France Cukjati: Preganjanje resnice ima negativne posledice za vso slovensko družbo

Foto: Robert K. Fojkar

”Danes javno izpovedujemo tolikokrat prezrto, zamolčano, zanikano, prepovedano, izmaličeno, umorjeno resnico,” je na spominski slovesnosti v Rovtah dejal predsednik Zbora za republiko in nekdanji predsednik Državnega zbora France Cukjati.

V nedeljo je v Rovtah potekala spominska maša za žrtve komunističnega terorja nad nedolžnim prebivalstvom, za mir in spravo ter spominska slovesnosti ob 75. obletnici ustanovitve vaških straž. Sveto mašo je v cerkvi v Rovtah daroval monsinjor Anton Trpin, na spominski slovesnosti pa je bil govornik nekdanji predsednik Državnega zbora in predsednik Zbora za republiko France Cukjati.

V nadaljevanju objavljamo njegov nagovor:

Spoštovani!
Spomin na dogodke, ki so pred 75 leti usodno zaznamovali Rovte in na nek način ves slovenski narod, je še vedno živ. Revolucionarno nasilje je domoljubne državljane prisililo v oboroženo zaščito slovenskih vasi. Prav je, da se poklonimo braniteljem domačih ognjišč, ki so svoj pogum plačali z življenjem.

Ne pričakujemo, da bodo vsi ploskali takim spominskim srečanjem. Nekatere moti in bi se najraje vrnili v čase, ko je bil spomin na take dogodke prepovedan. A spominjati se je osnovna pravica žrtev in osnovna dolžnost vseh, ki se zavedamo pomena takratnega dogajanja za sedanje in bodoče stanje duha v narodu.

Pred mnogimi leti sem v Nemčiji srečal človeka, ki mi je povedal svojo zgodbo iz časov komunistične revolucije. Od Vetrinja, prek Jesenic, Šentvida in Kočevja so ga gnali skozi vrsto postaj križevega pota, dokler ni pred breznom v Kočevskem rogu stal gol, obnemogel, sestradan, pretepen, krvav … in vdano čakal, da ga strel odreši trpljenja. A ko mu je partizan preščipnil žične vezi na rokah in ga potisnil na rob brezna, ga je nenadoma preplavila želja, volja, strast, da pobegne. Gol in krvav je planil naravnost med vanj uperjene brzostrelke, med skale in grmovje – in pobeg je uspel.

”Kaj vas je gnalo?” sem ga vprašal.
”Da povem, kaj se je zgodilo! Da ljudem povem resnico!” je odgovoril.

Največja želja vsake nedolžne žrtve je izpovedati resnico. Da jo tudi javnost sliši, ji prisluhne in jo sprejme. Ta notranji gon po resnici je tako univerzalen, da lahko govorimo, kako resnica sama prej ali slej pride na dan. Ne da se je utišati, ne da zatreti, ne da poteptati, ne da zazidati. S svojo lastno močjo prej ali slej prebije še tako debele betonske zidove.

Foto: Robert K. Fojkar

Kanadska zgodovinarka Erna Paris je raziskovala uspešnost zapovedanih oblastnih laži pri zatiranju resnice. Raziskave je opravljala na različnih celinah in v različnih državah, tudi v nekdanji Jugoslaviji. Presenetilo jo je, kako strastno se ljudje borijo proti zlagani uradni zgodovini s tem, da zavzeto zapisujejo svojo resnično osebno in kolektivno izkušnjo.

Dogodkov in dejanj ni mogoče tako zamolčati, tako izničiti in odstraniti iz preteklosti, da bi lahko rekli: ”Ni jih bilo!” Nobene resnice ni mogoče dokončno poteptati in spremeniti v nič. Lahko jo le prezremo, zatajimo ali z lažjo izmaličimo njen videz. Preganjanje resnice, ki je pomembno zaznamovala slovenski narod, pa ima negativne posledice za vso slovensko družbo. Podobno kot beg pred resnico potiska človeka v svet podzavestnih konfliktov in patologije. Zla dejanja, zločini in sploh težka bratomorna zgodovina bremenijo tudi naslednje rodove, vse dokler resnica ni sprejeta v zavest, priznana in obdelana. Kako zelo je tudi v Sloveniji še vedno prisoten beg od neprijetne resničnosti, se kaže že v cenenih trditvah, da so bili pač takšni časi in da ni bilo nobenega revolucionarnega nasilja, kvečjemu kakšne napake zaradi zmedenih okoliščin.

Izpovedana, priznana in sprejeta resnica žrtvi pomeni osvoboditev, povzročitelju nasilja pa obsodbo. Javno izpovedana resnica deluje na žrtev blagodejno in pomirjujoče, povzročitelja pa vznemirja in žene v vedno novo nasilje, v vedno večje sovraštvo do svoje žrtve. Zato je komunistična oblast s tako silo preganjala vsako govorjenje o revolucionarnih zločinih in vsako spominjanje na njene žrtve. Spomin na resnico je bil prepovedan, zapovedana pa je bila laž. Mantra, da je med drugo svetovno vojno šlo v Sloveniji za spopad med ”osvoboditelji” in ”izdajalci”, ki so bili po vojni pač kaznovani, ni samo popolnoma skregana z zgodovinskimi dejstvi, ampak je v nekdanjih komunističnih krogih še vedno neverjetno prisotna.

Po eni strani torej želimo izpovedati resnico, po drugi strani pa zamolčati resnico in jo po možnosti zanikati, izmaličiti ali kratkomalo zamenjati s čisto lažjo. O določenem zgodovinskem dejstvu namreč ni možnih več resnic. Tudi ne gre samo za spopad različnih interpretacij dogodkov. Gre preprosto za spopad med resnico in lažjo. To pa je spopad, ki je prisoten v vsej zgodovini človeštva, v prejšnjem stoletju pa se je zaradi pojava komunizma tako dramatično zaostril.

Že leta 1935 je na sedmem kongresu komunistične internacionale generalni tajnik Kominterne Dimitrov napovedal strategijo laži in prevar, ko je rekel: ”Mi bi ne bili marksistični in leninistični revolucionarji, če ne bi bili zmožni popolnoma spremeniti svojih taktik in načina delovanja, kakor nam to narekujejo okoliščine.” 

Foto: Robert K. Fojkar

Ni čudno, da so tudi slovenski komunisti kot zvesti učenci Kominterne začeli revolucijo pod lažno krinko skrbi za osvoboditev domovine. Zaradi taktičnih razlogov so prenehali s protiversko propagando, se vrinjali v katoliške organizacije in celo medse sprejeli krščanske socialiste. Hkrati pa v narodu sejali razdor in z vse bolj številnimi umori izsiljevali nastanek protirevolucionarnih enot. Prva značilnost njihove borbene taktike je bila, da so z nekaj streli sprovocirali okupatorja, nato pa od daleč opazovali, kako je okupator požgal celo vas, vaščane pa streljal kot talce ali pa odgnal v koncentracijska taborišča. Pobijali so v glavnem domače nasprotnike komunizma, včasih pa kar okupatorju posredovali seznam, koga je treba pobiti ali odgnati.

Ko je bilo vojne konec in je bila OF razpuščena, bi morali nastopiti svoboda in obljubljena slovenska samostojnost. A ni bilo ne svobode in ne samostojnosti. Ko so bili protirevolucionarji pobiti, bi moralo biti konec nasilja, a nasilje je še kar trajalo in trajalo. Ko je bil kapitalizem odpravljen in so bili kapitalisti pobiti ali izgnani, bi morali nastopiti socialistična enakost in napovedana brezrazredna družba, a je nastopila ostro razdeljena dvorazredna družba, ki si je v še tako morečih sanjah ni bilo mogoče zamisliti.

Slovenski komunizem je bil od vsega začetka grajen na laži in je moral s tem prekletstvom nadaljevati tako, da je samo laž vse bolj izpopolnjeval. Mantro o ”izdajalcih” in ”kolaborantih” je razširil s ”sovražniki ljudstva” in tistimi, ki ogrožajo ”tekovine revolucije”. Vzpostavil je preprost sistem, po katerem je lahko kogarkoli po hitrem postopku uvrstil v te fantomske kategorije, ki so bile že v načelu obsojene na životarjenje, zapor ali smrt.

Režim, ki obvladuje osrednji medijski prostor, pa ima v rokah učinkovito orodje za ohranjanje ozračja laži. Ne le, da lahko kadarkoli diskreditira posameznega človeka, ki je režimu neprijeten, ampak tudi tekoče ustvarja simpatičen obraz režimskih politikov. Kadar pa postanejo korupcija, grabežljivost in pokvarjenost oblastnih struktur tako očitne, da se jih ne da več prikriti, potem se uslužen medijski stroj loti bizarne strategije, ki je v tem, da ustvari kaotično nepreglednost, v kateri ni več mogoče ločiti dejstev od dezinformacij. Bralce in poslušalce zasuje z neobvladljivo količino nasprotnih si informacij, s katerimi ustvari plodna tla za skepso in cinizem, ki pripeljeta do banalnih zaključkov, kot so: ”Vsi so glih!” S tem totalitarni režim ustvari ozračje, v katerem ljudje ne morejo več razlikovati med resnico in lažjo, med dejstvom in manipulacijo. Nobenega oprijemljivega sidrišča nimajo več. Prepuščeni so poplavi laži, s tem pa tudi na milost in nemilost totalitarni oblasti. In ta oblast, naj bo formalna ali neformalna, ki je grajena na laži, ne bo padla, dokler ne bo padla laž.

Foto: Robert K. Fojkar

Zakaj vam ob 75-letnici ustanovitve vaških straž vse to govorim? Ker vam želim povedati, da ima patologija sedanje slovenske družbe globoke korenine in da imajo tudi take spominske slovesnosti svoj zdravilni učinek v spopadu z lažjo.

