Mit o NOB: Partizanstvo se želi oprati madeža bratomorilstva, da bi se z njim umazalo domobranstvo s ‘kolaboracijo’ (2. del)

Foto: STA

“Sodelovanje” slovenskih demokratičnih sil z okupatorji bi bilo narodno-izdajalsko dejanje, če bi imelo za cilj pomoč okupatorju pri dejavnosti, usmerjeni v biološko ali kulturno uničenje slovenskega naroda ter raznarodovanje slovenskega ozemlja. Daleč od tega, da bi katerokoli njihovo dejanje imelo takšen namen, v resnici so imeli za glavni cilj varovanje življenj slovenskih ljudi in njihovega premoženja ter so tudi veliko dosegli v tej smeri, lahko preberemo v knjigi Mit o NOB.

Avtor omenjene knjige Gregor Medvešek razkriva, da so formalno in s figo v žepu priznanje italijanske aneksije ter stiki demokratičnih slovenskih predstavnikov z italijanskimi okupatorji takoj po okupaciji, ki so jih marksisti oklevetali kot ‘izdajstvo’, prinesli slovenskemu narodu otipljive koristi v obliki veliko milejšega okupacijskega režima v italijanski coni od tistega v nemški okupacijski coni in zatočišča za 20 tisoč slovenskih beguncev v Ljubljanski pokrajini pred nemškim nasiljem. “Protikomunisti so imeli argumente za svojo trditev o izdajalski vlogi partizanstva – zaradi tega gibanja je slovenski narod utrpel mnogo več žrtev kot drugi primerljivi okupirani narodi, in to zaradi osvojitve diktatorske oblasti ene stranke. Povzročanje žrtev pri narodu zaradi takšnega cilja pa je vse kaj drugega kot domoljubno početje,” je prepričan avtor.

“Napredne” politične sile, ki so bile leta 1941 vključene v OF, so na zadnjih volitvah slaba tri leta pred tem uživale podporo ene desetine slovenskega volilnega telesa. Kljub temu se je OF že jeseni 1941 razglasila za edinega predstavnika in voditelja slovenskega naroda ter prepovedala pod grožnjo smrti vojaško organiziranje zunaj partizanskih vrst – četudi bi bilo namenjeno boju proti okupatorju. Z vidika demokratične legitimnosti te odločitve ni mogoče opravičiti, je pa razumljiva za marksistično-leninistično partijo, ki pravice do vladanja ne črpa iz mandata volivcev.”

Foto: STA

Partizansko gibanje s pravnega vidika ni legalno
Prav tako predstavi pogled na partizanstvo s pravnega vidika, kjer zapiše, da partizansko gibanje s tega vidika ni legalno oziroma ni zakonito, saj ni nastalo z odobritvijo zakonite in mednarodno priznane jugoslovanske vlade, ki je imela mandat, da vodi narod, marveč ga je ustanovila politična stranka, ki je bila povrhu tega še ilegalna. “Z moralnega vidika partizansko gibanje ni bilo legitimno (upravičeno), ker je bil njegov končni cilj uvedba komunistične diktature v Jugoslaviji, boj proti okupatorju pa le sredstvo za maskiranje tega osnovnega cilja,” je prepričan.

Delovali po načelu mafije ‘daj denar, sicer te ubijemo’
Komunisti se zaradi svojih akcij niso ozirali na okupatorske povračilne represalije, ker so jim te represalije koristile – ubežniki pred okupatorskim nasiljem so se zatekali v njihovo vojsko. “Poleg izpostavljanja civilnega prebivalstva nevarnosti zaradi njihovih samovoljnih akcij so komunisti prek OF silili vse prebivalstvo, da sodeluje v njihovem ‘osvobodilnem’ boju, ki to ni bil. S kakšno pravico je OF zahtevala od vsega prebivalstva, da plačuje ‘narodni davek’ zanjo, kar je OF zaukazala že septembra 1941? ‘Obdavčeni’ so bili predvsem in najbolj nasprotniki partizanstva,” je razkril Medvešek ter dodal, da tudi mafija deluje po načelu ‘daj denar, sicer te ubijemo’. “Nihče ni bil dolžan finančno, materialno ali kako drugače podpirati OF in partizansko vojsko, to pa spet ni dalo partizanom nobene pravice, da te ljudi razglasijo za ‘nasprotnike narodne osvoboditve’ ter jih zaradi tega oropajo, jim zažgejo hišo ali celo ubijejo.”

Foto: STA

KP se je bojevala proti okupatorju izključno z namenom, da pride na oblast mimo volitev in ne zato, ker bi jo motila okupacija kot takšna. To je priznal tudi Edvard Kardelj z izjavo, da bodo komunisti branili Jugoslavijo le, če bo ta boj “napreden”.

Napaden človek lahko stopi v zavezništvo s komerkoli
Ker je bila Slovenija okupirana, v njej ni bilo domače oblasti, na katero bi se nasprotniki komunizma lahko obrnili po zaščito pred nasiljem komunistično-partizanskih “osvoboditeljev”. Če se niso hoteli pokoriti uzurpatorski komunistični “ljudski oblasti” in sodelovati v komunistični revoluciji, jim je preostalo le, da se zatečejo po zaščito k tuji, okupatorski oblasti, kar pa jim je prilepilo etiketo “kolaborantov” in “sodelavcev okupatorja”. “Komunisti so se ne le borili za svojo diktaturo po vojni, marveč so to diktaturo začeli prek OF, ki si je vzela oblastne pristojnosti vsiljevati slovenskemu narodu že med vojno. Razglašanje svojih nasprotnikov za “narodne izdajalce” kaže na totalitaren vzorec razmišljanja komunistov in njihovih sopotnikov po načelu ‘narod smo mi’, kar je še huje od znanega absolutističnega reka Ludvika XIV ‘država sem jaz’. Prebivalci, ki jih je eksistenčno ogrožala ta organizacija, so imeli pravico do samoobrambe pred terorjem revolucionarnih samozvancev in lažnih osvoboditeljev.” Prav tako je prepričan, da to ni pomenilo nikakršne solidarnosti s silami osi in zavzemanje, da bi bila Slovenija okupirana od teh sil, “šlo je za golo varovanje lastnih življenj pred tistimi, ki so jih ogrožali“. Pravica do življenja pa je najpomembnejša pravica, ki je nad sleherno politiko in ideologijo, in napadeni človek se ima v obrambi svojega življenja pravico obrniti na pomoč in stopiti v zavezništvo s komerkoli.

“Celo Kardelj je v enem od svojih pisem iz tistega časa priznal, da so partizani okoli Mirne in Mokronoga ter drugod počenjali “svinjarije”. To je bil kontekst, v katerem je prišlo do oboroženega nastopa protirevolucije na Slovenskem v samoobrambnem zavezništvu z italijanskimi okupatorji z nastankom vaških straž poleti 1942.”

Foto: sta

Kardelj priznal, da pretiravajo v pobijanju bele garde
Tisti, ki obsojajo protikomuniste za “sodelovanje z okupatorjem”, očitno mislijo, da so bili oni dolžni mirno gledati in ne braniti se pred temi “svinjarijami”, katerih žrtve so bili. Dva meseca zatem, ko je Kardelj pohvalil partizane, da “pridno čistijo” teren, je v pismu Ivu Loli Ribarju, 25. julija, zapisal: “Naši (komunisti) pretiravajo v pobijanju bele garde, pri čemer gre pogosto za ljudi, ki jih morda ne bi bilo treba uvrščati v to kategorijo sovražnikov.” Ljudje, ki so se čutili ogrožene s strani partizanskega nasilja, so imeli pravico naznaniti organom reda, pa četudi okupatorskim, pripadnike organizacije, ki je morila njihove bližnje in sosede in njim samim stregla po življenju. Medvešek še zapiše, da je pri vsem tem bistveno, “da je do zavezništva med protikomunisti in okupatorji prišlo kot samoobrambna reakcija žrtev komunističnega nasilja in da so bili komunisti ti, ki so s svojim nasiljem proizvedli kolaboracijo”.

Ljudje, ki se niso strinjali s KPS, so se znašli v nezavidljivem stanju
Ljudje, ki se niso strinjali s KPS, so se tako znašli med kladivom in nakovalom. Po eni strani jih je komunistična OF silila, da sodelujejo v njenem totalitarnem projektu, zamaskiranem z “bojem proti okupatorju” in jih terorizirala, če tega niso hoteli storiti, po drugi strani pa so bili med žrtvami okupatorskega kolektivnega kaznovanja celotnega ljudstva za dejanje organizacije, s katero se niso strinjali. “Obtoževanje domobrancev za ‘kolaboracijo’ ob istočasnem zamolčevanju vzrokov, ki so privedli do te kolaboracije, je podobno zmerjanju napadenega človeka, ki je v samoobrambi ubil napadalca, češ da je morilec, ob hkratnem zamolčevanju dejstva, da je bil ta ‘morilec’ poprej morilsko napaden od te iste ‘žrtve’.”

“Partizanstvo se želi oprati madeža bratomorilstva, da bi se z njim umazalo domobranstvo s ‘kolaboracijo’. Vsekakor ni bila nobena ‘narodna dolžnost’ protikomunistov, ki so videli v teh partizanskih zločinih komunistično revolucijo na delu, da s prekrižanimi rokami čakajo, da bodo še oni prišli na vrsto.”

KP je namerno izzvala državljansko vojno
Medvešek nato niza dejstva, ki potrjujejo sum, da je bilo nasilje leta 1942 načrtno izvajano s ciljem, da bi prisililo nasprotnike komunizma, da vzamejo orožje od Italijanov, tako pa bi jih očrnili pred narodom in zavezniki. Posredno na to dajo misliti tudi besede Borisa Kidriča, zapisane v glasilu KPS, Delo 5. 11. 1942: “Pravilna politika OF in KPS je Belo gardo prisilila, da je svoj poslednji, zgodovinsko seveda neizogiben korak napravila v okoliščinah, ki so bile zanjo najneugodnejše.” Prav tako je v svojem dnevniku zapisal, da je KP namerno izzvala državljansko vojno medvojni partizanski politkomisar in povojni literarni zgodovinar Dušan Pirjevec.

Foto: sta

“Ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da je Partija želela kolaboracije svojih nasprotnikov z okupatorji. Cilj partijske politike je bil povzročiti tako diferenciacijo v narodu, ko bi ostali le še dve izbiri: komunisti ali okupatorji.”

Ko je tuja vladavina boljša od domače …
V Boju za NOB je zapisano, da so imeli nasprotniki komunizma utemeljen razlog za nasprotovanje partizanstvu, ker so se bali, da se bo njegova zmaga odrazila v uvedbi sistema, podobnega tistemu v SZ. S tega vidika je razumljivo, zakaj so protikomunisti imeli partizanstvo, ki se je bojevalo za uvedbo komunistične diktature, ki bi trajala neomejeno dolgo, za večje zlo od okupatorjev, katerih okupacija je bila na naših tleh začasna. “KP je v svojem razglasu iz konca leta 1941 opisala SZ kot ‘otok sreče in svobode, blagostanja, življenjske radosti in bratstva njenih narodov’. OF je v svoji Dolomitski izjavi zapisala, da je ‘za slovenski narod edino pravilna pot, ki jo je prehodil veliki ruski narod’. Gledano iz tega zornega kota se lahko razume drža nekaterih protikomunistov, ki so v zmagi domačega komunizma videli tako hudo nevarnost, da se jim je zdela taktična in začasna ‘kolaboracija’ z okupatorji (v smislu izkoriščanja okupatorja in njegovih virov za dosego svojih ciljev) sprejemljivo dosti manjše zlo samo, da bi se ta velika nevarnost za slovenski narod preprečila.” Sicer pa tudi tuji primeri velikokrat kažejo, da je lahko včasih tuja vladavina boljša od domače. “Na primer, prepričljiva večina kitajskih prebivalcev Hong Konga je raje živela pod oblastjo britanskih ‘kolonialistov’ (ali ‘okupatorjev’, če hočete) kot pa pod oblastjo kitajskih komunistov – mar to pomeni, da so ti ljudje ‘izdajalci kitajskega naroda’,” se sprašuje avtor ter dodaja, da se je mnogim tako zdela začasna okupacijska ureditev, zlasti v italijanski zasedbeni coni, manjše zlo od ureditve sovjetsko-stalinističnega tipa, za katero so utemeljeno verjeli, da bo uvedena v Sloveniji v primeru zmage partizanov.

Slovenski voditelji bi prej ravnali izdajalsko, če bi zavrnili ponujeno italijansko roko
“Neko dejanje ne more biti ‘izdaja naroda’, če temu istemu narodu lajša življenje. Vdanostne izjave duceju in podobna ‘kolaboracijska’ dejanja so bila cena, ki so jo vodilni predstavniki slovenskega naroda morali plačati za to, da je v italijanski okupacijski coni slovenščina še naprej ostala uradni jezik, da je ostalo neokrnjeno slovensko šolstvo, da so praktično vsi javni uslužbenci obdržali službo, da so bili slovenski fantje oproščeni služenja v italijanski vojski in druge pravice, za katere so bili prikrajšani Slovenci v nemški coni. Slovenski voditelji bi prej ravnali izdajalsko, če bi zavrnili ponujeno italijansko roko,” je še prepričan Medvešek.

Marjanca Scheicher

 • luckyss

  Koliko delov te Schesier- Grimm risanke pa obstaja ?!
  In zakaj ste dali KOLABORACIJO v naslovu v narekovaje ;))

  • komar marko

   kako prav imaš. Te pravljice se prično s 27 aprilom, ko so ustanovili po učbenikih OF, pa ni res, 26 aprila so ustanovili PIF, nato so za 1 MAJ v TOTEM mestu in TRBOVLJAH skupaj slavili delavski praznik, nato pospravijo TIGROVCE, za kar je veljalo da so to storili fašisti in domači izdajalci in tako dalje. ja PRAVLJICE in MOLŽA države zaradi pravljic.

  • if

   V narekovaje zato, da bo tudi vaš tip ljudi dojel “komunistično definirana kolaboracija ni demokratično definirana kolaboracija”.

   Kolaboracija med Titovimi komunisti podrejenimi Kominterni in nacisti je bila skladna sporazumu prvega nacista Hitlerja in svetovno prvega komunista Stalina šefa Kominterne.
   Trajala je do Barbarosse, izražena je bila tudi v oblikah vojaškega napada na države in narode.

   Komunistično napadalno kolaboracijo na območju Kraljevine Jugoslavije potrjujejo sledeča dejstva.
   Komunisti v marčevskih beograjskiiih demonstracijah 1941 niso protestirali proti pristopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu, pač pa, po direktivi Kominterne, proti napadu demonstrantov na dve nacistični izpostavi v Beogradu. Člana Kominiteren sta bila Tito in Kardelj.
   6. aprila 1941 so komunisti molčali, ker so njihovi nacistični kolaboranti napadli Kraljevino Jugoslavijo.
   Komunisti so ustanovili PIF s 26. na 27. april 1941 usmerjeno proti VB, Franciji, ki sta do takrat že bili prizadeti s posledicami vojaških osvajalnih napadov, vdorov, okupacij (Francija okuapirana, VB napadena in deloma okupairana).
   Titovo sporočilo 13. maja 1941 poslano Moskvi: “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni.”

   Odzvali so se po Barbarossi 22. junija 1941.
   V Sloveniji so ustanovili OF, ki je vzročno, časovno in vsebinsko nasprotje aprilske PIF, 8. julija 1941 so ustanovili izvršni odbor OF, komunistično definirane vstaje so prožili v Srbiji 7. julija 1941, v Sloveniji 22. julija.

 • MEFISTO

  Program OF o čiščenj v prvih urah in dnevih po komunistični okupaciji
  ———————————————————————————————————–

  Včeraj sem objavil del PROGRA OF, ki se je nanašal na “Čiščenje v prvih urah in dnevih po izbruhu komunistične svobode, ki mi ga je “pomotoma” objavilo celo režimsko DELO.

  Že naslednjo soboto 18. avgusta 2012 sta mi v Delu replicirala gospoda dr. Janez Stanovnik, predsednik ZZB NOV Slovenije in Hardvik Pirnovar. Dr. Janez Stanovnik je na kratko razglasil dokument za falsifikat in me pozval, naj objavim arhivsko signaturo in mesto, kjer naj bi bil shranjen.. Gospod Hardvik Pirnovar, ki me je sicer tudi vprašal, v katerem arhivu se najde ta dokument, pa je bil v daljšem pismu s pozicije nezmotljivih in edino pristojnih razlagalcev zgodovinske resnice bolj zajedljiv. Prošnji obeh gospodov sem pogumno uslišal, vendar mi uredništvo Dela ni hotelo objaviti odgovora. Celo več, tudi na vljudno vprašanje, zakaj tega niso storili, nisem dobil pojasnila..

  Z zavrnitvijo objave odgovora me je Delo spravilo v veliko zadrego pred njegovimi bralci, ki lahko zdaj utemeljeno sklepajo, da sem se ustrašil ali pa da sem ostal brez argumentov. Ker sem prepričan, da gospoda dr. Janez Stanovnik in Hardvik Pirnovar ali pa njuni svetovalci tudi berejo takrat popularni Reporter, ki je eno od zelo redkih sredstev javnega obveščanja, ki je povedal tudi tisto, kar drugi zamolčijo in ker se je zgodba pravzaprav začela v njegovi rubriki, sem se obrnil na cenjeno uredništvo tega tednika, da objavi moj odgovor, ki je bil namenjen obema spoštovanima gospodoma. S tem bo Reporter ustregel tudi svojim zvestim bralcem, ki so želeli kaj več izvedeti o tej temi in o razpletu te zgodbe. V nadaljevanju objavljam celotno besedilo mojega odgovora, ki ga je Delo zamolčalo.

