To je ena najslabših vlad v zgodovini – bomo v sredo spet priča norčevanju koalicije iz državljanov?

Foto: STA

To sredo bo v Državnem zboru cel dan potekala razprava o interpelaciji Vlade Republike Slovenije, ki jo je v Državni zbor vložila Slovenska demokratska stranka. V SDS so interpelacijo vložili zaradi kršenja ustave in zakonov Republike Slovenije, neuresničevanja zavez iz koalicijskega sporazuma vladnih strank SMC, DeSUS in SD, slabega upravljanja z državo in državnim premoženjem ter vse večjega razvojnega zaostanka za primerljivimi državami v EU.

SDS vladi očita predvsem, da v dveh letih mandata ni izpolnila s koalicijsko pogodbo zastavljenih ciljev, zato se bo glavno vprašanje interpelacije glasilo: “V kolikšni meri je Vlada RS v prvi polovici mandata 2014–2018 uresničevala ustavno prisego in lastno koalicijsko pogodbo ter na katerih področjih so odstopanja od zastavljenih ciljev največja?”

Gospodarstvo – nobenih reformnih ukrepov, upad investicij in katastrofalno črpanje evropskih sredstev
V mandatu sedanje vlade ni zaznati reformnih ukrepov, na potrebnost katerih opozarjajo gospodarska združenja (zniževanje obremenitve dela, manj birokracije …). Zlasti so upadle investicije, še posebej nujne naložbe države v infrastrukturo (2TDK, obnova cestnega omrežja, energetika …).

Operativni program in strategija pametne specializacije, ki predstavljata vsebinski okvir za črpanje sredstev, sta se rojevala prepočasi, vsebinsko pa sta prirejena določenim vplivnim skupinam in ne bosta prispevala k dosegu želenih ciljev (dvig dodane vrednosti, višja produktivnost, tehnološki razvoj, inovativno gospodarstvo …). Slovenija ima torej znatno večje potenciale za gospodarsko rast in nova delovna mesta glede na doseženo. V kolikor bi bile ugodne mednarodne razmere podkrepljene tudi z domačimi (vladnimi) ukrepi in reformami, bi razvojni zaostanek za evroobmočjem začeli dejansko zmanjševati.

Vlada je obljubila poenostavitev postopkov VEM. To se v dveh letih ni zgodilo. Obljubila je izboljšanje učinkovitosti in transparentnosti upravljanja z državnim premoženjem. Dejansko upravljanje kapitalskih naložb vlade dr. Mira Cerarja je popolno nasprotje zavez iz koalicijskega sporazuma. Vpletanje ministrov v kadrovanje (Gašperšič — uprava DARS-a — Luka Koper) in upravljanje naložb, zloraba vladnih služb za politične namene (Veber — SOVA — Telekom) so v tem mandatu dosegli višek. Rezultat tega sta obglavljen SDH in plenilska politika v podjetjih v državni lasti.

Finance – zadolževanje, kadrovanje, višji davki in norčevanje iz občin
Konsolidiran bruto dolg države je konec leta 2015 znašal 32,07 milijarde evrov oziroma 83,2 % BDP. Glede na leto 2014 je bil višji za 1,88 milijarde evrov oziroma za 2,2 odstotne točke BDP-ja. Tako visoko povečevanje javnega dolga je predvsem posledica nadaljnjega zadolževanja države, kot tudi neustrezne trošarinske politike, neučinkovitega črpanja evropskih sredstev, pomanjkanja državnih investicij, skromnega povečanja državnih prihodkov z naslova uvedbe davčnih blagajn in pasivnosti pri upravljanju z državnim dolgom, kjer se v zadostni meri ne izkoristi zgodovinsko nizkih obrestnih mer na svetovnih finančnih trgih.

Črpanje evropskih sredstev je zelo pomembna postavka proračuna. Iz javno dostopnih podatkov lahko razberemo, da je letošnje leto za vlado dr. Mira Cerarja pri črpanju evropskih sredstev katastrofalno. V Poročilu o izvrševanju proračuna RS za leto 2016 v obdobju januar–junij 2016 je vlada navedla podatek, da so prejeta sredstva iz EU v prvi polovici letošnjega leta znašala 296,4 milijona evrov. Realizacija EU-sredstev je v prvem polletju znašala samo 29,6 %, prejeta EU-sredstva pa so bila glede na enako obdobje lani nižja kar za 108,1 milijona evroc.

Poglejmo še neaktivnost vlade (prek nadzornega sveta SDH, ki ga predlaga vlada) pri prodaji državnih družb Adrie Airways in Palome s strani SDH podjetjema – poštnima nabiralnikoma s sedežem v davčni oazi. Sporna je kadrovska politika pri upravljanju državnega premoženja, kot je bilo imenovanje nadzornikov NLB. Večina predlaganih nadzornikov pred imenovanjem ni opravila ocene ustreznosti za nadzornike s strani Banke Slovenije. Poleg tega je SDH predlagal nekatere kadre, ki so odgovorni ne le za zadnjo bančno luknjo, pač pa celo za bančno luknjo, ki jo je Slovenija na račun davkoplačevalcev sanirala v začetku 90. let. Sporno je kadrovanje predvsem z in ob odstavitvi “tujcev” iz uprave DUTB. Sporno je imenovanje nekdanjega predsednika uprave SDH, saj je kot član uprave NLB, d. d., od leta 2009 do leta 2012 imel vodstven položaj, ko je nastajala “bančna luknja” v tej banki.

Pravosodje – sodni zaostanki, kršitve človekovih pravic in neuresničene zaveze
Pravosodje je v razvitih in demokratičnih državah eden temeljnih stebrov delovanja države nasploh. Naše pravosodje je po letu 1991 svoje delo nadaljevalo v demokratični državi, toda v svojem bistvu se ni spremenilo. Kljub jasnemu zakonskemu določilu, da so v trajni mandat lahko izvoljeni le tisti sodniki, ki v nekdanjem režimu pri svojem delu niso kršili človekovih pravic in svoboščin, se je zgodilo to, da pravosodni sistem tega zakonskega določila praktično sploh ni spoštoval.

Pravosodni sistem danes zato ne zagotavlja učinkovite pravne države za vse državljane, temveč se v veliki meri ukvarja sam s seboj, s ščitenjem sebe in svojih privilegijev kot tudi sodnih napak. Tudi zato imamo največje število sodnikov na število prebivalcev, najdražje pravosodje in največ sodnih zaostankov med državami EU ter smo med državami država z največ kršitvami človekovih pravic v sodnih postopkih glede na število prebivalcev.

Vlada ni izvedla sodne reforme, ni dosledno spoštovala načel pravne države, ni realizirala daljše poskusne dobe za sodnike, padla je na izpitu preprečevanja korupcije v pravosodju, ni vzpostavila preglednih kriterijev za imenovanje sodnikov, ni poostrila nadzora nad lobistično zakonodajo, ni ustanovila specializiranega sodišča Republike Slovenije, ni ukinila Oddelka za preskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri specializiranem državnem tožilstvu in ni uredila zamljiškoknjižnih evidenc.

Zdravstvo – v dveh letih ni bila realizirana niti ena zaveza iz koalicijske pogodbe
Ministrstvo za zdravje ni realiziralo še nobene obljube oziroma zaveze za področje zdravstva, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe trenutne vlade. Nujno potrebnih sprememb na področju zdravstva ni niti zaznati, realizacija teh sprememb pa je v tem mandatu že nemogoča, tudi če bi jih v kratkem pripravili. Zaradi popolne nesposobnosti ministrice ni prav nobenih možnosti za nujno potrebne spremembe.

Vladi se očita, da ni storila ničesar na področju čakalnih vrst. Čakalne vrste so se v mandatu te vlade samo podaljšale, kar pomeni, da se je število čakajočih na prvi ambulantni pregled v letu dni povečalo za 6 %, število ljudi, ki čakajo naddopustno dolgo na prvi pregled, pa za kar 26 %. Pri čemer je potrebno poudariti, da so že lanskoletne čakalne vrste z vidika zagotavljanja ustavne pravice do zdravstvenega varstva povsem nesprejemljive.

Vladi SDS očita tudi popolno neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, neureditev položaja urgentnih centrov in nujne medicinske pomoči, politično kadrovanje na vseh zdravstvenih zavodih, nesprejetje ključne zakonodaje, neupoštevanje stroke in nepripravljenost za dialog.

Delo, družina in socialne zadeve – katastrofalno stanje v CSD-jih
Centri za socialno delo (CSD) vse bolj postajajo ustanove, ki se ukvarjajo z birokratskimi opravili, namesto da bi vso svojo energijo posvetili reševanju stisk ljudi. V času, ko je ministrica kot državna sekretarka že sodelovala pri oblikovanju zakonodaje, je bil sprejet zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je povzročil veliko krivic ljudem in ogromno težav ter dela CSD-jem. Nesporno je, da so CSD-ji popolnoma v rokah politične skupine, ki ji pripada dr. Anja Kopač Mrak. Reorganizacija mreže CSD-jev se pripravlja že več let, najmanj pa od leta 2012 dalje. Vrtenje v krogu idej, ki so motivirane s političnimi interesi in na katerih služijo razni eksperti, po štirih letih ni dalo vidnega napredka.

Vladi se očita tudi zagovarjanje neživljenjskih odločitev CSD-jev. Tak primer je arbitrarni odvzem koroških dečkov, kjer je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in invalide opustila dolžno ravnanje kot pristojna ministrica, ki je dolžna zagotavljati, da državni organi in nosilci javnih pooblastil v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbijo za otrokovo korist in celovitost družinske skupnosti. V konkretnem primeru se je razgalila politizacija dela centrov za socialno delo pod vodstvom dr. Anje Kopač Mrak, kjer je splošno znano dejstvo, da so vodstveni kadri večine CSD-jev politično nastavljeni. Obstaja namreč utemeljen sum, da je v konkretnem primeru ministrica stopila v bran in pokrila sporne odločitve CSD Slovenj Gradec tudi zato, ker je zdaj že nekdanji direktor CSD Slovenj Gradec član SD.

Vladi pa se na področjih dela, družine in sociale očita tudi nedopustno ideološko vsiljevanje zakonov, ki jih ljudje ne podpirajo. To dokazuje propadli poizkus uveljavitve družinskega zakonika in je najboljši pokazatelj, da je treba za uspešen zakon pridobiti čim širšo podporo ljudi. Trmasto vztrajanje na svojem in vsiljevanje rešitev, ki so za del populacije nesprejemljive, se ponavadi ne končata dobro. Ob odpiranju ideoloških vprašanj in presojanju, čigave vrednote so bolj prave, je zanimivo opazovati, kako tisti, ki največ govorijo o strpnosti in spoštovanju drugače mislečih, sami ravnajo ravno nasprotno. Obsojajo in podcenjujoče obravnavajo vse, ki si drznejo imeti drugačna stališča.

Vendar pa smo tukaj zgolj na kratko predstavili pet glavnih področij iz interpelacije celotne vlade. Interpelacijo v celoti si lahko preberete na tej spletni povezavi. Nikar pa ne zamudite sredinega prenosa v živo, kjer bomo na Nova24TV interpelacijo spremljali od začetka do konca. Interpelacijo bomo komentirali voditelji skupaj z gosti, javljali se bomo iz državnega zbora, prav tako pa boste lahko gledalci in gledalke poklicali v studio na številko 090 77 94 in v eter povedali svoje mnenje.

