OF “osvobajala” slovenski narod s pomočjo gospodarskega siromašenja – lotila se je šol, cerkva, bolnišnic, vasi, župnišč (5. del)

Foto: Wikimedia.commons.org/Črne bukve

Ko Osvobodilna fronta ni mogla odpora slovenskega ljudstva proti komunizmu zlomiti z množičnimi likvidacijami, nasiljem in divjaštvom in je prav zaradi teh splošni odpor proti njej vedno bolj rasel, je zavzela stališče, ki ga je njen vodilni človek, Boris Kidrič, povedal na Vinici poleti 1942, ko je dejal: “Vseeno je, če od Slovencev ostanemo živi samo trije, pa tisti pravi” – to je komunisti.

Izraz tega njenega stališča je tudi splošna mobilizacija slovenskega ljudstva, ki so jo razglasili meseca septembra leta 1943. Izvršni odbor Osvobodilne fronte je zapovedal pobrati v vseh predelih, ki so jih imeli komunisti tedaj v oblasti, vse moške od 14. do 60. leta starosti. Splošna mobilizacija tedanjih razmerah je bila največja vojaška in narodna blaznost, ki si jo je moč zamisliti. V “narodno-osvobodilno vojsko” so nagnali na tisoče ljudi, ki so bili zagrizeni nasprotniki Osvobodilne fronte in komunizma, ki so bili vojaško docela neizurjeni in ki jih niso imeli s čim oborožiti. Toda prav te prisilne mobilizirance so tedaj, ko je nemška vojska komuniste napadla, naganjali v prve vrste, da so v stotinah in tisočih padali.

Edvard Kardelj (Foto: wikimedia.commons.org)

Politični komisarji so te siromake, ki so stali pred najsodobneje oboroženo vojsko golih rok ali z najslabšim orožjem, naganjali na tanke in pred strojnice. Toda Osvobodilni fronti pri splošni mobilizaciji in posledicah, ki jih je Slovencem povzročila, ni šlo za vojaške učinke ali za narod, temveč za to, da se s tem znebi čim več svojih nasprotnikov. Zato je mobilizacijo razglasila: zato je na tisoče neoboroženih slovenskih ljudi, moških, fantov in žensk nagnala na fronto; zato je s splošno mobilizacijo pognala druge tisoče, ki k “narodno-osvobodilni vojski” niso marali, v gozd, v lakoto, bolezen in pogubo. Uničiti, če ne vseh, pa vsaj čim več nasprotnikov komunizma, uničiti ves slovenski narod – to je bil edini stvarni razlog in edini pravi cilj tega poslednjega zločina Osvobodilne fronte nad slovenskim narodom.

Šlo je za načrtno uničevanje slovenskega imetja
Dokaz za to, da je Osvobodilna fronta protislovensko gibanje, je njeno brezobzirno in načrtno uničevanje slovenskega narodnega imetja. To uničevanje, ki se je leta 1941 začelo z ropi in se je v letih 1942 in 1943 nadaljevalo s požigi celih vasi in predelov, od 8. septembra 1943 pa s sistematičnim rušenjem vseh večjih, zasebnih in javnih poslopij, šol, občin sodišč, prosvetnih sokolskih in gasilnih domov ter uničevanjem zemljiških knjig je samo del načrta Osvobodilne fronte za izvedbo komunistične socialne revolucije med Slovenci.

Foto: Črne bukve

Foto: Črne bukve

Ko je vodstvo Osvobodilne fronte leta 1942 ter leta 1943 spoznalo, da niti z množičnim ubijanjem nasprotnikov komunizma ne bo moglo slovenskega ljudstva ukloniti k poslušnosti, je sklenilo razmere za socialno revolucijo pripraviti tako, da je “narodno-osvobodilna vojska” začela slovenski narod gospodarsko uničevati. S tem je Osvobodilna fronta želela slovensko ljudstvo sproletarizirati in ga s prisilnim osiromašenjem pripraviti do tega, da bi se podvrglo komunizmu.

To divje, noro in zločinsko uničevanje slovenskega narodnega imetja, ki ga ni moč utemeljiti in zagovarjati z ničemer, najmanj pa s kakšnimi “vojaškimi” razlogi, je povzročilo ogromno škodo zgolj slovenskemu narodu in celo Osvobodilni fronti sami, saj je zaradi uničene in izropane dežele prisiljena stradati celo njena “narodno-osvobodilna vojska”. A Osvobodilna fronta s tem vendar ni odnehala, kar je najzgovornejši dokaz, da je njen poslednji cilj res socialna revolucija, ne pa kakšna narodna osvoboditev.

Foto: Črne bukve

Foto: Črne bukve

Nastalo gospodarsko škodo je nemogoče oceniti
Vso gospodarsko škodo, ki jo je Osvobodilna fronta povzročila z uničevanjem slovenskega narodnega imetja, je nemogoče tudi približno oceniti. Niti približne slike in cenitve pa ni moč narediti za gospodarsko škodo ki jo je Osvobodilna fronta s svojimi nastopi povzročila v Ljubljanski pokrajini po 8. septembru 1943. Tedaj je “narodno-osvobodilna vojska” po načrtu za komunistično socialno revolucijo pričela sistematično uničevati vsa večja javna in zasebna poslopja: šole, cerkve, župnišča, občinske domove, prosvetne domove, gasilske domove, sokolske domove, bolnišnice, delavnice in gospodarske obrate vseh vrst. Do meseca marca 1944 je bilo na primer uničenih že 95 šol, na desetine sodniških in občinskih sedežev in podobnih stavb ter zemljiške knjige za celo vrsto sodnih okrajev. V slovenskem gospodarskem življenju se je začelo tedaj brezobzirno in načrtno razdejanje, kot mu ga ni para v nobeni evropski deželi in v nobeni dosedanji komunistični revoluciji.

