Muslimani gradijo še en islamski center v Ljubljani: Vse za širitev islama in misijonarstva povsod po Sloveniji!

Foto: YouTube/Facebook

Medtem ko v številnih prestolnicah Evrope nastajajo geti, v katerih radikalni islamisti uresničujejo svoj način življenja, pa tudi vahabiti v Sloveniji ne počivajo. Ti so se namreč zavzeli za uresničitev cilja projekta, ki predstavlja širitev islama in misijonarstva povsod po Sloveniji. Trenutno svoje napore vlagajo v Trbovljah, Ajdovščini, Kopru, Vrhniki in Celovcu, vprašanje časa pa je, kdaj se bodo razširili še drugod po Sloveniji. 

Slovenska islamska skupnost Milost, ki se je pred tem imenovala Kulturno društvo srednja pot, predstavlja središče za združevanje najbolj zagrizenih muslimanov. Ob ustanovitvi si je po navedbah na uradni spletni strani zadala uresničitev naslednjih ciljev: “predstavitev islama in njegovih univerzalnih sporočil za vse tiste, ki se želijo seznaniti z islamom, afirmacijo duhovnih in moralnih vrednot, ki vodijo k napredku in razvoju celotnega človeštva, predstavitev arabske in islamske kulture ter historične slike islamske civilizacije in njene kulture, delovanje na povečanju razumevanja, strpnosti in ljubezni med različnimi islamskimi skupinami, delovanje na povečanju dialoga, razumevanja, strpnosti med muslimani in drugimi”.

Med cilje so prav tako uvrstili prizadevanje za širjenje svetovnega miru in pozivanje k dialogu, razlaganje vseh napačnih predstav, laži in obrekovanja o islamu in muslimanih, delovanje proti vsem oblikam pregrehe, ki škodujejo družbi, kot so alkohol, droge, prostitucija, in vsem oblikam ekstremizma, šovinizma in nasilja ter preventivno delovanje proti vsem uničujočim in retrogradnim idejam, kot sta izločitev iz družbe in neutemeljeno razglašanje muslimanov za nevernike, in podobno.

Foto: Facebook

V Rakovi Jelši nastaja nov islamski center
Medtem ko gradnja džamije v Sloveniji stoji, pa na drugi strani Ljubljane nastaja nov islamski center, za katerega investitorji pravijo, da naj bi predstavljal izobraževalno institucijo. Če naj bi bila džamija plod dela večjega dela muslimanov, omenjeni center po navedbah ekipe Preverjeno gradi Slovenska islamska skupnost Milost, v skupini pa so tudi člani, ki jim je islamska verska skupnost prepovedala vstop v svoje molilnice. Center naj bi bil namenjen učenju, da islam naj ne bi predstavljal vere skrajnežev. Glavnega investitorja predstavlja predstavnik Slovenske islamske skupnosti Milost Tarik E. Džaferović, ki je doštudiral islamsko pravo v Kairu.

Foto: YouTube

Foto: YouTube

Džaferović je izpostavil, da čeprav se na stavbi nahaja kupola, to še ne pomeni, da gre za mošejo, ampak naj bi bila ta zgolj estetske narave. “V tem objektu verskih obredov ne bo, tako ali tako že molimo petkrat na dan ne glede na to, kje se nahajamo.” Center bo velik 700 kvadratnih metrov, spodaj bodo učilnice, v prvem nadstropju pisarne in zgoraj stanovanja. Na vprašanje novinarke, kdo vse to financira, je Džaferović odgovoril, da so nekaj zbrali sami med sabo, nekaj pa so zbrali v Kuvajtu. To pa ni prva donacija slovenskim muslimanom iz Kuvajta; denar so namreč prispevali že za prvi izobraževalni center na Jesenicah, ki je stal dober milijon evrov, za center v Rakovi Jelši pa so po navedbah ekipe Preverjeno dali 200.000 evrov.

Vabijo k članstvu
Slovenska islamska skupnost Milost preko družabnega omrežja Facebook vabi v svoje članstvo, pri čemer je pogoj polnoletnost. Letna članarina za moške znaša simboličnih 30 evrov, za ženske pa članarina ni obvezna in jo lahko plačajo po želji. Članarina pa prav tako ni obvezna za tiste, ki si je ne morejo privoščiti. 

Nekatere izmed pravic članov skupnosti:

1. Člani imajo pravico, da volijo in so izvoljeni v organe Skupnosti, da so seznanjeni s programom, dejavnostmi in dogajanjem znotraj Skupnosti ter poslovanjem in finančno-materialnim poslovanjem Skupnosti in da svetujejo pri odločitvah Skupnosti.

2. Člani imajo pravico, do aktivnega sodelovanja pri delu Skupnosti in soodločanja v organih Skupnosti in delovanju islamskega centra.

3. Člani imajo pravico do prejemanja obvestil Skupnosti po pošti na poštni naslov, po elektronski pošti ali preko mobilnega sporočila, kakor so vpisani v registru; izjemoma pa tudi s telefonskim klicem. V primeru, ko je poslano obvestilo pravilno naslovljeno, se (razen če se dokaže nasprotno) šteje, da je naslovniku tudi dostavljeno.

4. Člani imajo pravico do uporabe verskih storitev in prostorov Skupnosti ne glede na to, kateri pravni (mezhebski) šoli ali rasni oziroma nacionalni skupini pripadajo. Pravica velja tudi za njihove družinske člane, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

5. Član ima pravico do administrativne pomoči Skupnosti v primerih, v katerih je potrebno potrdilo, dopis ali pomoč pri prošnji za uveljavljanje osnovnih verskih pravic v službi, šoli, športnem društvu, klubu …

6. Člani imajo pravico do verskega izobraževanja skozi predavanja, delavnice, tečaje, seminarje ipd.