Nekdanji češki disident in poznejši predsednik Češke Václav Havel je v svoji knjigi Moc bezmocných takole opisal tipičnega državljana, ki v komunizmu mirno sprejema življenje v laži:
Neki poslovodja zelenjavne trgovine je v izložbeno okno med čebulo in korenjem namestil napis ”Proletarci vseh dežel, združite se!” To geslo so zelenjadarju poslali iz podjetja skupaj s čebulo in korenjem, in on ga je obesil v izložbo preprosto zato, ker to počenja že leta, ker vsi tako delajo, ker tako mora biti. Ker je to ena od tisočerih ”malenkosti”, ki mu zagotavljajo relativno mirno življenje v sozvočju z oblastjo.
Zelenjadar je s tem dokazal svojo lojalnost. ”Videz” je sprejel kot ”resničnost”. ”Ni mu treba sprejeti laži. Dovolj je, da sprejme življenje z njo in v njej. Že samo s tem namreč potrjuje sistem, ga izpolnjuje, ga dela – je sam sistem,” pravi Václav Havel.

In v Sloveniji, je, žal, še vedno veliko ”zelenjadarjev”, ki molčijo tudi ob največjih in najbolj očitnih lažeh, čeprav vedo, da so laži. Že s tem, ko rečejo ”Ah, pustimo zgodovino!”, zavračajo resnico in pristajajo na najbolj usodno laž o ”osvoboditeljih” in ”kolaborantih”. Živijo v laži! In ohranjajo sistem laži.

Dokler pa laž ni soočena z resnico, ne more biti prepoznana kot laž. Pri tem ni toliko pomembno, kako obsežna in množična je kritika laži. Moč resnice ne tiči v njeni masovnosti, temveč v ”luči”, s katero osvetli sistem laži. Zato imajo velik pomen tudi taka spominska srečanja, kot je danes to v Rovtah. Ne gre samo za izraz razumevanja, sočutja in tolažbe žrtev, ki so bile krivično preganjane in pobite. Gre za mnogo več.

Foto: Robert K. Fojkar

Pokojni prof. dr. Jože Trontelj je na slovesnosti ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov,  24. avgusta 2011, imel v Minoritskem samostanu na Ptuju govor z naslovom V iskanju izgubljenega sočutja, v katerem je rekel:  ”Spomin na grozljivo deviacijo 20. stoletja moramo sprejeti kot neločljiv del naše dediščine. Sprejeti ga moramo kot silen etični opomin. /…/ Ne bo nam odpuščeno, če bomo ta del naše zgodovine kar tako – ne dovolj pregledan, neovrednoten – izrinili iz naše zavesti. /…/ Z menjavo generacij se bodo vojne in povojne izkušnje iz zgodovinskega spomina Evropejcev porazgubile, s tem pa bo zapravljeno tudi njihovo silovito katarzično etično sporočilo. To bo še zadnje hudodelstvo nad pobitimi, krivica, ki jo bo zagrešil današnji rod Slovencev, če bo brezčutno preslišal tudi zadnji, kot je rekel pesnik, presunljivi krik mrtvih iz sveže odkritih, desetletja zamolčanih grobišč.”

Tudi namerno pozabiti in molčati je lahko zločin. Lani umrli Nobelov nagrajenec za mir Elie Wiesel je preživel Auschwitz in Buchenwald. V svoji knjigi Noč opisuje, kako so nacisti z odraslima obesili še otroka, ki je bil prelahek, da bi se vrv zategnila, zato je še dolgo umiral pred očmi taboriščnikov. Ob sprejemu Nobelove nagrade je Elie Wiesel rekel: ”Zdaj se fantič obrača name: ‘Povej, kaj si storil z mojo prihodnostjo? Kaj si storil s svojim življenjem?’ In odgovoril sem mu, da sem poskušal. Da sem poskušal ohranjati pri življenju spomin, da sem se poskušal boriti proti tistim, ki so hoteli pozabiti. /… / Molčanje opogumlja mučitelja, nikoli mučenca.”  Tako Nobelov nagrajenec Elie Wiesel.

Le če je resnica spoznana in priznana, je s tem tudi sprejeta. Le sprejeta resnica pa človeka osvobodi za dejanja. Sama od sebe človeka vodi v ustrezno ravnanje. Če človek namreč ne živi v skladu z resnico, ki jo priznava, je v sebi razdvojen, razklan, shizofren.

Foto: Robert K. Fojkar

Kadar pa človek noče ali mu je pretežko svoje ravnanje uskladiti z resnico, potem raje svojo predstavo o resnici uskladi s svojim ravnanjem. Resnico izmaliči, spremeni in prilagodi svojemu izkrivljenemu načinu življenja, svojim vrednotam, svojim privilegijem. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj mnogi še vedno tako dolgo vztrajajo v mitu NOB-ja, s katerim se poskušajo obvarovati pred resnico o dejstvu, da so načrtovali, izvajali ali bili zlorabljeni za krvavo komunistično revolucijo.

Spoznana in priznana resnica tudi na družbeni ravni ne miruje. Zahteva javno obsodbo in kaznovanje zločina. Družbe, ki jim je to uspelo, so vstale iz pepela totalitarnega pogorišča. Sodišča demokratičnih sistemov so bila dovolj pogumna, da so totalitarne zločine dvajsetega stoletja obsodila. Bolj je pomembna obsodba zločina kot kaznovanje zločinca. Kjer totalitarni zločinski sistemi prejšnjega stoletja niso bili odločno in javno obsojeni, se na tak ali drugačen način še vedno nadaljujejo.

Za ozdravitev naroda so najpomembnejši tisti, ki krivic in laži kratkomalo ne prenesejo in ki jih prežema nek gon, neka strast, da izpovedujejo in zagovarjajo resnico. To so ljudje, ki ne sprejemajo življenja v laži. Ljudje, ki ne morejo drugače kot živeti v skladu z resnico, to je: živeti resnico.

Na srečo lahko mnogo takih ljudi srečamo tudi na spominskih slovesnostih, kot je danes ta v Rovtah. Pa tudi sicer v življenju in tudi med tistimi, za katere ne bi pričakovali. Angela Vode, znana predvojna komunistka, je jasno kritizirala sklenitev pogodbe med Stalinom in Hitlerjem, ki sta jo sklenila 23. avgusta 1939. Zato so jo slovenski komunisti že takrat izključili iz partije, po vojni pa šest let vlačili po zaporih, nato pa ji preprečili vsakršno zaposlitev in jo brez pokojnine do smrti (to je do leta 1985) izključili iz javnega življenja ter jo s tem obsodili na izničenje in ”klošarstvo”. V svoji izpovedni knjigi Skriti spomin pravi:  ”Ne morem se prilagoditi samo zaradi tega, da bi si izboljšala materialni položaj, kakor je storila večina. Ne morem trditi, da je resnica, kar je laž. Ne morem odobravati krivic, ki sem jih doživela sama in na vsakem koraku sodoživljala pri drugih.” Kot bi rekla: Ne morem biti drugačna, kot sem! Ne morem biti taka, kot od mene zahteva režim! Pa čeprav bi se s tem izognila vsemu trpljenju in preganjanju.

Foto: Robert K. Fojkar

Pred dva tisoč leti nas je tisti, ki je sebe imenoval Resnica z veliko začetnico, jasno opozoril: ”Kdor bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom jaz zatajil pred nebeškim Očetom!” Kot bi rekel: ”Kdor bo Resnico zatajil pred ljudmi, ga bo v usodnem trenutku Resnica pustila na cedilu!” Ob tem tako jasnem in suverenem opozorilu lahko tudi brez filozofskega modrovanja zaslutimo, da je javno zanikati ali celo potvarjati resnico huda stvar, usodna stvar, neke vrste zločin.

In mi smo danes tu, da javno izpovedujemo resnico, to tolikokrat prezrto, zamolčano, zanikano, prepovedano, izmaličeno, umorjeno resnico. Tudi to, da so se naši pogumni fantje in možje pred 75 leti odločno uprli komunistični revoluciji, zaščitili domača slovenska ognjišča in svojo ljubezen do domovine plačali z življenjem. Vendar nikomur resnice ne vsiljujemo, ker vemo, da nikogar ni mogoče prisiliti, da se ji prikloni. Verjamemo pa, da jasno izrečena resnica sama deluje, če in ko se ji človek odpre.
Hvala za pozornost.

A. L.

 • VERZIFIKATOR

  Émil Csukán (Emil Čukan)

  RESNICA O MOŽU

  VEČ RESNIC o možu je krožílo,
  prej učitelju iz šole neke,
  tam iz krajev onstran divje reke,
  se ob vseh ti milo bi storilo.

  Slišati je najmanj pet različic,
  pa je vir pogosto eden isti,
  naj se zmenijo že formalisti,
  da za mozaiček gre iz sličic.

  Enkrat, da je služil domovini,
  zamolči se vsakokrat, kateri,
  in da ne zapadeš krivi veri,
  zgodbi boš prikimal, se pridružil.

  Drugič, da je bil mobiliziran,
  dali v vojsko da so ga sovražno,
  ne nazadnje vse to sploh ni važno,
  mólči, da ne boš kako oviran.

  Tretjič, da postal je prostovoljno
  tuje vojske isti mož pripadnik,
  pa potem čez noč da kot odpadnik
  se pridružil rdečim samovoljno.

  Ali pa, da so ga ti zajeli,
  ko bolezen je na poti staknil,
  ker se mož prepozno je umaknil,
  kaj bi zgodbi takšni ne verjeli.

  Kje, kako ta mož je storil smrt,
  toliko različic je krožilo,
  se tako nejasno govorilo,
  da podatek vsak je s sabo sprt.

  Vsak podatek isto dokazuje,
  da resnica bojda ni le ena,
  prava vsaka je in pa nobena,
  vzame, kar potomstvo potrebuje.

  V bran možá je tega vseh pravic
  brez težav, z lahkoto res stopiti,
  slišali potomca so trditi,
  da je namreč vedno VEČ RESNIC.

  • Nata

   Ja, s takimi ” mojstrovinami ” je začel naš mali možic. In jih komiji s pridom uporabljajo !!

 • AlojzZ

  “Preganjanje resnice ima negativne posledice za vso slovensko družbo”

  Seveda. Če misel malo drugače oblikujemo: “Laganje ima negativne posledice za vso slovensko družbo,” se sliši še bolj grozno. Inče preidemo na krčansko izrazoslovje: “Služenje mojstru Laži ima negativne posledice za vso slovensko družbo.” Skratka! V bistvu želimo dobrote Božjega kraljestva, prisegamo pa Satanu.

