Igrajo se z življenji: Zdravniki ne vedo, s čim so se zastrupili gasilci, ker Kemis skriva podatke!

Foto: YouTube. Požar v Kemisu, 15. maja 2017.

Pred dvema tednoma smo poročali o zdravstvenih težavah gasilcev, ki so bili v času požara v Kemisu na Vrhniki prvi na prizorišču dogodka in so s svojim pogumom in znanjem preprečili še precej hujšo katastrofo. Pisali smo, da bi lahko v kemičnem obratu zagorelo še precej več nevarnih snovi, lahko bi prišlo do eksplozije v masi in posledične tragedije, a so ob nujnem sodelovanju direktorja Emila Nanuta gasilci še hujšo eksplozijo preprečili. Toda, čeprav so posredno rešili številna življenja, si gasilci še vedno niso povsem na jasnem, kakšna je usoda njihovih življenj, torej, kaj so tistega usodnega majskega večera vdihavali oziroma kakšne nevarne snovi je absorbiralo njihovo telo. Poročali smo, da so številni zaradi težav z dihanjem pomoč poiskali na Golniku, kar so skušali v Kemisu nato zanikati v popravku, ki so ga naslovili na naš medij. Zavajali so javnost, da nihče ni bil hospitaliziran, a to seveda še ne pomeni, da gasilci niso bili na Golniku in da niso čutili posledic vdihavanja strupenih snovi. Številni naši sogovorniki, ki so želeli ostati anonimni, so poročali o težavah z dihanjem, pekočem občutku v grlu in na jeziku, enemu so zdravniki celo dejali, da so njegova pljuča tako onesnažena, kot da bi kadil 40 let. A sogovornik pravi, da v življenju ni prižgal še nobene cigarete!

Na Novi24TV smo zdaj pridobili nove podatke, da so imeli težave z dihali tudi nekateri uslužbenci sosednjega Komunalnega podjetja Vrhnika, a se je njihova direktorica zganila prej kot Kemis in jih je poslala na preventivni zdravstveni pregled. Je pa tudi Kemis klonil pod medijskimi pritiski in gasilcem v navezi z državo omogočil zdravniške preglede pri prof. dr. Metodi Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Doktorico sicer zelo skrbi, ker Kemis ni priskrbel podatkov o tem, katere kemijske snovi so gorele, hkrati pa opozarja, da je šlo v zrak na stotine ali celo več tisoč strupenih kemijskih spojin. Ker tega verjetno nikoli ne bomo izvedeli, vsem Vrhničanom svetuje preventivni zdravstveni pregled, kot ga v teh dneh pri njej opravljajo najbolj izpostavljeni – torej gasilci.

Bili smo na obisku pri prof. dr. Metodi Dodič Fikfak na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, ki nam je potrdila, da na preglede vsak dan redno prihaja po 12 gasilcev. Ker jih je v gašenju požara v Kemisu, nekateri med njimi (o tem smo že pisali) niso bili ustrezno zaščiteni z dihalkami, sodelovalo skoraj 300, bodo pregledi potekali še v prvi polovici meseca julija. Dodič Fikfakovo izjemno veseli, ker so se gasilci na pobudo odzvali v velikem številu. Doktorico smo spraševali, na kakšen način potekajo pregledi, povedala nam je, da imajo pri ljudeh, ki so izpostavljeni požaru, na njenem inštitutu izkušnje predvsem s področja literature.

Foto: Nova24TV.

Na inštitutu se v svojih raziskavah opirajo na posledice rušenja dvojčkov v New Yorku in nesreče v Sevessu
“Naslanjamo se na rezultate preiskav na ljudeh, ki so 11. septembra leta 2001 prisostvovali rušenju dvojčkov v Svetovnem trgovinskem centru. Opiramo se tudi na raziskave po nesreči v Sevesu v Italiji in drugih večjih požarišč in nesreč, ko so ljudje izpostavljeni prašnim delcem in kemikalijam,”
pravi naša sogovornica, ki pojasnjuje, da se na zdravju prizadetih posledice kažejo v štirih različnih učinkih. Najprej zdravniki pričakujejo akutni učinek, ki je opazen v dneh in tednih neposredno po nesreči, medtem ko se subakutni učinek razvije šele po treh mesecih. Potem je govora še o odloženih učinkih, ki se pojavijo po nekaj letih, medtem ko so najpoznejši učinki vezani na nastanek rakavih obolenj, ki se pojavijo šele po več desetletjih.

Čeprav so gasilce začeli pregledovati šele po 13. juniju, slab mesec dni po nesreči, to vseeno ni prepozno, da ne bi zdravniki prepoznali določenih posledic akutne faze. Dodič Fikfakova težavo sicer vidi v tem, da slovenska zakonodaja ne predpisuje obveznih zdravstvenih pregledov po takšnih nepredvidenih nesrečah, zato je na ljudeh, da se v čim večjem številu odzovejo na ponujene zdravniške preglede.

