Javnomnenjska raziskava: Vladni “zlati” 2. tir je “nateg” davkoplačevalcev! Liberalna stranka s 30 %? Kdo nas bo rešil pred migrantsko krizo?

(Foto: iStock/Nova24TV)

Neracionalno in negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem zaznamuje vsak večji projekt, ne dolgo nazaj TEŠ 6, danes famozni 2. železniški tir Divača – Koper, s katerim se Cerarjevi vladi nerazumljivo mudi. V zadnjih tednih dobivamo nove stranke, tokrat za spremembo na desnem oz. desno sredinskem polu. V ozadju pa nastaja liberalna stranka – PRSTAN, ki je v takšni obliki v Sloveniji še nismo imeli. Prve projekcije kažejo, da utegne brez težav priti v hram demokracije oz. celo doseči zavidljiv rezultat za marsikatero obstoječo stranko. Izvedeli pa boste tudi, komu gre največje zaupanje Slovenk in Slovencev glede soočanja s krizo EU in grožnjo migracij. 

Anketa je bila izvedena v obdobju od 10. do 13. aprila 2017, na vzorcu 619 anketirancev (od tega 50,2 % žensk), in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal SC. Šlo je za telefonsko anketo, okvir vzorčenja pa zajema telefonski imenik (70 % mobilno omrežje in 30 % stacionarno omrežje). Anketa je merila splošen utrip glede aktualnih družbenih oz. družbeno političnih tem – gradnja 2. tira Divača – Koper, migrantske krize in nastajanja novih političnih strank.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske raziskave
Povprečna starost anketirancev je 50,2 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra petina vprašanih – iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 36,9 %, je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 35,9 % ter 27,2 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let).  Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,8 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (29,9 %), 22,5 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 15,8 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Vir: Parsifal SC.

Davkoplačevalci ostro priti vladnem predlogu gradnje 2. tira
Slovenci so večinoma mnenja, da 2. tir Divača – Koper potrebujemo, vendar je zdajšnji vladni predlog občutno predrag (49,8 %). V nujnost 2. tira, ne glede na ceno in posledice, verjame zgolj petina vprašanih (22,9 %), medtem ko 12,1 % anketiranih meni, da 2. tir ni potreben, saj se pretovor v Luki Koper zaradi tega ne bo bistveno povečal. Preostalih 15,2 % vprašanih pa ostaja glede tematike neopredeljenih.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Mnenje skoraj polovice anketirancev je jasno. Drugi tir Divača–Koper ima načelno podporo, a le v bistveno bolj racionalni izvedbi. Prevladujoči odgovor kaže po eni strani na prepričanje o pomenu boljše povezanosti Luke Koper s širšim evropskim prometnim sistemom, po drugi strani pa na očitno skrb glede racionalne uporabe javnega denarja.”

Da je gradnja 2. tira po predlogu Cerarjeve vlade nedopustna, so z 51,9 % najbolj prepričani v srednji starostni skupini (35–54 let). Na podlagi izobrazbene strukture lahko ugotovimo, da je vladni predlog najbolj sporen za tiste, ki so bolj izobraženi. Tisti s srednjo izobrazbo so proti predlogu, s 55,5 %, medtem ko tisti z višjo, visoko ali večjo izobrazbo vladi nasprotujejo v kar 62,4 %.

Jutri, v nedeljo, 16. aprila 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Vir: Parsifal SC.

Slovenke in Slovenci pri soočanju z današnjimi razmerami v Evropi (20,3 %) in soočanju s krizo zaradi prihoda migrantov (28,6 %) občutno najbolj zaupajo vodji največje opozicijske stranke SDS Janezu Janši. Na 2. mestu je aktualni premier Miro Cerar (splošne razmere v Evropi – 18,6 % in migrantska kriza 15,2 %), na 3. mestu sledi prvak Socialnih demokratov minister Dejan Židan (splošne razmere v Evropi – 17 % in migrantska kriza 12,1 %). Med omenjenimi državljanke in državljani najmanj zaupajo “super” ministru Karlu Erjavcu, in sicer le v nekaj odstotkih (splošne razmere v Evropi – 8,1 % in migrantska kriza 6,9 %).

Vodja opozicije in predsednik SDS Janez Janša, med opredeljenimi anketiranci, prepričljivo vodi v vseh starostnih in izobrazbenih kategorijah, kjer uživa največje zaupanje za reševanje aktualnih težav v Evropi in EU ter pri soočanju z migrantsko krizo.

Mladi vidijo rešitev za Evropo in migrantsko krizo v Janši
Med opredeljenimi prvaku SDS Janezu Janši najbolj zaupajo mladi (18–34 let), in sicer več kot polovica (51,4 %), premierja Mira Cerarja najbolj podpirajo v srednji starostni skupini (35–54 let), s 25,8 %, kar pa je še vedno 20,1 odstotne točke manj kot Janšo v isti starostni skupini, kjer njegova podpora znaša (45,9 %). Minister Dejan Židan je, tako kot Cerar, najbolj prepričal tiste v srednji starostni skupini, kjer je njegova podpora 24,7 %, medtem ko so predsedniku stranke DeSUS Karlu Erjavcu pričakovano najbolj naklonjeni v najstarejši starostni skupini (55 let in več), kjer ga podpirajo v 18,8 %.

Na podlagi izobrazbe Janezu Janši najbolj zaupajo s srednjo izobrazbo (55 %), Miro Cerar je najbolj prepričal tiste z najvišjo izobrazbo (38,7 %), vendar je v tej izobrazbeni strukturi njegova podpora še vedno nižja za 5,5 odstotne točke v primerjavi z Janšo. Dejan Židan ima največjo podporo tistih s srednjo izobrazbo (20,8 %), Karl Erjavec pa tistih z osnovno ali nižjo izobrazbo (20,9 %).

Prof. dr. Matej Makarovič. (foto: STA)

Prof. dr. Matej Makarovič: Prepričanje o primernosti posameznih slovenskih političnih voditeljev za reševanje današnjih razmer v Evropi kaže na še razmeroma enakomerno porazdelitev med voditeljem opozicije Janšo, aktualnim predsednikom vlade Cerarjem in voditeljem druge največje vladne stranke Židanom, pri čemer ima le rahlo prednost pred drugima dvema, ki sta praktično izenačena. Relativna večina je sicer spontano izjavila, da se jim ne zdi primeren nihče, kar kaže po eni strani na zahtevnost problematike, po drugi strani pa tudi na splošno nizko zaupanje do slovenskih politikov. Se pa situacija občutno spremeni pri bolj konkretnem vprašanju glede morebitnega množičnega prihoda novih migrantov. Tu je Janša ocenjen neprimerno bolje od vseh ostalih voditeljev, kar verjetno kaže na prevladujoče prepričanje o njegovi boljši sposobnosti za zahtevnejši krizni menedžment glede na ostale ključne slovenske politične voditelje.”
 