  • FUCK COMMUNISM

   Vsak stavek se da obrnit v smer, katera pase vsakemu posamezniku. Zato ne obracaj stavkov!

 • janez cepec

  banda belogardistična izdajauska je spet prlezla na plan, Cukjati bluzi o tem, de so se kao za narod boril, ja malo morgen. so že vedl Tomiji zakuga so jih nazaj čez Karavanke lifral, pa kva čjo s tako golaznijo, k svoj lastn narod izda za kos kruha pa strgane gate. dons pa neki jokajo, pa, de so bli slovenska vojska, ja usral so se, dokler je biu Dolfe močan, so se repenčl ke okol, ko se je pa stvar obrnila, pa na juriš čez Karavanke u lepši jutri, pa so s tud tl zajbal, pa bli poslani nazaj, de jih je zaslužena kazn doletela. amen

  • MižekFiga

   Čudak, FUJ!

  • Minovak

   Poslušaj Cepko, rdeči klavci so pobili 95 % moške populacije na tem območju in, ker je ta zmanjkalo so šli pobijat po ostali Sloveniji, tako, mimogrede, kakšnih 130.000 – po vojni, ko se ti niso mogli več braniti. Res se ti vidi, da si na plačilni listi, saj vsi vemo kateri, pa ti ne bo nič pomagalo, ostal si sramota samemu sebi.

   • FUCK COMMUNISM

    Cepec je govno, zato sem ga blokiral.

    • janez cepec

     nabije te Cepec na kurac

     • Nata

      pusti ti že enkrat to svoje orodje pri miru. Ko nimaš kaj odgovoriti, pa packariš.

     • janez cepec

      uhka tud tebe, če češ

   • janez cepec

    se prav, de jio je blo 95 posto izdajaucu, in to je to

    • Nata

     Seveda !!
     Že nekaj časa nazaj, ko je Delo bilo ” še kar “, se je v pismih bralcev oglašala ga. Jolka Milich. Sijajne komentarje je imela. In se je, med drugim, tudi vprašala. . . . . . . ” mar smo narod izdajalcev ??? “

  • Nata

   O, seveda so vedeli !!
   Iznebili so se jih na prav potuljen, skrivaški, komunistični način !!!
   Da so jim prav vse pokradli. Zažigali so in morili.
   Ali ni čudno ? Svoje lastne ljudi so pobili, poraženo Italijansko in pozneje Nemško vojsko, so pa pospremili nazaj domov. Še popotnico so jim dali.
   In s tem so se nekateri celo hvalili.

   • janez cepec

    kazen je vzgojna in za zveličanje potrebna

  • miha57

   Vidim ,da si pošten , ker sam priznaš, da si CEPEC !

 • Ivan Serpentinšek

  Mokre sanje vsakega komunista – da se treitrajo kot osamosvojitelji..
  In to zahtevajo od ljudi od otrok in vnukov katerim so pobili starse stare starse…
  Kako izprijeno…

 • Gru

  In seveda niti enega stavka o grozodejstvih , ki so jih poceli domobranci. Kljub temu da so tudi oni klali otroke in nosecnice !!!!

  • FUCK COMMUNISM

   Popolnoma enostavno: niti enega stavka o grozodejstvih, ki so jih poceli domobranci, ni zato, ker domobranci niso poceli grozodejstev. Se tistih eksekucij partizanov, katere so opravili, jih je bilo obcutno premalo. Ce bi ti bil pismen in bi znal kronolosko razporedit dogodke od tik pred zacetkom 2. sv. vojne v Jugi in do konca vojne, bi lahko razumel zakaj je domobranstvo sploh nastalo. Priznal bi tudi, kaj in koga so tvoji rdeci banditi pobijali in kako in vedel bi tudi, da so domobranci pobijali rdece kriminalce, ne pa cele njihove druzine, z otroci vred. Tako si pa zaslepljen in nafopan rdecuh, ki ne dela drugega, kot bleja komunajzarske idiotizme. Z drugimi besedami, bolje bi bilo, ce bi bil ti 2 metra pod zemljo lepo tiho!

   • luckyss

    Jawohl..in kolaboracija s Hitlerjem je bila nujna…Brata Grimm se obračata v grobu, ker nista več najboljša..

    • tohuvabohu

     Kolaboracija ni zločin. Zločin je klanje in teror, ki so ga od leta 1941 izvajali rdeči tolovaji, ko ni bilo nikjer nobenega domobranca.

     • luckyss

      Največji zločin je sodelovanje z okupatorjem in z njihovo podporo klati in izdajati lasten narod…Zato pa so zavezniki poslali kolaborante nazaj, ker so točno vedeli kaj jim sledi..

     • tohuvabohu

      Sodelovanje z okupatorjem je nujno. Ali naj narod kar crkne, če je okupiran? To ni noben zločin po nobenem zakonu, ampak nuja. Zločin je klanje in teror nad golorokim narodom, to je pa specialiteta rdeče drhali. Požgane vasi in ustreljeni talci so pa rezultat vaše nore NOB, ki je največji nateg v zgodovini slovenskega naroda.

     • luckyss

      Če bi imeli jajca, bi se hkrati borili proti komunizmu in nacizmu, tako kot so se partizani hkrati borili proti nacistom, fašistom in domačim izdajalcem…

     • tohuvabohu

      Kako so se borili, če so sami bili izdajalci? PETA KOLONA! Kako pa se v hosti boriš proti IDEOLOGIJI?

     • FUCK COMMUNISM

      Rdecuhi so veselo kolaborirali z Nemcijo, sam da tega zdaj ne priznajo, na vse pretege zanikajo in pometajo pod preprogo. A dejstva to ne spremeni – imeli so pakt Ribbentrop Molotov in tega ne spremeni nicesar, razen tega, da so bili vsaj pol ljudje, dokler jih Hitler ni z Barbarosso nabil na kurac.

    • Olga

     Je Repe boljši….

  • Olga

   Spet deset komunističnih laži na delu? Kot vedno, ko nimate kaj povedati! Tudi vi boste vprašani ob zadnji uri, kaj ste počeli!

   • luckyss

    Hujskačev Bog ne bo vzel k sebi…malo se zamisli Olga, le spoved ne bo dovolj..

    • Nata

     Pusti ti hujskače. Naj te ne skrbijo.
     Bog že vse ve o vzrokih in posledicah.Zato nas prav nič ne skrbi.

  • Nata

   No, no , grozodejtva . . . . . . . o teh je bilo pa že toliko napisanega, da ne bi več ponavljali. Pogledj tvoje časopisje, knjige, filme !! Desetletja so poveličevali svoj boj ??
   In – ravno danes je v Delu, na drugi strani intervju z Svetlano Slapšak. Preberi. Je zelo poučen. Jasno je kam gremo. Zaradi tega, ker z zgodovino nismo razčistili

 • luckyss

  Prirejanje resnice in ščuvanje pa seveda na družbo deluje blagohotno..

  • Nata

   Kdo in katero resnico prireja ??

   • luckyss

    Da so klali le komunisti..

    • beno

     Še danes se kolje, ampak živali za hrano, ne pa ljudi za užitek, kot se je to dogajalo.
     Še kakšno številko napiši, da bo bolj razumljivo in pregledno.

     • luckyss

      Pusti številke, tukaj ste prišli do takšnih, da je kravam na paši nerodno..
      Pojdi med ljudi, pa ti bodo stari ljudje povedali, taki, ki nikoli niso bili obremenjeni s politiko..

    • Nata

     G. Cukjati prav nič takega ni povedal. Stakim komentarjem se oglasi takrat, ko bo to res omenjeno. Pa ne s strani koga od komentatorjev.

     • luckyss

      Če poveš le pol resnice v bistvu lažeš..

     • Nata

      Kdo ?? Kje ??G. Cukjati ??

     • luckyss

      Menda ne teta Pehta…seveda Cukjati..

     • Nata

      Kje ?? V temle članku ??

 • Aron

  Ni župnik letos odpovedal sodelovanja v tem šovu?

  • Nata

   A tako ? Napiši. Kdo in kdaj. Info je vedno dobrodošel !!
   Ker pa nisi vsega prečital, samo tole prečitaj
   Sveto mašo je v cerkvi v Rovtah daroval monsinjor Anton Trpin,

  • Olga

   Vsakega duhovnika veže zvestoba Bogu, kar pomeni resnici! Na podlagi svoje vere se odločajo! Vaše norčevanje iz zverinsko pomorjenih žrtev genocida, ko primerjate spominsko mašo s “šovom”, je žaljivo do žrtev, njihovih svojcev in celo kaznivo!

   • Aron

    Nikarte tako. Vsako izkoriščanje trpljenja krivično pobitih in njihovih žrtev za nabiranje političnih točk je zavržno dejanje in šov, v katerem noben kristjan ne bi smel sodelovati.

    • Olga

     S tem si nabira točke levica, ko označuje genocid za “naravno pravo”! Obenem pa jahajo na “antifasizmu” in skrivajo komunistične zločine nad političnimi nasprotniki, njihovimi družinami, Romi, Judi.. kot kača noge! Vendar jih je svet spregledal in izenačil z nacisti in fašisti!

 • Nata

  ” O določenem zgodovinskem dejstvu namreč ni možnih več resnic. Tudi ne
  gre samo za spopad različnih interpretacij dogodkov. Gre preprosto za
  spopad med resnico in lažjo. !!! ”
  Gospod Cukjati !! Čestitke. Lepo povedano. Naj dejstva govorijo.
  Samo letnice si oglejmo, kdaj se je začelo ” dogajati “, pa vemo, kaj je vzrok in kaj posledica.
  Lep bi bilo imeti vas za premiera. Končno zopet enega pokončnega Slovenca.???

  • luckyss

   Pojdi v Sev. Korejo..Kim ima večjo rit, boš lažje zlezla notri..

   • Nata

    Od tebe, dragi kuži pa iz ene druge riti gleda samo še oni miceni , miceni repek !!
    Pa samo vprašanje. Si sploh prebral članek ?
    Od možakarja , ki ima za avatar prelepega nemškega ovčarja, bi pa človek že pričakoval kaj drugega. . . . . razen lezenja nekam.

    • beno

     Nata, “kakršen panj, takšne muhe ven letijo”…… vse povedano.
     S pesjani se je težko pametno pogovarjat.

