Tone Krkovič: “Služiti ideologiji ali partiji je razvrednotenje vojakovega dostojanstva”

Foto: B. P.

V Kočevski Reki je na slavnostni obeležitvi dneva, ko je bil opravljen prvi postroj Slovenske vojske, spregovoril tudi načelnik Manevrske strukture narodne zaščite 1990 Tone Krkovič. Preberite, kaj je povedal.

Tone Krkovič je na slavnostni obeležitvi dneva, ko je prvič zadišalo po slovenski vojski in ko je bil ponazorjen tudi prvi postroj, povedal, da se je “pisalo za Slovenijo in slovenstvo nedvomno usodno prelomno leto 1990. Slovenija je bila še polnopravna članica skupnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije z vsemi atributi takratne skupne države.”

V nadaljevanju njegov govor objavljamo v celoti:

Vojaški obrambni nosilni steber sta tvorili komplementarni JNA in TO. Varnostni steber pa zopet povsem komplementarni elementi, UDBA, KOS in uniformirana Milica. V obrambno-varnostni sistem t. i. “splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite” je bilo v končni fazi vključeno vse “živo in neživo”… Na čelu vsega je bil edini “bog in batina” ̵̶  Komunistična partija. Na čelu vseh naštetih in nenaštetih institucij so bili (razen v JNA)  ̵̶  v glavnem Slovenci. Na videz tako zelo popolno, dobronamerno in idilično, da bi se človeku od ganjenosti na tako harmonično ‘družinsko sliko’ utegnila utrniti solza ganjenosti… A to je bila iluzija. Realnost pa je bila takšna, kot jo je pred kratkim Valentin Areh prikazal v ‘Dosje JNA’, za kar se mu zahvaljujem.

Zaradi te krute in našemu narodu sovražne ter celo obstoju preteče nevarnosti so se stvari že od samega začetka tega usodnega leta ali še kakšen dan pred tem pričele nevarno zapletati.

Spor komunistov v Beogradu je povzročil odkrito grožnjo s prihodom tisočih fanatičnih srbskih nacionalkomunistov v Ljubljano. Hvaležni smo za upor pogumnih železničarskih sindikalistov, ki so se s sprejetjem nedvoumnega sklepa, da ne bodo na dan t. i. mitinga resnice vozili vlakov iz Dobove v Ljubljano, zapisali z zlatimi črkami v osamosvojitveno zgodovino. Leta 1989 so v svoj dokument zapisali, da je vzrok bojkota v tem, da srbski miting v Ljubljani ni v interesu osamosvajanja in demokratizacije Slovenije. Kapo dol!

Le še spomenik na glavni železniški postaji morate postaviti temu pokončnemu dejanju, pa bo delo dokončno opravljeno.

Tudi takratnih miličnikov in njihove vloge ob tem ne smemo pozabiti. Pri tem pa je bistvena razlika v motivih in dejanju, če jih primerjamo s sindikatom strojevodij. Nikjer nisem uspel najti oz. prebrati dokumenta za to ‘akcijo’, kot jo imenujejo, ki bi utegnil ‘akcijo sever’ motivno povezati z zavarovanjem procesa osamosvojitve Slovenije. Tega tudi od takratnega republiškega sekretarja za notranje zadeve v Socialistični republiki Sloveniji, Tomaža Ertla, ni bilo možno pričakovati, kajti Milica je bila udarna pest republiške Partije in je tudi v tem primeru ščitila predvsem njene pozicije in interese. To, kar opredeljuje ‘akcija sever’ pa je posredno seveda pozitivno vplivalo na proces demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Ali če nekoliko poljudno ponazorim in poenostavim z metaforo: “V ‘partijskem bordelu’ Jugoslavije sta se zlasali slovenska in srbska prostitutka. Slovenska Milica je (v nenormalnosti-normalno) po ukazu ‘šefa slovenskega bordela’ ščitila slovensko prostitutko.” Tudi Milici hvala za vse pozitivne učinke, ki so posredno pripomogli k procesu osamosvajanja.

Osmega aprila istega leta so bile po pol stoletja partijskega režima prve demokratične volitve. Za zvezno in reformirano slovensko Partijo je bila tu še zadnja točka upanja za obstoj in ohranitev Jugoslavije. Če bi slednji zmagali, se v Sloveniji ne bi nič bistvenega spremenilo. Bilo pa bi za Slovenijo in slovenstvo po mojem trdnem prepričanju pogubno.

Ohranili bi Jugoslavijo in svoj primat v njej pod nekakšnimi novimi pogoji. V ‘YU partijskem bordelu’ bi se že nekako zmenili, da lasanje ne bi prestopilo okvirjev dopustnega … Mednarodna demokratična skupnost na čelu z Ameriko jim je bila takrat zelo naklonjena. Na srečo je zmagala koalicija DEMOS s programom samostojne in demokratične Slovenije.

