Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Mark Medicala in slovenske politične elite?

Foto: sta

Naše zdravstvo kljub temu, da je drago, ne zadošča potrebam pacientov, kar sproža splošno nezadovoljstvo med državljankami in državljani. Vedno daljše čakalne vrste že vrsto let burijo duhove, včerajšnje razkritje v Tarči glede visokih provizij v zdravstvu pa je ugled zdravstva dokončno postavilo na klin. Visoke cene zdravil in medicinskih pripomočkov nastajajo kot posledica dogovarjanj med vodstvom bolnišnice in dobavitelji, ki s provizijami mastno služijo. Prepotreben denar tako odteka preko kanalov, namesto da bi bil namenjen za izboljšanje razmer v zdravstvu.

Žilna opornica je zelo majhna, a draga. Od vsake bolnišnice posebej pa je odvisno, kakšna je njena cena. Primerjava cen med petimi bolnišnicami, ki vgrajujejo žilne opornice, kaže na presenetljive razlike v cenah. Za zlati standard velja žilna opornica DES 2. generacije, ki vsebuje zdravilo. V glavnem so te bolj kvalitetne opornice vgradili v UKC Ljubljana, Splošni bolnišnici Izola in Nova Gorica, v Celju je bilo takšnih vgrajenih opornic 71 %, v Mariboru pa le 60 %.

Za naš trg so tako značilni različni dobavitelji in različne cene, zaradi česar se razlike v ceni gibajo od 41 do kar 1183 evrov. Najhuje je, da so številnim pacientom vgradili manj kvalitetno in dražjo opornico iz titana. V Ljubljani so za opornico zlatega standarda odšteli 264 evrov, v Mariboru in Celju pa je slabša titanova opornica stala več kot 900 evrov. Gregor Pivec, nekdanji direktor UKC Maribor, ni želel komentirati vrtoglavih preplačil, direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc pa je 4-kratno preplačilo komentiral z argumentom, da naj bi to zahtevala stroka. Več kot očitno je, da se gre v nakup dražje opreme tudi, če je ta slabša in dražja.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 1

Problem vidijo v odločilni vlogi stroke
Glede preplačila opornic je Janez Lavre, v. d. direktorja UKC Maribor, dejal, da največji problem predstavlja, da ima stroka pri tem odločilno vlogo. “Če bi obstajal standard, ki bi ga širši kolegij potrdil, do teh težav ne bi prišlo. Za preprečitev teh praks bo nujno potrebna iznajdljivost. Na ta način pa bi prihranili denar za druge potrebe pacientov,” je dejal Lavre in priznal, da je tudi sam zaradi zahtev zdravnikov podpisal pogodbo z dražjimi dobavitelji in napovedal revizijo postopkov ter prekinitev pogodbe.

Je pa zanimivo, da so se bolj ali manj vsi direktorji bolnišnic izgovarjali, da ne morejo dostopati do informacij, koliko naj bi stali medicinski pripomočki in zdravila v drugih bolnišnicah. A je novinarka Erika Žnidaršič povedala, da to ni noben problem, saj je še ona kot novinarka brez težav prišla do informacij tudi s pomočjo informacijske pooblaščenke. Gre torej še za en primer pretvarjanja, saj je jasno, da bi do informacij lahko prišli brez večjega napora.

Celjski kardiolog Dragan Kovačič je komentiral, da so zdravniki tako emocionalno navezani na te dražje “stente”, ker le-ti rešujejo življenja, kljub temu da iz Ljubljane ni nobenih poročil o tem, da naj bi bili cenejši škodljivi za zdravje pacientov. “Pacientom moramo nuditi najboljšo možno oskrbo, razen če se dogovorimo, da zaradi omejenosti sredstev ne bomo Švedska in bomo namesto mercedesov vozili golfe,”  je dejal Kovačič.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 1

Dobavitelji so tesno povezani z vodstvi bolnišnic
Pred tremi leti, ko je UKC Ljubljana še kupoval opornice po vrtoglavih cenah, so sklenili posel s poljskim dobaviteljem ameriškega proizvajalca Abbott. Cena je bila kar enkrat nižja, kot jo je zahteval slovenski Mark Medical. Že naslednji dan pa je Bojan Uran, vodja nabave, dobil sporočilo: “Nekdo iz vaše bolnišnice je obvestil ameriškega proizvajalca Abbott, ta pa je poljskemu proizvajalcu prepovedal prodajo UKC-ju. Le kdo je tisti, ki je posredoval in je imel močan finančni interes?” Darko Zorman, ki je bil vrsto let med vodilnimi na področju žilnih opornic, zadeve ni želel komentirati. Dejstvo pa je, da ga že nekaj časa spremljajo govorice o gromozanskem premoženju in o konstantnih srečanjih z dobavitelji.

Nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec je dogajanje leta 2013 komentiral z besedami, da nič ne ve glede tega, kdo naj bi bil v UKC Ljubljana tisti, ki naj bi bil povezan z dobaviteljem Mark Medicalom, ter se pohvalil, da naj bi bil prav on tisti, ki je vodil postopek nabave cenejših “stentov”. Med drugim je dodal, da v bolnišnici nikoli niso raziskovali, kdo naj bi bila tista oseba, ki naj bi prekinila pogodbo s cenejšim poljskim proizvajalcem.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 1

V UKC-ju pa je peščica izvedla boj za cene opornic, ki so primerljive s tistimi v tujini. Na javnem razpisu leta 2014 so izločili dragega ameriškega proizvajalca Mark Medical, kar je povzročilo padec cen, v drugih slovenskih bolnišnicah pa je poslovanje teklo naprej. Lani pa so kljub temu vgradili več kot 100 opornic Mark Medicala, česar pa v UKC-ju niso želeli komentirati. Dejstvo je, da so jih kupovali tudi mimo javnega razpisa.

Najpomembnejši dobavitelj v Sloveniji je Mark Medical
Mark Medical je eden izmed najpomembnejših dobaviteljev v Sloveniji – lani je prejel 16,5 milijona javnih sredstev. Lastnika ima v sosednji državi Italiji, podjetja pa na Balkanu. Italijanski Mark Medical kupuje opornice ameriškega podjetja Abbott, ki jih nato proda svojemu podjetju v Sloveniji, ta pa zopet dražje naprej našim bolnišnicam.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 1

V primeru, da preko naročilnic ne gre, se najdejo druge poti
Če ne gre z naročilnicami, gre pa na drug način. Eden izmed takih primerov predstavlja mariborski UKC, kjer je sedem interventnih kardiologov podpisalo pismo, v katerem zahtevajo titanove opornice, ki jih dobavlja podjetje Vasc-Med. Ta zahteva pa se je celo znašla v vsebini javnega naročila, pri čemer je bila dopisana utemeljitev, da so opornice Optimax nezamenljive. Sašo Matas, direktor direktorata za javna naročila, je komentiral, da sta takšni zahteva in izbira postopka povsem nezakoniti. Zgrožena kazen za takšno ravnanje je 100.000 evrov za javnega naročnika in izločitev odgovorne osebe iz postopka javnega naročanja za obdobje treh let.

Podkupovanje s strani dobaviteljev je slovenska praksa
V včerajšnji oddaji Tarča so razkrili sodni dokument, ki vsebuje seznam izplačanih podkupnin, kar jasno priča o tem, kako pri nas poteka dogovarjanje z dobavitelji mimo javnih naročil.

Foto: Printscreen

Foto: Print Screen

Na podlagi pričanja ene izmed skesank med dobavitelji Urške Jurkovič so poslovali tako, da so z dobaviteljevega računa v Avstriji podkupnino za dobljeni posel v višini 5 do 10 odstotkov vrednosti posla nakazali na račune bližnjih prijateljev ali znancev, pa tudi celo na račun pokojne žene. Seveda je bila tudi pot denarja skrbno premišljena, saj so nakazovali denar na transakcijske račune v Avstriji in na Hrvaškem. Zelo malo je bilo izplačanih podkupnin v obliki gotovine. Neverjetno je, da so ovadeni zdravniki celo terjali znesek, če ta v celoti ni bil poplačan v skladu z dogovorom.

