Bridka usoda Tigrovcev in drugih primorskih domoljubov pod komunizmom (1. del)

Foto: sta

TIGR je v najbolj mračnih letih kot prvi v Evropi napovedal boj proti fašizmu pod svojo parolo “Smrt fašizmu – Svoboda narodu”, ki so jo potem povzele tudi druge evropske protifašistične organizacije, vključno z NOB. 

O veličastnem uporu Primorcev proti fašističnemu nasilju je bila napisana že skladovnica knjig. V njem so sodelovali primorski čedrmaci, ki so se organizirali v tajno organizacijo Zbor svečenikov sv. Pavla. Pa uporniške organizacije kot sta bili Borba na Tržaškem in Organizacija na Goriškem. Nato so se leta 1927 na Nanosu, tej sveti gori Primorske, zbrali predstavniki razpuščenih mladinskih, športnih, dijaških, kulturnih in drugih društev ter se povezali v skupno protifašistični gibanje TIGR (Trst-Istra-Gorica-Reka), ki se je ob podpori ljudstva hitro razmahnilo po vsej Primorski in bi naj štelo okrog 3000 članov. Kakšno je bilo tedaj ozračje med primorsko mladino, zlasti izobraženci, tudi tistimi v emigraciji, nam je nazorno prikazal pisatelj Bogomir Magajna v svojih spominih na skupno življenje primorskih študentov v Ljubljani, ko je zapisal: »Pili in peli smo včasih tam pri Košaku/in govorili o pesmih na vsakem koraku,/dučeja kleli smo na vso moč,/nad Evropo razbiti hoteli smo noč./Bežale so misli na vse oceane,/a vračale vedno se v sredo Ljubljane,/še bolj, na morje, na Kras./Glasno je bolečina zavpila iz nas./Kozarec je treščil ob tla Kosovel,/s pestjo udaril po mizi, zaklel:/Pereat, pereat (umri, umri) življenja tiran,/iz nas samih naj vstane upora orkan!/A hip nato je sklonil glavo, kot bi spal in/v nemi grozi šepetajo bori, je zašepetal«. TIGR se je povezal z zahodnimi obveščevalnimi službami, zlasti angleškimi, in z jugoslovansko Orjuno, od koder si je pač lahko obetal pomoč v orožju, razstrelivu in drugače. V najbolj mračnih letih je kot prvi v Evropi napovedal boj proti fašizmu pod svojo parolo »Smrt fašizmu-Svoboda narodu«, ki so jo potem povzele tudi druge evropske protifašistične organizacije, vključno z NOB.

Po podatkih iz knjige Tatjane Rejec »Partija in Tigrovci« (Slovenska matica, Ljubljana 2006) zvemo, da so ob napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo aprila 1941 Tigrovci med prvimi organizirali prostovoljno Soško legijo (okrog 2000 mož), ki je krenila v pomoč kraljevi vojski, a naj bi jo v Slunju (Bosni) ustaši ustavili in vrnili nazaj. Uprli so se celo otroci, najstniki, ki so se komaj odlepili od materinega mleka, in ustanovili svojo tajno uporniško organizacijo Črni bratje.

Bridka usoda Tigrovcev in drugih primorskih domoljubov med vojno in po njej
Kljub veličastni zgodbi primorskega protifašističnega uporništva je TIGR in druge primorske domoljube med vojno in po njej dočakala bridka usoda, o čemer pa se dolgega pol stoletja ni smelo govoriti. Komunistično vodstvo NOB-ja je namreč TIGR, kljub njegovemu s krvjo izpričanemu domoljubju, obravnavalo kot politično nazadnjaško, meščansko teroristično organizacijo in v njegovem vodstvu videlo agente tujih, imperialističnih obveščevalnih služb. In to, kot bomo videli v nadaljevanju, še dolga desetletja po končani vojni. Zato tudi TIGR-a ni povabilo v NOB, pač je posameznike sprejemalo, organizacijo pa uničilo, med ostalim tudi z zahrbtnimi likvidacijami vodilnih Tigrovcev. Vendar je bilo po osamosvojitvi Slovenije spomladi 1994 ustanovljeno Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske (v nadaljevanju »društvo«), ki se pod taktirko njegovih ustanoviteljev (Karlo Kocjančič, Ciril Pelicon, Nadja Maganja, Evstahij Pregelj idr.) ni omejilo zgolj na odkrivanje junaške tigrovske zgodbe pod fašizmom, ampak je začelo pogumno kopati tudi po zamolčani bridki usodi Tigrovcev med vojno in po njej. In to kljub pritiskom in protestom partije, borčevske organizacije ter njunih članov, ki so množično vstopili v društvo, kar je v društvu že zgodaj ustvarjalo konfliktne situacije.

