Mit o NOB: Od kdaj spadajo ubijanje ‘razrednih sovražnikov’, tudi celih družin, požigi celih vasi in podobno v ‘boj za svobodo’? (1. del)

Foto: STA

“Po uradni verziji zgodovine naj bi okupatorji med 2. svetovno vojno obsodili slovenski narod na izginotje. Osvobodilna fronta (OF), ki je vodila ta upor, in partizani kot uporniki proti okupatorjem naj bi bili zaslužni, da se ta načrt ni uresničil, slovenski narod pa je bil osvobojen teh okupatorjev, zaradi česar se njihova dejavnost upravičeno lahko označi kot narodnoosvobodilna. To je pravljica za poneumljanje ljudi, ki se lahko prodaja le zgodovinsko neukim ljudem in ljudem z rdeče prebarvanimi možgani, ki pa na žalost v Sloveniji prevladujejo,” je zapisano v knjigi Mit o NOB.

Gregor Medvešek je pred sedmimi leti izdal knjigo Mit o NOB, vendar je njena vsebina še vedno aktualna. Med drugim je v njej zapisal: “Trditev, kateri še vedno verjame precej ljudi, da brez partizanov danes Slovencev ne bi bilo več oziroma da bi se tukaj govorilo nemško, ni nič manj slaboumna in se ji lahko nasmehne vsak, ki pozna število žrtev 2. svetovne vojne pri nas in v drugih državah ter primerja te številke. Prav zaradi partizanskega ‘NOB’ je slovenski narod utrpel žrtve, ki so bile nekajkrat višje kot pri drugih primerljivih okupiranih evropskih narodih (6 odstotkov prebivalstva napram 1 odstotku ali še manj).”

Medvešek v svoji knjigi opozarja na famozni frazi ‘boj proti okupatorju’ ter ‘narodnoosvobodilni boj’, ki se stalno ponavljata pri opisovanju partizanskega boja in se večini ljudi ne zdita problematični. Vendar pa je prepričan, da za uporabo teh dveh besednih zvez stoji dejansko ‘boj za komunistično oblast’; vztrajno ponavljanje, kako so se komunisti in partizani ‘borili proti okupatorju’, pa ima namen prikrivanja te resnice.

Naprednost je za Kardelja pomenila služenje ZSSR
V svojem delu pa se dotakne tudi Edvarda Kardelja in njegovega govora na 5. državni konferenci KPJ oktobra 1940 v Zagrebu, ko je Kardelj izjavil, da bodo komunisti sodelovali v obrambi Jugoslavije le, če bo ta boj ‘napreden’. “Naprednost je za Kardelja pomenila služenje interesom ZSSR in revolucije. V nasprotju z navodili iz Moskve pa jugoslovanski komunisti v oboroženem boju proti okupatorju niso videli zgolj sredstva, da se razbremeni SZ, temveč v prvi vrsti sredstvo za osvojitev monopolne oblasti v Jugoslaviji.”

Foto: STA

“Problem komunistov, ki so bili na oblasti v obdobju 1945–1990, je bil prepričati ljudstvo, da je njihova oblast legitimna v odsotnosti svobodnih volitev. V ta namen je bil sproduciran mit o ‘NOB’, za katerega promocijo je bilo porabljenega ogromno davkoplačevalskega denarja. Pravljica o ‘NOB’, ‘narodnih herojih’ in ‘narodnih izdajalcih’ (uradna ali šolska zgodovina socialističnega obdobja, ki se je v marsičem ohranila še danes), ki je bila do onemoglosti ponavljana v šolah, medijih, na prireditvah in v vsem javnem življenju, je tako imela za osnovni cilj, da vcepi v glave ljudi prepričanje, da je Zveza komunistov upravičena do oblasti in da svobodne volitve niso potrebne.”

NOB je bila protinarodna dejavnost
Medvešek je prepričan, da je navzočnost tujih okupatorjev omogočila komunistom genialno manipulacijo, ko so s propagando boja za narodno osvoboditev pridobivali rekrute v svojo vojsko, katere končni cilj je bila ‘razredna osvoboditev delovnega ljudstva’, kar je komunistična šifra za vzpostavitev komunistične diktature. Prav tako verjame, da se s političnega vidika NOB v Jugoslaviji med 2. svetovno vojno ne more opredeliti drugače kot nasilni komunistični odvzem oblasti legalni in legitimni vladi, ki je bila po vseh demokratičnih pravilih upravičena do izvrševanja oblasti v Jugoslaviji. Poleg tega je že samo osvajanje oblasti z orožjem in mimo volitev globoko nedemokratično dejanje, če pa je izvedeno še v času tuje okupacije, je še posebej moralno zavrženo. “Da ne omenjamo gmotne škode in desettisoče ljudi, ki so umrli zato, da so lahko komunisti sedli na oblast. ‘NOB’ tako ne le, da ni bila narodnoobrambna, temveč je bila protinarodna dejavnost in ‘napad oboroženih boljševikov’.”

Nesrečna usoda, da je po okupaciji sledila sovjetizacija
Predvsem pa po njegovem dogajanje med 2. svetovno vojno kaže, da sta boj proti okupatorju in boj za narodno osvoboditev lahko dve različni stvari, kar opravičuje z ugotovitvijo, da Stalina pri napotitvi Rdeče armade na Poljsko ni vodil plemenit motiv osvobajanja podjarmljene države, kot je bil to primer pri anglo-ameriškem osvobajanju okupiranega zahodnega dela evropske celine, marveč interes, da je na Poljskem po “osvoboditvi” vzpostavil marionetni komunistični režim in poljskemu narodu onemogočil demokratično odločanje o svoji usodi. Slovenija pa je imela z drugimi vzhodnoevropskimi državami skupno nesrečno usodo, da je tuji okupaciji sledila sovjetizacija, torej druga oblastna okupacija. Odločilno vlogo pri tem je namesto sovjetske Rdeče armade odigrala njena ideološka kopija – jugoslovanska partizanska vojska.

Foto: STA

“Dejstvo je, da je partizanska vojska nastala nezakonito na seji politbiroja CK KPJ v Beogradu 4. 7. 1941, ki je na poziv Moskve sklenil, naj komunisti po vsej Jugoslaviji začnejo z oboroženim bojem za osvojitev monopolne oblasti, torej pod krinko ‘boja proti okupatorju’.”

Zakaj Slovenci partizanstvo kljub vsem grozotam vrednotijo pozitivno?
“Ne samo da legitimna oblast ni bila udeležena pri nastanku partizanske vojske, temveč je ta vojska nastala z namenom strmoglavljenja te oblasti v korist samooklicane avantgarde in v korist Sovjetske zveze. Zaradi vsega tega je partizanska vojska tipična strankarska vojska KPJ in nikakršna ‘narodnoosvobodilna vojska’,” je zapisano v knjigi Mit o NOB. To pa vodi tudi v razliko med odnosom do ‘osvoboditeljev’ pri nas in v drugih delih Vzhodne Evrope, ki je predvsem v tem, da večina prebivalcev okupiranih vzhodnoevropskih držav ne čuti hvaležnosti do Rdeče armade in SZ, ker jih je ‘osvobodila’ od nemških okupatorjev in ima njen boj proti Nemcem za nebistveno epizodno zadevo, ki ne more spremeniti splošne negativne ocene o zgodovinski vlogi Rdeče armade v njihovih deželah, medtem ko večina ljudi na Slovenskem kljub vsem grozotam partizanstvo zaradi epizodnega in oportunističnega odporništva vrednoti pozitivno.

Moralni neuspeh te vojske
Da so bile v Sloveniji v obdobju 19451990 sistematično kršene človekove pravice, je ugotovilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, zato je skregano z zdravo pametjo trditi, da je partizansko gibanje zaradi propagande svoje zmage v resnični zmagi zaveznikov lahko bilo osvobodilno in nekaj pozitivnega za slovenski narod, saj je šlo za iste ljudi, ki so bili pozneje na oblasti v obdobju 19451990 in torej tudi odgovorni za to sistematično kršenje človekovih pravic. “Veliko bolj pomemben je vrsti red in vzročno-posledična relacija: partizanski zločini so se zgodili najprej, bili so neizzvani in so bili vzrok za ‘kolaboracijo’ in zločine druge strani. Sicer pa je bil največji moralni neuspeh te vojske, ki se je razglašala za ‘narodnoosvobodilno’, ta, da je en del naroda videl v njej večje zlo od tujih okupatorjev ter je zaradi samoobrambe pred samooklicanimi ‘osvoboditelji’ stopil v zavezništvo s tujci. In ta del naroda ni bil zanemarljiv.”

Foto: STA

Knjiga pa razkriva tudi to, kako so prebivalci Suhe krajine na lastni koži občutili revolucionarne ‘ekscese partizanskih vojvod’ in spoznali, da ‘boj proti okupatorju’ ni nič drugega kot maska za prikritje prevratniškega bistva ‘narodnoosvobodilnega gibanja’ in marketinška zvijača za novačenje domoljubov za sodelovanje v komunističnemu revolucionarnemu projektu.

Razkrito, kdo so največje žrtve partijske prevare
Medvešek je ugotovil, da obstajajo tri kategorije partizanov – tisti, ki so vstopili v partizansko vojsko neprostovoljno, tisti, ki so vstopili prostovoljno iz domoljubja, da bi pregnali okupatorje iz domovine, in tisti, ki so vstopili v partizane prostovoljno, da bi se borili za uvedbo komunistične oz. socialistične ureditve. Tisti iz prve kategorije so bili najštevilčnejši. “Ni sporno, da je izmed tistih, ki so se pridružili ali so podpirali partizansko gibanje prostovoljno, večina to storila iz domoljubnih motivov, in ti so bili največje žrtve partijske prevare. Bistvo te prevare je bilo v tem, da je komuniste pot za osvojitev oblasti in uvedbo diktature vodila preko boja proti okupatorju in to jim je omogočilo, da so zamaskirali svoj temeljni cilj in pod zastavo osvoboditve od okupatorja novačili domoljube v svojo vojsko, ki se je borila za njihovo oblast.”

“Ali ni čudno, da je lahko 80 odstotkov prebivalcev nekega širšega področja, kot je Suha krajina, podpiralo neko vojaško formacijo, ki naj bi bila ‘narodnoizdajalska’ (domobranci) in to še pred samim koncem vojne, nasprotovalo pa vojski, ki naj bi bila ‘narodnoosvobodilna’? Objektiven opazovalec bi se ob tem moral vprašati, ali ni morda nekaj narobe z ‘osvobodilno’ vojsko in njenim bojem, če ji je nasprotovalo tako veliko število ljudi.”

Foto: STA

Niti boj proti okupatorju jih ne more oprati krivde
“Protinarodno početje je osvajanje oblasti mimo volitev, če pa se to izvaja še v času tuje okupacije, kar so storili naši komunisti med 2. svetovno vojno, tudi beseda ‘izdajstvo’ ni prehuda kvalifikacija za tako dejanje. Torej če je kdo zagrešil ‘narodno izdajstvo’ med 2. svetovno vojno pri nas, so bili to komunisti in tudi njihov ‘boj proti okupatorju’ jih ne more oprati krivde,” je prepričan avtor, kot tudi da KPS ni imela demokratičnega mandata, da govori v imenu slovenskega naroda. Zato je nevzdržno razglašati dejanja, ki so ji koristila, za skladna z narodnimi interesi oziroma ‘domoljubna’, dejanja, ki so ji škodovala, pa za ‘izdajalska’ oziroma za nasprotna interesom slovenskega naroda. Tisti, ki to trdijo, s tem le razkazujejo svoje nepoznavanje osnovnih pojmov demokracije, ki je zanje največji sovražnik. “Kot se za totalitarno organizacijo spodobi, je KPS/OF poistovetila svoje interese z narodnimi. Karkoli je koristilo njeni osvojitvi absolutne oblasti, je bilo zanje v interesu slovenskega naroda, ravnanje, ki je bilo naperjeno proti komunističnemu prevratu, je razglasila za narodno izdajstvo, nosilce takega ravnanja pa ‘narodne izdajalce’. Če je koristilo revolucionarnim ciljem Partije, potem sodelovanje z okupatorjem ne le da ni bilo narodno izdajstvo, ampak je bilo domoljubno dejanje. Primer so partijski zaupniki v policiji, ki jo je nadziral okupator. Po drugi strani pa so bili za izdajalce razglašeni ljudje, ki sploh niso imeli stikov z okupatorji. Še preden je bila Jugoslavija okupirana, so komunisti tedanjo oblast razglasili za ‘izdajalsko’.”

Označevanje medvojnih nasprotnikov komunizma za ‘narodne izdajalce’ temelji na totalitarni logiki, po kateri naj bi bila med 2. svetovno vojno KPS in slovenski narod eno in isto. Tako je njeno glasilo Slovenski poročevalec že 23. 8. 1941, skoraj leto dni, preden je počila prva protipartizanska puška, zapisal: “Kdor se danes bori proti KPS, ta je sovražnik in izdajalec lastnega naroda.”

Ni sramotno vzeti orožje za obrambo svojega življenja, temveč je z orožjem sramotno osvajati oblast
Oboroženo ‘kolaboracijo’ s SZ sta pri nas ustvarila komunistična revolucija in partizansko nasilje, v obrambi pred katerima so se ogroženi povezali z okupatorjem, ker ni bilo domače oblasti, na katero bi se obrnili za zaščito. “Prav nič sramotno ni vzeti orožje za obrambo svojega življenja od kogarkoli že, pač pa je sramotno osvajati oblast z orožjem in v ta namen izvajati nasilje proti političnim nasprotnikom, nato pa jih oblatiti kot ‘izdajalce’, ker so uveljavili neodtuljivo pravico do samoobrambe,” še piše avtor, ki je prepričan, da je partizanski boj mogoče opredeliti tudi kot ogrožanje javnega reda, ker so partizani poleg priložnostnega ‘boja proti okupatorju’ vršili nasilje nad tistimi, ki niso hoteli ubogati odlokov in ukazov uzurpatorske komunistične ‘ljudske’ oblasti. “Od kdaj spada ubijanje ‘razrednih sovražnikov’, tudi celih družin, požigi celih vasi in podobna dejanja v ‘boj za svobodo’?” se sprašuje avtor knjige Mit o NOB.

Marjanca Scheicher

 • luckyss

  Marjanca Scheiser navdahnjena od bratov Grimm…Idealen začetek praznika pljuvanja in obujanja krivic..
  Še vreme bo ustrezno :)))

  • Viktorh

   Upam, da boš toliko korajžen bral kaj vse so počenjali.

  • MižekFiga

   FUJ, nevednež in provokator!

  • Anton

   Upam da boš moker kot miš danes na proslavi.

  • Levicar nikoli!

   A si imel mozgane na toplem, da so se ti skisali?!? Kaj je v Marjancinem pisanju pravljicnega?!? 72 let smo poslusali pravljice, zdaj pa ne bomo vec tiho!!!

  • Steiermark

   No, potem pa postavi v pravi kontekst tudi vas, volkove, iz rdeče kapice, s katerimi bo potrebno končno in dokončno pospraviti na isti način, kot v Grimmovi pravljici, ko bo vam in vašemu kratkonogemu volku, lovec razparal vaš trebuh, poln dreka in vanj natlačil kamenje, vas ponovno zašil in vrgel v vodnjak…..

  • Hribouc

   Ko levuharju luckyssu zmanjka argumentov in tal pod nogami , se niti zlagati ni sposoben več, zato se zateče zaničevanju, etiketiranju, laži, razčlovečenju umetno narejenega sovražnika, brez katerega mu živeti ni !
   Navaden levuharjanski BROZGASTI DREK, ki ga poznam v živo že 50 dobrih let.

 • Viktorh

  “Žrtve so obesili na lesene križe z glavo navzdol, z nožem zarezali pri gležnju in počasi odirali kože. Odrte dele telesa so natirali s soljo, nesrečniki so kričali in se onesveščali. Ko so klavci z mesarskimi izkušnjami v imenu rdeče zvezde, rekli so jim »specialisti«, končali, so žrtev skalpirali, odrto kožo pribili na drevo, da se je sušila, žrtve pa pustili umreti v neznosnih bolečinah. Klavci so bili večinoma partizani 11. dalmatinske brigade, žrtve pa so bili Slovenci, Hrvati in Srbi, ki jih je britanski 5. korpus maja 1945 iz Avstrije vrnil nazaj v Jugoslavijo v naročje podivjanim komunistom.”

 • Viktorh

  ” Ko se je v Kočevskem Rogu konec maja in v začetku junija 1945 odvijal eden največjih pokolov v zgodovini regije. Poboji niso bili »pomota«, »nujno zlo« ali »likvidacija okupatorjevih sodelavcev«, ampak načrten zločin proti človeštvu v imenu ideologije, v imenu revolucije. Umiral je cvet slovenskega podjetništva, ki ga je zamenjalo socialistično gospodarstvo. To se je izkazalo kot popolnoma zgrešen gospodarski projekt, ki je klavrno končal.”

 • Viktorh

  “Ker je preživelo zelo malo žrtev, klavci so večinoma končali po psihiatričnih klinikah ali so bili kasneje tudi sami likvidirani, pisnih zapisov pa ni, saj so bili ukazi partijskega in partizanskega vrha ustni, je povojno dogajanje na kraški planoti, na gosto posejani z jamami in brezni, še vedno zavito v skrivnost in najbrž ne bo nikoli do konca razjasnjeno. Slovenski pričevalci, ki so bili žrtve iz vrst domobrancev (France Dejak, France Kozina in Milan Zajec), so pobegnili iz brezen, kamor so jih partizani porinili misleč, da so mrtvi. Imeli so to »srečo«, da so bili v skupini tistih, ki so jih prej pretepli s koli, nato pa na njih streljali. Za razliko od nesrečnežev, ki so bili izbrani, večinoma je šlo za Hrvate, nekaj je bilo tudi Srbov, in ki so jih dobesedno poklali na komunističnih kanibalskih orgijah na obrobjih težko dostopnih kočevskih gozdovih. O klanju z noži, sekirami in žagami so spregovorili samo krvniki, saj ni znano, da bi mučenje katera od žrtev preživela. O tem so še pred razpadom Jugoslavije za britanski BBC govorili Borivoj Karapandžič (avtor knjige »Jugoslovanska krvava pomlad«), Milovan Djilas (avtor knjige »Vojni čas«) in zgodovinar grof Nikola Tolstoj (avtor članka o pobojih v britanski reviji Encounter), po razpadu Jugoslavije sta pričala Simo Dubajić in Ivan Gugić. Najbolj grozljivo pa je pričevanje »tovariša Jureta«, ki se je leta 1992, tik pred smrtjo, a brez obžalovanja, izpovedal hrvaškemu preiskovalcu komunističnih zločinov Zoranu Božiću, ki je obširen tekst z naslovom »Strahota Kočevskega Roga hlepi po resnici« poldrugo desetletje kasneje objavil v reviji »Hrvatsko slovo«.”

 • Viktorh

  “Podroben opis pokola hrvaških domobrancev, ustašev in tudi civilistov je sicer dvignil nekaj prahu, vendar zanikan ni bil nikoli. Božić je bilo celo prijavljen Hrvaškemu novinarskemu društvu (HND), češ da s podrobnimi opisi kanibalizma in okrutnosti, kakršnega si normalna človeška zavest, morala in etika težko zamisli, ne sočustvuje z žrtvami, ampak postaja enak zločincem. HND je zato Božiću izreklo opomin, da je s člankom ogrozil dostojanstvo žrtev.”

 • Viktorh

  “Po pričevanju naj bi bilo v Kočevskem Rogu ubitih več deset tisoč ljudi, od tega največ Hrvatov (okoli 40.000), slovenskih domobrancev in civilistov je bilo med 5.000 in 6.000, ostalo so bili nesrečniki drugih narodnosti, tudi Nemci. Večino so jih iz Vetrinja v Avstriji prek Jesenic najprej pripeljali v taboriščni zbirni center v Šentvid, kjer so jih že ločili po narodnosti in jih razvrstili v kategorije A, B in C, pri čemer je uvrstitev v B in C pomenila skoraj gotovo usmrtitev. Nato so jih z vlaki prepeljali najprej v Kočevje (po nekaterih podatkih med 5.000 in 8.000 na dan), od tam v gozdove Kočevskega Roga. Poveljnik likvidatorjev je bil partizanski major Simo Dubajić, njemu pa je bila nadrejena politična komisarka Milja, ki je bila kasneje prepoznana kot Milka Planinc, kasneje visoka partijska funkcionarja ter med leti 1982 in 1986 predsednica jugoslovanskega izvršnega sveta.”

 • Viktorh

  “Jure je bil borec 11. Dalmatinske brigade 26. Dalmatinske divizije Jugoslovanske armade. V drugi polovici maja 1945 je v njihovo enoto prišla komisarka Milja, češ da potrebuje prostovoljce za likvidacijo »banditov«. Z obljubo po bogati nagradi so jih odpeljali v Kočevje. Tam so jih pričakali slovenski partizani, ki so jih razvozili do težko dostopnih krajev. Jure trdi, da je v pokolu sodeloval od 29. maja do 9. junija in da je samo njegova skupina likvidirala okoli 11.000 ljudi. Razen okoli 800 Slovencev, so bili vsi Hrvati.”

 • Viktorh

  “Satanska komisarka

  Pri masovnem pokolu se je najbolj »izkazala« komisarka Milja. »Ona je bila, po besedah priče, s satansko domišljijo nadarjena vrhunska strokovnjakinja za mučenje in ubijanje ljudi. Prav zaradi nje so se običajne masovne ´likvidacije narodnih izdajalcev´ spremenile v kanibalsko orgijo ubijanja,« piše Zoran Božić. Osebno je izbirala mlade moške in ukazovala partizanom, da jih koljejo, z nožem in žlicami izpraskajo oči, režejo ušesa, nosove in spolne organe ter nato v prazne očesne jamice zatlačijo testise (moda), v usta pa odrezane spolne ude.”

 • Viktorh

  “Kot navaja avtor, se je komisarka pogosto razjezila na »nerodneže« med klavci, ki so spolne organe rezali od zgoraj navzdol. Po njej se je pravilni partizanski postopek kastracije začel z rezom pod moško mošnjo, s tem, da se je nož nastavil na prepono. Nato se je moški spolni ud skupaj z mošnjo odrezal z enim močnim in globokim rezom. Ena njenih najljubših specialitet so bili tako imenovani »zabiti hrvaški možgani«. Milja je živim ljudem s kladivom zabijala zidarske žeblje skozi lobanjo v možgane in po vsakem zabitem žeblju žrtev vprašala: »Sem ti končno izbila Neodvisno državo Hrvaško iz glave.« Drugo specialiteto je imenovala »slano hrvaško srce«. Po štirih močnih udarcih s sekiro v srčni predel prsnega koša v obliki štirikotnika, je že živim ljudem iztrgala srce ter ga skupaj z izvlečenimi žilami vlekla po tleh.”

 • Viktorh

  “24-urne izmene

  »Jure trdi, da so pri vseh vrstah zverinstva prednjačile tovarišice partizanke. Na žrtvah obeh spolov so ugašale cigarete in z ožarjenim železom žgale najbolj občutljive dele telesa, še posebej splovila in bradavice na prsih. Ženskam so skozi spolni organ z bajonetom izrezovale in trgale maternice, ter jih nato žrtvam tlačile v usta in jih tako dušile. Na ukaz komisarke Milje so partizanke koščke bodeče žice za vezanje rok sadistično zabijale skozi spolni organ v sečnico. Nosečnicam so z nožem parale trebuhe, trgale iz maternice nerojene otroke,« piše Božić. Nekatere »tovarišice« so moške in ženske likvidirale tako, da so najprej vodovodno cev zabile v analno odprtino in nato skozi njo streljale. Komisarka Milja je partizanke spodbujala, da so več ženskam odrezale prsi, ki so jih posolila in nato pritiskala nazaj na amputacijske rane. Ob tem so z žičnatimi ščetkami povzročale rane na ženskih splovilih in jih nato solile. Vsak zverinski postopek je bil pospremljen z javnim odobravanjem in kanibalskim navdušenjem zločincev, še piše Božić v tedniku.”

 • Viktorh

  “Partizanski klavci so »delali« v izmenah 24 ur na dan. Ko so končali, so se pred počitkom običajno dobili ob ognju poleg grobišča in se dodatno opijali. Nekateri so že takrat znoreli. »Že pri klanju so posamezniki imeli duševne motnje oziroma tako imenovane ´jurišne napade´. Takrat so v transu morili kot po tekočem traku. Ženske klavke pa so doživljale psihomotorične napade, ki so znani pod imenom Kozara. Tedaj so v stanju obsedenosti najprej iznakazile in ubile žrtve, lizale kri in možgane, trgale s sebe obleko in javno mastrubirale,« navaja Božić.”

 • Viktorh

  “Priča Jure je Božiću povedal, da so v nasprotju s splošnim prepričanjem, slovenski partizani povsem enakopravno sodelovali pri klanju. Za razliko od hrvaških klavcev, ki so uporabljali sekire in nože, so slovenski morili tudi z velikimi gozdarskimi žagami. Z njimi so ljudi žagali na pol, in to zelo počasi, da je žrtev dolgo trpela. »Slovenski partizani so posameznim žrtvam odsekali glave in nato z njimi, ko so končali izmeno, igrali nogomet. Poleg tega so človeške glave nabijali na kole in jih pekli nad ognjem,« piše Božić. V morijo se je vključil tudi Dubajić osebno. Hrvaške jetnike je pobijal s kamo, nožem, ki ima rezilo nabrušeno na obeh straneh. »Ob tem je pil kri iz njihovih vratnih žil in lizal kri z noža. Nekateri tovariši in tovarišice, vključno s komisarko Miljo, so lizali posoljene možgane žrtev z vrha noža. Milja je po vrsti lastnoročno izvršenih likvidacij dobivala vse bolj satansko podobo. Bila je tako krvava, da se je z njene uniforme in rok cedila kri. Škornje je imela roza barve zaradi hoje po človeških možganih, na uniformi in v lase so se ji zatikali koščki lobanjskih kosti,« je Božiću pripovedoval Jure.”

 • Viktorh

  “Pokol Hrvatov v Kočevskem Rogu je trajal 12 dni. V tem času so se skozi gozd slišali kriti žrtev, ki so umirale v strašnih bolečinah. Številni so prosili partizane, naj jih ne mrcvarijo več, ampak jih takoj ubijejo. Večino niso uslišali. Zadnje dni so prišle minerske enote, ki so minirale jame in brezna, kjer je ležalo na tisoče trupel.”

 • Viktorh

  “Medalje za klavce

  Britanci so začeli prebežnike, ki so se pred komunisti zatekli v Avstrijo (bilo jih je okoli 220.000), izročati 18. maja. V tem času se je Tito ves čas gibal na relaciji med Zagrebom in Ljubljano. V svojih zloglasnih govorih v drugi polovici maja 1945 v Zagrebu in na sedanjem Kongresnem trgu v Ljubljani je množici dejal, da izdajalci ne bodo nikoli več gledali planin in cvetočih polj, med vrsticami je povedal, da bodo z vsemi dokončno obračunali. Takrat so vrnjene Slovence, Hrvate in Srbe že vozili v zbirna taborišča in tudi v Kočevje. To lokacijo je Titu priporočil slovenski partijski vrh, ki je skupaj s Titom po pričevanju Jureta 1. junija obiskal eno od morišč. S Titom naj bi takrat prišli Edvard Kardelj, Ivan Maček- Matija, Franc Leskošek – Luka, Aleksander Ranković, Peka Dapčević, Koča Popović in še nekateri drugi vidni funkcionarji. Bili so očitno zadovoljni, saj je kmalu prišel ukaz, da je treba likvidatorjem omogočiti 14-dnevne počitnice na Bledu. Za to je poskrbel Ivan Maček – Matija, šef slovenske OZNE, ki je imel pozdravni govor, podelil jim je tudi odlikovanja.”

 • Viktorh

  “Po navedbah več prič, piše Božić v Hrvatskom slovu, so bili posebej pohvaljeni klavci »udarniki«, ki so likvidirali več kot 2.000 »hrvaških banditov«. Rekorder in nosilec »zlate kočevske medalje« je bil Ante Čepić, Hrvat iz Makarske, med vojno mitraljezec in član KPJ od leta 1944. Pobil naj bi 3.800 ljudi. Srebrno medaljo je za 3.000 pobitih dobil Ljubo Periša, Hrvat iz Šibenika, oficir OZNE in član KPJ od leta 1943. Po vojni se mu je zmešalo in je v Novem sadu s trofejno pištolo, s katero je pobijal tudi v Kočevskem Rogu, umoril svojo družino. Za 2.200 pobitih je »bronasto kočevsko medaljo« dobil Ado Dragić, član KPJ od leta 1943, posebne pohvale za 2.000 ubitih pa sta dobila še Ivan Bokež (v resnici Nikola Marić iz Boke Kotorske) in komisarka Milja (v resnici Milka Planinc). »Druženje kočevskih klavcev ob Blejskem jezeru se je hitro spremenilo v večdnevno nebrzdano orgijo razvrata, primitivizma in atavizma. Svetovljansko prebivalstvo in zaposleni v tem prestižnem letovišču so bili zgroženi zaradi divjanja upravičencev do polmesečnega dopusta, ki ga je osebno zaukazal in odobril balkanski krvoločnež – maršal Tito,« piše Božić. Priče se Sime Dubajića ne spomnijo, jasno pa jim je pred očmi razposajena komisarka Milja, ki je plesala po mizah blejskih kavarn in v les zabijala še vedno krvi ne dobro očiščeni nož.”

 • Viktorh

  “Nekaznovani zločin

  Zločinci in tisti, ki so zločin ukazali, niso bili nikoli kaznovani. Ovadbe, dane v zadnjih desetih letih zoper še žive posameznike, so običajno bile zavržene ali pa so končale v predalih tožilcev. Tito in partija so vedno cenili klavce, ki večinoma niso bili starejši od 25 let. Koliko jih je opravljalo umazano delo v Kočevskem Rogu, ne ve nihče. Eden od njih, Ivan Gučić, je govoril med 60 in 70, vendar jih je bilo toliko očitno samo v njegovi skupini.”

 • Viktorh

  “Likvidacije so bile namreč kljub vsemu zahteven in naporen organizacijski podvig. Potrebno je bilo najti lokacijo, transportirati jetnike, jih zastražiti, oskrbovati likvidatorje, zakriti grobišča in uničiti dokaze, dokumenti pa pričajo, da so se partijci zelo bali, da se množičnih grobišč ne bi odkrilo in da bi še dolgo ostali zakriti. V zvezi s tem je 14. avgusta 1946 vsem okrožnim in okrajnim odsekom za notranje zadeve pisal pomočnik ministra za notranje zadeve Boris Kocijančič, oče Janeza Kocijančiča, bivšega partijca in dolgoletnega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Očitno je bil Kocijančič zelo dobro seznanjen s krvavo morijo ideoloških nasprotnikov, saj je podrejene opozoril, da se utegne dvigniti »med gotovimi krogi precej hrupa, ker bodo skušali z raznim pozivanjem na pieteto in humanost prevariti ljudstvo in ustvariti med njim nerazpoloženje do ljudske oblasti.« No, »gotovi krogi« so bili prej ali slej odstranjeni, morija pa dolga desetletja (razen med imigranti po svetu) zakrita. Še danes se nekateri, ki so še živi, bojijo govoriti, čeprav bi morala resnica, ki jo nasledniki komunističnega režima še vedno s prevaro prekrivajo, priti na dan. Vendar je Kočevski Rog samo ena od tragedij.”

  Originalni in malo spremenjeni tekst je bil objavljen jeseni 2014 v reviji Reporter

  • Anton

   Bravo viktor napiši še! To se na današnji dan še posebej spodobi.
   Predolgo smo bili tiho

 • Viktorh

  Komunistično partizansko gibanje je bilo ob koncu 2. svetovne vojne del zmagovite svetovne protifašistične koalicije in zmagovalec v državljanski vojni proti slovenskim protikomunistom. Slovenija se je ozemeljsko povečala in dobila omejeno republiško državnost v drugi Jugoslaviji. Temeljni cilj zmagovitih komunistov je bila izvedba boljševistične revolucije. V obdobju 1945-1960 so se razvile najhujše ofenzive v partijski državljanski vojni proti Sloveniji in njenim prebivalcem, to je bil čas uveljavljanja leninistično-stalinističnega revolucionarnega modela (enopartijska diktatura, sistematično kršenje človekovih pravic). Zgodile so se številne temeljne prelomnice. V drugi polovici petdesetih let trdi revolucionarni model razvojno ne zdrži več, začenjajo se značilne jugoslovanske krize, težišče razvoja/razkroja Jugoslavije pa se konec petdesetih in v začetku šestdesetih prenese na zaostrovanje odnosov med jugoslovanskimi narodi in gospodarske krize.

 • Viktorh

  “Vsa oblast v Titovi Jugoslaviji je bila v rokah članov Komunistične partije (od 1952 Zveze komunistov).

  Partijci so zasedali vse vodilne položaje v družbi. Tipičen član partije je bil moški, na boljšem delovnem mestu oz. vodilni funkciji, z boljšo plačo in dostopom, do drugih prednosti. Zato je partija imela največji odstotek članov med funkcionarji, najmanj med ročnimi delavci in kmeti. Vladajoča partija je bila tako magnet kot vir razočaranja. Od leta 1950 do 1977 je bilo v Zvezo komunistov sprejetih skoraj 124.000 članov, 68.000 pa jih je izstopilo oz. so bili izključeni. Kot politična religija je partija vzpostavila sistem s kultom vodje – človeškega boga, novim prazničnim letom in obredjem (revolucionarna izročila, štafeta mladosti). Poseben ritual so bili množični inicialni obredi (npr. sprejemi v pionirsko, mladinsko, partijsko organizacijo) in težnja po stoodstotni udeležbi ter glasovanju za oblastne izbire na »volitvah«. !

  • Franc Šink

   V pionirsko organizacijo sem bil še sprejet.Saj niti nisem vedel za kaj se gre.V mladinsko ne več Moralpolitika pač.

 • Viktorh

  “Komunistična elita si je zagotovila širok krog privilegijev. Poleg prednosti pri pridobivanju položajev, raznih rent in drugih načinov okoriščanja so si privoščili zaplenjene nepremičnine razrednih sovražnikov. Mnogi so se okoristili z zaplenjenimi premičninami iz t.i. Federalnega zbirnega centra. V njem so zbrali več tisoč slik, skoraj tisoč klavirjev, več sto tisoč knjig, velike količine pohištva, porcelana, preprog in druge opreme.”

 • Viktorh

  ŠE POMNITE, TOVARIŠI?

 • Viktorh

  “Partijski svet je bil svet, ki je temeljil na teoriji zarote, svet permanentne revolucije in državljanske vojne, neprestanega »odkrivanja« notranjih in zunanjih sovražnikov. Sovražniki so bili:
  Zunanji (nacifašizem, kapitalizem/imperializem, stalinizem, slovenska politična emigracija).
  Nacionalni (nemška in italijanska manjšina, narodni sovražniki in izdajalci).
  Razredni (plemstvo, buržoazija, kulaki).
  Svetovnonazorski (vere in cerkev).
  Filozofski in kulturni (idealizem, eksistencializem, subjektivizem, individualizem, džez, rock, abstraktna umetnost).
  Ideološki (konservativizem/klerikalizem, liberalizem, socialdemokracija, nacionalizem).
  Znotrajpartijski (sektaši, informbirojevci, tehnokrati, nacionalisti, liberalci).”

 • Viktorh

  “S t.i. sistemom ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil je Komunistična partija skušala uveljaviti monopolno Resnico. V imenu bratstva, edinstva in enakosti sta kraljevala nestrpna militarizacija ter kastno razlikovanje živih in mrtvih. Boljševiški »bogovi« so svet mrtvih razdelili na partijska nebesa in partijski pekel. Priznanim mrtvim je bil posvečen partijski kult mrtvih, grobove zamolčanih in spomin nanje pa so zbrisali.”

 • Viktorh

  “Udarna pest boljševistične revolucije je bila Udba, tajna politična policija (1944 Oddelek za zaščito naroda – Ozna, od leta 1946 Uprava državne varnosti – UDV, Udba, od leta 1967 Služba državne varnosti). Vodila je državljansko vojno, v kateri je tako doma kot v tujini z vsemi sredstvi napadala politične nasprotnike kot sovražnike ljudstva. Vsemogočna in vseprisotna je ukinila svobodo mišljenja in v celoti uveljavila totalitarni režim. Leta 1946 je prišel en uslužbenec Udbe na 1.200 prebivalcev Slovenije, z aktivnimi ovaduhi pa en agent Udbe na 282 prebivalcev. Več sto tisoč ljudi je prizadelo neprestano vohljanje, ovajanja, razvilo se je vsesplošno nezaupanje.”

  • Nata

   + + + + + + + + + + + Viktorh. . . . bravissimo za te učne vrstice Zgodovine. Tunneku zgoraj je od jeze odneslo pokrov

 • Shalalabayzer

  Manjši dodatek…komunisti so bili v Kraljevini prepovedani, ker so bili teroristi in to še pred izbruhom vojne.

 • Krtača17

  Viktor, danes je dan za štrik. Povej kam ti ga dostavim. Častim. Če boš tkole nadaljeval, boš do popoldneva že hin.

  • Viktorh

   Peče, peče, ko te spominja kaj ste počenjali in kaj še počenjaš kosovec.
   Težka še bo do smrti.

   • Anton

    oni nimajo vesti

    • Levicar nikoli!

     Bliza se cas, ko bodo vest od strahu kar naenkrat nasli!

  • Levicar nikoli!

   Kva je pizdun?!?!? A ti ni vsec drek v speglu, ki ti ga je Viktorh nastavil pred tvoj usran ksiht?!? Odvratno mora bit, kar vidis v njem, govnar!!!!

 • komentiram

  ce bi vi domobranci zmagali, bi pobili skoraj vse prebivalce takratne Slovenije, zato raje molcite, ker se danes hujskate ljudi proti ljudem, 70 let po vojni ! za hrbtom vam vstopajo nemoteno islamisti, dobili boste kar iscete !

  • pajot

   Če bi…argument za vola ubit,ni kaj. Svetujem ti,da ne komentiraš resnih stvari. To je za odrasle,majmun.

  • Levicar nikoli!

   Ce!!! Ne spreminjaj teme, budala, in ne polemiziraj! Genocidnosti, ki ste jih poceli se ne da ne zabrisat in ne spremenit, kar pa ti gobcas so pa samo floskule in spekuliranja. Ves kaj pa lahko z njimi naredis, a ne?!?

  • Viktorh

   Vidiš, med nama je velika razlika.
   Jaz pišem in navajam dokumente, ti pa “predvidevaš” kako bi bilo, če bi bilo.
   Takšni ste pač rdečkarji, ko vam kdo nastavi ogledalo.

   • MladiLiberalec

    No glej dokumente o domobranskih pobojih:

    Domobranski poveljnik Krener je izdal naslednji dokument: Gospod upravnik policije v Ljubljani tukaj omenja na hrbtni strani zapisnika z dne 5.12.1943, ki ga je sestavila policijska komisija občine Tomišelj, da je šef pokrajinske uprave divizijski general Rupnik lastoročno napisal med drugim sledeče: Glede uničevanja terencev, ki je samo po sebi razumljivo, navodila niso potrebna, ako se vrši izven bloka. Toda tudi ubijane terence je treba že iz higienskih razlogov pošteno pokopati. V notranjosti bloka je za vse službe samoobrambe vsake občine prepovedano terence ubijati ter jih je treba aretirati in predati policiji.

    Pa tud veš kaj se je zgodilo v Španiji po zmagi klerofašistov ne? Te so imeli domobranci za zgled.

 • Fogglof Tunnek

  Osvobodilno fronto slovenskega naroda so ustanovili 26. aprila 1941, na dan, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru. Fsaj dve desetletji po vojni je veljalo, da je bil ustanovni sestanek v ljubljanski vili industrialcef Vidmar dan pozneje, zato tudi izbira 27. aprila za praznik… do leta 1991 dneva OF… nato pa dneva upora proti okupatorju… Zdaj je pa čas, da se spet spremeni… v DAN UPORA PROTI OKUPATORJU IN IZDAJALCEF SLOVENSKEGA NARODA !!!

  • Steiermark

   No, potem pa spokaj z svojo cmerarsko jugotitoistično golaznijo in se odpravi v svojo domovino in svojih prednikov, koljačev, ki so iz smrdljive jugosrboslavije pridrli v Slovenijo, šele pozno jeseni, 45 let ter se izživljali nad našimi slovenstvu zavezanimi ljudmi! kozjeljubec, saj ne veš kaj gobcaš….

 • komentiram

  Moj oce je bil ljubljanski trgovec, nemci so ga ustrelili na pragu trgovine ker je sosed domobranec izjavil, da sodeluje z partizani….ubili ste ga prasci pred mojimi ocmi, ker je bil sosed domobranec ljubosumen na mojega oceta, ker je bil spostovan in posten krajan ! Domobranci in clani SDS ste sprevrzeni zlobni hinavci , ki za svojo grdobijo kupujete odpustke v cerkvi. Sram naj vas bo, moj oce ni imel nikakrsne zveze s komunisti !

  • Fogglof Tunnek

   Meni so pa domobranci ubili dedeka po mamini strani.

   • Levicar nikoli!

    In?!?

    • Steiermark

     Prepozno, niso preprečili širjenja te rdeče jugokozje pasme…..

   • Steiermark

    Kaj nisi ti kozjebebec iz Haloz? In v Halozah so ti “domobranci”, ki jih na štajerskem nikoli ni bilo, ker niso bili potrebni, zaradi dobre obrambe, nam Štajercem v korist, s strani Nemcev, pred nasiljem komunistične drhali , oz. niso bili potrebni že iz zgoraj navedenega razloga. Da pa imaš kozjo pamet je pa tako več kot jasno iz tvojega meketnja po tem portalu! Po svojih izjavah se pariš tudi s tvojo kozo juliko, lahko se samo vprašamo, kakšen kozel je bil tvoj kozji oče …. Izgleda, da si vse podedoval po njem!

  • Viktorh

   Ne blefiraj.
   Navedi ime te častnega trgovca.

   • althar

    Seveda ga ne bo navedel, ker gre za izmišljeno zgodbo patetičnega anonimnega udbovskega provokatorja. Brez težav pa se da navesti cel kup imen ljudi, ki jih je na tak način pobila Brozova teroristična banda. Začnemo lahko z zakoncema Hribar…

    • Viktorh

     Jasno, da blefira. V Ljubljani so bili Italijani.
     Trgovce in druge so pobijali komunisti.
     Po odhodu Italijanov, pa Nemci niso umorili niti enega meščana.

  • Levicar nikoli!

   In?!?

  • sprehajalec

   V Ljubljani pod nemško zasedbo ni bilo partizanov.

  • Steiermark

   Kako kruto, ko so nemci (po izdajanju komunističnih podgan, kot so tudi storili z vsemi tistimi, ki niso sprejemali komunizma – npr. pohorski bataljon s šarhom, ..ko so komunisti iz sovražtva in maščevanja proti ljudem, ki niso hoteli sprejeti smrdljivega in zločinskega komunizma, ovajali te ljudi, kot komuniste, po vojni pa so bili proglašeni kot neki narodni heroji.) ubili , pred tvojimi očmi, tvojega očeta in ti povedali, da ga je zatožil nek domobranec, so najbrž zgrešili s kroglo, ki je pristala v tvojih mini možganih in raznesla še tisto neznatno mini možgansko tvorbo, ki ti nikoli ni in nebi mogla služiti kot baza za inteligenco in bi bil po Evgeniki itak obsojen na kastracijo in eliminacijo. Bedak ostane bedak, pa če mu mini možgane prestrelijo ali ne, hujše od vsega pa je, da si lažnivi in indoktrinirani zlobni bebec – od katerega dobiš samo , gratis in na pretek zlobo! Če je bil tvoj oče “spoštovani in pošten krajan, ne razumem, kako moreš delati sramoto spominu tvojega očeta, katerega “spoštovanje in poštenosti” pa nisi nič podedoval….

 • Demonkrat

  Če ne bi bilo komunistov niti nacistov in fašistov ne bi bilo?

  • Fogglof Tunnek

   Ka pa janšisti? Če ne bi bilo Janeza niti janšistof in zaslepljenih ofc ne bi bilo?

   • Levicar nikoli!

    Zabit si ko kurac!!!

    • Fogglof Tunnek

     Če ne bi bilo kurca niti tebe in mene ne bi bilo?

   • Franc Šink

    Tebi bi morali odrezati jezik.Priporočam metodo milke planinc.

 • komentiram

  pocistite pred svojim pragom, izdajalci naroda ! tudi vasi krvniki se hodijo po zemlji nekaznovani !

  • Fogglof Tunnek

   Revitalizacija neodomobrancef !!!

   • Steiermark

    torej, ti kozjeljubec priznavaš, da obstaja razlog in potreba po delovanju “neodomobrancev” v Sloveniji? Saj veš, zakaj so se organizirali vaški stražarji, pozneje preimenovani v Domobrance? Zato da bi svoje drage in bližnje ščitili pred agresivnimi podivjanimi komunističnimi spakami – rdečimi ludožerci, partizani! Torej lahko sklepamo, da je ponovno v porastu nasilna rdeča neokomunistična koljaška golazen, Ne bom te pozivala k logičnemu razmišljanju, ker te je tvoja kozja narava prikrajšala za možgane in zdravo presojo! Tvoji pripadniki, so se pa resnično organizirali in zastrašujoče razbijajo vse okrog sebe in vse ki bi utegnili uporabljati zdravo pamet in se vam upreti! To so dobro pokazali, celo z prisotnostjo njeeee čefurja, kot nekaterih rdečih poslancev in tamalega rdečega jugoparazita plavega , ko so nam, Slovencem, ki si ne želimo še ene okupacije druge teroristične islamistične golazni, v Kotnikovi ulici! Gnoj, kozjej……

 • Viktorh

  Množično pobijanje lastnih državljanov je organizirala in izvedla komunistična oblast. Odločitev o teh zločinih je gotovo sprejelo najvišje jugoslovansko partijsko in državno vodstvo, ki so ga takrat sestavljali isti ljudje, tj. najvišji funkcionarji KPJ.

 • Viktorh

  Izvajanje tega krvavega obračuna je bilo dodeljeno republiškim represivnim organom. V Sloveniji so to takrat bili slovenski ceka oziroma politbiro Komunistične partije, vodstvo slovenske Ozne in poveljstvo slovenske (II.) divizije Knoja. Še posebej za Ozno velja, da je bila ob svoji vojaški organiziranosti od vsega začetka poslušno orodje Komunistične partije, ki je določala ne le vse vodilne funkcionarje Ozne, temveč tudi njene naloge.

 • Viktorh

  Kardeljev Edi je 25. junija 1945 napisal Kidriču – osebno pismo:

  » Najkasneje v teku treh tednov bodo razpuščena sodišča nacionalne časti, vojna sodišča a bodo sodila samo vojnim osebam, vse druge bodo prevzela redna sodišča. Proglašena bo nova avnestija. Nimate torej nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej.
  KARDELJ.«

  Ja, takrat se je začelo »čiščenje« političnih nasprotnikov s krampom po glavi ali nožem v hrbet, brez izjeme – če nisi z nami, si proti nam.

  Začeli so montirani procesi – ne boste verjeli – ISTO SE DOGAJA DANES

  • Levicar nikoli!

   Primer: Milko Novic

   • janšaspoki

    Kriminalec, po vseh dokazih sodeč. Isto kot šef stranke, ki je svojo kriminalno kliko opral kot politično silo, potem ko je stranko prevzel Pučniku, da je ta umrl v žalosti in v tujini

    • Steiermark

     Če je g. Pučnik (katerega imena ti v svoji umazani goflji nimaš pravice valjati) umr “v žalosti in v tujini”, pravgotovo ni zaradi našega osamosvojitelja JJ ampak iz razloga, ker se je zavedal da se rdeče podganje titoistično jugobande nikoli nebomo uspeli rešiti, razen na vaš način, da bi se vas vse pometalo v jame,kot ste vi in vaši predniki pometali pametne in poštene Slovence in kar bi radivi nadaljevali oz. počeli še danes ….Pa še to nebi bilo dovolj, vsakemu od rdečih podganjih revolucionarjev bi morali dodatno, zasaditi kol v srce – kot se to počne z vampiri – vi ste pa pravi vampirji nad slovenskim narodom!

 • Fogglof Tunnek

  Gnes praznujemo DAN UPORA PROTI OKUPATORJU IN IZDAJALCEF SLOVENSKEGA NARODA !!!

  Vesel praznik !!!

  • Levicar nikoli!

   Zabit si ko kurac in se nepismen povrhu!

   • Fogglof Tunnek

    psssst… če ne bi bilo kurca niti tebe in mene ne bi bilo?

    • if

     To ni tisto, kar vi razumete kot “kurac”.
     Zabit kot kurac je spomenka za Fogglof Tunnek.

     • janšaspoki

      Lepo, da proti kurcu in njegovi zabitosti reče kakšno grdo tudi član stranke, ki ima za predsednika ne samo bivšega komunista, ki se je zdaj preoblekel v klerofašista, temveč tudi izgleda kot obrezan turški ud. In tudi pamet ima temu primerno

     • Fireblade

      bivši komunist je pač bivši, problem so zarukanci, ki ostanejo

     • if

      Vaš nick ni uspešen!

     • Steiermark

      ti imaš “obrezano jugoturško pamet”, smrduh rdeči fašistični!

  • tarantela

   Hvala enako! Danes ne komentiram, ker praznujem.

 • Demonkrat

  Boljseviki so izvajali teror in okupacijo nad Rusijo in ruskim narodom.Hitlerja takrat se sploh ni bilo

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, podrepniki, oprode in v naprej prodane šenkane duše. Vi lahko brezdušno žalite tiste ki so se hrabro uprli okupatorju… ampaka ravno Angleži so inscenirali državni puč skaterim so miniral Jugoslovanski pakt o nenapadanju z Nemčijo… Kapish?

  PS: Mimo grede…Stalin z Nemčijo ni bil v nobenem paktu razen v paktu o nenapadanju. Fse ostalo je zahodnjaška imperialistična mitološka hegemonija… Kapish drugič?

  • Levicar nikoli!

   Hahahahahahaha faaaak, ti imas resnicno glavo v riti! Najlazje je manipulirat z neizobrazenimi in nenacitanimi idioti, kot si ti! Namig: preberi kdaj kaj, ne samo poslusat in verjet. Bo slo?!?