Bolnišnice so za plačilo opornic namenile kar 810.000 evrov več, kot bi bilo potrebno
Dejstvo je, da so provizije dajali in jih dajejo dobavitelji, v resnici pa so bolnišnice tiste, ki so jo plačale. Cene medicinskega materiala so bile iz tega razloga toliko višje. Bolnišnice so leta 2015 za žilne opornice plačale 810.000 evrov več, kot če bi jih kupovale po enaki ceni, kot jih UKC Ljubljana. Dobavitelji so si lahko skupaj s proizvajalci razdelili kar 810.000 evrov provizij.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 1

Korupcija in nesposobnost si v našem zdravstvu maneta roke
Kirurg in kritik zdravstvenega sistema Erik Brecelj je dejal, da za čisto vse v zdravstvu tudi ni kriva samo korupcija, ampak tudi nesposobnost. “Izpostavil bi problem standardov, saj ima vsaka bolnišnica svoje, nekatere pa sploh ne, to predstavlja velik problem,” je dejal ter dodal, da bi bilo nujno, da bi zdravniška organizacija postavila strokovne standarde, ki bi bili enotni za celotno državo. Ortoped Danijel Bešič Loredan je prav tako kot Brecelj dejal, da sta nesposobnost in korupcija v našem zdravstvenem sistemu neločljivo povezani, ter izpostavil, da če denar ne gre za zdravljenje, gre pa nekam drugam.

Pravna svetovalka Milena Basta Trtnik je glede dejstva, da kar 50 odstotkov nabav poteka mimo javnih naročil, opozorila, da zakon dopušča nabavo predmeta mimo zakona o javnem naročanju – tu govorimo o evidenčnih naročilih, katerih vrednost je nižja od 20.000 evrov brez DDV-ja. “Zakon je zelo jasen v tem, da ko gre za istovrsten predmet in seštevek vrednosti teh predmetov, je nujno, da se naročniki ne izgovarjajo in izvedejo postopek javnega naročanja,”  je dejala.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 3

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je na informacije glede gromozanskih razlik v cenah žilnih opornic odzvala s komentarjem, da je presenečena, da se še sedaj niso uredile razmere na tem področju, ter izpostavila, da vlada zagovarja ničelno toleranco do korupcije.

Na severu ni posrednikov, kar zagotavlja nižje cene medicinskih pripomočkov
Stanje v državah, kot sta na primer Finska in Švedska, je na področju zdravstva popolnoma drugačno kot pri nas. Na Finskem se cena običajne kakovostne žilne opornice novega tipa giblje okrog 130 evrov, za bolj specifične opornice pa odštejejo od 170 do 190 evrov. Vidimo lahko, da je pri nas cena opornice kar 8-krat višja kot na Finskem, pri čemer ni zanemarljivo, da so pri nas nekatere opornice celo že zastarele. Cene v eni izmed finskih bolnišnic so nizke ne glede na to, da ne dajejo velikih naročil. Ključna je nabavna veriga, saj na Finskem za razliko preprodajalcev ni, zato bolnišnice kupujejo pripomočke neposredno pri proizvajalcu. Na Švedskem ista opornica iz celjske in mariborske bolnišnice znaša 225 evrov namesto 875 evrov, tako lahko vidimo, da so pri nas kar 4-krat dražje.

Korupcija v zdravstvu: Zakaj Tarča ni razkrivala tudi povezav Marka Medicala in slovenske politične elite? 4

V Sloveniji dopuščamo bogatenje posrednikov
Kot lahko vidimo – bolj kot gremo na sever, višje so cene, nižja je cena zdravstvenih materialov, saj je tukaj mogoče zaslediti nizko stopnjo korupcije. 1,2 milijona evrov bi lahko skupaj prihranile slovenske bolnišnice, če bi odrezale posrednike in kupovale po povprečni ceni na severu. V Sloveniji se tako dopušča dajanje denarja posrednikov, mi pa zbiramo zamaške za operacijo otrok, katerih starši ne zmorejo plačati zdravljenja svojih otrok.

Na vprašanje, kdaj bo država centralizirala nabavo medicinskih pripomočkov, je ministrica odgovorila, da je nabava rokavic in plenic že stekla, ter opozorila, da se standardov za pripomočke ne da narediti kar čez noč.

Kovačič je opozoril, da okrog razpisov obstaja milijon interesov, zdravnik Danijel Bešič Loredan pa je poudaril, da se politika čisto preveč vmešava v svete zavodov, in dodal prepričanje, da bi nujno potrebovali profesionalne nadzornike.

V novogoriški bolnišnici so kolki preplačani za kar 71 odstotkov
Splošna bolnišnica Nova Gorica je bila edina, ki umetnih kolkov ni kupovala od podjetja Lima Corporate, ampak od posredniškega podjetja Primsell, zato ne preseneča podatek, da je prav tam cena kolkov najdražja v celi Sloveniji. Številke kažejo na kar 71-odstotno preplačilo. Proteze za kolk s kovinsko glavo so v Novi Gorici kupovali za 1818 evrov, v jeseniški bolnišnici pa za 1061 evrov, razlika v ceni tako znaša 757 evrov. Pri kolkih s keramično glavo so v Celju plačali 1515 evrov, v Novi Gorici pa kar 2587 evrov.

Furlanu novogoriška bolnišnica predstavlja zlato jamo
Glavnega dobavitelja za proteze za kolk predstavlja Primsell iz Ajdovščine, lastnik in direktor podjetja je Aleš Furlan, brat Harija Furlana, prvega človeka specializiranega državnega tožilstva. Za podjetje Primsell je novogoriška bolnišnica predstavljala pravo zlato jamo kar dve desetletji, saj večina njihovih dohodkov izvira iz bolnišnice. Nekdanji direktor bolnišnice Darko Žiberna in sedanja direktorica Nataša Fikfak sta med odgovornimi za bogatenje Primsella. Pred očmi javnosti pa se je skrila tudi Marjetka Štefančič, ključna oseba pri pripravi tistega dela dokumentacije, ki neposredno vpliva na izbiro ponudnika.
.

Preiskovali so ga že kriminalisti
Ljubljana preplačuje tako kolke s kovinsko glavico kot tudi tiste s keramično – v primerjavi s Celjem kupuje keramične kolke preko posrednikov in za enega odšteje 2122 evrov, celjska bolnišnica pa 1515 evrov, kar kaže na to, da ga preplačuje za kar 607 evrov. Ljubljani kolke dobavlja mariborsko podjetje J.S. Evro-Medical Company lastnika Jožeta Strnada, med dobavitelji pa je tudi podjetje Mark Medical, na vrata katerih so kriminalisti že trkali pred dvema letoma. To podjetje pa je tudi eno izmed največjih sponzorjev seminarjev zdravnikov v UKC Ljubljana. Za razliko od drugih bolnišnic je UKC Ljubljana prisegal na 12 različnih proizvajalcev prek 8 dobaviteljev, kar vpliva na višje cene. Na Finskem pa so za primerjavo v zadnjih šestih letih cene strmo padle, saj so za nizke cene ključne dolgoročne pogodbe.

Nepotizem pa se kaže tudi v primeru bratov Furlan – šempetrski bolnišnici kolke dobavlja podjetje Aleša Furlana, ki je brat Harija Furlana, torej vodje specializiranega državnega tožilstva. In prav to tožilstvo preiskuje nabavo predragih kolkov. Težko verjetno je, da bo Harij korektno in neodvisno preiskoval svojega brata. Še ena zgodba torej, v kateri je malo verjetno, da bo prišlo do pravičnega epiloga.

