Poglejte si konkretna protislovja našega pravosodja: Patria je odstop od sodne prakse in stališč teorije

Foto: iStock/STA

Veliki pok iz Finske, politični proces desetletja, blamaža slovenskega pravosodja – afera Patria, ki bo za vedno zaznamovala slovenski družbeno-politični prostor. Z njo so bile kršene človekove pravice, oškodovani nedolžni vpleteni, država pa je bila prikrajšana za več poštenih volitev. Od začetka do skorajšnjega konca pa je zgodba polna anomalij in protislovij ter odstopov od sodne prakse in celo stališč pravne teorije. 

Leta in leta gonje proti vodji največje opozicijske stranke Janezu Janši so ilustrativen prikaz, da pravosodni sistem v Sloveniji nič kolikokrat, namesto za uresničevanje pravice in resnice, služi za politično obračunavanje in ohranjanje oblasti. Tisti, ki so afero, ki se je po posredovanju Ustavnega sodišča RS izjalovila, sprožili, so očitno sprejeli sklep, da mora zdaj zastarati, saj bi oprostilna sodba imela nepopravljive posledice za tiste, ki v slovenskem podzemlju vodijo niti in se imenujejo strici ali nečaki iz ozadja. “Naravnost absurdna je trditev, da bi bila oprostilna sodba ali zavrženje obtožnega akta iz razloga, ker dejanje, ki se mu očita, ni kaznivo dejanje, za obdolženca manj ugodna od formalne odločbe, v konkretnem premeru odločbe o zastaranju, čeprav zastaranje pregona sploh še ni nastopilo,” je jasna vrhovna sodnica svetnica univ. dipl. pravnica Barbara Zobec.

Vrhovna sodnica svetnica Barbara Zobec: “Z odločbo o zastaranju vsebinsko vprašanje o obstoju kaznivega dejanja ni rešeno. Ugotovljeno je le, da je od časa storitve kaznivega dejanja pa do sojenja potekel določen rok, medtem ko z oprostilno sodbo (ali z zavrženjem obtožnega predloga) iz razloga, ker dejanje ni konkretizirano, sodišče ugotovi, da obdolženec ni storil dejanja, ki je v zakonu opredeljeno kot kaznivo dejanje. Prva odločba, v konkretnem primeru sklep o zastaranju, namreč še vedno vsebuje ugotovitev o obstoju utemeljenega suma in ga zato perpetuira. Oprostilna sodba iz razloga po 1. točki 358. člena ZKP pa pomeni ugotovitev, da se kazenski postopek zoper obdolženca ne bi smel niti začeti, ker za to ni zakonsko predpisanih pogojev. Ni namreč očitka, da bi storil kaznivo dejanje.”

Pritožba vs. odgovor
“Pri utemeljitvi pravnega interesa oz. pri prizadevanju za razveljavitev izpodbijane odločbe vložniki opozarjajo na odločbo Ustavnega sodišča RS, ki je obsodilno sodbo zoper obdolženca razveljavilo zaradi kršitve načela zakonitosti, saj v celotni sodbi ni našlo niti enega samega konkretnega očitka zoper obdolženca. Sklicujejo se tudi na to, da gre za politično osebnost, za vodjo največje opozicijske stranke, zaradi česar je odločitev, da dejanje ni kaznivo dejanje, še toliko bolj pomembna kot odločba, s katero je bilo (s kršitvijo zakona) ugotovljeno zastaranje,” poudarja vrhovna sodnica svetnica Barbara Zobec.

In kaj je odločilo Vrhovno sodišče RS? Zahtevo za varstvo zakonitosti je zavrnilo in v obrazložiti med drugim navedlo (v točki 22): “da zagovorniki z navedbami, v katerih trdijo, sklicujoč se na odločbo Ustavnega sodišča, da v opisu kaznivega dejanja v obtožnem predlogu niso konkretizirani vsi znaki kaznivega dejanja /…/  ne uveljavljajo razlogov, s katerimi bi utemeljili spremembo napadene pravnomočne odločne in ne utemeljujejo kršitve /…/ saj se zavzemajo za odločitev, ki je po zakonu ni več mogoče sprejeti.”

Poglejte, kako se na Vrhovnem sodišču RS sprenevedajo brez primere

Vrhovna sodnica svetnica Barbara Zobec je prepričana, da je odločitev Vrhovnega sodišča RS “napačna, nesprejemljivi in protislovni pa so tudi njeni razlogi”. Svoj pogled, ki ga podrobneje obrazloži v reviji Pravna praksa, pa utemeljuje z naslednjimi dejstvi oz. trditvami:

1. Ne strinjam se s stališčem vrhovnega sodišča, da je višje sodišče opravilo vsebinsko presojo pritožbe. Pravica do pritožbe, ki jo zagotavlja 25. člen Ustave RS, namreč ni navidezna ali le teoretična, temveč ta določba vsakomur zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega sredstva. V konkretnem primeru ta pravica obdolžencu ni bila zagotovljena. Če bi pravico do pritožbe imel, bi moralo pritožbeno sodišče ob ugotovljeni kršitvi določb o zastaranju pritožbi ugoditi in izpodbijani prvostopenjski sklep razveljaviti ter vrniti zadevo sodišču prve stopnje v nadaljnje odločanje.

2. Ne strinjam se s presojo vrhovnega sodišča, da je sodišče vezano na predloge strank v pravnem sredstvu in s stališčem, da je lahko vložnik zahteve s predlogom celo prekludiran. Kljub stališču, da je bila pritožba vsebinsko obravnavana, je vrhovno sodišče pritrdilo presoji pritožbenega sodišča, da obdolženec nima pravnega interesa za pritožbo, ker zagovorniki s sklicevanjem na javno mnenje in na odločbo Ustavnega sodišča RS ne uveljavljajo pravnih razlogov za sprejem drugačne odločitve v zvezi z ugodno odločbo za obdolženca.

