Boštjan Perne, strokovnjak za varnostna vprašanja: “Vse govoričenje o tem, da smo varna država, da smo sredi Evrope, da imamo številne zaveznike, se je izkazalo za prazno!”

Boštjan Perne (Foto: Demokracija)

O zdajšnji varnostni problematiki pri nas in širše so se v tedniku Demokracija pogovarjali z obramboslovcem in nekdanjim direktorjem obrambno-varnostne službe obrambnega ministrstva Boštjanom Pernetom.

Boštjan Perne je v sklopu služenja vojaškega roka leta 1998 končal Šolo za častnike vojaških enot in naslednje leto diplomiral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani iz obramboslovja. Zaposlil se je v Obveščevalno-varnostni službi Ministrstva RS za obrambo, kjer je bil sprva analitik, nato pa postal vodja oddelka, sektorja in urada, nato pa direktor celotne službe med letoma 2012−2014. V tem času je trikrat sodeloval v mednarodnih operacijah in misijah, med drugim tudi kot načelnik Nacionalne obveščevalne celice. Za svoje delo je bil odlikovan s srebrno in bronasto medaljo Slovenske vojske ter z bronasto medaljo generala Maistra. Ta čas je svetovalec generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je organ v okviru obrambnega ministrstva.

Kmalu se obeta dokončen zlom Islamske države v Siriji in Iraku, saj njene sile ostajajo zdaj le v nekaterih manjših (puščavskih) krajih. Nekatere evropske države se že ukvarjajo s primeri vrnjenih borcev, njihovih žena in otrok, ki so se rodili pod njihovo oblastjo. Kako gledate na ta varnostni problem?
IS je dejansko že zlomljena. Veliko njenih borcev je bilo ubitih ali zajetih. Kar jih je preživelo, so se bolj ali manj organizirano podali na druga bojišča. Omenja se zlasti Afganistan, sem pa prepričan, da jih bomo zasledili tudi po vseh drugih kriznih državah. Kar nekaj se jih je umaknilo v Turčijo. Kaj točno se dogaja z njimi, ni popolnoma jasno, več sto naj bi jih bili v Turčiji zaprli, po drugi strani pa prihajajo informacije, da jih Turčija sedaj uporablja v bojih proti Kurdom v Siriji. Širše območje Sirije se še dolgo ne bo umirilo, vojne ali vsaj konflikti visoke intenzitete bodo tam še dolgo časa in džihadisti pod to ali ono zastavo bodo del teh konfliktov.

Veliko borcev IS se je vrnilo tudi nazaj v Evropo, nekaj pa se jih še poskuša vrniti. Ti predstavljajo nov izziv za varnostni sistem zlasti v tistih državah, kjer zakonodaja onemogoča učinkovito kaznovanje in učinkovit nadzor takšnih posameznikov.

Ali menite, da bodo vračajoči se ekstremisti opustili svoje ekstremistične nazore po vrnitvi ali bodo izkoristili zatišje za okrepitev in nadaljnje teroristično delovanje?
Po definiciji ZN naj bi imeli nekako tri tipe povratnikov. Prvi so tisti, ki so razočarani nad kalifatom in podobo kalifata. Ti bodo sicer ostali muslimani, obstaja pa verjetnost, da bodo opustili radikalne ideje in džihadizem. Drugi, ki so razočarani nad IS, so pa pripravljeni sprejeti neko novo džihadistično organizacijo, če se jim bo znala približati in če jo bodo prepoznali kot novo nosilko džihadistične ideje. Tretji pa so tisti, ki so se vrnili z namenom, da še naprej izvajajo aktivnosti v imenu IS, saj so ostali zvesti ideji in organizaciji. Govorimo le o borcih, velik problem pa predstavljajo otroci in žene džihadistov. Otroke in žene, ki se vračajo, evropske države zelo težko zavrnejo, saj nimajo pravih zakonskih podlag, da bi kaj takega storile. Direktor nemške varnostne službe BfV Hans-Georg Maassen je pred kratkim z veliko zaskrbljenostjo opozoril na otroke in mladostnike džihadistov, ki zaradi hude indoktrinacije v prihodnosti lahko predstavljajo velik varnostni izziv. Deradikalizacija je bila do sedaj le zelo omejeno uspešna, tako da bo s temi otroki res treba veliko delati.

Nedavna turška invazija proti sirskim Kurdom nakazuje novo možnost zaostritve konflikta, kar tudi omogoča nadaljnje preživetje IS in drugih islamističnih sil. Ali je sploh mogoče uspešno končati konflikt na tem območju (glede na neuspeh v Afganistanu in Iraku)?
V Siriji imamo hibridno vojno. Hibrid po slovensko pomeni križanec in slovenska beseda izvrstno ponazarja, za kaj pri tej vojni gre. Imamo vojno, ki je konvencionalna in hkrati nekonvencionalna, kjer se bojujejo v skladu z mednarodno zakonodajo, a jo tudi kršijo, kjer obstajajo tipični znaki asimetričnega spopada in kjer se z nezakonitimi metodami, kot je terorizem, širi vpliv daleč prek ozemlja spopadov. V vojni se kažejo tudi elementi kibernetske vojne in specialne obveščevalne vojne, ki segata daleč prek meja Sirije. To je vojna, v kateri velike sile delujejo posredno prek svojih »proksijev«, zato lahko govorimo tudi o »posredni vojni«, v katero so vpletene tako regionalne kot svetovne sile. To je tudi sektaška vojna, kjer se bojujejo suniti proti šiitom, in nacionalna vojna, ki jo Kurdi poskušajo izkoristiti za vzpostavitev vsaj neke vrste nacionalne države. Vse te »vojne« se križajo v Siriji, zato govorimo o hibridni vojni.

