Več kot 600 množičnih morišč kaže neizprosno sliko revolucionarnega boja za oblast in njegovo neusmiljenost

Foto: Matic Štojs

Dokler bo del politike zavestno ščitil morilce in potvarjal in izkrivljal zgodovino v delu, ko govorimo o povojni moriji, bo težko graditi na iskreni skupni prihodnosti,” je v govoru, ki ga je imela pred Hudo Jamo ob 70. obletnici genocida, dejala poslanka Eva Irgl.

V teh dneh po celotni Sloveniji potekajo slovesnosti in žalne slovesnosti ter spominsko polaganje vencev na več spominskih krajih v Sloveniji in v sosednjih državah. Poslanka Eva Irgl je venec skupaj z delegacijo položila v Hudi Jami pri Laškem, ob Barbara rovu.

V nadaljevanju ponovno objavljamo govor, ki ga je poslanka imela na tem mestu leta 2015 in ki je še danes aktualen.

Spoštovani,

čutim veliko odgovornost, obenem pa posebno čast, ker mi je danes dano, da vam lahko spregovorim ob spominski slovesnosti, namenjeni tragičnim dogodkom takoj po koncu 2. svetovne vojne, kjer so bili v Barbara rovu pomorjeni Slovenci, Hrvatje, Nemci, Srbi …

Ni besed, ki bi lahko opisale grozoto trenutka, ko so na mestu, kjer smo se zbrali, izdih za izdihom ugašala življenja. Tu in po drugih moriščih po Sloveniji je v agoniji bilo na silo, brez dokaza krivde, pomorjenih nešteto ljudi.

Otrokom so bili po krivici odvzeti očetje, po krivici so jim bile odvzete mamine roke, ki bi jih morale božati, po krivici so bile bratom odvzete sestre, nečakom strici, vnukinjam dedki. Koliko generacij je moralo tu, na tem mestu, in drugod po državi nasilno končati svojo pot? Izdihnili so brez možnosti, da bi se branili, brez možnosti, da bi se izrekli za nedolžne, brez možnosti, da bi dokazali svojo pravico.

V zgodovino so bili pahnjeni kot izdajalci. Izdajalci naroda. Niti minimalni postopki niso bili izpeljani za ugotavljanje kakršnekoli morebitne krivde. Pomorjeni so bili na podlagi ideološkega kriterija. Komunistična partija je odrejala likvidacije, OZNA in KNOJ pa sta jih izvrševali. Niso bili izdajalci naroda, bili pa so politični nasprotniki partije.

Zaradi tega so zgodovinarji, publicisti in raziskovalci, ki preiskujejo tedanji čas, dolžni z vso skrbnostjo vložiti vse napore in moči v to, da se po vojni pomorjenim, skozi dejanski prikaz dejstev, zlasti zaradi mnogih krivično zapisanih zgodb, omogoči, da si lahko operejo ime.

Revizija zgodovine mora biti narejena. In revizija zgodovine ne pomeni političnega revanšizma ali potvarjanja dejstev. Pomeni le iskanje resnice in pravice. Pomeni, da nimajo in ne smejo imeti izključne pravice do njene razlage le tisti, ki so po vojni nasilno prevzeli oblast, ter njihovi današnji politični nasledniki. Kdo jim daje pravico, da se obnašajo, kot da imajo ekskluzivno pravico do vsebine zgodovine? Kdo pa so ti ljudje, ki nam vsakokrat, ko želimo odpreti temo povojnih pomorov in osvetliti okoliščine z zgodovinskimi dejstvi, žugajo, da oni pa že ne bodo dovolili revizije zgodovine? To, da zaščitiš dostojanstvo žrtev in njihovih svojcev, tako da omogočiš, da se sliši in zapiše tudi druga stran zgodbe, ne pomeni potvarjanja zgodovine, temveč pomeni etično ravnanje, ki v sebi nosi zgodovinski spomin, ki ga moramo odgovorno zapustiti našim zanamcem.

Edini vodili vseh nas pri teh vprašanjih bi morali biti resnica in vest. Zgodovinska resnica je nedvomno tista, ki zaznamuje sedanjost in  postavlja temelje prihodnosti, zato mora v svojem raziskovanju zaradi odgovornosti, vedno težiti k čim bolj popolni sliki in obravnavi dogodkov. Zlasti v izogib temu, da bi se naslednje generacije še naprej po krivici etiketiralo zaradi krivičnih obsodb o dejanjih svojih prednikov.

Sama grozot, ki sta jih prinesla vojna in povojno dogajanje, nisem doživela neposredno, vendar pa priznam, da v sebi nosim nemir zaradi teh vprašanj. Časovna oddaljenost od dogodkov, ki so se odvijali med vojno, zlasti pa po koncu vojne, pa prav nobenega izmed nas ne odvezuje od skupne odgovornosti, ki jo imamo do pomorjenih. Več kot 600 množičnih morišč kaže neizprosno sliko revolucionarnega boja za oblast in njegovo neusmiljeno naravo.

Slovenska politika pa se v vseh teh letih ni sposobna poenotiti niti pri obsodbi vseh treh totalitarizmov. Vsi trije veliki totalitarizmi so namreč Slovenijo, kot edino evropsko državo, močno zaznamovali. Nismo sposobni enotno podpreti naporov, ki jih v to vlaga Evropski parlament in skupna evropska politika. Še celo več.

V Evropskem parlamentu so vsi slovenski poslanci, ne glede na politično prepričanje, glasovali za Resolucijo EP o Evropski zavesti in totalitarizmih. Mednarodna javnost jih je namreč budno spremljala. V domačem, varnem zavetju in s podporo medijev pa poslanci levice resolucije niso podprli. Fašizem, nacional socializem in komunizem, so v slovenskem narodu zaradi zločinov in krutosti ravnanj pustili neizmerljivo rano. Po vsem tem, kar po desetletjih prikrivanj, zavajanj, grajenju mitov na lažnih herojih danes vemo o povojnem komunističnem zločinskem dogajanju, je nedostojno in je žaljivo do vseh žrtev in njihovih svojcev, da del slovenske politike še vedno vrednoti komunizem kot nekaj dobrega, njegove zločine pa opravičuje z NOB in partizanstvom, s čimer nenazadnje omalovažuje tudi vse tiste partizane, ki so se iskreno uprli tujemu zavojevalcu.

V tem delu je bil odpor proti okupatorju nedvomno zlorabljen za ideje revolucije in revolucionarne oblasti, ki je iz strahu pred možnostjo vzpostavitve politične opozicije po vojni pomorila na tisoče ljudi.

Za vsak človeški um, ki je svobodnega, odprtega duha, ki spoštuje človekove pravice, ki spoštuje evropske vrednote, temelječe med drugim prav na skupnem boju proti totalitarnim in avtoritarnim režimom, je neobsodba kateregakoli takšnega režima nedojemljiva stvarnost.

Zločinov in kršitev človekovih pravic pač ni mogoče razlikovati glede na to, v imenu katerega totalitarizma so bile storjene. Obsodba mora biti jasna, tudi, ali pa zlasti, z najvišjih političnih funkcij. Predsedniki države, vlade in parlamenta bi nam morali biti zgled in bi morali obsoditi tako komunistično revolucijo kot genocid, ki se je zgodil na naših tleh po koncu 2. svetovne vojne. Namesto takšne obsodbe raje govorijo o drugorazredni temi ali pa povojno morijo utemeljujejo z naravnim pravom. Komunistične totalitarne ideologije torej še vedno nismo sposobni enotno obsoditi in je tako pravno kot moralno diskvalificirati.

Odsotnost takšne obsodbe pa lahko pomeni le tiho odobravanje zločinov in kršitev človekovih pravic, kar pa predstavlja najnevarnejšo okoliščino za to, da se zgodovina totalitarizma v kakršnikoli obliki ponovi. Se jih grozovito odkritje v Hudi Jami pred leti res ni prav nič dotaknilo?

Pomiritev naroda pri tako občutljivi in boleči temi je mogoče doseči. Vendar tako, da celotna politika, ne glede na politično prepričanje, obsodi komunistični režim, obsodi povojno revolucijo s katerimkoli zavezujočim aktom. Vse besede o tem, da obsojajo …, da obžalujejo …, so do takrat le prazne besede, saj ne izhajajo iz iskrenega namena. Nadalje. Pomiritev naroda in pot k spravi sta možni. Vendar kot pravi tudi Resolucija Evropskega parlamenta s priznanjem odgovornosti, s prošnjo za odpuščanje na obeh straneh, s spodbujanjem moralne prenove, s spoštovanjem do žrtev in z obsodbo zločincev kaznivih dejanj.

Celotna slovenska politika bi mora sprejeti, čeprav vemo, da je to političnim naslednikom krvnikov težko priznati, da vsakršno udejstvovanje v smeri, da se kazensko preganja odgovorne za zločin, ni maščevanje ali politično obračunavanje, temveč norma, tako etična kot pravna, ki daje družbi vedeti, da mora biti zločin kaznovan. Po mednarodnem in slovenskem pravu, resolucijah in konvencijah zločini zoper človečnost ne zastarajo.

Šele ko bodo ti koraki storjeni, bomo lahko stopili na skupno pot sprave, temelječe na resnici, pravičnosti in spominu, kar je tudi eden izmed ciljev Resolucije Evropskega parlamenta.

Pri nas pa je danes v nekaterih segmentih ideja komunizma celo še bolj živa kot takrat, ko je dejansko obstajala. Takrat so se posamezniki pogumno in srčno postavili proti hudim zlorabam in kršitvam človekovih pravic, to plačali tudi z življenjem. Danes pa se posamezniki, med njimi tudi vidni politiki, namesto da bi se borili za spoštovanje človekovih pravic za pravično pravosodje in vladavino prava, da bi obsodili zločin, ne zato ker ga morajo, ampak zato ker v svojem srcu in vesti vedo, da je tako prav, raje »pogumno« postavljajo s komunističnimi simboli in retoriko, ki človeka pusti brez besed. Vendar je ta njihov pogum v nasprotju s pogumom pri prvih, le prazna drža, saj se v resnici nimajo česa bati. Ščiti jih tako pravosodje kot institucije, ki se sicer ukvarjajo z varovanjem človekovih pravic. Večinski mediji pa jih pri tem nekritično podpirajo, umetno napihujejo ter umetno medijsko gradijo. Brez njihove podpore vsa revolucionarna retorika in pogum v hipu izpuhtita.

Besedišče, ki se je zlasti v zadnjih mesecih razvilo ob govorih ob 70. obletnici konca 2. svetovne vojne s strani naslednikov komunistične partije, kaže na pohabljenost njihovega vrednostnega sistema. Očitno niso nikoli posvojili vrednostnega sistema, ki bi jasno razločeval med tem, kaj je prav in kaj narobe, med tem, kaj je pravično in kaj krivično, kaj je etično in kaj zavržno. In to niso vprašanja, vezana na določeno politiko, ampak vprašanja vrednostnega sistema. Vprašanja, ki bi morala biti vsem nam skupna. In tega niso ponotranjili na način, da bi znali trezno presoditi, ne zaradi politične oportunosti, ampak zaradi iskrenega odnosa do trpljenja in bolečine ljudi, kdaj je lahko nekaj izrečeno in kdaj je bolje, da ostane neizrekljivo …

V vsakem civiliziranem in demokratičnem svetu velja takšen pomor brez sodnih procesov, kot se je zgodil pri nas po vojni, za zločin. Zato je z vidika občečloveških norm povsem nedoumljivo, da del politike noče razlikovati med usmrtitvijo, ki je izvršena na podlagi pravnih aktov in sodnega procesa, ter pomorom, ki je bil storjen brez enega samega pravnega akta, domačega ali tujega, izključno zaradi realizacije komunistične ideologije.

Dokler bo del politike zavestno ščitil morilce in potvarjal in izkrivljal zgodovino v delu, ko govorimo o povojni moriji, bo težko graditi na iskreni skupni prihodnosti. In zato je najbolj odgovorna slovenska politika, ki bi morala biti, tako kot evropska, pri čisto osnovnih civilizacijskih vprašanjih, kot je pokop umrlih in obsodba zločinov ter zločincev, brez izjeme enotna. Neverjetno je, da se sploh pogovarjamo o tem, ali je zločin potrebno obsoditi in zločince kaznovati.

A kadarkoli na desnici odpremo takšna vprašanja, nam tisti, ki ščitijo takratne zločine in komunistični režim, očitajo ideologijo. Vendar pa pravica do groba ni in ne more biti ideološko vprašanje, gre za vprašanje pietete. In ker se v političnem prostoru ponovno odpira razprava o tem, da je potrebno sprejeti zakon, da se mrtve pokoplje, naj ponovim, kar sem povedala že ob razpravi v Državnem zboru: »Civiliziran narod ali bolje, civilizirana država ne potrebuje nobenega zakona, da pokoplje svoje mrtve. Civilizirana država ve, kaj je prav, in naredi, kar je prav, ne ker ji tako veleva zakon, ampak ker ji tako veleva vest.«

Spoštovani,

pomorili so drugače misleče, premožne posameznike in svetovljane naprednega duha, kot sta bila npr. zakonca Hribar, intelektualce, ki so v svojih krajih skrbeli za kulturno, cerkveno in družbeno kritično življenje, … pomorjen je bil cvet takratne slovenske inteligence.

Gospod Justin Stanovnik, ki ga izjemno cenim in spoštujem, filolog, kritični mislec, ki je po koncu vojne prestal grozote taborišča Teharje, potem pa še eno leto preživel na prisilnem delu v komunističnem koncentracijskem taborišču Strnišče, je pred časom, ko smo na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti razpravljali o razumevanju dogajanja  v Sloveniji v 20. stoletju, med drugim dejal naslednje: »Težka vprašanja rešujejo elite. Vendar pa imamo Slovenci problematično elito. Zato, ker je nova elita nadomestna elita. Pravo elito, historično, tisto, ki se je rodila in rojevala organsko, tisto so leta 1945 pobili. In ljudje, ki so prišli na njihova mesta, neverjetno, niso imeli občutka, da so samo nasledniki nečesa. Da mesto ni povedalo, da so nasledniki nečesa. In to v celotnem diapazonu, od tehnike do literature do umetnosti in morda celo do cerkve.«

Nekateri so kot civilni begunci odšli v Argentino, nekaterim se je uspelo, hvala Bogu, rešiti iz jam, večina pa jih je za vedno svojo pot končala v breznih in v jamah. V temini in globini gozdov. V tankovskih jarkih in rudniških rovih. Tam je ostalo na tisoče neizpolnjenih sanj in želja.

In še 70 let po koncu vojne jim nismo uspeli zagotoviti groba. Kar je pošastno. Groba, ki je neodtujljiva pravica vsakega izmed nas, ki je osnovna civilizacijska norma, ki vsako civilizirano državo ločuje od barbarstva.

Odkritje Hude Jame nas je vse globoko pretreslo. Odkrili so osem plasti mumificiranih trupel, med katerimi so se zaradi specifičnosti pogojev v rudniškem jašku ohranila tudi cela telesa. Slika, na kateri je veliko število ženskih las spletenih v kite, je osupnila državo. Mnoge so še žive zakopali v rudniški rov, kjer so počasi in v grozoti umirali. In takrat smo pričakovali, vsaj jaz sem pričakovala, najverjetneje naivno, da se bo zganila tudi vest in da bo občutek krivde prevelik, da bo sledilo priznanje.

Tako kot danes na procesu priznava 93-letni Oskar Gröning, paznik v Auswitzchu.

Pri nas pa ni priznanja in ni pravne države, ki bi procesirala postopke proti odgovornim za zločine. Kazenska ovadba proti nekdanjemu pomočniku načelnika OZNE, Mitji Ribičiču, čeprav utemeljena, pa, kot veste, ni prišla daleč. Postopek na tožilstvu in pred preiskovalnim sodnikom je bil namerno ustavljen. Na  slovenskih tleh se je tako zgodil zločin brez zločincev.

Gospod Justin Stanovnik pravi takole: »Ta uboj je imel en sam cilj. Uničiti nasprotnika fizično in duhovno, izbrisati s sveta ljudi določenega političnega gledanja in politične angažiranosti – nje same in njihov spomin. A to je samo nekaj abstraktnih izrazov, ki ne morejo drugega kot registrirati neko dejanje in njegov obseg. Te besede nimajo moči, da bi nam približale ogromnost in neznanskost dejanja, ki je bilo tedaj izvršeno.«

Morili so celo na zalogo, se pravi preventivno, ker se pač nikoli ne ve, kdaj lahko otroci postanejo potencialna grožnja realizaciji  komunistične ideologije in ogrozijo njihove  privilegije, ki jih še danes prek takšnih in drugačnih dodatkov in privilegiranih pokojnin financiramo vsi državljani.

Teharje, Košnica, Huda Jama, to so le tri najbolj znane lokacije, kjer so bili pomorjeni tudi otroci. In seveda Ormož, kjer so komunistične oblasti po vojni pustile do smrti izstradati 39 otrok, starih od nekaj mesecev pa do petih let.

