Mit o NOB: “Slovenski narod postal talec krvavega komunističnega pohlepa. In še danes je tako …” (5. sklepni del)

(Foto: iStock)

Primer Dražgoše najbolj nazorno dokazuje, da je med 2. svetovno vojno ves slovenski narod postal talec komunističnega pohlepa po absolutni oblasti in kako protinaroden je bil v resnici komunistični “narodnoosvobodilni boj”. Ironija pa je, da v tej vasi zveza borcev in levica še sedaj vsak januar proslavljata obletnico tega partizanskega “junaštva”, je prepričan Gregor Medvešek v svoji knjigi Mit o NOB.

Glede na to, koliko nepotrebnih žrtev je povzročilo partizanstvo, in na dejstvo, da je bil cilj in vzrok nastanka partizanstva uvedba komunistične diktature, se lahko reče, da je z nezakonito odločitvijo 4. 7. 1941 jugopartijski politbiro zagrešil zločin nad narodom in da, če je kaj, je potem ta odločitev pomenila narodno izdajo, ne pa ravnanje protikomunistov, po zaslugi katerih je bilo število žrtev nižje in stiska ljudstva manjša, kot bi bila sicer.

(Foto: iStock)

Osvoboditev na način, da je diktatura zamenjala diktaturo
Tudi končni učinek komunističnega bojevanja na “pravi strani” je bil negativen – v državah, ki so bile pred vojno demokratične in so jih od okupatorjev “osvobodili” komunisti, je bila vzpostavljena diktatura, zaostalost in teror primitivnih vodstev. Na moralni ravni je Stalinov režim spadal v podobno kategorijo kot Hitlerjev.

Partizanstvo je krivo, da se je Slovenija po koncu 2. svetovne vojne znašla na napačni strani železne zavese, kot del komunističnega lagerja, ne pa svobodnega sveta.

Vprašanje je, kdaj bodo zagovorniki partizanstva spoznali, da s povzdigovanjem tega totalitarističnega gibanja ne povzdigujejo patriotizma, ampak totalitarne vrednote, ki so v nasprotju z evropsko humanistično tradicijo in v nasprotju s sodobno civilizacijo, združljive le s parazitskim islamskim terorizmom, rusko KGB-jevsko in roparskimi diktaturami afriških primitivcev.

Janez Stanovnik (foto: STA).

Komunistične nebuloze ne poznajo meja
Voditelji borčevske organizacije in drugi apologeti partizanskega boja celo trdijo, da je njihov boj zaslužen za osamosvojitev Slovenije leta 1991. Ta trditev je tako skregana z resničnostjo, da je čudno, da njene absurdnosti ne opazijo tisti, ki jo izrekajo. Če je namreč tako, kot trdijo, zakaj potem Slovenija ni postala neodvisna že leta 1945, ko so zmagali, ampak šele čez 46 let, ko je propadel komunistični sistem, ki so ga oni uvedli?

Rečemo lahko, da je glavni dolgoročni zgodovinski učinek partizanske zmage v Jugoslaviji leta 1945 skoraj polstoletna odložitev procesa oblikovanja nacionalnih držav na prostoru nekdanje Jugoslavije, tudi ustanovitve slovenske države, pri čemer pa ta odlog ni prinesel mirnega poteka tega procesa, ko je do njega končno prišlo.

Na moralni ravni je partizanstvo, ki se je oklicalo za narodnoosvobodilno gibanje, doživelo poraz s tem, da ga je znaten del naroda doživljal kot večje zlo od tujih okupatorjev in se je bil v zavezništvu s tujci prisiljen bojevati proti temu gibanju.

Partizanstvo sprožilo državljanski spopad
Zaradi partizanstva smo se Slovenci znašli med narodi, ki so v moderni dobi doživeli državljanski spopad. Ta spopad je bil posledica totalitarnega značaja partizanskega gibanja, ki ni dopuščalo mnenjskega in političnega pluralizma.

Rečemo lahko, da za današnjo razliko v razvitosti in kakovosti življenja med Avstrijo in Slovenijo nosi največjo odgovornost prav partizansko gibanje. Ta zaostanek bi bil že zdavnaj odpravljen, če Slovenija ne bi bila žrtev socialističnega gospodarskega eksperimentiranja in bi bila demokracija in tržno gospodarstvo v Sloveniji obnovljena že leta 1945. Torej se učinek partizanstva na gospodarski razvoj Slovenije tudi lahko oceni katastrofalno.