A. R.

 • željudin

  slabši je od tegale konja z ročaji bil edinole gradonačelnik zoki.

  on namreč niti vlade ni bil sposoben sestaviti…

  miro dobri je vlado sicer uspel sestaviti, ampak zgleda ko da je ni…

  • VERZIFIKATOR

   Komu vendar naj bi kaj uspelo?
   Kdo iz kart je hišico sestavil?
   Striček mu igračke je postavil,
   dete je medtem samo sedelo.

   Ne postavlja tukaj se vprašaj,
   kvečjemu klicaji so potrebni,
   saj v tej žaloigrici pogrebni
   še konj sam drži se za ročaj.

 • VERZIFIKATOR

  Remiro Serares

  REMIRO NOGOBRCAR

  Zopet se oglásil je pred kratkim,
  nogobrcar, znan vsem kot Remiro,
  gladko spet preskočil je oviro
  in zapiskal z glaskom tankim sladkim.

  »Kot kapétan v tej reprezentanci
  nogobrcarski, vrhunsko športni,«
  je začel nagovor svoj eskortni,
  samovšečno, kakor znajo Španci.

  Ni Remiro sicer kakšen Španec,
  ni tako oddaljen fant od nas,
  le da žogobrcanje je vas
  španska zanj, ki naš je dober znanec.

  »Zdaj ni čas nikakor za oceno
  moje igre in dveh let garanja,«
  glej, Remiro medijem oznanja,
  da kar sam določil si bo ceno.

  »Dobro leti dve smo preigrali,
  se po rezultatih jasno vidi,
  optimalni naši so izidi,
  tudi če še nismo gola dali.«

  Navijaška tolčejo trobila:
  »Vse je zakon, kar Remiro pravi,«
  nizko k tlom, že skoraj čisto k travi
  pa medtem se megla je spustila.

  Zdaj še bolj odlična je vidljivost,
  ni težav, ko stvar se komentira,
  zadnja s tem odpadla je ovira,
  navijaška triumfira živost.

  Brcanje v megló je prava stvar,
  v njej Remiro, ki ekipo vodi,
  sam lahko celo o faulih sodi,
  in kako razsoja, kaj ti mar.

  Škoda le, da vreme se spreminja
  razkadé prehitro se meglice,
  za Remira hujše ni krivice,
  kakor da jasnina se odgrinja.

  Kot kapétan se drži prevzetno,
  navijači mu stoje ob strani,
  položaj se spet tako ubrani,
  meglo da ustvarjajo umetno.

  Ko pa tudi to več ne pomaga,
  sonce sproti ko megló razganja,
  le Remiro še naivno sanja,
  da se šteje avtogol kot zmaga.

  • Nata

   + + + + + + + + + + + predzadnja kitica je slika in prilika delovanja te ekipe .
   Oni pa – za vsako jasnino pridejo meglice !!

 • AlojzZ

  Seveda vsi pričakujemo, da se bo vlada kar samo odstavila … mar ne? Da se bodo poslanci kar sami os sebe odpovedali lepi plači za nič dela, mar ne?

 • Franc Šink

  Razen norčevanja se nič ne bo spremenilo. Naslov pove vse. Škoda časa.

  • Olga

   Kljub vsemu, ja treba opozarjati! Kaj ostane opoziciji?!

 • breivik

  Čestitam za nov članek. Slika izkopane lobanje se je iz velike naslovne slike malo pomanjšala in je zdaj 3. največja fotografiji na naslovni strani. Še dobro, da bom jedel šele čez kakšno uro in do takrat pozabil na Nova24tv morbidnost. Upam, no.

  • Franc Šink

   Hvala bogu da sploh ne zajtrkujem.

  • Olga

   Prišle bodo nove slike okostij, saj je v Sloveniji še preko 570 grobišč, žal! Verjetno bi radi pometli pod preprogo! Ne bi šlo! Jaz bi te slike povečala in razstavila na ploščad pred parlamentom in pred vrhovnim sodiščem!

   • breivik

    Ja, ni slaba ideja. Namesto, da se s temi slikami vsakodnevno utruja in odganja normalne ljudi s tega portala, je treba te fotografije vsakodnevno nositi pred parlament in ostale inštitucije. Pa včasih še na davčno in na podobne kraje, če tako želite.

    Ne vem pa, zakaj je potrebno vsak dan s takimi fotografijami. Saj nisem do pred kratkim nikoli ničesar napisal čez to, ampak Nova pač pretirava. Če hoče človek videti kakšne odkopane kosti, naj jih poišče na naslovni strani portala Nova24. 365 dni na leto?

    Mimogrede, članek ima lahko tudi kakšno drugačno naslovno fotografijo. Npr ljudi, ki se ukvarjajo s problematiko. Fotografije iz morišč pa se potem lahko doda v sam članek. Ni pa potrebe, da je naslovna fotografija članka in vsaj ena fotografija dnevno na vstopni strani slika iz grobišč. Res ni potrebe.

 • Anton

  z naslovom članka se kajpak popolnoma strinjam

  sarkazem press

 • komar marko

  Dokler Palček Smuk ne bo obiskal prvega vladajočega, tako kot butlškovo, toliko časa je vlada stabilna. Če bi vladala desnica, bi vsi mediji napihovali narod proti njej, tako kot se je dogajalo ne tako dolgo nazaj. Hvala VSTAJNIKOM! Prav tako sem prepričan, da bi mediji imeli preštete REVEŽE vsak teden. Danes revežev in brezposelnih ni. Če se zaposliš v tujini se šteje, da je to dosežek vlade .

  • Anton

   če bi bil Janez Janša v vladi, bi ble že zdavnaj spontane volitve, organizirali bi prevoze s trotl busi;)

   sarkazem press

  • Nata

   + + + + + + + + + + + + +

 • Krtača17

  Problem je znan, rešitev tudi, a se levi in desni vztrajno sprenevedajo in glumijo trote kako in kaj. Narodu pa eni in drugi mečejo cukrčke za katere se tepe (za brez veze in tisti ki še niso spregledali ali ne želijo). Le zakaj je pri raziskavi javnega mnenja tako nizek rezultat na levi in na desni? Zato ker je večini očitno jasno kakšno igro se igrajo kvazi desni in kvazi levi.

  • Nata

   Ja, že…..že……….., vendar pa , kdo je tisti , ki je po tvoje pravi ?

  • Franc Šink

   Ta levi nam mečejo cukrčke nepretrgano že 8 let. Sit sem njihovih cukrčkov in seveda njih.

 • antimur

  Zopet bodo bebci in pokvarjenci v parlamentu, kot so Möderndorfer in podobni levaški omejenci po parlamentu vpili, da je dovolj drugih tem, o katerih bi morali razspravljati, čeprav sami ne naredijo nič, oziroma, če se lotijo kakšne teme, je obvezno podpora pedrom in lezbijkam, migrantom, ščitenje kradljivcev ter že skrajno neokusno branjenje svojih.

 • Anton

  ženska kvota v vladi dela sramoto vsej ženski populaciji v Sloveniji, ker tok butastih, arogantnih žensk res ne vidiš za vsakemu vogalu in jih moraš z lučjo iskati.

  Pa naj mi prisotne komentatorke oprostijo!

  • Olga

   +++++++++++ jaz bi ženske kvote ukinila, saj je to velika neumnost! V teh kvotah pristane ponavadi “izbirek”, žal častne izjeme potrjujejo pravilo! Te častne izjeme bi pa zaradi svoje sposobnosti vedno prišle zraven!

 • Olga

  To je najslabša vlada v samostojni Sloveniji! Arogantna, nesposobna, dela nezakonito, je kruptivna, ne odgovarja nikomur! V državi je totalna anarhija! Predsednik vlade sploh ne ve, kaj dela! Ministrice so sramota za vse ženske, saj poleg vseh neumnosti, ki jih počnejo, nimajo niti najmanjše empatije do nikogar! Prave zločinske AFŽ-jevke! Ta marionetno vlada je bila postavljena za kuliso, za katero omrežja na veliko ropajo! Ta “vlada” bi sodila na Dob, potem pa na smetišče!
  Podpiram opozicijo in interpelacijo! Spoštujem njihovo delo, saj vem, da je poslušati in gledati te bedake prava muka za vsakega vsaj povprečno inteligentnega človeka z moralnim kompasom! Včasih me prime, da bi kateremu od teh napihnjencev in samozaverivancev zagnala kaj v glavo!
  Srečno SDS!

 • montyamp

  Praznost duha potomcev povojnega morilskega imperija , izvira v dejstvih : : :
  KRI NI VODA .
  KJE IN KDAJ JE MORILSKI OVADUH VZGOJIL NORMALNEGA POTOMCA ????
  V ŠVICI NA OBLASTI NIMAJO MARIONET UDBOPARTIJSKIH MORILCEV .

  KDAJ IN KJE SO STALINOVE GULAG GLISTE STORILE NORMALNO DRŽAVO ????
  MAT KURBA FOTER MORILSKI OVADUH , OTROCI KRADEJO , PA VSI LEPO ŽIVIJO .

  TO JE VUKOJEBISTANSKO GNEZDO , GOŠARSKI SLOVENISTAN .

  SLOVENIJA NAJVEČJI GNOJ V EU .

  KANDELABRI ČAKAJO .

 • centurion

  Po volilcih sodeč se bojim, da ta vlada še ni najslabša.
  Bodo to dokazali novi obrazi na prihodnjih volitvah.
  Levi imajo še dosti “rezerv”…

 • totex39

  Spet bomo od te nesposobne, arogantne profesorske vladne elite poslušali njihove prazne fraze, ki ne bodo nas državljane popeljale v boljše čase, kvečjemu nam bodo z svojim lažnimi besedičenji spet zlivali gnojnico, tako kot do sedaj.
  Še sreča, da stranka SDS dela za nas državljane in jim želim veliko uspeha pri tem trdem pogajanju s to sramotno vlado.

 • Antonius

  Poslovodska modrost pravi, da za vodenje in uničenje firme najbolj zagnano v to smer delujeta dva izobrazbena profila. Eden je financar, ki v podjetje ne bo prinesel nobenega novega dela in zaslužka, bo pa obračal denar, ki ga je prejšnje vodstvo prigaralo. Drugi, še uspešnejši v uničevanju dobro stoječe firme je pa pravnik. Na nobeno delo se ne spozna, edina njegova preokupacija je iskanje lukenj v zakonih. Mikro ‘cerar je pri tem početju tako uspešen, da je celo sam postal ena izmed njih.
  Bolj kot Mikro ‘cerar človeka skrbijo volivci. Kako že pred volitvami niso opazili, da ima tole kljuse brez ročajev dve levi roki. Samo žlobudralo, ki do sedaj ni še ničesar povedalo ga je. Ništrc od ništrca! Še ženske od njega bežijo, ko ga spoznajo. Volivci pa na prazne obljube, frišn postriženo pričesko in okravatan gvant. Blefer na kvadrat. Človek bi pomislil, da se bo volivcem ob njegovem javnem zaklinjanju, da preveč zaračunanega ne bo vrnil, prižgala vsaj opozorilna rdeča, pa nič?! Gredo na volitve, pa si ga z veliko večino izvolijo za mandatarja.
  Ohranjanje lobijev, zaposlovanje svojih po vseh vodstvenih porah javne uprave, nabijanje novih davkov, visoke denarne kazni za vsak najmanjši cestni prekršek, je vse s čimer se lahko pohvalijo. Zadnji uspeh je registracija mopedov do 25 na uro.
  Kdaj se bo končno ljudem poblisknilo, da je še vse, kjer je ‘küčan zraven prste tlačil, dalo njemu in njegovim pogoje za še uspešnejši kleptomanski rezultat.
  Žal, ni mogoče interpelirati volivcev, da bi javno odgovorili na vprašanje, zakaj po vsem, kar so nam naredili, še vedno volijo ‘küčanove.