Kolar Celarčeva je kljub kaotičnim razmeram v zdravstvu izjavila, da je bilo v zadnjih dveh letih narejenega veliko, in dodala, da sprememb ni mogoče doseči kar čez noč in da je veliko na grbi morale direktorjev zavodov. Ministrica je med drugim v oddaji razkrila, da ji grozijo zaradi drezanja v različne mreže, zaradi česar naj bi grožnje nekaterih dobaviteljev prijavila policiji, kar kaže na to, da se dobavitelji z vsemi kremplji borijo za ohranjanje privilegijev.

Dobro ceno je mogoče doseči, če obstaja za njo politična volja
Slovenija pa se sooča tudi s problemom predragih zdravil, ki so v številnih drugih evropskih državah dosti cenejša, saj tam zdravila kupujejo direktno od proizvajalcev, ne pa od posrednikov, kot to velja pri nas. Naravnost smešno je, da cene oblikujemo na podlagi teh v Nemčiji, Franciji in Avstriji, kjer vlada veliko višji življenjski standard kot pri nas. Neresničen je argument ministrice, da na visoko ceno vpliva majhnost trga, saj je živi dokaz za to Estonija, za katero so značilne nižje cene zdravil. Gre za to, da lahko prav vsaka država dobi dobro ceno, če le-to seveda želi.

Razpršenost nabave in nenehno vmešavanje podjetja Mark Medicala prinašata visoko ceno zdravil in medicinskih pripomočkov. Igro vodijo dobavitelji, odgovorne so bolnišnice, za stroške dobaviteljev pa so vendarle ministri tisti, ki bi morali odgovarjati.

Tarča pa je zamolčala to pomembno navezo
Žal pa Tarča ni predstavila povezav Mark Medicala in zamejske družbe KB1909 na eni strani z Mladino in nekaterimi vplivnimi in vidnimi slovenskimi politiki na drugi strani. Je pa o tem pisal Portal Plus, in sicer: “Znana je zgodba slovenskega podjetja Mark Medical d.o.o., ki je prečrpaval denar na italijansko stran meje v materinsko podjetje Mark Medical s.p.a., ki je bilo nekoč del konglomerata KB1909, naslednika slavnega udbovskega Saftija.” In prav o Saftiju so kot o odrešilni bilki, ki lahko reši Trst, pisali v Mladini, kjer so zapisali, da je “med lastniki tržaške banke tudi vodstvo zamejske finančne družbe Safti, ki je bila nekoč vez med našimi in italijanskimi podjetji, zaradi naštetih obtožb pa je skoraj povsem propadla. Nastala je kot nekakšen poskus rešitve tamkajšnje Jadranske banke, ki so jo imeli v lasti Slovenci, Hrvati in posredno tudi Čehi. Slovani torej.”

Holding Safti je bil že večkrat tik pred likvidacijo, tržaškemu tožilstvu pa ga je med drugim ovadil tudi zamejec Boris Čok zaradi številnih kaznivih dejanj, kot so “financiranje političnih strank, utaja davkov, nezakonit iznos kapitala”, še poročajo v Mladini. Sicer pa so na plano v raznih preiskavah Saftija prišli osupljivi dokazi, med drugim tudi to, da “Saftijevo podjetje Adit igra vlogo posrednika pri ilegalnem prelivanju slovenskega denarja, ki so ga prenašali v Italijo bodisi v kovčkih bodisi prek različnih poslov. Denar naj bi potoval zgolj do zamejskih levičarskih krogov, kar naj bi bilo še posebej očitno pri tem, da je bil direktor Adita Boris Platovšek nekoč član posebne koordinacije izvršnega sveta za krepitev materialne osnove Slovencev v Italiji. V prihodnjih mesecih je postal Platovšek prvi slovenski ‘mafijski skesanec’. Saftiju so očitali, da je mafija, in vsaka mafija ima pač svojega Platovška.” (objavljeno v Mladini)

Konkretno o imenih, kdo naj bi bil vpleten v nezakonite posle
Mladina v tem istem članku iz leta 2002 še poroča, da je bil Platovšek glavni informator za članke proti Saftiju. Citiramo: “Njegov očitek je bil, da je Saftijevo podjetje Adit, katerega direktor je bil, ‘pralo’ denar za opredeljene potrebe zamejskih Slovencev, pri tem pa naj bi se marsikatera deviza, namenjena manjšini, izgubila v korist nekaterih gospodarstvenikov, pa tudi politikov v Italiji.” Razkrivajo še, da naj bi bila v te posle vmešana številna slovenska imena, predvsem z levice, kot so Mitja Ribičič, Milan Kučan, Franci Perčič, ter vodilni na Saftiju Darij Cupin, Aljoša Mrak in Suadam Kapič.

N. Ž., M. S.

 • Slovenec 33

  Tako stanje je značilno za okupirano državo, ker nikjer na svetu okupatorji in izdajalci svojega naroda ne spoštujejo nobenih etičnih in moralnih norm in tudi v Sloveniji je tako.

 • janez.pokoncni

  Zdaj bodo kaviar socialisti angažirali velikega Draga Kosa, da razišče vse nepravilnost v zdravstvu in pripelje nepridiprave pred Maslešino roko “pravice”. ;););)

  • tinta

   Kot jih je v NLB

 • moat

  Torej RTV SLO le ni tako režimska, tajkunska, udbomafijska in ne vem še kakšna, če razkriva korupcijo v zdravstvu. In to vi celo gledate…in povzemate Mladino, ki piše o korupciji. Ne se hecat no, res :).

  • Beli Sneg

   No torej kdaj bomo po vzoru Nove24TV videli na portalu MMC članek Tožilstvo brani ovadene, predvsem Kučana! Predsenik VSO Aleš Hojs je razkril, da je tožilstvo zavrnilo njihovi kazenski ovadbi zoper štiri člane nekdanjega predsedstva Slovenije, med njimi tudi Milana Kučana.
   Pričakovalo bi se, ker ti praviš da RTV SLO le ni tako režimska…

   • moat

    No, saj ni tako (toliko) režimska, če razkriva korupcijo in kaže na nepravilnosti, pa ne samo v zdravstvu. Ker pa vseh člankov ne bomo videli in brali na RTV SLO, pa tudi kaj preberem na NOVA24TV. Tako pač je.

  • Nata

   Saj ti se pa ne hecaš , a ne ?
   Dobro je videti….slišati……primerjati .

   • moat

    Seveda ne, ali pač. Kdo ve? Se pa strinjam, da je treba videti, slišati, primerjati…, kot praviš, saj le tako lahko ovrednotiš neko informacijo.

 • Beli Sneg

  Podpiram zdravnike v smislu, da se v tej državi samo čveka, ne spremeni pa ničesar. Kako bo Furlan, vodja NPU odpravjal korupcijo, če ma pa brata ki se v zdravstvu napaja kot dobavitelj? Ali se je Klemenčič že kaj poučil na Islandiji, kako je treba začet to koruptivno bando v bankah, pa tudi v zdravstvu procesirat in kaznovat? Čakamo kdaj bodo letele glave?

  • Nata

   + + + + + tovariš počasi popušča ! Saj bo odpeketal v Evropo.
   Nekateri so pa res zelo hitro ” poplačani ” .

 • tasilo

  “Kolar Celarčeva je kljub kaotičnim razmeram v zdravstvu izjavila, da je bilo v zadnjih dveh letih NAREJENEGA VELIKO”

  Sama ima recimo vsak teden novo frizuro. A vi veste, koliko je s tem dela!

  • Nata

   Pa denarja ? Mejdunečka , no ?