Vir: Parsifal SC.

Kako daleč lahko v Sloveniji seže liberalna stranka? Očitno zelo …
Na podlagi opravljene javnomnenjske raziskave ima nastajajoča liberalna stranka PRSTAN povsem realne možnosti za preboj v Državni zbor RS na naslednjih parlamentarnih volitvah. Podprlo bi jo 9,7 % vprašanih, kar 23,5 % pa jih o podpori še razmišlja.

Liberalni stranki so prepričljivo najbolj naklonjeni bolj izobraženi – tisti s poklicno izobrazbo s 16,3 % in tisti z višjo, visoko ali večjo s 13,8 %, medtem ko se delež tistih, ki so na vprašanje odgovorili “morda”, v teh dveh kategorijah približuje 30 %, kar govori o ogromnem bazenu potencialnih volivcev, najverjetneje tudi tistih, ki na volitve ne hodijo redno in bi pri dobri postavitvi omenjene stranke lahko prišlo do aktivacije dela, do danes pasivnega volilnega telesa.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Odgovori nam kažejo tako na potencial kot tudi na omejitve napovedane nove politične stranke. Ob kakovostnem delu ima nesporno zelo realne možnosti za vstop v Državni zbor RS, kjer bi lahko morda s svojo sredinsko umeščenostjo celo postala določen jeziček na tehtnici. Po drugi strani pa za zdaj ni realno pričakovati, da bi to lahko vsaj v kratkem postala stranka relativne večine. Glede na visoko stopnjo neopredeljenosti in zavračanja obstoječih strank bi imela takšna nova stranka očitno tudi realne možnosti, da pritegne volivce, ki se v obstoječih strankah ne najdejo. To pomeni, da ne predstavlja toliko odliva glasov od obstoječih strank, kjer sicer le po malem črpa tako z leve kot z desne, temveč bolj priložnost za ponovno angažiranje tistega dela volilnega telesa, ki se je v zadnjem času izrazito pasiviziralo.”

Pregled glavnih ugotovitev javnomnenjske raziskave:
– Slovenke in Slovenci so večinoma mnenja, da 2. tir Divača – Koper potrebujemo, vendar je zdajšnji vladni predlog občutno predrag (49,8 %).

– Slovenke in Slovenci pri soočanju z današnjimi razmerami v Evropi (20,3 %) in soočanju s krizo zaradi prihoda migrantov (28,6 %) občutno najbolj zaupajo vodji največje opozicijske stranke SDS Janezu Janši, ki ima prepričljivo najvišjo podporo tudi v vseh starostnih in izobrazbenih strukturah.

– Liberalna stranka PRSTAN ima velik potencial. Trenutno bi jo podprlo 9,7 %, o podpri pa razmišlja okoli 30 % tistih, ki veljajo za bolj izobražene (izobrazba višja od srednje).

Jutri, v nedeljo, 16. aprila 2017, bomo objavili, kolikšno podporo ima zdajšnja Vlada RS in katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

Jure Ferjan

 • rubec

  Pri muslimanih prevladuje ime Muhamed, pri slovencih Samodanijanša.

  • dob

   hehehe, jako dober!!!

  • tasilo

   Počakaj še par let, pa bo najpogostejše ime Muhamed Samodanijanša …

   • janez cepec

    ROTFL

 • Tetka iz ozadja

  Te vaše ankete lepo kažejo. Toda kako se počutite, ko veste, da boste jeseni popušili po večinskem volilnem sistemu in kasneje še po porcionalnem volilnem sistemu.

  • centurion

   Neee, podaljšan vikend je.
   Norce so ven spet spustli….

  • indijanka

   Nasprotno. Vsaka stvar se zgodi ob pravem času. Prihaja pravi čas za desnico tut če se levica pri tem postavlja na glavo.

   • Viktorh

    Dobro jutro, deklica.
    Lepo, da si se oglasila.
    Želim ti lepe praznike, veliko pirhov in veselja.

    • indijanka

     Najlepša hvala enako Viktorh.

 • pajot

  V Delovi anketi o najbolj priljubljenih politikih Janša kotira najnižje.Večinoma ga sploh ni ali pa je konstantno na zadnjem mestu. Rezultat te ankete je nedvomno porazen za manipulatorje z Dela in njihove raziskovalne agencije. GO,JANŠA,GO!

  • janez.pokoncni

   Še bolj kredibilne so ankete Mladine. ;)
   Če smo se kaj naučili v 26tih letih smo se to, da se politične ankete delajo vedno brez anketirancev ali pa so ti vse, le reprezentativni vzorec ne.
   Tudi ankete nove24 so brezvredne. Če se vpraša nas, nobena kaviar socialistična stranka ne preseže volilnega praga ampak žal, bodo šli zraven nas na volitve tudi osli. ;)

   • tasilo

    Saj ravno na oslih temeljijo vsake slovenske volitve. Že 26 let.

    • janez.pokoncni

     Dejstvo. Saj je tudi drugod podobno. Večina populacije je, jasno, inteligentno pod povprečjem. ;)
     Razlikujemo se v zrelosti, spominu in predvsem v volilnem sistemu, ki pri nas temelji na megli – v koalicijskih svaštarnicah so pred volitvami vsi opozicija.:)
     Zame je vzorčen primer izjemnega idiota vsak volilec Rjavca. Če so volilci LDSa (derivatov) in SDja v večini egojistične barabe, ki volijo izključno zaradi lastnih interesov in celo od tega nekaj imajo, so volilci Karla totalni debili in Karlovi predvolilni nagovori so zame že skoraj “epski”.
     Pred vsakimi volitvami jebe mater predhodni vladi in razloži idiotom, ki jih osvaja, da bo on, če bo prišel v novo vlado, poskrbel, da nikol več ne bo tako, kot je bilo do sedaj in idioti, ki jih nagovarja, niso sposobni dojeti niti tega, da je Karl BIL oziroma še je v trenutni vladi … in tako že desetletje in pol. :)

     • janez cepec

      njegov moto je: volte mene, če vam ne bo bolš, men bo sigurn

 • dule5

  lahko dalje drkate

 • Fogglof Tunnek

  V Delovi anketi o najbolj priljubljenih politikih Janša kotira najnižje.Večinoma ga sploh ni ali pa je konstantno na zadnjem mestu. Rezultat te ankete je nedvomno dokaz o razdiralni politiki JJ in da ga večina Slovencef res nima rada. Zakaj že?

