Pasivna vlada Mira Cerarja pozablja na težak socialni položaj kmetov, ki so danes upokojeni ali nezmožni za delo

Foto: iStock

Vlada Mira Cerarja v vsem svojem mandatu ni predlagala niti enega ukrepa, ki bi bil namenjen reševanju težkega socialnega položaja nekdanjih kmetov, ki so danes upokojeni ali  nezmožni za delo.

Člani in članice odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide bodo na današnji skupni nujni seji na predlog poslanske skupine SDS obravnavali problematiko socialnega položaja starejšega kmečkega prebivalstva.

V poslanski skupini SDS so se za ta korak odločili, ker je socialni položaj starejših slovenskih kmetov, ki so v preteklosti opravljali kmetijsko dejavnost in so danes upokojeni ali niso več zmožni za delo, čedalje slabši. Največja stopnja revščine in socialne ogroženosti je ravno v skupini starejših oseb, ki so nekoč sebe in svoje družine preživljale z opravljanjem kmetijske dejavnosti. Posebej ogrožene so za delo nezmožne starejše ženske, ki so ostale same, in njihovi prihodki ne zadostujejo za normalno preživljanje. Socialna ogroženost, kot pri vseh socialno ogroženih skupinah, pri teh ljudeh predstavlja še dodatno zdravstveno tveganje.

Poslanke in poslanci SDS opozarjajo, da vlada Mira Cerarja v preteklih letih ni naredila ničesar, da bi učinkovito izboljšala socialni položaj zgoraj navedenih oseb, niti neposredno z dodatnimi socialnimi transferji niti posredno s podpornimi ukrepi, kot je, denimo, vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe. Položaj starejših oseb, ki so se ukvarjale s kmetijsko dejavnostjo, se razlikuje od drugih socialno ogroženih skupin, saj je v Sloveniji in drugih državah t. i. “vzhodnega bloka” stopnja ogroženosti revščine pri tej skupini bistveno večja kot v zahodnih državah. Razloge za takšen položaj starejšega kmečkega prebivalstva je zato treba iskati tudi v polpretekli družbeno-politični ureditvi.

V SFRJ kmetje depriviligirani in diskriminirani
Družbeni sistem v Socialistični federativni Republiki Jugoslaviji je kmete postavljal v depriviligiran položaj glede na ostale delavce. Šele leta 1983 je zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja določil, da morajo biti kmetje, ki združijo svoje delo, zemljišče, delovna sredstva oziroma druga sredstva v kmetijsko zadrugo ali druge oblike združevanja kmetov oziroma z delom delavcev v odnosih trajnejše medsebojne povezanosti ali poslovnega sodelovanja, obvezno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v enakem obsegu kot delavci. Zakon je uvedel zavarovanje za širši in za ožji obseg pravic, pri čemer se vsi kmetje niso mogli zavarovati za širši obseg pravic, čeprav so vplačevali enake prispevke. Diskriminacija kmetov pri socialnem in zdravstvenem zavarovanju v primerjavi z drugimi delavci je bila odpravljena šele leta 1992, v samostojni Sloveniji, ko je bilo ukinjeno razlikovanje med združenimi in drugimi kmeti in so lahko vsi kmetje izbirali, ali se bodo zavarovali za ožji ali pa za širši obseg pravic.

Svetlik ukinil pravico kmetov do državne pokojnine
Leta 1999 je bil sprejet zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki je tudi zaradi poprave krivic kmetom, ki se niso mogli zavarovati, uvedel t. i. državne pokojnine kot pravico do minimalnega zneska pokojnine vsakega državljana. S tem je okoli 16.000 oseb pridobilo pravico do državne pokojnine, ki pa je bila leta 2010 izbrisana oziroma ukinjena z zakonskimi spremembami, ki jih je predlagal takratni minister za delo, družino, socialne zadeve in invalide dr. Ivan Svetlik. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakon o socialno-varstvenih prejemkih sta bila sprejeta leta 2010 in se začela uporabljati šele leta 2012. Navedeno je pomenilo, da je bila državna pokojnina prejemnikom odvzeta, napoteni pa so bili, da si lahko v zameno priskrbijo socialni transfer, pri čemer si bo država ta sredstva poplačala iz njihove dediščine. Hkrati pa je minister Svetlik predlagal ureditev, da si država vpiše zaznambo prepovedi razpolaganja z nepremičnino upravičenca vse do poplačila iz te nepremičnine prejetih socialnih transferjev po smrti upravičenca. Ta ureditev je bila kasneje odpravljena oziroma omejena na nepremičnine, ki so vredne nad 120.000 evrov.