  »Spoštovana gospoda dr. Janez Stanovnik in Hardvik Pirnovar sta me v PP 29 z dne 18.8. 2012 spraševala, v katerem arhivu in pod kakšno signaturo naj bi bil shranjen načrt Osvobodilne fronte iz leta 1943, s katerim naj bi partija določila ukrepe za prve ure in dneve po koncu vojne, katerega dele sem objavil v PP 29 z dne 11. 8.2012. Kot da sama ne bi bolje vedela od mene, da vsi dokumenti, ki so bremenili revolucijo, partijo in njene funkcionarje ter druge pomembne posameznike, niso nikoli pristali v kakem javnem arhivu ali pa so bili ob vsakokratnem čiščenju iz njega odstranjeni in uničeni. V Sloveniji je bilo v prvih dneh, tednih in mesecih po koncu vojne pobitih med sto in dvesto tisoč ljudi, vendar v nobenem arhivu ne boste našli podatkov o tem, katero sodišče jih je obsodilo na smrt, po čigavem ukazu so se izvajale množične in individualne likvidacije, katere enote so jih izvajale in kdo jih je vodil, čeprav ni šlo za bagatelno ali nepomembno zadevo. V arhivih tudi ni podatkov o številu in imenih žrtev ter o tem, kje so pokopane. .Seveda so bile tudi izjeme. Arhiv Slovenije pa na primer še hrani poročilo, ki ga je 17. julija 1942 vodja Komunistične partije Slovenije Edvard Kardelj poslal članu Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije Ivu Loli Ribarju, v katerem je med drugim zapisal: “Včasih so nekaj mnogo likvidirali. Tako je npr. 2. grupa likvidirala mesečno samo na enem majhnem odseku povprečno do 60 ljudi. Zgodile pa so se tudi hujše stvari, o katerih ti pismeno ne bom govoril.” Komandant 2. grupe odredov pa je bil takrat Franc Rozman-Stane, katerega ime je bilo zadnje čase tudi zelo aktualno. Moralo je biti res zelo hudo, da je celo Edvard Kardelj, ki takrat v revolucionarnih rečeh menda ni bil preveč rahločuten, presodil, da »hujše stvari«, ki so se dogajale, ne spadajo na papir. Več o tem si lahko preberete na internetu pod geslom »Franc Rozman – Stane«.

  Del načrta Osvobodilne fronte, s katerim naj bi partija določila ukrepe za prve ure in dneve po koncu vojne, sem prepisal iz »Črnih bukev o delu komunistične osvobodilne fronte proti slovenskemu narodu«, ki so izšle v Ljubljani leta 1944 in ki jih je leta 1999 ponatisnila Založba za alternativno teorijo 1990 (stran 75 do 77). Sklepam, da je načrt nastal že pred letom 1943. To letnico sem uporabil, ker naj bi načrt v mesecu juniju tega leta prišel iz vodstva Osvobodilne fronte v roke protikomunistom in s tem postal javen (stran 75). Samo ugibam lahko, če ni načrt navdihnil tudi Boris Kidrič, ki naj bi poleti leta 1942 v Vinici dejal »Vseeno je, če od Slovencev ostanemo samo trije, pa tisti pravi« (stran 162). Po svoje pa naj bi ga poleti 1943 v svojem govoru v Loški dolini verbalno operacionaliziral tudi Ante Novak- Kladivar, divizijski politični komisar (stran 78).Tako kot gospod Hardvik Pirnovar, tudi jaz predlagam bralcem, predvsem tistim z Notranjske, Dolenjske in Bele krajine, naj preberejo Črne bukve in njeno vsebino primerjajo z lastnim poznavanjem in izkušnjami ter s temno platjo edine in zapovedane resnice, ki je že dokaj raziskana in objavljena v mnogih knjigah in drugih kvalificiranih zapisih, da ne govorim o internetu, ki je že tudi preplavljen z njo.

  V nadaljevanju bom opozoril le na dve okoliščini, ki opozarjata na to, da v Črnih bukvah objavljeni načrt ni brez osnove.

  Znano, da je bila oblast že pred vojno Titova največja obsesija. Zatrjeval je, da je treba izvesti revolucijo prej, preden bi to omogočili objektivni razlogi. V februarju 1941 je skupini simpatizerjev predstavil svoj program, ki je obsegal zajetje generalštaba in vlade ter reakcionarnih vojaških osebnosti, razorožitev gojencev vojaških šol in akademij, žandamerije in policije ter vseh vojakov, ki revoluciji ne bi bili naklonjeni ter oblikovanje posebnih revolucionarnih odredov. Rešil je tudi vprašanje strategije. Takole je dejal: »Vsak trenutek moramo nujno izkoristiti za razpihovanje revolucionarne strasti množic, množice je treba usmeriti v najodločnejše akcije in podvige. V odrede lahko sprejmemo celo starce in starke, pa tudi sedemletne dečke,za oblast v mestih se je treba boriti z vsem, s čimer je mogoče – s puškami, pištolami, mitraljezi, bombami, granatami, dinamitom in drugimi eksplozivnim materialom, z noži, bokserji, železnimi drogovi, krpami, prepojenimi s petrolejem, vrvmi, pletenimi lestvami,bodečo žico, žeblji, lopatami, kladivi, pilami itd. V vaseh z železnimi palicami, sekirami, krampi, lopatami, vilami, noži, in razumljivo, tudi s strelnim orožjem. Brezobzirno, neusmiljeno odstranjevanje civilnih in vojaških poglavarjev in vseh drugih sovražnikov ljudstva – to je dolžnost revolucionarjev« (Pero Simić:Tito, skrivnost stoletja, stran 161 in 162).

  To, kar še posebej zaprepašča, je neverjetna podobnost med Titovo strategijo in ukrepi, ki so bili opisani v načrtu Osvobodilne fronte, objavljenem v Črnih bukvah. Skoraj bi si upal izključiti kakršnokoli naključje.

  V Sloveniji je bilo doslej odkritih okrog 600 množičnih grobišč. Med njim so tudi taka s po nekaj tisoč in celo s po nekaj deset tisoč žrtvami. Med žrtvami je tudi nekaj deset tisoč Slovencev, še več pa je žrtev tuje narodnosti. Take množične likvidacije so bile organizacijsko, materialno in logistično zahteven projekt. Vsekakor niso mogle biti posledica trenutnega navdiha in sprotne improvizacije. Potekale so namreč resda skrajno brezobzirno, vendar efektno. Za tak podvig je bilo treba seveda pravočasno sestaviti sezname nezaželenih oseb, bodisi po imenih bodisi po pripadnosti, Vnaprej je bilo treba določiti lokacije likvidacij in grobišč. Poskrbeti je bilo treba za zadostno količino orožja ter streliva in za enote, ki so izvajale likvidacije. Navsezadnje pa je šlo pri tem še za zapleteno logistiko. Da ne bom samo teoretiziral, naj povem, da je po Celju na dan nemške kapitulacije in takoj za tem, ko so Nemci zapustili mesto, že krožil po ulicah poseben avtobus in od hiše do hiše je Ozna po posebnem seznamu trpala vanj nesrečnike, ki so se potem odpeljali na pot brez vrnitve. Tudi opisana dejstva opozarjajo na to, da je moral biti že davno prej pripravljen program, ki se je kasneje glede na nove okoliščine sproti dopolnjeval.

  Na koncu želim samo še komentirati opazko iz zadnjega stavka prispevka gospoda Hardvika Pirnovarja, ko pravi » Ne moreš verjeti, da kdo lahko kaj tako podlega verjame, misli in razširja.«. Tudi jaz in neskončna množica drugih ljudi nekoč niti v sanjah nismo mogli verjeti, kakšna grozodejstva so skrita širom po Sloveniji po krajih nesrečnega imena kot so Teharje, Kočevski Rog, Dravograd, Huda luknja, Škofovi zavodi, Stražunski gozd ter drugod in da je mogoče čez noč spremeniti namembnost tankovskih jarkov, raznih brezen in rudniških jaškov. Še posebej pa nismo mogli verjeti, da bomo morali kdaj gledati prizore, kakršni so se nam ponujali iz rova Sv. Barbare, zavetnice rudarjev, v Hudi jami, za katerega se z veliko verjetnostjo domneva, da je v njem našla svoj konec tudi mama moje dobre znanke. Nesrečna gospa je bila šivilja in je s svojim šivalnim strojem preživljala družino. Nekega dne so prišle mestne afežejevke in ji ga rekvirirale. Edini greh te gospe je bil, da se ob opisanih okoliščinah ni z dovolj velikim navdušenjem odrekla šivalnemu stroju, ki so ga odpeljale afežejevke, po gospo pa je sredi noči prišla Ozna. Nikomur nista bila mar dva otroka, ki ju je zapustila. Seveda se nista nikoli več vrnila, ne gospa in ne šivalni stroj.«

  • if

   13. maj 1941, Tito Moskvi: “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni.”
   6. aprila 1941 je molčal, ker so njegovi nacistični kolaboranti napadli Kraljevino Jugoslavijo.

 • učko

  Tole me je zmotilo včeraj na plačljivi TVS1. Laž Krljićeve !!! Rekla je, da so komunisti kolaborirali z nacisti samo do napada nacijev na sovjete. Potem pa, da so bili komunisti edini pri nas, ki so se borili proti fašistom. Narobe !!!! Komunisti se niso nič borili proti fašistom, so pa se tiste partizanske enote, ki niso bile kontaminirane s komunisti in te so bile na začetku in sredini vojne v večini. Komunisti so samo pripravljali teren za sovjetsko okupacijo teh krajev. Tako, kot se je to zgodilo v vseh ostalih vzhodnoevropskih državah !!!!! Torej: komunisti so kolaborirali tako z naciji kot z najbolj okupatorsko državo, Sovjetsko zvezo oziroma Rusijo !!!!!! Šele po vojni je bil Tito toliko spreten, da je preprečil okupacijo s strani SZ. Pa še to zato, ker bi jih sovjeti “povešali po Terazijama”, kot se je v dokumentarcu izrazil tesni Titov sodelavec Dapčević. Glejte malo dokumentarce !!!!!

 • totex39

  Vse skupaj je že grozno in to res več nikamor ne pelje, da se še v letu 2017 ubadamo in hkrati še slavimo krvavo preteklost, ki je slovenski narod razdvajala. Ampak očitno imajo levičarski politiki to zapečateno v svojih glavah in ne odstopajo od tega, kar so jim dediči zlagano prikazali.

  • luckyss

   Se strinjam s tabo…..s tem, da si kot klasična ovca “pozabil” omeniti tud desničarske politike in njihove variante 2. svetovne vojne…..

   • totex39

    Ravno levičarji so tisti, ki v tem času z svojimi komunističnimi proslavami in rdečimi simboli spodbujajo stvari o preteklosti, tako kot se njim dozdeva, da mora biti po njihovem prav.

   • učko

    Sem vama napisal malo bolj zgoraj !!!!!!!

 • resnicaboli

  Kaj ko bi nekdo napisal koliko procentov od vseh prebivalcev Slovenije leta 1945 ob koncu vojne je sodelovalo v uporu proti okupatorju 5% 10% da o letu 1941 niti ne govorimo?

 • if

  Prisilno plačljiva RTVS1 je v Dnevniku 27. aprila 2017 spet vzdrževala laž o OF z zgodovinsko neustreznimi trditvami o njenem poreklu, datumu ustanovitve, vzrokih ustanovite in molkom o vpetosti glavne tvorke KPS v Kominterno, svetovno zvezo KP.

  Trditve v Dnevniku!
  Vstopna, novinar Ivo Kores: “27. aprila 1941 je bila ustanovljena OF kot politični in kulturni odgovor na okupacijo Slovenije.”
  Nadaljevalna, novinar Ivo Kores: “V samostojni Sloveniji je postala predmet političnih in ideoloških razprtij.”
  Nadaljevanje v obliki komentarja
  novinarke Jasne Kraljić Vreg: “OF je bila ustanovljena 26. aprila 1941, najprej
  kot Proti imeprialistična fronta (PIF). Potem, ko je Hitler razdrl pakt s
  Stalinom, se je PIF odločila prijeti za orožje in se preimenovala v
  OF.”

  Izničujem trditve RTVSLO!

  Prvič!
  27. (26.) aprila 1941 je bila ustanovljena PIF. Vsebina PIF in vzrok ustanovitve sta skladna dikatatu Kominterne, katere šef Stalin je bil nadrejen KPJU oziroma KPS in njunima šefoma Titu in Kardelju. Kominternovec Stalin je bil tedaj Hitlerjev kolaborant v oblikah pakta in pripadajočem gospodarskem in vojaškem osvajalnem pohodu po Evropi, vse KP članice Kominterne so bile takrat nacifašistične kolaborantke.

  Drugič!
  V samostojni Sloveniji je dozorela ugotovitev, da zgodovina o OF ne ustreza režimskim trditvam!
  Ugotovitve, ki ustrezajo zgodovinskim dejstvom niso posledica ideologije, so posledica uveljavljanja zgodovinskih dejstev.
  V samostojni Sloveniji lažno ideologijo o OF še naprej vzdržuje RTV SLO z zlorabo nacionalnega medija prisilno financiranega z davkoplačevalskim denarjem.

  Tretjič!
  KPS kot glavna tvorka PIF je bila do Barbarosse (22. junij 1941) del Kominiterne, zato pripadnica komunistično nacifašistične naveze in pakta Hitler-Stalin.
  Ravnala je skladno z diktatom Kominterne, zato je slovenski narod prepustila nacifaštičnemu napadu in preko PIF tolkla proti VB, Franciji!

 • učko

  Sicer pa, OF in NOB danes služijo vladajočemu neo-pro-komunistično-balkanističnemu zločinskemu režimu za opravičevanje njegovih in njihovih novih zločinov in to je totalen rop države Slovenije s strani teh zločincev. Vsako kritiko na svoj račun odbijejo s tem, da svoje nasprotnike najprej označijo za kolaborante in domobrance in s tem je, po njihovem, že praktično vse opravičeno in opravljeno. Pri tem pa zlorabljajo svoje, režimske medije !!!!!!!!!!!!!!

  • črnaovca

   In če ne bi bilo kolaboracije bi se morda tudi po vojni razvilo vse skupaj kaj drugače vsaj moralno čista opozicija bi bila

   • komar marko

    ha, ha, . Kater koloboracije. A misliš tiste, ko so z ITALIJANI držno napadli TURJAK. Da je ne farbaj. Loči PARTIZANE in ostale izdajalce, ki so se vtihotapili med njih, za prevzem oblasti in kasnejšo TIRANIJO in pomore.

   • resnicaboli

    bedak v komunizmu opozicija si nore gobe jel?

 • črnaovca

  Eni in drugi niso bili kaj prida in eni in drugi so morili v imenu neke ideologije le da so eni bili preganjani v gozdovih drugi pa se greli v kasarnah pri okupatorju in namesto njega opravljali umazano delo. Ali se je Slovenska zgodovina začela l 41 z okupacijo ali pa smo Slovenci bili na tem prostoru tudi že prej? Menda imamo kaj drugačne in manj umazane zgodovine. Upati je samo da je še kaj pametnih ki razumejo da je vsaka vojna svinjarija in da je celo slavni general Eisenhover rekel: dober Nemec je samo mrtev Nemec in Angloameričani so z bombami zasuli vsa mesta in se danes o tem ne pogovrjajo pa je bilo veliko nedolžnih žrtev

  • komar marko

   svinjarije so se nadaljevale še po vojni in vse do danes. In vedno ISTI, pa so vso kaloboracijo VARNO pospravili za pregradne stene. Kdo potem je lahko v MIRU počel vso to svinjarijo?

   • črnaovca

    Kolaboracije so se najprej reševali angleži ki so jih vrnili vedoč kaj se bo zgodilo z njimi. So ravnali narobe?

 • Antonius

  Kaj naj človek zapiše o zlorabljenem partizanstvu, komunistični revoluciji in zahrbtnem izdajstvu svojega naroda? NIČ!
  Morišča širom Slovenije vse povedo o njihovem osvobajanju okupirane domovine.
  Najboljši odgovor njihovemu početju za nazaj in naprej bodo naslednje volitve. Skupaj bo potrebno spraviti toliko zdrave volilne pameti, da bo s prepričljivo večino izvoljena opozicija lahko brez koalicijskega sodelovanja raznih izdajalskih Milk, Karlov in Mescev izpeljala nujno potrebne odločitve o odstranitvi spomenikov morilskega kadra, grobnice poleg državnega parlamenta in ukinitve praznikov, ki poveličujejo zlagano eNOBe.
  Krivosodje bo potrebno postaviti na noge poštenega pravosodja, obsoditi na lažeh in bratomoriji utemeljeni vzrok, ki Slovencem nalaga neznosno posledico nerazumnega razdvajanja.
  Z ukinitvijo obvezne televizijščine bi se pa tudi kapitalnim novinarskim lažnivcem končno nastavil nagobčnik, da bi si svojo plačo na trgu dela služili z resnico.

 • Fogglof Tunnek

  Domobranski žločini (2. del):

  Na Turjaku,v Velikih Laščah in okolici so bila dolgo deljena mnenja o tem,kdo je bil hujši morilec:Vinko Levstik doma iz vasi Hudi konec pri sv.Gregorju nad Sodražico ali Ivan Kožar mlad kmečki fant iz Javorij pri Turjaku.
  Domobranski zločinec Levstik je bil znan v “boju na nož in pest”,ko so napadli neko partizansko komandno mesto l.1944 in so kuharico komande mesta UBILI Z NOŽEM. MARIJO URŠIČ z Iga pa so ujeli,ji ODREZALI PRSI in NATO ZABODLI NOŽ V SPOLOVILO. VSE TO JE MORALA GLEDATI NJENA MAMA, KJER SO NATO ŠE NJO UBILI.

  • sprehajalec

   Pisci takšnih spisov, z bogatimi dodatki sado mazo vložkov, so imeli 70 let časa, za svoje sanjarije, s katerimi so povečali teže zločinov. Tako kot poln kozarec srbskih oči na pisalni mizi Anteja Pavelića v njegovem kabinetu.

   ker preprosto ni bilo nikogar, ki bi jim ugovarjal.

 • Fogglof Tunnek

  Domobranski žločini (2. del):

  Zločinec Levstik je bil takrat star šele 19 let,in tako KRVOLOČEN.
  Priče so povedale,da je pri aretaciji oseb naklonjenih NOB-ju ZLOČINEC LEVSTIK zakričal: “ZDAJ BOSTE DOBILI PO RAJONU! ŽIVELA ČRNA ROKA!”

  • Fogglof Tunnek

   Domobranski žločini (2. del):

   Že med vojno se je domobranski zločinec Vinko Levstik hvalil,da je ubil nad 50 partizanov in somišljenikov OF,o čemer so poročali rajonski funkcionarji in VOS.

  • sprehajalec

   Ha, ha, Vinko Levstik, partizan in kasneje domobranski poročnik, obtožen vojnega zločina nad ujetniki in obsojen na 12 let. Dokaz, da pravosodje pri nas deluje. Sedaj pa naprej, si je reklo sodišče leta 2002.

   Seveda pometani v brezna in zazidani v jame niso vojni ujetniki in takšna sojenja niso možna.

 • MEFISTO

  V Makedoniji že tepejo socialdemokrate.

  Zdaj so na vrsti tudi naši “socialdemokrati” in Tunnek.

 • Fogglof Tunnek

  Začel bom z novo rubriko “LAŽI DOMOBRANCEF”… Zdi se mi pomembno, da ljudje ne bojo zavedeni z lažmi ki jih trosijo današnji neodomobranci!!!