     • Nata

      Ja, sej. . . . . . .drugega ni za pričakovati od takihle pljuvalcev. Se vidi kakšno sovraštvo gojijo do nas. Se pa ne vprašajo, zakaj ?

   • beno

    ah, ti nisi pes, ti si prase, kadar take ven mečeš, le od kje ti ta olika ?
    ah, ja – to je moderno.

    • MEFISTO

     Rit je že od nekdaj objekt njegovega zanimanja, kar bi že lahko vedel, če bi pozorno bral njegove intelektualne presežke.

     Pa to še ni vse?

     Zanimivo zna pripovedovati tudi o analnih izločkih.

     • FUCK COMMUNISM

      Ce se prav spomnim, jih rad uziva… skupaj s prazenim krompirjem in solato, namesto kranjske klobase…

     • luckyss

      No, dajmo…je to vse kar znate ?!
      Nekam bougo vse skupaj…;))

     • FUCK COMMUNISM

      Ej, luckyss faggot, blokiranga te mam, pa ne vidim dreka, ki ponavad pride izpod tvojih prstov.

     • luckyss

      Ja resnica včasih boli in tudi smrdi..:)

    • luckyss

     Se je treba prilagodit portalu…Tipično za vas..moje primitivizme takoj zaznate, svojih dosti hujših ne vidite..Komunistične pokole vidite, domobranskih ne..

     • beno

      potem se tako pogovarjaj s tistimi, ki se tako izražajo, kot ti in ne z neko miroljubno komentatorko. Res si primitiven. Poboljšaj, se !

     • luckyss

      Ja, bom…ampak priznaj, da sem imel prav…skoraj sem sladkorno dobil ;))

     • Vera

      Zdaj je pa dovolj ! Zavedni Slovenci ležijo po gozdovih , pod tovarnami . Po vsej državi so našteli že več kot 600 grobišč . Sramota ! Tako imenovani borci niso bili zabetonirani v ” Hudi jami ” , temveč so bili pobiti od Nemcev, ker so jih izzivali .( Dražgoše ) in še bi se našlo x primerov, ko je potem nastradal nič kriv narod . Ne repliciraj mi , ker si tega pri mojih letih več ne dovolim od takih, kot si ti ” luckyss ” .

     • etrusk

      G. Vera , s takimi ni vredno komentirati , ker so zabiti kot kamen in drugega sploh ne morejo dojeti, trobijo vedno eno in isto , to kar so jim zabili v pamet.

 • Franjo Trojner

  Malo je v Sloveniji pokončnih domoljubnih mož! Z resnico, etiko, moralo, pravico,
  4zadoščenjem in pa pravno državo je pa v Sloveniji še danes nekaj hudo narobe, kar niti ne čudi posebej, če vemo, da so etiko, moralo, pravico in pravno državo v eks Jugoslaviji kumunisti na oblasti tako hudo zlorabljali, da je ta čisto razvodenela in si od hude zlorabe še dandanes ni opomogla. Dokler kosti naših prednikov ležijo zagrebena tudi pod smetiščh in prosto ležeča v raznih rovih in globelih, dokler se ne obsodi kumunističnega totalitarnega režima, ki je te zločine zaukazal in se iz javnosti ne umaknejo vsi kumunistični simboli, dokler se ne kaznuje krivcev za propad tranzicije in uzakoni pravna država je naša država v posmeh vseh civiliziranih pravnih držav tega sveta. Pa lepo vas prosim, z nekaznovanimi kumunističnimi morilci in nepokopanimi žtrvami divjanja kumunizma, z neobsojenimi povzročitelji bančne luknje in krivci za propad tranzicije in pravne države ja mi ne moremo postati napredna civilizirana družba, država. Kakšna sporočila domači in tuji javnosti te so to? Zato se sploh ne čudim, da se vsi ti naši izobraženci, politiki ne čutijo krive in nimajo slabe vesti, ker so nezakonito dolga leta prejemali pri plači še dodatke za stalno pripravljenost. Mi moramo začeti graditi novo državo znova in to od temeljev naprej.

  • FUCK COMMUNISM

   Vse lepo in prav, a problem vidim v tem, da ena stran obsoja drugo. To ni v redu. Pomiritev z zgodovino in drug z drugim je po moje mozna samo takrat, ko vsaka stran zase prizna, da je storila zlocine, obsodi svoje lastne zlocine in zlocince, zive in mrtve, in se na istem dogodku druga drugi opravici za storjeno trpljenje. Prej ne bo nic in razdeljeni bomo se naprej. Kako pa se lahko razvija razdeljen narod in njegova drzava, pa lahko vidimo in obcutimo na lastni kozi.

   • Nata

    Veš, jaz pa o taki pomiritvi zelo dvomim.
    Kako neki bodo to storili levaki ?? Si ne predstavljam.
    Nikoli ! Raje bodo pustili državo in Narod . . . . . . crkniti.
    Saj niti besedice
    totilatirizem – za komunizem – ne želijo priznati.

 • Olga

  Odličen govor! Resnico je treba obelodanjati zaradi nedolžnih žrtev zločinskega sistema in tudi zato, da se takšen zločin nikoli več ne ponovi!

  Ljudmila s paktiranjem z zločinskimi komunisti, zabija žebelj v krste pomorjenih ljudi! Tudi otrok, žena…starcev, cele vrste duhovnikov, zavednih Slovencev, ki so zelo kmalu spoznali namen zločinskega komunizma…
  Z zapiranjem arhivov pa je želela onemogočiti resnici pot na plano in zaščititi zločince in kršitelje človekovih pravic! Sram jo bodi!

  • luckyss

   Bog vse vidi, Bog vse ve…lagati Olgica in narod ščuvati se pač ne sme…

   • tohuvabohu

    Ti si tukaj izključno zaradi ščuvanja, govedo zarukano. Še niti enega poštenega komentarja nisi napisal.

    • MEFISTO

     Ne dovolim žaliti govedo, ker ima pomembno funkcijo v prehrambeni verigi.

    • luckyss

     Tukaj sem le zato, da se vidi obe plati “medalje” in to ni ščuvanje, ampak edina pot do neke sprave..
     Ne pa da bluzite le o partizanskih pokolih, medtem , ko so “farški hitlerjevci” menda le marjetice sadili po gradovih…

     • etrusk

      Nimate še vse pšlihtano v glavi

   • Olga

    To povejte sebi!

 • bednick

  Quiz
  Za katero osebo gre v spodnji misli:
  cuka ga ati

  • tasilo

   Na tem svetu in v vesolju gre vedno za samo eno osebo. To je Chuck Norris …

   • bednick

    Torej,
    d) drugo

    To je tvoj prvi NE. Ni Chuck.
    Imaš še dve možnosti.

    • tasilo

     Vsak človek ima možnost edino, če mu jo da Chuck Norris.

     • bednick

      Samo ena možnost ti je še ostala.
      Naj pomagam:
      oseba ima priimek na C.

 • MEFISTO

  Lepo prosim, imejte potrpljenje z luckyssom ali bednickom ali Pričevalci, ko se bo oglasi.

  Pomislite, kako bi trpeli, če bi vaš otrok tako zaostal v duševnem razvoju!

  • bednick

   Pomembno je, da otrok ne trpi.

  • luckyss

   No, saj vas bom pustil preostanek dneva pri miru…
   Tako, da lahko nemoteno orgazmirate na vaše liderje in pojete hvalospeve ganjeni do solz…
   Adijo ;)

 • MEFISTO

  Cela levica in univerza Edvarda Kardelja ne premore niti enega vsaj približno tako pametnega človeka kot je dr. Cukljati, četudi navržejo še komunista Kučana in samouka dr. janeza cepca.

 • MEFISTO

  A v Rovtah so pa komunisti pobili kar 240 ljudii?

  In Rovte je nazadnje branil sam Giuseppe Perazza!

 • Anton

  Prosim ustavite komentiranje pod tem prispevkom. Komunisti so v Rovtah pobili 1/4 prebivalcev (mladih fantov) . Kogar kaj zanima naj gre gor, v vsaki hiši se najde kakšna kruta zgodba ali več…..
  Prepovejte komentiranje! Dovolj je bilo norčevanja iz Rovtarjev!

  • Nata

   +++++++

 • Gru

  Tok o temu gdo ima prirejeno zgodovino in nemore sprejeti da je tudi druga stran klala otroke in nosecnice.

  tohuvabohu
  eno uro nazaj
  Sodelovanje z okupatorjem je nujno. Ali naj narod kar crkne, če je okupiran? To ni noben zločin po nobenem zakonu

  FUCK COMMUNISM
  eno uro nazaj
  Popolnoma enostavno: niti enega stavka o grozodejstvih, ki so jih poceli domobranci, ni zato, ker domobranci niso poceli grozodejstev.
  in vedel bi tudi, da so domobranci pobijali rdece kriminalce, ne pa celih njihovih druzin, z otroci vred, tako kot tvoji idoli.

  In potem napise takole, kar ima sicer prav a se sami tega dela nedrzite , saj lazete k komunisti ;)

  FUCK COMMUNISM
  eno uro nazaj
  Vse lepo in prav, a problem vidim v tem, da ena stran obsoja drugo. To ni v redu. Pomiritev z zgodovino in drug z drugim je po moje mozna samo takrat, ko vsaka stran zase prizna, da je storila zlocine, obsodi svoje lastne zlocine in zlocince, zive in mrtve, in se na istem dogodku druga drugi opravici za storjeno trpljenje.

  Dokler neboste priznali napak in grozodejstev domobrancev in RKC-ja v tistem casu, vam domoljubni Slovenci nikoli nebojo oprostili ;)

  Ps; komi cakam da vas starost pobere , ter da se konca laganje o zgodovini. Ker mladih to vec nezanima. So ze vsi sprejeli da sta obe strani klali otroke. A zal eni pod okriljem okupatorjev .

  • FUCK COMMUNISM

   Znas se kej sam napisat, al samo copy/paste??
   Pa komaj cakas, da nas starost pobere?!? Pejt pa si jebi mater!

   • Gru

    Hvala ;) ampak res komi cakam da vas pobere starost. Saj bremzate napredek nase drzave. Mladina pa sploh nesodeluje z vami. Kok clanov ima SDS pod 40let?

