Zadušljiva birokracija: Kmet bi rad gradil, a so se mu na Občini Medvode debelo zlagali, da tam sploh ne more graditi, zdaj pa še zavlačujejo z izdajo vloge

Župan Nejc Smole. Foto: STA

Dolgotrajni postopki na nekaterih slovenskih občinah so za mnoge kot boj Don Kihota z mlini na veter – predvsem se človek vpraša, “kdo je tukaj nor?”. Objavljamo dokaze, kako Občina Medvode zavira majhnega človeka – kmeta, ki želi na lastne stroške na svoji zemlji postaviti kozolec toplar, ki spada med slovensko kulturno dediščino, vendar občinska uprava omenjene občine z metanjem polen pod noge in z birokratskimi ovirami zavira in preprečuje razvoj hribovskih kmetij v tej občini. Z birokratskimi zahtevami – nekatere med njimi so popolnoma neutemeljene – pa pošteni kmečki družini jemlje še tisto voljo do dela, ki jo premore …

Kmet A. O. (njegovo polno ime hranimo v uredništvu, op. p.) iz Topola v občini Medvode bi rad na Upravno enoto Ljubljana Šiška poslal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za postavitev nezahtevnega objekta dvojnega kozolca – toplarja, vendar pa, da bi sploh lahko na Upravno enoto v Šiški poslal to vlogo, potrebuje tudi soglasje občinske uprave Občine Medvode. Ta pa mu pri izdaji soglasja “dobesedno nagaja, rešuje zadevo že več kot 4 mesece, hkrati pa si izmišljuje vedno nove in nove zahteve, ki sploh niso več v njeni pristojnosti,” nam je svojo zgodbo z občinskimi birokrati zaupal A. O.

Lesa nočejo prodati pod ceno, raje bi naredili toplar – občinska uprava Medvode nima posluha, v Ljubljani ne vidijo ovir
Vse se je začelo, ko je bil lani v njihovem gozdu velik napad lubnikov, vendar so se odločili, da lesa ne bodo prodajali po polovični ceni in pod ceno, temveč ga bodo bolj koristno uporabili. “Tako smo prišli do zamisli, da želimo na svoji parceli 142 k. o. Topol, kjer je nekoč že stal objekt – sušilnica za sadje, postaviti nov večji objekt, in sicer dvojni kozolec – toplar,” za katerega pa se, kot boste brali v nadaljevanju, medvoška občinska uprava trudi, da bi omenjenega kmeta onemogočila v njegovi nameri. Vse se je začelo že leta 2016, ko sta bila A. O. in njegova žena kar trikrat na občini Medvode, vsi po vrsti pa so jima zatrjevali, da na izbrani parceli ni možno graditi, saj naj bi bilo to “zemljišče 1. kategorije, pa čeprav je parcela strma in stopničasta”. Drugače so jima zatrdili na UE Ljubljana Šiška, kjer so jima rekli, da “na tej lokaciji lahko gradimo, in sicer lahko postavimo kozolec toplar do površine 150 kvadratnih metrov”.