  Prvi del: LAŽI DOMOBRANCEF:

  “Slovenski domobranci niso bili politična vojska, politična vojska so bili komunisti. Domobranci pa so v bistvu branili tradicionalno kulturo, kakor jo je oblikovalo celotno narodovo občestvo skozi stoletja in kakor se je spletala iz prvin, ki jih je izoblikovala kultura v nemirnem, a v bistvu civilnem poteku zgodovine.

  Domobranci so branili v kulturnem in zgodovinskem procesu rojeno državo. Slovenski domobranci so bili legalni in legitimni branilci doseženega reda civilizacije. Zato niso bili nikaka politična milica, ampak vojaki kot polis delujoče družbe, bili so samogiben obrambni refleks civilne družbe, potem ko je bila država te družbe pod silo zunanjega pritiska uničena. Domobranci so bili vojska neke države v njeni odsotnosti.”

 • Fogglof Tunnek

  LAŽI DOMOBRANCEF:

  “Domobranci so bili prisiljeni sodelovati z Nemci. Le tako so imeli premoč nad krvoločnimi komunisti, ki jih je vodil zločinec, peder in pedofil Josip Broz – Tito.”

 • if

  Prisilno plačljiva RTV SLO na svojem portalu v članku “Pahor: Nasilje je v kolektivni zavesti pustilo močno sled, ki pa jo je mogoče zaceliti” ne zmore objaviti vsebine, ki sem jo tukaj objavil na šesti izvirni poziciji od spodaj navzgor.

  V RTV članku “Brglez: V predsedniku Pahorju je “več estetike kot vsebine”” je v istem času RTV SLO na sedmi strani komentarjev v if # 28.04.2017 ob 09:34 takoj objavila mojo vsebino “V Brglezu ni estetike in ni demokratične vsebine!”

  Na RTV SLO cenzura uničuje svobodo demokratičnega govora!

  • Fogglof Tunnek

   LAŽI DOMOBRANCEF:

   “Ljudje, ki so se priključili domobrancem so se zavedali, da s tem branijo Slovenijo pred komunisti.”

   • Levicar nikoli!

    Drzi gobec pizda usrana! Ni te bilo sinoci, ker si se skril kot supak! Pezde!!!

  • montyamp

   HANZI RTV — MURGLOSRBSKI KURBENHAUS NA POLOŽNICE .

 • montyamp

  Hahaha MOJZES PIJADES .

  Govor Moše Pijade u Bihaću 1942:

  „Pripucaćemo, pa ćemo se povući. Nemci nas neće naći, ali će iz osvete da pale sela. Onda će nam seljaci sami doći i mi ćemo imati narod uza se…. Oni koji nemaju ni kuće, ni zemlje, ni stoke, brzo će se priključiti nama jer ćemo im obećati velike pljačke… Tako ćemo postepeno proći kroz sve pokrajine.

  Seljak koji poseduje kuću, zemlju i stoku, radnik koji prima platu i ima hleba, za nas ništa ne vredi. Mi od njih moramo načiniti beskućnike, proletere…“

 • MEFISTO

  Togglof Tunnek,o riti in njenih izločkih pa nič?

  Kaj pa pederastija, se boš sprenevedal, da ne veš nič o tem?

 • Jožef

  Bog nas obvaruj hude lakote, vojne in rdeče zvezde ter njenih častilcev. Iz te zvezde se še sedaj cedi rdeča kri pomorjenih rodoljubov Slovenije (tistih, ki so se borili za dom -Slovenijo)

 • montyamp

  Nihče ne potvarja zgodovine bolj kot rdeči zločinci, lažnivci in manipulatorji. Komunisti se nikoli niso borili za osvoboditev izpod okupatorja, ampak za komunistično revolucijo – po vzoru ruske. Okupacijo domovine so podlo izkoristili za bratomorno državljansko vojno in pobijanje političnih nasprotnikov, pobijanje pa nadaljevali še dolgo po končani vojni.

  To je resnica o “svetli” NOB in “hrabrih” partizanih.

  Kar se pa kolaboracije tiče, so pohabljeni boljševiki kolaborirali s Hitlerjem že dolgo pred domobranci. Zaradi te njihove kolaboracije (Pakt Ribbentrop-Molotov), s katero sta si Stalin in Hitler razdelila Evropo in potem družno napadla Poljsko, se je sploh začela druga svetovna vojna. Ta kolaboracija je bila veliko usodnejša in pomembnejša od obskurne prisege domobrancev, ki ni v ničemer spremenila poteka vojne. Takih resnic seveda lobotomirani opranoglavi rdečkarski bebci nočete slišati, raje kot pokvarjene plošče ponavljate boljševistične laži, ki so vam jih natrosili v vaše prazne betice in s katerimi opravičujete zločine komunistične bande.

  HAHA STALINOVE PODREPNE MUŠICE , KOT ŽVEPLENI MURGELZVERGL

  SPADAJO V ZAPORE ALI PA NA KANDELABRE .

 • Demonkrat

  Torej je izvir te oblike zla Amerika?

 • montyamp

  Zanimivo je, da revolucionarni heroji Kidrič, Dolanc, Kardelj, Maček, Kraigherji, Ribičič, Bebler, Vidmar, Pirjevec, Polič, Zemljarič, Vrhunc, Ambrožič, Bulc in Kocijančič … svojih otrok niso usmerili na izpostavljene politične funkcije, ampak so jim raje namenili druge kariere, večinoma v udobnem zavetju varnega javnega sektorja.

  Ni pričakovati, da bi se otroci odpovedali privilegijem
  Tako njihove otroke, za katere na splošno sploh ne vemo, da so potomci staršev herojev revolucije, najdemo zaposlene kot univerzitetne profesorje, raziskovalce na inštitutih, novinarje, sodnike ali visoke uradnike na katerem od neštetih slovenskih uradov in agencij. Če ne verjamete, lahko “poguglate” Jurko Kidrič, Igorja Dolanca, Jadrana Mačka, Hojko Kraigher, Živo Vidmar, Simona Vrhunca ali Lada Ambrožiča …

 • montyamp

  KARDELJEVA SESTRA , PRED SMRTJO V SUMLJIVIH UDBOOKOLIŠČINAH

  Izjava predsedstva o narodni spravi kaže, da predsedstvo še vedno ni dojelo. Kakšno je razpoloženje prebivalcev Slovenije do tega vprašanja. Predsedstvo še vedno ne vidi, da bije komunizmu na slovenskih tleh zadnja ura. Komunisti bodo morali kot posamezniki in kot stranka ne samo moralno ampak tudi pred sodiščem odgovarjati za storjene zločine. O krivdi Republike Slovenije pa je v zvezi z zločini težko govoriti, saj so bili vsi vzvodi oblasti od leta 1945 do danes v rokah komunistov. Poboj domobrancev in njihovih spremstev (nedolžnih otrok in njihovih mater) kot tudi številnih zavednih Slovencev, ki sploh niso bili aktivno udeleženi v vojni, pa je bil izvršen v imenu neke ideje komunizma. Ne gre tudi pozabiti, da so se tovariši komunisti trudili klati na najbolj nečloveški način, če se sploh lahko tako izrazimo. Ti tovariši so danes nosilci visokih državnih odlikovanj in v večini člani ZKS – Stranke demokratične prenove. Predsedstvo bi zato moralo dati pobudo za preiskavo, objaviti imena žrtev in ugotoviti, kje so žrtve pokopane. Treba bo tudi začeti razmišljati o izplačilu odškodnine svojcem”.
  Če smo za pregon vojnih zločincev, moramo biti načelni. Vojni zločini ne zastarajo, ne beli in ne rdeči. Krivce je treba imenovati in obsoditi zaradi tistih, ki so živi, ki so delali v varnostnoobveščevlni službi, pa niso klali, tistih partizanov. Ki se danes čutijo ogoljufane in tistih izseljencev v Argentini, ki so vsaj toliko Slovenci kot mi, pa si kljub temu, da niso nič krivi, ne upajo v domovino. Zaradi živih in poštenih ljudi torej«

  • Gretta Garbo

   to pismo je ponaredek

   • pajot

    Bula.

   • montyamp

    Za rdeče fašiste je vse PONAREDEK .
    RESNICA je ali SOVRAŽNI GOVOR ali PONAREDEK .
    Prasice rdeče , uničujete tretjo državo SHS-YU-SLO

 • montyamp

  Deklaracija CK-KPS, 16.9.1941, podpisan Boris Kidrič
  Strogo zaupno!Samo za organizacije partije! 16.IX.1941
  Deklaracija CK – KPS
  K pozivu KPJ je CK zavzel sledeče stališče:
  CK se zaveda in povdarja da je pri sedanjem političnem položaju napočil čas za izvršenje socialistične revolucije.
  CK se zaveda da je globok prepad med KPS in med liberalci,
  krščanskimi socialisti in ostalimi politično usmerjenimi elementi v OF.
  CK se dalje zaveda da se mora na predvečer revolucije prenehati z
  vsako skupnostjo z meščanskimi elementi v OF, ker so to isključno samo
  protirevolucionarci in taki elementi ki so iz koristolubja prodali
  svoje prepričanje, in streme za gospodstvom v novi kapitalistični
  državi in ki nimajo nobenega razumevanja za delovni svet.
  V pravem spoznanju sedanje revolucionarne situacije CK sklene da se
  izvede sledeče nepreklicne ukrepe, ki so potrbni da se zmagovito
  izvede revolucija:
  1.) Vsi voditelji v OF, ki pripadajo kakšni meščanski smeri se morajo likvidirati.
  2.) Vsi veleposestniki, kapitalisti, industrijci in kulaki se morajo likvidirati.
  3.) Vsi voditelji in funkcionarji meščanskih strank, ki niso na delu
  v OF ali pri NOV in kateri ne bodo likvidirani tam, se morajo likvidirati.
  4.) Vse voditelje bele garde se mora likvidirati.
  5.) Vse voditelje plave garde se mora likvidirati.
  6.) Vse SS-ovce in gestapovce se mora likvidirati.
  7.) Vse intelektualce, študente in kavarniške političarje se mora likvidirati.
  8.) Vse duhovnike, ki so se izjavili proti delovstvu se mora likvidirati.
  9.) Vse bivše jugoslovanske oficirje, tudi one ki so pri NOV, se mora zapreti.
  10.) Vse duhovnike se mora zapreti. Cerkve ostanejo zaprte, iste se
  ne sme rušiti. Represalije se sme izvajati samo na drugih cerkvenih posestvih.
  11.) Vsa vojaška odposlanstva kapitalističnih držav, ki se nahajajo
  pri NOV se mora prisiliti da odpotujejo. Vsak daljni razgovor je
  prepovedan.
  12.) Vse osebe, ki se protivijo našemu osvobodilnemu boju se mora že
  sedaj tajno odpeljati in predati NOV. Iste se mora likvidirati samo v
  slučaju ako to situacija ali pa zunanji položaj zahtevata.
  13.) Vsi meščanski časopisi ne smejo izhajati. Radioaparate se mora takoj odvzeti.
  14.) Vsi javni uradi in vse življensko važne ustanove kakor tudi prometna središča se morajo
  takoj zasesti z oddelki NOV.
  15. Vsi ti ukrepi se morajo izvesti na dan, ki bo zato določen.
  16. Vse likvidacije morajo izvršiti posebni oddelki partije.
  Partijske organizacije na terenu in v oddelkih NOV morajo skrbeti za
  najstrožjo tajnost teh navodil.Samo najvažnejši stari člani,
  funkcionarji partije, smejo vedeti za ta navodila; samo ti so določeni
  za določitev krivcev.
  Živela socialistična revolucija!

  Živio Stalin, vodja vsega delovnega ljudstva!
  Za CK – KPS: Boris Kidrič

 • Gretta Garbo

  Tam nekje med svobodnimi polji,
  kjer iz zemlje klije mlada rast,
  njemu, ki vodnik nam je najbolji,
  smo zložili pesem to na čast.

  Tito, naša svetla bojna slava,
  Tito, naša dika in naš vzor,
  koder vodi tvoja nas zastava,
  za teboj pojoč gremo navzgor!

  Naša misel širi svetla krila,
  mlada moč nam v srcih živo vre,
  razorana zemlja obrodila,
  bo na jesen kruha nam za vse.

  Tito, naša svetla bojna slava,
  Tito, naša dika in naš vzor,
  koder vodi tvoja nas zastava,
  za teboj pojoč gremo navzgor!

  • komar marko

   a si ti pravkar prišla iz hoste ali pa si tja namenjena.

  • MEFISTO

   Je mar tvoje partizanko ime tudi Valter BraniSlav?

   Togglof Tunnek se bo požrl, ker si ga prehitel(a).

 • montyamp

  Imena. Žajdela, Leljak in Dežman so res izbrskali nekaj imen izvrševalcev ukazov CK KP JUGOSLAVIJE, vendar pa prepogosto pozabljajo na imena titoistov, kot jim pravi Dežman, torej na IMENA KOMANDANTOV in politkomisarjev komunistične bande Tita Broza v Sloveniji, ki je v Sloveniji za potrebe jugoslovanske komunistične

  revolucije izvajala genocid nad slovenskim narodom. V primeru titoistične komuistične bande ne moremo govoriti o partizanski vojski, ker se titoistična jugokomunistična banda ni vojskovala proti vojakom. Partizanstvo je namreč gverilski način vojskovanja – klanje civiilnega prebivalstva, klanj žensk in otrok, torej etnocid in genocid nista partizanstvo, ampak banditizem najhujše sorte

  – je ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU. Za izvedbo jugokomunistične revolucije je CK KP JUGOSLAVIJE pod vodstvom stalinističnega kominternovskega bandita tovariša Tita Broza v Slovenijo uvozil preverjen klavski kader. Komandanti in politkomisarji titoistične jugokomunistične bande: http://postimg.org/image/71w0nw3u3/

 • garfi

  murgelski mediji rtv nadaljujejo lažnivo propagando
  prevaro nob vsiljujejo majhnim otrokom
  podobno lgtbz ideologijo in multikulti
  komunisti in levuharji so narodni izdajalci

 • Janez

  Zelo !
  Me veseli !
  Da se je Nova24tv – lotila,
  te težke in občutljive ter boleče – teme: o ” braniteljih domov” kot jim rečem – jaz !
  Verjetno
  sem jaz eden od redkih, ki sem se trudil – v mejah realnega – pozitivno !
  In z razumevanjem, empatijo – pisati o njih, ki so končno – le bili ?
  -naši sobratje, Slovenci.
  Kar sem napisal doslej – lahko najdete pod Janez Komenda – v vseh zavihkih portala.
  Kaj
  dodal bom pa še danes – čez dan ali zvečer. Lepe pozdrave vsem. Janez K. KOMENDA

 • luckyss

  Res ne vem zakaj ne priznate kolaboracije z nemško okupatorsko vojsko…
  Bolj popolne kolaboracije pač ni..s prisego vred, itd..
  In kolaboranti so povsod po svetu opredeljeni kot največji narodni izdajalci in kazen je tudi znana..
  Je tako težko sprejeti dejstvo, da je Dolfi (hvala bogu) vojno izgubil..?!

  • komar marko

   Krtačko, ko boste priznali sami, da ste LAGALI in LAŽETE in imeli kolaboracijo ves čas se bomo menili naprej. Vem, da vas težijo stvari. Ni čudno, če so hodili on polnoči pred cerkvijo klečat. Ni čudno, da niso zatisnili oči mnoga leta!

   • luckyss

    Daj tole kolobocijo v vpogled kakšnemu osnovnošolcu, da ti vse skupaj prevede v razumljivo obliko..
    Saj razumem, da vsi niste opravilno pismeni, vendar malo bolj se bo treba potruditi…

    • komar marko

     hja, škoda tipkovnice.

     • luckyss

      Probaj na roke..kot vse ostalo..

  • učko

   Kolaborirali so komunisti, noben drug. Od leta 1939 naprej (Molotov-Ribbentrop). Vodstvo belčkov je formalno podpisala pakt šele 1944, ko je blo že vse jasno, treba pa je blo preživet. In so se Ljubljančani takrat tako znašli, da so šli na stadion tist podpisat, še prej pa so imeli protikomunistične shode po Ljubljani, mestu heroju ! Domobrančki po vaseh, ki so branili svoje domačije pred plenilskimi hordami tega sploh niso vedeli, sicer je pa blo že blizu konca vojne. Rdečkarji pa so kolaborirali z nacisti in okupatorsko Sovjetsko zvezo in pripravljali teren za okupacijo !!!!!!!!!!!!!!

   • luckyss

    No, zgodovina pravi, da so partizani bili del zavezniških sil, ki so družno premagale sile osi in njihove kolaborante..
    Lahko pa si tudi zgodovino napišete posebej za interno rabo in ustoličite nekakšnega polboga…
    Ups, saj to že počnete ;)

    • učko

     Zgodovino za našo domačo rabo je napisal komunistični režim ! Zlagano !!!

     • luckyss

      Jaz bolj gledam in berem zgodovino, ki jo upošteva ves zahodni svet..

     • učko

      Zahodnjaki so sebi naredili dobro, vzhodnjake pa so prepustili Rusom ! Tako so svet razdelili trije “veliki” od tega je Churchill bil dejansko čisto majhen. Ni zgodovina črno-rdeče-bela. Če gledaš dokumentarce, ki so jih posneli zapadnjaki, boš videl, da so najbolj zločinski bili dejansko komunisti !!!!

     • luckyss

      Ja, res je, takoj za Hitlerjem in njegovimi pomagači..

  • Johan

   Vodstvo partije Slovenije je kolaboriralo z Rusijo in Nemčijo, ki sta podpisali pakt, proti Angležem in Francozom. ZDA pa so Ruse zalagale z orožjem !!
   NAJVEČJE zlo je ISLAM in ZDA !

   • luckyss

    Ja komunisti so se potem obrnili stran od Dolfija in vojno dočakali na strani zaveznikov in naprednega sveta…
    Beli so s Hitlerjem vztrajali do bednega konca…
    Kaj tukaj ni jasno ?!

  • Levicar nikoli!

   A si ti prebral vzroke za to kolaboracijo ali si prevec glup, da bi povezal vzroke! Lajnas eno in isto, napumpanc blesav!

   • luckyss

    Ni nobenega razloga ali izgovora za sodelovanje z okupatorjem….
    Če bi imeli jajca bi lahko udarili po komunistih in fašistih ter nacistih hkrati…
    Ja, saj vem, je bil dež, pa hladno, pa po gozdovih bi se bilo treba skrivat namesto po gradovih itd…

    • Levicar nikoli!

