Ponovno zavajanje in sprenevedanje oblasti: “Po tragediji v vrhniškem Kemisu ni bojazni za večjo nevarnost”

Skoraj dva meseca po katastrofalni nesreči v vrhniškem Kemisu so naposled znane aktivnosti v zvezi s posledicami požara v kemičnem podjetju. V današnji predstavitvi končnega poročila po požaru so predstavniki medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti kljub znanim dejstvom, da so se pri delu zastrupili gasilci, da so zemlja in vrtni pridelki na Vrhniki po tragediji tako strupeni, da strokovnjaki svetujejo celo selitev iz kraja, ponovno zavajali javnost, saj so dejali, da ni bojazni za neko večjo nevarnost.

Na današnji novinarski konferenci so poročilo predstavili poveljnik štaba civilne zaščite Srečko Šestan, generalni direktor Arsa Joško Knez, direktor NIJZ Ivan Eržen in namestnik generalnega direktorja urada za varno hrano Jernej Drofenik. Prav tako je bila prisotna prof. dr. Metoda Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Generalni direktor Arsa Joško Knez je v svoji izjavi povedal, da okoljska inšpekcija ni dala zahteve za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis in da požar v Kemisu ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka. Vseeno pa ni mogel mimo dejstva, da so sedimenti in brežine Tojnice trajno onesnaženi ter bo potrebna sanacija. Ob dejstvu, da meritve zraka v času požara niso bile izvedene, saj je ARSO z meritvami začel šele dan po požaru, pa vidimo, da se v ozadju več kot očitno skriva nekaj drugega.

Zaradi prekoračitev največjih dovoljenih koncentracij ima potok Tojnica od lokacije pri Kemisu do izliva v Ljubljanico slabo kemijsko stanje
Potok Tojnica je bil namreč dan po požaru na lokacijah pri Kemisu in na Poti na Tojnica 39 izredno močno onesnažen, kar so potrdile tudi kemijske analize. Presežene so bile največje dovoljene koncentracije, ki jih predpisuje uredba za naslednje parametre: nikelj, kobalt, 1,2,3-trimetilbenzen, 1,2,4- trimetilbenzen, 1,3,5- trimetilbenzen, policiklične aromatske ogljikovodike:antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, fluoranten, formaldehid, atrazin in nonil-fenol. V vzorcih Tojnice so bile v zelo visokih koncentracijah določene tudi snovi, ki v slovenski zakonodaji sicer nimajo mejnih vrednosti, so pa strupene za vodne organizme, na primer stiren ter pesticida flufenacet in propazin. Najdeni so bili tudi ostanki različnih zdravil (dikolfenak, paracetamol, ketoprofen, salicilna kislina). Zaradi prekoračitev največjih dovoljenih koncentracij ima potok Tojnica od lokacije pri Kemisu do izliva v Ljubljanico slabo kemijsko stanje glede na določila Uredbe o stanju površinskih voda.

V Ljubljanici pod izlivom Tojnice je bila dan po požaru od spojin, ki so bile določene v Tojnici, presežena največja dovoljena koncentracija za atrazin, letno povprečje pa so presegli nikelj, 1,2,4-trimetilbenzen, diklorometan, benzo(a)piren, fluoranten, AOX in mineralna olja. V Ljubljanici je bila visoka tudi vsebnost pesticidov flufenacet in propazin, za katera mejne vrednosti niso predpisane. Zaradi prekoračitve največje dovoljene koncentracije za atrazin je za Ljubljanico pri ribiškem domu določeno slabo kemijsko stanje glede na uredbo.

Iz tega ARSO ugotavlja, da je imela celotna Ljubljanica slabo kemijsko stanje zaradi prekoračene največje dovoljene koncentracije atrazina v vodi. Dne 16. maja so namreč izmerili vsebnost atrazina po celotni Ljubljanici. Zaradi visokih vsebnosti atrazina pa so dne 26. maja, hkrati z vzorcem Tojnice na lokaciji Pot v Tojnice 39, za analizo pesticidov odvzeli tudi vzorce Ljubljanice pod izlivom Tojnice (pri Ribiškem domu) in na vseh merilnih mestih državnega monitoringa (Črna vas, Moste, Zalog). Rezultati kažejo, da je v Tojnici, Pot na Tojnice, še vedno prekoračena največja dovoljena koncentracija atrazina (izmerjeno 32 mikrogramov na liter), v Ljubljanici pa so koncentracije že padle pod največjo dovoljeno koncentracijo. V Tojnici so bile še vedno visoke koncentracije flufenaceta (12 mikrogramov na liter) in proprazina (0,59 mikrogramov na liter).