Kozolec – toplar. Foto: sta

Ko nič več ni samoumevno: Že več kot štiri mesece rešujejo enostavno vlogo
V skladu z navodili UE Ljubljana Šiška sta nato 6. marca letos oddala na Občino Medvode Vlogo za izdajo soglasja glede odmika nezahtevnega ali enostavnega objekta od javne ceste. Vendar ju Občina Medvode spet zavira v svoji nameri, saj to enostavno vlogo občinska uprava rešuje že več kot štiri mesece, poleg tega pa si po pričevanju A. O. “zraven izmišljuje vedno nove in nove pogoje ter zavlačuje z izdajo tega dokumenta”. Tako sta dober mesec po tem, ko sta oddala vlogo, z občine dobila dopis z zahtevo po dopolnitvi vloge, pa čeprav je bila že prvotna vloga izpolnjena v celoti in v skladu z vsemi zahtevami, ki so bile navedene v vlogi. “Zato smo bili primorani v zelo kratkem času najeti projektanta, ki je naredil celoten projekt, z vsemi zahtevami, ki so bile navedene v zahtevo po dopolnitvi vloge. Kljub temu mi je referentka na občini, ki vodi postopek, Eva Tehovnik, po e-pošti dne 5. maja 2017 ponovno poslala dopis, v katerem navaja, da želi imeti še žig in podpis odgovornega projektanta. To pomeni podobno, kot da bi gradili hlev, hkrati pa to pomeni po oceni projektanta še najmanj 5.000 evrov dodatnih stroškov za objekt, ki po Zakonu o graditvi objektov spada med nezahteven objekt, zanj pa je možno pridobiti gradbeno dovoljenje po enostavnem postopku, kar pomeni, da je potrebno vlogi priložiti skico objekta (tloris, naris in stranski ris objekta), ter odmik objekta od sosednjih parcel. Zahteva za Izjavo odgovornega projektanta se tako lahko nanaša izključno na Projekte za izdajo gradbenega dovoljenja (PGD), zahteva, ki ni v pravni pristojnosti občine Medvode, temveč pristojnega upravnega organa, to je Upravne enote Ljubljana Šiška,” se je pozanimal omenjeni kmet.

Ob tem je pomembno poudariti, da s postavitvijo tega enostavnega objekta kmet A. O. nikogar ne ovira, saj v neposredni bližini ni nobenega drugega objekta, “najbližja je tako le naša stanovanjska hiša, pod katero teče malo prometna makadamska občinska pot.”

Občina mu je poslala seznam 38 številk Uradnih listov RS – na KGZS so ugotovili, da jih večina nima zveze z A. O. 
Glede na navedeno je vlagatelj vložil pisno zahtevo za sestanek pri županu Nejcu Smoletu (na fotografiji zgoraj, op. p.) – sestanek je bil 24. maja 2017, A. O. pa je z ženo zahteval pravno podlago za vse navedene zahteve oziroma “zahtevala sva, naj navedejo točno določen zakon oz. člen v zakonu, na katerega se občinska uprava lahko sklicuje. Od Silvane Markič z občinske uprave sem nato prejel dopis, kjer navajajo neverjetnih 38 številk uradnih listov, ki pa predstavljajo samo predpise s področja posega v prostor, navedli pa niso niti enega zakona, ki bi utemeljeval upravičenost zahtev občinske uprave do mene kot lastnika parcele in investitorja. Zato sem šel z omenjenim dopisom še na posvet k pravnemu zastopniku pri KGZS, Gašperju Cerarju, ki mi je nato poslal dopis, v katerem potrjuje že moje zgoraj izraženo mnenje in mnenje projektanta.” 

Foto: printscreen e-sporočila, v katerem Gašper Cerar iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ugotavlja, da je kar nekaj pravnih podlag iz zahtev Občine Medvode pri gradnji A. O. toplarja popolnoma neutemeljenih

A. O. je nato pred nekaj dnevi, natančneje 18. julija 2017, prejel zavrnjeno odločbo glede Vloge za izdajo soglasja glede manjšega odmika, razlog za to pa je nadvse bizaren, saj so na Občini Medvode navedli kar 43. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o vzvratnem vključevanju vozil na javno cesto.

Foto: printscreen odločbe Občine Medvode z dne 18. 7. 2017 A. O.

Foto: Odgovor A. O. v obliki pritožbe županu Občine Medvode Nejcu Smoletu.

Na zavrnjeno odločbo z bizarnimi obrazložitvami se je A. O. nemudoma pritožil, prav tako zavrača omenjeni 43. člen Zakona o pravilih cestnega prometa – vzvratno vključevanje na javno cesto, saj ugotavlja, da “niti z razlago pravnega akta ne moremo iz določbe 43. člena navedenega zakona izluščiti pravila, ki ga v izpodbijani odločni postavlja občina. Trdim, da si je pravilo in pogoj občina izmislila, zato ji v tem delu očitam napačno uporabo materialnega prava.” Pritožbo so mu sicer v celoti pomagali pripraviti na KGZS, Gašper Cerar pa je A. O. “ob tem zaupal še svoje praktične izkušnje”.