    • Nata

     Kaj pa flancariš? Saj imate proste roke !Imate večino ! Za Napredek !! Torej, tudi mladina je z vami. Kaj čakate ?

     • Gru

      Da se desnica , ki bremza napredek zresni ;) Sicer pa kok si dober za drzavo, ce nimas podpore mladih ljudi?

 • Kosobrin

  Groza! Spreobračanje zgodovine ne bo uspelo. Je že napisana. Naj tale gospod še kaj pove o Sv. Urhu. Ampak, ne laži – RESNICO!

  • Anton

   Sv. Urh je bil nemški škof rojen v 11. stoletju po Kristusu. Bil je zaslužen za zmago proti Madžarom tej pa so potem morali sprejeti krščanstvo……

  • rabbit

   No pa jo dajva povedat na Urhu je bilo pobitih po pripovedovanju domačinov od 5 do 9 ljudi ostale so prepeljali od drugod. Ko je sosed mojega očeta (domobranec) dobil drugega soseda(partizana) doma, ko je jedel ni ga nič odpeljal na Urh ampak se je moral vsak dan ob isti uri javiti pri orožnikih v Polju. Domobranski oficir, ki je bil poveljnik postojanke na Urhu pa je ubil vaškega terenca in ga tudi mučil zakaj zato, ker mu je ubil 8 mesecev nosečo ženo , ji razparal trebuh in ubil dojenčka. A ta resnica ti pa ni všeč a ne. Ni po komunistično lažniva.

   • Olga

    Psihopati! Človeku se obrača želodec! Danes dobivajo priviligirane penzije za “naravno pravo” – genocid!

    • rabbit

     Gospa Olga ta domobranec, ki je svojemu sosedu rešil življenje je bil prej trikrat tarča napada (in to še pod Italijani, ko o domobrancih ni bilo ne duha ne sluha) in to zato ,ker so mu hoteli ukrasti motor in to vaški terenci. vsakič se je rešil. Po vojni je odšel na Koroško kjer so ga vrnili ušel jim je z vlaka se tri mesece skrival pri sosedih, ki so mu pomagali in noč preden je odšel je šel do vaške terenke za katero je vedel, da je bila ona tista, ki se ga je hotela znebiti in ji rekel vedno te bom preganjal in niti ene noči ne boš spala ne da te bom preganjal in res spala je pri luči in ko je leta 1994 na obisk prišel njegov in za katerega so domačini povedali, da je na las podobe svojemu očetu in ko ga je ta gospa videla je prebledela in potem dva meseca ni stopila iz hiše.

     Drugega soseda mladega fanta pa so januarja 1942 pod pretvezo da gredo k puncam spravili v eno hišo ga pretepli in nato še živega razkosali in ga v cekarju znesli v Savo. Edin njegov greh je bil da je bil pameten , telovadec in da je redno hodil v cerkev. Da se je izvedelo kaj so naredili je prišlo na dan potem ko eden od morilcev ni mogel umreti in je vse povedal potem pa umrl.

   • Gru

    A to da so pa domobranci poslali otroke in nosecnice v taborisca, pa bos zamolcal? A ta resnica ti pa ni všeč a ne. Ni po domobransko lažniva.

 • Najplemenitejši

  Kolaboranti so dobili točno tisto, kar so iskali! V službi okupatorja so se obrnili proti lastnemu narodu, kar je po zakonu Kraljevine Jugoslavije veljalo za veleizdajo, za kar je bila zagrožena smrtna kazen. Pa brez izgovorov, da so bili zavedeni, ker so bili opozorjeni iz Londona s strani slovenske vlade v izgnanstvu, naj se ne dotikajo nemškega orožja, vendar je prevladal vpliv kriminalne RKC cerkve!

  • janez cepec

   kot rečen, kazen je uzgojna in za zveličanje potrebna

   • tohuvabohu

    Saj prideš na vrsto, prasec.

    • janez cepec

     vi ste že bli, pa zgleda, de boste spet

     • tohuvabohu

      V času največje kalvarije slovenskega naroda ste si rdečkarji vtepli v glavo, da hočete izvesti revolucijo, ugrabiti oblast in uvesti diktaturo. Ali vas ni niti malo sram pred narodom?

     • rabbit

      Kdaj je pa bilo barabo sram? Nikoli.

     • janez cepec

      še enkrat upašam, kdo je vojno zgubu

     • tohuvabohu

      Katero vojno? Saj rdečkarji ne priznate, da je bila vojna.

  • tohuvabohu

   Pojma nimaš, pa še gnusni lažnivec si. Ko je rdeča drhal klala po Dolomitih in drugje, ni bilo NIKJER NOBENEGA DOMOBRANCA. Klali ste neoboroženo in nebogljeno prebivalstvo, strace, otroke, ženske. Svinje pokvarjene! Samo v Rovtah je 240 ljudi izgubilo življenje od rdečih sadistov. Začeli ste pa kot PETA KOLONA, kar je najhujša VELEIZDAJA po vseh svetovnih pravnih sistemih.

   • rabbit

    Boris Kidrič je 6. aprila Angeli Vode na njeno ugotovite, kje pa vi vidite izdajalce rekel, če jih ni si jih bomo pa izmislili.

   • Gru

    In ko so Nemci napadli , se je pakt koncal. A domobranci so sele takrat dobro zaceli ;)

    ” Danes se izraz peta kolona običajno uporablja kot oznaka za domače izdajalce, ki zaradi političnih, verskih in drugih nazorov oz narodnosti pomagajo tujim napadalcem.”

    • tohuvabohu

     Peta kolona so tisti, ki pomagajo NAPADALCEM ali imajo z njimi sklenjen pakt. Po kapitulaciji Juge pete kolone torej ni več. Ne teoretično, ne praktično. Kajti na naših tleh ni bilo več vojne, razen državljanske, ki ste jo potem zanetili rdečkarji s svojim terorističnim nasiljem.

     • Gru

      In potem je peta kolona bila polna domobrancev ;)

  • Olga

   Po zakonu kraljevine Jugoslavije,ki ga navajate, so bili komunisti teroristi in tovariš Tito zaprt zaradi terorizma! Torej pometite pred svojim pragom! Teroristi komunisti so se spajdasili s fašisti (Turjak), izdajali zavedne Slovence, nekomuniste, ki so jih Italijani poslali v Gonars, partizanski komunistični teroristi so izdali prve antifasiste, Tigrovce….Italijani so teroristom – komunistom po kapitulaciji Italije prepustili vse orožje! Kako se to imenuje?

  • sprehajalec

   kar je po zakonu Kraljevine Jugoslavije veljalo za veleizdajo

   Zakoni Kraljevine Jugoslavije so prenehali veljati s podpisom brezpogojne kapitulacije 17.Aprila 1941. V veljavo so stopili novi zakoni, ki so jih uvedle okupacijske sile. Zakon o Oboroženem Ljudstvu, na katerega se želiš sklicevati, pa je stopil v veljavo 1976, kot Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti.

   kaj sva se naučila? Da t.i. izdaje ni reguliral noben Zakon, ampak je bila stvar pesniškega navdiha posameznikov in tistih, ki so si vzeli pravico določiti kdo je izdajalec in kdo ne.

   Vlada v Izgnanstvu je podpirala odpor, zato je bila ustanovljena Četniška vojska v domovini, za Slovenijo je bil postavljen poveljnik major Novak. Po vzoru rdeče revolucije, so jih rcdečegardisti imenovali za Plavogardiste. Ob prvi priliki so jih Likvidirali.

   te še kaj zanima glede te tematike, vidim da imaš kar precej pomešane pojme? Ti kar vprašaj….

 • Slovenec 33

  G. Cukjati, hvala za omikane besede v katerih ste razložil bistvo dogajanja v časih izvajanja genocida nad slovenskimi rodoljubi, ki so ga zakrivili verski blazneži religije, ki je nabolj morilska v vsej človekovi zgodovini.
  Islam in komunizem sta religiji, ki vse s katerimi prideta v stik potiskata v mračnjaštvo in fevdalizem. Kdor se jima ne ukloni konča s svojim življenjem.
  Islam je v času svojega obstoja, skoraj 1300 let, pozročil smrt skoraj 700 mio ljudi,
  komunizem je v zadnjih 100 letih povzročil smrt skoraj 200 mio ljudi. Tudi nad 600 morišč po slovenskih deželah nas opominja na to.

  Pred nastankom vaških straž je bila Krimska jama že polna.
  So mi pa zanimivi topoumni produkti usmerjenega izobraževanja, ki opravičujejo genocid nad slovenskimi rodoljubi z izgovorom kolaboracije z okupatorji ob tem, da so največji veleizdajalci slovenskega naroda patrizani pod vodstvom komunistov, ki so omogočili nadaljevanje okupacije slovenski dežel s strani okupatorja, ki je svojo okupacijo slovenskih dežel začel 1. 12. 1918.
  (Okupatorji so tisti, ki hodijo po slovenski zemlji, govorijo tuj jezik in zatirajo slovenski rod).
  V času izvajanja genocida so veleizdajalci pobili ves slovenski materialni in intelektualni potencial in razoroženo slovensko vojsko. Neverjetna hrabrost in junaška dejanja, da je kaj.
  Na teh lažeh temelji današnja slovenska oblastna srenja. Ni čudno, da so to moralni debili in podleži, ki ropajo in zatirajo slovenski narod ter vabijo nove okupatorje v sklovenske dežele ob uničevnju kulturnega nivoja slovenske krajine.

 • janez cepec

  čak, a ni Dolfe zgubu WW2, ergo so luzerji usi, k so z njim skup špilal, al se motem? mrbit si pa Cukjati pa JJ napačno razlagata pravila.

  • sprehajalec

   janez, bi moral tut mobilizirance likvidirat, kso služl vojsko pod Dolfetom…

  • Štalmajster

   Vsi smo zgubili. Tebi pa še se danes ne sanja, kdo je zmagal, ker si ….. CEPEC.

 • Najplemenitejši

  Pravici je bilo zadoščeno, čeprav je bilo škoda nabojev za izdajalce. Morali bi vse obesiti z istim štrikom!