Krivdo pripisujejo dejavnostim, ki so se zgodile pred požarom
Glede na to, da so bile vse presežene zakonodajne vrednosti onesnaževal primerljive med vzorci, ki so bili odvzeti na globini 0 do 5 cm in globini 5 do 20 cm, rezultati nakazujejo, da so presežene zakonodajne vrednosti onesnaževal v tleh posledica dejavnosti, ki so se zgodile pred požarom. Srečko Šestan pa je ob teh ugotovitvah prepričan “da ta požar vseeno ni tako hud. Ni se treba bati za neko večjo nevarnost za zdravje”. Zanimivo, da je Šestan takšnega mnenja, glede na to, da je Kemis strupena kemična tovarna, ki upravlja z večjimi količinami strupenih in vnetljivih snovi.

Ocenili so, da ni pričakovati dolgoročnih posledic za zdravje ljudi
Rezultati preskušanj odvzetih vzorcev zemljin kažejo, da so bili nekateri vzorci zemljine neskladni z obstoječo zakonodajo in drugimi normativi. Ta neskladnost ne pomeni ogrožanja zdravja prebivalstva, narekuje pa določeno previdnost in, kakor izhaja iz uredbe, ki ureja to področje, določene omejitve rabe tal. Na podlagi rezultatov odvzetih vzorcev, opravljenih preiskav preostalih institucij in ostalih razpoložljivih podatkov pa je ocenjeno, da ni pričakovati dolgoročnih posledic za zdravje ljudi na obravnavanem območju. S tem poročilom, ki so ga predstavili javnosti, pa očitno želijo le pomiriti jezne in preplašene Vrhničane, ki so nestrpno čakali, da jim odgovorni pojasnijo, ali je njihovo zdravje in zdravje njihovih otrok po požaru v tovarni Kemis ogroženo ali ne.

Da je Cerarjeva vlada po hudi nesreči na Vrhniki še vedno na strani Kemisa in ne na strani Vrhničanov, je sicer predvidljivo, saj je država njegova daleč najboljša stranka, kar dokazujejo vsi uradno dostopni podatki. Samo ministrstvo za okolje in prostor jim je v zadnjih nekaj letih nakazalo več kot 938 tisoč evrov, zato bi morala neoperativna ministrica za okolje Irena Majcen prva odstopiti s svojega položaja. Država je sicer prek Gorenja, v katerem ima svoj lastniški delež, tudi formalno lastnica Kemisa.

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. (foto: Nova24TV)

Igrali so se z življenji ljudi
Številni gasilci, ki so bili 15. maja zvečer prvi na prizorišču nesreče, so morali zaradi neustrezne zaščite (niso nosili dihalk, ker jih je primanjkovalo) in zaradi težjih zdravstvenih posledic respiratorne narave poiskati pomoč v bolnišnici na Golniku, kjer pa jim kaj dosti niso mogli pomagati – strupene snovi, ki so jih prejeli skozi dihala, so že nekaj časa v telesu, posledice pa bodo verjetno vidne šele čez mesece ali leta. Prizadeti o tem javno ne želijo govoriti, saj se po preverjenih informacijah nanje izvajajo pritiski s strani višjih instanc. Ker se bojijo za svoje službe, so se gasilci večinoma uklonili. Enako je z neodvisnimi laboratoriji, kamor so v analizo številni prebivalci Vrhnike in okolice poslali vzorce svoje zemlje; rezultati so namreč pokazali, da je vsebnost strupenih snovi bistveno višja, kot je to pokazala analiza Urada za varno hrano. Ti podatki ne smejo priti v javnost, državne ustanove laboratorijem grozijo z inšpekcijami in ukinitvijo, mali podjetniki pa so grožnje vzeli skrajno resno. Naši anonimni viri pa celo trdijo, da je Kemis vrsto let tesno sodeloval s Kemijskim inštitutom – v nadstrešku tovarne pa naj bi zgoreli tudi dokazi, da se je na Vrhniki med drugimi izdelovala prepovedana droga metamfetamin. Dodič Fikfakova je na novinarski konferenci povedala, da bodo v naslednjem tednu pregledali okoli 300 gasilcev in okoli 34 kriminalistov. “Delavci Komunale pa so bili pregledani in imamo že rezultate.” Prav tako je dejala, da ima “od 5 do 10 odstotkov gasilcev težave, ki jih lahko pripisujemo izpostavljenosti požaru”. Ker pa pregledov verjetno ne bodo izvajali naprej, bodo vse izvide posredovali zdravnikom, ki jih bodo pregledali še 30 let. “Poročilo bo predstavljeno najprej gasilcem in to verjetno v začetku septembra”, je še dodala.