  • Anton

   verjetno zato ker Janez Janša ne špara z jezikom in jim pove kar jim gre, kar mafiji pač ne ustreza

   sarkazem press

  • učko

   Zaradi poneumljanja in Udbo propagande !!!!!

 • RealRevolution

  Sami bi se mogli.Potem pa racunati se na pomoc istomisljenih zaveznic-drzav.
  Naredit mocne meje!
  Vec na vojsko,vec vojakov.
  Levicarji pa so sramotno znizali prav to.Ne samo znizali saj se ve koliko dajo na obrambo.
  To velja samo eno:
  Sramotno je ,da drzavo vodijo tisti,ki so proti Sloveniji.
  Ce to delajo potem ni druge.
  Ve se da je zraven migrantov ,beguncov prislo polno teroristov ,ki samo cakajo na ukaz preko “voki tokija”..

 • komar marko

  no zanimiva je LAŽNJIVČEVA anketa. Vodijo sami pravoverni. Tudi šerif, ki je samo pomislil, da bi bil spet na najvišjem mestu, je pristal takoj na vrhu. In tako mediji ustvarjajo kužita ki čuva OVCE, te ovce pa veselo blejajo po nareku.

  • Mare Kranjc

   Levičarska ovca, kateri pa niso “pravoverni”? Mogoče levičarske gnide, ki bi jih tako rad videl na vrhu ankete? Če na vrhu ni vaših izrojenih levičarjev, potem je pa anketa lažna, kajne? Ostani na MMC in tam širi svojo gnojnico.

 • Demonkrat

  Jaz sem za Orbana

  • učko

   Jest pa za enga “tamalga Dolfeta” !!!!

 • tarantela

  To je zdaj že mimo, dogovarjajo se o dvotirni progi!!!

 • moat

  “Vodja opozicije in predsednik SDS Janez Janša, med opredeljenimi anketiranci, prepričljivo vodi v vseh starostnih in izobrazbenih kategorijah, kjer uživa največje zaupanje za reševanje aktualnih težav v Evropi in EU ter pri soočanju z migrantsko krizo.” Žal jaz tega ne vidim, oz. pri migrantih je ta prednost dejansko jasnejša prav zaradi znane Janševe politike, pri soočanju in reševanju težav v EU, pa nikakor ne. Sicer vodi pred Cerarjem za 1,7% točke, pri Židanu pa malce več. Toda to pač ni neko prepričljivo vodstvo o katerem vi govorite!
  Liberalna stranka Prstan pa bi res utegnila zamajati razporeditve političnih sil v Sloveniji. Toda, če prav razumem, bo ta stranka, ki je sredinsko umeščena, bolj naklonjena Ljudmili pa tudi Cerarju, kot pa Janši. Ne vem, morebiti pa je ta stranka tisto kar išče velika večina neopredeljenih volivk in volivcev (tudi jaz) – politično alternativo? Potem bi si upal trditi, da so za Sloveniji dejansko nastopili novi in perspektivni časi. Saj bi že bil čas, kajne?

  • Hribouc

   LJUBČKI ZLATI,

   1. Pa vendar se vrti!
   2. Vesel sem Liberalne stranke-svež veter, če bodo sledili Dr.Sircu in nj.zapuščini-sem pa prepričan, da Golobičnik &Kučanov štab že štelata padalce in špicune za infilracijo
   3. Vesel sem zato, ker je Šušteršič, Pezdir in še kdo takrat mečkal pred leti, pa jih je po desni prehiteval Virantov nategun nesposobni.PEZDIR, stopi naprej!
   4. Upam, da si Janša nabavi več mišičnjakov okoli sebe, sploh pa za hrbtom,kajti eden bo
   premalo.

   Napajalniki Kučanistancev nas bodo spravili na kolena, če se zdaj hitro ne zasuka.

 • Anton

  levaki se pač bojijo Janeza janše, ki je v Sloveniji trenutno , akr se tiče parlamenta daleč najbolj spsosoben politik, ostali so eni sami cuclji, in to levaki kajpak vedo, zato pa dajajo povelje svojim vazalom-mainstreamom, da pišejo razne polresnice in laži o njem. Zato se pa je tudi zgodila Depala vas in navsezadnje Patria. Vse to ker jih janez Janša pozna do obisti in jim predstavlja nevarno konkurenco. če temu nebi bilo tako,se levaki pravgotovo nebi tako obremenjevali z njim. Vse je logika tudi v kaosu

  sarkazem press

  • janez cepec

   Janša u parlamentu ni najbelj sposobn politik, ker ga tam u glavnem ni, hvala Bog, kdo bo pa poslušu njegov stalno en in ist jamranje. ne vem kdo bi se ga še bau, ker je tko passe, sam , de tega kljub preroškim sposobnostim on in stranka še nista pogruntala. levaki ga majo bel za folkloro, pa de mau drek meša, to pa zna, de se druge pizdarije, ki jih vlada deva zakrijejo pred rajo

 • Anton

  kdo naj bi bil najbolj spsoosben kar se tiče migrantov in kaj jaz vidim Cerarja in Židana na 2 in 3 mestu, ok nič ne rečem za Janeza Janšo, sam ta dva loleka, jah nič, dokler bomo imel tako butaste volilce potem, škoda besed

 • Fireblade

  FDV se ne šteje kot izobrazba!!! Ankete naj opredelijo tudi kakšno izobrazbo ima kdo, cmerote zokane pahorje in podobno sociopatsko navlako podpirajo ravno šolani paraziti!!! Neproduktivneži, polpismeni, nesposobni zaslužiti 20€ na trgu!!

  • Opazovalec

   Torej po tvojem vaš cenjeni poslanec predsednik odbora za obrambo DZ, in bog ne daj sam IJJ nima ta izobrazbe, samo tako mimogrede. Pa saj te bodo vrgli iz stranke, če boš take klatil.

   • janez cepec

    je že prvi v čakalnici za odstrel

 • totex39

  Pri nas, če pridejo lopovi do korita, ustvarijo še večjo koruptivno svinjarijo in enostavno je pri nas vse to tako zelo močno prepleteno, da lopovi ne odstopajo od svojih namer ,ker imajo moč nad vsemi.

 • učko

  Je blo zadnjič na Tarči o tem projektu 2. tir. Kdor je gledal, mu je lahko vse jasno !!! Čestitke Eriki in tudi ostalim, da je režimski medij tako obelodanil ta projekt !!!!!

 • Hanza Gorenjski

  Ko je treba, pa so ti fakini bistri.