     Se enkrat, napumpan si do grla. Problem je, da s sranjem!!!

     • luckyss

      Pišem dejstva…proti katerim nimate argumentov in potem vam preostanejo le žalitve.

 • komar marko

  Kdo je bil IZDAJALEC SLO naroda od 26 aprial 41 naprej, se NATANČNO VE. Kdo je še danes in kdo je bil 91 proti SLO samostojnosti se tudi ve. Ni čudno če so knjižico samo ZAMRZNILI. Sedaj je spet odatjana.

  • luckyss

   Jaz sem bil na tistih volitvah ZA osamosvojitev…sedaj pa mi je žal…
   Nisem volil bede delavcev in upokojencev ter nasilne islamizacije Evrope

   • komar marko

    Vprašaj Palčka Smuka s Kotnikove, kjer je paradiral s svojo PRIVATNO milico, ki je tudi bila OBOROŽENA. A ste že paravosjko ustanovili, pisunčki pa nič!

    • luckyss

     Kakšno vezo ima to z dejanskim stanjem v Sloveniji?!
     Privat vojsko pa bi itak imel vsak povzpetnik in prebarvanec..

     • komar marko

      To je dejansko stanje. kaj ti ni jasno. Da ni bil v podporo ISLAMIZACIJI? da ne zagovarja ĐAMIJE. daj spelji se !

     • luckyss

      Govorim o stanju v naši državi in pojma nimam o čem ti bluziš…

     • komar marko

      vedno sem trdil, da ti je intelekt tuja stvar. Lahko bi bil v dobi interneta vsaj NAČITAN, pa tudi to nisi. Zato na to temo zaključujem s stabo!

     • luckyss

      No končno…

   • učko

    Še vedno imamo na oblasti neo-pro-komunistično-balkanističi-kučanistični režim, ne pozabit. Ta je sicer nadstrankarski in ima poleg politike v lasti tudi sodstvo, policijo, vojsko, tožilstvo, banke, SDH in vse živo, kot prej partija. Na zapadu ništa novo, na istoku isto sranje !!!!

    • luckyss

     Ja, vse skupaj je bedno…niti prebarvanci iz rdeče na belo niso za časa oblasti naredili nič pametnega..

   • Johan

    Ja volil si radikalno levico, takih je kolikor hočeš !

    • luckyss

     Pri nas ni levice, ne desnice…le lopovi..prebarvani in “original rdeči”..

 • učko

  Še vedno je slovenska družba razdeljena na privilegirano kasto pro-režimskih pezdetov in rdečkarskih fašistov in na drugi strani brezpravno delavsko rajo, ki jih predvsem režimsko korporativistične firme kot so Gorenje in Revoz izmozgavajo do onemoglosti. Solidne plače pa režim “kaznuje” z idiotsko visokimi davki, ki si jih v gospodarstvu pač ne morejo privoščiti !!!! Toliko o “spravi” s tem zločinskim vladajočim kurčanistični režimom !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • xtc

  Partizane lahko mirno primerjamo z ISIS:;ENAKE METODE LE ;DA JE TUKAJ VERA V VEČNI RDEČI KOMUNIZEM:

 • učko

  Zlagano partizanstvo režim uporablja za opravičevanje svojih lopovskih in zločinskih dejanj. Zato je kar naprej na sporedu ta “drgla”. Kdor pa je proti zločinskemu vladajočemu režimu pa ga označijo za ta belga, kreteni !!!!

  • luckyss

   Jaz vas nimam za “bele”, ampak za kolaborante in sodelavce Hitlerja..

   • xtc

    Največji sete bili levakarji oz;PIF arji alias OF arji:

   • učko

    Jest sem rojen daleč po 2. sv. Kolaborirali so takrat v tistem času daleč najbolj komunisti, potem šele domobrančki. In tudi danes s tem komunističnim režimom kolaborirajo za privilegije taki kot si ti. Jaz sem proti zločinskim režimom. Tale kučanistični režim, ki nam vlada, je edini zločinski režim trenutno na teh tleh !!!!!!!!!

    • luckyss

     Bil je na vladi tudi SDS..pa je prebarvani komunist ravno tako hodil lizat uvelo dlan Frau Merkel.. Tako, da ne bi preveč o tem..

     • učko

      Kučo je pa rit lizal Lukašenku, Sorošu in Rusom !!!!

     • luckyss

      Ja, vsi nekaj ližejo medtem ko jebejo narod….

  • komar marko

   na začetku je po TRBOVLJAH kure kradu, zaradi tega je bil REVOLUCIONAR!

   • Dragan Krstič

    Miha Marinko je bil pa njegov mentor. Mu je svetoval kje imajo piščance v kurnikih.

 • učko

  Sicer je pa tako: režimski človek bo vedno podpiral režim, ne glede na to, kakšen ta je. Uporniki pa bomo vedno proti, ne glede na ceno, ki jo zaradi tega plačujemo !!!!! Stane Dolanc, kučanov mentor in član Hitlerjugenda, tip človeka, ki bo vedno “režimski” !!!!!!!!!!

 • učko

  Rdeči fašisti opravičujejo svoje zločine in mega kraje davkoplačevalskega denarja z NOB. Največja bitka takrat na teh tleh je bila Dražgoška, ki je vemo kako potekala. Recimo Američani so svojo nalogo v 2.SV naredili tako kot je treba, svojih naslednjih generacij pa niso kot “heroji” zajebali s krajami in pufi, ampak so Ameriko naredili “veliko” in zaželjeno. Naši rdečkarji pa nam servirajo tole svoje sranje od NOB in od opravičevanja za zločine in kraje, kreeeteni !!!!!!!!

  • komar marko

   Jap, to je uzakonil MARX, ki je napisal, da v njihovem sistemu vzameš kolikor pač rabiš! Kaj praviš od kej pa je 50 milijard v TUJINI naših denarčkov= V knjigi naš TITEK od ĐUSEPEJA je naveden, da je delegatska stranka konec 90 let imela v ŠVICI naloženih 13 MILIJARD dolarčkov. le kdo jih upravlja?

 • Slovenec 33

  Največji veleizdajalci slovenskega naroda s svojimi agitprop izpostavami trobijo o svoji zmagi v vojni za osvoboditev slovenskih dežel.
  Dejansko pa so prav oni omogočili nadaljevanje okupacije slovenskih dežel po koncu druge svetovna vojne. Še vedno so po slovenskih deželah hodili vojaki, ki so nosili orožje in govorili tuj jezik – to je osnovna definicija okupacije.
  Zato to ni bila zmaga za slovenski narod, ampak proti slovenskemu narodu, kar dokazuje rezultat nad 600 morišč slovenskih rodoljubov po slovenskih deželah.
  Ne pozabite, da je bila Krimska jama polna slovenskih rodoljubov, žensk in otrok pred ustanovitvijo prve vaške straže, ki so bile predhodnica belih in domobrancev.

  Tik pred osamosvojitvijo, samostojnost Slovenije ni bila opcija teh veleizdajalcev.

  Malo so pri osamosvojitvi potuhnili in sedaj okupacijo slovenskih dežel nadaljujejo z novimi okupacijskimi goljufijamii in pri tem jih podpirajo topoumni produkti usmerjenega izobraževanja pod vodstvom fdvizma.

  Kaj je osnovna dejavnost okupatorjev in izdajalcev slovenskega naroda

  – Ropanje slovenskega ekonomslkega potenciala z vedno novimi davčnimi obremenitvami
  – Zatiranje vsega, kar diši po slovenstvu.
  – vabljenje novih okupatorjev v slovenske dežele in njihovo podpiranje z denarjem slovenskih davkoplačevalcev, ko dobijo na mesec več kot 3 krat toliko denarja kot slovenski davkoplačevalec pokojnine, ki je 40 let delal in plačeval vse prispevke.
  . Zapiranje osamosvojiteljev in oproščanje šefov narkokartela ter tistih, ki so pokradli in spravili v stečaj slovenske firme.

  Dejansko so največja sramota za slovensko zemljo in slovenski rod, kar ta svet stoji.

  • luckyss

   ja, če bi zmagal vaš Dolfi bi pa bilo kot v raaajuuu;)
   No, kakšnih par lukenj in jam bi bilo treba dodatno izkopati…tudi za belčke ;(

   • Slovenec 33

    Neverjetno, kakšno blejanje je mogoče izvabiti iz enega topoumnega produkta usmerjenega izobraževanja, če se napiše resnica.
    Res bi se lahko malo zadržal, da se nebi videlo, da te zlata ribica nese v pikah, jej, jej.

 • MladiLiberalec

  MVAC in domobranstvo sta bila del okupatorjevih oboroženih sil oz. terorističnega aparata. S tem ko so podpirali okupatorja mu varovali komunikacije in podobno so seveda prispevali tudi k temu da je lažje izvajal svojo politiko raznarodovanja in da mu je bilo lažje na drugih frontah.

  Še en dokaz da se domobranci in belogardisti niso borili samo proti komunistom ali celo samo proti partizanom in njihovim podpornikom je tudi ta da so sodelovali v holokavstu. Ljubljanska policija pod vodstvom Lovra Hacina je aretirala Žide v Ljubljani konec leta 1943 in jih izročila Nemcem. Odpeljani so bila v taborišča in skoraj vsi umrli. Hacin je po vojni pred sodiščem pod težo dokazov priznal brez kakih zadržkov da je skozi priznaval edino okupatorsko oblast kateri je lojalno služil.

  Navajam še en dokument da je res šlo za utrjevanje oblasti s pomočjo okupatorja pri čemer veliko belogardistov in kasneje domobrancev ni niti računalo s kako zavezniško zmago ali pa so igrali na dve karti naj zmaga kdor zmaga za nas je glavno da se borimo proti komunizmu.

  Eden vodilnih belogardistov na Dolenjskem kaplan Nande Babnik je konec oktobra 1942 napisal po sestanku s svojimi sodelavci spomenico za Italijane v kateri jim je ovadil bivšega jugoslovanskega oficirja Janka Debeljaka takrat poveljnika pri Legiji smrti. Zahteval je naj ga odstranijo sicer bo šel v četniško ilegalo ali pa se bodo okrepili spet partizani. V borbi proti komunizmu naj ne bi bil pošten in naj bi izpuščal nekatere ljudi ki so podpirali partizane. Nekomu iz Šmihela naj bi pred izpustitvijo rekel: Pojdi tvoj far te je ovadil ker nisi bil menda že 15 let pri spovedi. Geslo te skupine s katerim so nastopali pred Italijani je bilo: borba proti komunizmu naj zmaga os ali pa ne zmaga.

  Spomenica Italijanom pravi o tem med drugim dobesedno tako: Janko in ožji sodelavci morajo biti odstranjeni, ker sicer bomo doživeli nov poskus partizanstva ali pa bo Janko s somišljeniki odšel v ilegalo. Naprosili bomo g. Jordana, da stopi na čelo našega dela in da drži zvezo med vojaštvom, našim protikomunističnim delom v zaledju in vašimi vojaškimi enotami.

  • Dragan Krstič

   Mladi Liberalec, katero čtivo ti je bolj pri srcu, Grimmove pravljice ali Repetova zbrana dela?

   • MladiLiberalec

    Lol. Ma dej mal resnosti prosim

 • učko

  V 2.svetovni vojni je bilo ubitih 4,5 milijona Nemcev. Tik pred 2.sv vojno so Rusi do smrti izstradali med 7 in 8 milijona Ukrajincev. Če omenimo še Stalinove čistke, pobitih in mučenih na milijone ljudi, ki so se izvajali 2 desetletji pred 2.sv, potem veste, da so bili komunisti takrat daleč največji zločinci v človeški zgodovini. Kako mor’te potem partizane, ki so bili v veliki meri proti koncu vojne kontaminirani s komunisti, imeti za osvoboditelje. V končni fazi so samo pripravljali teren za okupacijo SZ oziroma Rusije !!!!!!!!

  • luckyss

   Ja, Hitler je bil humanist in narobe razumljen..:)

   • učko

    Hitler je bil za Stalina dobesedno vajenec. Gledal dokumentarce, kako so se nacisti učili od komunistov glede koncentracijskih taborišč, ki so v takratni SZ masovno funkcionirali, pa ne samo v Sibiriji !!!!

    • luckyss

     Saj vem..Dolfi je bil tudi ekolog..prvi je kuril na “obnovljive vire”

     • Levicar nikoli!

      Idiot!

    • Jovo Jamnica

     Tudi tebi ne bi škodilo, da si prebereš kaj o taboriščih, ki so jih formirali Britanci in Američani, leta pred Sovjeti.

     https://simple.wikipedia.org/wiki/Concentration_camp

 • učko

  Komunisitčni zločini iz takratne SZ so imeli 20 let časa, da so v obliki informacij prišli do ljudi na teh območjih. Informacije o nemških koncentracijskih taboriščih med 2.sv niso imele dovolj časa, da bi prišle na to območje. Tako da so takrat veljali za zločince edino Rusi oziroma komunisti. Tito je že vedel, kdo so bolj nevarni zločinci !!!

  • MladiLiberalec

   Slovenski poročevalec in Radio London sta redno obveščala slovensko javnost med vojno o okupatorjevih zločinih.

   • sprehajalec

    Za zahvalo, so ga pa komunisti vrgli v Savo sredi zime leta 1952.

  • Levicar nikoli!

   Ne seri o nemskih koncentracijskih taboriscih, ker prodajas samo propagando. Imeli so jih vsi, umirali so v vseh, vglavnem zaradi bolezni, zavezniske lagerje se je pometlo pod preprogo, nemske so pa napihnili do neba. Verjame pa samo naivna, nenacitana in zabita raja, beri: vecina!

 • xtc

  Definitivno partizani niso bili regularna vojska ampak bandaZakaj?
  Ker je bila KP prepovedana v SHS ;KOT TUDI MEDNARODNO NISO BILI PRIZNANI KOT VOJSKA NITI KOT STRANKA ALI VLADA ALI PREDSTAVNIK LJUDSTVA_TOREJ BANDA;KI NIMA NIKAKRŠNIH ZAKONSKIH PRAVIC POSTAVLJATI KAKRŠNIH KOLIO ZAKONOV MIMO VELJAVNE ZAKONODAJE:

  • učko

   Partizani so bili regularna vojska in osvobodilna vojska, sam dogodki takrat pač niso bili tako črno-beli, kot jih prikazuje komunistična zgodovina. Prava zgodovina mora temeljiti na resničnih dejstvih, ne pa tole, kar nam servira pokvarjeni vladajoči režim, da s tem opravičuje svoje zločinsko početje !!!!!!!!

   • luckyss

    Hja, vedno so zmagovalci pisali zgodovino..

    • Levicar nikoli!

     So jo ja, sam to se ne pomeni, da je ta zmagovalna zgodovina resnicna!

     • luckyss

      Običajno je vsaj prikrojena, kar pa ne pomeni, da Hitler ni bil zločinec in da ni kuril ljudi zgolj zaradi “čiščenja”….

     • xtc

      No povej enega ;ki ga je Hitler skuril osebno?

     • luckyss

      Bolj bedastega komentarja pa še ne…

     • Levicar nikoli!

      Nehej srat o Hitlerju in kurjenju, ker ce si samo napol inteligenten in ce mal pomislis, prides do zakljucka, da je to fizicno, kemicno in casovno nemogoce!

     • Jovo Jamnica

      A bomo na novo razglabljali, če gre ciklon B skozi luknjice v tušu???

     • Levicar nikoli!

      Luknjica v tusu je velika max 2mm, granula Zyklona B pa najmanj 5mm. A mislis, da gre skozi?!?!? Ves Zyklon B je bil v granulah!

     • Jovo Jamnica

      Madona. Torej so bile luknice konkretne.

     • luckyss

      Ne se smešit…sem mislil da gre za plin..;)

     • Levicar nikoli!

      Dej poglej kako je bil pakiran in kako v Auschwitzu govorijo, da so ga dajal v “plinske celice”, budala!!!

     • Jovo Jamnica

      Tudi današnja peč na pelete ima prirejen dozator. Dozator za Ziklon B pa je zgledal takole:
      http://www.nazigassings.com/images/BudapestGasChamberdoubleZyk.jpg

     • Levicar nikoli!

      Ja, in?!? A ti ves zakaj se je Zyklon B sploh uporabljal??

     • Jovo Jamnica

      Seveda vem. Ampak uporabljal se je lahko tudi za kaj drugega. Ne vem, zakaj bi razkuževali oblačila taboriščnikov in jih potlej grmadili v skladiščih???

      https://cultural.bzi.ro/public/upload/photos/281/Auschwitz-Birkenau6.jpg

     • Levicar nikoli!

      Ne bodi naiven, sam to ti lahko recem!

     • Jovo Jamnica

      No ja. Potolažil moje zvedavosti glih nisi…

     • Levicar nikoli!

      Zyklon B pusca prusko modro sled na zidovih. V razusevalnih komorah (od tam je ventil, ki si ga pripel) je bilo te sledi toliko, da je prisla skozi zid, v “plinskih celicah”, kjer naj bi uplinjali ljudi 24 ur na dan pa je je vec kot 1000x manj. Zakaj ze?!?!?

     • Jovo Jamnica

      Mogoče, ker so probali, pa se ni glih obneslo.

     • Levicar nikoli!

      Kaj ima to veze s tem, kar sem ti napisal??

     • Jovo Jamnica

      Ja, da jih pač niso toliko zaplinili, kot trdijo nekateri viri.

     • MladiLiberalec

      Ja sam to ko piše so antisemitski viri sto posto. Pa tud drugač niso pobijali samo z Zyklonom B. Treblinka, Belzec, Chelmo uničevalna taborišča z več kot 1,5 milijona mrtvih. Plinske celice so pa bile na CO.

     • Jovo Jamnica

      Po pravici ti povem, da me téma mori.

     • MladiLiberalec

      why?

     • Jovo Jamnica

      Glej, jaz sem že v osemdesetih bral zadeve pro in kontra, kar se te tematike tiče. Pozneje sem na spletu bral… če te zadeva zanima…
      http://www.hist-chron.com/biographie.htm

     • MladiLiberalec

      Ok mal je weirdy po prebrani biografiji.

     • luckyss

      Človeško telo lahko zogleni celo samo od sebe…
      Tako, da skurit človeka ni nek problem, sploh, če dodajaš “kurivo”..;(

     • Levicar nikoli!

