To je predstavitveni program Aleša Primca, s katerim namerava zmagati na volitvah

Foto: Robert Fojkar Komac

V nadaljevanju objavljamo predstavitveni govor Aleša Primca, s katerim je nagovoril delegate in delegatke na kongresu Gibanja za otroke in družine in na katerem je prejel njihovo-100 odstotno zaupanje. 

Hvala lepa, dragi prijateljice in prijatelji!

Čestitam vam, drage mame! Hvala vam! Trdno upam, da se vam bo po naslednjih volitvah zahvalila tudi država.

Če strnemo, je naš program zelo kratek: 4 x VEČ ZA SLOVENIJO – VEČ SPOŠTOVANJA DO MATER IN OČETOV, VEČ OTROK, VIŠJE PLAČE IN VIŠJE POKOJNINE!

–          25. 3. 1957, ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti  Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija,
–          72 let od konca druge svetovne vojne,
–          100. obletnica smrti dr. Janeza Evangelista Kreka.

Zakaj je pomembno vedeti te letnice? Zato da se zavedamo, da smo na prelomnici, ko se odloča, kako bomo živeli naprej. Da se zavedamo, v kakšen čas vstopa naša stranka. Kaj nam te letnice povedo? Meni povedo to, da so evropske inštitucije izgrajevali ljudje, ki so doživeli strahote II., mnogi pa tudi I. svetovne vojne. Evropske inštitucije in države so se organizirale kot odgovor na strahote II. svetovne vojne.

Sedaj pa smo v položaju, da je ljudi, ki so doživeli II. svetovno vojno, čedalje manj med nami, aktivnih v evropski politiki pa sploh ni več. Se pravi, na ključnih položajih niso ljudje, ki bi iz lastne izkušnje razumeli, kaj je to vojna. To pomeni, da tudi ni več ljudi, ki bi v polnosti razumeli izvorni pomen Evropske unije. Inštitucije Evropske unije in njenih držav zato postajajo čedalje bolj plen brezvestnih elit, ki mislijo, da je sistem vzpostavljen za to, da ga čimbolj izkoriščajo. Tudi Slovenija ni v tem nobena izjema, celo več, slovenske elite so za nekaj stopenj bolj izkoriščevalske in plenilske od evropskih. Natančno toliko, kolikor je v Sloveniji slabši življenjski standard od drugih evropskih držav. Kolikor so pri nas manjše plače in pokojnine. Zato smo v Sloveniji še toliko bolj zainteresirani, da premislimo, kje smo, kaj hočemo, pa tudi o načinu delovanja in prednostnih nalogah naše države.

100. obletnica smrti dr. Janeza Evangelista Kreka nam sporoča, da imamo odlične zglede v ne tako daljni preteklosti, da smo znali reševati krize in kako je naš narod že znal vzeti državo v svoje roke iz grabeža plenilskih elit. To se da. To se da na miren način, ne tako, kot si predstavljajo nekateri v svetu in pri nas, ki bi radi z nasiljem dosegli, da bi bilo vse po njihovo, čeprav so brez sleherne vizije za skupno dobro. Ne pozabimo, imamo vstajniško vlado, vlado, ki je izšla kot zmagovalka nasilja na mariborskih in ljubljanskih ulicah. Sprememba na boljše je mogoča, ne samo mogoča, nujna je, na miren način.  Z vizijo, ljubeznijo do ljudi in požrtvovalnim delom.

Več otrok, več spoštovanja do mater in očetov!

Kaj so ključni problemi Slovenije?