   • tasilo

    Hmnja, denarja pa ne veliko. Ženska je s svojim denarjem tako oherna, da jo kar doma mož s škarjicami za nohte striže, farba se pa ponavadi kar s segedinarjem. S slik zadnjih dveh let se to lepo vidi.

    • Nata

     Ali bi bil segediner dober – no , saj je dober za kosilo – tudi za svetle lase ?

 • antimur

  Kje je razlog, da nihče ni omenil sprehajanje Zemljariča na KC, ali bolje do Vrhunčeve pisarne. Nas imate za abotne, ali za tako obupane, da bi takšne dogodke, javno objavljene, kar spregledali. Sicer pa, Lidija Hren se naj spomni njenega poročanja s prve seje parlamenta v svobodni Sloveniji in njenega neokusnega norčevanja iz takratnega predsednika parlamenta( najstarejši poslanec). Že takrat mi je bilo jasno, da z demokracijo ne bo kaj dosti.

  • Nata

   Ja , še pomnimo . Nismo pozabili .
   Mene pa zanima ,če se sploh da dobiti razne posnetke teh poročanj, In tudi posnetke parlamentarnih razprav ?
   Joj, bilo bi sijajno !!
   Naredili bi primerjavo – in se držali za glavo in trebuhe .

 • sončnica

  ..vsi blebetajo o raznih mafijskih lobijih ,o grožnjah,da bodo končali ,kot povoženi polži,z imeni ne operira nihče…..tudi poslanci SDS ne…..pa imajo imuniteto….naj gredo na dobravco rožce nabirat…vsi skupaj….bo več koristi od njih….no,pa še to:stavkati bi morali ljudje in ne dohrarska mafija

 • janez zorman

  Ej, jej….težka bo, če imajo skoraj vsi pomembni “vodovodarji”, ki se ukvarjajo z vstavitvijo stentov, svoja podjetja za uvoz in handlanje z njimi. Na UKC Ljubljana so to kar sami šefi, v Mariboru je verjetno podobno !

  • Nata

   mislim , da si zadel žebljico na glavico !

   • janez zorman

    Se da vse ugotoviti na spletu. Kakšne firme imajo registrirani šefi. Se ne potrudijo niti toliko, da bi malo zameglili zadeve !

    • Nata

     ja , že….že………mi pa lenčine ! Se nam ne da kar naprej brskati ?Ali pa vemo , da učinka ne bo nobenega ?
     Pa vseeno , je dobro vedeti . Kdaj pa le prav pride.

 • Shadow

  Ali mi zna kdo pomagati?
  Zakaj včeraj v Tarčo niso povabili nikogar iz ZZZS.
  ZZZS je plačnik vsega, tudi teh stentov, protez, ipd.

  Bolnišnica izstavi ZZZS račun. Na njem je postavka:
  ——————————————————————-
  Izvedba kirurškega posega na pacientu XY:
  – Poraba materialov (vključno s stentom) …. X EUR
  – Delo kururške ekipe……………………………..Y EUR
  – Bla Bla ……………………………………………….Z EUR
  ——————————————————————-
  SKUPAJ: ……………………………………………..W EUR

  Nabavne cene po različnih bolnišnicah pa fluktuirajo tudi do 300 %.

  Oprostite, pa kako pride ta kalkulacija do ZZZS ? Ali ima ZZZS kakšen normativ za te stvari ali ne ?

  Meni Adriatic še nikoli ni povrnil stroškov za mojstrov račun na katerem piše “Zamenjava zadnjega odbijača = 3.250 EUR”, ker Adriatic ve, da odbijač stane 250 EUR in nič več. Če ga mojster nabavlja za 3250, je to pač njegov problem.

  Ali kdo od komentatorjev razume vlogo ZZZS v tej zgodbi. Ali se stemi razlikami v nabavni ceni direktno pumpa izguba bolnišnice ?

  Fantje so se včeraj v Tarči menili, zavarovalnice pa nikjer ????

  • soc

   Seveda so normativi, načeloma še vedno po legendarni Zeleni knjigi dr. Martina Totha iz 1980. Prav ti normativi so razlog razsula v organizaciji zdravstva.

   Po normativih ima Klinika X letno kapaciteto A posegov tipa Y, B tipa Z,… Kar dobi tudi plačano od zavarovalnic(e). Podjetni zdravniki svoj normativ opravijo v treh urah, potem pa oddelajo dvakrat več popoldne na privat za večji denar. Dvoživkarstvo, ki ga omogoča in celo spodbuja zakonodaja z normativi na čelu.

   Rešitev je popolna privatizacija zdravstva in zdravstvenega zavarovalništva. Švedski državni model je za nas in balkansko mentaliteto popolnoma neuporaben.

 • PIA PlA

  Tarča ni razkrila ničesar, ker so bila vsa vprašanja zastavljena tako, da so bila usmerjena mimo tarče. Da bi pa ministrica in Vrhunec kdaj zadela v črno … Kako, saj streljata s samo meglo.

  • indijanka

   Pozdravljena Pia. Odmor? Me veseli. Čeprav Tarča ni imela cilja zadeti v črno, je pa vsaj sprožila čustvene reakcije in razmišljanje ljudi.

   • PIA PlA

    Pozdravljena hči divjine Nambikwara, kot vedno imaš prav. A čustva in razmišljanje nista vedno v sinergiji.

    Malo sem pokukala, ali je kje kakšen zanimiv komentar. In tudi nekaj minut Tarče sem ujela, ravno toliko, da sem se od srca nasmejala starim trikom, ki pri nas še vedno žal deluje, saj veš … “včasih je bilo lepše”.

    • indijanka

     Sama poslušam današnje brundanje sodelavcev. Širjenje njihovih obzorij poganjajo čustva zaradi področja razmišljanja. Postajajo vedno glasnejši, kar me veseli. Ministrica je oseba, ki nikomur ne zbuja zaupanja. Tarče nisem gledala. TV gledam res izjemoma. Nova mi pobere ves prosti čas, še jutranjo kavo spijem zraven. Zanimanje mi je prebudil tvoj komentar.

     • PIA PlA

      :) Dobro si to izpeljala, kar na smeh mi gre. Ljudje brundajo in godrnajo, a že naslednji trenutek pozabijo z izgovorom “saj nič ne moremo”. Žal.

      Tudi jaz ne gledam TV, nikoli je nisem. Gledam pa včasih kakšno oddajo recimo nemško “Bares für Rares” ali italijansko “Stranamore”, angleško “Only fools and horses” in še nekaj znanstvenih serij. Za te si vedno rezerviram čas, vendar skupaj verjetno ne nanese 24 ur letno.

     • indijanka

      Prvi dve sploh ne poznam. Sama nisem tako preudarna. Ampak, pozno zvečer, ko bi tv prišla v poštev, me premamijo zvezde in knjige. Sem pa hčerko nahecala, da dvakrat na teden zvečer prebirava Vseveda namesto pravljice. Pogajanja so bila zahtevna, sedaj pa Vseved predstavlja rutino. Super revija, ki so jo izdajali v preteklosti. Lahko bi jo ponatisnili, ljudi bi zanimala bolj kot te revije z ženskimi imeni. Uživaj pri prioriteti :), če boš potrebovala kaj bankirskega se mi pa oglasi :).

     • PIA PlA

      Zvezde so krasna stvar, a le poleti in v jasnih zimskih nočeh, ko se sneg zrcali na nebu. Nisem rojena za zmrzovanje. Na tole sem mislila https://www.flickr.com/photos/daniel_hampel/15951100548

      Vseved je dobra revija, med njenimi ustanovitelji je moj profesor matematike, ki je kasneje ustanovil revijo Periskop. Skoraj vse kar znam, je njegovo delo. Lep pozdrav in obilo zabave. Pa hvala za povabilo v bankirski svet; pazi, da te ne primem za jezik, hehe.