  • Nata

   + + + + + + + + + + + + + +

  • samsara

   Pogojno rečeno brezdušni tipi. Brez kreativnosti, podjetniškega duha in karakterja. V politiki tudi brez državniškega duha. Tak je npr. cincavi Mirko, kučanov sosed. Kot tak, pa nadvse primeren za daljinsko vedeni subjekt.

 • Kučko pod pručko

  Nova, a se vi malo hecate? Ena najslabši vlad, da je Cerarjeva?

  Resnica je drugačna. Pahor je s svojo izredno slabo ministrsko ekipo, ki je niti ni obvladal, ter z nesposobnim Križaničem, naredil Sloveniji zelo veliko škodo, saj nam je v samo treh letih na vrat obesil dodatnih 8 milijard kreditov, ki jih bodo odplačevali še naši vnuki in pravnuki.

  O Šivilji je težko reči kaj pametnega, saj je bila ena velika trapa. Kura pač. Tudi ona nas je s finančnikom Čuferjem zadolžila za 8 milijard, vendar v krajšem času kot Pahor.

  Poden od podna pa je Cmero s svojimi. Najbolj etični človek v Sloveniji sploh ne ve, kaj dela. Njegov bivši finančni minister je bil baraba prve kategorije, član Euroskupine, ki je pod oblastjo Bilderbergov. Posledično je delal v korist teh svetovnih zločincev in nas še izdatneje zapufal v samo dveh letih. Cmero pa, bučman kakršen je, tega niti ni bil sposoben dojeti, bolj verjetno pa je, da je Etični pri novi finančni polomijadi Slovenije tudi sodeloval. Njegova vloga je bila izpolnjevanje Škratovih zahtev, torej ukazov prijatelja zločinca Sorosa. Poleg finančnega uničenja nam je naprtil tudi na tisoče migrantov, ki od države esečno prejemajo več, kot znaša minimalna slovenska plača.

  Škoda pa je izgubljati besed o Počivalšku, Kolarjevi in drugih katastrofalnih ministrih prvega med njimi, g. Etičnega.

  Cmerotova vlada je z naskokom najslabša v zgodovini Slovenije!!!

  • Nata

   + + + + + + + + + Ojej ! Torej ni ena od najslabših , ampak JE najslabša !

 • čips

  prej na mariborskem pohorju morskega psa srečaš, kot v tej vladi človeka z iq višjim od zunanje temperature, pozimi namreč.

  • Duhec

   Niso tolk tumpasti, kolk so pokvarjeni. Najslabša izbira je brihtn lopov.

 • Mojca pokraculja

  Kolk se je zadolzila vlada oziroma Cmerar ? Kolk kreditov smo placali z najetjem novih? To je bistvo! Imamo te podatke?
  Kdo jim daje mandat da se zadolzujemo?!

 • PIA PlA

  ********** Naredite mi to deželo spet normalno. **********

  Le kako smo lahko zamenjali kraljestvo normalnosti za škrbastega konja z ročaji?
  Če zdaj ne, kdaj sploh bo padla ta totalno nesposobna lena leva vlada?

 • Duhec

  Še preden je padla vlada Janeza Janše, je blo v tujini znano, da sledi vladanje levice, ki se je bo nemogoče rešit…. to je to. In ni to ena najslabših vlad, je pa najslabša in najmočnejša…. tko je to, ko se prodaš za drobiž in greš preko trupel.

 • von Rhein

  Le kakšna vlada? To je VLAGA,ki povzroča plesen in gnitje.

 • Kučko pod pručko

  Pahor leta 2011, ko je padla njegova vlada, ni mogel iz svoje kože in je postregel s še eno samohvalo. V enem od intevjujev je povedal, da je bil sposoben predsednik vlade, “… in to bo pokazal čas, četudi javnost danes ne misli enako”. “Naj počakajo na naslednika, pa bodo videli,” je še dodal.

  Kakorkoli je bil Pahor pav, ki se je rad postavljal pred javnostjo, pa je imel vsaj v nečem prav. Čas je res pokazal, da sta bila oba njegova naslednika še slabša od njega, čeprav je leta 2011 kazalo, da mu nikoli ne bo kdo drug odvzel primata najslabšega vladarja v zgodovini Slovenije.

  Pa sta kaj hitro prišla dva … Šivilja in najslabši med njimi, Cmero!!!

  • Franc Šink

   Tukaj se pa res ni zmotil.

 • Duhec

  Aktualna vlada…. nadzoruje politiko, policijo, sodstvo, zdravstvo, podjetja v državni lasti itd…. vse kar rabjo za diktaturo. Zakaj, kako, od kdaj??? Sploh bv analizirat.

  • komar marko

   Aktualna vlada ne nadzoruje NIČESAR. So samo marionete, ki jih imajo za tarče. Stvari se dogajajo uadaj , oni morajo samo blagosloviti. Podobno se spet pojavljajo norosti, kjer bo SLO zopet morala vračati sredstva.

   • Duhec

    Jah no…. zdej naj pa še vključim tiste zadaj. To je vse primerljivo sranje, sej delajo skup.

    • komar marko

     Ne ne delajo skupaj, Komandirajo jih. Pridejo in povedo kako BO!

     • Duhec

      Če o tem molčiš, je to zame sodelovanje…. nisi nič boljši.

     • komar marko

      A naj priznajo NAGLAS in pokličejo medije, da so NESPOSOBNI se uprejo STRICEM. Lepo tiho molčijo, ker se bojijo za svoje službice. Tako ti je to. Višjim pa pade kak sendvič in smo vsi zadovoljni!

     • Duhec

      Ja…. vse naj priznajo. Baje se pol neki oprosti.

     • komar marko

      Poleg tega jih je večina SLEPIH in so prepričani, da je tako prav. Koliko je star ta kader in kakšno izobrazbo ima? Ha, ha, ha

 • komar marko

  Dokler bo še kaj KAPITALA nerazporejenega bodo rdečkoti na oblasti. Od dveh levih rok ne moreš živeti, od GOBCANJA in poslovanja v skladu z običaji in navadami pa zelo LEPO. Leva roka, desni žep in smo spet preskrbljeni. Kanede rdečkoti!

 • komar marko

  LDS ni bila prava stranka. Je bila interesno združenje z dobrim instinktom kje se lahko kaj dobi. Ko je ta razpadla, so strici pokazali na NOVE OBRAZE in ta raja jim sledi. Strici pa pobirajo večino, za ostale plenilce pa drobtinice. REVEŽ pa ostane revez!

 • Duhec

  Uspelo jim je, da si izjeme sploh upajo odpret usta… levica ma vse pod kontrolo, sledi svojim ciljem, sanjam…. dokler ne pride do zloma. Najbolš bi blo, da je kr jutri.

 • Kučko pod pručko

  Pri fiziki smo se učili, da je absolutna ničla pri minus 273 stopinjah Celzija. Znanstveniki pa so v zadnjem času prišli do presenetljive ugotovitve.

  Absolutna ničla je po novem SEDANJA VLADA MIRA CERARJA!!!

  • komar marko

   Ni res. Poglej kako so sprejeli proračun brez POKRITJA in kako so branili izvolitev sudij, ki so kršili človekove pravice. Lepo potrdijo in karavana gre naprej!

 • tarantela

  V sredo bo ves dan nakladanje, uspeh pa enak, kot pri prejšnjih interpelacijah. Brez veze.

  • Duhec

   Vsaj plačo si bojo zaslužli…. no, ne plačo, dnevnico.

   • tarantela

    Ja pa tri različne menije imajo v menzi in kofetek.

    • Duhec

     Jap…. vsi so za nagnat.

  • komar marko

   Zdaj pa povej kako dopovedati modelu, da je nesposoben edino hobec mu deluje. Saj ga občuduješ. In ostale podobne kot so rrazne Murgle., ki jim napišejo, da preberejo. A ti to ne pove dovočj.

   • tarantela

    Ja, to je pa znanost!

    • komar marko

     Ja je znanost, da te gleda v oči in ti istočasno jemlje iz malhe. Ti pa trdiš kako je intelegentno pameten in mu ljubiš rokico! Si že pozabila?

     • tarantela

      A bi tole bolj razložil, sem bolj tumpaste sorte.

  • Kučko pod pručko

   Dež bo, dve klepetavi babi sta na kupu!!!

   • tarantela

    Zdej, ko si še Ti, bo pa verjetno sneg.

 • Viktorh

  “To je ena najslabših vlad v zgodovini – bomo v sredo spet priča norčevanju koalicije iz državljanov?”

  Ne!
  Je najslabša!
  Še Marinčeva ali Šinigojeva sta bili boljši.
  Najbolj dosleden pa je bil Siegfried Uiberreither -15. april 1941 – 8. maj 1945

  • tarantela

   No, vidiš, le priznaš, da je bilo v socializmu bolje, he-he.

   • komar marko

    To ti piši za sebe in ostalih 10% priviligirancev. Kupovali smo v Italiji in Avstriji, nam ste pa pobirali, da ste na naš račun dobro živeli in se še vedno greste maškarade skoraj vsak dan in to spet na naš RAČUN!

    • tarantela

     Ja, Ti me poznaš in veš, da spadam med privilegirance, ha-ha, da dol padeš!

     • komar marko

      Očitno ker trdiš da se je v socializmu BOLJE živelo. Posledičen sklep je, da si bila med ZASLUŽNIMI na naš račun! Se ti je zapisalo?

     • Duhec

      Ne vem, če so bli v Jugi lačni…. dons so.

     • tarantela

      To pa še kako drži!!!

     • Duhec

      Kako jim je težko priznat?!

     • komar marko

      a spet zavajaš.

     • tarantela

      Lačni smo bili takoj po vojni, kasneje ne.

     • komar marko

      Ni res, V šoli niso malicali, ker ni bilo denarja. Bili so raztrgani in so se lepo ločili od vladajočega razreda. pa še tovarišice so jih negativno obravnavale.

     • tarantela

      Vsi smo imeli malico v šoli!!! Spominjam se, da smo dobivali kakao ali mleko, črn kruh in unra sir, kasneje tudi pašteto in marmelado. Vsi otroci!!!

     • komar marko

      Malica je bila plačljiva in si jo moral naročiti. NIKOLI ZASTONJ! Prav!

     • tarantela

      Ne piši nepreverjenih govoric! Malica je postala plačljiva veliko kasneje. Kar poglej, kaj se danes dogaja, če ne bi ravno levičarji zahtevali brezplačne hrane v šolah, bi bilo še veliko slabše!

     • komar marko

      Ali ti hočeš prepričati nekoga, ki je to DOŽIVEL IN OPAZOVAL ter SPREMLJAL? Prosim, ne!

     • tarantela

      Saj sem sama tudi v šolo hodila!!!
      Sicer pa nisem jaz kriva, da je tale interpelacija scanje proti vetru in se ne znašaj name!

     • komar marko

      Potem mi ne piši neumnosti, ker imam na te stvari alergijo. Prav?

     • tarantela

      Nič Ti ne pišem, samo odgovarjam Ti! Sam si začel!!!