Kemis zavaja javnost: Gasilci in komunalni delavci so res imeli težave z dihali, iskali so zdravniško pomoč
Kaj se je torej dogajalo z gasilci neposredno po nesreči? Na Novi24TV smo z nekaterimi, ki pa so zaradi določenih pritiskov višjih instanc želeli ostati anonimni, govorili o njihovih težavah z dihali, zdaj pa razkrivamo, da so nad podobnimi težavami tožili tudi posamezni zaposleni v sosednjem Komunalnem podjetju Vrhnika. Gre predvsem za tisto izmeno, ki je v času gašenja požara odpirala dodatne cevi za vodo in bila vdihavanju strupenih kemijskih snovi v ozračju najbolj izpostavljena. Dodič Fikfakova pravi, da je lahko akutni in subakutni prah, ki so ga gasilci in delavci vdihavali, povzročil vnetja malih dihalnih poti, ki se kaže kot bronhiolitis. Sicer na Golniku niso potrdili nobenega takšnega primera, čeprav so ljudje tožili nad oteženim dihanjem, pekočim občutkov v grlu, na jeziku in koži. Bojda je obstajal samo sum, da je lahko šlo za takšno bolezen. Po besedah Dodič Fikfakove je sicer še precej več ljudi kot na Golniku pomoč iskalo na centru za zastrupitve.

Delavci iz komunalnega podjetja so bili pregledani pri prof. dr. Frankovi, ki je ves čas v stiku s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa. Na pobudo direktorice komunalnega podjetja so tam naredili tudi določene meritve, ki jih je izvedel Inštitut Jožefa Stefana, a težava je v tem, ker so sprva naredili meritve samo ene snovi, ki se je dejansko sproščala pri gorenju v Kemisu. “Potem, ko so prostor očistili, se je koncentracija teh snovi po ponovnih meritvah spet povečala. Šlo je za živo srebro, ki pa je samo ena od tisočih snovi, ki so bile tisto noč izpuščene v zrak. Zato sem gospe direktorici priporočala, naj opravijo dodatne preiskave. Upam, da so me upoštevali,” je opozorila Metoda Dodič Fikfak. Po njenih besedah bi se namreč moral opraviti celoten “screening” vseh potencialno prisotnih snovi v ozračju. Samo tako bi namreč lahko izvedeli, katere snovi so konkretno bile prisotne in katera je bila dominantna. Zadevo smo želeli preveriti v komunalnem podjetju, a je direktorica do začetka julija na dopustu.

Dodič Fikfakova je požar v Kemisu primerjala tudi z znano nesrečo v mestu Seveso v Italiji. “Razlika je, da so imeli v Sevesu zgolj eno snov, ki se je sprostila v okolico in jo zastrupila, saj je bila njena koncentracija ogromna. Ljudje so tako že po enem tednu zbolevali, zastrupljeni so bili z dioksinom. Posledice so tam, kot veste, znane še danes. V Kemisu pa je gorelo na stotine ali celo na tisoče kemijskih snovi,” opozarja naša sogovornica, ki pojasnjuje, da lahko pri gorenju nastajajo tudi nove nevarne snovi. “Prvi dan, ko je v Kemisu gorelo, so nastajale ene snovi, v naslednjih dneh, ko je samo še tlelo, pa so nastajale popolnoma druge kemijske snovi!”

Foto: Nova24TV. Posledice požara so čistili delavci iz podjetja Drava.

Razočarana nad (ne)sodelovanjem Kemisa – Nanut ni sporočil, katere kemijske snovi so gorele, delo je zato zelo oteženo
Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa so bili zaradi zdravja gasilcev ves čas v navezi z direktorjem Kemisa, Emilom Nanutom, od katerega so zahtevali natančne podatke o tem, kaj je gorelo. Nad tistim, kar so dobili, so bili izjemno razočarani – direktor jim je namreč poslal tisto, kar je bilo na razpolago tudi novinarjem, torej ohlapne opise snovi, kar pa je premalo, da bi strokovnjaki vedeli, kaj je iz njih nastajalo pri gorenju.

“Naj bom konkretna. Če so nam napisali, da je gorela plastika, nam to popolnoma nič ne pomeni, saj poznamo ogromno vrst plastike. V Kemisu je bilo prisotnih na stotine snovi, za katere nimamo podatkov, kaj kemijsko sploh so. Moja funkcija kot zdravnice pa je takšna, da moram točno vedeti, čemu so bili ljudje izpostavljeni, saj samo tako lahko pri človeku natančno iščem, kaj lahko pričakujem. Tako pa imamo trenutno podatke samo o tem, kaj je bilo v Tojnici in po tem se zdaj usmerjamo,” pravi zdravnica. V Tojnici pa je bil po njenih besedah prisoten pravi “koktejl kancerogenov”. Ker so Tojnico čistili ljudje iz podjetja Drava, zdaj temeljito spremljajo tudi njih. Ocenjujejo, da bodo z večjo gotovostjo lahko iskali pravilen morebiten razvoj bolezni.

Gasilci tudi zdravnici potrdili nepravilnosti v Kemisu – Ni bilo obvezne požarne zaščite (šprinklerjev)
Strošek posameznega pregleda gasilca je sicer relativno nizek za takšno nesrečo, od 70 do 100 evrov. Gasilcem, ki so bili med najbolj izpostavljenimi, so vzeli še dodaten vzorec krvi in plazme, ki so jo zamrznili. “To pomeni, če se bi kdajkoli odkrilo, kaj je v Kemisu dejansko gorelo, kar pa močno dvomim, bi se lahko tudi čez 20 ali 30 let vrnili preučevati krvno sliko in ugotovili, koliko snovi je bilo prisotnih v krvi. Lahko bi bilo govora o nečem, na kar zdaj sploh nismo pomislili,” pravi zdravnica.

