Podpora Romani Tomc iz vse Slovenije, vseh poklicev in starosti!

Veseli smo močne podpore Romani Tomc za predsednico države, so zapisali v največji opozicijski stranki SDS. V nadaljevanju objavljamo celotno Pismo podpore Romani Tomc, kandidatki za predsednico republike.

Predsednica države je osebnost, ki mora izžarevati predanost državljankam in državljanom, poštenost, verodostojnost in dostojanstvo. Prav takšna predsednica države bo Romana Tomc, ki s svojo življenjsko držo in izkušnjami zbuja zaupanje, da bo združevala vse Slovenke in Slovence, vse državljanke in državljane in prispevala k lepšemu in boljšemu življenju za vse.

Tako kot je že danes kritična do pomanjkljivosti v naši družbi, bo tudi kot predsednica republike izpostavljala najbolj pereče probleme, ki zbujajo v ljudeh odkrito nezadovoljstvo. Še posebej je občutljiva na razmere v zdravstvu, ki ljudem ne dajejo več občutka varnosti in gotovosti. Budno spremlja tudi dogajanja v pravosodju, kjer pravičnost ogrožajo vzvodi politične moči. Posebno pozornost namenja socialnim razmeram, kjer opaža, da je neenakost že tolikšna, da ne spodbuja več ustvarjalnosti, ampak ljudi ponižuje in žali.

Romana Tomc je osebnost z jasno izoblikovano moralno avtoriteto
To, kar je naš pesniški velikan France Prešeren napisal pred dobrimi 180 leti, je na žalost še vedno v veliki meri resnica naše stvarnosti: da so čista vest, dobro dejanje, modrost, pravičnost in učenost poteptani in potisnjeni na rob družbe. To je v svobodni demokratični državi skrajno opozorilo, na katerega se je potrebno odzvati. In prav tu vidi Romana Tomc, naša kandidatka za predsednico države, največji izziv za svojo poklicanost in delovanje.

Romana Tomc ne bo uresničevala le svoje protokolarne vloge, ampak bo stvarno, angažirano, z živo prisotnostjo in vztrajnostjo javno opozarjala in zahtevala, da se razmere uredijo. Tu se bo uresničilo njeno vodilo: “Spoštujmo in sodelujmo”, kajti gre za vse ljudi, za vse državljanke in državljane Republike Slovenije.

Romana Tomc je osebnost z jasno izoblikovano moralno avtoriteto, ki zbuja v ljudeh zaupanje, da bo izpolnila njihova pričakovanja, zato podpiramo njeno kandidaturo. Vabimo vse državljanke in državljane, da se udeležijo volitev in izvolijo Romano Tomc za predsednico Republike Slovenije.

Podpisani:

Andlovic Jožko, podžupan, Vipava

Aplenc, mag. Andrej, publicist, Ljubljana

Bah Žibert Anja, poslanka, Brezovica

Barbo Jože, podjetnik, predsednik TD Dolenjske in Bele krajine, Mirna Peč

Borišek Vlado in Rafaela, upokojena podjetnika, Litija

Borko Jurij, župan, Središče ob Dravi

Breznik Franc, poslanec, Cerkvenjak

Brinovšek Nada, poslanka, Mozirje

Cotman Marjeta, Ministrica za delo, družino in socialne zadeve 2006-2008, Borovnica