 • Hribouc

  Tranzicionerji v nikamor, korupterji, Jugonostalgiki, izdajalci vseh barv, medijski moguli, zaslužkarji, rdeče-beli kurirji, udbovčki, kriminalci, čuvaji nekulture smrti, lopovi,nateguni,gobezdači, rdeči dušebrižniki, tatovi – prihajajo časi za vas.

  • janez cepec

   usi u hribe, bi djal uičas: ajmo u planine, jer tamo nema zime

   • Hribouc

    Ima zime kod nas, budalčino jedna, zima koja čelići ljude, a stoka gine.

 • učko

  Samo severno korejski komunajzarji so še večji kreteni od “naših” zlovenceljskih komunjarov !!! Ta “Mala” pa sta si glihna, kučo in un “Un” !!!

  • janez cepec

   pa ti s’ tud edn od takeh kretenov

 • Krtača17

  No jaz sem šel malo preverjat cifre okrog drugega tira. Cena naj bi bila cca miljardo in 300miljonov. Če vzamem da je razdalja cca 34km, potem bo 10m proge koštalo 380.000evrov. Zdaj pa vi meni povejte koliko od vas, vas je zgradilo hišo 10x10m za tako ceno? Ko postaviš v to perspektivo, izgleda da bomo na 10m proge nekomu šenkali kar ene par hiš.

  • Krtača17

   Po moji oceni je projekt predrag vsaj za 50% če ne več.

   • Opazovalec

    Tvoja ocena, glede na tvoje izkušmnje z gradnjo kočarine, ni vredna piškavega oreha. Ko boš zgradil kakšno podzemsko hišico se pa javi. V ceni 1,3 Milijarde se pa skriva tudi 22% DDV, ki gre direktno nazaj v proračun. Torej, malo se brzdaj in poduči. Je rekel naš profesor Benkovič na I.Gimn. v MB, krtača sedi, dve!

    • Krtača17

     Pol pa odbij še davk pa je še zmer predrago. Pa še neki. Dolžina proge je 27km in ne 34km kot sem računal. Torej ocena ostaja enaka.

    • Marjan Smrekar

     A ko se hiša gradi, se ne plača davka?

  • komar marko

   ni res kar pišeš- Cena 2 tira je izpod 1 MILIJARDE. Ne poznaš NIČ, in trosiš laži. Kja se pa vse zgradi skupaj s TIROM, kar mora biti pa itak ne razumeš!

   • Krtača17

    Dej tele pober se. Spodaj sem ti dal link ampak ti si še zmer tele. Notri lepo piše cena projekta. Pod to spadajo tud pomožni objekti. Če so pa slučajno posebej, je pa katastrofa še tolk večja. Brat se nauč!

  • janez cepec

   čak mau, začetna cena je miljardo pa še mau, kot po navad bo cena še 1krat višja, se prav, de smo pr cca 3 miljardah. Madona, kok je to pirov?

 • Domoljub in gej

  Končno se ustanavlja liberalna stranka na desnici.

 • učko

  Buzi spodaj, “končno” se bo “prefukalo” v “že spet” !!! N’č bat, prave liberalne stranke v Zloveniji še dolg’ ne bomo ‘mel, ker je režim alergičen na to in bo vse tako uniču !!!!!

 • črnaovca

  No desni ste ta pravi da se zgražate nad TEŠ 6 kajti vaš Vizjak je podpisal pogodbo za začetek gradnje, nagradfa lepa službica na Savskih elektrarnah, Zagožen, Bog mu daj dobro, je kot dirketor Elesa na hitro in tiho izvedel prva plačila in potem se je plaz potegnil do kraja. Danes se nad TEŠ6 jezijo davkoplačevalci zaradi onesneževanja in plačevanja in tisti politiki ki so pač bili odrinjeni od korita. Velejski lobi in SD sta modro tiho, še tretjo os bosta dobila samo da bo mir. Drugi tir bo korito za drugo polovico politike da bo dala mir prvi

  • tohuvabohu

   Lažeš kot pese teče. Odločitev o gradnji Teš 6 je bila sprejeta leta 2004 v času Ropove vlade. Vlada ni bila investitor, torej je pogodbo podpisal direktor TEŠa (Rotnik), ki je tudi plačeval račune, ne pa Eles.
   Bosa je tudi, da se “davkoplačevalci” jezijo zaradi onesnaževanja. Teš 6 je zamenjal Teš 4 in Teš 5 in je varčnejši pri obratovanju ter manj onesnažuje.
   Problem je edino cena projekta, ki je enormno narasla.

   • črnaovca

    Nič ni zamenjal ker TEŠ 4 obratuje da ogreva Velenje in tudi 5 bi radi zagnali a ne dobijo dovoljenja, nič od starih niso porušili pri novi pa niti toliko niso mislili da bi se spomnili na toplovod za ogrevanje Veleja

    • tohuvabohu

     Tako je bilo predvideno. Zakaj ni bilo tako narejeno, pa vprašaj Kontiča in ostalo rdečo bando.

 • Opazovalec

  @Neracionalno in negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim
  denarjem zaznamuje vsak večji projekt, ne dolgo nazaj TEŠ 6, danes
  famozni 2. železniški tir Divača – Koper, s katerim se Cerarjevi vladi
  nerazumljivo mudi.
  __________
  Samo ena mala zlobna pripomba. Za TEŠ 6 se ni uporabil NITI € javnega davkoplačevalskega denarja. Država je dala samo določene garancije, in do sedaj še ni iz njih prispevala niti centa.

  Kako se pa z izgradnjo 2. tira NE mudi, se pa vidi po povečanju pretovora in železniškega prevoza za 9% v prvem kvartalu in vse bližjemu zasičenju proge, ki že danes ne more zaradi prezasedenosti omogočati potniškega prometa..

  • janez cepec

   s kje s pa ti ušu s tole tvojo teorijo? a si u Begnah za praznke izhod dubu, al si spizdo?

   • Krtača17

    Zgleda da lahko okol Begn tulipane okopava pa ma nek telefon skrit.

    • Opazovalec

     JC in krtača poglejta malo javne finance, potem pa natepavajta po internetu, če ga imate v Begunjah.Holding namreč ni javen, proračunski denar.
     In kaj je dejal J. Janša na preiskovalni komisiji 2017, http://www.rtvslo.si/slovenija/jansa-leta-2009-bi-projekt-tes-6-lahko-ustavili-in-prihranili-veliko-denarja/417524:

     “Država je v naložbo, ki je bila sprva ocenjena na 650 milijonov evrov,
     nato pa se je podražila na 1,428 milijarde evrov, vpeta tako, da jamči
     za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicije banke (EIB).
     V zameno za poroštvo pa je morala Termoelektrarna Šoštanj (Teš)
     sprejeti več pogojev, ki jih je februarja 2012 določila vlada pod
     vodstvom takratnega premierja Janeza Janše. Slednji je
     pred komisijo povedal, da nanj niso pritiskali, je bilo pa zaradi
     podelitve državnega poroštva leta 2012 veliko javnih pritiskov.“

     In to je dejal tisti JJ, ki je z akcijo investivije v TEŠ6 leta 2008 začel!

