Popravek: Za Brgleza je referendum zakon ulice – Sam bo predlagal omejitve

Predsednik državnega zbora Milan Brglez (Foto: STA)

V uredništvo smo prejeli zahtevo za popravek članka “Za Brgleza je referendum zakon ulice – Sam bo predlagal omejitve, ki je bil na naši spletni strani objavljen 5. avgusta 2016. Popravek predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza objavljamo v celoti.

 1. Trdite: Predsednik Državnega zbora Milan Brglez  je napovedal vložitev predloga spremembe zakona o referendumu. Če mu bo uspelo, se bodo državljanske pravice v demokratični Sloveniji, skrčile za pravico do ljudskega odločanja .
  NI TOČNO. Dejal sem, da bo moj predlog šel v smer, da bi morali biti podpisi (tj. sedaj zahtevanih 2.500 podpisov) overovljeni na upravnih enotah in bi se lahko šteli v končno število podpisov, tj. 40.000, ki morajo biti zbrani, da bi lahko razpisali referendum.
 1. Trdite: To pomeni, da bo vsak podpisnik svoj podpis moral overoviti pri notarju.
  NI TOČNO. Gre za ceneno manipulacijo ali neznanje. Podpisi bi se overovili na upravnih enotah tako, kot se tistih 40.000 podpisov, ki jih je potrebno že sedaj zbrati po določitvi roka za zbiranje podpisov, brezplačno. Bi pa s tem bilo onemogočeno, da ena oseba da več podpisov za druge osebe, za katere pozna ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega bivališča.
 1. Trdite: Milan Brglez se je tudi zahvalil Ustavnemu sodišču, ki mu je pritrdilo v primeru pobud delavcev migrantov.
  NI TOČNO. Zahvalil sem se Ustavnemu sodišču zaradi tega, ker je zelo natančno določilo, kdaj je neka pobuda očitna zloraba pravice, ki je prepovedana po 2. členu naše Ustave. Torej gre za pomembno ustavno varovalko, ki ne dopušča prostora za zlorabo zgolj s sklicevanjem, da ima predsednik Državnega zbora takšno diskrecijsko pravico na osnovi aktualnega primera, in bo vodilo vsem predsednikom Državnega zbora v prihodnje.
 1. Trdite: Delavci migranti večinoma prihajajo iz regij, kjer je stopnja brezposelnosti najvišja. Možnosti zaposlitve so zelo omejene, država pa je na te kraje pozabila. Zato so si tisti, ki so imeli srečo, službo našli v sosednji Avstriji. Tam plačajo davek, živijo v Sloveniji in denar zapravijo v Sloveniji. A mačehovska država je morala pristaviti še svoj lonček in delavci morajo plačati davek tudi njej.
  NI TOČNO: Delavci migranti plačajo le razliko med davčno stopnjo na tujem in tisto pri nas. S tem so izenačeni z vsemi državljani Slovenije, ki delamo tu in tu plačujemo davke.
 1. Trdite:   Zadnja možnost v demokratični državi, ko ljudstvo zahteva glas ljudstva,  je referendum, a predsednik državnega zbora Milan Brglez se je odločil, da jo bo zavrnil. Pri tem je, hote ali nehote, nazorno pokazal, kako trenutna vlada vidi demokracijo, in sicer, ko je povedal, da želi “zaščititi vladavino prava pred vladavino zakona ulice”.
  NI TOČNO: Gre za manipulacijo brez primera. Sam sem zavrnil le podpis začetka zbiranja podpisov za razpis referenduma, ne pa referenduma samega. In v tem mi je dalo prav Ustavno sodišče. Še več, dejalo je, da bi ravnal protiustavno, če bo dovolil, da se očitne zlorabe nadaljujejo. Iz tega bi se dalo izpeljati, da so bili tudi pozivi, ki ste jih objavljali, da naj odstopim zaradi kršitve ustavnosti, tudi ali zloraba ali nerazumevanje naše Ustave.
 1. Trdite: Zadnjo besedo bo imelo evropsko sodišče za človekove pravice. Nanj so se po odločitvi ustavnega sodišča obrnili delavci migranti.
  Pozabili pa ste povedati, da sem sam to odločitev Sindikata delavcem migrantov pozdravil.

[Opomba: Popravek je objavljen v izvorni obliki in ni lektoriran.]

Zakon o medijih (ZMed) določa, da popravka ob objavi ne smemo hkrati komentirati, zato bomo to v uredništvu storili v članku, ki bo objavljen v nedeljo, 14. avgusta 2016, dopoldne.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!