     • indijanka

      Prelepa slika. Sama čepim na okenski polici in zvečer zrem v zvezde. Mislim, da me pomirjajo. Kadar jih zrem v morju pa nastajajo moje pravljice.

     • PIA PlA

      Pravljice pišeš, ali je to samo prispodoba?

      Če hočeš videti zvezde, ne moreš živeti v mestu, kajti mesta so preveč razsvetljena. Sama dam večkrat pozimi zvečer, ko vsi visijo pred televizijo, tekaške smuči na noge in uživam pod zvezdnim nebom. In vsakega avgusta si vzamem dve ali tri noči, da opazujem solze svetega Lovrenca. Uživam v miru in samoti. Težko razumem ljudi, ki morajo neprestano poslušati glasbo in niso niti trenutek v tišini, kaj šele v notranjem dialogu sami s seboj oziroma da bi spustili misli na pašo.

     • indijanka

      Ja. Za hči. Moja luna je..skupaj sanjava. Starejši je moja zvezda Severnica nenehno usmerja mojo pot, sredinček moj sonček..moje srce. Hči e umetnica in rada bi ji povedala milijon stvari, ker je še majhna in zato nastajajo pravljice. Kot indijanka bi ji jih povedala ob ognju. Tudi sama potrebujem veliko miru. To ljudje, ki so ob meni težko sprejmejo. Zapelje jih moja živahnost skozi dan. Od jutra do večera sem med ljudmi. Mir mi ponujata gozd in zvezdno nebo. Lansko leto sem pa utrujenost premagovala z večernimi sprehodi ob reki. Sem vesela, da še kdo tako stopa skozi življenje, ljudem sem čudna, vsaj mislim tako :).

     • PIA PlA

      Čudovito, tebi ne bo nikoli dolgčas. Lepo bodi.

     • indijanka

      Hvala enako draga Pia.

 • tasilo

  Spet ena jezikovna revščina …
  (X) Slovenija pa SE SOOČA tudi s problemom predragih zdravil

  SOOČITI (SE) pomeni “stati si iz oči v oči”. Je ustreznica za tujko
  “konfrontirati”, ki etimološko izvira iz latinskega frons = čelo.
  Naša beseda pa izvira od oči in vsebuje zelo nazorno predstavo
  gledanja. V prenesenem pomenu se kvečjemu še kdo lahko sooči s
  smrtjo, bridko resnico.
  Novinarji skromnega besednega zaklada in
  omejene sposobnosti (raz)umevanja jezika pogosto takole ‘na prvo
  žogo’ prepesnijo angleški ‘to face’, ki ga angleščina uporablja
  precej širše, slovenščina ima pa za te pomene veliko boljših,
  primernejših in smiselnejših ustreznic. Treba jih le poznati in
  razumeti ter uporabiti kontekstu primerno.

  Slovenci na probleme/težave ponavadi NALETIMO, vanje ZABREDEMO, obnje ali vanje TRČIMO, pred njimi se ZNAJDEMO, … nikoli pa se z njimi prekleto ne soočamo, saj problemi in težave NIMAJO OČI. Torej, če pisuni že morajo komplicirati, naj smiselno napišejo:

  (>) Slovenija pa je NALETELA NA (ZABREDLA V) težave predragimi zdravili
  (>) Slovenija pa SE SPOPADA, BORI tudi s problemom predragih zdravil
  Zapišimo še nejlepšo, najpreprostejšo, najnazornejšo in najumljivejšo možnost, ki pa je za leporečne pisune očitno kat preveč “gmajn” in zato nanjo niti ne pomislijo. Torej:
  (>) Slovenija IMA TEŽAVE s predragimi zdravili

  LP, Hanibal Lector

  • PIA PlA

   Tasilo, lepo pozdravljen, tu boš imel dela.

   Je pa res, da se Slovenija šele malo sooča s problemom zdravstva, predragih zdravil in korupcije; nikakor pa se s njimi ne spopada, saj se tudi noče – vsaj slovenska vlada ne.

   • tasilo

    Draga Pia, najprej hvala za podporo. Naprej pa kot sem napisal zgoraj: Slo. se niti malo ne SOOČA s problemom česarkoli, ker kakršnikoli problemi nimajo oči. — Zgoraj sem napisal: “Novinarji skromnega besednega zaklada in omejene sposobnosti
    (raz)umevanja jezika pogosto takole ‘na prvo žogo’ prepesnijo angleški
    ‘to face’, ki ga angleščina uporablja precej širše, slovenščina ima pa
    za te pomene veliko boljših, primernejših in smiselnejših USTREZNIC.
    Treba jih le poznat in razumeti ter UPORABITI KONTEKSTU PRIMERNO.”

    Rešitev na Tvoje vprašanje je še vedno … (>) Slovenija IMA PROBLEME z zdravstvom, predragimi zdravili in korupcijo. — Kratko, jedrnato, razumljivo, funkcionalno, brez sprenevedanja, neptrebnega leporečja in brez psevdopesniškega drekanja.

    LP, Hanibal Lector

    • PIA PlA

     Eh, saj me poznaš, da sem se le malo pohecala, ko pa tako lepo klapa, ker smo resnično zelo daleč od truda po izboljšanju omenjenih zadev, z njimi se trenutno šele več ali manj samo seznanjamo.

     In moj odgovor je bil trditev še malo ne vprašanje.

     Če bi imela sama kaj besede, noben od teh novinarskih pisunov ne bi naredil faksa, še osnovnega šolanja s takim neznanjem ne bi dokončal.

     • tasilo

      Se strinjam. Mislim, da bova o tem še kakšno razdrla. Če me seveda ne bodo cenzurirali, onemogočili in blokirali, kajti vedrilo-oblačniki in škarje-platniki in podobni farizejniki tega foruma so mi že — si misliš? — resno in jasno dali vedeti, da o jeziku na tem forumu ne smem oz. ne morem pisati. Čeprav nisem ljubitelj spletne “akronimščine”, bom vseeno rekel: WTF?!

     • PIA PlA

      Ostani LEcTOR, lepo prosim, sama sem že obupala, da se bo kdaj kakšen dosleden pojavil.

      T is for tender, loving nature.
      A is for able, for you surely are.
      S is for scholar, the brilliant in you.
      I is for intense, your zest of living.
      L is for luxury, the luxury of your smile.
      A is for accord, the harmony you spread. (avtor neznan)

     • tasilo

      Sam se trudim, kolikor se (mi še) da. Oglási se mi direktno na tasilo.parski[afna]gmail.

 • soc

  Naj o cenah zdravil pišejo ljudje, ki o tem vsaj malo vedo. V EU je povsem normalen paralelni uvoz zdravil, torej iz države, kjer je isto (!!!) zdravilo cenejše, v drugo, kjer je prav tako registrirano in dražja. Vsa originalna zdravila zato držijo po EU praktično enake cene. Če hočemo zdravilo imeti, ga moramo pač plačati, budaljenje o življenjskem standardu in plačah gor ali dol.

  Povsem druga je zgodba o klasičnih generičnih zdravilih. Seveda lahko z ustrezno dokumentacijo (!) kdorkoli v doglednem času registrira v katerikoli EU državi katerokoli že genericizirano zdravilo in ga prodaja po poljubni ceni. Cene generikov so tja do 15x nižje od cene originatorjev (pozor!) pred genericizacijo. Če hočemo poceni zdravila, ni problem, državni tender, a v organizaciji resne mednarodne agencije. Na učinkovino, obliko in jakost, ne na lastniško ime, kar se je tu že dogajalo v bolnišničnih tendrih in onemogočalo konkurenco!