   • Steiermark

    Nesmeš pričakovati neke človeške pameti in inteligence od nekoga, ki izhaja iz rdečega kozjega rodu…..

  • Fireblade

   Tako kot srp pa kladvo a ne :)) Kdo ti plačuje internet?? Bo zmanjkalo cvenka za upornike na sociali :***

 • Demonkrat

  Kaj je dobrega komunizem naredil za človeštvo?

  • Fogglof Tunnek

   Komunizem, janšizem… isto sranje drugo pakovanje!!!

   • Ros

    Za tako izjavo moraš biti nerazgledan, neumen, nor, povsem brez stika z realnostjo in še plačan povrhu.

    • janšaspoki

     In to dobro plačan, ne pa podplačan kot dopisniki na portal Nova 24 tv, ki so očitno plačanci najslabše kategorije. Ne samo, da jim stojkoti, s katerimi jim porivajo Gorenakove piškotke od zadaj navzgor, poškodujejo možgane. Še huje je, da s ponavljanjem vsakodnevnih medijskih laži postjajo osebnostno razklani kot je njihov vodja

   • Steiermark

    ti si res eno navadno “sranje”, kozje….

   • Vlado77

    Si kaj pokadil ali popil? Janšizma sploh ni- je izmišljena beseda. , da bi pljuvali po edini alternativi komunizma in njenih klonov. Namreč drugi za komuniste niso omembe vredni . Komunizem pa je opisan v prispevku – seveda če si štekal.

  • Steiermark

   Zmanjšal je populacijo s klanjem……..danes pa izgleda, da imajo ponovno veliko željo po naši krvi, ker ga hočejo ponovno uvajati….

 • Fogglof Tunnek

  A ste bili sinoči kaj pozorni ko je Brglez med drugim reko: “Včasih je za zmago teme dovolj že, da ljudje ne storijo ničesar. Da so tiho.”… A kužite?… Dr. Janez Drnofšek je nekoč Janeza Janšo imenoval Princ teme… Ste opazili povezavo?… Mater je Brglez pravi umetnik !!!

  • Demonkrat

   Za zmago teme.

   • Fogglof Tunnek

    Mi levičarji smo fsi umetniki za vas… Zato pa nonstop vladamo fSloveniji…in tako bo tudi v bodoče. Boš vido, da mam praf!!!

    • Demonkrat

     V bedi in žalosti.

    • zokispoki

     Poglej, kaj vam pomaga, na silo in s prevaro uzurpirana oblast, če ste totalno nesposobni, in razen da ste popolni debili, da ste proti narodu, ničesar ne spravite skupaj!? Murgeljsko ćefurska banda ste, ki(je) bo uničila Slovenijo .

     • janašspoki

      Mama ti je čefur in predsednik stranke tudi,

     • zokispoki

      Že pri tvojem nicku se kaže neizmerna izvirnost, kreativnost in modrost. Čisto po čefurskem pregovoru, “nisam lep, al sam glup”, kenede ! Nisem vedel, da
      danes delate nadure,in nas morate osveščati s svojimi nebulozami, in to na vaš veliki praznik !?

     • Steiermark

      zamenjaj že svoj nick, ki se ti bo odlično podal in se preimenuj: čefurspoki

    • Nata

     Veš kaj ?? Bodi že enkrat tiho in uživaj v svojem prav.

    • Fireblade

     To drži samo v čefurski coni znotraj Lj. obroča in na pomolih Luke Koparske, drugje ste pa bolj švoh. Umetniki na kreditih, saj veš, da boste ravno vi vračali.

 • Viktorh

  MIHA MARINKO
  Spomnim se, pa tudi drži.
  Spomnim pa se tudi njegove izjave na partijski konferenci v Trbovljah:
  »Sile so pri nas popolnoma nove; imamo tako sijajne okolnosti, da smo uničili ogromno sovražnikov, ne na razredni podlagi, temveč kdor je za narod in kdor je proti. Na ta način je ves bogataški sloj odšel. Kar ga je ostalo smo mi dali možnost, da sodeluje. Mi smo izvedli na en način revolucijo; ker pa lahko v današnjem razvoju na poti vsakdanjih reform dosežemo, kar je potrebno, je jasno, da potem ne bomo več vodili revolucije proti ostankom kapitalizma marveč bomo s postopnimi ukrepi uničili ostanke.«
  »Danes je nastopil moment, ko je treba precej taktizirat, da bi si mi utrdili našo oblast, da očistimo vse ostanke sovražnih elementov da tiste nezadovolneže nekako zadovoljimo ter zaposlimo, da sovražnik ne bo imel pomagačev.«
  Ja, to je blebetal na partijske konferenci oktobra 1945. Priznava, da je revolucija bila, govori o sovražniku doma, ne o okupatorju…

  • janez.pokoncni

   Na livadi se pase bik. Mimo pride par in dama ogovori kmeta : “imate pa lepega bika!”
   “Ja, res je. Miha mu je ime” ; odgovori kmet.
   Ženska opazi, da ima bik v nosu rinko in reče možu ; “Glej, MIHA MA RINKO.”

   • Viktorh

    No, saj res bi kot b’k – butast.

   • RATATA

    Dobrodošel razigranec navihani!

    • Ana Job

     Tolk ogabne, strašne predstave in muzike že dolg nisem slišala, kot je bila včeraj v Trbovljah.
     Meni se ne ljubi v tej državi špetirat okoli
     NO*B in sem se odločila da se bom zase brigala, ker enkrat bodo slovenci spoznali resnico komu*nistov in bo hudo razočaranje.
     26.aprila je bila ustanovljena proti imp*erislisticna fron*ta torej dan prej in to pomeni da smo se uprli angl*ežem francoz*om in amerika*ncem ne pa
     Hit*lerju in okupa*torju ker sta bila z Sta*linom zaveznika, šele junija 41 leta je hitle*r napovedal sta*linu vojno Potem pa razumi naše komun*ajzerje in naš nor narod!

     • RATATA

      Ljudje večinoma nič ne razmišljajo in se apatično lenobno prepuščajo vodenju vladojočih elit preko medijev. No, se pa najde kdo (mdr.jaz), ki pa kar preveč razmišljajo. Zanimivo, da zelo razmišljaš tudi ti! Ne vem, kaj neki te je gonilo, da si prišla do resničnih dejstev, ki jih je režim (in jih še) zamolčeval. To je “sovražni molk”, ki je še hujši od sovražnega govora!
      O teh rečeh je najboljše le na kratko. Je bolj pomembno, da sem palmam postrigel suhe veje, predem jih postavim okrog hiše ko se razjokajo vsi oblaki v posmeh na ta lažnivi datum. ;-)

     • Ana Job

      Praznujemo LAŽ!!! Vse skupaj je en beden cirkus, v katerem se zabava izključno zadeta levica, ki prikriva zgodovinska dejstva.

     • RATATA

      Ja! Ves komunizem temelji na laži in lažnih obljubah, na katere nasedajo nerazmišljujoči osebki, ob katerih redki dobijo privilegije vsi ostali se pa polenijo in trajno izgubijo razsodnost. Najbolj pokvarjeni so pa voditelji in širitelji te smrtonsne dogme.

     • FORT WORTH

      Drzave vzhodne europe so se sesule leta 1989-91 s totalnim zlomom drzavne socijalisticne zablode.
      Edino pri nas v Sloveniji so nekateri tako butasti,da nas (vse skupaj) s slepo podporo tem laznivo-lopovskim revolucionarjem,peljejo se enkrat-ze drugic v propad in sesutje drzave.
      Komunisti,se za noben denar in za nobeno ceno,nikoli sami ne umaknejo z oblasti.
      Treba jih je fizicno odnesti s stolom in mizo…

     • Ana Job

      Res so se globoko zametastazirali v slovenski narod. To bolezen bo težko izkoreniniti.

     • Ana Job

      Jaz se s tem datumom 27.april ne strinjam, saj takrat tega datuma še nismo imeli svoje države, takrat je bila Jugoslavija, a naj potem tak dan praznujemo kot svoj praznik?
      Jaz bi se bolj strinjala s
      Krkovičem, ki je predlagal da bi praznovali 25.oktober, ko je zadnji vojak JNA zapustil naše ozemlje leta 91. Takrat je bila
      Slovenija prvič v zgodovini samostojna država a ni tako?

     • RATATA

      Da je 27. april datum abotne izmišljije je absolutno res. Ta datum je v posmeh normalno razmišljujočemu kakorkoli opredeljenemu človeku.
      Z izumom, da se dan na ta datum določi za praznik in da se ta “praznik” poimenuje “dan upora proti okupatorju” je tako huda laž, ki jo lahko poimenujem “nezaslišano barbarstvo in najostudnejše mesarstvo”,
      tisti ljudje, ki pa to praznujejo so pa navadni zajčki na katerih je uspel poskus te “zajčje šole”!!
      Oni grdi, umazani in zli oneti, ki odločajo o vsemu in so zažrti v najpomembnejše odločevalske pozicije v Sloveniji pa iskoriščajo to za samopromocijo in predvolilno/potrjevalno kampanjo ter si utrjujejo položaj.
      Gen.brig. Tone (“Kostelski”) Krkovič je predlagal smiselni datum.
      V tem momentu se spomnim, da se je jna umaknila v kompletu tudi s savudrijskega polotoka (tistega strateško pomembnega svetilnika, roba rta, kamor se ti pogled usmeri k Slovenskim tržaškim rojakom prot Gradežu(!), proti jugu pa pogled nudi nadzorni pregled proti Umagu, Novigradu in naprej proti Pulju. To ozemlje na rtu Savudrija je bilo pod vojaško upravo jna(!) (vojaški kataster). Ni naključje, da je na tej točki bil stacioniran eden največjih topov naše prejšnje AO Armade!).
      Datum bi lahko bil tudi tisti v maju (13.), če res hočemo imeti praznik upora proti okupatorju, ko je “počila” prva puška TIGRovcev(!).
      Datum v tem smislu, bi bil lahko tudi kateri drugi, samo ta ne bi smel biti, ker je popoln komunistična izmišljjija in LAŽ, ki se pri njih vedno razvije tudi v ROP, POŽIG, UMOR!!!
      Samostojna država kot Republika Slovenija je res postala z razglasitvijo 25.06.1991, toda; Suverene Države so bile že prej Slovenske Dežele (PRASTARE!!), ki so tvorile (za par dni) pred nastankom države SHS in kasnejšo združitvijo (ujedinjenjem) s Kraljevino Srbijo celo Zedinjeno Slovenijo(!)
      In združile so se SAMO te naše slovenske Dežele (Zemlje/Države jih je poimenoval Srb Regent Aleksander, mdr.šolan v Franciji). In teh naših Dežel, ki so se vsaka posebej in vse skupaj združile z vsem svojim ozemljem in ljudstvom ni nihče NIKDAR ukinil! Sramotno bo, ko bodo razglasili sodbo Tribunala ustanovljenega na podlagi Sporazuma o arbitraži.
      To je pa posebno poglavje seveda; Robce imam že nabavljene! Na žalost.

     • Ana Job

      PODPIS: VSI DOMOLJUBNI SLOVENCI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     • RATATA

      Jojmene, KAKŠNO VPITJE(!) in koliko plusekov. Boš ja vse porabila, kaj boš pa drugim dala(?) No saj te bom poiskal in ti jih kje drugje vsaj ene par vrnil. +

     • Ana Job

      Plus dam, samo takrat kadar si ga po mojem mnenju kdo res zasluži. Lep pozdrav! :-)))

  • MladiLiberalec

   To se ti osebno spomniš? Saj to je verjetno res govoril. Miha Marinko je spadal med vodilne komuniste. Če prebereš natančno vidiš da pravi da med NOB niso uničevali nasprotnikov na razredni osnovi. V povojnem času pa imajo namen odpraviti ostanke kapitalizma čeprav so prej z njimi sodelovali kar pa bo lažje ker je večina starih kapitalistov že odšla.

 • vsemojebabe

  Praznujmo OF dan, ko bo za vedno odšel od nas praznih žepov poslednji klavec *N*O*B*.

  • MladiLiberalec

   Dan upora proti okupatorju praznujemo v bistvu.

 • Nata

  Saj se ta način, da manjšina vlada in ukazuje večini, prakticirajo še danes, ali ne ?

  So zelo uspešni. Saj se je tista večina poskrila v mišje luknjice.
  In, včeraj sta g. Granda in g. Štrovs dobro povedala.
  Slovence-nke je strah. Za službe in posledično za preživetje v tej dragi državi !
  Dala sta zelo dobro primerjavo. . . . . ta zadnja leta so slabša od let 1985 – 86 !!!!
  Mene je kar na rito vrglo.

  Seveda sta mislila tudi na takratni pogum ! Končno govoriti, pisati !
  Danes pa imamo zopet razne komisije za .. . . . sovražni govor, enake pravice. . . .

  da ne naštevam !!

 • Krtača17

  Domobrančki bi spet radi srali po naši zemlji pa jim ne rata.

  • komar marko

   revček še nisi dojel. Te so pospravili na varno. Otroke pa so dali na PETRIČKU na DIRO. Zadeva končana. Mi se borimo proti KRAJAM, norostim, sodbam po naročilu, montiranim procesom in za SLO JEZIK! Pravo nasprotje vas!

   • domovina mili dom

    Nekateri še zdaj ne ločijo med socialisti in nacional socialisti.

  • domovina mili dom
  • Ros

   Komunizem kot sistem ne deluje na nobenem področju. Profit imajo le psihopatski kriminalci, lopovi in morilci. 95% ljudi je na slabšem. Lahko napišeš kar hočeš, to so dejstva povsod po svetu.

   Komunisti so izkoristili priložnost in kaos druge svetovne vojne, da so se z ogabnim nasiljem in vsemi sredstvi, prigrebli na oblast. To je vse. Vsi vemo, da v komunizmu ni delovalo nič.
   Razumem, da se še vedno oklepajo oblasti in nakradenih privilegijev z vsemi sredstvi. Res so bili v vojni na zmagoviti strani. A so po zmagi naredili 100x več škode kot nacisti, fašisti in domobranci skupaj. Na vseh nivojih družbe. Kar je res veliko. Nobeno izgovarjanje na domobrance, revščino, nerazvitost, Hitlerja, Garibaldija, Napoleona, Celjske grofe ipd. ne bo pomagalo ali spremenil dejstva. Komunizem je slab družben sistem, kjer nič ne deluje kot bi moralo. Ti pa vztrajaš, da ni. Temu se reče norost, pokvarjenost. Lahko npišeš tudi, da danes sije sonce.

   Saj lahko živiš kot v komunizmu. Z delodajalcem se zmeni, da ti plača le 70€ na mesec, premoženje podari državi, ne potuj v tujino in nakupuj le na tržnici. Ponoči pa prisluškuj sosedom, prijateljem in družini in jih ovajaj policiji, če se slučajno ne strinjajo s tabo. V kratkem ti ne bo treba nič več delati, ker te bodo poslali v umobolnico. Ali pa boš postal predsednik. Kdo ve.

   Slovenska levica se bo morala s tem sprijazniti in se temu prilagoditi. Mlada levica naj si nalije čistega vina in pogleda, kje ima prednosti. Ali pa bo zelo kmalu izginila iz političnega življenja. To kar nudi sedaj je: kraja, mučenja, droga, korupcija, nasilje, laži, umori…. Ene dobre strani ni. Morda socialna podpora in životarjenje sposobnih ustvarjalnih mladih ljudi v državni upravi. Ena sama lenoba, pokvarjenost in prezir. Revščina in beda. Ljubosumnost in zavist. Ena komunistična “dobra ideja” se ni izkazala za dobro idejo v praksi.

   Nemčija se je predala leta 1945. Kar je bilo pred 72 leti. Domobranstva, od takrat naprej, ni več. Normalni svet je šel naprej. In zgodovino postavil na svoje mesto. Ti bi se pa drl in razbijal: domobrance.. domobranci.. Glavo imaš tako oprano, da imaš resne mentalne in socialne težave zaradi tega. Upam, da boš to ugotovil čim prej. Preden si povsem uničiš življenje.

   Tak prezir, primitivizem in nerazgledanost se kaže v tej tvoji izjavi, da se mi prav smiliš. Res potrebuješ pomoč. Kot bi te zadela možganska kap.

 • MEFISTO

  Tovariš Miha Marinko je v nekem intervjuju na Hanzi TV povedal, da je nekega tovariša “brcnu v rit in ga fuknu iz partije”.

  Uslužni novinarji so potem na vsa usta hvalili njegovo proletarsko neposrednost.

 • komar marko

  eno vprašanje z rdečkote. 27 aprila so ustanovili OF in se zavezali, da ga bodo iztrebili in pregnali. Čet ŠTIRI dni pa z roko v roki v TRBOVLJAH skupaj poskakujejo, se ljubijo in SLAVIJO OKUPACIJO! Kdo je sedaj NOr! Čakam odgovor!

  • totex39

   Ja pa res je še po TV so jih kazali. Vidi se, da je Trbovlje še vedno zelo rdeče.

 • MEFISTO

  Potem, ko so mariborski komunisti bučno proslavili 20. april, rojstni dan velikega oznanjevalca Marksovega evangelija, kot so takrat poveličevali Adolfa Hutlerja, so šli ljubljanski komunisti še dlje in v čast ter slavo tega velikega voditelja ustanovili PIF, Proti imperialistično fronto, naperjeno proti angloameričanom in vsem svobodnim in naprednim narodom takratnega sveta.

 • Demonkrat

  Josip Hutter
  Josip Hutter
  Rojstvo 1889
  Smrt 26. april 1963
  Državljanstvo Flag of SFR Yugoslavia.svg SFRJ
  Poklic tovarnar
  Josip Hutter, nemški industrialec in filantrop, * 1889, Dolnja Briga, † 26. april 1963, Innsbruck.

  Josip Hutter je bil po rodu Kočevski Nemec. V Ljubljani se je poročil z Elizabeto Hribar, s katero je imel potem tri otroke. Po poroki sta se preselila v Maribor, kjer je uradno prijavil svoje bivališče leta 1922. Hutter je bil ustanovitelj in solastnik mariborske tekstilne tovarne Hutter & drug (njegov poslovni partner in drugi lastnik je bil Richard Poche). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1926 in je kmalu postalo eno najuglednejših, nasodobnejših in najbolj uspešnih mariborskih tekstilnih podjetij. Kot filantrop je postal znan po skrbi za svoje delavce. Zanje je, med drugim, ustanovil poseben pokojninski sklad, zgradil delavsko kolonijo na Pobrežju in sodoben stanovanjski blok v mestu. Bil je ustanovni član najstarejšega slovenskega rotary kluba, Rotary kluba Maribor. Kot občinski svetnik je pred drugo svetovno vojno aktivno sodeloval v mariborski občinski politiki.

  Leta 1935 pa se je vselil v sodobno meščansko vilo, ki si jo je zgradil ob mestnem parku. Na Pohorju si je zgradil sodobno počitniško vilo z lastno proizvodnjo električne energije.

  Leta 1945 so zakoncema Hutter zaplenili premoženje, Josip Hutter pa je bil nekaj časa tudi zaprt. V petdesetih letih sta zakonca Hutter dobila dovoljenje za izselitev v Avstrijo, kjer je nato Josip Hutter do smrti živel v skromnih razmerah.

 • totex39

  Sramota, da se OF praznuje kot praznik, čeprav se dobro ve, da ne bi smel obstajati. Dajte vsi , ki o njem tako vsako leto govorite resno razmišljati o ukinitvi vseh teh komunističnih praznikih. Viktorh je zelo dobro opisal, kakšno svinjarijo moramo slaviti v Sloveniji. Vendar se očitno tega nikogar ne prime. Res ste levičarji še vedno bolani v glavo.

  • komar marko

   ja kdo bo pa naš gnar PAPAL? ja kdo?

  • Franc Šink

   Oni so se že rodili bolani.

   • sumljivislon

    še enkrat ..za vse ki nikoli NISO IN NE BODO bili Borci med WW2…..OD 1939 -1945………………………….Jože Možina @JozeMozina
    Res je; 27. april, kot dan upora je falzifikat in praznoverje. To še mit ni. KP se ni ‘uprla’ ob napadu na domovino ampak po napadu na SZ….!!

 • Gretta Garbo

  NO IN KAJ JE OSNOVNA ZGODOVINSKA RESNICA? ==================== NI slo za pomor domobrancev, slo je za likvidacijo narodnih izdajalcev. Seveda je slo za izdajo, narodne izdajalce so izdali Anglezi in jih vseh 130 tisoc vrnili v Jugoslavijo. Titova Jugoslavija ni hotela da se vrnejo, vendar so Anglezi vrnili svoje “prijatelje”, niso si hoteli mazati rok z izdajalci. Vedeli so da gre za ljudi brez principov ki bi tako kot so izdali svoj narod nekega dne izdali njih. Ljudje danes pozabljajo na ocitno resnico: ko je Hitler hotel pokuriti vse Zide, Slovane, cigane, homoseksualce in prizadete so mu zal nekateri Slovani skusali pomagati. Vec jim je bilo do morilskega Hitlerja kot do lastnega naroda. Mislili so da bo Hitler zmagal in da bodo oni kot “ponemceni Slovani” v novem sistemu dobro ziveli. Usteli so so in placali zasluzeno kazen. Priznam pa da je bilo med likvidiranimi tudi nekaj nedolznih, pac imeli smo malo casa da bi prav za vsakega preverili kako in kaj. Ce bi jih Anglezi vrnili par tisoc, bi bila situacija drugacna. Vendar je bila nasa vlada mlada in ni imela dovolj izkusenj in casa da bi sojenje bilo izpeljano bolj profesionalno.

  • komar marko

   ALI LAHKO POJASNIŠ! 27 aprila so ustanovili OF in se zavezali, da ga bodo iztrebili in pregnali. Čet ŠTIRI dni pa z roko v roki v TRBOVLJAH skupaj poskakujejo, se ljubijo in SLAVIJO OKUPACIJO! Kdo je sedaj NOr! Čakam odgovor!

  • Levicar nikoli!

   Dej krava gobec zapri! Pojma nimas o nobeni stvari! Tastar je tko zlo hotel porazence nazaj dobit, da je senkal Trst, Furlanijo-Julijsko krajino in Korosko v zameno, samo da jih je nazaj dobil in ugonobil! Obstaja dokumentarec, kjer angleski oficir joka zaradi slabe vesti, ker so jih poslali nazaj in so vedeli kaksna bo njihova usoda. In obstaja komentar angleskega sodnika, ki je rekel, da bi Rupnik na postenem sojenju ne bi bil obsojen ampak oproscen vseh obsodb, ker ni bilo najmanjsih obremenilnih dokazov, samo rdeca pofukana mascevalnost. Vasa rdeca svojat ga pa se do danes ni rehabilitirala!!! Pizda vam marerina rdeca, zemljo ste nam posenkali in narod pobijal, zdej bos pa se gobcala, prekleta kurba smrdljiva partizanska!

   • Goran Hvala

    Obstaja, obstaja….obstaja….;-)…marsikaj obstaja…tudi sam sem precekiral kar nekaj filmckov britanskih reziserjev in ima Gretta kar prav…sploh pa te pravljice da nekdo podari v zameno za nekaj vagonov ljudi katere misli pobiti polovico drzave…v katerem filmu je to blo?..se ce bi svoje hotu nazaj tega nebi naredu…ne pa za tiste katere so preganjal…

    • Levicar nikoli!

     Zaveden, zabit in naiven si. Vec ti clovek ne more rect!

   • Goran Hvala

    Aja pa se to…zakaj desnaki stalno grozite in zalite?..pol mipa se prbijate kako so levicarji nasilni..;-);-)…cista komedija..sami iz sebe delate osle…pa ne da sm levak..no ja za desnake verjetno, ker sm vedno komunist ce se ne strinjam..pa vse zive zivali sam clovek ne…komunikacija na vrhuncu..sej drgac men je kul…ker mi je ta stran resnicno razvedrilna to pa moram priznat..

    • Levicar nikoli!

     Zanimiv, da kretenizme in zaljivke po vojni in izvensodno pomorjenim Slovencem, ki jih pise pizda zgoraj ti pa niso zaljivi! Dej goni se, mevza zavedena!

  • komar marko

   Le kdo ej v okolici Novega mesta med vojno pospravil 67 Ciganov? Le kdo se je šel zadnji ČAROVNIŠKI proces in je po vojni KURIL ljudi?

  • if

   13. maja 1941 Tito radiogramsko poroča Moskvi: “Odzvali se bomo, če boste napadeni.”
   Tisti čas, dober mesec po napadu nacifašistov na Kraljevino Jugoslavijo, je bil Tito nacistični kolaborant!

  • Apolon

   Izdajalci so tisti, ki niso svojemu narodu privoščili samostojnosti . Kdo je že rekel, da mu samostojnost Slovenije ni bila nikoli intimna opcija ? Danes pa sedi v prvih vrstah, ko se praznuje samostojnost. Vam to ni sprevrženo ?

 • komar marko

  dejstvo je, da se je prva uprla OKUPACIJI kraljeva armada. tega ni v nobenih ućbenikih. Nato so sprejeli, da ednino KP vodi upor, vse ostalo bodo pravočasno zatrli. Po vonji so Angelo Vode onemogočili, proti NAGODETU pa izvedli montiran proces in ŠUS! Še kaj ni jasno?

 • komar marko

  Dejstvo je, da je na neki gori pri RIBNICI bili izdajstvo proti pripadnikomTIGRA. Le kaj je bila resnica do včeraj?

 • MEFISTO

  Ko je bil Togglof Tunnek še mlad fantič, to je bilo pa že davno, je ZB NOV v počastitev Dneva OF razpisala natečaj za najlepšo in najbolj vzpodbudno misel.

  Na predlog tovarišice učiteljice je tudi Togglof Tunnek, ki je izhajal malo iz partizanske malo pa iz nepartizanske družine, poslal na natečaj sledečom misel:

  ” Pred vojno nismo imeli nič.

  Potem nam je Hitler vse pobral.

  Takoj povojni smo imeli pa že desetkrat več.”

  Borci so bili tako ganjeni, da so mu v znak prizanja podelili partizansko ime Krtača17.

  S partizansko penzijo pa vendarle ni bilo nič, čeprav Tunnek pri svojih sedemdesetih letih še vedno zaman čaka nanjo.

 • Fireblade

  Kakorkoli, komunisti vsak dan pokradejo vsaj 10mio € od vaših plač, penzij, premoženja. Praznik bo dokler jim boste plačevali. Potem bodo hitro pocrkali.

 • domovina mili dom

  Pa to je za po****. Za naš denar na “javni tv” šibajo komunistične himne. Vso maškarado počnejo za naš denar.

  • pajot

   Ne moreš verjet.Punce z baretkami na glavah,ki pojejo, imajo za pasom pripete bombe. Je to znamenje,da jih bojo kmalu začele metat? Ve se na koga.

   • domovina mili dom

    Da niso totalno očitni, so si “pozabili” pripeti rdeče pentagrame.

 • Apolon

  Bi jih rad videl, da bi s temi zastavami okupatorske vojske, mahali recimo leta 1991 ali 92. Takrat so se potuhnili kot zajci.

  • domovina mili dom

   So počakali nekaj let, da so videli stanje duha v Sloveniji. Zdaj pa že paradirajo. Falijo še samo tepci, ki jim bodo metali nageljne na cesto.

 • totex39

  Lahko se sprašujemo kako lahko komunisti slavijo svoje praznike, če so bili izdajalci lastnega naroda in povrhu še njihovi klavci.

  • janez.pokoncni

   Odgovori so na dlani. Cela Juga, kot vsaka druga komunistična tvorba (SZ, Kitajska in danes Severna Koreja) je bila zgrajena na laži. Večina tistih, ki so se uspeli iz te laži izkopati, svoje temno obdobje skuša pozabiti, pri nas z lažmi nadaljujemo.
   V bistvu je naravnost grozljivo, da še vedno stojijo kipi glavnih krivcev za vso sranje in še vedno poveličujemo njihove svinjarije.

 • janez.pokoncni

  In ta mit, ki je rdeča nit tega članka, nas bo ubijal tudi v bodoče. Prva prioriteta vladavine razuma, ko umaknemo iz oblasti kaviar socialistično mafijo, mora biti popolni obračun z medijskimi strupilnicami, ki jih prisilno financiramo vsi ali direktno preko davkov (rtv) ali preko obvodov iz državnih firm.
  Da idioti ne spregledajo, da se vedno znova in znova rojevajo novi, gre vse na račun medijskega strupljanja. Dokler bosta RTVSLO in POP sranje tako močno polivala gnojnico, bo Slovenija smrdela.

  • domovina mili dom

   Baje je lastnik POP greznice Soroš, kučanov nagrajenec.

   • janez.pokoncni

    Zadaj stoji kar naša mafija, to sem skoraj prepričan.
    Zgolj v razmislek. Nova24 je, zraven rtvslo, v tem trenutku zagotovo najbolj obljuden slovenski medijski portal. Koliko slovenskih državnih firm oglašuje na njem?
    Lastništvo medija je skoraj drugotnega pomena. Medij (vsak) obvladuje tisti, ki ga financira. Za obstoj neodvisnega medija potrebuješ res zrelo, veliko in tudi bogato družbo, od katere pa smo mi oddaljeni nekaj desetletij.
    Sam nimam nič proti, če si norci naredijo svoj medij in si ga financirajo nekako tako, kot smo mi pomagali zgraditi novo24. Grozno je, da te njihove izvire blaznosti moramo plačevati mi vsi. To je tisto, kar ubija.

    • domovina mili dom

     Skoraj prepričan sem, da poleg našega davka na RTV, tudi operaterji calajo prispevke tej gnilobi.
     Zato sem vedno idejno za plačilo pri operaterjih na posamezen program po lastni izbiri. Seveda s predhodno ukinitvijo RTV davka.

     • janez.pokoncni

      Viri RTVSLO so skoraj brezmejni. Zraven davka, ki že sam po sebi znosi grozljive cifre (preko 100 mio) odvezujejo mošnjo točno po potrebi vse državne greznice. A se spomniš reklam Darsa za avtoceste??? Smisel teh reklam? Vozite se po naših avtocestah in ne po avtocestah konkurence??!!:)

  • indijanka

   Ne vem, če so mediji v tej spletni družbi lahko še opravičilo za okvarjen moralni kompas. Sistem vrednot mora vsak postavljati najprej v svojem svetu. Potem se to lahko širi navzven. Šele potem bodo ljudje razumeli korupcijo, pobijanje političnih nasprotnikov med vojno in po njej, vrednost življenja in podobno. Ljudje ne dojamejo niti to, da zaradi dolgov nismo svobodni. Sistem vrednot, pokončnost :), sprejemanje sonca in dežja oz. moralni kompas se zazna tudi v komentarjih.

   • janez.pokoncni

    Ne, da mediji niso večinski krivec, mediji so 100% zaslužni za vse “resnice”. S pojavom elektronskih medijev je zraslo prvo veliko zlo, ki so mu s kopiranjem taktike sledili in mu še sledijo vsi ostali.
    Nacistična Nemčija je zrasla izključno na propagandi, ki temelji na psihologiji množic. Zadevo je odkril(a) in razvila desna in hkrati leva roka Hitlerja, Goebbels! Od takrat do danes, svet vrtijo tisti, ki obvladujejo medije.
    Danes ljudje imajo možnost izbirati med več “resnicami”, ampak je to zelo relativno. Koliko Slovencev prebira tuje medije? Koliko tujih medijev se ukvarja s slovenskimi problemi? Itd.
    Kdor obvladuje medije, obvladuje vse. Na tem temeljijo vsi režimi brez izjeme. Mediji v vsaki državi določajo vladarje. V demokraciji vlada večina, večina je vedno podpovprečno iteligentna (vedno, brez izjeme, drugače sploh ne more biti) in izjemno dovzetna za demagogijo.

    • indijanka

     Mi nismo v stiski samo zaradi politike. Mi smo v stiski zaradi razkroja moralnih vrednot. Zato ne zmoremo kritične ocene preteklosti. Vsi vedo, da je Jankovič mafijec pa ga vseeno volijo za župana z razlago, da vsaj kaj naredi. Resnice o njem mediji ne prikrivajo, še odkrivajo jo. Ljudjem je preprosto vseeno.

     • janez.pokoncni

      V demokraciji vladarje na tron postavlja ljudstvo. Zaslepljeno oziroma zmešano ljudstvo postavlja na tron butle.
      Politiki niso vzrok, politiki so posledica. Vzrok so vedno pravi liderji, ki so lahko ali pa tudi niso – politiki. Skoraj celoten Balkan je že ena takšna čudna tvorba za katero se ne ve čisto prav, kdo ji vlada.

     • indijanka

      To maš pa prav. Ti nekaj pripnem za lepši dan. Danes joka še nebo.

      https://youtu.be/z0GKGpObgPY

 • andreas82

  Zatp rabimo domoljube na položajih, kaj ko Slovencem to ni jasno. Poglejte brkota, penzija več tisoč EUR, kako te ljudje lahko mirno živijo, prisesani na slovenski proračun, narod čisto mirno to gleda:)!? Ko pa vodja opozicije domnevno izmakne 400 jurjov pa je vse v luftu! Slaba tale naša osamosvojitev, samo napol!

  • domovina mili dom

   Ta brko je dobil podarjeno hišo v Murglah za 50K, prodal pa za 500K. Torej je obogatel na naš račun 450K.

   • andreas82

    Itak, državna podjetja so radodarna, od kje Jankoviću milijoni, Kučanu hiša v elitni soseski za majhen denar, ja ni kaj lepo je biti socialist, če bi vedel prej:)?!

    • domovina mili dom

     Cel čas študiram zakaj niso dovolili adaptacije Plečnikovega stadiona.
     Ko si me že dregnil s tem opankarjem. Pomisli kaj je on naredil z stožicami. Zadolžil je vso Slovenijo, pa je še kar napol razvalina. Boleča resnica za komuniste pa je, kaj bo storjeno s privatnim kapitalom, ne tajkunskim. Da bo to center, ki bo vreden, da stoji in ponos za Slovenijo. Seveda bodo komiji nagajali na vseh področjih.

     • andreas82

      Ni važno finančna konstrukcija, važno da objekt stoji po Stanovniku !;)

 • antimur

  Pri izrojenih komunistih, ki so se zgledovali po stalinistih, naprimer Kardelj, Kidrič, Maček, Rozman in podobni zločinci, so pokoli nad vsemi, ki niso bili za njihovo utopično zločinsko organizacijo nekaj svetega in herojskega. Kako pokvarjena je ta golazen, pove dejstvo, da so med seboj tolerirali krščanske socialiste tako dolgo, dokler so jih potrebovali za zavajanje zaveznikov, potem so jih pa preganjali kot najhujše sovražnike, čeprav so za domovino dali več kot marsikateri rdeči “heroj”. Kocbek, partizanski kurat Lampret in drugi so bili preganjani samo zaradi tega, ker so mislili pošteno in s svojo glavo, verjetno bi jih likvidirali, če ne bi zahod budno spremljal zadeve. Seveda pa so barabe, ki so tudi bile med krščanskimi socialisti, kot Stanovnik, ki se je spreobrnil v najbolj zagretega, okorelega komunista, bile čaščene in dobile privilegije, o katerih so navadni partizani lahko le sanjali.

 • KIKI

  A so včeraj na proslavi, na kateri je mrtva maskota Brglez prebiral
  komunistični manifest, niso nič pokazali visoke goste? Ko so nastopali
  Leibach, si lahko v živo doživel Severnokorejski orgazem…Zelo
  mi je manjkal vreščeči glas J.Stanovnika s kakšnim partizanskim
  recitalom, v katerem i bi s posrano plenico med nogami lahko manifestiral
  “plašnega” partizana Janezka…
  To bi bilo zelo svečano!!!

 • Demonkrat

  Kapitalisti ,industrijalci ,….skratka tisti ki so dajali delo in kruh so bili označeni za gnile.Bili so preganjani.

  • Ros

   Ja. Znanje, delo, sposobnost in izkušnje so prezirali in preganjali. Potem so se pa čudili, da nimajo znanja, dela, sposobnih ljudi in ljudi z izkušnjami. Bi bilo čudno, če ne bi bilo res.

   Komunizem kot politični sistem ne deluje. Kdor tega ne ve je čuden. Nor ali zelo pokvarjen. Pri nas pa pojejo in prirejajo zborovanja. Da jih ni sram. Kot, da bi v Nemčiji prirejali nacistična zborovanja in peli nacistične pesmi, vse to pa prenašali na nacionalni televiziji.

   To ni možno, ker je Nemčija normalna država. Tako kot vse ostale države EU. Te stvari ne bodo šle tako lepo skozi. Je že ameriški ambasador Musomeli, že pred leti povedal, da je v osamosvojitveni vojni očitno umrlo premalo ljudi. Da zato ne cenimo države, svoje kulture in svobode.

   Takšna napaka se ne bo ponovila. Tako hitro in s tako malo žrtvami smo zmagali osamosvojitveno vojno, ker nam je pomagala zveza NATO in ZDA. Naslednjič nam pa ne bo. Kaj pa potem? Velike vojne so pred vrati. Slovenska levica pa nas, v imenu vseh nas, postavlja na stran, že pred desetletji, poraženega komunizma. To je noro. Oni si želijo našo kri. Komuniste v Sloveniji bi morali obsoditi zaradi izdaje in spodbujanja nasilja, na večletne zaporne kazni. In za zločine proti človeštvu, umore……

 • andreas82

  Ma je najbolj zanimivo podeželje, ljudje revni nimajo bogastva, pa jih podpirajo, ne vem kaj mislijo :)!? Slabo izobražen narod, so se zažrli v slovenski proračun, pa nobenega ne moti, kaj ko bi naši tako delali, je vsak evro preveč ;)!

  • komar marko

   Koga ti ljudje podpirajo. Kolikor vem na podeželje hodijo prihvatizirati iz mesta!

 • tarantela

  Tole je na ogled posebej Joži Svete, ki je marca na zboru 2014 pred sodnijo pošiljala Primorce in druge v Severno Korejo!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=MLo6FANY9Lc

  • komar marko

   Nisem odprl. Dejstva pa so, da je PRAZNIK priključitve dal primorcem JJ. Dejstva so, da so do konca 42 fašisti pobili DVA Sovenca. Dejstva pa so, da jih je naša stran v istem času pospravila 740. Pa tam ni bilo domobrančkov. Kaj te sedaj zanima?

  • sprehajalec

   Že videno, 1 milijonkrat. Narejeno po vzorcu proslavah v Sovjetski Zvezi v 30tih, enaka ikonografija. Tudi pesmi so prirejene sovjetske revolucionarne.

 • komar marko

  No ja, ne bi se čudil, če se zgodovina na 1 maj ne bi ponovila v TRBOVLJAH. Včerajšnja proslava tam je zgolj naključje!

  • domovina mili dom

   Ni naključje. Je bila pripravljena v tajnosti. Folk je dobil samo obvestilo o zaporah cest. Bilo je konspirativno kot v pohod v Jajce.

 • Franc Šink

  Iz leta v leto ista pesem.

 • učko

  Do kdaj bomo še hlapci temu rdečefašističnemu režimu. Kradejo nam milijarde, večina državljanov čedalje težje živi. Dobro živijo samo še kučanovi režimci. Imajo nezasluženo visoke plače v državnih službah, nezasluženo visoke penzione in finančne dodatke, njihovi podporniki kradejo davkoplačevalski denar, mi pa to plačujemo s svojo “neimaštino” in tudi naslednje generacije bojo !!!! Kao se kregajo partizani in domobranci, nas pa oboji tepejo ! Uprizarjajo gledališče za kretene !!!!!!!!

  • janez.pokoncni

   Brez heca. Sam vso življenje občutim pritisk zlaganosti “kao” partizanov in ne mislim, ampak vem, da je komunistična revolucija imenovana NOB rodila socialistično greznico imenovano Jugoslavija, ki se tudi danes močno razteguje po Sloveniji in Balkanu.
   Do sem, ok. Recimo, da o domobrancih nimam nobenega mnenja (imam, ampak za to debato ni bistveno). Na kak način si ti dobil kakršenkoli “udarec” s strani domobrancev oziroma simpatizerjev domobrancev??

   • komar marko

    baje je dobil z berglo!

   • učko

    1.Moj stari oče je imel mlin, ki je laufal tudi še po 2.sv. Imel je tudi žago za hlodovino, ki jo je moral očetov starejši brat po vojni podreti, ker je nastala v bližini državna. Veliko zemlje so nacionalizirali. To komunisti. Leta 44 so namreč ubili mojega starega očeta belogardisti, iz Stične so prišli. Izdal ga je lastni brat, da dela za partizane, da bi se polastil premoženja, pa so otroci skupaj z mojim mladoletnim fotrom stopili skupaj in obranili premoženje. Ostalo ti ne bom razlagal v zvezi s tem. 2. Takoj po osamosvojitvi so cerkev in otroci belčkov takoj začeli riniti v “pomladne vrste” in rovariti in s tem odvračati ostalo “normalno” prebivalstvo od pomladnega gibanja. To so ta rdeči celo vzpodbujali in na tak način lažje obranili oblast. Cerkev je pomladnikom naredila veliko škode !!!!!

    • domovina mili dom

     Cerkev je od vekdaj pa do danes ohranjala slovenstvo. To je bila edina ustanova, ki je neuke Slovence izobraževala. Kje in kdo je finančno podpiral naše literate.

     • učko

      Tudi to je res !!! Pa še marsikaj drugega !!!!!!!!!

    • janez.pokoncni

     Nisva se razumela. V prvem postu si govoril o sedanjosti ne o preteklosti (2ww) in meni ne “potegne”, kako bi te danes tepli domobranci … če jih ni!

  • domovina mili dom

   Glej in se uči. Domobrance so pobili komiji leta 45-46 z otroci in ženami vred. Bili krivi ali nedolžni, za vsak ziher vse.
   Torej domobrancev ni več, Hitlerja in Mussolinija ni več. Ostali so samo komunisti, ki še vedno hodijo iz host in bijejo boj z mrtvim nasprotnikom. Torej proslave, ki temeljijo na Bolšoj teater ,režirajo in zapravljajo naš denar samo še FDV komsomolci pod tutorstvom hostarjev.

 • Demonkrat
 • toxico

  temle bi dal 500 pokojnine nič več

  • učko

   kRAMP U GLAVO !!!

 • učko

  Svinje komunistične so uničile 2 državi !!!! Samozvana avantgarda nas krade in izkorišča, hlapčevska in kolaborantska “desnica” pa jim za drobtinice drži štango. In vsako leto poslušamo in beremo isto GOVNARIJO !!!!!

 • komar marko

  Le zakaj mi noben rdečko ne pojasni, zakaj ni v knjigah zgodovine za šolo, da se je okupaciji prva UPRLA kraljeva vojska.

 • učko

  Glih na temo elanovega finančnika Kodra lahko preberete kako cerkev in Udba od nekdaj sodelujeta. S tem seveda, da je cerkev v izrazito podrejenem položaju. In politični predstavniki cerkve so SLS in NSi !!!!

 • Krtača17

  Teli desni niso od muh. Pol gre pa desničar Ibro nad klošarja z berglo.

  • komar marko

   in kakšna je razlika med klošarjem in rdečkotom?

   • Krtača17

    Samo ta da so zdaj še klošarji proti vam hahaha

 • Demonkrat

  Baje so se borili za delavske pravice.Delavci pa v bedi in žalosti .Rezultati tega boja so danes bedne penzije.

  • komar marko

   ne drži. Bedne penzije so za tiste, ki se danes upokojujejo. Za tiste iz TEKOVIN, pa saj ni čudno, če še vedno pripovedujejo pravljice!

 • Argentinec

  Od kdaj pa spada lizanje riti okupatorski nacistični SS pod boj za svobodo? Seveda mislim na domobrance in vse ostale nacistične ritoliznike. Sicer je pa svet povedal kaj si misli o domobranstvu in o partizanih. Slednji so bili namreč povabljeni v Francijo na 70. obletnico zmage nad nacizmom.

 • MladiLiberalec

  OF si je že v prvih mesecih pridobila podporo velike večine prebivalstva. To so jasno pokazale plebiscitne akcije v Ljubljani konec leta 1941. Vse do italijanske ofenzive poleti 1942 pa so bili skoraj povsod v Ljub. Pokrajini nasprotniki partizanstva v manjšini. Zaradi dogovora med Italijani in belogardisti da bodo mobilizirali v vaške straže ali MVAC pod prisilo ali v internacijo ali v vaško stražo se je medsebojni spopad potem poglobil. Umetno.

  • totex39

   Samo, da te spomnim sedaj smo leta 2017……….

   • MladiLiberalec

    Ne štekam te točno kaj bi rad povedal?

    • totex39

     Preberi si svoj prvi in drugi stavek in sem ti na kratko odgovoril.

     • MladiLiberalec

      Da folk ni danestok za OF misliš? Ja ne vem če res ne. Večina še vedno vidi partizanski boj kot nekaj pozitivnega. Govorimo zdaj o odporniškemu gibanju ne o povojnemu režimu.

     • učko

      Partizansko gibanje je bilo v splošnem pozitivno. Je pa res, da so komunisti po nareku Kominterne vse skupaj zločinsko sfukali. Bli so fajn dokumentarni filmi na TVS1 pred leti, škoda da jih nisi videl !!!!

     • MladiLiberalec

      Ok je nekaj na tem res. Samo navsezadnje le nismo šli v smer boljševizma.

     • učko

      To je bilo po vojni, ko je bil Tito toliko moder, da je speljal zadevo drugam. Mi smo po delitvi sveta “padli” v območje Sovjetske zveze. In to se je vedelo še pred koncem vojne !!!!

     • MladiLiberalec

      Ja zdelo se je res tako. Ampak že sporazum Tito-Šubašič je govoril o tem da v Jugoslaviji ne bo boljševizma po vojni. Dobro kakorkoli ker ni bilo sovjetske vojske na naših tleh je šel razvoj lahko v drugačno smer. Zato tudi je neumno ko govorijo o kolaboraciji z Rdečo armado ki je pri nas nikoli ni bilo na naših tleh.

  • učko

   Protikomunistično zborovanje 1944:
   https://www.youtube.com/watch?v=3p-NoQqPBg0&t=7s
   https://www.youtube.com/watch?v=zxDxyw_9M7U&t=7s

   Sami Ljubljančani iz mesta “Ljubljana heroj” so bili tukaj prisotni !!!!!

   • MladiLiberalec

    Gledalcem se prav vidi da so tam na silo. Razen papagajčkov v ospredju z ruticami ha ha.

    • učko

     To ti misliš! Ko so prišli po pobegu tuje vojske v Ljubljano partizani, jih ni nihče pričakal, vsi so se poskrili !!!! Tudi za to obstajajo filmi in razlage, zakaj je bilo tako !!!!

     • MladiLiberalec

      Seveda so jih pričakali in to z velikim veseljem. A si poslušal pričevalca Kirna bivšega prisilno mobiliziranega domobranca ki je še sam priznal kako je pomagal sprejeti partizane v Ljubljano ob velikem navdušenju meščanov?

 • Argentinec

  Od kdaj pa spada lizanje riti okupatorski nacistični SS pod boj za svobodo? Seveda mislim na domobrance in vse ostale nacistične ritoliznike. Sicer je pa svet povedal kaj si misli o domobranstvu in o partizanih. Slednji so bili namreč povabljeni v Francijo na 70. obletnico zmage nad nacizmom!

  • Krtača17

   Ma pust pokvarjence. Dons majo dan za vekanje. Dajmo jim ponudit ramo. Zgube so pač zgube in do smrti ne bojo priznal svoje zmote.

   • totex39

    Tako kot vi ne, ko propagirate lažno zgodovino.

    • Krtača17

     Laži ni še nihče dokazal. Razen domobranskih laži. Te so pa od 40 leta do dons lažnivci ja.

     • totex39

      Nehaj blebetati bedastoče. Za vas je vsa resnica vedno laž, zato smo pa v taki greznici, ker imamo take ljudi, ke ne priznajo napake dedičev.

  • komar marko

   tudi jaz se sprašuje, enako kot ti. Le kako je to možno, da ustanovijo OF, nato pa za 1 maj skupaj poskakujejo in se veselijo. Le kako je možno, da so rdečkoti npadli KRALJEVO vojsko, ker se je uprla SOVRAGU!

   • Argentinec

    Kdo se je uprl sovragu? A ti ne veš kaj pomeni kapitulacija, kaj pa upor? Čas bi bil, da končaš vsaj osnovno šolo. …. ali pa vrni spričevalo, ker si ga ne zaslužiš, ovca nevedna.

    • MladiLiberalec

     Ne sej to so se prvi res uprli ostanki kraljeve vojske. Ne sicer v Sloveniji ampak v Srbiji. Sam kasneje so eni od teh šli s partizani eni pa z okupatorjem.

     • Argentinec

      Uradno je Jugoslavija KAPITULIRALA! Kdo je zatem šel kam in h komu, ni važno. Kdo pa je spadal med MEDNARODNO PRIZNANE ZMAGOVALCE 2. SVETOVNE VOJNE, na naših tleh, pa je tudi znano.

     • MladiLiberalec

      Sej to se strinjam. Sam vseeno je res tudi ono drugo.

     • Argentinec

      Seveda je res, uradno pa je Jugoslovanska vojska KAPITULIRALA!

  • luckyss

   Brezveze, da kaj pišeš..
   Kolaboracija z okupatorjem je jasno definirana kot najhujši možen zločin ..izdajstvo lastnega naroda..
   In preden mi začnete bluziti s komunistično kolaboracijo….oni so “pravočasno” spregledali, kot vaš JJ.;))

 • Viktorh

  Komunisti so čas italijanske in nemške okupacije Slovenije, ko je bila ta dežela pahnjena v narodno uničenje, izkoristili za svojo izpeljavo revolucije. Že sama revolucija je skrajno problematična zadeva, kaj šele, če jo nekdo sproži v času velike zunanje nevarnosti. Komunisti so na Slovenskem to brezobzirno naredili.

  Že poleti 1941 so ustanovili svojo eksekutivno organizacijo »Varnostno obveščevalno
  službo« (VOS). Ta je takoj v jeseni 1941 začela z likvidacijami ljudi, ki niso bili na
  komunistični liniji, ali pa bi to šele utegnili biti. Iz Kardeljevega poročila Josipu Brozu vidimo, da je VOS samo do l. maja 1942 Likvidiral v Ljubljani 65 ljudi. Vsak ta atentat je močno odmeval med Slovenci. V istem času so komunisti preko partizanov, še posebej pa partizanskih vojvod po Dolenjskem in Notranjskem pobili nadaljnjih 200 Ljudi. Med njimi je bilo tudi več družin, torej tudi žensk in otrok.

