Problem trgovine z belim blagom je treba obravnavati preventivno

Društvo ključ s preventivo zoper trgovino z ljudmi (Foto: STA).

Trgovanje z ljudmi je hudo kaznivo dejanje, na katerega tudi v slovenskem prostoru nismo imuni. Primer ljubljanske združbe, odkrit nedavno, odpira vprašanja, koliko takšnih primerov imamo pri nas, kakšen je trend, kako se zoperstaviti in kaj lahko napravimo sami, da bi preprečili razraščanje tega kriminala.

Ljubljansko Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi – je pripravilo projekt za osveščanje dijakov o tem, kako prepoznati  trgovanje z ljudmi in se mu izogniti. Za novomeške gimnazijce bodo v okviru projekta Telesnica, ki ga sofinancira tudi vladni urad za komuniciranje, danes tri šolske ure preventivnih delavnic, podobne delavnice bodo pripravljali tudi drugje po državi, kot poroča STA.

Osveščanje mladih, staršev in pedagogov
Te delavnice so namenjene dijakom, njihovim staršem ter šolskemu osebju, da bodo seznanjeni in da bodo lahko ustrezno ukrepali. Letos oktobra bodo te delavnice izvajali še v Kopru, Postojni in Ilirski Bistrici, v Ravnah na Koroškem, v Celju in na Jesenicah.

Trgovina z ljudmi je sodobno suženjstvo, pomeni hudo kršitev posameznikove svobode in dostojanstva ter je huda oblika kaznivega dejanja. 

Najpogosteje so žrtve ženske in otroci
Najšibkejša skupina za spolne zlorabe in izkoriščanje so ženske in otroci, poleg tega pa trgovina z ljudmi cveti zaradi izkoriščanja delovne sile, organiziranega beračenja, trgovine z organi in podobno.

Zakon ščiti šibkejše, a trgovanje narašča
Nedavno razbita kriminalna združba v Ljubljani, ki je trgovala z ženskami z Balkana in jih silila v prostitucijo, je samo eden izmed primerov. Naraščanje tovrstnega kriminala gotovo lahko pripisujemo revščini, vojnam in neurejenim državam. Huda socialna stiska je pognala v slovenske nočne klube dekleta iz različnih delov sveta, največ pa iz Ukrajine in z Balkana.

Več o nedavno odkriti kriminalni združbi za trgovino z ljudmi v Ljubljani lahko preberete tukaj: Trgovina z ljudmi med nami – v središču Ljubljane

Drugi razlog za razvoj tovrstnega kriminala je povpraševanje
Znan ekonomski aksiom je: kjer ni povpraševanja, ni ponudbe. Zanimivo bi bilo ugotavljati, kdo so uporabniki tovrstnih storitev in tudi kakšen je profil trgovcev z ljudmi, da bi takšne primere lažje preprečevali.

Razpad vrednot vodi v splošni propad
Bitka za denar in preživetje ter bitka za kariero v kaotičnih razmerah sedanjosti povzročajo, da se člani družine odtujujejo in ne preživljajo več skupnega družinskega časa, starši otrokom nimajo časa dati osredotočene pozornosti, ker morajo vedno delati, da lahko zadostijo hitremu tempu sodobnega življenja. Odtujevanje v medčloveških odnosih povečuje odstotek ločitev, kriminala, zlorabe drog, medvrstniškega nasilja itd.

Dolgoročna preventiva
Preventivo je treba izvajati na družinski ravni, v šolah in tudi širše. Poudarek je treba dati družini in pomoči širše družine; če eden izmed staršev ni prisoten, lahko uspešno pomaga širša družina (koroški dečki!). Otroci potrebujejo pozitivne modele očetov in mater, ki bi jih naučili postati odrasle ženske in moški. Širše pa naj bi preventivno delovali zakonodaja, sodstvo in policija, ki preganjajo in sankcionirajo primere takšnih kaznivih dejanj.

V nadaljevanju bomo obravnavali problem trgovine z ljudmi s podatki slovenske policije, ki bodo razkrile dejansko stanje te problematike v slovenski družbi, in pogledali, kako ta pojav rešujejo po svetu.

A. B.