     • Franc Novak 1979

      Sem vprašal sosedo, ki je starejša, in pravi: tja do leta 1960 je bila mailca v šoli brezplačna, kosil pa ni bilo v šoli do leta 1980, pa še takrat ne v vseh osnovnih šolah, v glavnem samo v večjih mestih. Šola tudi v socializmu ni bila zastonj, saj so morali otroci plačevati kopije, pa izlete, pa vse šolske potrebščine, šolo v naravi in vse obšolske dejavnosti. Tudi v Sloveniji je to ostalo kot plačilo, imajo pa otroške dodatke, pa CSD pomoč, Karitas in Rdeči križ. Res pa je, je rekla soseda, da je bil pred blokom samo en avto, od direktorja, pa dva motorja in šest biciklov. Zdaj pa sta dva bicikla in šestnajst motorjev, avtov je pa do Celovške vsaj 40. Pa od dvo letnika do sto letnika imajo VSI mobitel, vsaj en računalnik, in vso belo in zabavno elektroniko, jamrajo pa vsi, da tudi v javnih službah ni vsega dovolj.

     • tarantela

      Kako veš, da so bili v šoli lačni in da so morali plačati malico? Sodeč po tem, da si v službi in pišeš med malico, Te takrat sploh še ni bilo!

     • komar marko

      Glede standarda ne bi debatiral. Poznam familije, ki otroci niso imeli za obleč in so bili v šoli lačni, so pa hodili v cerkev. Torej?

     • Duhec

      Takoj po vojni… pol pa več ne.

     • komar marko

      Tam okoli 74 leta, da ne bo nesporazuma. Dokladov in podpor ter transferjev ni bilo!

     • Duhec

      To pa prvič slišim. Lohk napišem za mojega očeta. Njegov oče ni bil nikol komunist, bli so pa zelo, zelo revni. Pa je vseen šel študirat, doštudiral itd in mu Juga ni bla všeč, ker se mu je zdelo, da so njegovo sposobnosti podcenjene, da ni primerno plačan. Ni bil pa več lačen…. ko je razpadla, je bil vesel, zase…. in je takoj rekel, za večino bo pa vsak kos kruha trdo prigaran. Ko so začeli ropat, sploh več ni o tem debatiral.

     • komar marko

      Bili so revni. Torej so si morali odtrgati od ust za študij. razen,? Tudi mene so silili v KUMROVŠKO šolo kot 19 letnega mulca. Vrata so se ti odprla, ponujeno ti je bilo na pladnju!

     • Duhec

      Jah…. dons morjo it pa mladi takoj delat, če delo sploh dobijo, da lohk preživijo. Živijo pa tko doma, ker si svojega stanovanja ne morjo privoščit. Kaj jim je dons ponujeno na pladnju??? Prej jim je očitno blo???

     • komar marko

      V tujini, kar nekaj firm spraševalo po TEHNIČNEM kadru. Lahko preskrbim kar nekaj zaposlitev. NARAVOSLOVJE takoj vzamejo! PRAV!

     • rrrrr

      V Jugi niso bili lačni, drži…….Vsaj tistih 1.800.000 ne, ki so si morali poiskati delo v zahodni Evropi.

     • tarantela

      Nikol ne ločiš sarkazma od resnih misli. Ni moja misel, da je bilo pod Marinčem in Šinigojem bolje, to je Viktorh napisal, Ti se pa name znašaš.

     • komar marko

      Spet zavajaš. Mislila si resno in to ni bil sarkazem. Kar se Janezek nauči to Janezek zna.

     • tarantela

      Saj Viktorh to napisal, zakaj njemu ne repliciraš?

     • komar marko

      Neumnosti si pisala ti. Ne VIKTOR!

   • xtc

    To lahko napiše le bedak in zakaj bedak ;ker isti ljudje ali njihovi sorodniki vodijo Slovenijo in če kdo trdi ;da je Slovenija kapitalistična enako kot Rusija je lažnivec ali pa idiot:
    Večino gospodarstva je posredno v rokah države preko državnih bank;podjetij in para skladov;ki jh vodijo isti ljudje kot v Yugi ali njihovi politični vajenci ali otroci:
    Slovenija je globoko v državnosocialističnem kapitalimu kot Rusija oz: pajdaškem;kjer so komunisti postali glavni kapitalisti in ne poslujejo po tržni logiki ampak po dogovorni pajdaški logiki denar pa se seteka;k partiji nekaj pa še pokradejo:

    • tarantela

     Bedaki s(m)o povsem enakopravni ljudje, lepo prosim!

     • komar marko

      Saj v tem je težava!

     • Duhec

      Men se pa zdi, da sva sam realni, kritični do vsega in vseh.

     • komar marko

      Ha, ha, ha. Lepo se imejti. malica mi je pšotekla, šef že robanti!

     • Ruggedplant

      In dokler imate taki volilno pravico, ne bomo živeli v resnično delujoči demokraciji.

     • tarantela

      Amen!

     • Ruggedplant

      Zelo dvomim, da razumeš dejanski pomen napisanega, a nič zato.

   • Ruggedplant

    Saj SMO v socializmu (partijski veljaki se kopajo v devizah, raja pa živi od ideoloških puhlic rdeče zvezde). S tem, da je bilo to leta 80 še nekako “normalno”, glede na to, da smo delili usodo še z vsaj 8 evropskimi državami, ki jih je zasedala Sovjetska zveza oziroma Srboslavija, danes pa smo edini, najradikalnejši fosilni primerek komunistične diktature sredi Evrope. Celo Grki in Srbi se lahko le načudijo naši balkanski mentaliteti in nostalgiji s katero se večini plebejcev kolca po Titovem zločinskem režimu – čeprav ga je zamenjal podobno učinkovit Kučanov.

    • tarantela

     Glede na to, da je furt na firt Kučan povsod in vselej, ga bom začela občudovat! Tako vsestransko in povsod pričujočega človeka nima noben narod na svetu…

     • Ruggedplant

      Kako da ne? Castro, Guevara, Tito, Stalin, Putin, Kim in ostali mednarodni Kučanovi tovariši so vsaj enako vseprisotni – tako v državnih aparatih, kakor intimnih življenjih naivne raje. Žal pa so častilci vseh zgoraj naštetih najbolj gosto skoncentrirani prav v naši podalpski domovini, zato pa smo kjer smo.

      Ps; Kučan ni posameznik, Kučan je institucija, ki bo v Sloveniji vladala še dolgo po njegovi smrti v kolikor ne bomo izvedli temeljite lustracije in kučanističen sistem obsodili, polovili pa vse kanalje, ki so mu služile.

  • Viktorh

   Ejej, Viktorh, zakaj pišeš tako, da te nekateri ne razumejo?
   Žal, socializem je nekaterim skisal možgane.
   Siegfried Uiberreither pa je bil nepodkupljiv, nekorupirtiven.

   Morda pa bi bilo primerneje, če bi definiral: slab, slabši, najslabši, manj slab…

   Dobra, uspešna je bila le Vlada Janeza Janše.

   • Viktorh

    Pred tremi tedni si pod članek ” Kako deluje logika levice – koruptivni posamezniki dobivajo dobre službe in ogromne vsote denarja” napisal ciničen komentar, pa te je pohodila matematičarka in ti očitala, da moraš biti za cinizem brihten in “Cinizem je poleg kanibalizma najnižje duhovno stanje, ki ga tu nekdo lahko doseže.”

    Bodi previden.

 • Borut Stari

  Kršitev zakonov in celo Ustave je dovolj velik in hudo resen razlog za odstavitev kompletne vlade. In razpis novih volitev. Prav zanima me kateri poslanci koalicije bodo pogoltnili cmok v grlu in dali glas za impičment.

  • komar marko

   A ti pozanš med vladajočimi poslanci kakega tako norega, da si boo odžagal vejo. Kaj morajo glasovati, katero barvo tipke pa bodo itak dobili napisano na listku! Izmed teh vladajočih ne vidim nobenega, ki bi bil lahko ponovno izvoljen! NOBENEGA!

   • Franc Novak 1979

    Ja, ampak samo v primeru, da boš ti nadzoroval volitve. če pa ostane stanje nadzora kot je, imajo takoj 48 poslancev v DZ. Volilni listki so itak samo balast, ker ni nadzora, koliko jih natisnejo, rezervnih izpolnjevalcev pa se že najde.

   • Borut Stari

    Ne, ne poznam. Vem pa, da rezultat volitev zagotovo ne bo odvisen od volje volivcev ampak od tistega ki glasove šteje.

 • Franc Novak 1979

  Žal se tokrat novinar izraža povsem pristransko: “To je ena najslabših vlad v zgodovini – ….” Ta trditev ne drži vode. pravilen naslov je: “To je najslabša vlada v zgodovini …..” brez vsakega dvoma. Kako jo bo pa zgodovina opisala, pa je odvisno tudi od “stricev iz ozadja” .

 • bednick

  .
  Če bi bila res tako slaba, bi šel folk na ulice.
  Pokojnine so šle gor in še bodo šle, kaj še hočte.
  Nikoli niste bili zadovoljni, niste in ne boste.
  Nergači po domače rečeno, brez smisla za akcijo.
  A ponovim?

  • if

   Za koliko so šle pokojnine navzgor?
   Vi se strinjate s kršenjem ustave, ki ga prakticira ta vlada?

   • bednick

    Katera vlada pa ne krši ustave?
    A tvoja v tvoji glavi?

    • Ruggedplant

     “Katera vlada pa ne krši ustave?”
     Poskušaj s tako “obrambo” prepričati koga na sodišču. No, morda na našem že, v tujini bi se ti pa smejali.

     • bednick

      No pa povej enega po imenu iz tujine, ki bi se mi smejal?

     • Ruggedplant

      Ne razumem – želiš, da ti poimensko naštevam državljane normalnih demokratičnih držav? Kršenje ustave je v tujini precedens, huda reč, če se to dogaja državnim institucijam, še toliko bolj – da bi pa to takorekoč na dnevni ravni počela instanca, katere glavni smisel obstoja je prav ščitenje ustave (pravosodje), je za tujino povsem nezaslišano in zadeva, ki spada bolj v Orwellove distopije, kot pa v evropsko državo 21. stoletja.

    • if

     Vaša izjava dokazuje, da ste en od volivcev, ki volijo kršitelje ustave.

     Ta vlada je proizakonito transportirala masovne migracije preko Slovenije. Njen predesdnik je ustavni pravnik!
     Pojasnite, koliko evrov so šle pokojnin nazgor.

  • Duhec

   Desnim se ne lub protestirat…. če pa že, se pa skregajo.

   • tarantela

    Koliko je v resnici desnih, se bo pokazalo čez dve leti ob volitvah. Zanimivo: Janša je napovedal tej vladi, da bo po enem letu padla in bojo nove volitve, to se ni zgodilo, zdej pa interpelacije štancajo. No, zaradi mene jih lahko.

    • Duhec

     Bedaki bojo iz neopredeljenih nardil leve, iz desnih pa neopredeljene…. jst vem, da desna več nisem.

     • valentin

      Vedno bolj si mi všeč, ker si karakter.

     • Duhec

      Ja…. nism hinavska. če bi morala izbirat med bit hinavska pička al pa, da me ni…. bi izbrala, da me ni.

     • valentin

      Ja saj zato imam take osebe najraje, veš s kom imaš opravka že na samem
      začetku, ker te ne zavaja, laže in z takimi greš v dialog ali pa ne, preprosto,
      časovno in praktično učinkovito, pošteno !

     • Duhec

      Ja…. večina me ne prenese, to je zame kompliment.

