Intervju z vrhovnim sodnikom Janom Zobcem: Stanje nekaterih služb na vrhovnem sodišču je v zadnjih devetih letih nazadovalo – kot bi prišel v krčmo nekje v zakotju ali pa v vojašnico JLA

Vrhovni sodnik Jan Zobec. (Foto: Demokracija)

“In če namesto v sojenje, v opravljanje ustavne vloge vrhovnega sodišča, se pravi v  kvalitetno produkcijo živega prava, precedensov, ki bi bili svetilnik v pravu, investiraš v dvomljive, veliko-denarja-požirajoče službe in projekte, ki so bolj ali manj sami sebi namen, imaš na koncu kljub vsemu trudu in požrtvovalnosti ter poklicni kvaliteti vrhovnih sodnikov nekvalitetno živo pravo. Sicer pa ima zelo prav kolega akademik, ki pravi: Šibko sodstvo, močna mafija,” nam v pogovoru pove vrhovni sodnik Jan Zobec.

Leta 1978 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Takoj po diplomi se je zaposlil kot sodni pripravnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani in bil po opravljenem pravosodnem izpitu leta 1981 izvoljen na mesto sodnika Temeljnega sodišča v Kopru, leta 1985 pa na mesto sodnika Višjega sodišča v Kopru. Sodniški poklic je nato od začetka leta 1992 nadaljeval na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je z odločbo Sodnega sveta Republike Slovenije z dne 13. 4. 1995 pridobil naziv svetnika. Maja 2003 je postal vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Med letoma 2008 in 2017 je opravljal funkcijo ustavnega sodnika. Pred pol leta se je vrnil na Vrhovno sodišče Republike Slovenije kot vrhovni sodnik.

Gospod Zobec, se počutite varno na delovnem mestu?
Seveda. Vsekakor.

(Smeh.) Kaj se je pravzaprav dogajalo pri vhodu na sodišče?
To sem sicer že večkrat pojasnil. Ni treba, da ponavljam. Vendar tisto, kar je tu bistveno, je dejstvo, da strogi varnostni pregledi ob vstopanju zaposlenih skozi glavni vhod niso namenjeni varnosti. Pri stranskem vhodu nas nihče ne pregleduje, čeprav detektorji zaznavajo kovine, zvonijo, žvižgajo, utripajo, pa se za to nihče od tam navzočih varnostnikov ne zmeni. Isti varnostniki nas pri glavnem vhodu temeljito pregledujejo. Obstaja še tretji vhod, čez dvorišče. Skozi ta vhod, ki je namenjen tudi dostavi in ki ga nihče ne nadzoruje, lahko pripelješ kombi, poln razstreliva. Čemu so torej namenjeni varnostni pregledi pri glavnem vhodu? Kakšen je smisel obveznega dnevnega izpostavljanja zdravju škodljivemu sevanju? In zakaj pravosodni policisti – pazniki tistih zaposlenih, ki so na posebnem seznamu, ne pregledujejo? Nič nimam seveda proti temu, da teh ne pregledujejo, mislim pa, da nikogar, ki smo v tej stavbi zaposleni, ne bi smeli pregledovati, tako kot nas ne pregledujejo pri vstopanju skozi stranski vhod.

Po preverjanju konflikta, kar je izvedla uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, ki jo vodi Jože Podržaj, sodi pa pod pravosodno ministrstvo Gorana Klemenčiča, so ugotovili, da je policist oziroma varnostnik ravnal »zakonito, sorazmerno in strokovno pravilno«. Komentar?
Ta komisija ni niti nevtralna niti nepristranska. Tudi v svoj »postopek« me niso vključili. Za njihove ugotovitve sem izvedel šele od novinarjev. Veste, devet let sem delal na ustavnem sodišču. Vsakodnevno sem se ukvarjal s testom sorazmernosti in testom legitimnosti. Nekaj vem o teh rečeh. Zato z njihovo komisijo ne mislim polemizirati o načelu sorazmernosti. Ravnanje, ki ga pristransko zagovarjajo, sodijo namreč sami sebi, pade že na testu legitimnosti, saj cilj ni bil varovanje, ampak poniževanje sodnikov. Sodniki in drugi zaposleni, kot sem malo prej dejal, lahko mirno vstopamo skozi stranski vhod, kjer nas isti varnostniki ne pregledujejo, pri vstopanju skozi glavni vhod pa nas natančno pregledujejo. Razlog torej ni varnost, saj če bi kdorkoli hotel vnesti razstrelivo, bi ga nemoteno vnesel skozi stranski vhod. Razlog je torej poniževanje ali pa povzročanje škode zdravju, saj se moramo najmanj dvakrat dnevno podvreči rentgenskemu sevanju. Pri nekom, ki pride na sodišče samo občasno, je drugače. Če pa si tu zaposlen, se moraš večkrat dnevno izpostavljati rentgenskemu sevanju, kar je zdravju škodljivo. In še nekaj, obstaja seznam sodnikov in nekakšnih administrativnih mogulov, ki jih ne pregledujejo. Zakaj? Zato, da se pokaže, kdo je v njihovi percepciji manj vreden in kdo je tu ‘the boss’, šef. V državi, utemeljeni na vladavini prava, bi bil tak odnos do sodnikov, tu sicer ne mislim predsednika vrhovnega sodišča, on se je spodobno in korektno odzval, nedostojen, nesprejemljiv, avtokratski in žaljiv do vseh sodnikov, tudi do svetovalcev in končno do vseh zaposlenih. Ne razumem, zakaj se nad nami izvaja nasilje izpostavljanja rentgenskim žarkom vsakokrat, ko pridemo v to stavbo.

Novinarski kolega Peter Jančič je na svojem blogu zapisal, da mu je Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo prošnjo, da bi mu posredovali posnetke varnostnih kamer prej omenjenega dogodka. Na to sodišče so ga za pridobitev posnetkov napotili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer so ugotovili, kot že rečeno, da je policist ravnal »zakonito, sorazmerno in strokovno pravilno«, nato pa dodali, da »po zakonu o varstvu osebnih podatkov posnetkov ne smejo objaviti, vsekakor pa ima javnost pravico do objektivne obveščenosti«. Pripisali so še: »Prizadevanje za spoštovanje ustavnih pravic vseh državljanov bo zato po našem mnenju vrhovni sodnik Zobec najbolje izkazal tako, če poda soglasje za javno objavo posnetega dogodka.« Kaj menite?
Ne vem, na katere ustavne pravice vseh državljanov tu mislijo. Jaz sem bil tisti, ki je bil v sodni palači na poti v svojo sobo žrtev napada policista. In tudi ne vem, v čem naj bi tak posnetek pripomogel k smislu pregledovanja vrhovnih sodnikov in drugih zaposlenih, ki, kot sem že pojasnil, nikakor ni v zagotavljanju varnosti. Zgodovina nam je večkrat pokazala, kam lahko pripelje slepo izvrševanje ukazov.

Gre namreč za to, da trdijo, da vas varnostnik ni napadel.
Ne vem, kaj nekateri trdijo. Sam sem že večkrat povedal, da se je pognal za menoj in me nekje blizu dvigala prijel za laket ter da sem se moral zato namesto v svojo sobo vrniti proti rentgenu, ki ga, kot veste, že iz zdravstvenih razlogov odklanjam. Večkrat sem tudi pojasnil, da je nam, sodnikom, zaupana velika odgovornost odločati o usodi ljudi, nismo pa vredni zaupanja, da bi brez rentgenskega pregleda vstopali v sodno stavbo.

Kaj pa menite o dejanju predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika, ki je pozornost javnosti pritegnil, ker je zbiral podpise proti vašemu ravnanju, ko ste se oglasili v medijih?
Pozdravljam to dejanje, saj je prineslo dobro novico – je namreč razkrilo in potrdilo, da se ogromna večina okrožnih sodnic in sodnikov zaveda svoje avtonomnosti, samostojnosti in da se ne pustijo manipulirati ter obravnavati kot ponižni in ubogljivi uradniki in bi na ukaz predsednika podpisovali neko peticijo, ki ni vredna komentarja. Izkazuje namreč nepoznavanje izražanja s simboli, nerazumevanje metafore služinčad. In kar je še huje, podcenjuje pamet kolegov sodnikov, z ukazovalnim tonom, s katerim se obrača na vodje oddelkov, pa kaže prezir njihove avtonomije, samostojnosti in neodvisnosti. Zelo sem vesel, da velika večina ni klonila, ni upognila svojega hrbta, ni zatajila svoje pameti in peticije ni podpisala. Ogromna večina je ohranila dostojnost, sodniško dostojanstvo, neodvisnost in avtonomijo.

Slišala sem, da se sodniki bojijo, da bi zaradi vašega incidenta dobili elektronske kartice in posredno nadzor nad navzočnostjo na delovnem mestu.
Tudi, če bi dobili »pametne« kartice, s tem ne bi mogli nadzirati navzočnosti sodnikov na sodišču. Ve se, kdaj mora biti sodnik navzoč na sodišču: ko ima obravnave, seje, posvetovanja s svetovalci, sestanke ipd. Kje pa sodnik dela, kje študira zadeve, kje piše sodbe, se pripravlja na obravnave, seje itd., je stvar vsakega sodnika in je del njegove neodvisnosti. O tem se je že pred desetletji nemško zvezno ustavno sodišče izreklo, da spada v sodniško neodvisnost tudi razpolaganje s časom: kdaj, kje in kako bo sodnik delal, študiral zadeve, pisal sodbe. Ve pa se, kdaj ima sodnik obravnave, sejo, konzultacije z drugimi sodniki, s svetovalci. Predpisovati, od kdaj do kdaj mora sedeti na točno določenem stolu, v točno določeni sobi, pa bi pomenilo, da je bistvo njegovega dela sedenje na nekem stolu v neki sobi od 8. do 16. ure.

Če potegneva črto pod tem dogodkom, v neki kolumni ste napisali Živalska farma na Tavčarjevi 9. Čemu tak naslov?
Ker vidim izrazito analogijo z Orwellovo zgodbo o živalski farmi.

Foto: Demokracija

Pred nedavnim se je vaš mandat na ustavnem sodišču iztekel. Sedaj ste sodnik na vrhovnem sodišču in sodite v civilnih zadevah. Kako ocenjujete delo na ustavnem sodišču?
Lahko rečem, da je bil to vrhunec moje kariere, obdobje, ki se ga bom z veseljem in s ponosom spominjal. To je bilo tudi obdobje intenzivnega učenja − od svojih kolegov sodnic in sodnikov ter svetovalk in svetovalcev – pa tudi velika življenjska šola. To je bilo obdobje, ko smo s skupnimi močmi dali, prepričan sem, da vsak od nas, svoj najboljši prispevek k utrditvi in razvoju vsaj nominalne ustavne demokracije.