Kako so Srbi izvedli t. i. “departizanizacijo”
“Departizanizacija” Srbije, kot na primer preimenovanja ulic in šol, ki so nosila imena partizanskih herojev, je bila opravljena brez velikega pompa in praktično ni izzvala nobenih reakcij v javnosti, podobno tudi poimenovanja le-teh po Draži Mihailoviću v številnih srbskih mestih.

Tezo, da “ni treba gledati v preteklost, temveč se ozreti v prihodnost”, je lansiral Milan Kučan in jo za njim ponavlja postkomunistična levica, idejna naslednica rdečih revolucionarjev iz 2. svetovne vojne. Cilj tega poziva je, da bi se preprečilo prevrednotenje dogodkov v zvezi z 2. svetovno vojno na Slovenskem in bi se v javnosti ohranil tak pogled na to dogajanje, kot so ga v več desetletni indoktrinaciji ljudem vcepili komunisti. Prevladujoča javna podoba partizanov kot “dobrih fantov” in domobrancev kot negativcev namreč koristi levici na Slovenskem, škodi pa desnici. Zaradi take javne podobe enih in drugih dobivajo leve stranke več glasov, kot bi jih sicer, in povsem normalno je, da se z vsemi močmi borijo, da bi obstoječi pogled na našo polpreteklo zgodovino ostal prevladujoč.

Milan Kučan (foto: STA).

Edino, kar po mnenju levice do neke mere kazi idealno podobo “NOB”, so povojni poboji, medvojnega početja partizanske strani pa levica noče problematizirati, ker bi s tem posredno opravičila ravnanje domobranske strani, ki je bila reakcija na napačna dejanja partizanov.

Kakšna slava? Laži in polresnice
Na podlagi poznavanja zgodovine in marksizma-leninizma je možno sestaviti obtožnico proti partizanstvu ter pokazati na laži in polresnice, na katerih temelji njegova nezaslužena slava. Zagovorniki “NOB” tudi niso pojasnili, zakaj je bilo ljudstvo dolžno slediti pozivu politbiroja podružnice svetovne komunistične internacionale, Kominterne v Rusiji, na vstajo, ignorirati pa pozive vlade z demokratičnim mandatom na zadržanost do nastopa ugodnejših mednarodnih razmer za odpor.

Prav tako bi bil zanimiv komentar privržencev partizanstva na dejstva, da je slovenski narod utrpel precej, precej višji delež žrtev med 2. svetovno vojno kot drugi primerljivi okupirani evropski narodi, ter njihov odgovor na vprašanje, ali se je ta njihov “NOB” Slovencem glede na žrtve splačal. Po taki javni razpravi bi levica gotovo manj (če bi sploh še) pela hvalnice partizanstvu ter opletala z obtožbami o “kolaboraciji”.

(Foto: iStock)

Imeti pri nas pozitiven odnos do partizanstva in “NOB” ter negativen odnos do povojnega režima je protislovno, ker je bil ta režim rezultat zmage partizanstva in ni padel z neba leta 1945!

Vzporedna oblast in izvajanje nasilja nad političnimi nasprotniki
Imeti do domobranstva negativno stališče zaradi sodelovanja z okupatorjem ob hkratnem negativnem vrednotenju komunizma je protislovno, ker so v to sodelovanje domobrance prisilili komunisti, ki so že med vojno začeli uvajati svoj totalitarni režim v obliki vzporedne oblasti in izvajali nasilje nad političnimi nasprotniki, do česar niso imeli pravice, domobranci pa so imeli pravico, da se temu nasilju in uzurpaciji oblasti uprejo, tudi v zavezništvu z okupatorjem, kar je bilo tedaj edino možno.

Tipičen primer nadaljevanja partizanskega mita tudi v postkomunističnem obdobju je uporaba kratice NOB kot sinonima za partizanski boj, kar se ne dogaja le v javnem diskurzu, marveč je navzoče tudi v šolskih učbenikih in strokovnih publikacijah.

Med partizani, ki so se pridružili partizanstvu iz domoljubja, danes pa obsojajo povojni totalitarni režim, ter med domobranci, ki so se pridružili domobranstvu iz protikomunizma, ni nobenega nasprotja. Njihovo bojevanje na nasprotnih straneh je bila tragična posledica spleta medvojnih dogodkov zunaj vpliva teh ljudi.