Cukjati France, dr. med., Vrhnika

Čadež Milan, župan, Gorenja vas – Poljane

Čanžar Katja, podžupanja, Brežice

Čegovnik Dušan, profesor, Essen, Nemčija

Čehovin Robert, podžupan, Žalec

Černač Zvone, nekdanji Minister za infrastrukturo in prostor, Postojna

Češarek Domen, podžupan, Ribnica

Damjanovič Damjan, dolgoletni direktor Slovenske Filharmonije, Ljubljana

Deisinger, dr. Mitja, nekdanji ustavni sodnik, Ljubljana

Doblekar Boris, podžupan, Litija

Ekart Jože, glasbenik in ustanovitelj ansambla Ekart, Starše

Emeršič, mag. Jurij Pavel, zgodovinar, Ljubljana

Eržen Janez, dr. med., Ljubljana

Fajt Rajko, državni svetnik, Ptuj

Feguš Marjan, akademski glasbenik, Podlehnik

Feltrin Franci, poslanec Demosa, Škofja Loka

Ferjančič Jožica, upokojenka, nekdanja ravnateljica v vrtcu, Nova Gorica

Forte Alenka, dr. med., direktorica MC Heliks, Trbovlje

Furlan Matej, podjetnik, Ajdovščina

Gašperčič Davor, podžupan, Bovec

Gladek Rado, podžupan, Trzin

Glavač Alojz, župan, Moravske Toplice

Glažar, mag. Stanislav, župan, Hajdina

Godec Jelka, poslanka in podpredsednica SDS, Šentjur

Golavšek Marjan, podžupan, Prebold

Golba Albin, podžupan, Naklo

Golec, dr. Boris, zgodovinar, Ljubljana

Golob Franc Franjo, župan, Vuzenica

Gomišček, dr. Gregor, raziskovalec docent, Ljubljana

Gorenak, dr. Vinko, poslanec, Šmarje pri Jelšah

Granda, dr. Stane, zgodovinar, Ljubljana

Grbec Dušan, podžupan, Ilirska Bistrica

Grdina, ddr. Igor, zgodovinar, Ljubljana

Grims, mag. Branko, poslanec, Kranj

Hojs Aleš, politik in gospodarstvenik, Ljubljana

Irgl Eva, poslanka, Vipava

Iskra Kristina, upokojenka, Ljubljana

Jager Franc, lastnik trgovin Jager, Šentjur

Janša Bogdan, podžupan, Kranjska Gora

Janša Janez, poslanec in predsednik SDS, Velenje

Janžekovič Rajko, župan, Dornava

Jarc Franc, kmet, Šenčur

Jeglič, dr. Tone, upokojeni prof., Ljubljana

Jordan Ivan, župan, Škofljica

Juhant, dr. Janez, slovenski teolog, filozof in pedagog, Medvode

Jurak, mag. Marko, podžupan, Podčetrtek

Jurgec Janez, župan, Cirkulane

Jurgetz, dr. Anton, kemik in manager, Nemčija

Kapler Jože, župan, Škocjan

Kavtičnik Dejan, upokojenec, Mežica

Kekec Bojan, mag., podžupan, Novo mesto

Kirbiš Bojan, župan, Starše

Kleindinst Rok, podjetnik, Ljubljana

Klemenčič Alojz, podžupan, Ajdovščina

Klemenčič Gregor, direktor Komunale, Novo mesto

Kobe Marijana, pravnica, Ljubljana

Kocjan, mag. Maja, predstavnica civilne iniciative Bela krajina, Črnomelj

Korošec Marko, arhitekt, Ljubljana

Korpič Zvonko, upokojenec, Videm

Kos, dr. Janko, akademik in profesor, Ljubljana

Kozelj Miro, državni svetnik, Šenčur

Kranjc Marko, podžupan, Cerknica

Krivec Danijel, poslanec, Bovec

Krkovič Tone, slovenski častnik in veteran vojne za Slovenijo, Kostel

Krnc Bernarda, županja, Šmarješke Toplice

Krnc Tone, podžupan, Ig

Krtelj Valentin, predsednik KS in občinski svetnik, Ajdovščina