Je pa vojna v Siriji zaradi povedanega izjemno kompleksna.
Res je. Če rešimo en problem, to še ne ustavi vojne. Če bi tako na primer dosegli sporazum med Asadom in uporniki, to ne pomeni še nič, ker nismo rešili kurdskega vprašanja, ker se z džihadisti nihče noče pogajati in ker nismo zadostili željam arabskih držav, Izraela in bogsigavedi koga še. Turška ofenziva le potrjuje vse našteto. Turčija je ocenila, da je očitno pravi trenutek, da oslabi ali celo porazi Kurde v Siriji, kar zanesljivo vodi v novo vojno. Po drugi strani se poglablja spopad med Izraelom in Asadovim režimom oziroma proiranskimi silami, ki delujejo v Siriji. Tudi ta konflikt lahko pelje v novo vojno, v katero bo zanesljivo vpleten še Libanon.

Borci IS zdaj predstavljajo nov izziv za varnostni sistem zlasti v tistih državah, kjer zakonodaja onemogoča učinkovito kaznovanje in učinkovit nadzor takšnih posameznikov.

Širše okolje Sirije bo še nekaj časa ostalo nestabilno, prežeto s spopadi. Ob izrazito negativnih scenarijih se vojna lahko razširi še na številne druge države. Velika odgovornost je zato v rokah ZDA in Rusije, saj na tej točki vojno še lahko omejita in vsaj poskušata stabilizirati območje.

Nedavno je slovenska policija potrdila povečanje števila ilegalnih prihodov slovenske južne meje. Ali se nam bliža nov migrantski val?
Ne. Vsaj ne takšen, kot smo ga doživeli v letu 2015. Turčija ima ta čas preveč izzivov, da bi z EU odpirala še novo »fronto« z migranti. Prav tako begunci in migranti v Turčiji vedo, da so poti proti EU zaprte in da bodo težko prišli že z grških otokov, kaj šele da bi dosegli želene države Zahodne Evrope. Je pa v Turčiji ogromno število beguncev in migrantov in med njimi tudi precej takšnih, ki želijo z denarjem prek prekupčevalcev priti v Evropo. Ti pa iščejo različne poti in njihovo število ni majhno. Če se od treh milijonov migrantov in beguncev v Turčiji na pot želi podati le pet odstotkov vseh, govorimo o potencialnih 150.000 ilegalnih migrantih. Skratka, želim opozoriti, da se mora naš varnostni sistem pripraviti na kompleksne ilegalne migracije, vezane na organiziran kriminal, ki jih je težko zaznati, še teže preprečevati.

Pozimi 2015/16 je migrantski val pokazal slabo varnostno politiko in stanje naših sil. Ali se je od takrat stanje kaj izboljšalo?
Migrantski val je pokazal izjemno šibkost in predvsem maloštevilčnost celotnega varnostnega aparata. Policija je bila iztrošena v nekaj dneh, na pomoč je priskočila vojska. Skupaj sta bili  policija in vojska sposobni kanalizirati migrantski val, nista pa bili sposobni na primer zapreti meje in preprečiti nezakonitega vstopanja migrantov, če bi bilo to potrebno. Vse govoričenje o tem, da smo varna država, da smo sredi Evrope, da imamo številne zaveznike, se je izkazalo za prazno. Obljubljene policijske sile iz EU so bile nezadostne, prihajale pa so po polžje. Skratka, pokazalo se je, da kot suverena država potrebujemo ustrezen varnostni aparat, ki nas bo lahko obvaroval. Policijskega, vojaškega in obveščevalnega, če smo natančnejši.

Je migrantski val kaj izboljšal zadeve?
Po migrantski krizi je zlasti policija naredila nekaj korakov naprej in priznati moramo, da je ministrica za notranje zadeve prepoznala potrebe policije in dokaj uspešno pridobila vsaj osnovna sredstva za njeno delovanje. Prav tako je bila na dele zelene meje postavljena ograja, sprejete pa so bile nekatere zakonske rešitve, ki bi ob novem migrantskem valu olajšale delo varnostnemu sistemu. Storjeni so bili nekateri koraki naprej, ki pa niso zadostni.

Kaj bi se moralo spremeniti za izboljšanje stanja?
Ko govorimo o varnostnem sistemu, pozabljamo na obveščevalni podsistem, ki je v resni krizi. Ključna organizacija nacionalnega obveščevalnega sistema SOVA že več mesecev stavka, pa se zaradi tega nihče ne vznemirja. To je nedopustno! Če obveščevalni sistem ne dela, pomeni, da nimamo preventivne varnostne dejavnosti, ki je ključna za uspešno pravočasno zaznavanje dejanj, ki bi škodila državi, in celo kaznivih dejanj. Povedano s prispodobo, je to tako, kot da bi pacienta sicer lahko operirali, ko bi bila bolezen že kritična, na diagnostiki in preprečevanju bolezni pa ne bi delal nihče. Takoj in resno je treba urediti in nadgraditi nacionalni obveščevalni sistem, kar je prvi pogoj za uspešno protiteroristično delovanje in uspešno preprečevanje vseh resnih groženj v začetni fazi. Pri policiji bi bilo po mojem mnenju treba premisliti o vnovični vzpostavitvi dovolj obsežnega in odzivnega rezervnega sestava. Policija je v preteklosti že imela učinkovit rezervni sestav, a ga je finančna kriza dokončno zminimalizirala in ga naredila za nepomembnega. Zavedam se, da je vzpostavitev takega sistema tako po kadrovski kot po finančni plati problematična, a prej ko se lotimo realizacije, prej bodo rezultati. Obrambni sistem je prav tako potreben nadgradnje in reorganizacije.