Avtor knjige Mit o NOB svoje misli sklene, da do narodne sprave ne bo moglo priti brez drugačnega pogleda na naše medvojno dogajanje od tistega, ki ga je narodu vsiljeval komunistični režim in se v bolj prefinjeni obliki vsiljuje še danes ter je zato prevladujoč v ljudski zavesti.

J. F.

 • xtc

  Dokler si Slovenski narod ne bo priznal resnice in nalil čistega vina;da smo zamenjali Nemškega in Italjanskega okupatorja za komunistično Ruskega_kateraga politiko so izvajali do;mači prorusko komunistični izdajalci in zločinci tako dolgo pač ne more Slovenija v prihodnost:Čas je ;da se pove ;da so zločini komunistov in partizanov znatno večji in težji celo od okupatorskih saj je partizanstvo in komunizem povzročilo okrog šestotisoč opobitih vse skupaj pa naj bi Tito dal pospraviti od miljon do miljon dvesto tisoč ljudi;kar ga uvršča med prvih deest največjih zločincev:
  Vse dotlej dokler ne bo resnica o lažnivi NOB in herojih popolnoma enakovredna ostalim zgodovinskim dejstvom bomo tavali v temi in ni prihodnosti:Le narod soočen z resnico in pospravljeno zgodovino ima prihodnost:

  • luckyss

   Tito je pobil vse kar leze in gre…večinoma nedolžnih in v skupnem številu, ki je večje od tistega kar so “ustvarili” Hitler, Stalin in ostali skupaj.. torej vsaj tretjino prebivalstva Slovenije..
   Edini, ki so se v tistih časih borili za pravo stvar so bili naši domobranci, ki pa jih je Tito potem vse pobil in še par več…
   In poleg tega naša oblast spet na skrivaj pobija nasprotnike…žrtev je že ogromno, vendar to ne pride v javnost, ker imajo rdeči vse pod kontrolo..Pod nujno je treba razdeliti orožje med novo generacijo branilcev domovine, ker so nam šteti dnevi, če ne celo ure…amen…Skoraj bi pozabil…Kučan je nevarnost za svetovni mir, JJ pa odrešenik..

   Ste sedaj morda zadovoljni ?! ;))

   • montyamp

    Kaj te je strela pameti zadela ???
    Kje si to prepisal ???
    IQ morilskega potomstva je blokiran , se je utopil v krvi poklanih , nič krivih .
    Ne trudi se , takšni s fiksnimi idejami umrejo zabetonirani , amen .

    • luckyss

     ;))

   • xtc

    Ja zadovoljen sem ;ker si se pokazal kot umsko omejen z ozkim razmišljanjem in zanikanjem realnosti:Si pač levak:

 • MladiLiberalec

  Tudi jest moram tukaj nekaj napisati za sklep. OF res ni prinesla vseh ciljev za katere se je borila. Demokracijo smo dobili šele leta 1990. Je pa OF omogočila preživetje naroda in pravico naroda do samoodločbe za katero se je tudi borila. Ker so okupatorji načrtovali uničenje slovenskega naroda so to zelo veliki dosežki! Kolaboranti pa so se z okupatorjem povezali in postali celo del njegove vojske in terorističnega aparata. OF je bila del zavezniške koalicije ki nam je priborila zmago. Dosegla je tudi popravek meje in priključitev Primorske kar bi bilo brez aktivnega odpora nemogoče doseči. Tudi nismo šli na drugo stran železne zavese po vojni čeprav se je mogoče od začetka tako zdelo. Ker ni bilo v Jugoslaviji nikoli sovjetske okupacije se je že kmalu razvoj začel odvijati v drugačni smeri. Zmotno je govoriti o kakršnikoli sovjetski okupaciji ali kolaboraciji z Rdečo armado. To sami dogodki potrjujejo. Poleg tega da ni bilo nikoli ruske ali sovjetske zasedbe.

  OF je treba tudi ločiti od PIF ker je program OF nastal šele jeseni 1941 po medsebojnemu usklajevanju skupin in imperializma sploh ni več omenjal. Skupine združene v OF in PIF so tudi drugačne oziroma je OF zajela dosti več skupin. OF je postala masovno gibanje in dokazala s plebiscitnimi akcijami konec leta 1941 da je politično postala vodilna sila slovenskega naroda. Nekdanje vodilne stranke kot SLS so izgubile svojo moč predvsem zaradi sodelovanja v Natlačnovi konzulti s fašisti.