Uradni statistični podatki kažejo, da je kmečka pokojnina, tudi v kombinaciji z drugimi zavarovanji, podpovprečno nizka v primerjavi s povprečno pokojnino v Republiki Sloveniji, ki znaša 620 evrov. Povprečna kmečka pokojnina, tudi v kombinaciji z drugimi zavarovanji, ne zadostuje za preseganje praga revščine, ki je na mesečni ravni 600 evrov.

Vlada Mira Cerarja v tem mandatu ni predlagala niti enega ukrepa, ki bi bil namenjen reševanju težkega socialnega položaja nekdanjih kmetov, ki so danes upokojeni ali  nezmožni za delo. Poleg tega pa je obstoječa koalicija zavrnila predlog poslanske skupine SDS, da bi se odpravile vsaj krivice kmečkih zavarovancev, ki so bili še vedno diskriminirani po leta 1983 sprejetem zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dejstvo je, da si kmečki zavarovanci zaslužijo enako obravnavo kot druge socialno ogrožene skupine, kot tudi posebno obravnavo, saj so bili v preteklosti s strani države neupravičeno in ideološko diskriminirani. Ob koncu razprave poslanke in poslanci SDS predlagajo, da člani obeh odborov sprejmejo naslednja sklepa:

1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta se seznanila s stališčem Vlade RS do socialno ogroženih starejših nekdanjih kmetovalcev in z ukrepi, ki jih je sedanja Vlada RS sprejela za odpravo socialne ogroženosti te družbene skupine.

2. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide in Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagata Vladi RS, da v roku enega meseca opravi analizo socialnega in zdravstvenega položaja kmečkih zavarovancev in pripravi konkretne zakonske predloge za izboljšanje njihovega položaja, ki jih bo lahko Državni zbor RS sprejel do konca leta 2018.

(članek je prvotno objavljen na sds.si)

 • DJURO SUMAR

  Kmetom predlagam, da prodajo 2/3 traktorjev in ostalih kmetijskih strojev, ter obdelajo zanemarjene kmetijske površine, denar pa namenijo za socialo. Kmetje so sicer najbolj priviligirana kasta pri nas od leta 1945 pa do danes. Na vsaki kmetiji mimo katere se peljem, stojijo najmanj trije traktorji in vsaj en BMV, VW pa imajo itak samo za vožnjo okrog hiše.

  • Franc Šink

   Ti pa bodi tiho.

   • MEFISTO

    To bi moral reči že prej, ko se je oglasil kot tarantela in črnaovca.

 • Franc Šink

  Kdor preganja kmeta je lahko samo komunistični pes.

  • karlina

   TOČNO-pa zasebni sektor, gospodarstvo, SLOVENCE IN SLOVENSTVO, domoljubje, krščansko vero, vse tiste, ki so prišli do svojega premoženja, s svojimi rokami, s svojim trudom in ne na račun takšnih, kot so v JU !!!!!

 • mona lisa

  Na vse upokojence z nizko pokojnino pozablja, saj ta ne zadošča niti za dostojno življenje.

  • karlina

   TOČNO, on je prvorazreden, že večkrat je poudaril, da ga mnenja navadnega človeka-torej drugorazrednih-pravih SLOVENCEV, ne zanima in se nanj ne ozira, skratka-človek brez hrbtenice in človek, ki niti slučajno ni za nas-prave SLOVENCE, pač pa za tiste, ki so se priklatili iz bivše juge in njihove potomce, ki so sicer -rojeni v Sloveniji, vendar ne bodo in ne želijo biti nikoli SLOVENCI !!!!!

 • karlina

  TA VLADA MIRA CMERARJA, je uničila in še vedno uničuje vse, kar je povezano s SLOVENCI, SLOVENSTVOM, DOMOLJUBJEM, skratka-točno se vidi, da je potomec tovarišice Zdenke in si želi v Sloveniji ustvariti-novo jugoslavijo, drugače si ne morem predstavljati.