To pa je bila točka dokončnega preloma, kjer je “vrag šalo vzel…”
Zato je sledilo dvoje: pospešeno uničevanje arhivov in  (samo)razorožitev TO. Sledila pa so tudi vsemogoča početja za blokiranje in onemogočanje implementacije političnega programa DEMOS-a.  Tako je prva demokratična slovenska vlada 16. maja dejansko, čeprav se ni zavedala, prisegla v vojni. Dan pred prisego vlade, 15. maja,  je bil v poveljstvo slovenske TO SRS iz Zagreba (v popolni tajnosti in pod najstrožjimi ukrepi varovanja) prinesen ukaz za razorožitev. Že isti dan se je pokazalo, koliko so Slovenci na najvišjih partijskih funkcijah v resnici tudi demokrati, koliko so naklonjeni svoji domovini Sloveniji in v kolikšni meri je TO SRS v resnici slovenski …

Najkrajše rečeno – nič od nič – to je resnica. Kajti na celi hierarhični črti se je dejansko zgodila veleizdaja!

Razorožitev Teritorialne obrambe Socialistične Republike Slovenije (TO SRS) je bila v bistvu samorazorožitev in dejansko prvo dejanje vojaške agresije JNA in njenih slovenskih pomagačev v Sloveniji, ki se je odločila za samostojno pot izven propadle Jugoslavije. S tem korakom so pripravili teren za povsem odkrito oboroženo agresijo na Slovenijo, ki se je na srečo, glede na razvoj dogodkov na mednarodni in lokalni ravni, pričela šele junija 1991.

Ko smo ugotovili, da se je zgodila veleizdaja in taktično presenečenje, smo nemudoma, še takoj po nastopu vlade, pričeli izvajati priprave na oboroženi odpor. Spočeli in rodili smo MSNZ, tajni obrambno-varnostni projekt, lojalen nastajajoči samostojni in demokratični Sloveniji, ki nima primere v zgodovini. S tem korakom sta se dejansko tudi vzpostavili dve nasprotujoči si strani v bližajoči se vojni: JNA kot napadalec, in naša stran, kot branilec. S tem je bil, ne glede na zunanji videz, vzpostavljen temeljni pogoj za vojaški spopad, in vojna se je začela med JNA kot agresorjem in slovensko obrambno silo, ki si je sočasno z nastajanjem tudi nadevala svoje ime, danes je znana po kratici MSNZ.

Sočasno z nastajanjem resnično slovenske obrambne varnostne komponente se je odvijal intenziven notranji in zunanji politični proces, ki je med drugim 4. oktobra formalno uveljavil ‘amandma k ustavnemu zakonu’, s katerim je republika Slovenija  v celoti prevzela ingerenco nad lastnimi oboroženimi silami.

S tem so razlogi za formalno ime in tajno delovanje MSNZ prenehali. Vsebini, ustvarjeni v preteklih mesecih tega usodnega leta 1990, pod tem imenom, je bilo zaradi taktičnih razlogov zopet nadeto formalno ime iz Zakona o SLO in družbeni samozaščiti, to je Teritorialna obramba Republike Slovenije. Tu domuje tudi prvi korak zmede, ki je potencirana vse do danes, kajti SV, kljub mojim vsakoletnim javnim intervencijam, še danes ne ve, koliko je stara. Generali, ki so naredili briljantne kariere v tej SV in jo s svojimi dejanji pomagali spraviti na kolena, pa so pred dnevi končno spregledali in nam iz Radovljice skupaj s svojim partijskim šefom sporočajo, da je SV stara 48 let. Povrh vsega pa k uradni kokardi SV dorišejo še en del rdeče zvezde. Te pravice nimajo, to ni demokracija, to je anarhija. Pristojni bi morali po uradni dolžnosti ukrepati.

K tej izvirni napaki določitve napačnega in zavajajočega imena je treba nujno prišteti še nič manjšo napako, to je reorganizacijo TO RS leta 1990/1991 v času latentne vojne. Tega se skladno s splošno vojaško doktrino preprosto pač ne počne. S to amatersko strateško napako so nasedli Partiji, ki je predvsem temeljito premešala kadrovske karte in s tem pričela korak za korakom prevzemati vajeti v svoje roke.

Foto: B.P.

Foto: B. P.

Zaradi tega sem bil tudi sam premeščen, ko je položaj načelnika MSNZ ugasnil. Deležen sem bil kadrovskega premika na položaj komandanta režimske 27. zaščitne partizanske brigade TO Edvard Kardelj Krištof in s tem tudi poveljujoči mirnodobni desetiji, imenovani 30. razvojna skupina (30. RSK).
Napredovanje ali degradacija? Bog si ga vedi, še zlasti v vojski je to vedno relativno. Občutki pa mi vseh 26 let govorijo, da je šlo za degradacijo. Škoda. Ne toliko zame, kot je za SV.

Takoj ob prevzemu dolžnosti mi je bilo jasno, da ujma (samo)razorožitve ni zaobšla niti te enote. Nasprotno! Ugotovil sem, da so vodilni iz mirnodobne desetnije, imenovane 30. RSK, že maja leta 1990 povsem prostovoljno, na namig generala Ožbolta, nemudoma odpeljali v lesenem Mačkovem zaboju in  s katrco R4 kompletno mobilizacijsko in vojno dokumentacijo v garnizon Ribnica. Razoroževati pa jih tako ni bilo treba, saj je imela že prej vso najmodernejšo oborožitev za 2000 ljudi pod ključem JNA. Na tem področju je ostalo orožja le za 1 bataljon.