Tovarna Kemis trenutno ne obratuje
In medtem, ko odgovorni še vedno uspešno skrivajo, kaj in zakaj je gorelo v kemični tovarni na Vrhniki, se za tamkajšnje prebivalstvo nihče ne zmeni. Vrhničani so namreč ogorčeni, želijo doseči, da mora Kemis na novo pridobiti tako gradbeno kot tudi okoljevarstveno dovoljenje, ne zaupajo državi, ki za varnost in zdravje prebivalcev v občini ni storila praktično ničesar. Vladi očitajo, da se neodgovorno igra s človeškimi življenji, predvsem z gasilci, ki so intervenirali na kraju požara in postali največje žrtve afere. Državi pa je zdaj predvsem v interesu, da bi prizadeto območje čim bolj zožili, da zavarovalnice ne bi imele prevelikih izgub zaradi odškodninskih tožb, ki jih bodo vložili območni prebivalci.

I. K.

 • tomven

  Generalni direktor Arsa Joško Knez

  …in da požar v Kemisu ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka.

  A je ta popoln bebec? Požar je enkraten dogodek in je jasno, da ne more imeti dolgoročnega vpliva na kakovost zraka. Spet bluzijo in odvračajo pozornost.

 • VERZIFIKATOR

  Milo Selar

  HIŠNIŠKA OKOLJSKA ELEGIJA

  V bloku našem vse se je razlilo,
  v kleti se kar sámo nam je vžgalo,
  po požaru prav nič ni ostalo,
  kar se dolgo je ljudem tajilo.

  Rekli so, da vse je stran odteklo,
  zemlja se osnažila je sama
  in da ni potrebna takšna drama,
  saj nikogar vendar ni opeklo.

  “Ni nevarno,” so sosedje rekli,
  tisti, ki pri njih ni zagorelo,
  in mendá se vsem nam je le zdelo,
  da nekje okrog so štruklje pekli.

  “Kje je hišnik, po imenu Milo?”
  jeli smo se končno spraševati,
  “kam z odpadki, kam ostanke dati,
  kaj za vraga se nam je zgodilo?”

  Hišnik Milo tisti hip izgine,
  saje pravi, vzrok da so naduhe,
  pošlje le nekakšne ogleduhe,
  čaka da nevarnost sama mine.

  Milo Selar, prvi človek v hiši,
  ki smo stanovalci ga izbrali,
  lépo plačo hišniško mu dali,
  pravi, da o ognju prvič sliši.

  Smo ravnali bojda malomarno,
  bo zadevo treba preučiti,
  prej pa še opremo naročiti
  hišniško, da si odpre pisarno.

  Pravi, da smo res obremenjeni
  in da nam stvari bo s tem olajšal,
  ko v pisarni bo postopek skrajšal,
  zdaj o tem smo dobro poučeni.

  Ne verjel bi, kar se je zgodilo,
  če bilo bi kje v normalni družbi,
  vérujem pa, ker je v naši službi
  vsemogočni hišnik Selar Milo.