Ocene o številu pobitih so različne, vendar ostaja dejstvo, neizpodbitno, bridko in žalostno: Slovenija je prepredena s posmrtnimi ostanki ljudi, ki so bili žrtve revolucionarnega nasilja in katerih pravica do groba še vedno ni udejanjena.

Dostop do morišč je bil do osamosvojitve prepovedan, še danes soodgovorni za morijo delajo vse, da resnica ne bi prišla na dan. Veliko je še ne dovolj raziskanih področij, kjer se v globini gozdov skrivajo človeške kosti, za katere je komunistična oblast upala, da se nikoli ne odkrijejo. In tu vprašanje vsem nam in politiki: Kakšno sporočilo o našem vrednostnem sistemu bomo pustili zanamcem, če ne dosežemo enotne obsodbe totalitarnih režimov? In če ne dosežemo civilizacijske norme pokopa?

Vojna je huda stvar in med vojno se dogajajo strašne stvari. In med vojno veljajo drugačna pravila, kot med obdobjem miru. Ius in bello – pravično ravnanje med vojno po Drugem vatikanskem koncilu pravi, da je »Odločitev za vojno opravičljiva samo tedaj, če se vse stavi na čimprejšnji mir in spravo v pravičnosti.« Ampak to je obdobje vojne.

Zdaj že pokojni moralni teolog Bernhard Häring pravi, da se je treba izogniti vsakemu zavestnemu škodovanju prebivalstva, ki ni v boju. Treba se je povsem izogniti tudi samo indirektnemu in nenamernemu ubijanju med civilnim prebivalstvom. Da so povračilni ukrepi nad nedolžnimi ljudmi vojni zločin. In to velja za vojno, kaj šele v miru.

Zato je toliko bolj nemogoče razumeti, da se po vojni, v času, ko že nastopi mir, nad civilnim prebivalstvom, vojnimi ujetniki, političnimi nasprotniki, ženskami, tudi nosečimi, in otroki, izvajajo nasilje, poboji, pomori, da se izvrši genocid.

Odgovorna in iskrena obsodba genocida ne sme biti obsodba samo iz moralnega vidika, ampak mora biti zavest in zaveza vsake civilizirane države, da se genocidi ne ponovijo. Nekdanja Jugoslavija je bila po koncu vojne del tistih držav, ki so genocide in zločine proti človečnosti na prikriti način podpirale, saj niso obsodile teh ravnanj takrat, ko bi bil čas za to. Ni se npr. obsodilo holodomora v Ukrajini, ko bi se ga moralo, prav tako kot se ni obsodilo povojne morije pri nas, ko bi se jo moralo. Kar pomeni, da če se napak iz zgodovine ne prizna in obsodi ob pravem času ali če se celo več desetletij prikriva in taji zločine, kot v našem primeru, potem je velika verjetnost, da se bodo napake ponovile. In ni bilo treba čakati prav dolgo. Temu smo bili priča ob razpadu SFRJ. Srebrenica ob vseh izklesanih imenih v kamen ne pušča nobenega dvoma v to, kako velik zločin je bil storjen, in ne dopušča nikakršne drugačne interpretacije.

In tudi Huda Jama in ostala morišča po državi ne puščajo nobenega dvoma v to, kako velik zločin je bil storjen in ne dopuščajo nikakršne drugačne interpretacije.

Spoštovani,

vsem, ki ste po številnih množičnih moriščih po Sloveniji izgubili svoje drage, izrekam globoko sožalje in razumevanje za vašo bolečino in prosim, da se vsem žrtvam revolucionarnega nasilja poklonimo v tišini z minuto molka.

C. Š.

 • Anton

  nič hudega Janez Janša je kriv za množična grobišča, vprašajte levake oni najbolj vedo

  sarkazem press

  • karlina

   ITAK, KOT VEDNO

 • xtc

  Ja lepo je zadnjič pridigal župnik ,ko je rekel ,da so lsocialisti,komunisti vseh vrst in sort hudičeva zalega.

  • karlina

   točno

 • MižekFiga

  Draga Eva, ti si pa tako fejst resnicoljubna, da zelo dvomim v tvoje ustvarenje iz moškega rebra.

  • KAPIBARA

   Ti si dokaz da včasih narava naredi kiks

   • MižekFiga

    Šta ti jr to bre: Kapa u bari?

    • KAPIBARA

     Ne, mislim pa da je tebi bara u kapi

 • dr Janez Sveti

  NIKOLI, ne bo izginil madež nakaznovanega povojnega zločina in NIKOLI zaradi tega nebo sprave!
  Ne more je bit, dokler so potomci nekaznovanih zločincev na oblasti!
  DR Janez Sveti genij

  • KAPIBARA

   Žal registrera samo 1 plus, za to pa tukile: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • tramal

   No,pa si le napisal nekaj pametnega .Saj gre če se potrudiš.

   • dr Janez Sveti

    Vedno..no včasih vas kregam ker pišete primitivno, V glavnem jaz vedno pišem tako kot mislim, da je prav. Ne maram komentatorjev, ki pišejo, kako je treb koga ubit, zaplinit in da so drugi krivi za njegove težave. Enostavno menim, da težave lahko rešimo samo mi sami in ne neka famozna vlada. Ko se bomo tega zavedali bomo šli na volitve in ne bomo sprejemali delovnih mest za katera plačujejo plače v višini socialne pomoči!
    DR Janez Sveti genij

 • totex39

  Koliko zla in gorja so komunisti naredili v lastni državi, sedaj nas pa še vedno uničujejo njihovi potomci.

  • karlina

   VELIK PODPIS

 • montyamp

  Kdaj in kje so morilci vzgojili normalno nasledstvo in
  storili uspešno državo ???
  Bom dobil odgovor ali ne ???

 • montyamp

  Kri ni voda .
  Z jabolke ne padajo hruške .
  Rdeči fašistbanditi se množijo in uničujejo državo .
  Iz nacizma v banditizem , smrt rdečemu udbofašizmu .

 • KAPIBARA

  600 po vojni.. :-)
  Ma hudiča, toliko ni bilo narejenih uradnih grobišč po vojni :-(

 • Jurko

  Vsi civilizirani ljudje obsojamo izvensodne povojne poboje. Samo je pa tudi na zakonitih sojenjih voditeljem domobranstva prišlo marsikaj na dan.

  Ne vem če ste vedeli da je general Rupnik na sojenju po vojni priznal da je sam dopolnil Rossenerjevo besedilo prisege domobrancev Hitlerju tako da so bili vključeni tudi zahodni zavezniki. Še en dokaz da se domobranstvo ni borilo samo proti komunizmu. To Rupnik na sojenju priznava še na drugem mestu ko govori o domobranskih pobojih civilistov.

  O tem je tekla beseda pred sodiščem takole

  Predsednik sodnega senata: Obtoženi ste, da ste sodelovali pri obeh prisegah ”Slovenskega domobranstva” in to na Hitlerjev rojstni dan 20. aprila 1944 in na dan obletnice prevzema oblasti po Hitlerju 20. januarja 1945. Je to točno?

  Rupnik: Da

  Predsednik sodnega senata: Ste vedeli za vsebino prisege?

  Rupnik: Tekst sem poznal

  Predsednik sodnega senata: Ali ste pri tem kaj sodelovali?

  Rupnik: Rosener mi je poslal tekst prisege ter sem DODAL BESEDILO ”IN PROTI ZAVEZNIKOM”

  Predsednik sodnega senata: Koga ste mislili pod tem, da naj se domobranci bore tudi proti zaveznikom?

  Rupnik: ANGLOAMERIKANCE

  Predsednik sodnega senata: In Sovjetsko zvezo?

  Rupnik: Ta je bila daleč

  Predsednik sodnega senata: Zakaj ste smatrali, da je potreben dodatek k prisegi ”in proti zaveznikom”?

  Rupnik: Zato, ker sem že takrat vedel, da zavezniki pomagajo partizanski vojski z raznimi sredstvi in da je tudi tehnično nemogoče razlikovati med partizani in Angloamerikanci, če se ti skupno borijo.

  • Janez

   TO
   JE NIČVREDNA TISOČKRA KOMUNISTIČNO CENZURIRANA – KOPIJA !
   S
   STALINISTIČNEGA – NE PA Z
   NORMAL CIVILIZIRANEGA – SODIŠČA – TAKOJ PO VOJNI !

   Dokazuje le tvojo nizko razumnost ! Od ostalega – nič ! Kapish? L.r. J. KOMENDA

   • Jurko

    kakšna predelava neki. sojenje je potekalo po veljavnem zakonu primerljivem s podobnimi zakoni, ki so jih takrat imeli civilizirani narodi. Sojenje je bilo odprto za javnost, obtoženci so imeli svoje zagovornike. Predsednik sodnega senata je bil dr. Helij Modic.

    Nedavna sodba vrhovnega sodišča glede kočevskega procesa je potrdila da je sojenje potekalo po takrat veljavnih pravilih civiliziranih narodov pač res v vojnih razmerah in da je bila OF zakonita oblast med drugo svetovno vojno v Sloveniji.

    Tudi ustavno sodišče je že večkrat razsodilo da se oborožene kolaboracije ne more opravičiti da pa so bili sicer nekateri odloki OF delno nasprotni s takratnim pravom civiliziranih narodov in kar je zelo pomembno za naš primer da je bil Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo ZKLD v bistvu enak podobnim zakonom ki so jih takrat uporabljali civilizirani narodi da pa se je v določenih točkah preširoko tolmačil in v sodni praski večkrat pravno gledano napačno uporabil. Vendar za sojenje vodilnim kolaborantom Rupniku in Hacinu tega ni mogoče reči.

    • antimur

     Ne nakladaj ter ne brani zločincev. V kolikor si tako inteligenten kot se predstavljaš, bi lahko vedel, da je ta komunistična banda že od leta 1942 sestavljala sezname vseh, ki jih je potrebno likvidirati. Brezpogojno vse, ki so bili proti Stalinu in Titu, nato katolike, kmete, kateri so imeli več kot tri glave goveje živine, intelektualce ter vse iz takšnih družin, ne glede na starost in spol. Ti rdeči norci so bili patološki morilci, ki so za zločinska prasca kot sta Stalin in Tito, ubijali vse po vrsti, najbolj žalostno je to, da jim sonarodnjak ni pomenil nič, po božje sta bila spoštovana samo Stalin in Tito. Dajte levaki, spreglejte že enkrat, kajti zgodovina se kaj rado ponovi, morda v nasprotni smeri.

     • Jurko

      To ni res. Partizani so res sestavljali spiske svojih nasprotnikov vendar ne po takšnih kriterijih. Imaš veliko dokumentacije o tem.

     • karlina

      Pa ravno po teh kriteriji, vidim, da ti zgodovina ne gre dobro, sedi ena !!!!!!

     • karlina

      TOČNOOOO

    • Janez

     Ha, ha !
     Še – ” još ima ludih – čak i posle 2. sv. rata” Smo rekli. Velja zate ? L.r. J. KOMENDA
     P.S.
     P.S.
     KOLIKO NEKOMUNISTOV JE BILO MED SODNIKI?

    • karlina

     NOBENO KOMUNISTIČNO SOJENJE NI BILO PRAVIČNO, KOT DRUGJE V SVETU, ZAPOMNI SI TO ŽE ENKRAT !!!!!!!!

  • tramal

   Rupnik je bil ponosen in zaveden slovenc in je vso krivdo prevzel nase ker je vedel da ga bodo komunajzerji tako vseeno umorili.

   • karlina

    TOČNO

  • karlina

   papiga

 • Zgornji

  JA, OBLASTIŽELJNOST JIH JE NAPADLA, IN SPRAVILA V SATANOVO PAST , DA SO POTEM ŠLI MORITI BRATE + SESTRE !!! ! !!!

 • Jurko

  Rupnik tudi priznava da domobranstvo ni bila nedolžna borba proti komunizmu.

  Anica Zalašček iz Žužemberka je kot priča pred sodiščem govorila o tem kako so domobranci v njihovem kraju leta 1945 torej že v času, ko je bilo partizansko gibanje tudi mednarodno priznano ubili in mučili več ljudi. Pobijali so jih v glavnem s krampi in noži ter zagrebli v skupne grobove svojcem pa rekli, da so jih odpeljali na delo v Nemčijo. Vseh žrtev je bilo okrog 30. Med njimi so ubili ter mučili ženo in malega sina štajerskega partizana, dve starejši ženski, mlado Verico Pirc, kateri so pred umorom razbili zobovje in tudi mladoletnega sina in moža priče Anice Zalašček so mučili. Med pobitimi so bili ljudje različnih poklicev tudi cele družine npr. petčlanska družina trgovca Alojza Hotka. Nekateri so bili člani SKOJ, nekateri aktivisti OF ali pa samo sorodniki partizanov.

  Sledil je pogovor med obtoženim Rupnikom in predsednikom sodnega senata pogovor:

  Predsednik: Obtoženi Rupnik, ste slišali, kako je ta žena popisala delo vaših domobrancev?

  Rupnik: Da.

  Predsednik: Kaj pravite k temu?

  Rupnik: To je strahovit zločin.

  Predsednik: Mučenje otrok in žena ali je to borba proti komunizmu?

  Rupnik: Ne.

  Predsednik: Proti komu ste vodili to borbo?

  Rupnik: Proti ljudstvu.

  Predsednik: Proti slovenskemu ljudstvu.

  • tramal

   Tako so pobijali partizanski banditi,ta prostitutka pa je za lažno pričanje dobila dobro službo,stanovanje in denar.

   • Jurko

    Nič lažno pričevanje. Te žrtve so po vojni odkopali in je bilo vsem popolnoma jasno da jih niso res poslali v Nemčijo.

  • karlina

   STALNO LAJNAŠ ENO IN ISTO, KOT PAPIGA, KI SE JE RAVNO NAUČILA GOVORITI !!!!!!

 • Krtača 20

  Ja ja domobrančki. Vsi talci so bili demokratično pobiti.

  • centurion

   Nobenih talcev ni bilo, samo kurčeva rdeča propaganda.
   Banditi in teroristi so bili gošarji, kot danes islam-isisovci.
   Živeli domobranci-smrt komunistom!
   https://www.youtube.com/watch?v=pBOhvr4CGj0

  • Janez

   Aha?
   Zlasti tisti v Dražgošah.
   NESODNO ZLOČINSKIH STALIN PARTIZANOV V DRAŽGOŠAH
   – PO TVOJE
   – SPLOH NI BILO !
   Daj – ne nakladaj.
   Brezveznik si.
   TO BODO ŽE UGOTOVILE NOVE , STROKOVNE KOMISIJE !
   Ko
   BODO SODIŠČA ODLOČALA
   O
   URADNI, SODNI. R E H A B I L I T A C I J I – NESODNO KOMUNISTIČNO POBITIH !
   Ti
   Z VSEM TEM NIMAŠ NIČ !
   Nisi !
   NE – NISI JAVNO POOBLAŠČEN.
   VERJETNO – NISI PRAVNIK ITD.
   Zorej
   .
   VSEKAKOR PA VERJETNO SI PODPKUPLJEN TOTALEN “BREZVEZNIK” L.r. J. KOMENDA
   P.S.
   HVALA ZA KOPIJE !
   S TALINISTIČNIH KPS SODIŠČ. Te kopije so dokaz? Stalinskega ideološkega sodstva.

   • janez cepec

    Janez aus Begne, zakuga nis’ na britof ostou?

  • antimur

   Poznaš ti kreten kučanistični sestav OZNE, kasneje še dodatno KNOJ, ki je bil vojska OZNE za množične poboje, njihove zločinske naloge, katere so usmerjali Tito, Ranković, v Sloveniji pa Kardelj, Kidrič, Maček in ostali zločinci, ki so se med vojno skrivali po bunkerjih in se nažirali ter kurbali, za kratek čas pa kakšno nedolžno žrtev likvidirali, medtem ko so partizanske bataljone pošiljali v smrt, vse z namenom, da ne bi okupator odkril njihova skrivališča. To je bila kolaboracija prve vrste, ko so za Stalina in Tita pobijali svoj narod. Najbolj grozljivo je to, da še dandanes barabe zločinske kot je Kučan s svojo bando ter zombiji kradejo skupno premoženje, uničujejo svoj narod ter obsojajo po krivem. Najprej moramo porušiti vse spomenike teh zločincev, ki se bohotijo po državi ter idejo stalinizma, oziroma kučanizma zatreti do zadnjega semena. Domoljubi, naredimo že enkrat red v naši domovini, če se ne bo nobena opozicijska stranka tega lotila, se moramo samoorganizirati in rešiti domovino.