Kakšni občutki so me prevevali prvi dan napredovanja, si lahko samo predstavljate …  Glavni kapital, na katerega sem se delno lahko naslonil, je bil človeški potencial, ki pa ga je bilo na predvideno novo poslanstvo nujno treba temeljito diferencirati. To je bilo poleg prioritete vzpostavitve nove organizacijske sheme, prilagojene realni situaciji stanja brigade brez orožja, glavna prioriteta.

Tako me je naloga tu v Kočevski Reki, v podporo plebiscitu, zalotila v fazi intenzivnih selekcijskih usposabljanj, v ad-hoc prilagojenem skritem učnem centru na Medvednjaku. Zaradi tega nisem uspel postaviti kompletiranega bataljona, kot mi je bilo ukazano, temveč sem se znašel tako, da sem glede na nalogo in razpoložljive vire modularno sestavil bataljonsko skupino približno 300 pripadnikov nastajajoče nove brigade MORiS, ki so večinoma že šli skozi filter priprav na Medvednjaku.

kocecska-reka1
Tako smo na današnji dan pred 26. leti, tu na tem svetem mestu, prvič v zgodovini predstavljali resnično celotnemu slovenskemu narodu in njegovi demokratično izvoljeni oblasti lojalno Slovensko vojsko.
‘Vonj’, ki ga je zaznal prvi predsednik slovenske vlade in ga je v trenutku spozabe tudi javno ubesedil, ni bil fraza in tudi ne naključje, ampak preprosto pristen čustveni refleks. Kajti tu je bila takrat postrojena, čeprav iz povsem taktičnih razlogov z zvezdami na kapah, toda z rdečimi trakovi v žepu, po namenu in srcu SLOVENSKA VOJSKA, zavezana izključno in samo domovinskemu in državotvornemu namenu.

Ne pozabimo, da se je s tem dejanjem 17. decembra 1990 v opogumljanje Slovencev ter svarilo znanemu nasprotniku v prihajajoči vojni ob prisotnosti redkih politikov takratne oblasti, preko TV ekranov, brez krinke na obrazih, javno pokazala vojska Republike Slovenije, ko je le-ta šele nastajala. Čast in dolžnost vojaka je služiti domovini. Služiti ideologiji ali partiji pa je razvrednotenje vojakovega dostojanstva. Kot je nekoč rekel predsednik prve slovenske demokratične vlade Lojze Peterle, je na tem območju, ki je s Kočevskim Rogom delilo nesrečni sloves slovenske politične in moralne teme, posvetil žarek upanja in Slovencem odprl novo perspektivo… Tudi zato je 17. december 1990 velik in prazničen dan. Praznujmo, ker se je tukaj zgodilo nekaj, kar je bilo pomembno za vso Slovenijo in kar zahteva dostojno mesto v našem zgodovinskem spominu.

M. S.

 • tramal

  Komunisti so bili in so petokolonaši se pravi proti svojemu narodu .Ve se pa kdo je pravi heroj in osvoboditelj slovenije izpod srbov.Vprvi vrsti Janša in krkovič in večinoma vsi ki so danes v desnih strankah.

  • črnaovca

   In si prilastili kopico privilegijev

   • tramal

    Naštej vsaj tri.pa ne bedaste tako kot ti znaš.

  • avtohtoni neandartalec

   Slovenci smo narod Hrvatov in Srbov, poglej svoje lastne prednike, če ne verjameš temu preprostemu in očitnemu dejstvu, če bi izgnali vse Srbe, bi ostali samo Hrvati, ti pa ne rabijo živeti v dveh državah, a ne.

   • if

    Slovenci smo dežela Prešerna, Franceta Prešrna. To je vir in vsebina našega know-how-a!

   • tramal

    Če si ti pol srb pol rus in ne priznavaš slovencev ,potem pojdi v svojo prekleto domovino,in se nikoli več ne vrni .

 • andreas82

  Kje pa je kšn video;)?

 • Caetano

  Res je tako, kot pravi Tone!

 • Viktorh

  Bilo je dostojanstveno.

 • črnaovca

  To je Krkocičevo videnje in poveličevanje samega sebe. Steber oasamosvajanja je bila pote TO in policija, danes se kar pozablja in se vedno govori o neki narodni zaščiti vendar če smo pošteni je bilo članov te narodne zaščite in tistih vojakov v postroju daleč premalo da bi se lahko uspešno uprli l 91.

  • stajerc5

   Pastir pokorno javlja, da manjka v ogradi ena crnaovca…

   • centurion

    Črnoovco njegovi rdečiovni spolno zlorabljajo.
    Je v garaži z vazelinom v roki…

    • črnaovca

     Od 6. odgovorov sta dva na temo in ostali zmerjanje, kar kaže nivo duha na tej strani. Res je to le za ljudi s posebnimi potrebami oziroma neozdravljive paciente

     • lukamiha

      Le kaj se trudiš tu, s svojimi traparijami izpadeš kot pravi lolek!

  • Viktorh

   A res ne premoreš kančka dostojanstva?