Poleg meje s Hrvaško je bila zadnje čase problematična tudi meja z Italijo glede ilegalnih prehodov. Kako ocenjujete dejstvo, da so še vedno mogoči ilegalni prehodi znotraj schengenskega območja?
Italija je prenapolnjena z migranti, zato nekateri niti nimajo možnosti ustrezne nastanitve. Nekaj takšnih smo imeli možnost opazovati takoj čez mejo, a so kasneje zanje našli nastanitev. Naj opozorim, da je med prišleki v Italijo izjemno nizek odstotek beguncev, več kot 90 odstotkov je migrantov. Številni migranti želijo v druge evropske države, vendar pa je tako prehajanje vse bolj problematično, saj Avstrijci, Švicarji in Francozi mejo z Italijo dokaj natančno nadzorujejo. Ena od mogočih poti je tako tudi čez Slovenijo, ampak tej poti so se do sedaj migranti izogibali, saj pri nas nočejo »obtičati«. Je pa popolnoma jasno, da bodo migranti pot proti Zahodni Evropi iskali tam, kjer bo prehod najlažji, zato je potreben tudi ustrezen nadzor meje z Italijo. Schengen kot tak, ki smo ga poznali pred letom 2015, pa je odšel v zgodovino, vsaj za naš konec Evrope.

Ali menite, da je migracijska zakonodaja Evropske unije kot tudi Slovenije preveč ohlapna oz. omogoča zlorabe?
Migracijske zakonodaje EU ni. Ni niti skupne migracijske politike EU, še več, migracijske politike držav članic so si diametralno nasprotne, podobno je tudi z zakonodajo. Primerjajmo na primer švedsko in madžarsko politiko do migracij, pa nam bo vse jasno.

Vse govoričenje o tem, da smo varna država, da smo sredi Evrope, da imamo številne zaveznike, se je izkazalo za prazno.

Takoj je treba ustaviti ilegalne migracije. Vse. Ilegalne migracije so za organizirani kriminal postale donosnejše kot trgovina z drogo, zato bo njihova ustavitev problematična. Evropa bi morala takoj usmeriti vse sile za boj proti tej obliki organiziranega kriminala. Prav tako bi bilo treba prilagoditi zakonodajo, da ilegalni migranti ne bi imeli možnosti pridobitve kakršnegakoli statusa in bi jih, če je le mogoče, brez posebnih postopkov izgnali nazaj v izhodiščne ali matične države.

Migracije so vedno bile.
Ja, vso zgodovino so se dogajale. Evrope se ne da hermetično zapreti in tudi ne bi bilo prav. Vendar pa morajo imeti evropske države možnost, da same povabijo določeno število beguncev ali celo migrantov, ki ne bodo varnostno sporni, ki bodo pripravljeni prispevati družbi in ki bodo pripravljeni sprejeti norme nove družbe. Prav tako je prav, da se pomaga določenemu številu beguncev, a ob tem mora biti jasno določeno, da so begunci dobrodošli do takrat, ko se razmere v njihovem kraju bivanja ne stabilizirajo. Bi pa poudaril, da je uspešno sobivanje prišlekov z novo družbo mogoče le, če si eni in drugi prizadevajo za takšno sobivanje. Pripravljenost mora biti torej na obeh straneh, zato je posiljevanje s kvotami kontraproduktivno.

Stranka SDS je že pred časom predlagala reorganizacije vojaške rezerve in ustanovitev nacionalne garde, ki bi bila lahko aktivirana v primeru izrednih razmer. Ali ste sami naklonjeni taki ideji?
Kompleten vojaški sistem je premajhen. Primanjkuje okoli 1.000 pripadnikov profesionalne sestave, rezerva je minimalna. Celoten obrambni sistem bi moral po mojem mnenju šteti tam okoli 14.000 pripadnikov, da bi z njimi lahko formirali štiri teritorialno umeščene brigade. Pri številu 14.000 mora biti vsaj od sedem do osem tisoč profesionalcev, saj so sodobni oborožitveni sistemi dokaj kompleksni, zato potrebujemo usposobljene in izurjene posameznike, ki bodo takšne sisteme znali upravljati. Časi, ko si mobilizirancu dal puško in dve bombi ter s tem naredil vojaka, so mimo. Bojišče je danes kompleksno in brez modernih oborožitvenih sistemov je možnost uspešnega bojnega delovanja minimalna ali celo nična. Plačano rezervo bi moralo tvoriti vsaj okoli štiri tisoč posameznikov, ki bi bili za svoje delovanje osnovno usposobljeni in nagrajeni. Preostanek bi lahko tvorili prostovoljci. Kako te prostovoljce imenujete, je popolnoma vseeno, ključno je, da bi svoje zaveze opravljali odgovorno. Sem pa osebno skeptičen, da takšen sistem lahko postavimo, saj imamo s kadri v obrambnem sistemu velike težave, popolniti ne moremo niti plačane rezerve, zato bi bilo popolnjevanje prostovoljnega sestava po mojem mnenju še bolj problematično.

Vlada Mira Cerarja je v svojem mandatu podpisala kolektivne sporazume tako s policisti kot z gasilci, niso pa uredili razmer v vojaškem poklicu. Kako gledate na to neenakopravnost?
Odločna podpora ministrice in dolga stavka sta policistom prinesli boljše pogoje za delo. Gasilci so dosegli le manjši popravek svojih plač in pa odpravo starih krivic. Vojaki so ostali v zraku, saj nove zakonodaje očitno ne bo.