Janša je bil prvi slovenski državnik, ki se je primerno poklonil TIGR-u
Društvo je v prvem desetletju obstoja  postavilo na desetine pomnikov Tigrovcem in drugim primorskim domoljubom, na katere je prejšnji režim »pozabil«. Izdanih je bilo ducat novih knjižnih del. S sprejetjem posebnega zakona v DZ je bil status Tigrovcev izenačen z borčevskim. Na društveno pobudo je zrasel spomenik-muzej na Velikem Cerju. Ustanovljeno je bilo glasilo Primorski Rodoljub idr. TIGR se je tako prvič strgal s partijske verige ter se pridružil novoustanovljenemu društvu in vsem tistim, ki so sprožili pravo tigrovsko pomlad, kot npr.  zgodovinarjem, pisateljem in drugim piscem, ki so tudi zaorali v prikrita dejstva o bridki usodi TIGR-a in primorskih domoljubov pod komunizmom (dr. Milica Kacin Wohinc, Alojz Zidar, dr. Miroslava Cenčič, Borut Rutar idr.). Pridružil se jim je tudi Janez Janša leta 2005 na Mali gori in se v odmevnem govoru kot prvi slovenski državnik primerno poklonil TIGR-u in mu priznal zgodovinsko mesto, ki mu pripada. Pisatelj Boris Pahor je ob tej priložnosti dejal, »da si je takšno izjavo predsednika slovenske vlade dolgo želel.« Tudi Spomenka Hribar je menila (Delo, 21. 5. 2005), da je »Janša počastil TIGR, kot si zasluži, torej kot čisto uporništvo, predpartizanstvo«, ter se je strinjala z Janševo tezo, »da je TIGR tisto, kar bi bilo partizanstvo brez komunistične prevlade slovenskega upora zoper okupatorja«.

Iz že navedene knjige Tatjane Rejec smo izvedeli, da je šlo pri zagonetni medvojni smrti treh vodilnih tigrovcev (Ferda Kravanje, dr. Maksa Rejca in Antona Majnika) za zahrbtno likvidacijo s strani Udbe.

Samo v enem poletju zaslišanih 100 Tigrovcev
Rejčeva je še ugotovila, da so bili arhivi Udbe polni seznamov Tigrovcev, ki so jih še v povojnem času zasliševali. Samo na Bistriškem in Goriškem naj bi jih bilo v enem samem poletju zaslišanih okrog 100. Še posebej je Udba mrcvarila njenega soproga Alberta Rejca, enega od ustanoviteljev TIGR-a ter njegovega političnega in organizacijskega vodjo, ga neprestano zasliševala in vlekla po zaporih, mu do smrti (1976) prepovedovala, da bi v javnosti ali medijih karkoli govoril ali pisal o Tigru. V arhivih je odkrila celo načrt njegove likvidacije, ki pa na srečo ni bil uresničen. Rejčeva v svoji knjigi ugotavlja tudi, da so vidnejši Tigrovci, zlasti intelektualci, takoj po vojni večkrat postavljali zahteve po proučitvi zgodovine TIGR-a, po njegovi rehabilitaciji in ustanovitvi posebne tigrovske veteranske organizacije, a je te zahteve vodstvo partije surovo zavračalo. Ena takih pobud je bila obravnavana tudi na seji CK, ZKS, 13. 6. 1958 (Primorski Rodoljub, št. 5/2001), na kateri so še skoraj poldrugo desetletje po končani vojni izrekali o TIGR-u sledeče uničujoče ocene: »Tigr ni bilo napredno gibanje, čeprav je bilo usmerjeno proti fašizmu, ker to ni bila zavestna politična akcija, ampak narodnoosvobodilno gibanje« (Mitja Ribičič). Pa »da se za sedanjo akcijo teh ljudi skriva načrtna tuja, imperialistična obveščevalna akcija« (Boris Kraigher) in »da  naj vse te nam sovražne elemente zasliši notranja uprava« (Ivan Maček).