Foto: Črne bukve

Foto: Črne bukve

Prizaneseno bi bilo niti spomenikom slovenske zgodovine
Z imeni teh gradov je povezan najslavnejši in najbolj heroični del slovenske zgodovine, namreč boj proti turškim vpadom v 15., 16. in 17. stoletju. Tedaj je slovensko ljudstvo, zbrano po teh gradovih in po taborih okrog svojih cerkva, branilo in pogosto ubranilo turškim tolpam vdor v srednjo in zahodno Evropo čez slovensko ozemlje. Toda Osvobodilna fronta, ki se je v smislu svoje komunistične ideologije zavedala, da je vez s preteklostjo in živ spomin nanjo ena najmočnejših duhovnih ovir pri boljševizaciji slovenskega naroda, je načrtno uničevala tudi te častitljive spomenike slovenske zgodovine ter slovenskega junaštva.

Foto: Črne bukve

Poleg zgodovinske škode, ki jo je povzročilo razdejanje teh spomenikov, je treba omeniti tudi umetniško škodo, ki je po nekaterih gradovih neprecenljiva. Vrhovno poveljstvo je celo tedaj, ko je s posebno zapovedjo prepovedalo in omejilo vse vojaške nastope, izrecno naročilo, naj se slovensko narodno imetje uničuje dalje. O tem nam priča pismo, ki ga je 10. julija 1943 v imenu “štaba narodno-osvobodilne vojske” pisal “Janez“, to je Ivan Maček, “Primožu“, to je dr. Alešu Beblerju, in v katerem pravi: “Izogibati in onemogočiti moramo trenutno vsak neuspeh. V tem smislu je bila mišljena omejitev akcij zadnjič. Sedaj velja še ista omejitev, edino v primeru požiganja vasi je treba iti v akcijo, jo čim boljše pripraviti in na vsak način izvajati. Taka akcija… bo tudi po končnem smislu imela politični uspeh, omogočila široko rekrutacijo… V tem je politični uspeh.”

Ivan Maček (Foto: wikimedia.commons.org)

Foto: Črne bukve

Tudi papirnati boni pretveza za ropanje slovenskega ljudstva
Ko je “narodno-osvobodilna vojska” želela biti “pravična” in “plemenita”, je naropano blago plačevala – s papirnatimi boni, ki jih slovenski kmet ne more unovčiti nikjer in jih tudi ne bo mogel. Boni Osvobodilne fronte so samo nova pretveza za ropanje slovenskega ljudstva. Glavni namen Osvobodilne fronte pri njih ni bil dati izropanim ljudem z njimi vsaj videz plačila, temveč jih je “narodno-osvobodilna vojska” uporabljala za to, da je z njihovo pomočjo prišla ne samo do blaga, temveč hkrati še do gotovine.

Potek ropanja z boni je bil vedno naslednji: poveljnik komunistične enote je oropano živinče ali živež, ocenjeno na 1000 lir, plačal z bonom za 5000 ali 10.000 lir, češ da nima bonov za manjši znesek. Kmet mu je poleg blaga moral vrniti še razliko 4000 ali 9000 lir gotovine. Za izgubo se je lahko tolažil z obljubo; zapisano na bonih, da se bodo vnovčili “šest mesecev po končani osvoboditvi”. Ti boni predstavljajo eno najbolj okrutnih sleparskih komedij Osvobodilne fronte na račun utrujenega slovenskega naroda. In takemu gospodarskemu uničevanju je propaganda rekla “osvoboditev …”

H. M.

 • Anton

  Za urice zgodovine v oš…..

 • Alois Kuhelj

  Ja madona Toncek al ne spis??

 • Zgornji

  VSI BRKOTI – MROŽI , IMAJO NEKAJ SKUPNEGA Z HITLERJEM : VSEM NEKAJ FALI V BUČAH !!! ! !!! MALO ALI PA VELIKO – JIM ŽAL FALI !!! ! !!!

  • FUCK COMMUNISM

   Ne primerjaj Hitlerja s komunajzarskimi svinjami! Hitler je bil eden najbolj priljubljenih drzavnikov svojega naroda kjerkoli in kadarkoli na svetu, nasi komunajzli so pa izkljucno zabiti kriminalci!

   • Zgornji

    Hja, Ampak, tudi Jitkotu je Žal Preveč Falilo v buči, ker je šel stvari reševati z Nasiljem kar je pa Povsem napačna pot.

 • MEFISTO

  So zgoraj na slikah vojaški uspehi tako imenovane NOB?

 • Slovenec 33

  100 % drži, da nikjer na svetu v nobeni okupirani državi okupatorji in izdajalci svojega naroda ne spoštujejo nobenih moralnih in etičnih norm in tudi v Sloveniji je tako.
  Ves čas okupacije okupatorji in izdajalci slovenskega naroda delujejo le v smer zatiranja in ropanja slovenskega ljudstva in to se še do danes ni končalo.