 • Viktorh

  Dne 6. aprila 1942 na Brezovici Franca Kolenca, ženo in 4-letno hčerko, 15. aprila na Mirni Alojza Uhernika, ženo in hčerko, 12. julija v Bruni vasi pri Mokronogu Antona Koširja z družino, 22. aprila Jožeta Jakopina, njegovo ženo in štiri otroke v starosti od 9 do 18 let, 13. julija Lončarjevo družino iz Borovnice, 24. julija Grudnovo družino iz Ulake pri Velikih Laščah, 13. junija Mravljetovo družino iz Brezovice, 26. avgusta Kozinčevo družino iz Zapotoka pri Sodražici.

  Dne 26. decembra, na Božič, so komunisti v Dobu zajeli Mavsarjevo družino iz Praproč pri Št. Rupertu. Zvezali so jo v hlevu, jo ves dan mučili, nato pa pometali na ogenj, da je živa zgorela. Zgoreli so: oče Jože, mati Terezija, sin Darko Mavsar, znani športnik in balkanski prvak v metanju kopja, 17-letni Ciril, 16-letna Marija, 14-letni Peter in 9-letni Stanko.

  Za sedmimi krstami je šel 12-letni sin Vilko Mavsar sam. 23. marca 1943 je komunist prišel ustrelit še njega, maja pa je bil ubit še Dolfi Mavsar, tako da so komunisti poklali devet članov te slovenske družine (leta 1945 na Rogu še desetega).

 • Viktorh

  Tudi ti zverinski umori golorokih ljudi so močno odmevali.
  VOS je takrat vodila komunistka Zdenka Kidrič, duhovni oče partizanskega vojvodstva
  pa je bil njen mož Boris Kidrič.
  Poleti 1942 so bili tako goloroki ljudje Dolenjske in Notranjske naravnost pahnjeni v
  naročje Italijanom (okupatorju), pri katerih so iskali edino možno zaščito – orožje (pa še to je bilo v začetku obupno zanič).
  V Sloveniji že 45 let zamolčujemo ključno dejstvo, da so komunisti izkoristili prav čas
  okupacije ter začeli jeseni 1941 s krvavo revolucijo, ko je bil slovenski narod usodno ogrožen od zunaj.

  • janez cepec

   ti že veš. pizduh UDBOUSKI, pa ti s biu taglaun cinkaroš, pa likvidator domoljubov, majke ti ga spalim, dej nam že nehi zdej tle filozovirat, pa pametvat. res te bo treba odstrant

  • MladiLiberalec

   VOS je res zagrešil kar nekaj zločinov spomladi 1942 vendar uradne številke kažejo da še vedno več kot dvakrat manj kot je bilo v istem času pobitih talcev. Vaške straže in MVAC pa niso nastale ker bi iskali ljudje pri Italijanih zaščito. V večini primerov ne. Ampak so moštvo mobilizirali pod prisilo ali boste šli v internacijo ali v MVAC. Po dogovoru med Italijani in belimi voditelji.

 • resnicaboli

  OF NOB je ena velika laž in to laž že pripovedujejo 70 let vsa resnica pa je v številnih prikritih moriščih po vsej Sloveniji.

 • Krtača17

  Si kr predstavljam vihtorja – od sedmih zjutri ves zaripel za kompom strogo…. štrikec vihtor?

 • Viktorh

  Skozi trideseta leta sta glavna slovenska dnevnika Jutro in Slovenec zelo obširno
  poročala, kaj se dogaja v Stalinovi komunistični Sovjetski zvezi. Vsak, ki je bral to časopisje, je leta 1941 dobro vedel, kaj prinašajo komunisti v slovenski prostor. Povsem jasno je, da je bil upor proti komunizmu še kako legitimen – na življenje in smrt. Saj, eno so bile časopisne informacije, nekaj povsem drugega pa vosovski in vojvodski teror, ki je prejšnje informacije o Stalinovi (komunistični) strahovladi postavil v točno določeno reakcijo na vse to. Visoka politika v teh krutih časih ljudi Dolenjske in Notranjske ni posebej zanimala. Potrebno se je bilo braniti in boriti. Šlo je za preživetje.
  Vsako govorjenje o »kolaboraciji« z okupatorjem je zaradi tega, kar opisujejo Črne
  bukve, le najbolj nesramen cinizem ljudi, ki so dolga leta sami kolaborirali s Stalinom, eno največjih pošasti svetovne zgodovine. S Črnimi bukvami gledamo Slovenci na svojo preteklost drugače.

  To je leta 1990 napisal IVO ŽAJDELA

  • MladiLiberalec

   Viktorh Črne bukve so vojna propaganda. To ni zgodovinsko delo. Raje svetuje ljudem naj berejo Sistory. Predvojno časopisje je poročalo tudi o fašističnemu in nacističnemu terorju. Posebno še liberalni del. Pa tudi Kocbekova premišljevanja o Španiji si lahko prebereš jih dobiš v digitalni knjižnici.

   • Ros

    Veliko resnice je v tem kar piše. Nikjer ne opravičuje nacistov ali fašistov. Ti mu polagaš “besede v usta”, “črke na papir”. To, da je bil komunizem sodelovanje z drugim okupatorjem, je dejstvo. Vsi bi šli že davno naprej od tega, če se nebi, pri nas še vedno slavilo komunizma, zborovalo, pelo komunistične pesmi, nosilo in poveličevalo simbole komunizma. Lahko bi bili normalna ustvarjalna poštena in bogata družba. A ne, ti raje podpiraš kriminalce. Komunizem je zlo.

    Komunizem ni konkurenca demokraciji. Stremita k povsem drugim ciljem. Demokracija želi čim večjo svobodo za ljudi. Komunizem pa dela na čim večji svobodi in moči vladajoče priviligirane skupine in diktatorja.

    Glej. Ti javno zagovarjaš stališče, da je vojaška nasilna diktatura boljša kot vladavina ljudstva in prava. Ko je povsod po svetu dokazano, da temu ni tako. Da ljudje živijo slabše v diktaturi, kar je komunizem, kot v demokraciji. Nihče te ne bo imel za normalnega. Izobraženi in sposobni ljudje se te bodo izogibali. Na oblast boš lahko prišel le z nasiljem in kriminalom. Dokler ne boš srečal nekoga, ki je bolj nasilen in bolj pokvarjen od tebe. In ta te bo ubil, da bo on na oblasti. Iz tega ne more nastati nič dobrega, nič resnično vrednega.

    Pravimo le, da sta bila oba (nacizem in komunizem) sistema zločinska. Kar nikakor ne opraviči komunizma.
    To je tako, kot da bi se vse množične morilce v Sloveniji oprostilo, ker je v Sloveniji že bil en množični morilec (npr. Metod Trobec). Ali pa če bi te dobili, da voziš prehitro in bi se izgovarjal na Metoda Trobca, češ, kaj je pa on počel. Poizkusi.

    Levica ima svoje pomembno mesto v političnem prostoru. Komunizem, laži in nasilje pa ne. Komunizem nima nobene možnosti v prihodnosti. Ali bo to čez 1 teden ali 50 let, ni pomembno. Lahko si del ideologije, ki je obsojena na popolni propad in zaton v zgodovini. A od tega ne boš imel nič dobrega. Vnuki bodo rekli: naš dedek je bil nor. Podpiral je množične umore in se skliceval na človekoljubnost in moralno superiornost, ko so že vsi vedeli, kaj se je zares dogajalo. To je pa to.

    Pa nehajte že s takimi. Ko je bila vojna, so bili težki časi. Kako se je kdo odločil, je bila njegova odločitev. Nobena možnost ni bila dobra. Komunisti so kmalu po vojni izgubili večino kredibilnosti, ker so umorili ogromno število svojih političnih nasprotnikov. To ni bil hec. Nekdo je moral vse te ljudi umoriti. Enega za drugim. A sploh veš kaj pomeni umor? Nekoga umoriti? Mu vzeti življenje. Pa veš kakšni so bili ti morilci po tem. Jaz sem jih poznal veliko. Tega ne privoščim nikomur. Nikoli. Še manj, da nekoga umorijo. Zvlečejo v nek jarek, da ga ubijejo. Ker jim je malo na poti do oblasti. Zaradi kateregakoli vzroka. Še prometna nesreča je tragedija. Pred nekaj dnevi si lahko videl gasilce na TV-ju ko sta 2 punci umrli. Vse iz sebe. Pa je bila nesreča. Saj nimaš 5 let. A si mentalno prizadet.
    Da je mera polna so svojo nekredibilnost dokazovali in jo dokazujejo še danes. Vsak dan sproti.

    • MladiLiberalec

     Pa saj jaz kot liberalec ne podpiram komunizma. Odporniško gibanje med drugo svetovno vojno pa ja. Takrat je bil glavni sovražnik nacizem in fašizem. Tako to dojema tudi Evropa

 • učko

  Protikomunistično zborovanje 1944:
  https://www.youtube.com/wat
  https://www.youtube.com/wat
  Sami Ljubljančani iz mesta “Ljubljana heroj” so bili tukaj prisotni !!!!!
  Tisti, ki so na podeželju stražili in branili svoje domačije pred hordami plenilcev, sploh niso vedeli za prisego leta 1944 Nemcem. Vedeli pa so za podpis pakta med Hitlerjem in Stalinom, torej med komunisti in nacisti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • MladiLiberalec

   lol

 • centurion

  Takole bom rekel:
  Če je bila fešta včeraj v Trbovljah bi bilo prav,
  da na odru sodelujejo predstavniki VSEH tistih, ki so
  se takrat združili v enotno silo in gibanje. Zato predlagam
  korekcijo dopolnitev programa ter ponovitev na
  Prvem, drugem in tretjem RTV SLO, POP TV, A Kanal in Planet TV in sicer
  2x dnevno in v otroškem in mladinskem programu ob vsaki matineji celo leto.
  Dopolnilo

  1.
  https://www.youtube.com/watch?v=b4A3RqGoXgk
  2.
  https://www.youtube.com/watch?v=sW1QSAPE8Ao
  3.
  https://www.youtube.com/watch?v=15Gn1Qk8R60
  4.
  https://mail.google.com/mail/u/0/#search/v/1583a8ef017aa6fd?projector=1

  Kar je res, je res. Treba priznat.

 • Argentinec

  Kakšna smola za Slovenijo, da Ivanove ovce ne obvladajo tujih jezikov kjer bi se lahko nepristransko informirale. Domet jim je vaški župnik, Reporter in Nova24TV.

  • Ros

   Ti nisi nepristranski. Vsak tvoj stavek je poln čiste pristranskosti.

   Oni razumejo vsaj Slovensko in razumejo župnika. Ti ga ne, kar je prava mala tragedija. Res je tragedija. Poleg župnika, ne razumeš niti besede nepristransko, niti ne razumeš pomena nepristranskosti.

   Na podlagi česa naj ti verjamem, da ti karkoli obvladaš?

   Smola za Slovenijo si ti in tebi podobni. Polna usta so te namišljene večvrednosti in namišljene razgledanosti in namišljenega znanja. Namišljenega obvladanja. Izgledaš kot neka provokacija. A nam realnost kaže, da si v resnici ti del, vezni člen, naše žalostne usode, naše katastrofe. Vzrok in del naše bede.

   Mislite, da je v meni maščevalnost in bes. Odgovorn na provokacijo. Pa ni. Je le realnost. To je, da ste gonilo naše bede prav vi. In bede v Sloveniji je resnično zelo veliko.

   • Argentinec

    A da res? Če sem tako pristranski, koga pa zagovarjam? Razsvetli me.

 • Argentinec

  Tole negiranje zgodovine bo SDS zopet stalo volitev. Le naprej tako. Še na mnoga leta.

  • Ros

   Zgodovino negirate vi.

   Resnica je le resnica. Nima različic, lahko ima različne poglede nanjo.

   Komunisti so skrivali poboje, prisluškovali, šikanirali, ovajali, mučili ljudi zaradi političnih razlogov. To je resnica.
   V Nemčiji je z zakonom prepovedano reči, da ni bilo holokavsta. Za to je zagrožena zaporna kazen. Tudi zato tam ljudje živijo bolje.

   Komunisti so bili na zmagovalni strani. A so na referendumu izgubili. Za demokracijo in Evropo je glasovalo 88% volilcev.

   Najbolj žalostno je, ko se predstavlja Vzhodno Evropo kot komuniste. Za mene so tudi Rusi najprej ljudje. So na pol razvita družba in na pol dremokracija v tranziciji. Veliko, 30-40% jih glasuje za opozicijo, za demokracijo. Velika večina jih ima dušo in srce, kljub okoliščinam v katerh živijo. Ti ga nimaš.

   • Argentinec

    Razviti zahod se ne strinja – z Nemci vred ne.

  • Levicar nikoli!

   Tebe pa glave!

 • luckyss

  No,že v prvem komentarju povsem spodaj sem napovedal kako bo potekala debata pod tem člankom in celo vreme ;))
  Butci se verjetno sploh ne zavedate, da ste s s čaščenjem svojih levo – desnih “božanstev” povsem onemogočili slovenski narod..Že itak bi bilo kaj doseči v tej Evropi 3. Reicha precej težko, sedaj ko ste razdeljeni, pa je rezultat približno takšen…
  -Vse firme in banke, ki prinašajo dobiček so razprodane tujcem…
  – Smo le še poceni delovna sila na nivoju Kitajcev, s to razliko, da smo za hlapce relativno dobro izobraženi..
  – V tej “demokraciji” kljub temu, da smo večinoma proti uvažanju muslimanskih skrajnežev, na to nimamo nobenega vpliva več (ne glede na to kdo je na vladi)..
  Namesto, da bi se narod poenotil in pozabil svinjarije izpred 70 let, se to potencira z namenom nadzora nad ovcami..
  Takšne skrajno levo -desne portale bi bilo treba ukiniti, odgovorne pa za zapahe…
  No, v bistvu nima smisla…ste prebutasti in idealni hlapci za Evropo “prvega reda”….
  Pa saj večina tukaj vas je vajena nastavljati rit …ni važno ali je to Dolfi ali Frau Merkel z železnim dildotom ;))

  • MladiLiberalec

   LOL

   Jest mam rad dildo play riti pa ne nastavljam ha ha ha.

   • luckyss

    Ja, itak…sedaj se do tridesetega leta “iščete” in se odločate za katero orodje so namenjeni vaši spolni organi..in ostale luknje ;))

    • MladiLiberalec

     jest sem se našel že pri 14 letih :D sem bil zmeri bolj ”lahek” ko je šlo za ta pravi spol zame :D

     • luckyss

      Očitno nisi razumel…BMK za tvojo spolno prakso…glavno da pustiš mojega Rexa pri miru..

     • MladiLiberalec

      To se s Tunekom pogovarjaj raje o zoofilskih poslih. Pač ko se omenja sex me nekak pritegne he he. Drgač pa ja morem zdej mal videt kaj Viktorh piše tko da priden pa v kučo. :D

 • učko

  Tedanja Sovjetska zveza je bila zločinska okupacijska tvorba s strani Rusije in komunistov. Za časa Stalinovih čistk so pobili na milijone ljudi, tako v Rusiji kot v ostalih okupiranih državah, še zlasti v Ukrajini (holodomor, 7 milijonov do smrti izstradanih). Vesti o teh zločinih so prihajali v naše kraje, ker je za to bilo dovolj časa, dve desetletji. In komunisti so bili v teh krajih “popularni” kot kače v postelji. Partizanstvo pa je bilo okuženo s komunizmom in kolaboracijo z okupatorsko državo Rusijo in SZ! Potem si lahko mislite, kako so ljudje takrat gledali na te stvari !!!!

 • Argentinec

  Vsakič, ko veljaki katoliške cerkve in domobranci prilezejo iz rovov na površje je Slovenija prodana tujcem!

  • Ros

   Tujci so sigurno boljši lastniki kot ti.

   V tem tvojem stavku je toliko nerazgledanosti, prezira, laži, zlobe in pokvarjenosti, da si zaslužiš zanjo 5 do 10 letno zaporno kazen. Ne rečem, da bi bil s čim izzvan, izrečena v afektu. Ti se posmehuješ žrtvam sistematičnih umorov.

   Tak si kot Adolf Hitler, Anders Breivik ali Metod Trobec ipd.

   Prijatelji zate: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_number_of_victims
   Tak bi bil kot oni, če nebi bil strahopetec. Hvala bogu za strahopetnost.

 • učko

  Okupatorska Sovjetska zveza je s pomočjo komunistov v teh krajih izvajala zločine proti prebivalstvu in “pripravljala” teren za okupacijo Stalinove SZ! Torej so komunisti kolaboranti okupatorja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vprašte Poljake, če bi šli še kdaj pod Ruse. Naši rdečkarski fašisti nas spet rinejo v tisto smer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Demonkrat

   Paradoks pa je da so bili sami okupirani z antislovansko ideologijo

 • Demonkrat

  Mislim da rabimo shemo Milke Planinc.Par, nepar.En dan bi govorili samo levi en pa samo desni.

  • centurion

   Po njeni shemi bi en dan govorili levi,
   drugi dan pa bi morali biti desni tiho…

 • Viktorh

  Resnica o »dražgoški bitki« in povojni obnovi Dražgoš v očeh domačina

  Ko so med drugo svetovno vojno Slovenijo razkosali okupatorji, so Nemci zasedli Štajersko in Gorenjsko in tako je pod nemško oblast prišla tudi vas Dražgoše.

  Ta leži pod strmim robom Jelovice, za katerim se dviga Kotlič (1410 m), ki se sedaj imenuje Partizanski vrh. Gozd se razteza skoraj do vasi, ki je široko razpotegnjena. Zahodni del vasi se imenuje Pri cerkvi. Ta se s seniki in kozolci podaljšuje daleč pod Dražgoško goro. Vzhodni del vasi je Na pečeh, naprej od njega pa stoji še osameli zaselek Jelenšče. Z Jelenšč vodi pot čez Jamnik v Kropo in v Savsko dolino. Nad zaselkom štrli iz pobočja Jelovice skalnat pomol Jelenca, danes imenovana Bičkova skala. Čez strm rob vodijo poti na Jelovico, kjer je najbližja Mošenjska planina. Proti jugu poti vodijo v dolino Češnjice. Ob vznožju pod Dražgošami je vas Rudno, ob izhodu v Selško dolino pa Češnjica, do koder je iz Dražgoš pet kilometrov.

  Pred vojno je bilo v Dražgošah 81 hiš in 444 prebivalcev, po štetju leta 1948 pa je bilo tu samo še 209 ljudi. Dražgošani so bili kmetje, gozdni delavci, oglarji in vozniki (furmani). Zaradi pridnosti vaščanov in njihove miroljubnosti je v vasi vladalo blagostanje.

  • Viktorh

   Prihod partizanov
   V letih 1936–1938 je v dražgoški šoli poučeval učitelj Bertot. Izobraževal se je v Sovjetski zvezi in bil član komunistične partije. Pridobival je ljudi za komunistične ideje in ustanavljal komunistične kominterne. V Dražgošah je učitelj Bertot naletel na ugodna tla, saj se je manjša skupina prebivalcev (približno pet ljudi) nad njegovimi komunističnimi idejami zelo navduševala. Do vojne je bilo to delovanje prikrito. Tudi Bertot sam ni zbujal nobene pozornosti. Med vojno pa se je to pokazalo tako, da so ljudje iz ustanovljene komunistične kominterne povabili partizane prezimit v Dražgoše.

   Cankarjev bataljon je prišel v Dražgoše v noči s 30. na 31. 12. 1941. Prišli so iz Poljanske doline čez Pozirno, Sv. Mohor (Zabrekve) in Kališe.

   Vas je imela zelo dobro lego za umik na Jelovico, če bi Nemci morda napadli. Snega je bilo zelo veliko, vsaj meter in pol, vendar so imeli vozniki lesa dobro utrjene poti z Jelovice. Vas je bila razpotegnjena, vendar so bile hiše na kupu, tako da so imeli partizani hrane in prenočišč dovolj. Za takratni čas so bile Dražgoše bogata vas.

   Vse to potrjuje dejstvo, da je bila vas načrtno izbrana. Med partizani se je govorilo: »Take farške vasi pa res ni škoda.«

   • Viktorh

    Cankarjev bataljon je bil ustanovljen 5. avgusta 1941 sredi Jelovice na Vodiški planini. Vodil ga je Stane Žagar, član CK KPS in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Poveljnik je postal kapetan Jože Gregorčič – Gorenjc, španski borec. Politkomisar je bil Ivan Bertoncelj – Johan. Operativna častnika sta bila Franc Primožič – Marko in Miha Švigelj, oba oficirja bivše jugoslovanske vojske. Bataljonski zdravnik je bil najprej dr. Jože Gabrovšek, po njegovem odhodu pa medicinec Janez Konšek s Trojan. Cankarjev bataljon je najprej štel 120 ljudi. Imeli so 40 pušk, eno strojnico, nekaj samokresov in bajonetov. Razporejeni so bili v dve četi: Jeseniško-Cankarjevo in Jelovško. Cankarjev bataljon se je v naslednjem mesecu zmanjšal za tretjino zaradi nekaterih bojev in nemškega preganjanja. V drugi polovici oktobra pa sta se četi spet združili. Partizani so se namestili na Sv. Mohorju z nadmorsko višino 948 m. Cankarjev bataljon je svoje lokacije menjal pogosto, na Sv. Mohorju pa so ostali do 9. decembra 1941. V novembru je prišlo tudi do sprememb v vodstvu Cankarjevega bataljona. Komandant je postal Stane Žagar, namestnik Jože Gregorčič in politkomisar Lojze Kebe – Štefan. Gregorčič je bil hkrati še vedno komandant, njegov politkomisar pa Ivan Bertoncelj – Johan. Do januarja 1942 je Cankarjev bataljon štel 200 borcev. 80 mož je bilo iz Poljanske doline, kjer so jih partizani mobilizirali in jim zagotavljali, da bo konec vojne čez 14 dni …

    • Viktorh

     Boj se začenja
     Cankarjev bataljon je prišel v Dražgoše v dveh skupinah. Glavni štab so imeli na domačiji Pr‘ birt Na pečeh. Partizani so bivali po hišah, v hlevih in sokolskem domu. Na novo leto zvečer je bil prvi miting (1. 1. 1942), drugi miting pa so organizirali 6. januarja 1942 v sokolskem domu. Glavni govornik na drugem mitingu je bil Stane Žagar, ki je govoril, da so v Dražgoški republiki tako rekoč svobodni, da so dobro oboroženi in da bodo branili Dražgošane pred Nemci. Govoril je tudi o komunizmu in o tem, da bo po uvedbi nove družbene ureditve vse boljše. Večina ljudi je dvomila v to, kljub temu pa so nekateri nasedli njegovim besedam. Ljudi je bilo predvsem zelo strah in so se bali prihodnjih dni.

     • Viktorh

      e prvi dan bojev, v petek 9. 1. 1942, je moj oče prosil partizane, naj odidejo iz vasi, ker so Nemci premočni, da bi jih partizani lahko premagali. »Pojdite iz vasi! Jaz vem, kaj je vojska in vojna, ker sem bil v prvi svetovni vojni. Nemci tega ne bodo dopustili. Ljudje bomo nesrečni, vas pa bodo premagali ali pa se boste morali umakniti. Pripravljeni smo vam voziti hrano na Jelovico, samo pojdite iz vasi!« jih je rotil oče. Na Jelovici je bilo namreč takrat veliko planinskih in gozdarskih koč. Vendar so bili partizani odločeni, da se bodo uprli in da bodo ljudi branili pred Nemci, če bi ti napadli. Tudi Stane Žagar in Jože Gregorčič sta bila enakih misli, češ, uprli se bomo, pa bo, kar bo. Možje, ki so bili za to, da bi se umaknili in so vodstvo tudi prosili, da to storijo, so morali odstopiti. Tudi komandir čete, tovariš Pečnik, je menil, da se je treba umakniti iz vasi. Zato so ga kmalu odstranili iz svojih vrst … Ko so borci videli, kaj se dogaja, jih je vsaj 120 pobegnilo že prvi dan bojev. Partizani tudi orožja niso imeli veliko. Slišal sem, kako so se v petek zvečer (9. 1.) pri nas doma partizani pogovarjali o tem, da ima nekdo samo še pet metkov, drugi le tri, borec z jugoslovansko zbrojevko pa je dejal, da ima samo dva šaržerja.

     • Viktorh

      Nazadnje so se partizani in domačini nekako dogovorili, da bodo Dražgošani »dogodek« oziroma prebivanje partizanov v vasi prijavili županu Francetu Benediku. Izbrali so tri može. Nazadnje je to dolžnost opravil samo Pintar, ki je živel v vzhodnem delu vasi Na pečeh. Župan mu je rekel, da bo to olajševalna okoliščina in da so ljudje svojo dolžnost izpolnili. Vendar ljudje temu niso verjeli. Franceta Benedika, po domače Mlinarja, so za župana postavili Nemci. Še istega leta (1942) so ga partizani ubili kot izdajalca, prav tako so pobili tudi njegovo družino. Dražgošani vedo povedati, da se je Franc Benedik kot župan zavzemal za ljudi in se boril za pravico, kolikor se je v tistem času lahko.

      Nemci so v petek, 9. januarja 1942, ob 8. uri zjutraj najprej začeli prodirati v Dražgoše z zahodne strani, vendar so se kasneje obrnili nazaj proti Rudnu. To so potrdili gozdni delavci (furmani) iz vasi, ki so v petek zjutraj delali na Jelovici v Češnc, tj. kraj na stičišču Rudna in Dražgoš. Tam so Nemci te delavce zjutraj zajeli. Ko se je začelo mračiti, so fantom na sani (»posmojke«) naložili municijo in se začeli pomikati proti vasi. Mlade fante domačine so Nemci postavili v prvo vrsto za ščit. Partizani, Jaka Brnard in njegov vod, so se »srečali« z Nemci in ujetniki na kraju, imenovanem Kras, ki je od vasi Pri cerkvi oddaljen približno 500 metrov. Tu so imeli partizani zasedo. Jaka Brnard ni mogel streljati, ker mu je zamrznil mitraljez. Drugi njegovi soborci, ki so bili skriti za kozolci, pa so na Nemce začeli streljati … Ujeti fantje, med katerimi je bil tudi moj brat Janez, so se v zmedi pognali po strmini, ki se je odpirala pod cesto, in se tako rešili. Konje so Nemci zasegli in se umaknili nazaj.

     • Viktorh

      Prvi dan so Nemci začeli streljati s topovi z Rudna. Ljudje so bili ta dan še v hišah. Ena hiša (po domače Žerevnikova) Na pečeh je prvi dan že pogorela.
      Drugi dan, v soboto, 10. januarja 1942, se je obstreljevanje stopnjevalo. Pogorelo je več hiš v vasi Na pečeh, ki so bile v dosegu topov, postavljenih na Rudnu pri Novakovi žagi. V soboto so se ljudje umaknili v kleti.

      V nedeljo, 11. januarja 1942, ko se je začelo daniti, so Nemci spet napadli s topovi z Rudna. Ljudje so bili večinoma v kleteh, nekateri pa so se že umaknili na Jelovico, ker so slutili, da se bo zgodilo nekaj hudega. Bil je zelo hladen dan, minus 15 stopinj Celzija in meter in pol snega.

      Istega dne so Nemci napadli tudi z vzhoda – na Jelenščah. Veliko ljudi se je pred granatami umaknilo prav tja, ker je ta zaselek bolj v zavetju in nekakšen »mrtvi kot«, kamor ni priletelo toliko izstrelkov kot v druge dele vasi. In prav tu so Nemci zajeli veliko ljudi in ob 11. uri dopoldne pričeli z morijo. Ljudje so stali v vrsti in nemški vojak je postavil roko na določeno višino. Kdor je bil višji od njegove roke, so ga postavili v vrsto za streljanje, kdor je bil manjši od te višine, so ga izpustili. Tako je bilo ustreljenih 21 mož: najstarejši je imel 73 let, najmlajša fanta pa sta bila stara samo 12 let. Tam je bilo tudi veliko žensk in majhnih otrok, ki so morali gledati morijo in nato iti mimo postreljenih trupel.

     • Viktorh

      Na tem mestu bi rad še enkrat opozoril na to, da Dražgošan Ludvik Jelenc še vedno trdi, da je pobegnil Nemcem iz vrste za streljanje na Jelenščah. Vendar to ni res. Resnica je, da je bil Ludvik Jelenc takrat še otrok in manjši od višine, ki jo je z roko določil nemški vojak, torej ni bil v vrsti za streljanje. Tisti, ki je skočil iz vrste, je bil Evgen Luznar iz Dražgoš. Nemci so za njim streljali, vendar jim je pobegnil. Žal je že pokojni, da bi lahko o tem spregovoril …

      V nedeljo zvečer, 11. januarja, je prišel stric Peter, očetov brat, z Jelovice, kjer je delal v gozdu, do nas in prosil mojega očeta Janeza, da bi šla skupaj pogledat, kaj je z njegovo družino, ki je živela Na pečeh. Moj brat, tudi Janez, je šel s stricem namesto očeta. Ko sta prišla do stričevega doma, je stric našel le gorečo hišo, njegove družine pa ni bilo nikjer. Iz gorečega hleva sta poskušala rešiti kravo, v tistem hipu pa je strica Petra oplazil rafal (Nemci so bili oddaljeni le še 50 m od stričeve hiše), moj brat pa se je uspel rešiti tako, da je skočil v bližnji svinjak. Stric se je uspel rešiti in je nato ves obupan pritekel nazaj v vas Pri cerkvi in povedal, da njegove družine ni nikjer in da so verjetno ubili tudi mojega brata Janeza. Moj oče in mama ter stric so bili obupani in niso več razmišljali, da bi se umaknili zvečer na Jelovico. Tako so naslednji dan, v ponedeljek zjutraj, Nemci zajeli mojega očeta in strica doma in ju ubili …

      Mojega brata Janeza pa je v svinjaku našel avstrijski vojak, ki je govoril slovensko. Usmilil se ga je in ga odpeljal do Gričarjeve hiše, kjer so Nemci zbirali ljudi za selitev (v Šentvid v Škofove zavode, kot se je izkazalo pozneje), in mu podaril verižico s križcem z besedami, naj se ga spominja …

     • Viktorh

      Bičkov vod in štab, ki sta bila v nedeljo, 11. januarja, v vzhodnem delu Dražgoš, sta bila od 200 do 300 m oddaljena od kraja na Jelenščah, kjer so Nemci streljali domačine. Vsi partizani, kolikor jih je še ostalo, so se poskrili v Grogcovih gosto zasajenih smrekicah in samo opazovali … Videli so, kaj se dogaja, vendar niso ničesar ukrenili. Nihče od partizanov tudi ni prišel sporočit ljudem Na pečeh in Pri cerkvi, kaj se dogaja v Jelenščah, ali jih opozorit, naj zbežijo oziroma se vsaj poskušajo rešiti. Torej so se možje, ki so se prej bahali, da bodo branili Dražgoše pred Nemci, zdaj skrivali!

      V nedeljo zvečer v vasi ni bilo nobenega partizana več in so prepustili Dražgošane na milost in nemilost Nemcem. Vsi so se umaknili na planino Kališnik (kraj, ki že spada pod Jelovico), od koder so iz bajte pregnali Dražgošane iz vasi Na pečeh, ki so se še uspeli umakniti pred morijo. Pred morijo se je na Jelovico umaknil tudi Matičev stari ata, star 85 let. Pot do Kališnika je bila za starega človeka zelo naporna, zato je moral večkrat počivati. Nekako na sredi poti med Dražgošami in Kališnikom, kraj se imenuje Počivalo, je oče moral spet počivati. V tem času ga je dohitel štab Cankarjevega bataljona. Ko je soborec Staneta Žagarja videl, da je oče skoraj omagal, je prosil druge, da bi pomagali staremu človeku, da nekako pride do Kališnika. Vodstvo pa gaje zavrnilo, da se zdaj nima časa ukvarjati s temi ljudmi … Za borci pa je mimo Matičevega starega ata prišla Brinovcova mama, ki je bila noseča, z leto in pol starim otrokom v košu. Pomagala je Maticovemu očetu, da so skupaj nekako prišli do bajte na Kališniku. Ob 11. uri zvečer pa se je 31 domačinov, ki so se zatekli v to bajto in med katerimi je bila tudi 10-letna deklica, ki je sedaj moja žena, moralo spet umakniti štabu Cankarjevega bataljona (približno 15 partizanov) in si poiskati novo zatočišče v drugi eno uro oddaljeni bajti na Pstinah.

     • Viktorh

      V ponedeljek zjutraj, 12. januarja ob 8. uri so Nemci vdrli v vas Pri cerkvi. Vse hiše v vasi so obkolili in vse moške, ki so jih dobili po hišah, nagnali v Pikcovo hišo, med njimi tudi mojega očeta in strica, in jih nato odgnali v župnišče in prosvetni dom ter jih žive zažgali. Vseh žrtev je bilo 18. Takrat sem svojega očeta zadnjič videl.

      »Slavna bitka« v Dražgošah je tako zahtevala 41 žrtev med domačini: 39 moških in 2 ženski (punčko, staro tri leta, je zadela granata, Kolendrova mama pa je bila ranjena na Jelovici, ko so bežali, in je potem umrla).

      Tu moram opozoriti še na napako Ivana Jana, ki je pisal o dražgoški bitki. Ta je v svoji zadnji knjigi zapisal, da je bila ranjena Koritnikova mama, vendar to ni res. Koritnikovi mami je umrl otrok, ki je bil obstreljen in je pozneje umrl, ranjena pa je bila Kolendrova mama, ki je kasneje umrla.

      V Dražgošah je padlo sedem partizanov in 27 Nemcev. Trditev, da je padlo sto ali več Nemcev, nikakor ne drži. Vseh ranjenih Nemcev pa je bilo 14. O njihovem številu sem stoodstotno prepričan, ker sem moral v zaporu v Šentvidu skupaj z Birtovim Matijem ribati sobo, v kateri so ležali Nemci, ranjeni v Dražgošah. Med njimi je bil tudi vojak iz avstrijske Koroške, ki je potrdil, da je bil ranjen prav v Dražgošah …

     • Viktorh

      Izseljevanje
      Otroke in ženske iz vasi Pri cerkvi so Nemci v ponedeljek, 12. januarja, okoli 12. ure zaprli v Jorcovo hišo v dnevno sobo (približno 40 ljudi), da nas bodo skupaj s hišo zažgali. Otroke in ženske iz vasi Na pečeh pa so strpali v t. i. ta malo Matičevo bajto (približno 20 ljudi), okrog katere so že položili drva, da jo bodo zažgali, in v klet Gričarjeve hiše (tudi približno 20 ljudi). Ko je župan Mlinar izvedel, kaj nameravajo Nemci storiti s preostalimi domačini, je posredoval pri Nemcih in jih prosil, naj vsaj njim prizanesejo … Nemci so se zaradi posredovanja župana odločili, da domačine preselijo. S selitvijo so začeli v ponedeljek popoldne Na pečeh, v torek dopoldne pa v vasi Pri cerkvi. Najprej so nas peš odgnali na Rudno, približno tri kilometre, tam pa so nas strpali v vojaški tovornjak … Ko sem se po poti do Rudna ozrl proti domači vasi (po približno 500 metrih), sem videl, da je bila vas vsa v plamenih … Star sem bil deset let, ostal sem brez očeta in brez doma … Jokal sem in nemški vojak mi je zagrozil s pištolo. Drug vojak mu je preprečil, da me ni ustrelil. Odpeljali so nas v neznano… Pripeljali so nas v Šentvid v Škofove zavode. Vseh skupaj iz obeh delov vasi nas je bilo 81.

      Pred vrati zapora v Šentvidu sem zagledal svojega brata Janeza, za katerega smo vsi mislili, da je mrtev. Skupaj z drugimi vaščani iz vasi Na pečeh so ga namreč preselili že v ponedeljek popoldne.

      V tem času, ko smo bili v zaporu, je nemška minerska enota zminirala vse hiše v Dražgošah, razen cerkve.

     • Viktorh

      Vsi preseljeni Dražgošani smo bili zaprti v enem samem prostoru. V Šentvidu smo ostali šest tednov. Hrane je bilo zelo malo. Vsaka družina je dobila eno skodelico (približno liter in pol) in to hrano si je morala razdeliti med družinske člane. Zadnjih trinajst dni so v zaporu v kuhinji delala tri dekleta iz Dražgoš (Birtova Tončka in Albinca in Megušarjeva Micika) in tako smo po dolgem času lahko spet poskusili gorenjske koruzne žgance. Po šestih tednih, na pustni torek ob sedmih zjutraj, je prišel ukaz, da moramo biti ob devetih pripravljeni za odhod. Prepričani smo bili, da nas pošiljajo naprej v nemška taborišča. Naložili so nas v dva vojaška kamiona in začeli smo se voziti proti Jeprci in nato zavili proti Škofji Loki. Slišal sem, da so se starejši pogovarjali, da se peljemo proti Selški dolini. Pripeljali so nas do vasi Češnjica. Tam so nas razložili in nas pustili sredi ceste.

      Premišljevali smo, kako naprej … Dobri ljudje in nekateri sorodniki so izvedeli, da so pripeljali Dražgošane iz zapora in so nam prišli pomagat. Našo družino je vzel pod streho daljni sorodnik Erzarjev Franc iz Podlonka, ki je živel v Otokih, to je naselje nekako med Češnjico in Železniki. Nikoli ne bom pozabil, kako nam je Francetova sestra postregla s pustnimi dobrotami (bil je ravno pustni torek). Počutil sem se, kot da sem na kraljevski gostiji. V tej hiši smo ostali do sredine leta 1945. Vsi izseljeni Dražgošani so dobili dom pri dobrih ljudeh. Tudi tisti Dražgošani, ki niso bili zaprti v Šentvidu, torej tisti, ki so se uspeli še pravočasno umakniti na Jelovico, so kasneje dobili zavetje pri dobrih ljudeh, in to kljub temu, da je bilo vsem, ki bodo vzeli pod streho Dražgošane, zagroženo s smrtno kaznijo.

     • Viktorh

      Spominjam se, kako sva 25. marca 1942 z mamo odšla k Markcovim na Rudno po hrano in prav na ta dan sem videl z Rudna (od Novakove žage), da so Nemci zminirali tudi cerkev, ki je še edina stala v Dražgošah … To je bil dejanski konec vasi in od nje ni ostalo ničesar več. Do 25. aprila 1942 je bilo območje Dražgoš razglašeno za zaprto vojaško območje in vsakomur, ki bi se zadrževal na njem, je bila zagrožena smrtna kazen.

      Po 25. aprilu 1942 smo začeli občasno hoditi v Dražgoše obdelovat zemljo, da smo se lahko preživljali med vojno. Iz Češnjice smo hodili peš ali s konjem. Sredi leta 1944 so bili Nemci pregnani iz Železnikov in partizani so mobilizirali več fantov (jaz sem imel takrat trinajst let) za prevoz hrane in materiala za oskrbo partizanov do Novakov in Cerknega, na t. i. Področje. Zelo dobro se spominjam, kako sem pozimi 1944 ponoči moral odpeljati tovor s konjem na Področje. Nekdo od prevoznikov je peljal sol. Pri nas doma je bilo zelo malo hrane, o soli pa smo lahko le sanjali … Ko sem videl toliko soli na kupu, sem si zaželel, da bi jo lahko vsaj malo prinesel domov. Slekel sem suknjič in nekaj soli stresel v rokav in pustil suknjič pri drevesu. Ko sem se vračal s Področja, sem sol spotoma pobral.

     • Viktorh

      Spominjam se tudi, kako so partizani približno teden dni pred božičem 1944 mobilzirali šest fantov (med njimi tudi mene), da smo šli vozit les z Blegoša na žago v Novake pri Cerknem. Stanovali smo v vasi Robidnica nad Poljansko dolino. Les je bil namenjen za graditev bolnice Franje. Eden od fantov, Boškov Jur iz Češnjice, je rekel, da za božič še nikoli ni delalo in tudi letos ne bo. Stražar pa mu je odvrnil, da bo letos pač drugače. Naslednje jutro stražarja ni bilo nikjer, zato smo se vsi fantje hitro odpravili proti domu. Zdelo se nam je čudno, kam so vsi izginili. Tišina se je zdela kot zatišje pred viharjem … In naslednji dan, na božič, se je ravno na tem območju začela hajka. Nemci so požgali vas Robidnica in vse moške postrelili. Če ne bi pravočasno odšli, bi bili tudi mi med mrtvimi … Stražar pa nam prejšnji dan niti z besedo ni omenil, da Nemci pripravljajo hajko, ali nas opozoril, da bi se tudi mi lahko umaknili na varno, kot so se partizani.

      Vrnitev domov in obnova vasi

      Do konca vojne je naša družina ostala v Železnikih, junija 1945 pa smo se vrnili v Dražgoše. Nastanili smo se v sušilnici za sadje, ki smo jo obnovili. Velika je bila približno devet kvadratnih metrov. Začeli smo graditi malo leseno barako, da smo se do zime 1945 lahko vanjo preselili. V tem času je država zgradila šest zasilnih barak za Dražgošane, in sicer tri v vasi Pri cerkvi in tri v vasi Na pečeh, in dva skupna hleva za živino. Les za barake so z Rudna nosili nemški ujetniki, ker cesta še ni bila zgrajena. In to je bilo tudi vse, kar je država prispevala za obnovo Dražgoš!

     • Viktorh

      15. avgusta 1945 je Dražgoše obiskal minister za gradbeništvo, tov. Kambič. Postavili smo mu oder na razvalinah Urbanove hiše, od koder nam je razlagal, kako bo tekla obnova Dražgoš. Na sestanek je prišlo pet moških, ki so se uspeli rešiti, in petnajst vdov. Slišali smo veliko lepih besed, natančno pa nam minister ni razložil, kako bo obnova potekala. Vdove so po sestanku odšle, z moškimi pa se je želel tov. Kambič še posebej pogovoriti, češ da noče vznemirjati vdov. Andrej Marenk (Pikcov oče), Franc Lotrič (Markonov oče), Franc Luznar (Gobovcov oče), Tomaž Jelenc (Jorcov oče) in jaz (Franc Kavčič) smo po pogovoru s tov. Kambičem izvedeli, kako si država pravzapav predstavlja obnovo. Tovariš Kambič je rekel, da država načrtuje v Dražgošah zgraditi dva velika stanovanjska bloka (v vsaki vasi po eden) in dva skupna hleva za živino (v vsaki vasi po enega), ostalo zemljo pa bi spremenili v pašnike. Ko je Pikcov oče to slišal, se je tako razburil, da je v jezi pljunil ministru Kambiču v obraz. In tako se je končala pomoč države pri obnovi Dražgoš.

      Država je obljubljala tudi izgradnjo ceste do Dražgoš … Nemški ujetniki so jo zgradili do zadnje hiše na Rudnem, nato pa je bilo delo prekinjeno.

     • Viktorh

      Leta 1947 je bila v Dražgošah ustanovljena obnovitvena zadruga. Vodil jo je Janez Berce, lesni trgovec iz prejšnje Jugoslavije. Sam sem bil v odboru obnovitvene zadruge od 16. leta do vojaščine leta 1951 ter od leta 1953 dalje do ukinitve zadruge leta 1960. Naša glavna skrb je bila, kako obnoviti Dražgoše brez pomoči države. Na srečo se je v Sevnici na Dolenjskem »našel« gater (polnojarmenik), ki so ga Nemci po odhodu iz države odvrgli, in tako smo začeli z razrezom lesa. Prodajali smo deske in denar od lesa se je najprej porabil za dokončanje ceste, nato pa za obnovo vasi. Vdove in manj premožni prebivalci Dražgoš so tako dobili nepovratna sredstva za obnovo hiš, kar so zaman pričakovali od ministra Kambiča. Prvi hlev je bil zgrajen leta 1949, to je bila Beštrova štala. Celotna obnova je trajala približno pet let. Med zadnjimi je bila zgrajena Megušarjeva hiša. Med tem časom je bilo zgrajenih 52 hiš in približno 30 gospodarskih poslopij.

      Jeseni 1949 smo tudi pri nas začeli obnavljati gospodarsko poslopje. Ko poslopje še ni bilo dograjeno do prve plošče, je prišel inšpektor za gradbeništvo takratnega okraja Kranj, tovariš Šorli, doma iz Žirov. Prepovedal nam je nadaljevati gradnjo z obrazložitvijo, češ da se zasebna gospodarska poslopja ne bodo več gradila. Še vedno je namreč pri oblasteh živela misel o načinu življenja v naši vasi po vzoru sovjetskih kolhozov. Jeseni 1948, po sporu z informbirojem, se je tovariš Šorli znašel v t. i. Stalinovem taboru (»stalinovci«) in je bil odstavljen z oblasti in izgnan na Goli otok. Tako smo lahko spomladi leta 1950 nadaljevali z gradnjo in uspeli dokončati gospodarsko poslopje in stanovanjsko hišo.

     • Viktorh

      Leta 1951 smo imeli v Dražgošah prvo birmo po vojni. Cerkev je bila zasilno urejena v izpraznjeni baraki. Birmovalec je bil škof Vovk, ki so mu stregli po življenju, zato ga je bilo potrebno stražiti. »Stražarji« smo se menjavali na vsaki dve uri. Janko Pintar in jaz sva na 30 metrov visoko smreko obesila slovensko zastavo, ki jo je sešila moja mama. Ko sva se spuščala po smreki navzdol, sva sproti sekala veje in lupila lubje … Ko sva bila na tleh, sva lahko občudovala 30 m visok mlaj. Janko Pintar je za to sedel v zaporu tri dni, mene pa so zaradi mladoletnosti izpustili po enem dnevu.

      Tudi pritrkovanje je bilo pri birmi strogo prepovedano. Jernej Lotrič pa je poudaril, da se je za birmo vedno pritrkovalo in tako mora tudi ostati. Po birmi je bil za to tri dni v zaporu.

      Obnovitvena zadruga je uspešno delovala do leta 1960, nato so jo nasilno ukinili in priključili Kmetijski zadrugi Češnjica, pozneje pa Kmetijski zadrugi Škofja Loka. Žal ni ostalo nobenih dokumentov o obnovitveni zadrugi, ker sta voznik, Nace Frelih iz Sorice, in knjigovodkinja Nežka Kavčič imela nesrečo in sta z avtom na poti od Rudna do Češnjice zgrmela v potok. Potnika sta se srečno rešila, ves arhiv in dokumente o obnovitveni zadrugi pa je žal odnesla voda.
      Zadnje leto je imela obnovitvena zadruga v Dražgošah 16 milijonov dinarjev čistega dobička. Od teh smo 5 milijonov uspeli »rešiti« za izgradnjo pokopališča v Dražgošah, ostalih 11 milijonov pa je »izginilo« v Kmetijski zadrugi Češnjica.

     • Viktorh

      Vsa leta po vojni in po obnovi vasi je tlela želja domačinov, da bi zgradili novo cerkev, ker je bila stara med vojno popolnoma porušena. Prvi sestanek za načrtovanje njene izgradnje je bil jeseni leta 1963. Udeležil se ga je tudi župan tovariš Osojnik iz Škofje Loke, ki je skupaj s svojimi somišljeniki z vsemi silami nasprotoval izgradnji cerkve. Dal nam je na izbiro: ali izgradnja cerkve ali cesta Dražgoše–Jamnik. Na sestanku je bila sprejeta odločitev o gradnji cerkve. Nato smo začeli zbirati dovoljenja za gradnjo. Po takratnem zakonu je bilo treba imeti zagotovljena sredstva na računu na banki in za dodelitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebno zbrati 11 milijonov dinarjev. Z veliko truda in dobre volje smo ta denar zbrali in ga položili na račun v banko. Na podarjeni denar (donacije domačinov in dobrih ljudi) pa bi bilo treba takrat plačati 72 % davka, kar je pomenilo, da s preostankom denarja gradnje cerkve ne bi mogli niti začeti. Ker smo spoznali, da nam gradnja na ta način ne bo uspela, sem se posvetoval z odvetnico Ljubo Pretner, kaj je mogoče storiti v tem primeru.

     • Viktorh

      vetovala nam je, da lahko navedemo, da so nam denar za gradnjo cerkve ljudje le posodili. Tako smo ljudem izstavili račune za posojeni denar in se izognili plačilu prometnega davka. S temi računi pa smo si nakopali 14-dnevno zasliševanje (zaslišali so vse, ki so imeli račune o posojilu denarja). Ker zasliševanjem ni bilo konca, se je delegacija 12 ljudi (s tremi »fički«) odpravila najprej do škofa Pogačnika, ki pa ni imel poguma, da bi skupaj z nami odšlel na seketariat za verske zadeve. Tako smo tja odšli sami in prišli le do vratarja. Ta nas je odpravil z besedami, češ da ni nikogar od ljudi, ki jih iščemo, trenutno v uradu. Zato sva skupaj z Andrejem Marenkom odšla do odvetnice Ljube Pretner in se z njo takoj odpeljala na občino Škofja Loka, kjer je ona po pravni poti uredila, da je bil naslednji dan denar na banki sproščen. Odvetnica Pretnerjeva je tudi poskrbela, da se je s tem dnem končalo zasliševanje Dražgošanov in da se je z zbranim denarjem lahko začela gradnja cerkve. Cerkev je bila zgrajena leta 1966, cesta Dražgoše–Jamnik pa leto pozneje … Sam sem bil od vsega začetka v odboru za gradnjo cerkve, zato lahko jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični.

      Do kdaj še proslavljanje dražgoške tragedije?
      Po več kot 60 letih se še vedno slavi zmaga partizanov in njihove obrambe Dražgoš in ljudi pred Nemci. Žalostno je, da tudi nekateri ljudje, katerih dedje in očetje so umrli v Dražgošah, to podpirajo. Celo Dražgošani so glede tega razdeljeni v dva tabora.

      Žalostno je, da ne moremo reči bobu bob, da še danes ne moremo priznati, da je bila dražgoška bitka le boj za oblast za vsako ceno. Žalostno je, da so postavili tako veličasten spomenik partizanom, padlim v Dražgošah, posmrtne ostanke ubitih domačinov pa iz svete zemlje prenesli v neposvečeno grobnico pod spomenikom, in to brez vsakršnih imen, čeprav je večina domačinov prekopu nasprotovala.