      Ja, kar 6 mio Zidov je samozoglenelo! Tepec! Dej se mal izobrazi koliko casa traja kremiranje enega telesa, sploh v 1940-ih in koliko pepela ostane od njega. Potem mi pa pokazi kam so dali 30000 ton pepela… nasli ga namrec niso nikjer…

     • MladiLiberalec

      Seveda so našli grobove s pepelom. Tudi v Dachau so jih našli in masovne grobnice v okolici. Ker je bilo to delovno taborišče tam sicer niso pobijali s plinom so pa obešali pred krematorijem in potem sežigali trupla. Od leta 1940-42 so 2200 taboriščnikov odpeljali tudi na evtanazijo v Lienz. Veliko so jih pobili na koncu ob marših smrti dosti jih je pa umrlo zaradi delovnih razmer, stanja na apelplatzu ob vsakem vremenu, slabe hrane, velike prenatrpanosti taborišča, medicinskih poizkusov in tifusa. Pa taborišče je dejansko v mestu in okoli so delali taboriščniki na kmetijskih površinah.

     • Levicar nikoli!

      Dej nehej me ucit! Nihce ne govori, da ni bilo mrtvih. Na tisoce mrtvih je bilo zaradi tifusa in slabega ravnanja, ni bilo pa nikakrsnih tovarn smrti. Bile so grobnice za nekaj tisoc ljudi, ne pa za stotine tisocev, kar nam lazejo od konca vojne. V Auschwitzu so najprej napisali, da je umrlo 4,5 mio ljudi od skupno 6 mio, potem so to zmanjsali na 1,1 mio, stevilka 6 je pa ostala nespremenjena. Kaksna matematika pa je to?!? Po tej logiki, bi morala biti skupna stevilka 2.6 mio, ampak ne, 6 mio ostane, raja pa kar verjame. Kao ubogi Zidje… A ti ves, da so Zidje govorili o 6 mio zrtvah ze pred koncem 19. stoletja?!? A ti ves kaj so Zidje razglasili 24. marca 1933!?! A ti ves, da v njihovem almanahu pise, da je bilo v Evropi pred vojno manj Zidov kot po vojni?!?!? A ti to, kao inteligentnemu cloveku, ne vzbuja dvomov v resnicnost uradne verzije zgodovine?!?

     • MladiLiberalec

      Čaki jest sem govoru o Dachau ki je bil delovno taborišče. Mrtvih pa je bilo 41.500.
      To drugo kar navajaš pa so sigurno antisemitski viri. Auswitz to vem je imel več mrtvih pripisanih na račun Slovanov ne Židov. To sam pomeni da je bilo tam Slovanov mrtvih nekaj deset tisoč Judov pa preko enega milijona.

     • Levicar nikoli!

      Hahahahahaha, antisemitski viri?!?!? A si ti bolan????

     • MladiLiberalec

      XD

     • Levicar nikoli!

      A sva spet tam?!? Spet dokaz, da od vceraj nisi nic prebral! Ali si prebral odgovor, ki sem ti ga napisal vceraj in preveril kaksno od navedenih stvari, ki sem ti jih dal na pladenj??

     • luckyss

      Se opravičujem, ampak tebe in še nekaj tukajšnjih ne jemljem resno..;)

     • Levicar nikoli!

      Zaslepljenc torej! Tiscis glavo v pesek, ker ti je tako bolj udobno! Mentalni debil pac!

     • luckyss

      Se boš moral sprijazniti z dejstvom, da je problem v tebi…
      Pa saj verjetno opažaš po reakcijah tvoje okolice..

     • Levicar nikoli!

      Ja, opazam ja. Pol ko poslusajo in kaj preberejo, mi vsi, 100% od njih rece, kako nam lazejo ze 72 let! Tako reagirajo!

     • luckyss

      Hja, ne preostane ti nič drugega kot da kandidiraš za poslanca…imaš očitno vse za to potrebne “vrline”

    • sprehajalec

     Samo pri nas tako krvavo. Do 16. stoletja pa tudi drugje, to pa je res.

   • xtc

    Asi ti na glavo padel ali kaj teslo?
    Legalni predstavnik naroda je bil kralj in kraljeva zakonodaja je veljala do šestinštirideset:Levaki niso imeli mandata naroda niti niso bili voljeni niti niso imeli podpore med narodom;kar se je pokazalo kasneje na volitvah;ki so jih dejansko izgubili a s ponevarbami in goljufijami dobili tudi tako ;da so morali mobiliziranci voliti po dva in večkrat ;da so dobili zmago:

    • Jovo Jamnica

     Zanimivo, da na konferenci v Teheranu, leta 1943, Roosevelt, Churchill in Stalin, tega dejstva niso upoštevali.

     • sprehajalec

      Leta 1943 je bil Tito še daleč od prevzema oblasti. Kralj je bil relevanten do konca, dokler ni Tito uzurpiral oblast.

     • Jovo Jamnica

      Ja. Zakaj niso tega dejstva zavezniki upoštevali in zaradi kolaboracije Nedića z Nemci, odločili v prid nekoga, ki je bil nerelevanten?

     • sprehajalec

      Holiywood je celo snemal film, ki je glorificiral njihova herojstva. 1944.

      https://www.youtube.com/watch?v=5wvU8_XOJNQ

     • Jovo Jamnica

      Četniki se lahko zahvalijo Nediću.

     • xtc

      Glej bebo in se zjoči:Pred parimi leti je bil posthumno odlikovan z visokim ameriškim odlikovanjem Draža MIIHAJLOVIČ IN TO ZA POŽRTVOVALNOS PRI REŠEVANJU ZAVEZNIŠKIH PILOTOV:oDLIKOVANJE JE V NJEGOVEM IMENU PREJELA HČI:

     • Jovo Jamnica

      Več bi štelo, če bi bil od Amerov odlikovan, recimo leta 1945.

   • Levicar nikoli!

    Ti si bebav skoz in skoz! Ubogi ljudje okol tebe!

 • učko

  Preberte si kratek življenjepis Vladimirja Dapčevića!

 • učko

  Veste zakaj si je Stanovnik pustil rasti take brke! Kot je sam rekel za to, da ga ne bi takrat prepoznali. Eni izdajalci so se skrivali za zakristijo ali špansko steno, drugi pa očitno uspešno tudi za lastnimi brki !!!!!!

 • učko

  Me zanima, če bojo volivci LDS-a, ki sedaj volijo SMC, zopet volili LDS. To bo še sranje !!!

  • MladiLiberalec

   NE

   • učko

    Pol pa O.K.

  • tarantela

   Evo mene!

   • učko

    Upam, da bo listek neveljaven !

   • sprehajalec

    Potem ne cvili, da vnuk nima dela. Kar v Avstrijo z njim….

 • Levicar nikoli!

  Cemu je sluzil ostuden, okruten in popolnoma nepotreben umor zakoncev Hribar z gradu Strmol?!? Ali lahko levuharji in komunajzli odgovorite na to vprasanje?!? Sodelovala sta z OF, jim pomagala, na koncu ste jima pa placali s posilstvom zene, mucenjem, susom v glavo in RAZCETVERJENJEM!!!! Naj mi ena komunajzarska pizda pove, da je bil to narodno osvobodilni boj!!! Picka vam materina ostudna!!!!!!

  • Levicar nikoli!

   Lej, lej pizdune rdecuharske! Noben ne odgovori! Jebem vam mater pohuljeno hinavsko!!!

   • Jovo Jamnica

    Ti odgovorim, čeprav se ne čutim ogovorjenega.

    Vzrok za neverjetni vpliv partije v Lublanskem močvirju leži na plečih
    slovenskih političnih struktur, na katere je leta 1941 naletel laški
    okupator. Komunisti so bili v Kraljevini Jugoslaviji itak v ilegali in
    posebnega vpliva posledično med prebivalci niso imeli. Ocenjuje se, da
    jih je bilo pristašev nekaj sto in nič več. Za nameček je vodstvo te
    peščice komunistov do napada Hitlerja na SZ, paktiralo z nacisti in med
    svojimi simpatizeri nazorno preprečevalo vsako posamično iniciativo, ki
    bi dišala po nelojalnosti. Na žalost slovenskega življa, so veljaki
    ostalih relevantnih političnih strank, tekmovali med sabo, kdo od njih
    bode Lahom bolj ugajal.
    Dokaz temu je TIGR na Primorskem in
    sabotažna akcija slovensko zavednih dijakov v Mariboru, pod vodstvom
    Bojana ILICHA, 29. aprila 1941.

 • Jovo Jamnica

  Nekaj sem začel brat in me koj nekaj zanima, če kdo od bralcev tega članka ve, v kakšni valuti in kje v Mariboru, je mogel moj oče vplačevati od septembra 1941, nek narodni davek. V nemško vojsko je namreč vstopil šele jeseni 1942. Za življenja mi o tem ni povedal nič. Logično predvidevam, da je takrat delovala filiala centrale OF tudi v Mariboru.

  • učko

   On je gor plačal že s tem, da so ga mobilizirali ! In to brez valute !

  • MladiLiberalec

   Ja po mojem v nemških markah ker v Ljubljani se je plačeval narodni davek v okupatorjevih lirah. Zastopnik v Ljubljani za zbiranje denarja za OF je bil bivši vplivni liberalni politik in tudi slovenski ban pred Natlačnom Dušan Sernec.

  • tarantela

   Ne vem, če je delovala filiala OF v Mariboru. Ste bili drugi becirek. Ljubljana je bila pod Italijo. Tule sem Ti pa poiskala nekaj o denarju na “naših tleh”,
   http://freeweb.siol.net/agradis3/AG/MedKronoInEvrom.pdf

   • Jovo Jamnica

    Torej, obstaja velika verjetnost, da bi lahko vložil zahtevek za povrnitev vplačanega narodnega davka po mojem očetu. Vložim zahtevek v Berlinu, ali Lublani?

    • tarantela

     Jebiga, tega pa ne vem. Se mi zdi, da tud na Googlu ne bi našel. Me pa zanima, če bi Ti kje odgovorili na to vprašanje. Po moje, bi morala plačati Nemčija. Pišuka, a veš, koliko bi bilo samo obresti. Če imaš kakšna dokazila, bodi lepo tiho, da Te kdo ne mahne in okrade!

     • Jovo Jamnica

      Moti me, da o tem narodnem davku nisem vedel nič. Na koncu koncev lahko ta zapis očrni v mojih očeh lastnega očeta. Namreč, leta 1962 je za vedno odšel v Nemčijo in Bog ve, če mu Nemci niso zadeve pošlihtali, kakor spodobni in pedantni državi pritiče. Moti me edinole, da se je prevažal okoli v skromnem starem Ford Taunusu in pozneje v, na videz še skromnejšem Fordu Eskortu.

     • tarantela

      Tu Ti pa ne morem pomagat; lahko si poiščeš Olivera Dragovjevića:
      ” Oprosti mi babe,
      što sam druge sluša,
      ja sam babe isti,
      jer sam život kuša…”
      Ti pa meni oprosti, ne obvladam hrvaškega pravopisa in ne vem, kam sodi vejica.

     • Jovo Jamnica

      Pa glih Krobota si mi zaj najdla, da me z njim “razvedriš”… :-)

     • tarantela

      Takšno je življenje, šimfamo tastare, ko se pa znajdemo v podobnih položajih, smo pa enaki.

     • Jovo Jamnica

      Eh, jas sn fotra meu ful rat. Tote bedarije, kaj jih fkup klanfa Šajherca me sploh nea ganejo.

     • tarantela

      Saj ni da bi se sekiral zaradi slačipunce. Papirje pa le šparaj, jest mam še pet jurjev, ko je Tito gor; tud bencinske bone mam. Nič se ne ve, pravijo, da se zgodovina ponavlja…

     • Jovo Jamnica

      Moj foter je stari gnar zbiro. Posebno ponosn je biu na rimski novec iz časa Diokleciana. Vse to mi je zapustil. Zbirka je impozantna.

     • tarantela

      Nea se hvaliti! Te bo kdo kresnu prek šijaka!

     • Jovo Jamnica

      Eh, štejejo sam zlatniki… Teh pa ni v zbirki. Je pa zanimivo za pogledat, kakšni vse kovanci so trgali žepe prebivalcem sveta v dvajsetem stoletju.

     • Ana Job

      Jovo, moj isto in ima tudi rimskega, pa kitajske itd.. Pa bankovce in tudi kupe znamk.

     • Jovo Jamnica

      Verjamem. Moj oče je bil izjemno redoljuben in natančen možak. Na žalost, te njegove kreposti nisem podedoval.

     • Ana Job

      Nikar se ne sekiraj, saj si fejst fant!:-)

     • učko

      nije “babe” nego “pape” oziroma oče !!!!

 • Demonkrat

  Ljudje so govna to je fakt.

 • Olga

  Laž, kraja,podtikanja, kršenje človekovih pravic, ustrahovanja, terorizem, umori…. To je komunizem nekdaj in danes! Tako kot nacizem in fašizem, je treba sankcionirati tudi komunizem!

 • Fogglof Tunnek

  Borut Pahor: “Prepričan sem, da je ta razkol mogoče zaceliti, ne nazadnje imamo glede tega zgodovinsko izkušnjo. Slovenci namreč ne bi ustanovili lastne države, če v času osamosvojitve ne bi bilo narodne enotnosti.”

  Foglof Tunek: “Prepričan sn, da je ta razkol mogoče zaceliti, ko več ne bo Janeza Janše, ne nazadnje imamo glede tega zgodovinsko izkušnjo. Slovenci namreč ne bi ustanovili lastne države, če v času osamosvojitve ne bo bilo Milana Kučana, Jelka Kacina in Janeza Drnofška. Janez Janša nas bi zapeljal v totalno vojno z jugo-armado!!!”

  • učko

   Šmaron ti je sfukal mozak !!!

  • slosin

   Pa ti še vedno nisi ugotovil, kolikšno dozo šmarnce še preneseš…

 • MladiLiberalec

  Nekaj misli ki so jih izrekli znani slovenski demokrati politiki osamosvojitelji o OF:

  Prvi predsednik demokratično izvoljenega parlamenta dr. France Bučar je zapisal v knjigi Rojstvo države:

  “Vsakomur, ki je bil sposoben vsaj kolikor toliko objektivne analize takratnega položaja, se je naravnost vsiljevalo spoznanje, da je mogoče voditi in zlasti dobiti boj za demokracijo proti diktaturi komunističnega totalitarizma samo na temelju odločnega boja proti okupatorju, ki je bil prvi in nujni pogoj za kakršenkoli nastop. Partija je to do kraja razumela. Niti približno pa tega ni razumela konzervativna klerikalna politika. S svojim popolnim nerazumevanjem položaja je bolj kot vse druge okoliščine olajšala komunistom dosego njihovega temeljnega cilja.”

  http://www.mladina.si/101072/dr-france-bucar-rojstvo-drzave-izpred-praga-narodove-smrti-v-lastno-drzavnost/

  Upokojena poslanka parlamenta filozofinja in publicistka Spomenka Hribar:

  Sodelovanje z okupatorji je pač izdajstvo, vedno bilo in bo. Antigona ni zanikala izdajstva Polinejka, te njegove krivde, zahtevala je samo pietetni pokop njegovih posmrtnih ostankov.

  Levica ni priznala, da je bilo izvajanje revolucije znotraj narodnoosvobodilnega boja sporno, da je posurovela samo vojno.

  http://www.mladina.si/176867/dr-spomenka-hribar-borka-za-spravo/

  Premier Miro Cerar je svoje misli izrekel včeraj kratko a tudi jasno:

  Predsednik vlade Miro Cerar je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju poudaril, da je upor Slovenk in Slovencev proti okupatorju omogočil preživetje naroda, hkrati pa pomeni “temelj ustanovitvi naše samostojne države”.
  “S ponosom in hvaležnostjo gledam na njihov zmagovit boj za svobodo in preživetje slovenstva,” je še zapisal.

  Miro Cerar je v sicer kratki poslanici poudaril, da je zgodovina najboljša učiteljica in pozval, naj današnji dan “služi kot opomin, da složni, skupaj združeni Slovenci zmoremo premagati nepremagljivo”.

  “Današnji dan naj nam služi kot vodilo, da pogled usmerjamo v prihodnost, tako kot so ga naši borci usmerjali leta 1941. Zacelimo rane preteklosti in skupaj soustvarimo našo prihodnost. Skupaj zmoremo in znamo,” je pozval. Državljanom je čestital ob državnemu prazniku in zaželel lepe praznike.

 • tarantela

  Zanimivo, nihče se ne spomni ljubljanskega župana Hribarja, ki so mu Italijani ponudili županstvo pod njihovo kontrolo, on pa je rajši storil samomor tako, da je ovit v slovensko zastavo skočil v Ljubljanico in se raje utopil, kot bi služil okupatorju.

  • Olga

   To dokazuje samo, da je bil zaveden Slovenec, ki je poznal razmere in videl kam pelje zločinski komunizem, uvožen iz Stalinove SZ!
   Komunisti so pa KOLABORIRALI z Italijani in Nemci!

   • Demonkrat

    Od kje pa je bil uvožen komunizem v SZ?

   • tarantela

    A si Ti kam kopiraš svoje “izdelke”? Če bi jih, bi videl-a, da so skoz na skoz približno enaki.

   • Jovo Jamnica

    ??? In to že 18.aprila 1941, predno so ustanovili PIF. Glej ga zlomka. Nesrečnik je imel po vsej verjetnosti videnje…

 • Olga

  Levaki se maksimalno angažirajo! Spet pod preprogo tlačijo zločince in njihove zločine! Preproga je pa čedalje manjša in čedalje bolj luknjava! Konec je, levaki! Resnica vas je ulovila in prehitela!