Kuntner Tone, slovenski pesnik in gledališki igralec, Ljubljana

Lavrenčič, mag. Anton, veterinar, svetnik, Vipava

Lep Šimenko Suzana, poslanka, Videm

Leskovar Anton, župan, Kidričevo

Leskovšek Franc, župan, Dobje

Levstek Jože, župan, Ribnica

Lisec Tomaž, poslanec, Sevnica

Ljubo Žnidar, poslanec, Polzela

Logar, dr. Anže, poslanec, Ljubljana

Mahnič Žan, poslanec, Gorenja vas

Makarovič, dr. Matej, univ. predavatelj sociologije, Ljubljana

Matjašič Rudi, podžupan, Kungota

Matoh Bine, gledališki igralec, Nova Gorica

Mejak Vera, pravnica, Ljubljana

Milošič Franc, podžupan, Cirkulane

Molan Ivan, župan, Brežice

Mravlja Marko, župan, Naklo

Novak Gašper, študent, Ljubljana

Novak Helena, dipl. ing. kemije, Ljubljana

Oblak Matjaž, podžupan, Žiri

Ogrin Janko, upokojen fotograf, Ljubljana

Ogrin, dr. Matija, literarni kritik in zgodovinar, Ljubljana

Ozimič Milan, državni svetnik, Slovenska Bistrica

Perič Močnik Aleš, podžupan, Šenčur

Petek Miro, publicist, odgovorni urednik, Mežica

Petrovič Miroslav, župan, Sveti Jurij ob Ščavnici

Pibernik France, pesnik, pisatelj, esejist, literarni zgodovinar, Kranj

Pirnat Anton, upokojeni grafičar, Ljubljana

Pišek, mag. Ivan, podžupan, Starše

Plut Valči, nabavna managerka leta 2013, Črnomelj

Podkrajšek Bojan, poslanec, Slovenske Konjice

Pogačnik, mag. Marko, poslanec, Šenčur

Pohole Miloš, državni svetnik, Cerknica

Pojbič Marijan, poslanec, Šentilj

Poljšak Milan, samostojni podjetnik, Vipava

Prašnikar Milan, podjetnik, Litija

Predalič, dr. Božo, generalni sekretar poslanske skupine SDS, Grosuplje

Prijanovič Tonkovič, dr. Marica, profesorica, Črnomelj

Prinčič Ana, upokojenka, Ljubljana

Pučnik Gorazd, sin dr. Jožeta Pučnika, Trst

Rajher Anja, podžupanja, Kidričevo

Redek Andrej in Anita, Mizarstvo Redek, Novo mesto

Rojko Dušan, prof. zgodovine, Zavrč

Rončevič, dr. Borut, prof. in soustanovitelj FUDŠ, Novo mesto

Rovšnik Miloš, predsednik NK in podžupan, Celje

Rupar, Marko, župan, Cerknica

Senegačnik, dr. Brane, pesnik, esejist, prevajalec, Ljubljana

Simoniti, dr. Vasko, zgodovinar, Ljubljana

Sivka Danijel, univ. dipl. ekonomist, Ljubljana

Skočaj, dr. Danijel, izr. prof., Vipava

Skribe Maksimiljan, upokojenec, Ljubljana

Smole Tomaž, podžupan, Ivančna Gorica

Stanovnik Justin, prof., slovenski filolog, Ljubljana

Starc Breda, dr. med., Ljubljana

Strah, mag. Robert, podžupan, Škofja Loka

Strnad Dušan, župan, Ivančna Gorica

Stropnik Igor, župan, Kungota

Suhoveršnik Ivan, župan, Mozirje

Sušnik Franc, župan in nekdanji poslanec, Vransko

Šešerko Drago, podžupan, Zreče

Širca Milivoj, dipl. agron., podjetnik, Sežana

Šircelj, mag. Andrej, poslanec, Grosuplje

Škrinjar Mojca, prof. angleškega in nemškega jezika, Ljubljana

Škrlec Peter, župan, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah

Štoka, dr. Drago, pravnik in nekdanji predsednik Sveta slovenskih organizacij, Trst