  • rabbit

   Se pravi prvi bi morali viseti vsi narodni heroji, se pravi vodstvo Komunistične partije, ker so prav oni prvi izdajalci, ker so podpirali pakt Stalin Hitler. In bili tako prvi izdajalci . Pa še to a potem morajo na štrik tudi Kučan in co, ker oni so tudi podpirali JLA in s tem so tudi izdali svojo domovino.

   • Gru

    Da negovorimo o domobrancih , ki so kljub vojni nadaljevali izdajo . JJ in co pa bi morali veckrat na strik, saj so skor zajebal naso vojno ter skoraj sprozili napad z raketami na LJ iz nasih vojasnic.

    • sprehajalec

     Čigavih naših vojašnic, nesrečnež? Tvojih?

     Poleg vojaškega znanja (z raketo iz Ljuba Šercerja za Bežigradom) z raketo Neva po Ljubljani…..

     • Gru

      Ocitno nepoznas vojakov , ki so bili v LJ za cas nase vojne ;) Zelo blizu je bilo in JJ bi z svojo taktiko vse zajebal ;) A ga niso na sreco poslusal.

     • Olga

      Spet deset komunističnih laži! Ko ni argumentov, diskreditacija kot vedno!

     • Gru

      Kod da ti delas kj drugega, kakor diskreditacija drugace mislecih ;) dj dj babica Olga zresni se ;p

     • sprehajalec

      Če bi videl, kako dobro poznam, bi se začudil, verjemi….

    • Olga

     Domobranci so bili pobiti! Ste še vedno v hosti in se skrivata?
     JJ je rešil Slovenijo s zavednimi in pozrtvovalnimi Slovenci v teritorialni obrambi! Vse pa je izdal Milan Kučan Plavi, komunist in šef Udbe, ki je omogočil razorožitev TO! JLA nikoli ne bi napadla Slovenije, zaradi tega, ker so se bali dobro oborožene TO! Ko jo je Kučan razorožil, je JLA Slovenijo napadla!
     Torej je Kučan veleizdajalec, ki je ogrozil Slovenijo! Po vaše bi moral na štrik?

     • Gru

      Ja ker je taktika JJ med naso vojno bila napacna. On je hotel zrtvovati prebivalce LJ za zmago. Ceprav so mu razlagal da se da drugace in ga niso uposteval, ce ne bi bila LJ mal zravnana z zemljo.

     • Olga

      Spet en strateg! Po bitki so vsi generali! Sploh pa komunisti, ki so riti odnesli na varno v Avstrijo! Verjetno vam je kakšen tak dal mnenje o strategiji, ali pa ste celo sam bil v Avstriji….
      Milan Kučan je hotel žrtvovati Slovenijo in nihče drug! Vojne človek ne more končati s sajenjem rožic! Vojno nam je vsili Kučan z JLA!

     • Gru

      Ne so bli kr nasi generali , ki so mi to razlagal ;) jz mam v sorodu tok razlicnih ljudi. Da se tezko postavim na eno stran.

  • sprehajalec

   Saj so šparali naboje Borci NOB. Izkopavanja v Hudi jami so pokazala, da so po tri zvezali z žico, pa enemu na levi ali desni streljali v noge, da je ostala dva potegnil za seboj v brezno.

   Komunizem je humana in varčna družba…. pa tudi Che je imel nekoč podobne metode.

   • Gru

    A si kdaj gledu kaj vse so Nemci poceli v taboriscih , kjer so jim domobranci pomagali posiljat ljudi tja. Samo da prišparajo na nabojih. Sj ves plinske celice in te stvari. Taborisca so bila narejena z idejo da se spara na nabojih .

    • sprehajalec

     Napiši ime enega Slovenca, ki ni bil Judovske veroizpovedi, ki je končal v Plinski celici. Da vidimo. Napiši.

     Praviš, da je slabše končati pod plinom, kot da te eden z žico potegne za seboj v brezno…..

     • Gru

      Isto sranje je to.

      Drgac pa bi te rad videl , da to poves ljudem , ki so preziveli taborisca. Jih poznam par . Uni ki so jih pa tja poslal, pa si neupajo v Slo in so v Argentini. Na zalost tudi moj sorodnik ;(

     • sprehajalec

      Sram te bodi, tvoj odpor do sorodnika je posledica tvojega neznanja, pa še z eno vejo sorodstva si potegnil. Sram te bodi.

      razmere v taboriščih so se zelo razlikovale. odvisno od teže tvojega prekrška. imel si več vrst taborišč, delovna, internacijska, zbirna, prehodna in pa tiste najhujše uničevalna. Pri nas veljajo za vsa enaka. Iz takšnih ali drugačnih razlogov, največkrat je zadaj penzija status borca ali pa odškodnina. V uničevalna Slovenci niso prišli, ker niso bili Judi. Poznal sem pa tudi jaz nekaj internirancev. Ne boš verjel, eni so se celo v taborišču zredili.

     • Gru

      Hm z obojimi sm se pogovarju in nimam zamere do njih. Ceprav jim ostali nebojo oprostili. Model je svojo sestro poslal v taborisce, a je prezivela. Zdaj si neupa v Slo pridet.

      Je prsu enkrat, ker ni vedu da je 8 ljudi prezivelo, tudi sestra. In pol je bila stala.

      Ps; v taboriscu se zredit pomeni da si bil , al kurba za vojake al pa si sodeloval pri uboju svojih. Mal vpras kako to da so imeli toliko hrane. Glede na to da so bila taborisca narejena za ubijanje cim vecjega stevila ljudi z cim manjsim stroskom.

      Ps; kako knjigo od nacistov si tudi preberi , vse lepo razlozeno ;)

     • sprehajalec
     • Gru

      Nevem prvic jo vidim, razlozi mi ;)

     • sprehajalec

      Internirance Koncentracijskega taborišča KZ Friedhof. Slovence. Po kapitulaciji nemčije.

      ustrezajo tvojim predstavam in predstavam tvojih sorodnikov? Živi mrliči?

      naj te opozorim, da je imenovano taborišče bilo podružnica KZ Dachau.

     • Gru

      Hm no ja sm mal pogledu o tem, izdelovali so stvari za nemsko vojsko, se pravi so dobival hrano zato da so lahko delal. Orginalno jih je bilo okoli 3000. A so vecino premaknili drugam kjer so crknili.

      A lahko kaj vec ti poves o tem taboriscu ;)

     • sprehajalec

      Na sliki so dobro poznani, zato vem, da ni nihče kot praviš crknil. Pa tudi podrobnosti vem, o osem urnem delavniku, pa plači. Pa otroških vrtcih, pa šoli.

      Bili so pa v Dachau.

     • Gru

      Hm tezko za verjet, dj podaj kaksen link, ker nenajdem na netu ;)

     • sprehajalec

      Friedhof oziroma bolj znano Burghausen. Ti kar verjemi, ustno izročilo….

      Pa slika tudi kaj pove.

     • Gru

      Koncno najdu ;) res so bili lepo hranjeni, ampak na sliki ni 3000+ljudi kokr jih je tam delalo. Imas mnozicna grobisca kakor huda jama v okolici tega taborisca. In taborisce je med domacini znano po dolgem mucenju tistih , ki jim ni ratalo pobegnit. Celo domacine so zaprli za kak mesec , kokr kazen ;) Tko da ni vse crno belo ;)

     • sprehajalec

      3000 jih ne spraviš v takratni objektiv. Nekateri so bili že prej izpuščeni, ko so odslužili kazen. V glavnem, eni so jamrali, eni po pravici povedali. Tako kot pri dohtarju, imaš visok prag bolečine ali pa nikakršen.

      V glavnem, tisti ki so uveljavljali s slik potem borčevsko, imajo vpisano internacijo v Dachau…

     • Gru

      Kdo pa lezi v skupnih grobovih okoli taborisca?

     • sprehajalec

      Friedhof moraš povezati z Burghausnom, ker jih je več, eden je veliko večji Flossenburg.

      Burghausen;

      Burghausen
      (AÖ, KZ-Friedhof)

      Zur Geschichte des Friedhofes: Auf dem KZ-Friedhof in Burghausen wurden 253 der insgesamt 2.249 KZ-Häftlinge beigesetzt, die ursprünglich in Massengräbern im Mühldorfer Hart verscharrt waren. Die Inschrift auf dem Gedenkstein lautet
      :
      “Hier ruhen 253 unbekannte KZ-Tote, unter denen sich auch Häftlinge
      jüdischer Konfession befinden”.

      delno so bili po vojni prekopani, Američani so prisilili prebivalce mesta, da so to storili. Izgleda da gre za Jude.

     • Gru

      Ps ; ” Friedhof ” je pokopališče .

     • sprehajalec

      Imaš tudi Britof pri Kranju…

     • Štalmajster

      Kaj klanfaš spet pravljice o plinskih celicah ? Danes je dokazano da jih ni bilo !

     • sprehajalec

      Si preiskusil svoje znanje na Axis History forum? Če ne je čas, da jih tam poučiš o plinskih celicah….

      pa štopaj sekunde, koliko časa boš gor….

     • Štalmajster

      Ah ja seveda, ker je najbrž tam nekdo v “službi resnice” !

     • sprehajalec

      Torej samo še na Novi ni, da se da a?

     • Gru

      Govori to unim ljudem , ki so jih preziveli, ce si upas.

    • Olga

     Torej zagovarjate zločin zaradi zločina? Zob za zob?

     • Gru

      Ne, sam zgleda da ga vi. Zaradi zlocina komunistov zagovarjate zlocin domobrancev.

     • sprehajalec

      ne gre za zločin komunistov. takrat so imeli eno ime, partizani ali pa Borci NOB.

   • Gavnar

    Zoper gledaš zgodovino iz leta 2017.
    Poizkusi z letom 1941, priporočam pa obisk Jesenovca, od kot so krvniki bežali in zbežali na avstrijsko koroško in so jih potem Angleži poslali nazaj.
    Najverjetneje z namenom poravnat kak neporavnan dolg ?

    • sprehajalec

     Govnar, dogovor iz Jalte o vrnitvi v matične domovine je veljal za vse, tudi za norvežane iz SS Norge, pa Wiking. In res so jih Angleži vrnili. Pa Holandce iz SS Nederlande, pa SS Roa oziroma Vlasovce. Vse so Angleži pa Američani izročili v domovine.

