija od trstenjakove teze o poštenih slovencih do novodobne pravljice z naslovom miro cerar in štirideset razbojnikov je kleptomansko naravo te vlade povzdignila do neba…

 • Igor Karlić

  Torej se ponavlja stara zgodba. Desna vlada Janeza Janše bo na naslednjih volitvah po 20 letih vladanja končno padla in čaka nas novi “spasitelj”. Ta limonada je že zehhh.

  • domovina mili dom

   Zime bo kmalu konec, s tem pa zimskega spanca. Dobro jutro.

 • domovina mili dom

  To so podatki, da komunisti strjujejo vrste, ko jih strnejo naredijo krah za propad Slovenije.

 • Fogglof Tunnek

  Sploh ni pomembno kolko je padla podpora Cerarju in vladi… Na rednih volitvah bo spet zmagala levica, in praf je tako!!!

  • željudin

   kjerkoli na svetu je bila levica dovolj dolgo na oblasti, se je končalo z ekonomsko katastrofo in koncentracijskimi taborišči…

  • Nata

   Zmagala bo, ja………ni pa praf nič praf !!
   Ali si ti tudi eden od tistih, ki mu bi bilo potrebno kaj vzeti ?

  • tramal

   Seveda je prav da tonemo v drek saj si kaj boljšega ne zaslužimo.Ko bomo na podnu bo pa spet Janša moral potegniti navzgor.Samo takrat bo prepozno,ker bo ostalo v sloveniji samo nekaj komunističnih izdajalcev ostali pa balkanci.

  • traktor

   Prav imaš,upam da ti končno slečejo še gate.

 • dob

  Iz EU parlamenta je prišla na vlado zahteva, naj Cerar spremeni ime v Cewinzip.
  S tem pričakujejo, da bo plac za opozicijo v parlamentu.

 • Ros

  Miro Cerar v včerajšnjih jubilejnih Odmevih: “… ne ne. Jaz sem zlo.” Če ni bilo namenoma tako “zmontirano”, pove veliko. Od pravnika in poklicnega govorca.
  V slovenskih medijih, večinoma na RTV Slovenija se ogromno uporablja beseda zlo. Kot zlo in večinoma namesto zelo. Tako se je ta beseda zažrla v slovenski jezik. da je skoraj ne zaznamo.
  Praviloma ne mine dnevnik ali odmevi, da ni slišati besede zlo. Če pa že, jo slišimo v Slovenski kroniki.
  Nekaj normalnega je reči “zlo dobro” ali celo “grozno dobro”. Kot bi rekli “mučno dobro” ali celo “morilsko dobro”. Groza. Kako se pozna več kot pol stoletja namenske sistematične represije, kraje in nasilja, preganjanje resnice in dobrote, kar v vsakodnevnem besednjaku. To zlo je moralo biti tako vsesplošno prisotno, da so ga otroci vnesli v svoj besednjak. Ker se o tem ni smelo govoriti, so ga začeli uporabljati namesto zelo.
  Zakaj bi morali reči da je nekaj zelo dobro, ali zelo lepo, ali zelo čudno? Ali ni dovolj le dobro, lepo ali čudno. Tega “zlo” so me na vsak način želeli odučiti že v gimnaziji. Le zakaj jim ni uspelo? Ker je bilo še vedno okoli nas. Prav čutilo se ga je. In se ga še vedno. Podobne metode, če ne kar iste. Le da so se komunistični veljaki prelevili v tajkune in leve predsednike in funkcionarje.

  Ne rečem, da je slovenska desnica popolna. Je daleč od tega. Niso pa zlobni. Še maščevalni so bolj malo. Še nezaupanje, maščevalnost in pohlepnost so bolj posledica groznih pritiskov in nasilja, ki je bilo in je še vedno izvajano nad desnico, prav s strani komunističnih “elit” in njihovih levih sodobnikov. Je bolj obrambni mehanizem, kot zloba.