     • valentin

      Prejmi moj kompliment, iskreno.

     • Andrej

      Valentin pa ne da si zaprosil duhico za roko!

     • valentin

      Dajem ji prav, ko ne verjame več v pravlice, ki so zrežirane in prepoznavne ter kategorizirane kot leva in desna opcija.

     • Andrej

      Nobene škode!

  • Ruggedplant

   Se šališ? Ne le da je slaba, ampak je najslabša doslej – na globalnem trgu vladajo fantastični pogoji za rast, mi smo tudi tako globoko pod zemljo po zaslugi 2 levih vlad, ki sta sledili Janševi, da je vsaka letna rast BDP-ja pod 5% sramotna, vsak dodatno izposojen milijon (dejansko pa govorimo o milijardah) pa kaviarsocialistično kupovanje socialnega miru, da se dobro nakrmljen javni sektor ne upre, za realni sektor pa itak nobenega ne briga, ker je tako ogrožen, da nima prav nikakršne lobistične moči pri zakoritnih prašičih. Za naivce brez razumevanja demokracije, gospodarstva, etike, pravosodja,… pa seveda ta vlada dela odlično – tako vendar trobi večina mainstream medijev, katerih lastniki so kajpak isti, ki so vlado tudi ustoličili. In ker vas ni sram za lastno naivnost in kratkoglednost, je mene 2x bolj sram v vašem imenu. Navsezadnje se tujcem oba predstavljava kot Slovenca in tako del sramote nosim tudi sam, čeprav z njo nimam opraviti kaj dosti.

 • Kučko pod pručko

  Tokratna tema bi lahko postregla z zanimivimi komentarji, pa jo povsem razvrednotijo brezvezne in številne nebuloze Tarantele, Duhčeve in Komarjevega Marka. Pojdite raje na plac, pa tam nadaljujte vaše babje čvekanje!!

  • tarantela

   Grem Kapital brat!

  • bednick

   Hvala, ker si se me usmilil.

  • tarantela

   Ta tema je tako brezvezna, kot interpelacija proti vladi. Bi tudi bilo bolje, če bi interpelatorji šli na plac čvekat

  • bednick

   Pojem vlada je totalno abstrakten, če še ne veš.

   • Olga

    Bunraku?

   • Ruggedplant

    Abstrakten? Nasprotno – vlada ste vsi tisti kljukci, ki so vas lutkarji znova povlekli za nos, da ste volili to nad-naravno katastrofo pod krinko Novih obrazov. Ko torej nekdo reče “vlada”, si ne predstavljam niti Cmerarja, Brgleza, Erjavca, Židana ali kakšno izmed ostalih nastavljenih lutk, ampak na prvem mestu tiste, ki so poskrbeli za njihovo ustoličenje – torej lutkarje in milijonsko maso slovencljev, ki ste poskrbeli za to, da ne mine praktičlno niti en dan brez nezaslišanega fiaska vlade.

    • bednick

     Nobeden ni povlekel volilcev za nos.
     Bistvo je v tem, da so ta-levi politiki spet nategnili ta desne .
     Si pa bukov, ni čudn, da nikamor ne pridete.

     • tohuvabohu

      Kakšni politiki? Jamrar nikoli ni bil politik in nikoli ne bo. Da ne omenjam Lipicanarke, Brgleza in podobnih tičev. Premorejo samo sposobnost leporečenja, moraliziranja in domišljavosti. O zadevah pa odloča udbopodzemlje.

     • Ruggedplant

      Želiš povedati, da jih sovraštvo in zločinskoideološke puhlice nasitijo? Sprejmem, na svetu obstajajo tudi takšni pacienti (v Jugoslaviji smo bili poleg današnje S. Koreje prav gotovo v samem svetovnem “vrhu” te sociološke bolezni), a večini slovencljev je vseeno ljubše blagostanje na transakcijskih računih in nivo standarda – ta pa pod Cmerarjem nikakor ne raste, saj je naše gospodarstvo iz dneva v dan manj učinkovitejše od hitreje rastoče tujine. Fanatiki, ki jim antijanša refleks povzroča orgazmično ugodje medtem ko jim želodec plesni, pokojninska in zdravstvena blagajna sta pred kolapsom, otroci pa so že vnaprej obsojeni na odhod v tujino, pa naj zaradi mene kar še naprej onanirajo na svoje rdeče zvezde, a naj potem od mene ne pričakujejo niti centa s katerim se bodo nahranili. Že ta trenutek si upam trditi, da bi se v Sloveniji zgodil hud kaos, najverjetneje nov državni udar v trenutku, ko bi Cerkvi prekipelo in bi nehala preko Karitasa pokrivati hrbta naši mačehovski protikrščanski “socialni državi”. Rdečeglave želve v Sloveniji ta hip pred besnimi množicami varuje edino še krščanski etos tistih, ki vam nastavljamo tudi levo lice medtem ko nas bijete po desnem. Če se to konča, na dan takoj pokuka resnična beda naše realnosti. Če k temu dodamo še prenehanje napajanja naših kreditov od “pokvarjenih tujih kapitalistov”, dobimo bankrot v trenutku. No, saj to (anarhija kaos, revolucija in absoluten prevzem oblasti) vam je levakom v končni fazi tudi v interesu, kajne? No, ste kar blizu uspehu, če se narod pravočasno ne prebudi in vas priveže na kandelabre ali z infustrijskimi vagoni izvozi v bratsko Rusijo, kjer boste lahko srečno živeli do konca svojih dni. V zavetju lastnega utopičnega socialističnega wonderlanda kajpak).

     • tarantela

      Ti si pa res hud! Ko smo pa že pri vaši krščanski etiki, me prav zanima, zakaj vas Bog ne usliši in vas odreši pred rdečkarji levajzarji, kučanisti in kar je še te golazni, kar pomeni okoli 70% Slovencev?

     • Duhec

      Ker jim niti bog nič ne verjame…. neb bil bog, če bi bil nor.

     • tarantela

      Tega se pa nisem spomnila!

     • Duhec

      Najboljše razlage so vedno kratke in jedrnate….

     • valentin

      Tehnično gledano so najboljše tiste rešitve, ki so najpreprostejše in delujejo !

     • Duhec

      Ja…. zato pa vedno vsi vse zakomplicirajo…. da nič ne nardijo.

     • valentin

      In to je rešitev nesposobnih.

     • Duhec

      Itak…. posel jim cveti. Zakaj le???

     • valentin

      In tu se zastavi vprašanje kdo je bolj nor…..

     • Duhec

      Oni niso…. niti najmanj. Jst jim čestitam za vse kar jim je uspelo in trdim, da jim bo še več.

     • Ruggedplant

      Le zakaj bi? Vi ste blagoslov z neba, tako kot vsaka huda preizkušnja v življenju – kdor je dovolj močan jo premaga in preko nje zraste, kdor kloni, pa je vsaj spoznal svojo duhovno (ne)moč in spoznanje koliko sta demokracija in slovenska narodna identiteta zares vredni.

     • tarantela

      Potem se ne pritožujte, ne šimfajte, sklonite glavo in ponižno recite: “Sprejmem, Gospod, hvala Ti!” Boste dobili zlate krone.
      Meni se ni treba borit zanjo, imam že obljubljeno, slepa in uboga ostarela gospa mi je pred leti rekla: “Sestra, vas čaka zlata krona v nebesih!”

     • marta

      Ta, ki je to rekla pa je bila zares stara.

     • tarantela

      Zelo uboga in odvisna od drugih! In ni bila edina! Ne poznaš me in ne veš, kaj in kako sem delala!

     • marta

      Ja pa mi povej, prosim! Odpri svoje srce !

     • tarantela

      Ne čutim potrebe, poglej okoli sebe in se uči!

     • marta

      ha, ha, ha, tale pa je bila modra ha, ha, ha, …..

     • Ruggedplant

      Nekako ne razumeš koncepta preizkušnje, kaj? Če se z njo ne spopadeš, ni od nje nikakršne koristi. Boj proti zlu je temeljna naloga slehernega zemljana ne glede na veroizpoved ali narodnost. In ker komunizem prepoznavam kot doslej najbolj protičloveški sistem, bom naredil vse kar je v moji moči, da ga zabrišemo z obličja zemlje.

     • cornusmas

      Vidiš…to pa je zato,ker so močnejši od boga…ob podpori zavedenih ovac,ki vidijo le do praga svojega hleva.

  • Olga

   +++++++++++++ so živčni, bojijo se za privilegije, nekateri celo hodijo na račun davkoplačevakcev preko “vrednodnote” ZZB v toplice, se vozijo zastonj z vlaki in avtobusi…

  • samsara

   Blokirajte, ignorirajte (to pomeni niti ne prebirajte, če jih že ne blokirate s pripomočkom na desni).
   To ni težko. Kaj sicer izgubite ali zamudite?

 • karpelec

  Skoraj vsi vemo, da je tako ; samo tisti, ki bi morali ukrepat, pa o tem nočejo slišat.

  • Olga

   Jim bo treba pomagat! Jih zmetat iz parlamenta s stoli vred!

 • Vera

  Naj že ta vlada prizna, da delati ne zna ! Gremo čimprej na volitve ( naj bodo obvezne ) , potem , pa, da vidimo ali je narod še sposoben presoditi kdaj nam je šlo najbolje . Še vedno vztrajam, da v letih 2004 – 2008 , potem pa nič več . Delavci in upokojenci smo ponižani, kot še nikoli , elita pa iz nas brije norce . Sramota ! ! !

  • Olga

   ++++++++++++++++ to je “elta”!?

  • tohuvabohu

   Kako naj vlada kaj zna in zmore, ko pa je njen predsednik duševno na razvojni stopnji 11-letnega mulčka.
   Če ima vlada za svoj glavni dosežek zvodenitev ustave, se vidi, kam pes taco moli. Demagogija, vredna nekdanjih diktatorjev. Ne pomaga nobeno zatrjevanje, kako oni trdo delajo, preučujejo zadeve, pripravljajo izhodišča, “naslavljajo” probleme in podobne neumnosti.

 • marker

  Koalicija ima povsod večino, skoraj tudi v opoziciji. Dokler ne bo spremenjen volilni sistem, ni nobene možnosti, da bi SDS vodila vlado, ker ne bo dobila večine za sestavo vlade. Glede volitev pa je tako, da niso pomembni glasovi, temveč kdo šteje glasove. Žal imamo v opoziciji dve stranki, ki se obrata po vetru, oziroma k tistemu ki več da. Najprej je to bila SLS, sedaj pa NSi. SLS je lastna volilna baza postavila na realna tla izven parlamenta, NSI pa še bo.

 • vzet tajkunom

  A je bla že katera vlada dobra za malega človeka?’Jaz ne pomnim..

  • Duhec

   Desnim ni všeč, ker sam levi kradejo…

   • vzet tajkunom

    Točno tako,v bistvu so pa ene in iste face,in kaj so storile,razen sebi plače vzdignili?’

    • Duhec

     Nič. Sam to ti lohk jst napišem, ker nism v nobeni stranki. Večina net pisunčkov pa je….

   • valentin

    ++++++++++++++++++++++++ zadetek v polno !

 • vzet tajkunom

  Sds bi zmagala v primeru,obljube,da bo upokejencem zvišala penzije..

 • Duhec

  Najlepše slinčke majo v Babycentru….

 • valentin

  Naj bo vse težje tistim, ki so si vzeli oblast nad resnico in ne resnico za oblast !