  Predsednik je v svojem mandatu uničil slovensko vojsko, da ne more braniti države in uspešno zapravlja državno ozemlje.
  Vlada je s svojim delovanjem zapravila ves davkoplačevalski denar in uvaja nove davke, vabi v slovenske dežele nove okupatorje, ki jih bogato finančno podpira s slovenskim denarjem, zapravila je teran, kranjsko klobaso, izplačuje nezaslužene pokojnine okupatorskim oficirjem, ki v slovenskih deželah uživajo pokojnino in zato imajo slovenski upokojenci 30% nižje pokojnine.

  • FRANC3

   +++++++++++++++++++++++

 • Kučko pod pručko

  Dva madeža

  Kot otrok sem v vsej svoji nevednosti ponosno živel na Kidričevi cesti, poimenovani po narodnem heroju. Na cesti torej, ki je ime dobila po enem od treh največjih množičnih morilcev lastnega naroda. Tudi kasneje, ko sem za tehnična izuma dobil dve priznanji Sklada Borisa Kidriča, se zaradi večdesetletne komunistične laži nisem zavedal, kakšen klavec je bil človek, katerega ime je nosil sklad.

  Ne po svoji krivdi pa me spremlja še en madež, ki sicer ne zmanjšuje tega, kar sem dosegel. Pa vendar je madež in to ne majhen. Na diplomi mi piše Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani. Imam pa na tega množičnega morilca vsaj en lep spomin. Slučajno sem enkrat, ko sva s sinom smučala na Zatrniku, zasedel mizo, za katero je prihajal. Samo jezno je zagodrnjal in odšel k drugi.

  Še dobro, da danes živimo v času interneta, ki nam med drugim omogoča spoznavati tudi zločine Komunistične partije, katere generalni sekretar Centralnega komiteja je bil Kučan, ki ka je vzgojil in za svojega naslednika ustoličil tretji največji zločinec Ivan Matija Maček!!!

  • FRANC3

   ++++++++++++++++++++++++++++

  • Antonius

   Še dobro, da ti za vrat ne tlačijo članstva v partiji, ker so ti po trdem študiju elektrotehnike podelili zaključno diplomo Univerze, poimenovane po morilskem Edvardu Kardelju.
   Ko si je Univerza povrnila svoje staro ime, je s tem dejanjem najvišja izobrazbena ustanova priznala, kdo si njenih časti, zaradi morilskih dejanj zoper lastni narod ne zasluži.

   Kučko, ne moreš si nalagati madežev tistih, ki so morili, lagali in zlorabljali organe pregona, tajnih služb in krivosodja. Živel si na ulici, ki ji nisi podelil krvavega Kidričevega imena in diplomiral si na univerzi, ki so ji krvavo Kardeljevo ime vsilili komunisti.

 • althar

  Ker je narod “osvobajala” od živlenja, premoženja in svobode, se je Brozova teroristična tolpa povsem upravičeno imenovala Narodno osvobodilna vojska.

  Še danes nas njeni nasledniki radi osvobajajo živlenja s čakalnimi vrstami, požari skladišč kemikalij ali “zastoji srca”, premoženja s petkrat preplačanimi žilnimi opornicami, trikrat preplačanimi železniškimi progami ali dvakrat preplačanimi avtocestami in svobode z nadzorovano policijo, koruptnim pravosodjem ali zrežiranimi volitvami.

  • FRANC3

   ++++++++++++++++++++++++++

 • MEFISTO

  Se spomnite, da smo v otroških letih brali in poslušali zgodbe o požgani in opustošeni domovini.

  Take informacije informacije so opremljali tudi s slikami, da bi bil okupator videti še bolj grozen.

  V resnici pa je šlo v glavnem za partizanske razvaline in pogorišča.

  Tudi za požgano vas v Lažgošah so krivi partizani.

  • FRANC3

   +++++++++++++++++++++++

  • Anton

   Kako zdaj to vpeljat v oš.? Na rtv?

 • dob

  Komunizem je samomorilna religija zaradi katere paraziti ugonabljajo gostitelje.

 • tohuvabohu

  Kučan še spi. Ko se bo zbudil, bo tukaj nastal galop Prepričevalcev, Tetk iz podzemlja, Janezov Cepcev in ostalih Kučanovih picajzl. Cvet rdečkarske drhali.

 • FRANC3

  Churchill je izjavil: ”KOMUNIZEM JE ORGANIZIRANO ZLO!” Tu je zadel žebljico na glavico.

 • montyamp

  Zato je Hitler Slovence branil pret kidrić kardeljanskimi ušivimi hijenami .
  Stalinovi HLAPCI in podrepne mušice so se spravili na Slovenijo kot Stalin na Rusijo .
  Komunisti tolčejo vedno samo po svojih .
  Kam so ultraidioti pripeljali podalpski svet vidimo danes , ko sinovi morilcev lomastijo po bankah .
  Kje in kdaj je morilec vzgojil normalnega naslednika ???
  GORJE NARODU , KO PRIDEJO HLAPCI NA OBLAST .

 • drzavljanslo

  In po teh dogodkih so v Sloveniji ostali samo še nadpovprečno zabiti ljudje. Ostali so zbežali v tujino ali bili pobiti. In to slovensko ljudstvo je danes tako butasto, da ne dojame, da se dogaja po osamosvojitvi enako na malo bolj prefinjen način. To pa počnejo ravno potomci zločincev iz časa druge svetovne vojne.
  Do fundamenta zabit slovenski narod jih pa 26 let na volitvah podpira. Že to, da nismo še nikoli imeli desnega predsednika republike je dokaz, da je narod hudo psihično bolan.
  Da pa potomci rdečih zločincev ne bi imeli preveč težav z obstojem na oblasti si vsako leto navozijo dobrih 10.000 polpismenih južnjakov in jih zaposlujejo v pomembnih javnih inštitucijah. In za hlapca rojeni in za hlapca vzgojeni slovencelj o tem nima nobenega mnenja, ga ne zanima in nima nič proti:) Res narod zrel za psihiatrično zdravljenje.