Prvi je, da izumiramo. Če bo šlo tako naprej, tistega, kar razumemo kot slovensko, slovensko kulturo in identiteto, naš način življenja, na tem območju čez 50 let ne bo več. V zadnjih 20 letih delamo kolektivni narodni samomor. Število rojstev ne omogoča preživetja našega naroda. Za preživetje je potrebno 2,1 otroka na žensko, pri nas je otrok v tem obdobju manj kot 1,5. Ti podatki imajo lahko, če jih ne obrnemo, katastrofalne dolgoročne učinke. Imajo pa tudi hude kratkoročne negativne učinke. Slovenija je na celem svetu 7. najbolj stara država. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima samo še 6 držav na svetu od skupaj okoli 200 večje dolgoročne probleme s pokojninskim in zdravstvenim sistemom. Če pa ima država ključne težave s pokojninskim in zdravstvenim sistemom, potem ima še večje težave s tistim, kar je najbolj ključno za blaginjo – ima težave z investicijami in razvojem, za katere zmanjkuje denarja. Se pravi, smo v začaranem krogu socialnih in razvojnih težav. Rešitev je samo ena. Več otrok! Zato je naš cilj, da v 4 letih naše vlade dvignemo letno število rojstev z okoli 20.000 na 25.000 tisoč ter v naslednjih 4 letih še za 5.000. Temu cilju bomo prilagodili ukrepe na področju družine, šolstva, gospodarstva, sociale itn. Naša stranka je družinska. Naša stranka je za otroke! Zato je naša stranka daleč najbolj usmerjena v prihodnost, daleč najbolj polna veselja in upanja!

Kaj si vsi želimo? Mislim, da ne povem nobene skrivnosti, če rečem:

Višje plače in višje pokojnine!
Kaj nam pomaga, če bomo bolj odprti za življenje in bomo imeli več otrok, če nam bodo otroci – tako kot sedaj skoraj pol generacije – vsako leto odšli v tujino? Se pravi, ni dovolj samo, da imamo več otrok, ključno je, da ustvarimo pogoje, da si bodo naši otroci ustvarili družine in našli doma službe. Kako? Ustvariti moramo pogoje za njihova delovna mesta. Ker imamo zelo izobraženo mladino, ne pozabimo, pri nas študira 70 % generacije, morajo biti to dobro plačana delovna mesta. Samo če bodo službe in primerne plače, bodo naši mladi ostajali doma, kar je drug naš cilj. Se pravi, v Sloveniji je nujno potrebno zagotoviti več služb in višje plače.

Naslednja pomembna stvar je dvig produktivnosti. Naš cilj je, da mladi v povprečju veliko prej, vsaj do 23 leta, pridejo do izobrazbe in dela ter s tem do osnovnih materialnih pogojev, da si ustvarijo družino. Se pravi, ne šele okoli 30. leta, kot se dogaja sedaj. Mladi sedaj to življenjsko obdobje najbolj polni moči, nemotivirani, da bi hitro končali študij, gulijo fakultetne klopi ali so na zavodu za zaposlovanje. To je izjemna razvojna izguba gospodarstvo in družbo ter tudi, če gledamo z vidika države, izjemen minus v pokojninski, zdravstveni blagajni in proračunu. Naš univerzitetni šolski sistem v prvi vrsti žal ni namenjen pridobivanju ustrezne izobrazbe za čimboljšo zaposlitev v Sloveniji, ampak temu, da se profesorji kopajo v denarju. Imamo cele fakultete, ki proizvajajo sistemsko brezposelne generacije. Tudi če mladi s takih fakultet kasneje dobijo zaposlitev, je ne dobijo na področju, za katerega so se šolali. In je bil v tem smislu čas in denar za univerzitetno šolanje v veliki meri vržen stran. To je treba spremeniti. Šolski sistem je potrebno narediti v funkciji gospodarstva in družinskega življenja, ne pa profesorske bogatije. Spomnimo se samo pogoltnosti velikega števila profesoric in profesorjev po neupravičenih dodatkih.

V Sloveniji imamo sistem, da je od višine plač odvisna višina pokojnin. Se pravi, višje kot bodo plače, višje bodo pokojnine, zato bomo s tem, ko bomo omogočili višje plače, zagotovili ne samo, da bodo mladi ostali doma in si lahko prej ustvarili družino, ampak omogočili tudi višje pokojnine.

Pravosodje
Ne more 2 milijona ljudi toliko ustvariti, kot lahko elita 1000-ih ukrade, če jim pravosodje to dovoli. Pravosodje je potrebno narediti javno, pregledno in odgovorno. To je nujen pogoj, da se bo v naši državi resnično splačalo pošteno delati.