      Mit o pogumnih partizanih, ki so branili Dražgoše in ljudi, je izmišljen in neresničen. Resnica je, da je bila vas Dražgoše izbrana načrtno, da so partizani s tem izzivali Nemce. Ko pa so Nemci zasedli vas, so partizani »stisnili rep med noge« in pobegnili na Jelovico, ljudi pa prepustili na milost in nemilost Nemcem. Če tisto zimo 1941/1942 ne bi bilo meter in pol snega, bi se ta neslavna bitka končala v pol ure ali največ v eni uri.

      Sprašujem se, kdaj se bo končalo to »slavje« v Dražgošah? Kdaj se bo darovala maša za ubite domačine in padle partizane? Ne obsojam mladih partizanov, ki so morali izpolnjevati ukaze in za to plačati z življenjem. Koliko nedolžne krvi je bilo prelite v tej neslavni bitki samo zaradi hlepenja predstavnikov partije po oblasti?!

      P. S.: Avtor članka potrjujem, da so vsi opisani dogodki in podatki resnični, je pripisal Franc Kavčič

 • Argentinec

  A obstaja morda še kdo na tem portalu, ki ni član nobene politične stranke, ali ste res same ovce tukaj?

  • Mojca pokraculja

   Nehi meketat, si zgubu svojo čredo ali kaj?

   • Argentinec

    A si nestrankarska, al si tud ovca? Sam prašam …

    • Mojca pokraculja

     Sam prašam….. A ne vidiš, čreda ti uhaja, ti pa bleješ in mekekeš obenem !

     • luckyss

      Ugotoviti razliko med blejanjem in meketanjem je zmožna zgolj ovca ;)

     • Mojca pokraculja

      Ni razlike :) Oboje pomen srat na usta.

     • luckyss

      Saj pravim..ti to najbolje obvladaš…

     • Mojca pokraculja

      Nič ne praviš, saj si eno samo miserere, ti in tvoja argentinska doga.

     • luckyss

      ;)..živčna, potrebna ?! ;)

     • Mojca pokraculja

      Ej, poglej kolk postov si že dons napisal! V vsak post, ki ni bil tebi namenjen se vtakneš in nenazadnje, kaj mantraš skoz in skoz isto zgodbo. Mej jo zase. Ne ti zmerjaš ter pričakuješ, da boš koga spreobrnil s tvojim mišljenjem. Zato projeciraš lastne frustracije na druge !!! No way !

     • luckyss

      Ja, je še mnogo takšnih na portalu, ki si prej zaslužijo takšno kritiko…ampak ne, to so vaši ..beboti ;)

  • sprehajalec

   Jaz nisem član nobene stranke, oziroma nikoli nisem bil. Z neodvisnim raziskovanjem, sem skozi leta prišel do enakih zaključkov, kot jih navaja članek.

   • Argentinec

    Neodvisnim raziskovanjem, lolek. Navedi te neodvisne vire. Tuje, seveda – ne mi tle svetit z Reporterjem in podobno propagandistično kramo.

    • sprehajalec

     Zgoraj imaš. Iz wikipedije.

     • Argentinec

      Tole pa pravi nemška wikipedia.de: https://de.wikipedia.org/wiki/Slovensko_domobranstvo

     • sprehajalec

      Nesporno, dober opis. Bili so enota pod organizacijskim okriljem SS, tako kot druge sestavljene iz 33 europskih nacij, proti koncu vojne v velikosti približno 1 milijon mož. Najbolj številčne so bile Ruske enote, t.i. Vlasovci.

      Edinstven pa je način obračuna s to enoto, saj je tehnično spadala pod nemške oborožene sile in jo je kot tako ščitila Ženevska in Haška konvencija. Likvidacija predane enote od prvega do zadnjega po končanih sovražnostih.

      Kar Slovenske in Jugo partizane postavlja na prvo mesto po krvoločnosti med vsemi europskimi nacijami. In še danes se to dejanje slavi.

     • stajerc5

      Temu yugosvabu je vsakega komentarja skoda, ljopat ostane ljopat, dokler se zlomi, potem je pa asovcic…

     • Argentinec

      Tako je. In SS enote so po vojni bile odlikovane z Nobelovo nagrado za mir.

     • sprehajalec

      Niti ne, niso dobile ne odlikovanj, na penzij. So jih pa za razliko od narodnoosvobodilnih borcev drugje pustili žive. Če so pa komu kaj dokazali so ga pa kaznovali. Pri nas so vse.

     • Argentinec

      Če bi res vse bi danes ne bili tako glasni …

     • sprehajalec

      Gre za način razmišljanja, če še nisi ugotovil. Moji so bili tehnično NOB, vendar so zgodaj spoznali svojo zmoto in pravi obraz komunizma in revidirali.

     • Argentinec

      Moj stari oče je bil pa kvizling – izdajalec. In je tudi ostal.

     • sprehajalec

      Pač, inteligenca odigra svoje…

   • Jovo Jamnica

    Mi lahko prosim, na kratko obnoviš, kaj navaja članek, ker ga ne bom bral.

    • janez cepec

     poglej kdo ga j’ napisu, pa ti bo use jasn

     • Jovo Jamnica

      A je Šajherca al Rant???

     • janez cepec

      Keš pička

    • sprehajalec

     Tudi jaz ga nisem, preberi pa o moji analizi in delovanju ljudskih/osbvobodilnih front pod taktirko Kominterne.

  • centurion
  • luckyss

   No, jaz nisem volil nobenega…sem levičar po miselnosti, toda stranke, ki bi jo lahko volil, trenutno v Sloveniji ni..

  • tarantela

   Pusti jih in uživaj 2 uri, posneto v Stožicah pred par leti:

   https://www.youtube.com/watch?v=EOACNF6VwNc

 • Viktorh

  No, zagovorniki propadlega, zločinskega komunističnega režima, berite in uživajte v zločinih svojih “zmagovalcev “

  • MladiLiberalec

   Jest ti že repliciram spodaj. ;)

   sam bo vzelo neki časa ko si tok nalepu gor

  • učko

   Nehaj ti s temi copy-paste megatexti !!!!

   • Viktorh

    Le beri, kaj ti bo nerodno?

    • janez cepec

     dej UDBOUC spizdi, jama te čaka

     • asdfg

      A ti pa misliš, da boš ostal na vrhu pa še naprej zezal narod ?

 • Argentinec

  Janšisti pač lažete, zavajate, poneumljate …. drugi severnokorejci, bi rekel človek.

  • luckyss

   Se ne bi strinjal…Sev. Korejci so pod hudo diktaturo..omenjeni pa to počnejo po lastni “pameti” …kar je hudo žalostno …

   • Argentinec

    Ja … to imaš pa prav …. tole je še bolj žalostno. Za severnokorejce je še upanje, tele “naše” ovce so pa izgubljene za vekomaj.

    • luckyss

     Amen…spodobilo bi se svečke prižgat v ta namen..samo ne vem kje..

 • črnaovca

  Dna upora proti okupatorju ni dan revolucije. Partizane so okupatorji obravnavali kot bandite in tako jih tudi sedaj kot da bi hoteli reči živel okupator in živela izdaja. Nemci so na Dragoše streljali s topovi danes bi temu rekli nesorazmerna uporaba sile.

  • učko

   Ja, sam ta dan kot opravičilo za svoje zločine za “oblast in denar in privilegije” še najbolj “praznujejo” ta rdeči fašisti oziroma vladajoči zločinski režim !!!!!!!!

 • Argentinec

  Kdaj pa ovce praznujete izdajo domovine? A na Hitlerjev rostni dan?

  https://www.youtube.com/watch?v=V14a2rp5fAM

  • Steiermark

   Mi ne praznujemo vaših izdaj, naše domovine, v kateri nas še danes hočete tlačiti in uničevati, če ne več po jugo in z vašo jugokoljaško bando, danes nas hočete uničiti z muslimanskimi “volkovi” oz hijenami!

   • Argentinec

    Boli me za jugo vojsko in za domobrance – zavedni Slovenci pljuvamo po obeh!

  • janez cepec

   ja sej so skakal 20. aprila po Plečnikovm stadionu, de bi Dolfetu še enkrat prsegl, pa ga ni blo

 • janez cepec

  usem ta desnim “demokratom”, potomcem tabelih in domobrančkov želim veselo praznovanje dneva OF. zapounte se, de se je takrat začeu vaš konc, pa še enkrat, zajebal ste se, niste bli na taprau stran, vojsko ste zgubl. pika

  • luckyss

   Se očitno motiš…Tukaj ti jasno povedo, da niso imeli druge možnosti kot izdati svoj narod in nastaviti rit Hitlerju…
   Da bi se borili hkrati proti okupatorju in komunistom, pa seveda ni nobeden pogruntal..;)
   No, bolje rečeno …niso imeli jajc za kaj takšnega…

 • milanček

  dober komunist je samo mrtev komunist

  • janez cepec

   kva, a poj ti Janši želiš, de bi biu mrtu?

   • luckyss

    Saj je politično mrtev…

    • janez cepec

     ja to maš pa prou, sam, tud če je prerok, mu to še ni prebil

 • sprehajalec

  Osvobodilna Fronta je bila našim takratnim razmeram prilagojena Ljudska Fronta, ki je bila najbolj razširjena politika Kominterne v 30 letih 20 stoletja. V angleščini se imenuje Popular Front, njeno bistvo pa je naslednje;

  “Domišljen in fleksibilen program strategij in taktik, s katerimi je komunistom dovoljena izraba nacionalnih in patriotskih simbolov, s katerimi se prikažejo v vlogi branilcev nacionalne neodvisnosti. Da bi napadle fašizem BREZ zahteve po koncu kapitalizma in da lahko vstopijo v zavezništva z drugimi strankami na podlagi skupne fronte oziroma celo z vlado, v primeru, da so komunisti v parlamentu.”

  Gre torej od Kominterne predpisan in dovoljen način povezovanja Komunističnih partij z ostalimi strankami. Svet pozna v 30 letih 19 Ljudskih front v takrat nekomunističnih deželah, V Sovjetski Zvezi pa je imela vsaka republika svojo Ljudsko Fronto. V Jugoslaviji je bila to SZDL.

  Slovenska Osvobodilna Fronta je direktna kopija tega predpisanega obrazca ob svojem nastanku, (po predpisanem obrazcu povabi KP k sodelovanju samo leve stranke), že čez leto je ta navidezna koalicija le še formalnost, je le še pod vodstvom KPS.

  • MladiLiberalec

   Ok. Sam v LF po vojni je imela KP vodilno vlogo. V OF pa so bila različna obdobja. Obdobje lojalnosti med skupinami OF, obdobje med drenovskim forumom in dolomitsko izjavo, obdobje od dolomitske izjave do sporazuma Tito Šubašič. Potem od sporazuma do prvih volitev in potem nova vlada LF s KP v vodilni vlogi.

   • sprehajalec

    Tito-Šubašić sem ti že povedal NI IMEL NAJMANJŠE VEZE Z OF. OF takrat že ni več obstajala, z Dolomitsko Izjavo 1 leto pred tem se je de facto stopila v KP.

    poleg tega Južno od Slovenije Ljudskih front oziroma OF ni bilo.

    Tito-Šubašić je dogovor med Kraljevo Vlado in Angleži na eni strani (za zaščito Britanskih interesov na Balkanu) in Titom ter Stalinom na drugi strani o formiranju skupne Vlade, kjer je bila Titu ponujeno mesto Obrambnega ministra. Sporazum je bil taktične narave, saj so bili Angleži blizu, pa pomoč so dajali, Stalin pa ni hotel z njimi zapletov. Ko se je Tito čutil dovolj močan, je Sporazum propadel. Enako je bilo v Vzhodno Europskih deželah, kjer so se na začetku ustanavljale neke Vlade iz več strank. Kmalu je bilo tega konec, ko se je spoznalo, da se bodo Zavezniki ustavili na doseženih pozicijah.

    Ljudske fronte so vedno le pod vodstvom komunistov. Če se nekdo ne podredi komunistom v Ljudski fronti, leti iz nje. In je proglašen za kolaboranta in sovražnika.

    • MladiLiberalec

     No pretiravaš. Je obstajala OF tudi po dolomitski izjavi in po sporazumu OF podpira ta dogovor. Po tem sporazumu so na Hrvaškem dovolili tistim pripadnikom Mačkove stranke ki so vstopili v partizane izdajati recimo svoj časopis. Nisem čisto prepričan vendar mislim da v Srbiji so pa pristopile celo cele stranke potem v skupno fronto.

     • sprehajalec

      Tam zgoraj imaš moj opis načinov in taktik delovanja Ljudskih Front. Vse po enakem kopitu, zato so tudi Mačkovim dovolili časopis. Kominterna je izrecno dovolila sodelovanje z drugimi strankami in uporabo nacionalnih in patriotskih simbolov. Izjemoma.

      Prividna krinka pluralnosti, za dosego enega cilja. Popoln prevzem oblasti s strani KP.

     • MladiLiberalec

      Ok ja tko so imel dolgoročni načrt.

     • sprehajalec

      Ni bil dolgoročni, zelo hitro se je odvijal. Pogoj za izvedbo pa je bila prisotnost Rdeče Armade na mejah. Jugoslavija NI bila mišljena za sovjetsko cono, bila je Kraljeva Vlada v Londonu, Jugoslavija je bila z Aprilsko vojno aktivni udeleženec protihitlerjevske koalicije. Svoje je naredila in bi bila na mirovnih pogajanjih na strani zmagovalcev. Tudi v pogajanjih z Italijo.

      Komunistični odpor je bil nepotreben, kar se tega tiče. Ko so Sovjeti prišli do beograda, so imeli komunisti problem, saj so upoštevali le Četniške oficirje. To pa zaradi dobrih odnosov z Angleži. Tito jim je te odnose kvaril, zato so ga prisilili v sodelovanje s Šubašićem, drugače ni šans, da bi on s kom sodeloval. Pa itak je bilo vse na papirju.

     • MladiLiberalec

      Sovjeti niso prisilili Tita v sodelovanje s Šubašičem po vdoru RA v Srbijo. Sporazum je bil sklenjen prej. Delali so pa Sovjeti in Tito usklajeno kot zavezniki.

     • sprehajalec

      16.6. je bil sporazum sklenjen in je garantiral Titu nek obstanek. Da ga ne bodo Angleži odstranili. Bili so blizu. S približevanjem Rdeče Armade se je večala Titova samozavest. Prisotnost in naslanjanje na Rdečo armado, je titu dala pogum, da ga je tudi potem raztrgal.

      Zapomni si VSE je Tito vprašal Moskvo. Ko je začel solirati in hotel vključiti Albanijo med Jugo republike, pa grške komuniste oskrboval z orožjem je Stalin znorel, saj ni hotel konfrontacije z Zahodom. Sledil je Informbiro.

     • MladiLiberalec

      Ja

     • Jovo Jamnica

      Odločeno je bilo na konferenci v Teheranu, leta 1943. Kriv pa je bil Nedić, ki je paktiral z Nemci.

     • MladiLiberalec

      Tud Mihajlovič

     • Jovo Jamnica

      Recimo. Stalin je bil eden od treh velikih. Torej, upoštevanja vreden. Zahteval je pas držav, ki bi kot varnostni tampon, ločil mejo SZ od Zahoda. Te države so štele kot sateliti Nemčije, ne glede na intenzivnost odporniških gibanj. Poljska, Češkoslovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija in Albanija. Nekaj časa tudi del Avstrije. Kraljevina Jugoslavija je v tem primeru že silila čez rob lonca.

  • luckyss

   Ja, politika je kurba…še dandanes…
   Problem je v tem, da takšna politika ne bi preživela brez butastih ovc, ki jih posebej gojite na tukajšnjih portalih…

   • sprehajalec

    Vas je pa omrežila Kominterna in še danes slavite njena dejanja. Kdo je sedaj Ovca? Če si za kominterno nisi ovca, če si proti si pa ovca ali kaj?

    • luckyss

     V bistvu je za vas ovce največji problem dojeti, da lahko nekdo razmišlja samostojno, po lastnih načelih…
     No, mogoče vam bo kdaj kapnilo, če gledamo zgodovinsko, pa za to ni osnovnih šans…torej sožalje..

     • sprehajalec

      Poslušaj, ne ti meni o ovci. Če kdo razmišlja samostojno sem to jaz. Vsi moji prispevki so produkt lastnega razmišljanja.

      Če Ivan janez in Nova uporabita kakšno mojo misel, pa nimam nič proti.

     • luckyss

      Saj sem ti napisal…sožalje…

 • Olga

  Današnji dan naj nam bo svarilo, kako lahko peščica kriminalcev in teroristov vpelje komunistični totalitarni sistem in krvavo obračuna s političnimi nasprotniki! Cilj imajo en sam, oblast!!!
  Danes nasledniki te klike s Kučanom in Udbo na čelu rinejo Slovenijo na Balkan! Vseljujejo nam tujerodno divjaško kulturo, kot so sami! Poglejte, kaj delajo divjaki po Evropi! V Sloveniji so ubili mladega policista!!!
  Slovenci! Vsi na volitve! Za Slovenijo gre!

  • janez cepec

   poznam še enga, k bi s svojo, hvala Bogu mejhno čredo, ti pravš peščico, luzerjev vpeljau totalitarni sistem in obračunau z nasprotniki. zakuga pa ne, sej mu je sistem poznan, dolg cajt je biu del tega, dones bi pa isto delu, sam pod krinko demokracije. kdo j’ že to? aja vaš ljubljeni vodja, prerok in dobri pastir, J.I. janša

   • stajerc5

    Dobro si to napovedal, do tega obracuna bo prislo, prej ali slej! Z JJ-om ali brez, pizdeki rdeci, prisel je cas, ko bo- ne zob za zob, ampak zob za celjust! Pojma nimate, kaj vas caka; imate sreco, da ne veste!

    • janez cepec

     glej, k si tko nakurjen, veliki vodja svojo vojsko zbira, imenvov bi jo nacionalna garda, (to bo ja, strankarski koštruni bojo not), če b’ se rad prjavu, dones ob 12:00 je zbor u Begnah, al pa na Stedenc, kjer je bliž. povej, de si janšouc, pa boš kuj sobco dubu, pa belo srajco z dougim rokavi. vaš prerok tud pride, ma že rezerviran podalšan vikend

     • stajerc5

      Sicer ne vem, kaj si tu skupaj spacal ali nakozlal, na vsak nacin gres nazaj v WC skoljko, vodo bom trikrat spustil…

     • janez cepec

      s štrajfiksam splakn, k tko sereš

     • Levicar nikoli!

      Gnoj nagravzen levuharski izdajalski! Fuj, zaudarjas!!!

 • učko

  Komunisti so pobijali za oblast, privilegije in denar in ne za “svete cilje” v dobrobit človeka !!!! Zato, kar koli oni “praznujejo” ni naš praznik !!!!

 • učko

  Samozvana “avantgarda”, elita, ki je pobijala za oblast, privilegije in denar in kolaborirala z okupatorsko in zločinsko Sovjetsko zvezo je še vedno pri nas na oblasti in krade milijarde iz bank. Zato so tudi nastavili v SDH Saftijevo Lidijo Glavina, ki je rekla, da NLB še ne bojo kar tako prodali, pa tudi Telekoma ne ! Ker ima Udbo-kučo-mafija tam svojo finančno bazo !!!!!!!!!!! Pa lepo praznujte in plačujte vse to !!!!!!

 • učko

  Komunisti rabijo “domobrančke”, da se lahko ob njih brišejo lastnega dreka. In domobrančki (NSI in SLS) lepo kolaborirajo z režimom za drobtinice, s katerimi so zadovoljni. Na škodo nas, NORMALNIH državljanov !!!!!!!!!

  • luckyss

   Nihče ne pogreva toliko dogodkov izpred 70 let kot ravno ta portal in SDS..
   Brez “kučkota” bi vam že zdavnaj zmanjkalo municije..
   In resno….”koji vam je kurac”, da še sedaj vlečete na dan zgodovino izpred 70 let, ko bi se morali družno soočiti s trenutno nevarnostjo …torej nasilno islamizacijo Evrope…
   Delujete destruktivno in ovčje in v bistvu opravljate enako delo za Frau Merkel kot ste ga tedaj za Dolfija..
   Sramota dvakratna..ovce bedaste..

   • učko

    Za tole, kar si ti napisal, bi ti jaz dal “return”. To pomeni, da natanko to isto jaz mislim o “vaših” !!! Jaz nisem obremenjen, na mojo srečo nimam biti za kaj !

    • luckyss

     S to razliko, da si ti za “return” dejstva lahko le izmišljaš…
     “Naši” so le uradna verzija zaveznikov in takrat naprednega sveta…
     Sile “osi” so vojno pač izgubile…in hvala Bogu…sicer se ne bi tukaj “tipkali”..

     • učko

      Uradno ste komunistični zločinci !!!!!

     • janez cepec

      uradno ste kolaboranti z Dolfetom, pa vojsko ste zgubl, ende

     • učko

      Uradno ste kolaborirali tako z Dolfetom (Ribentrop-Molotov) kot s Stalinom in sfukali in pokradli 2 državi !!!!

     • luckyss

      Komunisti so bili Dolfetovi simpatizerji dokler ta ni napadel Rusije..potem pa so se obrnili za 180 stopinj…
      Beli ste bili Dolfetovi simpatizerji in kolaboranti tudi potem, ko je že bilo znano, da se dotični poslužuje neobičajnih praks glede tuširanja in kurjenja peči..
      To pa je zelo milo rečeno že precej etično vprašljivo..
      No sicer pa se je tudi vaš vodja obrnil za kakšnih 810 stopinj ;))
      Torej se zelo obračate po vetru….je pa smola, da Slovenija ne premore stalnega vetra in so torej vaše vetrnice nekakšen sarkazem Don Kihotovih ;))

     • Levicar nikoli!

      Pojma nimas o tusiranju in kurjenju! Glede na to, da te nebuloze verjames, tudi vsi tvoji ostali komentarji postanejo nekredibilni!

     • luckyss

      Torej “Arbeit macht frei” je zgolj fikcija ;)

     • stajerc5

      Ce bi nasi rdeci verjeli v, da delo osvobaja, ne bi imeli 170 000 rednih in se enih 100 000 druzinsko zaposlenih v JU!

     • luckyss

      Ne mešaj hrušk in kostanja..Dachau,Auschwitz-Birkenau,Mauthausen,Treblinka (uničevalni) in še kakšnih 60 prehodno – koncentracijskih..?!

     • stajerc5

      Si ze prisel na 270 000, ce si, zacni predcasne upokojence steti.

     • Levicar nikoli!

      Dej prosim nehej tipkat neumnosti! Mal si poglej kaksna tabla je pred vhodom v kopalnico v Dachauu obesena!!! Nehaj sirit lazi!!! Poglej si, kaj je oznaceno kot plinska celica v Auschwizu in dolocene detajle. Ze povprecno inteligentnemu cloveku ravno ti detajli povedo veliko, kaj sele mozganskemu trustu, za kakrsnega se imas ti!

     • Levicar nikoli!

      Ne postavljaj vprasanj, na katere mojih odgovorov ne bos sposoben prebavit! Arbeit Macht Frei seveda ni fikcija, ostale pravljice glede tega pa sam preberi, prestudiraj, razisci in izracunaj. Jaz sem svoje delo opravil. Prav tako sem prebral Mein Kampf in v nasprotju z 99% ljudi, ki ga niso prebrali, vem, da v knjigi ni nic spornega, s cemer je 99% ljudi nafopanih, prebrali je pa niso.

     • stajerc5

      A ni skoda, da nismo izgubili tako kot Dolfi!? Poglej si standard v Nemciji in v “anschluss” Avstriji!!!

     • janez cepec

      ja sej ste hotl po vojn na zahod, ste letel čez Karavanke, ke sneta skira pred zmagovalci, sam kva, k so vas Tomiji pogruntal, so djal, kva čmo s to bando, k je lastn narod izdala, pa so vas nazaj u Jugo lifral

     • Levicar nikoli!

      Tebe bom najdu, picka ti materina!

     • stajerc5

      Cez Karavanke nas je enonogi posiljal, da so devize za KP luxus nosili! No ja, nekateri so bili res tako nori, predvsem tisti, juzno od Kolpe!

     • centurion
   • Levicar nikoli!

    Si ti kdaj kaj neodvisnega prebral o Hitlerju, al samo kvakas kar so ti strici 72 let pripovedovali?!?

    • luckyss

     Ja, sem…”Mein Kampf” in celo njegovo “drugo knjigo”…
     Vse skupaj na nivoju njegovega malanja…nič pretresljivega..

     • Jovo Jamnica

      Čudno ti zastopiš, kaj je neodvisno… :-)

     • MladiLiberalec

      Drugo knjigo?

     • luckyss

      Ja, večinoma sploh ne veste da obstaja…pa niste nič zamudili;)

     • Levicar nikoli!

      Kurac si jo prebral! Ze samo tvoje trditve kazejo na to, da lazes. Ce le ves, da obe knjigi obstajata, se ne pomeni, da si ju prebral.

     • luckyss

      Obe dobiš v srbohrvaščini na netu v pdf obliki brezplačno..

   • MladiLiberalec

    Dej nehi lajat pa pust zdej da govorimo mal o polpretekli zgodovini Ni to isto kot bi o Inkih al pa Napoleonu govoril. :D

  • Hanza Gorenjski

   Če me občutek ne vara, si ti mejčkeno levi, mejčkeno desni, tako bolj na roza.

   Takšni ste običajno tisti, ki se nečte politično opredelit, ki bi radi bili nevtralni in enim in drugim všeč.

   Si torej oportunist, ki je tam, kjer so koristi.

   Tisto, o tvoji NORMALNOSTI, pa si vtekni za klobuk.

   • učko

    Jest sem “pravi levičar”, za delavca !!! Ne maram pa levuharjev, ki se grebejo samo za lastne privilegije in za to lažejo, ovajajo, pljuvajo, šimfajo in kolaborirajo z vladajočim režimom !!!!

    • Hanza Gorenjski

     Torej si mezdni delavec.
     Vse si povedal, vse je jasno.
     Takšni so bili broz, pa luka, pa pepca – vsi lenuhi, potepuhi…

 • Demonkrat
 • MladiLiberalec

  Spodaj sem dal odgovor Viktorjuh ki je hotel dokumente o domobranskih pobojih. Pa ga objavljam še tukaj:

  Domobranski poveljnik Krener je izdal naslednji dokument: Gospod upravnik policije v Ljubljani tukaj omenja na hrbtni strani zapisnika z dne 5.12.1943, ki ga je sestavila policijska komisija občine Tomišelj, da je šef pokrajinske uprave divizijski general Rupnik lastoročno napisal med drugim sledeče: Glede uničevanja terencev, ki je samo po sebi razumljivo, navodila niso potrebna, ako se vrši izven bloka. Toda tudi ubijane terence je treba že iz higienskih razlogov pošteno pokopati. V notranjosti bloka je za vse službe samoobrambe vsake občine prepovedano terence ubijati ter jih je treba aretirati in predati policiji.

  Kljub omenjenemu navodila pa se domobranci v Tomišlju niti teh navodil niso držali in so puščali trupla pobitih žrtev ležati na okrog v Kozlarjevi gošči. To potrjuje še en dokument domobranske policije od 16. avgusta 1944.

  Uradna zabeležka uradnika Žiberta pravi tako:

  Ob današnji ekshumaciji trupel v Črni vasi sem slišal od tamkajšnjih vaščanov, da je Kozlarjevem gozdičku, občina Tomišelj, samo v eni jami okoli 40 neznanih trupel, nekaj pa tudi posamezno. Ta trupla pa menda niso dobro pokrita z zemljo in se pri njih vidijo glave, roke ali noge. Ker se vaščani Črne vasi in okolice bojijo, da bi kaka žival ta trupla kaj več odkopala in povzročila širjenje bolezni, prosijo, naj se ta trupla zavarujejo proti izbruhu kužnih bolezni.

  • centurion
   • MladiLiberalec

    Primorci so leta 1941 dosti stavi na staro jugoslovansko vojsko pa je hitro propadla. In razočaranje je bilo veliko.

    • centurion

     Nemški stroj je v nekaj mesecih zlomil francosko vojsko….
     Ampak edina, ki se je vojaško uprla in zadala izgube okupatorju je bila starojugoslovanska vojska kraljevine Jugoslavije.
     Po razpadu vojske je upor nadaljeval z ostanki le-te Draža Mihajlović, ki je levičarjem še danes obtičal v grlu.

     • Jovo Jamnica

      Uh. Vojska, ktere je polovica oficirov za Hitlera, polovica pa ne, je res mogla nudit organiziran odpor… :-) Baje se je, poleg onega šlatanja v Dravogradu, uprl tudi nek oficir v nekem gozdu na Gorenskem. Minerji pa so res bli fejst zaposleni.

     • MladiLiberalec

      O pol si se le odloču da upoštevaš moj predlog in se nam danes pridružiš. :)

     • Jovo Jamnica

      Čuj, doma sn, pa vuni ščije. Nimam kaj drugega za “delat”. :-)

     • MladiLiberalec

      Kakorkoli WB.

     • centurion

      Komunisti so bili 27.4.1941 vsi za Hitlera….

     • Jovo Jamnica

      Normalno. Pakt bi takrat dobro del. Poglej si Slovake. Celi cajt so bli pot Švabi, pa se dans kaj dost zato ne pritožujejo. Je pa res, da bi nas potem osvobodili Sovjeti. No, Bog ve, zakaj je blo dobro, da so takrat srbski oficiri in pravoslavna Cerkev poslušala Britance.

     • MladiLiberalec

      Hitro je razpadla stara vojska to je dejstvo. NDH so razglasili že 10. aprila 1941. Četniki so bili ostanki potem te vojske. Od začetka so se borili proti okupatorju potem pa so se razdelili na dva dela en je šel s partizani drugi pa v kolaboracijo.

 • stajerc5

  Mi lahko nekdo pove, na katerem kanalu bi nasel danes vsaj Bitko na Neretvi ali Ne joci Peter…
  Sarc. off

  • luckyss

   Ne joči Janez je na sporedu vsak dan na tem portalu..

   • Jovo Jamnica

    Dobra… LOL

    • stajerc5

     Res zadnji cas, da se ne mucka vsaki dan o Stanovniku. Naj se koncno pove, da je pokvarjena kriminalna dusa in da mu crvi ze rahljajo zemljo…

     • Jovo Jamnica

      Kaj te jas vem, kaka duša je Stanovnik. Fčasih smo ga meli Slovenci za očeta naroda.

     • stajerc5

      To pa skoraj ne verjamem. A ni metercvancig nekaj taksnega, vsaj za “vas”, mislim!?

     • Jovo Jamnica

      Govorim o cajtu, pred 1991.

      V prelomnih časih predsedovanja predsedstvu SRS, se je Janeza Stanovnika
      prijel vzdevek »oče naroda«, ne nazadnje zaradi njegovega
      patriarhalnega videza.

      https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Stanovnik

   • janez cepec

    ža 25 let

  • janez cepec

   filma Ne joči Petrer ni zasledit dones, na žalost , maš pa na KINO od 13:00 naprej Valter brani Sarajevo, doktor Mladen, Boško Buha ob 20:00 pa Bitka na Neretvi, poj pa še Sutjeska

  • stajerc5

   Poglejte si spodaj “nase”, kako so informirani od zlovenskega informbiroja!

  • Hanza Gorenjski

   Laži in zgodovinska zavajanja o partizanih

   Leta nazaj je marsikdo užival v partizanskih filmih, za katere je nekdanji totalitarni režim trdil, da so posneti po resničnih dogodkih in junakih. Vendar so ti filmi polni zgodovinskih napak, predvsem pa laži o partizanskem junaštvu, piše srbski Telegraf.

   Mnoge generacije so zrasle ob partizanskih filmih in občudovale junake iz filmov, kot so na primer Valter brani Sarajevo, Neretva in Sutjeska. Ena največjih zgodovinski laži je, da so se partizani oborožili tako, da so orožje zaplenili Nemcem. V resnici so bili glavni dobavitelji orožja Američani in Britanci, ki so z letali nenehno krožili nad ozemljem nekdanje Jugoslavije in s padali spuščali orožje. Ker pa partizani niso vedeli, kaj bi z njim počeli oziroma ga niso bili vešči, so zahodni zavezniki partizanom pošiljali tudi inštruktorje in poveljnike, ki so jih vodili v boj, saj so se partizanski komandanti (vključno s Titom) rajši poskrili. Enako je z uniformami. Filmi zavajujoču prikazujejo, da so imeli partitzani malodane tekstilne tovarne, kjer so šivali uniforme. Resnica je, da so bili vsaj do oktobra 1943 oblečeni v britanske, piše Telegraf.

   Tudi prehranjevanje v filmih je idilično prikazano, kako so se cele vasi angažirale, da dajo hrano partizanom. V resnici, o čemer pričajo tudi zabeležke britanskih oficirjev, so partizani prišli v vas in vso hrano zaplenili, sposobne vaščane pa nasilno vključili v svojo vojsko. Plesi, ki naj bi jih partizani organizirali in kjer naj bi sodelovali tudi vaščani, so bili pod prisilo. Partijski ofoicirji so namreč zapovedali, da je ples obvezen.

   „Ne samo v filmih, ampak tudi v uradnem zgodovinopisju, piše, da so bile partizanske enote v stalnem gibanju in da niso bile povezane z določenim ozemljem, saj naj bi bila mobilnost njihova največja prednost. V resnici pa so bile organizirane partizanske formacije po teritorialnem načelu,“ piše Telegraf, ki se sklicuje na britanske zgodovinske vire.

   Tito in drugi partizanski poveljniki naj bi bili briljantni vojaški strategi. V filmih so prikazani, kako poveljujejo in premikajo enote na podlagi zemljevidov. V resnici o topografiji niso imeli pojma, vsa njihova povelja pa so bila izrečena v pogojniku „naj bi“, tako da je pogosto prišlo do kaosa. Tudi strah Nemcev ali denimo četnikov, da bi se srečali s „pogumnimi“ partizani, kot je prikazan v filmih, je izmišljen. V resnici so se bali, da se ne bi od partizanov nalezli tifusa.

  • MladiLiberalec

   vse maš na youtube :D

 • Gru

  ” Trditev, kateri še vedno verjame precej ljudi, da brez partizanov danes Slovencev ne bi bilo več oziroma da bi se tukaj govorilo nemško, ”

  Ocitno mora novinarka prebrati Mein Kampf in knjige Friedricha Nietzscheja ;)

  • janez cepec

   novinarka bi res uhka prebrala kešno resno knjigo ne pa de še skoz lista stare Kaj-e, Starte in Private

   • barbara rov

    Pamž nevzgojeni, lepše debatiraj na našem portalu.

    • janez cepec

     bejž nazaj u lukno

     • barbara rov

      Preberi zgornji post. Dobro. Zamisli se.

    • stajerc5

     Ce pogledas, katere revije je nastel, vidis, da je en precej prileten drkadzija…

     • janez cepec

      drkađija ti je fotr

     • barbara rov

      Je tvoj oče obupal nad tabo pri vzgoji? Ali pa mama? Kaj?

    • Gru

     Haha ;) ja wohl ;)

   • Hanza Gorenjski

    Posodi ji svoje Pionirčke

  • Hanza Gorenjski

   Preteklih 45 let bi bilo lepše govoriti nemško kot pa “srbohrvatsko”.

   • Gru

    A izguba kulture bi ti tudi pasala ?

    • janez cepec

     kašna kultura, kva pa on ve kva je to, takrat, ko je Bog kulturo deliu, je manku

    • stajerc5

     Od Slovenije, do vsaj Bajerske je kultura enaka(hvala monarhiji Avstrije), poglej si pa kulturo v Bosnatownu ali po nase- Veleju!
     Sploh ti ni potrebno iti v Bihac ali Nis, primer izgubljene slovenske kulture imas se v drugih yugocetrtih ali mestih!

     • janez cepec

      jebeš Bihač, njega dni so vaš ljubljeni vodja u Jajce po kulturo hodil, ka-li? zdej, de bi u šoping dol hodu, je mau verjetn, ane?

     • barbara rov

      Sovraštvo kar seka iz tebe. Si sovražnik. Napenjaš se. Ne prdni.

     • Hanza Gorenjski

      ..saj je vendar prizadet…

     • sprehajalec

      janez, zopet neumnosti trosiš. Daj se lepo umij, obrij, pa zberi misli.

     • janez cepec

      dej ti mau prošetaj, sam pazi, dež je, de ti ne bo slama u glau zgnila

     • Gru

      Kaj pa ce bi ti mal prosetal?

     • Hanza Gorenjski

      Ne more, ker je hospitaliziran.

     • sprehajalec

      Prav, da Janeza pošiljaš na sprehod. Ga bo malo ohladilo in opralo.

     • Gru

      No pa nam zaupi katera mesta se sovrazis v Slo;)

     • sprehajalec

      Že sam kardelj Sperans je v svojem delu nacionalno vprašanje postavil trditev, da je Slovenski kmet bližje Tirolskemu, kot pa Srbskemu.

     • Gru

      A pa ves zakaj?

     • sprehajalec

      Ker gre za eno alpsko kulturo iz prvotne poselitve. Kateri jezik je govorila, je še odprto vprašanje. Če te kaj zanima iz tega področja, kar vprašaj, naj ti ne bo nerodno.

     • Gru

      No pol pa razlozi zakaj ni zapisov o Slovenski kuturi med 6 in 18 stoletjem ;)

     • sprehajalec

      Trubar, Stiški, rokopisi, rateški, valvasor. le malo se je o njih govorilo.

      zakaj jih je tako malo o Irski v enakem obdobju?

     • Jovo Jamnica

      A da ni zapisof o naši kolturi??? Narobe. Našo kolturo so zaznali v Brižinskih spomenikih, ki štejejo kot najstarejši znani zapis družine jezikov na evropskih tleh.

     • sprehajalec

      Prvi ZNANI latinsko zapisan tekst v slovanskih jezikih. verjetno pa je šlo za Panonsko slovanščino, tisto, ki je s prihodom Madžarov izumrla.

     • Jovo Jamnica

      …a Panonsko slovenščino nebi šlo???

    • sprehajalec

     Kulture čevapčičev, pa ražnjičev, pa narodnjakov, pa pasulja, ha, ha, ha.

     Bi pač imel tschewaptschitschi, pa serbische bonen suppe. Malo bolj locirano, ne na vsakem koraku.

     • Gru

      Ocitno bi rad bil nemec, tok o tem da si domoljub ;)

     • Hanza Gorenjski

      Cepec zarukani. Če bi živel v Avstriji, bi bil še vedno Slovenec, domoljub, do države, v kateri pa bi živel, bi bil lojalen.

     • Gru

      Idiot sj nebi bilo Slo. da bi loh bil domoljub ;)

     • Jovo Jamnica

      Ti tut ne ločiš med rodolub in domolub???

     • Gru

      No dj pouci me ;)

     • Jovo Jamnica

      Evo. Jas sn rodolub. Meni je vuršt f keri državi živim in posledično sem domolub po formi, če sn lojaln državlan in rodolub po fsebini.

     • barbara rov

      Ti si po vsebini isti kotTunnek. Le nick si zamenjal.

     • Jovo Jamnica

      Ja no. Če ti tak misliš, se zato glih nea sekiram. Fčasih sn kakemu butastemu Mefiju še nasedo…

     • Hanza Gorenjski

      Klovn, saj ne veš kaj je domovina.

     • sprehajalec

      Slovenci so bili 1000 let pod Avstrijci, pa so še vedno Slovenci. Tudi danes bi bili, bodi prepričan. Kdor bi seveda hotel biti. prehajanje iz enega v drugo narodno telo, pa je dejstvo. To se tudi danes dogaja z gastarbajterji, pa nobeden ne kriči…

     • Gru

      Mal se ppouci kaj je res bilo z naso kulturomed 6 in 18 stoletjem .

     • sprehajalec

      Poslušaj, hodilo se je pač na Dunaj, tako kot danes hodi v Ljubljano, s trebuhom za kruhom. Tisto, kar je štelo, je tam ostalo, na Dunaju mislim. In prevzelo nemštvo. Tukaj je bilo bolj bogo.

     • Gru

      Zakaj je blo bolj bogo?

     • sprehajalec

      Tukaj? zaradi narave Slovenca. Slabo in nerad se uči. Raje šverca. tako je bilo v socializmu, tako je bilo prej.

      Stopnja pismenosti konec 19. stoletja ti to razkrije, z enakim upravnim in šolskim sistemom po celi Avstriji. Na današnjem češkem je bila pismenost do 80% takrat, pri nas tam okoli 30%.

     • Hanza Gorenjski

      In bili bi bolj kulturno in spoštljivo postreženi.
      Imeli bi višji štandart, ne pa le 27% avstrijskega.
      50% kalorij je bilo v kruhu…

    • Hanza Gorenjski

     O kakšni kulturi med 1945 – 1990 pa govoriš?
     O partizanskih dramah, filmih?
     O zbranih delih Kardeljevega Edija?
     A govoriš morda o moralni vzgoji in srbohrvaščini, ki sta bila obvezna predmeta?

     • Gru

      Ne govorim o Slovenskem jeziku, ki si ga lahko uporabljal.
      Ocitno neves kaj se je z naso kulturo dogajalo med 6 in 18 stoletjem ;)

     • Hanza Gorenjski

      Cepec, debata teče o 20. stoletju.

     • Gru

      Idiot ocitno res neves ;)

     • sprehajalec

      tako kot se je drugje pisalo latinsko, ki je bil službeni jezik, se je kasneje uporabljalo nemško, ker je bil uradni jezik. Tako kot se je še kasneje uporabljalo jugo srbsko, v JNA in izven meja.

     • Gru

      Ok sluzbeni jezik, kaj pa vse ostalo?

     • sprehajalec

      Neumno je misliti, da če ne bi bilo upora, bi pa izgubili identiteto. Nemčija bi vojno izgubila v čisto vsakem primeru. Če ne drugače z Atomsko bombo, ki bi se razpočila na Berlinom.

      Jugoslavija je z Aprilsko vojno ŽE bila v zmagovalni koaliciji. odpor kot je bil, je bil nepotreben. Zapravljanje življenj. Tisti, ki so pa načrtovali ta odpor, so skoraj vsi preživeli.

    • Levicar nikoli!

     Nobene kulture mi ne bi izgubili! Smo je veliko vec pod komunajzli!!!

     • Gru

      A to ti je Hitler zaupal, da bojo prijazni do nas?

 • Triple6

  Najbolje bi bilo, da bi se vsi priključili okupatorjem. Potem bi nas iztrebili Rusi in Anglo američani, tako, kot so delali z Nemci. ( 2 milijona ujetih nemških vojakov so izstradali do smrti)

  • MladiLiberalec

   In Primorska bi tudi ostala seveda Italiji v tem primeru.

   • Triple6

    Ja, če bi upoštevali ljudsko voljo leta 1946, bi Goriška brda sigurno ostala v Italiji, saj je njihova infrastruktura vezana na Staro Gorico. Tam čez Muro pa bi raje živeli na Madžarskem, tako rekoč doma, da o Marburgu ne govorimo, saj jih je general maister okupiral po WWI, šele leta 1941 so jih Nemci osvobodili, čez štiri leta pa spet okupacija. Ko bodo meje spet na Trojanah, v Postojni, v Kranju in na liniji Gorjanci-Kozjansko, bo mini srbovina popolna.

    • MladiLiberalec

     lol

     • sprehajalec

      Maister je preprečil s svojo akcijo izvedbo plebiscita za Spodnjo Štajersko po vzoru tistega na Koroškem leta 1920. Vsi resni zgodovinarji se strinjajo, da če bi bil ta izveden, bi Spodnja Štajerska pripadala 100% Avstriji, do Zidanega mosta. delež prebivalstva v mariboru, ki se je na popisu 1911 izjasnil za slovensko govorečega je bil 11%.

     • Jovo Jamnica

      Tudi na avstrijskem Koroškem se danes identificira s Slovenci le 15.000 duš. Vemo pa, da jih je mnogo več. Enako je bilo leta 1911 v Marburg a/d Drau.

     • sprehajalec

      kdo se za kaj identificira, je njegova intimna odločitev.

     • Jovo Jamnica

      Torej, javna identifikacija Juda v Nemčiji, za časa Hitlera, je temeljila na intimi???

     • MladiLiberalec

      Jest za Brda vem da so bili skoraj 100% za priključitev k Sloveniji oziroma Jugoslaviji.

     • Jovo Jamnica

      Imamo primer Libelič. A so bili Libeličani večji Slovenci, od vaščanov sosednje vasi, ki niso bili za Kraljevino SHS???

     • MladiLiberalec

      Hm nwm pustimo to je že tok nazaj. Druga svetovna vojna je bolj aktualna ne. Zdi se mi pa vseeno da so Slovenci jo le bolje odnesli v kraljevini SHS.

   • sprehajalec

    Neumnost, Kraljevina Jugoslavija je bila v zmagovalnem taboru. Svoje je naredila s Aprilsko vojno. ves ostali odpor je bil odveč, nihče ga ni zahteval, niti pričakoval.

    • MladiLiberalec

     To pa ni res. Povsod po Evropi so spodbujali odporniška gibanja tako iz VB kot iz SZ. A nisi bil nikoli v Dachau kjer je spominska plošča ob krematoriju štirim ženskam pripadnicam SOE ki so podpirale francosko resistenco?
     Pa tudi po kapitulaciji Italije so zavezniki italijanskim antifašistom rekli da bodo upoštevali interese Italije pri določanju meja skladno z njihovim prispevkom v boju proti nacizmu in ostankom fašizma. Italijanski antifašisti so za primorsko zahtevali mejo skladno z Wilsonovo črto. Kar bi pomenilo da bi izgubili precej ozemlja sploh morje itd

     • sprehajalec

      Saj je bil odpor, v obliki generala Draže. Vsi zahodni odpori, so bili organizirani s pomočjo Angleške SOE v neko konspiracijsko mrežo. Ki pa je delovala strogo nadzorovano in se izgibala nepotrebnim žrtvam. TIGR je bil naprimer zametek tega, dokler ga komunisti niso likvidirali. Še 15 let nazaj je Brko Stanovnik vreščal, da je šlo za angleško vohunsko organizacijo na nekem borčevskem piru. Poljska Armija Krajowa se je pojavila signifikantno šele, ko je bila rdeča armada na drugi strani Visle. Drugače je pa delovala v obliki mreže. sabotaže, informacije.

      Primorska je bila v paketu z Istro in Zadarskim primorjem ter otoki. Koper in primorje so zgodovinsko del istre. Tam so živeli Sciavi, poleg Romanov, Hrvatje in Slovenci so postali šele kasneje. Isto bi prišlo do A in B cone. Zakaj pa ne? Četniki bi sledili umikajočim se Nemcem ali pa Rdeča armada.

      Tudi Norveška ni bila tehnično osvobojena, tam je čakala nedotaknjena armada 200.000 nemcev. Ki so se predali po kapitulaciji. Nihče ni osvobajal Norveške. Je danes zato kaj manj svobodna?

     • MladiLiberalec

      Saj sem napisal zakaj bi Italijani uspeli uveljaviti Wilsonovo linijo. Narod ma pa itak tud svojo genezo.

      Ja ok Draža Mihajlovič je res bil na začetku to kar praviš. Tud v naši vasi naj bi že zelo zgodaj okoli Božiča 1941 prišel propagandist za četnike. In ljudje so ga še dobro sprejeli partizani so bili še slabo organizirani. Samo ni bilo nič iz tega odpora. Mihajlovič se je kmalu povezal z okupatorjem. Četniki so se malo borili z Nemci z Italijani pa še manj. Mogoče še najbolj z ustaši pa tud z njimi so potem sklenili dogovore. Pri nas so četniki ubili dva Nemca to vse pove o njihovi učinkovitosti.

     • sprehajalec

      Samo ni bilo nič iz tega odpora.

      In, če bi tako ostalo, bi bili danes nesvobodni, pa brez lastne kulture pa te stvari, kot se jih propagira? So zahodni odpori rangirani po številu mrtvih nemcev ali kaj? Danski odpor?

      Poslušaj, NOB je bila komunistična avantura za prevzem oblasti. Ne glede na žrtve. Posredno in neposredno je odnesla 80.000 Slovenskih življenj. To šteje na koncu in ti da odgovor na potrebnost in nepotrebnost. .
      .

     • MladiLiberalec

      Tigr so uničili večinoma pred začetkom 2. svetovne vojne Ovra in gestapo pol ko je začel s sabotažami na železnicah 1940. Ostanek mreže se je pa vključil v veliki večini v OF. Komunisti so bili ljubosumni ja. Kljub temu da je treba Tigru priznati prvo vlogo v odporu pa se po intenzivnosti odpora seveda ne more meriti z OF.

     • sprehajalec

      Še enkrat te vprašam, zakaj naj bi bila intenzivnost odpora velika (pa sploh ni bila, iskreno rečeno), če zato umira nedolžno prebivalstvo? Zakaj Danci niso tega storili? Jim je kaj slabše ali kaj? So bili zaradi tega šikanirani s strani zmagovalcev?

      80.000 glav je stal ta odpor, posredno in neposredno. je bilo vredno? je bila vojna 1 minuto krajša? Avanturizem je to, igranje s tujimi življenji, Povsem nepotrebno.

     • MladiLiberalec

      Sej sva že govorila o tem. Okupacijski režim Danske je bil dosti blažji in oni se niso borili za priključitev novega ozemlja.

  • Levicar nikoli!

   To je bila enormna krsitev zenevske konvencije, za katero nikoli ni nihce odgovarjal.

 • Fogglof Tunnek

  Danes je nov dan…danes so dovoljene sanje… danes je Dan upora proti okupatorju in domačih izdajalcef!!!

  SMRT FAŠIZMU, SVOBODA NARODU !!!

  • Levicar nikoli!

   Zanima me, ce bi imel jajca to srat kje v javnosti! Pred mano bi to zinil samo enkrat!

   • Fogglof Tunnek

    Pol pa bi jas tebi pičko razbil…tak po haloško…brez milosti… Kapish?

    • Levicar nikoli!

     Dejva se dobit, peder. Pa preden se zaletavas v kaksne konfrontacije z mano, si preberi kaj je to “kepi blanc”. Takim pankrtom, kot si ti, sem lastnorocno goltance ven vlekel… kapish?!?