Vse to so bili, kot se zdi, kozmetični popravki.
Ti dolgoročno ne prinašajo ničesar. Vojaki, gasilci in policisti skupaj z nekaterimi specifičnimi poklici bi morali biti izvzeti iz skupnega plačilnega sistema. Zakaj? Specifika dela, izjemno strogi psihofizični pogoji ter prepletanje poklicnega in zasebnega življenja te poklice postavlja zunaj uradniškega okvirja. Z vsem spoštovanjem do vseh poklicev, ampak mladega vojaka, gasilca ali policista ne morete primerjati z mladim birokratom, ki na primer sedi za pultom na upravni enoti ali občini. Ne morete. A formalno gledano so vsi enaki, razvrščeni v podobno plačno skupino, z nekaterimi manjšimi benefiti, ki jih imajo policist, vojak in gasilec. Sicer pa je kadrovska kriza šla tako daleč, da generali v SV trdijo, da ob takem trendu SV leta 2020 ne bo več operativna. V policiji kadrovsko stanje ni dosti boljše. Ta država se bo morala na eni točki odločiti, ali želimo resen varnostni sistem ali pa se prepustimo toku dogodkov in upamo na najboljše. Odločitve pa bo treba sprejeti hitro.

Ali menite, da ta odnos Cerarjeve vlade vpliva tudi na (ne)odločitev mladih glede vstopa v SV, ki je kadrovsko podhranjena?
Žal je problem bolj kompleksen in presega le odnos vlade do vojske. Gospodarstvo mladim, zdravim, odgovornim fantom in dekletom ta čas ponuja bistveno večje plače, kot jih lahko ponudi vojska ali policija. Izziv poklica, avanturizem in patriotizem so lahko kompenzacija za manjšo plačo, a le do točke, ko si mladi ljudje ustvarijo družine. Potem pa je ključno, kako bo družina prišla finančno skozi mesec, vse drugo je potisnjeno v drugi plan. Kot sem že navedel, treba je sprejeti strateške odločitve in pri tem bi se politika morala poenotiti. Varnostni sistem in prek njega ohranjanje varnosti naših državljanov je preresna tema, da bi se politika z njo igrala. Potrebujemo čim večji politični konsenz in jasne usmeritve, v katero smer bomo šli. Moram pa biti kritičen in ugotoviti, da dokler smo lahko krivili Dunaj in Beograd, je bilo vse veliko bolj preprosto, kot je sedaj, ko moramo svojo državo sami voditi po pravi poti. Ne pozabimo, da je varnostni sistem eden od stebrov suverenosti države. Ključnih stebrov!

So še za katere druge poklice znotraj obrambno-varnostnega področja potrebne reforme?
Kot smo že ugotovili, je celoten resor potreben reforme, a kljub vsemu bi izpostavil obveščevalni sistem, ki je v največji krizi.

Cerarjeva vlada je napovedala številne reforme na tem področju, a obrambno ministrstvo v teh letih ni pripravilo niti dveh temeljnih zakonov glede Slovenske vojske, da bi prestala parlamentarno sito. Kako ocenjujete ta neuspeh?
Nova zakona, ki jih je pripravilo obrambno ministrstvo, sta dejansko v pripravi že od ministrice Ljubice Jelušič naprej, a nikoli nista prišla do parlamenta. Nista torej produkt le tega mandata, ampak prinašata rešitve, o katerih so razmišljali že dolgo časa. Zakona ne predstavljata nobene revolucije in prepotrebne nadgradnje sistema, ampak le rešujeta nekatere sistemske težave. Je pa nova zakonodaja boljša od sedanje. Ne razumem, zakaj sta bila zakona v postopek vložena tako pozno, proti koncu mandata. Kljub vsemu bi lahko ob nekaterih popravkih prinesla vsaj majhen korak naprej in predvsem bi zvišala plače vojakom. Škoda.

Kaj bi bilo treba narediti na področju omenjene zakonodaje?
Kot sem že navedel, bo nujno treba sprejeti strateške odločitve o varnostnem sistemu in tem strateškim odločitvam bo morala slediti tudi korenito popravljena zakonodaja.

V zadnjem času smo lahko videli, da se nekatere države v regiji (Hrvaška, Srbija itd.) dodatno oborožujejo, medtem ko na ministrstvu pod vodstvom Andreje Katič že nekaj časa (neuspešno) pripravljajo razpis za nove oklepnike. Kaj bi morali (še) kupiti za izboljšanje stanja na obrambnem področju?
SV daje prednost nakupom, ki bodo omogočili vzpostavitev dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin. Poleg oklepnikov potrebujemo še druga vozila, mobilno topništvo in drugo. Ne gre samo za oklepnike 8 x 8, čeprav se o njih največ govori. Po projektu Patria so pri nakupu oborožitvenih sistemov vsi postali izjemno previdni, kar pelje v počasne postopke in nerazumne roke nakupov. Se pa stvari pri 8 x 8 premikajo in močno upam, da bo prišlo do nakupa. Ob tem bi poudaril, da bi bilo nujno treba spremeniti miselnost in kupovati preverjene oborožitvene sisteme, ki so že v uporabi, ne pa eksperimentirati, kot smo to storili z radarji ali jurišno puško.

Če pustimo ob strani načrte in predvidene nakupe, me skrbijo povsem druge stvari. SV je na nekaterih področjih bojnega delovanja dejansko naga in bosa. Zanašamo se na kolektivno obrambo in zaveznike do te mere, da smo nekatere segmente obrambe popolnoma opustili. Naj dam primer: Danes je v velikem razmahu uporaba zračnih dronov. Droni opazujejo tarče z velikih razdalj, tudi sedem ali celo deset kilometrov visoko. Bojno delujejo natančno z velikih razdalj, tudi štiri do pet kilometrov visoko. Naša vojska ima sistem protizračne obrambe, ki deluje le 3,5 kilometra visoko. V praksi to pomeni, da bi brez pomoči zaveznikov napad z droni lahko le nemo opazovali, ne bi pa mogli storiti nič, da bi ga preprečili.