  • Hribouc

   A si ti, kapitalni Bumbar prebral kaj tu zgoraj piše?
   In nehaj blejati in srati okoli sebe, zguba zabita.

  • Novakec1

   Ni daleč od resnice.

  • avtohtoni neandartalec

   Brez TO, tudi milica ter tedanje pravojaške separatistične in teroristične skupine ne bi naredile popolnoma nič, upor proti komunizmu je bil tudi upor proti policiji oziroma zloglasni Udbi. V milico in med Krkovičeve komandose ne bi šel praktično nihče, v tem je bistvo, TO pa je bila nekaj, kar nas je povezovalo kot civile in domoljube, nenazadnje kot Slovence, mi smo bili edina prava narodna vojska, z katero se je poistovetil cel narod, oborožene milice in Janša so bili samo orodje. In prav nas so izdali, velika, kolosalno zgodovinska napaka, ki je pripeljala do današnje apatije in politične kastracije. Veterani nimamo s Krkovičem, Janšo in ostalimi nič, ja vidite, da na te čudne proslave hodijo le koritniki in peščica naivnežev, s kakšnim Pahorjem na čelu.

   • lukamiha

    A ti revež si na onih proslavah s Kučanom in Stanovnikom? Tebi je eden pozabil iz glave sneti neumnosti?

 • Hribouc

  Krkoviču vsa čast in večna slava in hvala za vse kar je storil , da je nastala čudovita Slovenija-država
  Slovenk in Slovencev – več kot tisočletni neizsanjane sanjske sanje, ČUDEŽ SLOVENIJA!

  Pisali bodo učbeniki, piše Zgodovina-Krkoviču dolgujemo ogromno.

  Veleizdajalci pa bodo, čeprav počasi, dobili vsak svoje, natanko tako in toliko kolikor jim pripada!
  Vse kar so storili Krkoviču pa bomo, ker je preveč za nas vse, ki dobro mislimo, da bi storili sami-prepuščamo Bogu, da bo poračunal v nulo.

  Takrat, se boste tresli, goli in bosi, brez posranih izdajalskih gat pred Božjim tronom.
  Vsi pizduni od Kučana navzdol, sami veste kateri ste bili, hudiči sluzavi!

  • avtohtoni neandartalec

   V šolski učbenikih Krkoviča ni nikjer, bil je popolnoma nepomemben, si bo pa zgodovina zapomnila tožbe in pritožbe zoper njega, ki so močno odmevale v medijih in širši javnosti. Mediji marsikaj pišejo, to je vse brez veze, njegove izjave so kontroverzne in zelo sporne, sam sebi je skopal jamo, kot vojak in kot politik.

   • samotoje

    S tabo je pa huje, kot je kazalo do zdaj.

 • Novakec1

  To je pa izjava ki propagira vojskovanje kot je bilo v I SV tam nekje v Franciji. Če vojak nima cilja ali motiva ne bo nič od njega, razen kanonfuter.

 • avtohtoni neandartalec

  Izkoriščati vojsko za osebne cilje in korupcijo se mi zdi še neprimerno hujši greh.
  Se pa marsikaj lepo sliši, ampak besede so danes poceni, odziv ljudi pove vse o teh častnih osamosvojiteljih. Nula, kot bi se tolkli po prsih tujci, da ne rečem poražena vojska.

 • avtohtoni neandartalec

  Mitimg resnice, a to ke bilo tisto, ko je prišlo v Slovenijo par sto Srbskih babic in starčkov prosit, naj nehamo zganjat nacistični teror in spustimo vsaj nabornike domov?
  Mislim, da so se v tistem času dogajalo še neprimerno bolj masovni shodi nacionalistov, ki so odkrito napadali državo in širili kaos, res ne vem, ne morem se odločiti kdo nam je bil bolj nevaren.
  Zakaj niso priredili miting resnice v Zagrebu, lepo bi se podal na koncertih Prljavog kazališta, ko so ultrafanatiki skandirali ustaške slogane in peli pesmi, tam je bilo par sto tisoč ljudi, pa se ni nikomur pri nas zdelo, da se kaj posebnega dogaja.
  Za Slovensko mikico si pa mislim, mar bi pregnali Hrvate iz naše Istre in nuklearke, mogoče so spet čakali Srbe, da nam pridejo pomagat.
  Miloševiču bi morali la spomenik postavit, on je bil prvi, ki ke zajteval umik Srbskih nabornikov, oficirjev in drugih iz Slovenije, kakšen ultra nacionalist neki, Tuďman in Kučan sta trobila kozlarije, da je bila v Sloveniji napadena Hrvaška, vojska se je valila pa iz Zagrebške garnizije, brez podpore Srbov.

  • stajerc5

   Srbine, pa ti sanjas kockasto…

   • avtohtoni neandartalec

    Samo pravi Hrvat vedno izkoristi priliko, če lahko poudari, da ni Srb. Ampak mi smo v Sloveniji, če nisi ooazil, vaša državljanska vojna se nas nič ne tiče, itak sami sebe sovražite, če ste pa v glavnem napol Srbi.