  Pa še nekaj – v primeru prehoda v čisto generično tržišče je najprej nujna obveza zdravnikov pisati generično ime zdravila, ne lastniškega, česar naša zakonodaja ne nalaga. In za konec – v tem trenutku se sesuje domači, solidno lukrativni trg Krki in Sandoz/Leku. Predvsem Krki in njeni politiki podpiranja okolja (predvsem dolenjskega) bi to zabilo žebelj v krsto.

  • karpelec

   Tako generično tržišče je pri nas že bilo, pa se ni obneslo, ker so firme originatojev prepričale zdravnike, da je samo originator alfa in omega zdravljenja. Takrat so generikom dnevno padale cene zdravil,ker je zdravnik napisal klavzulo;NE MENJAJ.Pa še nekaj je menjal v žep.
   Torej, suma sumarum, vrtimo se v krogu, kjer smo eksperti v iskanju lukenj in še taki zakon ali pravilnik izniči njegov namen.

   • soc

    Ni ga bilo. Nikoli. Leta 2003 je pod pritiskom dobro plačanega PR (Pristop) Krkinega hrvaškega tekmeca prišlo do prve cenovne vojne med gerneriki, saj je ZZZS ugotovil, da bo treba kaj postoriti pri cenah zdravil, ki so bile tedaj res visoke. Ne originalnih zdravil, temveč generičnih, ki sta jih nudili takorekoč zgolj Krka in Leka. Ta so bila takrat 20% pod ceno originalov in vsi so bili srečni – originatorji so imeli podobne cene kot v Nemčiji, Lek/Krka pa desetkrat višje kot generiki v recimo Rusiji (da o Indiji in Kitajski ne govorim).

    Poti nazaj na veliko žalost domačih generikov ni bilo več. Vsak prihod novega generične paralele je nato s pomočjo mehanizma individualnega dogovora ZZZS s proizvajalcem spet znižal stroške zdravstvene blagajne.

    Generični trgi obstajajo v ZDA, VB, na Danskem, v Holandiji, Estoniji… Na generičnem trgu se zdravila ne predpisuje z lastniškim imenom! Slovenija nikoli ni bila generični trg, ker je to v nasprotju z interesom mogočnih Krke in (še vedno percipiranega kot slovenskega) Leka.

    A zajec tiči v drugem grmu. Nazadnje, ko sem gledal podatke, je bila marža lekarn na zdravila na recept (preračunana iz storitvenega sistema) pod 10%. V Italiji v poprečju 25%, nikjer drugod v Evropi pod 20%. Lekarna torej ne krade. Veledrogerije operirajo s praktično identičnimi maržami kot v omenjenih državah. Proizvajalci so prisiljeni prodajati po podobnih cenah. Cene istih zdravil so posledično take, kot drugod v EU!

    Dragi moji, zdravila so (tudi po zaslugi ZZZS oziroma konkretno …) edina zadeva, kjer so stvari transparentne in primerljive z Evropo. Ta naša polemika je cilj podkupljenih novinarjev, da se ne pogovarjamo o sanitetnem materialu, vsadkih, opornicah, zdravstvenih pripomočkih, aparaturah in režiji, ki so popolnoma netransparentni in kjer se državi krade milijarde. Kjer ne gre za razliko evra na škatlico zdravila, temveč milijonov pri izgradnji, opremi in vzdrževanju “nujno potrebnih” urgentnih blokov v Zgornjem Kašlju. Vse po javno objavljenih razpisih!

    Oči so uprte v zdravilo in zdravniško plačo, kradejo nas pri čisto drugih stvareh.

    • karpelec

     Popolnoma se strinjam s tabo, da je ZZZS na področju zdravil urejeno marsikaj in z izdajo “Recepta” 2x letno pošlihtano marsikaj. Je pa vsakokrat narobe prikazano za ljudi, ki prvi planejo po zdravilih in zdravnikih, ki z zavajanjem in nevednosjo o temi pregrevajo narobe stran.Čudim se zakaj ZZZS nima pod svojim okriljem v celoti med. pripomočke, ki jih uporabljajo tudi bolnice. Zakaj ne uvede limitov, ki veljajo za druge pripomočke.

 • totex39

  Enostavno povedano pri nas ne bo nikoli boljše, kajti skrompiranost je na višku. Vse se vrti v krogu lopovov, ki vsi ščitijo drug drugega.

  • karpelec

   Zato pa nastavijo tako ministrico, da vzdržuje vse to, ona pa si namisli, da ji grozijo, da lažje in čimdlje ohranja stanje, da se še lažje napolnijo žepi.

 • Olga

  Ministrici grozi Udba? Ministrica je prijavila grožnje policiji, ki deluje po metodah Udbe (nezakoniti prisluhi, podtikanje dokazov..)?! Čez noč se ne da spremeniti nič, pravi Milojka?!!! Se ne more, ker so zadaj udbaške firme in znani komunistični zločinci!?
  Kriminal brez primere! Zanj bomo morali uvesti zakone, da nikoli ne zastara in da veljajo zakoni za nazaj, saj se kriminalci za Rop ne bodo sami kaznovali!

  • Duhec

   Ker ji grozijo, raj nič ne nardi…. no fajn. Ministrsko plačo ma pa vseen.

   • tinta

    In Cesar jo ima rad.

 • Duhec

  Če bo zarad stavke zdravnikov padla vlada, podpiram…. drgač je pa za večino sranja odgovorna zdravstvena zavarovalnica.

  • tinta

   Danes pa si si oblekla sodniško oblačilo ;)

 • soc

  Uradnica Kolar-Celarčeva je prišla na lucidno idejo, razpisati državne javne razpise (tendre) za zdravila. Seveda v organizaciji in pod nadzorom oblastnih strokovnih in političnih krogov.

  Pa ker poznam stvari verjetno precej bolje kot ona, le na kratko:

  Nemčija: NE (korupcije ni)
  Avstrija: NE (korupcije ni)
  Madžarska: NE (korpucije skoraj ni)
  Italija: NE (korupcija še vedno precej nižja kot v današnji SLO)
  Bosna: DA (sanjska korupcija)
  Makedonija: DA (sanjska korupcija)
  Kosovo: DA (sanjska korupcija +)

  Koga torej za=bavate s takimi predlogi, vladni aparatčiki? Oziroma drugače: komu želite še bolj pomagati kot ste doslej?

  • PIA PlA

   Ja sebi, jasno. S skupnimi razpisi za zdravila, bodo podkupnine šle direktno v prave roke in ne več lokalnim apartčikom kot so …

  • Nata

   Hi………hi…………se vidi kdo !! Smo se , so se učili v skupni državi !!

 • Nata

  Tako je…….posredniki , Agencije za vsak – oprostite – drrrrrrrrrrrrrrek ??
  In tega je vedno več , čeprav govoričijo , da denarja ni ?
  Seveda , prijatelji in znanci morajo kaj zaslužiti !!

 • von Rhein

  Tarča sinoči….streli mimo,namerno,da ne bi poškodovali cilja(moje mnenje). Ministrica pa potrditev,da moraš biti bebec za delo v vladi smrdljive murgelske centrale (smc).

 • Brutus

  Ali ima Slovenija poleg specialcev v vojski in policiji tudi strelski vod? Samo vprašam….

  • tasilo

   Seveda. Slovenija ima kar nekaj strelskih vodov. Večinoma se financirajo iz proračuna in vsi streljajo kozle.

 • Aron

  ni hojs odpovedal rtvja? http://www.zurnal24.si/ales-hojs-tako-se-odpove-rtv-narocnina-clanek-272256 sam toliko, da vidite kakšni dvoličneži so vaši junaki :)

 • Lisjak

  Samo še tem žilnim opornicam znižamo ceno,pa smo zmagali.