  • montyamp

   Kaj si zmešan ???
   SAMOODLOČBA NARODA ????
   To je MURGLOSRBOODLOČBA , pod taktirko starega partijskega terorizma , v delavnici tranzicijske prevare .
   Zaradi FDV majmunov tvoje sorte je Slovenija najbolj smrdljiv kup HUDOJAMSKEGA GNOJA SREDI EU .

   • MladiLiberalec

    Lol keri izrazi. XD Ja samoodločba naroda je bila v programu OF in je potem prišla tudi v ustavo. Na podlagi tega smo se po plebiscitu lahko osamosvojili. To so priznali tudi evropski pravniki. Pa nikol nisem hodu na FDV.

    • tramal

     Zakaj pa se nismo takrat osvobodili izpod srbov ,če je bila samoodločba narodov in zakaj smo se potem morali še enkrat osvobajat.

     • MladiLiberalec

      Takrat so bili skupaj z antifašističnimi Srbi med zmagovalci in narod ni bil za osamosvojitev. Potem ko so se z Miloševičevo politiko stvari v Jugoslaviji zaostrile je pa osamosvojitev postala aktualna. Res pa je da je hotela JLA preprečiti izvedbo narodove volje leta 1991. Ampak to nima s 1945 nobene povezave.

     • tramal

      Kje je bil referendum leta petinštirideset da hočemo naprej ostati v jugi .Slovenija je imela svojo vojsko do leta štiriinpedeset ,potem pa so nas srbi razorožili,kar ti verjetno ne veš.

 • montyamp

  Izpod nacistov , pod rdeče fašiste .
  Z dežja pod kap .
  V Avstriji imajo ljudje normalno življenje .
  Poglejte kaj so Stalinove gliste naredile iz Slovenije .

  • dob

   z dežja pod KP

 • montyamp

  GORJE NARODU , KO PRIDEJO KOMINTERNOVSKI HLAPCI NA OBLAST .
  Če bi to bili normalni ljudje , se danes ne bi spotikali na kosteh sorodnikov , ki nepokopane štrlijo iz zemlje .
  Zločinci , morilci , HLAPCI , nepismeni idioti , so s sejanjem smrti med WW2 uzurpirali oblast in na tem mestu potrdili vsa pedvidevanja o njihovi kronični topoumnosti .
  Njihovi mladiči natrošeni po vrhovih državi potrebnih institucij , so danes leglo zla , epicenter parazitomanije , kakršne ne pozna nobena sorta ” gnilega” kapitalizma .
  Rdeča buržoazija se bo počasi utopila v lastni greznici , zato :
  VSI NA VOLITVE , ZA JUTRI BREZ MURGLOSRBSKEGA TERORIZMA .

  • janez cepec

   gorje narodu, ko se del njih ob podpori Cerkve prikloni okupatorju in je za Judeževe srebrnike pripravljen sodelovati z njim in pobijati sosede in lastne brate. še najbolj žalostno j’ pa to, k’ jim še vedno ni jasn, de niso bli na taprav stran in so vojsko zgubl. luzerji

   • xtc

    Gorje naodu ;ki producira idiopte;ki ne zmorejo treznega pogleda na realnost dogodkov:

    • janez cepec

     u špegu se poglej

     • xtc

      Jaz se nerabim ;ti pa se kar glej boš vsaj ugotovil kaj si:

   • Andrej

    Veliko se jih je klanjalo nacistom v Trbovljah , ko so skupaj praznovali
    “praznik dela”,kakšnega in katerega ? Glede pobijanja sosedov in lastnih bratov bi se dalo govoriti , “general” dolničar usmrtil svojega
    brata porotniki so bili kar izprijeni družinski člani , mati je bila sodnik!
    http://www.casnik.si/index.php/2010/11/03/tovaris-general-in-njegov-padli-brat/
    Janez cepec , če bil takrat prisoten , bi ga pobil s teboj ,s CEPECEM !
    Toliko v vednost , takih slučajev je bilo ogromno , nekaterim delilcem
    pravice se je kasneje pomračil um ! Ne pisari o stvareh , ki jih ne poznaš , morda takrat še tvojega očeta ni bilo na svetu in potem
    se rodil ti , zmene zmedeno !