     Vesele praznike v Begunjah vama želi, Opazovalec

    • Opazovalec

     A ti to misliš na šefa JJ? Če meni pripišeš Begunje, ki njega citiram, kam sodi šele on!

   • Opazovalec

    cepčev janez, jaz delim sobico v Begunjah, prelepem karju na Gorenjskem z avtorjem te izjave pred preiskovalno komisijo DZ:

    ”Država je v naložbo, ki je bila sprva ocenjena na 650 milijonov evrov,
    nato pa se je podražila na 1,428 milijarde evrov, vpeta tako, da jamči
    za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicije banke (EIB).
    V zameno za poroštvo pa je morala Termoelektrarna Šoštanj (Teš)
    sprejeti več pogojev, ki jih je februarja 2012 določila vlada pod
    vodstvom takratnega premierja. Slednji je
    pred komisijo povedal, da nanj niso pritiskali, je bilo pa zaradi
    podelitve državnega poroštva leta 2012 veliko javnih pritiskov.”

   • Opazovalec

    Zanimovo, da administrator promtno briše odgovore (že drugič) kjer se citira izjavo predsednika SDS na preiskovalni komisiji za TEŠ 6 17.3.2017, http://www.rtvslo.si/slovenija/jansa-leta-2009-bi-projekt-tes-6-lahko-ustavili-in-prihranili-veliko-denarja/417524,http://www.delo.si/novice/kronika/jansa-na-zaslisanju-o-tes-6.html, ki potrjuje moje navedbe.

 • janez cepec

  de ne boste SDS- ovci kej preveč zaupal projkekcijam. še vedno so vam pokazale več, kot ste zmožni doseč, poj pa popšušite, pol pa jok. pa na drevo. za to so sevede krivi komunajzarji, de bi se pa enkrat uprašal, a je z vam pa z vašmu ljubljen’mu vodjem use uredu, to pa ne. gledam tele projekcije, pa vidm, de la, k’ pes teče. Preroka naj bi najbolj podpiral mladi, ko pa gledaš kešn miting zablodene maloštevilne SDS-ovske črede, pa videš uglavnem stare mamce, ki zgubljeno meketajo u podporo dobremu pastirju. tok,. o resnosti projekcij

 • Jadranko Plavić

  Z anketami, ki proikazujejo bodoče volilne izide hočejo oblastniki pokazati, kakšna je njihova projekcija “vzporednih” volitev. Da bi to preprečili, je treba s strani opozicije v vsako volišče delegirati enega člana volilne komisije, ki po prvem štetju na volišču vpiše stanje glasov na svoj “komisijski” listek, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije, in se ga skenira in pošlje v štab opozicijskih strank. Šele tak postopek bi dal pravilne rezultate volitev.

 • janez.pokoncni

  O tem smo že govorili. Prstan nikakor ne bo “liberalna” stranka v stilu levičarskih klovnov tipa LDS in Absolutna Alenka. Beseda liberalno je ugrabljena in zlorabljena s strani levakov, ki so, vsaj kar se tiče gospodarstva, “liberalni” podobno kot komunisti. Kolega je pred dnevi lepo razložil, da sta v angleščini za liberalce dva izraza in sicer ; levakarski liberalci, ki vidijo liberalizem predvsem v tiščanju spolnih organov v vse, tudi v pse, medtem, ko gospodarske liberalce naslavljajo z libertarci. Prstan je libertarna stranka.

  Privoščim jim vse naj bojim pa se, da je 10% nedosegljiva utopična želja.

  • indijanka

   Zaradi časa in okolja v katerem živimo utegnejo presenetiti in prebuditi zaspane. Vesela sem jih. Manjkajoči člen so.

   • janez.pokoncni

    Te tri fante kar dobro poznam. Želim in upam na uspeh ampak … trije niso nič, pa že od teh treh ima vsak kak problemček. :)
    Pa ne bom o črnih napovedih. Si pa nekam zabeleži prognozo ; sami v parlament ne bodo prišli. Upam, da se bo nekaj majhnih nekaviarsocialističnih strank povezalo v listo po vzoru ZL in skupno “napadlo” volilce.

    • indijanka

     Ne poznam nikogar od njih. Sama pričakujem, da bo za njimi stal še kdo. Postoma se spreminja razmišljanje ljudi. V službi se pogovarjamo o desnici. Okoljevarstveniki, ki se zavzemajo za zmanjševanje osvetljenosti uporabljajo misel o naši zadolženosti. Vse to bi lahko sprožilo v ljudeh razmišljanje o tem, da obstaja več rešitev ter da rešitve med seboj primerjaš na podlagi argumentov.

     • tasilo

      Tvoja vera, da je poprečen Slovenec sposoben razmišljati, primerjati argumente ter na osnovi tega najti rešitev, je neizmerna.

      Ampak Karl pravi, da on pa primerja aGRumente. Mogoče je pa v tem skrivnost?!

     • janez cepec

      je djau, baje, Ajnštajn, de je neizmerno vesolje, pa človeška neumnost, sam de je za neumnost bol zihr. naš Korl, če misleva istega, bi znou tud kej o tem povedat, o neumnosti namreč.

     • tasilo

      Jep, Korl o neumnosti zihr veliko ve. Predvsem o tuji neumnosti. Bolj prifuknjene volilne baze od njegove nima nihče. Čeprav deluje kot vaški tepček, je to del njegovega načrta češ, kdo se bo pa bal bedačka. Resnica je ravno obratna. Sam je prekleto brihten, zvit, preračunljiv, izsiljevalski, pokvarjen in zato — mark maj vordz — eden najnevarnejših politikov v Sloveniji.