7. Člani imajo pravico do verskega izobraževanja v slovenskem jeziku, ki je povezujoči jezik za vse različne skupine muslimanov, ki živijo v Sloveniji. Poleg tega imajo pravico vključiti se v program učenja slovenskega jezika, ko bo ta organiziran s strani Skupnosti.

8. Člani imajo pravico do udeležbe pri tečaju učenja arabskih črk, učenja Kur’ana na pamet ali branju Kur’ana.

9. Člani imajo pravico v primeru smrti na brezplačne pred-pogrebne obrede in opravljanje pogrebne molitve (dženaze).

10. Člani imajo pravico do poroke, ki jo imam ali islamski duhovnik opravi brezplačno.

11. Člani imajo pravico do vpisa otrok k verouku (ali verskemu pouku). Skupnost zagotavlja in omogoča pravico do popolne verske izobrazbe. Naš cilj je pomagati mladim, da odrastejo v dobre državljane, pravične muslimane in poštene voditelje.

12. Člani imajo pravico do verskega svetovanja, bodisi zakonsko, družinsko ali osebno.

13. Člani imajo pravico do popolne duhovne oskrbe in duhovnega zdravljenja s Kur’anom ali z drugimi islamsko utemeljenimi duhovno-zdravilnimi metodami.

14. Člani imajo pravico, da preko Skupnosti darujejo obvezno ramadansko miloščino, ki ji v islamski terminologiji rečemo sadekatu-l-fitr. Skupnost prevzema odgovornost, da bo dajatev razdelila v skladu z načeli poslančeve sunne, naj je Božji mir z njim, in da bo ta razdeljena v obliki prehrambnih izdelkov revnim in tistim v stiski. Člani imajo tudi pravico do tega, da jim versko izobražena in kompetentna oseba izračuna zekat (obvezno letno dajatev) in njihovo vplačilo razdeli po principih islama.

15. Člani imajo pravico do volonterskega delovanja v Skupnosti ali v humanitarnem projektu roka dobra, katere prvotni cilj je pomoč vsem članom v stiski in vsem drugim družinam v stiski.

16. Člani imajo pravico sodelovati pri projektu gradnje islamskega centra za izobraževanje in projektu islamske knjižnice, v katerem je bilo do sedaj podeljeno že čez 12 različnih naslov knjig v večji nakladi.

17. Člani imajo pravico do sodelovanja pri projektu »spoznaj islam« in projektu »osveščanja muslimanov«.

18. Člani imajo pravico sodelovati pri medijskem programu in promociji na socialnih omrežjih.

Vir: Facebook

Foto: Facebook

Začetek preporoda islama v Sloveniji
Preporod islama se je začel na podlagi delovanja misijonarjev, ki so prihajali iz tujine, posebej salafitskih in vahabitskih učenjakov, in tako se je začelo širiti misijonarstvo v Sloveniji. V skupnosti so posebej hvaležni misijonarjem, ki so jih obiskali v Sloveniji in ki so sprožili preporod islamskega misijonarstva v Sloveniji. Zavedajo se pomena interneta kot misijonarskega pripomočka za mlade, v njem vidijo medijski potencial za predstavitev islama, ob tem pa izvajajo aktivnosti, kot so razvijanje kanala na YouTubu za islamske izobraževalne in misijonarske programe, redno objavljanje islamskih sporočil in postov na Facebooku in Twitterju ter urejanje spletne strani v slovenščini za učenje muslimanov in misijonarstvo ter spreobrnitev nemuslimanov v islam.

Kot lahko vidimo, muslimanom, ki se združujejo v Slovensko islamsko skupnost Milost, ne zadošča islamski center, ki se bo nahajal poleg džamije, ko bo ta zgrajena, ampak za izvajanje aktivnosti želijo svoj islamski center. Finance, ki so jih dobili iz muslimanskega Kuvajta, kažejo, da je omenjena skupnost dobro organizirana in motivirana, poraja pa se vprašanje, čemu si želijo biti povsem zase? Očitno je, da si želijo na svoj način čim bolj pospešiti širitev islama in misijonarstva povsod po Sloveniji. Vprašanje časa pa je, kdaj jim bo to tudi uspelo?

H. M.

 • Aton

  Ko bodo prišli v vsako vas, bodo prepovedali parado ponosa in ukinili komunistično RTS!

  • Zgornji

   Hja, kakor imajo en plus glede pedrov, jih imajo vse ostale same Minuse .

 • večni srb

  Verski fanatizem se je začel z osamosvojitvenimi zarotami, ko naj bi rimokatoliška cerkev švercala orožje po celi Jugoslaviji, nadaljevala z ozemeljsko inkvizicijo, na podlagi popolnoma neveljavnih, neustavnih zakonov iz časov fevdalizma, zadnji žebelj v slovensko trugo pa je zabilo par sto tisoč migrantov in Hrvaške, hrvaških delov bosne in Albanije.