Kako gledate na slovensko sodstvo na splošno? Je še v šahu nekega starega sistema? V kakšni kondiciji je na splošno pravna država in ustavna demokracija?
Večplastno vprašanje. Ustavna demokracija ni odvisna le od ustavnega sodišča, sodstva in posameznih sodnikov. Odvisna je od celotnega sistema. Če govorimo o sodstvu, zlasti o ustavnem sodišču, velja tisto, kar je že pred več kot dvesto leti napisal Alexander Hamilton v Federal Papers, mislim, da št. 78 (Federalistični spisi, op. p.): Sodstvo je najšibkejša veja oblasti. Nima ne denarnice niti meča. Ima samo argumente. Ti argumenti se premalo slišijo in naše odločbe ostanejo brez refleksije, celo neizvršene.

To je tudi moje naslednje vprašanje, kako komentirate spreminjanje ustave za izigravanje ustavnih odločb.
Spreminjanje ustave samo zaradi izigravanja ustavnih odločb je protiustavno. Sprejeti tak ustavni amandma z edinim namenom izigrati odločbo ustavnega sodišča, in to z znižanjem ravni človekovih pravic, sledi nedopustnemu cilju. To je zloraba oblasti. Tak ustavni amandma bi bil protiustaven. Mislim, da se nekateri od tistih, ki imajo ustavodajno oblast, tega zavedajo in da so od te ideje že odstopili.

Se je torej v času vlade doktorja prava Mira Cerarja stanje demokracije poslabšalo?
To oceno prepuščam drugim, dejstva pa so neizprosna. Omenili ste neizvršitev odločbe ustavnega sodišča, ki je kronski dokaz pohabljanja ustavne demokracije. Neizvršitev odločbe ustavnega sodišča pomeni drobno ukinitev ustavnega sodišča, ukinitev v tistem delu, v katerem je ustavno sodišče to odločbo izreklo. To je prvi korak k demontaži ustavne demokracije. Kot nekdanjega ustavnega sodnika me najbolj skrbi prav neizvršitev odločbe ustavnega sodišča.

Čemu pripisujete vse to izigravanje? Gre za ohranjaje režima? Česa se bojijo?
Ne vem, česa se bojijo. Bolje bi bilo, da bi vprašali njih. Da bi zasledovali kake javnofinančne cilje, da bi jim šlo za interese davkoplačevalcev, v to ne verjamem, saj znesek ni tako velik. Je neprimerljivo manjši, kot so mnogi drugi, na primer javnofinančna pomoč državnim bankam, da ne omenjam različnih žilnih opornic in marsičesa drugega. Še več, zasebne šole pomenijo celo razbremenitev davkoplačevalcev. Če bi imeli v celoti zasebno šolstvo, bi bili davkoplačevalci razbremenjeni vseh investicij v zasebno šolstvo. Davkoplačevalcem ne bi bilo treba plačevati graditve in vzdrževanja šolskih  stavb, plačevali bi samo osnovne programe izobraževanja. To je vendar prijazno do davkoplačevalcev, se vam ne zdi? Kaj je tisto, kar moti oblastnike, res ne vem. Ravnokar imam na mizi knjigo Bálinta Magyara Post-Communist Mafia State: The Case of Hungary (Postkomunistična mafijska država: Primer Madžarske, op. p.), ki obravnava stanje demokracije, bolje avtokracije na Madžarskem, Orbanov režim in ustavni puč, ki ga je izpeljal pred sedmimi leti. Ko berete to knjigo, ugotovite, da to niti ni tranzicija, odstop od liberalne demokracije, ampak da gre za posebno obliko avtokracije. Ko prebiraš knjigo, opažaš zanimive podobnosti s Slovenijo. Razlika je pravzaprav samo v površinski ideologiji. V Sloveniji je ta ideologija, s katero vladajoči upravičujejo svoje vladanje, leva, če rečemo temu tako. Socialistična, komunistična. Na Madžarskem pa je nacionalistična, konservativna, desničarska. Gre samo za to, kaj je v njihovi prevladujoči moralni nacionalni DNK zapisano. V Sloveniji je zaradi nekih zgodovinskih razlogov ta zapis bolj egalitarno-socialističen, na trenutke tudi boljševističen, ker je bil slovenski komunizem avtohton. A to je samo slepilo. Tisto, kar je pomembno, je, kako oblast deluje. Gre samo za moč, oblast in denar. Omenjena knjiga je zelo poučna – še zlasti za nas. V njej boste našli zanimive podobnosti. Naj bo to poziv pravnikom, tudi sociologom, predvsem pravnim sociologom, da tudi tu v Sloveniji naredimo podoben teoretičen raziskovalni projekt, kot ga je izpeljal Bálint Magyar. Njegovo knjigo je izdala Central European University (CEU), ki pa zelo moti neko drugo politično opcijo pri nas.

Pojdiva še malce naprej, k ustavni obtožbi zoper predsednika vlade Mira Cerarja, ki jo je zaradi primera sirskega begunca Ahmada Šamija sredi novembra lani vložila največja opozicijska stranka, ustavno sodišče pa se z njo ne bo ukvarjalo.
Premalo poznam okoliščine primera Ahmada Šamija in kaj se je dogajalo v sodnih postopkih. Ne poznam, kakšne pristojnosti ima tu predsednik vlade glede kakšne pomilostitve.

Pred vrati so parlamentarne volitve. Nad starimi volitvami še vedno leži senca neenakopravnega boja zaradi po krivici zaprtega voditelja največje opozicijske stranke. Kaj bi se glede tega lahko naredilo drugače?
Če bi bila v obravnavo sprejeta njegova ustavna pritožba, bi bilo morda lahko drugače, morda tudi ne. Ne vem, v katero smer bi bilo lahko drugače. Imam premalo podatkov in ne morem špekulirati.

Se lahko kaj podobnega zgodi sedaj?
Preberite knjigo Bálinta Magyara, morda boste tam našli odgovor. Če sva že pri primeru Patria, lahko kaj več povem, saj v tej zadevi ne bom nikoli več sodil. Primer je na ustavnem sodišču, in če se vrne na vrhovno sodišče, bom v vsakem primeru izločen, saj sem v tej zadevi že sodeloval kot ustavni sodnik. Zato sem tu svoboden in lahko povem, kar si mislim. Kar me je tu najbolj zmotilo, lahko rečem, šokiralo, je meni nerazumljiva koncentracija kršitev človekovih pravic v enem samem in za nameček še tako občutljivem primeru. In ta zgostitev je bila izjemno intenzivna in zelo očitna. Poglejte, zahteva, da mora biti kaznivo dejanje zaznavno s človeškimi čutili, je prakanon kazenskega in ustavnega prava, zahteva, ki izvira že iz antike. Stari Grki in za njimi Latinci so to jasno ločevali. Imeli so za to dve besedi, ki sta razločevali greh, ki ostaja v domeni božje zaznavnosti, od kaznivega dejanja, ki je zaznaven s človeškimi čutili − peccatum in crimen.  Beseda crimen etimološko izvira iz besede cerno, kar pomeni zaznati, videti. Se pravi, samo tisto, kar je zaznavno v zunanjem svetu, kar drugi lahko opazimo, zaznamo, otipamo, je lahko predmet obtožbe. Nič, kar ni zaznavno, to ne more biti. To pripada svetu človeku nezaznavnega in je samo greh, ni pa kriminalno dejanje. To je kaznivo v Božjih sferah, nekje drugje, ampak tu, na Zemlji, je kazniv samo crimen. To je sijajno obdelal Thomas Hobbes v 27. poglavju svojega Leviathana (prebere del spisa, op. p.) To je staro, kot je stara naša civilizacija, ki je utemeljena na antičnem in judovsko-krščanskem izročilu. Obsodba za nedejanje (neznan kraj, neznan čas, neznan način …), kot se je zgodila v primeru Patria, je sodba zoper temelje naše civilizacije. In ko pošlješ človeka zaradi tega v zapor, si storil nekaj hudega. Nekaj tako hudega, da četudi bi bilo storjeno v dobri veri ali po napaki, ki se vsakomur dogajajo, moraš za to plačati ceno, seveda samemu sebi. Nikakor ne kličem po odgovornosti teh sodnikov. Ampak ko je Ojdip spoznal, kaj je storil, si je iztaknil oči in zapustil Tebe. Jokasta se je obesila. Hočem reči, da je odgovornost sodnikov huda, tudi nevednost ali pa dobra vera jih/nas ne bi smela rešiti pred vestjo. Tako kot ni rešila Ojdipa.

Kako vidite težavo na področju sodnih izvedencev? So dovolj izobraženi?
Slovenija je majhna, tudi izbira sodnih izvedencev je temu primerna. Ker je svet globaliziran, so tudi nekateri naši izvedenci vrhunski in mednarodno priznani. Težava pa je, da so taki zelo zasedeni in da težko najdejo čas še za izvedensko delo. Tu gre bolj za tehnična vprašanja. Če zmanjka sodnih izvedencev v Sloveniji, se lahko obrnemo na tuje eksperte.

Lahko institucija, ki nima ustrezne akreditacije, opravlja raziskave za sodne postopke? Nastane težava, ko sodniki odkrijejo, da institucija nima akreditacije za delo pri sodnih postopkih?
Glede sodelovanja izvedencev, ki so del policije, represivnih preiskovalnih organov, se je ESČP že precejkrat izreklo. Tudi slovensko ustavno sodišče. Preglejte te sodbe in odločbe, o marsičem se boste poučili.

Med sodnimi izvedenci lahko najdemo tudi nekdanje agente SDV (Udba). Tak primer je sodna izvedenka psihiatrične stroke Martina Žmuc Tomori. Ali lahko preiskovanci zaupajo takim psihiatrom, ki so bili nekoč sodelavci zločinske organizacije, kar Udba tudi je?
Znova bi morali vprašati njih. Pri nas ima izvedenec drugačen položaj, kot ga ima v ameriških postopkih. Tam izvedenec nastopa kot priča, ki jo stranka predlaga, najame in za katero izdela ekspertizo. Druga stranka stori enako. Stranka zato izbere tistega, ki mu zaupa. Je njena izbira. V kontinentalnih postopkih, kakršen je slovenski, pa je tako, da izvedenca postavi sodišče. Stranka predlaga izvedenca kot dokazno sredstvo, imenuje pa ga sodišče. Ker je izvedenec zamenljiv, ga je seveda mogoče tudi izločiti. Izvedenec namreč opravlja podobno vlogo kot sodnik, nadomešča sodniku manjkajoče strokovno znanje. In tako kot sodnik mora biti zato nepristranski. Če stranka dvomi o nepristranskosti sodnega izvedenca, bo zahtevala njegovo izločitev – iz istih razlogov, iz katerih je lahko oziroma mora biti izločen sodnik. O tem odloči sodišče. Drugače je v ameriškem pravu. Tam se soočata dve pristranskosti.