 • Verbena

  Vsaka vojna je nesmiselna , ker napadalcu nikoli ne prinese zmage , so samo žrtve na eni in drugi strani …da bi bila posledica vsake vojne samo vojaki , je še nekako sprejemljivo , a vsaka vojna bližja kot je našemu času , zahteva tudi civilne žrtve … Slovenija je bila napadena …takratna oblast pod katero smo bili , je zbežala , vojska je bila razorožena … na pobudo dr. Natlačna je bil ustanovljen Narodni svet za Slovenijo , sestavljen iz predstavnikov vseh slovenskih strank , razen komunistov , katere niso povabili , ker da niso legalna stranka … Natlačen je Nemcem predlagal , da naj zasedejo vso Slovenijo , ta pa naj bi potem dobila status posebne države … a Hitler je imel druge načrte …ZK , ki je prej delovala v ilegali , je videla idealno priložnost , da stopijo naprej … organizirati so začeli odpor in tega s pomočjo domoljubnih fantov , deklet tudi izvajali … na pobudo predstavnikov slovenskih predvojnih strank je septembra 1943 , ustanovljeno Slovensko domobranstvo , z orožjem in ostalo opremo jih je oskrbovala nemška vojska …namen SD je bil boj proti komunizmu … poznani sta dve skupini domobrancev …eno je vodil podpolkovnik Peterlin , drugo general Rupnik … prvi je bil vodja skupine domobranskih častnikov in nekdanjih oficirjev kraljeve vojske … bili so prozahodno usmerjeni , sodelovanje z nemškimi okupacijskimi oblastmi so dojemali kot nujno zlo v boju proti komunizmu …Peterlinova skupina je vzdrževala stike z zavezniki , reševala sestreljene zavezniške pilote ..se pripravljala na prestop k zaveznikom , a jih je gestapo jeseni 1944 polovl in poslal v Dachau .. Peterlin je bil po koncu vojne vrnjen nazaj , kjer so ga leta 1946 ustrelili …druga skupina okoli Rupnika pa je bila bolj naklonjena Nemcem in je verjela v zmago tretjega rajha… Peterlinova skupina domobrancev je bil na nek način kot Italija , ki je več let sodelovala z Nemčijo , potem pa so zamenjali stran in izšli iz vojne brez kazni , kot je doletela Nemčijo … v zahvalo so celo dobili del slovenskega ozemlja … že takrat so odločali veliki …so bili domobranci kolaborantje ali ne ?? .. vsekakor da , kajti sodelovanje z okupatorjem pomeni kolaboracijo … borba proti komunistom in borba proti nemškim agresorjem pa bi jih postavila v drugo luč …vsekakor pa kot človek težko sprejemam tudi vso povojno dogajanje , vse tiste poboje brez sodišč … ZK je s pomočjo partizanov in zavezniških sil , slavila zmago …sami pa so se v času miru obnašali kot drhal …je čas vojne in je čas miru …tudi čas vojne ni in ne more biti izgovor za ubijanje civilistov …v času miru pa kultivirana družba tega ne počne …ne pobija se kar tako otroke , ženske samo na račun nekega predvidevanja …ti povojni poboji civilistov so nekaj za kar je lahko ZK , ki je po vojni prevzela oblast , nekaj , česar jih je lahko bilo sram v dno duše … čeprav se še sedaj najdejo ljudje , ki to zagovarjajo in pravijo , da je Tito še prekmalu izdal tisti ukaz …zaboga ..vse do leta 1946 so ljudje kar izginjali , krivi ali nekrivi …ne vemo , ker jim ni bilo sojeno …ali kot se reče …vsak izgovor je dober za utrjevanje moči …znebiti se intelektualcev in celih njegovih družin , znebiti se ljudi do katerih so nekateri , ki so dobili moč , gojili zamere … kot oseba , ki ima razvit visok prag za pravičnost , red , …se s tem ne morem poistovetit in ploskat temu , kot nekateri , ki zagovarjajo tezo , da si izdajalci lastnega naroda zaslužijo samo smrt ….izdajalci že , kaj pa vsi ostali , ki to niso bili !!!

 • tarantela

  Porka ladro, toliko šimfate ta rdeče, da so mi čedalje bolj simpatični.

  • tramal

   Pelji si jih domov,pa še kakšnega begunca vzemi sabo.

 • Janez

  Ah !
  Dajte no – ljudje !
  Po vsem svetu obstoji – pravica do samoobrambe . Pred nevarnim, neizzvanim napadalcem !
  Po
  t. i. NARAVNEM PRAVU !
  Zaradi te pravice –
  ima praktično vsakdo v ZDA Ustavno zagotovljeno pravico : prosto si kupiti – strelno orožje !
  Naši
  Ex KPS stalinisti:VOSOVCI, KPS, KPJ stalinistični partizani –

  – so bili – oboroženi – napadalci ! Dejstvo !
  Napadalci domačij, družin, žensk, otrok – neoboroženih Slovencev, večinoma poštenih ljudi !
  Ali?
  Se – napadeni?
  Ne bi smeli braniti pred nesodno morilskimi KPS VOSOVCI IN KPS STALIN PARTIZANI ?
  Kaj?
  Tu ni jasno? Bi rekla – “tavariščica” iz ZL – ga. Violeta T.. Dajmo – realno, prosim ! L.r. JANEZ KOMENDA

 • xtc

  Človek se lahko le zareži ;ko glada kako levi revčki naprezajo ob dokazovanju pomebnostiNOB ja in Tita:
  Kolika je bila vrednost obojega je bilo vidno kasneje;ko smo izgubiliTrst in še del ozemlja ter Koroško tek takrat;ko je moral Tito utihniti ko je želel nekaj protestirati proti angloameriškimi odločitvami:SkratkaTito je bil “kao” pomemben s svojim cirkusom vse dotleje;dokler je imel zahod korist od njega:Ko je uvidel ;da koristi ni več so pričeli zapirati pipico:Seveda je treba vedeti;da so razne trditve;kako bi Tito;če bi bilč še živ rešil ugo ipd navadne neslane šale;četudi biTito doživel razpadanjeRUSKEGA KOMUNISTIČNEGA IMPERIJA yUGE NEBI REŠIL;KER NEBI BILO VEČ KLRERDITOV KER ZAHOD NI IMEL VEČ INTERESA ZAYugo;če bi doživel zlomYuge;bi verjetno končal kot Causcesu:

 • macon

  Domobranci so bili kolaboranti, rdečim pa se je šlo samo za oblast in so zato množično klali.

  • Janez

   KPS , KPJ STALINISTI
   So
   vsaj od 1938. leta dalje imeli:
   plačano, umazano !
   proti sobratom Slovencem nesodno morilsko?

   Kolaboracijo !
   z zločinskimm VKP B STALINOM !

   Katera “kolaboracija” -je bila? Prva? Dajmo – realistično, z dejstvi. A ne ? L.r.JANEZ KOMENDA

   • macon

    Oboji so bili za en drek. Bral sem spomine Angele Vode in mi je vse jasno.

    Domobrancem so legalnost dajali samo Nemci, vso legitimnost pa so izgubili, ko je konec 1944 kralj ukazal vsem milicam, da se priključijo partizanom in je velik del četnikov to ubogal.

    Nekje leta 1944 je bilo tudi zadnjemu domobrancu jasno, da naj nabavi lažne dokumente in brado, civilno obleko in naj se čimprej spoka nekam v Južno Ameriko. Dobro obveščenim je bilo to jasno že 1943.

    • Janez

     Gospod !
     To,
     O čemer pišeš !
     Je – logika –
     fizične sile, morilskega nasilja – nad sobivajočimi ! A ne ?
     Nikakor pa ni – logika – etike.
     Z
     logiko
     – naravne etike –
     z roko v roki – so se borili? Le “branitelji domov”^. Dejstvo. !r. JANEZ KOMENDA

     P.S. mešaš ? Jabolka in hruške. A ne ?

  • janez cepec

   če bi, pa hvala Bog niso, domobrančki zmagal, bi biu isto klanje, sam mejčken men organiziran. to j’ izjavu za Reporter in v Pričevanju Možini pokojni publicist, patrizan (pokolov se sramuje, čeprou ni mu nč z njimi) in demokrat VIKTOR BLAŽIČ. no ta hvala Bogu sm jest dodau, de ne bo nesporazuma

  • Janez

   Domobranci !
   So bili u p r a v i č e n i kolaboranti !
   KPJ, KPS stalinisti – pa neupravičeni, svojevoljni, zlonamerni – s Stalinom. L.r. JANEZ KOMENDA

 • baldeagle

  Da malo prikažemo delo naših vrlih partijskih “osvoboditeljev” :

  Načrt pravi:
  >>….Prvih šest ur po koncu vojne bo odločilnih za komunistično stranko. Če zmaga tedaj, bo vladala, če ne, pa pade za vedno. Če propade, so izgubljeni voditelji in prvaki, zakaj bežati ne bodo mogli nikamor. Zato mora vsak pripadnik Osvobodilne fronte in Komunistične…
  …partije brezpogojno izpolniti svojo nalogo in bliskovito likvidirati vse nasprotnike in vse, ki bi bili za komunizem kakor koli nevarni. Uiti ne sme nihče, zato odgovarjajo tisti, ki so za likvidacijo določeni, s svojo glavo…
  …Družina, ki ima v svoji sredi enega samega izrazitega protikomunista, se likvidira totalno, to je do zadnjega dojenčka.
  i.
  Znani voditelji protikomunističnega in protiofarskega gibanja, voditelji vseh nacionalnih organizacij itd.
  ii.
  Vsi duhovniki, redovniki in njihovi najožji sodelavci
  iii.
  Likvidirati je treba vso inteligenco, ki ni včlanjena v komunistični stranki. Kdor samo simpatizira z Osvobodilno fronto, mu ne bo prizanešeno, ker bi taki mlačneži utegnili nezadovoljstvo v bodoči sovjetski državi.
  iv.
  Poklati je treba vse trgovce, obrtnike, državne uradnike, zasebne nameščence in male hišne posestnike ter njihove družine
  v.
  Jasno je, da morajo izginiti tudi vsi bogataši, veliki posestniki, industrialci in podobno.
  vi.
  Likvidirani bodo vsi mali zastopniki dosedanjega reda: častniki, podčastniki, orožniki, policaji, financarji z družinami razen tistih članov komunistične stranke
  vii.
  Med prvimi bodo pobiti vsi imovitnejši kmetje in njihove družine
  Brezpogojno pa morajo biti pobiti sledeči:
  … kar se tiče bogatinov, trgovcev in industrialcev, ki z denarjem podpirajo Osvobodilno fronto, velja zanje isto, kakor za tiste, ki so navedeni zgoraj. S tem, da so dajali denar za Osvobodilno fronto, so si hoteli rešiti kožo, a se jim ne bo posrečilo…
  …Pobijalo se bo po spiskih. Seznam ljudi, ki jih je treba likvidirati v Ljubljani, vsebuje 12.000 imen. Poleg tega bo po naknadnih likvidacijah pomorjenih še okrog 8000 ljudi, torej v Ljubljani skupno okrog 20.000 ljudi. V Ljubljani bo v glavnem pobita vsa slovenska inteligenca. Praktično za pokolj je to, da skoraj vse v Ljubljani. Vodstvo komunistične partije Slovenije sodi, da za Slovence ne bo nikakršne škode, če bodo ostali brez inteligence, saj bo Slovenija samo košček velike boljševiške Rusije -bo kot njena skrajna zahodna pokrajina, rezervirana zlasti za bodoče sovjetske obrambne naprave. Če naš narod ne bo imel več svoje inteligence, se bo že v nekaj letih docela vživel v boljševiško življenje in miselnost…
  …Izven Ljubljane bi se po sodbi vodstva Komunistične partije Slovenije moralo likvidirati še 20.000 Slovencev. Pobitje 40.000 ljudi, to za slovenski narod ne bo imelo nobenega pomena.
  Organizacija, ki bo imela nalogo likvidirati vse, ki so na seznamih, je v Ljubljani Ulična hišna zaščita. Ta je organizirana v trojkah in desetkah. Njeno načelo je da mora v vsaki družini, če ne pa vsaj v vsaki hiši imeti enega organiziranega člana, ki do najmanjše podrobnosti nadzira vse življenje: koliko zaslužijo, kaj kuhajo, kaj govore, s kom se družijo; ki nadzira delo in govorjenje vsakega družinskega člana ali stanovalca ter o vsem poroča svojim višjim. Člani ulične hišne zaščite so lahko moški, ženske, vseh starosti, tudi otroci brez ozira na poklic ali družinski položaj. Pobijati bodo morali tudi otroci. Zato je treba vse člane Ulične zaščite sistematično vzgajati za to nalogo s propagando z upanjem na rop itd. Zlasti važno vlogo v ulični hišni zaščiti igrajo ženske, posebno študentke. Vsak član Ulične hišne zaščite ima nad sabo skrivnega nadzornika, zaupnika Komunistične partije, ki nadzira vse njegovo delovanje.
  Likvidacija bo trajala 1-3 dni. V tem času ne bo nihče odgovarjal za umore, rope in tatvine. Agitacijo za Ulično hišno zaščito je treba delati v glavnem z obljubami o ropu, da bodo člani Ulične hišne zaščite v času likvidacij lahko ropali vse, kar je bilo last njihovih žrtev. Ulična hišna zaščita bo tiste dni gospodar nad vsem. Po preteku likvidacije se bo imovina likvidirancev razdelila v korist države.
  Znamenje za začetek likvidacije bo dalo glavno vodstvo Zaščite. Voditelji skupin bodo nekaj dni poprej obveščeni, kakšno bo znamenje za začetek. Če bo ponoči, bo najbrž za nekaj časa ugasnila luč. Morda bodo tulile sirene v določenih presledkih, ali se bodo na kolesih in avtobusih vozili okrog zaupniki Zaščite. Na znamenje morajo stopiti v akcijo vsi člani Zaščite s pripravljenim orožjem.
  Vsakdo mora imeti pripravljeno orožje. V kolikor ne bo strelnega orožja, mora vsakdo poskrbeti za nože, krampe, sekire, kladiva in podobno. Napad na stanovanje likvidirnacev mora biti hiter, odločen in temeljit. Vsako usmiljenje ali oklevanje pomeni izdajo. Pri likvidaciji je treba paziti na to, da nihče ne uide. Posebna navodila veljajo za tujerodce. V kolikor so ti mali ljudje, se jih ne sme niti najmanj ogrožati. Večina teh simpatizera s slovensko komunistično stranko, ali se že od prvega spočetka udejstvovala v njenih vrstah. Kakršno koli nasilje ali ogrožanje, ki temelji na narodni mržnji in šovizmu, se mora v kali zadušiti…<<

  Na tak način so slovenski narod “osvobodili” tisti, ki so si nadeli vzdevek “osvoboditelji”.
  In kdor podpira take vrste “osvoboditev” slovenskega naroda in samooklicanim “osvoboditeljem” poje slavospeve, je povedano z eno besedo, IDIOT.

  • Jovo Jamnica

   Pripenjam ponovno brez linka, ker je prepoznan kakor spam.
   ————————————-

   Jovo Jamnica baldeagle 7 minutes ago
   Detected as spam This isn’t spam »

   Prispevek resnici:
   ___________________

   Družinski tednik: 25.novembra, 1943

   Priprave za šentjernejsko noč

   “V Ljubljani je treba likvidirati 20.000 ljudi…”

   Slovenski dom je v svoji zadnji številki z dne 20.novembra priobčil uvodnik pod naslovom “Morija po načrtu”. Snov za članek mu je dal načrt vodstva OF v Ljubljani o iztrebljenju vsega protikomunističnega življa v Ljubljani, načrt, ki je – kakor pravi uredništvo – prišel pred časom po nekem skesanem članu vodstva OF nasprotnikom komunizma v roke. Ko v naslednjem ponatiskujemo najznačilnejša mesta iz navodil za vprizoritev pravcate šentjernejske noči v Ljubljani, izjavljamo formalno in stvarno:
   Prav nikakršnega vzroka nimamo, da bi dvomili o avtentičnosti navedenega dokumenta. Naj bodo navodila v njem še tako grozotna, usoda neštetih družin iz neštetih krajev na Dolenjskem je njih teoretično grozotnost – kakor jo bodo naši “nevtralci” utegnili krstiti – v dejanju še prekosila.
   S to izjavo in s spodnjim ponatisom smo storili samo svojo dolžnost do Ljubljane in njenih večno nejevernih Tomažev

   • MladiLiberalec

    copy

    S tem dokumentom ne more biti nekaj v redu. To je ponaredek isto kot tisti ki pravi že jeseni 1941 naj se izženejo predstavniki zahodnih držav pri NOV ki jih takrat sploh še ni bilo. To je bilo ponarejeno za nazaj.

    V tem primeru pa predvsem vprašam če bi že bil tak načrt zakaj pa se ni potem izvedel? Če se v Ljubljani ni mogel ker so jo zasedli Nemci bi se pa čisto lahko drugod po pokrajini ki je bila večinoma pod partizansko oblastjo po kapitulaciji Italije. In načrt pravi da bi morali po deželi pobiti 20000 ljudi po razrednem ključu in to. Pa jih niso.

    • Jovo Jamnica

     To ni dokument. Na linku, ki sem ga želel prilepiti, je tekst napisan v časopisu Družinski tednik. Mislim, da ga je prvi snel nek bloger Črtomir.

     http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=blog&op=func&func=print&c_menu=41567

     Drugače pa je po posnetku spletne strani, bilo to objavljeno v:
     ILUSTRIRANI LIST ZA MESTO IN DEŽELO

     DRUŽINSKI TEDNIK
     1.Leto XV V Ljubljani, 25. novembra 1943 štev.47/ (732)

  • MladiLiberalec

   S tem dokumentom ne more biti nekaj v redu. To je ponaredek isto kot tisti ki pravi že jeseni 1941 naj se izženejo predstavniki zahodnih držav pri NOV ki jih takrat sploh še ni bilo. To je bilo ponarejeno za nazaj.

   V tem primeru pa predvsem vprašam če bi že bil tak načrt zakaj pa se ni potem izvedel? Če se v Ljubljani ni mogel ker so jo zasedli Nemci bi se pa čisto lahko drugod po pokrajini ki je bila večinoma pod partizansko oblastjo po kapitulaciji Italije. In načrt pravi da bi morali po deželi pobiti 20000 ljudi po razrednem ključu in to. Pa jih niso.