    Bolj zanimivo je od kod sovražna vojaška propaganda proti narodu, ki nam je vedno v zgodovini samo pomagal, nikoli škodil, če so Hrvati hoteli novo NDH, so morali seveda začeti vojno. Prej pri nas ni bilo toliko tega, ustaške fore smo dobili šele skupaj z migranti iz Hrvaške, ki niso k nam samo bežali pred Srbi ampak so prišli tudi zapolniti njihov prostor in širiti svojo Hrvaško hegemonijo. Kar je dobro za Hrvaško, ni dobro za Slovenijo, če nič drugega, vsaj o tem smo se lahko v zadnjih letih nedvoumno prepričali. Bomo videli kaj bo prej, nas bodo Hrvaški fašisti ločili na Hrvate in Srbe ali se bodo začeli počasi sami ločiti, ko bodo mlade generacije spoznale resnico o svojih prednikih in od kod izvira Hrvaški nacionalizem, od Mussolinija in iz Vatikana.
    Dejstvo pa je, da so že skoraj vsi pozabili kako in zakaj se je začelo nacional socialistično divjaštvo, Tito je umrl, njegovo vlogo so prevzeli partijski voditelji pozameznih republik, narod je iz bolečine po izgubi diktatorja pljuval po šalabajzerjih, ki so obuli prevelike čevlje, paranoidni šizofreniki pa so se ustrašili in ogradili z nacionalizmom. Narod je pljuval vlado v Beogradu, ne Srbe, tudi mi ne mislimo Ljubljančanov, ko rečemo, da je Ljubljana čefurska. Nacisti so to obrnili v boj proti Večnim Srbom, edinemu narodu nekdanje Jugoslavije, ki se je odkrito uprl fašistom in nas tako vse rešil pred zgodovinsko sramoto in sankcijami, ki jih do danes plačujejo najbolj bedni poraženci, ki so hoteli zgledati podobni Nemcem in Italijanom, pa niso imeli za burek, kot so bili recimo Hrvati ali Madžari, pravzaprav vsi naši sosedje. Narod ni pljuval Jugoslavije ker bi bila kup dreka, kot čedalje pogosteje rečemo za današnjo Slovenijo, niso napadali komunistov zato, ker bi si želeli fašizem ali neko ultra kapitalistično demokracijo, ravno obratno, od partije so hoteli slišati odločno stališče, da bomo nekaj naredili iz Jugoslovanske zveze, da bomo nadaljevali sinergijske procese med podobnimi narodi ter se skupaj povezali v Evropski in širši prostor, komunisti pa so se ustrašili in nas izdali, to je resnica in tudi izvor teh norih duhov iz davno pozabljene, a nikoli pokopane preteklosti. Zmešani ste, po domače povedano, nič drugega ne histe dosegli kot, da se bodo Srbske pokrajine res povezale v veliko zvezo, da bi se ogradili od zarukanih idiotov, ki sta jim nacistična propaganda in katolibanski ekstremizem popolnoma oprali možgane in mislijo, da se res nekaj dogaja. Pa se ne, nacizem je mrtev bolj kot kdajkoli, sami sebe boste izolirali in ububožali.

    Jaz se rojen Slovenec, moji predniki izvirajo tudi iz Srbije, Hrvaške in Evropskih dežel, mimogrede. Kdo za koji k* si pa ti?

  • Jovo Jamnica

   Ko pogledaš to fotko na linku, ti je vse jasno…

   https://twitter.com/MPrevejsek/status/810086301714223105

   • avtohtoni neandartalec

    5 ljudi je na proslavi (z besedo: pet), plus oseba, ki drži kamero. Zgleda so proslavo vseeno izvedli, bi za zgodovino, kdo se bo pa čez sto let vprašal koliko ljudi je bilo prisotnih.
    Sem opazil tudi twit, hvala ajznponarjem, da so preprečili miting resnice, a ni mamke im starčke zavrnila Udba, ko so prišli v avtobusih?
    Ta narod je zmešan, dvomim, da so vsi nori, po moje nekaj dobijo za ta patetični cirkus, nekdo zagotovo financira ta psihosocialni inženiring.

   • if

    Vsebina, ki jo izpostavlja, poudarj Krkovič, izira iz zgodovinskega dejstva, je resnica. Število ljudi ne spreminja resnice.
    Jovo Jamnica, tisti, ki niste iz resnice, ste z lažjo!

    • Jovo Jamnica

     Krkovič je kot kapetan JLA v rezervi, leta 1985 strumno korakal na čelu pripadnikov TO, in salutiral partijskemu vrhu. To je resnica. Resnica je tudi, da se je bila prva, izključno Slovenska vojska, zbrala pod poveljstvom Rudolfa Maistra, leta 1918.

     https://www.youtube.com/watch?v=aiykDgCZigI

     …od 11:40 do 12:20. Pol minute resnice…

     • Viktorh

      No, Jovo, komu pa naj bi leta 1985 salutiral?
      Janši?
      Zemljariču?
      Šinigoju?
      Tokrat pa si ga usral.

     • Jovo Jamnica

      Gre za eksplicitno “kritiko” Krkovičeve izjave… “Služiti ideologiji ali partiji je razvrednotenje vojakovega dostojanstva”. Prosim, jemlji moja mnenja z rezervo.