Kakšni so trendi v sodstvu, kar se tiče sodnih zaostankov, vprašanj materialnega prava, kršitev postopkov? Katera so tista področja, kjer je največ težav?
Malo več kot pol leta sem tukaj. Največ težav opažam pri organizaciji samega dela in ne pri sojenju. Kolegi sodniki na civilnem oddelku so odlični, sijajni pravniki. Delo in debata z njimi mi je v veselje − korektnost v diskusiji, intelektualna poštenost, poglobljena argumentacija, predanost delu, osredotočenost diskusije. Tudi svetovalci ne zaostajajo za svetovalci na ustavnem sodišču. Živo nasprotje tega pa je odnos tistih, ki so v tej hiši nekakšni šefi. Pri tem ne mislim na vrhovne sodnike, tudi ne na predsednika. Mislim na šefe administracije, tehničnih služb, na tiste, ki sprejemajo odločitve, kako se sredstva sodišča usmerjajo, koliko denarja se namenja za sojenje in koliko za neke projekte, ki s sojenjem nimajo kaj dosti zveze ali pa so celo škodljivi. Tak je na primer projekt »Sodimo skupaj«, s katerim se celo posega v sodnikovo neodvisnost. Rešitev bi bila, da se sodišče razdeli – na del, ki bi opravljal ustavno vlogo vrhovnega sodišča, opravljal sodno funkcijo, proizvajal precedense, vlogo pravnega ledolomilca, svetilnika torej, in na del, ki bi se ukvarjal z administrativno-tehničnimi zadevami, zemljiško knjigo, digitalizacijo vpisnikov, analizami, projekti, odnosi z javnostmi, informatiko ipd. Tu je vse to pomešano in zaradi absolutne oziroma nesorazmerne prioritete teh nesodnih projektov ustavna vloga vrhovnega sodišča, to je sojenje, tvorba živega prava vse bolj nazaduje. Nujno bi potrebovali strokovno močan oddelek za spremljanje evropske judikature, s tem mislim na sodno prakso vseh vrhovnih sodišč EU. Potrebovali bi oddelek, na katerega bi se sodnik obrnil, ko bi na primer v okviru testa CILFIT ob uporabi doktrine »acte clair« moral preveriti vse jezikovne različice določene direktive in judikaturo o določenem evropsko-pravnem vprašanju vseh najvišjih sodišč držav članic EU. Tak oddelek bi pripravil tudi primerjalnopravne raziskave in analize in bi bil primerljiv z oddelkom, ki ga ima ustavno sodišče, tam je to Služba za analize in mednarodno sodelovanje − SAMS. Verjetno smo edino vrhovno sodišče v EU, ki je brez takega oddelka in kjer smo sodniki bolj ali manj prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti.

Zakaj tega nimamo?
To vrhovni sodniki neprestano zahtevamo. Vendar smo tudi neprestano preslišani. Uprava ali vodstvo tega očitno noče in cinično zavrača vse naše predloge. Niti v zapisnik občne seje nočejo tega zapisati. Ne vem, kolikokrat že smo sodniki protestirali in zahtevali, pa naše pripombe, predlogi in zahteve še vedno niso zapisani. Kar je objavljeno na spletni strani sodišča, ni isto, kar je bilo izrečeno na zadnji občni seji. Problem je, da se naše zahteve ne zapišejo. Se pa posnamejo in obstaja magnetogram. Predlagali smo, ne samo jaz, tudi drugi, da bi bil ta objavljen na spletni strani, pa ni. Mislite si, kar si hočete, ampak zame je to skrajno nesprejemljivo in do sodnikov podcenjujoče. Tudi odnos vodilnih tehnično-finančno-administrativnih struktur, piarovcev, sekretarja, šefa tehničnih služb je izrazito robat, nevljuden, grob. Včasih se mi zdi, kot da bi prišel iz civiliziranega okolja, kar ustavno sodišče je, v krčmo nekje v zakotju ali pa v vojašnico JLA. Stvari so v tem pogledu skrajno zaskrbljive, v zadnjih devetih letih je vrhovno sodišče v tem pogledu zelo nazadovalo. Po drugi strani pa je prišlo v tem času do izrazite – in neproduktivne – proliferacije vseh mogočih služb; vrhovno sodišče ima recimo kar štiri piarovce. Čemu? Kaj delajo? Zakaj kar štirje? Ustavno sodišče nima nobenega, čeprav tam ni nič manjše potrebe po komuniciranju z javnostjo.

So to tiste funkcije, ki so pomembne?
To so funkcije, kjer je oblast. In če namesto v sojenje, v opravljanje ustavne vloge vrhovnega sodišča, se pravi v  kvalitetno produkcijo živega prava, precedensov, ki bi bili svetilnik v pravu, investiraš v dvomljive, veliko-denarja-požirajoče službe in projekte, ki so bolj ali manj sami sebi namen, imaš na koncu kljub vsemu trudu in požrtvovalnosti ter poklicni kvaliteti vrhovnih sodnikov nekvalitetno živo pravo. Sicer pa ima zelo prav kolega akademik, ki pravi: Šibko sodstvo, močna mafija.

Kakšen je trend pri sojenjih v primeru napak zdravljenja? Ministrstvo za pravosodje nam je v enem od prispevkov odgovorilo, da sodni postopki v primeru napak zdravljenja niso niti dovolj pravočasni niti pravični. Varuhinja človekovih pravic pa je sporočila, da bi sodišča morala delati hitreje in bolj odgovorno.
Odkar sem po devetih letih znova na vrhovnem sodišču, se s takim primerom še nisem srečal. Zato žal ne morem komentirati. Z nekaj primeri zdravniških napak smo se ukvarjali na ustavnem sodišču.

Mogoče še eno podvprašanje. Zakaj je potreben projekt (Šilih), da se zagotovi pravočasno in pravično sojenje v primerih smrti, povezanih z napako med zdravljenjem? Ali dosedanja pravna ureditev ni dovolj dobra za te primere?
Ne vem, ali potrebujemo te projekte. Zadeva Šilih je ekscesen primer, je samo eden. Mislim, da je nauk, ki ga je dobilo slovensko sodstvo in tudi zdravstvo iz Strasbourga, zadosten. Iskreno upam, da ne bomo imeli primerov Šilih 2, 3, 4 …

Potem je bil potreben?
Kot je bil potreben projekt Lukenda, je morda potreben projekt Šilih, morda je, težko rečem. Premalo vem o tem, tudi iz svoje prakse bi o tem težko sodil. Zame je zadeva Šilih ekscesen primer, pisal sem o njem tudi v nekem prispevku za sodniško šolo. Da pa bi šlo za globok sistemski problem, bi težko sodil. Premalo vem o tem.

Zanimivi so bili namreč prav prej omenjeni odgovori ministrstva za pravosodje in varuhinje človekovih pravic, kot sem rekla. Ministrstvo za zdravje pa je reklo, da sodne prakse na tem področju ni treba spreminjati.
Ali ima ministrstvo za pravosodje kak boljši pregled nad temi zadevami, ne vem. Sam takega pregleda nimam.

Kako gledate na pritiske javnosti in medijev za izboljšanje delovanje pravne države?
Vsak dobronameren pritisk za izboljšanje delovanja pravne države je pozitiven in dobrodošel. Slovenija ima precejšnje probleme z delovanjem pravne države, sploh pa z vladavino prava. O tem sva že prej govorila. Treba je vedeti, od kod ti pritiski prihajajo. Najbolj cenim in najbolj dobrodošli, upam si reči nujni, so pritiski kolegov akademikov. S tem mislim predvsem na mlajšo generacijo pravnikov. Če grem po abecedi: Avbelj, Letnar Černič, Svetlič, Teršek, Toplak in drugi. Ti pritiski so zaželeni in dobrodošli in upam, da se bodo še stopnjevali.

Se svoboda govora v Sloveniji oži?
Pravno se svoboda govora v Sloveniji ne oži. Na zadnji inštanci o tem odloča ustavno sodišče. Kadarkoli je v ustavni pritožbi v igri svoboda govora, je ustavna pritožba skoraj vedno sprejeta v obravnavo. In tudi če se ustavno sodišče pri tehtanju zmoti, je potem tu še ESČP, tako da pravno tu ni toliko težav. Bolj me skrbijo neki neformalni forumi, ki se razglašajo za nekakšna telesa, zoper katera ni mogoče ugovarjati, razsodišča, ki si lastijo sodbe o tem, kaj je in kaj ni sovražni govor. Ko se taki forumi pri določenih inštitutih, društvih, svetih ipd. ustanovijo, lahko zelo omejijo svobodo govora. Tistemu, komur očitajo, da jo je prekoračil, ne dajejo nobenih procesnih garancij. Mediji potem njihove »razsodbe« povzemajo kot neko močno moralno sodbo in hitro imamo opraviti z moralnim imperializmom. To zelo slabo vpliva na svobodo izražanja, vzbuja tudi efekt »chilling«, češ, kaj mi pomaga, če bom na sodišču uspel, in kaj mi pomaga, če me pravno niti nihče ne preganja, ko pa me je ta forum dokončno obsodil in me zato vlačijo po medijih, da sem recimo grdo, seksistično, nacionalistično in zato sovražno pisal, se izražal, govoril. Nemalokrat v teh rečeh vlogo moralnega imperatorja prevzamejo kar nekateri dominantni (mainstream) mediji, pri tem pa pokažejo izrazit novinarsko-etični manko. V pravu pa postaja vse bolj jasno, do kod sega svoboda govora, obstajajo testi, ki jih je razvilo ESČP, ti so vse bolj natančni, z vsakim nadaljnjim primerom se še bolj izostrijo, mislim zlasti na primer Axel Springer, Von Hannover 2, polje proste presoje držav se oži. Težava je torej v neformalnih pritiskih različnih psevdorazsodišč in forumov za sovražni govor ter medijskih napadov na nekoga, ki je izrekel neprijetno resnico.

