Popravek: To je Slovenija: Direktor Komunale Trbovlje iz vrst stranke SD se ni mogel sprijazniti, da so na njegov položaj po 20 letih izvolili novi obraz, zato je tožil samega sebe in ob pomoči županje prepričal sodnico

Foto: Nova24TV.

Dne 7. 12. 2017 smo na spletnem portalu Nova24TV.si objavili članek z naslovom “[VIDEO] To je Slovenija: Direktor Komunale Trbovlje iz vrst stranke SD se ni mogel sprijazniti, da so na njegov položaj po 20 letih izvolili novi obraz, zato je tožil samega sebe in ob pomoči županje prepričal sodnico”V nadaljevanju v celoti objavljamo popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev:

“Odgovor in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na prispevek z naslovom: To je Slovenija: Direktor Komunale Trbovlje iz vrst stranke SD se ni mogel sprijazniti, da so na njegov položaj po 20 letih izvolili nov obraz, zato je tožil samega sebe in ob pomoči županje prepričal sodnico, objavljen 07.12.2017.

Ne drži navedba v naslovu prispevka, da je direktor Komunale ob pomoči županje prepričal sodnico. Županja z vloženo tožbo direktorja ni imela nič, ni bila ne stranka, ne stranski udeleženec postopka, niti ni bila seznanjena s samo vsebino tožbe ali potekom postopka.

Ne drži navedba, da županja ni želela upoštevati pobude, da naj zamenja neaktivne člane nadzornega sveta oziroma da bi želela zamenjati samo tri člane, ki so aktivni. Za zamenjavo predsednika in člana nadzornega sveta Iztoka Hribovška je pobudo podalo osem občinskih svetnikov. Županja je nato to pobudo dopolnila s predlogom, da občinski svet zamenja vse člane, ki jih je imenoval svet, županja zamenja tudi svojega člana, apelira pa se na svet delavcev, da zamenja svoje člane. Ker se je večina svetniških skupin s tem predlogom strinjala, se je začel postopek razrešitve članov, ki jih je imenoval občinski svet (Hribovšek, Žnidarič, Vozel). Ko bo postopek zaključen, bo županja zamenjala svojega predstavnika, svet delavcev pa bo sprejel svojo odločitev.

Ne drži navedba v prispevku, da je županja predlagala sodišču imenovanje vršilca dolžnosti, češ, da podjetje nima direktorja ter da naj bi sodnica Kusičeva v nekaj dneh po navodilu županje Žnidaršiča vpisala nazaj v poslovni register. Komunala Trbovlje je bila ob vložitvi predloga županje za sodno imenovanje poslovodje brez direktorja, saj je mandat obstoječemu potekel 18. 11. 2017, dne 21. 11. 2017, ko je županja oddala predlog na sodišče, pa je bil v poslovnem registru še vedno vpisan Milan Žnidaršič. Ker s strani predsednika nadzornega sveta ni bilo nobenih konkretnih informacij o postopku, je županja oddala predlog po pošti na  sodišče dne 21. 11. 2017. Odločitev sodišča je Občina Trbovlje prejela 27. 11. 2017, prav tako pa je bil ta dan v sodni register vpisan kot direktor Pustoslemšek, torej 6 dni po tem, ko je bil predlog o imenovanju oddan na sodišče. Jasno je torej razvidno, da ob podaji predloga za sodno imenovanje direktorja, Pustoslemšek ni bil vpisan v register, poleg tega pa županja poudarja, da sodnice Kusičeve ne pozna, z njo ni bila nikoli na noben način v stiku, kaj šele, da bi ji podajala navodila, kot je navedeno v prispevku.”

Občina Trbovlje

županja Jasna Gabrič

zanjo po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.

[Besedilo je objavljeno v izvorni obliki in ni lektorirano.]

Uredništvo Nova24TV