   • karlina

    Domoljubi, naredimo že enkrat red v naši domovini, če se ne bo nobena opozicijska stranka tega lotila, se moramo samoorganizirati in rešiti domovino. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Jana Novak

   ja ja komunajzarčki, pobijal ste samo izdajalce: 3 otroci, 8 žensk, 17 moških
   Antropološka analiza posmrtnih ostankov je pokazala, da je v Krimski jami svoje življenje končalo 28 oseb: še nerojen otrok (32 tednov), enomesečni dojenček, 2- do triletni otrok, 8 žensk, starih od 16 do 35 let, ter 17 moških, starih od 11 do 50 let. Mladoletnih oseb je bilo tako 9, mladih odraslih 14, starejših od 30 let pa 5. Zaradi pomanjkanja lobanj oziroma koščkov le teh – dokaj celih jih je ostalo zgolj 8 – je težko določiti, kako so osebe umrle. Pri individualiziranih osebah dve lobanji dokazujeta strelni rani, ena pa vbod noža. Večina ohranjenih lobanj nakazuje na tope udarce, verjetno zaradi padca v jamo, ali pa so nepoškodovane. To pomeni, da so nekateri v jami umirali počasi zaradi pomanjkanja hrane in vode. V jami in pred jamo najdeni tulci pušk in pištol, ki jih je bilo manj kot deset, so to le potrdili, kot tudi žica, s katero je bila ena oseba zvezana. Dvakratno miniranje roba brezna in iznos posamičnih ostankov v preteklosti so preiskavo še dodatno otežili, kot tudi dejstvo, da so bile žrtve v brezno večinoma pometane gole. https://www.mojaobcina.si/borovnica/novice/kronika/v-krimski-jami-tudi-otroci.html

  • sprehajalec

   Streljanje talcev za pacifikacijo zasednega območja so imele vse udeležene vojske, tudi Ameriška in Angleška. zato zaradi streljanja talcev ni bil obsojen noben nemški povljenik v Nürnbergu, leta 1947. Sojenje se je imenovalo Hostage trial.

  • MižekFiga

   Seveda, tudi tisti stari manj od pet let.

   • karlina

    podpis

  • Janez

   Tudi
   TEBE IŠČE TALE ČAROVNICA,
   Z VČERAJŠNJEGA “HALLOWEENA KI ZBIRA LAVE LAŽNIVCEV.
   V NJENIH OČEH SI ” KRALJ LAŽNIVCEV”
   BAJE – TE IŠČE.
   PRIZNANO VEŠČA LOVKA NA GLAVE LAŽNIVCV JE ! Pa ? Naj te ujame ?! L.r. J. KOMENDA
   P.S.
   HALLOWEEN. – LOVKA
   NA GLAVE LAŽNIVCEV. IŠČE ” KRTAČO” Baje.

   https://www.google.si/search?q=cannibal+witch&client=tablet-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMq8KE9p3XAhXJJVAKHSQUDjcQ_AUIEigB&biw=1280&bih=800#imgrc=L_gqyVKfq-j9RM:

  • tohuvabohu

   A za tebe je demokracija divjanje pobesnelih krvoločnih maščevalnih banditov?

  • karlina

   Talci so bili v času vojne, tukaj pa je govora o -POVOJNIH POMORIH, kar je VELIKA RAZLIKA !!!!!

 • janez cepec

  zgolj u vednost in ravnanje: g. Viktor Blažič, disident, publicist, pisatelj, politični zapornik (za use to misli da je tudi vaš veliki vodja, pa je daleč od tega), je u intervjuju za Reporter izjavil, da če bi, (pa hvala Bog niso) v vojni zmagali domobranci, bi bilo verjetno glih tolk izvensodno pobitih Slovenc, če ne celo več. Zanimiv, ane?

  • Janez

   Ja možno ?
   KRIVI PA BILI SPET – KPS STALIN KOMUNISTI . Oni so vsiljevali Stalina, komunizem.
   Saj
   Vemo,
   da po pravici nosiš svoj vzdevek – ” J. CEPEC” . Še enkrat si to dokazal. A ne ? L.r. J. KOMENDA

  • sprehajalec

   Ni možno, to je obrabljena lajna janez. Če spremljaš kaj medvojne častnike, z novicami o dogajanju, je povsod prisoten sodni izvedenc pri ekshumacijah, kakšen domobranec je tudi aretiran s strani svoje komande, pa zapisniki so sestavljeni in zapisi. Pa deluje Policija, toliko oblatena Hacinova policija v Ljubljani. Nemci pa so seveda vsakogar postavili pred sodišče, če so ga prijeli. Za komuniste so imeli na začetku ustanovljene antikomunistična sodišča. Kazen je bila primerna prekršku. Za upor z orožjem proti Rajhu, je bila zagrožena smrt, včasih je sledila pomilostitev in je bil poslan v Taborišče. Izbira taborišča je bila zopet v skladu s težo prekrška. Za najhujše prekrške je bil ponavadi za naše območje Dachau z najstrožjim režimom. Ko je kazen tam odslužil, je bil izpuščen domov.

   Na strani komunistov tega ni bilo. komunisti meščanskih sodišč niso priznali, imeli so samo hitra revolucionarno likvidacijska. Obsodbe so bile prepuščene samovolji posameznikov in ne pravu.

   v tem se naše razmere razlikujejo Janez. Meščanska stran je temeljila na pravu, revolucionarna stran meščanskega prava ni priznala. zato je toliko neproporcionalno več žrtev pri nas, kot v Zahodni Europi in v Severni. Tam je takoj nastopilo meščansko pravo in zakoni. Tudi Kraljevina je temeljina na pravu, ki bi bilo takoj uvedeno, ob prevzemu oblasti.

  • tohuvabohu

   To je gnusna laž. Prvič, Blažič česa takega nikoli ni rekel. Drugič, ti Reporterja sploh ne bereš. Tretjič, zakaj pa misliš, da so slovenski partizani zmagali?

 • Franjo Trojner

  Mi etična, moralna, pravna demokratična družba, država gotovo še nismo! Še vedno nismo dostojno pokopali vseh žrtev divjanja komunizma. Še vedno nismo obsodili/sprocesionirali niti enega samcatega zločinca, ki je izvensodne povojne množične poboje izvajal, jih zaukazal ali samo za njih vedel in jih je zavestno prikrival. Še vedno naša pravna država ni kazensko preganjala niti enega samcatega častilca povojnih izvensodnih masovnih zverinskih pobojev. Še vedno naša pravna država ni sankcijonirala čaščenje in poveličevanje totalitarnih komunističnih simbolov. Še vedno naša pravna država ni preimenovala vseh ulic, trgov, mostov, javnih ustanov itd., ki nosijo imena vidnih predstavnikiv bivšega zločinskega totalitarnega komunističnega režima. Še vedno nas mogočni kipi vidnih predstavnikov zločinskega totalitarnega komunističnega režima strašijo v parkih, na ulicah in trgih naših mest. Še vedno je narod razklan na prvorazredne in drugorazredne državljane. Nelustriranci demokraciji v naši državi nikoli niso dali niti najmanjše možnosti, da zaživi. Sam sem mislil, da bo leto 1991 prelomno in da bomo postali moderna demokratična, pravna, moralna, pravična družba, država, pa po 26 letih nove samostojne, baje demokratične in pravne države sprememb v smeri pravičnosti žal ni zaznati. Da krivi smo vsi tisti, ki leta 1991 nismo vztrajali pri LUSTRACIJI in vsi tisti, ki bi morali biti lustrirani in so se na vse nelegalne načine z položaja moči prizadevali, da do lustracije ne pride.

 • Jurko

  Priznanje generala Rupnika pred sodiščem, da so domobransko policijo vodili Nemci in gestapo v tesnem sodelovanju z domačimi kolaboranti.

  Predsednik: Koliko je bila policija vezana na nemško policijo in gestapo?

  Rupnik: Slovenska policija je bila podrejena Rossenerju in Sicherheitsdienstvu. Ta je dal svojega komisarja Duscho v direkcijo policije. ta je sedel v političnem oddelku policije in tam delal in vodil.

  Predsednik: Kdo je plačeval policijo in nosil stroške policije?

  Rupnik: Upravni personal je plačevala Pokrajinska uprava, za redartsveno policijo pa so Nemci dali sredstva.

  Predsednik: Kdo je nastavljal osebje?

  Rupnik: Osebje sem jaz podpisoval na Hacinov predlog.

  Predsednik: In kdo je postavil obtoženega Hacina?

  Rupnik: Jaz sem ga postavil

  • tohuvabohu

   Ja in?

  • ahnenpass

   Nacisti so imeli po vseh okupiranih delih Evrope enotno policijo in vojaško oblast, saj zato pravimo, da je šlo za najbolj fanatičen morilski stroj, vseh časov, ker ni bilo niti enega policaja ali sodnika, ki bi pomagal nedolžnim žrtvam.
   Danes je pri nas skoraj enako, ker smo majhni in shengen, zato je pri nas totalitarni državni teror še mogoč, za večino Evrope in sveta so take distopije zgolj huda nočna mora, skoraj vsaka vas ima nek svoj unikaten karakter in nekoliko specifična lastna pravila, na katera državna oblast nima neposrednega vpliva. Nacisti so ga pa imeli, ni obstajal niti en sam samcat javni uslužbence, ki ne bi bil že družinsko preverjen in popolnoma pod njihovo kontrolo, od kakšnih 80 milijonov nemcev, jih je ostalo mogoče par tisoč še dokaj normalnih, ostalo je vse zgnilo, kot divje buče na zaraščenem močvirju. Država samih norcev in skrajno nevarnih psihopatov, naši izdajalci so jim pa zvesto služili in sledili njihovemu vzoru.

 • Jana Novak

  Sem slišala, da pokopavajo žrtve povojnih komunističnih pobojev, kar brez identifikacije in strinjanja sorodnikov. Tudi nobenih objav v medijih. Najbrž zato, da se jim ne zgodi negativna publiciteta, kot pri identifikaciji žrtev krimske jame, kjer so bili pobiti majhni otroci. Komunajzli pa zatrjujejo, da so pobijali samo izdajalce. Na volilno nedeljo so pokopali neidentificirane žrtve, sorodniki so se pa strinjali???? V medijih pa nič. RKC pa sodeluje. http://www.casnik.si/index.php/2017/10/19/pokop-zrtev-iz-brezen-pri-konfinu/

 • Valter BraniSlav

  Pomorjeni so bili zato ker so kolaborirali z Nacisti. Ne vsi, večina pa ja.
  Edo Kardelj jih je strastno sovražil. Le kakih 10 dni predno je umrl 10 februarja 1979 mi je rekel “se premalo smo jih”
  Edo je znal sovražiti kot nihče drug, žena Pepca pa ga je k temu spodbujala. Oba pa sta se bala TITA kot pes gospodarja.
  Moj stric Edo je bil tipičen biciklist, klanjal se je navzgor Titu in porival vse ljudi pod sabo.
  Moram pa priznati da mene ni nikoli oviral ko sem se preselil v ZDA.

  • sprehajalec

   Tvoj striček Edo je bil množični morilec. Pa teta Pepca tudi. Moril pa je ker so tako zapovedovale smernice kominterne in boljševiški priročnik 20 let prej. Ne zaradi kolaboracije, to je zgodbica za po vojni in male cicibančke. ker tudi imenoval jih je v skladu z boljševiško razdelitvijo sveta na Rdeče in Ta Bele. Drugače bi jih drugače imenoval.

   • Valter BraniSlav

    Moj stricek Edo je bil Veliki Inkvizitor komunistične revolucije. On je bil komunistični Torquemada. Veliki inkvizitor iz opere Don Carlos je dobra upodobitev.
    Umrl je miren, vedoč da je življenje posvetil komunizmu. Tako kot Torquemada je bil ponosen na svoje odločitve.
    STA PA OBA PO DANASNJIH MERILIH MORILCA. EDO V IMENU BOLJŠEGA JUTRI, TORQUEMADA V IMENU NEBES IN JEZUSA.
    Jaz pa nikoki nisem verjel v nic drugega kot v mojo družino in denar

  • centurion

   Edo je 10 minut pred smrtjo imel poleg sebe spovednika.
   Kot morilec Broz.
   Ti pa, tipična opica iz časa družetitoljubičicebela…

   • Valter BraniSlav

    Ni res.

  • Janez

   A ?
   To
   TI PIŠEŠ
   IZ KAKŠNE USTANOVE ZA ” NEGO DUŠE “?!
   KPS ZLOČINEC
   E. KARDELJ – NI IMEL VELIKO SORODNKOV !
   Tudi
   Nečakov – ne prav dosti ! Hitro se bo ugotovilo – kdo si ti !
   NIHČE
   TE NE SILI PISATI NERESNIC. Ne skrbi.
   E. Kardelju&comp. KP STALINSKIM ZLOČINCEM – BMO POSTAVILI?
   Neuničljiv opomnik
   – na njih 1000 % dokazane nesodne zločine. L.r. J. KOMENDA
   P.S.
   SICER PA GA JE – E. KARDELJA ŽE ZA ŽIVLJENJA – Bog štrafal.
   Njegov edini sin je storil samomor. KOLIKO LET GA JE RAZŽIRAL – RAK? Pa ti povej !

   • Valter BraniSlav

    Borut Kardelj je storil samomor l 1971. Pepca Kardelj je umrla naravne smrti istega dne kot Greta Varno. Edo je izvedel da ima raka 2 leti pred smrtjo. Bolezen je prenašal stoično. Do kraja je bil sveto prepričan da je dal pobiti premalo belckov in domobrancev. O realni ekonomiji ni vedel nič. Doma je bil v frazah. Bil je vernik komunizma.

    • karlina

     A bejž, da je umrla naravne smrti, no to pa ne bo držalo, veš.

     • Valter BraniSlav

      Bil sem pri teti Pepci ko se je zgodilo: jaz, Pepca, Vera in ing Šoltes. Odpravljali smo se ba kosilo pri Mačku. Pepca se je šla stimat v spalnico in je dolgo ni bilo v dnevno sobo. Hči Vera jo je šla iskat in prišla nazaj objoksna ker je našla mamo mrtvo na postelji.

      Kar potokazite se, Pepca ni naredila samomora, in Edo in Tito se nista spovedala. DO KRAJA STA VERJELA DA STA DELALA DOBRO

 • Jurko

  Priznanje generala Rupnika, da je bil podrejen SS generalu Rossenerju.

  Predsednik: Kdo vas je imenoval za inšpektorja slovenskega domobranstva?

  Rupnik: Imenoval me je Rossener.

  Predsednik: Komu ste bili podrejeni?

  Rupnik: Rossenerju

  Predsednik: Kdo je vzdrževal odnose med domobranstvom in Nemci?

  Rupnik: To so bili razni oficirji za zvezo. Nekaj časa je bil kapetan Schumacher, potem polkovnik Balke, podpolkovnik Damm.

  • sprehajalec

   Jurko – Tupko in kaj je to takšnega? Si odkril toplo vodo ali kaj? kako malo imate pojma o vsem. Produkt načrtne indoktrinacije, kjer belo ni belo in črno ni črno.

   Slovenska legija je bila organizacijsko del oboroženih Sil Waffen SS. Tako kot približno milijon drugih vojakov iz 30 europskih držav. V redno nemško vojsko nenemški državljani niso mogli vstopiti. nekštevilčnejša je bila Ruska osvobodilna Armada (250.000 vojakov) pod povljstvom Vlasova. pa Srbska legija znani kot Ljotičevci.

   Knjigo v roke Jurko, da se ne boš sramotil tukaj s svojim neznanjem.

   • Jurko

    saj jaz to poznam. Samo dokumentiram za publiko.

    • sprehajalec

     Potem dokumentiraj tako, da bo publika razumela, ne ka iz konteksta vzeti nekaj besed in izrqazov, Rössner pa Rupnik, pa potem neuki zgradijo svojo zgodbo. Takšen način prezentiranja zgodovine je bil v uporabi 70 let. parcialno doziranje posameznih podatkov izven konteksta. Moraš predstaviti celotno sliko, če kot praviš veš.

     Slovenska legija je bila tehnićo del oboroženih sil nemčije in je zanje veljala torej Ženevska in Haška konvencija. Ki pa se ni upoštevala pri njihovi likvidaciji.

     tako moraš predstaviti zgodovino, da ne boš zavajal ljudi.

     • Jurko

      Pri njihovi likvidaciji se niso upoštevala načela poštenega sojenja ki so bila del prava civiliziranih narodov. zavezniki tudi Jugoslavija pa niso takrat priznavali ženevske konvencije ali haaške konvencije za ujeto nemško vojsko.

     • Janez

      Aja?
      A da ne ?
      Prvič slišim.
      Kdaj zavezniki ?
      NISO PRIZNAVALI MEDN. KONVENCIJ ? Pa povej ? L.r. J. KOMENDA

     • sprehajalec

      Jurko, niso priznali konvencij Nemci in Sovjeti medsebojno, ker je Sovjetska Zveza ni ratificirala. Ostali zavezniki pa so jo še kako upoštevali.

      Niso je upoštevali samo komunisti, ker so bili ideološko vojno s svojim levičarskim frakcijskim rivalom, delavskimi socialisti. Saj nismo v vrtcu jurko. In po vojni ni nihče likvidiral ujetih nemcev ter kvizlinških enot, razen Jugo Armija ter slovenski Borci za Svobodo.