Ker se nam kmalu obetajo parlamentarne volitve in s tem tudi nova vlada, kaj bi ji svetovali, da bi morala narediti?
Prioriteta prihodnje vlade mora biti varnostni sistem. Z varnostjo je podobno kot z zdravjem, šele ko pride bolezen, vemo, kaj pomeni zdravje. Ta čas je Slovenija varna država, a smo storili premalo, da bi taka tudi ostala.

Demokracija

 

 • Vrhovni sodnik

  Zdaj pa hitro Šarca volt, ki bo odstranil ograje, da bo golazen lažje prišla.

 • Sredina

  In kaj varnostno vprašljivega se je v zadnjem času zgodilo v Sloveniji?

  • Franc Šink

   Sedanja vlada.

  • Dragan Krstič

   Kočevski medvedi in volkovi.

 • sodnikisozločinci

  “Migracije so vedno bile.”

  LAŽ!

  V Jugoslavijo ni bilo nobenih migracij. Morebitni migranti so dobro vedeli, da jih pri ilegalnem prehodu meje čaka krogla, v slučaju da preživijo pa zapor. V državo se je dalo priti le z dovoljenjem oblasti, ne pa tako kot je zdaj v Sloveniji, s pomočjo pravosodne pete kolone in domačih izdajalcev na oblasti.

  • test

   se en teleleban.kdo bile naj hotel v jugo, ce so pa vsi bezali iz nje in je vojska na meji streljala na lastne ljudi, ki so hoteli ubezati tej jugo vukojebi***i

 • MEFISTO

  Če Slovenija ni varna, potem je nevarna država.

  Najbolj sama sebi!

  • Franc Šink

   Spet ena pravilna ugotovitev.Se strinjam!!

 • Franc Šink

  Če neka država gradi ograjo je to jasen znak da jo moramo tudi sami.Ker je že davno jasno da naša drža ni sposobna sama oceniti varnostnega tveganja.Con dios Schengen.

 • luckyss

  Boštjan Perne očitno strokovnjak na svojem področju in izgleda, da ni politično obremenjen…
  Takšni bi morali nadzorovati delovanje vojske, ne pa razni zarukani Mahniči…

  • test

   ce je kdo zarukan, si to ti, kar znova in znova dokazujes. Vse skupaj pa ni nakljucje, ocitno ti primankuje intelekta za vsaj osnovno povezovanje. Mahnic nicesar ne nadzoruje, ampak to pocno tisti, ki si jih ti in tebi podobni miselno podhranjeni intelekti navolili v parlament in vlado. budala

  • MEFISTO

   Dober je Boštjan Perme in dober je tudi Žan Mahnič, sicer ga ti ne bi neprestano napadal.

  • komar marko

   luckasti, ne boš verjel. PROBLEM so rdeči in taki kot si ti. Od tega da nične razumeš (posledica konstante v količini pameti) kot drugo pa trosiš NOROSTI. In problem vas man dojemljivih je, da NOROSTI hitro konzumirate ker so enostavne. In smo v malori, ker prevladujete. Sedaj pa na terapijo BUTN SKALA, če ne prime ponavljaj!

 • bubamara

  Slovenci so bili odlični janičarji v vseh možnih vojskah. Na žalost bo komunistom uspelo uničiti še ta del tradicije.

  • MEFISTO

   V Avstroogrski nismo bili janičarji.

   Avstroogrska je bila naša najboljša domovina, kar smo jih imeli.

   • bubamara

    Beseda janičar zame pomeni vojak države, ki ni tvoja. Slovenci niso janičarji od leta 91.

 • MEFISTO

  So koncem osemdestih let in v začetku devetdesetih let ustvarjale slovensko državo “narodne skupnosti” gnile Jugoslavije ali smo jo ustvarjali Slovenci za slovensko narodno skupnost izven gnile Jugoslavije?

  Nikoli v svoji zgodovini Slovenci še niso bili tako pičlo zastopani v skupnem številu prebivalcev na teritoriju Slovenije in nikoli v zgodovini slovenskega naroda na svet slovenski zemlji še ni živelo tako malo Slovencev kot v varni Republiki Sloveniji.

  Slovenski komunisti, razni rdečkarji in zadrti plenilski ter sleparski levičarji nadaljujejo s fizičnim genocidom Slovencev, ki ga je začela komunistična partija med vojno in revolucijo ter nadaljevala po izbruhu komunistične svobode.

  Danes to počnejo seveda na bolj rafiniranim način kot leta 1945 in v letih ped njim ter za njim in brez prelivanja slovenske krvi.

  Toliko o varni slovenski državi in o varnosti Slovencev v njej!

 • Rumeni Jurij

  Odličen strokoven komentar,to si na Novi TV želimo, ne pa pravljic

 • MEFISTO

  Se še spomnite, kako je Branko Masleša, nekdanji predsednik vrhovnega sodišča, užival in občudoval strelca JNA, ki je begunca zadel točno med oči?

  • Tweety Bird

   Kako bi šele občudoval, če bi tebe zadel med oči…v prazno :)… Saj ne, samo hecam se…ti kar živi, še najmanj 100 let…in bodi srečen v svoji zablodi :)

   • MEFISTO

    Kako naj bom srečen, dokler ste med nami tudi taki, kot ti!?

   • test

    kdo ima prazno v glavi, bi se dalo diskutirat. Eni levicarji imajo vsaj luft, ti imas definitivno vakuum.

    • MEFISTO

     To pa že ne bo držalo!

     Tweety Bird zna pisati, luckyss pa brati, zato tudi vedno nastopata eden za drugim kot rit in srajca.