Mogoče še tole: je veliko sodb ESČP neizvršenih v Sloveniji?
To vprašanje bi morali nasloviti na profesorja Jerneja Letnarja Černiča, ki to zelo natančno zasleduje in opozarja na neizvršene sodbe ESČP.

Kako rešiti ta problem?
Ta problem je rešljiv na dveh nivojih; prvi je zelo enostaven, to je plačilo zadoščenja, ki ga naloži strasbourški tribunal. Tu gre za mednarodno obveznost naše države. Mislim, da s tem ni večjih problemov. Večje težave so s pilotnimi sodbami, ko mora Slovenija odpraviti sistemsko napako. Tudi ta problem se je pri varčevalcih za stare devizne vloge rešil. Tudi pri izbrisanih. Tretji problem pa so sodbe, ki ostanejo neizvršene – ko je bilo zadoščenje plačano, stranka pa je kljub plačilu še vedno prikrajšana, ker v civilnih postopkih sodba ESČP ni razlog za obnovo postopka. Za to obstaja več razlogov. Med drugim dejstvo, da nasprotna stranka pred ESČP nima položaja stranke, z obnovo bi se celoten postopek še bolj zavlekel in pravna negotovost podaljšala. Drugače je v kazenskem postopku, kjer gre za spor med državo in posameznikom. Tam je lahko in je prav, da je sodba ESČP obnovitveni razlog.

Trend je, da se zaupanje v pravosodje zmanjšuje. Kaj pravite?
Ko gledam kolege sodnike na civilnem oddelku, se mi zdi krivično, da je zaupanje v sodstvo tako nizko, najnižje v EU. Kot posamezniki so namreč odlični pravniki, poklicu predani sodniki. Ko pa pogledam na sodstvo kot celoto, nekako razumem, zlasti prek primerov, kakršen je Patria. Ko se v eni zadevi zgosti toliko očitnih, brutalnih kršitev človekovih pravic in za nameček še neposredno pred volitvami − to sem napisal tudi v svojem ločnem mnenju −, da je zaradi tega vprašljiva celo legitimnost volitev, se potem ne čudim, da je zaupanje tako nizko. Prek takih primerov si javnost oblikuje svoje mnenje o sodstvu. Po Evrobarometru je zaupanje borih 16 odstotkov, smo na najnižjem mestu v EU. Ko pa pogledate, kje smo po izdatkih, namenjenih sodstvu glede na odstotek BDP, boste videli, da smo pa na tretjem mestu. Nominalno, znesek torej, ki ga vsak državljan odšteje za sodstvo, pa smo v zgornji polovici, pred Dansko, Belgijo, Francijo, Finsko, pred trdnimi demokracijami, kjer je zaupanje v sodstvo visoko, najvišje je prav na Danskem, kjer celo nominalno za sodstvo odštejejo manj kot pri nas. Zaupanje v slovensko sodstvo je celo bistveno nižje kot na Madžarskem in Poljskem, ki sta ugrabljeni državi, državi, kjer se je zgodil ustavni puč. Na koncu bi se zato vprašal, koliko slovenski državljani odštejejo za slovensko sodstvo in kaj za to dobijo.

Doživljate pritiske zaradi javnega kritičnega izražanja stališč?
Doživljam medijske pritiske, neprijazne poglede pravosodnih policistov, a ne vseh − in doživljam še bolj neprijazne poglede nesodniških oligarhičnih struktur na vrhovnem sodišču. Ampak kar šteje, je naklonjenost tistih, ki jih spoštujem. In s tem sem več kot zadovoljen.

Demokracija

 

 • karpelec

  Moj poklon suvereni osebi. V Sloveniji manjka več takih Zobcev.

 • Miro Jereb

  Tale gospod govori tako, da ispade pocukran drek. Ima prav in cenim njegove komentarje. Vem da mu verjetno polovico kolegov ne seže dokolen a problem je v tem kar je omenil…predlogov sploh Ne DAJO na zapisnik…torej bomo vsa ta sodna govna še naprej trpeli državljani slovenije. Kako lahko verjameš v pravico in sodstvo ko pa se dogajajo stvari v zaščito jankovičevega fukarskega življenja…sex povsod…sama jeba…še malo pa nas bo sodstvo izločilo v HUDO JAMO….

 • Jst bi šla tudi vedno skozi stranski vhod.

 • Ivan Friderik Novak

  Zdi se mi sumljiv.
  Ne mara Orbana.

 • MEFISTO

  To je področje za luckyssa, MladegaLiberalca,Tweetybirda in druge specialiste enega in edinega.

  Mefisto se bo oglasil kasneje, ko bo treba narediti red v njihovih glavah.

  • luckyss

   Seveda ti bom ustregel ;)
   Če bi se omenjeni sodnik držal predpisov, ga nihče ne bi “lovil”…
   To je že kar precejšnja “bolezen” v vaši stranki….Predpisi naj veljajo za vse “navadne državljane”, za SDS pa to ne velja…Videno tudi pri najemanju “posojil” te stranke, kjer petletni otrok vidi da gre za poskus pranja denarja….

   No, saj se bodo zadeve uredile….Tonin bo očitno prevzel večino vaših volivcev…
   Predlagam vašim pastirjem, da od ovc “nafehtajo” čimveč denarja, dokler še lahko…Po volitvah bo težko vzdrževati takšno štalo kjer bi vsi imeli plače, pa nihče ne nič ne zasluži..;))

   • tarantela

    He-he, kar se tiče denarja: po netu kroži priporočilo podpornikom, naj zbirajo štofelce (zamaške)in jih pošiljajo v kuvertah na Trstenjakovo.

    • luckyss

     Naj raje zbirajo zamaške od cvička…so težji in kovinski…
     Bi bil hitro kakšen plavž “polhn” ;))

   • bednick

    Tudi v SDS pripravljajo presenečenje.
    Te bo vrglo na rit, ko boš zvedu.

    • luckyss

     Novo “posojilo” ?!
     He, he, he…

     • bednick

      hahahah
      Ni to.

 • Vojteh Dovč

  če mu kaj ni prav naj gre v privatni sektor

  • MEFISTO

   Nikamor ga ne pustimo oditi, ker ga potrebujemo v državnem sektorju in prav tam, kjer je.

  • dež

   Si imel v mislih privatno sodišče ?

   • luckyss

    Verjetno je mislil, da bi počel kaj podobnega kot “diamantno pobrušeni” ;))

 • Miro

  gospod je nad zakonom in ker se je nekdo našel, da je od njega zahteval da postopa po zakonu, je užaljenec naredil vik in krik….

 • bednick

  Oblast, ki nima vizije postane samodestruktivna.

  • Mojca pokraculja

   Vsem, ki so bili na oblasti z izjemo JJ je bila edina vizija in osnovni cilj destrukcija. V destrukciji so uspešni. Zelo, Slovenije ni več.

 • opazovalec

  “Če potegneva črto pod tem dogodkom, v neki kolumni ste napisali Živalska farma na Tavčarjevi 9. Čemu tak naslov?
  Ker vidim izrazito analogijo z Orwellovo zgodbo o živalski farmi…”

  Točno tako, kar izpričuje geneza gesla v ŽF:

  “Elita prašičev tako uvede ideologijo, v kateri med sedmimi načeli najbolj izstopa tisto,
  da so vse živali enakopravne.
  A če sprva še kaže, da bo življenje pod novo oblastjo boljše, počasi postaja jasno, da bo to tako le za določeno skupino.
  Vse živali so še vedno enakopravne, a nekatere so enakopravnejše od drugih”…

  • Janko Gedlička

   Ja, tudi mi smo imeli “prvega med enakimi. Razmere se niso kaj dosti spremenile. En upokojenec je ravno tak.

 • model, ki je bil proti da se objavi posnetek in se razkrije resnica kako ga je “napadel” varnostnik

  • komar marko

   dokler bodo BRISALI dokaze, zapirali nedolžne, prali denarčke in nobenemu nič, in Cmerko ne dela magnetogramov, potem bolje da ste TIHO in da sedite v kotu!

   • Še enkrat, to je model, ki je bil proti da se objavi posnetek in se razkrije resnica kako ga je “napadel” varnostnik.

    Ker laže?

    • komar marko

     torej CMERKO je prepovedal snemanje sej. Torej LAŽEJO in farbajo!

     • Članek je o sodniku, ki je bil proti da se objavi posnetek dogodka, kaj dela Cerar je tukaj brezpredmetno.

     • komar marko

      Tipično razmišljanje. Vi morate vse 100% dokazati ker za vas veljajo drugačna pravila. ČUDNO!!!!!!!!!!!!!

     • Čudn je model, ki je proti da se objavi posnetek in se dogodek razišče.

  • sodnikisozločinci

   V bistvu se je izmuznil odgovoru na to vprašanje. Namesto tega pa govoril, da ne mara pregledovanje z rentgenom, ker je škodljivo zdravju. Omenil pa je še to, da nekaterim izbrancem ni treba preko rentgena, kar je diskriminacija ostalih.

 • Kučko pod pručko

  Jan Zobec – človek, vreden največjega spoštovanja

  Zelo dolg članek je zgoraj, a ga je bilo vredno podrobno prebrati. Čeprav nisem pravnik in mi vsaka podrobnost, ki jo je izrekel, ni najbolj jasna, sem iz njega izluščil marsikaj. Glavna ugotovitev, katere se zelo veselim, pa je, da imamo kljub izrazitemu vpletanju politike v sodno vejo oblasti še vedno dovolj dobrih in kvalitetnih sodnikov.

  Po prebranem pa je vrhovni sodnik Jan Zobec vsaj v mojih očeh samo še povečal ugled in spoštovanje, ki ga je užival že do sedaj. Pa ne zaradi bližjega pogleda nam, ki smo veliki nasprotniki udbo-murgelske oblasti, ampak zaradi strokovne ocene, poštenosti, razsodnosti in velike razgledanosti, ki kar kipi iz njega. Kako se mora človek njegovega kova soočiti z argumenti nekoga, ki mu je po izobrazbi enak, ki pa je v primerjavi z njim en velik neveden pravniški pocar. Ja, prav pocar je naš Cmero.

  Mislim, da bo imel Janša velik problem dodelitve mandata pravosodnega ministra, saj imamo poleg Jana Zlobca še ddr. Klemna Jakliča in precej pravnih strokovnjakov, ki kljub pritiskom kratkonogega bossa še vedno hodijo po Sloveniji s pokončno glavo!!!