Naša sogovornica je tudi opozorila, da je bilo v Kemisu veliko nepravilnosti. Nad zabojniki, ki so goreli, bi namreč morali biti nameščeni šprinklerji, t. i. aktivna požarna zaščita, ki je sestavljena iz vodovodnega sistema, ki prek šprinklerskih črpalk zagotavlja zadosten tlak in pretok v sistem. Gasilci so ji potrdili, da tega niti po naključju ni bilo.

A kako priti do podatkov, kaj vse je še gorelo v Kemisu, ki jih Emil Nanut nima ali pa jih noče posredovati ne zdravnikom, ne javnosti? “Praktično nemogoče, zelo sem prepričana, da do teh podatkov nikoli ne bomo prišli. Ravno zato vsakega gasilca natančno sprašujemo o njegovi izpostavljenosti. Vsakega od tristotih vprašamo, kaj so gasili in če so to videli, toda vedeti morate, da je bilo zelo črno in da jih večina ni veliko videla.” V posameznih zabojnikih je bilo od 15 do 20 različnih snovi, mešanice kemikalij. Če pa bi bili pregledi opravljeni že v prvih treh dneh po požaru, pa bi lahko po mnenju Dodič Fikfakove ugotovili tudi, katera organska topila so gorela.

Foto: Nova24TV.

Vrhničani bi morali na pregled, saj nihče točno ne ve, kaj so vdihavali skozi meglo in kakšne so lahko posledice za zdravje
Zdravnica še meni, da bi Kemis absolutno moral imeti vse podatke. Ker tega ni, pa svojega dela na inštitutu ne morejo opraviti tako učinkovito, kot bi ga sicer. Zato je tudi težko pričakovati, da bo strah med Vrhničani pojenjal, če pa jim nihče točno ne pove, kaj so vdihavali, ko se je v noči na 16. maj nad njihovo mesto spustila megla, ki so jo vdihavali. Ni namreč skrivnost, da so se na molekule vode vezale številne strupene snovi v ozračju.

“Res je, nad Vrhniko se je naredila prava kupola. Ljudi, ki pridejo k nam na pregled, še vedno sprašujemo, kje so vonjali snovi, presenetljivo veliko pa mi jih je dejalo, da je bilo močnejši vonj zaznati zunaj Vrhnike, v okoliških vaseh, kot pa v samem mestu,” še dodaja Metoda Dodič Fikfak, ki zato prav vsem prebivalcem tega kontaminiranega območja svetuje, naj pridejo na podobne temeljite preglede, kot jih v teh dneh opravljajo gasilci. “Utopično pa je zdaj pričakovati, da bomo Vrhničanom odvzeli kri in takoj nekaj našli. Treba je odvzeti zelo dobro anamnezo in zelo dobre podatke o izpostavljenosti ter te ljudi dalj časa spremljati!”

Na Novi24TV smo sicer že pisali, da je vrhniški prostor s svojo kemijsko industrijo in tudi s svojo umazano kemijsko preteklostjo (zaradi industrije usnja) izjemno ekološko ogrožen, s čimer se strinja tudi naša sogovornica. Zato je toliko bolj pomembno vprašanje, ali bi Kemisu sploh smelo biti dovoljeno delati naprej. Ljudje se upirajo in želijo ustavitev tega strupenega kemičnega obrata, toda župan Stojan Jakin in država (Kemis je prek Gorenja v državni lasti) o čem takšnem ne želita niti slišati.

Najmanj, kar bi država morala narediti za Vrhničane, pa je po besedah Metode Dodič Fikfak to, da bi ljudi temeljito spremljala naslednjih 20 do 30 let, da se ne bi zgodilo tisto, kar se je zgodilo v primeru Industrije usnja Vrhnika (IUV), ko se je na posledice za zdravje prebivalcev preprosto pozabilo.

Foto: YouTube.

Nanut se ne želi pogovarjati z Novo24TV, poslal nam je zgolj popravek
Kemis smo ponovno pozvali, naj vendarle, če že nam novinarjem noče, vsaj zdravnikom sporoči natančne podatke o kemijskih spojinah, ki so gorele v njihovem obratu. Kaj in če nam bodo odgovorili, bomo poročali v prihodnjih dneh. Direktor Emil Nanut sicer vse od začetka junija, ko smo prvič objavili prispevek o težavah z zdravjem gasilcev in nepravilnostih v njegovem podjetju, ne želi govoriti z nami. Poslal nam je le popravek, v katerem med drugim trdi, da so navedbe naših anonimnih virov, da so v Kemisu goreli tudi dokazi o prepovedanih mamilarskih poslih, povsem neresnični, kar smo tudi objavili.

Toda določeni dvomi ostajajo – zakaj Kemis ne želi sporočiti javnosti, kaj vse je gorelo v njegovem obratu? Izvedeli smo, da so določeni pomembni posamezniki prejeli več anonimnih klicev iz Italije, ki namigujejo, da je Kemis sodeloval z neapeljsko mafijo Camorro, ki naj bi svoje odpadke prodajala tudi na Vrhniko. Virov še nismo uspeli preveriti, zato je nemogoče trditi, ali se v tem skriva kaj resnice. Zakaj je bil nadstrešek, za katerega je Kemis gradbeno dovoljenje dobil tri tedne pred nesrečo, na satelitskem posnetku viden že leta 2013, če pa v Kemisu trdijo, da niso imeli nobenih črnih gradenj? Bomo pa naše bralce o novih odkritjih v aferi Kemis na našem mediju še naprej podrobno obveščali.