     • ahnenpass

      Prosim?
      Tebi se sanja, naciste in njihove pripadnike se je pobijalo še dolgo po vojni, pobija se jih praktino vse do danes, v javnosti so znana imena in usode samo najbolj slavnih zločincev, po vojni so zmagovalci na licu mesta likvidirali na MILIJONE ljudi.

     • sprehajalec

      lej, vidim zgoraj, da bo treba še vekliko učenja, ampak vseeno, iz katerega planeta si padel? samo ne mi reči, da šrtudiraš kakšno zgodovino,. ker potem je katastrofa vse skupaj in tejle Sloveniji res ni več pomoči.

     • karlina

      PODPIS

     • karlina

      po vojni so zmagovalci na licu mesta likvidirali na MILIJONE ljudi.
      Si pozabil omeniti , da je za te žrtve kriv zločinec tito !!!!!

 • Ana Job

  Film Rudar, ki opisuje trpljenje v Hudi jami in življenje rudarskega inženirja, ki je Hudo jamo obelodanil, kljub temu, da so ga nadrejeni, rudniški komunisti močno ovirali pri tem , je v Evropi pobral nešteto nagrad. Tudi prestižno nagrado v Varšavi. Sedaj gre film naprej v Los Angeles in če pride v ožji izbor, bo film Rudar nominiran za prestižno filmsko nagrado Oscar.

  • karlina

   HVALA BOGU, PRAV ZARADI TEGA, BO SEDAJ LAHKO CEL SVET VIDEL “HRABROSTI” KOMUNISTOV PO 2. SVETOVNI VOJNI, RES HVALA BOGU, OZ.

   • Ana Job

    Res je, Karlina.

 • centurion

  Tukaj objavljam še delček zapisa v pismih bralcev (v Tribuni 26. marca 1990), ki ga je napisala Pepca Kardelj, žena Edvarda Kardelja, sestra Ivana Mačka:

  NARODNA POMIRITEV ZDAJ
  Izjava predsedstva (mišljeno je takratno Predsedstvo SRS – op. RP) o »narodni pomiritvi« kaže, da predsedstvo še vedno ni dojelo, kakšno je razpoloženje prebivalcev Slovenije do tega vprašanja.
  Predsedstvo še vedno ne vidi, da bije komunizmu na slovenskih tleh zadnja ura. Komunisti bodo morali kot posamezniki in kot stranka ne samo moralno ampak tudi pred sodiščem odgovarjati za storjene zločine. O krivdi Republike Slovenije pa je v zvezi z zločini težko govoriti, saj so bili vsi vzvodi oblasti od leta 1945 do danes v rokah komunistov. Poboj domobrancev in njihovih spremstev (nedolžnih otrok in njihovih mater) kot tudi številnih zavednih Slovencev, ki sploh niso bili aktivno udeleženi v vojni, pa je bil izvršen v imenu neke ideje – komunizma. Ne gre tudi pozabiti, da so se tovariši komunisti trudili klati na najbolj nečloveški način, če se sploh lahko tako izrazimo. Ti »tovariši« so danes nosilci visokih državnih odlikovanj in v večini člani ZKS – Stranke demokratične prenove!
  Predsedstvo bi zato moralo dati pobudo za preiskavo, objaviti imena žrtev in ugotoviti, kje so žrtve pokopane. Treba bo tudi začeti razmišljati o izplačilu odškodnin svojcem.
  Če smo za pregon vojnih zločincev, moramo biti načelni. Vojni zločini ne zastarajo, ne beli in ne rdeči. Krivce je treba imenovati in obsoditi zaradi tistih, ki so živi, ki so delali v varnostnoobveščevalni službi, pa niso klali, tistih partizanov, ki se danes čutijo ogoljufane in tistih izseljencev v Argentini, ki so vsaj toliko Slovenci kot mi, pa si kljub temu, da niso nič krivi, ne upajo v domovino. Zaradi živih in poštenih Ijudi, torej!
  Pepca Maček, Tacen

  • sprehajalec

   No, za tole pa nisem vedel. Kakšen motiv pa je imela, slaba vest ali je hotela namočiti spreobrnjene Komuniste – Stranko demokratične prenove?

   • centurion

    Preveč časa živela z zavestjo storjenih zločinov.
    Verjetno ji ni bilo lahko.
    Prej ali slej se bodo soočili s peklom, ki so ga delali….

    • sprehajalec

     Kaj vem, kaj bi rekel. Morda se je hotela s tem oprati oziroma ime svoje rodbine in jo postaviti na stran tistih, ki so povojne poboje obsojali in ne zakrivili. nek spin za prihodnost. O vesti pa dvomim, saj bi že prej kaj napisala o tem, konec koncev se je Edo ulegel leta 1978, 12 let prej. Šele ko je videla (na osnovi Romunskega scenarija 1989) kam gredo stvari, se je oglasila. Vendar pri nas se scenarij in potek dogodkov ni obrnil v takrat pričakovano smer, kot v Vzhodni Europi.

   • RATATA

    Čez tri tedne se je v kopalnici tako hudo prevrnila, da je kar izdihnila…. verjetno je imela copate brez keten

    • karlina

     itak

   • Steiermark

    No, saj se je sama svoje in svojih najbližjih , slabe vesti in zločinov, rešila, ko se je obesila – si sod!

  • RATATA

   Morda bi sluzasti zadnjerazredni tuerk danilo kaj vedel povedati o njenem počutju in duševnem stanju, saj je bil nekaj časa njen lizunasti postrešček če se ne motim.

   • Steiermark

    Mislim da je bila ta tovarišica neka druga – kidričevka ali šentjurčevka ….

  • karlina

   In prav zaradi te objave, jo je dal lastni brat-NAJVEČJI KLAVEC MATIJA MAČEK-UBITI !!!!

  • Steiermark

   Tale zapis “skesanke” bi bilo potrebno obširno ratrositi po Sloveniji, jih pribiti na table, med obvestila, povsod, tudi po šolah, občinah in na vseh javnih mestih, pa bi se nekateri zamegljenci morda celo zbudili….. En uokvirjen izvod bi pa bilo potrebno dostaviti njenemu vnuku, ki nas “zastopa” v Bruslu in ki se nikoli ni izjasnil glede svojih zločinskih (na kubik) prednikov: starega očeta, stare matere, starega strica, lastne matere…….ter zahtevati od njega en jasen odgovor, Slovencem – tudi tistim, ki so ga izvolili za EU pos(r)lanca! Medtem pa on lepo grebe nezaslužen denar, dela biznis in si ustvarja bodočnost v demokratičnem (?????) svetu, ki je pa slep za pravico in resnico. Me prav zanima, kaj bi počeli v EU in drugje, ko bi se izvedelo, da mesto “liberalnega” poslanca zaseda , sin ali vnuk Hitlerja? Zanima me tudi, kakšen bo odziv na centurionov prispevek, za objavo tega pisma “skesanke”, pepce, sorodnice velikega valterja branislava, ki vedno znova iztreblja svoje iztrebke na tem portalu in obuja spomine na svojega ljubljenega pedofila tita – ljubičice bijelo…… Ali bo tudi ta, podobno kot njegova sorodnica pepca, “vzel štrik” in končal svojo blatno pot…..

 • piko8

  Še danes nam državo vodijo zločinci in njihovi potomci!

  • karlina

   velik podpis

 • Kosobrin

  Kaj pa morišča, kjer so morili belogardisti in fašisti? Ste jih kdaj prešteli?

  • sprehajalec

   Urh, pa Kozlarjeva gošča, ki pa je skrajno neraziskana. Tam so v toku 70 let postavili le spomenik 60 Borcem padlim v NOB.

   Ti veš za kaj več?

   • ogledalo

    Približno 100 žensk in otrok so pobili črnirokci in njihova sodrga v Kozlarjevi gošči.

    • sprehajalec

     Imaš kaj imen? Daj postiraj, kakšne linke uitd. Spomenike, grobove. ne boš govoril, da so jih 70 let pustili nepokopane, tako kot meščansko stran?

     • ogledalo

      Na medmrežju imaš vse podatke. Najdi si jih sam. Lahko pa stopiš v Muzej novejše zgodovine, tam boš lahko dobil tudi poimenski seznam popisanih žrtev.

     • sprehajalec

      Daj link, ker o tem sem mnogo slišal. Ko pa sem prosil za imena in podatke, ter katere enote in poimensko kateri ljudje so zagrešili zločine, nikoli nič ne dobim.

      pa veš zakaj? ker je kozlarjeva gošča v svojem obsegu izmišljotina. ne zanikam pa, da je bil kakšen posameznik tam ubit.

      imate pač samo to goščo, to pa je tudi vse.

  • centurion

   Ti sanjaš, komi.
   Koga pa bi morili?
   Bandite. Ne ker so tičali v hosti in kradli kokoši.

  • Janez

   To so podatki o sv. Urhu !
   Tam ni bilo nesodno pobitih na tisoče ljudii. Kot v Rogu, Teharje itd. L.r. J. KOMENDA
   P.s.
   NOVA SLOVENSKA ZAVEZA
   SV. URH

   http://www.zaveza.si/kaj-je-treba-vedeti-zgodovina-brez-lazi/sveti-urh/

  • Janez

   Ti !
   Kdor se obremenjuje z njimi – naj naslovi to vprašanje na !
   Potomce
   NESODNO ZLOČINSKIH
   KPS STALIN KOMUNISTOV !
   Pa tudi na Člane kasnejše ZK, iz nje izišle SD in ostalih z virom KPS – povezanih.
   Mene !
   ZANIMAJO ZAMOLČANE, KRIVIČNO ZASRAMOVANE ŽRTVE KPS IN KPJ STALINIZMA !

   Njim in še danes odrivanim slovenskim protikomunističnim domoljubom
   pesem
   BRANITELJEV SLOVENSKIH DOMOV ! Nikoli ne bodo pozabljeni ! L.r. Janez K. KOMENDA

   P.s. Bodi zdrava !

 • if
  • Janez

   Hvala za objavo. L.r. J. KOMENDA

 • ogledalo

  Neizprosno dejstvo je, da so domači izdajalci, skupaj z okupatorjem, krivi za več kot 70.000 žrtev. Partizani so ubili, skupaj s povojnimi poboji, 26.000 ljudi. Če ne bi bilo kolaboracije, bi bilo število mrtvih veliko manjše. Žrtve so, bolj ali manj, popisane, obstoja dokumentacija. Vi pa še kar preštevajte kosti zgubljeni v času in prostoru. Zgodovine ne morete spremeniti.

  • Korenjak

   Leftardi si z lahkoto namišljujete od številk do zgodovine. Na žalost tebe in tebi podobnih niti več kot 600 evidentiranih morišč ne gane in ne premakne proč od laganja. 600 evidentiranih in še nešteto neevidentiranih. Dobesedno hodimo po kosteh umorjenih v imenu komunistične revolucije. Kaj je huje: moriti ali prikrivati umore? Meni je to enako.
   Vam, lažnivim leftardom, pa ni svetega čisto nič, ne resnica, ne človeško življenje. Rdeči teror še kar traja, ponareja zgodovino in če bi lahko, bi nas Slovence pobijali še danes.

   • ahnenpass

    Kdo so “oni” in kdo smo potem “mi”?

   • ogledalo

    Sektaškim supozitorijem je zastonj razlagat dejstva, četudi so zgodovinsko podkrepljena. In žrtve popisane. Korenjak? Rit navadna!!

  • centurion

   Med vojno in po njej so morili samo komunisti.
   Domobranci so sem pa tja ustrelili kakšnega ušivega bandita, ki je
   prišel krast in ubijat iz hoste.
   Delomrzneži iz hoste so pa bili teroristi.
   Starodobni ISIS.

   • ogledalo

    Ja in Nemci so prišli na turistično ekskurzijo. Mimogrede so jim domosranske mamice skuhale štruklje in ponudile potico dobrodošlice. Po prijateljski nogometni tekmi z domosranci so poslali v “prekajevalnico ” nekaj nezadovoljnih domačinov, nekaj pa so jih obesili na drevesa, da se posušijo do naslednje nogometne tekme z domosranci…

    • centurion

     PREMAL, HEHEHE…

     • ogledalo

      Potem pa ne jokaj za begavčki, katere so zavezniki vrnili nazaj in so končali tako kot pač so. Pošteni ljudje niso imeli razloga za beg.

     • centurion

      Pripravte se.

     • ogledalo

      Na kaj? Boste spet prodali domovino, pobijali sonarodnjake? Premalo vas je pezdetkov!

     • centurion

      Ma za vas je en vod dovolj in preveč.
      Sam jezik in laž vas je.

     • ogledalo

      Imaš to srečo, da je božje kraljestvo zagotovo tvoje. Mt5.3

   • karlina

    VELIK PODPIS

  • sprehajalec

   Lahko da, vendar so pa komunisti krivi za 82.000 slovenskih žrtev, kar je bistveno več od tvoje številke.

   • centurion

    Pusti pri miru pravljičarja.
    Andersen je za otroke zdavnaj umrl,
    Tito&co pa skupaj z Mačkom, ki so pisali pravljice ogledalu podobnim
    pa tudi.

    • sprehajalec

     To so dežurni iz ZZB NOVJ s svojimi penzijami. Ogledalo krade s svojo borčevsko penzijo kruh od ust lačnim slovenskim otrokom, pa zapufal jih je zaradi svoje penzije za 5 generacij naprej.

     Da opravičuje svoje pošastno dejanje, piše tukaj ponarejeno zgodovino, da bi to opravičil.

     • ogledalo

      Po napisanem sodeč si brezposelni sektaš prisesan na dohodke staršev in socialo. Ponarejena zgodovina?! Ja, če bi jo pisali domosranci in njih zalega!

     • sprehajalec

      Ti nimaš o zgodovini osnovnega pojma, ampak si plačan agitatorček zgodovinskih pamfletov ZZB Novj vzetih iz Zbornika revije Borec leta 1974.

     • centurion

      Ta je vosu in piše zastonj , to je udarniško.
      Butle so komunisti vedno izrabljali.

     • ogledalo

      Vosu te je naredu-butla. Ob tem mu je “ta bolš” po kolenih steklo! Supozitorij sektaški. Seveda te komunist izrablja. Še danes!

     • ogledalo

      Popušili ste vojno in ste ostali za večno narodni izdajalci. Pametnim je to dovolj. No, tebi ni.

     • sprehajalec

      ne gre za vojno in zmago, gre za brezsramno pobijanje meščanov, nasprotnikov v vojni, otrok, veleposestnikov, kulakov. To je tvoja zmaga.

      To so naredili tvoji predniki in preko njih se tudi tvojih rok drži kri, tvojih sten pa slike, pokradene pobitim ljudem. sram te bodi.

     • ogledalo

      Gre za vojno. Gre za izdajo domovine. Partizani so pobili 26.000 ljudi, skupaj s povojnimi in medvojnimi žrtvami. Na krvavih izdajalskih rokah domosrancev, tvojih prednikov, pa leži več kot 70.000 Slovencev!

     • sprehajalec

      Ha, ha, bukselj moji so bili tehnično NOB, pa so zgodaj spoznali, da je kraja in nepoštenost komunizma nečedno. Tvojim je bila pa kraja všeč. Pa še krvave roke so imneli tvoji, ko so pobijali sosede izdajalce, pa praznili njihove hiše.

      katere domovine? reci pravno katera domovina je obstajala. Pa daj link na kakšen zapis iz tistih časov, kjer je ime te domovine omenjeno.

      kardelj vam je zmešal glavo, sedaj vem zakaj je tako zavozlal naionalnost pa narodnost

      Bila je pravno le ena domovina za večino današnjih Slovencev takrat in ta se je predala sama v roke okupatoraj. kaj sedaj sanjaš neke komunistične pamflete o izdaji. česa, reci!!!

     • karlina

      Opa, to pa prvič slišim, da bi domobranci po vojni pomorili nasprotnike, ki bi ležali v najmanj 600 moriščih, zakaj pa potem ne hodijo komunisti in potomci komunistov , prižigati svečk na znana grobišča, res čudno.

     • karlina

      VELIK PODPIS

     • karlina

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     • karlina

      TOČNO

   • ogledalo

    Ti je ljubljeni vodja povedal ali je do teh podatkov prišel “expert” leljak?!

    • sprehajalec

     Ne. vzete so Norveške žrtve, druge vojne ob istem okupatorju, pa kjer se komunistična gverila in čez leto dni antikomunistična milica nista pojavili.Ju ni bilo.

     Norvežani so sedeli doma in če bi Slovenci, bi jih bilo danes vsaj 200.000 več. Tako ste pa potem koloniste iz juga privlekli namesto njih, levičarji.

     • ogledalo

      Noriške žrtve. Noriške! Izdajalci so bili vaši predniki in vi danes niste nič boljši. Zalega domosranska bi zopet izdala domovino in se udinjala tujcu. Sram vas bi moralo biti. Prednikov in sebe!