 • večni srb

  Katoliki so dobili konkurenco, zdaj se bo začelo tekmovanje v verskem fanatizmu, ko bodo vsi molili kot zmešani, da bi zgledali bolj duhovni od konkurence.
  Evropa ni krščanska, niti ni bila ustanovljena na krščanskih temeljih, Evropa je zgolj geopolitični termin, ki nikoli ni obstajal kot neka celovita politična forma, čeprav ji je skozi zgodovino vladalo ogromno norcev. Lep primer je prav Jugoslavija, ki je sicer dovolila svobodo verskega izražanja, vendar preprosto ni nikogar zanimalo, ker so vse verske skupnosti nadzirali poverjeniki udbe in se je pritiskalo na vsakega, ki je širil katerokoli drugo propagando razen komunistične. Tako so se ljudje počasi navadili živeti brez cerkve, verska tradicija pa se je negovala zgolj intimno, v krogu posameznih družin in kot del ljudske folklore, kamor dejansko spada. Doma je bil vsakdo kar je hotel, ko smo prišli skupaj, pa smo se vzdržali praznoverja in malikov ter ohranjali dostojanstveno držo glede problemov, ki so bili za vse bolj pomembni.

  Zakaj je potem propadla Jugoslavija, je pa drugo vprašanje, zgleda so jo uničili sami lažnjivci, hinavci in izdajalci, ki jim ni bilo nič sveto na tem svetu. V neetičnosti in nemoralnosti so se najbolj izkazali prav domnevni katoliki, pravoslavci, protestanti in muslimani, ki še danes naravnost briljirajo v vseh panogah, ki jih vera najbolj zavrača oziroma obstaja prav zato, da se popolnoma ne razčlovečimo.
  Najslabši so domnevni ateisti, ki so znanstveno teorijo zlorabili za nove tehnike zavajanja, mučenja, izkoriščanja, poniževanja, zlorab,… celo ubijanja ter ostalih najhujših zločinov proti človeštvu.
  Katarske oligarhije imajo ogromno denarja, ki ga dobijo največ iz razvitega zahoda, kamor prodajajo svojo usrano lužo, v kar so se tam spremenile nekoč mogočna džungla in dinozavri. Namesto za razvoj lastne civilizacije in blaginjo lastnih ljudi, raje po celem svetu podpirajo versko ciganarijo.

  • Jože Kovač

   Jugoslavija je razpadla zaradi vmešavanja zahodnih sil, ki so se že takrat pripravljale za islamizacijo EU. Divide et impera je bil njihov moto, zato se po tem delu Balkana zdaj tujci lahko sprehajajo brez dokumentov. V Jugo bi prišlo samo prvih pet, pa še ti bi šli hitro nazaj. V škatli. Najprej pa je treba prepovedati financiranje športa v EU iz trh krajev, saj se v športu opere največ novcev. In izključiti vse turške športnike iz evropskih tekmovanj, z jasnim pojasnilom, da je zato kriv Erdogan, ki v EU pošilja begunce. Potem ne bo treba navideznega državnega udara, ga bojo navijači spravili v red.

  • Djuro Sumar

   In kateri veroizpovedi pripadaš ti?

   • antimur

    Tebe bi vprašal, kateri narodnosti pripadaš, upam, da ne slovenski, ker takšen kreten kot ti nam delaš samo sramoto in sranje, pa tudi idiot, ki stalno serje po slovenski kulturi, navadah in običajih.

    • Zgornji

     AAAMEEENNNNNNN !!! ! !!!

    • WISKY 1000

     Vsaka vera je oslarija,kar si je izmislil človek,to je vse samo dober biznis nič drugega,ko umreš nisi nič,nobena vera ti nič več ne pomaga.

    • Djuro Sumar

     O kulturi itak vem da nimaš pojma, me pa zanima, katere so slovenske navade in običaji.

  • Amerikanc

   Ja zakaj je propadla Yuga ? Vse si spesnil, zaključka pa nisi našel; propadla je prav zaradi tega, ker je Titej pokoril toliko različnih verstev pod eno državo. Ker so se, predvsem Srbi(Pravoslavci) in deloma tudi Hrvatje (Rimokatoliki) počutili za “vodje” in ker je bilo tako dirigirano tudi iz partijskega vrha, so začeli zatirati Bosance – Muslimane. K splošnemu kaosu pa so pripomogli še Albanci (Muslimani) na Kosovu in tudi v Albaniji, Črnogorci – Muslimani iz Sanđaka in še mnogo drugih verskih skupnosti.
   Skratka, Titej je probal nekaj kar je imaginarno zato se mu je projekt že po nekaj desetletjih začel podirati.
   Posledica je, da si želi skoraj vsak Bosanec – Musliman zgraditi svojo Đamijo !

  • Clemen J.

   Evropa je krscanska, pises isto kot bi napisal da srbija ni pravoslavna in da Sa ni muslimanska. Res pa da je sirija kot prva krscanska drzava okupirana s strani muslimanov, prav tako turcija in drzave ob sredozemskem morju.

  • sevenx

   Sploh ne gre za vero. Gre za rasizem nad tistimi ki jih sami imenujejo rasisti. Uvažajo z namenom da uničijo raso.

 • Jan Kovalski

  “Letna članarina za moške znaša simboličnih 30 evrov, za ženske pa članarina ni obvezna in jo lahko plačajo po želji. Članarina pa prav tako ni obvezna za tiste, ki si je ne morejo privoščiti. ”
  =======================

  Prepovedat širjenje islama z financiranjem iz tujine. S temi članarinami si ne morejo privoščiti takih gradenj!
  A bo sedaj financiranje islama celo v prednosti pred financiranjem političnih strank, ki jim je tako nabiranje denarja prepovedano?

 • bubamara

  Od Rakove jelše do Murgel ni daleč. Dvakrat vržeš kamen in si tam.