Tudi na pomnikih padlim Tigrovcem, vključno z Bazovico, tem tigrovskim svetiščem, ni bilo sledu o TIGR-u, z izjemo spominske plošče Albertu Rejcu, postavljene v Tolminu šele leta 1985. In Maksa Rejca je povrhu vsega odvetniška zbornica leta 1968 v avli sodne palače v Ljubljani, vede ali nevede, dodala na spominsko ploščo med svoje člane, žrtve fašizma, ter je bila tako s to lažjo onečaščena hiša, ki naj bi bila svetišče resnice in pravice.

Je bilo za komuniste preveč, da so borci Vojkove čete zvečer molili rožni venec?
Celo Ciril Pelicon, dolgoletni predsednik koprske borčevske organizacije, je v intervjuju za Svobodno misel (14. 9. 2007) pri opisovanju posebno težkih trenutkov v svojem življenju navedel med drugim bridko dejstvo, da so mu »po vojni hladno ustrelili brata, in to zgolj zato, ker je bil Tigrovec«. Tudi uradna verzija o zagonetni smrti Janka Premrla Vojka, ki bi naj bil ob nekem spopadu z Italijani ustreljen v hrbet s strani nekega soborca, da bi se s tem polastil nagrade, ki so jo fašisti razpisali na Vojkovo glavo, slabo drži vodo. Pisatelj Boris Pahor je npr. v knjigi »Glas zaliva« prenesel izjavo osebe, ki je bila priča pogovoru, v katerem se je nek partizan pohvalil, kako da so končno »pospravili Janka Premrla«. Tudi akademik in pisatelj Saša Vuga je ob nekem tigrovskem slavju ob vznemirjenju množice javno vprašal, kdaj bomo zvedeli resnico o smrti Janka Premrla Vojka, in pri tem bridko pripomnil, da ni bilo morda za komuniste preveč, da so borci Vojkove čete zvečer molili rožni venec.

Žalostne zgodbe Tigrovcev
Rejčeva je v Delu (8. 8. 2015) opozorila tudi na tragično usodo Zorka Ščuka, enega od vodilnih Tigrovcev, za katerega je njegova hči ugotovila v arhivih MNZ, da ga je maja 1945 Udba ugrabila v Trstu in ga nato likvidirala. Jolka Milič je v Primorskem dnevniku (7. 9. 2009) opisala žalostno usodo znanega Tigrovca Vladimirja Mankoča, ki je po vojni, v času kominforma, padel v mline Udbe in končal na Golem otoku s posledicami, ki so ga spravile v grob že pri 43 letih. Posebej zgovorna je tudi nedavno tega razkrinkana uradna laž, da naj bi namreč Tigrovce na Mali gori leta 1941 izdal neki nesrečni vaški revež, kar je potem končalo s smrtjo vojaškega vodje TIGR-a Danila Zelena. V resnici pa jih je izdal komunist Filip Tekavec.

Več sledi v drugem delu …

Milan Gregorič, istrski publicist

 • Vrhovni sodnik

  To so bili borci proti fašizmu, ne pa partizani, ki so koloborirali tako s fašisti, kot nacisti, sam borili se niso, temveč morili tako tigrovce, nedolžne civile in celo svojih 10 narodnih herojev so pobili, ne razumem Novogoričanov kako lahko stanujejo tam, ker je cela N.Gorica zgrajena iz apna v katerem je prah žrtev, ki so jih žgali Udbaši v sežigalnici apna. Gorenjski Gestapo je ženo B.Kidriča rešil iz Italjanskega zapora v LJ.- in jo predal partizanom na Gorenjskem, v zameno ni bilo nobenih akcij proti Nemcem, prav tak sporazum so imeli tudi za Primorsko, da so Nemci vozili po železnici nemoteno, kdo je zdaj izdajalec ?

  • Vrhovni sodnik

   @JozeMozina @Miran7777 Primorski panterji so objavili Stebišnikovo zgodbo. http://www.primorski-panterji.info/wp/?p=2455 Dobro bi bilo razkriti še njegove morilce.

  • Franc Šink

   Po pripovedovanju očeta je najmanj polovica internirancev maslo komunistov.