     • montyamp

      RESNICA O PREDNIKIH SLOVENSKE OBLASTI , BEDA KI JE NAPADLA PODALPSKI SVET

      Na klic kominterne združite se v čete – v boj za svobodo, v boj za Sovjete.

      Rdeče smo fronte bojevniki mi, ker naše je geslo —- SOVJETI SVETA .

      Iz ruskih step VELIKI STALIN kliče zmagovito, z naših se gora odziva mu TOVARIŠ TITO .

      Naglo pokradene puške smo zgrabili in v gozdove z doma šli, ko sovjetski so junaki skupen boj oklicali. Čez gore, polja po svetu naj doni,

      ————SLOVENIJA SVOBODNA SOVJETSKA BODEŠ TI .———–

      BANDA KOMUNIST-FAŠISTIČNA .

     • ogledalo

      Smrt fašizmu in domosranskim izdajalcem.

     • montyamp

      Komunisti so med ww2 stražili slovenske železnice za Hitlerjeve transporte .
      Kdo je izdajalec ???
      Če Hitler ne bi branil Slovencev pred rdečimi hijenami , ne vem če bi ostalo kaj normalnih za seme .

     • ogledalo

      Seveda. In pršute so jim sušili. Pa havanke rolali.

     • centurion

      Nić od tega, gimzo.
      Vi pa šele pridete na vrsto.
      Pok, pok…. magnum .357….

     • ogledalo

      Groziš pezde? Prijava takoj!

     • centurion

      Bevskaš psiček a, ?

     • ogledalo

      Psiček te je naredil. Nek domosranski zmešanec.

     • centurion
     • centurion
     • sprehajalec

      Če imaš komuniste za prednike in to s krvavimi rokami pa še sam si komunist, potem razumem, zakaj sedaj kričiš o izdajalcih. gre za ubijalsko zarotniško združbo, ki je zagrešila veleizdajo v kraljevini Jugoslaviji ter sprožila državljansko vojno, ki je samo v Sloveniji odnesla 82.000 življenj.

      zapomni si ni Komunistov NI Antikomunistov.

      meščanski odpor po vzoru zahoenih meščanskih demokracij, so pa komunisti tukaj likvidirali.

      Bodi ponosen na svoje prednike, katerih rok se je držala malta in pa kri izpred hude Jame. pa ponosen bodi na stvari, ki so jih nakradli likvidiranim sosedom, da si ti dasa danes med Borci.

     • ogledalo

      Moji niso bili ne rdeči in hvala bogu tudi domosranci ne! Smo preveč pošteni da bi izdali domovino. Huda jama? Urh? Kozlarjeva gošča? Frankolovo? Za izdajalce domovine in kolaborante je samo ena kazen. Tebe je pa res lahko sram!

     • sprehajalec

      Poslušaj, za Frankolovo se pritoži na mednarodno sodišče v Nürnbergu, ki je na sojenjih leta 1947 OPROSTILA vse nemške poveljnike v Jugoslaviji streljanja talcev. Zakaj? ker je bilo v tistih časih streljanje talcev legitimno sredstvo pacifikacije področja. Sojenju so rekli sojenje za talce, Hostage trials. Pa si poišči sam.

      frankolovo. barabe, treba je bilo streljati na tistega Dorfmeistra in to na koncu vojne, PA VEDELI SO, DA BODO ZA TO STRELJANI TALCI. kakšne pizde so to? da v smrt pošlješ svoje ljudi? Si predstavljaš takšno brezobzirnost? težko verjeti kajne, razen tebi.

      Ker komunisti so hoteli čim več žrtev, da bodo zgradili novega človeka.

      O Kozlarjevi gošči, imaš spodaj, kjer sem prosil za link. če obstaja seveda.

     • ogledalo

      Vse kar je počel okupator je bilo “legitimno”. Domosranska logika . Ko so se eni borili proti okupatotju, si mu drugi rit lezli. Menda za pet Kristusovih ran.

     • sprehajalec

      Ne, ni domobranska logika, je logika mednarodnega sodišča v Nürnbergu in Hostage trials leta 1947. če si pa ti pametnejši od pravnikov tam, ti pa svetujem obisk psihatra.

     • karlina

      Oprosti, če bi bili tvoji predniki to, kar pišeš, potem ne bi ti postal takšen izrodek in ne bi tako pisal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     • karlina

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     • karlina

      podpis

  • sprehajalec

   Kje imaš Linke na kozlarjevo goščo?

  • montyamp

   Res je , prasice komunistične , najprej so lezle v rit Hitlerju nato pa Stalinu .
   VSE ZA OBLAST , TAKO KOT DANES .

   • ogledalo

    Supozitorij, najprej iz riti zlezi potem se pa oglašaj. Samo nohti ti iz riti gledajo….

  • karlina

   Partizani so ubili, skupaj s povojnimi poboji, 26.000 ljudi. POZABIL SI ENO NIČLO !!!!!

 • ahnenpass

  A samo zato se še gre, koliko ljudi so demokratični nacional socialisti pobili pri nas po vojni, nič drugega kot to ni več pomembno?
  Če je to edini problem, potem je odgovor verjetno premalo.
  Raje se začnimo pogovarjati o vzrokih za narodno izdajo, ko je slovenski deželni zbor sprejel okupacijo in ljudi niso pozvali k uporu, kar je nujno pomenilo, da smo postali narod brez domovine in je večino Slovencev doletela ciganska usoda.
  Masovni poboji so se dogajali za časa Kraljevine SHS, prva SFR Jugoslavija je nastala šele novembra 1945, republika leto za tem, komunistična diktatura pa je postala šele leta 1957, zato ne razumem po kakšni logiki se jih krivi za te zločine, razen seveda, da so jih že maja 45′ izvrševali njihovi člani, ki so se maščevali sonarodnjakom za izdajo in agonijo, kar je bila njihova naravna pravica, zločin pa pravna odgovornost države, ki je takrat pravkar razpadla.

  • centurion

   Lep pozdrav in lahko noč želim vsem, ki na kliniki skušate okrevat.
   Sam diagnoza je bp.
   Pa ne brez posebnosti.
   BREZUPEN PRIMER.

  • sprehajalec

   Poslušaj, če si začetnik iz zgodovine, se raje vrni k knjigi in se nekaj sramotiti tukaj.

   ko je slovenski deželni zbor sprejel okupacijo in ljudi niso pozvali k uporu,

   Okupacijo je sprejela Kraljeva Vlada in jo podpisala, kot najvišji organ v državi. Slovenci niso imeli ne države ne enotnega teritorija. vse ostalo so pravljice.

   primi se knjige, pa se čez nekaj let pojavi tule.

   • centurion

    Česa naj se prime v zavodu?!?
    Samo recepte od dohtarja lohk bere, pa morebiti
    še telefonski imenik….

   • ahnenpass

    Opa, to pa ne bo držalo, princ Pavel je podpiral trojni pakt, ki naj bi kraljevino obvaroval pred invazijo fašistov, kar je Hitler seveda ignoriral.
    Po deset(11?) dnevni vojni, so vse tri jugoslovanske republike dejansko podpisale premirje z nemci,kar ne pomeni nič drugega kot vdajo, nihče ni dal nikomur nobena pooblastila za kolaboracijo in veleizdajo, sploh pa Slovenija ni imela nobenih ustavnih možnosti, da bi lahko ozemlje SHS predalo v roke štirim okupatorjem, tako se je takrat samovoljno odločil naš izdajalski parlament, v katerem je imela večino ljudska stranka, vendar brez mandata naroda.

    • montyamp

     Brez mandata naroda , kot danes , ko nihče voli , ker se je golazen 1945 naselila v katakombe .

    • centurion

     O kolaboraciji, pa ne slokomunisti, ampak zgodovina in dokumenti

     https://www.youtube.com/watch?v=XO6-nuk0UhA

     Če boš kaj zastopu pejt pol spat in prežveči.

    • sprehajalec

     Pa resnično ti povem, da se vrni k knjigi, vsak post se pogrezaš globje. Tvoj dopis je tako začetniški, da ne vem, če se splača popravljati.

     naj ti bo.

     Opa, to pa ne bo držalo, princ Pavel je podpiral trojni pakt, ki naj bi
     kraljevino obvaroval pred invazijo fašistov, kar je Hitler seveda
     ignoriral.

     27.03. so izbruhnile demonstracije v beogradu pavel je bil odstavljen, nastavljen je bil Peter II. Država je de facto izstopila iz trojnega pakta. demonstracije je izzvala angleška obveščevalna služba med nezadovoljnimi srbskimi oficirji. Kasneje so si jih prisvojili Komunisti, demonstracije. Hitler je potreboval miren balkan pred obračunom s Stalinom. Da ne bi prišli Angleži na Balkan. Če bi Jugoslovanska vlada bila pametna, bi postopala tako, kot naprimer Bolgarija. s tem bi se izognila žrtvam v državljanski vojni in materialni škodi.

     Po deset(11?) dnevni vojni, so vse tri jugoslovanske republike dejansko
     podpisale premirje z nemci,kar ne pomeni nič drugega kot vdajo,

     Ni bilo treh republik, niti več republik, bilo je devet banovin, ki niso šle po nacionalnih mejah. nacionalnost ni bila pomembna v Kraljevini, res pa je, da so se potem stranke oblikovale na nacionalni osnovi. V takšni ureditvi današnja Slovenija ni imela ozemlja v današnjem smislu, niti naroda v današnjem smislu.

     Podpisali so de Facto Kapitulacijo. S tem se je kraljevina predala v roke silam osi, sile osi pa so bile po mednarodni zakonodaji odgovorne za varnost državljanov Jugoslavije. Po mednarodni zakonodaji, je bil vsak upor izven okvirov redne jugoslovanske vojske smatran za banditizem in kot tak kaznovan. Streljanje talcev z namenom pacifikacije zasedenih področij, je mednarodno pravo priznalo kot legitimno sredstvo in ga ni kaznovalo.

     #ploh pa Slovenija ni imela nobenih ustavnih možnosti, da bi lahko
     ozemlje SHS predalo v roke štirim okupatorjem, tako se je takrat
     samovoljno odločil naš izdajalski parlament, v katerem je imela večino
     ljudska stranka, vendar brez mandata naroda. #

     Slovenije ni bilo, Bila je zasedena in razdeljena Dravska banovina. naroda v današnjem smislu ni bilo, niti predstavnika tega naroda. vsega, tudi tistega na oni strani meja. 70% volilcev je imela Ljudska stranka. Komunisti so jo izključili iz dogovarjanja, ter s tem naredili nasprotnika v državljanski vojni, ki je sledila.

     Bo šlo, ali je preveč za danes?

     • ahnenpass

      Princ Pavel je postal monarh kraljevine SHS, po atentatu na kralja Aleksandra, ker njegov sin Peter II še ni bil dovolj star za vladanje.
      Pavel izhaja iz demokratične vseevropske rodbine, njegov namen je bil ukiniti Aleksandrovo diktaturo, decentralizirati SHS in rešiti glavne probleme, predvsem hrvaške težnje po širši samostojnosti.
      Dve leti pred invazijo, se je sestal v Berlinu s Hitlerjem, kjer je bil 9 dni njegov gost. Tega leta se je uradno začela 2.sv, Pavel je razglasil nevtralnost kraljevine SHS, omogočil nastanek NDH, s tem ko je podprl hrvaško izdajalsko vlado, 25.marca 1945 pa je njegova vlada podpisala trojni pakt o nenapadanju, skupaj z nekaterimi drugimi državami, od katerih jih je kmalu potem precej sodelovalo pri invaziji na njegovo kraljevino, predvsem Madžarska, Romunija in Bolgarija. Vendar z zadržkom, k paktu je SHS pristopila zgolj pod pogojem, da bo Jugoslavija ostala v obstoječih mejah, da se od nje ne bo zahtevalo sodelovanja v vojaških spopadih in se od nas tudi ne bo zahtevalo, da bi morali dovoliti prehod kakšne vojske in vojaške opreme čez naše ozemlje. Pael je skrivaj podpiral grški upor proti italijanskim fašistom, povezoval se je s francozi in zadrževal nemško invazijo, vendar je začel iti na živce britancem, ki so se edini upirali nacistom in jugoslovanski buržuaziji niso zaupali. Zato naj bi našim izdajalcem pomagali zanetiti upor, vojaška hunta je prepustila oblast nedoraslemu Petru, pavla pa so skupaj z njegovim delom družine izgnali v britanski gulag, v Kenijo.

     • ahnenpass

      Če ni bilo Slovenije kot take, v neki celostni formi, zakaj se je kraljevina potem imenovala po Slovencih, Hrvatih in Srbih, če so bile regije bolj pomembne od narodov, bi se morali imenovati Kraljevina 9 balkanskih plemen, a ne…

     • sprehajalec

      Kraljevina se je imenovala Jugoslavija od leta 1929 naprej. Ne narodi in ne regije niso imele kakšnega posebnega pomena, nekaj takšnega kot danes Koroška ali pa Vorarlberška v Avstriji. Kraljevina ni poznala narodov, ampak tri plemena istega naroda. Kot pravilno ugotavljaš, je res bila Kraljevina plemen, vendar 3. Ostalih Srbi niso priznali. Baše te razumevanje naroda in nacije. narod = nacija + država. Slovenci torej nismo bili narod v tem smislu kot danes, ampak smo delili državo z drugimi.

      Z okupatrorji se je pogajal generalštab Kraljeve jugoslovanske vojske z pooblastili Kralja. Upravne enote se niso imele kaj pogajati z okupatorjem, temveč se mu pač prilagoditi in doseči najboljše pogoje bivanja za svoje državljane. Zato se je Ljubljanski župan pogajal z Italijani, na isti način kot se je naprimer župan Osla in Pariza z Nemci. SLS je bila edina legitimna saj je imela 70% podporo volilnih upravičencev. KP Slovenija ni imela nobene podpore, bila je ilegalna stranka, pa si je vzela pravico, da govori v imenu prebivalcev Slovenije.

      poslušaj, teh stvari ne boš nikoli razumel, če ne boš razumel;

      NOB = Komunistična revolucija po vzoru oktobrske z namenom prevzema oblasti z državnim udarom in mimo demokratičnih vzvodov odločanja. tega v drugih zasedenih europskih državah ni bilo in zato je bilo žrtev neprimerno manj, kot na ozemlju današnje Slovenije.

    • karlina

     O, Jezus, kje si pa to prebral, haloooo

     • ahnenpass

      Kje pa tega ne moreš prebrati, če so to splošno znana in javna dejstva?

    • RATATA

     Tis pa res en butl. Žnaraš u tri dni. Lahko si le božo r., štih damjanović p., alpa nećak d.

     • ahnenpass

      Včasih ste sladoled prodajali po kroglicah, danes pa streljate kar cele rafale.

  • montyamp

   Čuješ ti majmun paradajzarski , ti povej tistemu , ki plačuje vas pohabljene provokatorje , da mu posodim dnar za najem ultraidiotov na katere bomo lahko ponosni , ne pa troši dnar za šoder ki mi dviga lase in temperaturo .
   Pa ti si res utrgan , al se delaš ???

  • karlina

   O, ljubi Jezus, še eden, ki ne pozna absolutno nič zgodovine

 • ogledalo

  Smrt fašizmu-svoboda narodu!

  • centurion

   Divjak rdeči, umiri se!
   A je srajca z gumbi na hrbtu popustila, pa bo potreben
   serum ali elektrošoki?
   Poglej in se pouči

   https://www.youtube.com/watch?v=XO6-nuk0UhA

   • ogledalo

    Vprašaj ćelota! On ve, kako ti lahko pomaga?

    • karlina

     No, Srbin, mi SLOVENCI ne uporabljamo te besede za očeta, tukaj pa si se izdal, kdo si

     • ogledalo

      Kaj pa tebi ni jasno? ! Ćelo je pleša in ne oče. Če ne razumeš, poskusi z googleovim prevajalnikom.

 • centurion
  • ogledalo

   Speri si protezo, zamenjaj pleničko pa lepo pančat. Pride teta Matilda po tebe, če boš priden.

   • centurion

    Lepo te je raznežila ta lepa slovenska pesem.
    Jaz jo še enkrat zavrtim in , res grem spat.
    V miru božjem, ker jutri čaka šiht.
    Ti pa recitiraj in prepevaj prelepo

    MI LEGIONARJI, MI DOMOBRANCI

    Mi legionarji, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo; je pila kri pradedov, je pila znoj očetov, škropimo jo, še mi s srčno krvjo. Mi legionarji, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo; stoletja je obstala, zdaj da bi propala, se uničila, za REVOLUCIJO. Mi legionarji, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo; smo upe vanjo dali, se v domobrance zbrali, in zdaj jo s puško v roki branimo. Mi legionarji, mi domobranci, mi se borimo za svojo zemljo; strnimo se v enoto, v kamenito gmoto, sovrag ob njej razbil si bo glavo.

    Pa zares,
    LAHKO NOČ VSEM NA FORUMU.

    • ogledalo

     Domosranci so se borili?! Ha ha ha ha… Dobra! Z Nemci? Na fuzbal placu! Ha ha ha….