  • Mojca pokraculja

   Odlično, le glede ministerskega mesta bi rekla, da nanj ne sodijo tako vrhunski sodniki. Jih potrebujemo tam kjer so. Tam je potreben operativec. Tudi teh ne manjka.

   • domovina mili dom

    Za ministra ostrega organizatorja, morda ne po stroki. Ti vrhunski strokovnjaki pa naj na področju stroke izpeljejo zakone, ki bodo pošteni do vseh.

  • domovina mili dom

   Pravosodje se bo dalo rehabilitirati samo z lastnim imunskim sistemom. Samo vzpodbuditi je treba številčnost , da bo kritična masa večja in bo izločila rdečke iz telesa.

  • Janko Gedlička

   Oh, da bi Janša le imel priliko izbirati pravosodnega ministra. Nič hudega, ce je dovolj strokovnih, poštenih in pokončnih ljudi.

 • TweetyBird

  Čeprav vrhovni sodnik Jan Zobec zaseda najvišji položaj v sodni palači, mora pravila spoštovati enako kot vsi preostali uslužbenci sodišča, sicer je varnost sodišča pod vprašajem…in ugled Jana Zobca prav tako.

  • komar marko

   čudno. Pišeš o ugledu. On je dokazal da ga ima. Pravo nsprotje tistih, ki BRIŠEJO DOKAZE in v 21 stoletju vganjajo MONTIRANE procese. Koza Julika te pozdravlja!

   • TweetyBird

    S takšnim ravnanjem ki ga je izvajal Jan Z(l)obec, je verodostojnost vrhovnega sodišča pod velikim vprašajem, ker s takšno podporo neupravičeno povzroča dodatno škodo vsem zaposlenim in neodvisnemu sodstvu…. Koza Julika pa te nazaj pozdravlja…baaaaaaa… :)

    • komar marko

     dokler bodo debele babe vzgajale otroke, ki hodijo v šolo z noži in , do takrat da ste tiho!

     • domovina mili dom

      To dokazuje permisivno vzgojo kumrovške fakuljtjete. Pusti te nepopravljive robotke. Imajo tovarniško napako v software. Samo format diska, da se jih ponovno naloži. Mislim pa, da jim že bios nagaja.

 • TweetyBird

  Poglejte desnosučni… ko vrhovni sodnik ni pripravljen upoštevati varnostnih predpisov v sodni zgradbi, s čimer bi zaposleni v času groženj in terorizma lahko varno opravljali svojo službo v večini za mizerno služinčadsko plačilo, kot nas imenuje sodnik Jan Zobec… je za sodnika zelo vprašljivo, ali lahko verodostojno opravlja svoj tako visoko zahteven poklic s tako nizkotnim mišljenjem oziroma izražanjem. Kako lahko potem sodi pravično???

  • TweetyBird

   Jan Z(l)obec: “V rokah sem držal ključ svoje sobe, ki ga je zaznal detektor in zazvonil – kot zazvoni vsakokrat, ko grem skozi stranski vhod – vhod za ‘SLUŽINČAD’, pa se za to nihče ne zmeni.”

   A ste videli izrazoslovje vrhovnega sodnika? Vidite, to Nova24tv podpira!?!?

 • domovina mili dom

  Ko bodo vsi mediji objavljali isti problem.
  Ko bodo sodišča preganjali kriminal, ne glede na politično pripadnost.
  Ko bodo policaji preganjali po kriteriju vsi enaki.
  Ko tožilci ne bodo preganjali po politični pripadnosti.
  Ko v parlamentu ne bodo poslanci sprejemali proti slovenske zakonodaje.
  In nazadnje, ko bodo butli spoznali, da so ga z volitvam srali 22 let.
  In ko bo narod nekoč na nekem referendumu z vprašanjem ali dodamo še kakšen dan dopusta,
  rekel odločno NE, takrat bo zrela družba za poimenovanje Švicovenija.

 • TweetyBird

  @GregorVirant

  Tole s sodnikom Zobcem je res štorasta poteza varnostnikov. Ampak da gre vrhovni sodnik javno tožarit varnostnika zaradi napake, je pa neverjetno nezrelo.

  • TweetyBird

   @crnkovic

   OK, res neumno. Ampak vseeno: zakaj je treba to obešat na ta velik zvon in jokcat, kot da mu je roko zlomil? Da se tako kot holokavst ne bi nikoli več ponovilo? Zakaj je treba danes vse objavit?

 • indijanka

  Zanimiv pogovor. Če je naš delež izdatkov, v vsem kar ustvarimo, med najvišjimi v EU, smo pa ene največjih strank Evropskega sodišča za človekove pravice torej državljani iščejo pravico drugje, potem pri nas nekaj sistemsko ne špila in ne gre samo za posamezne mejne sodbe. Pravice preprosto ni. Stavek: “Šibko sodstvo, močna mafija” , pojasni popolnoma vse.

 • Mojca pokraculja

  Odličen intervju. Ob pravem času. Vrhovni sodnik kateremu je treba reči hvala. Jasno in brezkompromisno odslikava stanje. Pošteno pove, kadar premalo ve o zadevi, da je ne more komentirati. Suvereno brani položaj sodnika pred vsemi tistimi, ki imajo namen disciplinirati in kontrolirati ter izvajati nadzor ne samo fizično ampak tudi mentalno.
  Bedakom , ki komentirajo da mora red veljati za vse, pa le toliko, nikoli ne boste prestopili kapije kasarne JLA!

  • TweetyBird

   SDSovski nastavljenec Jan Zobec se vede kot ena užaljena starleta in se poslužuje očitnih in dokazljivih LAŽI!!!… Nadzorne kamere ga postavljajo direktno na laž… samo zato, ker se čuti užaljenega v svoji oholi domišljavosti, da se njemu pa ne sme nič reči!

   • komar marko

    uf razjasni glede kamer. Očitno ste na BRIFINGU dobili posnetke. Halo, a bo kdo kaj preiskal take podatke ki uhajajo in se kažejo na brifingih!

   • totex39

    Tole pa res nimaš prav, ravno nasprotno je v tem primeru, hotel je povedati, da v sodstvu obstajajo ljudje s katerimi je težko delati, ki zakonov ne upoštevajo in zato imamo v državi tako stanje.

    • Steiermark

     fglof tunek tega nemore razumeti, ker ima možgane kot kakšna haloška kura….

   • Mojca pokraculja

    Iz tvojega kljuna, je pričakovati točno to kar zlovešče že ves čas krokarji krakate. Ne moreš skriti svojega nazi duha in obsedenosti po tem, da vihtite s pendreki, paliciami, “vzpostavljate” red ter udrihate po hrbtih tistih, ki so neupogljivega in svobodnega duha. Ste čuvaji režima v točno taki podobi, kot so bili pazniki v naci taboriščih. Kaj bi dali, da bi lahko vdirali v miselni svet posameznika in bi lahko kaznovali misel. Torej svobodo misli, saj to je greh nad vsemi grehi. Zobec to zelo nazorno razloži. Treba je razločevali greh, ki ostaja v domeni božje zaznavnosti, od kaznivega dejanja, ki je zaznaven s človeškimi čutili − peccatum in crimen.

  • komar marko

   ne razumem tvojega zadnjega stavka. Ali to pomeni da se spet odpira GOLI OTOK za nas drugače misleče in za nas ki naj bi veljal drugi kazenski zakonik?

   • Mojca pokraculja

    Malo nerodno sem povedala. Iztočnico sem dobila pri sodniku Zobcu, ki omenja atmosfero kot v JLA.
    Vsi ti, ki pljuvajo in se norčujejo, ostajajo s svojo miselnostjo v kasarnah JLA, kjer jih nek šiptarski desetar hebe v glavo, oni se mu pa dobrikajo, kot slovenski hlapci.

 • TweetyBird

  In kaj češ drugega pričakovati od preverjenega SDS kadra, ki klečeplazi v prvih cerkvenih klopeh in pobožno vzdihuje na “rdečih mašah” za pravnike?… Užaljenost, laganje, obtoževanje drugih, napuh, oholost, arogantnost, vzvišenost, prezirljivost, maščevalnost in agresijo!

  • komar marko

   čudno, da sinovi SUDIj morajo po osnovnih šolah hoditi z noži, ker so POŠTRENI, pametni, resnicoljubni! ČUDNO!

   • TweetyBird

    To sem pa obsodila, tako da ne govori.

    • komar marko

     jaz pišem resnico !

     • TweetyBird

      To pa ne bo držalo.

 • MEFISTO

  Administrator, usmilite se moža tisočerih nickov.

  Ta komunist ne spi, ne je , ne pije in ne kavsa, tako je zaposlen s portalom NOVE.

  Če preberete, kaj piše kot TweetyBird, 三角形, Miro, Vojteh Udovč, luckyss, tarantela in na drugh straneh tudi pod drugimi nicki, pa postane jasno, da tudi več ne ve, kaj piše.

  • komar marko

   pusti uboge, kajti njih je nebeško kraljsetvo na zemljici!

 • TweetyBird

  Forum.Over.Net

  Umazana podla duša
  22 Dec 2017 18:39

  In to je to: najbolj podli, najbolj lažnivi, najbolj pripravljeni poniževati druge ljudi so točno tisti, ki ližejo prve cerkvene klopi in pobožno sklanjajo glave pred cerkvenimi fevdalci in neoliberalističnimi zločinci! In Jan Zobec bo zdaj z dna svoje črne podle krščanske umazane duše udrihal po malem človeku, ki je povsem korektno in profesionalno opravljal svojo dolžnost! Samo zato, ker se Jan Zobec, SDSovski lizun, počuti užaljenega, ker se ga je pravosodni policist dotaknil!

  Umazana, podla krščanarska duša! SRAM NAJ GA BO!!!

 • TweetyBird

  Zobec je tisti ki bi moral prvi zagovarjati enakost med ljudmi! Če je prihajal 4x na dan mimo policaja, bi lahko vsakokrat prinesel eksplozivno napravo, tja kamor ne sodi! Pika, konec!…Adijo odhajam…z vami se več ne da pogovarjati. Ste sami desničarski debili !!!

  • von Rhein

   Prekliči besede …desničarski debili”!!!

   • TweetyBird

    Preklicujem besede…DESNIČARSKI DEBILI !!!…sori…:)

 • velikiblek

  jokica

 • TweetyBird

  To še napišem potem pa resnično odhajam… Če tole ni sarkazem, potem Zobcu res ni pomoči. Tako policaju kot sodniku kruh dajem jaz- davkoplačevalka in ne nek primitiven model z imenom Jan. Kaj pa misli, da je! Pravo je končalo malo morje ljudi, večina bolj pametnih od njega. Kakršen šef stranke, taki člani! Da o članicah ne govorimo!