  • luckyss

   Gorje narodu predvsem takrat, ko postanejo butaste ovce, ki jih ni težko deliti na leve in desne…če ne bi bilo “materiala” izpred 75 let, bi pač delali zdraho na osnovi koliščarjev..tisti na desni strani mlake in tisti na levi..

  • Andrej

   Vmes so tudi takšni , so med vojno sedeli na dveh stolih in so dandanašnji
   močno stanovitni , kar nekaj jih je ,ki so bili dijaki klasične gimnazije “Škofovi zavodi ” v Šentvidu/Lj. in so se prelevili v krščanske socialiste in kasneje v komuniste in partizane ! Postali so krvoločni “janičarji”, ne bom jih našteval,kdor količkaj pozna zgodovino in resnico , tako ali tako sam dobro ve kdo so in kdo so bili ! Človek ne more verjeti , da so kasneje obračunavali s svojimi profesorji iz navedene gimnazije ! Nekaj njih so rednih udelženci dražgoškega sejma ničevosti ! Njihovi potomci nadaljujejo tradicijo , našemljeni v “partizane”okrašene z “medaljami” ! Hudič , je to ,da jih je vedno več , razlog so zelo visoke pokojnine , ki se prenašajo iz roda v rod !

 • xtc

  Levi bedaki še kar nabijajo laž na laž;kako je partizanstvo podkomunisti osvobodilo sSlovenijo in kako so se partizani borili za samostojno Slovenijo :
  SKRATKA LAŽ NA LAŽ NA LAŽ;CILJ PARTIZANSTVA NI BIL UPOR PROTI OKUPATORJU Z NJIM SO V VEČINI DOBRO SOSDELOVALI SPLOH KOMUNISTI ;DA SO SE REŠEVALI OPOZICIJE IN NJIM NENAKLONJENIH Z OVAJANJEM LE TEH NJEMU:
  cILJ JE BIL VZPOSTAVITEV SOVJETSKEGA SATELITA IN KOMUNIZMA TER PREVLADOP KOMUNIZMA NA SVETU:Komunizem namreč zavrača nacionalne države enako kot multi kulti ;ki je njegov otrok le na drug način:Partizani pod vodstvom komunistov so Slovenijo kotSHS po vojni spremenili v komunistično diktaturo napol gulag:Nadalje kounizem in partizanstvo so prinesli menjavo enega okupatorja za še hujšega;ki je delal še hujše zločine ;kle ;da je ta okupator bil sestavljen predvsem iz domačih izdajalcev z gospodarji vMoskvi;od česar še danes ne morejo proč:
  Najhuje pa je to ;da so ti narodni izdajalci v imenu komunizma in socializma ter svetovne revolucije in diktature proletariata in partije:klali;morili ;mučili in pobijali lasten narod huje kot vsi okupatorji(tuji) preje:
  NOB ni herojsko dejanje je zločin nad lastnim narodom in izdaja njegove identitete za ideologijo krvavih rok zločina in gorja nepredstavljive ga trplenja:
  To kar beremo ;danes o S Koreji je bila realnost pred in po vojni vYugi vse tam do skoraj šesdesetih let:Sprenevedanje;da je bilo zločinov komunistov malo in kako so zavezniki zapovedal poboj domobrancev in opozicije je navadna laž:
  Kot je laž;kako so zavezniki dopustili sojenje VonLohru inMihajloviču_ger za dve laži;ki ju prodajajo v resnici pa se je vobeh primerih Tito zapletel v hude konflikte z zavezniki;kar je kasneje ob divjanju komunističnih hord po Koroškem;tRSTU IN ŠE KJE POVZROČILO IZGUBO TEH OZEMEL;KOT TUDI PREPREČITEV ANEKSIJEaLBANIJE;KI JO JEtITO ŽELEL IZVESTI IN ŠE ZASEDBE NEKAJ OZEMELJ ;A MU JE BILO TO PREPREČENO tako s strani Angloameričanov kot Rusov:

  • janez cepec

   BEBO, pa ti nabijaš pravlice

   • xtc

    Boli cepec ;a ne?