 • tarantela

  Ne nakladajte no! Ravno sinoči je na radiu Ognjišče g. Stane Granda ( navija za desne), povedal, da naši kmetje ne živijo slabo, večina si vsaj tretjino prihodkov pridobi iz državnih subvencij. Po pregledu in ugotovitvah evropske komisije pa so slovenski kmetje pri vrhu lestvice pri lastništvu traktorjev. Eden med njimi jih ima celo 20 (!) A sploh vidite, koliko konjev imajo nekateri in za vsakega dobi od države 300 evrov na leto in konji se sami pasejo, nekateri jih imajo celo zimo zunaj, tudi, kadar je sneg . In subvencije dobijo za rejo drobnice, za mleko, meso, plačano odškodnino ob toči, pozebi itd. Kam naj se pa delavec obrne!?

  • Mojca pokraculja

   Upokojeni kmetje in subvencije. Daj ko si že tako pametna razloži to !

 • črnaovca

  Kdo je tu nor. Pri nas imajo kmetje več traktorev kot v Nemčiji kot najbolj razviti državi in to traktorjev cenovnega razreda 100 jurjev. Ko si predsednik vlade kupi avto za takšen denar je vsesplošno kričanje. Vprašanje je koliko traktorja rabiš za tistih nekaj hektarov obdelovalne zemlje. Seveda pa bo nekaj kmetov v Savinjski dolini obubožalo ker jim boste čez njive zgradili avtocesto da bo velejski lobi lahko še naprej grabil. To vas naj skrbi. ne pa kakšno preživnino si je izgovoril kmet ko je predal grunt nasledniku

  • Mojca pokraculja

   Pišuka a znaš brat, o upokojenih kmetih je govora.

  • hle

   Število traktorjev je posledica lastniške strukture razdrobljenosti in ne bogastva kmetov povprečna starost traktorje pri nas presega dvajset let potem pa bereš v črni kroniki ko je oldtajmer od traktorja pokopal gospodarja pa spet isti pametujete zanimivo da nikogar ne moti da smo rekorderji po kvadraturi trgovskih površin na prebivalca

 • MEFISTO

  Cerar je res pasiven.

  Najprej smo imeli prvo prvo damo.

  Potem smo dobili poldrugo prvo damo.

  In zdaj imamo že poltretjo prvo damo.

  Ob hitri počasnosti našega premierja me zanima samo še to, ali že imata s poltretjo prvo damo, kako bi se izrazil, da bi me pravilno razumeli, intimne oziroma spolne odnose.

  • RATATA

   Cerarja fuka küćan in to mu je popolnoma zadosti, zato je tudi tako zmedeno slaboglasno tresavoglavo zmene.

 • montyamp

  Komunisti bi jih žive zazidali , pa bi preveč stalo .
  Zato so jim rajši penzije vzeli in še živim hiše pokradli kot 1945 .
  Bog je delal komuniste iz odrezkov , ko je vrtal luknje v pasje riti .

 • mare

  Vlada mora najprej poskrbeti za tujce, cigane in migrante. Za naše jim ni mar.

 • RATATA

  Mi plačujemo za dolga obdobja bebavih blesarij,
  ki segajo v obdobje 1970+ in
  žaganja Kavčičevega napredka (pomagal tudi küćan),
  ves čas zadolževanja do markovićevega dinarja,
  osamosvojitve in neresetiranja pokojninskega sistema z dnevom samostojnosti,
  kraj v imenu lastninskega preoblikovanja in sesutja gospodarskih subjektov,
  ter ostudno nepravičnega pokojninskega sistema z preveč priviligiranci, ki višajo poprečje.
  Problem kmetov na stara leta je prejšni sistem, ki jim ni nalagal več obveznega vplačevanja in vse kasnejše zamude z zamiki sprememb. Zdaj je prepozno. Vplačevali so pa enqrc, čeprav je penzion kasa skoraj sto let prazna. Ko sem jim pa leta 90-91 ponujal življenjska in rentna zavarovanja ter varčevanja, so se pa po socialistično norce delal.

 • skorpijon93

  cerarjeva vlada je tako nesposobna in samohvalna da kar pozabi da se je izselilo 41.692 državljanov republike slovenije v letih 2012-2016 kar je največ po osamosvojitvi in pa 20.000 dnevnih migrantov po podatkih avstrijskega zavoda za zaposlovanje , zato pa primanjkuje delovne sile, jo pa uvažajo kot poceni delovna sila, NAPAKA ! nismo na dobri poti, pozabite na cerarjeve laži, država te izšola, vloži trud vate, potem si se pa primoran izseliti

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!