Dijaki in študentje brez statusa, uredite si zavarovanje

Foto: STA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sporoča vsem dijakom in študentom, ki so dopolnili 18 let in se v šolskem letu 2016/17 ne bodo šolali ali pa so dopolnili 26 let, da si uredijo obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Oseba, ki je zavarovana kot družinski član, vendar se ob polnoletnosti ne šola več, neha izpolnjevati pogoje za zavarovanje kot družinski član. Obvezno zavarovanje si mora urediti po drugi podlagi.

Če ste zdravstveno zavarovani, lahko preverite na zelo enostaven način – kar preko SMS sporočila. SMS sporočilo pošljite na telefonsko številko 031 771 009. Vsebina sporočila je ključna beseda ZZ ter devetmestna ZZZS številka osebe, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. V sporočilu boste prejeli podatek, če imate urejeno tako obvezno kot dopolnilno zavarovanje.

Zavarovanje si vsi, ki padejo v to skupino kriterijev, lahko uredijo z vložitvijo prijave na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Od prijave naprej pa morajo sami plačevati zdravstveni prispevek.

V kolikor ne zmorete plačati sami, to stori občina
V kolikor je oseba brez statusa ali pa starejša od 26 let, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, prenehala izpolnjevati pogoje za zavarovanje, vendar pa izpolnjuje pogoje za denarno socialno pomoč, si lahko uredi zavarovanje z vložitvijo vloge za priznanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. To stori na pristojnem centru za socialno delo, prispevek za to zavarovanje pa plačuje kar občina, kjer ima prijavljena oseba stalno prebivališče.

M. S.