  • MižekFiga

   Ti si navaden ali pa plačan živi OBUP. Kako, da ne najdeš za Slovence vzpodbude in pohvale?

   • drzavljanslo

    Spodbujati je potrebo otroke, ker so še nedorasla in nezrela bitja. Zrel in odrasel posameznik mora imeti o stvareh, ki se dogajajo okrog njega izdelano mnenje. Slovenec se obnaša kot nezrel otrok (sicer pa to ni samo moje mnenje; kar nekaj psihologov je pisalo o tem). Dokler bo tak bom o njem govoril kot govorim; v trenutku, ko se bo spremenil bom spremenil svojo vižo.

    Sicer pa je takšnih, ki spodbujajo je že dovolj, rezultat pa evidenten. Spodbujajo, spodbujajo učinka pa nobenega kot bi komunicirali z otrokom, ki ima neko hudo psihološko motnjo.

    • RATATA

     Ej, MižekFiga ti je lepo povedal.
     Ne piš, da SMO v Sloveniji ostali samo še nadpovprečno zabiti ljudje! Zabijem ti jaz lahko kaj v tvojo zabito betico budala fukjena!

     • drzavljanslo

      No, vidiš. To bi bil odziv, ki bi se ga veselil na naslednjih volitvah. Da se hlapec slovenceljski zabiti, mentalno leni vsaj malo razjezi in vsaj na volitve pride.
      Sicer pa ne pozabi, da je levica (komunisti) na zadnjih volitvah dobila 70%+ glasov. To je dokaz, da je s slovenceljni V POVPREČJU (to besedo sem v prvem komentarju pozabil napisati) nekaj mentalno hudo narobe.

     • RATATA

      To sprejem kot opravičilo in priznanje, da si napačno napisal ….VSI Slovenci.
      Uredu, nič ti ne bom zabil nikamor.

     • drzavljanslo

      No, me veseli. Sem se hotel že vpisati na LGBT:) Ko bi večina Slovencev odreagirala samo z delčkom tvoje jeze bi bili normalna država. Tako pa večini lahko 100 let razlagaš kje so vzroki težav pa te gledajo kot tele v nova vrata; nobene reakcije, mnenja,…

     • RATATA

      O matr, apvoutal sem ti za to! ;-)

   • MEFISTO

    Še huje je, kot previdno pravi državljanstvo.

    Posledice se že dogo kažejo in utegnejo izbruhniti v vsej svoji zloveščnosti v bližnji prihodnosti.

 • MižekFiga

  Novi narodni izdajalci in zločinci so “Levica”, stari pa “Demokratični socialisti”. Oboji pa prihajajo iz “Komunističnega kurnika”. Po EU se niso uspeli povsem razpasti. Ddr. Kučan je to posredno grozil. Aktivirali so Lezbe, Pedre, Šekaste in kakorkoli pisane, pa še skrajne Muslimane. Ne bo jim uspelo kere se višegrajci uspešno upirajo in ne pristajajo na “fake” socializem (beri komunizem). Naša naloga je, da povsem onemogočimo komunistom (levakom) vsakršno oblast, pa še bo trajalo, da se državna birokracija očisti. Garant za to je SDS z Jeklenim Janezom na čelu.

  • drzavljanslo

   Ampak premisli ali je to sploh še mogoče. Na Primorskem je več kot polovica jugovičev, enako v LJ, Jesenicah, Kranju, Velenju, Celju (Albanci).. Novo mesto je čisto komunistično. Katolikom so čisto oprali možgane in ves čas volijo komuniste (večina).

   • MižekFiga

    Jug Amerike (Florida, Texas, …..) je španski, država pa Brez KOMUNISTOV zdrava amerikanska, torej ….!

    • drzavljanslo

     Zaenkrat. Prepričan sem, da zaradi zgodovine. Večino so po porazu Francozov v rokah imeli angleški anglikanci (to je verjetno nekje na pol med protestanti in katoliki). Ti so upravljali s šolstvom in politiko. Španci in črnci so bili nepomembna ničvredna delavna sila. Se pa to zelo hitro spreminja na slabše saj te inštitucije počasi in vztrajno prevzemajo levičarji. Teksas bo dalj vstrajal saj imajo tam stare bele generacije še vedno nafto v rokah.
     Sicer pa poglej EU, kjer so v večini katoliki (in pravoslavci) so bolj nagnjeni k socializmu, protestanti kontra.

    • Hribouc

     Bojim se, da jih nekaj veliko dviga svoje pedersko rdeče riti in rilce v USA zadnja leta, a ne Mižek?

   • Hribouc

    Ne more biti polovica, kolega.

    Groza pa je gledati, koliko se čefurjev priseljuje!

    KJE SO ŠTEVILKE, JANŠA KDO BO POVEDAL PRED VOLITVAMI !
    Ustaviti priseljevanje- rojstva gor!

    • drzavljanslo

     Saj Janši je vse jasno. Komu pa naj pove resnico. Še jaz, ko sem in tja znancem razlagam mi nazaj zabijejo, da je tem južnjakom pač treba pomagati:) Poznam kar nekaj slovenk, ki na raznih Karitas ali RK pomagajo “ubogim” južnjakom za minimalno plačo. Te pa imajo v Bosni in Srbiji svoje hiše, tukaj pa vlečejo socialno podporo zase in otroke, ki je večja od plač teh naivnih Slovenk, ki jim pomagajo.