Vprašanja v zvezi z “vzvratnim vključevanjem vozil na javno cesto”, ta izgovor v celoti demantira A. O., smo poslali tudi na Občino Medvode oziroma njihovemu županu Nejcu Smoletu. Poleg tega nas je še zanimalo, ali je seznanjen z delom njihove občinske uprave in kako komentira, da preprosto vlogo obravnavajo več kot štiri mesece ter kako pogosta praksa je takšno zaviranje kmetov pri njihovem delu. Odgovor bomo objavili, ko ga bomo prejeli.

Ko ti občina posrka vso energijo, ki bo jo vložili v delo in napredek …
Kmet, ki bi rad gradil, vendar mu občinski birokrati to onemogočajo, skrušen ugotavlja, da “občinska uprava v naši občini ne deluje v korist vseh občanov, prav tako ni noben servis občanov, kot je to nedavno zatrjevala vodja Silvana Markič v medvoškem glasilu Sotočje. Z metanjem polen pod noge in z birokratskimi ovirami zavirajo in prepričujejo razvoj hribovskih kmetij v naši občini. Čeprav kozolec spada med slovensko kulturno dediščino in je pomemben tudi z vidika kulturnega bogastva naše krajine, nam medvoška občinska uprava s takšnimi birokratskimi zahtevami jemlje še tisto voljo do dela, ki jo še premoremo.” Dodaja, da je oče dokaj mlade družine s štirimi mladoletnimi otroki, oba z ženo pa se preživljata izključno s kmetovanjem, “zato morava paziti na vsak evro, kako ga bomo vložili oz. zapravili. Takšnega razmetavanja denarja, kot ga od nas zahteva občinska uprava s svojimi nepravnimi, nestrokovnimi in neutemeljenimi zahtevami, si ne moremo privoščiti.” Poleg tega je iz zgodbe razvidno, da omenjena občinska uprava močno prekoračuje pooblastila, ki jih ima, hkrati pa ni nobene institucije, ki bi birokrate, ki si oblast jemljejo v svoje roke, kakorkoli redno nadzirala …

M. S.

 • dež

  Članek je zmeden.
  Če so najeli projektanta je samoumevno, da se bo pod svoj izdelek podpisal in udaril pečat, pa četudi je narisal samo skico. Vsako risbo je po zakonu potrebno podpisati. Za kakšen dodaten strošek 5000 € gre iz pisanja ni jasno.
  Osebno bi občini poslal vlogo za izdajo lokacijske informacije, nato izdelal IDZ (če so že najeli projektanta) ter jim poslal še vlogo za izdajo projektnih pogojev. Soglasje na izdane projektne pogoje nato pridobiš ali pa, če meniš da se te ne tičejo, tudi ne.
  Res pa je, da se je pred začetkom investicije pametno pogovoriti z nekom, ki se spozna na postopke. Ko enkrat padeš v mlin pri naši birokraciji, so težave. “Lud jebe zbunjenog”, občina vs UE vs ministrstvo, vsi skupaj pa vs investitor. Neverending story so lahko postopki za pridobitev soglasij ali gradbenega dovoljenja.

  • Darth Vader

   osebno, nimaš blage veze o klasifikaciji objektov in ZGO-1b….

  • Darth Vader

   ti bom po domače povedal…..če imaš status kmeta in si latnik kmetijskega zemljišča lahko z enostavnim gradbenim dovlljenjem – skico na listu papirja priglasiš gradnjo pomožnega kmetijskega objekta, kateri ima, odvisno od določil v OPN-ju določene občine neto tlorisno površino 200 – 300m2 ….. ker to je čar zasebne lastnine – razpolaganje z zasebno lastnino glede na svoje potrebe in ne glede na potrebe birokratov in ljudi, kateri nimajo pojma o teh zadevah

   • vsemojebabe

    Pojma nimaš, ali LAŽEŠ!!!!

    Enostavni objekt je lahko, če te citiram: ” neto tlorisno površino 200 – 300m2″!!!
    Ahahahaha, vse krave se ti smejejo. Tvoji podatki so jasno v celoti napačni!!!