     • Steiermark

      Ali sta tadva iz policijske rodbine, kjer je veljalo, da so v paru hodili in “delali” ravno zaradi teh extra sposobnostih, ko je eden bil usposobljen za branje, drugi za pisanje, če sta pa imela še psa, je pa bil tretji usposobljen za razmišljanje!

  • Steiermark

   Sicer pa, kaj drugega kot psihopat bi lahkoko nastalo iz nekega jugooficirskega zmeneta, katerega oče je “tepihoval” Slovenijo, sin pa jo “sfukaval”!

 • MEFISTO

  Luckyssa, majorja JNA v zlati Titovi rezervi, bom vprašal, zakaj je bila večina beguncev v gnili Jugoslaviji na meji ustreljena v hrbet?

  So bili to begunci v ali iz komunističnega raja?

  • luckyss

   V bistvu ne razumem vprašanja…Jaz sem hodil preko meje na mejnih prehodih s potnim listom..tako kot vsi ostali normalni državljani…

   • MEFISTO

    Sprašujem te kot višjega oficirja JNA, ki je poznal tudi državne skrivnosti JNA.

    Preko meje pa vam oficirjem ni bilo dovoljeno hoditi, razen pripadnikom KOS — a.

    • luckyss

     Ne morem resno debatirati s teboj kadar imaš blodnje…tokrat te lovijo oficirji ;))

     • MEFISTO

      Pa mi vsaj to zaupaj, ali je res, da so se oficirji KOS-a v vsakdanjem življenju predstavljali z nižjim činom, kot so dejansko imeli, da so preslepili neprijatelja?

     • luckyss

      Ti zdravniku povej da ti tabletke škodijo…mogoče ga boš preslepil in ti jih bo predpisal več :;))

     • MEFISTO

      Spet obuijaš spomine na srečne dni na psihiatriji!?

     • luckyss

      Če se bom še veliko ukvarjal s tabo, bom res morda tam tudi pristal…
      Ja, nič….bova pa šah igrala ;))

     • FUCK COMMUNISM

      Spet se sprenevedas, preklet pizdun!

     • FUCK COMMUNISM

      Spet se sprenevedas, preklet pizdun!

   • Steiermark

    kuži, kako se je pa lahko “hodilo” čez mejo, ko ni bilo potnih listov, dobivali sojjh samo udbovski špiceljni , ostalim so jih pa “dodeljevali”, če že, samo za 1 x izhod v dveh letih, če so ti ga dodelili! Do 1967 te možnosti ni bilo za normalne državljane. Spominjam se, ko je v Grazu, 1964 umrla moja teta in očetu niso dovolili na pogreb……. debilček, preden lapaš, se informiraj in oskrbi z resničnimi dejstvi! Sicer pa pod jugovino , pri nas, ni bilo velike razlike z današnjo s. korejo in med dvema bebcema, psihopatskima morilcema , posiljevalcema, pedofiloma, pederastoma , kot je kim in tito!

   • FUCK COMMUNISM

    Oficircek JNA?!? Kloftal bi te kot majhnega pankrta!

    • luckyss

     He…še čina desetarja v JNA nisem hotel vzeti, pa bi mi takrat prinesel 14 dni “vanrednog”…
     Ti pa se kar kurči ..ko te bo en konkretno na gobec boš pa spet jamral ;))

 • Tweety Bird

  Boštjan Perne je čisti desničarski obramboslovec…isto kot JJ. Njegove intervjuje lahko prebiraš na Demokraciji, Reporter, Nova24tv, Fokus, Politikis… skratka, desničar. Relevantni in mainstream mediji z njim nimajo kaj dosti opravka. Isto, kot bi poslušal obramboslovca in Velikega Diktatorja – Ivana Janeza Velikega :)

  • luckyss

   V zgornjem članku ne deluje kot desničar….vse kar je povedal drži..!!

   • Tweety Bird

    Kako za koga :)

    • luckyss

     Za tiste brez levo desnih plašnic…

  • antimur

   Kako lahko takšna smrdljivka posrana gobca o gnoju. Gnoj si ti in tvoji levofašistični mediji. Govnačka, spelji se že v tri PM, dokler je še čas, veliko ga nimaš več.

   • Tweety Bird

    Tebi je pa potrebno gobček oprat z žajfo…ali morda z varekino…smrdi, smrdi joj kako smrdi :)

  • Edi Puc

   .. imaš s tem pogosto probleme ?

  • FUCK COMMUNISM

   Upam, da te zaradi vase levuharske “varnosti” kaksen smrdljiv pritepen kozjejebec cimprej posili in se mal zastiha! Cimprej!

   • samotoje

    Ni treba, dovolj je, da perutnini populiš perje. Potem pa se jo v krop dene in do konca očisti. Potem pa…

 • Tweety Bird

  May the Force be with you: kdo so Janševi strici oz. pomagači? Boštjan Perne?

 • montyamp

  Murglosrbska SD banda uničuje vojsko , ker v slučaju izrednih razmer vojska prevzame oblast .
  Prej ali slej bo v Sloveniji počilo , ker prihaja obdobje ko zazidarski mladiči ne bodo več dobili posojil za plače v javnem sektorju in bo skorumpirano zdravstvo iskrica v explozivni mešanici .
  Žvepleni pritlikavec s svojo kokakartelsko navezo , stavi na paradajzarsko policijo ki ščiti banksterje,mafijankoviče in zločince , za prevzem oblasti v slučaju nemirov .
  Ko bodo UDBOVSKE PODGANE v splošnem pomanjkanju začele vlačit pokraden denar , še bolj intenzivno kot danes , nazaj v državo , se bo začela UDBODERATIZACIJA , katero smo Slovenci zamudili v 90-ih .