 • ahnenpass

  Kaj naj rečemo drugo kot, smrt fašizmu, svoboda narodu.
  kaj so sploh mislili s tem, edina država, ki je uradno uvedla fašizem, je bila Italija. Zakaj potem niso rekli raje, smrt Italiji, svoboda narodu? Očitno Italija ni asocirala na fašizem, vendar tudi niso rekli, smrt Musoliniju, svoboda narodu. Fašizem je bil torej nekaj organskega, kar ni bilo nujno povezano z nobeno nacionalno formo, šlo je bolj za stanje suha. Nenazadnje moramo vedeti, da niso bili vsi Italijani tudi fašisti, sicer se ne bi nikoli znebili Musolinija. Vendar to ne pojasni kakšno vezo je imel fašizem s primorci, o tem pravzaprav piše naš Pahor. Podobnost Pahorjevega pisanja s Pahorjem je verjetno zgolj naključna, ker imamo dva Pahorja, je pri nas nastala precejšnja zmeda. Mogoče so bili Tirgrovci, v tistem času, enako zmedeni.

  • montyamp

   Ka pa murglosrbski komunist-fašizem , ki za 100EUR meče družine iz stanovanj , pere dnar za terorizem , ropa narod preko bankomatov kot je PRALNICA NLB .
   Saj ti res nimaš pojma kaj je fašizem .

 • Edi Puc

  TITOIZEM = FAŠIZEM

 • Soave

  »Tigr ni bilo napredno gibanje, čeprav je bilo usmerjeno proti
  fašizmu, ker to ni bila zavestna politična akcija, ampak
  narodnoosvobodilno gibanje« (Mitja Ribičič).! ! ! !
  To je tisti možak , ki se tudi nič ni spomnil. Kaj že je pa njegov sin ??

  • RATATA

   Njegov sin je svinjski prašič, ki se že 25 let trudi iz naše ustave črtat slovenski narod.

   • Soave

    + + + + + + na žalost je veliko svinjakarjev v naši državi !

   • montyamp

    Naj crkne , včeraj .

    • RATATA

     Še prej naj posluša, kaj mu slabega očitamo, kamera pa naj ga od blizu snema in direktno prenaša vsem v zahojene betice.

   • Ana Job

    Mitja Ribičič je vodil montirane, dahauske procese in nosil v arestu škornje, ki so bili vedno krvavi do kolen. (Povzeto po Torkarjevi knjigi , Umiranje na obroke).

 • RATATA

  O tem resničnem domoljubju Primorskih rodoljubov, ki so se borili za slovensko deželo Primorsko, katera zaobjema Trst, Istro z otoki, Gorico in Reko, vedo dandanes celo slovenski protikomunistični domoljubi mnogo premalo.

  • Soave

   Bo potrebno pripenjat čimveč člankov na to temo !!

 • MEFISTO

  Nekaj je že moralo biti narobe s Tigrovci, ker so preveč resno jemali borbo za osvoboditev slovenskega naroda.

  Borili so se namreč proti fašizmu ter nacizmu in ne proti lastnemu narodu kot partižani.

  Streljali so naprej namesto nazaj, kar je skregano s partižansko logiko osvobajanja.

  • Franc Šink

   S Tigrovci je bilo narobe samo to, ker nimajo gena ki je odgovoren za sovraštvo in krvoločnost Za partizane pa vemo kako je:

 • althar

  Še en dokaz več (če je sploh še potreben), da je bilo komunistično partizanstvo le peta okupacijska sila na slovenskem.

 • Caetano

  Hvala za clanek! Ce bi imeli tigrovski odpor ne bi imeli povojnih pobojev, politicnih cistk med in po vojni, totalitarnega rezima, tudi akcije proti okupatorju bi bile bolj premisljene in vojaske in ne bi bilo medvojnega spopada med Slovenci. Preprican sem, da bi to vsaj prepolovilo stevilo zrtev druge svetovne vojne med Slovenci.

  • montyamp

   Stalinove gliste , TITOBANDITO , France Klopčič, Dragotin Gustinčič, Prežihov Voranc, Aleš Bebler, Miha Marinko, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Josip Kopinić, Ivan Maček … , NKVD maturantje , zazidarji in morilci so se z lahkoto organizirali in klali strpne Slovence , katolike ki so že bili takrat nekaj zgodovinskih faz pred murglosrbsko golaznijo , ki je na oblasti danes .