     • janez cepec

      maš prou, sam problem je ta, ker njega boli Đoko, mi, se prau SLO, pa drago plačuje njegove traparije. na žalost je pa glih tok močan, de ga usak uzame v vlado, poj pa uhka škodo deva, pa nikome ništa, bi djau un. pred sodiše bi ga blo treba terat, glede na to kok pizdarij je že naredu, sam đabe, pr takem sodstvu

     • indijanka

      A misliš, da se motim? Lahko. Tudi tu na portalu sem kolebala med dvema možnostima, ali odpnem en gumb več in prilivam na ogenj ali po daljši ovinkasti poti skušam koga pripeljati do knjige Globine, ki so nas rodile, ki nas popelje v otroštvo, čas nenehnega iskanja rešitev in brezmejne intuicije. Včeraj je imela hči cepljenje. En mlad zdravnik naju je med tem opravilom skušal zabavati. Ko sva odhajali, me je hči pogledala, zavila z očmi in vprašala : ” Ali ti res misliš, da je tega dohtarja zanimalo, kaj sem oblečena?” Še dolgo se je smejala. Če vedo otroci, je samo vprašanje časa, kdaj se bodo zbudili odrasli Butalci.

  • tzt

   @Janez, levakarji so hoteli pokriti cel spekter! Spomni se še levakarskih Obrtno-podjetniške stranke, pa Stranke mladih, pa Jelinčiča … Poanta je več kot očitna. Pokriti vse od leve do desne. Saj bebci ne vedo kaj volijo. Si pa s temi “novimi obrazi” levica počasi dela škodo. Sploh sedaj, ko je kriza EU, migranti, gospodarstvo je u kurcu, … ni da ni. Desnica se mora dobro organizirati in odločno v predvolilni tekmi spljuvati levaško nesposobnost ter povdariti vso bedo vladanja, nesposobnost, kraje in sranja kateri so ti naredili. Materiala kolikor hočeš. Samo, da ne bodo spet mlitavo leporečili.

   • janez.pokoncni

    Strinjam. Nekaviar socialisti bomo morali virus kolektivne blaznosti omejiti s primernim cepivom. Proti demagogiji se ni moč boriti z realnostjo. Karel za 10 % volilcev idiotov licitira ; “volite me, jaz bom zrihtal 1000 evrov penzije.”
    In to počne že 13 let. Kako ga razorožiti? Obljubiti 1200 evrov. :)

    btw.,
    Seveda si tega ne more privoščiti SDS, ker bo izgubila razmišljajoči delo volilne baze. Levaki gredo na volitve vedno z 10timi orožji od katerih jih 4-6 pride vedno v parlament. Recept je torej skoraj na dlani. :):)

    • tzt

     Vse se da. Na enak način (več strank) “razširiti” volilne programe v katerih bodo opisane bistvene skupne točke. Programov običajen volilec ne bere oziroma niti ne ve kaj to je. Kot sva si že enkrat dopisovala: Prstan naj se kadrovsko okrepi in začne resno delati na PR, nSLS in Primc pa magari v koalicijo. Z močno SDS bodo resen konkurent, da poberejo večino v parlametu. Sploh sedaj, ko je SMC na kolenih in ji umetno držijo rate. Neorientirani Židan, hinavec Erjavec in neuravnovešeni Mesec & Kordiš ob aktualnih izzivih nimajo nobenih šans, da sestavijo vlado. Mislim, da jih tudi srbski cigan ne more rešit. Edino ponarejanje volilnih rezultatov.

   • janez cepec

    poanta j’ u tem, de ve, ovce naumne, vedno volte tanapčnga, zato pa popušitre, poj so pa po star navad usega komiji krivi. kva boš pa poj djau, ke se bo vaš luzer, ups, lider z Jelinčičom spajdašu, use za ablast? a to bo pa uredu?

  • tasilo

   Če dovoliš drobno pripombo … LDS (in njen derivat Zares) nikoli niso bili “levičarski klovni”, kakor jih imenuješ, temveč ciljno in načrtno organizirana kriminalna združba. V javnosti jih ni več, kriminalci so pa še vedno. Pri njih nikoli ni šlo za politiko. V politiki gre vedno za moč, vpliv in denar.

   • janez cepec

    verna kopija zgorej pomenjenih kriminalcov z ljubljenim vodjem na čelu je bla in je stranka SDS, sam, hvala Bog ni več na ablast, ko pa j’ bla, so bli pa isti kot use prejšne in naslednje vlade, čez kere mate tok za povedat

    • tasilo

     V politiki gre od nekdaj in povsod po svetu za moč, vpliv in denar. Korupcija je pri vsem tem imanentna, vgrajena v osnovo, “po difoltu” gre zraven. Besedna zveza “pošten politik” je (še posebno v visoki politiki) anahronizem, logični nesmisel, contradictio per se … Glede tega so vse stranke enake. Kozmetična razlika med njimi je le v brzdanju. Ampak res le kozmetična.

     PS: dragi prijatelj, emmm .. sem ti že zadnjič napisal, da me lepo prosim nikamor ne tlači in v zapisih, namenjenih meni, ne uporabljaj dikcije “čez kere MATE tok za povedat”. Napiši MAJO. Hvala.

     Pri Prstanu je pa — če pridejo h koritu, oh pardon, v DZ — tudi le vprašanje, koliko časa bodo zdržali in se upirali skušnjavi. A se razumemo?

   • janez.pokoncni

    Klovn nikoli ni bedak. Klovn zabava bedake. :)
    Večina klovnskih “fint” ni inteligentnih zato se na klovne “palijo” večinoma otroci. Enako velja za politične klovne. On trolajo demagoške neumnosti, bedaki, ki so v večini, pa jim nasedajo.

    Evo, pa sem obranil “klovne”. :):)

    • tasilo

     Ná plus … ker si se dobro izmazal :) :)

 • barbara rov

  NOVA24TV! VEDNO NAPIŠITE PRI STATISTIKAH, KOLIKŠNO JE ŠTEVILO ANKETIRANCEV! DRUGAČE TOTIH ČLANKOV NE BOM BRAL! VZEMITE NPR. VZOREC N=50 ALI N=100 IN TA VZOREC JE DOVOLJ VELIK! KER DRUGAČE JE TO NIČ DRUGEGA KOT ZAVAJANJE IN NATEGOVANJE! IN VEDITE, DA MORATE VZOREC NAKLJUČNO IZBRATI! matr ste me razkurili. Kapište?

  • Janez

   Ah?
   Tunnek – “barbara rov” – ali kaj si že .
   Ne razburjaj se tliko ! Saj te bo še “fršlok”. Pa bomo mi – slo domoljubi ob tebe !