3. Ne strinjam se z ugotovitvijo sodišč v zvezi s pravnim interesom. Menim, da ima v primeru, ko je sodišče o zadevi nezakonito formalno odločilo, obdolženec vsekakor pravni interes prizadevati si za vsebinsko odločitev, pa naj si bo to sklep o zavrženju ali oprostilna sodba, oboje iz razloga, ker dejanje v obtožbi ni konkretizirano. Ustava v 23. členu vsakomur zagotavlja pravico do sodnega varstva. Obdolžencu je bila zaradi ugotovljene kršitve kazenskega zakona – tj. napačne uporabe določb o zastaranju – odrečena. Obdolžencu zagotavlja pravico do pritožbe, tako procesni zakon kot Ustava RS, odreče pa se mu lahko, če se pritoži v svojo škodo.

4. Zakaj bi bila vsebinska odločitev, torej odločitev, da dejanje, katerega je obtožen, ni kaznivo dejanje, za obdolženca manj ugodna od nezakonite ugotovitve, da je dejanje zastaralo, torej od odločbe, s katero o obtožbi zoper njega po vsebini sploh ni odločeno, ni pojasnilo ne pritožbeno, ne vrhovno sodišče. Uveljavljanje pravnih argumentov pomeni tudi zavzemanje za izrek odločbe, da dejanje, ki se očita obdolžencu, ni kaznivo dejanje. Če procesna pravila razlikujejo oprostilne sodbe zaradi nedokazanosti, ali zato, ker dejanje ni kaznivo dejanje, od sodb o zastaranju (zavrnilnih sodb), potem ni mogoče reči, da obdolženec nima pravnega interesa za to, da se takšna sodba izda.

Vrhovna sodnica svetnica Barbara Zobec: Nikjer tudi ni zaslediti, da bi moral pritožnik pravni interes posebej izkazovati. Kako pomembna je pravica obdolženca do vsebinske obravnave obtožbe zoper njega, izhaja iz 7. točke 157. člena Italijanskega kazenskega zakonika, ki obdolžencu izrecno priznava odpoved do zastaranja kazenskega pregona.

Zastaranje bi pomenilo še en škandal pravosodja
Vrhovno sodišče RS po več kot letu dni od vložitve zahteve za varstvo zakonitosti glede zastaranja primera Patria še ni odločilo o zadevi. Višje sodišče v Ljubljani je že konec novembra 2015 zavrnilo pritožbo Janeza Janše na sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani o zavrženju sodnega primera Patria zaradi zastaranja. Višje sodišče je prepričano, da je zastaranje v korist Janeza Janše, ne pa pravnomočna odločitev.

“Oprostilna in zavrnilna sodba pravno nista eno in isto. To pomeni, da je obdolžencu priznan pravni interes za izdajo oprostilne namesto zavrnilne sodbe, saj se na različnost položajev, ko je kazenski pregon zastaral in ko dejanje, ki se mu očita, sploh ni kaznivo dejanje, pravo odziva z različnimi sodbami,” pojasnjuje Barbara Zobec in ob tem dodaja, da zato “obdolžencu ni mogoče odrekati pravnega interesa za vložitev pravnega sredstva, če bi se ob ugotovitvi kršitve zakona in njegovi ugoditvi sodba spremenila, v konkretnem primeru iz odločbe o ustavitvi postopka zaradi zastaranja v oprostilno sodbo, ker dejanje, ki se mu očita, ni kaznivo dejanje.”

Barbara Zobec terja pojasnilo in kliče po odgovornosti
Obžalujem, da je Vrhovno sodišče RS odstopilo od utrjenih in enotnih stališč pravne literature in ustaljene sodne prakse, ki priznava obdolžencu pravni interes za izpodbijanje zavrnilnih in oprostilnih sodb. Enako velja za odstop od dosedanje prakse glede vezanosti sodišč na predloge v pravnih sredstvih, predvsem pa tudi glede prekluzije v zvezi s predlogom, navedenim v zahtevi za varstvo zakonitosti,” glede zadeve Patria ugotavlja Barbara Zobec in kliče po odgovornosti, da bi pristojni takšen odstop od sodne prakse in enotnih stališč kazenskopravne doktrine morali tudi izčrpno, vsestransko in prepričljivo obrazložiti.

Kakršen minister, takšno pravosodje in obratno
Na podlagi navedenega in neobrazloženih odstopov od sodne prakse Barbara Zobec sklepa, da je sodišče s tem kršilo ustavno pravico do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), ki je samo postopkovni odsev enakosti pred zakonom.

Kakršen minister, takšno pravosodje in obratno, bi lahko rekli. Slovensko pravosodje se izgublja v škandalih, blamažah in političnih procesih, minister Goran Klemenčič pa očitno v čem drugem, kar kljub njegovim besedam najverjetneje niso zgolj elektronske cigarete. Ne glede na stanje (trezno ali pod vplivom substanc) pa je ravnanje ministra za pravosodje v Državnem zboru RS ilustrativni prikaz protislovij, odstopa od sodne prakse in stališč teorije, ki jih pooseblja politični proces Patria. To pa je v posmeh vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije in nakazuje, da tisti, ki so na oblasti, lahko počnejo vse, ne glede na ustavo, zakone ali osnovna načela morale, etike in časti.

Jure Ferjan

 • hunt

  Res je :”Patria je odstop od sodne prakse in stališč teorije….”
  in poleg Patrie so še nešteti drugi primeri, ki žal vsi niso prišli v medije, ampak dokler bomo imeli sodniško in tožilsko osebje, kjer vsak sodnik, ali tožilec razume in si razlaga zakone “po svoje”, do takrat nam ni pomoči.
  Človek bi pričakoval, da se takšni spodrsljaji ne bodo dogajali tudi najvišjim osebam v politiki pa žal tudi to ne velja.

  • b323130

   Sodniki si vedno stvari razlagajo po svoje. Drugače ne bi prihajalo do takih stvari, kot so glasovanja, kjer npr 12 vrhovnih sodnikov glasuje, in jih je 6 za, 6 pa proti. Govorim o drugih državah, ne nujno o Sloveniji.

 • indijanka

  Je imela sodišče v času Patrie kakšen pomembnejši primer, da so lahko dopustili zastaranje in pozabili na Patrio?