 • Duhec

  Jokat in cvilit znate…. nardit kaj, pa itak, da ne. Prav je, da bo levica vse uničla.

 • Duhec

  Levi majo vsaj jajca…. vi nimate nič.

  • valentin

   Jajca so za to, da se jih porabi sicer se usmradijo, ha, ha….

  • marta

   Kaj si ti naredila, da bi se razmere v državi spremenile na bolje ? Godrnjati zna vsak.
   Predlagaj ! Akcija !

   • Duhec

    Velik…. se pa neb več za nič na svetu niti premaknla.

    • marta

     In, kaj je dobrega za slovenskega človeka v tvoji vreči, ki jo imenuješ “Velik” ?

     • Duhec

      Za druge sm skakala v ogenj, ker se niso znašli v skorumpiranem, pokvarjenem okolju…. mel so pa prav. In ja, popolnoma vse sm tvegala…. dvomim, da bi kdo zame.

     • valentin

      Živ spomin imam na sestanke s šefi in kolektivom, ko smo se vse prej dogovorili o problematiki in nepravilnostih, kako in kaj bomo govorili. Ko je bilo treba dogovorjeno povedati in podpreti, sem ostal sam in nadaljevanje prepuščam vsakomur, ki bo to bral….

  • Rožle

   Vaš Cmerar jih ima definitivno…

 • sončnica

  …slovenija sploh nobene dobre vlade imela ni…..

  • Duhec

   Kratko in jedrnato…. no, pa je pršla še ena baba. Dobrodošla…

  • marta

   Kakšna mora biti po tvoje dobra vlada ?

   • Duhec

    Vlada, ki neb delala razllik…. vlada, ki bi ji blo sam pomembno, a je človek dober al pa ni.

    • marta

     Vlada ne dela razlik. Razlike delajo goljufi, lenuhi ….
     Ta .vlada pa samo miži na obe očesi, udobno počiva v fotelju. Obeduje in pije kavico po “znižani deni”, ki je celo nižja, kot je za dijake in študente ..

     • Duhec

      Delajo, delajo…. vsi delajo razlike. Sam zavedate se ne….

     • valentin

      Eni dajejo cerkvi – Vatikanu, drugi uničujejo podjetja in razprodajajo skupno lastnino, a vsii si polnijo lastne žepe, predatorstvo jim je skupno, v dobrobit
      delovnega človeka. Hudič naj jih vzame, aja na čigavi strani je hudič ?

   • sončnica

    …taka,ki bi ne vlekla žaklja iz titolandije in vatikana

    • Duhec

     Take pa mi ne bomo doživeli….

     • sončnica

      …se mi zdi,da res ne….

     • Duhec

      Ni šans…. jst sm se sprijaznla. Tisti, ki trdijo drgač, pa lažejo.

     • sončnica

      …upanje umre zadnje…ljudje ne verjamejo več politikantom…pa politiku janezu tud več ne

     • marta

      No, vsega pa tudi ti ne veš. Janez je najbolj spoštovani slovenski politik, če še ne veš.

     • sončnica

      …vejk ap,marta

     • karlina

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Moj VELIK PODPIS !!!!!!!

    • marta

     Vatikan ima vsaj licenco za to. Za titolandijo pa najbrž nihče.

     • sončnica

      …jp…zato bo pa dobil obrabnino za listavce in iglavce

     • komar marko

      in kdo je temu kriv da zadeve pootekajo že 20 let. Sedaj pa cvilijo. Ali niso zadaj imena in zakaj se NJIM ne pobere ker so NESPOSOBNI? ZAKAJ jih ščitiš?

  • valentin

   In to drži, zato smo v riti vsi !

 • odzunaj

  – V zdravi državii ne sme biti prostora za udbomafijo, divje lastninjenje, prisvajanje skritih skladov s pomočjo bypass podjetij, odliv kapitala v tujino, bančne mahinacije, davčne utaje, finančne rope, …
  – V zdravi državii morata Policija in Pravosodje delovati v skladu z zakonom in Ustavo.
  – V zdravi državi mora biti novinarjem javnih medijev jasno, kaj je novinarski profesionalizem in kaj je distanca do oblasti, tu ne sme biti koruptivnosti .

  VSE TO OHRANJA OGROMNA FINANČNA SREDSTVA DRŽAVI ZA POTREBE DRŽAVLJANOV :
  za višje pokojnine, višje plače, nižje davke, višjo ponudbo stanovanj z nižjo ceno, lažji dostop do kvalitetnejšega zdravstva, šolstva,…………………………………………………………………………………….
  VES TA , DRŽAVI POKRADEN DENAR , SE ŽE DESETLETJA NABIRA NA TAJNIH PRIVATNIH RAČUNIH POSAMEZNIKOV IN ROPARSKIH ZDRUŽB, SLOVENSKIH IN TUJIH MULTI MILIJONARJEV. Med njimi je tudi Milan Kučan in še mnogi znani Slovenci in njihovi nasledniki. OKRADENI državljani pa še dodatno polnimo finančno luknjo, ki so jo naredili.

  ZA NEIZVAJANJE AKTIVNOSTI, NAVEDENE V INTERPELACIJI IN ŠE MNOGE NENAVEDENE, NOSI NAJVEČJO ODGOVORNOST VLADA KOT NOSILEC IZVRŠNE IN NADZORNE OBLASTI !
  NE GLEDE NA TO, ALI JO VODI LASTNA NESPOSOBNOST ALI NAVODILA KORUPTIVNEGA PARADRŽAVNEGA PODZEMLJA !!!

  • Duhec

   Vsi so sedeli skup, še vedno sedijo…. in to iz dneva v dan. Pol vejo kje so milijarde…

   • sončnica

    …kakopak….kako bi se pa sicer pri koritih obdržali…eni in isti….četrt stoletja….če ne zraven,pa blizu….folk pa glup…zato pa smo,kjer smo…v

    • Duhec

     Zato je pa vse ostalo pomembno razen bistva…. kje maš imena, datume, zneske, vse črno na belem?! Ni ne…

     • sončnica

      ..je,je….samo se “aparat” trudi,da kakor ni

 • Duhec

  Ok…. mal pavze. Zdej je čas za desne moške net čenče. Še sam to… izdali so vsi, levi in desni. Pa obojim ploskate…. odvisn koga se bere.

  • komar marko

   Ej Duhec razočaral si me. Samo čivkaš in navijaš za levake. SLUČAJ?

   • Duhec

    Naključij ni…. take desnice, takih njihovih podpornikov jst ne in ne bom podpirala. Če ste pričakovali kaj drugega, drugačnega…. ste se motli. Ne bom pa zabijala nožev v hrbet…. to naj bo užitek za druge.

    • komar marko

     In katero desnico bi ti podprla. kakšna mora biti na podlagi 70 let laži in oblasti in tudi terorja. A je kaj čudno, da je prišlo do vaških straž?

     • Duhec

      Katero, kakšno??? Tisto, ki bi govorila sam resnico, ki bi mela vizijo, ki bi delala…. mela rezultate. Ampak…. ne morm podpirat desnice, ki jo večina na tem portalu.

     • komar marko

      In kako ti naj desnica pokaže rezultate, če ste jo družno rušili na VSTAJAH! Zakaj se je to naredilo. Se ti mogoče svita. In zakaj trdijo da MSI ima najboljši program, dobila pa je 4% glasov! Zakaj nabijaš!

     • Duhec

      Jst nism bla na vstajah. Trdila sm, da sledi sranje kot ga še ni blo…. nikoli pa ne bom podpirala stranke, politika, ki majo podporo ljudi, ki jih ne spoštujem. Mislim, da sm bla jasna. Bla sm desna, zdej mi je vseen kdo bo vladal…. zarad mene lohk tud terrorist.

     • marta

      Seveda, da si bila. Med zombiji si bila.

     • komar marko

      ha, ha, ha. Taka je pa vsak stranka.Ha, ha, ha. To pa je zadetrek za 1 MIO EUR! Ha, ha, ha. Duhec,

     • Duhec

      Drži…. zato me ne bo na volitvah.

     • komar marko

      ha, ha, ha. Sem v neki družbi dejal, da bom ustanovil stranko POŠTENIH Slovencev. In nekdo me vpraša kje bom dobil naslednjega Slovenčka, POŠTENEGA?

     • valentin

      In jaz pravim, da naj vsak prične pri sebi …

     • Nata

      Ja, bravo ????? Terroste bomo pa glede na sedanjo politiko , morda imeli ?

     • traktor

      Ti lahko pričneš počasi pripravljati burko,sam ne vem zakaj jo privoščiš ostalim.

     • sončnica

      …..človek mora naprej….vi ste ostali tam…

     • komar marko

      Kje smo ostali? Ali si mislila na rove? Škoda da ne dojameš bistva. Malo poglej filozofa Hribarja. Slovenci rabimo narodno pomiritev, ki bo dosežena, ko se grobovi zapro in uredi pobite. Najptrej je potrebno počistiti z zgodovino, ki pa je za rdečkote PREBOLEČA in sloni na lažeh!

     • karlina

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     • von Rhein

      Bodi prijaznih žarkov in povej kako naprej in kam.

     • Nata

      No , samo da greš ti naprej . Z vsemi svojimi zamerami .
      napiši kaj konkretnega .
      Kdo in zakaj bi bil po tvoje dober .
      Izbire imaš bolj mlo . Desni ne, levi ne …..

     • Andrej

      Svojo marko,ker duhci imajo dve levi roki že od 1945 naprej!

    • sončnica

     ..nikoli nisem bila strankarsko opredeljena ,a sem volila za janšo,ker sem verjela,da ima potencial,znanje,politično voljo…..in?…nikoli več…!!

     • marta

      potem si zgrešila portal.

     • sončnica

      kajpada

     • valentin

      v kolikor se bo portal preveč polariziral v eno stran, bo to SLAB portal !

     • Duhec

      Pust jih…. rajca jih samouničevanje.

     • Andrej

      Tebe duhec pa po vsej verjetnosti še danes,pokojni šlosar!

     • valentin

      Ko te vsi razočarajo ostaneš sam, kar pa ni nujno slabo. takrat se zaveš, da se
      lahko zaneseš samo nase. Pozitivna samopodoba, samozavest in prepričanje vase v tem primeru pomenijo največ !

     • Duhec

      Bravo…. najhuj je mislit, da nisi sam.

     • valentin

      Vedno sem šibkejšemu in pomoč potrebnemu nudill, sam pomoči že davno ne
      pričakujem več, le spregledati je treba….

     • komar marko

      in nikoli več, ker je dokazal, da se ga je blatilo preprosto ker se ga bojijo in ker bi bili odstranjeni od korita. Tu je point!

     • sončnica

      …in on se sonči v večni slavi?…zato,ker se ga bojijo!!??…bejž no…ni point v tem…

     • komar marko

      Np ja, ZELO BOJIJO. Namreč ni slučajev v blatenju in podtikanjih. Od otrok, do Patrije, afere VIČ HOLMEC, Piranskega zaliva. Na koncu je vedno zmagal. SLUČAJ? zato je moje mnenje, da se ga ZELO bojijo. namreč odvisni so od korita in samo pišejo o njegovih rabotah, dokažejo nič. Tudi me moti, da nekdo trdi nekaj o JAVNI hiši, pa si kaznovan, če praviš da so v Javni hiši JAVNI DELAVCI!

     • karlina

      TOČNO

   • marta

    Stara navada, železna srajca.