   Našega zvestega pomočnik in ZVESTEGA VOLILCA – SDS !
   Povej – še kaj o “ankeetah”
   dr. Toša s FDV – ja: zlasti o tisti, ki je napovedovala zmogo dr. TURKA,
   ki potem, kot vemo vsi, hvalabogu – ni zmaga.
   Krepko – zgubil je tiste volitve pred cca 5 leti.
   A RAJE NAM POVEJ KAJ LEGA, ZABAVNEGA.
   KAKO SI ?
   NPR. OSVAJAL DEKLETA, LEPE AMEIKANKE V CLEVELANDU .
   JAZ !
   Bi se ne upal živeti v ZDA !
   Tam je tako nevarno. Vsi imajo orožje
   A?
   Si se moral pogosto ?
   braniti pred kakimi “bad guy-si”,napadalci, vvlomilci itd. Lepe pozdrave. L.rJANEZ KOMENDA

   • janez cepec

    ej, a j’ res Tito znou na klavir špilat?

    • Janez

     Ja !
     Je znal klavir igrati, zelo dobro, celo lepega in težkega CHOPINA !
     Dokazano !
     S pričami kot je Metropolitanska operna pevka ga. ZINKA KUNC. KI NI NIKOLI LAGALA.

     Vtipkaj v Google iskalno okence: Josip Broz klavir !
     Pa !
     Med “slike”
     dobiš avtentično, neponarejeno fotografijoJ. Broza – za klavirjem, v Belem dvoru, BGD 1950. leta.
     Je zelo skrival to svoje znanje, a nekdo ga je – skrivaj !
     – skozi pripra vrate fotografiral sedečega za klavirjem .
     KPJ STALINIST “KRVAVI PIANIST J. BROZ !
     Takih si še v Hollywoodu – ne zmislijo Mi smo ga pa – žal -imeli. L.r. JANEZ KOMENDA

     P.S. A niste na FDV IMELI ZA OBVEZNO ŠTUDIJSKO LITERATURO KNJIGE J. BROZOVEGA ZADNJEGA ZDRAVNIKA DR. MATUNIVIĆA: NIGMA BROZ.
     J. BROZU JE KOT OTROKU – PAČ – NJEGOVA PRAVA MAMA, ŽENSKA, KI GAA JE RODILA
     – GROFICA,
     VDOVA, FEVDALKA IN VELEPOSESTNICA – PAČ – NAJELA DOMAČEGA UČITELJA KLAVIRJ. LEPI CHOPIN – JE BIL TEDAJ IN JE ŠE VEDNO – ZELO PRILJUBLJEN.
     “Kaj tu ni jasno” bi rekla “tavaričica” iz ZL: ki čisto vse ? Ji pa le – NI JASNO – KOT TEBI? Ni.

     • janez cepec

      ja kdor pa na klavir zna špilat take lepe pesmce, pa res ne more bit tko slab, ane?

     • Janez

      Ha, ha, ha – tako misliš ti. Med umetniki jje kar nekaj – morilcev. L.r. JANEZ KOMENDA

   • barbara rov

    Janez, si prebral post, in kaj je narobe s postom…argumentiraj, pa to…

    • Janez

     Nič ni narobe s tistim “postom” lepše po slovensko – zapisom.
     Imaš prav.
     Še o
     Dr. TOŠU – KAJ POVEJ !
     In njegovih “anketah”
     A?
     Raje bi zvedel kaj – o lepih Amerikankah, ki. si jih baje “hunk man” kot si – baje osvajal v Clevelandu.
     So ti bili “bad guys” zelo fovš. So te kaj – napadali? Lep dan. L.r. JANEZ KOMENDA

     • barbara rov

      O Tošu nimam kaj povedat, o Klevelandu pa tudi ne, ker nisem Tunnek, pa to…Tvoj post ni šel do prave osebe in si ga nemmenil napačni osebi…

     • Janez

      Ja !
      Je že ok.
      Imaš prav, da morajo biti statistični prikazi korektni
      Pazi na svoj pritisk, da te. Nam ne – odvzame infarkt. Galasuj za SDS.
      O dr. TOŠU
      pa le poizvdi.
      Pri njem statističnih napak – ne boš kaj dosti našel. Ker statistiko nasploh – obvlada.
      Našel pa boš pri dr. TOŠU !
      PRECEJ GROZLJIVIH POLITIČNO MOTIVRANIH POTVORB ANKET !
      KI NIKAKOR NISO )
      V SKLADU S KODEKSOM AKADEMSKE ETIKE. Preveri. L.R. ex knjižničar JANEZ KOMENDA

 • tasilo

  Pri Cerajevem predlogu in tiščanju za 2. tir ne gre za “neracionalno in negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem.”

  Povejmo čisto naravnost in nedvoumno. Gre za to, da hoče krog ljudi ukrasti — po domače in kleno slovensko spizdit’ — nekaj sto milijonov, tako kot pri TEŠ 6 in drugih državnih projektih in javnih naročilih, od sponk za papir naprej.
  – – – – – – – – – –

  Mimogrede, ker se o tem v Sloveniji NIČ ne piše ali govori. Podjetje Alstom, ki je gradilo TEŠ 6, vsake toliko plača nekaj deset ali celo stomilijonske kazni zaradi podkupovanja in korupcije. V iskalnik vtipkajte “alstom corruption” in vam po izvrglo njihove korupcijske škandale celem svetu. Takole, za pokušino:

  Alstom Sentenced to Pay $772 Million Criminal Fine to Resolve Foreign Bribery Chargeshttps://www.justice.gov/opa/pr/alstom-sentenced-pay-772-million-criminal-fine-resolve-foreign-bribery-charges

  • tzt

   Gre za načrtovano krajo davkoplačevalskega denarja. Najprej so se pri tem drenjali Kešeljević in Kač. Sedaj, ko so nastavili slamnatega direktorja in Dragonjo njemu za ovratnik je jasno, da si bo žepe polnila stara garda komunistov.

   • tasilo

    Vse si napisal čisto prav in po resnici, le da ne gre za staro grardo komunistov, ampak staro gardo navadnih kriminalcev.

    • tohuvabohu

     Kakšna pa je razlika?

     • tasilo

      Ne kradejo iz kakršnega koli političnega prepričanja, ideologije, ampak zato, ker so pač kriminalci.

      Saj veš … When money talks, bullshit walks … pa to.

     • tohuvabohu

      Ja? Ne gre za navadne žeparje in podobne ptičke. Gre za organizirano mafijo, ki drži pozicije, pridobljene še v prejšnjih časih in uživa potuho s strani kontunuitetnih političnih sil. Lopovi morda res nimajo političnih prepričanj, imajo jih pa tisti, ki jim držijo štango. Roka roko umiva, to je prav tako znan pregovor.