  • rubec

   Seveda je. Ko je bilo rjaucu naloženo naj pralni stroj izpred tujega stanovanja umakne nemudoma in ne šele po centrifugi je pravosodje panično saj je prva pravnica slovenije, južne koroške in zapadne vestfalije Bunka Pirtz Gusarjeva sprožila ustavni spor ker beseda nemudoma ni natančneje opredeljena. Že sam pomen besede je baje zelo problematičen iz dveh vidikov, iz pravno etičnega vidika in pa če se besedo gleda z ganka kjer pogled nanjo zakrivajo teglci z nageljni.

   • Peter

    Jp. Zdej sledi še odškodninska tožba zaradi duševnih muk, ki jih je prestajala tov Bunka, ker ji ni bilo brez mudoma ugodeno, no.

    • karpelec

     Pa je res ena čudna beseda ne mudo ma, kar ni ne miš ne tič.

  • Caetano

   Indijanka glede zadeve Patria se je treba spomniti, da je Lukšič takrat izjavil, da so sodišča končno začela soditi ”po pravici” in ne samo po pravu. Seveda ta ”rdeča pravica” pa na evropskem sodišču ne bi zdržala in zato so naredili tako, da je vse zastaralo.

  • primsek

   premalo ostri so bili in so dopuščali, da se glavni izogiba sodišču, čeprav ga je bil poln parlament. kjer sicer dela. no, je zaposlen. zdaj ga niti v parlamentu ni več, ker je aktiven med otroškimi pevskimi zbori in ker proslavlja 25 letnico izbrisa

   • indijanka

    Dokaze niso izgubili zaradi časovne zanke ampak zato, ker preprosto ne obstajajo.

 • VERZIFIKATOR

  Gordana Kremenšič

  KAKRŠEN ROBOT

  Kakršen magister, takšna veda,
  svoj prispevek je novinar sklenil,
  saj magister stroko je zaklenil
  in je zaostala ta, seveda.

  Ni le za ostala, se razvila
  je v povsem izkrivljene okvire,
  brez razuma in brez prave mere
  se v pošast je pravo izrodila.

  In pošasten ni le videz stroke,
  ampak preštevilni nje učinki,
  kakor zvezd ugaslih so utrinki,
  kot umiranje očitno na obroke.

  Naš magister tvorec je robota
  brez lasišča kakor brez stališča,
  kreature »stand-up« gledališča
  prav pošasten je robot, sramota.

  Na denar pohlepen in na slavo,
  brezoblična spaka in strašljiva,
  v lastni bedi vsa zasmehljiva,
  izgubila zdavnaj že je glavo.

  Prave sploh nikoli ni imela,
  le robotsko glavo prikrojeno,
  kar dejanj iz nje bilo storjeno,
  vsa po vrsti pa so laž debela.

  Kakršen robot je, takšna veda,
  programerjem je celo že jasno,
  le da reči to boje se glasno,
  česar javnost dobro se zaveda.

  Strašne vse robotike zablode
  padci in zatoni zvezd ugaslih,
  delo bolnih umov, nedoraslih,
  povzročili so ogromno škode.

  Ta težko se zlepa kdaj povrne,
  toda tisto, kar zdaj stroko čaka,
  je kot skok z iztirjenega vlaka,
  ki v globino s tirov sam se zvrne.

  Prava pot se vedno bolj nazira,
  nujni so koraki vsi na dlani,
  prvo se oviro s tem odstrani,
  da robota stroka razmontira.

  • Nata

   +++++ Stroka ? Uh, težka bo.

   • VERZIFIKATOR

    Dajmo najprej stroki zadnjo možnost,
    javnost njena je alternativa,
    stroka pa je itak vsega kriva,
    njena neizmerna lažna prožnost.

    Torej:
    “da robota javnost razmontira”.

    • Nata

     + + + + + + Seveda, dajmo……..

 • Nata

  Veste kaj? Tole našo pravno šlamastiko lahko razumejo samo zviti odvetniki, ki poznajo našo luknjičasto, z dvojnimi zakoni prepredeno zakonodajo.

  • piko8

   Ne zviti ampak komunistični odvetniki, ki znajo soditi po naravnem pravu “bRGLEZ”!!!

   • Nata

    Tudi tako lahko rečeva, ja !

 • Slovenec 33

  Slovenija je res država na sociali.
  Pravo je v slovenskih deželah naredilo neverjeten razvoj podprt s fdvizmom, kjer omogoča obsodbo zaradi miselnega delikta (to je delikt, ki sta si ga zamislila tožilec in sodnik, obsojeni pa ni sodeloval v procesu).

  Ker je
  bila Slovenija osamosvojena in ni bila ob tem tudi osvobojena (vsi vzvodi
  oblasti so ostali v istih rokah), se nam dogaja, da osamosvojitelje zapirajo in
  šikanirajo, tiste, ki so pa so po Sloveniji streljali in delali škodo pa so
  sodišča oprostila.

  Prav tako ta sodišča oprostijo tiste, ki so pokradli težke milijone, zaradi
  procesnih napak in pomanjkanja dokazov in tudi za narkokartel velja podobno.

  Zato
  lahko le ugotovim, da nikjer na svetu okupatorji in domači izdajalci ne
  spoštujejo osnovnih etičnih in moralnih norm in tudi v Sloveniji ni nič
  drugače.

  To so po mojem mnenju glavni razlogi katastrofalne situacije pri nas, ki so
  posledica opisane okupacije in zaradi katere imamo veliko množico nezaposlenih,
  že skoraj četrt milijona revnih, ki potrebujejo pomoč, da preživijo, doplačevati
  moramo zdravila, ukinjajo ambulante javnega zdravstva, intenzivno poneumljajo
  mlade generacije z usmerjenim izobraževanjem, ki ga vodi fdvizem.

 • Prle

  Moje mnenje je, da nam sodišče sporoča, da je Ivan kriv, če ne drugače pa posredno, saj je bil takrat še predsednik vlade, ni bilo neposrednih dokazov, bili pa so posredni. To je, pač salomonska odločitev sodišča, končno je lahko vesel, da ne ždi na Dobu. ampak pri svoji Urški, kjer mu je neprimerno boljše in topleje. Dragi moji, odločitve sodišč je treba spoštovati, drugače bo zavladala anarhija. Ja?