 • Antonius

  Če človek povzame sporočilo tele komisije, se bo stanje na Vrhniki normaliziralo takoj, ko bo vse ribe iz Ljubljanice in Save, do meje s hrvaško, minil glavobol.
  Zavarovalnice Vrhničanom niso dolžne izplačati nobenih odškodnin, ker pred vlado v Ljubljani niti popizditi niso prišli pošteno. Cmeravo mijavkanje pred vrhniškim županom je vse kar zastrupljeni, nalagani in še nategnjeni za povrh, skupaj spravijo.
  Cankarju pa Slovenci zares ne privoščijo nobenega miru in spokoja v njegovem zanemarjenem grobu.

  • Vrhovni sodnik

   Vrhnika je rdečo leglo, za to ni bilo protesta

   • tarantela

    Vrhnika z okolico oz. njihovi občani so se izjemno pogumno izkazali med osamosvojitveno vojno. Ko so gospodje, ki si danes pripisujejo zasluge in še za življenja delajo marmorne spominske plošče s svojimi imeni, še čepeli in trepetali v Ljubljani v kleti, so prav Vrhničani in okoličani že stali na barikadah! Toliko tistim, ki vehementno mahate s svojim “pogumom”!

    • Nata

     Joj, trantela ? Imaš seveda prav, kar se tiče Vrhnike v bližnji preteklosti. A članek pač govori o sedanjih težavah.
     In sem prepričana, da Vrhničanom prav nihče ne oporeka poguma in vloge v osamosvojitveni vojni. Saj smo prav vsi gledali in videli takrat tiste posnetke naslednje jutro po tistem slavnem Kučanovem stavku . . . . . .
     Tisti pa, ki so čepeli v CD. . . . . . .zakaj vedno pogrevamo to ?

     • tarantela

      Zakaj pogrevamo? Zato, ker se nekateri kar naprej napihujejo, kot bi bili samo oni in edini in še to samo nekaj njih zaslužni za samostojno Slovenijo.

     • Nata

      Ja, a naj bodo kar tiho ?? Reakcija na akcijo !!

    • Olga

     Mogoče so jim pa ravno zato zakurili levaki, saj prave osamosvojitelje preganjajo!

    • Kalif el Kučko

     In kaj so to takšnega naredili, razen, da so mirno spustili tanke na Brnik, borbe so potekale drugje

     • tarantela

      Ker glavni niso pokukali iz ljubljanskih kleti in dali komande, svoje riti so skrili.

  • tarantela

   Vrhnika je zastrupljena že od prej. Iz tovarne usnja so se valile smrdljive umazanije kemikalij po Ljubljanici proti Savi, iz Kovinoplastike Lož so se stekale strupene težke kovine v kraško podzemlje , prišle so na dan v izvirih Bistre, Ljubije, Ljubljanice in drugih manjših izvirih in studencih, tako, da celo kmetje niso mogli prodajati mleka, ker so se njihove krave napajale v takih studencih. Na Ljubljanskem vrhu je bil radar, ki ga je v preteklosti uporabljala JLA, sedaj je spet postavljen nekoliko manjši radar, ki ga potrebuje SV. Da o drugih packarijah niti ne pišem. Kemikalije se v Kemis vozijo iz vseh občin, vsi imate doma packarije, ki jih pripeljejo na Vrhniko, ker jih vi ne marate ; če bi jih vsaka občina obdržala v svojem skladišču, na Vrhniki te katastrofe ne bi bilo. Lahko je imeti lepo in čisto okolje, če vso svinjarijo pripeljete na Vrhniko in še v dva tako velika obrata, ki sta poleg vrhniškega trenutno v Sloveniji. Radar je pa itak vseslovenski a ne?.

 • VERZIFIKATOR

  Gasilska (in lovska)

  NI NEVARNO

  Po požaru vse je kakor prej,
  rekli medresorsko so gasilci,
  ponovili isto še vlačilci,
  se podrgnili po nosu, glej.

  Ni srbenja, je le ščegetanje,
  v zraku pa ničesar ni ostalo,
  če že kje smrdi, je to le malo,
  že od prej je namreč takšno stanje.

  Vrh ni škode z ognjem še dosežen
  in prihodnost svetla se obeta,
  naj izjava bo za sveto vzeta,
  plan da proizvodnje bo presežen.