  • von Rhein

   Upam samo,da take čivkulje ne financiram jaz.Nasvet…probaj ugotoviti kaj beseda pravo sploh pomeni.

   • TweetyBird

    Se bo gnida prepotentna sodniška kaj opravičila poštenemu policistu, ki je zgolj opravljal svoje delo tako kot se to od njega pričakuje? Se bo opravičil državljankam in državljanom, ker je lagal pred javnostjo in po svoje prirejal resnico, z namenom da diskreditira strokovno usposobljenaga zaposlenega in ga spravi v stisko, po možnosti še ob službo? Hvala bogu, da imajo kamere! Kamere ne lažejo!

    Jaz kot davkoplačevalka, ki takemu pezdetu dajem plačo, to zahtevam od njega, v nasprotnem primeru pričakujem, da bo takoj vrnil mandat in odstopil. Tudi ti, von Rhein lahko odstopiš…saj nisi za nobeno rabo.

    • von Rhein

     Če misliš,da s svojo vehemenco pisanja neumnosti,pljuvanja žolča po tebi nerazumnih dogodkih ustvarjaš vtis se motiš.Si navadna ožeta cunja brez lastnega mnenja,nahujskan vzorčni primerek nekdanje AFŽ. V BISTVU SI BALAST ZA OBISKOVALCE TEGA FORUMA.

     • TweetyBird

      You can’t handle the truth!!!…Video so si ogledali policistovi nadrejeni, ki so ugotovili, da je ravnal zakonito, korektno in profesionalno v skladu s pravili, ki veljajo na sodišču in ki so jih določili sodniki sami! Kaj ti ni jasno? Jaz sem balast?…samo zato ker pišem resnico?

     • bednick

      A ti poznaš na uro?
      Pred pol ure si napisal , da greš.
      Lažeš kot pes teče!

     • TweetyBird

      Razjezili ste me in čivkam dalje :)

   • bednick

    A nisi še pogruntal, da ima moški način razmišljanja?
    Kolko si pa star?

    • von Rhein

     Pogruntal sem,da je oseba miselno omejena in poskuša biti provokativna.

     • TweetyBird

      A spet pišete same prepotentne gnide sodniške… ker vas je končno enkrat en plebejc po tintari kresnu? Če niste sposobni komentirat in samo jokcat…sami sebe likvidirajte, da ne bo nihče odgovarjal.

     • bednick

      luckyss si , 100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • TweetyBird

      Kje je luckyss? Da ga pozdravim :)

     • bednick

      hahahah, znam te puško kad si bila pištolj!

     • TweetyBird

      Kaj zdaj ima luckyss…puško ali pištolj? Moj možek ima fračo :)

     • bednick

      MEFISTO ima prav.
      Imaš več nickov, ampak da se pa predstavljaš kot ženska, to je pa motnja.

     • TweetyBird

      Ne ne, res imam luliko. Vprašaj mojega možeka…on jo ima zelo rad :)

     • bednick

      Še enkrat:

      luckyss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • TweetyBird

      Ne nima luckyss lulike…jaz jo imam :)

     • bednick

      Kako pa ti to veš?

     • luckyss

      Kaj je z vami, ljudje božji….za pol ure grem sneg kidat, pa je že vse narobe..

     • bednick

      hahahahahha

     • Luiggi

      Jest sm pa mislu,da imas ti fraco med nogami!

 • von Rhein

  Odličen intervju,ki veliko pove.Seveda tistim,ki so sposobni razumeti in neobremenjeni z dnevno servirano boljševistično podlago. Vtaknil se bom samo v del financiranja zasebnega šolstva in ignorance odločitve US. Ali lahko kdo pričakuje od tipov znamke Han,da bi problem sploh razumel? Lutkovno gledališče v katerem nastopajo lutke na vrvici.

  • Iva

   Han je prvi obstruiral sejo Komisije za čl. pravice in …., ko je g. Lovro Šturm predstavil podrobno dokumentirano študijo o kršitvah posameznih (poimensko) SLO sodnikov.
   Sledili so mu ostali predstavniki vladajoče koalicije, minuto kasneje še Vatovec. Med njimi so bili papirnati doktorji, kar pove veliko tudi o SLO izobraževalnih ustanovah oz. o družbeni nadstavbi (po Marksu).
   Slovenistan!

   • von Rhein

    Hana sem izpostavil kot primerek popolnega bebca,ki mu del slovenskih volilcev celo zaupa in s tem prispevajo k nastanku problemov. Papirnati doktorji? Po moje je bil še najboljši tisti iz Bohinja,ki se je vsaj skrival in ni znal povedati naslova svoje disertacije. Ne mislim Bučarja,ta na katerega merim je doktoriral nekje na Jutrovem.

 • TweetyBird

  Ja. Slovenija je shizofrena oseba. Očitno so vrhovni sodniki posebna kasta, ki ne pristajajo na pravila, ki veljajo za vse ostale. Tudi to, da obstaja na sodišču vhod za “služničad”, kot je sam dejal Z(l)obec veliko pove o njemu kot človeku.

 • TweetyBird

  Adijo, sedaj pa res odhajam…dovolj vas imam.

  • von Rhein

   Pravilno. Pa hitro pojdi,da lahko prezračim.

   • TweetyBird

    Kdo pa je tebe kaj vprašal?

    • von Rhein

     Ker si zero coma zero ni potrebe,da te sprašujem.

     • TweetyBird

      Poslušaj ti von Rhein… mogoče bi bilo smiselno, da bi se taisti vrhovni sodnik podučil o bontonu in pravilih. Do sedaj sem bila namreč sama prepričana, da za vse veljajo enaka pravila… ampak v tem primeru očitno temu ni tako. Ker je on vrhovni sodnik, mu ni potrebno iti skozi proceduro skozi katero morajo iti ostali plebejci…kolk kul, kajne. Tudi jaz bi bila sodnica.

     • von Rhein

      Načine vstopanja in izstopanja je v razgovoru lepo pojasnil.Sam vidim problem v pre-potentnih varnostnikih,ki s tem,da so zaposleni še v visoki državni instituciji menijo,da so večvredni kot nočni portirji. Varnostnik ,obrit po glavi,dinaridskega videza je sposoben nastopati in izstopati.

     • TweetyBird

      ” Varnostnik ,obrit po glavi,dinaridskega videza je sposoben nastopati in izstopati.”… A res? Tako ti ponižuješ vse varnostnike, mečeš jih vse v isti koš? Ne rečem, da določeni niso nesramni, sam na sodišču so bili posebaj izbrani. Ne more vsak biti tam varnostnik.

      Mogoče bi lahko bil Janu Zlobcu dedek mraz prinesel kakšen bonton, da bi se začel zavedati, da obstajajo pravila, ki se jih držijo.

     • von Rhein

      Posebej izbrani? Je odločujoč kriterij tetovaža?

   • bednick

    Ne more nehat.
    :))))))))))))

    • TweetyBird

     “Rajcate” me in res ne morem odnehat :)

    • von Rhein

     Mogoče pa je le kakšna klepetuljasta babnica.Zadnja beseda je njeno vodilo.

 • luckyss

  V vaših tako opevanih ZDA bi varnostnik takšnega sodnika preprosto ustrelil in dobil napredovanje ;)

  • TweetyBird

   luckyss hvala bogu, da si se pojavil. Eni pravijo, da sem jaz ti ????…Povej jim, da ni tako :)

   • bednick

    hahhahaha
    To je taprava zajebancija.
    Hvala Nova!

    • TweetyBird

     Kaj je zdaj smešno? Da sva luckyss in moja malenkost eden in isti? Jok brate :)

     • šmentanamuha

      Ne, ti si stara komunjara. orto levičar.

     • TweetyBird

      Res je, včasih sem bila v ZKS. Sam nisem stara…sem kar lepa ženska…in tudi levičarka :)

     • janez cepec

      a si jo s talevo na roko mečeš?

     • von Rhein

      Po tem kako si se predstavila sta samo dve možnosti,če se oprem na lepoto.Ali Sonja Lokar ali Breda Pečan.

     • janez cepec

      kva pa una? who the fuck is Vika Potočnik?

     • Miro Jereb

      Zakaj ne greš v Venezuelo ? Raj na zemlji za levičarje ? Zakaj delati revolucijo v Slo če pa greš lahko tja kjer je že vse po tvojem. Poglej, jaz sem se izselil tam kjer mi je lepo in ne gledam bedakov v parlamentu pod cmerarjevo vlado.

   • luckyss

    Kar priznajva…jaz sem leteči pes, ti pa lajaš…
    Mogoče bodo doživeli nirvano…Pastir namreč nič ne twita, tako da so tik pred delirijem ;)

  • von Rhein

   In igralec bi za vlogo varnostnika dobil …Oskarja.

   • luckyss

    Jebi ga….tam sodnik pač ne bi upal bluzit o varnostnih luknjah in kje lahko lahko na dvorišče pripelješ kamion razstreliva….Bi hitro dobil trikrat doživljensko ;))

 • TweetyBird

  In verjetno bo Z(l)občeva naslednja poteza, glede na to, da je to zgodbo sam spravil v medije… na koncu pa je izpadel precej “neotesano”, da se bodo morali varnostniki naučiti vse sodnike na pamet, da ne bo še komu prišlo na misel, da bi slučajno poskušal ustaviti katerega od njih. Ker, kdo pa so varnostniki, da bi si lahko dovolili storiti takšno dejanje.

  • luckyss

   Varnostnik mora preveriti vsakega, tudi sodnika, pa čeprav mu je ljubimec…
   Ups, saj res…mogoče pa je kaj na tem…..

   • TweetyBird

    MIsliš, da mu ga je vtikal? …he he…

    • luckyss

     Ne, mislim, da mu ga mogoče ni hotel več vtikati…..potem pa pride do takšnih ljubosumnih scen..