     • Fogglof Tunnek

      Tak te bom razbil, da boš ostanek življenja preživel v plenicah za odrasle… Kapish?

     • Levicar nikoli!

      Povej kje in kdaj!!!!!!! Pun kurac te imam!!!

     • Fogglof Tunnek

      Kje češ voluhar… Lahko v Mariboru, jutri ob 10:00 uri pri gostišči Pri treh ribnikih…da te pol v vodo fuknem ko bom stabo končal… Kapish?

     • Levicar nikoli!

      Nic jutri, peder! Danes!!! Danes ob 10h zvecer!!!!

     • Fogglof Tunnek

      No, vidim da si se fhlače fsral !!!… Jutri pri Treh ribnikih… imam namreč pot v Maribor, in bom še tebi mimogrede razbil pičko… Kapish?

     • Levicar nikoli!

      Danes ob 10h zvecer se pripelji posebej za obracun, tako kot jaz, ali pa bom to vzel kot da si se podelal!!! Danes ob 22h!!!!

     • Fogglof Tunnek

      Torej te je strah postalo??? Je že kup fhlačah?

     • Levicar nikoli!

      Saj se dobr vidi kdo se je posral! Se 8 ur ti je ostalo!!! Danes ob 22h, pedercina levuharska!!!!

     • Levicar nikoli!

      No pezde posran, zdaj sem se nazaj domov pripeljal, cakal sem te dve uri, tebe posranca pri Treh ribnikih kot sem pricakoval ni bilo! Gobezdac, posranc, pezde, luzer, pizda!

  • Hanza Gorenjski

   Je rekel neki zločinec

  • barbara rov

   Upirali se niste (nismo), no…pa to…smo jih kar gostili, po Haloško, fsa 4 leta, no, pa to…Partyzani so pa ustrelili koakih 100 Nemcev. Res hude bitke.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, v burnem življenju, kakršno je bilo Titovo, se je nakopičilo marsikaj. Junaška dejanja, kot je bil upor proti Hitlerju, Mussoliniju in kasneje celo Stalinu, iskanje socializma s človeškim obrazom, poskus premoščanja razklanosti sveta na dva sovražna bloka in oblikovanja mednarodne politike, v kateri bi imeli besedo tudi “ponižani in razžaljeni” narodi Afrike, Azije in Latinske Amerike, povojno krvavo obračunavanje z domačimi okupatorjevimi sodelafci…fSloveniji z belimi podganami, kasneje oprode domobranske!!!

  NAJ ŽIVI OF !!!… FOREVER !!!

  • Hanza Gorenjski

   A si pijan?

   • sprehajalec

    Ne, provokator. Lokalna Celica ZZB NOVJ. Gre za družbenopolitičnega delavca Borisa, sekretarja občinskega komiteta nekoč.

    • Hanza Gorenjski

     Ja, sekretar je bil lahko vsak pastir, da je le bil poslušen in zvest.

 • luckyss

  No, vidim, tako kot sem že davno spodaj predvidel, da se bo vse skupaj sprevrglo v vsesplošno pljuvanje po “nasprotniku”…Butale pač…
  Da pa ne bom “ven štrlel” s svojimi relativno zmernimi komentarji, pa še jaz prispevam nekaj k splošni bebavosti na teh straneh…saj so očitno temu tudi namenjene..naša “elita ima nasmeh do ušes” ;))

  Pride partizan na domačijo…mamca, tako sem lačen, da ne vem kje bi prespal…

  Pride belogardist…mamca, bi zmolil očenaš. če bi vedel kje se skrivajo partizani in “ziher” vaša hčerka v nobenem primeru ne bo več nedolžna ko vam pridejo domačijo požgat Nemci..Hvaljen Jezus..

  • sprehajalec

   70 let se je pisalo traparije. Ker ni bilo nikogar, ki bi jim ugovarjal. Je šla glava.

   NovaTV je prva po 70 letih, kjer se da odkrito o tem pogovarjati. Nek znanilec svobode misli in besede.

   • luckyss

    Ja, na Novi lahko pišete stvari zaradi katerih bi npr. v Nemčiji dobili zaporno kazen..
    Tam so še vedno zelo alergični na omenjanje oz. poveličevanje Dolfija..

    • sprehajalec

     Kdo in kje poveličuje Dolfija? jaz osebno ga trpam v isti koš z vsemi levičarji, kar je on tudi bil. Delavski socialist.

     Je to za zapor ali kaj?

    • xtc

     Ja na kake klavce kot siNOB ZLOČINCI SO TUDI ZELO ALERGIČNI;KER SO ENAKI kot Dolfe:

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, Janša še vedno fsak teden ob pomoči medijef in NOva24tv histerizira celotno državo, mu nečesa kljub fsemu ne uspeva več prodajati tako uspešno… namreč zgodbe o tem, da za fsem stojijo komunisti. Za tote bifše komuniste bo počasi treba res uvesti že kakšen zaščitni zakon… že dvajset let jih nekdanji sočlan in Titof pionir Janša obtožuje, da držijo v rokah fse niti v toti državi. Še več, komunisti niso le res bifši komunisti, ampak tudi fsi, ki so drugačnega mnenja kot on. Fsak, ki mu trzajoče ne prikimava, je komunist. Ali sorodnik komunistof. Potomec komunistof… Celo Ljudmila Novak !!!

 • Fogglof Tunnek

  A kdo je torej pravi komunist? Narobe je komunista iskati npr. v Slavoju Žižku ali Foglovemu Tuneku. Pravi komunist je namreč med nami, ne pa potujoči in v svetu zaradi napredne misli razvpiti filozof in popotnik Tunek iz Amerike. Le pravi komunisti so imeli vedno odgovor za svoje težave, vedno priročnega notranjega sovražnika, vedno koga, ki jih ustavlja na njihovi pravi poti. In to je naš Janša. Janša je poslednji komunist. Zato smo lahko Slovenci res ponosni nanj… je posebnost sodobne Evrope…. hahahahahahahahahaha …

  • barbara rov

   Zdej, če jeJanša komunist, zakaj pa potem komunisti in levičarji tako pljuvate po njem?

 • Fogglof Tunnek

  Danes, 27.4.2017… Dan OF… bi se lahko reaktivirala Huda jama… Je še en kup neodomobrancef za počistit !!!

  • centurion

   No, kozojebi levičar, mene pridi počistit….
   Daj no…

   • Fogglof Tunnek

    Razbijem te in fuknem v jamo!!!… Za vekomaj… Amen!!!

    • centurion

     Vzamem na znanje. Grožnja.
     Se vidimo…

     • luckyss

      Daj nehajta..edino kar je smrtno nevarno ob vajinem soočenju je to da se skupaj do mrtvega napijeta ;))
      In prav je tako…mislim, da bomo Slovenci vseeno skupaj stopili, ko nam bo grozila prava nevarnost..

    • sprehajalec

     Težko bo, ker ga ne boš dobil zvezanega, kot nekoč…

  • Fogglof Tunnek

   Pride lahko tudi domobranska četica iz Rovt pod vodstvom svojega SDS liderja ? Prostora še je ogromno !!!

  • sprehajalec

   Zate se bo gnojna reaktivirala….

  • Nata

   Jaz bom pa tebe počistila. Kamor pogledam, stresaš eno in isto . Daj no ! Saj včasih tudi kaj prebavljivega napišeš !

   • Mojca pokraculja

    Nata, dušica draga, kako si prizanesljiva in vljudna. Kdor tako govori, kot ta sprijeni foglovski udbovski stvor, da celo obuja in časti Hudo jamo, Barbarin rov, in to že ves čas, ni vreden niti prezira. Se pravi da je željan morjenja in ubijanja. Fuj in fej, kakšna gnusoba, kar mraz me strese.
    Baje je to en upokojen policaj, bivši sekretar ZK v Ljubljani, sedaj reaktiviran za tale portal.

    • tohuvabohu

     Karkoli že je, laže, da je učitelj glasbe. Nobena šola v Sloveniji nima zaposlenega nikogar s tem imenom. Torej, če laže o svoji zaposlitvi, pomeni, da je udbovec.

    • Nata

     Sem prizanesljiva, ker smatram, da nesramnost ne da nikoli dobrega rezultata.
     Ljudje, kot on potrebujejo dobro, nesramno ” kontro “, da lahko packarijo naprej še z večjim veseljem. Torej. . . . . ga ne želim spodbujati.
     Sem ga že imela blokiranega, pa mislim, da je bolje videti in vedeti.
     Že teko spregledamo marsikaj, na našo škodo.

     • Mojca pokraculja

      Te razumem, a pri Hudi jami se vendarle vse konča. V vsaki normalni državi, bi ga že zdavnaj po uradni dolžnosti obiskali policaji, a kaj, ko ima varovan hrbet. S strani policije in sodnije. Zato si pa upa, celo za ceno lastne totalne človeške degradacije.

     • Nata

      Saj veš, kako mislim. Kaj pa lahko naredimo ? Mi ga lahko blokiramo – vsi – in ?
      Moderator pa ima že večjo moč. A vendar. . . . . .
      Takale oglašanja so tudi plus Novi. Saj se prav nič ne spoznam, a mislim, da je tako.Samo poglej, koliko odzivov ima!!
      Meni pravijo, da sem naivna. . . . sentimentalna. . . . . . . nič hudega.
      Sem pa obenem tudi pesimist glede tele moje Slovenije. Se bo sploh kaj spremenilo ?

      Zadnje dni je bilo na Tv programih kar nekaj zelo dobrih intervjujev. Z ljudmi, ki ogromno vedo, vedno kulturno, z argumenti podpro svoje mnenje in vedenje.Taki še največ lahko naredijo za to medijsko stanje pri nas.
      Meni je zelo všeč naš Vikhtor. Veliko je napisal in Tunnek je bil zelo jezen. . . . . . . .

     • Mojca pokraculja

      Mislim, da zaman čakamo na tako potrebne spremembe. Res je, imamo ogromno ljudi, ki točno vedo kako in kaj. Danes sem poslušala na radiju intervju s tremi mlajšimi “vstajniki”, ki so razsajali s protesti zoper JJ. Vse, kar so zelo učeno povedali, je v eni sami spregi, ohranjati in obvladovati sistem kakršen je.Njihovo sporočilo je sicer zavito v leporečenje, a zelo agresivno. Nimam upanja.

     • Nata

      Tudi jaz ne. Ta agresivnost je zame težko razumljiva. Napad je najboljša obramba. In,, ko se mora nekdo kar naprej braniti in dokazovati , kaj je mislil, se dogajajo prav neverjetne zakonske spremembe.
      Namerno ” kurijo ” ljudi ? Seveda !!
      Veliko jih dobro živi in bodo ohranjali to stanje z vsemi možnimi sredstvi.

     • Mojca pokraculja

      Točno tako. Nimam kaj dodati, le, dobro bodi v tem deževnem dnevu. Saj bo kmalu spet sonce.

  • Nata

   Ti, posluš !!!Povej, kdaj se bo reaktivirala. Pridemo tudi MI. . . potem boš pa videl, katerih bo več.Prijeli te bomo za ušesa in te vlekli vse do doma, čez drn in strn.
   Kjerkoli že si ” doma “. . .

 • Fogglof Tunnek

  JJ bifši komunist!!!…Mar ni časopis Demokracija tak časopis, kot si ga je partija poskušala omisliti s Komunistom, pa ni šlo in ni šlo? Mar ni ustroj SDS tak, kot bi si ga partija le želela, pa so se ji vedno neki odpadniki nabrali na robovih, da je potem morala izvajati čistke?… Janezek nonstop izvaja neke čistke???

  • tohuvabohu

   Najbolj zanimivo je, da ima zarukan rdečkar rdečkarje za zločince, haaaaahahahaha. Niti toliko pameti ne premore, da bi pogruntal, kako je bedast.

 • luckyss

  Vse te objave spodaj (tudi nekaj mojih;) kažejo na to da smo Slovenci bebav in hlapčevski narod, ki ne more brez gospodarja..Zato pa smo sedaj po “osamosvojitvi” brez lastnega gospodarstva in bank, torej brez vsega kar prinaša dobiček…Smo hlapci na minimalcu, nekje konkurenčni Kitajcem, ker odpadejo prevozni stroški v Evropo..
  Zgolj za obresti posojil si vsako leto izposodimo novo milijardo Evrov, da o glavnici sploh ne
  govorimo..
  Ljudstvo oz. ovce so uspešno razdeljene na leve in desne, tako, da še psov čuvajev ne potrebujemo, ker se nadzorujemo sami..Medtem, ko “elita” uživa vsaka v svojih posebnostih…
  Za vse to ste krivi levi in desni skrajneži, nekateri plačani, drugi zgolj butasti..
  Medtem si “elita” ne glede na barvo nazdravlja s šampanjcem in hvali boga za butaste ovce..

 • MladiLiberalec

  Mal dobre glasbe paše danes ob prazniku:

  Hej brigade

  https://www.youtube.com/watch?v=ORcTcGuux48

  Pa še mal bolj moderna izvedba bojne pesmi:

  https://www.youtube.com/watch?v=Job88bhMObI

  Za svobodno Slovenijo :)

 • Hribouc

  Vsa čast in spoštovanje, ga.Marjanca, čedalje boljši ste!

  Klene besede Resnice, ki bo osvobodila slovenske rodove!

  Komunistična revolucija 1941 -1991 je največja groza in beda, ki je zadela Slovence po Turkih !

  • janez cepec

   a si ti gor u hribeh, Bogu za hrbtom, prebrau še kešno drugo literaturo kot Družino, Demokracijo pa Pratko, glede na to, de ti je pisanje Marjance tok ušeč?

   • barbara rov

    Provokator, tebe to ne zanima. Tvoj cilj je narediti jezne ljudi.

   • Hribouc

    O,veselje je tukaj, naš Giovanni Levuhar is back!
    1. Bumbarski dosežek. Hribi so na visokem, torej nismo Bogi za hrbtom, ampak blizu. Bog , kot veš, biva na velikih višinah brez skafandra. Lepo, da ga imenuješ z velikim B.
    Tu ti dam svoj poklon.
    2.Ne sam to, kar si zapisal, gor dobivamo redno Mladino namesto Palome papirja.
    Za veselo branje pa imamo Seksualni život Jebača Broza Tita in Veselo
    samoupravljanje u ludoj kući Edija sa kuglom v glavi.
    Za največje veselje pa imam knjigo S.Dolanca: Sa tudžim kurcem u koprivama SFRJ.

    Marjanca je pa extra fajn, tko, de nauš kej čezno govoru, pros’m.
    U nasprotnem se lohka zečnem grdo obnašat do tjebe, de veš!

 • xtc

  Če bi Slovenci čakali in se zanašali na partizanske osvoboditelje in njihove sposobnosti bi verjetnoNemci zavzeli že ves svet:
  Komunisti realno nioso imeli nobene možnosti za prihod na oblast;četudi so zmonopolizirali upor pruti kao okupatorju le na partijo:Komunisti in umpenprleteriatska OF niso imeli nobenega ugleda med ljudmi imeli so jih za gošarje in tolovaje;da p bi imeli podporo pri intiligenci in uglednežih ter premožnih pa itak ni bilo šans:Zato so komunisti začeli z načrtnim ubijanjem in izdajanjem intiligence;premožnih in uglednih in uničevanju zavednih Slovencev in namernega povzročanja žretev med tistim delom prebivalstva;ki jim ni bil naklonjen in tistim ki je omahoval:
  Zpobijanjem teh ljudi so se otepali politične konkurence saj na realnih in poštenih volitvah niso imeli možnosti:Zato so kasneje zganjali teror in zločine in ustrahovali narod:Akljub temu se je na volitvah po vojni pokazalo ;da so dejansko volitve izgubili a so jih ponaredili(kar so kasneje priznavali tudi nekateri partijski desidenti):
  Zgrozo so komunisti ugotavljali ;da so bile škatle v podproKralju bolj polne kot one osvoboditeljske zato so se posluževali raznih trikov od kraje presipavanja kroglic;voljenja mobiliziranih po dvakrat trikrat ipd podvigi ;da so dobili oblast:
  Seveda so budno pazili kam je kdo vrgel kroglico in belčežili:Nato pa ko so prišli na oblast pričeli terorizirati one iz neželjenega seznama:
  Seveda so se posluževali grobih zlorab besed izdajalec;kolaborant;narodni sovražnik ipd;čeprav večina žrtev tega izrazoslovja sploh ni pomenila tega ampak je bilo vse to možno zreducirati na dve besedi nasprotniki komunizma_kar je v bistvu politični nasprotniki ;kar z zlorabami besed ni imelo nič skupnega:Te zlorabe so pomenile zagarantiranje oblasti le komuznistom;vse druge opcije so morale biti izttrebljene;četudi pod lažnimi obtožbami;zlorabami;etiketiranji;podtikanji;lažmi ;uboji;poboji zločini itd:

  • samotoje

   Vidiš, vse to je že dolgo jasno. In potem človek po defaultu pričakuje, da mora biti tako jasna zgodovinska resnica jasna tudi drugim. Ej, to pa ne drži. Po plebiscitu 1990 smo kar pozabili na to, da so ljudje glasovali za odcepitev od Jugoslavije in ne od svetlih “tekovin” revolucije. Toliko let načrtnega pranja možganov in poneumljanja ljudi z raznimi good guys: bad guys filmi (moj sin jih je prav rad gledal-kot vesterne), toliko let parol, proslav, borbenega prepevanja(pogosto ruskih pesmi), toliko množičnih ritualov ob dnevu mladosti. Vse to je tako močno poškodovalo nekritično maso, ki tudi sicer potrebuje nekoga, ki ji laže, do bo potrebno potrpeti nekaj generacij, da bomo Slovenci dosegli intelektualno in zdravorazumsko raven izpred 2. svetovne vojne.

 • barbara rov

  Partizani niso premagali Nemcev. Zakaj se potem imenujejo ”osvoboditelji”?

  • samotoje

   Osvobodili so se uši.

   • MEFISTO

    In tifusa, pa domobrancev.

  • luckyss

   Ker so bili ob koncu vojne na strani zaveznikov (osvoboditeljev)…
   Belčki so bili na strani poražencev…Hitlerjevih zaveznikov…ne vem zakaj je takšne preproste stvari tako težko razumeti ?!

   • sprehajalec

    Tega nihče ne oporeka. Samo zakaj so jih pa potem likvidirali?

    Bi morali leta 1919 likvidirati vse austro ogrske vojake, Slovence, ker so bili na strani premagancev?

    • luckyss

     Me prav zanima kaj bi Hitler storil s poraženci s svojimi kolaboranti vred….;))

     • Levicar nikoli!

      Nic!

     • luckyss

      Ja, seveda…
      On je že kuril Žide, cigane in Slovane….Prvi naslednji bi bili kolaboranti, sploh slovanskega porekla..
      Nasploh zgodovina uči, da so se zmagovalci vedno najprej rešili kolaborantov in to preventivno, ker ljudem ki pod katero koli pretvezo izdajo lasten narod ni za zaupati….In prve jame so vedno za njih namenjene…

     • Levicar nikoli!

      Za masovno kurjenje ni nikakrsnih dokazov in ne sledi!

     • luckyss

      No temu lahko rečemo tudi iskanje alternativnih virov obnovljive energije…
      Cepec bedasti…ti ne zadostujejo posnetki ameriške vojske, ko so prispeli v ta taborišča ?!

     • Levicar nikoli!

      Ne, niti slucajno mi ne zadostujejo, bedak zahojen naiven! Mal si kdaj kaj preberi in zracunaj, ne pa da pravljice prodajas!!!

     • luckyss

      No, tega pa se ne da več obravnavati kot verska ali politična zaslepljenost, ampak že kot psihoza …Kdo ni videl zakopavanja okostnjakov, ki so jih nacisti sami posneli ali posnetkov ko so Američani prispeli v ta taborišča…
      Ali je bilo vse to “photoshop 0.01 ” ?!
      Ovca zasljeplena bebasta..

     • Levicar nikoli!

      Matematika ne laze, samo zavedenim bebcem se da marsikaj zlagat, mal zmontirat in poslikat, potem pa trobit v nedogled to laz, pa bo bebava raja verjela. Ti spadas v bebavo rajo. Izracunaj si kaj, ce si sposoben! In ko bos prisel do tega, da se stevilke niti slucajno ne ujemajo, pa sporoci! Mal tut poglej zidovske almanahe o stevilu Zidov pred in po vojni, poglej porocila mednarodnega Rdecega kriza o zrtvah… Pizda, kaj naj ti se na pladenj dam?!?!?

     • luckyss

      V začetku maja 1940 je začel prvi poveljnik taborišča Rudolf Franz Ferdinand Hoss, dotedanji višji SS funkcionar v koncentratijskem taborišču Sachsenhausen, priprave za sprejem prvih jetnikov in namestitev esesovske posadke v bivši vojašnici. Z dvesto poljskimi Židi, ki mu jih je dal na razpolago župan Oswiecima, je pričel v naselju Zasole ob vojašnici graditi prve taboriščne stavbe. Iz barakarskega naselja ob železniški progi v Zasolah so v ta namen izselili dva tisoč prebivalcev in tako razširili taboriščno območje. Iz koncentracijskega taborišča Sachsenhausen je Bernhard Palitsch, poznejši vodja raporta (Raportfiihrer), pripeljal trideset jetnikov – kriminalcev nemške narodnosti, in ti so prevzeli funkcije kapojev in blokovnih starešin (blockfiih-rerji). Z njimi je prišlo 15 esesovcev, ki jih je določil za stražo oddelek kojf jenice SS iz Krakowa. S prvim transportom, ki je prispel 14. junija 1940, so pripeljali 728 političnih jetnikov poljske narodnosti iz zaporov v Tarnowu. Dobili so številke od 31 do 758.7 Hkrati so okrepili taboriščno osebje s sto SS policisti in SS častniki, ki so prevzeli vodilna mesta v taboriščni upravi.
      Prve jetnike so namestili v zgradbe bivših vojašnic na golem betonu in šele pozneje so jetniki izdelali lesene pograde. To je bilo jedro bodočega kombinata smrti, uradno imenovano »Stammlager« – matično taborišče, pozneje »Auschwitz I«. Taborišče je v treh pasovih, visokih štiri metre, obkrožala bodeča žica, nabita z električnim tokom visoke napetosti. Na zunanji strani ob žični ograji so bili visoki leseni stražarski stolpi, na katerih so esesovski stražarji, oboroženi s strojnicami, stražili noč in dan. Vzhodno stran in krilo ob cesti je skrival visok zid, vrh katerega je bila še žična ovira. Na vrhu stebrov med žično ograjo so bili žarometi, ki so ponoči osvetljevali notranjost taborišča. Nad vhodom v osrednje taborišče je visel napis »Delo osvobaja« (Arbeit macht frei). Med stražarskimi stolpi so bili bunkerji- zaklonišča za stražarje s strelnimi linami, obrnjeni v notranjost taborišča.
      7 Hefte von Auschwitz št. 2, stran 90, Danuta Czech: Kalenda-rium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Panstwowe muzeum w Oswiecimiu 1959 16
      Pozneje so postopoma izselili še prebivalce obrobnih kmečkih naselij in vaši Babyce, Bydi, Rajsko, Brzezinke, Broszkowic, Plawy in Hermeze. Spraznjeni predmestni del Zasole so porušili, gradbeni material pa uporabili za nadzidavo dotlej enonadstropnih vojašnic.
      Ves teren, ki se je raztezal med rokavi Visle in Sole, v mejah Broszkowic, ob Soli do rečnega otoka Bielany, od tod čez Lek, Skidzin, Wilckowice, Brzeszcz do Visle in s tokom Visle do ustja Sole pri Broszkowicah, je obsegalo štirideset kvadratnih kilometrov taboriščnega prostora z varnostnim
      pašom.
      Po prvem uspelem pobegu jetnika poljske narodnosti 6. julija 1940 je Hoss v soglasju s SS-gruppenführerjem Eri-chom von dem Bach-Zelewskim, višjim vodjem SS in policije v osmem vojnem okrožju v Šleziji, kot povračilni ukrep izpeljal obsežno racijo med prebivalci v petkilometrskem pasu okrog taborišča. Aretirane, ki so jih osumili kot pomagače pobeglega, so kaznovali z bičanjem (po 25 udarcev) in jih odpeljali v koncentracijski taborišči Mauthausen in
      Flossenburg.
      Po prvem Himmlerjevem ogledu taborišča in okolice 1. marca 1940 je pričel taboriščni gradbeni štab s pomočjo jetnikov po načrtih graditi največje taborišče na izseljenem območju Brzezinke, znano v svetovni javnosti kot Birkenau. Površina tega taborišča je obsegala 175 hektarov močvirnega zemljišča, oddaljenega tri kilometre od mesta. Kmeti je domačinov so porušili, gradbeni material pa upora­bili za postavitev ženskega koncentracijskega taborišča (Frauenkonzentrationslager), označenega v gradbenem nacrtu kot sektor B I v Brzezinki.
      Po Hitlerjevem napadu na Sovjetsko zvezo je Himmler ukazal v Brzezinki kar najhitreje pripraviti taborišče za dvesto tisoč sovjetskih vojnih ujetnikov. Zanje je veljal enak režim kot za druge jetnike koncentracijskega taborišča. Taboriščna sektorja B II in B III v Brzezinki sta bila predvidena za stoštirideset tisoč jetnikov, medtem ko je sektor B IV, predviden za šestdeset tisoč jetnikov, ostal le v načrtih.
      Žensko koncentracijsko taborišče je bilo razdeljeno na ndseka A in B, ločena z vmesnim pašom, z vmesno žično ograjo, nabito z električnim tokom. V tem vmesnem pasu je bila kuhinja za jetnice ženskega taborišča, savna s prho, v odseku A je bila sprejemna karantena, sanitarije, posebni blok (sonderblock) za bolne in oslabele jetnice, izločene za usmrtitev – imenovan blok smrti – bolniški oddelek z ambulanto za ženske in uprava ženskega taborišča. Na odseku B so bile ženske delovne ei)ote za zunanja dela.
      Moško taborišče v sektorju B II je bilo razdeljeno na odseke: a karantena, b družinsko taborišče z vzdevkom »Theresienstadt«, c madžarsko taborišče, d moško taborišče, e romsko taborišče, f jetniška bolnišnica (revir) in taborišče za sovjetske vojne ujetnike. Taboriščni sektor B III, imenovan »MEXIKO«, je bil dograjen maja 1944. V ta sektor so prehodno trpali jetnice iz židovskih transportov, največ iz Madžarske, neposredno po selekciji na železniškem privozu. Natrpane v lesenih barakah so ležale na golih tleh, napol gole, brez rednih taboriščnih obrokov hrane. Hranile so se s tem, kar so prinesle s seboj, če jim je kaj ostalo. Slabotne in bolne so odbirali in jih zaplinili, dela zmožne pa so premestili v stranska – podružnična taborišča ali s transportom odpravili v druga taborišča v notranjost tretjega rajha. Samo za delo izbrane jetnice so dobile taboriščno številko.
      Poleg matičnega taborišča in taborišča v Brzezinki je bilo po vsej Šleziji in celo zunaj Šlezije v Brnu na Češkoslovaškem raztreseno še 39 podružničnih, stranskih, zunanjih delovnih taborišč, ki so spadala pod upravo koncentracij-skega taborišča Auschwitz-Birkenau.
      V kraju Monowice je kemični koncern IG Farbenindu-strie v letu 1941 zgradi! tovarno za sintetični benzin in za druge kemične proizvode »B u n a – W e r k e«. Vsa fizična dela pri graditvi tovarne in kasne je v proizvodnji so delali jetniki iz taborišča Birkenau, ki so hodili na delo nekaj kilometrov peš. Maja leta 1942 pa je na željo koncerna bilo ob tovarni postavljeno taborišče – prva podružnica tabori­šča Auschwitz-Birkenau, uradno imenovano Konzentra-tionslager Monowitz. Vkasnejšipreureditvitaboriščne uprave se je preimenovalo v »Konzentrationslager Auschwitz III«.8

      Vodstvo koncerna seveda ni predlagalo postavitve taborišča ob tovarni iz človekoljubnih nagibov, ampak predvsem zaradi delovnega učinka, saj so skrajno slabo hranjeni jetniki, slabo oblečeni in obuti bili po nekaj kilometrih peš hoje že popolnoma izčrpani.
      Novembra 1943 je drugi komandant taborišča Arthur Liebehenschel po Himmlerjevem ukazu upravno preuredil celotno taboriščno področje v Auschwitz I (matično taborišče), Birkenau v Auschwitz II in podružnico Monowitz v Auschwitz III. Temu taborišču so bila podrejena vsa zunanja taborišča ob industriji in ob rudnikih, ekonomija pa taboriščni upravi Birkenau. Tako so hoteli prikriti sovjetske vojne ujetnike in žensko koncen­tracijsko taborišče, saj so kljub varnostnim ukrepom v svet prodirali glasovi o množičnih pomorih jetnikov in jetnic v tem taborišču.
      Podobno, kakor matično taborišče je obdajala tudi veliko taborišče v Brzezinki – Birkenau – visoka žična ograja v dolžini 16.000 metrov, nabita z elektriko. Prav tako so ločile žične ograje posamezne taboriščne odseke. Ob zunanjem obroču žične ograje so bili postavljeni visoki, leseni stražarski stolpi, opremljeni 2 žarometi na katerih so stalno stražili esesovci s strojnicami. Ob bodeči žici je tekla mreža jarkov, dolga v celoti 13.000 metrov. Obe taborišči – matično in v Brzezinki – je obkrožal obroč stražarskih opazoval-nic, oddaljene kilometer druga od druge med katerimi so patruljirali esesovci oddelka »pasja izvidnica«. Te patrulje so nadzorovale »zaprto ozemlje«, to je varnostni pas okrog
      taborišča.
      S planiranjem in z gradbenimi deli se je ukvarjal poseben oddelek taboriščne uprave – »centralno gradbeno vodstvo oddelkov SS in policije Auschwitz OS«, – v kate-rem je bilo zaposlenih nekaj stotin gradbenih inženirjev iz vrst jetnikov, civilistov in pripadnikov varnostne službe (Sicherheitsdienst). Vsa telesna dela pri graditvi taborišča so noč in dan opravljali ročno jetniki in jetnice. Konec leta 1941 je bilo v matičnem taborišču prostora za 18.000 jetni­kov, leta 1943 pa že za 30.000. Istega leta je taborišče v Brzezinki lahko sprejelo 150.000 jetnikov in jetnic.
      Na »zaprto ozemlje« – območje varnostnega pasu – je bil možen dostop le s posebno prepustnico, ob alarmu pa je bilo za nepoklicane osebe popolnma zaprto. V začetku leta 1942 je taboriščna uprava vpeljala tetoviranje taboriščnih številk na levem podlaktu in enotno taboriščno obleko s sivo^modrimi črtami, v taboriščnem jeziku imenovano »cebra«, da bi onemogočili pobege. Vpeljali so tudi kolektiv­ne kazni za jetnike iz barake v kateri je bival begunec in za njegove svojce. Za pobeglega jetnika ali jetnico so ustrelili deset begunčevih sojetnikov, svojce pobeglega pa pripeljali v taborišče in jih izpostavili na zbornem prostoru z napisom, da bodo v taborišču kot talci, dokler begunca ne bodo izsledili. Jetnike vsega taborjščnega odseka, iz katerega je bil begunec, pa so kaznovali z »generalnim apelom«. Morali so stati na apelu tudi po ves dan in vso noč, ne glede na vremenske razmere, dokler pač niso ujeli pobeglega. Ujete begunce je obravnaval taboriščni gestapo, ki je z mučenjem izsiljeval imena morebitnih pomočnikov. Kdor je tako mučenje preživel, so ga pred zborom vseh jetnikov obesili, vsem v svarilo. Tako so ravnali tudi z domnevnimi sodelavci in organizator ji pobega.

     • Levicar nikoli!

      Konformisticni bla bla!!!! Samo to in nic vec!!!

     • luckyss

      Na žalost dejstva…

     • Levicar nikoli!

      Dejstva?! Mhm… takrat so krematoriji delal na koks. Uradna verzija pravi, da so krematoriji delal 24 ur na dan, ampak ne obstaja pa niti ene izvidniske slike, ne nemske, ne angleske, ne ameriske, ne sovjetske, ne poljske, na katerih bi bilo ob kateremkoli casu videti kupe koksa… Eno truplo je takrat gorelo uro in pol, imeli so 15 peci, poglej koliko casa je bil Auschwitz operativen in izracunaj. Je 1,1 mio?!?!? Se enkrat: pravljica za rajo!

     • luckyss

      Ja, imaš prav, verjetno so to bile krušne peči…
      Zato smo videli “debeluščke” ki so jih posneli ameriški vojaki..ostale žrtve so bile zgolj zaradi prenajedanja..

     • Levicar nikoli!

      Nekaj je kaksno stvar preracunat, pretuhtat, raziskat in prebrat, drugo pa enostavno verjet, kar ti drugi povedo. Nemcijo so, sploh zadnje mesece vojne, bombardirali noc in dan, infrastrukturo so jim stolkli v prah. Zdaj pa ti povej, kako bos oskrboval nekaj, ce imas unicene ceste in zeleznice?!? Kako bos tja dostavljal hrano in zdravila, ce ti stolcejo vse kar se giblje?! Za tako stanje je ze na Zahodu debata, ali niso bili tudi oni krivi za tako stanje taboriscnikov. Pa vedno se govori samo kaj so Nemci naredili Zidom, kaj so pa Zidje naredili Nemcem pa nikoli. Poglej samo datum 24. marec 1933. Zidje so se sami proglasili za sovraznika Nemcije, pa se jim do kristalne noci 5 let in pol kasneje, novembra 2938, ni nic zgodilo! Pa ko govorijo o kristalni noci, nikoli ne povedo kaj je bil povod zanjo! To, da je Grynszpan v Parizu ustrelil von Ratha!!! Za brez veze! A za mogoce ves za Balfourjevo deklaracijou s katero so nemski Zidje med 1. svetovno vojno zapicl noz v hrbet Nemcije?!? Pa za kurceva Roso Luxemburg in Karla Liebknechta tut ves?!? Kaj pa za Havaara agrement?? Sam ne plozej mi o uradnih lazeh, ker jih vse vem na pamet!

     • sprehajalec

      Imaš še kaj od Gulagov? pa skrajšaj.

     • luckyss

      Skoraj enaka svinjarija…izkoriščali so jih za delo, preživel je približno vsak peti..
      Niso pa kurili žensk , otrok in starcev zgolj za to, ker niso bili sposobni za delo..

     • sprehajalec

      Niso pa kurili žensk , otrok in starcev zgolj za to, ker niso bili sposobni za delo..

      In koga so kurili, še to povej.

     • sprehajalec

      Slovanov ni kuril. Niso padli po Nürnberških zakonih v tisto kategorijo. Slovani so bili kot vsi beli europejci Arijci.

     • luckyss

      Se sploh zavedaš kaj si izjavil ?!
      Tudi, če ne bi kuril Slovanov (pa jih je) bi bilo popolnoma nesprejemljivo kuriti in zapljinjati katerokoli človeško bitje zgolj na osnovi njegove nacionalnosti ali rase..
      Pa kaj se ti totalni bebec sploh zavedaš, da izjavljaš stvari za katere bi v normalni drđavi sedel vsaj 5 let ?!!

     • sprehajalec

      Še enkrat bom izjavil; Pozor, poslušaj; Slovanov ni kuril! razen umrlih v Delovnih taboriščih v krematorijih. Ne na način kot Jude, zapliniti pa skuriti. Zapomni si;

      Jugoslovanov v 6 Uničevalnih taboriščih NI BILO razen če niso bili judovske veroizpovedi. Bili so v Delovnih taboriščih, kjer ni bilo plinskih celic.

     • Jovo Jamnica

      Zdaj vsaj vem, zakaj so bili Dachauski procesi. Ti bi bil dober tožilec, takrat…

     • sprehajalec

      Pa daj človek, pojdi na nek mednarodni forum, pa tam postavi svoje trditve.

      Pa te stvari so znane, le tukaj se nabija nekaj v tri pirovske, brez da bi kdo kaj prebral. Usmerjena zgodovina že 70 let. Pojdi na forume pa se tam smeši.

     • Jovo Jamnica

      Zakaj so že bili Dachauski procesi? Mogoče pa živim v zmoti…

     • sprehajalec

      Kaj je bil Dachau kakšne vrste taborišče? Ti sploh ločiš tipe taborišč, ali se tukaj na pamet nekaj pogovarjamo?

     • Jovo Jamnica
     • sprehajalec

      In? Tudi Žale imajo svoj krematorij.

      Je imel dachau plinske celice?

     • Jovo Jamnica

      Je imel. Eno. Samo je niso uporabljali, ker so taboriščnike kar obešali.

     • sprehajalec

      Tudi v gulagih so jih, totalitarizem pač. Razlika je bila velika;

      Če si bil Jud, si bil zapisan smrti. Od trenutka, ko so prestopili prag taborišča. V 6 uničevalnih taboriščih, so šli v veliki večini v smrt takoj, v plinskih celicah. Drugi so umrli skozi izčrpanost in podhranjenost. Splošno mednarodno ime za ta proces je Holokaust. Jud je lahko po sklepu konference v Wanseeju leta 1942 pomladi lahko zapustil taborišče edino in izključno skozi dimnik.

      Če nisi bil Jud, torej arijec, se je s teboj treatiralo v skladu s težo tvojega prekrška. Vendar ne v plinski celici, kot judje. Najhujša so bila Delovna taborišča, vendar ne vse enako. Moji predniki so bili tehnično v Dachau. Vendar daleč od tega, da je bil to tisti Dachau, katerega linke popaš. Bil je vrtec, pa odrasli so imeli redno delo. Spadal je pa organizacijsko pod Dachau.

     • luckyss

      Še enkrat te vprašam…Je normalno in vsaj približno človeško, da človeka avtomatsko zapliniš in skuriš zgolj zato ker ni prave rase ?!!

     • sprehajalec

      Zločin nad Judi je svetovno obsojen in raziskan, zločinci identificirani in polovljeni v veliki večini. Obsojanja vredno dejanje. Nemci imajo zaradi njega že 70 let pranje vesti. Enotno se tej stvari reče Holokaust.

      Zadnji bom tukaj, ki bom to dejanje tukaj glorificiral, pa itak ga nihče ne. Ker sem preveč prebral na to temo in vem neprimerno več o teh stvareh, kot vsi skupaj tukaj.

      zato je enačenje usode Judov in Internirancev s strani ZZB NOVJ tudi obsojanja vredno dejanje, ker nimata tadva dogodka nobene veze. Tlačenju NOB pod okrilje Holokausta, pa obsojati nasprotno stran v državljanski vojni zaradi dejanja ozke skupine ljudi v nemčiji, ki je zlorabila nemški narod za svoje cilje pa bom vedno nasprotoval. ker gre za čisto zlorabo.

     • Levicar nikoli!

      Nacitan pa ti ravno nisi, kaj?!?

     • sprehajalec

      Slovanov Hitler ni kuril. To je največja laž in nepoznavanje prava Tretjega rajha. Samo Židje in Izključno Židje, ter Cigani zaradi pomanjkanja prostora v Auschwitzu so bili zaplinjeni.

      Če Slovan ni bil židovske vere, ni mogel pravno priti v takšno taborišče. Auschwitz II Birkenau je bil namenjen le judovskim transportom in zaplinjanju. Slovan ni mogel priti na tak vlak. Slovani so šli v Auschwitz I, kjer zaplinjanja ni bilo.

      Nasploh zgodovina uči, da so se zmagovalci vedno najprej rešili
      kolaborantov in to preventivno, ker ljudem ki pod katero koli pretvezo
      izdajo lasten narod ni za zaupati….In prve jame so vedno za njih
      namenjene…

      Tole je šank nabijanje v tri pirovske, pač posledica pomanjkanja znanja ali pa iz provokativnih razlogov.

     • Jovo Jamnica

      Daj daj, kakšne neumnosti pišeš. Ko je šel Hitler nad SZ, je njegova soldateska pobila vse, kar se je znašlo na njihovi poti. Brez vprašanja. Ljudstva, ki so živela na njihovi poti, so smatrali nacisti za drugorazredna. Njihova življenja so bila včasih manj vredna, kakor municija.

     • sprehajalec

      Lažeš. Načrtno so Einsatztruppen iskale in zbirale le Jude in jih likvidirale v zaledju prodirajoče nemške vojske. Ob izdatni pomoči domačih nejudovskih prebivalcev. Ostale prebivalce so pustili na miru.

     • Jovo Jamnica

      Ah, nima smisla…

     • MladiLiberalec

      sej to ni zares po mojem

     • sprehajalec

      kaj ni res? Si slišal kdaj za Einsatztruppen?

     • MladiLiberalec

      To ja ampak tvoji simboli ironije kao desnicarstvo in to

     • MladiLiberalec

      Ja tko nekak. Nacisti so hoteli da je vojna na vzhodu brezobzirna. Da se prebivalstvo strada, dežela opustoši, da milijoni zbežijo v Azijo, da se vojnim ujetnikom ne prizna status, da se postreli komisarje itd

     • sprehajalec

      Premalo vesta o teh stvareh. zato pa je pri nas tale kreg. Zgodovina na oni strani meje je že drugačna, kot pri nas. V tem je problem.

     • MladiLiberalec

      Keri strani meje to?

     • sprehajalec

      Avstrijski.

     • MladiLiberalec

      Pa kaj pol. V Dachau sem videl v muzeju da so imel prikazano da so s sovjetskimi vojnimi ujetniki zelo ostro delal in da jih je veliko umrlo.
      Tud pravoslavna cerkev je gor njim v spomin.

     • sprehajalec

      Tudi moji predniki so bili v dachau.

     • sprehajalec

      pa nikoli niso rekli, da je bilo posebej slabo tam….

     • MladiLiberalec

      Ker se niso vrnili od tam? En moj sorodnik po strani mame je tud bil tam. Se je vrnu pol ko so jih osvobodil Americani ampak cisto shiran.

     • sprehajalec

      Seveda so se, vsi. Dachau je bil sistem taborišč, s 100 podtaborišči.

      Odvisno od teže tvojega prekrška, takšna je bila kazen. Če si se z orožjem izven okvirov rednih vojsk uprl državi, je bil prekršek zelo hud. Enako če si bil komunist itd. Najhuje je bilo pa seveda judom. Oni so bili izven vseh kategorij.

      Ko si naprimer v Dachau odlužil kazen, so te izpustili.

     • MladiLiberalec

      On je bil partizan. Mislim da so tisti ki so znali kako obrt prisli bolje skozi. No bilo je 41.500 mrtvih. Posebno na koncu so jih veliko pobil na marsih smrti. Iz nasega kraja je bila tudi ena gospa zdaj je ze umrla na kateri so naredil medicinske poizkuse. Ce se prav spomnim so samo z malarijo okuzil 1100 ljudi. Veliko jih je tudi umrlo. Od 1940-1942 je bil v teku tudi program evtanazije za tiste ki so zboleli in omagali. 2.200 je bilo odpeljanih na usmrtitev v Lienz.

     • sprehajalec

      Od 1940-1942 je bil v teku tudi program evtanazije za tiste ki so zboleli in

      omagali.

      Za umobolne.

      On je bil partizan. Mislim da so tisti ki so znali kako obrt prisli bolje skozi.

      Potem se je z orožjem uprl državi. To pa je štelo za najhujši prekršek, vendar so našli verjetno olajševalne okoliščine (te zadeve so presojala sodišča9, zato so ga obsodili na kazet. Ne na smrtno kazen.

     • MladiLiberalec

      Mislim državi okupatorjem.

     • janez cepec

      zato so jih pa Angleži nazaj u Jugo lifral

     • luckyss

      Jasno je, da so si na ta način “umili roke”…
      Drugače, če bi jih cenili na kakršen koli način, bi jih lahko zlahka sprejeli in poslali na varno…
      Vendar so jim obrnili hrbet kljub skupnemu sovražniku – komunizmu..
      Le zakaj ?! Ker se izdajalci domačega naroda vsakomur gabijo…

     • sprehajalec

      Niso si umili roko, lifranje je bilo splošno in lifrani domobranci so predstavljali majhen del lifranih.

      Ko so videli kaj z lifranimi, borci NOB počnejo, so ustavili lifranje.

     • sprehajalec

      Lifrali so;

      Vlasovce Sovjetom (SS divizije Ruske osvobodilne armade)
      Francoze Francozom (SS Charlemagne)
      Norvežane Norvežanom (SS Norge, SS Wiking)
      Belgijce Belgijcem (SS Flandrien, SS Walonien)

      Nihče ni nikogar likvidiral.

      SS Handžar, pa SS Slovensko Domobranstvo so pa lifrali Jugoslovanskim partizanom. Vse so likvidirali, od prvega do zadnjega.

      Preživetje je bilo odvisno torej od civilizacijskega nivoja tistega, kateremu so Angleži izročali.

     • Jovo Jamnica

      Kakšnim partizanom neki??? Pripadnikom JA!!!

     • sprehajalec

      Slovenskim partizanom, borcem narodnoosvobodilne borbe. Menda se priče dogodkov spominjajo sprejema na jeseniški želežniški postaji in partizanskega majorja Kokrškega odreda na belem konju. Franceta Bučarja, ki jih je sprejemal. Tako pravijo nekatere priče. Je bil Bučar JA ali kaj?

     • Jovo Jamnica

      No, ta je pa dobra. Torej, na ozemlju naše dežele, maja 1945, so bili partizani in enote JA, pod poveljstvom JBT.

     • sprehajalec

      Pod poveljstvom JBT so bili od samega začetka preko partijske linije poveljevanja. S prihodom Jovanovića v Štab, je to poveljevanje postalo formalno. Že leta 1942 se ukinijo španske policijske triglavke in uvede enotno pokrivalo rdečearmejska M-35 titovka.

     • Jovo Jamnica

      Pusti ti Arsota. Dokler je bil Franc Rozman živ, je kazalo na avtokefalnost slovenskih enot.

     • sprehajalec

      Pozabi, glavni štab je bil po partijski liniji pod poveljstvom Tita. Sploh ni bilo vprašanja. Tehnično so bili slovenski partizani del NOVJ kot ti že ime pove. Tako je veljalo javno in uradno do leta 1991.

      Enako kot črnogorski, pa makedonski, če jih je kaj bilo. Da je JA kriva za dogodke in da je slovensko partizanstvo v svojem bistvu čisto kot solza, so pravljice iz zadnjega obdobja.

     • slosin

      Bral sem, da jih je F. Bučar brcal s puškinim kopitom v Vetrinju na vlake…

     • sprehajalec

      Hitler? Ko se je predala Francoska vojska, so šli v skladu z mednarodnimi standardi v ujetniška taborišča. 1,8 milijona Francozov.

      Nič likvidacij, pa metanja v brezna pa žica, pa te stvari…

     • luckyss

      Ne bom sedaj pameten in iskal podatkov, vendar je znano, da so na deset tisočev nemških ujetnikov preprosto izstradali…Niso jih pobili , ampak so umrli naravne smrti in zaradi bolezni…No, prej pa so še malo delali…a to pa ni svinjarija da se je iz Rusije vrnilo le 21 procentov ujetnikov ?!
      Naši rdeči morilci so bili s tega gledišča celo zelo “humani”..

     • slosin

      Mogoče si bral in preveč zares vzel podatke iz knjige ‘Druge izgube’… No, oglej si tole:

      ŽRTVE II. SVETOVNE VOJNE IN PO VOJNI UBITE OSEBE PO DRŽAVAH (M.Štrovs-Neme priče
      (Študija Borisa Mlakarja ‘Epuracija in povojne žrtve v Zahodni Evropi’)

      Država……Preb. 1945….Žrtve vojne…Povojne žrtve
      —————————————————–
      Norveška…..3.300.000……….4.000………….28
      Danska…….3.850.000……….4.000…………..46
      Nizozemska…9.000.000……..248.000……….53
      Belgija……8.000.000……..111.000………………7
      Francija….42.000.000……..358.000………2.250
      Gečija…….6.000.000……..420.000………..5.000
      Madžarska…14.500.000……..900.000……7.000
      Poljska…..35.000.000……6.000.000……….3.000
      SLOVENIJA….1.492.000………86.000……13.600
      —————————————————–
      Od vseh pobojev po vojni, so se naši najbolj izkazali

      Tabela:Usoda nemških vojnih ujetnikov

      Država Vseh ujetnikov Umrli v ujet. % umrlih
      —————————————————
      Francija……….937.000………24.178……..2,6
      ZSSR…………3.060.000……1.094.250…….35,8
      Jugoslavija…….175.000………90.000…….51,4
      V. Britanija….3.635.000……….1.254……..0,03
      USA………….3.097.000……….5.802……..0,2
      drugje…………190.000………13.703……..7,2
      —————————————————
      Skupaj………11.094.000……1.219.187…….11,0

      Po nemških analizah je bilo relativno največja smrtnost med nemškimi vojnimi ujetniki na območju Jugoslavije. Zaradi kaotičnih razmer v zadnjih dneh vojne ni znano natančno število vojakov enot Wehrmachta, ki so bili zajeti v Jugoslaviji, po ocenah pa jih je bilo med 175.000
      in 220.000. Glede na to, da se je po podatkih Rdečega križa do konca leta 1949 vrnilo samo okoli 85.000 povratnikov iz jugoslovanskega vojnega ujetništva, je preživelo manj od polovice vseh nemških vojnih ujetnikov, ki so bili zajeti na ozemlju Jugoslavije…

      *Kurt W.Bohme:Die deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien

     • luckyss

      Ja, Seveda..Boris Mlakar…
      Kot da bi dal Kučanu ocenit slovensko domobranstvo…
      Fantje, bodite resni..takšnih skropucal ZA in PROTI je na internetu kolikor hočeš…

      Prosim za manj ovčjereje na teh straneh…

     • sprehajalec

      Povej svoje številke?

     • luckyss

      3, 8, 21 , 22, 26, 27, 31, 33…
      Saj si mislil loto ali kaj ?!

      Pa da ne boste sedaj vsi pisali teh številk , ker bo sedmica potem le 65 evrov ;(

     • sprehajalec

      če nekaj zanikaš, moraš utemeljiti, zakaj zanikaš.