     Aja glede Janše. Saj koga je pa na zadnjih županskih volitvah v LJ predlagal za kandidata ? Mislim da je bil Damjanović oz. nekdo na ić. V LJ imajo južnjaki že takšno večino, da verjetno ne bomo videli več slovenskega župana (razen kakšne njihove marionete). Podobno v KP in še marsikje. LJ pa je center glavnih državnih inštitucij, ki si jih bodo čisti prisvojili južnjaki.

     Jaz sem sicer zagovornik priključitve k Avstriji. To je sicer druga zgodba. Prej omenjena pa je za Slovence po moje končana (sem pač pesimist ali pa mogoče realist).

     • Hribouc

      Za Avstrijce delat, pomeni zaostajat in nikoli biti samostojen.
      Sami bomo morali urediti zadeve. Imamo fantastično narodno zavest, le ne obupati – je globlje zasajena kot pa strah pred norci rdečimi fašisti in morilci OF!
      Argentinski Slovenci so svetovno čudo štev.8 – močnejši narod že ne more biti!
      —————————————————————————————————
      Poglej kaj vse je 2 milijonski narod v zgodovini dal svetu!

      Za Kriščevo voljo:
      Mučenci revolucije boljševikov
      Izumitelji
      Narodnjaki
      Misleci
      Misionarji
      Športniki
      Alpinisti

      STOJIMO IN BOMO OBSTALI!
      Če pa že pridružitev, ekonomska, socialna, vojaška, vendar neodvisna- Višegradska skupina ! če s komunajzarsko-lezbično in muslimansko EU ne bo šlo. Težka bo.
      Putin in Kučan končujeta postdiplomsko študijo kako Srbiji vrniti boko Kotorsko
      in ne samo proge Beograd .- Bar !

     • drzavljanslo

      Zakaj priključitev Avstriji ? Ker se pač ne morem priključiti Novi Zelandiji (tja bi se še raje). Na žalost se lahko samo sosedu. Če bi se, se zgodi sledeče: zamenjava jugo policije, jugo sodišč, parlamenta, jugo-mafijsko-komunistične zakonodaje… Z eno potezo odrežeš jugo-komunistično drhal.

      Zaostajati s priključitvijo Avstriji ? V parih letih bi imel 1x t.j. 100% višji standard. Da ne govorim o pokojninah. Bi pač počasi govorili nemško. Sicer pa bomo in to brez skrbi, čez najkasneje 10 let srbsko.

      Mene osebno zanima ekonomsko – kulturno okolje. Tisto proti Balkanu ali proti Dunaju. Mi ni potrebno razmišljati več kot pol sekunde.

      Sicer pa večina ne ve, da so Avstrijci 60%+ Slovanskega porekla, ki so prevzeli nemški jezik.

      Absolutno bi bil za to, da Slovenija postane in ostane Slovenska. Ali je to mogoče ob 10.000 navoženih južnjakih letno (že 26 let). s tem, da jih je bilo v prvem valu (Bosanski begunci) čez 50.000. Pred osamosvojitvijo pa jih je tukaj živelo že dobroh 300.000

      Ni brez razloga Pahorjeva vlada prepovedala štetje prebivalstva po narodnosti. Zato sedaj načrtno nimamo nobenega uradnega podatka. Saj bi se lahko še kakemu Slovencu več odprle oči.

      In koliko je takšnih narodno zavednih Slovencev ? Bi rekel, da cca patetičnih 20% – 30% (najbolj optimistično). Rabiš pa 50%, da prevzameš vlado, zamenjaš zakonodajo…. in 70% da spremeniš ustavo, ki je temelj zla. Je to mogoče samo s toliko narodno zavednimi glasovi ? Jaz kot pesimist pravim, da niti pribljižno in upam, da se močno motim:)

     • Hribouc

      Saj veš, da smo različni a ne in, da se težko uskladimo-vendar, deutsch ne bi nikoli govoril v svojem Domu, nikoli. Vemo, da smo potomci Onih Protoslovenov, ki so jo primahali iz indijske podceline in so že 3000 let pred Kristusom imeli sanskrtski jezik, ki je povsem kompatibilen/in obratno z današnjim slovenskim-poglej slovar…in komentar ni potreben. Smo potomci enega Noetovih sinov
      in smo originalni, avtohtoni ozemeljsko.Zato ostanem pri jeziku moje matere!
      Ne vem, recimo, putinova invazija in domača rdeča svojat lahko naredi pekel in nimaš izbire, pa bi dejal, nujno zlo in bi spljuval srbijanščino in raje, vsemu navkljub, začel z nemščino-recimo.
      Ja, Germanija in Germani so slovenskega porekla, kajti bila je slovenska dežela, ki so jo zjahali ŠVABI in prinesli, vsilili švabski jezik močnega naroda.
      Ja živeli smo in nekaj jih je še, notri čez Veliki Klek do Črnega gozda, izvira Donave, ki je slovenska – ne slovanska reka!(Slovani – bratska češka iznajdba, ki jo povzemajo Švabi in Rusjaki, svetovna zgodovina od 19.veka dalje).
      Ja, ne vem, če ravno 60% Avstrijcev je Vendov/Windischev, jih je pa ogromno, seveda in bi se jim lahko tudi pridružili in naredili Avstrijo utopično spet slovensko-iluzija , je pa fajn, a ne?
      Stokrat bolj naravno in svetopisemsko kot pa bizantinsko srbijanstvo! Drek!