 • tarantela

  A vas skrbi varnost! Že od nekdaj je znana domača folklora, ki so ji rekli tudi “štajerska ikebana”, čeprav je prav lepo razporejena po vsej mali državici, ne samo po Štajerskem. Sicer pa aufbiks in čreva na plot na veselicah.

  • tarantela

   Ja, so bili to časi v socializmu, veselico je lahko priredilo vsako društvo, kjer so prodajali domače klobase in kislo vino, imeli srečelov, kjer si zadel zajca ali kuro in sploh kaj tako koristnega, kot je obešalnik za kiklo ali hlače. In ni država pobirala davkov od takih veselic in so dinarčke spravili gasilci za nabavo gasilnih pripomočkov in kulturna društva za svoj obstoj…

   • učko

    Jah, zdej pa ti isti komunajzarski oblastniki vse to prepovedujejo, kregajo ljudi med sabo, nabijajo kretenske davke in kradejo milijarde. In to vse za to, ker nimamo več njihovega socializma. “Evo vam vaše demonkracije”, pravijo in stegujejo sredinec, večina folka pa je itak v Zloveniji kretenskega porekla in voli njihovo politično bando.

 • Upam da bo ta članek prebrala tudi Tanja fajon in začela služit Slovenskemu narodu in ne sorosovim plačancem.

  • MEFISTO

   Imam boljši predlog.

   Umakne se naj iz javnega življenja in začne z rokami delati kaj koristnega.

 • montyamp

  Ni kriv Dunaj , ni kriv Beograd , čakamo na pametnejšega kot je bil Maister , ki je obžaloval svojo veleizdajo in nas prodal za svojo propadlo oficirsko kariero srbski golazni .
  RAJŠI SIT IN NA TOPLEM NEMŠKO , KOT LAČEN IN BREZ STREHE MURGLOSRBSKO .
  NAROD BREZ VOJSKE , NE MORE IN NE SME IMETI SVOJE DRŽAVE .
  Lep pozdrav iz Švice .

 • Boštjan Perne ima prav, drone bi morali imeti, vojaška tehnologija je napredovala…mi pa v kramenčkovi dobi. Sram te bodi katičeva. Slovensko vojsko se namerno izsušuje.

  • luckyss

   Za našo vojsko droni ne bi bili nikakršna pridobitev…Takšne “resnejše zadeve” rabijo satelitsko podporo, torej bi nam jih “vozili” drugi…

   • Imamo ogromno naših inženirjev kateri bi naredili drone,ne bi bili odvisni od drugih. Vsaka država mora SAMA poskrbeti za svojo lastno varnost, brez pomoči drugih.

    • luckyss

     Ponavljam …”resni droni”, ki lahko bojno delujejo z večjih višin rabijo satelitsko podporo….Boš ti ponesla naš prvi vojaški satelit v orbito ?!
     Drži se svojega nivoja…listnih uši…Takšna si kot Mahnič…na veliko steguje gobec, pa pojma nima..

   • učko

    Droni rabijo satelitsko navigacijo kot poenostavljeno rečeno “Garmin” v avtomobilu, oziroma so te aplikacije že tudi v telefonih. Satelite se v tem primeru uporablja samo za “telemetrijo”, ne pa za telekomunikacijo !

    • luckyss

     Ja, če govoriva zgolj o vožnji…za bojno posredovanje pa je nujen vojaški satelit, najbolje z laserskim označevanjem s terena…
     Da ne govorim da ti “shekajo” vse od drona na baterije naprej, če hočejo ;))

 • tarantela

  Jest bi tud dron rabila, bi mi fasengo u treti štuk nesu, k nimamo lifta.

 • tarantela

  A je Mahnič že kaj treniral kot vojak, n.pr. “puzal” pod žicami? Je tako zagnan, kot bi že dal kakšno fronto skoz.

  • komar marko

   če primerjam razne idiote, ki begunce skrivajo po parlamentu in izigravajo ZAKONE,potem je MAHNIČ prava perla in dokazuje modrost kljub mladim letom.

   • žogica

    …perla in modrost klerikalcev….

 • tarantela

  Nabava orožja služi zgolj ubijanju, to pa podpihuje orožarska industrija, ki ima dobiček in dobiček imajo tudi tisti, ki za take zadeve navijajo. Nihče iz orožarskega lobija, naj bo kupec ali prodajalec, ne počne tega zastonj, vedno komu pade kaj v žep, norci se pa pustijo nategnit. Vojne ni treba, ne take, ne drugačne. kdor se ne zna mirno pogajat, naj uporablja fračo ali preklo, če bi se rad tepel In to naj počne doma, ne da lomasti po vsem svetu, kot to počnejo Američani v okviru NATA, se pravi, da v to silijo tudi nas, ki smo kot ovce zlezli pod okrilje te organizacije. Pet evropskih držav ni v NATU in prav lepo živijo brez tega!!!

  • učko

   ZDA proda v svetu za cca.35 milijard, Rusija pa za cca.27 milijard dolarjev. Vsi ostali so daleč pod tema dvema. To pač niso ne vem kako veliki denarji, tudi če je dodana vrednost 100%, se pravi da je polovico teh zneskov zaslužek. V primerjavi z ostalimi stroški seveda, ki jih vojne povzročajo. Vojne so bolj geostrateškega pomena, kot orožarskega pomena. Orožarski posli pa so seveda “slastni” predvsem, če “pokalice” prodajajo civilom, kot je recimo to v ZDA in seveda tudi drugod po svetu. Je pa res, da vojske v posameznih državah stanejo ogromno denarja, pa to ni samo orožje. Evo, pri nas je vojska zelo slabo opremljena, stane pa celega hudiča in pol. V glavnem, orožarski posli so v veliki meri “pesek v oči” in ne dajo prave slike o situaciji, “koja je vrlo složena” !