 • Novakec1

  “Demokratična” zakonodaja vse te bedarije dopušča, so že precej prej pripravljal teren za to, debili ali izdajalci jim pa to omogočajo, še celo pomagajo pri tem.

  • večni srb

   Meni se zdi, da ne jemljejo resno ne enih in ne drugih, če je vse brez veze in itak nima nihče neposrednega vpliva nad ljudmi, je za državo vedno najbolj prav. Ljudje se zabavajo in znajdejo pa po svoje, kaj pa veš kdo daje denar tem cerkvam, očitno ga imajo preveč ali pa si s tem kupujejo kakšne usluge, pa ne mislim nujno sam onostranske.Tudi to je način, da spoznaš prijatelje, po možnosti take, ki ne bi zlepa zlorabili zaupanje.

   • Novakec1

    Od “prijateljev” povečini glava peče.

 • Franc Šink

  To je infiltracija tuje vere v slovenski duhovni prostor.Bomo videli koliko komunistov se bo spreobrnilo.

  • Matt von Glanz

   Si predstavljas Pahorcka, kako se bo v nedeljo vracal iz moseje in govoril o “necem vec”, kar je dozivel?

  • tramal

   Vsak komunist ki bo videl vsaj kanček profita.

 • xtc

  Najprej je treba uzakoniti,da lahko pridigajo le tisti ,ki so rojeni v SLO drugi ne,vsako pridiganje,ki bi imelo pridiganje skrajnega islama in nasilja-se zadeva zapre in prepove.

  • Zgornji

   DOBRA IDEJA !!! ! !!! PODPIS !!! ! !!!

 • antimur

  To tujo primitivno religijo je potrebno v vsakem primeru pregnati iz slovenske javnosti. Nikakor ne gredo v naše okolje, ne po kulturi, obnašanju, izgledu, oblačenju, primitivnosti in vsiljivosti s svojim islaizmom.

  • Zgornji

   … JE POTREBNO V VSAKEM PRIMERU ODSTRANITIT Z PLANETA DOL, KER NE SPADA NA NOBEN PLANET, TEMVEČ KVEČJEMU V PEKEL !!! ! !!!

 • kresnik

  Potrebno je prepovedati financiranje verskih skupnosti iz tujine. To ima Avstrija in nekatere druge države že urejeno. Ko bo zmanjkalo naftnega denarja, bo ugasnila tudi gorečnost.

  • Zgornji

   Ja, Podpis . Ampak, Kaj, ko pa bo moralo priti do Ekonomskega Zloma planeta oziroma sesutje monetarnega sistema preden se to zgodi da se ustavi pritok denarja , … in cca 5 let zatem bo tudi Konec Sveta – v naslednjem Desetletju. kasneje pa Denarnega sistema ta planet nebo več Nikoli imel. Lp do tedaj.

  • KAPIBARA

   … zmanjkalo naftnega denarja..
   Že sedaj delajo arabiji na tem, da zaposlujejo svoje NE-delavne državljane, pa jim nekako ne uspeva.. pa čeprav so po večini zaposleni v zlatarnah, kjer je res “delo”.. in plača 5-6 jurjev neto
   Vse to je državni projekt, ki nosi naslon nekako tako, kot : Takrat ko ne bo več nafte.. KRE JO NEKOČ RES NE BO..

 • totex39

  Vzgled jim je pa EU, ki podpira to njihovo početje in jim omogoča, da se jih podpira iz tretjega sveta, zato pa postajajo tako močni.

 • Shalalabayzer

  700 kvadratov v Ljubljani stane 200.000 samo z zaslombo lokalnih in državnih oblasti, seveda. Tole se bo približalo milijonu.

  • ☠️

   @shalalabayzer:disqus vidim, da o Rakovi jelši pojma nimaš.

   • Matt von Glanz

    kaj, saj Jankovič je župan tudi RJ

   • Shalalabayzer

    Pa ga imam ;)

    • ☠️

     Koga imaš? Kurca? Ne… to je samo oteklina.

 • Zgornji

  A JE SPET BRATUŠKOVA KUZLA ČAROVNIŠKA ZLOBNA HUDIČEVSKA SATANSKA PEKLENSKA KEJ PODPISALA AL JE BIL SAMO JANKOVIČEV HUDIČEK ??? !!! ???

  • šmentanamuha

   Kaj ima Bratušek s tem?

   • Zgornji

    Prva mohamedanska raketna baza v Ljubljani je bila podpisana v času bratuškove vlade … !!! ! !!!

 • Waltter

  Edina šansa je da prikrito vključimo v ta center Bergleza, ki jih bo rušil od znotraj ter prevzel vodstvo in jih uničil.

 • lado

  PORTALOVCI !!! ČE BI NA VOLITVAH IZBRALI DESNE STRANKE Z SDS-om , BI SE DANES ŽEEEE UKREPALO PROTI TEJ MORILSKI GOLAZNI !!!!!!! A VAM IDIOTI NE BO NIKOL KAPNILO V PRAZNE BETICE !!!!!!!!!!!! ZAJ PA BO MOGOČE !!!!????? , DA PRIDE DO NOVIH VOLITEV , PA VOLITE PRAV !!! ZA OBRAMBO NAAAŠEEEE IN NAŠIH VNUKOV IN POTOMCEV ;, DOMOOOVIIINEEEE !!!! DRUGAČE PA VAS ČAKAJO RAZPLODITEV HALALĆIĆEV IN NAAAAAAAŠ POKOP !!! NOOOOO!!!???????????