     • Viktorh

      No, Jovo, popolnoma jasno mi je. Jasno pa mi je tudi , kot častniku, da je soldatovo poslanstvo boriti se za domovino, za njo trepetati, krvaveti, NE PA, da služiš eni ideologiji, partiji.
      A si pozabil reakcijo Janše, ko mu je novinarka očitala, da ima svojo vojsko…
      Toneta poznam, poslušal sem ga v živo in popolnoma jasno mi je bilo, verjamem, da tudi tebi.
      Sicer pa poglej si filmček o tem:

      http://reporter.si/clanek/slovenija/krkovic-veleizdaja-z-razorozitvijo-to-je-sprozila-priprave-na-odpor-488169

     • Jovo Jamnica

      No, jaz sem bil v “jugi” le “silom prilike”, navaden “private”, ker nisem imel jajc, ugovarjati vesti. Spomnim se oficirja Slovenca, kapetana po činu, ki je bil takrat v kasarni “Šentvid”, izobčenec. Postopal je dan za dnem po “krugu”, sam in osamljen. Šepetalo se je med vojsko, da mu je zrasla JLA preko glave in v teh “rabotah” ni želel več aktivno sodelovati. To je bilo leta 1978.

     • Viktorh

      No, jaz sem bil v vojski 1963…

   • Aron

    se ne splaca izgubljati besed zaradi ene privatke..

  • janez zorman

   Hrvatom so priredili svoj miting “resnice” v Vukovarju. Si si želel takega ?

   • avtohtoni neandartalec

    A misliš na oborožene odrede ljudske milice, mi so prišli izganjat Hrvaške državljane, ki so bili po poreklu Srbi?
    Jaz pravim, da Slovenija NI Hrvaška, pri nas ni bilo državljanske vojne, nacistično divjanje se je začelo šele po osamosvojitvi.

 • Olga

  Hvala! Pogumno in pokončno naprej Slovenija z domoljubi kot sta Janša in Krkovič in vsi zavedni in pošteni osamosvojitelji!
  Dol komunistični IZDAJALCI s Kučanom na čelu!

 • cosmosjasnovidec

  Drži popolnoma vse kar Krkovič navaja in to prekleto dobro vedo vsi tovariši levaki,komunajzerji,udbovci in tako naprej ampak seveda so in bodo zanikali zaradi njihove sramote katero so si povzročili seveda sami.
  Vsekakor mi pa ni jasno kako te drhali ni sram,da hodijo po zemlji na kateri so povzročili toliko zla z njihovimi poboji,spletkami,lopovskimi krajami z katerimi še naprej nadaljujejo predvsem pa z njihovim izdajalstvom v Škodo Slovenije.
  Vsak normalen bi se že od sramu pogreznil v zemljo na njihovem mestu ta tovariška čefutarska in komunajzerska drhal je še pa ponosna na vse to kar je storila Sloveniji in Slovencem ter še kar naprej nadaljuje z ogrožanjem Slovenije in njenih zavednih Slovenskih državljanov.
  Pfuj čefutarski pristaši kamelotrajbarskih musličev na katere čakajo z veseljem,da jih bodo naskakovali v riti,ker so čefutarji ravno tako vsi istospolno usmerjeni guzači kot ta muslimanska golazen.

  • AlojzZ

   ” te drhali ni sram,”
   =====================
   Gospod Jasnovidec, očitno ste imeli cvek iz psihologije. Torej … za psihopate je značilno, da nimajo vesti, sramu in podobno. Sedaj pa sedite, imate cvek in mama naj pride v šolo!

   • Anonimni_Profesor

    Alojz psihopatom manjka zlasti empatije. Zavestno vedo, da ustvarjajo trpljenje, vendar se jih to ne dotakne kot normalne ljudi.

 • AlojzZ

  Tone Krkovič: “Služiti ideologiji ali partiji je razvrednotenje vojakovega dostojanstva”
  ====================================
  Natanko tako! To posledično pomeni, da partizani, oprostite moji strici po krvi, niso imeli dostojanstva?

  • črnaovca

   Jej Krković in njegov domet, tudi sedaj nam vlada ideologija enkrat ena drugič druga in tista ki ni na ablasti vedno kriči kako je vse narobe. Vojska kakršno imamo pa tako ali tako ni drugega kot strošek kajti ti nas niso v stanju braniti niti pred gasilci katere od sosednih držav. Žal je krivda za tako stanje v vojski ideologija da mora biti vse brez ideologije. Ideologija je da v nekaj verjameš, v našem primeru v samostojno in demokratično Slovenijo samo da se ideologi ne morejo zmeniti, kakšna je to in kakšna naj bo, kdo jo je osamosvojil in kdo je bolj zaslužen. Ti kvazi ljubitelji domovine se raje priklanjajo nekomu ki je sodeloval z okupatorjem kot da bi se zazrli v prihodnost za kar je treba imeti tudi malo pameti ki je žal poniknila v pesek strankarskih prerekanj.