  • MEFISTO

   Komentar, vreden Tumpeka.

  • dež

   Zakaj bi državljani morali spoštovali odločitve sodišč, če SI sodišča ne upoštevajo odločitev Ustavnega sodišča ?

  • skrajna resnica

   Neposredni dokaz je pismo o nameri, ki ga je podpisala Ropova vlada s Pavčkovim Viatorjem. Preganjalo pa se je tiste, ki niso upoštevali te obljube nagrade ob znanem času, kraju in načinu.

   Ali je treba spoštovati vse sodbe, ali samo tiste dokazano protiustavne?

  • rubec

   O katerem Ivanu ti? Kaj ima Tavčar s tem?

   • Prle

    Tavčar je vse to predvidel že nekoč,zato je spisal povest Cvetje v jeseni. Zadovoljen?

    • rubec

     Potem naslednjič napiši Tavčar da bom vedel. Ivanov je miljon.

 • MEFISTO

  Rdeča plenilska in sleparska politika, je v zadevi Patria v navezi z režiskim tožilstvom in sodstvom dosegla svoj namen.

  Razvlečeni postopki so jim omogočili, da so se srečno privlekli skozi troje volitev in totalitarno prevzeli Slovenijo.

  Bolj kot si lahko mislite in celo bolj kot so sami pričakovali.

  Slovenijo pa jemlje hudič.

  • Prle

   Komentar, vreden Bebota.

   • MEFISTO

    Takoj se izdaš, da si tudi Tumpek.

    Pohvalna samopodoba.

    • Prle

     Iz tvojega komentarja, pa izhaja, da si en zafrustriran starec, ki pred seboj vidi samo lik Ivana. Posebnost je še ta, da ti ob pogledu nanj vsakič pride.

 • if

  Glede na dejstva, ki jih kristalizira hladeča se afera Patria je očitno, da je afero Patria načrtoval, vzdrževal in izvajal sodni kriminal po dikatatu političnega kriminala!

  • dež

   Patria ni sramota samo za pravosodje, še večja sramota je za večino pravne stroke in celotno akademsko srenjo ter medije.
   Vsem je bilo povsem vseeno in običajno, da nek Finec (ob asistenci SI novinarjev) brez enega samega konkretnega dokaza ruši PV v Sloveniji. Zaradi ene črke “J”, ki naj bi pomenila Janša, pa še to ni bilo res (Jerković).
   Ko je vse skupaj prišlo na TV, sem od PD Turka pričakoval, da bo sklical tiskovno konferenco in Fince pozval, da predstavijo konkretne dokaze ali pa se opravičijo, ker gre za vmešavanje v notranje razmere SI (predvolilna kampanja). Nič od nič, noben rektor se ni oglasil, noben akademik, eno veliko sramoto so si naredili. Danes so vsi hinavsko tiho, zame so navadni gnoji, vsi od prvega do zadnjega.
   Ne rabiš imeti IQ>80, da že na prvo žogo ugotoviš, kam pes taco moli v tej zadevi.

 • pajot

  Vse zastonj.Sodišča v Sloveniji še zmeraj uporabljajo partizansko pravo.

 • Maja Novak

  barbara zobec, sodnica po meri velikega generala ivana janeza jajčka. dogmatsko prepričana v nedolžnost velikega vodje. na njeno pravno latovščino se sploh ne bom ozirala. sramota našega poklica. še enkrat hvala tudi ustavnim sodnikom, ki so s odločbo o primeru partija praktično onemogočili vsako učinkovito preganjanje korupcije. gnoj sds-ovski

  • MEFISTO

   Kot sem dejal, Maja Novak je tudi Tumpek, Prle et consortes, ki imajo skupno ime Mihael Skumavc iz gorenjskih Rovt.

   Le Indijanki to še ni jasno.

   • Maja Novak

    ti je župnik stresel glavo, da tako neumno doni! katolibanski zabitež!

   • Prle

    Indijanki, pa ti sralec ne sežeš niti do gležnjev, zato je ne omenjaj, če jo ni tukaj.

    • karpelec

     No, no , kam smo pa prišli v našem izražanju; to pa ni podobno našemu poslušalcu prijetnih melodij.

    • indijanka

     Hmm..sicer hvala.

  • skrajna resnica

   “partija praktično onemogočili vsako učinkovito preganjanje korupcije”
   čeprav se zatipka, tudi slepa kura zrno najde.

  • von Rhein

   “sramota našega poklica” si napisala. Tole mi je pa zanimivo.Vaš poklic ali tvoj poklic?

   • karpelec

    Čudesa sveta so zbrana v tej “sramoti našega poklica” in uporabljajo izbrani besedni zaklad, ki se ga ne bi sramoval vaški pijanček.

  • macon

   Sodnica vendar ni v najstarejšem, vašem poklicu, no.

 • MEFISTO

  Zanimivo je, da se lastnik nicka Jana Novak tudi sicer rad prestavlja kot ženska, čeprav mu žensk ni mar.

 • Maja Novak

  20.000 strani dokazov, med drugim tudi elektronska sporočila o prenakazovanju kupnine, kjer je bil ivan janez jajčko omenjen neposredno. sporočila je pošiljala zagožnova žena, kar je zagožen plačal s smrtjo. ubil ga je orožarski kartel in dosegel, da je posthumno sprejel odgovornost za orožarske rabote.

  • skrajna resnica

   Toliko dokazov in še več vernikov v te dokaze pa ga niso mogli sprocesirat… me čudi zakaj potem tudi vi ne zahtevate sprememb v pravosodju.

   • Maja Novak

    saj jo. ampak pri primeru patria sem spoznala, da je politična elita le ena roparska klika. njihove strankarske delitve so poceni predstava za naivno javnost.drug drugega držijo v šahu s svinjarijami.

  • von Rhein

   20 tisoč strani dokazov? In kaj je dokazano? Mogoče to zakaj Berglund ni prišel na sodišče v Sloveniji? Ali kakna misija je bila izlet Kosa na Finsko?