  • stroke

   Kdaj bo tebi, idiotu, kapnilo, da volitve v Sloveniji ne vplivajo na ukaze iz Bruslja.
   Če dejansko verjameš, da bo Janša reševal to problematiko zares, si pa res naiven.

   • Matt von Glanz

    To je minionsko razmisljanje. Nasi sosedje kazejo drugace.

 • tarantela

  So kar solidarni med sabo, zbirajo denar za svoj center, jim ni treba fehtat Madžarov za 800.000 evrov.

 • soc

  Dost’ mam komunajzarjev, islamistov, Srbov, pedrov, veganov, agresivnih naravovarstvenikov, norih kolesarjev in drugih “zatiranih manjšin”. Hočem slovensko in civilizacijsko normalno Slovenijo! Po mirni poti, preden bo ta vedno večja mina eksplodirala in nas vse skupaj pokopala.

  • Matt von Glanz

   nisi malo preširoko zastavil? med kolesarji bi še mene holokavstiral

 • David

  Cas bo za novodobne krizarje ,da iztrebijo ali izenejo to golazen nazaj kjer jim je plac.

 • Artur

  Slovenci do kdaj boste to še dovolili a se res mora zgoditi to kar je pred časom dejal Grabus :čez 20 let bo Slovenija večinoma muslimanska . A ste res takšne strahopetne riti, da vam je prav malo mar v kakšnem šerijatarskem okolju bodo živeli vaši vnuki . Na predčasnih volitvah za desno opcijo v čimvečejem številu proti islamizaciji Slovenije in proti levajzlskim narodnim izdajalcem, ki to podpirajo..

 • Artur

  “predstavitev islama in njegovih univerzalnih sporočil za vse tiste, ki se želijo seznaniti z islamom, afirmacijo duhovnih in moralnih vrednot, ki vodijo k napredku in razvoju celotnega človeštva, predstavitev arabske in islamske kulture ter historične slike islamske civilizacije in njene kulture, delovanje na povečanju razumevanja, strpnosti in ljubezni med različnimi islamskimi skupinami, delovanje na povečanju dialoga, razumevanja, strpnosti med muslimani in drugimi”????!!!

  Spoznali ste jih in jih boste po dejanjih ne po leporečenju in licemerju :
  https://www.youtube.com/watch?v=UaNkZpij0q4&t=313s

  • Matt von Glanz

   njiihovo leporečenje je potlačena agresija

   • Artur

    Pri nas so to volkovi v ovčjih kožuhih a vse bolj prihaja na dan in se razgalja njihovo pravo v začetku pritlehno a sedaj že vse bolj transparentno podlo zavojevalno bistvo.
    Slovenceljsko gojenje kače v narodovih nedrih.

    • Matt von Glanz

     navezava islama in levičarjev pa ostaja skrivnost.

 • Matt von Glanz

  https://youtu.be/dU8SoW_dTRo
  Realen dok. o stanju na Svedskem

 • Olga2345

  Nasilna ideologija nima svojega mesta v Evropi in Sloveniji! V tujini centre zapirajo in izganjajo imame, zato je treba enako narediti tudi v Sloveniji in preprečiti zbiranje teroristov!
  To, da se muslimani tako zavzemajo za vključevanje v politiko, celo s pomočjo Fajonke, pove vse! Ta čas, ko bi levaki kristjane najraje izključili iz družbe, v prazen prostor vabijo in vključujejo divjake! To je treba preprečiti!

 • milanček

  SLOVENCI, ZBUDITE SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Artur

  “Trojanski konj” že služi svoji funkciji, bukovi Slovenclji “spijo snom pravičnega” Naši pradedje “se obračajo v grobu” .

 • Sonček

  → To je rezultat neuspele integracije

  Sedaj je čas, da se to odreže. Pri sosedih v Italiji je s podporo levičarjev potihoma zrastlo prek 1200 islamskih centrov. V Sloveniji jih torej lahko mirno pričakujemo 20-50.


  Agensir: [ 1.251 islamskih centrov v Italiji … ]
  https://agensir.it/italia/2016/11/17/in-italia-1-251-luoghi-di-culto-islamico-panorama-fluido-privo-di-una-normativa-quadro/

 • Hribouc

  DOST JE TEGA ! RAUS džihadisti!

 • Osti jarej

  …a dže su jim žene….ljudima??….vezane uz šporet??

 • Osti jarej

  …pravica številka 18!!!

  tukaj jo redno prakticirajo

 • samotoje

  Nečlani imajo pravico zbrcati člane Neslovence čez Kolpo. Zaradi sovražnega delovanja proti državi.

 • УДБА

  To niso pravi muslimani. To so poturčeni Srbi, katere nobeden normalen ne podpira. Še posebej pravil Muslimani. :)

  PS: Te “verni muslimani” na Balkanu pijejo, kadijo, preklinjajo, drogirajo,… Stvari, katere Quran kaznuje, tudi s smrtjo. :)

  • sprehajalec

   Lažeš udbice. Srbi su tek za Vuka Karađića formirani, a sastoje se od pravoslavnih Vlaha.