     • slosin

      Vraga, malo prej si zapisal, da ne boš iskal podatkov….
      Aja, kje za vraga pa ti dobivaš te tvoje verodostojne podatke…Moj vir sem ti navedel in drugega ne premoreš kot nek ciničen odgovor …Boris Mlakar, argumenta pa nobenega…
      No, za ilustracijo, ti bom navedel še en vir v kontekstu umrljivosti vojnih ujetnikov.Tokrat ni to Boris Mlakar, temveč Keith Lowe. V knjigi ‘Podivjana celina’ navaja, da je ZSSR zajela 3.060.000 nemških ujetnikov in da jih je od tega ‘umrlo’ 1.094.250, kar predstavlja 35.8 % umrljivost.
      Za YU navaja 194.000 vojnih ujetnikov in od tega ‘umrlih’ 80.000, oz. predstavlja to 41,2 % umrljivost. Torej, iz YU se je vrnilo celo manj ujetnikov, kot iz ZSSR…Torej, imam za mojo trditev 2 vira, ti pa nobenega…Res da se številke teh virov nekoliko razlikujejo, ampak tu nekje smo…

     • luckyss

      Ja, dobro…nekatere iz Sibirije morda vodijo pod rubriko ..”odšli neznano kam in nikoli dospeli;)

     • slosin

      Nj te citiram: Prosim za manj ovčjereje na teh straneh…

     • luckyss

      Ja, moj zgornji komentar spada v to rubriko..

     • Jovo Jamnica

      Moj oče je bil taboriščnik v ameriškem taborišču Marseilles. Preživel je tam 5 mesecev. Pripovedoval mi je, da je dnevno zapustil taborišče – tovornjak, zvrhan s trupli umrlih.

     • sprehajalec

      Vzdrževanje 7,6 milijona nemških vojnih ujetnikov v Zahodni Europi po kapitulaciji, je predstavljalo ogromen logistični problem. Kar predstavljaj si, hrana, nastanitev 7,6 milijona ljudi. Izčrpanost od prej, bolezni itd.

      Takole ti bom povedal, od 90.000 predanih von Paulusa v Stalingradu, jih je preživelo 6000 taborišča in vrnitev domov. Tu se večina zgodb konča, vendar sem gledal nekje nekoč, da si je Rdeča Armada prizadevala zmanjšati stopnjo njihove umrljivosti tako, da so rdečearmejcem zmanjšali obroke, ker ni bilo dovolj hrane in oskrbe, takoj po predaji. Splošna izčrpanost, apatičnost, zimske razmere, bolezni so opravile svoje in ogromno jih je pomrlo že v nekaj tednih po predaji. ne da bi rdeča armada tako hotela. Tako je bilo.

     • Jovo Jamnica

      Obroke??? Veš kaj je bil običajni obrok v Marseillesu??? Taboriščnik je iztegnl roko z razprto dlanjo in vanjo so mu vsuli za jedilno žlico moke in paradajza v prahu, kar je lahko poplaknil z vročo vodo iz kotla, ki jo je z zajemalko dobil servirano v menažko.

     • sprehajalec

      Daj še enkrat preberi,

      Meni se ne da več, pizda, narod bedakov tumba eno in isto, ne posluša, ne čita ve pa vse. Mislim na splošno v Sloveniji.

     • Jovo Jamnica

      Narod tudi nastrada…

     • slosin

      …smo pač narod kritičnih idiotov…

     • baldeagle

      In kaj si hotel s tem povedati? Bodi bolj jasen in direkten, da vidim na kaj točno namiguješ v svojih prefinjeno prikritih postih?

     • Jovo Jamnica

      Da raja vedno najbol nastrada.

     • baldeagle

      Kateri način vladavine ti je bližje, zahodni tip demokracije, ali totalitarni enoumni režim, ki je zavladal yugi takoj po končani vojni?

     • Jovo Jamnica

      Jaz sem konzervativec, rodoljub.

     • baldeagle

      Pa vseeno mi nisi dal jasnega in nedvoumnega odgovora na moje vprašanje.

     • Jovo Jamnica

      Kako, da ne. Prisegam na naravno pravo, sem agnostik in skoraj pacifist.

     • baldeagle

      Si zagovornik zahodnega tipa demokracije ali vladavine enoumja, kakršnega smo poznali v ex yugi? To me zanima.

     • Jovo Jamnica

      Normalno, da zahodnega tipa. Kakšno vprašanje pa je to???

     • baldeagle

      Ker pišeš precej dvoumne poste, zato sem želel jasen in nedvoumen odgovor.
      S tem odgovorom imam veliko bolj jasno sliko o tebi, in sem z odgovorom tudi zadovoljen. Z moje strani si si pridobil več spoštovanja, čeprav sem nepomemben komentator na tem portalu.

    • janez cepec

     kar se tega tiče, res niso igral poštene igre, mogl bi jih pred sodiše postavt, pa obsodet, tko, de se zastopmo, tud jest obsojam izvensodne poboje. sam še skoz se mi poraja “podpitanje”, kok bi blo po vosk pobiteh, če bi, pa hvala Bog niso, ( a ste slišal, niste zmagal), tabeli zmagal?

     • slosin

      Tolk jih sigurno ne bi, ker domobranci niso uvajal nekega novega izma, kot so komunisti komunizem..

     • sprehajalec

      Nikogar ne bi pobili, tako kot v zahodnih meščanskih družbah niso pobijali. Pobijali so le komunisti.

     • luckyss

      Ja, kakor vzameš…z zajetimi partizani so običajno imeli “koline”…
      Značilno tudi za ustaše in četnike…
      V bistvu se ne čudim preveč povojni reakciji..

  • janez cepec

   domobrančki pa tabel so se z Nemci skupej boril, zakuga bi bli dons radi Slovenska vojska? nikdar in nbikol, ne morjo bit, izdajalci naroda

   • barbara rov
    • MladiLiberalec

     Tuki pa ful manjka. V bitki pri Jelenovem žlebu je padlo marca leta 1943 106 okupatorjevih vojakov. V bitki na Suhorju je novembra 1942 padlo 30 fašistov. Itd Da ne govorimo o zaključnih operacijah bitki za Trst recimo ko pade 500 Nemcev.

     • barbara rov

      A je to vse? Pripni kak link, pa da seštejemo te cifre.

     • MladiLiberalec

      Seveda ni vse. Na tuki maš še en primer 21. maja 1944 so partizani pri Dobravljah razbili nemško kolono vojaških tovornjakov. 20 Nemcev je v tem boju padlo. Vse ti pa ne morem poiskat.

      Pa počutim se tko kot new age web partizanček že ko že od jutra tuki pišem pa jem sladkarije vmes. :D

     • barbara rov

      Sej vemo da si ti tunnek. A to je vse. 20 padlih nemcev.

     • MladiLiberalec

      Ej ti misliš da ti bom res usluge delal ti me boš z zoofili primerjal al kaj? XD Pa sej nisi pička ko te osvajam. XD

      Še to zadnje ko mam pri roki pol pa nič več ne dobiš. Partizani so skupaj z zavezniki poleti 1944 izvedli operacijo na strateško pomembno železnico v Baški grapi. Pri tem so progo povsem uničili, zajeli sovražnikovo postojanko v Koritnici in dobili za svoje bojne napore tudi pohvalo zavezniške komande.

     • barbara rov

      ”Ej ti misliš da ti bom res usluge delal ti me boš z zoofili primerjal al kaj? XD Pa sej nisi pička ko te osvajam. XD”…kaj?

     • barbara rov

      Tunnek raje napiši kake dejanske cifre, da seštejemo tote mizerne cifre

  • MladiLiberalec

   Ja kdo pa ti misliš da je premagal Nemce in Italijane če ne mednarodno zavezništvo katerega del so bili tudi partizani in OF.

   • xtc

    gLEJ TESLO PARTIZANI NISO PREMAGALI NIKOGAR;ker niso bili sposobni česa večjega;konec Hitlerja so naredili Angloameričani_če nebi podprli Rusije bi jo Adolf zmlel:
    Partizani so le zasedali tisto od koder so se umaknili Nemci:Bilo je nekaj poizkusov preboja a vedno z ogromnimi žrtvami in hitrim zaustavljenjem:
    Partizni niso imeli nbenih možnosti da bi zaustavili nemce:
    In še en lažen mit o predaji Von Lohra;Hace ga je pripravil k vdaji?
    Laž:Lohrova armada je bila tako močna ;da bi partizanske raztrgance zmlela;a jeLohr kot vojak(ne SS _BIL JE REDEN OFICIR);SPOŠTOVAL KAPITULACIJO IN ODLOŽIL OROŽJE:čE BI BIL vON lOHR NENAIVEN;BI ARMADO ZLKAHKA POTEGNIL POPOLNO;MA NEDOTAKNJENO Z OROŽJEM NA kOROŠKO;KJER BI SE PREDALaNGLEŽEM IN TUDI OSTAL ŽIV:
    Ravno usmrtitevVON lohra je bila tudi ena izmed hudih spornih točk med Titeko in ZAVEZNIKI:

    • janez cepec

     a t je uso tole silno štorjo sam Lohr povedu, al kuga. Bunksl

     • barbara rov

      glej tiste mizerne cifre v linku. Res hude bitke. Partizani so bolj kot ne dali gmah okupatorju.

     • xtc

      Glej butl zabiti;sodelavec mojega še živega strica(služil je Knoj_pod prostovoljnim mus_stric);je povedal ;kako je izgledalo ;ko so na Koroškem skušali “pogumni partizani” razorožiti nemsko divizijo;ki se je umikala z Balkana;seveda so s podobnimi blefiranji šli k poveljniku;kot so šli kasneje kLohru njihovi kamerati:Nemški poveljnik ni nasedel blefu in je partizane nagnal kot cigane(odposlance);seveda so ti začeli streljati poNemcih;ki so se dali “pokret” padlo je le par nemskih vojakov;nemška divizija je praktično cela odbrzela mimo od partizanske brigade štiristotih pa je ostalo petdeset pa šeto večinoma ranjenih;pa še to ;ker so se poskrili;drugače tudi njih nebi bilo več:

     • Jovo Jamnica

      Domačini pravijo, da je tekla reka Meža rdeča od krvi…

     • xtc

      Ja ;ko so Nemci položili orožje so “hrabri” partizani le to vozili na Koroško in z njimi pobijali neoboroženeNemce;ki so hoteli nazaj_taka je zgodba o”HEROJIH”

     • Jovo Jamnica

      To so bile enote, dobro organizirane JA in ne, razcapani partizani.

     • xtc

      Lahko to pridigaš bebcem meni ne:
      No še ena “herojska” iz Poljan kjer jeKostaNadž dal ujetnike zakopati tako ;da so le glave molele iz zemlje nato je čez njih nagnal konje;ki so vlekli za sabo brano_nehaj bebo:

     • Jovo Jamnica

      A Kosta pa ni pobegnil pred umikajočimi Nemci??? Čudno.

     • xtc

      Seveda SE JE “HRABRO VRNIL” IN NAPADEL RAZOROŽENE NEMŠKE KOLONE;KJER SO LE VIŠJI OFICIRJI IMELI OROŽJE;LAHKO JE BITI HEROJ NAD GOLOROKIMI;NO SAJ SO ISTO KASNEJE POKAZALI V ROGU;TEHARJAH IN ŠE KJE:

     • Jovo Jamnica

      Malo više si zapiso, da so Švabi prišli do Britancev, malodane brez izgub, ker so se enote JA razbežale in poskrile. Bojda je bila vzrok bega, že pištola v roki nemškega oficira. Odloči se.

     • MladiLiberalec

      On ma prav fiksno idejo na nemsko moc. XD

    • MladiLiberalec

     Jest sem preveč smart ass da bi me lahko ti tko klical. ;) Spomnim naj te sam mal na to kako so prekomorske brigade izganjale Nemce iz Dalmacije in otokov.

     • xtc

      Seveda si ass malce pozno si ugotovil:
      Preden nabijaš še tole pokojni sosed je bil zajet kot nemški vojak na ruski fronti;kasneje se je kot Yuslovanski legionar vračal z rusko vojsko izMoskve proti Balkanu in je velikokrat pripovedoval doživetja ;ko so prestopili vYugoslčavijo in bojih z Nemci;povedal je ;da so v parih dneh izgubili vse tanke;ki so jim jih daliRusi:Nato so pomagali “potiskati” Nemce proti severu:Seveda je izrecno poudaril;da kakršen koli poiizkus prebitja linije ;ki so jo vzdrževali Nemci skorajda ni bil mogoč;če pa je že kje majčkeno uspelo pa je terjalo veliko žrtev in kmalu zaustavitev ;napredovali so le toliko kolikor se je umaknila taktičnoNemška vojska:TorejASS ;škoda ;da je omenjeni preminul tam v osemdesetih;bi ti zavezal jezik:
      Glede prekomorskih pa tole;ti so predvsem izganjali Ustaše inČetnike;seveda pa so prekomorci prišli nazaj na osnove natega komunističnih agitatorjev;ki so jih nategnili v zavezniških kampih ;kjer so bili preje zajeti;da je Yuga svobodna;ko so prišli sem so uvideli nateg;pobrali so jim nove uniforme in dakli stare in nagnali osvobajat Liko in dALMACIJO uSTAŠEV:dA JE TEMU TAKO BI TI LAHKO POTRDIL OČETOV SODELAVEC;KI JE TO DOŽIVEL SAM ;A JE ŽAL PREMINUL PRED PETIMI LETI INTUDI RANJEN JE BIL VkNINU:

     • MladiLiberalec

      Ustase in Nemce so izganjali iz Dalmacije. Ti imas neko fiksno idejo kako se Nemcev kar ni pa ni dalo premagati. Ha ha

     • xtc

      Zposti dokzuješ ;da si bebo;ker papagajsko ponavljaš rdeče laži;tisti ki pa so to v resnici doživeli pa povedo oz so povedali precej drugače:

   • barbara rov

    Rusi, američani in angleži. Nemci so pri nas ostali do konca in nihče jih ni pregnal. Nihče.

    • MladiLiberalec

     No zakaj pa so pol recimo v Trsu enote JA in partizanskih korpusov na Opčinah obkolile po hudih bojih 2200 nemških vojakov in jih obstreljevale s topovi dokler se niso bili prisiljeni vdati.

     • barbara rov

      Lej nisem zgodovinar. Prilepi kak link da pogledam. Pa komentiraj ti moj link o bitkah na slovenkem. Lej kake cifre so.

     • slosin

      …bitke na slovenskem…kaj pa je to..?

     • MladiLiberalec

      Ja sej ti pravim da jih je ful premal napisanih na wikiju. Na še en primer:

      25. maja 1944 so partizani Gradnikove brigade napadli in premagali fašistično postojanko v Dornberku. Fašistov je padlo 15, 60 pa se jih je vdalo.

     • macon

      V Sloveniji niso osvobodili kraja s 5000 prebivalci. V Ljubljano so vkorakali dva ali tri dni po umiku domobrancev in Nemcev. So pa med vojno pobili kup slovenskih civilistov, to pa ja.

    • Jovo Jamnica

     Sovjeti, Američani in Britanci…

 • Božo

  Marjanca tvoji filmi so mi najljubši, poleg Latoyinih seveda.

  • MladiLiberalec

   daš link od kakega? :D

 • VERZIFIKATOR

  Iz gledališkega sveta

  DAN UPORA

  Se ob palici je opotekel,
  ko razglabljali so družni, zbrani,
  dnevom prazničnim nadvse predani,
  in tako gromovnik znani rekel:

  »Treba zopet se nam bo upreti,
  toda treba najti bo razloge,
  razdeliti vsem ustrezne vloge,
  in na kakšno dejstvo se opreti.«

  »Kaj bi z dejstvi, da se le praznuje,«
  mlajši ga igralec je zavrnil,
  in nato k ansamblu se obrnil:
  »to igrajmo, kar se zdaj kupuje.

  Za komedijo se svet ogreva,
  v modi so vse leto pustne šeme,
  najti treba bo uporne teme,
  tak komad edinole uspeva.

  Sploh pa tu potreben ni pogum,
  treba je samo poanto skriti
  in gledalcev krike preglasiti,
  da upor je to zoper razum.«

 • asdfg

  Kaj nam bo pa dans ta star Janez iz Trnovga povedal ? Je naštudiral novo pravljico ?

 • Olga

  Pobrat zločincem privilegije in jih spraviti za rešetke!

  • asdfg

   Poštenih ne, zločince pa komot.

 • VERZIFIKATOR

  Matija Mačkon – Ivan

  GROMOVNIK IZ HOTELA MAČK

  Igrat se spet gre tja v peskovnik,
  kjer psi se čedijo in mačke,
  ležé umazane igračke,
  prihaja Janez tja Gromovnik.

  Kjer mačji je hotel, stanuje,
  in v njem je mačka Svetovljana,
  ki dobro jo pozna Ljubljana,
  saj sama sebi le kljubuje.

  Gromovnik ta, naš vrli Janez
  ponoči se boji grmenja,
  se spomni nočnega šumenja
  iz davnih dni, je zanj kot danes.

  Se šel nekoč je mačje boje,
  preganjal nemške je ovčarje
  in belih hrtov poglavarje,
  je vodil trope mačje svoje.

  Pač v sanjah, saj ga je v resnici
  strašilo vsako že grmenje
  in tresel se je za življenje,
  prizna si včasih po pravici.

  Ko z muckami se zdaj obdaja,
  boji se najbolj belih mačk,
  pogled ga muči črnih tačk,
  teh travm težko se osvobaja.

  Tako edino še prenaša,
  če kak oranžen, rdeč mačkon,
  povzpne se na njegov balkon,
  mjavkáje kužke oponaša.

  Nazadnje mu še ta preseda,
  ni barva prava več, ne glas,
  Gromovnik grabi se za pas,
  v uteho mu je le soseda.

  Ji šepnil zadnjič na stopnicah,
  da zdaj še miši se boji,
  prečuje dneve in noči,
  saj maček je njegov v plenicah.

  • asdfg

   A je pršla tud ta črna svetalana z njim ?

   • VERZIFIKATOR

    Z mačkom, seveda.

 • baldeagle

  Praznovanje te farse forsirajo tisti, ki so si z nasiljem pridobili lagodne razmere za življenje. Takšen način pridobivanja je pravno okvalificiran kot rop, le državna oblast tega ne more razkriti, ker so roparji še vedno na oblasti.

  V nadaljevanju je sledila Dolomitska izjava, s katero so si komunisti dodelili edino in vodilno vlogo.

  • MladiLiberalec

   Dolomitski izjavi pa sporazum Tito Subasic tega pa nocte slisat.

   • barbara rov

    Kar povej nič bat-

    • asdfg

     Sej ta debeluharski mulo ne ve nič Ne ga resno jemat !

  • luckyss

   Saj to vsi vemo…mene moti le to, da tudi desna opozicija kot nujno zlo spada v to oblast…
   Narod pa butast in ovčji in se krega kateri pastir striže manj v živo..res patetično..

   • barbara rov

    Ja kaj tunnek zaj, a si videl tote mizerne cifre spodaj? Osvoboditelji pa taki.

   • asdfg

    “….mene moti le to, da tudi desna opozicija kot nujno zlo spada v to oblast…….!”

    pa kaj si ti bolan v glavo, ali se samo delaš????

    • luckyss

     Seveda…JJ nujno rabi Kučana…Kot so ZDA rabile Bin Ladna..
     Kaj bi se na teh straneh sploh pogovarjali, če bi bili vsi komunisti mrtvi ali zaprti?!
     Nič !!! Še JJ ne bi bil več “dosegljiv” ;))
     Neke rešitve za Slovenijo pa itak nimate..razen da bi bili radi pri koritu..

     • asdfg

      Sultan psssst !!!

     • luckyss

      Bo pa treba pokazati vsaj malenkost več artikuliranosti…

     • Goran Hvala

      Natanko tako…

 • baldeagle

  V takratnem času je šlo zgolj za Protiimperialistično fronto in za sodelovanje s Hitlerjem proti zahodnim silam. Tudi nekaterim manj poslušnim komunistom to ni šlo v račun, kakor priča primer Angele Vode.
  Komunisti vseh evropskih držav so po Stalinovi zapovedi okupacijo pričakali kot zavezniki Hitlerja, kateremu so pomagali zrušiti skoraj celo kontinentalno Evropo (francoski komunisti so v kritičnem času napada na Francijo na primer pozivali proti borbi z nacisti!). Tak je resnični kontekst naše “Osvobodilne fronte” oziroma v resnici PIF.

  “OF” s predznakom borbe proti dotedanjim zaveznikom pa je nastala šele poeti oziroma jeseni leta 1941. Seveda moramo upoštevati tudi partijsko stališče, izraženo tik pred vojno, da se bodo komunisti borili le za revolucijo – kar se je med vojno dejansko dogajalo: v resnici bil glavni, a skrbno prikrivan cilj partijsko krmiljene OF revolucija, to je, vzpon partije na oblast, združen z ropanjem lastnine in izvajanjem nasilja vseh vrst nad ljudmi. Osvobajanje je bilo izrazito v drugem planu, zgolj zaradi potreb po pomoči s strani zaveznikov, pri čemer je šlo seveda za sprenevedanje in laganje v brk, saj so komunisti ostali sovražni do demokratičnega Zahoda od vekomaj pa vse do danes. Sodelavce, primorske fante, ki so preko italijanske vojne prišli v ujetništvo ter se odločili za partizanstvo in so jih zavezniki poslali kot tehnično pomoč (radiotelegrafisti, diverzanti) so med vojno in po njej celo pobijali.

  Prioriteta je bila ves čas vojne zastraševanje ljudi in borba proti morebitnim povojnim političnim nasprotnikom – to pa so bili domači svobodoljubni demokrati, ki jim krvavi komunizem (Rusija, Španija) ni mogel biti perspektiva, katere so pobijali in jih po krivici obkladali z vsemi mogočimi v glavnem lažnivimi propagandnimi vzdevki, kot je izdajalstvo, kolaboracija itd., ki se kot znak izrazite nekulture in ideološke zabitosti pojavljajo še danes med sicer nič hudega mislečimi ljudmi, kar današnja propaganda še spodbuja, celo z javno besedo.

  Razumljivo, da takšnega dneva ni mogoče praznovati brez izrazitih mnenjskih delitev.
  Vedeti pa moramo tudi, da delitve že od nekdaj tvorijo pripravno orodje za obračun z drugače mislečimi, zato je za nekatere prav ta praznik zelo pomemben. Vse komunistične čistke so namreč temeljile na razdvajanju in tako je še danes. Komunizem je v tem smislu smrt naroda, njegove enotnosti in sposobnosti za skupen nastop proti morebitnemu sovražniku – poglejmo propadanje naših manjšin v zamejstvu, rezultat izključno take sorte delitev!
  Zakaj bi bilo doma, v Sloveniji drugače?

  Komunizem je ideologija smrti, ne ideologija življenja. Tudi če bi tisto polovico ljudi, ki mu ni všeč, dejansko pobili do zadnjega, bi iz preostale polovice z novim “prijemom” takoj naredili polovico “sovražnikov”, ki bi jih bilo treba uničiti – in tako dalje, do popolnega uničenja naroda. Zelo žalostno, ampak žal zelo resnično. Drugi obraz tega stanja je S. Koreja – popolnoma obvladani ljudje, absolutna premoč sistema, dežela popolnoma brez prihodnosti, životarjenje, popolna moralna in materialna propast neke nekoč za svoj čas bogate, civilizirane družbe.

  • luckyss

   Le totalni bebec lahko severno Korejo uvršča med komunistične dežele….Za tam je še fevdalizem preblag izraz..
   Če pa primerjamo “komunistični ” Rusijo in Kitajsko ter “demokratične” ZDA in njihove vojne v zadnjih 50 letih…je povsem jasno kdo je agresor..

   • baldeagle

    Kdor daje demokratične ZDA v narekovaj, z njim nima smisla diskutirat, ker s tem izkazuje svojo ideološko zabitost.

    • luckyss

     Naj ti bo..”demokratična EU”…Kjer je večina ljudi proti uvozu skrajnih islamistov, pa na to nimamo nobenega vpliva ;)

     • baldeagle

      Kaj pa voliš levo politično opcijo, ki ti vsiljuje migrante na tvoje dvorišče? Odpri oči in na naslednjih volitvah obkroži kandidata, ki kandidira na listi katere od desno usmerjenih strank. Seveda ima ljudstvo možnost, da vpliva na taka dejanja, samo na volitvah se je potrebno odločati na osnovi programa ,ki ga prezentira neka stranka in ne ideološko, kot je to praksa v Sloveniji. Najhuje pa je, da se veliko število ovc na volitvah opredeljuje in voli na način, samo da ne bo Janša, pa magari izvolijo samega hudiča, tepci opranoglavi zabiti!

     • luckyss

      Volil sem le takrat za osamosvojitev…pa še za to mi je žal…

     • baldeagle

      Potem pa ne cvili. Če ne opravljaš državljanske dolžnosti, med katere spadajo tudi parlamentarne volitve, nimaš moralne pravice do javne kritike kogarkoli.

     • luckyss

      Če bi opravljal svojo državljansko dolžnost, bi bil označen kot terorist…
      Bodite torej veseli, da me politika ne zanima..

     • baldeagle

      Če bi opravljal svojo državljansko dolžnost, bi bil označen kot terorist…

      Bodi bolj konkreten, ker je ta odgovor precej dvoumen.

     • luckyss

      V bistvu moramo vedeti, da na teh straneh nismo anonimno in da so določenim ljudem lahko na voljo vsi naši podatki..Dovolj je, da si preko spleta karkoli kadarkoli naročil..;))
      Tudi sam ti z uporabo orodja, ki na internetu stane 160 evrov pridem čez pol ure na tvoj dom in prinesem s sabo six pack…
      Torej fantje ne mislit, da smo tu anonimno;)

     • baldeagle

      Zelo dvomim, da mi lahko nekdo kar tako pride na sled, ker uporabljam Tor Browser in koristim omrežje Tor. Nihče se ne bo trudil priti na sled nekomu samo zaradi nekih komentarjev. Sledijo kriminalcem, ki uporabljajo darknet za svoja kriminalna dejanja.

     • Jovo Jamnica

      To pa je res. Smo nepomembni. Jaz sem recimo, včasih pomemben za Šajherco, Ranta pa Peteka, da me občasno banajo. Če sem preko Tor, potem mi je to zabavno, ker samo lokacijo spremenim… LOL

     • baldeagle

      Tako je. Ni tako enostavno izslediti nekoga, ki uporablja omrežje Tor. Je pa mogoče, vendar se ne bo nihče trudil, da izsledi nekoga, ki piše komentarje na nekam portalu in nikomur direktno ne grozi.

     • luckyss

      Seveda kao spremeniš lokacijo, vendar sled ostane..

     • Jovo Jamnica

      Ma ja. Samo jaz se ne skrivam. Tor uporabim, da se na portalu znova prijavim in napišem tisto, kaj mi leži na duši, če mi direktno preko originalnega profila, ne uspe.

     • luckyss

      Ja itak…
      Meni so policisti že pred leti “hoteli nakazati”, da naj pazim kaj pišem..
      To je bilo takrat, ko je bila evforija z refuges wilkomen…in sem imel nekaj kritik…
      No takrat so me za leto in pol dali na MMC pod karanteno…
      K sreči poznam lokalnega komandirja policije, ki mi je direktno povedal naj se ne zajebavam….
      Jebi ga..priznam, da sem se takrat malce potuhnil….
      Sedaj pa čakam, da se spet pripeljejo na moje dvorišće…Rex ne mara poštarjev in med uniformami itak ne loči…torej bo še zanimivo..

     • baldeagle

      Sem prebral nekaj tvojih komentarjev na MMC. Tudi jaz sem tam včasih veliko komentiral. Zadnje čase nisem več prisoten, ker človeku tam ni dovoljeno glasno razmišljati izven partijskih smernic. Cenzorji drugačemisleče neusmiljeno brišejo. In to na javnem mediju, ki se finansira z davkoplačevalskim denarjem, kar je sramota par excellence in jasno kaže, v katero smer se je obrnila Slovenija. Ne na zahod, pač pa nazaj na balkan.

     • luckyss

      Meni tam brišejo vsaj 60 procentov komentarjev…
      So pa navajeni, da vsakega kopiram in potem objavim še enkrat…
      Včasih celo uspe, sicer pa so slabši od Hitlerjevega Goebbelsa..

     • baldeagle

      Kritičen pa si predvsem do opozicije, namesto do tistih, ki imajo vzvode oblasti v svojih rokah. Ni to zanimivo?

     • luckyss

      Ja, zveni morda nelogično….
      Vendar ima moč tudi in predvsem opozicija, ki pa se običajno zadovolji z jamranjem in zavračanjem vseh vladnih predlogov, tudi tistih redkih pametnih…
      Mnogim pač paše zgolj jamranje v opoziciji in prejemanje plače…
      In dobro vedo, da nas ima Evropa krepko v primežu…Z eno negativno oceno nas pokopljejo..smo hlapci in tudi opozicija to dobro ve…
      In namesto, da bi skupno pozvali narod na ulice se vsak bori za svojo usrano rit…
      Ja, to ti je sodobna politika..

     • baldeagle

      Glej, če nisi sposoben dojeti, da je opozicija vložila v parlament že več kot sto raznih predlogov in jih je koalicija gladko zavrnila, se bova zelo težko o čem pogovarjala.
      V državah s parlamentarno demokracijo je vedno vladna koalicija tista, ki ima vse vzvode vladanja v svojih rokah. Opozicija je v parlamentu ravno zato, da glasno opozarja na napake, ki jih počne vladajoča koalicija. Opozicija nima nikakršne moči odločanja v parlamentu. Zato biti bolj kritičen do opozicije, kot do vladajoče koalicije, je meni nerazumljivo in nesmiselno in mi govori o volilnem telesu, ki je politično neozaveščeno in demokratično nepismeno ter močno indoktrinirano od strani nedemokratičnih sil, ki so kontinuiteta ex totalitarnega režima.

     • luckyss

      Ja, seveda…
      Opozicija običajno res predlaga realne zakone, predloge, itd……v zavedanju da so zaradi Evrope nerealni…
      Ko te iste predloge ob zamenjavi vlade predlaga nova opozicija, ki jo je takrat zavrnila, pa jo zavrne nova vlada…
      Pa saj narod ne more biti tako butast ali pač?!

     • luckyss

      Tor je v bistvu bolj orodje za anonimno avtoprijavo sumljivih oseb ;))

     • Okrs Bokers Flokers

      Zakaj bi se pa skrival? Ne razumem. A če govoriš resnico, bi se moral skrivat? Moj ip je javen, lahko vsak vidi, kje sem doma. Ja kaj, bodo spet kakšne polcivilizirane udbaške čefurje k meni poslali, in me bo uzela magla?

     • luckyss

      Podatki se vedno zbirajo…da potem kakšni skrajneži nimajo problemov s tem koga najprej utišat, ko pride čas in oblast seveda;)

     • Okrs Bokers Flokers

      Jah, bomo pa spet vaske straze organizirali, ce bodo ti prosrbski čefurji in morilci spet kradli po naših vaseh.

     • baldeagle

      Uporabljaj omrežje Tor, pa boš na netu več ali manj, anonimen.

     • luckyss

      Ne bi te rad prestrašil…si nekje drugje, vendar če Tor nisi uporabljal od prve “tipke v internet” si izsledljiv…Ni sedaj pomembno, če se za to rabi sodni nalog, ker se to itak ne upošteva..

     • Goran Hvala

      Zal ni tako…potem spremeni to navidezno demokracijo v neko totalitarno sceno in ne bom nic rekel..in obveljala bo tvoja…ce mi pa demokracijo prodajas pa bodi pripravljen na ugovore…jaz kot nevolilec nic ne zahtevam od drzave…nikoli nisem..povem pa lahko kar si mislim…spet drugi dojemate volilno pravico kot lajanje na vse pretege in zaljenje drugace mislecih z vsemi moznimi izrazi…pol pa kdo je nestrpen…sosedov kanarcek verjetno…

     • baldeagle

      Nisem napisal, da ti mora kdorkoli odvzeti pravico da izraziš svoje mnenje v javnosti. Je pa to moralno sporno od tistih, ki se ne udeležujete volitev.

     • Okrs Bokers Flokers

      Ker si gost v sloveniji, si deležen dveh pogojev, do katerih imaš absolutno pravico. Prva, zaradi katere si tukaj, je življenjski standard, torej imas vse pravice avtohtonih prebivalcev. Drugi pogoj, ki bi ga pa ti in očitno tudi tvoji somišljeniki radi prezrli, pa je DOLŽNOST. Torej če se hočeš nekaj bunit, moraš zato tudi nekaj pokazat. Razumeš, kako s tem, ko nekaj pluvaš, ne moreš tega počet, če ne voliš in bognedaj, vlečeš kakšno socijalno na račun delavnih, in tistih, ki pa volijo.

     • Goran Hvala

      Froca mam sam enga…delam za svojo rit…ne kradem niti ne tupim ljudem kaj in kako naj zivijo…zadnje kar sem preverjal sem slovenc vsaj 5 rodov nazaj(vec ne vem)..ne smatram pa kot dolznost obkrozat modele kateri so tam ze od 91. da bodo mel fine place za cohanje po riti in prodajanje pravljic folku…tako levi kot desni…zame je dolznoat do drzave da placam kar sem pokuril in nic vec in nic manj…

     • Jovo Jamnica

      Podpišem. Nazadnje sem stopil na volišče, leta 1992 in obkrožil stranko SDSS. Dobili smo samo 3.4%. Takšne politike se jaz ne grem.

     • Goran Hvala

      Se neb mogu bolj strinjat…smo sam dali moznost malim podganam da se zaredijo…

     • MladiLiberalec

      Ce si pa zasanjan kuzek. :D

     • luckyss

      Ki te lahko pomotoma pregrizne na pol misleč, da je dobil igračko..

     • MladiLiberalec

      Lol. Ne bo slo sem prevec okrogu za kej takega. :D

 • baldeagle

  Vsak demokrat je anti-fašist in anti-komunist. Če kaj od tega ni, potem tudi ni demokrat.

  • MladiLiberalec

   Ja pol domobranci niso bili demokrati. No sej niso tud res bili.

   • baldeagle

    To so ti povedali partijski lažnivci, ti pa za njimi ponavljaš že stokrat ovržene laži, kot papiga.

    • MladiLiberalec

     Ce so se zvezal z nacisti.

 • baldeagle

  Normalen človek ne more biti ponosen na grozodejstva, ki so jih boljševistične banditske zverine uprizorile nad nedolžnim slovenskim ljudstvom in otroci, ki niso bili krivi nič drugega, kot to, da so razmišljali s svojo glavo in s tem nasprotovali zločinski morilski in blodni boljševistični ideologiji. In zaradi tega so postali notranji sovražnik, ki se ga je bilo potrebno znebiti na najbolj brutalen in zverinski način, da so se lahko boljševistične zveri dokopale oblasti, preko njihovih trupel. Sramota brez primere.
  Zaradi tega smo normalni Slovenci na ta dan silno zgroženi.
  Ponosni pa smo na upor proti okupatorju iz leta 91, ki pa je resnično rezultat naše svobode in suverenosti. Pa tudi ta je že na majavih tleh, ker so se boljševiki s prevaro zopet dokopali oblasti, posledice takega ravnanja, pa so že zelo vidne in občutne.

 • baldeagle

  Največji škodljivci Slovenije in demokracije nasploh, ste boljševistični opranoglavi indoktriniranci in južni priseljenci, ki hočete poštenemu in kulturnemu Slovencu na domači zemlji ukrasti njegov ponos.
  Vendar vam ne bo uspelo, kajti veliko Slovencev je že spregledalo in vedo, da je 50 letna zgodovina potvarjena in temelji na čisti laži. In tega bo slej kot prej konec.
  Zato pa med boljševiki in njihovimi indoktriniranimi potomci vlada huda panika, kajti njihovi temelji, postavljeni na laži, se počasi in nezadržno rušijo resnica pa prihaja na plano. Vsake resnice pa se komunistična golazen boji, kot hudič križa.
  Laž je nesmrtna duša komunizma! Brez laži, njihova blodna ideologija propade v trenutku!

  • Okrs Bokers Flokers

   To jaz že celo življenje govorim, da balkanci pri nas nimajo kaj počet.

   • Goran Hvala

    Razn gradit kar mas zgrajenga….sicer ti ni po godu vendar ti se tud ne bos sklonu..ker nisi zato v solo hodu da bos delal..;-)

    • komar marko

     ti si pa res sa mekanim! Pa še šumniki so ti tuji!

     • Goran Hvala

      Ja oprosti no ker nimam na telefonu sumnikov…se opravicujem ker sem te uzalil…mam pa res mekanega trenutno v hlacah…moje ni doma da bi ga postavla pokonc pa se z Novo zabavam..in je ostal mekani…

    • Okrs Bokers Flokers

     Ja, dvigala popravljajo pa ceste pometajo. Še vedno bolje, kot ovce past in se jit s sosednjimi turškimi plemeni krvno osvjeto. To, kar imajo tukaj, je za njihovo zgodovino višek blagostanja. In ti bi takim dajal vodstvena mesta v politiki, gospodarstvu in zdaj še v pravu?

     • Goran Hvala

      Kdaj sem pa rekel to?..kaj bi jim jaz dajal?.. Ce si zasluzi sicer zakaj pa ne…men ni vazn da je slovenc…vazn kaksen clovek je…pa zarad mene je lahko marsovec…

     • Okrs Bokers Flokers

      Res nisi rekel tega, predvideval sem, da ves, kaj sr dogaja…. V sodstvu, v gospodarstvu, v politiki so se začeli pasti ićarji, in ne, dobro ves zakaj se jih nastavlja in kakšen namen imajo, cče veš, da je lwva politika zločinska, izdajalska politika. In verjemi, z marsovci balkanci nimajo nikakršne veze… Da parafriziram, tam kjer čefur pusti svoje lopovsko leglo, vse propade in vse se pokrade… Pa saj ravno danes obeležujemo te polcivilizirane vrednote, ki naj bi imele kao med Slovenci neko veljavo. Kraja in umori iz koristoljubja, morjenje slovenskih otrok, izdajstvo naroda, laganje, izživlanje…. Ja bolj primitivne in pročefurske te vrednote že ne motejo biti, se ti nezdi?

    • Okrs Bokers Flokers

     Nimam sole spljoh. No, vsaj fdv smeri, pa sem se moral sam znajdit. Dela je pa dost veš, samo denarja zaenkrat zelo malo. Ampak napredujemo…

 • Okrs Bokers Flokers

  Osvobajanje? Pa kdo to izdajalsko morilsko lopovsko drhal sploh še resno jemlje? Naj mi prosim eden pove, katero pasjo uto, njivo, kozolec so pa oni v 2 sv. Vojni #osvobodili#??? Zaradi kredibilnosti, prosim naštejte vsaj tri. Ampak ker ste ravno vi, višek vrednostnega moralnega početja, lahko navedete SAMO ENO. Bo šlo?

  • Dark Lord

   Kdo pa je osvobodil Slovenijo? Belogardisti? Nacisti?

   • komar marko

    mi demokrati. Vi ste takrat bežali skozi KARAVANKE in imeli PETICIJO in jo nosili od vrat do vrat. TRI MESECE pred referendumom so prenovitelji s Palčkom Smukom trdili, da so za YUGO!

    • Dark Lord

     Demokrati?! Daj odjebi, govno!

     • komar marko

      žal, to pove vse o tebi. Si LAŽNJIVEC!

     • Dark Lord

      Seveda.

     • komar marko

      vidiš kako velik SIROMAK si! Brez pameti in živi od pravljičarstva in laži!

     • komar marko

      En maškaradar se je 91 skrival. Obiskali smo ga v njegovem skrivališču, kje rje bil z vso družino. Po končanih stvareh so prilezli na plano in ćez nekaj let spet začeli s pravljicami. na pogrebu mu je pel partizanski pevski zbor. Bil je letnik 40 in je bil partizan!

     • Okrs Bokers Flokers

      Pa kaj ti balkancu spet ni prav? Uno rdečo zvezdo smo končno sterali s svojimi opičjimi živalskimi vrednotami tja kamor spada, nazaj med bantu polapismen balkan, kjer je agresorjem tudi mesto

     • Dark Lord

      Mrš, pička!

    • Okrs Bokers Flokers

     Pa cefurji so bili tudi proti. Hvala bogu, da so to gamad zbrisali iz registra, a ni en primitivec celo storil samomor? Upam, da nikoli vec ne dobijo nicesar slovenskega vec!

     • MladiLiberalec

      Zakaj si tak ksenofob? Pravico do samoodlocbe je imela v programu OF. Od tam pride v ustavo in tako smo se osamosvojili po plebiscitu. Pravica do samoodlocbe naroda pa ni isto kot pravica do ksenofobije.

     • Okrs Bokers Flokers

      Ahm, govorim o l. 1991,in ne 1945

     • MladiLiberalec

      Ja o 1991

     • Okrs Bokers Flokers

      Ne razmem kaj hoces povedat. Da smo Slovenci imeli pravico, da smo balkanske parazite izbrisali iz registra? Se strinjam…. Ceprav do vseh ni bilo fer.

     • MladiLiberalec

      JOJ

     • Okrs Bokers Flokers

      Zakaj joj? Prideš k moji kolegici v službo socijalne delavke, oddelek za delo s tujci z balkana? Da te vidim pol tebe in tvoj joj..

     • MladiLiberalec

      Ej pustiva to ker jest sem liberalec ti pa nacionalist. Povej mi kaj pomeni Bokers Flokers? :D

     • barbara rov

      Ti drugim o ksenofobiji? Pa ravno ti imaš 100 nickov, tunnek.

     • MladiLiberalec

      Dobr da tunnek z double N pišeš se sliši bolj v stilu Snoopya. D

     • barbara rov

      A priznaš da pišeš pod nickom Fogloff Tunnek?

     • MladiLiberalec

      Se ti zdi to kot priznanje? :D lol

    • Okrs Bokers Flokers

     Daj no, tale dark lord iz kakšnega čefurskega socijalnega naselja je v kakšnem smrdljivem kafiču še celo navijal za one opice z rdečo zvezdo.

   • Okrs Bokers Flokers

    Ja povej, kaj pa so tardeči osvobodili? Saj pravim, lahko navedeš tudi samo eno pasjo uto? Lahko tudi dve, če obstajata.

    • Dark Lord

     Pojdi v osnovno šolo, pa obnovi snov, luzer pofukan zahojen domobranski.

   • Okrs Bokers Flokers

    Domobranci so skoraj uspeli osvobodit Slovenijo pred okupatorjem z rdečo zvezdo. Žal jim ni uspelo, in prevladala je pročefurska, Antinarodna drhal. Pijanci, hlapci, kriminalci, cefurji, egoisti, hinavci, brezdelneži, poturice. Pac karakter balkanskih polciviliziranih, ljudi, ki tako dobro sovpada z vrednotami, ki so jih prakticirali nas majhnimi slovenskimi punčkami.

    • Dark Lord

     Domobranci so sodelovali z okupatorjem, pizdun skrivaški domobranski. Mrš!

   • MEFISTO

    Angloameričani in na žalost tudi Rusi.

    Partizani so se do zadnje ure skrivali v hosti.

    • MladiLiberalec

     Angloamericani niso prisli v Ljubljano, Celje, Novo mesto haloo. Niti Rusi razen v Mursko Soboto.

     • Okrs Bokers Flokers

      Nemci so sami odšli. Kaj ti misliš, da so odšli zaradi partizanskih ofenziv in boja? Ja kok si pa ti star? Si ne nasmejal….

     • MladiLiberalec

      Ja umikal so se med drugim tudi zaradi pritiska partizanov in JA.

     • sprehajalec

      Ne, celotna fronta se je umikala zaradi pritiska Rdeče Armade, Von Löhrova armadna skupina E pa se je selila v Rajh. Partizani so se odkritega boja izogibali, so le sledili Nemcem.

     • MladiLiberalec

      Tudi jugoslovanske sile so na njih pritiskale.

     • sprehajalec

      Sledile so jim. Niso imele ne tehnike ne znanja spopasti se frontalno z Nemško vojsko. lekcija iz sremske fronte je bila dovolj boleča.

     • MladiLiberalec

      Kaj pa prodor skozi Dalmacijo?

     • Okrs Bokers Flokers

      Seenkrat. Partizani so šele 3 dni po tistem, ko so nemxi že odšli, prišli v Lublano. Kdo ti govori te pravljice?

     • Jovo Jamnica

      No, jaz pa sem slišal pripovedovat, da so tisti rdečearmejci bili tudi Ukrajinci, Čečeni, Gruzijci… pa kakšen iz Sibirije tudi. Slednji so se lotili mušnic z jajčki, ki so jih našli v našem gozdu. Vajeni so bili, da so one sibirske mušnice užitne, naše pač ne. Kaj so potem napisali na njih nagrobnike, mi ni znano.

     • MladiLiberalec

      Ja sej Sovjeti ja ne Rusi ok.

     • sprehajalec

      Tudi v Oslo in v Koebenhaven niso prišli. Še sedaj ti mesti ječita pod nemškim škornjem.

     • MladiLiberalec

      Si siguren? Po mojem so prišli.

    • Dark Lord

     Govedo žalostno.

   • Okrs Bokers Flokers

    Partizane je nekdo sel iskat 3 dni po odhodu nemcev. Potem pa so vsi pijani na konjih prikobacali strahopoetno v lublano. Po 3 dneh, ko so svabi ze odsli.

   • Levicar nikoli!

    Tvoji komunajzarji je sigurno niso! Kvecjemu so si jo tvoji pizduni podjarmili!

    • Dark Lord

     Odjebi, pička zafukana domobranska. Odtrgal ti bom jajca in in jih porinil v očesni duplini, da boš imel kučeva jajca namesto zrkel, gnoj usran.

   • sprehajalec

    Nihče je ni osvobodil. Bila je okupirana s strani Hercegovcev in JA, s pomočjo domačih kolaborantov. To stanje je trajalo do leta 1991.

    • Okrs Bokers Flokers

     Ne pozabi domačih izdajalcev. Nasledniki teh so recimo g. Milan kkurcan, stranka sd, inostala leva gamad.

    • Dark Lord

     Idiot.

  • Goran Hvala

   Eni so neki poskusal…drugi pa se prodali…po vojni bi lahko vsi mirno odsli v svoje pravljicne drzave..pa ocitno niso hotel..oziroma bolje receno jih v pravljicnih drzavah noben ni hotel…povojne poboje noben ne zanika…se mi pa zdi veeno bolj kako je mozno ob takih pobojih da jih se tolk cvili..ocitno ni blo tolk kakor nekateri predstavljajo…nebi mel kdo lajat ce bi blo tako…in ocitno so se dogajal povojni poboji sam v slo…vsi drugi so po vojni zaziveli v miru in si segli v roke..baje…sicer te bukve se nisem uspel prebrat vendar ocitno je tako..seveda so v slo pobili 6% ljudi..ce pa je cela slovenija ena vas naprom drugim drzavam…ce od dveh oseb ubijes enga bodo nekateri trdil da sm ustrelu enga, ta pametni mi bodo rekl da sm jih pa 50% pobil…sicer prav imata obadva..se pa ve kdo napihuje zadevo..;-)

   • komar marko

    neboš verjel. Ste CVILILI in boste ponovno cvilili!

    • Goran Hvala

     Pa kdo to ste??..sej sm slovenc…neki fantazirate o komunjarah in kak so pocel ti pa potem isto…slovenc slovencu…as kej bols ?

   • Okrs Bokers Flokers

    Ja poglej, recimo srbjanci. To sploh industrijske revolucije imeli niso. Kar direktno iz turškega pašaluka v socijalitem. Temu narodu še danes manjka celo zgodovinsko obdobje, s katwrim bi jih smatrali kot kredibilne, kot cel narod, ali kot posameznike. Ti pa zeeeelo dobro veš, kakšni so ti posamezniki, in kakšen je to narod. Tako pač je, oni nam ceste pometajo in ne mi njim. Fakt.

    • Goran Hvala

     Ja no sej…fakt je ta da slovenc jih pac nebo…bo pa tulil cez tistega ki jih…

     • Okrs Bokers Flokers

      Ne. Ni res. Oni dvigajo glavo, zato jih je treba opozorit, kam spadajo.

     • Goran Hvala

      Nism vedu da so to tvoji suznji…lepo razmisljanje…in zakaj mislis da dvigujejo glave potem?..

 • Okrs Bokers Flokers

  Važno je, da ta gamad zločinska počasi izgublja bitko… Tako v moralnem, kot naravnem smislu, ko jih že matilda kliče k sebi. Ta drhal ne sme obstat nikoli več!

  • Dark Lord

   Mladi bomo ohranili spomin na partizanske junake in nikoli dovolili, da vaša laž postane kaj več kot usrana domobranska zapečkarska zgodbica.

   • komar marko

    Odgovori na tzgornji moj post, ker vemo da si PRAVLJIČAR in lažnjivec! Daj poskusi!

   • sprehajalec

    Kje pa ga boš hranil ta spomin, za šankom?

    • komar marko

     pod posteljo. Skrivanja so navajeni!

     • barbara rov

      Ja, tunnek aka Dark Lord se skriva za vsaj stotimi nicki. Povsem nepotrebno. Razen, če ima kak cilj, ki ga mi ne poznamo. No tunnek, zakaj imaš sto nickov? Kateri je tfoj cilj? Skrivaš ze zagotovo. Delaš pa junaka. Le na kaj me to že spominja?

     • komar marko

      Ja njegov cilj je KOza JULIKA. Samo je v VARNEM hlevu, kjer si je že opomogla!

   • Okrs Bokers Flokers

    Kolko greva stavit, da sem jaz precej mlajši od tebe? In ne, meni hvala bogu morilci in zločinci ne bodo več lagali. Kar očitno za tvojo oprano glavo nikoli ne bo držalo.

    • Dark Lord

     OK. Kaj pa staviva?
     Stave so resna zadeva, pička mala. OK? Povej kaj staviva.

   • Levicar nikoli!

    Pred mojimi ocmi bos pel Naprej zastava slave! In to tolikokrat, kot ti bom ukazal in tako naglas kot bom zahteval! Dobr si zapomni, kar sem ti zdajle rekel!

    • Dark Lord

     Lej, govedo kolaboracionistično. Povej KJE in KDAJ.
     Samo KJE in KDAJ. Brez usranih gluposti. OK? Imaš jajca, pizda zafukana?

 • komar marko

  žal mi nobeden rdečko ne zna pojasniti, kako to, da ko so 27 aprila ustanovili OF so na 1 maja dan skupaj praznovali in se ljubili v TRBOVLJAH! Vem da so se razvili iz hlapcev, samo kljub temu, če mu trikrat poveš bo dijel!