   • Maja Novak

    mogoče založena depeša interpola, ki opozarja na sumljive transakcije orožarske klike pod vodstvom ivana grosupeljskega

    • von Rhein

     A tako? Kaj je na to rekel Evjavec?

 • Maja Novak

  Da ne govorimo o tem, da je bil Riedl, posrednik med finsko patrio in črnimi fondi sds-a, na avstrijskem sodišču pravnomočno obsojen zaradi podkupovanja in prestaja zaporno kazen. v sodbi je avstrijska sodnica navedla, da iz dokazov sledi, da je bil denar namenjen podkupovanju politikov in stranke sds. ovčke pa še kar meketajo janez ni kriv! walter wolf, kurir,ne upa v avstrijo in se lepo skriva v kanadi.njega je avstrijska policija aretirala, ko je na banki želel prenakazati podkupnino. pokvarjenec brez primere. tipični kristjan.

  • skrajna resnica

   Zakaj potem udbišče ni le prepisalo ta izgubljeni s prevodom Hanzi prispevek?

  • von Rhein

   To nakladanje o Riedlu je popolna zmešnjava v zblojenih slovenskih bučah.Pri njem gre predvsem za utajo davkov.Sicer pa…če poznaš koga,ki je v drugem letniku prava ga vprašaj koliko in kateri elementi morajo biti podani ,da je neko dejanje po zakonu kaznivo.

  • Johan

   Take tipe in tipke, samo noč in megla pa je problem rešen !

  • quetal

   A bejz no, lahko prosim prilepis link do AUT sodbe. Potem mi pa prosim pokazi, kje natancno to pise! Namrec jaz sem jo prebral in nisem nikjer nasel tega, kar ti navajas.

   • Maja Novak

    tudi če bi bilo napisano z velikimi tiskanimi črkami, tvoj dementni indoktrinirani um ni sposoben dojeti resnice.

    • dež

     Riedl je bil v Avstriji obtožen utaje davkov, Wolf pa še tega ne.

     • primsek

      To ni res. Riedl je zaprt zaradi podkupovanja. Na Finskem v procesu Patria svojih niso obsodili, saj niso bili funkcionarji države, pri dajanju podkupnin, ki je bilo nedvomno dokazano, pa so se sklicevali na slabo balkansko prakso, kjer za posel ljudje zahtevajo podkupnine. WW ima tiralico v nekaj državah, recimo pravnomočne obsodbe na Hrvaškem in v Avstriji, zato ne pride več iz Kanade, ki ne izroča svojih državljanov. Podobno kot ne Slovenija, sorodnik največjega udbonarkomafijca Danila Slivnika Karner je pametno doma, čim prestopi mejo gre v ameriški zapor

     • dež

      Po tvoji logiki, če si državni funkcionar na Finskem in prejmeš ali daš 100 K€ podkupnine dobiš arest, če prejmeš ali daš podkupnino kot direktor podjetja Patria pa ne. In še enkrat, Riedl je bil obsojen utaje davkov.

     • primsek

      hvala, ker si zadel poanto! razsodba na Finskem se je glasila, da so bili denarji, uporabljeni za podkupovanje pri nakupu Patria, “posledica slabih poslovnih praks v tem delu sveta”. obtoženi niso zanikali podkupovanja, temveč so se sklicevali na balkansko obnašanje na Hrvaškem, v Avstriji in v Sloveniji. tudi pri nas provizije ne bi bile kaznive, če jih ne bi prejemali vidni politični funkcionarji in tisti, ki so se delali, da delajo in kasirajo v njihovem imenu

     • dež

      Na Finskem so bili vsi od Patrie v zvezi z SI oproščeni. Mislim, da v zvezi s HR postopki še tečejo, a ne me vleči za besedo.
      Eno je provizija, drugo je podkupnina. Z legalno provizijo od Patrie je Riedel nelegalno podkupil Cekuto, da je skupaj z Zupanom posredoval podatke v zvezi z javnim razpisom MO za nakup oklepnikov. Za to podkupovanje je bil Riedel v AUT obsojen, dodatno je bil kaznovan zaradi utaje davkov. Ponavljam, Riedel je bil obsojen za podkupovanje Cekute, ne SI politikov, kot so prvotno namigovali vsi SI mediji.
      Do sedaj še nisem zasledil nobenega, niti najmanjšega, dokaza, da je kdo od SI politikov v zvezi s Patrio prejel kakršnokoli provizijo ali podkupnino. Ne od finskih, avstrijskih ali slovenskih kriminalistov. Pa afera traja že 10 let.

   • Peter

    Pozoveš jo, naj ti da link in pokaže kje piše…
    In kaj dobiš v odgovor? Velike črke in zmerjanje. Kultura spomeničarke, no…

  • macon

   Sds ni bila niti z besedo omenjena v avstrijski sodbi, Cekuta pa je bil nekdanji Drnovškov prijatelj.

 • Mojca pokraculja

  Tale Skumavc, alias Maja novak, Fogel, Tumpek, Prle itd., po vsej verjetnosti sploh ni Skumavc, ampak je očitno “glasnogovornik” mafije. Čimpreje ga je treba razkrinkat!

  • Prle

   Mojcej oj Mojcej, koliko nikov, pa ti uporabljaš?

   • primsek

    Prepričan sem, da Mojca pokrajculja nastopa pod svojim imenom. Gotovo ne bi drugim očitala anonimnosti, če bi se sama skrivala za njo. Mojca je tako nedvomno ime, pokrajculja pa priimek. Pri čemer se je verjetno preimenovala na upravni enoti, saj bi bil sicer v originalu in tako, kot je rojena, priimek Pokrajculja, torej pisan z veliko

    • stajerc5

     Imas mogoce veckrat glavobol? Pojdi na pregled, nujno…

    • Mojca pokraculja

     Kaj se repenčta vidva Boris ali Miha, karkoli že sta ?! A bo tud ta post zbrisan ?

     • rubec

      Mojca, za taka dva junca je še štale škoda kaj šele tvojega časa.

     • Mojca pokraculja

      Rubec, ne stoj žalt juncev na 4 nogah. Mej se !