   • lukamiha

    Ti očitno ne razumeš dovolj o revolucijah, kaj so povzročile in česa so vsega kasneje bile krive! Izgleda, da bi se ti dal kar mirno pobiti revolucionarjem, če bi se ne strinjal z njihovimi ideali, ki so pač potrebovali bratomorno vojno za njihovo uresničitev! Upam, da se ti nekoč odpre obzorje in spregledaš!

    • Viktorh

     … še raje bi pobijal….

     • lukamiha

      Ja nekateri res niso zmožni razmišljati z demokratično dolino svoje pameti, ker je enostavno nimajo! Takim ni pomoči, za njih je to nemogoče in nikdar ne bodo pravi ljudje, le pol ljudje in pol zveri!

     • Viktorh

      ..saj nimajo pameti…

  • centurion

   Pobijanje civilistov pa to…res dostojanstveno.
   Nečaki in vnuki pa enaka načela.
   Postpartizanski sindromi…

  • Caetano

   Glej partizani so bili cisto politicna vojska. Vodili so jih komunisticni komisarji in komandanti. Po dolomitski izjavi pa sploh se je tudi uradno stelo, da je OF pod vodstvom KP, ki zdaj in v prihodnje edina predstavlja politicno stranko. Neuradno pa se je to zgodilo ze konec leta 1941, ko se je partija odlocila zaostriti t.i. razredni boj. Vse skupine, ki niso pristajale na sovjetski rezim kot koncni cilj so takrat izkljucili in pod smrtno kaznijo prepovedali druga odporniska gibanja. Res pa so stvar zavijali manipulativno v celofan. Ces jamcimo za zasebno lastnino in politicne svoboscine, SZ nas bo podprla, ker je zascitnica malih narodov ipd. Tudi Anglezem in Subasicu so se leta 1944 brez sramu zlagali, da v Jugoslaviji ne bo komunizma. Vazno je bilo, da je vse v rokah partije, ki bo ob pravem trenutko izvedla t.i. drugo fazo revolucije. Ta program so zal sprejeli tudi vodilni sopotniki KP, levi sokoli in krsc. socialisti. Po dolomitski izjavi so tajno vecinoma vstopili v KP, na zunaj pa so varali ljudi.

   Se da bos bolje razumel. Ko je Kocbek sodeloval na partijski konferenci na Cinku poleti 1942 je na uvodnem delu konference izjavil vzneseno, da krsc. socialisti zaupajo v clovecnost komunistov. Na zaprtem delu konference pa so komunisticni govorniki jasno povedali, da bodo morali krsc. soc. v drugi fazi uniciti, kot so boljseviki menjsevike, ce se cisto ne podredijo partiji. Kocbek je cez kako leto zvedel za to. O tem pise v svoji Listini. Najprej pravi da je imel hudo stisko. To kaze kako naiven je bil. Potem pa pravi da se je pocasi potolazil z mislijo, da ti govorniki niso bili pravi proletarci. Se vedno je mislil, da se bo dalo komuniste nekako prepricati da bodo bolj cloveski. V tem pa seveda ni uspel.

   JvvD pa si je res prizadevala, da ne bi bila vojska ene stranke, ampak bi predstavljala domoljubne in demokraticne sile. Torej tvoji strici morda niso mislili, da se borijo za zmago komunizma, ampak v objektivnem smislu so se borili za to in ne samo za tisto, kar so si predstavljali. Bolje bi torej bilo ce bi svoja patriotska nagnjenja ziveli v okviru JvvD ali morda Tigra ali cesa podobnega.

   • Jovo Jamnica

    Alfonz Šarh je bil bojda pristaš JvvD. Veš mogoče, zakaj se je pridružil partizanom.

    • Caetano

     V tem imaš mogoče prav, saj je bil omenjeni Šarh znan jug. nacionalist, v času stare Jugoslavije. In tudi kasneje se ne navaja, da bi vstopil v KP. Je pa imel Pohorski bataljon komunistično vodstvo.

     Šarha so Nemci iskali, kot znanega nasprotnika in se je pred njimi skrival. najprej nepovezano s partizani, po aretaciji svoje žene in otrok pa je k njim prestopil.

     JvvD takrat, ko je bil dejaven Pohorski bataljon na Štajerskem še ni bila organizirana. Mislim pa tudi da je Šarh padel še pred dolomitsko izjavo.

     To je malo podobno, kot z Jankom Premrlom-Vojkom. Tudi v njegovi četi so bili zbrani bivši tigrovci. Ker so bili verni so imeli v četi organizirano celo molitveno skupino. Celo Vojkov politkomisar, kot vemo danes ni bil pravi komunist, saj so se skrivaj pogovarjali, da bi morda ustanovili svoje odporniško gibanje, vendar so se zavedali, da bi jih potem takoj napadli in pobili komunisti. Ali so potem Vojkota ubili komunisti ali fašisti se točno ne ve. Eni bivši soborci pravijo tako, drugi sklepajo drugače. Vsekakor pa so več tigrovcev ubili komunisti in to prikrili, češ da so jih poslali kam drugam ali da so padli od Nemcev, npr. Kravanjo in Maksa Rejca.

