Romana Tomc: Prekarne zaposlitve so kuga novodobnega časa

Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

“Prekarne zaposlitve so kuga novodobnega časa,” meni evropska poslanka Romana Tomc in dodaja, da bi se večini težav izognili, če bi bile pogodbe primerljive po višini davkov in prispevkov. Hkrati je bila kritična do aktualne vlade, ki umetno ustvarja nova delovna mesta, kar pa srednjeročno in dolgoročno ni vzdržno. Kritična je bila tudi do arbitraže in drugih delovnopravnih ter pokojninskih problemov, ki jih aktualna oblast ne zna rešiti.

Evropska poslanka Romana Tomc je bila gostja oddaje Pogled na ETV, v kateri je predstavila program SDS za področja dela, družine, socialnih zadev in mladih. Uvodoma pa z voditeljem nista mogla mimo odločitve arbitražnega sodišča. Tomčeva je mnenja, da je Slovenija pri odločitvi arbitražnega sodišča potegnila krajši konec. “To je veliko manj od tega, kar so nam obljubljali na tisti fantastični dan,” je dejala in poudarila, da je na možnost neugodnega rezultata v kampanji jasno opozarjala Slovenska demokratska stranka. Izjava poslanca SMC glede Joška Jorasa je po mnenju Romane Tomc “nedostojna, neprimerna in obsojanja vredna nekega poslanca, ki sedi v slovenskem parlamentu”.

V nadaljevanju sta se z voditeljem posvetila resornemu programu SDS za prihodnje mandatno obdobje. Predsednica Odbora za delo, družino in socialne zadeve je opozorila, da se z denarjem resornega ministrstva nepremišljeno razmetava: “Slovenija je bogata socialna država, a ta sociala je zelo nepravično porazdeljena. Pogosto se dogaja, da do tistih, ki si resnično zaslužijo največjo pomoč, ta pomoč ne pride.”

Opozorila je na prednosti in slabosti mobilnosti v Evropi. Na eni strani Evropa s številnimi programi finančno zelo spodbuja mobilnost med mladimi, ki imajo na ta način možnost nabiranja dragocenih izkušenj. A države, kot sta npr. Slovenija in Portugalska, se zato še toliko bolj soočata z begom možganov v bolj razvite zahodnoevropske države. “To je na daljši rok konkretna izguba,” ocenjuje Romana Tomc, ki nastaja predvsem zato, ker jim Slovenija ne nudi kakovostnih možnosti za zaposlitev.

Prekarne zaposlitve so kuga sodobnega časa
Nezaposlenost med državljani se je v zadnjem času sicer zmanjšala, deloma tudi zaradi velikih finančnih spodbud delodajalcem za ustvarjanje delovnih mest. Romana Tomc ocenjuje, da je to lahko dobra rešitev za krajše časovno obdobje, ne more pa biti to trajna rešitev. “Delovnih mest ne moremo ustvarjati umetno,” je poudarila in pojasnila, da se je to izkazalo tudi, ko so številna delovna mesta ugasnila v trenutku, ko so prenehale subvencije. Dolgoročna rešitev je po njenem prepričanju dobro podjetniško okolje, v katerem podjetja sama ustvarjajo, se razvijajo in ustvarjajo nova delovna mesta.

Predsednica Odbora za delo, družino in socialne zadeve je opozorila tudi na zgrešenost sistema davkov in prispevkov v Sloveniji. Čeprav primerjalno gledano nimamo najvišjih davkov, pa imamo ekstremno visoke prispevke za socialno varnost, ki jih morajo plačevati delodajalci, ki se zato ne odločajo za zaposlovanje. Zato se mnogi odločajo za drugačna pogodbena razmerja, ki delavcem ne omogočajo socialne varnosti. “Prekarne zaposlitve so kuga novodobnega časa,” ocenjuje. Meni, da bi se večini težav izognili, če bi bile pogodbe primerljive po višini davkov in prispevkov.

Odpravninski sklad za brezposelne
Na trgu dela  je potrebnih še veliko drugih ukrepov, med drugim je treba razbremeniti delodajalce obveznosti v povezavi z odpuščanjem in odpravninami, kar pa ne sme iti na račun varnosti zaposlenih. V ta namen Romana Tomc predlaga ustanovitev odpravninskega sklada, v katerega bi odvajali prispevke zaposlenih in delodajalcev, ta sklad pa bi se aktiviral od odpovedi pogodbe – odpuščeni delavec bi prejel odpravnino, delodajalec pa z odpovedjo pogodbe ne bi imel dodatnih bremen.

Kljub zmanjšanju nezaposlenosti pa se je izjemno poslabšala struktura brezposelnih. “Dolgotrajno brezposelni predstavljajo že polovico obstoječih brezposelnih,” opozarja Romana Tomc. Enega od razlogov za dolgotrajno brezposelnost vidi tudi v neustreznem izobraževalnem sistemu. “Prilagoditi je treba tudi šolski sistem, ki trenutno vzgaja veliko kadrov, ki po koncu šolanja niso zaposljivi,” je poudarila.

Slovenske pokojnine so nizke tudi zaradi Nove Ljubljanske banke
Dotaknila se je tudi pokojninskega sistema. Kot pravi, ni edina rešitev zgolj v podaljševanju delovne dobe. Na nizke pokojnine in nevzdržnost pokojninskega sistema vplivajo poleg neugodne demografske slike tudi podeljevanje tajkunskih kreditov, privatizacijske mahinacije in lastninjenje podjetij. “Slovenske pokojnine so nizke tudi zaradi Nove Ljubljanske banke,” je dejala.

Z voditeljem sta spregovorila tudi o ukrepih, ki jih SDS pripravlja za družine. Eden takšnih je univerzalni otroški dodatek, na katerega ne gledajo kot na socialni transfer, tem kot na sredstvo za spodbujanje družinskega življenja.

K. F.