 • Matt von Glanz

  “v skupini pa so tudi člani, ki jim je islamska verska skupnost prepovedala vstop v svoje molilnice”
  toliko o srednji poti

 • Bozz

  “…ki vodijo k napredku in razvoju celotnega človeštva…”

  Se malo šalijo. Tukaj en arabski imam pove koliko je Islam pripomogel k njihovemu razvoju:

  Spectacular, a decent Muslim Scholar says Islamics are lazy idiots on memri.tv
  https://www.youtube.com/watch?v=i0K7A_V7XHQ

  No pa še en drugi islamski klerik, da bo mera polna:

  Saudi Cleric: “We Arabs are backward, but we don’t know it”
  https://www.youtube.com/watch?v=GvvvomANbRo

  Tako je to, ko muslimani priznajo in govorijo resnico o svoji kulturi vsake toliko časa. Vse ostalo je samo nakladanje in propaganda z njihove strani:

  The Multicultural Lie & The Myth of the Golden Age of Tolerance in Muslim Spain
  https://www.youtube.com/watch?v=LjzKDDw7z3k

  Debunking The Golden Age Of Islam #1: Why 1001 Inventions Exhibition Is Cultural Propaganda!
  https://www.youtube.com/watch?v=r7xAcv6LhUY

  Science and Islam: A Reply to “1001 Inventions and the Library of Secrets”
  https://www.youtube.com/watch?v=FCtjXpLyvxA

  1001 Inventions – 1001 Lies
  https://www.youtube.com/watch?v=JY0u6ocIVAs

 • KAPIBARA

  – SLOVENCI, ZBUDITE SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  – “Trojanski konj” že služi svoji funkciji, bukovi Slovenclji “spijo snom pravičnega” Naši pradedje “se obračajo v grobu”…https://www.youtube.com/watch?v=hueHtOM5dTY

  Žal je vse to samo s pomočjo vodij države.. VOLI-lci njih, res ste VOLI-li
  Kot je rekel Cankar: Boj se posrbljenega+ pomuslimanjenega slovenceljna.. :-(

 • Republic Commando

  Delat pejte tepiharji! prekleti lenuhi smrdljivi! Najlaži je socialno žret pa špilat žrtev! Govna muslimanska

 • Artur
 • Artur

  Katolički fratar najvećim zlom čovječanstva smatra – islam!
  https://www.youtube.com/watch?v=HgWHDASJw5s

 • totex39

  Vsem islamistom ukiniti socialne v naši državi, vsaj imajo podporo pri arabskih šejkih.

 • Bozz

  Raje se vprašajte glede tako očitne nasilne zgodovine Islama, 400 let nazaj so celo z mečem hoteli podjarmiti Evropo, 200 let nazaj sta Švedska in ZDA proti njimi bojevala Berberske vojne, zakaj jih danes zahod tako preko medijev kot politikov podpira. Če ne bi bilo te podpore z vrha, od lažnjivih politikov in medijev, bi Islam v Evropi že zdavnaj bil prepovedan z ustavo.

 • Jerneja Petek

  Zakaj se to dopušča? Probajmo zgraditi katališko cerkev na območju islama. Pobili bi nas. Žive bi nas odrli. Kam jih spuščamo? Saj to so paraziti. Kaj res nihče ne razume njihovega namena ? Zdaj vabijo k svoji veri, še malo, pa bo v šolah islamizem obvezen predmet.

 • if

  Slovenijo napada tandem “slovensko levičarstvo-islam”. To je očitno.

  Program naprednih slovenskih strank mora postati “Slovenstvo in Slovenija najprej in naprej”.
  Kdor tega ne živi, uveljavlja, je izdajalec domovine Slovenk in Slovencev, deluje proti ustavi RS.
  Za Slovenijo Slovenk in Slovencev!

  • sprehajalec

   Slovenski levičar bo šel v zvezo z vsakim, ki je proti Vatikanu in župniku. Če bo to trop opic, bo pa trop opic.

   Župnik in vatikan mu predstavljata tisto tradicionalno, pristno slovensko, kar pa on iz dna srca sovraži.

   • Bozz

    Vatikan =/=krščanstvo/Sveto pismo

    Zgodovina je temu priča. RKC je zažigala Sveta pisma in pobila na desetine miljonov protestantov samo zato, ker so dali ljudem Sveto pismo v njihovem jeziku. So se bali, da jih bodo razkrinkali in so jih. Po njih sadežih ji boste spoznali. Je sadež zažiganja krščanskega Svetega pisma, krščansko dejanje?

    Poleg tega pa sedanji Antikrist papež širi propagando, da je treba muslimane sprejet. Moja teta stara okoli 80 let pravi, da bi morali vse te muslimane v Veliki Kladuši sprejet v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker ji je papež opral možgane, Svetega pisma pa ne bere in zavrača vse kar ji povem, da je papež volk v ovčji preobleki pred katerim je svaril Jezus Kristus.

    Pristno slovensko je omogočil Primož Trubar. On nam je s prevodom Svetega pisma dal slovenski jezik in vse ostalo, mi pa smo ga izgnali, ker smo bili ubogljivi papeževi hlapci, vse do danes.

    • sprehajalec

     pretiravaš. Verske vojneso bile za obe strani, tako protestantsko kot katoliško. Vladar je pa določil, kakšne vere bodo podaniki. zelo praktično.

     • Bozz

      Protestanti so se branili. Primer Puritancev v državljanski vojni v Angliji, medtem ko je RKC vedno bila agresor. Velika razlika. Primer inkvizicija, katere del je bila tudi tridesetletna vojna 1618-1648 po celi Evropi, katere del je seveda bila tudi državljanska vojna v Angliji 1642-1649. RKC je prek katoliških kraljev, ki jih je kontrolirala, poskušala nasilno zatreti Reformacijo. Samo v Nemčiji je v tej tridesetletni vojni umrlo skoraj 2/3 Nemcev, samo zato, ker so bili protestanti, tako da jih je moral priti reševat protestantski Švedski kralj Gustavus Adolfus in rešiti Reformacijo in preživele v Nemčiji. Protestanti in njihovi predhodniki niso začeli nobenih vojn, hoteli so, da se jih pusti pri miru, da v miru častijo Boga po svoji vesti v skladu s Svetim pismom. Primer Valdenzev v Severni Italiji od 11. stoletja dalje, ki jih je RKC dolga stoletja morila, kljub temu, da so bili popolnoma miroljubni.