 • baldeagle

  Vsi totalitarni režimi, so se dokopali oblasti na nedemokratičen in nasilen način, preko človeških trupel.
  In nobeden od teh režimov ni in tudi ne bo predal oblasti na miren in civiliziran način.
  Torej, če se hoče ljudstvo, ki je terorizirano s strani totalitarnih režimov, tega zla osvoboditi, je na žalost potrebna sila. Drugače tu ne gre.
  In take vrste silo, ki ima za posledico svobodno ljudstvo, ki samo odloča o svoji usodi, vedno in vsepovsod zagovarjam in sem vedno pripravljen na spopad z silami komunistične kontinuitete, ki hočejo to državo dokončno uničiti in vzpostavit zopet sistem totalitarnega enoumja.

  • komar marko

   in zakaj je svobodno ljudstvo na KOTNIKOVI gledalo PRIVATNO oboroženo milico pod poveljstvom Palčka Smuka?

   • baldeagle

    Zato, ker trenutno še ni dovolj kritične mase, ki bi rezultirala na bolj konkretna dejanja v boju zoper zle komunistične sile.

 • baldeagle

  Če ne bi bilo partijskega nasilja, tudi nikoli ne bi bilo domobrancev! Te je namreč načrtno sproducirala partija sama s ciljnim nasiljem proti ljudem.
  In samo v razmislek: kakšna je bila “cena za osvoboditev” drugih evropskih držav, kjer ni bilo partijskega zverinstva? A to, da so ostale demokratične države, kjer tudi delavec lahko spodobno, dobro živi? Razmišljajte vsaj minimalno z lastno glavo in ne sprejemat vse, kar vam prezentirajo komunistični lažnivci. Zakaj je npr. Avstrija toliko uspešnejša od Slovenije? Zakaj so plače v Avstriji toliko višje od slovenskih? Zakaj so povprečne pokojnine v Avstriji 1800€ v Sloveniji pa več kot za polovico manjše? Ste se uspeli kdaj vprašati kaj takega? Iščite odgovore na take stvari, mogoče vam bo nekega dne celo kapnilo v tiste opranoglave betice, zakaj je temu tako in kje tiči vzrok za take razlike?

  • MladiLiberalec

   Avstrija sploh ne bi obstajala ce ne bi bilo odpora do nacizma. Vecinoma s strani koroskih slovenskih partizanov. Zavezniki ji ne bi dovolili obnovitve ze tako so jo razkosali 45-55.

   • baldeagle

    Takega umotvora pa že dolgo nisem uspel nikjer zaslediti. Vem, da je bila indoktrinacija sistematična in je na ljudeh pustila katastrofalne posledice. Nisem pa pričakoval, da so te posledice na nekaterih še mnogo hujše, kot sem mislil. Fant, s take vrste miselnostjo, ne boš uspešen v nobeni demokratični državi, če boš kdaj iskal srečo izven te rdeče greznice, nasprotno, vsa vrata ti bodo zaprta. Zamisli se malo nad sabo in svojo hlapčevsko držo do režima, ki ti tako strahovito pere glavo s svojim lažmi.

    • MladiLiberalec

     Zavezniki so stali na stališču da narodi ki ne nudijo odpora tudi države ne zaslužijo. Avstrijci so se po vojni sklicevali na odporniško gibanje proti nacizmu vendar je večina tega odpora bila s strani koroških Slovencev.

     • Okrs Bokers Flokers

      Zakaj torej Avstrija ni naša?

     • MladiLiberalec

      Ker smo jim preveč pomagal zgleda.

     • sprehajalec

      Zato je Danci še danes nimajo.

      Kraljevina Jugoslavija je bila že v protihitlerjevi koaliciji od Aprila 1941. Komunistični odpor je bila državljanska vojna večinoma s četniki za prevzem oblasti. Ustaše so tudi v glavnem pustili pri miru.

     • MladiLiberalec

      Danci so imeli svoj odpor. Avstrijcem je to kar pravim delalo kar hudo sive lase. Koroški partizani so jih pomagali ven vlečt.

     • sprehajalec

      ma ja, kakšni koroški partizani. Vzemi si v roke knjgo spominov angleškega kapetana SOE ki je s padalom skočil na koroško, da bi zanetil odpor. zaradi simbolike, prvi odpor na predvojnem ozemlju raicha. Pa je kasneje razočaran šel na jug, k Hrvaškim partizanom, ki so kot je zapisal “bolj vojaški”.

     • MladiLiberalec

      V Avstriji so bili ti najbolj aktivni. Koroški partizani namreč. Je več knjig na to temo.

     • MladiLiberalec

      Pa ravno to da so pridobili komunisti Srbe v Bosni in na Hrvaškem na svojo stran z aktivnim bojem zoper ustaše in okupatorje je bila ena izmed stvari ki je morda najbolj prevesila tehtnico v prid partizanom vs četnike.

   • sprehajalec

    Nezadostno sedi. tako malo znanja, pa tako veliko pisarjenja.

    Zavezniki so obnovili Europo v starih mejah povsod, razen v primeru nemčije. Kjer so si vzeli, kar je kdo hotel. Tudi Avstrija bi bila obnovljena, tisto o koroških partizanih je mit.

 • baldeagle

  Ustanovitev PIF ni nikakršen “začetek organiziranega upora”, ampak proslavljanje nacistično-komunistične naveze, ki je v dveh letih pohopsala Evropo. Če bi takrat naši partijci organizirali odpor proti nacizmu, bi jih striček Stalin takoj likvidiral, kot je malo prej Trockega v daljni Mehiki. V komunističnem občestvu nikoli ni bilo možno razmišljati s svojo glavo, kazen za tak prekršek je bila gotova smrt. O odporu so lahko sanjali šele potem, ko ga je zaukazal Stalin, to je, po 22. juniju 1941. V ta namen je bilo treba popolnoma spremeniti zastavo, ampak partijskim vernikom to nikoli ni bilo težko, pa če je šlo za še tako vrtoglave obrate!

  Upor proti Nemcem in domobrancem leta 1941? Takrat ni bilo prav nobenih “domobrancev”, v nobeni obliki. Vaške straže so nastale šele poleti 1942, po skoraj enoletnem nemotenem partijskem nasilju in pobijanju nič krivih ljudi, domobranci pa so nastali šele konec leta 1943.

  O zgodovini nekateri nimate pojma, svoja stališča pa utemeljujete na totalnem neznanju – kot pravi idioti.

  • MladiLiberalec

   American eagle PIF ni bila isto kor OF. Program OF je bil po usklajevanjih med skupinami napisan jeseni 1941 in imperializma sploh ne omenja. Tudi je bilo dosti vec skupin v OF kot v PIF.

   • baldeagle

    Ne trobi neumnosti! OF je bila ustanovljena z namenom prevzema oblasti s strani komunistične partije. To se je tudi zgodilo. Partija je po koncu WW2 prevzela oblast s krvavo revolucijo, mimo volilnih skrinjic in preko trupel nedolžnih ljudi za dolga desetletja zasužnjila lasten narod, katerim je vladala z represijo in terorjem ,da se je lahko tako dolgo obdržala na oblasti. Ljudem so bile v času partijske vladavine kršene vse človekove pravice in temeljne svoboščine.
    To je edina prava resnica o takratnem dogajanju vse ostalo je navadna in debela laž ,ki jo še danes trosijo naokoli partijski lažnivci, neuka in opranoglava raja pa kupuje njihove poceni in zlagane pravljice.

  • Hribouc

   Dober si Eagle!
   Bi pa dodal, da bodo nepismenjaki bolje skladali stvari skupaj:
   1.
   V enem letu, od 22.Junija 1941, do Julija 1942 je partizanska banda pobila, zaklala, v jame zmetala, vedno ob silovitem nečloveškem mučenju do 1800 nedolžnih, celih družin otrok in neverjetno število deklet in žena. Vedno povejte mlademu rodu, da so bili enaki ali hujši džihadistom v mučenju, dekleta in žene so bile po nepisanem pravilu posiljevane cele dneve in celo tedne, ko so se naveličali so jih potolkli, žive zmetali v jame, niti ne ubili takoj, skratka sadistično in krvoločno mučili do zadnjega!
   2.
   Ta enoletni masaker boljševiških tolp partizanov , o vojski so komaj zametki je rodil Vaške stražarje,
   To so bili neofenzivni policaji s francosko puško na en patron! Varovali so vasi, domove in družine in niso napadali partizanov , saj jim Lahi za to niso dali nikoli dovoljenja!

   3.
   Ob kapitulaciji Lahov Sept.1943 pride do masakra nad Vaškimi stražami Notranjske in Dolenjske.
   Partizani to izvedejo s pomočjo fašističnih Italijanov- ki za nagrado z orožjem odidejo nekaznovani domov!
   Sprava Vaški stražarji ponudijo partizanom skupni boj proti Švabom-zavrnjeno.
   Ujetih 1100 Vaških stražarjev-Tabelih , 700pokoljejo in postrelijo, ćeprav so bili na boljševiškem procesu spoznani za nedolžne, samo 16 je obsojenih-farsično, seveda!

   PREŽIVELI VAŠKI STRAŽARJI USTANOVIJO DOMOBRANSTVO IN NEUSMILJENI TOTALNI BOJ
   Z PARTIZANI SE RAZPLAMTI ČEZ DEŽELO 1944-45.
   Če kdo ve kdaj, kje Partizani namahajo Domobrance v boju, naj se javi.

   • centurion

    ++++++++++++++++++++++++!!!!

   • slosin

    Svojo hrabrost so pokazali po 9. maju, ko so dobili v roke neoborožene domobrance. Med vojno so jim pa vedno kazali podplate…

 • MEFISTO

  Program OF je načrtoval tudi likvidacijo 40.000 Slovencev v prvih dneh nemške kapitulacije.

  Program je bil izpolnjen.

  • Okrs Bokers Flokers

   Da. Eni tega seveda ne vedo, ker jih to niso ucili.

   • luckyss

    In zakaj niso dosegli plana .?

    • Levicar nikoli!

     Niso, ker so ga partizanski prasci presegli.

     • luckyss

      Glede na ta portal so bili zelo površni..

     • centurion

      Kažeš svojo poniglavost in steklino.
      In sramotiš pasjo družino.
      Hijena.

     • luckyss

      Zanimivo..
      Vsi v vašem leglu delujete enotno, skoraj sinhrono..
      Ko zmanjka običajnih plehkih argumentov, se počutite ogroženo in začnete z osebnimi žalitvami..

 • if

  V času 26. na 27. april, čas ustanovtve PIF, -19 mesecev, +2,5 meseca, so bili pobudniki KPS nacistični kolaboranti! Veleizdajalci slovenskega naroda, 6. aprila 1941 del naveze z nacifašisti, ki so titega dne napadli Kraljevino Jugoslavijo.
  13. maj 1941, Tito Moskvi: “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni.”

 • luckyss

  No, ja….
  Pa dajmo še enkrat od začetka..
  Hitlerjevi zapriseženci ste skupaj z njim izgubili vojno…Bili ste kolaboranti z okupatorjem za kar ni nobenega opravičila, saj se to povsod šteje za izdajo domovine in običajno sledi tudi najvišja možna kazen..
  Kolaboranti s Hitlerjem so do napada Nemčije na Sovjetsko zvezo bili tudi komunisti…
  No, ob koncu vojne so partizani bili v sklopu zaveznikov, ki so premagali navezo osi in njihovih kolaborantov…..
  In tedaj so si zmagovalci kot običajno vzeli pravico “počistiti” teren…
  Če bi zmagal Hitler bi slej kot prej počistil tudi kolaborante…sploh tiste slovanskega porekla, ki so itak bili predvideni za ogrevanje..
  To je to in tisti preživeli bi bili lahko hvaležni, da vas udba ni še več pobila ali da ni zmagal Hitler, ki ne bi pustil nobenega, da bi tukaj tipkal, kaj šele v slovenščini..

  In sedaj so nam bolj važne te razprtije kot trenutno alarmantno stanje, ko so nam vse pokradli in nam vsiljujejo tiste pred katerimi so naši pra-pra-dedje kurili kresove…
  Kdo je tu nor in kdo ovca..malo razmislite sami..ne čakajte na maj (twit).;))

  • centurion

   Ko smo leta 1991 zmagali domoljubi, bi morali po tvojem sodeč počistiti vse, ki ste
   vsaj malo smrdeli na komuniste, balkance, yugofile.
   Tako je razumeti tebe.
   Verjetno imaš tokrat prav….
   Pač naslednjič. Čimprej.

   • Okrs Bokers Flokers

    Zaradi tega, ker te drhali nismo počistili takrat, imamo spet težave…. Socijalnega čefurskega legla je vedno več in prav tako teh vrednot je vedno več.

   • Okrs Bokers Flokers

    Očitno bi morali res.

   • luckyss

    Sram me je, toda takrat sem tudi sam spadal med tiste domoljube….
    Nisem pa vedel, da bomo počistili z vsem državnim kapitalom, torej, da bomo prodali vse kar je vredno in se poleg tega še zadolžili tako, da nam sedaj manjka več kot milijardo letno samo za obresti dolgov..
    V času “gnile Jugoslavije” praktično ni bilo brezposelnosti, zdravstvo je bilo na nivoju in brezplačno, prav tako šolstvo…
    Ni bilo deložacij, revnih zaposlenih in lačnih otrok…
    Ne bi se nam po državi šetali skrajni muslimani in zahtevali stanovanje z 52 inčnim televizorjem…

    • centurion

     Lahko da je prvi stavek resničen.
     Je pa tudi nadaljevanje tvojega teksta jasen dokaz, da nisi
     ničesar razumel.
     Take imamo….

     • luckyss

      Glej, današnje stanje razume vsak, ki mora mesec preživeti z manj kot 400 evrov na mesec..
      Ja, take mamo..

     • centurion

      Čas gnile Jugoslavije mislim.
      Iz te iste so se izpeljali murgl-kadri, ki nas peljejo
      od volitev do volitev iz zmage v zmago do končnega propada.

     • luckyss

      Pusti končno plašnice..ni važno ali te striže Kučan ali Janša, končno sta enakega porekla..važno je da si ti vedno naspidirana ovca, tako, da sploh ne opaziš, da te striže vsak ki ima pet minut časa..

     • baldeagle

      To velja predvsem zate in tebi podobne opranoglave ovce, ki nimate lastne pameti, katera bi vam omogočila spoznavanje resnice, kakršna se je v resnici zgodila. Raje hlapčevsko kupujete vse laži, ki vam jih prezentirajo partijski lažnivci.
      Toliko mentalnih pohabljencev, kot jih živi v Sloveniji, nisem videl nikjer na svetu, pa sem prepotoval velik del le tega.

     • luckyss

      Velja za oba ….centurion in baldeagle..
      Ne morem odgovarjati na neke floskule…

     • centurion

      Ma floskula si ti.
      Še enkrat preberi svoje nebuloze.

     • centurion

      Mene in moje bližnje strižejo Kučanovi krogi. Si pa bodo
      perj ali slej škarje polomili, kot leta 1991….
      Mimogrede, kdo je penzionistom v 4 letih (2004-2008) povišal
      penzije za 20%??
      Socialistične vlade od 2008-2017 pa za skoraj dva(2)%…
      Kdo uspešno striže npr upokojence?
      Sicer pa nisem v njihovi kategoriji striženja…..

    • baldeagle

     Da je lahko yuga “živela” toliko časa, kot je in da ste imeli redne zaposlitve, se zahvalite USA, ki so vas izdatno finansirale in kreditirale. Če nebi bilo ameriških $, bi yuga crknila kot star pes že veliko prej, kot je. Ves standard, ki ste ga takrat imeli, so vam ga omogočile USA, po katerih danes opranoglavi idioti s takim veseljem pljuvate. Prihodki v yugi so bili vedno veliko manjši od odhodkov. Torej je imela yuga ves čas svojega obstoja proračunski deficit in to ogromen. To pa zato ,ker je bila produktivnost izjemno nizka v primerjavi z produktivnostjo v zahodnih državah. Po domače povedano, v yugi ste se večinoma pasli sami lenuhi. Razliko proračunskega deficita so pokrivale USA.

     • centurion

      15let reparacije
      15let donacije in finančna in blagovna pomoč USA
      15let krediti.
      Skupaj 45let.
      1945+45=1990. Stvaritev, ohranjanje statusa QUO in propad.

     • Jovo Jamnica

      Vzemi si 4 minute časa in pokomentiraj film, ki sem ga linkal.

      https://www.youtube.com/watch?v=7fV39vSCZUQ

     • baldeagle

      Bom pogledal zvečer, ker nimam več veliko časa. Ženo peljem malo ven na zabavo in večerjo.
      Se beremo v bolj poznih večernih urah.

     • centurion

      Dober tek in na zdravje obema.

     • baldeagle

      Hvala, se beremo kasneje v večernih urah.

     • luckyss

      Bodi končno realen in privošči zabavo obema..
      Žena naj gre sama na žur, ti pa ostani tukaj in jamraj…

     • baldeagle

      No, sem vseeno začel malo gledat in takoj ugotovil, kam pes taco moli.
      Zopet je začela v tvoji glavi prevladovati indoktrinacija in mi hočeš s takimi posnetki na nek način dopovedati, kako so tuji državniki častili diktatorja broza.
      Jovo, meni je povsem jasno s kakim namenom in interesi so to počeli. Zato te vljudno prosim, da mi ne repliciraš več s takimi posnetki, ker je to bolj za naivno in opranoglavo rajo.
      Broz je bil eden najhujših zločincev in morilcev vseh časov in ti posnetki ne morejo omiliti ali kakorkoli opravičiti njegova zločinska dejanja. Če pa ti tega diktatorja častiš, si pa zabredel v globoke osebnostne težave in motnje.
      Lp

     • Jovo Jamnica

      Ti posnetki so se vrteli v vsaki vasi takratne Jugoslavije, ki je premogla vsaj kino barako. Kako so to preprosti ljudje razumeli??? Če si posnetek že preje videl, se ti opravičujem.

     • Hribouc

      Zelo resnična zgodba zapufane, nesposobne vukojebine SFRJ!

      Zadnjič pa poslušam jokave zgodbe nekdanjega pilota Miga-21, kako “da so čuvali Jugoslavijo pred Italijanskimi, NATO torej, Starfighterji F-104”, da crkneš.
      Za njih , apartčike, maziljence Partije so to svete stvari. BEDA.

     • Okrs Bokers Flokers

      Ja lej, morš razumet srbski karakter. Cel lajf pase ovce, nima nič, nepisnen lopov, lažnivec, polciviliziran človek. Pol pa daš takemu luksuz, da mu voda iz pipe priteče. Pa dobiš majmuna, ki bi ubijal za vsaj malo civilizacihe.

  • baldeagle

   Hitlerjevi zapriseženci ste skupaj z njim izgubili vojno…Bili ste kolaboranti z okupatorjem za kar ni nobenega opravičila, saj se to povsod šteje za izdajo domovine in običajno sledi tudi najvišja možna kazen..

   Žal mi je, da nasedaš. Leta 1943 vaški stražarji niso imeli kam iti, izpostavljeni so ostali partijskemu pobijanju. Vprašanje, zakaj niso odšli na zahod k Churchillu, je samo slaba šala. A naj bi pri partiji zaprosili za potni list? Ko bi partiji bil primarni interes borba z okupatorjem (naciji), bi večino vaških stražarjev lahko sprejeli, saj niso počenjali kakšnih zločinov, bili so obrambnega značaja, neofenzivni. A to je bilo v partijskih prioritetah na koncu, poleg tega bi morala partija najprej obsoditi samo sebe, da so vaški stražarji sploh nastali. Brez nje jih gotovo ne bi bilo.

   Tako je bilo za te ljudi prav vseeno, ali izgublja vojno Hitler, ali kdo drug – oni so bili ogroženi od partizanov oziroma partije veliko bolj kot od oddaljenega Hitlerja. To se namreč ni dogajalo v Berlinu, ampak po dolenjskih in gorenjskih hribovskih vaseh, ki jih je ogrožalo partizansko-partijsko nasilje, saj so okupatorji prišli tja le zelo redko, ob ofenzivah, ali pa nikoli! Kaj hočem povedati? Da je za ogroženega najhujši najbližji sovražnik, takrat ni čas za ukvarjanje s svetovno politiko. Se strinjaš? Ali meniš, da bi se vseeno morali pustiti pobiti?

  • sprehajalec

   In tedaj so si zmagovalci kot običajno vzeli pravico “počistiti” teren…

   Samo v Sloveniji in na Hrvaškem. Nikjer drugje. Ni ne običajno in ni ne pravica.

  • Levicar nikoli!

   Zabit si ko kurac, a ti je to jasno?!?

   • luckyss

    Ni dileme kdo od naju je bolj zabit ob tako inteligentnem odzivu ;)

    • sprehajalec

     Poste imaš res pod nivojem,. Enega zgodovinskega dejstva ne vsebujejo. Neko nabijanje za šankom, v domu upokojencev.

     včasih so takšnim kot ti rekli Šankbrigadisti, ko so začeli opletati proti poznemu večeru, pa razbijati kozarce. Pa kakšen je tudi pištolo ven potegnil.

     • luckyss

      Hja, priznam…me je kar potegnil ta nivo na tej nori tv ….je pa lažje komunicirati, če te lahko pošljem v PM…brez da bi se sekiral za etiko ali etiketo..
      Ja, priznam…sem se precej udomačil na tem portalu…morda bom celo začel hoditi k spovedi ?;))

     • sprehajalec

      Si končno zadihal svoboden zrak na NoviTv? Tako to izgleda, te čisto razumem po 70 letih nabijanja laži in nesvobode.

      Kot pes revež, ki ga prvič v življenju spustijo iz ketne. Se tudi ubožec ne zna čisto dobro obnašati.

     • luckyss

      Ja, upam, da mi boš razložil pravila…ali bo treba počakati na “čivk” ?!

     • sprehajalec

      Prvo pravilo je, komuniciraj spoštljivo, saj nova ni nek Dom španskih borcev.

      Potem bo pa samo od sebe naprej prišlo. Tudi kaj se ti bo razjasnilo.

     • luckyss

      Malo poglej nivo tukajšnjih člankov..to je res sramota, kot da bivši komunisti dajo pisat članke svojim polpismenim osnovnošolcem..

     • sprehajalec

      nekateri po drugi strani pravzaprav vsaj 120.000 v Sloveniji, pa iz partije nikoli niso izstopili.

     • luckyss

      Jaz osebno tudi ne bi izstopil, če bi se kdaj včlanil…
      Že v zelo rosnih letih veš kako si usmerjen….npr. pacifistično, humano ali si bolj mahnjen na keš in vpliv…
      Preprosto se ne moreš vmes zamenjati…to je podobno kot bi pri 23 tih igotovil, da bi bil raje ženska…pol si pa živčen ;))

     • MladiLiberalec

      Ej no pri kokih letih si ugotovu da si dreamer? :D

     • luckyss

      Pri 16 tih sem pogruntal, da moram podreti vse kar se
      šteje pod “dobro bejbo…
      Pri 35 tih sem ugotovil, da je to nemogoče…
      Pri 45 tih sem pregledal “črne bukve” in ugotovil, da sem teoretično na vsakem takšnem portalulahko oče vsaj enemu ali dvema komentatorjema…)velja samo za tiste od Mozirja preko Vranskega, Žalca, Celja, do Laškega)..
      Torej ne se zajebavat z “neznancem” še posebej če ti je mama pred kakšnimi 25 leti dobro izgledala..;))
      Sprejmite to kot slabo šalo…
      In mogoče v podzavesti v premislek…ovčke moje ;)

     • MladiLiberalec

      LOL Zdej že ti kandidiraš za mojga fotra skupi z Bald Eaglom. Se bom še dobr počutu ko oče mi je sicer zgodi umrl.

     • luckyss

      Brez zamere in sožalje…verjetno je kar hudo izgubiti očeta v rosnih letih..Moj oče leze proti 90, pa kaže da me bo celo preživel:..(sam živim precej nezdravo;)
      Sicer pa ta moj komentar ni bil mišljen do nikogar osebno..
      Zgolj hipotetično…svet je majhen ;)

     • MladiLiberalec

      ok. np

     • Okrs Bokers Flokers

      Potem pa realnost. Proletarac za tekoci trak, 600 evrov colnge pa sami balkanci za sodelavce.da o njihovih škrbastih grdih babah sploh ne govorim. Pa se kar nisi dojel, kako so te prevarali ravno tisti, ki jih čislaš? Oprosti, boš moral sam dojet, kakšen bebec si bil takrat, in si še sedaj,ko to še vedno zagovarjaš. Dvojna osebnost?

     • luckyss

      No, meni ni treba več delati za tekočim trakom, sem pa to v bivši Jugoslaviji počel več kot tri leta..In ni mi bilo tako težko..in mirno sem sprejel, da ima moj direktor trikrat večjo plačo kot jaz…sedaj so razmerja drugačna ;))

    • Okrs Bokers Flokers

     Luckyys, zakaj potvarjaš, no? Pa lej, ce si iz rdeče familije, se boš pac moral s tem sprijaznit. Tudi moji so žal bili, pa je težko vem…. Jaz si vsaj priznam…

     • luckyss

      No si se vsaj nehote izdal.. “Tudi moji so žal bili” pove vse pa ni treba biti ravno Freud..

     • Okrs Bokers Flokers

      Ja kaj, tebe ni sram, da so ti v familiji sodelovali s prosrbskimi elemnti in bili del ideologije, ki je med drugim zaradi prevare in narodnega izdajstva pobijal Slovence, najine sonarodnjake med njimi tudi majhne otroke? Tebe ni sram? O fak, sramota….

     • luckyss

      Uff…ti pa si rekorder…kaj vse si kar tako “na pamet” obesil moji familiji….
      V bistvu ne bi verjel, če ne bi videl “črno na belem”…
      Bravo, vedno znova me presenečate ;)

     • Okrs Bokers Flokers

      Lepo sem ti napsal, SODELOVAL pri ideologiji. Vidiš,, taki so bili tardeči, govoriš nnekaj, on pa misli tisto, kar njemu paše. Pol so bili pa jezni pa otroke ob drevesa treskali. Ne bit debil, a prou? Sicer pa glede na to, kako se jih trudiš poveličevat, mogoče za tvojo familijo niti ne trdim napak, ane? Ne vem no, mene je sram, da so bli moji rdeči, ti si pa ponosen na njih? A veš, glede freuda….. Da se ne bova slučajno narobe razumela..

     • luckyss

      Bom takole na pamet, pa se ne bom veliko zmotil …1, 85 promila, torej osem “pirov” v zadnjih štirih urah…Priznaj, da sem blizu ;)

     • Okrs Bokers Flokers

      A, pol je pa razumljivo. Strezni se. Najslabse je pa pijan debatirat oo politiki, pol pa svoji svoje koljejo. Tsktsk

     • luckyss

      No, saj sem vedel, da se bo obrnilo proti meni..;)
      Brez skrbi, ko imamo “Fešto” je ta bolj poredko, ampak takrat sigurno ne bi našel tipkovnice…tako, da ne skrbi…

     • Okrs Bokers Flokers

      Očeta mojega starega očeta so do smrti pretepli domobranci v kranju, ker so izvohali, da imajo ofarji sestanek, in so ga pričakali, ampak kot civilisti. Žal je umrl od batin. Brata mojega starega očeta so pa počedli kar partizani, kjer je vkokrškem odredu služil kot prostovoljec, ker ga je začel preganjati gestapo.

     • luckyss

      Sožalje…in kakšno vezo ima to bilo s čim na tem portalu…?!
      Razen s tem da so pač domobranci nekoga brezveze ubili …kar takrat ni bilo nič posebnega..

     • Okrs Bokers Flokers

      Hotel si mi podtakniti, da lažem, ker sem trdil, da me je sram, da so bili med izdajalci in morilci mojega naroda in si me nekaj po freudovsko ocenil….

     • luckyss

      Nič nisem ocenjeval, kvečjemu bi Freud iz tega naredil
      ojdipov kompleks…domobranci so bili mama ti pa sin…teoretično po Freudu mislim..

    • Levicar nikoli!

     Ne, res je! Ni dileme! To si ti!

  • Okrs Bokers Flokers

   Tvoj zadnji odstavek, komentiram, ostalo so neke fdv cerkvene opranomožganske bedastoče. Ravno zato moramo govorit o njih, ker kot vidis sam, sprašuješ se kaj je narobe, ne dojameš pa, da ravno zaradi tistih največjih barab in izdajalcev, ki jim za narod ni mar. Povedano po domače bravo mudel, upan, da dojameš, kakšen bedak si. In ravno zato ker vas je takih še vedno največ, nam bodo še tisto pokradli, kar je ostalo. In taki ste ravno glavni vzrik vse bede, inravno zradi takihse mora naš glas slušat, da boste spregledali. Zarafi vas to govorimo, ker ste opraniv glavo. In še bomo govorili, več in več.

   • luckyss

    Če imaš pismenega najstnika v družini naj ti to prevede v berljivo zadevo..

    • Okrs Bokers Flokers

     Star sem 29 let. Pišem na telefonu. Imam pa najstnika v naročju ja. Saj se da prebrat, nic bat. Malce se potrudi, ne samo jamrat, kako je tezko. Fdv ti ni nic dobrga prnesu no. Potrudi se za kaj v lajfu, ne samo jamrat, socijalistična misrlnost te bo na dolgi rok ugonobila.

     • luckyss

      Brez zamere, najstnik v naročju je že malce negativno kar se tiče njegove samostojnosti…
      Sam sem v teh letih hlepel po naročju brhke sošolke…
      In nič ni težko, če nisi obremenjen politično..in ti je edino vodilo humanost..

     • Okrs Bokers Flokers

      9 let stara puncka. Torej ne najstnik, ampak otrok? Bo ok?

     • luckyss

      Ja to še gre..se opravičujem…resno..

  • Hribouc

   Radikalni trotast enosmerni zamejenec.
   “Naša skurbana lajna “PRESS.

   • luckyss

    Ja, vem..
    Ko ni argumentov obstajajo le še žalitve…
    Torej imam prav..

 • MEFISTO

  Vprašanje: Od kdaj spadajo ubijanje ‘razrednih sovražnikov’, tudi celih družin, požigi celih vasi in podobno v ‘boj za svobodo’?

  Odgovor: Od leta 1917.

  • Okrs Bokers Flokers

   Odkar smo fasali srbske polopice. To so njihove in turške vrednote. Srb je majmun.

   • Jovo Jamnica

    Srbi nikoli niso stegovali tac po Slovenskih deželah. Velika Srbija, za katero se je potegovala podtalna organizacija Črna roka, je bila mišljena do južne meje Habsburške monarhije, pred letom 1867.

    • Olga

     Smo pa zaradi Srbov izgubili dele slovenskega ozemlja!
     Tudi danes Srbi v Sloveniji ne delajo v našo korist!

    • Okrs Bokers Flokers

     Haha, si hotel mal nas nasmejat in zbijat šale? Dobra, majkemi!

     • Jovo Jamnica

      Srbom mi Slovenci, nismo nikoli bili neki faktor, saj je bil njihov nasprotnik AO monarhija, pa še to – šele po letu 1903, ko so umorili Aleksandra Obrenovića, kralja Srbije. Aleksander je bil blizu AO monarhiji. To je šlo Britancem in pozneje Madžarom v nos. Tudi atentat na Franca Ferdinanda je organizirala Črna roka. Zakaj. Zato, ker se je zavzemal za troedino monarhijo, ki bi združila pod eno zastavo tudi Srbijo. To pa je bilo v opreki s sanjami o Veliki Srbiji.

    • sprehajalec

     Trpali so po Koroškem, na vozove vojni plen, po hišah. zato je propadel plebiscit, ker so se ljudje raje odločili za neko varnost, kot za pastirskega kralja.

     • Jovo Jamnica

      Generalu Maistru so se kar kolena šibila od sreče, ko so ga podprli njegovi veliki prijatelji Srbi. Tako je bil navdušen nad balkanskimi plemeni, da je svojemu sinu dal ime Hrvoje. Leta 1918 so se nekateri naši domoljubi navduševali nad južnjaškimi imeni in nemalo se jih je preimenovalo.

     • MladiLiberalec

      Ja eden je bil Lav Rupnik ha ha

     • Jovo Jamnica

      Ja. Na te zadeve se pozablja. In to je z leti naletelo na plodna tla. Te zadeve kritično ocenjujemo le rodoljubi, mojega tipa.

     • sprehajalec

      Potem je sledilo hudo razočaranje. Svetozar Pribičević, vodja prečanskih (Austro Ogrskih Srbov) je bil hudo razočaran nad potuhnjenimi navadami in nekulturnostjo Srbskega dvora.

      Sledil je rop s konverzijo kron v dinarje, ki naj bi izenačil štandard v novi državi. Temu se je tako uradno reklo. Za kmetijo vrednosti prej, si dobil vrečo moke, so vedeli povedati stari ljudje.

      na drugi strani pa je dinastija karađorđević s sveže tiskanimi dinarji kupovala posestva po vseh državi, od brda, mežaklje, Bleda in naprej proti jugu. On to v povsem obubožani državi.

     • Jovo Jamnica

      Ja. Ampak za Balkan so nas navdušili nekateri Slovenci. Niso prišli Srbi k nam agitirat, saj našega jezika niso znali, naša raja pa ne njihovega. Da o pravoslavni Cerkvi in “švasanih” črkah sploh ne govorim. Res pomilujem takratne Slovence, da so jih mogli agitatori tako pretentat. Da pa je komu teknila eksotična kulinarika, pa ne dvomim. Tudi srbsko kolo je bila svojevrstna atrakcija. Potem pa je tukaj še “rakija”… :-)

     • Okrs Bokers Flokers

      Ja saj, potem pa sprejmite dejstvo, da so bili izdajalci rdeči, in da nas niso osvobajali, ampak okupirali. Pa roko na srce, srbska kao kultura gre meni na bruhanje.

     • Jovo Jamnica

      Ni čutit. Očitno ti je pri srcu srbska beseda – kao. Pa tudi srbsko pritrdilnico – da, sem ujel v tvojem podajanju misli.

     • MladiLiberalec

      To pa nisem vedu. Je sigurno tko al moram preverjat?

     • sprehajalec

      Kar ti jaz povem, je preverjeno. Ne pišem na pamet.

     • MladiLiberalec

      lol

     • Okrs Bokers Flokers

      Saj pravim, da je ta narod polciviliziran. Ampak to kao javno ne smem govorit. Ko pa garam in plačujem socijalno za te parazite, pač ne morem biti tiho, jbga…

     • Okrs Bokers Flokers

      Maister je bil itak prosrbsko usmerjen.pac izdajalec.

     • Jovo Jamnica

      Ne vem, kaj mi hočeš s tem pojasnit?

     • Okrs Bokers Flokers

      Da je bil izdajalec Slovencev. Samo to.

     • MladiLiberalec

      Sej v kraljevini SHS so Slovenci šli bolje skozi kot koroški Slovenci pod Avstrijo. Itak je pa prevladovala takrat mal naveličanost z Nemci. Ne moreš zamerit po tokih stoletjih nadvlade.

     • Jovo Jamnica

      Za takšne trditve nisem pravi naslov. Jaz sem pristaš Janeza Bleiweisa.

     • Okrs Bokers Flokers

      Opičjega kralja iz opičjega kraljestva.

    • barbara rov

     A si spal 91 leta?

     • Okrs Bokers Flokers

      Očitno tudi danes, l. 2017 se mal miži na eno oko. Lol….

    • Anthon

     Jovice, recimo, da so Turki pred 500 leti premagali Srbe. Tako pravi zgodovinska veda. Ti Turki so sloveli po izrednih apetitih za ženskami, tako da sem danes začel razmišljati, če je še sploh kje kakšen originalen Srb, takšen, kot je bil ob času kapitulacije pred 500 leti. Ali ti kot poznavalcu in fenu te tematike ni malo težko razradjivati to njihovo slavno zgodovino?!

     • Jovo Jamnica

      Meni ne gre za nobeno slavno zgodovino. Gre za dejstva, ki nekaterim pač niso všeč.

  • Okrs Bokers Flokers

   Odlično mefisto

   • Jovo Jamnica

    Mefisto je potomec uskokov. Karkoli izjavi, meni kot rodoljubu, ni merodajno.

    • MladiLiberalec

     What?

     • Jovo Jamnica

      Ja. Celo hvalil se je občasno s tem privilegijem.

     • MladiLiberalec

      Kaj pa to pomen? Uskok?

     • Jovo Jamnica

      Uskoki so tisti srečneži, ki so pred Turki bežali in jim je Avstrijc dal našo zemljo v dar, da so naše kmete kakor varovali pred vdori njihovih sonarodnjakov, odetih v turške cunje. Seveda so vsi preživeli, ker so “Turke” pošiljali v hajko na pravi naslov. Zato je tudi prišlo do kmeckih uporov. Posebne davščine, ki so jih fevdalci naložili na pleča našega kmeta, da so pokrivali stroške uskokom, so izbile sodu dno, saj “Turški” vpadi niso jenjali.

     • MladiLiberalec

      Pol hočeš rečt da ni Slovenec Mefisto ampak Srb? Čudno se sliši. Ampak ok moram zdej šibat ven. Fajn da si delal danes tuki družbo. ;)

     • Jovo Jamnica

      Mogoče tut Hrvat. Vprašaj ga.

    • Okrs Bokers Flokers

     Potem pa kot rodoljub začni že končno razmišljati s svojo glavo, pa boš dojel, kako prav ima mephisto. Ne bit egoidtičen rdeč prdec, ker ravno zaradi takih s takim nivojem dojemanja, so slovenski otroci še živi leteli v jame.

     • Jovo Jamnica

      Ne ti meni z Mefistom, s katerim se občasno dajeva na spletu že od leta 2011.

 • Bozz

  Dragi katoliški domoljubi, ki pravite sebi kristjani.

  Psalm 127
  1 Če GOSPOD ne zida hiše,
  se zaman trudijo z njo njeni graditelji;
  če GOSPOD ne varuje mesta,
  zaman bedi tisti, ki straži.

  Patrick Henry (1736-1799):
  “Ko ljudje pozabijo Boga, takrat tirani kujejo svoje verige.”

  Ko boste dojeli, da Bog sodi narode po vzoru sodbe nad Izraelskim narodom , ki ga beremo v Stari zavezi (Knjiga sodnikov, 1 Knjiga kraljev,…- Bog zapusti oz. preda pokvarjene Izraelce v roke tiranov in jih reši, ko se pokesajo) in Novi zavezi (sodba nad Izraelom, ko so zavrnili svojega Mesijo), potem boste dojeli vzorec Božje sodbe nad Slovenskim narodom in zakaj smo/ste padli pod jarem nacizma, fašizma in komunizma.

  Ko boste dojeli, da Katoliška cerkev ni Kristusova cerkev, čemur pričuje vsaka stran Stare in Nove zaveze (vse kar so delali Izraelci v Stari zavezi, ko so se izpridili in prevzeli Babilonsko religijo in bogove in izprijenosti in gnusobe, je danes vključeno v tradicijo Katoliške cerkve, zato ji Jezus Kristus v knjigi Razodetja pravi: Skrivnost, Babilon Veliki,…), potem boste dojeli zakaj GOSPOD ni varoval mesta in so domobranci zaman bedeli in so bili premagani in uničeni (prav tako večinsko odpadli nemški protestanti, ki so zapustili Boga (odpad katerih se nadaljuje še danes) in sledili Hitlerju in so bili uničeni, prav tako Ruski pravoslavci, ki so samo malo drugačna vzhodna verzija katolištva in so bili uničeni v vojni in kasneje v gulagih,…).

  Ko boste dojeli kdo vleče niti tako fašistov, nacistov in komunistov in kdo je ustvaril vsa ta gibanja in ideologije katerim ljudje danes tako strumno sledijo, Sveto pismo pravi, da je njegovo število 666 in da je to število (enega) moškega (na oblasti), ko boste dojeli kdo kontrolira obe strani, takrat boste razumeli kaj se je zgodilo v zgodovini in zakaj se je našim/vašim potomcem zgodilo kar se jim je zgodilo.

  Ko boste dojeli, da so vse protestantske države v zgodovini bile bogate in prosperitetne v primerjavi s katoliškimi (dokler niso bilo infiltrirane in počasi uničene od znotraj od jezuitov in prostozidarjev) in da je to bil Božji blagoslov nad njimi, ker so sledili Svetemu pismu oz. Božji besedi za njihovo dobro, potem boste dojeli zakaj v Sloveniji životarimo in crkujemo na obroke in zakaj se nam bliža popolno uničenje.

  To vse nam je dopovedoval že Primož Trubar in ostali takratni Reformatorji v tujini, ki so bili vsi Katoliški duhovniki, katerim je Bog odprl oči in so preko Svetega pisma, ki so ga dobili v svoje roke in brali v svojem jeziku, uvideli svojo zmoto in zapustili Katoliško cerkev, kakor pravi Razodetje 18:4 in Bog je blagoslovil protestantske narode, da so bili najbolj prosperitetni med vsemi v zgodovini, še posebej ZDA (dokler se niso vsi ti narodi pokvarili kakor Izrael v Stari in Novi zavezi in sedaj je sodba nad njimi in nami).

  Če boste še naprej uporni Bogu in ne boste verovali in ne boste brali njegove besede (opomba: vse katoliške verzije so načrtno spremenjene na določenih mestih, in tako pokvarjene), ki je tako jasna in ne boste verovali po njegovi besedi in ne po lažnjivih tradicijah Katoliške cerkve ali pa idejah svojega lastnega uma, potem sledi neizbežno, potem sledi naš konec, apokalipsa je pred vrati. Nikoli namreč ne boste mogli STATI INU OBSTATI pred katerimkoli sovražnikom, kakor pravi Psalm 127, ker Bog ni med vami in zato se nam je zgodilo kar se nam je zgodilo v in po 2. svetovni vojni in tako se nam bo godilo tudi v 3.

  Deuteronomi 31
  17 Tisti dan se proti njemu vname moja jeza. Zapustil jih bom in skril svoje obličje pred njimi. Tedaj ga bo začelo požirati; zadele ga bodo mnoge nesreče in stiske. Tisti dan bo govorilo:›Ali me niso te nesreče zadele zato, ker v moji sredi ni mojega Boga?‹

  Zaman je poznati vso zgodovino in vse sekundarne vzroke, če ne poznate primarneg vzroka.

  Dragi katoliki zakaj je Vatikanska arhitektura papeževe dvorane v obliki kačje glave? Vam to nič ne pove?
  https://www.youtube.com/watch?v=4u6FiUMREuo

  Razodetje 18
  4 Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: »Pojdi iz nje, ljudstvo moje,
  da ne boš soudeleženo pri njenih grehih in da te ne prizadenejo njene nadloge.

  8 Zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle nadnjo nadloge: smrt, žalost in lakota, in bo sežgana v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki jo sodi.«

 • MladiLiberalec

  Evo še posebi za Janeza in tud druge Gorenjce ko pravjo da gorenjski domobranci so bili kao naši fantje.
  Prvo domobransko četo so nemški okupatorji osnovali januarja 1944. V njene vrste so najprej vključili raztrgance ki so jih že poprej uporabljali za boj proti partizanom tako da so se preoblečeni predstavljali za pripadnike NOV v resnici pa so kmete ki so jim dali kaj hrane predajali potem Nemcem. Poveljnik teh prvih domobrancev je bil gestapovec Erich Dichtl.

  Tudi ustanovna listina Centra gorenjske samozaščite ustanovljenega sicer šele novembra 1944 je dovolj zgovorna. Točka 6. tako pravi: Oporišča Gorenjske samozaščite, ki so razporejena na območjih posameznih izpostav Gestapa, so slej kot prej podrejena vodji pristojne izpostave gestapa oziroma poveljujočemu uradniku varnostne policije, ki zanje skrbi v denarnem in upravnem smislu. Nujne samostojne akcije se lahko izvajajo v sporazumu oz. z vednostjo posameznih vodij izpostav gestapa.

  Točka sedem je tudi zgovorna: Aretacije, zaplembe in hišne preiskave je mogoče izvajati samo v sporazumu ali po nalogu gestapa.

  • centurion

   MladiLiberalec, dokler ne dozoriš ti priporočam to čtivo.
   Po opravljenem izpitu dobiš naslednjo stopnjo.
   https://www.google.si/search?q=mirko+i+slavko&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiW7Z2JgcXTAhVsDJoKHYteBWsQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=fdWjpQt1eFesUM:

  • Okrs Bokers Flokers

   Tam, kjer sem jaz doma, je bil cca 100m zračne linije stran glavni štab Domobrancev za Gorenjsko. Stara mama, že dolgo pokojna mi je znala povedat, da zaradi tega oartizanov v vasi ni bilo, in niso pobijali Slovencev
   Ker so jih varovali Domobranci.

   • MladiLiberalec

    Pol si Gorenjček vidim. ;) Pa poznaš kej zločine gorenjskih domobrancev?

    • centurion

     Ti zločini so bili pogosti, kot bele vrane…
     So pa zato zločini komunistov zakriti v več kot 600 breznih.
     Črno na belem.

     • MladiLiberalec

      Je bilo kar dosti teh zločinov ne si mislit da ne. Domobranci in okupatorji so zagrešili veliko več žrtev kot nasprotna stran.

     • centurion

      linki, kraji imena
      Koliko 10.000, 50.000, 100.000…?

     • MladiLiberalec

      Sistory si poglej in število žrtev druge svetovne vojne med Slovenci.

     • centurion

      Koliko in kdo?

     • centurion
     • Nata

      In, kje so potem ti podatki ??
      Jaz vem za mlo drugačne !! Veliko več so pobili svojih ljudi, kot ukupatorjev.

     • Levicar nikoli!

      Dej prosim kej preberi, lepo prosim!!!!! Ne smesi se!

    • Okrs Bokers Flokers

     Aha, imava sedaj problem interpretacije. Kaj je zate zločin? Če likvidiraš internacionalista, torej izdajalca naroda, je to zločin? Če likvidiraš tistega, ki se je pod tujin simbolom rdeče zvezde obrnil proti tebi, je to zločin? Če požgeš kmetijo, likvidiraš njegove lastnike, ker so skrivali intrnacionaliste, torej agresorje nad lastnim narodom, je to zločin? Ne pozabi, kdo je začel v imenu revolucije klat lasten narod in kdo se mu je uprl. Ne vem, če so to zločini, je pa to pravica, da braniš sebe, svojo zemljo pred internacionalistom. Torej bi rekel, da ne poznam nobenega zločina, ker jih ni bilo.

     • MladiLiberalec

      Ja seveda borit se pod vodstvom gestapa je pa borba za narod lol.

     • Okrs Bokers Flokers

      kakorkoli, ocitno se tudi ti strinjaš, da ni bilo nobenih zločinov ane? Lepo. Sam mal ti je treba dat za razmislit, da ne uporabljaš svoje rdeče zabetonirane betice, pa je prec vse jasno….

     • MladiLiberalec

      :D skor vse je zločin delat v taki vlogi kaj šele ubijat podpornike odporniškega gibanja

    • Levicar nikoli!

     Jih je neprimerno manj, kot gosarskih. Ker domobranci so pobijali partizane (upraviceno), partizani pa neoborozene civile, med temi veliko zensk in otrok, kar je pa vojno hudodelstvo! Poserjem se na partizane in komunajzle!

 • Caetano

  27. april ne more biti dan upora proti okupatorju lahko pa bi bil 13. maj recimo ko so se tigrovci spopadli na Mali gori z Italijani, potem ko jih je izdal lokalni komunist. KPJ je na državni ravni konec aprila 1941 sprejela, da pristane na de facto razkosanje Jugoslavijhe skladno s takratno politiko kominterne, ki je prekinila diplomatske odnose z jug. vlado. Da tej vladi napovedo vojno in da pripadnike odpora ovajajo okupatorjem.

  Vse to je kot jagoda na vrhu kupa komunistične kolaboracije z nacisti. KPJ/KPS je pozdravila vse Stalinove okupacije, aneksije in nasilne boljševizacije šestih evropskih dežel, kot sad dogovora med Hitlerjem in Stalinom. TIGR pa je v tem istem času že izvajal odpor.

  • MladiLiberalec

   No verjetno je to res tko. zato je tud razpadla Ljudska fronta ker so se komunisti dogovoril z nacisti takrat. Samo potem v OF se je obnovila. Pa še neki Tigrovci so bili prvi niso pa bili tok močno odporniško gibanje kot pa partizani.

   • Caetano

    Ne bodi tok trmast. OF je bila za komuniste fasada, fasada, ki so jo vseskozi usmerjali. Če ne bi bilo tako, bi jo hitro ukinili.

   • centurion

    Osnovna naloga PIF=OF je bila obračun s TIGR-ovci in njih likvidacija, po
    vojni pa prvo zatajitev TIGR-a in kompromitacija njenih članov.
    ZZB komunisti vztrajno tonejo v greznici laži, ki je, kot je rekel že
    Havel-laž je nesmrtna duša komunizma!

    • MladiLiberalec

     OF je imela drugačen program od PIF in tudi skupine ki so OF sestavljale so bile druge. Dosti več jih je bilo.

     • centurion

      Poslušš mal, posluš.
      PIF in njeni ISTI člani so se, ko je bilo jasno, da je zaveznik
      HITLER napadel prijatelja in šefa kominterne STALINA, preimenovali
      v OF in nam prodajajo sramoto in zločin kot herojstvo in domoljubje.

 • Bozz

  Dragi katoliški domoljubi, ki pravite sebi kristjani. Toliko veste o zgodovini in kaj vse se je dogajalo med in po 2. svetovni vojni pri nas, vendar pa se nikoli ne vprašate: Zakaj se je katoliškemu slovenskemu narodu zgodilo takšno gorje v nedavni zgodovini gledano skozi Božjo besedo?

  Psalm 127
  1 Če GOSPOD ne zida hiše,
  se zaman trudijo z njo njeni graditelji;
  če GOSPOD ne varuje mesta,
  zaman bedi tisti, ki straži.

  Zakaj Bog ni varoval katoliških domobrancev in katoliških slovenskih mest in vasi? Zakaj so zaman bedeli in stražili in bili predani v sovražnikove roke (tako nacististične kot komunistične in fašistične) med in po vojni?

  En namig. Vatikanska arhitektura papeževe dvorane v obliki kačje glave:
  https://www.youtube.com/watch?v=4u6FiUMREuo

  Patrick Henry (1736-1799):
  “Ko ljudje pozabijo Boga, takrat tirani kujejo svoje verige.”