T. F.

 • Duhec

  Potrošni material nima pravic…. gospodje v kravatah si vse dovolijo.

 • AlojzZ

  Gospodje v kravatah si dovoli vse, kar jim raja dovoli. Včasih je ta vse resnično vse. Sedaj pa na volitve, da volimo ****iste!

 • anzek

  Čudim se, da vsi odgovorni (Bobinac, Nanut,…) niso v preiskovalnem zaporu. Tu zelo, zelo smrdi po udbomafiji!!

  • Duhec

   Kako se lohk še sploh čemu čudiš???

   • tohuvabohu

    A si ti že slišala za retorične figure?

 • upornik22

  zakaj ste dovolil da pride kemis na vrhniko zdaj imate to na krožniku

 • dež

  Da je šlo za udbomafijsko trgovanje z nevarnimi odpadki je jasno. Nenazadnje na to kažejo tudi visoke koncentracije ostankov atrazina, ki se v SI ne uporablja že 15 let in popolna izguba spomina, za katere vrste nevarnih snovi je šlo. Da ni podatkov o tem, je pravljica za otroke.
  Jasno je tudi, da se pod sedanjo policijo in pravosodjem ne bo zgodilo nič, ker so del problema in ne del rešitve. Kar pa je najbolj zaskrbljujoče je to, da volivci ne spregledajo, da to državo vodijo kriminalci. Po zadnji aferi s pranjem denarja v NLB bi morali spregledati tudi najbolj butasti volivci. A sem prepričan, da temu ne bo tako, vsaj po zadnjih gostilniških debatah sodeč. Nisem prevelik optimist s tem v zvezi.

  • Anton

   Slovenci gledajo zgolj skozi denar in dokler bodo imeli korist od te države(leta 90 je bilo v javni upravi zaposlenih cca 8 tisoč zaposlenih, sedaj jih je60000, da o javnem sektorju e govorim), skratka, komunajre so si ustvarile vsa ta leta svoj volilni bazen, bodo ti volili za NŠE. Njih ne zanima ali so ti politiki , bolje rečeno politikantje spsosobni, skorumpirani balbla, eh ne, važn da imajo korist. Vse se začne pri denarju in konča pri denarju, to posebno velja za Slovence.Taka je reality na žalost.

   sarkazem press

   • dež

    Se strinjam, drži kot pribito, na vseh področjih. Ko temu dodaš še medijsko poneumljanje skozi desetletja, imamo kar imamo.
    Poznam cel kup krščansko vzgojenih ljudi, desnega političnega pola, ki so vsi po vrsti naročeni na Delo ali Dnevnik. Če jih vprašaš zakaj pojasnijo, da je tako že leta in ne bodo menjali. Na to, da na ta način financirajo levico niti pomislijo ne ali pa jih očitno ne moti. Ob takšnih butalcih pozitivnega obrata še dolgo ne bo.

    • Anton

     najbolj pa me pojezi ko nekdo reče da so vsi enako pokvarjen politiki, to je tko kot če bi reku da so vsi enako sposobni. in ja Janez Janša je očitno potemtakem vsaj enako kriv/(po stališču levakov je očigledno on glavni krivec če ne celo kar edini) za sedanje stanje v državi ne glede da je on vladal 4-5 let, ostalih 26-5 let pa komunajre-levaki.Argumenti levakov, katerih bi se jih sramoval še otročič v jaslih v vrtcu.

     in ja glede arbitraže, je jasno da bomo izgubili mi Slovenci, zakaj?, logično, ker smo pri AS(arbitrarnem sporazumu) od fundamenta (izodišča)vztrajali pri minimilističnih zahtevah, morali pa bi vzeti taktiko maksimilizma, kot vsak normalni pogajalec v praksi to počne,ko npr. prodajaš neko stvar, recimo star avto na netu, ne boš dal kot izhodišče minimalno ceno, princip tu pa bi moral biti enak, Vzeti bi morali maksimilistične zahteve podkrepljene na zgodovinskih, pravnih dejstvih.

     • dež

      O vprašanju vsegliharstva bi morda znali odgovoriti psihiatri. V vsakem primeru pa gre za čisti sadomazohizem.
      Kar se arbitraže tiče, so Hrvati po aferi Sekolec v win-win situaciji, pričakujem status quo. Me pa zanimajo odzivi tistih pomembnežev, ki so javno zagovarjali arbitražo, ker bo SI z njo v vsakem primeru izgubila.
      Peremo milijarde za Irance, koketiramo z Rusi, zavračamo ratifikacijo medn. sporazumov o totalitarizmih, da o HR obali in Dubrovniku ne govorim, če kdo pričakuje odločitev v škodo Hrvatov, je hudo neveden in naiven.