     • sprehajalec

      Ravno v Angliji so bili anglikanci agresor.

      preberi si knjigo Simplicuss Simplicissimus, da boš dobil vpogled v te verske vojne. ki so bile hude za prebivalstvo. imajo jo v knjižnici v slovenščini.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Simplicius_Simplicissimus

    • Slovenski štor

     Enostavno pišeš neresnico.Po svoje si stvari prikrojil.Sv.Pismo se ne sežiga in nikoli Vatikan ni delal ali dal navodila.Ubijali so vsi vse.Vatikan ni ubijal.Res pa je,da so si mnogi jemali pravico ubijati v imenu krščanske vere.Bozz,ni lepo,da zavajaš.Papež ne govori o migrantih,ampak beguncih.Niti ne podpira tihotapce in usmerjanje ljudi v Evropa,temveč poziva razviti Svet,naj pomaga revnim državam.Po mojem mnenju,bi se posebej morale aktivirati bogate arabske države,ker je največ migrantov prav muslimanov.Razen,če se za vsem ne skriva načrt,kako islamizirati Evropo.To je možno.Zgodovina nas uči, kaj so počeli Osmani(Otomani-Turki)…Očitno,slabo poznamo zgodovino.Kdor ne pozna zgodovine,jo ponovi!Bozz,vsak od nas je zabit na svoj način,tudi ti nisi izjema!

   • caci

    ne proti VAtikanu, temveč pedofilom v cerkveni hierhiji,pa tudi v SLOVENIJI

    • sprehajalec

     Daj Linke, kjer so bili ti pedofili razkrinkani prijeti in obsojeni?

     levičarčki ste zavohali denar od tožb od cerkev, zato je sedaj vse pedofilija.

     Pokaži kje se je ovadba končala s pravnomočno obsodbo.

     • KP

      In pri vseg drugih podobnih poklicih jih boš veliko veliko več našel. Takih….

    • KP

     Kaj,te je kdo mogoče posilil?Al bi rad,da te kdo,ti pa zastonj čakaš,opica čefutarska!

 • Dillinger

  Zarukani bosančki.

 • milanček

  Slovenci, to svinjarijo je treba nemudoma izgnat iz Slovenije, zraven pa še kućanovo golazen

 • Artur

  Kaj nam narodno izdajalski levajzli vsiljujejo s sodomijo in multikulturalizmom z “okusom” islamizacije ? Neužitno in zdravju škodljivo zmes v prispodobi kot , da bi za nas miksali nekaj marmelade , govna, pokvarjenega zenfa , ajvarja, kajmaka , halal čorbe …. To je za drugorazredne, za njih je rezervirana samo marmelada , kaviar ……… in nazdravljanje z izbrano penino na račun bukovih Slovencljev.

 • Bozz

  My life is Yours..Lovely Arabic Christian Song-Middle East
  https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ

 • Domus Lubus

  Novozgrajeni objekt bo predvsem izobraževalne narave. Ob tem se je islamska skupnost Milost zahvalila slovenski desnici, da jim je zagotovila 100 % financiranje šole s strani države.

 • Artur

  V Franciji že več mošej kot cerkva Slovenistan gre po njihovi poti.

  • Bozz

   Dobro je videt bivše muslimane v takih dokumentarcih, ki odkrito govorijo od česa so pobegnili in govorijo resnico o Islamu. Bi bilo pa fino najti originalen dokumentarec brez tegale debila s čelado na začetku in koncu in še kje vmes.

   • Artur

    Ja res deluje fuknjeno, to sem moral vzeti v zakup hahaha.

 • Bozz

  Kaj se muslimanski “begunci” pogovarjajo med sabo v Avstriji:
  https://www.youtube.com/watch?v=iblYsoDMtmk

 • #SDSzate

  Slovenija nikoli ni bila muslimanska dezela, niti ne bo. SDS in desne stranke bodo resile Slovenijo pred islamizacijo. #SDSzate

  • BorisDe

   Prepovedati islam kot religijo pri nas in po statutu, v členu in ustavi. Nimajo kaj delati tukaj, lahko si pogledate že države v EU kjer so to naredili. Obstajajo.

   • AIRWAYS

    Odlično.
    Na ponovnih volitvah volite desnico in bo možno tudi pri nas. Levaki bi še svojo rit prodali za tistega par tringelta od Soroša. V velenju je vedno več šiptarjev… Zaj iščejo zdravnico, ki bo znala njihov jezik. Pizda a dej se bomo pa mi prilagajal njim?!??!??!?! Velenjska oblast je nora!!! Kontiću se je zmešalo!

 • mona lisa

  To ne spada v Slovenijo in je kot tvor na slovenski zemlji kot so muslimani kot kuga ki se zažirajo v evropsko kulturo.

 • mona lisa

  Izobraževanje bojevnikov ISIS.

 • Božidar Rodica

  kar leve še volite butlni paj jih boste imeli še doma

 • Steiermark

  Izgleda, da je res že skrajni čas, da Štajerci ponovno postavimo mejo, na Trojanah in se ločimo od te mutikulti lublansko balkanske in islamske združbe, ki je Slovenijo, dodobra uničila!