 • baldeagle

  Partizani so bili agresorji slovenske duše. Vam pa prepuščam sodbo, koliko je v slovenski duši še narodnega …

 • Franjo Trojner

  Naš Slovenski rod je po letu 1918 imel nesrečo z izbiro svojih voditeljev, ki so glavni in edini krivci, da je naše ozemlje zmeraj manjše in da pospešeno izginja narodna zavest. In kaj imamo od teh samoopevanih samovšečnih rdečih revulucionarjev danes?? Vsekakor se lahko strinjamo, da so rdeči revulucionarji najbolj grobo, surovo in diletansko dolga desetletja vplivali na usodo vsega Slovenskega roda in ozemlja. Da, povzročili so državljansko vojno in s tem na dvoje razklali slovenski rod, prisegali so zvestobo Stalinu in Rusiji internacionali Titu/partiji Balkanu in ne Slovenskemu rodu, ozemlju, državi. Krivi so za storjene izvensodne povojne poboje in vso trplenje, ki jo je bil pod njihovim rdečim totalitarnem kumunističnem režimu deležen drugače misleč Slovenski rod in pripadniki tujih rodov, narodov. Prav tako so krivi za zafurano gospodarstvo, ki je pod njihovo zblojeno ideoligijo vsak dan bolj stagniralo. Odkrito so bili proti samostojni demokratični Slovenski državi in so še tudi danes glavni zaviralci vseh sprememb, reform in razvoju demokracije in pravne države v naši mladi državi. Bili so tudi nasprotniki vstopa naše dežave v EU in zvezo NATO in so tudi glavni krivci, da pri nas ni bila izvedena lustracija kar je nato neimenovno privedlo do propadle tranzicije , čemu smo priča danes. Spomnim se, da so bili proti, da bi bila kitica v Zdravici kjer si je pesnik dr. France Prešeren dovolil zapisati besedo Bog del naše himne in so tudi glavni krivci, da so njihovi totalitarni kumunistični simboli, simboli tujih držav, vojska narodov še dandanes v javnosti vseprisotni. Zakuhali so tudi arbitražo o naši južni meji in ravno v teh dneh, ko se pričakuje razsodba ponovno celotni Slovenski rod trepeta za svoje nacionalno ozemlje. To z kako lahkoto izgubljamo svoja ozemlja je tragika, ki nas kr spremlja, v novejši zgodovini Tito je daroval Trst z zaledjem, Kardelj je daroval del naše zemlje Hrvatom, Kučan leta 1991ni storil nič, da bi bila Istra do Reke ponovno del našega ozemlja, pa nam je to takrat bilo ponujeno in tudi tam živeči ptebivalci bi to takrat masovno podprli!!! In o tem se nikjer nič ne piše, mar ne? Vsem, ki je naša polpretekla zgodovina vsaj malo znana in zgodovinarji so jo na novo že zapisali se lahko samo čudi in zgraža s kakšno lahkoto del politikov in del civilne javnosti in eno združenje še kr naprej poneumlja, zastruplja Slovenski rod s svojo totalitarno ideoligijo in še naprej širi sovraštvo razdvaja Slovenski rod. Če hočemo naprej se bo staro moralo umakniti novemu. In Slovenci smo rekli DA demokraciji, samostojni pravni državi vseh Slovencev , zvezi narodov EU in zvezi NATO in tega se ne da spremeniti. Kumunistični totalitaristi in Jugo/nostalgiki pa sodijo na smetišče zgodovine in tudi to se bo zagotovo v kratkem tudi dogodilo.

 • centurion

  Edina partizanska verodostojna jurišna skupina je
  grupacija osebkov na gornji fotki, ki že leta in leta leti od
  Lažgoš do Pohorja in nazaj brez nikakršnih izgub,
  Nasprotno, pridobiva kilograme…
  That is all folks.

 • baldeagle

  Cilj mednarodnega komunizma je bil postaviti razredno zavest nad narodno, poleg tega tudi uničiti demokratične svoboščine in vse, ki se zanje prizadevajo in vpreči ekonomijo v prisilni kolektivizem. Smisel tega početja je oropanje človeka zavesti. Torej tistega kar v resnici skrbi za naš obstoj zavedanje življenja in dogajanja.

  • Levicar nikoli!

   A ni zanimivo, da ti nobena od teh levuharskih pizd ne odgovori. Se oni vejo, da je res kar pises!

 • baldeagle

  Slovenski narod je bil na napačni strani. Namreč, zaradi partizanstva se je naslednjih 45 let nahajal na napačni strani železne zavese. Zmago komunizma leta 1945 v Sloveniji je odločila invazija Titove yugovojske. In za to so levičarji Titu še danes hvaležni. Če bi se rdečezvezdniška vojska ustavila na Kolpi, bi zmagali domobranci in bi živeli v demokraciji in samostojnosti že od leta 1945 in ne šele od 1991, naše plače pa bi bile danes primerljive z avstrijskimi, ne pa še slabše od grških.

  • Caetano

   Osvoboditev zamenja enega totalitarnega režima z drugim zagotovo ni. Poljaki, Čehi, Madžari idr. imajo to že dolgo razčiščeno. Mi pa še ne.

  • Aron

   Ce bi se vsi Slovenci udinjali okupatorju, kot so to storili tvoji predniki, bi sedaj vsi šprehali nemsko ali pa nas ne bi vec bilo. Alles klar?

 • baldeagle

  V poročilu, ki ga je 17.7.1942 poslal Ivo Loli Ribarju, je Edvard Kardelj zapisal: “Včasih so [partizani] nekaj mnogo likvidirali. Tako je npr. 2. grupa likvidirala mesečno samo na enem majhnem odseku povprečno do 60 ljudi. Zgodile pa so se tudi hujše stvari, o katerih ti pismeno ne bom govoril.” (Dokumenti ljudske revolucije (DLRS), knjiga 2, str. 324, opomba 17). V istem poročilu, to pa je omenjeno v DLRS, je Kardelj še zapisal: “Imamo celo več primerov, da so kratko malo zaprli ali celo postrelili tudi naše zaveznike, da o drugih – o raznih tovarnarjih in bogataših – niti ne govorim” in “Glavno, proti čemer se moramo boriti pri naših partizanih, je sektaštvo, prehod v drugo etapo vojne, zaostrovanje razredne vojne. Večina jih niti ne misli na to, da je to osvobodilna vojna, ampak revolucija, ZSSR in Stalin.” To postavlja na laž tiste, ki opravičujejo partizanske zločine, češ da so bile likvidacije naperjene le proti “kolaborantom” in “sodelavcem okupatorja”. Sicer pa je to Kardelj priznal tudi sam v svojem naslednjem pismu Ivo Loli Ribarju, datiranem iz 25.7.1942: “Posebno mnogo je sektaškega odnosa do zaveznikov, kar je privedlo do mnogih nevarnih trenj z zavezniki, zlasti s krščanskimi socialisti; nadalje pretiravajo v pobijanju bele garde, pri čemer gre pogosto za ljudi, ki jih morda niti ne bi bilo treba uvrščati v to kategorijo sovražnikov, so celo posamezni primeri odvratnega mučenja nekaterih ljudi, kar se je razneslo že med prebivalstvom in vrglo zelo slabo luč na lik partizanskega borca; so elementi ropanja itd” (DLRS, knj.2, str. 369). V pismu Zdenki Kidrič iz 2.8.1942 pa je Edvard Kardelj zapisal: “Okrog Mokronoga in Mirne pa so partizani zares delali svinjarije. Na žalost to ni edini primer. V zadnjem času je to glavno vprašanje, ki ga imamo pred seboj” (DLRS, knj.3, str. 14). Res, pravi »osvobodilni boj«, ni kaj! Po raziskavi Žrtve vojne in revolucije (http://www.ds-rs.si/dokumenti/publikacije/Zbornik_05-1.pdf ), opravljeni na Inštutitu za novejšo zgodovino je bilo ozemlju na Dolenjskem in Notranjskem, ki je bilo od aprila/maja do julija/avgusta 1942 pod nadzorom partizanov, evidentiranih okoli 600 civilnih žrtev ubitih od partizanov. Te in podobne “svinjarije” so bile tudi povod, da so zaradi samoobrambe žrtve partizanskega nasilja zaprosili okupatorje za orožje, ker ni bilo domače oblasti, ki bi jih zaščitila.
  Torej privrženci partizanov, če so bili domobranci izdajalci zato, ker so se z okupatorskim orožjem branili od komunističnih partizanov, potem je upravičen naziv za partizane morilci. In vi, ki obsojate “kolaboracijo” domobrancev, podpirate te morilce in njih morijo.

  • Levicar nikoli!

   Boom!!! Tocno tako!!! Dam ti za pijaco kadarkoli hoces!

   • Jovo Jamnica

    Vzrok za neverjetni vpliv partije v Lublanskem močvirju leži na plečih
    slovenskih političnih struktur, na katere je leta 1941 naletel laški
    okupator. Komunisti so bili v Kraljevini Jugoslaviji itak v ilegali in
    posebnega vpliva posledično med prebivalci niso imeli. Ocenjuje se, da
    jih je bilo pristašev nekaj sto in nič več. Za nameček je vodstvo te
    peščice komunistov do napada Hitlerja na SZ, paktiralo z nacisti in med
    svojimi simpatizeri nazorno preprečevalo vsako posamično iniciativo, ki
    bi dišala po nelojalnosti. Na žalost slovenskega življa, so veljaki
    ostalih relevantnih političnih strank, tekmovali med sabo, kdo od njih
    bode Lahom bolj ugajal.
    Dokaz temu je TIGR na Primorskem in
    sabotažna akcija slovensko zavednih dijakov v Mariboru, pod vodstvom
    Bojana ILICHA, 29. aprila 1941.

    • MladiLiberalec

     Kolaboracija Natlačnove konzulte je odvrnila večino ljudi od starih politikov in jih ogrela za OF.

     • Jovo Jamnica

      Čeprav nisem komunističnim telebanom naklonjen, rad berem pripovedi istih, enako pričevalcev nasprotnega pola, in si ustvarjam svoje mnenje. Včeraj sem bral intervju z Janezom Stanovnikom iz decembra, leta 2007, v Playboju. Letnica je zanimiva.

      https://www.playboy.si/branje/intervju/janez-stanovnik/

     • MladiLiberalec

      Preveč ideologije te pa res naredi aseksualnega XD

      Playboy: Saj me številka niti ne zanima. Kakšen zločin je moral storiti partizan, da si je prislužil smrtno obsodbo?
      Stanovnik: Na začetku nič. Fant pa punca sta skupaj spala, pa so ju našli in oba ustrelili.

  • MladiLiberalec

   Če si kaj bral sodobne zgodovinarje Repeta, Prunka, Godešo, Mlakarja, itd nobeden ne zanika da ni bilo spomladi 1942 zelo veliko nasilja VOS in komunistov. Večina žrtev seveda niso bili izdajalci ampak bolj politični nasprotniki žrtve sumničenj in podobno. AMPAK v istem času leta 1942 je padlo tudi več kot dvakrat toliko talcev kot je bilo teh žrtev. Tako da kolaboracije to res ne more opravičevati.

   • Hribouc

    To, da so Italijani z užitkom pobijali Slovence sami po sebi, ni bilo nikoli tajna, a ne de?
    Koga so potolkli, nedolžnega, sovražnega, rdečega, je bilo skoraj vseeno, samo da so ga, jasno, ko beli dan.
    Da pa so morili, s streljanjem talcev in na terenu med represalijami je pa , skoraj po pravilu, bilo v incestnem razmerju s komunisti, dogovorno ! To pa je še vedno dokaj zakrito, pričevanjsko med ljudmi jasno ko beli dan, zgodovinsko še premalo popisano-vsaj lotil se uradno še ni nihče na osnovi italijanskih arhivih, tako kot se je Dr.Peter Urbanc temeljito lotil partizanske kolaboracije z Italijani na področju “nenapadanja in oskrbe z materialom” !
    Ti, mladi liberalec, ne vem kdo ti bo povedal kako je potekalo koordinirano poslovanje slovenskih partizanskih komunistov in italijanskih komunistov v vojski in v policiji za pobijanje Slovenk in Slovencev, med racijami, čiščenjem terena in pri streljanju talcev,
    ne vem, boš pa gotovo izvedel, če boš poslušal in bral Resnico!
    ZAGOTOVO PA JE JASNO IN DOKUMENTARNO DOSTOPNO VSE KAJ JE STORIL
    ŠKOF ROŽMAN, KO JE REŠEVAL TISOČE LJUDI IN JIH ČEZ 800 REŠIL -kolikor vem
    -TUDI KOMUNISTE , NAJVIŠJEGA MED NJIMI, TONETA TOMŠIČA , KI GA JE REŠIL PRVIČ g.ERLICH. KASNEJE USTRELJEN , ZA NAGRADO, PRAV OD KOMUN ISTOV.

    Imaš nalogo:
    1. Ugotovi zakaj, zlodja, so okupatorji Toneta Tomšiča ujeli kar dvakrat?

    2. Razišči koliko svojih ljudi, komunistov , je Partija med revolucijo odstranila-beri:ubila,
    s pomočjo Italijanov in Nemcev….in koliko je svojih borcev in oficirjev pobila sama.

    3. Ugotovi in sporoči tukaj, koliko slovenskih lepih vasi so uničili Italijani in koliko Nemci
    zaradi namerne, načrtovane in zlonamerne partizanske provokacije.

    4. Ugotovi koliko slovenskih lepih vasi so partizani ubranili pred okupatorskim nasiljem
    , to je pred represalijami v štirih letih revolucije in jih naštej.

    5. Ugotovi in sporoči, objavi tukaj, koliko slovenskih ljudi so partizani/Partija rešili v štirih
    letih revolucije iz okupatorskih krempljev, na terenu ali iz zaporov.
    6. NAGRADNI VPRAŠANJI :
    a. Zakaj je jeseni 1943 po kapitulaciji Italije Partija(partizani zavrnili predlog Vaških
    stražarjev za skupen boj proti Nemcem?

    b. Zakaj so Italijani iz tvojega prispevka tukaj- ki so pobili, praviš samo 1942 leta 2x
    toliko talcev, da o uničeni slovenski deželi in o masovnih internacijah v taborišča
    1942 in 1943 sploh ne govorimo, LAHKO ODŠLI DOMOV PO KAPITULACIJI
    POPOLNOMA NEKAZNOVANI ?

    Ko to odgovoriš, greva naprej, na težje stvari. Kapiraš?
    Če ne odgovoriš, prosim OBMOLKNI.

    • MladiLiberalec

     Saj sem že veliko objavil tukaj ki te trditve postavlja v dosti drugačno luč.

   • Janez

    Še tebe vprašam !
    Nesodnih KPS, KPJ polit morišč je v Sloveniji – nad 600.
    Koliko?
    Dotlej navadnih ljudi, je KPS, KPJ spremenila v KPS, KPJ polit morilce sonarodnjakov ?
    5.000?
    10.000 ?
    15.000? No, odgovori. Ti vseved. Vprašaj tvoje delodajalce. Koliko? L.r. JANEZ KOMENDA

 • Janez

  Pa ?
  Zelo se bomo približali – resnici !
  Če kraticio “NOB” – vstavimo: ” narodno
  – okupacijski boj” KPS, KPJ stalinistov – za oblast !
  Besedo
  – osvobodilni – pa iz kratice “NOB” izbrišemo.
  Ker “osvobodilnega” boja !
  s strani KPS, KPJ stalinističnih nesodnih morilcev – pač ni bilo.. Dejstvo. L.r. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Kakšna ?
   “Osvoboditev” pa je – to ?
   Če ne maraš nelepih KPS MAČKA, KARDELJA, M.RIBIČIČA&COMP. ?
   Te kar: nesodno KPS umorijo, ti jemljejo vero in imetje itd. Dajte no ? L.r. JANEZ KOMENDA

   P.S. osvoboditev – pa taka !?

 • komentiram

  Mene zanima ali je res Janez Jansa rojen na Kosovu in je bil v Sloveniji pisvojen? od tod priimek Jansa.Da je velik podpornik Albancev na Kosovu smo videli iz njegovih dejanj in povracila v obliki castnega doktorata iz Pristine? Prosim za odgovor !

  • Janez

   Vprašaj ga osebno !
   Kaj?
   Širiš čenče? A si ženskast srednjespolnik ? Janša je ok, tak kot je.. A ne? L.r. JANEZ KOMENDA

   • komentiram

    kot drzavljan RSlovenije imam pravico vedeti resnico od kod prihajajo njegove kosti, bog in sorodniki !

    • Janez

     Prav ?
     Še za ex KPJ nesodnega morilca J. BROZA poizvedi. Ni iz Kumrovca. L.r. JANEZ KOMENDA

     • komentiram

      mene zanimajo zivi anarhisti, ki se pretvarjajo da so Slovenska desnica !in se trudijo postat tito.

     • Janez

      Ti?
      Si pa – humorist.
      G. J. Janša pa res ni anarhist. Oče dveh predšolskih otrok je. TI? L.r JANEZ KOMENDA

  • Jovo Jamnica

   Težka bo. O Ivanu Janši ni najti na spletu nič oprijemljivega, do leta 1975. Izmuznila se je le tu in tam kakšna naključna fotka. Žal.

   • komentiram

    kako ni nic najti? vsak ima rojstni list, pa tudi predsednik stranke SDS je dolzan pojasniti drzavljanom od kod so njegove korenine, kajti kri ni voda!

    • Jovo Jamnica

     S čem vse je kakšna javna osebnost dolžna javnost seznanit, je menda z zakonom predpisano. Drugotno pa je, kaj si javnost o nekom želi vedeti.

    • Hribouc

     Prašej Urško, prijazno žensko, da ti pripelje eno vročo okol butaste betice in nehaj zabijat čas in dragocen prostor tu na NOVI24.

  • Janez

   Meni !
   Je važno le, da ni potomec kakih KPS, KPJ nesodnih morilcev. To pa ni ! L.r.JANEZ KOMENDA

   • komentiram

    kolikor jaz vem je bil tudi on zaprisezen titov mladinec, partijec in vojaski obveznik…in general v Beogradu na Banjici mi je rekel leta 1987, da pojma nimamo kdo je v resnici Jansa? a, ti ves?

    • Hribouc

     Če serješ, serji kakovostno, podrepna muha.
     A se delaš ali si premaknjen?

     • komentiram

      a, ti ves al ne ves hribovc ? kje je Jansa rojen in kdo so njegovi bliznji sorodniki? a ti ne serjes, ga v sebi stiskas?

  • Hribouc

   Kaj pa bi rad izvedel, ko na koncu drekanja v prvem vprašanju zapišeš še klicaj?
   Da je podpornik in, da je dobil doktorat, trdilna oblika, tvoja navedba…
   Torej? Kuga hočeš pametnjak?
   Piši teti v Ameriko, morda ti kaj kapne.

  • asdfg

   Kaj boš prosil, delat pojdi. !

   Lagat pa boljš, da nehaš, ker enkrat boš moral za vsako najmanjšo laž dajati odgovor pa, če tole zdaj verjameš, ali pa ne.

   Tudi za Kučana pravijo, da je posvojen in , da je madžarske krvi pa ne vem, če je kaj resnice na tem, ali nič.
   Naj bo kakor koli, dejanja štejejo .

   Jezus je rekel, da “po njih dejanjih, jih bomo spoznali”, no pa za Janšo se ni nikoli nič slabega slišalo. Je pameten, sposoben, družinski, ljubi svojo domovino………..ti pa, kar jezikaj še naprej in bodi za poštarja, ki laži prenaša.
   Srečno pot !

  • Bozz

   Večina ljudi vedno nasede politikom na vrhu, ki so vsi iz istega gnezda. Tako levi kot desni. In ker ljudje obupano iščejo človeškega Mesijo, se slepo oklepajo tistega, ki Makiavelijsko piha na njihovo levo ali desno dušo. Ne bom to trdil za Janšo, ker ne vem odgovore na tvoja vprašanja, a jaz ne zaupam čisto nobenemu politiku več. To lahko vidimo v Ameriki kako je Trump okrog prinesel svoje t.i. desne volivce.