     • Anton

      .. kar bi vsak normalen opazovalec pri tej zgodbi pričakoval(minimalna zahteva) je to, da se k odgovornosti pokliče Jerneja Sekolica in Simone Drenik, ampak ne tega ni moč pričakovati, vsaj pod to vlado ne in ne pod tem sodstvom, Zakaj?, zato ker vrana , vrani ne izkljuje oči, oz bolje rečno NAŠ NAŠEMU ne gre v zelje, no vsaj dokler ne bo pričelo zmanjkovati denarja pri koritu, kar je moč pričakovati v bližnji prihodnosti, vendar to je že poglavje za drugo debato.

      sarkazem press

   • opazovalec

    brez sarkazma Anton. Podatki govorijo, da je bilo 1.5.2017 v državni upravi zaposlenih 30.588 ljudi, od tega 6.881 vojakov, podatki za 1.5.2005 so 34.822 in 7.025 vojakov.
    Ne pozabi, leta 1990 nismo bili država in nismo imeli zunanjega ministrstva, nismo imeli vojske, ne carine,…… Torej primerjaš hruške in jabolka, pa še napačne podatke navajaš. Za podatke poglej: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/zaposleni_v_drzavni_upravi/, da ne boš več širil potvorjenih informacij ali po domače laži.

 • VERZIFIKATOR

  Milo Selar

  HIŠNIŠKA OKOLJSKA ELEGIJA

  V bloku našem vse se je razlilo,
  v kleti se kar sámo nam je vžgalo,
  po požaru prav nič ni ostalo,
  kar se dolgo je ljudem tajilo.

  Rekli so, da vse je stran odteklo,
  zemlja se osnažila je sama
  in da ni potrebna takšna drama,
  saj nikogar vendar ni opeklo.

  “Ni nevarno,” so sosedje rekli,
  tisti, ki pri njih ni zagorelo,
  in mendá se vsem nam je le zdelo,
  da nekje okrog so štruklje pekli.

  “Kje je hišnik, po imenu Milo?”
  jeli smo se končno spraševati,
  “kam z odpadki, kam ostanke dati,
  kaj za vraga se nam je zgodilo?”

  Hišnik Milo tisti hip izgine,
  saje pravi, vzrok da so naduhe,
  pošlje le nekakšne ogleduhe,
  čaka da nevarnost sama mine.

  Milo Selar, prvi človek v hiši,
  ki smo stanovalci ga izbrali,
  lépo plačo hišniško mu dali,
  pravi, da o ognju prvič sliši.

  Smo ravnali bojda malomarno,
  bo zadevo treba preučiti,
  prej pa še opremo naročiti
  hišniško, da si odpre pisarno.

  Pravi, da smo res obremenjeni
  in da nam stvari bo s tem olajšal,
  ko v pisarni bo postopek skrajšal,
  zdaj o tem smo dobro poučeni.

  Ne verjel bi, kar se je zgodilo,
  če bilo bi kje v normalni družbi,
  vérujem pa, ker je v naši službi
  vsemogočni hišnik Selar Milo.

 • RealRevolution

  Na splosno gledano je treba poklicnim gasilcem dati vecje place.
  In zakaj drzava ne da prostovoljnim gasilcem vsaj nekaj honorarja,olajsave ali kaj podobnega?
  Toliko je teh menedzerjev in bankirjev,ki imajo po vec deset tisoc evrov nagrad letno itd…In malo bolj glavni si cene svojih nagrad postavljajo sami.
  In to astronomske.

 • PikaPolonica

  Ne morem verjet, da se dr. Metoda Dodič Fikfak oglasila. Bravo. Pohvalno. Stroka more na glas govoriti in delati v dobro ljudstva in ne neke pokvarjene klike.

  • Fogglof Tunnek

   Pa bi bila Metoda Dodič za fikat ali fakat?…Fak, kak sn jas nor :)

   • PikaPolonica

    Ona je uglajena gospa dr. in te prosim, da se temu primerno obnašaš.

  • Fogglof Tunnek

   Čuj Pikica… Ich hätte Bock auf noch “nen Fik.”

   • PikaPolonica

    Glavna kunstrukcija ti v glav fali.
    Sej mi te je fajn brat, ampak včasih si res zoprn.

  • Jaz pa se nič ne čudim, da se je oglasila. Sem samo čakala, kdaj se bo pojavila v tem primeru in jim dala lekcijo.
   Dr. Dodič Fikfakova je pri svojem delu dosledna in neizprosna. Vse v dobro pacienta.

 • opazovalec

  @ MDF: “Razlika je, da so imeli v Sevesu zgolj eno snov, ki se je sprostila
  v okolico in jo zastrupila, saj je bila njena koncentracija ogromna.
  Ljudje so tako že po enem tednu zbolevali, zastrupljeni so bili z
  dioksinom. Posledice so tam, kot veste, znane še danes”

  Ampak jih dohtarca MDF (ali novinar) ne pove, ker rezultat ne potrjuje njenih predpostavk o strahoviti nevarnosti. Po 20 letih spremljanja obolevnosti za rakom (dioksinini so namreč spoznani za rakotvorne) ni med primerjanimi 3 grupami velikosti po nekaj tisoč ljudi (močno kontaminirani, pojavile so se klor akne, malo konrtaminirani in referenčna skupina nekontaminiranih z dioksini) nobene statistično pomebne razlike. Vsekakor pa je v vseh treh skupinah pričakovana smrtnost 100%.

  Sicer je pa zanimiv članek v včerajšnem DELU, kjer neka gospa govori kako so okoličani vznemirjeni zaradi pomanjkanja informacij. Zdravniški pregled je namreč odkril “BP” (brez posebnosti). Ali pa kako jih vznemirjajo analize okolja, po katerih so rezultati kontaminacij s teškimi kovinami pod mejnimi vrednostmi, vendar jih skrbi dolgoročen vpliv….