     • tasilo

      Spet vsebinsko govoriva o istem, samo z drugega konca prihajava do sklepa … Tudi tisti, ki jim držijo štango, so najprej lopovi, nato je šele politično prperičanje. Taka je narava sistemske korupcije: krade in neupravičene koristi vleče vsakdo, ki je zraven. In v povratni zanki, ti lopovi dajo sebi na kožo napisati zakonodajo, ki omogoča (vzpodbuja?) sistemsko korupcijo in seveda nekaznovano krajo. Dodaj še pokvarjene policje in sodnike in — voila!.

      Spomnim se neke Diareje s konca ’80-ih, ko nekakšen jugoslovanski politik ali funkcionar v dveh sličicah pravi 1) Drugovi, priznajem, krao sam … 2) … ali nikada sa pozicija nacionalizma.

      Všeč mi je, da si si zapomnil “imeti opraviti”. Chapeau!

     • tohuvabohu

      Vic je v tem, da le svinje pririnejo do korita. Za to pa vsaj na začetku rabijo prijatelje na oblasti, ki jim to omogočijo. Brez nič ni nič. Tudi najsposobnejši žepar bo brez podpore režima vedno le žepar.

     • tasilo

      Vse drži, kar si napisal.
      Tisti prijatelji, ki so na oblasti, so pa že svinje. O tem govorimo. Oberžeparji na steroidih.

 • mona lisa

  Dobro jutro. politiki že dolgo nategujejo slovenski narod in za to nategovancijo drago plačujemo in sicer tako drago da državljanom ostaja samo drobiž.

  • janez cepec

   očitno ti je nategovanje ušeč

   • Janez

    Neolikan ?
    Kot se zdiš – pravi moški in gospod – ne boš – nikoli !?
    Dečko: ženske so Božji dar in ODLOČNO PREDOOBRE ZATE !
    Razen ene
    – Matilde. Ta pa vsakega mara. Celo odurne – kot si ti ! Kar k njej !? JANEZ KOMENDA

  • Darth Vader

   državljanom nam ostane to, kar smo sposobni od svojega znanja in sposobnosti prodat na prostem trgu, da se preživimo, brez vmešavanja države alpa polpismenih levih politikov de….

 • Tetka iz ozadja

  Lepo je biti antijanšist. In zmagovalno, če smem dodati.

  • Janez

   Ja, lepo.
   Volitve so tajne. Hvala ti za tvoj glas – SDS-JU. L.R.R. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Mislim !
   “Lepo” – verjetno -je biti “antijanšist” . In maloetično dobro plačan . Pri ex KP, ZK “koritu”.
   Še
   Lepše je biti v življenju – P O Š T E N.
   TUDI ETIČEN DOO DRUGIH. NE LE KORISTOLJUBEN ZASE.
   NE JIM POVZROČATI ŠKODE. ITD.
   Baje ?
   Si – ženska ?
   Daj !
   Prosim te – iskreno povej , napiši tu !
   Ali ?
   TI – ODOBRAVAŠ ?
   VKP B KOMUNISTIČNO POLIT POMOR CELE DRUŽINE ZADNJEGA RUSKEGA CARJA ?
   POLITIČNO SO VKP B – JI: LENIN, TROCKI ITD – UMORILI:

   – carja Nikolaja – zanj so povedali javno, da so ga usmrtili,
   – njegovo ženo,
   – malega sinka, bolehnega,
   – štiri lepe, nedolžne hčere – dekleta, lepa kot rože ! Nič niso imele s politiko.
   UMORE NJIH SO UMAZANO KOT NAŠI KPS- JI ZAMOLČALI PRED UDMI.

   A ?
   Odobravaš ?
   Ta polititični pomor – žene, otroka, nedolžnih deklet – družine zadnjega carja Niklaja?
   Jaz !
   Rečem, da ti morilci – niso vredni imena “človek”. Kaj pa ti ? L.r. ex knjižničar Janez K. KOMENDA

   • janez cepec

    ej, aj’ res znou Tito na klavir špilat?

  • tohuvabohu

   Lepo je biti bebec. Nič ti ni treba delati, nič razumeti in vse ti prinesejo k riti.

  • xtc

   Ja res je zmagovalno ;če uničiš dve državi zato moraš biti super idiot:

 • xtc

  Slovencev ne spametuje nič drugega kot bankrot države:

 • Hribouc

  Ne gre za imena, ki so že od pamtiveka. In bodo še dolgo ostala.
  Vedite Levuharji, da ,če so Turjaški nagonili 10x večjo turško vojsko pri Siseku, da jo bomo tudi mi, jutri, če bo treba.Brez vas levakov & voluharjev, torej brez Levuharjev.Zakopljite se v Gotenico in v druge luknje, kjer so vaši krvavi predniki mislili, da so varni, danadanes pa bi jih
  Trumpki z Mamabombo spohali za malo malco, četudi 500m pod zemljo.

  • Darth Vader

   to levičarji znajo….ko je nevarno se sami poskrijejo v luknjice, ko pa so na oblasti pa oni mečejo ljudi v luknje in jih zidajo….

 • Vrhovni sodnik

  Če bo pravočasno in dobro predstavljena nova stranka zna na volitve pritegniti dodatnih 20% volivcev, njen domet bo pa med 7% do 18% odvisno od več faktorjev.

 • stajerc5

  Neverjetno, da ti internet celo iz jamarice vlece, kdo bi si mislil…?

  • Janez

   Čakaj !
   Moment – prosim !
   A?
   Ti to pišeš, da se naši ex KP, ZK spet selijo v slavne ” z e m l j a n k e ” ?
   V
   bivališča – skopana v zemljo? A si resen ?
   Pa?
   To je pa res – grozno !
   A?
   Nista v “zemljankah” ob Nemški cesti – živtarila tudi: kriminalca in psihopata z noži ?
   Nori – Silvo Plut – pa še eden njemu podoben, ki je pred kratkim umrl v KEHI”?
   Pa ?
   A so ex KP, ZK – res že tako? Presfrašeni ?
   Ja?
   Kdo jim pa kaj hudega hoče?
   Mi ?
   Slovenski domoljubi
   hočemo le
   – da bi bili oni- ex KP, ZK – NA SODIŠČIH itd. – ENAKO TRETIRANI – KOT MI !

   Mi jim nič hudega nočemo: le – enakost pred zakonom. Želja vseh ? L.r. JANEZ KOMENDA

 • Darth Vader

  liberalna stranka ali libertarna stranka ni eno in isto….

 • Diskretni

  Tako kot teš6?

 • Drago

  Marsikaj se dela tako, da se nebi nič naredilo. Ja, potem so pa vse napake izključene.

 • Novakec1

  Pred migranti nas bodo rešil lovci in gasilci, vprašanje pa je kdo bo slolandijo očistil Yugo bande ki se je razbohotila.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!