     • sprehajalec

      Zakaj že, je bila osvoboditev Ljubljane 09.05.45, če se je pa Nemčija predala 08.05.45?

     • ogledalo

      Zato, da je bila zmaga slajša in vkorakanje bolj slavnostno. Na belih konjih in dekleta so jih z rožami pričakale. Dober žur, bi rekli danes.

     • sprehajalec

      zato, ker se je šele takrat pojavila okupatorska JA, ki je ostala tukaj do leta 1991. Je bilo bolj ziher. brez nje ni šlo a?

     • ogledalo

      Žur je bil dober. Medtem so tvoji “pogumni” izdajalski predniki bežali. Vrag si ga vedi, koliko Slovencev so ovadili in pobili med vojno, da so bežali!

     • sprehajalec

      Rekel sem ti, da so bili tehnično NOB. Nič niso bežali. Še borčevske so jim ponujali, pa niso hoteli.

      ker so videli, kakšno zlo je komunizem. Tvoji so seveda navdušeno pozdravili komunizem, še bolj pa sosedove slike, ki so visele po stenah, pa sosedov beštek v omari….

     • ogledalo

      Težka je bila domosranska! In danes ti je še težje, ker ne moreš opravičiti izdajstva in kolaboracije. Tudi kosti ne sperejo greha izdajstva.

     • sprehajalec

      Ti si psihični bolnik, najhuje pa je, da kradeš s svojo zaslužno penzijo kruh od ust lačnim slovenskim otrokom.

      Pa trd si ke v glavo, kot sosedov bik. trikrat sem ti rekel, da so bili moji tehnično NOB, pa še kar tumbaš svoje, ker ti ne paše v kontekst. tako počnete vseskozi, levičar kriči ko mu zmanjka, pa poskuša preglasiti.

      če bi bili moji predniki domobranci, mene ne bi bilo, ker bi končali zazidani v breznih. Komunisti so pobili 1% slovenske populacije v mirnem času, kar je edinstven primer genocida nad lastnim narodom v Europi. ostali so pobijali nemce.

     • ogledalo

      Domosranska izdaja he DEJSTVO, ki se ga ne ds izbrisati. Sicer pa niso vseh domosrancev pobili. Osebno sem poznal zdravnika, bivšega domosranca, ki je bil predstojnik bolnišničnega oddelka v Ljubljani. Če bi bil režim tako uničujoč on ne bi videl fakultete od daleč!

     • sprehajalec

      Izdaja česa, te še enkrat vprašam? Kraljevine Jugoslavije? Če je tako, navedi pravni zakon, ki je bil kršen. Ker domovina je bila takrat samo ta. in nobena druga. zarotniški sestanki Avnoja so bili namreč le to in so izključevali ogromno večino prebivalstva. Tudi Churchil ne priznava avnoja, temveč je sporazum določal, da Kraljevina ostane, Tito je vojni minister, Kralj pa ostane in se formira kraljevi parlament.

      Vse ostalo je nakladanje klike, ki je po vojni prevzela oblast in določila, kdo je izdajalec in kdo ne in to brez sojenja oziroma kakršne koli oblike pravne države.

     • ahnenpass

      Kako so pa vedeli, da je v neko uniformo res oblečen pravi nemec?

     • sprehajalec

      Dojemanje naroda te baše. Oziroma poskušaš razumeti na nekih zmešanih Kardeljevih definicijah. nemška uniforma + nemški pasoš = Nemec. Kot vidiš danes na zahodu, genetska pripadnost ne velja nič. Tako je bilo včasih, tako je še danes.

     • karlina

      Sigurno ja, v Trstu so se pred njimi zaprli in jih ni nobeden čakal, v Ljubljani pa jim je bilo tako ukazano

     • ogledalo

      Seveda. Na enega Ljubljančana so poslali 10 partizanov, ki so ga gnali na Kongresni trg. Vprašaj bivšega domobranca Staneta Kirna. Lol

     • karlina

      Vemo zakaj, da so jih lahko še v enem dnevu ogrooooomno pomorili.

     • ogledalo

      Seveda. Zgolj in samo zato.

   • sprehajalec

    Boš tudi ti ob svećah spal, kot tvoj fotr? Kar za nekaj sem jih slišal, da niso smeli spati v temi, zaslužnežev po vojni.

    • ogledalo

     Svečke so domena vas, sektaških supozitorijev.

     • sprehajalec

      ne, ne, sveče so gorele po celo noč po kamrah zaslužnežev, da niso ponoči prišli po njih duhovi, ki so jih preganjali. Če te bo začelo zvijati, je preiskušena metoda.

     • ogledalo

      Ne bi vedel. In v duhove ne verjamem. Ti je za vas psihote. Menda je pri vas supozitirijih drugače. Jih prižigate tudi?

     • sprehajalec

      Mislim, da bo tvoj grob brez sveč. Global warming pa to. Se bo splačalo prej pogledati, komu se jo prižge.

     • ogledalo

      Moj bo sigurno brez sveč. Na tvojem jih bom pa z veseljem prižgal! Kaj sveče!? Kres bo gorel!

     • sprehajalec

      Boš tako torej, kot je pokojni delavski socialist levičar Dolfi uvedel, krematorij na žalah a? pa potem stresti na ljubljansko deponijo. verjamem, da ne bo sveč.

     • ogledalo

      Kres bo in žur, klobase in kuhanc. Menda se tvoji že pripravljajo na dedovanje?! Na Žalah je že dolgo časa krematorij. Brez Dolfeta.

     • sprehajalec

      Uh, moji bodo pa še zelo dolgo čakali, nisem vaš letnik. Zna pa Matilda kmalu priti pote, pa te pospremiti v komunistična nebesa….

     • ogledalo

      Nebesa? Ne verjamem v pravljice, čudežna bitja in podobno. To je zate. Nebesa so ti pa zagotovljena. Po Matejevem blagru. Mt5.3

     • sprehajalec

      Ne ta nebesa, komunistična so zate…. vsakomur po njegovih potrebah pa te fore. saj si goreč komunistični vernik, na koncu vendarle mora priti neka nagrada. res pa je, da si ti že za časa življenja deležen polno materialnih bonitet iz tega naslova….

     • karlina

      TOČNO, ogromno ljudi je izgubilo pamet

    • karlina

     Sprehajalec, to vem, tudi jaz, iz zaupnih virov vem tudi to, da se čisto vsak komunist pokesa, ko se mu bliža konec in želi svoje grehe nekomu povedati, velikokrat tudi duhovniku, po katerih so celo življenje pljuvali, oz. so jih ogrooomno med in po vojni pomorili, skratka-ti ljudje šele na koncu pokažejo kanček vesti, ampak , žal je takrat prepozno, zelo, zelo prepozno !!!!!

 • ogledalo

  Največja domosranska bolečina niso povojni poboji ampak njihova izdaja domovine in kolaboracija z okupatorjem. Zgodovine ne morete spremeniti s preštevanjem kosti!

  • sprehajalec

   Katere domovine pa? Kraljevine Jugoslavije? Poznaš kakšno drugo domovino iz tistega časa?

   Z kričanjem o izdaji, ko se je najvišji vojaško državni vrh predal v roke okupatorja, in obtoževanje izdaje neukih kmečkih fantičev, ki si jih ti in tvoji pometal v brezna po vojni, želiš le preglasiti mednarodno pravo in vse civilizacijske dosežke v 2000 letih krščanske europe. Ki ne more razumeti, da se je Maja 1945 pojavila Atiilova horda na svojem mrtvaškem plesu.

   pojdi si pogledat pred tretji in četrti letnik srednje šole, kakšna kri se drži tvojih rok in tvojih prednikov.

   • ogledalo

    Izdaja domovine in udinjanje okupatorju je domosranska bolečina! Lahko ji rečeš Kraljevina, lahko ji rečeš Dolenjska,
    Notranjska, vas, mesto, ulica….karkoli hočeš. Izdaja ostaja.

    • montyamp

     Pa ti si res sin morilsko ovaduškega zazidarja .
     Pohabljen si konkretno , udboljubezen ubija možgane .

     • ogledalo

      Pohabljenec te je naredil…..brezmožganskega.

     • karlina

      VELIK PODPIS, človek brez duše, brez sočutja, brez vesti, brez vsega !!!!!!

     • ogledalo

      Osebne diskreditacije vam sektašem ležijo, sam se pa ne grem takih pritlehnih igric. Tu ste močnejši.

     • ogledalo

      Pohabljenec te je naredil. Mentalni.

    • sprehajalec

     Izdaja Kraljevine torej, da sva natančna. Ker je podpisala kapitulacijo 17.04.41 in je s tem kršila zakon o splošnem Ljudskem odporu in družbeni samozaščiti iz leta 1976, ki je prepovedal kapitulacijo?

     Bo šlo to na sodišču skozi? Pravno nisi kaj dobro podkovan, vidim pa da si ekspert za vprašanja o izdajah.

     • ogledalo

      To ni pravno ampak je moralno vprašanje. In tu ste domosranci pogoreli. Izdajalski smrduhi.

     • sprehajalec

      Moralno vprašanje ne gre na nobenem sodišču skozi.

      Smatram, da je sosed izdajalec ulice, ker navija za sosednjo, ga počim v glavo, potem se pa sklicujem na moralo. kaj si prtegnjen ali kaj?

      moralno je subjektivno, pravo pozna samo objektivno. zato se je pa pobijalo kdor je prišel pod roke. Komunizem in revolucija pač.

     • ogledalo

      Domosranska izdaja domovine je največja svinjarija v zgodovini Slovencev.

     • sprehajalec

      Največja svinjarija je prihod komunistov na oblast. leta 1945 smo bili v boljšem položaju kot Avstrijci, ki so imeli več škode in žrtev. Komunisti in borci NOB so nas pahnili daleč za Avstrijce v teh 70 letih.

     • ogledalo

      V boljšem položaju kot Avstrijci?! Ali si tako zblojen sli pa bereš samo noriško biblijo!? Aaaa, lahko noč. S takimi ni imeti opravka….

     • sprehajalec

      Hočeš reči, da so bili Avstrijci v boljšem, ker niso imeli komunistov. Tu se pa prvič danes strinjava.

   • karlina

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • ahnenpass

    Če je Evropa krščanska, kje so danes vsi njeni verniki?

    • sprehajalec

     Baše te dojemanje civilizacije in kulture, vse si pomešal v svoji glavi. Krščanstvo je vera + organizacija. če se pelješ po Europi, vidiš povsod cerkve. zato sklepaš, da je krščanska. če se pelješ po Turčiji, vidiš mošeje. zato sklepaš, da je mohamedanska. vera pa je v obeh primerih intimna odločitev posameznika.

     najbolje, da si sestaviš nek plan, kako boš bral, ker ti ogromno manjka. Znaja in predvsem razumevanja svoje okolice. upam pa, da si še mlad, ker če si star, potem se raje skrij.

  • montyamp

   Lahko pa spremenimo laži , katere trosite banditi .

   • ogledalo

    Laži?! Muaha ha ha ha ha….Lej kolk maš kratke noge! Se ti tič po tleh vleče! Muaha ha ha ha….

    • sprehajalec

     malo se ti že zatika. je kaj ukradenega vina še ostalo v kleti, letnik 35, od soseda?

     • ogledalo

      Lej belček, pleničko zamenjaj pa spat pojdi. Ob 6.00 uri moraš vzeti tableto proti demenci….

     • sprehajalec

      Ha, ha, tipično levičarsko, ko je domišljije konec, pa začneš žaliti. pač nisem tvoj nivo, levičarji ste bili vedno prostaki.

     • ogledalo

      Osebne diskreditacije vam sektašem ležijo, sam se pa ne grem takih pritlehnih igric. Tu ste močnejši.

     • sprehajalec

      Ha, ha, en tvoj post nad mojim si preberi….

     • ogledalo

      In kaj tam ne drži?! Saj je vse res.

   • karlina

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • karlina

   No, 600 morišč, najmanj v Sloveniji, cela Slovenija je zgrajena na kosteh ubogih ljudi, verjetno ni posledica domobrancev-po vojni naj ne bi bilo več ne partizanov, ne domobrancev, po vojni, v času miru, so morili, verjetno ne domobranci, kaj praviš. Sicer pa-vi potomci komunistov, nikoli , ampak prav nikoli ne obsojate teh pomorov, oz. ,da bi kdaj dejali, da so bili v miru, po vojni -pomorjeni-CIVILISTI, DA SO BILI TO LJUDJE !!!!! Že v tem se vidi razlika med nami in vami, ki nimate niti trohice, ampak res niti trohice sočutja in srčne kulture, SRAM NAJ VAS BO, V DNO DUŠE NAJ VAS BO SRAM, še posebej na današnji dan, ko tisoče in tisoče SLOVENCEV, ne more prižgati svečke svojim najdražjim, ki jih je v času miru-vzela tema, prišli so ponoči možje v dolgih, črnih plaščih in jih odpeljali za vedno-kam in zakaj ?????????????????????????????

   • ogledalo

    Predvsem NE zagovarjam povojnih pobojev, kljub temu, da so bili med pobitimi v večini ustaši, domobranci, izdajalci. Pa tebe je sram izdajstva domovine? Pobitih žena in otrok samo zato, ker so bili možje in očetje v partizanih? Odobravaš početje črnorokcev, ker so bila v “božjem imenu”?! Sramota domosranska je neizmerna. V “času miru”, po okupaciji se nekateri niso hoteli predati in so se še vedno oboroženo upirali. Danes bi jim rekli teroristi. Od mojih ni bil NIHČE NIKOLI v partiji!

    • sprehajalec

     Teh mož in očetov je bilo do leta 1944 6000. Ostalo je še 1.494.000 ostalih Slovencev, ki so bili pa izdajalci. Če se sklicujem na Kajuhove številke. Od teh jih je 70.000 služilo nemško vojsko.

     In teh 6000, ki je Maja 1945 narastlo na 30.000 (majski hrošči, so jim rekli), je po zaslugi Jugoslovansko-Sovjetske armade prevzelo oblast in se zneslo nad 15.000 Slovenci. danes je od teh prvotnih 6000 leta 1944 po 70 letih še 24.000 prejemnikov penzij in bonitet iz tega naslova.

     če gledam same številke, bi dejal, da je zarotniška klika z zakonom prepovedane stranke (Komunisti so bili pred vojno Izven zakona) prevzela oblast.

     • ogledalo

      Hruške? Jabolka? Slive? Zgolj supozitorij.

     • sprehajalec

      Ne hruške, ne jabolka, ampak poznavanje zgodovine in dober spomin. Številke imam v malem prstu in te so vas vedno basale.

     • ogledalo

      Kaj imajo te številke, ki mimogrede niso prave, opraviti z domosransko izdajo in tvojo protezo, hruškami in jabolki?!

     • sprehajalec

      Imaš kakšne prave, kot radi rečete “naše” številke? Kar na plan z njimi, kot od Kozlarjeve gošče. Delavskim socialistom pa je priseglo tudi 70.000 mobilizirancev enako prisego, kot ljubljanska četa domobrancev. Si služil doma ali pa pri Vitebsku. Kaj bi izbral? Poleg tega so jedro domobranske legije tvorili partizanski dezerterji.

     • ahnenpass

      Ampak, a se tebi zdi to prav?
      Edina prava možnost je bil upor proti okupatorju, ne samo s komunisti, domobranci bi se morali spajdašiti celo s samim hudičem, če bi bilo to le mogoče.

     • sprehajalec

      Upora ni bilo, to je nova beseda, uvedena po letu 1991. da bi dala legitimiteto stranki ZZB NOVJ. partizani so se izogibali konfliktom z okupatorji, ker so čakali, da sem pride rdeča armada, z njeno pomočjo bi potem prevzeli oblast v deželi. Tako se je tudi zgodilo. Glavni namen partizanstva je bil notranji obračun z protikomunističnimi silami. Utvar, da lahko premagajo nemce, si niso delali.

      Domobranci so bili vojaška enota v nemški skužbi.

    • MEFISTO

     Na katerih straneh so se pa tvoji borili, to nam povej, ki imaš toliko povedati o narodnih izdajalcih.

     In ti si imel od vsega začetka zamrznjeno članstvo v zverinsko morilski komunistični partiji, mar ne?

    • Janez

     Tvoja sramota
     je ” neizmerna”,
     KER
     NAD 70 LET PO TEH DOGAJANJIH – TAKO PIŠEŠ !
     Te
     bo že Bog štrafal – v kolikor te že ni .
     Sramotiš se sam.
     Zakaj sploh pišeš, ko pa nimaš nič pametnega povedati. L.r. J. KOMENDA

  • Janez

   MOTIŠ SE !
   NAS NIČ NE BOLI !
   ZELO SMO PONOSNI !
   SMO NA SVOJE POŠTENE DELOVNE NESODNO POMORJENE PREDNIKE !
   ZA
   NAS SO KPS STALIN KOMUNISTI
   IN NJIH NASLEDNIKI

   – ŠKODLJIVCI NAPRAM NAM SLOVENCEM.!
   ZATIRALI SO NARODNO IN VERSKO KULTURO NAS SLOVENCEV !
   KoOMUNISTI SO “SLOVENCI” LE PO ZNANJU JEZIKA – PO NIČEMER DRUGEM !
   Občutka za celoto naroda, za bogastvo celote naroda – niso nikoli imeli.
   Zato so
   In vedno bodo ostali ?
   PRVI IN ZAČETNI BRATOMORILCI V SLOVENSKEM NARODU. V letih 1941. dalje. Dejstvo.