  • Verbena

   ….dokazano je bilo že davno, da se večkratno preplačujejo in posledično zaradi tega pride na vrsto manj ljudi, ki bi jo rabili..a glej ga vraga…nihče, ki je poklican za to, ne reagira in pokaže s prstom na krivca….torej sledi le eno..vsi skupaj so tolk povezani in vsakomur kaj pade proč, da so lepo tiho…

   • Nata

    Kdo pa je prvi odgovoren ‘ Minister .Potem pa naprej GOR !

 • Franc Šink

  Če vstopiš v bilo katero ambulanto ali hodnik bilo katere zdravstvene ustanove v Sloveniji je po stenah več reklamnih plakatov, kot v bilo kateri trgovini.Praviloma ti bodo ta zdravila tudi predpisana!

 • Verbena

  Vem samo eno, če bi bila..politična volja vseh, ki so bili kadarkoli v vladi, potem vsega preplačanega materiala, ki se uporabi za izboljšanje zdravja, nego ljudi, ne bi bilo !!!..a ker, te politične volje ni, uporabniki storitev plačujemo vedno več, dobimo pa čedalje manj !!!…živela korupcija in vse zlagane besede politikov…ja res, politiki imajo samo polna usta lepih besed, kaj, če bi 1 x imeli tudi polne gate…..

  • Nata

   Ja pa ja de ?? Ena je vladala 7 let , druga pa ostalih 18 !! Dej malo računaj in premisli.
   Seveda , politiki imajo polne gate , mi pa nismo dosti boljši !
   Si šla volit ? Si na referendumih izratila svoje mnenje ?

 • komar marko

  Rdečkarji že vedno zakaj so nekemu starčku v KC podelili pisarno in zakaj so organizirali vstaje. Le kako zvezo ima bivši direktor veze z rdečkoti?

 • domovina mili dom

  No naivni slovenčki, spet so nas hoteli rdeči politkomisarji peljali žejne čez vodo.
  Prava zasedba v tarči, ni kaj. Nobenega policaja, osebe iz komisij za odkrivanje korupcije.Če ne drugega je ministrici uspelo pokazati IQ in predstaviti širši javnosti.
  V tej tarči so bili tarča stavkajoči zdravniki. To je bil namen grožnje. Je Jovani de la Terra rekel:”biznis is biznis . Se je pa dejansko razkrilo, seveda za tiste Slovence z ustreznim IQ, kakšno moč ima udbomafija za režijo in zavajanje ljudi. Samo meglo so prodajali brez zaključkov.
  V prejšnjih komentarjih sem že napisal. Samo 24 h in odstavimo prisesane zdravnike in posredniško udbomafijo. Po polnoči, se začne dostava iz skladišča v Avstriji tudi šofer s tovornjakom je državna last.

  • komar marko

   Čaki čak. Kaj naj pa policaji delajo v Tarčki. Verjetno so bili na izhodu z marico! A kdo kaj ve?

   • domovina mili dom

    NPU šef, katerega je nastavil levaški klub. Poročal naj bi o tem, kako dihajo za ovratnik kučanu&compani.

 • komar marko

  Pa dajte se nehat norca dela rdećkarji. Imeli ste interesno združenje v obliki LDS ki se sedaj seli k novim obrazom. Dokler bodo mediji del ELITE in bodo pisunčki hodili iz njihovih proslav z polnimi vrečkami, toliko časa bo poslovanje po običajih in navadah!

 • komar marko

  No in potem zaslužni tovariši odpotujejo na zdravljenje v tujino, za slovenceljne zmanjka denarja oziroma če nujno kaj rabimo ZBIRAMO ZAMAŠKE ali pa zbiramo denarčke!

 • montyamp

  Sem vam že napisal da ima Hudičeva halbmadžarska žvepleno pritlikava uš , svoj socialistično samozapravni rilec v vsaki pizdariji , katero boste odkrili v slovenskem banditstvu .
  Od vrha navzdol bo treba vesiti na kandelabre , ki že čakajo , da bodo naredili koristi grudi , na kateri stojijo .

 • Stajerka

  Oddaje nisem spremljala, ker je škoda časa, elektrike in živcev……me pa zanima, če so slučajno kaj omenili Zemljariča in Miklavčiča, glede na vse tajno-javne zgodbice v medijih…..pa še nekaj, ali je kdo od novinarjev UPAL povprašat Vrhunca kako pa kaj njegov dober sodelavec hišnik??……predvidevam, da so odgovori negativni, zato je to še eno napihovanje brez epiloga…….

  • rabbit

   Niso to so na hanzi tv tabu imena,ki jih ne smejo omenjati.

 • Hribouc

  Bravo Udbokučanisti, naprej rdeča tatinska garda, hurrra rdeče zvezde !
  Državo ste spravili na kant, jo pokradli do fundamenta, mladina beži v Avstrijo in v Avstralijo – a jih kradete tudi tam, BANDA SKORUMPIRANA v senci nekaterih miličarjev, tožilcev in sodnikov Rdeče garde!
  Vašega enonogega hudiča Tita bodo dali pod mikroskope – če na dDedinju ni v trugi samo savska mivka ! DNK mivke pa seveda ne bo razkrila identitete rusjške krvave pošasti.

  Kolikokrat sem, še hudo mlad govoril, da ta pesjanski tito ne govori materinega jezika, pač pa , da govori naučen jezik – ni bila , ne srbščina, ne bosanščina, absolutno pa ne hrvaščina, kaj šele kumrovščina – BEDARIJA, TITO JE BIL PONAREDEK. Bravo Stalin, si nas nategnu ku praseta!

  To se bo razčistilo tudi uradno – tako kot multikorupcija Udbokučanistov !
  Milanče, se ti tresejo gate , ko se ti sesuva krvavi peščeni grad, a ?
  TRUMP PRIDE KMALU!

  MALA NEŽA PA SE NA SVOJ STROŠEK BORI ZA ŽIVLJENJE !
  STARŠI MALE NEŽE, DRŽITE SE – MOLIMO ZA VAS TRI!

 • hle

  Ko ste bili na vladi vas vse to ni motilo kakšnega koritarja ste že spravili stran ampak le če ni bilo nevarnosti da se bo korito razbilo

  • črnaovca

   No vaš minister Bručan je tudi bil zraven ko so se nabavljale operacijske mize in se tudi sprenevedal da ne ve kakšne so cene drugje v EU in da on že ne more kar tako vprašati kakšnega kolega ministra ali proizvajalca, le po kaj je potem letal v Bruselj. Si nabirat dnevnice?

   • hle

    Ne vem odkod ti ta ideja vaš naših ali mojih ni ne na desni še manj pa na levi oboji se do navadnega davkoplačevalca obnašajo kot okupatorska vojska

 • tarantela

  Za NOVO!
  Upam, da boste kmalu predstavili delo Komisije za delovanje bank, ki jo vodi dr. Anže Logar!!!

  • komar marko

   Pa saj so izd istga gnezda kot pri medicini! Slučaj? Z dveam levimi pa ga ni na svetu da bi živel, pa še pišejo se LEVA NIČ! Torej?

   • tarantela

    A sploh veš, kdo je dr. Anže Logar? Pravkar je povedal pred DZ izsledke te komisije. To je pa zares grozljivo!!!

    • domovina mili dom

     Ni dr, je magister.

     • tarantela

      Je že nekaj časa dr.!!! In mu čestitam, doktoriral je med delom v tej Komisiji, kljub velikemu delu, ki ga je opravil v Komisiji!
      Tokrat z vsem srcem čestitam SDS, da ima v svojih vrstah g. Logarja, upam, da ga bodo znali ceniti in obdržati.!

     • domovina mili dom

      Lepo. Če je iskreno.

     • tarantela

      DR. Logarja ves čas podpiram, če spremljaš moje komentarje, potem to veš.
      Celo zapisala sem, da bi bilo dobro postaviti njega za predsednika stranke SDS, potem bi imela stranka več volivcev na svoji strani.