Štor Radovan, kmetovalec, Ajdovščina

Šulin Patricija, evropska poslanka, Nova Gorica

Šumenjak Branko, državni svetnik in podžupan, Ormož

Šuštar Aco Franc, ekonomist, Vodice

Tanko Jože, poslanec, Ribnica

Terbenc Jerneja, socialni pedagog, Ljubljana

Tisel, mag. Štefan, specialist urolog, Šentjur

Tomašič Zala, študentka, Grinnel College, Iowa, ZDA

Tomšič, red. prof. dr. Matevž, publicist in univerzitetni predavatelj, Ljubljana

Tratnik Janez, podjetnik, Ajdovščina

Turinek Janez, duhovnik, Krško

Ulanec Zvonko in Antonija, upokojena podjetnika, Litija

Ušaj Lucija, odvetnica, Ljubljana

Valič Zver, dr. Andreja, zgodovinske znanosti, Kranj

Verlič, dr. Peter, župan, Grosuplje

Vesel Andrej Milan, ing. strojništva, Ljubljana

Vindiš Vladimir, župan, Destrnik

Vizjak, mag. Andrej, nekdanji minister za Gospodarstvo, Brežice

Vrtovec Matjaž, dr. med., Ajdovščina

Zupančič Boris, podžupan, Škofljica

Zver, dr. Milan, evropski poslanec, Destrnik

Žagar Slana Alenka, dr. med., Ljubljana

Žnidar Ljubo, poslanec, Polzela

Po prvotni objavi v ponedeljek, 16. oktobra, so se pismu podpore pridružili še številni podporniki, ki jih objavljamo v nadaljevanju:

Bašelj Maja, mag., podjetnica, Novo mesto

Battelino, prof. dr. Tadej, pediater, Ljubljana

Bizjak Janez, arhitekt, Bled

Bručan, mag. Andrej, dr. med., upokojenec, nekdanji minister za zdravje, Ljubljana

Cerjak Radovan, odvetnik, Vodice

Cukjati Daniel, prof. športne vzgoje, Vrhnika

Dolanc, mag. Borut, podpredsednik teniškega društva, Trbovlje

Dolinar Margarita Maria, slikarka, Ljubljana

Furman Žarko, podžupan, Slovenska Bistrica

Griesser Pečar, doc. dr. Tamara, zgodovinarka, Dunaj

Helbl Alenka, prof. slovenskega in nemškega jezika, Radlje ob Dravi

Hribar, mag. Marjan, predsednik namiznoteniške zveze, Šmarješke Toplice

Hrovat Robert, poklicni gasilec, Dob pri Domžalah

Inkret, mag. Mojca, predsednica Delavske zveze SDS, Šentjur

Jeraj Alenka, nekdanja poslanka, Ig

Jerovšek Jožef, nekdanji poslanec, Slovenska Bistrica

Jordan, dr. Romana, nekdanja evropska poslanka, Ljubljana

Kink Matevž, akademski glasbenik, Lukovica

Kolarič Boštjan, direktor Inštituta dr. Jožeta Pučnika, Ptuj

Kraner Stanislav, upokojenec, Benedikt

Lojk, mag. Jakob, informatik, Ljubljana

Luci Irena, podjetnica, Ptuj

Luci Miroslav, dr.med, bivši poslanec in državni sekretar, Ptuj

Lulik Matjaž, predsednik Kulturnega foruma SDS, Škofljica

Majerle Stanislava, nekdanja direktorica DSO Metlika, Črnomelj

Melinc Edi, podjetnik, Kobarid

Menih Darko, župan, Šoštanj

Mežan Janez, nekdanji poslanec, Mirna Peč

Oder Igor, podjetnik, Ravne na Koroškem

Orožen Adamič, dr. Milan, upokojeni veleposlanik, Ljubljana

Pavlič Albert, delavski direktor Slovenskih železnic, Šentjernej

Pirkovič, dr. Jelka, predavateljica, Ljubljana

Pirnat Janko, podjetnik, Šmartno ob Paki

Prevejšek, mag. Martina, akademska glasbenica in profesorica, Krško

Radin Silvano, ribič, Koper

Rant, dr. Jože, docent v pokoju, Ljubljana

Slabe Gregor, golfist, Ljubljana

Slokar, mag. Tomaž, elektroinženir, Nova Gorica

Sternad Pražnikar Dragica, univ. dipl. literarna komparativistka, izvršna direktorica, Polzela