    • janez cepec

     mene nč, sm že reku, de se men jebe za tardeče, pa tačrne, pa Kučkota, pa Preroka, fajn se mi zdi, de vas podjebavamo u vaši nevednosti in zaplankanosti. važn, de boste na volitvah spet popušil, to pa zato, ke se dobrega pastirja ne znebite, poj pa folk vol usakga druzga idijota, sam de vaš idijot ne pride h korit. začaran krog, ne morte zmagat, luzerji

     • xtc

      Ti ne mor nobenga podj**** ker si zaplankan izkazuješ pa le idiotizem s katerim misliš ;da boš prglasil zgodovinska dejstva in resnice ki so mednarodno že znane:IN ŠE NEKAJ BEBO Angleži SO TAKOJ ;KO SE JE IZVEDELO KAJ KOMUNISTIČNA TOLPA POČNE Z VRNJENO OPOZICIJO USTAVILI VRAČANJE;ŽAL ZA MNOGE CIVILE IN NIČ KRIVE PREPOZNO:Nadalje;Draža Mihajlovič je bil pred leti POSTHUMNO odlikovan za ogromne zasluge pri reševanju ameriških pilotov dobil zelo visoko odlikovanje odZDA v njegovem imenu ga je prejela hčerka_zakaj ni bil s takimi odlikovanji odlikovan vaš Titek?
      Preprosto njemu je bil cilkj boj proti ZDA IN IMPERIALISTOM IN ŠIRJENJE KOMUNISTIČNE DIKTATURE;piloti pa sovražniki;sicer pa jih tolpa ni imela kam dativ zgodnejšem času so jih predali Nemcem ali pa kar pobili:

   • tramal

    Pravljice si ti poslušal sedemdeset let pa še verjameš da so resnične

    • tasilo

     Pusti ga, on si še pod Rdečo kapico predstavlja nekaj čisto drugega.

 • xtc

  Ena največjih laži je ;da so se komunisti zNOB druščino borili za nacionalno samostojnoSlovenijo:
  Kdor naseda tej laži je popoln bebec_pogleda sinaj navodila kominterne;kjer je vse podrejeno vzpostavitvi revoucije in prevladi komunizma(socializma) in izbrisu nacionalnih držav in meja pod skupno krvavo rdečo zvezdo in diktaturo ;danes pa seidentično poizkuša z multi kulti socializmom:

  • Jovo Jamnica

   1.Konferenca v Teheranu 1943, kjer Roosevelt podpre Tita. Zakaj?
   2.April 1945, kjer Truman zavrne pomoč Churchillu pri napadu na sile JA.Zakaj?
   3.Churchill se pogodi s Titom, brez, da bi Truman mignil s prstom.Zakaj?
   4. Draža Mihajlović v FLR Jugoslaviji na procesu, ki ga je leta 1946 spremljalo 60 tujih novinarjev, obsojen na smrt. Zakaj?
   5.29.marca 1948, Hary Truman posthumno odlikuje Dražo Mihajlovića. Zakaj?
   —————————
   “LEGION OF MERIT – CHIEF COMMANDER: General
   Dragoljub Mihailovich distinguished himself in an outstanding manner as
   Commander-in-Chief of the Yugoslavian Army Forces and later as
   Minister of War by Organizing and leading important resistance forces
   against the enemy which occupied Yugoslavia, from December 1941 to
   December 1944. Through the undaunted efforts of his troops, many United
   States airmen were rescued and returned safely to friendly control.
   General Mihailovich and his forces, although lacking adequate supplies,
   and fighting under extreme hardships, contributed materially to the
   Allied cause, and were instrumental in obtaining a final Allied
   victory.”

   – Harry S. Truman, March 29, 1948.
   —————————–

   6.Samo dva meseca po Trumanovem dejanju, Stalin začne z resolucijo Informbiroja proti KP Jugoslavije. Zakaj?

 • zavedni slovenc

  Dragi okop,v imenu slovenskega ljudstva,te iskreno prosim da nehas razplamtevati sovrastva v tej nasi preljubi Sloveniji.

  • MladiLiberalec

   Kdo je to okop?

   • zavedni slovenc

    Mladenic ki je napisal knjigo mit o NOB.

    • MladiLiberalec

     a tko. ok

 • tasilo

  Janezu Stanovniku bodo enkrat postavili mavzolej, podoben Leninovemu. Saj veste ..

  Nagačen si ful drugačen.

 • tasilo

  Učinek partizanstva na gospodarski razvoj Slovenijeje bil katastrofaličen.

 • dob

  “Glejte naprej, ne nazaj” je tipičen stavek pedofila medtem ko ti ga vtika odzadaj.