     • drzavljanslo

      Ja, smo različni, ni problema. Za Nemce sem mislil, da so pač večinoma Germani. Govoril sem o 60% Avstrijcev, ki so slovanskega (ne slovenskega, vendar tudi) porekla. Za Nemce res ne vem.

      Zame osebno je pomembno kako živim sedaj. Za kvalitetno življenje potrebuješ dobro organizirano državo. Tega nimamo, imajo pa bistveno bolje Avstrijci. Brez problema sem pripravljen menjati za to svoj jezik, če upoštevaš alternativo balkanizacija in srbščina.
      Zavedati se je potrebno, da kot narod izginjamo. Nas je samo še recimo 1 – 1.3 milijona. Veliko Slovenk je poročenih z južnjaki in te postanejo še bolj protislovenske kot njihovi možje. Ostalo so južnjaki ali mešanci. Ti bodo iz leta v leto bolj sitni s svojimi zahtevami.

      Od kod smo prišli mi je tretjerazrednega pomena. Preden smo prišli v Indijo smo bili pa vsi na drevesih v Afriki v obliki šimpanzov. Niti približno ne dajem v nič tvoje omembe teh zgodovinskih ZANIMIVOSTI; ki so zame samo to in na moje življenje vplivajo toliko kot sneg pred 10 leti.

      No, tudi Nemci (Hitler) so iskali svoje arijske korenine v severni Indiji.

      Sanskrta ne poznam ampak ali meniš, da Poljaki, Slovaki, Čehi v tem saskrtu nimajo enakih jezikovnih korenov ? Običajno se ob takšnih primerjavah ujema par glasov ali zlogov, ki se lahko ujemajo tudi pri prej omenjenih jezikih.

      To tako kot zanimivost. Ali veš, da je na Češkem najpogostejši priimek Novak tako kot v Sloveniji, na Slovaškem pa Hrovat točno tako kot na Hrvaškem ?

      Ta moj odgovor bi moral pa vzeti kot del vseh mojih današnjih komentarjev, da me ne bi narobe razumel. Govoril sem o tem, da (po mojem mnenju seveda) Slovenci v Sloveniji ne moremo več vzeti države v svoje roke saj nas je številčno premalo. Sestava parlamenta in posledično zakonodaja pa je samo matematika oz. ogledalo št. volivcev, ki so vedno manj Slovenci.

      Naslednje volitve bodo po moje zadnji lakmusov papir. Če močno ne zmaga levica (kar po moje ne bo), bo do naslednjih volitev čez 5 let dodatno 50.000 priseljenih južnjakov in najmanj cca 70.000 manj Slovencev (letno jih umre cca 19.000, recimo da je od tega 15.000 Slovencev).

      To so tako gromozanske številka katerih se Slovenci niti ne zavedajo kaj šele da bi si o njih upali govoriti.

      In če moj pesimistični pogled drži sem raje z nemškim jezikom v Avstriji (in eni najbogatejših EU držav) kot pa v počafurjeni balkanizirani Sloveniji s srbščino in katastrofalno mafijsko zakonodajo, policijo, sodišči, srbskimi zdravniki za katere ne vemo ali so diplome kupili ali študirali, itd.

      Problem je ker nam matematika, ki sem jo prej omenil ni v prid (rodnost in načrtno priseljevanje). Matematike pa ni mogoče goljufati.

     • Hribouc

      Ja, seveda razumem-kar govoriš, je narodova bolečina, ki še ni butnila na dan!
      Ja, srbijanski napol dohtarji, sedaj še poštarji, pridejo še rokodelci, za njimi kurbe, pa taksisti, novinarjev in urednikov imamo itak že polno…itd.
      Ja, formula rdečega propada, revolucija z drugimi sredstvi! gre svojo pot!

     • Nata

      +++++

  • Hribouc

   Bravo Mižek Figa, podpis!

 • xtc

  OF ,dajansko ni imela nobene pravice izvajati mobilizacije,saj ni bila skupina,demokratično postavljena od ljudstva in kot taka tudi mednarodno nepriznana,skratka tolovaji,kar so tudi presentirali.Množično iztrebljanje zavednihSlovemncev,podjetnikov,kmetov in intiligence je bilo namenjeno temu ,da so vzgojili idiote,ki jih srećamo danes na levici,po portalih in še kje,saj drugače nebi mogli vladati.

  • Hribouc

   Bili so navadni morilski kriminalci, nič drugega!
   Spajsano zlo človeškega rodu!

 • MEFISTO

  Slovenci ne veljajo zaman za samomorilen narod.

  Dokaz za tako trditev je v njihovem ravnanju na volitvah.

  Večja rdeča pokvarjena budala se jim ponudi, bolj ga z veseljem izvolijo

  • MižekFiga

   Ne poznam statistike, ki na dneve volitev prešteva samomorilce. Pomagaj malo!

  • Megatron Arrows

   Ne boš verjel ampak volitve vedno dobi tisti, ki šteje glasove. Zato še enkrat pozivam IJJ in SDS, da ne pooblastilo za nadzor na našem volilnem mestu. Prepis rezultatov takoj po štetju in stalen nadzor v prvi fazi izniči prednost DVK za objavo izidov.