     • rubec

      Ta dva sta na dveh rokah. Na eni stoji, z drugo je pa naših varžetih. Ali pa še bolj verjetno da leži in po varžetih z obema.

     • karpelec

      Spretnost z rokami se ne kaznuje, ker kobajagi z njima opravlja svoje delo, ki pa z bolečo glavo nima zveze.

    • indijanka

     Bi tole moralo biti smešno?!.Še pravljice ne poznaš, zato se ti niti sanja ne, zakaj si je Mojca nadela to ime. Meni je prikupno.

     • primsek

      ker ima počen piskček? ali ker maže z medom medote?

     • indijanka

      Ona je Mojca s širokim srcem in ne zajček s kratkimi nogami.

     • primsek

      A pri vas krade in druge z medom maže zajček? Zanimivo, ni čudno, da se vam potem celotna interpretacije bipolarno zamenja, pač po velikem zgledu in vzoru

     • indijanka

      Ne zajček je bil po krivem obtožen. Približno v stilu kot si se ti na Mojco spravil.

 • von Rhein

  Primer Patrija je šolski primer uničevanja političnega nasprotnika,ki so ga uporabljali boljševiki,povzeli njihovi nasledniki,dodelali pa še nekateri diktatorski režimi. Povsod,predvsem pa v Sloveniji,aktivno sodelujejo mediji,ki servirajo izkrivljene informacije.Seveda so po “službeni dolžnosti” razni razglaševalci pravnih teorij vsak trenutek v akciji po potrebi.
  In kaj je rezultat? Zaradi mnogo ocvrtih možganov se v njih z lahkoto vsede ena izmed njim najbolj razumljivih resnic.Če imajo dovolj energije in so vsaj približno pismeni,se dobrikajo izumiteljem ,v upanju na piškotek,razglašajo to kar so dojeli in razumeli.Pravo ne velja nič,velja samo borba za tekovine.

 • Antonius

  Med vsemi pravnimi svinjarijami se je tudi Patria zgodila zato, ker volivci v vladne prostore in parlament na proporcionalnih volitvah volijo dediče komunističnih revolucionarjev, ki so takoj po končanju II. svetovne vojne svobodno državo Jugoslavijo ukradli prvič, sedaj nam pa izvoljeni dediči prvih lopovov slovensko državo kradejo drugič.
  Če kmet kupi na semnju slabega konja, ni kriv konj ker je slab, kriv je kmet, ker je slabega konja izbral in kupil.
  Slovenski “kmetje” imajo, kar si (nam) izberejo in izvolijo. Vladajo nam vlade izvoljenih prevarantov in kleptomanov, zato se sprašujem, kdaj bo slovenski “kmet” zaznal katastrofalno izkušnjo in se srečal s svojo pametjo.
  Kako se odvija politika, da kar naprej tonemo. Izvoljeni predsednik države izhaja iz politikantske združbe, ki nam že 21 let krade državo, predlaga v Ustavno sodišče sodnike hudo spornih strokovnih in moralnih kvalitet, vladni del izvoljenih pa z večinsko potrditvijo v parlamentu poskrbi, da so ti sodniki izvoljeni. Komu v zahvalo je šel “neodvisni” sodnik Petrič, predsednik Ustavnega sodišča, poslušati prepevanje internacionale v Stožicah, je zelo pomembno vprašanje, ki javno ni bilo nikoli izpostavljeno.
  Krivosodno vejo oblasti obvladuje podkupljiva mafija, zaradi lastnih koristi ji hrbet ščitijo pa tisti izvoljeni politiki, ki nam še danes krade državo.

  • dež

   Tudi mene je Petrič zaradi Stožic hudo razočaral. Lahko, da so ga tja zvabili s prevaro, ker posnetki kažejo, da je bil zelo slabe volje in mu je bilo nerodno, drži pa, da mu nihče ni branil, da sredi maše vsem na očeh zapusti prizorišče.

   • Antonius

    Petrič kot sodnik je povsem nepomembna zgodba. Zgodba so izvoljeni in zakulisni ljudje, ki s pomočjo pravosodnih “petričev” speljejo krivosodno pravljico.
    Naj napovem pravljico, ki bo letos pred nami. Pahorju se obeta tudi drugi petletni predsedniški mandat v katerem bo vladi in parlamentu predlagal še drugi del kandidatov za ustavne sodnike. V bistvu bo rdeči Pahor v dveh delih predlagal kompletno “posadko” v Ustavno sodišče.
    Sodnik Petrič in politolog Pahor sta sicer z različnih faxov, skupni so jima politikantski botri, ki nam s kleptomanskega ozadja, kradejo državo.

    Ko sta v zvezi s Patrio svoje nestrinjanje v ločenih mnenjih podala zares neodvisna in pravosodju zavezana ustavna sodnika Zobec in Daisinger, se jima je brez škode za večinsko odločitev ustavnih sodnikov, pridružil tudi Petrič. Svojo neodvisnost nam je dokazoval v ločenem mnenju, hvaležnost in odvisnost svojim botrom je dokazal pa z udeležbo na prosluli proslavi v Stožicah.

    V spominu ostaja tudi Petričeva grožnja ustavnemu sodniku Zlobcu, ko mu je zagrozil s postopkom odstavitve iz US, ker je javno izpovedal prikrivano resnico o krivosodnem Masleši. “Krasen zadetek, točno v sredino čela” je izjavil Masleša ob ogledu trupla nesrečnega Romuna. V Maslešini izjavi ni niti trohice sočutja. “Dobro smo ga zjebali”, bi bil takrat njegov komentar v današnjem žargonu.

    • dež

     Za Petriča imam občutek, da mu za demokracijo v SI, v nasprotju s Pahorjem, ni vseeno. Sem ga večkrat gledal in poslušal in sem o tem skoraj prepričan. Res pa je, da se vsakič, ko se znajde na mejni črti, obrne v levo. Ker je že dolgo v politiki dopuščam, da ima kakšno črno piko, za katero ne vemo.