  • Mojca pokraculja

   “kdor nazaj gleda, naprej pade “- je še dodatno svarilo. Ga je pa še lažje vtaknt !

   • Olga

    Pa nastavite in držite!

  • FORT WORTH

   Hehehe. Dob ti si slika.

 • Franjo Trojner

  Žalostna je današnja podoba Slovenije. Država je zapufana do amena, pravna država ne deluje, volitve so zadnje čase vse bolj nelegitimne, mediji po stari navadi vedno vdani politični levici poročajo pristransko, narod je poln mržnje, razklan in obubožan. Več, kot 400 000 sodržavljanov živi pod pragom revščine, 100 000 in več jih nima službe, uradno 50 000 delavcev prejema zajamčeno plačo in dve tretini vseh zaposlenih nekaj evrov več, penzije so mizerne in upokojencem ne zadostujejo za preživetje meseca, mladi in malo manj mladi ne najdejo zaposlitve in tako oropani vsake realne možnosti za boljšo prihodnost naveličani poslušanja obljub politikov odhajajo v tujino. To so porazni rezultati za katere je odgovorna politična levica, ki je z micenimi presledki na oblasti več, kot sedem desetletij. Ne smemo si več zatiskati oči, zaradi neizvedbe lustracije takrat leta 1991, ki so jo preprečili kumunisti, ki bi morali biti lustrirani smo danes tam kjer smo in je pričakovano tudi tranzicija propadla. Ni nam druge potrebno bo začeti znova, vrniti se bo potrebno v leto 1991 in dokončati tisto kar je Demos začel a mu ni bilo dano dokončati. Lustracija vseh tistih kumunističnih kadrov, ki so kršili človekove pravice in svoboščine in tudi vseh slug kumunizma, ki so terorizirali ali ovajali svoje sodržavljane mora biti 100%, prav tako je z zakonom potrebno prepovedati vse totalitarne simbole, takoj preimenovati vse ulice, trge, mostove, javne ustanove, ku se še imenujejo po vidnih predstavnikih bivšega totalitarnega režima in takoj podreti vse njihove kipe, obeležja, prav tako z zakonom ukiniti njihova združenja v primeru, da tega v zelo kratkem času ne storimo bomo tudi pri nas v kratkem gledali slike, prizore, ki danes prihajajo iz Venezuele ali po novem iz Makedonije. V obeh primerih politična levica deluje zoper svoj narod in državo. In ne poznam bivšo ne zdajšno kumunistično državo kjer kumunističen režim ne bi deloval zoper svoje ljudstvo. Primera v svetu, kjer bi kumunističen režim deloval v dobro svojih državljanov in države do dandanes še ni bilo, mar ne? Prav iz tega razloga je potrebno to zavrženo, mračno in zločinsko kumunistično ideoligijo poraziti in jo vreči na smetišče zgodovine, kamor tudi sodi! Sam sem upal, da smo v Sloveniji to storili leta 1991, ker očitno nismo bomo pa v dobro države in državljanov to na ta ali oni način morali storiti v bližnji prihodnosti in ne se slepiti ta dan neizbežno prihaja in se mu nikakor ne bo dalo izogniti. Gre preprosto za obstanek Slovenskega roda, demokracije in s tem naše prve samostojne države vseh Slovencev!

 • komentiram

  res je, 60 let so komunisti zlorabljali narod z lazmi, v katerih ste sodelovali tudi vi clani sds! in ker vas grize slaba vest unicujete demokracijo z drzavljani vred! kdor klice po krvi jo prej ko slej ugleda !

  • Olga

   Kdo sredi Ljubljane grozi miroljubnim Slovencem na protestu proti nezakonitim migracijam? Kučan, Fajon in zakrinkani levi fašisti s katanami! Dokumentirano!

   • Jovo Jamnica

    Lublana je bulana in nam Štajercom se za Lublano slatko hebe

    • MladiLiberalec

     Ful si neki lokal patriot :D

   • primsek

    Napadla jo je Lenča Ferenčak, poročala na pogrebu Alenka Puhar

 • Olga

  Teroristi si zaslužijo samo zapor! Za najhujše zločine, kot genocid je, pa smrtno kazen!

 • tramal

  Banditi partizani pravijo da so bili na zmagoviti strani.Zakaj pa smo potem izgubili koroško,trst in julijsko krajino,če pa so bili italijani in avstrici okupator.Istro pa je podaril zapiti kardelj hrvatom.Sedaj so pa hrvati krivi da imajo istro,katero so zapravili komunisti.