 • sončnica

  ..a veste,zakaj je kilari popušila milvoki,mišigan,pensilvanijo?…točno zato,ja….ker tam folk “pamti i vrati”

 • Iza Demos

  To pa bo show. Trese se gora, rodil se bo miš!

  Spet nam bodo politiki dali iger namesto kruha.

  • komar marko

   Spet? Kdaj pa so prenehali z igricami?

  • von Rhein

   Slo politiki ne ponudijo niti kruha niti iger.Neprestano ponujajo nek golaž iz na cesti povoženih mačkov,pri tem pa se ponosno postavljajo na svojih seansah in klobasajo kako se borijo za odpravo nepravilnosti in za blagor butastih volilcev.

 • odzunaj

  Če niste v zoo kletki , če niste usmerjani, če niste navadni blebetači, potem si, stavek za stavkom preberite knjigo KUČANOV KLAN, Danila Slivnika iz leta 1996. Tam so zapisana dejstva, kdo, kaj, kje, kdaj. In ko boste to prebrali, od stavka do stavka in si še kaj pribeležili, potem se vam bodo odprla obzorja. Zagledali boste čas od 1996 do danes, imena, kdo, kaj , kje ,kdaj in zakaj.

  IN ŠELE TAKRAT VAM BO USPELO POBEGNITI IZ KLETKE ZOOLOŠKEGA VRTA, NA SVOBODO !

  • sončnica

   …kot tebi…ane?!

 • sončnica

  ..no,jest grem….zglancajte plohe…

  za rdečeglavčke je jasno,da so pyzde…..ampak ,da je pa janko lasten folk pustil na cedilu…to je pa tumač…jp!!

 • Duhec

  Slišala sm zgodbo, da si je v 2. sv. vojni Žid rešil življenje… seb, svoji družini in še več kot 500 Židom… bil je junak. Čez dobro desetletje se je ugotovilo, da je prodal Nemcem na tisoče svojih, da je bla to protiusluga…. so mu sodli in ga obsodli na smrt. To nas čaka…. junaki o kterih se šiše, bojo zločinci. Sam nas več ne bo.

 • neny

  Če bi bili Američani tako neumni, kot kaže primer Slovencev, bi bila Hillary še vedno predsednica. Take speve znate pet Janši, potem pa ti isti pljuvate po njem. Dvojna merila, tudi če se imate za najbolj poštene. b.v. Možgani, ki so samo za okras so nevarni. Bodi na eni strani ali pa na drugi, sicer nikjer. Pa iz hlapca Jerneja ne moreš naredit Američana, ki zna uporabljati smer. SMER! Jernej je nima, zato bo vedno ostal pri svojem mišljenju tudi v primeru, če bi bila Slo druga Švica.

  • valentin

   Koliko je bilo tu manipulacije in prevar in kakšnega mačka v žaklju so postavili v izložbo
   bomo še videli. Razstavljeno blago ni vedno takšno kot ga kupujemo.

  • Ruggedplant

   “Take speve znate pet Janši, potem pa ti isti pljuvate po njem.”

   O kom govoriš?

   • neny

    najglasnejši, koliko sem uspela prebrati.

 • sončnica

  no…,če grem pa ke,pod kamne pogledat…..mi je pa vse jasno….gliha skupaj štriha….

  • komar marko

   A na Sabotinu s krtačo kamne pucaš? ja gliha SKUP ŠTRIHA!

  • marta

   pod kamni je že vse zamrznilo ;) nizke temperature pa to.

 • Rožle

  A Cerarja res ni nič sram, ko le še četrtina volivcev verjame v njegovo stranko…?
  …Iz moralno etičnih načel…bi bilo pošteno, da bi že spakiral svoje kufre….

  V bistvu podpirajo ga samo še …: Prašek, korintos in Srebrni…pa še kakšen trdoglav bi se našel ..
  iz kurjega portala, ki tudi tukaj vohuni…..

  • marta

   in še ti so kure. ;)

  • Ruggedplant

   Saj ti že prej niso verjeli. Verjeli so samo, da bi bila največja katastrofa za njihova slovenceljska življenja janševa zmaga in so volili pač tisto, kar so jim mediji tako prozorno servirali. Če Cmerar ne pozna programa svoje stranke in vlade, kako naj jo šele njegovi volivci? Važno, da ni Janša in zanje je primer zaključen – do naslednjih volitev, ko bo serviran nov obraz, ki bo prevzel svetojurijevsko nalogo pokončanja mitološkega zmaja – Janšo. Demokracija po slovenistansko pač – še eno razvojno stopnjo pod S. Korejo – tam ljudje MORAJO voliti rdeče, tu pa se za to sami odločijo. Oziroma to v njihovem imenu odločijo drugi, ampak pustimo to.

  • karlina

   Ne vedo ti levi potomci, kaj je sram , še nikoli slišali od svojih prednikov.

 • Ruggedplant

  Drži. A vse preradi pozabljamo, da jim vselej na volitvah avtoriteto nad
  mrcvarjenjem slovenskega naroda prostovoljno da 2/3 volilnega telesa. Tako je –
  sosedov Polde je prav toliko kriv za uničenje Slovenije kot Zemljarič,
  le da vsak od njiju škoduje na svoj način in v svojih proporcah. Če bi
  namreč Polde imel tolikšno moč kot Zemljarič, bi sam najbrž ravnal
  enako. Kdor podpira (voli) kriminalce, je tudi sam kriminalec! Kdor ne razume tega, ne razume demokracije.

 • valentin

  Trump gor ali dol, vedno bolj se bo postavljal v tirnice prave Ameriške politike, ki je interesna in dirigirana iz ozadja, izvedel bo tisto kar mu bo dovoljeno, uporableni bodo slepilni manevri in s tem
  vtis o velikih spremembah, ki pa bodo tolikšne kolikor jih bodo morali prisiljeni izvesti. Ljudje moji ste
  naivni. Politika, religija in skupna trgovina imajo svoj namen !

 • sončnica

  Nata

  sončnica

  9 minut nazaj

  No , samo da greš ti naprej . Z vsemi svojimi zamerami .
  napiši kaj konkretnega .
  Kdo in zakaj bi bil po tvoje dober .
  Izbire imaš bolj mlo . Desni ne, levi ne …..

  ***********************
  ako bi bil prežihov voranc na titovem mestu,bi bilo danes vse drugače….pa ni smelo biti …zato voranc tito ni bil…..ker,če bi bil,bi danes ne bilo,kot je….

  • Ruggedplant

   Komunizem brez državljanske vojen ali državnega udara nikoli in nikjer v zgodovini ni prišel na oblast, zato je sanjarjenje o poštenjakih na čelu te zločinske organizacije in utopični prihodnosti takega scenarija povsem brezpredmetno razpravljati.

   • karlina

    TOČNO

 • tarantela

  Čisti sveže!!!!
  Papež Frančišek je danes vsem duhovnikom podelil pravico odpuščanja greha vsem ženskam, ki so naredile splav. Do sedaj so imeli to pravico samo pooblaščeni duhovniki, oz. škofje.

  • von Rhein

   Ali namiguješ,da so se starši današnjih politikov bali greha?

   • komar marko

    statistika pravi, da se 97% Slovenceljnov da CERKVENO pokopati! Torej?

    • von Rhein

     Nisi razumel.

     • komar marko

      Sem sem. Samo pravociram naprej!

     • von Rhein

      Mene? Izguba časa,imam posebno tehtnico za oceno vrednosti komentarja.

     • komar marko

      Očitno si odreagiral! Ha, ha, ha. Daj popraviti vago! ha, ha,ha

     • komar marko

      jaz imam na PC poseben program, ki določi stopnjo norosti stanja zapisovalca . Včasih se dogodi, da se PC skoraj razbije tako poskakuje zaradi ugotovljene stopnje norosti zapisovalca kmomentarja. Začuda, je pri temi popolnoma miren, tudi ne REAGIRA!

  • neny

   so pa v zadnjem času levi bolj na njegovi strani, kot pa desni. -:)

   • tarantela

    Saj je tudi papež vse bolj naravnan po Kristusu, torej sta oba naravnana levo. Papež posnema Kristusov nauk.

    • neny

     oportunistično zavajanje.

     • tarantela

      A pol je pa tudi Frančišek oportunist? Nisem vedela!

     • neny

      jaz tudi ne. -:)

    • Ruggedplant

     Kristus je poosebljena ljubezen in dobrota, papež pa je le neomejeno naiven. Pomembna razlika.

    • karlina

     Pa ljubi Jezus, daj ze nehaj s papezem Frančiškom, ki nima nobene veze s tem, kar se tukaj pogovarjamo.

  • domovina mili dom

   Misliš, če je Kristus oprostil cipi, da bomo mi komunistom? Jok brate odpade.
   Pa papež gor ali dol.

   • tarantela

    Ha-ha, ha-ha… dober si! Ampak pravi ta nauk tudi: Odpusti in ti bo odpuščeno, tud tuki se hantla!

    • domovina mili dom

     Pa levo lice, desno lica… pozabi.

     • tarantela

      Meni je vseeno, samo podajam najnovejše iz Vatikana.

     • karlina

      Nima nobene veze z našo katastrofo v drzavi.

   • karlina

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • RATATA

    Pu Sluvensk puvej kr mislš!

  • tohuvabohu

   Papež je rekel tole: “In forza di questa esigenza, perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare[14] viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l’aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell’accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione.”
   Da so imeli dosedaj to pravico (?) samo pooblaščeni, je plod tvoje bujne fantazije.

  • karlina

   In kaj ima to zvezo s tem, kako je v naši drzavi , halooo

  • Nata

   Joj, tarantela?? Vedno moraš vreči kakšno kost ?
   Daj zapleši tarantello , pa ne piši traparije.
   Ta ples so plesali prebivalci Tarenta , ker so upali , da bo pomagalo proti strupu pajkca tarantele ! Niso vedeli , da ni tako strupen .
   Tudi ti nisi .

 • domovina mili dom

  Ta leva vlada je skropucalo ,na hitro skup zmetano. Da si upajo sprejeti proračun, ki je evidentno brez matematike, komplet opozicaja obstruira sejo. Pa ti gumpeci celo v tem uživajo in sprejmejo to zmečkanino.
  Kočan je to skropucalo skup nametal samo zato, da se ne preganja njegov F21, Teš6,Rudnik Veleje, ,Da je prevzel DUTB, SDH, da se preganja ne partijske linije.
  Narod pa nič. Če bi se cmeravi razglasil za cesarja in razpustil parlament, bo narod še kar naprej butasto zbuljeno gledal v temo. Mater, kot da so nas hipnotizirali.

  • karlina

   TOČNO

 • Rožle

  A Cmerar še ni pošteku, da mu ne gre in ne gre…pa tut, če porine …pa še kar vztraja..?
  Odstop leve nesposobne vlade TAKOJ..PA BREZ CINCANJA!!

  • komar marko

   Ja kdo bo pa pol kradu, ker rdečkarji ne pridejo več na oblast razen če dovolji volitve le za svoje ovčke!

  • karlina

   Sigurno ja, so se zalepili na svoje stolčke, tezka bo, se mi vedno bolj zdi, na našo zalost.

   • Nata

    S tistim dvokomponentnim ( ali kako se že imenuje ) lepilom .
    Je nevarno , da kaj ritk gori ostane , no ?

  • Nata

   Joj……saj si ne upa ……..saj ne sme odstopiti ! Ga držijo za kravatlc !