 • Caetano

  Islamski ekspanzionizem je povzrocil pred stoletji veliko regresijo evropske civilizacije znano kot “mracni srednji vek”. Do tega ni prislo zaradi tega, ker so germanska ljudstva zasedla notranje oslabljeni zahodni del Rimskega imperija, kot so lazno prikazovali in prikazujejo komunisti in levicarji.

  Germanska ljudstva so bila malostevilna in so predstavljala samo vladajoco vojasko oblast. Prebivalstvo pa je bilo romansko. Z njim so se pocasi spojili in sprejemali njegove navade in civilizacijo, da bi lazje obvladali svoja kraljestva. Poleg tega je vzhodno grsko cesarstvo obstajalo kontinuirano naprej.

  Pravi in glavno razlog za nazadovanje evropske civilizacije so bila stoletja jihadisticnih vojn, ki so jih sprozali Arabci in njihovi kalifi. Stalna vojna je unicila bogato trgovino na Sredozemlju, povzrocila ekonomsko in demografsko krizo.

  • luckyss

   Niti ni tako bistveno ali je vojne sprožal papež ali sultan…
   Bistvo je bilo v tem, da jim je že takrat bilo jasno da “multikulti” pač ne gre…
   Smo malo pozabili zakaj so služili kresovi, ki so jih kurili naši dedje…
   Sedaj, ko se v sekundi lahko iz Aten povežeš v Reykjavík, pa zadeve ne obvladamo več..
   Edina logična ugotovitev je, da postajamo vedno bolj butasti..

   • Caetano

    To si kar dobro zalajal T. Lux.
    Papez je bil takrat postavljen vedno od grskega cesarja, ki je bil med 6.-8 stoletjem suveren Rima in papez ni bil prav posebno pomemben.

    Prav zaradi stevilnih islamskih osvojitev ( sev. Afrika, Palestina, Sirija, Spanija itd. ) je potem prislo do ikonoklazma oz. unicevanja slik, kipov in podob svetnikov, Marije itd. ki so ga podpirali grski cesarji. Kipi naj bi prinesli nesreco kristjanom. Papez v Rimu pa se je temu uprl in se povezal s Franki, ki so mu v zameno za cesarsko krono podelili lastno drzavo v osrednji Italiji. Tako je prislo tudi do delitve na vzhodno in zahodno cerkev.

   • učko

    Jah, pa ni tako, da smo vsi butasti! Razlogi tiščijo v tem, da islamske države, predvsem tiste bogate, z veliko nafte, vlagajo ogromne količine denarja v podkupovanje ljudi na zahodu. Eni navadni birikratčiki lahko čez noč postanejo bogataši, če znajo svoje položaje pravilno zlorabiti v korist islamskih bogatašev. Živ primer je trenutno v Kanadi z njihovim premierjem.

 • xtc

  Težava je v tem ,da so levaki uničili vojsko,Sovo in policijo in jo prestrelili s Yugo in JNA ter UDBO kadri.
  Najprej je treba počistiti z vso to nesnago,nato pa postaviti prave ljudi,ki se ne bodo šli pro rusko arabske politike in multikultarjenja ampak strogo nacionalno politiko z visoko stopnjo nacionalitma in skrbi za lastno varnost,a kljub temu odprtimi vrati vsakomur,ki je pripravljen na popolno socializacijo.
  Glede džamij pa je treba urediti z zkonom ,da so lahko molilnice in nič več-kajti kot se oo EU kaže so postale leglo radikalizma. in ne prinašajo asimilacijo marveč nestabilnost in napetosti.
  Pravtako,je treba sprejeti zakonodajo,da tudi muftiji ali pripadniki islamske skupnosti,ki izražajo skrajna stališča morajo zapustiti državo

  • luckyss

   Mmmmmmm…zasebna domobranska vojska….
   Ne bo šlo….;))
   Lahko bi prakticirali dve doktrini…teritorialni ..s pehotnim orožjem oboroženimi prebivalci usposabljanje kakšnih mesec dni razdeljeno na več etap…
   In visoko kvalificirano poklicno vojsko za napredne orožarske sisteme….
   Sedaj v tej obliki nimamo ne enega ne drugega…

 • MEFISTO

  Dokler ima Slovenija luckyssa in druge derivate enega, edinega in vedno istega, ne potrebuje drugih sovražnikov.

  Kar luckyss ne zmore, pa Tweety Bird, učko, žogica ali tarantela pomore.

 • demistifakis

  Če bi vrh slovenske policije, konkretno GPU dal kaj na varnostno situacijo, ki se kaj hitro lahko zelo spremeni, potem v Torek 20.t.m. v Tacnu nebi ustrahoval, zaničeval in poniževal čez 100 pol. komandirjev in direktorjev PU. Ljubljanski direktor se ni uspel zadržati in mu je dobesedno prekipelo, zato jim jih je nekaj krepkih nasul. Kdo so ti ljudje, ki so si dovolili tako umazane igre z ljudmi od katerih je odvisna varnost naše države. Upajmo, da bodo volitve rešile ta problem in sprostile napetosti, ki jih seje vrh slovenske policije vi za vi ljudi na terenu. Da si je SD s svojimi kadri podredila policijo vedo vsi, le ministrica ne.

 • primsek

  bebca na sliki so očitno potegnili iz noriške riti, on opleta kot Grimsek Sluzko z nekimi ocenami, ki nimajo podlage v realnosti. to je čisto noriško obramboslovje, po zgledu noriškega šipca, ki je gonič letečih slonov

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!