   BESEDE ?
   VERJETNEGA POTOMCA
   KPS, KPJ NESODNIH
   STALINSKIH KRVNIKOV – GOVORIŠ ! Tvoja usoda pač. Sam opravi z njo. L.r. J. KOMENDA
   P.s.
   Bodi zdrava !
   Moja domovina !

   https://www.google.si/search?q=bodi+zdrava+lepa+domovina&oq=bodi+zdrava&aqs=chrome.2.69i57j35i39l2j0.17699j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  • Janez

   Pa si res – maloumen.
   Domobranci nikoli niso izdali domovine. Borili so se zanjo.
   Prej so nas Slovence ” izdali”
   KPS STALINISTI S SVOJO KOLABORACIJO Z ZLOČINCEM STALINOM. L.R. J. KOMENDA

   • ahnenpass

    Kdo je pa potem izdal domovino, zakaj so si okupatorji domišljali, da Slovenije ni več in so zdaj oni tu doma, a jim ni pri nas nihče nasprotoval, vsaj načelno?

  • MEFISTO

   Klanjam se tvojemu umu!

 • Janez

  BESEDE PREKLETSTVA NAD TEBOJ !
  SI IZREKAŠ
  SAM !
  ENAKO PREKLETSTVO NASE
  – SO SI NAKOPALI NASE – NESODNI KOMUNISTIČNI BRATOMORNI MORILCI !
  To !
  PRAV DOBRO VEŠ !
  Osramočeni in. samotni so umirali z grehom bratomora obremenjeni – stalin partizani !
  Zdaj – umirajo
  zadnji – stalin partizani !
  Verodostojno ti povem,
  da v sebi preklinjajo Kardelja in ostale KPS STALINISTE ? Ti lažeš sebi I
  Nam
  NE MOREŠ. PRAKTIČNO NOBEN PARTIZAN
  NI BIL PONOSEN NA SVOJO PARTIZANŠČINO. !

  Malo pozitivnega ostaja za KPS STALINI IN KPS STALIN PARTIZANI !
  Veliko njihoviih nesodnih žrtev, porušenih slovenskih domačij, gradov, cerkva !
  Slab spomin
  nas , ki smo v šolah in po TV
  MORALI POSLUŠATI LAŽI IN NEUMNOSTI KOMUNISTOV ! Hvalabogu jih “pobira”
  Domoljubni
  nesodno pomorjeni branitelji domov – imajo najlepše mesto v naših srcih !
  Slovencev nas je pa vedno več !
  Domobranci bodo v zgodovini zapisani
  kot slovenski domoljubi in borci proti stalin komunizmu !
  KP stalin partizani
  – pa le kot nesodni bratomorilci – kolaboranti zločinskega Stalina ! Dejstvo.
  Pesem
  PROTIKOMUNISTIČNIH
  SLOVENSKIH DOMOLJUBOV IN BRANITELJEV SLOVENSKIH DOMOV ! L.r. Janez K. KOMENDA
  P.S.
  BODI ZDRAVA !
  BODIMO ZDRAVI – SLO DOMOLJUBI !

  https://www.google.si/search?q=bodi+zdrava+lepa+domovina&oq=bodi+zdrava&aqs=chrome.2.69i57j35i39l2j0.17699j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  • ahnenpass

   Zgleda je bil Hitler dober okupator, boljši od lastnih sester in bratov partizanov.

   • Janez

    Partizani ?
    SO BILI V KOMENDI NAVADNI ROPARJI IN STALINSKI MORILCI !
    Nobeni ” bratje in sestre” Ljudje istega nroda – so lahko navadni ” kriminalci”
    Veliko
    ex KP STALIN KOMUNISTOV ZLASTI KPS MORILSKIH VOSOVCEV !
    Je bilo še ” pod nivojem navadnih kriminalcev”.
    Ne bebljaj neumnosti :
    kakšni ” bratje” so pa bili zverinski
    nesodni “morilci
    -VOS STALINPARTIZANI” – morilci znanega zakoncev z gradu Strmol. L.r. J. KOMENDA

    • ahnenpass

     Kdaj so bili maščevalni klavci, pred okupacijo in izdajo, med ali po njej?
     Zgodovina pomeni ločiti tisto, kar se zgodi prej in kaj je sledilo kasneje.
     Za grad Strmol pa ne vem, nisem vedel niti, da imamo v Sloveniji toliko pravih gradov, vsak kup kamenja pač še ne pomeni neke visoke civilizacije in kulture.

 • ahnenpass

  Sprava je postopek kako moramo Slovenci ločiti sebe in zgodovinske dogodke, v katere nismo bili neposredno vpleteni.
  Vprašajmo se torej kaj je bilo obsojanja in časti vredno, ločimo vzroke in posledice, predvsem pa ne pozabimo, da so naše roke čiste, razen ubogih revežev, ki morajo z njimi riti po zemlji in iz nje izkopavati arheološke relikvije ter ostale mumificirane ekstremitete.

  • AlojzZ

   Vse naše roke čiste? Resno?

   Če obsodimo te umore, preko katerih so komiji prišli na oblast, potem obsodimo tudi vse tiste, ki iz rdeče oblasti komije prejemajo denar in ostale razne privilegije …

  • Janez

   Ne vsiljuj sprave, ne piši
   – kaj naj bi morali storiti mi Slovenci, ker nisi nobena zakone izvajalska oseba.
   Podatke o
   KPS VOS ZLOČINU NAD ZAKONCEMA Z GRADU STRMOL – POIŠČI SAM.
   GRE
   ZA ZELO ZNAN PRIMER.
   Družini
   z gradu Strmol se je za zločin KPS VOS OPRAVIČIL PREDS. B. PAHOR. L.R. J. KOMENDA

  • sprehajalec

   Tako kot so se morali Nemci se moramo tudi Slovenci soočiti s svojo zločinsko preteklostjo. Zločin likvidacije 1% takratnega prebivalstva nima primerljivega v europi. se je pač zgodilo, vendar težava je, ker se še danes ta Zločin slavi. narod, ki ne spozna napak svojih prednikov in se jih ne kesa ter jih ne obsodi, je obsojen na ponovitev istih dejanj.

 • Janez

  ZAHTEVAMO !

  1. R E H A B I L I T A C I J O – uradno, sodno
  vseh nesodno od KPS, KPJ komunističnih akterjev pomorjenih žrtev vojne med in po 2. vojni.
  2. O B S O D B O – uradno, sodno
  vseh glavnih dokazanih ukazodajalcev nesodnih KP, KPJ posamičnih likvidacij in pomorov.

  POSLANCI PARLAMENTA R.SLO
  – NAJ SPROŽIJO USTREZNE URADNE POSTOPKE ZA ZAČETEK OBOJEGA.
  V
  SRBIJI
  SO REHABILLITACIJO
  DRAŽE MHAJLOVIĆA – VODJE ČETNIKOV IZVEDLI URADNO , SODNO ŽE LETA 2015.
  O
  SPRAVI PRI NAS LJUDEH R. SLO
  GLEDE NESODNIH ŽRTEV 2. VOJNE Z URADNO DRŽAVNIH POLOŽAJEV
  – NAJ
  SE NE GOVORI
  – PRED IZVEDBO OBEH POSTOPKOV. Gre le za zameglevanje problema. L.r. Janez K. KOMENDA
  P.S.
  Jaz, Janez K., to pobudo dajem osebno, neplačano, nenaročeno – kot nekaznovan državljan R. SLO,
  NISEM ČLAN NOBENE STRANKE, SEM NEALKOHOLIK, SLOVENEC, 65 LET.

  – SRBIJA, REHABILTACIJA D. MIHAILOVIĆA
  https://www.google.si/search?q=rehabilitacija+draža+mihajlović&oq=rehabilitacija+draža+mihajlović&aqs=chrome..69i57j0l3.33221j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

 • Krtača 20

  Število bitk domobrancev proti okupatorju: 0

  • MEFISTO

   Če upoštevaš, da so bili tudi partizani okupatorji, bitk ni bilo tako malo.

   In po navadi so partizani takrat razgibali svoje noge.

   • ogledalo

    Ha ha ha ha ha ha….naštej nekaj bitk “pogumnih” domosrancev. Ha ha ha….Morda na Turjaku? Ali pa v Grahovem?! Muahahaha ….

  • Janez

   Dokazano !
   So domobranci udarili po Nemcih,
   ker
   so zapirali prehod čez Ljubelj.
   Vem tudi za veliko primerov,
   ko niso ukrepali proti KP STALINOM – PA BI LAHKO. L.r. Janez KOMENDA
   P.S.
   INTELIGENTNO IZVEDENIH
   NAPADOV S PARTIZANSKE STRANI NA NEMCE – JE BILO MALO. L.r. J. KOMENDA

 • MEFISTO

  Komunisti so pobili kakih 50.000 Slovencev, od tega 12.000 domobrancev in kakih 5.000 njihovih družinskih članov.

  Krtača 20 ali ogledalo naj nam pojasnita, zakaj je bilo gozljivo pobitih še 33.ooo Slovencev ali 5% takratnega prebivalstva?

  • ogledalo

   Popis žrtev je opravil Muzej novejše zgodovine. Tvoje številke lahko vtakneš ljubljenemu vodji tja kamor sonce ne posije. Seveda, če je še kaj prostora! Od pribižno 96.000 žrtev je žrtev partizanov, skupaj s povojnimi poboji, približno 26.000. Vse ostale žrtve so žrtve okupatorja in domačih izdajalcev- domosrancev!

   • Steiermark

    Daj si odstraniti čip in umiti svoje ogledalo, v katerem vidiš nepravo podobo, ter se malo pozanimaj o žrtvah komunizma – revolucionarnih titovih bestij, ki so samo v Sloveniji, po 45 letu poklale ca. 200.000 nedolžnih ljudi – sovražnikov komunizma in tistih, ki so se ga upravičeno bali – kar se pa tiče žrtev Nemcev, naj še te spomnim, da oni niso nikoli klali tako, kot tvoja revolucionarna svojat….. Ubiti človeka, je velik zločin, ker je življenje vsakega nedotakljivo in neponovljivo, in ta rdeče sluzasta zombijevska komunistična svojat bo vse to plačala, če ne prej (kot izgleda, ko vsak dan izginjajo z zemeljske oble še zadnji, nekaznovani zločinci, komunisti), ko pridejo po plačilo k svojemu gospodarju – satanu!

 • MEFISTO

  Tole je treba povedati!

  Partizani so bili bolj krvoločni od Nemcev in so se jih ljudje tudi bolj bali.

  • Steiermark

   Za razliko od partizanov, Nemci niso ropali, posiljevali in klali, zaradi “sla” po klanju – Nemci so imeli zakone, ki če si jih prekršil (npr. druženje in ropanje z banditi), si tudi plačal.

   • lili pili

    Nemci so pobijali najraje v taboriscih in na vshodu masovna streljanja, milione so pobili vzrok ocitno tebi neznan…

 • Jurko

  Potem ko sem pokazal da je general Rupnik sam priznal da je bilo domobranstvo pod vodstvom SS in nemške policije ter gestapa in da je on sam dodal k domobranski prisegi dostavek KAKOR TUDI PROTI NJEGOVIM ZAVEZNIKOM pri tem pa mislil po lastnem priznanju zlasti na Angloameričane ker je bila SZ takrat še daleč so se pojavila vprašanja glede veljavnosti ženevske in haaške konvencije za zajeto nemško vojsko in torej tudi za domobrance ker so spadali pod njo.

  Po vojni vsi zavezniki med njimi tudi Jugoslavija niso priznavali statusa vojnih ujetnikov pripadnikom nemških oboroženih sil. Dali so jim status razorožene sovražne vojske. V SZ nemški ujetniki že prej niso imeli statusa vojnega ujetnika po končani vojni pa so ga izgubili tudi tisti ki so jih med vojno ujeli Američani ali Angleži ker so bile odkrite vse grozote nacizma. Če so med vojno nemški ujetniki dobivali za delo plačilo v ZDA je bilo po vojni to odpravljeno. Zmanjšali so se dnevni obroki hrane povečale pa obremenitve. Zahodni zavezniki tudi niso imeli pomislekov proti izročanju razorožene nemške vojske in kolaborantstkih enot SZ in drugim komunistom tudi ne Jugoslaviji pod Titom. Tako so npr američani izročili Sovjetom v sami Nemčiji del razoroženih divizij nemške vojske ki so pribežale k njim pred Rdečo armado za znak dobre volje kot so rekli.

  V sovjetskih delovnih taboriščih je po ocenah zgodovinarjev umrlo 1 milijon nemških vojnih ujetnikov. Ujetnike so začeli izpuščati šele po Stalinovi smrti. V VB je bilo leta 1946 okoli 400.000 nemških vojnih ujetnikov. Zaradi nastopa javnosti in nekaterih skupin pa so jih začeli dokaj hitro že leta 1946 vračati nazaj v Nemčijo. Tudi smrtnost med temi ujetniki je bila med najmanjšimi. V sami Nemčiji so Američani postavili taborišča za ujetnike ob reki Ren. Življenjski pogoji so bili v njih zelo slabi posebno v prve obdobju po vojni in 55.000 ujetnikov je umrlo.

  To ni opravičilo za povojne izvensodne poboje ki so gotovo kršili pravo civiliziranih narodov do pravice do poštenega sojenja vendar se zdi da povedano dokazuje da ne bi domobranci dočakali usode kot so jo če bi njihovi voditelji ne pristali na to da je domobranska legija del nacistične oborožene sile.

  • Janez

   Ti nam
   pa odkrivaš ” toplo vodo” !
   O
   NIZKOTNOSTI RAVNANJA GB IN CHURCHILLA !
   DO NPR. POLJSKEGA GENERALA SIKORSKEGA – NAM JE DOVOLJ ZNANEGA !
   Z
   “LEPIM”
   SE HVALIŠ !
   SAJ – SVOJO ZLOČINSKOST
   IN ČLOVEŠKO

   “NIČELNO VREDNOST”
   SO
   DOJELI TUDI ŠTEVILNI KP NESODNO ZLOČINSKI STALIN PARTIZANI !
   Ki
   SO
   ŠE DOLGO PO VOJNI – KOT NESODNI KP POLIT MORILCI – DELALI SAMOMORE !

   Samomore?
   Oni !
   Npr. “Šef” Teharij Milan VENIŠNIK, tudi sin E. KARDELJA in še mnogi !

   VSEKAKOR
   JE V R.SLO
   TREBA
   JAVNO IZPOSTAVITI IN URADNO, Z DOKAZI SODNO – OBSODITI !
   LJUDI
   IZ
   KPS STALIN” KOMUNISTIČNEGA VODSTVA”
   -NPR. KPS KARDELJ, B. KIDRIČ, I. MAČEK, M.RIBIČIČ, A. BEBLER, V. AVBELJ ITD. ITD.
   KI SO ŠTEVILNE
   PREJ
   NORMALNE SLOVENSKE FANTE – ZAVEDLI IN PRISILILI !
   – V NESODNI “POLIT” BRATOMOR ! Večna sramota nanje !

   Poslanci Parlamenta R. Slovenije naj ustvarijo ustrezne zakonske podlage !
   In
   DAJO URADNE UČINKOVITE POBUDE
   ZA KOREKTNO SODNO OBSODBO
   – DOKAZANIH
   KPS STALINISTIČNIH NESODNIH POLIT KRVNIKOV SLOVENCEV ! L.r. J. KOMENDA
   P.S.
   PRIMER
   KPS STALINISTIČNEGA NESODNEGA UMORA
   TREH MLADIH TRŽAŠKIH SLOVENCEV, LETA 1944 !
   Ukazovalci iz vodstva Stalin KPS in KP VOS morilci
   SO POIMENSKO DOKAZANI IN ZNANI.

   http://www.demokracija.si/slovenija/brecelj-v-svoji-novi-knjigi-razkriva-politicno-ozadje-trojnega-umora-leta-1944-v-trstu.html

 • Janez

  Jurko !
  Daj ” odbebljaj ”
  S TEGA OK DOMOLJUBLNEGA PORTALA NOVE24TV !
  Povedal nisi nič novega !
  Tisti
  “Rupnikov proces”
  je pravno ničvreden sodno – ideološki montiran prroces. Podoben Hitlrjevim, Stalinovim itd.
  In?
  Ti nisi toliko luciden, da bi to dojel.
  Če
  JE ZLOMLJENI IN POSTARANI L. RUPNIK KAJ REKEL , PODAL
  ARGUMENTE – ZA ORGANIZACIJO SLOVENSKEGA DOMOBRANSTVA – SO TO ?
  Gotovo?