Šuhel, mag. Peter, asistent v evropskem parlamentu, Bruselj

Šušterič Uroš, ustanovni član stranke SDS, Ljubljana

Tasič, dr. Matic, župan, Prevalje

Tremel Branko, turistična kmetija, Puconci

Vizjak, mag. Jana, Ljubljana

Vozel Mitja, vodja proizvodnje, Trbovlje

Vrabič, mag. Albin, ravnatelj, Velenje

Vrbnjak Danijel, vodja podjetniškega pospeševalnika, Miklavž pri Ormožu

Zavadlav Ušaj, mag. Elena, upravne znanosti, Nova Gorica

Zinrajh, mag. Zvonko, predsednik KSS, Maribor

Zorn Aleksander, književnik in nekdanji poslanec, Ljubljana

 • Anonimni_Profesor

  Ker je sicer simpaticna in antifeministicns gospa Likovic pokazala nekoliko premalo drzavniskega znanja na soocenjih gre tudi moj glas gospe Romani Tomc!

  • cosmosjasnovidec

   Res je.
   Likovićka pa tudi še zdaleč ni na tekočem z dejanskim stanjem pa tudi končnico IĆ ima kar pomeni,da je verjetno orodje manipulacijske komunajzerske podgane “milana kurćana”.

 • Frane Žižnik

  Glede na to, da ima podporo vseh poklicev, ji lahko naslednji fotograf pove, da držati glavico takole malce postrani pripada bolj 6 letnim punčkam. Kandidatki za predsednico pa malce manj. OK? Super!
  A ja: pa zmagal bo Pahor, ne glede na vaše laganje. Tomc bo imela max 5%. Ja? Super!

  • cosmosjasnovidec

   Bo že držalo,če ti tako praviš kozojebec.
   Ji bom razložil naj glavo drži tako bumbarsko kot ti zahojenec levuharski.

 • Frane Žižnik

  OK… podpira jo cca 200-300 ljudi. Super. Wow. Noro.

  • cosmosjasnovidec

   Da si nor vemo že vsi tako,da ti ni potrebno tega ponavljati bumbar napihnjen.

 • Frane Žižnik
  • xtc

   A imaš ti težave z živci?

   • Frane Žižnik

    Ne. Samo s krajo!

    • xtc

     Torej kradeš?

     • Frane Žižnik

      Kakšne zaključke ti delaš… govno navadno… ja kradem.
      Tako kot NOVA24TV.

     • xtc

      Torej kradeš-saj sem vedel levak,čim si priznal ,da imaš težave s tem sem vedel kdo si.,no intiligenca ti ni jaka strana-levi kleptoman.

    • cosmosjasnovidec

     Daj bumbar vzami tablete in se spravi spat,ker se ti slabša.

   • cosmosjasnovidec

    Ne samo z živci ampak je že od poroda duševno prizadet.
    Njegovoj stari je pa tudi priletel iz riti ven in ne iz luknje pri kateri so ga pričakovali.
    Taki telebani se vedno hočejo narediti pametne,ker seveda nimajo sposobnosti predvidevanja kako trešnjeni so v betice.

 • Artur

  Kar se mene tiče ni šans. Romana Tomc za Ceto in za Ttip.
  https://mariborinfo.com/novica/slovenija/pol-slovenije-zahteva-umik-skodljivega-sporazuma-ceta/125508
  Kmalu izvršeno dejstvo z žegnom naših hlapčevskih EU narodnih izdajalcev. Korporacijski Trojanski konj , mega davki požrešni državi , dobički korporacijam preko njihovih ekspozitur , zaposlenim plenice namesto 10 minutne pavze in “kitajske” plače da o poplavi junk food GMO svinjarije in drugega vsiljenega sranja ne govorimo , pa še sodni pregon za vratom če bodo njihovi dobički ogroženi .

  • xtc

   Ii odidi v Polje tam boš našel sogovornike za tvojre teme.

   • Artur

    Kaj je je “ovčka” od Velikega pastrija kaj te muči ? Bolje v Polju za vratarja kor blejanje v tropu.

    • xtc

     Torej si v tropu Polja kolikor razumem,no samo lajajočih ovc pa še nisem videl,a si hibrid-mutant kot on iz “Total Recalla”?