  To ni bila naključna napaka. Daleč od tega. Ne v kontekstu zgodovine, ne v kontekstu intervjuja.
  Slovenska levica je zlo. A tako je. Namen levice je bil izenačiti možnosti, omogočiti razmere za družben, znanstven, filozofski in tehnoložki razvoj in napredek. Cerar je obraz te levice, po poreklu francoske. A realnost je, da je ta obraz le kulisa za temačno, zlo levico, ki izvira iz Rusije in represije.

  Miro Cerar si zasluži bolje. Slovenke in Slovenci si zaslužimo bolje.
  Zaslužimo in želimo si prave pomladi, ki nam jo lahko pripelje le slovenska desnica. In Miro to ve. Vprašanje je le, če lahko to izpelje? Jaz verjamem, da lahko. Ker bo vse drugo katastrofa, teh smo imeli že preveč. Večina ljudi dela dobro vsak dan. Po svojih zmožnostih. Velika večina ljudi naredi veliko dobrih stvari, a to komaj opazijo. Sprejmejo veliko pravih in dobrih odločitev, pa tega še opazijo ne. Zato večina živi v relativnem udobju, v državi, ki je med 30 najbogatejšimi in najrazvitejšimi na svetu. Še kakšni zlobneži, ki namenoma škodijo drugim, naredijo kljub vsemu veliko stvari prav. Tak je naravni zakon, drugače bi nazadovali, pa ne. Drugače bi umrli od lakote, zmrznili, hodili bosi naokoli, pa ne. Res je bilo obdobje, ko smo nazadovali, v tistem obdobju, ko se je “zlo” tako usidralo v beesedišču, a še takrat je na več nivojih zmagala “zdrava pamet”. Nikoli več bede nasilja in represije. Dovolj je bilo ugrabljene države. Dovolj je bilo demonov in krivic. Ta država je od boga. Miro, okrepi si varnost in naredi red. Vsi vemo, da imajo desničarji preveč dela z bogoslužjem, verskimi debatami, delom, kmetovanjem, rokodelstvom ipd, da bi se ukvarjali še s protesti, volilno kampanijo in vladanjem (hec).

  Čas je, da zlo izbrišemo iz naše družbe. Ga sankcioniramo, še preden naredi veliko škode, in ga končno izbrišemo iz vsakodnevnega bedednjaka. Slovenija in Miro Cerar zmoreta več. Veliko več.

  • Marija

   A ti misliš z Cerarjem?

 • Vera

  Vsak vsaj malo razgledan človek ve , da je Piranski zaliv izgubljen zaradi naši štorastih politikov ! Ni važna izobrazba naroda , temveč njegovo tekoče spremljanje dogodkov . Vsi novinarji nas naj nehajo pehati v nek : ” nižji, srednji , višji ali akademski sloj “, ker edino zdrava kmečka logika je ta prava !

 • tramal

  Če bodo še komunisti na oblasti je boljše da je piranski zaliv hrvaški saj ga bodo slovenski komunisti tako uničili,lastninili in prodali,tako kot so podjetja..

  • Novakec1

   Počasi se bomo morali začeti bati za Triglav in Aljažev stolp, je nevarno da ga zgubimo, ti kreteni ga bodo prodal.

 • xtc

  No zbodlo ne je tole;ko so zapisali dve stvari “osrednje slovenska regija” in “višje in visoko izobraženi”;no že velikokrat se je zgodilo sploh v mednarodnih zadevah ;da so ti “osrednjeslovensko visoko izobraženci in izobraženci” v mednaronh vodah v kočljivih zadevah izpadli popolni amaterji in jih je svetovna stroka dobesedno sesula;med tem ko je neizobražena raja že vnapreje predvidela in zadela razplet:
  Kaj to pove?
  Pove ;da je večona slovenskih “izobražencev inakademikov dejansko bedakov(žal);ki niso zmožni zdrave in trezne presoje in so pomankljivo izobraženi ne glede na svoje nazive te ali one”:
  Vse to pa nakazuje naizkrivljenost;nekritičnost;pomankljivo izobraževanje insistem prepojen zideološko komunističnmi idejami;čigar posledice so za narod uničujoče::
  Glede Cerarja pa tole;na vladi bo ne glede na podporo dotlej;dokler bo Kučan ugotavljal ;da je še koristen;nato pa::::: in dobili bomo novega norčka_zahvaljujoč “izobraženim osrednjeslovenskim akademikom in izobražencem”:
  Ja;hudo je kjer državi vladajo”doktorji” ne zadrava kmečka logika:

  • Marija

   Ja in kam so nas pripeljali? Mi pa dali zadnji denar da so se izšolali. Res kače na srcih poštenih Slovencev

 • garfi

  anketam ni mogoče verjeti ničesar
  slovenija je mafijska država
  don murgleone press

 • Viktorh

  “Podpora Cerarjevi vladi”

  In kje deluje ta vlada?
  V EU?
  Daljnem vzhodu?
  Če že ocenjujete, povejte katero vlado.

 • cosmosjasnovidec

  Torej bo letos tudi prišlo na dan,da je SMC sodelovala pri izdajalskem predanju Piranskega zaliva hrvatom katerega jim je tja porinil kehlavec tovariš Erjavec ter naredil tiste telefonske scene,da do sodišča ne bi prišlo.
  Počasi jih bo potrebno pričeti nadzorovati kajti,ko se bo to zgodilo bodo vsi pobegnili iz Slovenije z vsem kar še imajo tukaj od nakradenega.
  Če se je to zgodilo jih treba pobiti kot podgane preklete komunajzerske izdajalce saj je tudi po zakonu za take določena brezpogojna smrtna kazen katero so uvedli sami komunajzarji ne sluteč,da bodo slej ko prej ravno oni naleteli na to.

  • Rožle

   Sej jest to že lep čas govorim, da nam bodo levaki celo Slovenijo zdilal….

  • Marija

   Ja kaj pa drugega,če si poslušal tel. pogovor dveh izdajalcev. Ne more biti drugače izhoda na morje v mednarodne vode ne bo. In drugega tira tudi ne bomo rabili kot je rekel minister za promet. To je to vse vnaprej načrtovano. Komunisti so vedno znali dobro naprej načrtovati.

 • montyamp

  GORJE NARODU , KO PRIDEJO NELIGITIMNO IZVOLJENE MARIONETE , VAJENCEV STALINOVIH HLAPCEV , NA OBLAST .
  Resnico pri tej bandi faliranih doktorjev varuje bataljon laži , s katerimi so nagačili prestrašen in od murglosrbske manufakture morilskih defektov , teroriziran slovenski narod .

 • Za Slovenijo

  Cerar, največje zlo Slovenije!

 • Iza Demos

  S tako nataliteto bomo kaj kmalu izumrli. Potem je pa tako ali tako vseeno kdo ima Piranski zaliv in tudi kdo je “zajebal” meje. Pred vstopom v EU bi morali urediti naše meje, najkasneje pa pred danim blagoslovom Hrvaški za vstop v EU. Ne vem zakaj se vedno bojimo postaviti zase in se uklonimo lažnim avtoritetam. Kaj hočemo smo za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni in ustvarjeni za hlapčevanje.

 • montyamp

  To so Stalinovih glist mladiči .
  Pri teh murglosrbskih pritepencih , ki se poslužujejo uzurpacije oblasti z lažmi , katere imajo večji učinek kot resnica , pridemo vedno do spoznanja , da so mladiči klavske mašinerije s svojo dedno zasnovo zabetonirani HLAPCI z moralno etičnimi pasjejebskimi dušami , katerih tendence so najbolj podobne divjanju tropa steklih hijen .

 • xtc

  Če samo pogledam komentarje “osrednje slovenskega izobraženca” Janeza Svetega in njemu podobnih ” na tem in dru

  • v spomin

   vse jemlje hudič

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!