 • Slovenec 33

  Ja, saj veste, da nikjer na svetu okupatorji in izdajalci svojega naroda ne spoštujejo nobenih etičnih oziroma moralnih norm in tudi v Sloveniji je tako.
  Izdajalci svojega naroda tudi ne vedo, kaj je to domoljubje.
  Glede na delovanje trenutne vlade lahko samo ugotovimo, da se obnaša kot najbolj podli okupatorji
  – dodatno obremenjuje slovenske davkoplačevalce z davki in višjimi prispevki
  – za migranta da 3x več kot ima upokojenec povprečno pokojnino, ob tem, da je upokojenec z najnižjo pokojnino lačen, kar migrant (beri dezerter in še kakšen terorist vmes) ni.
  – omogoča ropanje slovenskega življa s skrivanjem oporok, da lahko “naši” hitreje kradejo.
  – omogoča krajo otrok iz družinskega okolja
  – s šlampastim delom povzroča plačevanje kazni v EU
  – s šlampastim delom ne omogoča črpanja razpoložljivega denarja iz EU.
  Od topoumnih produktov usmerjenega izobražebanja res ni mogoče pričakovati kaj drugega kot šlamparijo in zato bi morala ta šlampasta vlada že zdavnaj odstopiti in bi odstopila, če bi vsi skupaj imeli kaj več pik, kot številke čevljev, tako se pa gredo koalicijo.

 • Iva

  Z medijsko, kar ideološko GONJO proti zdravnikom (Delo&Co.pišejo (indoktrinirajo): Javnost odločno nasprotuje stavki, Keber pa ima celo stran o nelegitimnosti stavke ter govori kar o beli stavki desničarjev – ideološko stigmatiziranje!),

  SE upravičena KRITIKA nestrokovnega delovanja v družbenih podsistemih (interpelacije v zdravstvu, izobraževanju, gospodarstvu, delovanju celotne vlade) MEDIJSKO PREUSMERJA (sic!) NA kritiko tistih, ki opozarjajo na nepravilnosti in nujne spremembe, torek na kritiko OPOZICIJE!?
  Z ohranjanjem status quo (ko vladajoči z mainstream mediji ljudstvu govorijo in pišejo o nujni stabilnosti) ostaja nomenklatura (rdeča oligarhija) na oblasti, saj ni res, pa je, celo ob vse bolj nezadovoljni javnosti!

 • odzunaj

  V zdravi državi ne sme biti prostora za udbomafijo, divje lastninjenje, prisvajanje skritih skladov s pomočjo bypass podjetij, odliv kapitala v tujino, bančne mahinacije, davčne utaje, finančne rope, …
  – V zdravi državii morata Policija in Pravosodje delovati v skladu z zakonom in Ustavo.
  – V zdravi državi mora biti novinarjem javnih medijev jasno, kaj je novinarski profesionalizem in kaj je distanca do oblasti, tu ne sme biti koruptivnosti .

  VSE TO OHRANJA OGROMNA FINANČNA SREDSTVA DRŽAVI ZA POTREBE DRŽAVLJANOV :
  za višje pokojnine, višje plače, nižje davke, višjo ponudbo stanovanj z nižjo ceno, lažji dostop do kvalitetnejšega zdravstva, šolstva,…………………………………………………………………………………….
  VES TA , DRŽAVI POKRADEN DENAR , SE ŽE DESETLETJA NABIRA NA TAJNIH PRIVATNIH RAČUNIH POSAMEZNIKOV IN ROPARSKIH ZDRUŽB, SLOVENSKIH IN TUJIH MULTI MILIJONARJEV. Med njimi je tudi Milan Kučan in še mnogi znani Slovenci in njihovi nasledniki. OKRADENI državljani pa še dodatno polnimo finančno luknjo, ki so jo naredili.

  ZA NEIZVAJANJE AKTIVNOSTI, NAVEDENE V INTERPELACIJI IN ŠE MNOGE NENAVEDENE, NOSI NAJVEČJO ODGOVORNOST VLADA KOT NOSILEC IZVRŠNE IN NADZORNE OBLASTI !
  NE GLEDE NA TO, ALI JO VODI LASTNA NESPOSOBNOST ALI NAVODILA KORUPTIVNEGA PARADRŽAVNEGA PODZEMLJA !!!

  • karlina

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • tomven

  …To je ena najslabših vlad v zgodovini….

  Naslov je zavajujoč!!! To JE daleč najslabša vlada v zgodovini! Že slika firerja obkrožena z bebavimi ksihti to dokazuje.
  Nova24tv…. pejd u čošak, stidi se pet minuta.

  • karlina

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • samsara

  Letno vlada uspe ‘izgnati’ na delo v tujino 14.000 izobrašenih, mladih domačinov, hkrati pa ta odliv uspeva nadomestiti z 14.000 uvoženimi neizobračenimi ali nizko izobraženimi tujerodnimi osebki z azijsko nataliteto in sposobnostjo sesanja socialne podpote.
  Vse skladno z levičarskimi načrti potujševanja in raznarodovanja Slovenije, začetimi s poboji in masovnimi pomori slovencev med 2 SV in po njej.

  • karlina

   TOČNO

 • valentin

  Vedno bolj odkriti so v svojih podlih namerah tudi zdravniki. Zdaj že brez sramu javno povedo – Zdravniki pred zaostritvijo stavke opozarjajo na kolaps sistema-24ur- kar je njihov skupni namen z Vlado! Za sesutje, ki je načrtovano kot neizbežno, sicer še zdaleč niso krive nizke bajne plače zdravnikov, to je le dimna zavesa. Vsa ministrstva v vseh vladah do sedaj so dopuščala hudo korupcijo in prelivanje javnega denarja v zasebne žepe na račun bolnikov, nujnih aparatur, novogradenj ali obnov obstoječih bolnic. Milijoni so izginili nekaznovano, še huje kot pri SAZAS-u.
  Očitno pomeni da sta Cukjati in Tajnikar z ekipo že dovolj daleč pri formiranju novega, zgolj zasebnega zdravstva? Vlada besediči, Parlament je tiho, celo pošteni zdravniki nič ne govorijo, ljudje pa nemo opazujejo svojo zelo grenko prihodnost nezdravega življenja. Smo res na celotni črti pred razpadom, ne samo v zdravstvu? Potem pa skočimo v vladno pisarno in se ekipi osebno zahvalimo za katastrofo!

  • tinta

   Pa zakaj, kar nekaj nabijaš samo, da delaš zmedo med ljudmi?

   • valentin

    Gre za interes kapitala in ljudi, ki so v teh finančnih interesnih krogih. Sem se skušajo in se prebijajo tako eni kot drugi, ne glede na versko, politično opredelitev. v teh krogih so finančno preskrbljene cele njihove generacije. Neumno je trditi, da gre za leve, desne, rdeče, bele itd. Delovanje in ustroj sveta je zmanipuliran do skrajnosti,razen naravnih fizikalnih zakonov, pa še ti so moteni s strani visoke sodobne tehnologije, ki je zopet podprta s kapitalom teh interesnih sfer, ki vodijo in upravljajo s človeštvom z namenom popolnega obvladovanja in nadzora. Kaj tu ni jasno ? Jaz da nabijam in delam zmedo ? Ne morem verjeti v primitivizem nekaterih !

 • cornusmas

  Hvala bogu za internet….za FB…twitter….za možnost komentiranja…novice hitro krožijo…kajti,če bi brali in gledali vodilne medije,bi mislili,da imamo najboljšo vlado vseh časov.Panika jih grabi…zato pa se zdaj zaletavajo v s.omrežja,ki so menda nevarnost za demokracijo.Pa kje to jaz živim?

 • Kučko pod pručko


  VELETRGOVEC S POCENI POHIŠTVOM V ZMOTI

  – Dipo: NIŽJE NE GRE
  – Cmero: O, pa gre, pa gre. Z lahkoto!

  • Rožle

   A mu tut kej paše ? .. :)

   • pokvarjeniSvet

    pesi ki mu nastavljajo rit ?

    • Rožle

     Dipo mu paše…ups dildo

 • RATATA

  Še dve fotografiji sorodnih ksihtov manjkata za koledar.
  Bi prosil novo 24 tv zanju, da bi kompletiral – še november in december.

 • renee

  Kakšni sposobni modeli! ..jim ni para!

  • karlina

   TOČNO, so še hujši, kot so bili njihovi rdeči predniki.

 • karlina

  Sem slišala na tv, da bo menda seja trajala najmanj šestnajst ur, mislim, da je res škoda časa, ker ne bo SDS spet ničesar dosegla, kot vedno, se bo koalicija zopet samo hvalila in očitala , da vse to sploh ni res, ne verjamem, da bom poslušala in gledala, ker bom zopet dobila prebavne tezave, kot vedno.

  • Adolf Hitler

   brez vas slovendcev sigurno ne če se boste pa zbrali boste pa tudi komunaizere pomedrali sami ste šipki ampak skopai ste neunečlivi HEIL Slovendia

  • Anton

   in spet bodo dobro zaslužil

   sarkazem press

 • Adolf Hitler

  slovendci naredite že enkrat predčasne pred volitve in daite prednost SDS!!!!!!!!! slabši kot ta komunaizerska govna nemoraio bit temveč samo boljši en volk eno kraliestvo domovino vodia slovendia

 • pokvarjeniSvet

  čakajte samo malo ….

  temu sranju in ciganiji vi pravite Vlada ???!!

  to je drek od dreka… Še naključni klošari bi boljše vodili Slovenijo v Vladi, kot ti brez karakterni pacienti.

 • pokvarjeniSvet

  ko smo mislili, da nižje ne gre, se je pojavil cmerar z njegovimi odpadniki.

 • pokvarjeniSvet

  niso vredni da se jih sploh poimenuje Vlada, resno resnično si tega ne zaslužijo ker so KATASTROFA NA 100000000000000 potenco !!

 • Vrhovni sodnik

  Temu se ne more rečt vlada, temveč ladja norcev.

  • pokvarjeniSvet

   To so gamad. Ni stvari ki mi pri tej vladi ne gre na živce, njihovo obnašanje, govorjenje, dejanja, njihova preteklost, njihovo parazitiranje, njihovo izdajstvo in njihovo kršenje pravice do referenduma.

   je sploh možno končati pri žaljivkah in kritikah ki mi jih pri tej vladi ne zmankuje kot sorošu ne denarja.

  • Machete

   Eslovenia has no ships, only rubber boats!

   • Rožle

    Kaj je pa to…
    Eslovenia ?

 • sunday

  uničili in poteptali so državo ter izropali in popolnoma ponižali slovence – državljanom pa oprali možgane tako, da jih še volijo!!!

 • Juhica SDH

  Nekaj jim pa gre od rok: premikanje javnega davkoplačevalskega denarja, v zasebne žepe. Smili se mi nova vlada, ki bo zasedla njihovo mesto. Koliko dreka bo za čistit.

 • Rožle

  Če ne bi bilo Janše, …
  bi takoj za njem predlagal našo Indijanko za premierko…

 • Machete

  Government, please vote against yourselves!

 • Machete

  Eslovenian voters are finally waking up. They do not like Caesar any more. Now they like SD and ZL! Tomorrow, they will like DeSUS and Negative Eslovenia again…

 • cosmosjasnovidec

  Nekdo je napisal napačen naslov “ena najslabših vlad v zgodovini”.
  Namreč sploh ne more biti najslabša,ker tole sploh vlada ni ampak navadna zblojena,tatinska,zapravljiva,manipulacijska horda levaških komunajzarjev.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!