    Med enostavne objekte spadajo stavbe pritlične enoetažne izvedbe in imajo površino do 40 m2, med nezahtevne pa, če imajo površino do vključno 150 m2 in so visoke do vključno 6 m. Med enostavne objekte spadajo tudi stolpni silosi, če so visoki do 5 m, z višino od 5 do 10 m pa med nezahtevne. Noben zbiralnik gnojevke ne spada med enostavne objekte, med nezahtevne objekte pa spadajo zbiralniki do prostornine vključno 1.000 m3. Dvojni kozolci toplarji do površine 40 m2 spadajo med enostavne objekte, med nezahtevne pa do površine vključno do 150 m2.

    Ponovno pojasnilo – birokrati ne izdajajo vloge, vlogo vloži zainteresirani občan, upravna enota, pa mu izda dovolenje! Bistvena razlika.

   • dež

    Ti je spodaj Vsemojebabe odgovoril, če mu ne verjameš, poglej v UL 18/2013, kjer je objavljena Uredba o o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
    V točki 18 imaš seznam pomožnih kmetijsko-gospodarskih objektov, ki spadajo med nezahtevne in enostavne objekte. Za kozolec toplar, površine 41-150 m2 in višine do 6 m, potrebuješ enostavno gradbeno dovoljenje.
    Zakaj pa kmet išče gradbeno dovoljenje, če bi lahko – po tvojem, gradil brez njega ?

    • hle

     Včasih se je temu reklo priglasitev del danes pa je to gradbeno dovoljenje za enostavni objekt ker je bilo prej čisto premalo birokratskih ovir mi je pa vsa stvar postala bolj jasna ko se omeni Silvana Markič

     • andros

      Vem da je prišla iz Naklega v našo občino, pripeljal jo je župan na zgornji sliki, ne vem pa koliko ima grehov smo s tem uvozili.Zraven smo dobili še novega kocesionarja za vzdrževanje občinskih cest(gorenjska družba..), prejšnjega pa so odslovili zaradi neustrezne izobrazbe…

     • dež

      Problem je, da je birokratk(ov) tipa Silvana Markič cel kup. In se za 2 identična primera postopa različno. Včasih se dogajajo prave kalvarije, vse skupaj pa se reducira na številne improvizacije in tekmo, kako dobiti dovoljenje in zmagati v tekmi proti birokratom. Kam lahko pripelje takšna tekma je pokazala tragedija v NG bolnišnici, ko so namesto kisika dozirali smejalni plin.
      Moram pa reči, da je v tem prispevku premalo podatkov, da bi Markičevo brezpogojno obtoževal. Se mi namreč zdi, da se lastnik pred gradnjo ni dovolj natančno pozanimal, kakšna soglasja vse potrebuje in pod kakšnimi pogoji lahko postavi toplar. Npr., ne moreš ga postaviti 1 m od javne ceste ali preblizu parcelne meje, sploh če nisi v dobrih odnosih s sosedom.

     • andros

      ti natančno odgovorim, ker zelo dobro poznam zadevo in se bom še danes pozanimal za vse ključne podatke pri investitorju.

     • andros

      Ti napišem jutri.LP

 • RealRevolution

  Levicarji KVADRIRAJO birokracijo!.
  Njim pase,saj zivijo na tuj racun in mislijo, da pridelki pridejo od “valenja” ispod njihovih riti.Ne cenijo delo,se majn pa se jim to zdi samoumevno.
  Slovenija je hoces ali noces kmecka bila in je,v to kategorijo pa ne spadajo samo veliki/srednji kmeti ampak narod je ze od nekdaj tako slovel.
  Radi zalijo govedarje ampak jedo njihovo govedino in praznijo police z njihovimi pridelki.Taksni pa tudi zalijo Ameriske kravarje,ki so prepotovali za nekaj Slovenij in tudi vec,da so lahko imeli mesta in vasi za jesti.In to z nekaj tisoc glav zivine,goveda.
  Dobili so fajno placilo,enostavno podpisali in mesto je proslavljalo.