  PS: Mejna imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu: mejna vrednost) je
  gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se
  zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri se ne
  poslabšuje kakovost podtalnice ter rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki
  ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi.

  • PikaPolonica

   Predvsem me skrbi za gasilce, ki so bili ob gašenju direktno izpostavljeni.

   • opazovalec

    Človek bi predvsem pričakoval, da gasilci vedo, kako se zavarovati. Vsi najbolj izpostavljeni so pa sodeč na posnetke imeli izolacijske dihalne aparate.

    • PikaPolonica

     Lej ne vem če so imeli primerno opremo in ali je bilo te opreme dovolj za vse. Ne vem.

 • totex39

  To je pri nas velika svinjarija, ko pride do katastrofe velikih razsežnosti se krivci poskrijejo in enostavno ne odgovarjajo za nastale probleme, ljudi pa pustijo v nemilosti, češ rešujte se sami. V glavnem pri nas na vseh področjih deluje mafija.

  • Hvala Bogu, da imamo internet. Marsikatera zadeva je postala po njegovi zaslugi že prozorna, le te barabe se ne bojijo nič več, ker jih je postalo že preveč, ki dobro živijo na račun svinjarij – zato pa nam uvažajo skrivaj še migrante, da jim ne zmanjka volilne baze.

  • montyamp

   Kaka mafija ???
   Banditi , po intelektualcu Hitlerju .

 • althar

  Vse bo počasi prišlo na plan, tudi nelegalno skladiščene kemikalije. Papirje lahko uničiš, vzorcev v tleh in v ljudeh pa ne moreš.

  • Airways

   Ja, bo prišlo. Ampak takrat bodo glave že bolj hladne…

 • tarantela

  Dokler ne boste objavili imen ljudi, ki so oboleli, je tole zgolj natolcevanje. Če so šli na preventivni pregled, je to dobro, ne pomeni pa še, da so zboleli.
  P.s.:
  Na sliki zgajani nikjer Kemisa.

  • Ryuk

   Imena žrtev nas prav nič ne zanimajo. Imena odgovornih pač.
   Je še vedno tako, da se zdravstvenih podatkov ne razkriva.
   PS: Še enkrat si oglej članek.

  • montyamp
  • Olga

   Zaradi vas bodo zboleli na ukaz! Rakasta obolenja izbruhnejo leta po izpostavljenosti in če ne bodo zdravniki zabeležili že akutnih simptomov kmalu po izpostavljenosti, bo naše skorumpirano sodstvo ob izbruhu bolezni in invalidnosti “nepristrsnsko’ ugotovilo, da “ni dokazov” in ni “povezav”!
   V Italiji so še desetletja po izpostavljenosti ugotavljali tudi okvare otrok mater, ki so bile izpostavljene! Deformacije udov….

 • Ana Job

  Kako prikladno! Zažgati pridelovalnico mamil. Praktično in dosledno, pa še zelo preprosto. Koga pa briga tistih par ljudi okrog??? Važno, da so dokazi uničeni. Požigi tovarn v Sloveniji so postali ustaljena praksa.

  • opazovalec

   Kako pa veš, da so PRIDELOVALI mamila (pridelováti -újem nedov. (á ȗ) pridobivati z gojenjem rastline, rastlin: pridelovati krompir in žito; v obmorskih krajih pridelujejo južno sadje // pridobivati z gojenjem česa sploh: pridelovati mleko in volno; pridelujejo čedalje manj medu ♪) Jaz na območju Kemisa nisem videl nobenih visokih “travc”. In če bi gorele travce iz katerih se pri nas da pridelovati (na pol legalizirano) mamilo ne bi bilo nekih posebnih okoljskih problemov, le ljudje bi bili bolj židane volje!

   • Ana Job

    Mogoče sem se z besedo “pridelovali” izrazila neprimerno, ker je to res omejeno na pridelovanje konoplje, hahaha. Kemične tovarne pridobivajo mamila sintetično, ker imajo vso primerno opremo za destilacijo in podobne priprave.

    • opazovalec

     Predvsem pa ni problem v samem izrazoslovju, mislim da je osnovni problem v nakladanju, kajti obtoževati nekoga, da izdeluje/predeluje/prideluje mamila je pravno zelo huda zadeva in se mirne duše lahko konča na sodišču, kjer pa potrebuješ (oziroma bi potreboval medij, ki širi take govorice) močne obremenilne dokaze. Potem je pa jok in stok, ko se plača desettisoče€ odškodnine….. Ampak dokazov še ni bilo objavljenih, in jih verjetno tudi NI.

     • Ana Job

      Pejt se solit. “Nikjer ni nobenih dokazov” , pa čudno, vse firme so uničene in pokradene. Oporoke se kradejo, kar direktno na sodiščih. Verjamem pa, da sodišča delajo v smislu nekakšnega udbovskega privatnega sektorja, ki dela izključno za Udbo, nesposobna policija pa pomaga. Briga mene kaj počne ta Kemis, itak znate vse fino zatučkati, če ne se pa še koga okrog spravi in je zadeva fino rešena. In me tvoje mnenje en drek briga.