  Deuteronomi 31
  17 Takrat se proti njim vname moja jeza. Zapustil jih bom in skril svoje obličje
  pred njimi. Tedaj jih bo začelo požirati; zadele jih bodo mnoge nesreče in stiske. Tako da bodo govorili tisti dan:›Ali nas niso te nesreče zadele zato, ker našega Boga ni med nami?‹

  Zaman je poznati vso zgodovino in vse sekundarne vzroke, če ne poznate primarnega vzroka. Kakor Bog sodi Izraelce, tako Bog sodi vse narode. To kar so počeli Izraelci v Stari zavezi, ko so se pokvarili in začeli slediti Babilonski religiji in bogovom, najdemo danes v Katoliški cerkvi. Samo Staro zavezo prebereš kaj so počeli Izraelci (kakor tudi drugi poganski narodi), ko so se izpridili in primerjaš s Katoliško cerkvijo.

  Razodetje 17
  4 Ženska je bila oblečena v vijolično in v rdečo in bleščeče okrašena z zlatom, z dragimi kamni in z biseri, v roki pa je držala zlato čašo, polno gnusob in nečistosti svojega vlačugarstva. 5 Na čelu je imela napisano ime, ki je bilo: »Skrivnost, Babilon Véliki, mati vseh vlačug in gnusob na zemlji.«
  6 Videl sem, da je ženska pijana od krvi svetih in od krvi Jezusovih pričevalcev. (Inkvizicija, katere del so tudi vse svetovne vojne)

  …v vijolično in rdečo…
  http://2.bp.blogspot.com/-2NIW1MTlox8/VbGTGczXN7I/AAAAAAAABVA/QdRtBkfRrFQ/s640/ill13.jpg

  …in bleščeče okrašena z zlatom…
  https://revolutionforjesusdotcom.files.wordpress.com/2015/05/churchgold.jpg?w=640

  Razodetje 18
  4 Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: »Pojdi iz nje, ljudstvo moje,
  da ne boš soudeleženo pri njenih grehih in da te ne prizadenejo njene nadloge.

  8 Zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle nadnjo nadloge: smrt, žalost
  in lakota, in bo sežgana v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki jo sodi.«

  9 Kralji zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njo, bodo jokali in žalovali za njo, ko bodo videli dim njenega požara.

  10 Od daleč bodo stali iz strahu pred njenimi mukami in vpili: »Gorje, gorje, véliko mesto, Babilon, mogočno mesto, zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba.«

  Kralji zemlje danes:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=AdePUe8algI
  2. https://www.youtube.com/watch?v=31sNwJodOI8
  3. https://www.youtube.com/watch?v=CrkJa_KKIXw

  Več tisoč let stare prerokbe Svetega pisma so 100% natančne.

  • MladiLiberalec

   Džis no. A bi rad da začnem spet molit al da meditiram k Stvarniku al kaj da se te mogoče usmili in ti da pameti. XD

   • Bozz

    2 Peter 3
    3 Predvsem pa morate vedeti, da bodo v poslednjih dneh prišli taki, ki se bodo norčevali. Ti bodo živeli po svojih poželenjih

    • MladiLiberalec

     Sej pravim no comment

     • Okrs Bokers Flokers

      Blagor tistim, ki vidijo pravi stara krščanska modrost. Too bad, da ti ne bos nikoli spregledal. Ker ne razumes.

     • MladiLiberalec

      Ko berem lucidne umotvore tuki sem res ze pocas mal hvalezen Stvarniku da me je obdaroval s pravo mero nerazumevanja kot ti temu pravis.

     • Okrs Bokers Flokers

      Majckeno splosne izobrazbe tudi ne bi skodilo, da bi konzumiral. Konec koncev so ravno kristjani bili najbolj uspešni, pridni, delavni in so našo zahodno civilizacijo povzdignili nad vse ostale primitivne kulture. In to je glavni vzrok, da je tvoja nepredušna tintara obrnjena narobe. Pročefurski karakter, ako ja ne mogu neces ni ti? Sedaj mi je jadno, zakaj je najbolj uspešen družbeni sistem tako napredoval, mi opice baljanske pa smo kjer smo. Hvala mami, da me nisi vpisala na fdv. Res hvala!

     • Jovo Jamnica

      Kot agnostiku mi je tvoja averzija do Srbov pomenljiva. Tudi Srbi so kristjani.

     • Okrs Bokers Flokers

      So. Ampak druga veja. Neuspešna. Propadla.

     • Jovo Jamnica

      Tako, čez palec, je zahodni rimski imperij propadel nekje v 4. stoletju. Bizantinsko cesarstvo pa je vztrajalo še 1000 let. “Rim” se je preselil v Bizanc. Danes je tretji “Rim” – Moskva.

     • Okrs Bokers Flokers

      Se vedno ne spremeni dejstva, da je evropa zgrajena na krscanski kulturi. In zato tudi uspešna. Medtem ko je ostali svet še vedno precej v zaostanku. Pa ne ves.

     • Okrs Bokers Flokers

      Jovo in ostali zadrteži, ali veste katera je prva vrednota krščanstva? In ne, tega ne ucijo na fdv.

     • Jovo Jamnica

      Krščansvo je samo del naše zgodovine, ki ga spoštujem. Krščen sem proti svoji volji. RKC je za mene pač nekaj, kar me ne moti.

     • MladiLiberalec

      Jest sem tud bil katoličan. Tko vzgojen kot mali. Sam sem veliko raje liberalec. Pri skavtih se je že pokazal da to ni zame ko so me punce in gole slikce za njihov okus preveč zanimale.

     • MladiLiberalec

      Lol

     • MladiLiberalec

      Agnostik. Meni je Thomas Paine tud všeč med drugim .

     • barbara rov

      Zdej mi je jasno Tunnek, zakaj imaš 100 nickov med drugimi. Ker s tem ustvarjaš somišljenike. Je tako Tunnek?

     • Jovo Jamnica

      Me veseli, da sem uspešen. :-)

     • MladiLiberalec

      Dej mal se skuliraj s to ksenofobijo ko si ze luciden. Zahodno civilizacijo je naredil najbolj uspesno liberalizem. No vsaj trenutno je najbolj uspesna ker to se spreminja ampak zarad liberalizma.

     • Okrs Bokers Flokers

      Zgodovina se ne zacne l 1964. Kaj pa prej 2000 let? Razviti svet krscanski, ostali so bile opice. Poglej musliće, ki živijo še v plemenski ureditvi. Boš zakapiral, al te na fdvju ucijo, da moras sovrazit? Seveda, bolj uspesni od tebe so zleht. Srbski karakter?

     • MladiLiberalec

      Ja sami hobiti so živel na svetu pred 2000 leti ha ha

    • Okrs Bokers Flokers

     Tocno tako je bilo. Ko so metali majhne puncke v jame, so bili zraven prisotni ti izrodki, partizani pijanci, borke s sifilisom prepojene kurbe in ostala rdeča primitivna drhal, in so navijali za pomor slovenskih otrok.odlicno bozz!

  • Nata

   Mislim da veliko preveč takele literature bereš. Saj je koristno veliko prebrati, a to še ne pomeni tudi Vedeti !

  • Okrs Bokers Flokers

   A to zaj na fdvju učijo? Če si proti komunističnim izdajalcem in morilcem lastnega naroda, te boh štrafa? Daj nehi no, preveč si opran v glavo…. Pa nocem te zalit, celo podpiram tvojo namero, da se bodo ljudje znali orientirat. Samo problem je, da jaz ooznam rdeče metode prevec dobr….

  • Okrs Bokers Flokers

   Qw

  • Anton

   O Bog odpusti jim saj ne vedo kaj delajo je rekel Kristus. Še danes velja ta rek za komuniste.

 • Dragan Krstič

  Ne razumem zakaj naših partizanov in komunistov finančno ne podpira tudi Nemčija. Saj je vendar kristalno jasno da so prav “naši” osvobodili Nemčijo izpod nacizma. Če gošarjev ne bi bilo bi bili mi in Nemci še vedno pod Hitlerjam. Stanovnik in Turnšek zahtevajta finančno podporo ki vam absolutno pripada, če ne, se pritožite ESČP.

  • Jovo Jamnica

   Kdaj se je že Hitler rodil?

   • MladiLiberalec

    1889

   • Dragan Krstič

    Jovo Jamnica, ljudje z zelo pomanjkljivim intelektom ne razumejo sarkazma. Zagotovo spadaš v to grupo bedakov.

    • Jovo Jamnica

     Ja no. Saj moje vprašanje je sarkazem. :-)

     • Dragan Krstič

      Čuden sarkazem, priznam. Takšnega pa ne poznam, pa zagotovo nisem edini.

     • Jovo Jamnica

      Nihče ni popoln.

  • slosin

   Nemčija je močno ‘podprla’ naše z reparacijam, pa je enonogi vse pognal…
   Da o tem, koliko pomoči so dobili od amerosov ne govorimo….
   Pa močno jih je podprla, ko je sprejela naše gastarbajtarje…

   • Dragan Krstič

    Brez pomoči Amerov, bi Stalin fental Tita že pred 1950 obenem pa zasužnjil Jugoslavijo.
    Samo ZDA se imamo zahvaliti da smo do 1991 živeli kolikor toliko lagodno življenje v komunizmu. Tito se je med 2WW in po njej pajdašil s Stalinom ne razmišljujoč kakšne so lahko posledice. Sicer pa ta zločinec bi se pajdašil tudi s Hitlerjem ali samim hudičemsamo da bi imel oblast.

 • slosin

  Če se poigramo malce s številkami, te povedo vse o silni borbi naših partizanov!
  Dajmo!
  Bivši predsednik borcev T. Turnšek je izjavil, da je bilo po vojni več kot 50.000 borcev NOB-ja.V knjigi ‘Skrita, nepoznana zgodovina NOB revolucije’ P. Urbanc navaja dokument v rimskem vojnem arhivu, kjer piše, da je na območju SLO padlo 324 italijanskih vojakov.Za Nemce pa avtor navaja, da jih je padlo cca 400. Če smo malce širokogrudni, zaokrožimo seštevek obojih na 1000. No, delimo število padli s številom borcev …in kaj dobimo?. Dobimo 0,02, kar pomeni, da ima vsak ‘borec’ na ‘vesti’ 0,02 okupatorjevega vojaka..HA,HA,HA…Pa da ne bo kdo opletal s tem, koliko ja pri nas pokopanih sovražnikovih vojakov..!
  Sledi seveda logično vprašanje, pa kaj vraga so ti ‘borci’ delali med vojno?
  Očitno se se borili zelo malo, verjetno so pa veliko mitingirali, pa se taktično umikali..ha,ha..beri bežali. …

  No, pa če malce pokukamo v letna poročila našega ZPIZ-a, ugotovimo, da smo
  v letu ’15 davkoplačevalci širokogrudno prispevali k njihovim pokojninam nekaj več kot 20 mio EUR. Teh pokojnin je še vedno cca 13.200 in če spet malce delimo, vidimo, da je 1 ‘borec’ prejel letno nekaj več kot 1.500 EUR dodatka k svoji penziji…In neverjetno, v glavi tega poročila za dodatke so navedeni poleg borcev, spomeničarjev…tudi španski borci…Halo, pa kdaj vraga se je ta državljanska vojna že končala….Seveda, da o tem, koliko pocuzajo še iz državne
  malhe ne govorimo. Tukaj je nekdo zagotovo nor! Pa to niso ‘borci’, temveč mi, ki to dopuščamo in plačujemo…

  • MladiLiberalec

   Sam v bitki za Trst je padlo več Nemcev kot navaja ta NSZ beli Urbanc.

   • slosin

    Ja, a od šusa slovenskih partizanov..?

    • MladiLiberalec

     Slovenskih in drugih v okviru JA. 6000 nemških in 1200 italijanskih vojakov je padlo v Sloveniji od zavezniških sil. To pa so slovenski partizani, hrvaški partizani s katerimi so imeli včasih skupne akcije, enote JA, ki pridejo v Slovenijo ob koncu druge svetovne vojne in operirajo skupaj s slovenskimi partizani, Rdeča armada v Prekmurju, zavezniško letalstvo, ki je sodelovalo s partizani na terenu.

     • Dragan Krstič

      Nekaj čez 6000 nemških vojakov je padlo, poleg teg je v tem številu vštetih tudi nekaj sto, ki so strorili samomor ter nekaj 10žrtev bolezni.

     • Jovo Jamnica

      Malokdo bi padel, če ne bi Hitler začel z napadalnimi vojskovanji, ki so mu po mnenju nekaterih, bila vsiljena.

     • sprehajalec

      Ali pa napoleon pred njim. pa Kaiser, pa Rimljani…

     • Jovo Jamnica

      Ja. Logično. Sem proti vojni.

     • slosin

      Pa v yugi bi bilo tudi bistveno manj žrtev, če ne bi rdeči začeli srat s komunizmom…

     • Jovo Jamnica

      Drži. Ker pa sem iz kraja, ki so ga bogato zasule zavezniške bombe, te vprašam, ali so civilne žrtve bombardiranj, šle na rovaš komunistov???

     • slosin

      Irelevantno vprašanje…

     • Jovo Jamnica

      Verjetno res, za kakšnega prepotentneža iz Lublanske pokrajine. Kdo pa smo, mi Štajerci, da se sploh oglašamo? Še domobranskih soldatov nismo imeli, da bi lahko dandanes častili plačane kolaborante.

     • slosin

      Jovo, pri vas v Mariboru so komandirali švabi in niso trpeli
      komunističnega obračunavanja z sonarodnjaki, tako kot so to delali v Provincii di Lubiana..

     • Jovo Jamnica

      No, potlej pa je jasno, kje je leglo nesreče vseh Slovencev.

     • slosin

      Seveda, rdeči so začeli revolucijo v Ljubljani….
      pa mimogrede, če misliš, da sem jaz prepotentnež in za povrhu še iz Lj.,si krepko v zmoti…

     • Jovo Jamnica

      Ocenil sem na splošno, ne eksplicitno.

     • centurion

      Da.
      Tudi Borovnico so zavezniki bombardirali zaradi namerno sporočenih napačnih
      koordinat s strani partizanskih enot.
      Mar ne?

     • Jovo Jamnica

      Zanimivo. Kako pa so gošari komunicirali s poveljstvom zavezniških letalskih sil??? Z dimnimi signali???

     • centurion

      Pa tok se hvalijo o sodelovanju…

     • Jovo Jamnica

      Lahko se hvalijo. Zadeva je bila skrbno organizirana.

     • slosin

      Ne vem sicer, če je to res, da so Nemci v Slo pokopavali svoje vojake iz vzhodnih bojišč.. skratka v rajhu, katerega del so postala okupirana slovenska ozemlja …
      Če je to res in ob dejstvu, da so jih dosti pobili zavezniki in Titovi partizani ob njihovem umiku (nekaj so res pripomogli naši), potem zlahka pridemo do št. 6300 pokopanih v Slo, kolikor jih navajajo nemški viri..

     • sprehajalec

      Po vojni, da so dvignili svoj prispevek v NOB. 1000 je številka, ki je relevantna.

      vse ostalo je bilo povojno pobijanje. Od 175-200.000 Nemških vojakov, kolikor se je predalo JA, se jih je vrnilo domov 95.000. Ostali so pogrešani.

      http://www.spiegel.de/einestages/partisanenkrieg-a-948248.html

      Tukaj imaš na vpogled, kako so končevali. Predaja, postavitev za slikanje potem pa strojnica. To je osvoboditev trsta, fojbe so polne Nemcev, odtod tvoja številka.

      http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/vijesti/107-pogledajte-strijeljanje-dvadesetak-nijemaca-iznad-vezice-oprez-uznemirujuci-sadrzaj

      Na Toškem čelu so prekopavali pobite, potem so še njih postrelili, pa še pa še je bilo tega.

     • slosin

      Po končanih delih so jih pobili cca 60….

     • MladiLiberalec

      Ne pa ne po vojni ampak izključno med vojno.

     • sprehajalec

      Šopaš ali kaj? Kje pa bi med vojno dobili zvezanega nemca, da ga lahko pobijejo? Vse tte zadeve so bile po nemški predaji.

     • MladiLiberalec

      Ne to teh 6000

     • sprehajalec

      Zapomni si, teh 6000 so vojni ujetniki. Po nemški predaji. Da so dvignili vrednost NOB.

      Lej da ne bova v nedogled. Tukaj imaš število, spopade in vire (knjige zborniki). Če še kaj zanesljivo veš, (ne v stilu zihr par tisoč itd), lepo dopolni wikipedijo.

      Link navaja 472, kar je zelo blizu ocenam, ki jih poznam. kar na delo, še 5528 jih moraš najti, z viri seveda in navedbami.

      https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_spopadov,_bitk_in_operacij_v_Sloveniji_med_drugo_svetovno_vojno

     • MladiLiberalec

      Ne teh 6000 niso vojni ujetniki. Počasi bi to jest dopolnu če bi me plačal. verjemi.

     • sprehajalec

      kakšna akcija ni našteta, kar na dan z njo, da preverimo?

      Sutjeska, ki je največja bitka na tleh druge juge, je Nemce stala življenja 450 Gorskih lovcev. Na nasprotni strani je bilo 6000-7000 mrtvih.

     • MladiLiberalec

      Pa sej sem že dost tega dal tuki primerov in to.

     • centurion

      A si ti mušnce jedu za večerjo?
      Halucinacije te dajejo, mali.
      V Trstu so partizani kradli, pobijali civiliste, posiljevali, zato so Amerikanci dali
      zločincem ultimat, da se poberejo iz Trsta na kras v 72 urah..
      In so ušivci poslušali zaveznike in stisnili hrabro rep med noge,
      Zaradi “hrabrosti” posiljevalcev in morilcev v maju 1945 smo izgubili Slovenci Trst

     • Jovo Jamnica

      Naivnež. Trst z zaledjem je bil v strateški interesni sferi Britancev, saj je nudil železniško povezavo z avstrijskim Beljakom. Če ne bi Ameri pripravljali končnega obračuna na Pacifiku, bi se general Patton odzval na prošnjo Churchilla in potisnil JA do Drine, če bi bilo treba.

     • centurion

      Patton bi Ruse do Urala in čez, če bi mu dovolili.
      Trst je bil “okupiran” od Amerov zaradi zločinov Titove drhali.

     • Jovo Jamnica

      Ohooo, nekaj si vendarle slišal o teh scenarijih. Pohvalno.

     • centurion

      Razlika med Ameri in Angleži je tudi ta, da so se Amerikanci takoj odzvali na zločine partizanov na tem delu fronte in niso vračali beguncev in vojnih ujetnikov,
      za razliko od Angležev, ki so vedeli kaj se dogaja z vsako poslano vlakovno kompozicijo.

     • Jovo Jamnica

      Amerov Juga sploh ni več zanimala, ker si je Stalin že zagotovil tamponski pas iz zasedenih držav, od Baltika pa do Črnega morja. Tak je bil dogovor med velikimi tremi.

     • centurion

      Ampak gošarje so nagnali iz Trsta!!
      Zaradi zločinov!

     • Jovo Jamnica

      Ah ja. Zakaj pa potem še toliko let po WWII, nekakšna cona A pa B??? Cone A Britanci niso dali.

     • MladiLiberalec

      Jou. Kaj misliš je niso dali? Cono A so razdelili med Jugoslavijo in Italijo v dveh delitvah. Leta 1947 in pol 1954. Morje pa to.

     • Jovo Jamnica

      Cona A je ostala Italiji, skoraj nedotaknjena. V kvadratne metre pa se ne mislim spuščat. Delila se je fiktivno, cona B. Med Slovence in Hrvate, namreč.

     • sprehajalec

      Ko je Jugo vojska zasedla cono B, je vsa cona A avtomatsko pripadala italiji.

     • Jovo Jamnica

      Morganova linija? Bral sem korespondenco med Alexandrom in Churchillom.

      https://sl.wikipedia.org/wiki/Morganova_linija

     • MladiLiberalec

      Sežana je bila recimo del cone A leta 1947 dodeljena Sloveniji ali Jugoslaviji.

     • centurion

      Preberi si na strani STT ali STO.
      Svobodni Tržaški Teritorij. S svobodnim pristaniščem Trst.
      To je država, ki so jo priznali ZN leta 1947. Vse države stalne članice varnostnega sveta, Avstralija se je vzdržala.
      Država, ki ni bila nikoli preklicana (prekliče jo lahko le varnostni svet ZN).
      STT, sestavljen iz cone A in cone B sta anektirali leta 1954 Italija cono A in Jugoslavija cono B.
      Kot Hitler leta 1938 Avstrijo.

     • MladiLiberalec

      Joj no. JOJ

     • centurion
     • MladiLiberalec

      Pa kaj bi rad povedal da Slovenija in Italija nista mednarodno priznani državi v mejah kot jih imata ali kaj?

     • centurion

      Preberi in predvsem razumi!

      https://hr.wikipedia.org/wiki/Slobodni_teritorij_Trsta

      https://sl.wikipedia.org/wiki/Svobodno_tr%C5%BEa%C5%A1ko_ozemlje

      Hrvaška Wiki govori o nevtralni državi

      slovenska Wiki pa o mestni DRŽAVI!!!

     • MladiLiberalec

      Ja no ti ni nič tko posebnega kar ne bi vedel.

     • centurion

      Smo videli iz predhodnih blodenj…
      No pa pouči me o STT.
      Dosti široka tema, plisss..

     • centurion

      Pa še
      RESOLUCIJE IN ODLOČBE, KI JIH JE LETA 1947
      SPREJEL VARNOSTNI SVET
      DEL 1. VIDIKI, KI JIH VARNOSTNI SVET UPOŠTEVA POD SVOJO
      ODGOVORNOSTJO ZA OHRANJANJE MEDNARODNEGA MIRU IN VARNOSTI
      SVOBODNO TRŽAŠKO OZEMLJE
      A. ODOBRITEV SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA OZEMLJA
      16 (1947) Resolucija z dne 10.01.1947
      Varnostni svet,
      Potem ko je prejel in pregledal priloge k predlogu Mirovne pogodbe z Italijo v zvezi z
      ustanovitvijo in vlado Svobodnega Tržaškega Ozemlja (med katerimi je sporazum za
      Prosto pristanisce), 1
      Izjavlja se lastna odobritev naslednjih 3 dokumentov: (1) Instrument za začasni režim
      Svobodnega Tržaškega Ozemlja, (2) Stalni Statut Svobodnega Tržaškega Ozemlja,
      (3) Instrument za Prosto trzasko pristanisce; in sprejetje od njih samih prevzetih
      odgovornosti
      Sprejeto na 91. sestanku z 10 glasovi za in 1 vzdržanim glasom (Avstralija)
      —————————————-
      glej Uradno Registracijo varnostnega Sveta, drugo leto, dopolnilo št. 1, priloga 2

     • Jovo Jamnica

      Gre za to, da se pavšalno trdi in verjame, da je izgubi slovenske zemlje, botrovalo vkorakanje pripadnikov JA v Trst in neprimerno obnašanje na terenu, le dan pred zavezniškimi enotami, 2. maja 1945.

     • MladiLiberalec

      Ne to je bilo določeno dosti poprej da Trst zasedejo Angleži in Američani.

  • janez.pokoncni

   Še en podatek. 31.12.1941 je bilo v Sloveniji manj kot 1000 (tisoč) partizanov. Morda jih je bilo za kak ducat več, kot imamo danes medvedov. Medved prehodi vsak dan mnogo več kot človek, je neprimerno hitrejši, močnejši in predvsem mnogo bolj neumen. Vsak zase sam ve, kako vpliva danes “sobivanje” z medvedi na njegovo življenje. Kakšnih 100x manj so vplivali partizani na življenje v Sloveniji leta 1941.

   • slosin

    So bili pa l. ’41 v Lj. pokrajini toliko bolj dejavni VOS-sovci. Ti so se takoj začeli boriti, vendar ne proti makaronarjem, temveč proti
    možnim nasprotnikom revolucije…

    • Jovo Jamnica

     Stanovnik trdi v intervjuju…

     To govori, kako je pod površjem živela in tlela močna nacionalna zavest. Veste, zaradi tega jaz trdim to – kar je spet v majhnem razkoraku z Bučarjem – trdim, da se slovenski odpor ni začel z OF, ampak se je začel iz slovenskih src. Ko se je tole zgodilo, smo bili osramočeni in takrat se je Slovenec prebudil. Kdo je pa takrat poznal ljudi, ki so se srečevali po OF, kdo pa je vedel, kdo je Fajfar? Kdo je pa vedel, kdo je Kardelj?

     https://www.playboy.si/branje/intervju/janez-stanovnik/
     ……………
     Nimam razloga, da mu ne bi verjel.

     • slosin

      Oja, duhovščina je zelo dobro vedela, kaj je to OF, pa kaj je to komunizem in zato so bili seveda proti in zato je dal Kardelj na spisek za odstrel prvo duhovnike…
      …… »Belo gardo uničujte neusmiljeno … Duhovne v četah vse postreljajte. Prav tako oficirje, intelektualce, kulake in kulaške sinove.«

     • Jovo Jamnica

      Pa ni to malo čudno? Komu je bilo namenjeno??? Sploh si ne znam predstavljat, kako je kdo od tistih, ki so se želeli zoperstavit okupatoru, sploh vedel, kdo in kaj bi naj bil kulak.

 • Janez

  Resno. Smrtno resno.

  Predlagam. Predlagamo !

  Preimenovanje 27.4. – v “DAN SLOVENSKEGA PROTIKOMUNIZMA”

  Ali – 27.4.v : “DAN SPOMINA NA BRATOMORILNOST SLOVENSKIH KPS STALINISTOV”

  Vsi vemo:
  OF je bila le od KPS organizirana pomočnica !
  pri KPS, KPJ Stalin okupaciji. Slovenije in nas Slovencev. Dejstvo. L.r.ex ok knjižničar Janez KOMENDA

  • MladiLiberalec

   Janez si videl spodaj ko sem pisal o kolaboraciji gorenjskih domobrancev in njihovi povezanosti z gestapom?

   • Janez

    A?
    Napiši raje kaj
    – plačani kolaboraciji slo KPS stalinistov z NKVD v VKP B Stalin Moskvi.
    Vsaj
    Od 1938. leta je ta plačana, umazana kolaboracija s Stalinom – dejstvo.
    Medvojni
    slovenski protikomunizem je le?
    V skladu z
    – naravnim pravom – pravica do samoobrambe pred napado smrtno nevarnega napadalca.
    In
    KPS stalinistični VOSOVCI in
    KPS stalin partizani – so oborožen napadalec? Bili. Dejstvo! L.r.JANEZ KOMENDA

    • MladiLiberalec

     LOL, lol kok si se razburu ko objavim samo ustanovne listine gorenjskega domobranstva no. Pa da naj pišem raje o angležih in srbih, hrvatih in kaj še vem komu še. :D

   • Janez

    Ne berem tvojih plačanih flanc.
    Povej najprej – kdo te plača !
    Nato pa naprej !
    Dejstvo: KPS umazana kolaborcija s Stalinom je destvo od 1938. leta dalje.JANEZ KOMENDA

    P.S.
    zakaj ne odideš raje v “tujino”. To – med vojno v Sloveniji je zate? Kot bi pisal o ?
    Angleški državljanski vojni med ? Puritanci in Cromwelom. Nobene veze s teboj.
    Piši raje o kljanjih med vojno na Balkanu. Kdo te plača?

   • Janez

    Tale tipček Mladi Liberalec !
    Baje (rekli so mi tako)
    Niti!
    Slovenec – ni ?!
    A ne bi pisal rajeo morijah med četniki, KPJstalin partizani in ustaši?
    In pustil?
    Slovenske stvari – ki se te nič ne tičejo ! Pri miru.
    Na Balkanu – je grov iz 2. vojne – kolikor hočeš. Boš brskal po njih? A ne ?.r.JANEZ KOMENDA

   • sprehajalec

    Ma kaj ti ni jasno? seveda so bili pod njihovo komando, organizacijsko so spadali pod SS. tako kot British free corps, pa Indian legion, pa Kama, pa Roa, pa prinz Eugen pa ostale enote številčno okoli 1 milijona mož, leta 1945. Imeli so vojaške izkaznice, ščitile so jih koncencije, kot vse vojake tega sveta tistega časa; Haška in ženevska. Je tu kaj spornega ali kaj? Vojak kot vojak, tudi Andrej Pajk je služil Napoleona v Rusiji, kot pove jurčič in zapiše njegovo zgodbo. V čem je problem?

    Jim je kakšen pravni zakon Kraljevine Jugoslavije prepovedal takšno udeležbo? To je bila pač njihova odločitev.

    In nikjer jih niso samo zaradi tega pobijali. Samo v Sloveniji. na celem svetu samo tukaj. So Slovenci nekaj posebnega? Po krvoločnosti do rojakov?

    • MladiLiberalec

     SS in gestapo sta bila razglašena za zločinski organizaciji od mednarodnega sodišča. :)

     • sprehajalec

      Organizacija kot celota. In to je dalo pravico vsakomur, ki sreča SSsovca da ga ubije ali kaj? Po vojni?
      Zakaj niso po drugih državah tega počeli, samo tukaj? Poleg tega je bila ta sodba o zločinskosti razglašena dve leti po pobojih, leta 1947.

      Isil je teroristična organizacija, sedaj bom pa počil vsakega zapečenega, ki ga bom srečal ali kaj?

     • MladiLiberalec

      Spreho no vsak Nemec ni pripadnik SS. Pa saj nisem rekel da to opravičuje izvensodne poboje. Pravim samo čemu so domobranci pripadali. Se popolnoma strinjam da so jih večinoma blažje sodili na zahodu. Svoje pripadnike SS in njenih pomožnih enot. Sam so naredili tam tudi manj zločinov.

     • sprehajalec

      Pa vse Waffen SS so bile na Vzhodni fronti, kje so naredili manj zločinov? Oziroma jih sploh sodili niso, ker bi bilo preveč dela. Domov so ji spustili.

      Samo slovenec lahko razvije tisto krvoločnost do drugega zvezanega slovenca, da ga zazida, suva v brezna…. Še sploh tisti Slovenec, ki se bori za revolucijo.

      To so borci narodnoosvobodilne vojske.

     • MladiLiberalec

      Angleži so sodili svojim pripadnikom SS ne pa tok strogo. Tudi Nizozemci in drugi. Francozi so bili že bolj strogi. Itn

      No pa recimo da bi Angleži svoje SS pripadnike izročili v SZ na mesto kjer so delali zločine kot so domobrance. A res misliš da jih ne bi doletele zelo stroge kazni?

     • sprehajalec

      In, koliko so jih pobili? Angleži od 27 pripadnikov enega, Johna Ameryja. Drugi enako. nikjer na svetu pa niso pobili vse ujetnike od prvega do zadnjega razen v Sloveniji.

      To postavlja Slovenca po krvoločnosti na prvo mesto v svetu.

     • MladiLiberalec

      V Jugoslavija je bila huda vojna med četniki partizani ustaši domobranci veliko pobojev civilov. Tudi zato je bilo maščevanje močnejše.

     • sprehajalec

      Niti ne v Sloveniji. je bilo bolja ali manj mirno. Wikipedija navaja v obdobju 1941 – 1945 5 partizanskih akcij.

     • MladiLiberalec

      Ma lohk bi jih tud 0.5 :D

     • MladiLiberalec

      Ja sej sem reku da so jih res manj strogo sodili. Sam če bi jih poslali na sojenje v SZ pa ne pričakuj da bi bilo tako. Francoski SS so do konca branili Berlin in so tam tudi padli v glavnem. Ostale ki so preživeli so pa kar ostro sodili. Kar nekaj so jih obsodili na smrt drugi pa so se odkupili s služenjem v Tujski legiji.

     • sprehajalec

      Ne, motiš se in relativiziraš težo dejanja. vsegliharstvo, tako prisotno pri nas. Pravzaprav ga dela režimsko zgodovinopisje, po nalogi, ZZB NOVJ.

      Vlasovce (ROA) so Sovjeti pobili najvišje vodje z Vlasovom, drugi so šli v Gulage. V ozadju je bila tudi računica, to je res, ker so potrebovali moštvo zaradi ogromnih izgub med drugo vojno (9 milijonov rdeča armada mrtvih) za novo vojno z zahodom. Tako so gledali takrat. Pa pri njih je resnično šlo za prelom prisege, saj je šlo za vpoklicane rdečearmejce nemške ujetnike.

      Tukaj ni bilo nikakršnega preloma prisege, ki je kaznivo dejanje. Nič od tega.

     • MladiLiberalec

      Ja pa sej so Sovjeti tud kaznoval še ujetnike v delovnih taboriščih. Tud ko sva prej govorila o Dachau tam je bilo napisano v muzeju da so sovjetske taboriščnike po vojni ponovno zapirali zaradi kao kolaboracije. tega recimo pri nas ni bilo. Razen dahauskih procesov no.

     • sprehajalec

      neke spomine sem nekoč bral, najprej so ga zaprli nemci, kot komunista, v Dachau. Leta 1945 so ga obtožili kolaboracije in kot nacist je bil v enem od taborišč. Leta 1948 so ga zaprli kot informbirojevca na Golem otoku.

      Človek ni več vedel, kaj sploh je…

     • MladiLiberalec

      Ja to je najbrž res bil tud kak tak primer

     • sprehajalec

      To, koliko so jih zaprli ni raziskano. Sovjete mislim. Zna biti, da je številka precej manjša, kot se govori. nekdo je sešteval vse ruske izgube, ki krožijo okoli, prva, boljševiška, holodomor, druga, Gulagi in prišel do številke 300 milijonov, kolikor jih sploh bilo ni.

     • MladiLiberalec

      Ja bilo jih je faaar več kot v Jugoslaviji.

     • sprehajalec

      Nihče ne trdi tega da ne. Jugoslavija je bila drugorazredno bojišče. največ Jugoslovanov so pobili jugoslovani sami.

     • Dragan Krstič

      Seveda, oni niso poznali komunizma kot Slovenci, zato so tisti, ki so se borili proti komunističnim gošarjem pravzaprav borci za svobodno in demokratično povojno ureditev Jugoslavije in Slovenije.

     • MladiLiberalec

      Ja to pa res ja. V SS so se borili za svobodno Jugoslavijo in Slovenijo. :D :D

 • Krtača17

  A pol so spet partizani zmagal. Taka silna bitka na tem portalu, pa spet partizani zmagal. Živel dan upora proti okupatorju!

  • MladiLiberalec

   Tud jest se počutim danes kot partizanček od foruma. :D

   • barbara rov

    In mož stoterih nickov ki laže si izmišljeje in zavaja.

  • barbara rov

   Ja, sej smo videli, silne številke v bitkah. Po 20 padlih…

   • barbara rov

    20 padlih, 5000 skritih…

    • barbara rov

     In to dokler niso Sovjeti Britanci in Američani premagali Nemce

  • slosin

   Kje s pa to vidu! Zmlel smo vas z dejstvi in številkami…

   • Jovo Jamnica

    ????

 • MladiLiberalec

  Še Cerarjevo voščilo za lahko noč:

  Upor Slovencev proti okupatorju je omogočil preživetje naroda, hkrati pa pomeni “temelj ustanovitvi naše samostojne države”, je v poslanici sporočil predsednik vlade Miro Cerar.

  Premier je v kratki poslanici poudaril, da je zgodovina najboljša učiteljica, in pozval, naj bo današnji dan “opomin, da složni, skupaj združeni Slovenci zmoremo premagati nepremagljivo”. “Današnji dan naj nam služi kot vodilo, da pogled usmerjamo v prihodnost, tako kot so ga naši borci usmerjali leta 1941. Zacelimo rane preteklosti in skupaj soustvarimo svojo prihodnost. Skupaj zmoremo in znamo,” je pozval. Državljanom je čestital ob državnem prazniku in zaželel lepe praznike.

  “S ponosom in hvaležnostjo gledam na njihov zmagovit boj za svobodo in preživetje slovenstva,” je zapisal.

  • učko

   Mene bolj zanima, če so Mramor pa tista 300 kilska pujsa Tekavčička pa ostali rdečkarski doktorji marksistično komunističnih budalaštin, pa ostali FDV-jevski “doktorji” že vrnili tisti nakradeni davkoplačevalski denar od “stalne pripravljenosti” in preveč izplačanih dnevnic in kilometrine in brezveznih kvazi znanstvenih projektov !!!! Pa kdaj bojo šli kej na cesto med brezposelne in u arest ?!!!!?!!!!

   • Jovo Jamnica

    Ja no. Pa pustmo Novi, da še kakšen članek o tej problematiki objavi. Recimo, jutri.

  • Janez

   Pojdi !
   Raje spet malo v “tujino” !
   Mogoče ti tam kdo kaj odnaša, gnjavi koga od tvojih itd.
   Slevenci – bomo brez tebe čisto ok preživeli. Nisi povedal – kdo te plača ! L.r.JANEZ KOMENDA

  • sprehajalec

   kakšen temelj? Šlo je za kvečjemu za temelj Nove jugoslavije. kaj bluzi cerar?

   Ustanovitev Ljudske fronte po nalogi kominterne leta 1941 NI vseslovenska zadeva. Čisto preprosto.

   • MladiLiberalec

    Dolgoročno ker se je OF borila tudi za pravico naroda do samoodločbe. Cerar se ne zareče kr tko. ;)

    • sprehajalec

     cerarja so našopali, kot že tolikokrat. Pove samo kar mu napišejo. pisal mu je pa kakšen repe.

     Leninistična pravica naroda do samoodločbe je prstara stvar, ki je bila po potrebi preklicana.

     • MladiLiberalec

      No pri nas pride v ustavo potem mislim da že po vojni pa pol neki časa ne pol pa spet leta 1974. To so potem tudi evropski pravniki upošteval.

     • sprehajalec

      Ma kakšna ustava pa pravniki pa kurac palac. Če se stepejo Srbi in Hrvatje, je to vse irelevantno. napisano v ustavi ali ne.

     • MladiLiberalec

      :D

 • Janez

  Od kod?
  Pa dr. Cerarju ?
  – vse te njegove – prepisane “resnice”?
  On,
  – dr. C . Je rojen 1963 v KP, ZK diktaturi kimajoči – družini.
  Njegovo
  – “privatno” mnenje pač. Če ga bo prodajal – ne dobi zanj? Nič !

  Spremenimo 27.4. – v vsakoletni dan
  ” SPOMINA NA NESODNE ŽRTVE BRATOMORNEGA NASILJA KPS, KPJ KOMUNISTOV, STALINISTOV”

  Razširimo vednost o neresničnih KP, ZK in pokomunističnih prikazzih 2. vojne ! L.r. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Ali?
   Kdo kaj ve ?
   Kaj je dr. Cerar počel med vojno za osamosvojitev Slovenije? Resno ? L.r. Janez KOMENDA

   • Janez

    No!
    Saj bodo kmalu volitve

 • Janez

  Današnji dan!

  27.4. – naj bo vsako leto !

  DAN SLOVENSKEGA PROTIKOMUNIZMA IN PROTI-POKOMUNIZMA” Tako bo ok. Janez KOMENDA

 • Samo, kaj gradijo sredi Ljubljane – – – – http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/video-ste-videli-kaj-bodo-zgradili-sredi-ljubljane

  Pred pragom osrednje slovenske katoliške stolne cerkve .

  Koliko ha zemljišča pa je občina Ljubljana namenila muslimanski mošeji in okoliškim poslopjem za potrebe muslimanov in širjenja muslimanskih običajev, vzgoje, duhovnosti, politike in……. ?

  Kristjane pa se zatira – katoličane še prav posebej, čeprav je to vera naših staršev, prastaršev in pra, pra, pra ………………… turki pa so nas še pred stoletji pobijali, nasajali na kole, ropali, odvažali naše otroke v suženjstvo……….. in, kaj se dogaja zdaj, pred našimi očmi ? Smo res že vse pozabili ?

  Narod, ki sam sebe ne spoštuje, je obsojen na propad !
  Kako je to žalostno !!!

  • Janez

   Ja !
   Se strinjam !
   To bo ena od tem – potrebnih za referendum. Stroške naj nosijo vsiljevalci !l.r.JANEZ KOMENDA

 • Janez

  Živel !
  27.4.
  Bodoči praznik !
  ” dan slovenskega protikomunizma in protipokomunizma”. Resen predlog ! L.r. Janez KOMENDA

  • Janez

   Saj?
   Bodo kmalu volitve. Srčno upam.
   Pa bo, upam, dr Cerar šel na pravniški – trg dela.
   Slovenska Univerza si zasluži boljše pravnike.
   Če pa bo dr. Cerar pristal med odvetniki? Od mene? Ne bo imel zaslužka .
   Še uvida v vzročnost dogajanj se ne potrudi imeti. Kar napiflano – trosi. Žal. L.r. JANEZ KOMENDA

   • Janez

    Gospod J. Jamnica
    – ima seveda prav !
    Pretraval sem s količino zapisov.
    In morda z jasno, trdo smerjo v slo domoljubje.
    Ampak – F. Tunnka in njegovo trojko – sem pa le? Čisto zamoril. Ni jih. Danes.l.r.Janez KOMENDA Lahko noč vsem.

    • Jovo Jamnica

     Lahko noč.

  • Jovo Jamnica

   Ah, pozabil sem, da ne smem tukaj napisat imena portala, ki mu je “oče” Dejan Kaloh. Prizadetim se vljudno opravičujem.

   • Janez

    Jaz !
    Pa se zahvaljujem Vam za “prijazno” opozorilo.
    Ga bom upošteval in manj pisal.
    Sem pa !
    Res kar malo vzhičen in vesel obrata v domoljubje, ki se kaže. Lahko noč. JANEZ KOMENDA

    • Jovo J.

     Da še drugi berejo, kaj sem ti namenil, objavljam danes izjemoma pod psevdonimom:

     Janez, prijatelj stari. Ker se vzhičen praznično razdajaš, te dobrohotno usmerim na cenjeni portal Politi-kis. Tamkajšni bralci se mi prav smilijo, saj se je danes nabralo pod vsemi članki, le deset, več ali manj sramežljivih mnenj.

  • črnaovca

   Zakaj pa ne ta praznik bi lahko bil kar Janezov rojstni dan

 • Beli Sneg

  Zjutraj sem sem svojemu kraškemu ovčarju rekel, da če ne bi bilo OF bi ti danes bil nemški ovčar!

  • baldeagle

   Le kako je mogoče, da npr. v Češki niso vsi psi nemški ovčarji, kljub temu, da tam ni bilo omembe vrednega odpora proti nemški okupaciji Češke?

   • črnaovca

    Bil je odpor le da pozneje Rusi niso dovolili govoriti o njemu in Čehi tudi Poljaki so bili enotni ni bilo kolaboracije zato se tudi danes ne zmerjajo temveč so zazrti v prihodnost in jim gre vedno bolje če ne že bolje kot nam

    • slosin

     A so tud Čehi in Poljaki med odporom uvajali komunizem..?

     • Jovo Jamnica

      Niti Čehi, niti Poljaki niso imeli kolaborantskih formacij, ki bi spominjale na Slovenske domobrance. Imeli pa so Poljaki, komunistično Armijo Ludowo, ki je simpatizirala s Sovjeti in dalje, Čehi, komunistično odporniško gibanje pod vplivom SZ.

      https://sh.wikipedia.org/wiki/Pokreti_otpora_u_Drugom_svjetskom_ratu#/media/File:Let%C3%A1k_KS%C4%8C_1938.jpg

     • slosin

      Spet se izmikaš in daješ odgovor, ki nima veze z mojim vprašanjem. A se ti ne zdi, da vaške straže in domobranci niso nastali zato, da bi kolaborirali z okupatorjem, ampak zato, da bi branili narod pred rdečim terorjem….Pa če pogledaš njihovo prisego (ki je bila izsiljena), boš videl, da so
      prisegli, da se bodo borili proti komunizmu in za slovenski narod, ne pa za Hitlerjeve cilje…

     • Jovo Jamnica

      Odgovoril sem ti natančno na tvoje vprašanje. Vsaka komunistična partija je imela za nalogo kot končni ali prevladujoči cilj, uvajanje komunizma, ne glede na stanje okolja, v katerem je delovala. Kakšen uspeh je žela v posameznem okolju, pa je bilo odvisno od onih, ki jim komunizem ni bil vodilo.

     • radames

      Poljaki so imeli tudi Armijo Krajova, ki je bila sestavljena iz demokratično mislečih ljudi. Ker je ta vojska obupno potrebovala sovjetsko pomoč pri varšavski vstaji, ji rdeča armada ni hotela priskočiti na pomoč, čeprav je bila tik pred Varšavo. Tudi Rusi niso hoteli dovoliti pristajanja angleških letal v ruskem zaledju, ko bi ta letala prinašala pomoč varšavskim vstajnikom.

     • Jovo Jamnica

      Kolaboracijo so plačali z glavo – zapeljani navadni ljudje. Organizatori so odnesli zadnjice na varno preko luže. Za kakšno ceno??? Da niso povojni pomori del te cene? Zanimivo je, da so v povojnih pomorih bili večinoma likvidirani civilisti in navadni vojaki, medtem ko je Vatikan večje ribe bolj ali manj uspešno pretihotapil tja daleč v Ameriko. Posledica vpliva, ki ga je RKC imela takrat v družbi je bil narodno izdajalski značaj slovenskih cerkvenih sil. Dejstvo, da niso slovenski protikomunisti (kakor na Poljskem Armija Kraiowa = približek Slovenskim domobrancem), organizirali vzporednega odporniškega gibanja proti okupatoru, ki ga je predstavljala Armija Ludowa = približek Slovenskim partizanom, ampak z njim celo sodelovali!!!.. je posledica njenega delovanja. Če predpostavim, da je večina navadnih protikomunistov imela dobre namene in so delovali po svoji vesti, pa velja, da je to temeljilo na vrednotah, ki jih je v danem in za narod tragičnem trenutku tako prikazala RKC. Zato nosi polno odgovornost za zavajanje njenih dobromislečih, vendarle neustrezno vdanih vernikov.

 • črnaovca

  Res so bili Partizani grdi in so požigali rušili in mučili v zaporih, Nemci in njih pomočniki so bili čisto drugačni in humani Slovence so pošiljali v letovišča na začetku v Srbijo pozneje i v tujino na Polsko v Auschwitz in druga letovišča po Nemčiji

 • Jožef

  Po ustavi republike Slovenije je uradna zastava Slovenije brez rdeče zvezde in z veljavnim grbom. To pomeni, da vsako jano nošenje ali na drgi način prikazovanje zastave iz časa yuge krši ustavna določila in s tem žali čustva vsem zavednim Slovencem. Prosim, da se umaknejo vse slike z rdečo zvedo na zastavah. Nosilce teh zastav pa je potrebno ovaditi, ker s tem spodbujajo mržnjo med nami Slovenci in kršijo ustavna določila. Bog živi Slovenijo in Slovence.

 • traktor

  Poglej,poglej kako pozdravlja naš poslednji partizan,na stara leta.

 • xtc

  Smešno je brati levodresirane prismojence;ki skušajo obraniti lažnive;komunistične pravljice in obupno trolajo;namerno pa se izpuščajo resnice in dejstva:
  Pravljice o junaških bojih ;ki jih ni bilo so le vradne posmeha ;tako kot pravljice o tem kako so prisilili Von Lohra k vdaji:Lehr je bil pač naiven;če bi z silo ;ki jo je imekl pod sabo udaril;bi rdeća čreva visela povsod po drevju okrog;on pa bi se nemoteno umaknil z vsemi silami z sorazmerno malo izgubami:kER PA JE VILvON lOHR PREDVSEM ČASTNIK IN POKLICNI VOJAK JER RAVNAL KOT RAVNAJO VSI POKLICNI VOJAKI OB KAPITULACIJI ODLOŽIL JE OROŽJE;MISLEČ ;DA IMA OPRAVKA Z VOJSKO NE Z BANDO;;to ga je stalo glave;kot veliko njegovihvojakov;ker so odložili orožje;ker so mislili ;da bo komunistična tolpa spoštovala mednarodno pravo:
  Splošno znano je;da komunisti niso mogli z ničemer ustaviti Lehrove armade so ga pa zvito nasmolili;kar je plačal z glavo:

  • Jovo Jamnica

   Vzrok za neverjetni vpliv partije v Lublanskem močvirju leži na plečih slovenskih političnih struktur, na katere je leta 1941 naletel laški okupator. Komunisti so bili v Kraljevini Jugoslaviji itak v ilegali in posebnega vpliva posledično med prebivalci niso imeli. Ocenjuje se, da jih je bilo pristašev nekaj sto in nič več. Za nameček je vodstvo te peščice komunistov do napada Hitlerja na SZ, paktiralo z nacisti in med svojimi simpatizeri nazorno preprečevalo vsako posamično iniciativo, ki bi dišala po nelojalnosti. Na žalost slovenskega življa, so veljaki ostalih relevantnih političnih strank, tekmovali med sabo, kdo od njih bode Lahom bolj ugajal.
   Dokaz temu je TIGR na Primorskem in sabotažna akcija slovensko zavednih dijakov v Mariboru, pod vodstvom Bojana ILICHA, 29. aprila 1941.

 • radames

  Hujšega udarca kot je vzpostavitev komunizma, slovenski narod v vsej svoji zgodovini ni doživel. Taka “osvobodtev” in tak režim, ki je temeljil na zatiranju naroda in na lažeh, je protinarodno in nemoralno dejanje.

 • dob

  Kolikor jaz vem, so največji izdajalci tega naroda tisti, ki so ga zadolžili za 30 milijard evrov. Hkrati pa mu ne pustijo delati.
  Dolgov ne vračajo in jih nikoli niti nameravali niso vrniti. Povečevali jih bodo, dokler bodo lahko vladali.

 • Sodni dan

  Sramota za šolski sistem kaj so nas učili -prepričevali v osnovni šoli .Sem pa opazil da v srednjih šolah izpuščajo temo o partizanih in njihovem boju ! Zakaj le 15letnika lahko prepričaš, ko pa človek odrašča in si ustvari svoje mnenje pa bolje da se te teme ne omenjajo preveč. Srčno pa upam da bo teh borcev pa Slovenskih zastav s petokrako enkrat konec. Jaz mislim da bi jim moral nekdo javno povedati resnico ker so zamegljeni do amena! Poznam en par borcev . Titovke doma pa vse te bedarije , smo pa s puško streljali v tarčo je parkrat poknalo se je pa usral ko zajc. Tolk o tem .

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!