 • domovina mili dom

  Težko je, ko pripoveduješ pravljice otrokom, na zrela leta pa ta istim osebam razkriti resnico o pravljicah. Ja težko breme so si nadjali ti osvoboditelji sveta. Kaj je problem pri kompulzivnih lažnivcih.
  1. pri laganju ne čutijo krivde.
  2.So osebe, ki rabijo pozornost, da so nekaj več.
  3.Pričakujejo koristi od svoje laži.

 • Jožef

  Madonca se vas je nagnetlo na tem portalu takšnih in drugačnih. Zavedajte se, da s takšnim pisanjem delate sami sebi škodo. Druge sv. vojne je že davno konec. Nekdanji sovražniki so se že zdavnaj pomirili med seboj, le pri nas v Sloveniji pa vas vsak naslednji dan prileze več iz močvirja. Podobni ste zombijem. S tem pisanjem lahko “serjete” samo v Novi24tv. Prišel pa bo čas, ko se ta portal nebo več boril za vsakega čitalca oziroma obiskovalca tega portala. Takrat boste pa lahko poskušali “srati” še samo v kakšni mladini. Groza me spreleti, ko bežno preletim te komentarje. Poden od podna na dnu močvirja.

  • RATATA

   Sv.Jožef prosi za Nas skupaj z devico Marijo.
   V ponedeljek imaš gastroskopijo.
   Na napotnico sem napisal Nujno mimovrstepikacom!

   • janez cepec

    ti pejd pod nujno mimo vrste u Begne, ne rabeš nč napotnce, si tok kritičn, de te bojo kuj uzel, Bunksl

    • asdfg

     Ti pa si dobro informiran in lepo skrbiš za svojo hišo, da ne bo ostala brez dela in cvenka.
     Srečno pot, če si trenutno zunaj bolnice , če si noter pa
     LAHKO NOČ in pozdravi se čimprej !!!

     • janez cepec

      kdo pa j’ tebe kej prašu?

     • asdfg

      En lolek, ki je v Begnah na bolnišničnem stanvanju za nedoločen čas.
      Ima hude težave pod pokrovom.

     • janez cepec

      ja to si ti

     • Janez

      Daj!
      Malo računajva.
      V Sloveniji je iz leta 1945 – nad 600 KPSnesodnih – morišč. Nad 600 !
      Koliko?
      Ti misliš – ljudi je KPS – zavedla v nesodno morjenje neoboroženih ?
      – 5.000 ?
      – 10.000 ?
      – 15.000 ?
      Koliko dotlej navadnih Slovencev
      je KPS, KPJ leta 1945 – spremenila v KPS, KPJ polit – m o r i l c e ? L.r. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Da, daj !
   Povej raje : koliko KPS, KPJ polit nesodnih
   – morilcev sonarodnjakov je bilo ?
   Leta 1945, maj, junij, julij, avgust – nesodnih morišč je nad 600.
   Jaz ocenjujem,
   Da je KPS, KPJ stalin partija “spremenila” v KPS polit morilce cca 10.000 ljudi ?
   Kaj misliš?
   Jih
   je bilo več? Ali manj ? G. Hribovc – pomagaj mu, prosim, če ne ve ! L.r. JANEZ KOMENDA

  • radames

   Tebi pa osnove od osnov niso jasne. Drugod imajo v glavnem z dogajanji med 2. vojno razčiščeno. Pri nas pa še vedno – URADNO – trdijo, da so nas partizani osvobodili. Niso nas! Nakopali so nam nov totalitarizem.Torej, zadeve še vedno – URADNO – niso razčiščene.
   Ti nisi kaj preveč brihten, ane?

  • šmentanamuha

   Imaš prav, ampak samo delno. Bratomorna vojna in predvsem povojni poboji svojih slovenskih bratov in njihovih družin do četrtega kolena, niso nekaj, kar bi lahko pospravili v omaro kot daljni spomin na preteklost. Ta morilska genocidna svinjarija lastnega naroda je tako huda, da jo je potrebno razrešiti. To je naša skupna dolžnost. Dokler se morilec ne pokesa in ne obžaluje svojih dejanj, ne more biti odrešen, četudi so ga ovenčali s slavo in častmi. Komunistična mentaliteta pa je znova oživela v levičarskem multikulti aktivizmu in spet povzroča škodo. To so mentalne poškodbe, ki jih je povzročil indoktriniran učno-vzgojni proces. NE MOREŠ SI OPRATI ROK V KRVI SVOJIH BRATOV IN REČI, DA SO ČISTE.

 • Hribouc

  SPADA K USODNOSTI DANAŠNJIH DNI :
  Požar report objavlja spudlano novico o vročem mitomanstvu v vrhovih slovenistanske rdeče oblasti:

  http://www.pozareport.si/?Id=zvezde_izjave&View=novica&novicaID=22775&type=tags

  Matjaž Nemec simpatično priznal, da je enobe za njih religija.

  Ljubljana, 28.04.2017 06:00
  ———————————————————————-Pomembnik, ki mu niti ni jasno kako in zakaj ga je “nekaj” povzpelo tako visoko v vrhove Slovenistana izjavlja na twiterju, da gere na partizanski golaž in
  vošči vse najboljše OF !

  Očitno spudljani politikar ne ve, ali noče vedeti, da je njegov mitomanski OF povzročil samo v 1941 do jeseni 1942 skoraj 2000 nedolžnih smrti Slovenk in Slovencev, vseh starosti, strašljivo veliko dojenčkov, nerojenih otrok, otrok, celih družin ter deklet in žena !

  Ponavljamo kar naprej: POBITI NISO BILI NIKOLI OBSOJENI. VEDNO SO BILI MUČENI IN POBITI ZA CILJE REVOLUCIJE IN NISO BILI NIČESAR KRIVI. POBILI SO JIH ČLANI TERORISTIČNE REVOLUCIONARNE ORGANIZACIJE. ZLOČINI NIKOLI NE ZASTARAJO.

  To bi Matjaž Nemec moral vedeti!

  Očitno, neodgovorni spudljanec ne ve koga je slavna in zelo borbena partizanska vojska v tesnem okviru OF zmetala konec leta 1941 in v začetku 1942 v Krimsko jamo !!!?
  Naj si prebere sam , virov je dovolj, tudi na NOVA24TV blogu, koliko od umorjenih na grozovite načine v tej strahotni jami je bilo deklet, koliko nosečih žensk, koliko nerojenih, koliko otrok, koliko mladoletnikov obeh spolov in koliko je bilo pobitih partizanov v tej jami.

  ME ZELO ZANIMA NJEGOV ODGOVOR IN ZELO ME ZANIMA, ČE BO ČESTITKO NASLEDNJE LETO ŠE PONOVIL !
  Torej, pozivam te, Matjaž Namec in čakam na tvoj odgovor!

 • MladiLiberalec

  Poleg Šentjošta nad Vrhniko se je belogardizem in potem domobranstvo najbolj razširilo v Suhi Krajini in po nekaterih krajih Dolenjske. Ti kraji so bili pod močnim vplivom klerikalne duhovščine. Zgovoren primer so Dobrepolje. Že julija 1942 so iz župnišča in od prebivalcev ki so se bali italijanske ofenzive prišle na Italijane zahteve da se tudi pri njih ustanovi ali italijanska posadka ali pa se oboroži mlade prostovoljce za vaško stražo. Pred veliko italijansko ofenzivo v tem predelu so iz župnišča poslali v Ljubljano naslednje poročilo: Dne 25.8.1942 sem prejel pismo od kaplana Lavriha, v katerem je sporočil, da je poskrbel vse potrebno, da ne bodo ob času čiščenja nedolžni ljudje trpeli preganjanja ali celo da bi bili izgnani. V kolikor je bilo v moji moči sem tudi jaz storil tu potrebne korake v isti namen.

  Kako so Italijani potem postopali med ofenzivo govori poročilo iz Dobrepolja vodstvu v Ljubljani iz 12. septembra 1942. Med drugim pravi tudi tole: Dne 26. avgusta je v dolino vdrlo vojaštvo, kakor so napovedali že nekaj dni prej. Prišli so deloma peš po gozdovih, deloma z avtomobili in so zasedli Zdensko vas, Videm in Kompolje. V šoli na Vidmu je bil generalni štab z generalom Orlandom. S prebivalci so postopali dokaj korektno. S seboj so imeli natančne sezname komunistov, partizanov in njih simpatizerjev. Zato so ob prihodu zbrali vse moške iz vasi in jih začeli pretresati. Delo ni bilo težko saj so delali po seznamu… 29. avgusta so jih 17 naložili na avto in jih odpeljali v bližino Kompolj ter jih tam ustrelili. Zakopali so jih v gozdu. Z njimi je šel duhovnik, da jim je pred ustrelitvijo dal še odvezo in jih takoj po ustrelitvi mazilil. Druge, ki so ostali zaprti v skednju v Zdenski vasi, pa so popoldne naložili na kamione, jih odpeljali na postajo in takoj nato v Ljubljano. Odpeljali so tudi pet deklet, ki so se udeleževale partizanskih sestankov v šoli. Tudi te so šle v internacijo.

  Ko je bil teren tako očiščen podpornikov OF katere so fašisti ali pobili ali pa poslali v internacijo so ustanovili vaško stražo. O tem pravi njihovo lastno že citirano poročilo: Dne 31. avgusta smo po mnogih intervencijah pri g. generalu pozno zvečer dobili obljubo, da drugi dan naši fantje dobijo orožje. Takoj je bilo treba izvesti mobilizacijo. Naslednji dan so do 10. prispele strumne čete naših fantov na zbirališče pred Jakličevim, z njimi pa vse kar leze in gre. General jih je nekaj časa opazoval skozi okno, nato pa sam prišel mednje. Zbralo se jih je cca. 250 mož… Ker je bila disciplina zelo dobra je bilo v pičlih dveh urah oboroženih nad 100 mož, dasi je bilo to zamudno, ker so delali zelo natančen zapisnik. Opoldne je bila na trgu pred cerkvijo postrojena močna četa. Tenente, ki ji je poveljeval je raportiral generalu. Orlando je z vidnim veseljem obhodil četo, premotril vsakega od nog do glave in se nato nasmejan ustavil sredi čete…Poročilo se nadaljuje s tem kako so organizirali vaško stražo nočne straže in zasede. Poročilo pravi da so v teh prvih dneh vsako noč ujeli nekaj partizanov general Orlando pa je vsakemu stražarju ki je bil pri zajetju udeležen čestital.

  • Anton

   A ja ja, že kapiram….hvala

   • MladiLiberalec

    Ok če res. To so zgovorni dokumenti.

    • Janez

     Ja!
     Zgovorni dokumenti ?
     O tem, kako so se verni domačini !
     – skušali otresti: nesodno morilskih, protiverskih KPS “Mačkov” !
     Pravico !
     So se imeli braniti pred njimi.
     Mar ne? Naravno pravico. Živeli dobri, verni – Dolenjci ! L..r. JANEZ KOMENDA

  • Janez

   Dečko!
   Je dobil?
   Novo porcijo “plačila” ?
   in tisočkrat “s strani KPS, ZKS ?”predelane ” dokumente ” !?
   Koliko si pa plačan !
   Hvala za objavljeno. Vse bom-o arhivirali.
   A?
   Zelo občuduješ KPS Mačka in ostale KPS Staline ?
   Nesodne stalinistične polit morilce vernih Slovencev.
   Koliko so jih pomorili nesoodno?
   Tisoče – a ne ?
   Še to napiši: število nesodno bratomorno KPS polit pomorjenih . To !l.r. JANEZ KOMENDA

 • MladiLiberalec

  Poročilo belogardistov iz Dobrepolja lepo dopolnjuje dokument naslovljen na poveljstvo IX armadnega zbora ki ga je osebno podpisal sam general Taddeo Orlando tudi sicer znan kot naklonjen belogardistom. Tako poroča: Na današnji praznik me je župnik v Vidmu prosil za dovoljenje, da bi si ljudstvo lahko ogledalo zaplenjeno zastavo komunističnih razbojnikov. Pristal sem na zborovanje, ker sem to smatral za koristno v propagandni namen. Po blagoslovu se je na vaškem trgu zbrala velika množica; prišli so tudi iz sosednjih vasi. Kaplan, ki ima precejšen govorniški dar, je v imenu župnika govoril ljudstvu. V svojem govoru je pokazal na nasprotje med dejavnostjo italijanske vojske, ki dela za mir in civilizacijo in med zločinskim delovanjem komunistov, ki prinaša nesrečo. Mislim, da bo današnji sestanek imel velik odmev v vsej dolini.

  Kaplan ki ga omenja Taddeo Orlando je bil Ivan Lavrih. Iz tega primera lahko nazorno vidimo kako so beli duhovniki pred ljudmi hvalili italijansko vojsko da bi lahko skupaj sodelovali v boju zoper partizane.
  Kljub temu da je ta italijanska vojska prav takrat počela najhujše zločine. Kako so očistili Dobrepolje in okolico se vidi iz navedenih dokumentov. Dogajale pa so se še hujše stvari. V Starem Logu na Kočevskem so sardinski grenadirji aretirali 70 ljudi ki so se pred italijansko ofenzivo umaknili v gozd. Grenadirji so jih osumili da simpatizirajo z OF. Vse so pobili. Moške in ženske brez razlike. Na vojaško poročilo grenadirjev o tem pokolu je general Mario Robotti pripisal: Bene cossi ali Dobro tako.

  • Janez

   Pa?
   Kaj pa je bilo narobe?
   Ljudje – KPS stalinov – pač niso marali.
   Zakaj – pa naj bi jih podpirali : hoteli so jim uničiti vero, vzeti imetje itd.
   KPS so bili proti-slovenski nesodni morilci !
   Kaj ti tu ni jasno?
   VKP B Stalin je bil v Sloveniji – osovražen.
   Ti!
   Pa res čisto nič – ne veš ? Pojdi no? V tvojo – tujino. Brskati – vaše kosti !
   Nisi mi odgovoril ?
   Koliko navadnih ljudi so KPS, KPJ stalinisti !
   od maja, do avg. 1945 spremenili v politične nesodne morilce sonarodnjakov ?
   Nesodnih
   KPS, KPJ morišč je v Sloveniji – nad 600 !
   Na vsako KP morišče – 10 morilcev? 5.000, 6.000, 15.000 morilcev torej? L.r. JANEZ KOMENDA

   P.S. če ima kdo možnost – naj ugotovi – kdo je ta pisec. In kdo ga plačuje?

   • MladiLiberalec

    Veš kaj je res takrat najbolj ogrožalo slovenski narod in njegove imetje. Takšni ukazi in načrti italijanskih fašistov kot je recimo dogovor med generalom Roatto in Mussolinijem 31. julija 1942 da je treba vse Slovence izseliti in na njihovo ozemlje naseliti Italijane. General Mario Robotti poveljnik italijanske vojske v Sloveniji je na to reagiral z zaskrbljenostjo ampak ne zaradi humanitarnih razlogov temveč ker ni vedel kam bi toliko ljudi deportiral ker še ni bilo pripravljenega dovolj prostora za deportacijo celega naroda. Kljub temu je dal svojim podrejenim enotam genocidni ukaz da je treba čim več ljudi pošiljati v internacijo ne glede na spol in starost dokler se narodne meje Italije ne izenačijo z državnimi.

    Italijani so ta načrt izvajali nekako do konca leta 1942. Na Rabu in po drugih taboriščih so namerno stradali ujetnike. Potem jih je pa postalo malo strah zaradi izgub v Afriki in ker so nekateri spregledali da bodo vojno izgubili.

    • Janez

     Koliko?
     Dobrih, zavednih vernih Slovencev ?
     So ?.
     Torej?
     Nesodno pomoririli, protiverrski , roparski polit stalinistični morilci KPS “partizani”?
     Številke ?
     Kar daj, čimveč podatkov. Pomagaš nam. Hvala. L.r. JANEZ KOMENDA
     Tudi, če imaš ponarejene. Kar napiši

     • MladiLiberalec

      To skozi navajam po Sistory, da so partizani povzročili dosti manj žrtev od okupatorjev in njihovih sodelavcev. Skupaj s povojnimi poboji 25000. Saj je veliko ampak okupatorji in sodelavci so jih pa preko 43000. Če ne štejem da so bili odgovorni tudi še za tiste ki so jih prisilno mobilizirali v svoje vojske in jih poslali na razne fronte po svetu za svoje agresivne in imperialne vojne. Potem je številka še dosti večja.

 • radames

  Hujšega udarca kot je vzpostavitev komunizma, slovenski narod v vsej
  svoji zgodovini ni doživel. Taka “osvobodtev” in tak režim, ki je
  temeljil na zatiranju naroda in na lažeh, je protinarodno in nemoralno
  dejanje.

 • Janez

  In?
  Kaj?
  Je – po tvoje bilo narobe?
  S to tvojo ?
  “Klerikalno duhovščino” ? Kakšni izrazi. Nič ni bilo narobe z duhovščino.
  Obrambo pred KPS Stalin partizani – morilci Slovencev – so poizkuššali vzpostaviti!
  Vso pravico – so imeli.
  Tvoji zapisi – so dragocen dokaz – plačanega pisanja. Hvala. Zelo nam pomagaš.l.r. JANEZ KOMENDA
  Vse tvoje – arhiviram-o.

  • Janez

   Ja!
   A ne ?
   “Mladi liberalec” – saj, če so KPS, KPJ stalinisti-komunisti nesodno KP stalinistično polit
   pomorili :
   groza – kat 25.000 Slovencev protikomunistov – potem pa niso bili le “osvoboditelji”
   Ampak?
   Tudi
   – KPS, KPJ stalinistično
   – komunistični – b r a t o m o r i l c i – sonarodnjakov. A ne? Dejjstvo. Številke.l.r.JANEZ KOMENDA

   P.S. 25.000 Slovencev – ni naredilo ? Samomor.
   Še za njih KPS, KPJ polit nesodne morilce povej?
   Cca 10.000 KPS, KPJ polit nesodnih morilcev je bilo, a ne ?
   Čimveč priimkov – prosim,o!
   Teh – KPS, KPJ nesodnih stalinističnih morilcev – seveda.
   Pa še o OZNI, KNOJU – kaj napiši. Čimveč podatkov o OZNI, KNOJU, da bo slika? Komplet.

 • Osti jarej

  ..kaj pa je drugega SODELOVANJE Z OKUPATORJEM,KOT KOLABORACIJA???

  vsak teden veselica v drugem kraju?
  enkrat na urhu,drugič na ljubljanskem barju,tretjič v idrijskih krnicah..in tako naprej…..pa vse prežeto s krščansko in pristno bratsko ljubeznijo..?!?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!