 • Olga

  Ropanje izvajajo komunajzli še danes, “proletarizacijo” pa izvajajo z bednimi plačami in še bednejšimi pokojninami! Kmetom ne dajo dihati! Zasebni sektor zatirajo!
  “Turškim” vpadom pa na široko odpirajo meje!
  Skrajni čas, da naženemo kriminalce!

  • MižekFiga

   Zelo se strinjam, da komunajzli niso več politična stranka, ampak prefinjena kriminalna združba. Državljanska obravanava mora sprejet ta način gledanja, navadni kriminalci so! MAFIJA !!!

   • Olga

    Direktna naslednica komunistov je SD! Njeni člani, vključno s Pahorjem, se niso distancirali od zločinov komunizma in ga niso obsodili!
    Mafija pa ne more biti kaznovana, saj ni bila opravljena lustracija v sodstvu, kar se lepo vidi po tem, da lopovi ranga Janković delajo lumparije nekaznovano, njihovi primeri pa vedno “zastarajo”, ali pa se morajo dokazi izločiti in podobno, saj so znižani s Kučanom in levico!

  • Hribouc

   Podpišem, Olga! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   +++++++++++++++++++++ LE VKUP , UBOGA GMAJNA+++++++++++++++++++++++++++++++++
   DOL Z UDBOKUČANIZMOM !

 • Hribouc

  Vse zapisano, dokumentirano, seveda pije vodo in drži!
  NORCI KOMUNISTIČNI, NAJVEČJA GOLAZEN IN ZLO, KI JE MESARILO PO SLOVENSKIH DEŽELAH!
  Turke ne štejemo v to zlo, ker tuje zavojevalce obravnavam posebej!
  ———————————–
  Da podkrepim članek z dvemi dejstvi:

  Mojega očeta so mobilizirali, ne 17 let starega.Neizvežbane in presrane na smrt so jih, 13.brigado, kanon futer – kazenski-uničecvalni partizanski bataljon poslali na nemške bunkerje želežniške postaje-niso imeli šanse.Fotr je preživel zahvaljujoč temu, da ga je onesvestila elektrika pred bunkerjem, preden bi ga zadela kugkla iz Šarcev, ki so bruhali ogenj iz bunkerjev!Izvleki so ga soborci.

  Pred par tedni mi je popvedal udeleženec, istio, “napqada” partizanov na nemce v vasi. V roke so jim dali palice in jim ukazali kam morajo “prodirati”-naravnost pred Nemško orožje. Ker so se čudili in bali, so jim partizani dejali, da pač morajo in, da “bodo, oni, oboroženi” uredili tako, da bo prav!
  Seveda niso, norci! Koliko jih je padlo, sogovornik, ki je z bežanjem, po sreči preživel, ni vedel.

  Oba primera: NAČRTEN POBOJ MOBILIZIRANIH “PARTIZANOV” . NAČRTNO NASMERNO!

  Enako, kot je bila fronta proti Švabom na Trnovski planoti !
  Rezultat : 3500pobitih Slovencev.
  Za prazen nič!
  Ampak : BILO JE NAČRTNO ZLO DELO PARTIJE / PARTIZANOV NA PRIMORSKEM – del tega , kar opisuje prispevek zgoraj!
  SMRT KOMUNIZMU IN RDEČEMU FAŠIZMU !

 • domovina mili dom

  V imenu sociale, človeških pravic, komunisti nategujejo narod. Vedno pa pozabijo dopisati samo komunistične pravice, sociala za komuniste.
  Imamo tipični zgled v Venezueli, približek kaj se je dogajalo v prejšnjem jugo režimu. Lakota, prazne police, represija nad ljudstvom, ki hoče imeti isto, kot ima komunistična elita.

  • sprehajalec

   Bog ima smisel za humor, ker Venezuela leži na nafti in ima ene največjih naftinih zalog na svetu.

   Ker v pokojni Jugi so rekli, ko bi le mi imeli nafto, bi bilo konec težav….

   • domovina mili dom

    Dokler vladajo komunisti+socialisti=levaki, težav in siromaštva ne bo nikoli konec.
    Kakšna sanjska razlika Norveška VS Venezuela.
    Naj razkrinkajo koliko milijard ima sorodstvo Čavez-Madura in ožji krog socialistične mafije.

    • sprehajalec

     Hčera od Chaveza je najbogatejša Venezuelka, njeno promoženje se ocenjuje na 4,2 milijarde dolarjev, v Andorskih in Ameriških bankah.

     Ja, ha, ha, ha, pa levičar ti zna nazaj zabrusiti, ko jim omeniš Norveško, da lahko njim, ker imajo nafto….

 • piko8

  Ta golazen dela po istih načrtih of; sistematično izganja Slovensko inteligenco v tujino!!!!

  • šmentanamuha

   In uvaža nepismene volivce.

   • Nata

    To počno že od leta 41 !! Njihov namen je bil jasen.
    Zato so se ljudje, ob vedenju, kako je bilo v Salinovi Rusiji, komunizma bali !!

   • piko8

    In morivce!!

   • piko8

    In morivce!!

 • Janez

  PROTI-SLOVENSKO

  ZLONAMERNO DELOVANJE OHRANJAJO IZ EX KP, ZK STRANI EX LDS, PS. ITD.
  IZHAJAJOČE STRANKE
  SD, SMC, DESUS, ZL. – PA PRIKRITI EX KP, ZK PENZIONISTI-“GNEZDAŠI” – NEDVOMNO – VES. Č A S !
  Tudi sedaj.
  Bodimo pozorni zlasti na POLITIKO PRISELJEVANJA LJUDI IZ EX YU.
  ZDI SE,
  DA IMAJO R.SLO OBČINSLKE UPRAVE oz. UPRAVNE ENOTE – TU – GLEDE PODELJEVANJA ZAČASNIH
  IN
  STALNIH BIVALIŠČ, – POPOLNIOMA – PROSTE ROKE !