     • nevtrino

      Prav v tem je med drugim problem, če se folk odloča na podlagi obrazov, ne pa na podlagi volilnih in delovnih programov.

    • komar marko

     Ha, ha, ha. In zadevo bodo v roke dobili prijatelji od teh, ki so kopali brezno, koristi so imeli pa oboji. Povej rajši zakaj so se dogodile VSTAJE in zakaj si jih tako zavzeto podpirala?

     • tarantela

      Zelo se motiš, pri vstajah me ni bilo zraven! Upam, da bodo pri tej zadevi uspeli, saj so v Komisiji predstavniki vseh strank in je zadeva dovolj razkrita. Samo vztrajati morajo.

     • komar marko

      Podpirala si jih. Kot drugo mi povej zakaj na državnih proslavah v prvi vrsti sedijo kriminalci in tisti ki pri svojih odločitvah kršijo ČLOVEKOVE pravice. In zakaj se je parlament včeraj tako zavzemal, da bi potrdil KRŠITELJA človekovih pravic! Tvoja opcija je zadevo PODPRLA!

     • tarantela

      Nisem v nobeni opciji, sem prosta strelka.

     • komar marko

      Ni res! Zakaj zavajaš!

     • tarantela

      Dobro, tudi Ti si prosti strelec.

     • komar marko

      Ne hodim na volitve za razliko od tebe. SEdaj bom šel ker ste me PREPRIČALI in SDS zagotovil še dodatnih nekako 10 glasov!

     • tarantela

      Ha-ha, če ne hodiš na volitve, ne moreš mene kritizirat, saj tudi jaz na zadnje nisem šla, seveda pa lahko daš 100 glasov, če boš dobil toliko listkov za volit. Mi dol visi, se pravi, bi mi viselo, če bi bila dedec.

     • komar marko

      Brez dodatnih listkov, bodo pa to osebe, vsak s svojim listkom, ki jih bo volil, sedaj pa so volili druge opcije večinoma LDS! Bo šlo?

     • tarantela

      Sem Ti rekla, da bi mi dol viselo, tudi če med časom pred volitvami kdo skup sestavi LDS.

     • komar marko

      No ja, KAHLI te bo objel nad navdušenja, da mu pa dol visi mi je pa jasno!

     • tarantela

      Ja, Ti bi me pa na vsak način porinil v neko stranko, a ni demokracija in lahko sploh nisem v nobeni stranki in sploh ne grem volit? Ti delaj po svoje, jaz bom po svoje, razen, če me boste v marici peljali na volišče in prisilili, da volim orto desne. Nekako na tak način Tvoje zafrkancije dojemam.
      No, poslušaj Kordiša, pravkar ima izjemno poročilo!!!

     • komar marko

      No orto desni so MESEČNIKI , kahli in uni iz tranzicije. Če pogledaš koliko kapitala imajo in kako poslujejo, ti gre na bruhanje. Upam, da poznašvse njihove rabote!

     • tarantela

      Poslušaj Kordiša., pravkar govori, podpira z dejstvi!!!

     • komar marko

      A je to UNI ki je šel v VENEZUELO na izobraževanje in faliran študent, brez delovnega dne. Edino nekaj zabeleženih dni, kjer živi od PRAVLJIC in farbanja ljudi! A je pravi?

     • tarantela

      Ja, opravi svoj del dolžnosti in lepo odpri TV in glej!

     • komar marko

      Mesečnikov NAČELOMA samo toliko pogledam, da mi potrdijo, da so zdravila neučinkovita!

     • komar marko

      sem odprl in trdi da rabijo SVOJO banko in prosti dostop. Enako kot TELEKOM ki je najel NOV puf, vrednost delnic je pa padla. To so mesečniki!

     • komar marko

      In spet so ga postavili na LAŽ! ORTO ubrisan!

 • baubau

  Ker bi se razkrili še mnogi znani verižniki in priskledniki…

 • črnaovca

  Zanimivo je bilo gledati to Tarčo in sprenevedanje oziroma nesposobnost ministrice ter laganje Vrhunca. namesto da bi ministrica odločno rekla od jutri bomo bolnišnicam priznali za te pripomočke samo še najnižjo ceno ki jo je dosegla katera od bolnišnic je mutila in se izgovarjala kot oni debil vna ministrstvu ki dela primarjave cen zdravil in bi za vključitev še kakšne države rabil študije in simulacije vse pa bi za lep denar delali svetovalci ki so njegovi prijatelji. Res je tudi da niso vsega krivi šefi temveč zsdravniki ki striktno zahtevajo točno določen material od točno določenega dobavitelja in sedaj ko še nimajo dovolj še štrajkajo. Morda bi vi lahko raziskovali to temo dalje a ne tako da bi samo natolcevali s kom je povezana politika temveč da bi tudi z imeni obelodanili koga ki je zahteval dražje materiale. A si tega rs nihče ne upa?

 • Iza Demos

  Evo za tako oddajo pa se splača plačevati RTV prispevek. Nič natolcevanja sama dejstva in par ostrih zaključkov z direktnimi vprašanji/pozivi vsem vpletenim/odgovornim. A žal brez pogumnih odgovorov, polno sprenevedanja predvsem s strani ministrice in g. Vrhunca.

  Žal mi je, a po včerajšnjem nastopu ga.Kolarjeve v Tarči mi že cel dan po glavi bobni: “ministrica mora pasti”………………….

  • nevtrino

   RTV prispevek je popolnoma zgrešen. Upamo pa lahko, da čim več ljudem bobni v glavi in tudi kaj privre na dan !

 • nevtrino

  Res, koliko pokvarjenosti še potrebujemo na Slovenskem, da začne vsaj malo vreti ? Saj drugače je pa vse kot v raju, kajne ?

 • tomven

  ….Težko verjetno je, da bo Harij korektno in neodvisno preiskoval svojega brata…. še težje verjetno pa, da nima nič od tega.

 • garfi

  prenehati “donirati” za razne medicinske aparate in razne “dobrodelnosti”
  in pobrati nazaj vse pokradeno

  • if

   Večina dobrodelnih manifestacij, ki v javnost vstopajo preko medijev kot so sistemi RTV SLO, POP TV … izraz zlagane družbe, so izraz bolezni družbe v obliki hinavstva, ki javno hlini skrb za revne in hkrati z neobjektivnim poročanjem podpira postopke, ki generirajo, krepijo revščino.

   • garfi

    res je
    rešitev se skriva v polovici neaktivnih volivcev in skrivnost
    vzroka za neaktivnost
    o temu problemu se premalo piše in kako jih aktivirati
    mogoče tudi kaznovati neaktivnost z začasnim odvzemom volilne pravice

    • traktor

     Volilna pravica je problem, ker je le še ena pravica. Postati bi morala volilna dolžnost.

 • Karmen

  Pred dvema ali pa mogoče tremi leti sem v Gorenjskem glasu brala intervju z direktorjem ortopedske klinike v Lovranu. Izjavil je: ” Ko zdravnik pravi, da umetni kolk ni dober, potem pa gre na izobraževanje v Brazilijo in, ko pride nazaj, pravi, da je kolk dober, veš, da je nekaj narobe.”
  Njemu je uspelo, da nabavljajo na podoben način, kot na Finskem in če se prav spomnim, za celotno Hrvaško, da cene niso različne od bolnice do bolnice. Je pa povedal, da so mu grozili, pa se ni vdal.
  Tega se manjka pri nas.

 • montyamp

  Se vidi da je bila slovenska elita poklana l.1945 .
  Ološ katerega so nakotile Stalinove gliste , je rak rana naše države .
  ŽVEPLENEGA NA KANDELABER , VČERAJ , LANI .

 • Novakec1

  Je preveč naših zraven.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!