     • luckyss

      Ali pa sta se šla “varnostnika in sodnika”in je zaradi vzburjenja prišlo do “vrhunca”
      Kje so pooooosnetki sodnikovih hlač ;))

 • janez cepec

  Zobec se ma za enga silnga poštenakarja, biu je ustavn sodnik, deklarirano se pa predstavla kot janšist. že po tem se vid, de je nepristransk in licemer. kar se pa njegovga tko opevanga maltretiranja na sodišču tiče, pa čakamo na posnetke kamer, pa da vidimo, dko laže. eden od teh je sigurn samozvani politični komentator B M Turk, k je napisu, de so Zobca na mrtvo pretepl. kreten je kreten. Zobcu pa sam tok. če je vojska je za use. še tok butast zakon je treba spoštovat, če mu pa ni ušeč, nej bi pa dau predlog, de ga spremenijo, sej je pr korit. je pa res, kar je spodi napisu luckyss, in tko bi mogl bit

 • TweetyBird

  Evo, vaš čislani komentator na Nova24TV:

  cosmosjasnovidec • 2 meseca nazaj

  Pravilno.
  Sedaj vsaj verjame kaj se dogaja v tej zapuščeni Sloveniji katero si na vso silo podrejajo levaki ter komunajzerske in čefutarske tolpe.
  Sicer pa škoda,da še ga ta prismuknjeni vratar ni nabutal,ker je prav tako skorumpiran kot vso ostalo sodstvo.
  Miru mu ne,da,ker se je čuvaj lotil tudi njega saj je mislil,da je nad bogom,če je sodnik.
  Opravil bi naj kontrolo kot je vratar zahteval saj jo morajo drugi prav tako in vratar ga očitno ni poznal drugače bi se prav tako usral pred njim.
  To je vse banda po enakem kopitu.

  PS: A ni to smešno :)

 • TweetyBird

  opazovalec • 2 meseca nazaj na Nova24TV

  Očevidno se smatra za nadbožanstvo. Če varnostni predpisi zahtevajo pregled pri vstopu od zaposlenih, velja to za VSE, tudi nadbožanstvo nadsodnika.
  Zanimivo in poučno zgodbo je doživela pred nekaj desteletji moja žena v UKC. Ponoči je ustavila nekje na nekem hodniku nekega “civilista” brez veljavne identifikacije in ga pospremila k izhodu. Pa se prizadeti ni nič pritoževal, naslednje jutro jo je osebno celo pohvalil za vestno delo. In to je bil takratni direktor UKC, za nekatere zloglasni J.Z.
  Skratka velezanimivo, demokrat par ekselence, se obnaša kot nadbožanstvo, diktatorski in ne vem kaj še mogočnež, pa povsem drugače. Vredno razmisleka o moralnih kvaliteta nadbožanskih sodnikov.

  PS: Ko je bila Nova24TV še proti Zobcu…he he…

 • TweetyBird

  Miro Jereb • 2 meseca nazaj na Nova24TV

  Pa koj kurac pa misli da je…sedaj vidi kako se mi drzavljani pocutimo ko vstopamo v to najbolj neugledno ustanovo v Slo. Če bi imeli cisto vest potem ne bi potrebovali vseh teh varnostnih ukrepov ki VElJAJO ZA VSE. Muslim da je varnostnik ravnal pravilno…sodnik pa je pač en nadutež kakor ostali ki delajo na KRIVOSODJU.

  PS: A vam ni žal, da ste danes spet odprli ta problem z Zobcem?

  • Mojca pokraculja

   Bravo udbovec, iščeš poste od drugih, za potrditev da je treba popljuvat in uničit vsakogar, ki ni režimski sodniški podrepnik.

 • TweetyBird

  indijanka dr Janez Sveti • 2 meseca nazaj na Nova24TV

  Jpp..moral bi s mu priklonit. Ali pa vsaj zastavico mahati, ko vstopi spoštovani Jan v sodno palačo. V globoki krizi moških srednjih let je tale sodnik.

  PS:…he he…

  • janez zorman

   Tudi Indijanka se lahko zaljubi.

  • indijanka

   O hvala, ket recikliraš moje komentarje. Zmotila sem se. Mislila sem, da je sodnik nadut. Pa še na vesoljčkovo dušo sem želela popihati. Šele sedaj skozi ta pogovor razumem, na kaj je želel sodnik opozoriti. Tudi sama bi ravnala isto in njegovo dejanje v celoti podpiram.

   • TweetyBird

    Ha ha ha…neumnica…ha ha ha…

    • indijanka

     Hmm..no ja. Kaj naj rečem nisi sama kriva. Narava se je poigrala s teboj. Tweety je moški, zato so mu moški posodili glasove. Ti se pa razglašaš za žensko…. kar je itak vsem čudno. Tale tvoj nasmeh v pikicah, jemljem kot poklon.

     • Mojca pokraculja

      Tale ptičica je čisto navaden fogel, tko kot foglov tunek. Pa saj ni pomembno, lahko si nadene kakršenkoli nadimek, izdaja ga tisto kar ima v sebi. Tisto govori o človeku, ki ne mara ljudi. Neizmerno uživa v zaničevanju, zmerjanju in poniževanju. Prav ponosen je na svojo zlobo.

     • indijanka

      Prav imaš Mojca.

 • Caetano

  Moje spostovanje g. Jan Zobec!

 • Iva

  Množica komentarjev (“istih” komentatorjev), ki kažejo uboštvo njihovih avtorjev – nesposobnost razumevanja zapisane vsebine (intervjuja).

  • luckyss

   “intervju” je navadno blebetanje, da bi se prikrilo dejstvo, ki je…
   Sodnik ni spoštoval zakonov in bi moral zato takoj odstopit !! Poleg tega se obnaša kot nedotakljivi napram nižje rangiranih in jih žali, torej še en razlog za razrešitev…
   Kaj pa mislite da ste, banda skorumpirana…zakoni veljajo za vse, tudi tisti o posojilih za politične stranke…
   Kaj bo naslednje…bo dotični sodnik zahteval prostovoljne prispevke tukajšnjih ovc, ker je užaljen ?!
   Ne bi me presenetilo..

   • von Rhein

    Bodi previden pri takih izjavah.Naj ti samo namignem,da jih imaš v zakonodajnem organu celo četo za katere niti Ustava ne velja.

  • Mojca pokraculja

   Se strinjam in je popolnoma pričakovano da prevladuje komentiranje ad personam, namesto ad rem- na vsebino. Slednje se izogibajo. Njih nič ne zanima, da misli ne moreš kaznovati, za njih je višek pravne znanosti – ” neznanega dne, na neznanem kraju, neznanem…”! To jim zadostuje, pa saj je nacijem in komunistom tudi zadostvovalo, da je nekdo imel etiketo, rumeno zvezdo ali etiketo razrednega sovražnika. Zakaj so bili že ljudje na Golem otoku? Vprašajo naj g.Aplenca, saj je še živ, če že drugega nočejo videti, slišati.

   • von Rhein

    Priporočam : Otok brez milosti (Dimitrij Žilevski) Založba Rotis 2005.

 • janez zorman

  “In še nekaj, obstaja seznam sodnikov in nekakšnih administrativnih mogulov, ki jih ne pregledujejo. Zakaj? Zato, da se pokaže, kdo je v njihovi percepciji manj vreden in kdo je tu ‘the boss’, šef.” Pravi dr. Jan. To na kratko pomeni, da se na glavnemu sodišču, sploh nismo premaknili iz prejšnjega sistema. Tavamo.

 • luckyss

  Treba bi bilo uvesti le en vhod in vse enako pregledovati brez izjem…Sodnike pa tudi testirati na droge in alkohol….Bi jih polovica odšla v vode diamantnega pilinga ;))

  • janez zorman

   …in predvsem na komunistično preteklost. Ta droga jih še vedno, večino, drži pokonci – seveda tudi z nesorazmernimi plačami proti ostalim “kolegom”.

   • luckyss

    Ne ti o komunistični preteklosti, da te Janša ne pocuka za ušesa ;))

    • janez zorman

     Prav patetični ste nekateri v tem, da IJJ obešate nekaj, zaradi česar ga partijci že celo življenje preganjajo !

     • luckyss

      Dobra je ta…še več humorja je potrebno na teh straneh..bravo ;))

 • Miran

  Model je diplomiral v komunizmu, bil je v partiji več kot desetletje. Bil je sodnik v času komunizma, torej je bil preverjen kader.

  • sodnikisozločinci

   Mogoče se je pa poboljšal?

 • Osti jarej

  …ta ima tudi po celem stanovanju ogledala namontirana?

 • Osti jarej

  …pa kaj košta sodišče,če mu kupijo tisti rdeč tepih in prisilijo pravosodne cajhe,da se mu klanjajo in ga imenujejo “vaša gnada”

 • odzunaj

  Čestitka, odličen intervju, ki z dejstvi in argumenti razkriva pomanjkljivosti našega pravosodja na vrhovnem sodišču, ki je najodgovornejši nosilec našega imunskega sistema ! ” Šibko sodstvo, močna mafija .”

  Ke vprašanje “Lahko institucija, ki nima ustrezne akreditacije, opravlja raziskave za sodne postopke? Nastane težava, ko sodniki odkrijejo, da institucija nima akreditacije za delo pri sodnih postopkih?” apliciramo na sodno zadevo Umor dr Jamnika pridemo do sledečega potrjenega dejstva. Poleg tega, da je bil dr Novič obsojen brez enega samega materialnega dokaza in tudi brez vsakršnega utemeljenega indica, sodniki niti na prvi niti na drugi stopnji sojenja, kljub zahtevam obrambe :
  – niso iz postopka izločili Sabliča, privatnega izvedenca balistike, ki je v začetku nastopil kot sočasni direktor NFL (Nacionalnega forenzičnega inštituta),
  – niso upoštevali izvedenskega mnenja certificiranega Munchenskega državnega kriminalističnega urada, ki ni obremenilno za dr. Noviča,
  – so upoštevali za dr Noviča obremenilno izvedensko mnenje Sabliča, ki ni certificiran za področje GSR strelnih delcev, ki je svoje poročilo napisal na osnovi strokovno nekvalitetnih in nepopolnih analiznih podatkov, kot to zahtevajo mednarodni standardi ter z nestrokovno kategorizacijo delcev. Poleg tega NFL kot izvajalec teh strokovnih dokumentov – dokazil ni imel akreditacije za izvajanje teh analiz in dokazil za potrebe sojenja.

  Potrebno je poudariti, da ima akreditacija NFL v sodnem postopku enako težo kot pravosodni izpit sodnika !

 • Osti jarej

  …poglejte no,kako vam lepo figco moli

 • montyamp

  Pritožbe bo treba nasloviti na pijane lovce .
  Tektonski premiki v nekaj dneh .