   • Anonimni_Profesor

    Nekaj bi dodal. Kot lahko razberem iz očetovih dokumentov iz medvojnega časa so takrat obljubljali še vse kaj drugega. Rekel sem že, da je oče po prihodu iz specialnih bataljonov ital. vojske, kjer so bili dejansko na prisilnem delu, potem, ko se je v Italiji izmaknil zajetju s strani Nemcev prišel nazaj domov in po daljšem okrevanju od bolezni postal leta 1944 sodelavec OF. V tej funkciji je kot intelektualec imel zlasti nalogo spodbujati kmete, da dajejo denar za podporo partizanski vojski. V ta namen je spisal posebno razpravo z naslovom Slovenci narod, ki umira. Glavna misel je, da Slovenci, kot narod že dalj časa umiramo na obroke, sedaj pa nam grozi dokončna smrt od nacizma, če se odločno ne podamo v upor.

    Drugi dokument pa je nekakšen memorandum, ki ga je sestavil za motivacijo vaškega prebivalstva. Iz njega se vidi, da so takrat obljubljali tistim, ki bi dali denar za partizansko vojsko, da je to dejansko vložek za boljšo prihodnost, ki bo povrnjen v celoti po vojni s 3% obrestmi. Predstavljajo se je to torej, kot varno naložbo. Ker bo prišla nova valuta in bo lira zelo izgubila na vrednosti, ker je Italija vojno izgubila. Jamčilo se je ne samo za zasebno lastnino tem kmetom, ampak tudi za varno naložbo in povrnitev njihovega investiranega denarja v partizansko vojsko. To je bilo jamstvo OF. Seveda kot se je pokazalo po vojni lažno. Ampak takrat so delali v tej veri. Tisti, ki pa denarja sedaj nočejo dati bodo prizadeti in ga raje hranijo kje naloženega v italijanskih bankah ali kje drugje pa po vojni ne bodo deležni tega privilegija, temveč bodo svoj denar v glavnem izgubili, ker bo razvrednoten. Nova oblast pa jim ne bo pomagala.

    Oče je dodal tudi nekaj svojih zamisli, ki bi lahko bile koristne za povojno ekonomijo, če seveda ne bi sledila podržavljanja. Tako je svetoval naj se spravi iz denarnega obtoka čim več lir in se jih zamenja z nakupi v mestih, kot Trstu, Gorici za materialne stvari, stroje, živino ipd. kar bo po vojni koristno za ekonomijo.

    • Caetano

     Ok… Vidiš v JvvD pa so jasno širili parolo ”ne treba seljaku politika” ali ”kmetje ne rabijo politike”.

     Nekateri so tudi še pred koncem vojne videli kam peljejo stvari in so se skrivali tako pred Nemci, kot pred komunisti in delali samostojne akcije, kot recimo bratje Poklači. Po vojni so ustanovili ilegalno skupino za boj proti komunizmu. Delovali so predvsem propagandno, ker jih je JLA lovila pa so v spopadu ubili tudi nekaj njenih vojakov. Skupina je bila zajeta leta 1947. Te skupine so imele podporo Angležev in Američanov. Jugoslavija pa je takrat podpirala grške komuniste in njihovo revolucijo. Ene skupine niso delovale bojno, ker so bili pogoji zelo slabi, nadzor in represija politične policije pa velik. Tako npr. skupina GROM ( gorje razbojnikom, osveta morilcem ).

    • RATATA

     To, da je konec s Slovenijo in Slovenci, sem napisal par dni nazaj, tu in na žalost sem mislil resno. Res opažam to in takšno stanje v družbi. Vemo, da revolucije v nasprotno smer ne more biti. Zavoženo po nepotrebnem.
     Vzrok: ni bilo lustracije, dopusti se permisivna vzgoja, feminizem, reinkarnacija jugoslavije.
     Rešitev na žalost ni možna. Bi pa bila: šolstvo in mediji n glavo.

     • Anonimni_Profesor

      To pa je res. Umiranje slovenskega naroda se nadaljuje!

   • Ivan Friderik Novak

    Delno imaš prav.
    Ampak koliko komunistov je bilo med partizani?

    Priporočam ti, da uporabiš hladen obkladek.

    • Caetano

     V partizanskih enotah nekako polovica, po njihovih lastnih podatkih. Ti so imeli vsa vodilna mesta. V vsaki enoti je morala biti organizirana tako KP, kot SKOJ.

 • Tetka iz ozadja

  A je to tisti Krkovič,katerega sin je bil ob osamosvojitvi star 12 let in dandanes dobiva veteranski dodatek?

  • Viktorh

   Da, to je tisti zločinec, ki je delal kot gastarbajter v DDR, sodeloval s stasi in slovensko udbo in se potem preselil v domovino.

   • Viktorh

    Jasno, ta pokvarjena baraba bo to zanikala ali pa se skrila v mišjo lukno, kot običajno.

    • Anonimni_Profesor

     To osebo sem ravno blokiral, ker je zagovarjala komunistična taborišča v drugi temi. Lahko poveš kaj več?

     • Viktorh

      ..ima 100 nickov…

 • Ivan Friderik Novak

  Pravi se je oglasil.
  Krkovič zelo zvesto služi partiji – SDS.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!