     • Artur

      Hahahahahaha tisti, ki imajo čredni nagon so hujši od mutantov takšni še za Polje niso sprejemljivi kvečjemu za v Diznijeve risanke kot dumb guys.

     • xtc

      Torej imaš čredni nagon in za to si rabil 10 minut ,da si mi razložil?
      Sicer pa levaki imate čredni nagon privzgojen kot ovce ali cucki za vas misli Partija in veliki vodja-Tito-Kučan.
      Vi ne razmišljatr vi samo s***** in žrete.

     • Artur

      Če nisi z nami si proti nam hja desnakarske ovce kaj to pomeni? Prav to isto pravilo velja za komunjarsko čredo . Dva neprebavljiva šmorna ki sanjajo da bi bila palačinke a jim nikakor ne uspeva da bi bila užitna, jaz ima rajši palačinke hahahaha.

     • xtc

      Zopet celih 10 minut za bebav odgovor,vidim ,da te čredni nagon vleče in da trolaš pod kar tremi nicki žal pa sp odgovori bolj invalidni.
      Sicer ne vem kaj bi ti s palačinkami in šmornom ovce navadno mlatite le travo,pa še ta se navadno po iznajdbah vaših gospodarjev posuši.

     • Artur

      Ovce so ovce desne ali leve tragično je to da se tega ne zavedate .

     • xtc

      Ja ovce se rs ne zavedate,kam vas vaši pastirji peljejo no sej ravno zato pa so muslimani vložili ustavno presojo.

     • Artur

      Jaz ne rabim pastirja kot vi imam svojo glavo ne poterbujem pastirjeve.

     • xtc

      He,he,he podobno razlagajo tudi oni ,ki jih ima sorodnik v Polju pod klučem ravno zato si mi sumljiv.
      BTW LAHKO NOČ.

     • Artur

      Neprestano ti Polje roji po glavi hmmm to se mi zdi še bolj sumljivo pri tebi .

     • Andrej

      Jasno , da ne saj si sam dovolj velik pastir , zaupana ti je
      paša na rdečih livadah in kar tam ostani in svinjaj skupaj
      s prašički , ki se rinejo k koritu , ki so ga že izpraznili ,
      “irangate” jim je zadnja šansa , če jim bo seveda uspela ,
      dr . Žiga jim bo spodmaknil korita , zna biti , da ne bo več dolgo trajalo ! Grožnje s smrtjo , ga ne bodo ustavile !

     • Artur

      Če nisi naš v desni čredi si avtomatsko rdeč , če nisi naš v rdeči čredi si avtomatsko klerofašist(kakšno primitivno pravilo, kot v praskupnosti) a vi takšne ali drugačne ovce sploh porajtate to, da obstajajo tudi tisti, ki mu takšna čredna ureditev niti malo ne gre v nos ker so sposobni razmišljati s svojo glavo izven črede brez patronata s strani pastirja , brez ,da bi se ravnal tako kot on hoče in ramišlja , ja tako je zato pa smo v malori , velja teza , antiteza nikjer pa ni sinteze oziroma sodelovanja za skupen cilj za dobrobit cele skupnosti ker pastirji pač nočejo tega zaradi svojih pritlehnih interesov . Ovce kot ovce pa so pač samo vodljive tako pač je njihovi naravi .

  • pajot

   zakaj se mučiš s toliko besedami in stavki,na kratko bi napisal,da si majmun.

   • Artur

    Kdo prične prvi uporabljati zmerljivke in žalitve ? Zahojeni primitivci.

 • xtc

  Realno ,čepra je Tomčeva dobra je v drugem krogu,če bo ne bo.
  Težava je v tem,da Kučan naravnost izsiljuje drugi krog,kjer boste dejansko imeli dilemo ali slab Pahor ali še slabši Šarec in seveda se utegnejo glasovi levih preliti k še slabšemu,to je žal realnost slovenske politične lobtomiranosti.
  Seveda pa ,če bo Pahor izvoljen bo kučanova druščina vpila,da ga je izvolila desnica.