 • montyamp

  STALINOVE GLISTE , TITOBANDITO , France Klopčič, Dragotin Gustinčič, Prežihov Voranc, Aleš Bebler, Miha Marinko, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Josip Kopinić, Ivan Maček … , so NKVD kominternistično kugo prinesle v Slovenijo .

  GORJE NARODU , KO PRIDE MORILSKO TOPOGLAVI HLAPEC NA OBLAST .

  SMRT MURGLOSRBSKEMU FAŠIZMU — SVOBODA SLOVENSKEMU NARODU

 • MEFISTO

  Partižani so res tu in tam pihnili kakega Nemca ali makaronarja, pa ne iz narodno osvobodilnih nagibov, temveč zaradi bolj praktičnih razlogov, ker so Nemci zapretili, da bo za vsakega ubitega vojaka padlo 10 talcev, za vsakega ubitega oficirja pa 100 talcev.

  Najbolj ilustrativen je primer frankolovskih žrtev, ko so partižani tik pred koncem vojne ustrelili celjskega kreisfirerja, Nemci pa so se jim v skladu s partizanskim pričakovanjem oddolžili z obešanjem sto talcev, kar so partižani z varne razdalje tudi z zadovoljstvom opazovali.

  Da ne govorimo o žrtvah, ki jih je partija ovajala pri okupatorskih oblasteh in dosegla njihovo likvidacijo ali internacijo.

  In tako sta okupatorja nehote sodelovala pri razpihovanju revolucije, ki žre lastne ljudii

 • montyamp

  TITOBANDITO UDBA , KOPIRALA HITLERJA

  AUSCHWITZ NAD SOLKANOM

  https://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/2000639/an/0/page/0

  • Soave

   + + + + + moj Bog, kakšne grozote !! In potomci le teh so sedaj na oblasti ?
   Upam, da bodo prav vsi levični komentatorji to prebrali in kaj napisali ?

 • MEFISTO

  Najbolj dosleden in popoln seznam slovenskih revolucionarnih in vojnih zločincev se nahaja v obtožnici, objavljeni leta 1944 v Črnih bukvah.

  Obtožnica še ni bila uradno preklicana ali zavržena, zato je še vedno v veljavi.

 • RATATA

  T I G R
  Trst
  Istra
  Gorica
  Reka
  Že trideset let čakam, da bi mi kdo povedal, glede na to, da je v imenu te, tako zavedne proti italjansko/fašistične organizacije omenjena Istra in Reka kakšen hrvat ali samo približek jebenega hrvata.

  • indijanka

   V imenu so slovenske dežele in mesta.

   • RATATA

    Nekdaj so to vedli, zdaj tega ne vedo vsi!

  • tramal

   Pa saj je kardelj podaril istro za dobrososedske odnose .Se pravi da niso krivi hrvati temveč pijani izdajalec kardelj.

   • RATATA

    Tudi današnji “naši” prilagalci abotnega Memoranduma k Sporazumu o arbitraži so bili pijani izdajalci.
    Celo bolj pijani, kot pijani izdajalec kardelj, saj on ni mogel internacionalno pravno razrešiti ozemeljske situacije v korist hrvatov, tile, ki so še živi pa so storili ravno to!
    kardelju gre zameriti celo manj, saj je bil trdno prepričan, da bodo narodi izginili s svetovne “pozornice”, prepuščal pa je ozemlja in ljudi tedanjim bratom v skupni državi.

 • MEFISTO

  Reka, Trst, Gorica, naša je pravica, se je nekoč drla napumpana drhal.

  Še en arbitražni sporazum, pa bomo še ob preostanek ozemlja.

  In en mandat plenilske, sleparske in nedomoljubne levice.

  Potem pa adijo pamet!

 • MEFISTO

  Može damo, Trsta ne damo, so se drle AFŽ – jevke.

  In izgubile Trst ter može.

  Če jo je kaka afežejevka doma odnesla le z lahkimi telesnimi poškodbami, je bila še srečna.

  Titovi cicibani pa so skandirali: dajte nam puske, glemo na Tlst!