 • Najplemenitejši

  Kmet A.O. naj les podari rimsko katoliški cerkvi in bo v nebesih poplačan! Blagor kmetom, ki les podarijo cerkvi, kajti njih je nebeško kraljestvo!

  • Anton

   spoštujem pametne ljudi, dočim za pametnjakoviče to kajpak ne velja

   sarkazem press

  • Janez

   Kje pa si to slišal,da bi kmetje podarjali cerkvi les? Pa tudi če bi ga, saj je njihova last budalo nepismeno.

 • Anton

  http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/v-ljubljani-novi-in-zmogljivejsi-radarji-ki-bodo-delovali-24-ur-dnevno/429785

  dvojna merila, ko je Kangler postavil radarje v Mariboru, so nastale “vse Slovenske spontane vstaje”, ko jih postvai županj anje, pa nikoma ništa

  sarkazem press

 • vsemojebabe

  Citiram: “Zadušljiva birokracija: Kmet bi rad gradil, a so se mu na Občini Medvode debelo zlagali, da tam sploh ne more graditi, zdaj pa še zavlačujejo z izdajo vloge

  Spet cvetka izpod peresa pisuna, totalnega nepoznavalca slovenskega jezika in vsebine, ki jo podaja.
  Pojasnilo – birokrati ne izdajajo vloge, vlogo vloži zainteresirani občan, upravna enota, pa mu izda dovolenje! Bistvena razlika.

  • Darth Vader

   zato ker je forma bolj pomembna od vsebine? debil

   • vsemojebabe

    Lepo, prvič vidim, da bi se nekdo podpisal pod svoj odgovor.
    Torej Debil, katera oblika je bolj pomembna od vsebine?
    Zakaj te je moja pripomba razjezila? Si ti pisunček?

    • Darth Vader

     sej nam je jasno, da nikjer več ne dobite pozornosti, kot na portalu nova24tv :) seprav…..da ti pojasnim debil……obregaš se v stil pisanja novinarja, kateri poroča o vsebini – v tem primeru namernega oviranja razpolaganja z zasebno lastnino…….in ti debil……greš in pišeš o slovničnih lapsusih in stilu pisunov…..približno isto debilno, debil, kot da bi dejal, da je ročna granata isto, kot jedrska bomba…..debil…..aja debil je po novem izraz za levičarja v sloveniji….

     • vsemojebabe

      Če si ti desničar, nočem nikoli, NIKOLI biti desničar. Pišeš kot LEVIČAR, zmerjaš kot LEVIČAR in pamet imaš na minimumu kot LEVIČARJI. Sram te bodi, da se tudi izdajaš za desničarja, si pokvarjen do obisti, kot vsi LEVIČARJI ki zatajijo svoj rod. Strokoven si pa kot moja bukova polena iz hrasta, haha.

     • Darth Vader

      a živčki počas preskakujejo, ker ste ugotovil, da so vas levi kolektivisti mal okol prnesl :)

     • vsemojebabe

      Takega debila pa še ne, ni čudno, da se pod vsako sporočilo podpisuješ z debil.

      Si kot vendilator, tam kjer ti najbolje kaže, tja se obračaš. SDS delaš veliko, veliko sramoto. Zdaj, ko bo čistka na forumu, letiš med prvimi, osebno bom poskrbel za to.

      Zdaj pa takoj šibaš na IGNOR, by by

     • Darth Vader

      debil …

  • andros

   Prosim, preberi vsebino še enkrat in ne piši neumnosti.A.O. je na občino podal vlogo glede odmika nezahtevnega objekta od javne makadamske ceste in občina (birokrati) mu morajo izdati /neizdati soglasje glede manjšega odmika, na osnovi tega pa mu nato UE izda gradbeno dovoljenje

   • vsemojebabe

    V naslovu piše, citiram: “… zdaj pa še zavlačujejo z izdajo vloge.”
    Kar niti slučajno ni prav. Ti preberi ponovno in bolj natančno, morda sprevidiš. Lep pozdrav.

    • andros

     Res je, v naslovu je napaka novinarke, to sem opazil že na začetku branja teksta.Drugače pa sem mnenja da je v redu napisano, razen zadnjega stavka na koncu besedila, katerega je napisala M.S.