  PA
  PRI PODELJEVANJU STATUSOV NEKOGA,
  – KI JE NA ZAČASNEM DELU,
  KI JE KANDIDAT ZA PRIDOBITEV
  – DRŽAVLJANSTVA – ENAKO – IMAJO OBČINE ? Popolnoma proste roke ?
  Podobno je?
  Se zdi – TUDI PRI ZAPOSLOVANJU V OBČINSKE IN DRŽAVNE SLUŽBE ?
  V
  NEKATERIH OBČINSKIH IN DRŽAVNIH SEKTORJIH, PODJETJIH, ZAVODIH !
  Je
  OPAZNO SISTEMATIČNO “PREDNOSTNO” ZAPOSLOVANJE – NESLOVENCEV !
  Zlasti v MOL !
  In še kje?
  ZLASTI NEENAKOPRAVNO ZAPOSLOVANJE IN
  “PREDNOSTNO ” ZAPOSLOVANJE NESLOVENCEV – STA GOTOVO DEL ?
  – POLITIČNE MANIPULACIJE ex KP, ZK, SD, SMC, DESUS, ZL ITD. STRANI !
  S
  TAKO ?
  S “PREDNOSTNO” ZAPOSLENIMI NESLOVENCI !?
  SI TE STRANKE
  – PRIDOBIVAJO – ZAGOTAVLJAJO – NOVE VOLILCE – ZA NJIH STRANKE ! Se zdi ! L.r. J. KOMENDA
  P.s.
  TO V SEDANJOST PODALJŠEVANO UNIČEVANJE SLOVENSTVA IN NAŠEGA SLO NARODA !
  Tu samo na kratko nakazujem ! Pojav je znan.
  RAZIŠČEJO IN JAVNO PODAJAJO NAJ GA SLO DOMOLJUBNE STRANKE !

 • Brane

  Torej nič novega, cmerarjeva golazen je še slabša, polni izključno partijske vrste !!!

 • šmentanamuha

  Mimogrede, a se ljubljanska univerza še vedno imenuje Univerza Edvarda Kardelja?

  • Capi

   Seveda :P

   • Zgornji

    Beda :-(

   • šmentanamuha

    V naslednjem sklicu pričakujem, da se odpravi malikovanje teh zločinskih imen. To postaja že nevzdržno.

  • andreas82

   Hehe celo pološčad imamo, v vsakem mestu eno ulico od Kardelja ali Kidriča;)

 • tohuvabohu

  A Kučan še kar spi? Da ni morda zbolel? Abstinenca rdečih trolov je res neverjetna.

  • Nata

   Hja, to ni njihova ” tema “. Oni , po naročilu oživijo samo ob omenjanju J. J.
   Ali ni to čudno ?Pa nas zmerjajo z ovcami ? Revčki !

 • Minovak

  Veliki um je dejal:
  Narod, ki izvoli skorumpirance, sleparje, lopove in izdajalce, ni žrtev, temveč sokrivec. 
  George Orwell

 • karlina

  Tisočkrat prekleta komunistična banda, mimogrede-Medijski grad, ki je bil še med vojno, zelo lepo ohranjen in v katerem so zivele SLOVENSKE DRUZINE, so tudi leta 43, komunisti namerno zbombardirali, češ, da se zelijo vanj naseliti Nemci, vendar nič od tega ni bilo res.

  • andreas82

   Gradovi so najlepši, pričajo slovensko evropsko zgodovino. Ponosen na ljubljanski grad v okupiranem mestu!

 • Nata

  Pa si še nekateri upajo govoričiti, kaj vse so komunisti po vojni zgradili ??
  Mislim, da smo že večkrat napisali. . . . . .rušili in požigali so !!
  In kje se že nahaja vnuk možakarja na prvi fotografiji ??????
  Za crknit.Še malo za spominjanje. . . . .

  http://www.rtvslo.si/blog/snvz/partizanski-podvigi-12/28331

 • andreas82

  Svoj čas gradove, cerkve danes gospodarstvo. Kdo ima nadzor nad državnimi podjetji? Nihče! Delajo kot najslabši gospodarji a nobeden jim nič ne more, narodu so volitve brezvezne, tako da bodočnost bo svetla;)) izvolimo neoliberalno vlado in imamo normalen sistem, tržno gospodarstvo, narod slovenski ima tako dobre danosti, stop državni lastnini, rak rana vsakega gospodarstva, začetek vsake korupcije!

 • MEFISTO

  Komunisti (partizani)so med vojno požgali vas Planino nad Sevnico z izgovorom, da se v njej ne bi mogli nastaniti Nemci.

  V resnici pa je šlo le za zastraševanje domačinov.

  V počastitev tega dogodka je kraj dolga leta praznoval požig Planine kot svoj krajevni praznik.

  Mimogrede, na Planini se je med vojno skrival, ne boril, tudi Sergej Kraigher.

  • Adolf Hitler

   Ne med vojno ampak po vojni kaiti med vojno so bili skriti z posranim gatam za buschem!

 • Adolf Hitler

  Škoda da nemorem skoz čas čene bi ti to tvojo komunasersko židovsko betico olupil in rastrešču ob zid kod plesteno lubenico ti smrad!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!