  • tasilo

   Pred 2. SV je bil Trst po prebivalstvu največje slovensko mesto.

 • Caetano

  Leta 1991 smo se morali boriti prav proti komunistom. Generali v JLA, ki so napadli Slovenijo so bili člani ZKJ-Pokret za Jugoslavijo. Ti so bili hujši od Miloševiča kar se tiče Slovenije. Kučan jim je pa predal še orožje TO, da je bil naš odpor še težji. Ampak smo uspeli!

  • FORT WORTH

   In to orozje je veleizdajalec prodal. Denar pa pobasal.

   • Caetano

    Mislis na Kucana in udbomafijo?

    • FORT WORTH

     Ja logicno. Na koga pa ?!
     Edino njemu ni bila samostojna in neodvisna Slovenija intimna opcija…
     Mentalni lenuhi in naivnezi mu pa se kar verjamejo.

    • primsek

     Nene, preberi še enkrat, Janša in še enkrat Janša

   • primsek

    Denar je pobasal grosupeljski šiptar z doktoratom svojih na Kosovu Janša. Tik pred agresijo JLA je preprodajal orožje za gotovino. Glej tudi Šurc Zgaga V imenu države

    • FORT WORTH

     Vse kar so naprtili Jansi,so levaki speljali in pokradli.
     Prav tako propadla in neuspela afera Patria in vec,kot 168 krivih ovadb,ki padajo ena za drugo.
     Montirani procesi se še vedno dogajajo in se še bodo pred vsakokratnimi volitvami.
     Ista partija-ista praksa,kot v yugovini.
     Samo popolno oprani zaslepljeni idiot tega ne vidi.
     Na tvojem mestu bi se narocil v primerni ustanovi za specialisticni pregled.
     Pa l.p.

 • Janez

  Povedal !
  Zaključil bom – o KPS, KPJ nesodnih pomorih maj-avgust 1945 !
  Povem
  naravnost !

  – KPS, KPJ nesodnih polit morišč je v Sloveniji – groza – nad 600 !
  V
  neposredno morjenje na teh nad 600 moriščih je moralo biti

  – vpletenih kot sodelujočih vsaj cca
  – 10.000 ljudi angažiranih s strani KPS, KPJ polit vodstva ! Vsaj

  – cca do 3.000 likvidatorjev – je moralo neposredno KPS, KPJ nesodno moriti !

  Brez cca do 3.000 neposrednih KP polit likvidatorje iz vrst
  – OZNE IN KNOJA,
  – iz KPS IN KPJ STALIN PARTIZANSKIH ENOT,
  – IZ VVAŠKIH IN KRAJEVNIH NO OF ODBOROV
  – i.t.d.
  In brez cca 10.000 sodelujočih v stražah, aretacijah, prevozih i.t.d.
  Bi
  realno, fizično !
  Ne bi bilo – niti možno !
  – bilo bi neizvedljivo !
  – KPS, KPJ POLIT NESODNO UMORITI

  – cca 15.000 do 20.000 neoboroženih ujetnikov, civilov – Slovencev !
  – protikomunistov, protistalinistov ter ostalih. Toliko na kratko, več kasneje ! L.r. oris Janez KOMENDA

  P.s. moj osebni, od nikogar naročen, nič plačan oris, zapis. Ocene števila žrtev, sodelujočih – so moje.
  Moj državljanski prispevek k razreševanju moraste teme: KPS, KPJ NESODNI POLIT. POMORI 1945.
  Jaz, Janez K., 65 let, 40 let dela, nekaznovan, nealkoholik, nečlan strank, podpornik Odbora 2014.

 • primsek

  Dokazano je, da ima SDS najslabšo izobrazbeno strukturo med vsemi strankami. In najslabše in najbol bebave kolumniste, ki jim je v kešpičkarski maniri Stojko v nadnaravni velikosti osiromašil in poškodoval možgane. Dokaz je zgoraj, v slikovnem delu nad komentarji

  • Janez

   Pri
   Ex KP, ZK strankah so sami piflarji s “Krdel šol” !
   Ti?
   So pa res katastrofa !
   Koliko KP nesodnih polit likvidatorjev- morilcev Slovencev – je bilo, leta 1945. Janez KOMENDA

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!