  • AIRWAYS

   Že že. Kaj pa Velenje tam jih je ogromno! Tovarna Gorenje, rudnik… pa to.

   • Steiermark

    Za tiste bomo pa “poskrbeli”, da se bodo spremenili v krotke ovčke ali pa se vrnili v svojo domovino, potem, ko bomo ogradili svojo Štajersko in dali na razpolago vsem, ki hočejo ostati v naši domovini, da se kultivirajo – civilizirajo to pomeni, da sprejmejo našo kulturo, ali pa jim podelili, brezplačne, enosmerne vozovnice, za balkan express….

 • Mirko Zidenjsek

  Kasen lepotec,o ti lumpek muslimanski,si sramota za postene muslimane v Sloveniji.Verjetno imas kriminalni dosje,zdaj pa prodas boga kot dedek mraz s tole brado.Samo se belo kucmo ti bomo dali

 • Mirko Zidenjsek

  Tarik,kaksno lepo ime za takega lepega postavnega fantina,A ni on od unga Franclna iz Jeprce sin ,od milanarjevga Tonata(po domace)

  • AIRWAYS

   Ne, on je protidržavni element. Izgon ali zapret.

 • skorpijon93

  proketi muslimani, nagnat jih nazaj domov! tukaj je slovenija !

 • jovan jovan

  Menda se sektaši množično včlanjate, zaradi izkušenj z zvezo komunistov? Tudi tja ste menda rinili zaradi notranje destrukcije?

 • Igor Kavalar

  A ne poznate tistega pregovora? Eden ni nobeden, dva sta pa že trije.
  Pol se pa čez nekaj let malce ustavi pri cifri 1500 centrov in verskih objektov.

  Preverjeno iz Francije in UK, da drži!

 • j52

  Bog nam pomagaj,če se bo to uresničilo!

 • KP

  Enkrat so že bežali dol nazaj,Turčini,potem so bežali Srboslovanski Čefutarčki,in zopet bodo bežali,tokrat lahko kar skupaj,zaradi mene,bo šlo hitreje. V dvoje je lepše….

  • BorisDe

   Naj kar raje ustašoti zginejo ven, Srbi so dokazano pognojili tla v Bosni s temi džiho-jewSA podganami in vedo kako delati z njimi, nič bat. Uspeli so odbraniti Republiko Srbsko od ustašotov kot si ti in od strani muslimanske-jewSA zalege. Največi anti-islam zavezniki vseh časov bi ti lahko bili prav Srbi, ampak ti si prikrit zakamufliran croasan in je zato tvoj govor nastrojen proti meni in proti Srbom, ker taprav Slovenec ne bi imel nikoli nič proti Srbom, saj dejansko kot prvo nimajo konfliktov s Slovenijo (ne mejijo več s Slovenijo), kot drugo nimajo radi ustašotov in pa komunistov, so zelo verni kristjani in vedo kako počistiti muslimanske horde iz celotnega sveta, medtem ko je veliko muslimanov bilo prav v vojski HVO (Hrvaški). Na podlagi enega koruptivnega “Jankovića” so ti krivi vsi Srbi? Debil en, če bi te kdo odbranil od muslijev so to prav Srbi, zato sumim, da si pač Hrvoje. Če si pa res Slovenec, vprašaj svoje starše ali vedo za to kako vas je Hitler naseljeval v Srbijo predel Šumadije in vas tja poslal z vlakom in besedami “Naredite mi to deželo spet nemško!”, kjer so vas Srbi sprejeli in veliko Slovencev je ostalo tam živeti. Vas pač veže zgodovina bolj s Srbi, ne govorim tukaj o “JNA” v kateri tudi ni bilo 90% Srbov, kot so te naučili tvoji starci. Najverjetneje mu je nek Srb pofukal ljubezen in zato celo življenje govori proti nam in niso vsi Srbi isti. Kaj pa vem, sprašujem se od kje ta jeza do Srbov, nekoč bratskega naroda? Torej poznam veliko koruptivnih Slovencev in sedaj bom rekel “Vsi Slovenci ste koruptivne pizde!”. Recimo. Smešno. Eden ni enako VSI.

   • centurion

    Kreten.
    SRBI SO PRIŠLI V SLOVENIJO PLENIT IN IZGANJAT SLOVENCE PO
    LETU 1945.
    JEBOVAMPASMATER.
    MARŠ V ŠIPTARIJO SPET!!!

    • alborebeka

     Bomo jim sproti podirali te džamije.

   • KP

    Kaj filozofiraš,čefutarček? Jaz hrvat? Če bi bil, bi povedal.Zakaj pa ne. Aj tudi ti ne tajiš,da si Srb. Točka zate. Drugače pa ja, Srboslovani ste nas pod rdečo zvezdo napadli dokaj odkrito leta 91. Hrvati nas pa zaenkrat niso še nikoli,čeprav tudi njim ne zaupam preveč,da nas kdaj ne bi. Jim pa diši vse živo,kar je našega,pa kaj jim češ. Ni ga tata čez Hrvata,so rekli včasih. Taki so pa zato,ker se jim Slovenci pač pustimo.

 • KP

  Enkrat mi je eden od teg takosmatih dejal,da imajo zato te kozje brade,da se jih koze preveč ne bojijo…Bog pomagaj,res…

 • AIRWAYS

  Izgon vseh muslimanov iz Slovenije!! To so ISIS podporniki! NI potrebe čakat, da bodo začeli ustrahovat prebivalce Slovenije s terorističnimi napadi!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!