 • Slovenec 33

  Tudi Tigrovci so bili med žrtvami genocida nad slovenskimi rodoljubi, ki so ga izvajali verski blazneži najbolj zločinske religije v zgodovini človeštva.
  Nad 600 morišč po slovenskih deželah nas opominja na to dejstvo, ki ga podli preoblečeni in prikriti komunisti še vedno poskušajo omalovaževati ko prikrivajo svojo veleizdajo slovenskega naroda.
  Priporočam v branje: Ivan Podržaj – Železna zavesa se dviga.

 • Jurko

  Resnica je da je bil Tigr prvo odporniško gibanje proti fašizmu. Vendar pa vseeno v tem prikazu Tigra veliko manjka. Tigrovci niso pred vojno sodelovali samo z angleško obveščevalno službo in z jugoslovansko ampak tudi s komunisti. Tako s KPJ kot KPI in z raznimi samostojnimi bolj nacionalno obarvanimi skupinami komunistov ki so tudi bile pred drugo svetovno vojno na Primorskem. S KPI so leta 1936 v Parizu Tigrovci podpisali sporazum. Človek ki je po dogovoru s Tigrom naredil sabotažo v Avstriji leta 1940 je bil komunist čeprav ni pa bil član partije. Tigr je dočakal drugo svetovno vojno zelo oslabljen ker je v njegovo mrežo prodrl gestapo in Ovra že leta 1940 po sabotažah na železnicah v Italiji in nacistični Avstriji. Na procesu proti ujetim tigrovcem leta 1941 so bili hkrati sojeni tudi komunisti saj so sodelovali med seboj. Večina tigrovcev se je med 2. svetovno vojno vključila v OF.

  Tigr pa kljub temu da je bil prvo odporniško gibanje ni bil tako organiziran udaren in množičen kot kasneje partizanstvo ki je že pomladi 1942 na Primorskem bilo sposobno tudi velikih bitk z okupatorji kot je bila Nanoška bitka.

  S tem da so kasneje nekatere tigrovce ki niso bili za komunistični sistem ali pa so jih sumili sodelovanja z angleškimi službami preganjali se strinjam.

  • Caetano

   Če so se pred vojno v KPI bili pripravljeni sporazumeti s Tigrom pa se je med vojno KPJ/KPS odločila, da Tigra niti ne povabi kot organizacijo v OF, ampak lahko sodelujejo le posamezniki. KPI je bila počasnejša od KPJ v uvajanju revolucije. Zato je tudi odpor v Italiji bil bolj demokratičen. Pri nas pa so celo mimo trenutne volje Kominterne šli v smer druge faze revolucije že pomladi 1942.

 • tramal

  Komunisti so pač največji izmečki sveta.To je dokazano že stokrat.

  • MEFISTO

   To bomo v opomin zapisali v preambulo ustave

 • Caetano

  V času ko je Tigr vodil boj proti fašizmu in tudi že nacizmu so komunisti skladno s politiko SZ in kominterne podpirali vse sovjetske zasedbe in aneksije evrop. držav ter njihovo nasilno boljševizacijo, kot plod sporazuma Hitler-Stalin.

 • Ana Job

  Na žalost levi fašizem še kar traja in slovenski narod še vedno ni svoboden.

 • Anonimni_Profesor

  Zlocinska komunajzerska bagra se je spravila nad junasko in domoljubno organizacijo Tigr. Pod krinko, da so ga ubili Nemci so ubili Kravanjo, pod krinko, da so ga ubili domobranci Majcna. Danilo Zelen je padel zaradi komunisticne izdaje Italijanom. Maksa Rejca so poslali na Korosko za kamuflazo v resnici pa zahrbtno ubili s strelom v tilnik. Itd.

 • MEFISTO

  Kaj je narobe s Slovenci?

  Tako majhen narod, pa toliko komunistov, drugih rdečkarjenv in ničvrednih zadrtih levičarjev ter vsestranskih grozljivih zločincev v vojnem, revolucionarnem in mirnem času!

  • Janez

   Toliko !
   Komunistov se je v Sloveniji ” zaredilo” iz zagatne situacije v 1930. letih.
   Na
   1. severu je bila nevarna Hitlerjeva Nemčija,
   2. na zahodu Benitova Italija, tudi nevarna.
   3. na jugu – balkanski kaos,
   4. NA VHODU V NEPOZNANI STALINOVI SZ RUSIJI – PA. “MOČNI STALIN ”
   STALIN?
   Navadni patološki kriminalec Stalin
   – se je nekaterim iz Slovenije zdel ? Odrešenik !? Ali kaj.? L.r. Janez K. KOMENDA
   P.S.
   VSI “NAŠI” PREDVOJNI KOMUNISTI – SO BILI ? Stalinisti. Dejstvo.