  KPS STALINISTIČNI ” SODNIKI ” B R I S A L I ! Sramotiš sam sebe.
  In
  Puščaš pisne dokaze o tvoji in na žalost še mnogoterih
  KP STALINSKI ZASLEPLJENOSTI V ŠE LETOŠNJEM – 2017. LETU. Saj ni res. Pa je. L.r. J. KOMENDA
  P.S.
  JURKO !
  “Opraviči” !
  “JUNAŠKE OZNA KOMUNISTIČNE KRVNIKE”
  ZA NJIH BREZPRIMERNO NIZKOTEN ZLOČIN !
  Gnusno zlora in umor 17 letnega dekleta. Po koncu vojne, poleti 1945.

  http://reporter.si/clanek/slovenija/zverinsko-umorjena-angela-meh-pociva-na-pokopaliscu-v-smartnem-ob-paki-472687

  JURKO !
  RAZVESELI NAS S TVOJIM ODHODOM S TEGA OK PORTALA ! Bodi tako “prekleto” dobrr.

  • Jurko

   Jaz želim pokazati da so bili odgovorni za izročitev domobrancev predvsem njihovi voditelji ki so jih organizirali skupaj z nacisti kot del okupatorjeve vojske in teror aparata. Zaradi številnih zločinov nacizma priznanje statusa vojnega ujetnika enotam nemške vojske po drugi svetovni vojni ni pripadalo. Taka je bila odločitev vseh zaveznikov.

   Glede Rupnikovega procesa pa ne vem če ti je znano da je general v času bivanja v zaporu napisal tudi obširno izjavo ki jo je sam datiral z datumom 1.2.1946. Prvič je bila javno objavljena leta 1980. V tej izjavi se je branil nekoliko bolj odločno kot pozneje pred sodiščem vendar je veliko tudi priznal.

   • Janez

    Bodo
    ZA TO PRISTOJNA PRLAMENTARNA TELESA
    O
    TEMSVOJE POVEDALA.
    BOLJ
    ZANIMIVA OD RUPNIKOGVIH “PRZNANJ” !
    BI BILA
    – “PRIZNANJA” KOMUNISTIČNO STALINSKIH NESODNIH KRVNIKOV !
    A
    SO BILI PREVELIKE

    “REVE” ,

    DA BI JIH NAPISALI ALI POVEDALI. Napisal jih je le od KP STALIN VODSTVA ZAVEDENI ZDENKO ZAVADLAV. “Kasna spoved .. OZNOVCA”
    TI !
    Bom jaz povedal zakaj ?
    PREPROSTO !
    ZLOČINSKI “MARŠAL TITO” IN SLO KPS KARDELJ&COMP. – SO SE GROZNO BALI
    PROTIKOMUNISTOV: DONOBRANCEV,, USTAŠEV , ČETNIKOV ITD.
    ZATO!
    Le zato so jih sramotno nesodno pomorili.
    Z NOBEN ” PRAVICO” NE GRE V TEJ ZADEVI.
    LE
    ZA KOMUNISTIČNI STRAH PRED PLIT NAASPROTNIKI.
    Kot je pred leti režimski “novinar” Čuček napisal krivično za slo domobrance :
    ” SRAMOTA UMIRA POČASI ”
    DRŽI ! Zlasti za sramotne komunističnne nesodne pomore tisočev neoboroženih ljudi.
    Ta
    “KOMUNISTIČNA SRAMOTA – NE BO UMRLA – NIKOLI” Amen!

    P.s.
    SLOVENSKO SODNO MOČVIRJE.

    https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/55-37-SpominjamoSe-1

 • Osti jarej

  …mafijastan je eno samo ,20.273 kvadratnih metrov ,veliko grobišče…..tako ali drugače pokopališče

  • Janez

   Ja!
   Pojdi
   OBISKATI
   NEOBISKOVANE ALI CELO
   POPLJUVANE GROBOVE – KPS STALIN NESODNIH KRVNIKOV ! L.r. Janez K. KOMENDY
   P.S.
   VSAJ TI SE JIH “USMILI” .
   Mi bomo oživljali je njih zločniska ne-dela. . Njih ? Naj bodo kar so hoteli biti. Neživa materija.

 • Jurko

  Kot sem napisal Janezu iz Komende je Rupnik lastnoročno napisal v zaporu obrambni spis svojega delovanja ki je prvič postal javnosti znan leta 1980. Nekaj zanimivih izsekov iz tega spisa:

  Kako se je začelo?

  V prvi polovici 1942 leta je osvobodilno gibanje v Sloveniji napredovalo naglo in uspešno. Logično, da je temu sledila tudi reakcija tujih osvajalcev.

  V Ljubljanski Pokrajini je vso odgovornost za vzdrževanje miru in reda, zagotovo pa za varnost samih Italijanov, prevzela italijanska vojska. Izdali so znane okrutne in zloglasne odredbe o talcih kot represivnemu ukrepu proti teroristični in sabotažni dejavnosti revolucionarjev. Omenjena dejavnost je postajala čedalje živahnejša in ni bila naperjena samo proti Italijanom in njim podobnim objektom, temveč tudi proti Slovencem.

  Če so bili napadi na Slovence v vseh primerih političnega značaja, takrat ( pa tudi danes ) dvomim. Atribut revolucionarnega časa je, da v njem opravljajo tudi številne, čisto nepolitične obračune.

  ….

  Rupnik priznava da so italijanski fašisti namerno uničevali slovenski narod in ga masovno izganjali:

  Najbolj očitno, naravnost senzacionalno in izzivalno je bilo pač masovno odstranjevanje oziroma interniranje slovenskega življa ne glede na njegovo politično pripadnost, miroljubnost in lojalnost.

  Tu so Italijani čisto jasno pokazali, da je sistematično uničevanje našega naroda ali neoviranje osvajanja našega življenjskega prostora z izgovorom, da je potrebna obramba pred komunistično revolucijo, tudi najpomembnejša stvar.

 • Janez

  Ah, Jurko !
  Saj vemo, da si vetjetno en pokomunističnih “levuhar=lenuhar”,
  KI VERJETNU UŽIVAŠ PRIVILEGIJE POTOMCEV EX KPS, KPJ POVOJNIH “KP KRVNIKOV” !
  DELO
  ZA LJUDI S PREVERJENIM KP RODOVNIKOM ZA ?
  – MORDA. – ZA “MNZ”
  ALI
  PA SO ZA TEBOJ ?!
  ZADAJ
  KAKŠNA NFORMALNA EX KP DRUŠTVA KOT JE
  BAJE?
  REALNO OBSTOJEČE ” DRUŠTVO MRTVEGA I. MAČKA V ŽAKLJU”” ?!
  Tam nekje – med Nebotičnikom, Namo in Opero – ima – baje – sedež !

  Sedež – s kuhinjo.
  Z navadno in – baje – S “KADROVSKO KUHINJO” ?!

  Ki je bila včasih pri SZDL , zraven RTVSLO.

  A?
  Raje nam povej ?
  Kateri KP OZNOVEC ? Je RUPNIKU – napisal “koncept pisma” ki ga kopiraš?

  Pa?
  Kako?
  DA SE JE NEDVOMNI “ŠPANSKI BOREC “Herbert FORNEZZI ?
  TAKO RAZOČARAL NAD STALIN KOMUNIZMOM,
  DA JE – BAJE – KAR K NEMCEM PRESTOPIL?
  Baje ga je Ozna nesodno ustrelila poleti 1945 v Gramozni jami?

  Smo
  SLIŠALI, DA IMATE V – BAJE –
  USODNO VPLIVNEM DRUŠTVU ” MRTVI I. MAČEK V ŽAKLJU” – NOVEGA “ŠEFA”
  A ?
  “ŠTRUKLJIJAD – PA NIMATE VEČ ?
  Kako pa to ?
  A?
  Sem vas zbegal s pravo resnico o t.i. “ŠPANSKI DRŽAVLJANSKI VOJNI”.
  PA?
  ZDAJ NE ZAVAJATE VEČ.NEUKE MLADINE – NAJ TULI ” NO PASARAN”
  HJA?
  Kar je res – je res !

  “SVIZ” NAJ RAJE V ŠOLSKE PROGRAME VNESE REALNA DEJSTVA !
  V
  T.i.
  “ŠPANSKI DRŽ. VOJNI” NI ŠLO ZA – “POMOČ ŠPANSKIM DELAVCEM”
  Pač pa – dokazano !
  ZA
  VKP B J.V. S T A L I N O V ROP !
  ROP
  510 TON ŠPANSKEGA ČISTEGA DRŽAVNEGA Z L A T A !
  Hm?
  510 TON ČISTEGA KVALITETNEGA Z L A T A !?
  A. Orlov iz NKVD je to zlato doostavil J.V. STALINU V MOSKVO, LETA 1937.
  J.V. STALIN JE PA ZA “NAGRADO” HOTEL PRIDNEGA NKVDJECA A. Orlova – KAR – LIKVIDIRATI ?!
  A ?
  BistriA. Orlov se mu je izmuznil in se je do 1973. Leta – do smrti. Skriva v ZDA !
  J.V. Stalin
  je imel ppa res – grozne manire !
  A?
  BOSTE V NEFORMALNEM DRUŠTVU ” MRTVI I. MAČEK V ŽAKLJU”
  KAJ
  PRAZNOVALI
  – 100 LET NESODNO MORILSKE ” O K T O B R S K E REVOLUCIJE” ?!
  Slišal pa sem,
  TI POVEM V TOLAŽBO,
  DA V RUSIJI – PA LE OBSTOJI – EN KLU CCA 80, 90 LET STARCEV, KI ČASTIJO – J.V. STALINA?
  A?
  Je kak tak “ODKLOP – STALIN” klub? Tudi v R. SLO. BOG NAS OBVARUJ – Stalinov. L.r. J. KOMENDA

  • Jurko

   To kar je zapisal v svojem obrambnem spisu Rupnik potrjuje tudi korespondenca Roatta-Robotti. Seveda pa nacrt izprazniti slovensko ozemlje s kolektivnim izgonom postavlja razna opravicevanja kolaboracije v povsem drugo luc.

   • Janez

    Prav !
    NAREDI JAVNO PREDAVANJE O TEM !
    A glej, da se ti ne ” bodo krave smejale”
    Ti
    NEDVOMNO OBSTOJEČI ZLONAMERNI OKUPATORJEVI NAČRTI ZA SLOVENCE !
    Nikakor ne opravičujejo
    KPS
    NESODNEGA NASILJA, MORILSTVA – NAD NAMI, SLOVENCI. Mar ne ?! L.r.J. KOMENDA

 • garfi

  Spoštovani,
  od torka, 3. oktobra 2017, do ponedeljka, 6. novembra 2017, poteka zbiranje podpisov za zakonodajni referendum proti uveljavitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so ga sprejeli poslanci vladnih strank 19. septembra letos. V Slovenski demokratski stranki s predsednico Odbora za zdravje pri Strokovnem svetu SDS Alenko Forte na čelu podpiramo to pobudo.
  Zakon je škodljiv za slovenskega bolnika, saj bo posledica vseh novosti tega zakona
  DODATNO PODALJŠEVANJE ČAKALNIH DOB
  in UZAKONITEV ŠE VEČJE NETRANSPARENTNOSTI PORABE ZDRAVSTVENEGA DENARJA, ki ga zagotavljamo davkoplačevalci.
  Ob tem, da že danes čaka na različne preglede in preiskave 500 000 državljanov.
  Zato se pridružite civilni pobudi in delu strokovne javnosti in podprite referendum z oddajo svojega glasu proti uveljavitvi takšne škodljive zakonodaje.
  Nosilec pobude je gospod Jožef Ivan Ocvirk, 4208 Šenčur, p.p. št. 3, kamor je potrebno poslati overovljen obrazec.
  Kontaktna oseba za zbiranje obrazcev pa sem tudi osebno. Moj naslov je naveden spodaj.
  Hvala za podporo.
  Alenka Forte,
  Opekarna 1,
  1420 Trbovlje
  Tel. 031/ 302 308
  OBRAZEC
  https://www.sds.si/sites/default/files/documents/OBRAZEC%2C%20podpora-volivca-SLO_ZZDej-K_Form.pdf
  E-UPRAVA
  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3305

 • garfi

  z rdeĆimi Banditi sprava ni možna in ni potrebna
  potrebni sta resnica in pravica

  • Janez

   +++++++
   Točno to.
   Podpišem z obema rokama.
   KAR ” ZTRAJAJMO – SAJ SMO – VZTRAJNIKI .
   Veliko smo dosegli in še bomo.. L.r. Janez K.. KOMENDA

 • Kosobrin

  Kaj pa morišča, kjer so morili belogardisti in fašisti? In na tisoče umorjenih, izstradanih, razčlovečenih v koncentracijskih taboriščih? Ste jih kdaj prešteli?

  • Janez

   Kot rečeno !
   KRIVDO ZA TE ŽRTVE NAJDI PRI

   – KPS STALIN KOMUNISTIH , KI SO HOTTELI RAZLAŠČATI POŠTENO PRIDOBLJENO IMETJE,
   PRI
   – NEMCIH IN IZTALIJANIH itd.
   In?
   Zapomni si že enkrat !
   Vsaj
   80 % KOMUNISTIČNO IN STALIN PARTIZANSKO NESODNO USTRELJENIH
   JE
   BILO UMORJENIH ?
   Zaradi izmišljenih obtožb o – ” IZDAJI” L.R. J. KOMENDA

  • garfi

   če bi bili pobiti nam vi Banditi ne bi vladali že 70 let

 • MEFISTO

  Kdo je patizanom dobavljal puške, da so raje streljale v hrbet kot v prsa in raje nazaj kot naprej.

  Partizani so imeli srečo, da so imeli za nasprotnike domobrance, ker so jih še najbolj razgibali.

  Marsikdo je šele v partizanih doživel, kaj pomeni tek čez drn in strn ali kros in kakšen je v živo maraton.

  Hkrati pa so imeli z domobranci tudi smolo, ker se z njim niso mogli dogovarjati in dogovoriti o nenapadanju kot s kakimi Nemci ali Italijani.

  • Jurko

   Partizani so dobili orožje od bivše jug vojske ko je razpadla so zbrali polno orožja. Dobili so orožje od tigrovske mreže na Primorskem dobili so ga ogromno ob kapitulaciji od jital vojske jeseni 1943 in dobivali so ga od Angležev in Američanov in proti koncu vojne precej tudi od SZ

 • ogledalo

  Kakšna sprava neki?! Domosranska izdaja in kolaboracija z okupatorjem sta največja zločina v zgodovini slovenskega naroda. Tega ni mogoče oprostiti in ne spremeniti s preštevanjem kosti. Sramota!

  • MEFISTO

   Kako si lahko ravno ti vzameš pravico soditi o tem, kaj je izdaja slovenskega naroda, katerega predniki so sodelovali na pomembnih funkcijah v vojskah medvojnega okupatorja in komunističnih “osvoboditeljev”.

   In zadnjič te pozivam, preden začnem ukrepati, da nam pojasniš, zakaj naj bi bila borba proti divjaškim in zverinskim komunistom izdaja slovenskega naroda?!

   Ter končno, od kdaj se komunisti štejejo za slovenski narod, saj so vendar iztrebek tega naroda?!

   • ogledalo

    Ti kar “ukrepaj”!

  • Janez

   ZDAJ SI PA
   ŽE NARAVNOST – SMEŠEN !
   Najbrž nisi
   – NE RAZGLEDAN, UVELJAVLJEN ZGODOVINAR,
   NITI
   – NISI PRAVNIK – SODOBNO IZOBRAŽEN IN RAZGLEDAN – PRAVNIK.
   Tvoje mnenje o
   SLOVENSKIH – DOMOBRANCIH IMA “” VREDNOST = O = NULA, NIČLA” Kapish?
   Letos
   SE KANIBALSKE ČAROVNICE S ” HALLOWEENA 2017 ?
   NISO
   DODOBRA NASITILE – LAŽNIVIH, HUJSKAŠKIH DEDCEV. Pazi se jih. L.r. J. KOMENDA

 • Janez

  TOČNO !
  KAKŠNA SPRAVA NEKI !?

  R E H A BI L I T A C I J A – ŽRTEV NESODNIH KOMUNISTIČNIH LIKVIDACIJ IN POMOROV !

  OBSODBS – URADNA, SODNA – NESODNIH KOMUNISTIČNIH KRVNIKOV. Čimprej!

  Poslanci
  Parlamenta naj priprsvijo zakonske podlage – kot osnovo

  – IZVAJANJA REHABILITACIJ ! n kot osnovo procesuiranja oz.

  – URADNE, SODNE
  OBSODBE NESODNIH STALIN KOMUNISTIČNIH KRVNIKOV. L.r. Janez KOMENDA
  P.S.
  SPODNJEGA ZOPRNEŽA – “OGLEDALO” PA?
  Naj ga kar popapcajo Halloween kanibalke.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!