     • vsemojebabe

      Tudi kvadratura dovoljenih enostavnih gradenj ni v redu in še kaj bi se našlo. Malo več doslednosti in resničnih podatkov, bi kazalo na spoštovanje novinarjev do bralca, tako pa …. ni vredno besed.
      Zaradi šlamparije zgubljate bralce, škoda.

 • Morala

  Katastrofa, še na tvoji zemlji, kaj boš posejal in gradil ti odločajo drugi – iz pisarn!

  • andros

   se 100% strinjam s tabo

 • Slovenec 33

  Žal ne bo šlo, če bi bil obravnavani kmet priseljenec ali novi okupator, nebi bilo ovir za izdajo soglasja, ker pa je avtohtoni prebivalec slovenskih dežel pa se stvari lomijo in zatikajo iz naslednjih razlogov
  Nikjer na svetu okupatorji in izadajalci svojega naroda ne spoštujejo nobenih etičnih in moralnih norm in tudi v Sloveniji je tako.
  Cilj okupatorsko izdajalskih vej oblasti je zatiranje in uničevanje avtohtonega prebivalstva in podpiranje prihoda novih okupatorjev slovensnkih dežel s finančnim podpiranjem.
  Je pa tudi sveta resnica, da avtohtono prebivalstvo ni navanjeno na dajanje mita, kot so bile to navade na Balkanu iz časa turške okupacije in so se pri nekaterih ohranile tudi po preselitvi v slovenske dežele.

 • pupa

  Naučite se kaj iz izkušnje z birokracijo: Soseda ne rosno mlada je v svojem kraju kjer je lastnica poraščene njive, že več kot petdeset let ni bila obdelana, šla na zemljiško skupnost, da bi se informirala kaj mora storiti, da lahko njivo vrne v obdelavo. Prišla je v pisarno in tam našla skupino cca 6 mladih birokratov, ki so za okroglo mizo srebali kavico morda še kaj drugega in veselo debatirali, pa ni bila niti ura malice niti kosila. Na njeno vprašanje kje dobi ustrezne informacije o problemu njene njive so jo napotili na gozdno gospodarstvo v 50 km oddaljeni kraj. Bila je toliko iznajdljiva in je doma poiskala telefon gozdnega gospodarstva in ugotovila, da ima le to svojo poslovno enoto v istem kraju.

  Telefonsko je vprašala kje in kdaj imajo uradne ure in potrkala na vrata te pisarne. Možakar v pisarni ji je povedal da mora dati pisno vlogo in plačati takso cca 15 EU.
  Na vprašanje v kolikem času lahko pričakuje odgovor ji je odgovoril v roku 15 dni.
  Ona čaka dva tedna nič, tri tedne še vedno nič, en mesec še vedno nič. Po enem mesecu zavrti telefon v pisarni kjer je oddala vlogo vse tiho kljub klicem v različnih urah. Odločila se je in klicala nadrejene kjer je po telefonu dobila vse mogoče izgovore. Vprašala jih je če je to res tako zahtevno napisati tistih par stavkov danes v dobi računalnikov ali morda pri reševanju podobnih zadev gredo okrog riti v žep? No po tem razgovoru je v roku enega tedna prejela ustrezno odločbo, da lahko opravi ta poseg na lastni njivi. Brez vseh teh poti časa in stroškov bi vrnila sama njivo v stanje izpred petdesetih let, vendar birokrati ne bi imeli zaposlitve. ŽIVELA BIROKRACIJA KI ZATIRA VSAKO USTVARJALNOST.

  • Morala

   Tako je vsepovsod. Po smrti očeta sem že kot otrok postala solastnik kmetije v deležu ene osmine in po smrti mame pred petimi leti, sem se odločila, da se vsemu odpovem v bratovo korist. No, in človek bi pričakoval ob kupu papirja in stroškov, da bo prepis na novega lastnika urejen v par tednih oz. par mesecih. Trajalo je več kot 2 leti.