   • montyamp
    • opazovalec

     Čuj ti, jaz živim v okolici Vrhnike in nikoli nisem videl na območju Kemisa nobenih “travc”. Travce se namreč PRIDELUJE, mamila se pa PREDELUJE iz razno raznih substanc, naravnih kot recimo koka ali mak, ali povsem sintetičnih. Le kje si se ti kleni Slovenec učil materinega jezika!?
     vsekakor si pa poglej razliko v SSKJ

     • montyamp

      BET9N-BETON-BETON
      BERI-BERI-BERI :
      V Italiji dobiš za 50 kg doživljenjsko, za 2,2 toni bi bilo 50
      doživljenjskih in greš 50 m pod zemljo. Nikoli več ne vidiš sonca. Mi
      smo pa delali 20 do 30 ton kokaina mesečno. Mesečno!” ponovi zaprti balkanski bojevnik.
      Večkrat je manjkalo prav teh substanc, ki so se kupovale v Plivi,
      Galeniki, v raznoraznih beograjskih vojnih inštitutih, uvažalo se jih je
      iz Indije, saj ima Indija močno farmacevtsko industrijo. In to se je
      mešalo z mešalkami za beton. Iz 2,2 tone kokaina dobiš 6,6 tone in če ga
      prodajaš po 100 evrov na gram, je to 660 milijonov evrov. Zaradi tega
      se mi tako igramo z milijoni, 20 milijonov sem, 100 milijonov tja.
      Razumete?” Martinčić ponovi, da ima pričo, kdo je nesel milijone sodnici, in bo to tudi na obravnavi.

    • Ana Job

     Živi v svojem svetu, kjer živijo že 75 let in ne bo dolgo, ko jih bomo odtrgali stran korita, ki ga onesnažujejo s svojimi strupenimi gobci.

 • Demonkrat
 • Osti jarej

  NOČE ?????!!!….bi v avstriji ne hotel!!!

  mater,kakšno državo nam je spocala politika….pfej

 • Olga

  Zakaj so direktorji v podjetjih? Kemis? Gorenje? Da prejemajo sanjske plače?! Kje je njihova odgovornost?!
  Mafijska država sodeluje z mafijo?!!!
  Kdo bo odgovoren za genetske okvare v prihodnosti rojenih otrok mater izpostavljenih tej ekološki katastrofi????

  • Bozz

   Potem, ko se bodo pojavile genetske okvare bodo pa rekli, da je to Zika virus, ki v resnici sploh ni nevaren oz. ne povzroča tega česar so mu naprtili v Južni Ameriki, da so prikrili kaj se tam dogaja glede kemikalij v škropivih, itd..

 • garfi

  levićarski sovražni molk

 • lojzek

  Bilo bi potrebno,da bi temu direktorju glavo privili malo v primež in bi takoj zapel kaj vse za ene strupe so imeli in kaj so delali za Italijansko mafijo.Samo grobo ga privit zakaj sedaj morajo trpet gasilci in prebivalci on si pa briše roke.

  • Anton

   ta direktorček je zgolj kmet na šahovnici, glavni akterji so sedaj potuhnjeni, se vprašaš, kje je presvetli Bobinac glavni direktor podjetja Gorenje ves ta čas nahaja pri tej zgodbi. ali je sploh prišel osebno v Vrhniko, kot vem ne, še pisno korespodenco ni sestavil sam, so mu jo njegovi svetovalci sestavili i on je zgolj podpisal in poslali v Vrhniko. V vsem tem se vidi ignoranca, nespoštljivost, aroganca balbala do prebivalcev Vrhnike.In ja očito standardi celajjo zgoilj za nas navadno rajo, ko gradiš hišo moraš vse predhodnje dokumente(gradnjo dokumentacijo) priskrbeti predhodno, tu pa je očitno zadeva šla mimo pravnih, strokovnih standardev in je postavljena diamentralno, torej pri kemisu so dokumentacijo priskrbeli, ko je hala bila že postavljena, torej naknadno. Toliko o načinu upoštevanja pravnih stadardov.Pa odplr sem zgolj eno dilemo pri vsej tej zgodbi, lahko vam jih odprem še “100”, kje vse so bile še kršene pravne, socialne,človeške balbala pravice delodajalca do prebivalcev Vrhnike, vse do tega da niso upoštevali(dosledno) predpisov, pa da ne odpiram zadeve iz varstva podatkov, področje IT security, zaščita podjetja od strani varnistnikov, kamere in še in še, ap navsezadnje sumljivo izvedena analiza podatkov, glede kontaminacije zemljišč, skratka monitoring kot vem ni bil v celoti izveden oz izveden na nestrokoven način., akr je spet hudo sumljivo.

 • Franc Šink

  Tisti izve zadnji ki bi moral prvi.T.j gasilci in zdravniki.Ampak važno je da ve banda.

 • Hanza Gorenjski

  Golazen levajzerska je pač pokvarjena. Jebe se jim za narod.

 • Olga

  Dr. Dodič Fikfak čestitke! V prvih vrstah za zdravje! Ne boji se izpostaviti! Čimveč takih zdravnikov, sodnikov, novinarjev, politikov… !

  • gogopram

   Ne, strahu pa res ne pozna, ko gre za ogrožanje zdravja pacientov.

   • Olga

    Na medicini dela “ogroža” zdravje pacientov? Kako?

 • PG

  Koga briga za ljudi, spornih odpadkov so se pa le znebili na super poceni način!