     Veš koga so likvidirali? SS Handžar, pa Domobransko legijo. Veš kje? V Sloveniji pa na Hrvaškem. So jih drugje tudi likvidirali? Norvežane pa naštete? Ne.

     • Gavnar

      Bi ti predlagal obisk Normandije. Kmalu po dnevu D iz kandelabrov niso visele zastave ampak kolaboranti, z vrvjo okoli vratu, imajo še dosti slikovnega gradiva.
      Ker si očitno domobranski ekspert, lahko napišeš še kaj o Jasenovcu.
      Ti bo mogoče tudi v tvojo leseno domobransko betico padlo, da je povojne poboje potrebno gledati zgodovino od leta 1941.
      Jasenovec predvsem zato, ker so med povojnimi poboji v večji meri NDH-jevci.

     • sprehajalec

      Bile so posamezne akcije maščevanja med samimi francozi, dosti v režiji francoskega komunistične gverile. Ko je De Gaule prišel v pariz, je takoj ukazal sodiščem in policiji, da vzpostavijo red. Potem je bilo 750 sojenih in usmrčenih.

      kaj je torej razlika: V Franciji je prišlo do neorganiziranih linčev in osebnih maščevanj. Ko je de Gaule vzpostavil oblast, je bilo konec tega.

      V Soveniji je vojska NOB izvedla organizirane poboje z ukazom Vrhovnega poveljnika. In to po končani vojni.

      Čutiš razliko?

      Jasenovac praviš, o tem je napisanega ogromno. Balkan kot Balkan. Jasenovac so vodili Ustaši. Med pobitimi so pa kot praviš v glavnem Domobrani in Uslužbenci NDH z družinskimi člani. Vprašanje, če je kdo ločeval ustaša od domobrana? kaj praviš? vse isto?

      kaj pa ti praviš koliko je bilo ubitih v Jasenovcu?

     • Gavnar

      Koliko je bilo ubitih v Jasenovcu?
      Ne vem, po vaše do 9. maja 1945 najverjetneje nihče.

     • sprehajalec

      Tebe sprašujem neka številka kroži, ki je zanetila vojno leta 1991? Spodaj si že nakazal neko številko. No reci?

     • Gavnar

      Sem ponovno preveril v Domobranskem Vestniku.
      Imaš prav do 9. maja 1945 ni bilo nobenih žrtev, potem so se pa rdečkarji spravili na nedolžno prebivalstvo.
      Sedaj grem še na Youtube in poiščem zaslišanje vašega ljubljenega vodja, ko pojasni od kje mu vsa gotovina.
      Mi pomagaš ?

     • sprehajalec

      Nisem član nobene stranke. Niti nimam vodje, niti ga nisem nikoli imel, z razliko od vas. Če ti vzbuja moje razmišljanje asociacijo na Ivana janeza je to zgolj naključje.

      Katero gotovino imaš v mislih, tisto za starega Volvota? Ali je že kaj novega?

     • Gavnar

      Starega volva ?
      Volvo je bil nov, samo Ivan tega ni vedel zato ja v KPK poročilo vnesel vrednost tistih 15.000EUR.
      Seveda Ivan tudi ni vedel, kako ga je plačal in niti ni vedel od kje bi dobil toliko gotovine.
      Isto s stanovanjem, ki je mislil, da ga je kupil s hipoteko, pa je baraba Klemenčič javno povedal, da te hipoteke ni črpal?
      Pa gotovina, ki je ni imel in jo je nakazal ženi, izvor Ivanu še danes ni znan,…

 • Gru

  Prav smesno vas je brat. V sorodu imam domobrance in partizane. Slisal sm obe strani, vsi so delal grozote.

  Ps; najbolj smesno pa je da sta mi JJ in Kucan daljna sorodnika ;) In jih nemoremo skupaj povabit na druzinsko zurko. ;) enkrat en drugic drug ;p

 • Štalmajster

  Pa kake tu gor treskate, pa to svet ni videl ! (v službi “resnice”)
  Resnica je problem celega sveta.
  Kaj se pa tiče zgodovine WW2 pa vsa čast Davidu Irvingu, Ernst Zündelu,…… ki so riskirali svoje kariere zapor, življenja, za odkrivanje dejanskega stanja pred, med in po 2. s.v. na osnovi arhivskega gradiva, forenzičnih dokazov,……
  Tu vas je pa mnogo gor, ki še kar verjamete v pravljice, ki vam jih je natrosil Nobelov nagrajenec za mir Elie Wiesel, Hollywood, pa domači “zgodovinarji”.

  https://www.youtube.com/watch?v=7UeP-0CtMh8

  Pa resnica o komunizmu:
  https://www.youtube.com/watch?v=WrieUdYe_e8
  pa prvi jugoslovanski komunisti ?????
  https://www.youtube.com/results?search_query=tko+su+bili+prvi+partizani

  https://www.youtube.com/watch?v=R4W0tk1SacU

  Ogromno je tega na netu in vse več ljudi spoznava te pravljice, ki zamegljujejo današnje dogajanje v svetu.

  • Gru

   Sj netrdimo da to ni res, ampak noben od vas nemore povedat resnico o domobrancih. Nerazumem zakaj.

 • MEFISTO

  Ste opazili, kako se ujemata in dopolnjujeta gru in Najplemenitejši.

  Kot da sta nicka potomca iz nemško partizanske naveze.

  • Gru

   Jz sm potomec domobrancev in partizanov ;)

   • Štalmajster

    Ja in?? Eni so branili dom, drugi pa so kolaborirali z žido-boljševističnimi zločinci, ki so že pred začetkom WW2 pomorili na milijone ljudi (samo Ukraina 7-10 milijonov Holodomor)
    https://youtu.be/YZL26a7i4LA?t=210

 • MEFISTO

  Če ste pozorni, ste lahko opazili, da so Najplemenitejši in ostali nicki potomca iz nemško partizanske naveze na Novi pobila že več ljudi kot komunistični osvoboditelji v Grahovem in v sosednjih krajih.

 • Miha

  Takoj ko si sprejeli orožje od nacistov so postali izdajalci. Kaj pa se dela z izdajalci med vojno pa je tudi jasno.

  • sprehajalec

   Miha, pogovarjamo se o POVOJNIH pobojih.

   • Gavnar

    Tu je tudi izvor dilem.
    Povojne poboje je treba zgodovinsko gledati vsaj od začetka leta 1941 in ne maja 1945.

    • sprehajalec

     Vojne je bilo zgodovinsko konec 09.05.45.

     Se je tudi uboj Trobčevih žensk zgodovinsko začel pet let prej, kot jih je pa Trobec pokuril?

     • Gavnar

      Ko je konec vojne se ponavadi najprej izvede čiščenje in potem obnova.
      Razumem ti bi jim maja 1945 sodil zaradi nezakonitega prehoda državne meje, jaz pa predvsem zaradi zločinov, poboja otrok (samo v povezavi z Jesenovcem 75.000).
      Ti bi jim dal odvetnike in možnost pritožbe. Vsi ostali in normalni pa kaj drugega. Sreča, da nisi zmagal ti, oziroma tvoji.

      Sicer pa lepo, da omenjaš 9. maj 1945, tvoji bi ga za razliko ob cele Evrope zbrisali iz zgodovine.

     • sprehajalec

      Verjetno res, vendar ne povsod na način, kot je znan pri nas. In naprimer v srebrenici. Ko so Lincolna vprašali, zakaj je spustil vso južno vojsko po predaji domov, je dejal, da ne bo tvegal gverilske vojne.

      Tudi Cromwell je v Angliji spustil Rojaliste domov, Nemške 30 letne vojne so pa imele pobijanja ujetnikov.

      V glavnem Europa ni poznala likvidacij zajetih nasprotnikov od leta 1630 naprej. Do pojava narodnoosvobodilne vojske…

  • anzek

   Miha, ti še eden, ki ne zna uporabljati lastne pameti. Nacisti? Največji teror se je dogajal v Ljubljanski pokrajini kjer so bili italjani, torej fašisti!!

   Če te partizani ubijejo soseda, pa župnika, pa drugega soseda, kaj boš naredil? Normalno je in to že od pantiveka in je ena izmed naj osnovnejših človekovih pravic, branil se boš!! Ker niso imeli orožja, so prosili tiste, ki so orožje imeli in bi jih pred partizani, po mednarodni konvenciji, tudi morali braniti, pa jih niso, zahtevali orožje. To je bila njihova pravica in dolžnost: branjenje pred komunistično zločinsko drhaljo!!

 • Metka

  Tako kot je treba obsoditi naciste in fašiste je treba obsoditi tudi domobrance in ostale pomagače. V bistvu še bolj ker so se borili proti lastnemu narodu.

  • sprehajalec

   Že 70 let so obsojani.

   Kdaj so na vrsti borci NOB?

  • anzek

   Metka, Metka, Tebi so pa popolnoma oprali možgane!!

   Domobranci so, kar se, če si le polpismena, da razbrati iz njihovega imena, branili dom pred komunistično drhaljo!! Vojska ki zraste iz naroda, se nikoli ne bori proti lastnemu narodu!!

  • etrusk

   Čestitke tov, Metka. domobrance je treba obsodite , ker so branili vaščane pred podivjanimi heroji.

 • Kosobrin

  “Med drugo svetovno vojno je bila tu sprva postojanka vaških straž, nato pa domobranska postojanka, znana predvsem po mučenju in ubijanju partizanov ter ostalih znanih ali domnevnih pripadnikov narodnoosvobodilnega boja. O tamkajšnjih grozodejstvih priča tudi v Ljubljani pogosto izrečeno svarilo med drugo svetovno vojno: “Pazi se, drugače te bodo odpeljali na Urha!” Cerkev sv. Urha je služila domobrancem kot vojaška utrdba, na njenem zvoniku so celo uredili ostrostrelsko gnezdo. Poleg tega je Sveti Urh rojstni kraj oborožene bele garde, saj se je tam 17. maja 1942 zbrala prva domobranska enota okoli dvajsetih mož. Od začetka vojne ter do septembra 1943 je bila postojanka pod poveljem italijanske vojske, kasneje pa je nadzor prevzela nemška vojska.” Wikipedija

 • Vojteh Dovč

  Nekateri lahko sprejmemo resnico o povojnih pobojih. Ja, obstajali so in tudi med komunisti so bili slabi ljudje. Čakam pa dan ko bodo vsi tile potomci pobitih v povojnih pobojih priznali da so tudi njihovi sorodniki naredili napako ko so paktirali z nacisti.
  Vedno poslušam kako jim je treba omogočiti dostojen pokop, ne pa da ležijo v nekih rovih. Se strinjam, ampak kaj pa naj rečejo potomci tistih ki so jih v koncentracijskih taboriščih zaplinili in sežgali. Koga naj oni pokopljejo in kdaj bodo dočakali opravičilo RKC-ja, da so bili v zmoti ko so morilce pomagali tihotapiti v Argentino?