  Ni ravnalo nič se malomarno,
  vzorci so natančno pokazali
  in načelniki gasilcev dali
  brž izjavo, da ni nič nevarno.

  Kar je steklo v vodo, vse je pristno,
  ribe same danes reči znajo,
  da zares z odplakami imajo
  zgolj veselje, in to je koristno.

  Pravzaprav je nujen bil požar,
  da se slabo stanje s tem sanira,
  strokovnjake pa potem dotira
  za odvečen javni pač denar.

  Končno si resnično je želeti,
  da še večkrat kje bi zagorelo,
  saj četudi bo hudo smrdelo,
  v kali je nevarnost moč zatreti.

  • Nata

   + + + + + + + hi. . .hi. . . . .dobra

   Ni ravnalo nič se malomarno,
   vzorci so natančno pokazali

   samo malo dolgo je trajalo, da so se ” uskladili ” ??

   • VERZIFIKATOR

    Ko dokaze čisto vse imaš
    in lahko bi jih ljudem predstavil,
    traja, preden končno boš sestavil
    kot privid resnice čisto laž.

    • Nata

     + + + + + + +

 • Anton

  pri meni lahko ti trije gospodje kupijo zelenjavo, zagotovljeno bio, poceni in kvalitetno. Poreklo Vrhnika.

  sarkazem press

 • andreas82

  Ni tragedija, je naravno pravo, samo dobijo kar iščejo zvesti volivci levice.

 • Olga

  “Ocenili so, da ni pričakovati dolgoročnih posledic za ljudi..??!!” Naj gredo pogledat v Italijo!
  Normativi so v Sloveniji kot ankete…. Važno je, kdo jih pripravlja! Če jih dela levičarska “stroka”, nam je pa tako hitro vse jasno! Laž, kraja, goljufija…
  Ubogi ljudje!

 • Morala

  V tej državi nikomur ne gre več verjeti in zaupati!

 • dr Janez Sveti

  Naj nekdo pojasni tem pisunom, kaj pomeni TRAGEDIJA, da ne bodo opletali z neprimernimi naslovi.
  DR janez Sveti Grk

  • princeska

   Groza, šokantno, da tega ne veš.

   • dr Janez Sveti

    Katastrofa.
    DR janez Sveti tragikomedija

 • princeska

  Ljudje, kaj je z vami,
  pesticidi škodujejo le ob škropljenju,
  strup učinkuje, samo če ga kdo spije,
  Če so ribe pomorjene, še nič ne pove,
  ribe s kemikalijami pač ne marajo vode.
  Če ljudje bi vodo pili, bili bi zdravi in pa čili,
  taki tudi bi umrli, požrli jih ne bi niti črvi,
  saj črvi imajo možgane zdrave,
  in ne žrejo zastrupljene hrane,
  brati hvala bogu ne znajo,
  zato zanašajo se le na svojo pamet zdravo.

 • Janez

  MEDNARODNI
  PREISKOVALNI URADEN
  VISOKO STROKOVNEM NEVPLETEN ORGAN
  – NAJ PREIŠČE – KEMIS – SAM . IN POŽAR IN POSLEDICE POŽARA V KEMISU.. L.r. J. KOMENDA

  • RATATA

   Namerno je bilo zahacano, kot tudi tiste sveče in še en objekt , kjer se manipulira z odpadnimi snovmi.
   Denar za prevzem so pokasirali, finančna računica pa pokaže, da se najbolj splača zažgat.

   • Janez

    JA ?
    NIMAM, NIMAMO VPOGLEDA V OZADJE AKTIVNOSTI KEMISA.
    Tudi
    TO – OZADJE KEMISA NAJ PREIŠČEJO “TUJI EXPERTI” SEVEDA . L.R. Janez KOMENDA

 • baubau

  Ali veste kaj edino za te “strokovnjake”pomeni “večjo nevarnost”,ki jo sedaj zanikajo?Edinole to,da bi njihovi banditomafiji ušla iz rok malone absolutna oblast,ki jo zdaj praktično v tej “vse drugače misleče je treba sfukat” deželi še kar imajo…

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!