 • montyamp

  Ka je zaj bojše , DOBRA MAFIJA ali SLABA SODIŠČA ??????????
  Najbojše je MOČNA MAFIJA in PRAVA SODIŠČA .
  Najslabše pa slovenistan POHABLJENA MAFIJA ŠEFUJE KRIVOSODJU .

 • Borut Stari

  No, in spet smo dobili nalito čisto vino. Kar naenkrat ponovno dobim občutek, da bi preobrat sistema zagotovila le revolucija (hard format sistema). Vendar mi ni všeč ker je nasilno dejanje. Volitve? Malo morgen. Že sedaj je nastalo odprto gledališče za intelektualno pohabljeno ljudstvo. Posmehu normalnih držav navkljub, se poneumljanje gledalcev slovenskega političnega šova nadaljuje. Človeka zagrabi groza, ko se zavede, da se bo, po tovarišijsko, slovenski realistični šov nadaljeval tudi po junijskih volitvah.Kako se uresničujejo besede Staneta Dulanca: “Sedaj smo mi na oblasti. In če ne bi bili mi bi bil kdo drug. Tega pa ne bomo nikoli dovolili”.

 • tramal

  Potrebovali bi ogromno takih poštenih sodnikov..

  • janez cepec

   mš prou Marko, več takeh bunkslnu u pravosodju, pa ga bo vaš veliki disident še naprej uhka srou naokrog, namest, de bi biu na Dobu, kamor spada

   • xtc

    No ti asodiš na Polje ali Begunje od koder se javljaš.

  • delaware

   Ironija je, da je v slo dovolj sposobnih in poštenih sodnikov, samo so za strahovani in zlorabljeni s strani mafije = omrežja.. Ampak se premika.. Dr Jaklič, Dr. Zlobec… Samo malo poguma, pa se bo začelo…

   • sodnikisozločinci

    Ni ravno Zlobec, ampak Zobec, je pa v pravosodju veliko zlobcev, tako da je tvoja napaka opravičljiva.

    • delaware

     To pa je tehnika.. Ki sama izpiše besede..sori

  • mginko

   V prvi vrsti bi rabili veliko več “zdravega” naroda, ki bi mu bilo domoljublje in zakon prvo vodilo. Tako pa tak narod zasluži tako državo kot je pač ta danes. Spite še naprej – za komunistični mafijski blagor.

   • Steiermark

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • Bogomir Senekovič

    Ja, nastavili so narodu past, nič se ni zrušilo z osamosvojitvijo, naziv države, državnih organov in nekaj nepomembnih duš se je vrinilo v sistem, ključne točke upravljanja in glavni akterji pa so ostali na nivoju jugo doktrine vladanja!

 • Osti jarej

  …a veste tisto…ko en vrhunec za svoja zlodela dobi 500 evrov kazni in ga skoraj kap rukne zaradi višine le te……branjevka na trgu pa 3 jurje za eno,kakor na črno prodano vejico petršilja…..jp….to je slovenija….in sodstvo slovensko

  • delaware

   Zakone sprejema državni zbor.. Ve se kateri poslanci so tak zakon sprejeli..

   • Osti jarej

    ….izvršilna oblast dela,kar hoče…….zakonodajna pa tudi…..si je sprejela krasne zakone…..kot švicarski sir

 • xtc

  Zelo dobri odgovori,vendar pa se v nekaterih primerih ,opazi izmikanje,ki ni nujno posledica nepristranskosti ampak očitno strah pred nečim.
  Seveda pa ena trditev ne drži vode ,da imamo ogromno odličnih pravnikov in sodnikov,če bi to držalo nebi bilo toliko tako kričečih primerov,ki so popolnoma skregani z pravom.

 • sodnikisozločinci

  Jan Zobec:
  “Hočem reči, da je odgovornost sodnikov huda, tudi nevednost ali pa dobra vera jih/nas ne bi smela rešiti pred vestjo.”

  O odgovornosti lahko govorimo takrat, ko kriminalnemu dejanju sledi kazen. Ker sodniki za napake niso kaznovani , to pomeni, da je njihovo delo brez odgovornosti. Za primer: če ima blagajničarka pri zaključku dela manjko denarja v kasi mora to pokriti iz lastnega žepa, če pa sodnik nekomu za 100 evrov zapleni hišo in sodba pade na ESČP, plačamo odškodnino davkoplačevalci. Se pravi, za napake sodnikov odgovarjamo davkoplačevalci, tako kot starši za otroka, ko plačamo npr. šipo, ki jo po nesreči razbije z žogo, ker sodniki ne odgovarjajo za svoja dejanja enako kot otroci, bi jim morali odvzeti opravilno sposobnost, saj je tudi otroci nimajo.

  Eno vprašanje zate g. Zobec: Če bom kdaj slučajno prevozil rdečo luč na semaforju, te lahko pokličem za zagovornika, da me ne smejo kaznovati, ker sem že odgovarjal pred svojo vestjo?

 • Filip Hubat

  Tisti, ki imajo doma kolikor toliko sposobnega psa, ki služi tudi čuvanje hiše ve, da kuža dobro ve koga ni treba “varnostno prešnofati”, ampak ga bo z veseljem pozdravil. To so seveda vsi domači. Ampak kot kaže tistega, kar še pes ve, pri nas varnostniki ne obvladajo. Ampak da ne bom krivičen, kajti ti le ravnajo kot jim naročijo “gazde” in če gre njim nekdo na živce, naročijo varnostnikom, na koga morajo lajati in ga varnostno prešnofati. Ampak ta materija je prezahtevna, zato bom tu končal, ker nekateri nikoli ne bodo razumeli nič.

  • OrangeHitler

   Torej varovanje vrhovnega sodišča je zate enako varovanju doma s strani psa. Ker ima očitno povprečna slovenska bajta enake varnostne zahteve kot vrhovno sodišče RS, in da bi varnostniki morali pravila prirejati za vsakega zaposlenega posebej.
   Vidim pa tudi, da si povsem preprosto prst pomočil še v zarotniški ribnik, kjer se šefi varnostnih služb zamerjajo določenim sodnikom…

   • Filip Hubat

    V civilizirani družbi se zaposlene lepo pozdravi, pa naj bo to tajnica, kaj šele sodnik. Ko bodo varnostniki to razumeli bodo tudi oni deležni spoštovanja. Skrivanje svoje neotesanosti za “pravila službe”, ki naj veljajo za vse, primitivizem najhujše vrste. Res ne vem če imamo sploh možnost postati civilizirana družba ob takem nerazumevanju. Pod “gazde” pa nisem mislil šefov varnostnih služb, ker oni ne postavljajo protokola varovanja.

 • Janko Gedlička

  Odličen intervju! Ne le odličen intervjuvanec, pač pa tudi odlična novinarka, ki je k poglobljeni analizi naše sodne veje oblasti krepko pripomogla z vsebinsko dobro premišljenimi in aktualnim vprašanji. Posebej me veseli, da Demokracija in Nova 24 tv nista podlegli skušnjavi po “korekturah” (cenzuriranju), kakor je sicer navada pri režimskih medijih. Ni namreč izpustila pasusov, v katerih intrvjujanec omenja razmere na Madžarskem in Poljskem, ki jih označuje kot ustavni puč, kar je v nasprotju z njuno že večkrat objavljeno percepcijo.
  Bilo bi dobro, če bi Nova po vzoru tega intervjuja z eminentnim pravnikom, napravila še intervjuje z ekonomistom, sociologom, psihologom o naši družbeni stvarnosti na enaki ravni z vsakim z vidika njegove stroke. Pri tem pa bi se držala očitne tendence iz tega intervjuja, da se izogiba strokovnim izrazom, ki so znani in uporabljani samo v ozkih strokovnih krogih.

 • Sredina

  Bolj prepotentnega, vase zagledanega in vzvišenega osebka še nism vidu…

  • Olga_10

   Mislite Cerarja?

  • Steiermark

   Ali še nisi ugotovila, kdo ti daje “všečke”? T o pa ti nemore biti ravno v ponos….

   • Sredina

    No s tem se niti ne ukvarjam, jih ne rabim, s tem ste bolj vi obsedeni

 • Miran

  Model ima bogovski kompleks in je zagledan sam vase. Že po številu plastičnih operacij, ki so mu jih naredili veš da ni vse v redu z njim. Da sploh ne omenjamo da je bil v partiji in bil sodnik v komunizmu, ko so takšen kader dobro testirali pred začetkom službe ti je pa vse jasno.

 • Andrej

  Tolikšen intelektualec bi lahko vedel, da je detektor kovin nima niti najmanjše zveze z rentgenom. Zanimivo, da intelektualec, ki misli, da vsako jutro hodi skozi rentgen, presoja še dosti bolj zahtevna vprašanja.

 • Kataklizma

  bogi, a zlom nadlaktnice je že saniran??

 • Damijan Selan

  Ta intervju je samo odraz tebe samega! Na Štajerskem bi ti rekli: “Nisi vreden, da te pes poščije!!!”. Velika “sreča” zate je, da imaš edino ti prav v tej državi, vsi ostali državljani, pa tudi tvoji cehovski sodelavci pa smo totalno butasti, in vsi ostali državljani imamo res srečo, da je to samo v tvoji domišljiji, v tvojih sanjah! Seveda nas tvoja nadutost, puhloglavost, narcisoidnost, … žal veliko stane, jaz recimo, ti ne bi dal čuvat niti svoj iztrebek, a še vedno je to, kar delaš, najmanjša škoda za državo, zamisli si, da bi ti dali kopat jarke, kakšno veliko škodo bi lahko naredil. In za konec: HVALA BOGU, DA SEM NORMALEN, TI NIMAŠ TE SREČE, SMILIŠ SE MI!!!

 • Damijan Selan

  Ne morem pa razumeti, da si pri vsej oh in sploh omikanosti in “vrhunskemu” intelektu, vseeno tako neumen ali vsaj popolnoma neuk, da ne veš, da bi bilo, je in bo, tudi v ceni zasebnega izobraževanja, tudi izgradnja (vsaj preko amortizacije) in vzdrževanje stavb, kar je ekonomsko popolnoma opravičljivo, pa seveda tudi še kaj za stare mame in dedije ter desnih stricev iz ozadja! Ekonomsko dokazano je, da OUTSOURSING sploh ni cenejša zadeva, saj je treba nafutrati vsaj nenasitnega izvajalca te zadeve, ki bi rad obogatel v enem dnevu, če ne celo manj. Tako, da se lahko samo vprašam: le kdo ti je šenkal diplomo in pravosodni izpit!!! JAO, JAO, JAO, “dragi moj” Janči!!!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!