 • montyamp

  Večkrat je manjkalo prav teh substanc, ki so se kupovale v Plivi,
  Galeniki, v raznoraznih beograjskih vojnih inštitutih, uvažalo se jih je
  iz Indije, saj ima Indija močno farmacevtsko industrijo. In to se je
  mešalo z mešalkami za beton. Iz 2,2 tone kokaina dobiš 6,6 tone in če ga
  prodajaš po 100 evrov na gram, je to 660 milijonov evrov. Zaradi tega
  se mi tako igramo z milijoni, 20 milijonov sem, 100 milijonov tja.
  Razumete?” Martinčić ponovi, da ima pričo, kdo je nesel milijone sodnici, in bo to tudi na obravnavi.

  • gogopram

   Kje pa so mešali ta ……..beton + ……. ? V sosednjem kamnolomu ?

 • gogopram

  Nanutu drži roko Jakin . To je dejstvo.
  Ker je Jakin župan in tudi sodni izvedenec, še kako dobro ve, kaj sme biti in kaj NE ter KAJ dejansko JE:

  Še kako dobro vedo, kako so skupaj “fajfali”, ampak ta demenca ………

 • Antonius

  Spominjam se železniške nesreče v Srbiji, ko je vlak naletel na avtobus poln šolarjev. Zaporničar je prespal svojo dolžnost in posledično povzročil nesrečo z mrtvimi otroki.
  Takoj je stekel postopek in zaporničar je končal v zaporu.
  Takrat, v šestdesetih letih se je zgodila grožnja državi, da bodo železničarski štrajk speljali v celi Titovi komunistični Jugoslaviji, če bodo zaporničarja obsodili. Niso ga obsodili. Železničarji so stopili skupaj in podprli nesrečnika, ker možakar dokazano ni bil zamenjan na delovnem mestu skoraj dva dni.
  Nekaj podobnega bi si morali izmisliti tudi naši spoštovani Gasilci. V kolikor ne bodo ustrezne državne službe obelodanile podatkov, kaj je gasilce med požarom zastrupljalo, bodo organizirano speljali vseslovenski štrajk in se na daleč izognili gašenju vseh požarov v podjetjih, kjer ima solastništvo država. Stavko bi moral podpreti tudi vsa prostovoljna gasilska društva.
  Ker imajo Gasilci korajžo in znanje, da se spoprimejo z ognjem, naj svojo korajžo pokažejo še vpletenim državnim inštitucijam in slovenski vladi.
  Rad bi videl, če bi se upali komu izmed Gasilcev dati odpoved.

  • Anton

   vsi podatki so šli skupaj z ostalimi “uskladiščenim blagom” k vragu, ups v zrak,kot pravijo podatke niso imeli skladiščene na zunanjem disku oz v načinu cloud storinga, no vsaj tako pravijo, nebi pa bil nič presenečen, da se lažejo(nebi bilo ne prvič ne zadnjič s strani levakov), ter da informacije imajo nekje skrite na nekem disku in ga nočejo kot ti praviš obelodaniti širši javnosti/javnosti.

   • Antonius

    Poznam operativnega kemika z najvišjim izobrazbenim nazivom, zaposlenega v slovenski vojski, ki mi je podrobno razložil, zakaj njihovih strokovnjakov niso spustili zraven.
    Iz praha se rodimo in v prah se povrnemo. Na obrnjeni način se da kemijsko ugotoviti, kaj kemičnega, se je v “prah” spreminjalo in zastrupljalo.
    Podrobne kemične analize lahko po izračunih dolžine požara ugotovijo celo približno maso materiala, ki je zgorel.
    Gasilci bi morali uresničiti svojo grožnjo, pa bi v odgovor grožnji, letele glave od vladnih navzdol.

 • Bozz

  “Doktorico sicer zelo skrbi, ker Kemis ni priskrbel podatkov o tem, katere kemijske snovi so gorele, hkrati pa opozarja, da je šlo v zrak na stotine ali celo več tisoč strupenih kemijskih spojin.”

  To, da ji niso povedali katere stvari so gorele, še ne pomeni, da v krvi gasilcev ali v tkivih, ne bo nič našla. Naj objavi rezultate krvnih raziskav, itd. To verjetno ne bo storila zaradi pritiska na njo.

  Drugače pa dejstvo je, da zdravniki oz. moderna medicina, ki je fokusirana samo na dobiček, ni bila zmožna pomagati tistim v ZDA, ki so bili neposredno prizadeti zaradi 9/11. V 9. letih, do 2010 je umrlo že 900 gasilcev/policistov za rakom. Sodobna medicina jim ni mogla pomagati.

  Ljudje ste preveč odvisni od sodobne farmacije in ne razširjate svojih obzorij z alternativno medicino, ki še kako lahko pomaga v takih primerih, če pa vam že kdo hoče pomagati in vam svetuje, ga pa označite za šarlatana. Tako dobro vam je sodobna medicina oprala možgane.

 • Airways

  Primer Kemis-a zna prostovoljne gasilce zabremzat. Takole tvegajo življenje in svoje lastno zdravje na koncu bodo invalidi in pa še hudo bolni, ko se ščiti nekdo… Res grozno in nesramno od oblasti! Se vidi, da je vodstvo Slovenije se pravi vlada, gnilo in antislovensko. Za tak primer bi v tujini že pela ulica!

 • hribovc

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!