 • Jurko

  Ciril Pelicon ki ga omenja clanek kot enega izmed obnoviteljev drustva Tigr in je tudi res sam govoril o temnih plateh odnosa komunistov do Tigra je o smrti Janka Premrla Vojka podal cisto drugacno pricevanje. Ker je bil borec njegove cete ga moramo imeti za neposrednega ocividca.

  Pelicon pravi da je bil Vojko smrtno ranjen v bitki z Italijani pri Idrijski Beli.
  Krogla ga je zadela ob koncu boja in je prebila nabojnico. Izstopna rana zato ni bila velika. Vojko je zivel se casa medtem so ga zdravili po navodilih dr Hribernika iz Idrije ki je dal zanj zdravila. Zdravnik se je da brez takojsnje operacije v bolnici kar ni bilo mogoce izvesti okrevanje ne bo mogoce. Vojko je pred smrtjo opogumljal borce naj vztrajajo v borbi proti fasistom.

  Narejena je bila tudi rekonstrukcija bitke in pokazalo se je da so imeli Italijani svoje polozaje tudi v bunkerju v gozdu na nasprotni strani reke Idrijce in ne samo na cesti. Tega takrat med bitko partizani se niso vedeli. To bi tudi pojasnilo zakaj je Janka Premrla zadela krogla na nacin ki bi ga tezje pricakovali ce bi Italijani streljali samo iz ceste.

  • Janez

   Daj !
   SE PROSIM TI PREDEN PIŠEŠ ZA JAVNOST O TAKO POMEMBNIH REČEH !
   Najprej
   pouči o pravilni raabi in o PRAVILNEM PISANJU. – PREDLOGOV !

   Pravilno je napisati :” s ceste” NE PA ” iz ceste ” ! A ne ? L.r. J. KOMENDA

   • MEFISTO

    Za predloge je pa ta “mož peresni” največji specialist.

    Samo po naključju se mu posreči kak predlog pravilno uporabiti.

    Čeprav se ima sicer za jezikoslovca, pravi, da bi bilo življenje veliko lepše brez predlogov s, z, iz, na,h, k in drugimi.

    Ker se zavzema za pravilo V:S. Karadžiča “piši, kakor govoriš”, je postal tudi jugonostalgik.

    Sicer pa ne dvomim, da ste spoznali tega znamenitega moža z množico imeni.

    Moram nehati, sicer mi bo poslal pozdrave iz Triglava in iz morja.

   • Jurko

    S slovnico in locili se tukaj ne ukvarjam dosledno razen ko citiram dokumente. Saj to je skoz tako.

 • Jurko

  Upam da sem dal glede Vojkove smrti spodaj dovolj pojasnil. Pa se eno vprasanje ali rea mislite da liberalni Cerar zagovarja odnos KP do Tigra?

  • Janez

   Brez veze vprašanje !
   Dvomim, da takodnos ” žal” premierja ” kardelj” dr. Cerarja – sploh kaj zanima?

   Dr. M.C. i se ne zdi ” libereralen” pač pa bresmiselno
   prisoten v politiki. Oz. ga žal imamo v politiki, verjetno zaradinjegovega koristoljubja.
   Kakšna je ?
   RELACIJA ? MED ŠTEVILKO ČEVLJEV IN BARVO LAS.? Nikakršna. L.r. J. KOMENDA

 • Janez

  Opozarjam !
  na pomembno knjigo – ki se tiče Primorske !
  Martin BRECELJ : Trojni umor .. v Trstu 1944.
  Avtor
  na osnovi temeljitih raziskal – navaja tudi
  – dokaze o nesodnih morilcih treh mladih Slovencev.
  Dokazani morilci so bili iz vrst KPS vodstva in KPS VOS. L.r. Janez K. KOMENDA

 • xtc

  Komunisti so lažnivci in prevaranti.

  • macon

   Komunisti so veleizdajalci slovenskega naroda.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!