     Pahor je druga zgodba, nesposoben karierist, ki je kot PV potopil državo, z izločitvijo Jakliča za sodnika ESČP pa dokazal, da nima prav nobenega čuta za moralo, pravičnost in demokracijo. Še danes mi ni jasno, kako so (pre)številni Slovenci – vključno pristaši desnice, glasovali zanj kot kandidata za predsednika države in bodo na prihodnjih volitvah ponovno.
     Osebno, ko imam na volitvah na razpolago 2 levičarja, ne grem na volitve.

     • Vrhovni sodnik

      Kako ti ni jasno, če bi se v 2 krogu dobila sluzavc in Zver bi vsekakor zmagal sluzavec, zato se je večina odločila za manjše zlo in to je bil pahi. Desnica na žalost zelo zanemarja predsedniške volitve z ne izvoljivimi kandidati, razen dr. Pučnika, še ni dala kandidata, ki bi bil izvoljiv, čeprav nima velike teže predsednik, vseeno predlaga sodnike in veleposlanike, zato je skrajno neodgovorno od njih, da se bolj ne potrudijo in najdejo kandidata, ki bi bil izvoljiv.

     • dež

      Ko neki politik kot PV naredi tako veliko, v milijardah € merljivo gospodarsko škodo, ga ne moreš v zahvalo izvoliti še za predsednika države.
      Pa Turk gor ali dol.

     • Vrhovni sodnik

      Prepričane je težko prepričevati, ga imamo vsaj na hladnem, da ne dela večje škode, če ne bi bil izvoljen bi ga pa drugam porinili, kwa bi rad, da vodi SDH – A ali pa DUTB ali NLB, moraš ščitnike iz oči sneti in širše gledati na problem, vsekakor ga bi nekam dali kjer nam bi večjo škodo delal.

     • dež

      Ali ni vseeno, kdo od levih vodi SDH, DUBT ali NLB ? V vsakem primeru si bodo preko teh ustanov napolnili žepe oziroma pokradli, kar se pokrasti da. Kdo je vrhovni šef, bog bogova, se pa tudi ve.

  • Vrhovni sodnik

   ++++++++++++++++++++++++++++++, čista + 10, kot vedno.

 • Miha

  Imamo tudi fake sodišča ?

 • janez55

  Pa kaj se bunite! Janša naj bo vesel, ker se je z zastaranjem izmuznil kazni, čeprav je več kot evidentno, da je stranka, ki jo vodi, bila vpletena v korupcijo. Namesto da pljuva po pravosodju, naj mu bo hvaležen, ker ga je tako elegantno izvleklo iz zapora in iz postopka. Je pa res, da to dokazuje, da je naše pravosodje preveč pod vplivom politike – leve in desne.

  • if

   Upam, da bo primer obravnavan na ESČP.
   Tega ne želijo poltični kriminalci, avtorji in izvajalci afere Patria!

   • primsek

    Grožnje,da bo prenesel zadevo na ESČP zaradi zastaranja, ki ga je prigoljufal z izogibanjem sodnim pozivom, so enako resnične kot izjava : če bom pravnomočno obsojen, bom odstopil z vsem političnih funkcij.

    • if

     Ni bil pravnomočno obsojen!

     • primsek

      Potem je pa naš sistem res grozen in naj gre iznoriški na ESČP, kot je najprej napovedoval. Če je šel prostovoljno v Puščavo, ne da bi bila sodba pravnomočna, potem je s sistemom nekaj hudo narobe. Sicer je pa z njegovim odnosom do resnice

     • Iva

      ČE BI bila sodba zakonita(!)- pravnomočna na osnovi zakonitega sojenja (pošteno sojenje), bi moral odsedeti 2 leti!
      US je z 9:0 ugotovilo, da sojenje ni bilo pošteno! Moralo bi samo razglasiti oprostitev, vendar so se temu izognili z napotkom na okrajno sodnico, ki pa je nadaljevala s sodno farso, enaki Višje sodišče in Vrhovno!
      No, sedaj pa imamo po masleši zopet maslešo.
      Slovenistan!

    • dež

     V zvezi s Patrio je bil prisoten prav na vseh obravnavah, kjer je moral biti prisoten. To z izogibanjem si si enostavno izmislil.

   • Margu501

    Res upam, da vse roma na ESČP, ker doma barabe ne bodo dopustile, da se zadeva konča, kot oprostilna sodba.

  • dež

   US je vse sodbe razveljavilo z obrazložitvijo, da dejanje, ki ga Janši očita tožilstvo, v KZ ni opredeljeno kot kaznivo dejanje. Sodbo je vrnilo na 1. stopnjo in sodišču posredno naročilo, da jo zavrže zaradi pomanjkanja dokazov ali iz istega razloga Janšo oprosti.
   Zato se Janša ni ničemur izognil, ker ni imel biti za kaj obsojen. Razen če ti veš kaj več od pravosodja, ki v 10 letih ni bilo sposobno končati tega zmazka, ob vsej mašineriji, ki jo premore.

  • von Rhein

   Več kot evidentno? No,pa napiši kaj in kje,v čem je “evidentno”. Samo ponavljanje neumnosti je premalo za kakršnololi debato.

   • rubec

    Kako da ni evidentno. V vsakem postu pove da je budala.

    • von Rhein

     Torej ga vodimo na spisku evidentiran butl:-)

 • Fogglof Tunnek

  Duhec3 30.01.2014 09:47:01
  Nasprotniki Janše ste najvecji podn, ki obstaja…. a koncno ma tud on podporo, ki si jo zasluži.

  • Janez

   Tupi Tunek,koliko ga je še v flaši?Pa ne,da je že prazna.