  • KIKI

   Kako svinjsko protežiran na POP-u je Kučanov Šarac! Očitno! Nobenega konkretnega
   vprašanja o imenih in priimkih javno znanih kriminalcev v gospodarstvu ali politiki…
   s temi vprašanji je voditeljica posiljevala le Tomčevo!
   Upam, da se bo narod zbudil, saj imamo res dovolj te udbaške sodrge in izvoli nekoga,
   ki ima Slovence rad, ne pa da jih sovraži ali pa da si na njih brusi svoje prostaške
   kremplje alla Kučan s svojim novim obrazom brez obraza !!!!

 • slaipowi
  • cosmosjasnovidec

   Ta z tega tvojega FB je enaka komunajzerska nesnaga kot si ti oziroma si ti tisti in tukaj enak parazitski istospolno usmerjen guzič.

   • slaipowi

    Kreten pedofilski

    • cosmosjasnovidec

     Usedi se na tale prst katerega držiš pred sabo buzerant isprijen.Iz riti si ga kot je tvoja navada potem vtakni v usta in zapri gobec driska istospolna odurna.
     Kdo je pa razen vas komunajzarskih levuharjev in ćefutarjev v Sloveniji pedofil in buzerant majmun zahojeni?

 • xtc

  Opažam ,da ima nek hudo neintiligenten osebek z več nicki zelo težko ,delo he,he,he za vsak odgovor porabi celih “intelektualnih” 10 minut,pa še ta je tak podoben petletnikom.

 • Bald Eagle

  Sem ravnokar gledal na POP TV soočenje predsedniških kandidatov. Če kdo, me je še enkrat več prepričala Romana Tomc. Dajala je konkretne, jasne in prepričljive odgovore. Drugi so pa več ali manj sami bleferji. Mogoče je Romani po odgovorih še najbližja Angelca Likovič. Vendar je po mojih kriterijih prestara za predsedniško funkcijo.
  Moj glas gre Romani Tomc.

  • Janez

   Ja!
   Se strinjam.
   Žal ni bilo g. Šiška.
   Pokomunistična “evforična” in ne ravno “globoka” novinarka D. Zgonc
   – je nametavala.
   Ni bilo lepe, zaokrpžene obdelave tem.
   B. Pahor jje deloval – izžeto, malone – “starčevsko”.
   NE VOLITE GA
   – SEDANJEGA “ŽAL” PREDS. B. PAHORJA. Svojo “nedoraslost” je dokazal. L.r. J. KOMENDA

   • Bald Eagle

    Šiško mi pa ni všeč, ker je izjavil naj Slovenija izstopi iz NATO in EU. Pa tudi nekaj je nabijal proti sodelovanju slovenskih vojakov na tujih misijah in posredno kritiziral USA. S tistimi, ki se zavzemajo, da Slovenija izstopi iz omenjenih organizacij, jaz ne morem najti skupnega jezika. Zato hvala Bogu, da ima Šiško minimalno podporo, ki ne dosega niti enega %. Mogoče me boste nekateri desničarji zaradi tega popljuvali, vendar je zame ključnega pomena slovensko članstvo v NATO in EU in tesno sodelovanje Slovenije z USA. V teh zame ključnih zadevah, imava z g.Šiškom diametralno nasprotni pogled.

    • Anton

     tudi jaz sem za odstop iz NATA in EU (vkolikor se res temeljito ne izvedejo sankcije zoper odgovornih za njihovo početje)kot take, kjer se ekletantno kršijo človekove pravice, dopuščajo se dvojna merila, tlačijo se pravice lastnih ljudi toliko o tem (več o tem je bil nazoren dokaz pri migrantkem valu, kjer so bile kršene domale vsa Schengenski predpisi).Gospod Šiško ima verjamem več kot tehtne razuloge, čemu tako stališče, sicer pa vsakodnevne informacije več kot zadovoljivo izpričujejo, da obe organizaciji že zdavnaj nista več verodostojni. to in še mnogo več je dokaz ne zgolj indic da EU in NATO ne delujeta po svojih predpsiih, še več kršita predpise, delujeta protipravno, sicer pa imaš strička GOogla . Informacije o tem je mnogo.Pričas mo genocidu birokratov v Bruslju nad domoselci, dajajo se prioritete prišlikom pred domoselci, izvaja se protikrščanske ofenzive, vse za razvrednotiti lastno kulturio in hkrati omogočijo da se širi s prišleki tuja kultura.Nisem nacist, sem zgolj nacionalist.