 • Hun

  na občinah je ustaljena praksa taka. .poiščeš prijatelja prijateljev na občini in stvar se uredi po hitrem postopku…seveda z kuverto!

  • Ana Job

   Se strinjam, isto sem napisala. ;-)

 • Aron

  ‘…hkrati pa ni nobene institucije, ki bi birokrate, ki si oblast jemljejo v svoje roke, kakorkoli redno nadzirala …’

  Šejserjeva, instituciji se reče upravno sodišče. Sedi, cvek.

  • andros

   če bo zgoraj omenjeni postopek šel dalje, bo ustavno sodišče recimo dalo prav kmetu in občina bo plačala stroške postopka iz občinskega proračuna.Ali bo kdo od občinske uprave komu odgovarjal, pozabi… Prav bi bilo da bi vodja občinske uprave plačala stroške iz svojega žepa, za svinjarijo in težave katere je po nepotrebnem naredila.

 • Ana Job

  Res čudno. Občinski veljaki in njihovi pajdaši pa vsi gradijo na najlepših nezazidljivih parcelah in sredi kmetijskih zemljišč. Očitno se kmet prav ne piše! Poskusi naj z debelo kuverto!

  • Anton

   čudn da za Marka Jakliča pa ni bilo omejitev, da ne govorim še za koga drugega vidnejšega funkcionarja z vrst levakov.

   sarkazem press

   • Ana Job

    Seveda ne, če imajo pa debele kuverte.

  • mannuro

   Če bi bil jaz ta gospod, bi bila moja debela kuverta, cisterna gnojevke, na občinska vrata! Od tam dalje, bi šlo vse precej hitro dalje! Nobenemu v živlenju nisem še talal debelih kuvert, res ne – klofute pa že!

   • andros

    se kar stinjam s tabo, posebno v tistem delu kjer praviš, da bi šlo nato precej bolj gladko dalje…

    • mannuro

     Bodi brez skrbi, da gre! Pretirana birokracija, potrebuje pretirane ukrepe, da udeležene strani lažje najdejo skupni jezik.. ne pa debele kuverte. Drugač jih imaš stalno na vratih!

 • Osti jarej

  …v državah,kot je slomafijandžija,samo birokracija dobro lavfa…in kako ne bi,če ima vsak pildek svojega birokrata…..vse ostalo je v kurcu…..in politika,jasno,nima čisto nič pri tem…

 • SALZ

  V celi EU ne boste našli bolj debilne države kot je Slovenija .Za večino je to živela SFRJ ostali bodo pa počasi odšli v druge države.

 • SALZ

  V celi EU ne boste našli bolj debilne države od Slovenije. Za večino je to živela SFRJ ostali bodo pa počasi odšli po drugih normalnih državah

 • pupa

  Sedaj pa odgovor vsem,ki namigujejo na debele plave kuverte: Sama nisem nikoli iskala niti dajala nobenih debelih kuvert, kajti to je vedno dvorezni meč, če jo daš in če jo vzameš. Vedno sem bila prepričana , da je vsak dolžan narediti delo za katero je plačan. Zame so kuverte nekaj podlega za tistega, ki jo da in jo vzame. Po domače se temu reče “balkanska posla” . Sedaj mi pa rečite ali naj se učimo pri slabših od nas ali naj se učimo pri boljših od nas.

  Poznam gospoda, ki je v svojih mladih letih šel s svojo mlado štiričlansko družinico v Kanado z ženo sta imela samo poklicno izobrazbo. Tam sta si s svojo pridnostjo ustvarila donosno podjetje kjer zaposlujeta petdeset ljudi tako, da še drugim omogočata dobro preživetje za njiju pa upam trditi. da sta bogataša. Živita srečno brez vsakega strahu, da bi kdo stregel po njunem življenju ali življenju njunih otrok in vnukov. Eno sem prepričana, da nikoli nista uporabljala PLAVIH DEBELIH KUVERT. Želim si, da bi moja Slovenija počistila iz svojega ozemlja vse kar smrdi po BALKANU.

  • mannuro

   Boh naj požegna tvoje besede :)

   • AIRWAYS

    Res je!!

 • andros

  tr

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!