 • Miran Pavličič

  Kak vam ni jasno, da je sproducirana afera patria sept 2008 bila dejansko po Depali vasi l 1994 že drugi državni udar starih garnitur. Namen yu-udbe (ki tako za info še danes obvladuje cetotno bivšo yugo in ima sedež v ZG) takrat je bil popolna odstranitev opozicije iz političnega življenja države in seveda tudi politično smrt edinega proevropsko usmerjenega politika v državi. Škoda ki je bila takrat storjena Sloveniji, SDS in JJ je nepopravljiva in tega se zraven akterjev, ki jih poznamo z imeni in priimki še kako zavedajo njihovi zvesti podrepniki na izvršilni veji oblasti. Če bi na sodišču dovolili to kar pač niso, bi se sistem začel podirati vase kot domine. In dokler se bomo pri nas ukvarjali samo s posledicami in nikoli z vzroki, ne pričakujte niti minimalne spremembe, pa lahko pripeljete v Slovenijo celo ESČP, pa ne bo učinka, ker se bo sodišče ponovno ukvarjalo s posledico. Dejstvo je, da je Slovenija po septembru L. 2008 dovolila totalno skorumpirani in pokvarjeni levici da jo s pomočjo udbe zavede ter pelje v totalno napačno smer. Zato pa treba z vsemi sredstvi pa magari tudi z ulico za vedno ustavit to parazitsko nomenklaturo, drugače nima smisla. Leta in leta samo poslušamo, moramo to, moramo ono zmoremo in bomo zmogli, bla,bla,bla ampak dalje od teh besed pa ne gre. Zakaj že?

 • Olga

  Vsi vemo, da gre za politični proces! Kriminalci iz ozadja in njihove marionete v ospredju (od politike do pravosodja) so zlorabili pravo za obračun s političnim nasprotnikom! To je kaznivo dejanje! Vsi bi morali na Dob, z Maslešo na čelu! Kučan je pa tako z eno nogo v Nemčiji!

 • Krtača17

  Veliki in troedini vodja vas bo spet hotel nategnit za miljonček evrov. Mal od črtic, mal od sodnije, mal od stricev in tet in širše žlahte. Hja veš, na koncu se pa nekaj le nabere…..

  • rubec

   To boš bandit ti in banda ki ga je obsodila moral pokrivati, mi ne hehehe. On ima moj IP in ve da sem na njegovi strani. Pravtako ima tvojega teslo zarukano. Ja točno takole bo šlo kar se dinarčkov tiče, bi prej razmislil ko je bil še čas kaj boš tukaj tvezil hehe.

 • Hun

  naj mi nekdo razlozi zakaj sta posrednika obsojena…

  • dež

   Katera posrednika ?

   • Hun

    slikarcek in drzavni sekretar

    • Vrhovni sodnik

     šejtan, zato ker sta evidentirano kasirala, Cekuta je dobil 450.000 od Patrie, za druzga pa ne vem kolk

     • Hun

      smrad, kdo je bil po tvojem narocnik posla

     • Vrhovni sodnik

      okol kepe boš dobil pjevač tuge, pa roko dvigni, ko hočeš z gospodom govort

     • Hun

      izdajalski naci ljubljenec, gospodje majo pre-nezne rokce za v brado zakucavat…trenerkarji so natrenirani za patosirat smrade

     • Vrhovni sodnik

      moj te mota oko plota preko reke Drine u 3 p.m.

     • Hun

      zaplankj se u vukojebino iz katere ti izhaja rod…smrad

    • dež

     Zagožen je pokojni, zato o njem ne bom razpravljal. Če je dobil kakršenkoli denar, ti očitno celo veš, kdo mu ga je nakazal, se da to na podlagi številk bančnih računov natančno ugotoviti (policija, DURS, interpol).

     Cekuta je nesporno dobil denar od Riedla. Samo on in Zupan sta obtožena prodajanja podatkov v sodnem procesu Patria 2, ki nima nobene povezave s Patria 1, v kateri ni bil nihče obtožen. Ne v SI, ne v AUT, ne na Finskem.

     Ti pripenjam 2 povezavi na analizo izjav v obtožnici. Preberi kaj vse je Riedel preko SMS-ov pošiljal na Finsko pa ni bilo res (od sestanka WW z Erjavcem na Dunaju, preko sestanka WW z JJ v stanovanjski hiši MB župana Soviča, člana SD, ki sploh nima hiše, do tega, da je FZagožen sekretar SDS ali minister). Preberi si tule http://reporter.si/clanek/slovenija/analiza-obtoznega-predloga-in-gradiva-sodisc-v-zadevi-patria-12-447761 in tule http://reporter.si/clanek/slovenija/analiza-obtoznega-predloga-in-gradiva-sodisc-v-zadevi-patria-22-447750.

    • macon

     Slikarček je v navezi z brigadirjem dobil provizijo, ampak to nima zveze z Janšo. Kaj pa izbirna komisija, Erjavec kot minister in dejstvo, da sistemska tehnika ni imela nič, niti delujočega prototipa?

     To je bil z lune viden montiran proces in očitna zloraba pravosodja. Vsi udeleženi bi morali stopiti pred svojega sodnika.

     • Hun

      zato so na finskem odgovarjal….Jansa je organizator posla, kapo dol da je tok sposebn, da se ne pusti ujet z dokazi….

  • Vrhovni sodnik

   si preneumen, da bi kapiral, zate je to plafon https://www.youtube.com/watch?v=wj3IsmymQ4c

 • Hribouc

  Dejanski in de jure vrhunski kriminal Udbokučanizma Slovenistana s konkretnimi ljudmi z imeni in priimki, ki bodo morali kmalu odgovarjati in tudi zato je sodba evropskega sodišča več kot nujna.
  Diktatura zločinskeg kriminala je jasna, dejanska in čedalje bolj nevarna.

 • odzunaj

  Pravniki, pravniki, to je odziv pravega in odgovornega pravnika na grozljive kršitve zakona in ustave !
  Pravna stroka se je po svoji profesionalni dolžnosti in pravniški etiki dolžna odzvati ! Naši pravniki, naša vlada s pravosodnim ministrom na čelu in naši mediji pa se delajo francoze ob najhujših kršitvah. To je enako, kot če gre zdravnik mrtvohladno mimo na tleh ležečega okrvavljenega poškodovanca !

  Slovenci si zaslužimo in zahtevamo novo vlado, vlado, ki bo zagotovila delovanje vseh državnih sektorjev na osnovi odgovorne strokovnosti in ki bo vsem državljanom zagotavljala zaščito njihovih pravic in svoboščin . Predpogoj za postavitev tega je vladavina prava !

 • Aton

  Velika laž vrlikih lažnivcev na kratkih nogah. Kakor vedno pa so dosegli svoke – pri drugorazrednih volilcih.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!