  • Kosobrin

   Bravo, Vojteh, tako se govori!

  • sprehajalec

   ne gre za komuniste, gre za Borce NOB, ki so izvršili povojne poboje. Sedaj vse zvaliti na komuniste ni fer. Res pa je, da so Borci NOB in komunisti eno in isto….

   • Kosobrin

    Ne, ni isto. Moji so bili borci NOB, ne pa komunisti. Vsi so hodili v cerkev! Res pa je, da so bili pravi, zavedni Slovenci, ne pa klečeplazniki pred osvajalci tujega ozemlja!

    • sprehajalec

     Tudi moji so bili del NOB Kosobrin. Kaj hočeš povedati?

     • Kosobrin

      To, kar sem napisal. Ni nujno, da so borci in komunisti eno in isto, kot pišeš ti. Bili so partizani, komunisti nikoli.

     • sprehajalec

      Komisarji pa Komandanti so bili vsi komunisti.

     • Kosobrin

      Jaz govorim o mojih. Nihče ni bil komisar in nihče komandant.

     • sprehajalec

      Vodili pa so jih komunisti… Sam Kardelj je sredi 1942 pisal v pismu, da je že 80% poveljniškega kadra komunistov.

      komunisti niso ničesar prepustili naključju.

     • Kosobrin

      Tvoji se nate zelo ponosni!

     • sprehajalec

      Ker nisem komunist ali kaj? Potem so pa tvoji tudi nate, ker si.

     • Kosobrin

      Ni treba, da si komunist. Komunistov tako ni več. Res morajo biti zelo ponosni nate …

  • sprehajalec

   Kaj jih jeRKC zaplinil in sežgal? Sežgali so jih Socialisti Vojc, kar od delavskih socialistov zahtevaj opravičilo. Oziroma ne ti in žlahta pa ZZB NOVJ tudi ne.

   ker zaplinili in sežgali SO IZKLJUČNO JUDE, ne Slovence.

   • Kosobrin

    Se pa, sprehajalec, hudo motiš! Sicer pa, kaj judje niso bili ljudje?

    • sprehajalec

     Napiši ime in priimek enega Slovenca, ki ni bil judovske veroizpovedi, da so ga zaplinili in sežgali. Samo enega. Kraj zaplinjenja.

     • Kosobrin

      Prismoda.

     • sprehajalec

      Napiši, ne ropotaj, saj nisi v Vandotovem romanu Srečno kekec.

      Samo enega, če je seveda res kar trdiš.

     • Kosobrin

      Moj stari ata, Dachau, imena ti pa ne povem.

     • sprehajalec

      Dachau ni imel plinskih celic. Samo 6 Taborišč je imelo plinske celice in jih uporabljalo. Vsa so bila na Poljskem.

      Imel pa je dachau krematorij, kot ga imajo tudi danes Žale.

     • Kosobrin

      Ti boš povedal! Imeli, imeli, sem bil tudi že tam po vojni!

     • sprehajalec

      Niso Kosobrin, ena eksebicijska tam stoji za testne namene, ki pa ni bila uporabljana. Zakaj je niso uporabljali, se ne ve.

      Zapomni si nekaj; Zyklon B ni bil nikoli uporabljan na Arijcih. Samo na Judih. In Romih.

 • Vojteh Dovč

  Lahko bi poročali tudi, da rovtarski župnik ni hotel maševati, ker ima “poln kufr tega cirkusa”. Da ne bo kdo mislil, da so vsi v Rovtah obremenjeni s tako temo….

  • Gru

   Tega neupajo ;)

  • sprehajalec

   Verjetno je bil deležen groženj sil progresa pa kontinuitete. Župniki so bili vedno tarča teh sil, škofa Vovka so še zažgali pri živem telesi, takšni z obeležji kot tvoj nick.

   • Kosobrin

    Tudi vaši niso bili nič boljši.

    • sprehajalec

     Moji so bili tehnično del NOB. Kateri naši? “naši” se ve, kdo so…

     • Kosobrin

      Ti kar težko verjamem.

     • sprehajalec

      Moji so hitro spoznali vso zablodo komunističnega boja. Tvoji so pa zavohali borčevske penzije pa premoženje kolaborantov.

      tvoji so se bolj znašli….

     • Kosobrin

      Kako si lahko tako nesramen? Niti eden je nikoli ni imel.Pojdi se sprehajat, boš kaj koristnega naredil zase!

     • sprehajalec

      Zagotovo so dobili status Borca. Cele vasi so ga dobile, priča je bila dovolj, pa so sosed sosedu pričali. Odtod takšna množičnost še danes. Status je bil pa osnova kasneje za uveljavitev borčevskih bonifikacij.

     • Kosobrin

      Če so pa dobili status borca, je pa prav, saj so res bili. Od tega pa niso imeli nič. Razen zadoščenja, da so se borili na pravi strani.

     • sprehajalec

      penzija, ki jo verjetno še ti danes uživaš, saj je dedna….

     • Kosobrin

      Prismuk! Potem jo imaš tudi ti, ko praviš, da so bili tvoji v NOB!??? Ni tako, ne, kot si predstavljaš!

     • sprehajalec

      Moji je niso vzeli, ker so smtrali, da je režim nelegitimen. Pa bajto so ponujali. Smatrali so, da je šlo je za državni udar proti legitimni Kraljevi vladi, ilegalne in z zakonom prepovedane stranke…

     • Kosobrin

      No, če so bili tvoji v NOB, si predstavljam, da so danes zelo ponosni nate ….

 • Kosobrin

  Med vojno so hodili po hišah spraševati – enkrat partizani, če so kaj videli Nemce ali belogardiste, drugič belogardisti ali Nemci, če so kaj videli partizane. Nekega dne pa je bilo gospodinji tega že dovolj, pa je rekla: “Kar naprej eden drugega iščete! Skup se držte!”

  • sprehajalec

   Partizani so bolj spraševali, če imajo kaj kruha pa zabele… Ponoči. Podnevi so pa omenjeni res iskali partizane.

   • Kosobrin

    Vsi so bili enaki. Vzeli slanino, moko, jajca, kar je bilo. In spali tudi vsi po hiši na tleh. Prinesli slamo, eden na straži, drugi dremali.

    • sprehajalec

     Nemci ne, jim je bilo prepovedano. Italijani so kaj kupili, pa ostali so tudi z denarjem kupovali.

     partizani so dali zadolžnice za po vojni, ki jih pa nihče ni upal vnovčiti. je bilo smrtno nevarno.

     • Kosobrin

      Prepovedano ali ne – v naši hiši so spali. Enkrat eni, enkrat drugi.

 • montyamp

  Če ne bi blo hitlera , bi tote komunistične budale poklale Slovence do zadnega .
  Komunist – Slovenec , jas – avion .

 • Najplemenitejši

  Pa da ne bo spet tale Cukljati drugič kaj gobcal o spravi, ker je nikoli ne bo! Izdajalca postaviš pod prvo drevo in ga nanj obesiš, zraven pa še vso njegovo žlahto! Za vsak slučaj!

  • sprehajalec

   Samo če ti zvezanega izročijo. Drugače je lahko zgodba obratna in morilec konča na drevesu….

   Kot je tvoj Che nekoč končal….

  • MEFISTO

   To je pa tvoj star recept.

   Tudi Janšo si postavljal pred zid, z otroki vred, za vsak slučaj, si rekel.

   • sprehajalec

    Gre za plačanega provokatorja, ki napiše nekaj, verjetno prej dobro premišljeno v Židanovem svetu modrecev, da bi doseglo čim večji provokativni učinek, ter burne reakcije, oziroma sovražmi govor, kar si močno želijo, da bi se pri Novi pojavil.

    Špikne pa gre. nič ne polemizira. Njegova naloga je čista provokacija.

  • janko

   Crkni!!

  • Olga

   Grozite? Ustava vsem jamči svobodo mišljenja in govora! Groženj pa ne! Te so kaznive!

  • xtc

   No kolikor sledim tvoji doktrini,si razložil takole moskovsko socialistično kominternski hlapci sTitom na čelu sodijo na to pot in vsi,ki simpatizirajo z temi narodnimi izdajalci,saj so izdali idejo oSamostojni in osvobojeni Sloveniji in se udinjali komunističnemu okupatorju,ki je zamenjal nacional socialističnega.

  • šmentanamuha

   Da si ne boš priklical prav takšne usode, izdajalec. Z vsakim postom potrdiš svoj levičarski intelektualni deficit.

 • xtc

  Komunistične laži in zločine je treba razgaliti in obsoditi javno.

  • Kosobrin

   Samo komunistične?

   • Štalmajster

    Vse !! Lepo po vrsti. Kaj je bilo najprej in kaj posledica !! Moraš pa vedeti, da so se ljudje bali boljševističnega terorja, ki so ga žido-boljševiki izvajali v Sovjetski zvezi, Ukrajini, Poljskem, Nemčiji,….. od oktoberske revolucije naprej.

 • Šobar Davorin

  …In belogardisti/domobranci so lovili ameriške pilote, da jih niso predali okupatorju. Kenede. Kako je pa kaj dandanes na Urhu, pa v Kozlerjevi gošči….,gospod Cukjati?

 • Ogledalo

  Lahko si ogledate vse kar se je dogajal, pomemben je tudi opis zakaj so nastale vaške straže
  http://zupnija.rovte.eu/pomembni-dogodki/za-mir-in-spravo-nsz-rovte-20-avgust-2017/

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!