  • Osti jarej

   ..uboga reva…z likovičko jo primerjajo

 • Janez

  JAZ
  IN VSI MOJI ,
  ZNANI ITD. SMO VOLILI – ZELO V REDU GOSPO TOMC !
  Ona!
  BO DALA POZITIVNE VZPODBUDE ZA
  NAŠO SODOBNO, DOMOLJUBNO, UREJENO IN USPEŠNO SLOVENIJO ! L.r. Janez. K. KOMENDS
  PS.
  NE VOLITE
  IZČRPANEGA IN IZŽETEGA, SICER NEZLOBNEGA
  – A NEUČINKOVITEGA, NEPREDSTAVNIŠKEGA , “PRO- KOMUNISTIČNEGA Boruta PAHORJA !

 • montyamp

  ROMANA TOMC je naša izbira .
  Bomo videli če bo zmagala v drugem krogu .
  Menim da bo .

  Astrodiagnoza .

 • MEFISTO

  Volil bom Romano Tomc, da ne bo potreben drugi krog in da končno pretrgamo popkovino z rdečo kamarilo.

  S tem sem izrazil le svoje spoštovano osebno mnenje in ga nikomur ne vsiljujem.

  Vsi, ki so pametni, že vedo, kako ravnati.

 • Anton

  potrebujemo predsednika ki zna pri nepravilnostih, aferah, ki se dogajajo v državi,reči bobu bob in tudi povedati svoje stališče, če pa to ni v predstojnosti predsednika države, da se ne sme razjasniti ob tako pomembnih vprašanjih kar se tiče države(čeprav dvomim v to), kot je pranje denarja v bankah, pri krivicah malih ljudi ki se jim dogajajo v pravosodju (krivosodju), potem pa oprostite, ne vem čemu sploh predsednik države, oz je že skrajni čas da se predsedniku države razširijo predstojnosti.

  • Mannuro

   Podpišem!

 • Artur

  Ali bodo kandidati za predsednika države vključno z Romano Tomc , ki so bili na soočenju na POPtV protestirali proti takšnem diskriminacijskim početju te medijske hiše ? Ne bodo !
  https://www.youtube.com/watch?v=MoRcm0jjy1Y

  • Kosobrin

   Najprej moramo izvedeti, zakaj ga niso spustili v studio. En vzrok je moral biti.

 • Olga

  Vsi glasujmo za našo Angelco, tudi če je bila nekoč pri komunistih.

 • Osti jarej

  ..je aktualni predsednik izrazil ogorčenje,ker šiška niso spustili na soočenje?…pa tomčeva?….novakova?….NISO!!! SRAMOTA!!!!

  • Mannuro

   Seveda niso! Če pa sami sodelujejo pri tej blamaži. Naj se jutri vsak zamisli predno obkroži kateregakoli kandidata, ki je sodeloval pri šlamastiki na petkovem “soočenju” na POPASTI TV! In to naj bi bili kandidati za predsednika države? Moji ne!

 • Osti jarej

  ..za ceta?..JA!!…za ttip?….JA!!!

  klinc jo gleda!!!

 • Kosobrin

  Vsi kandidati imajo svoje podpornike. Največ pa dosedanji predsednik Pahor, ki bo jutri tudi zmagal.

 • MEFISTO

  Šiško tak ali drugačen in Šiško gor ali dol.

  Za predsednika ni primeren.

  Namesto njega imamo že zdaj nekdanjo nepremišljeno združeno levico.

 • Kosobrin

  Podporo iz vse Slovenije, vseh poklicev in starosti, imajo tudi vsi drugi kandidati.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!