Hrana in naši kmetje
Hrana ni nekaj samoumevnega, čeprav morda mnogi od nas še nismo bili zares lačni. Slovensko kmetijstvo in podeželje je zato ključen dejavnik prihodnjega razvoja Slovenije. Veliki globalni tokovi hrane našim kmetom ne prizanašajo, zato bomo vzpostavili mehanizme čim krajše poti kvalitetne zdrave domače hrane od njive ali hleva do mize. To je v interesu slovenskega kmeta in potrošnika.

Varnost
Tudi varnost ni samoumevna, česar se zavedamo vsak dan bolj, čeprav morda večina od nas še ni bila resno fizično napadena. Za obrambo se je treba pripravljati prej, preden si napaden, saj je takrat, ko si napaden, že prepozno in so žrtve ponavadi prevelike. Naše izhodišče je: če sami ne bomo poskrbeli za svojo varnost, ne bo nihče. Zagotavljanje varnosti je ena od temeljnih nalog države. Glede na sodobne varnostne izzive je potrebno mladim, tako dekletom kot fantom, omogočiti dostopno samoobrambno usposabljanje. Migrantski val leta 2015 je pokazal, da je nujno potrebno uvesti tudi obvezno vojaško samoobrambno usposabljanje za fante. Seveda z možnostjo ugovora vesti za tiste, ki iz prepričanja ne morejo oz. nočejo nositi orožja, vendar bomo tudi te vključili v usposabljanje za izredne razmere, brez orožja. Ko smo lani maja kot Gibanje za otroke in družine to prvi predlagali, smo bili deležni zgražanja, sedaj vidimo, da že gredo po tej poti nekatere države, še več pa jih o tem resno razmišlja.

Nekaj osebnih spodbud članicam in članom
Vesel sem vseh in vsakega od vas. Želim si, da bi bila naša stranka  stranka veselih in odprtih ljudi. Ki si bomo lahko zaupali, tudi če ne bomo vedno o vsem enako mislili. Delo v javnosti je delo vsem na očeh. Kdor dela, ta greši. Celo tako je, da več kot delaš, več tudi grešiš. In mi se na pot vodenja države odpravljamo trdno odločeni, da bomo veliko delali. Zato je utemeljeno pričakovati, da bomo naredili tudi kakšno napako. Ker bomo delali vsem na očeh, se bodo tudi morebitne napake videle. Želim si, da bomo imeli odprtost, da bomo lastne napake priznali tako znotraj stranke kakor tudi pred ljudmi. In seveda, da jih bomo popravljali. Zame je nesprejemljivo, da v slovenski politiki nihče nikoli ničesar ne prizna, da je narobe naredil, in še bolj, da ni pripravljen popraviti napak v dialogu z drugimi. To prakso bomo mi spremenili. Če bomo naredili napako, jo bomo pošteno priznali in popravili. Le tako je mogoče napredovati – doma, v družini, na delovnem mestu in tudi v državi.

Strankine finance. Sprejeli bomo sklep o letni članarini. Članarina in prostovoljni prispevki so do volitev edini zakonsko dovoljen finančni vir za delovanje stranke. Sprejeli smo sklep o članarini. Lepo prosim, da 10 EUR članarine razumemo kot znesek, ki je namenjen tistim med nami, ki so finančno najšibkejši. Tiste, ki zmorete več, lepo prosim, da finančno pomagate po svojih močeh. Z denarjem bomo delali skrbno in preudarno, ampak če hočemo zagotoviti osnovno delovanje stranke in vsaj nekaj denarja za volilno kampanjo, bomo morali tisti, ki to zmoremo, krepko tudi finančno pomagati. To vas lepo prosim.

Pripravljamo se na zmago. A naša zmaga ne bo zmaga na volitvah, ampak zmaga po volitvah, ko bomo spremenili Slovenijo na boljše. Naša zmaga na volitvah bo zmaga za Slovenijo po volitvah!
Danes je naš dan, danes je čas za nas. Dragi prijateljice in prijatelji, bodimo ponosni in veseli, da smo danes tukaj. Bodimo pogumni in sprejmimo nase težo bremen, ki nas čakajo, saj smo očitno potrebni prav mi, da spremenimo Slovenijo na bolje. Če bi bili drugi tega sposobni, bi to v vseh teh letih že naredili. Kljub temu da se zavedamo velike teže bremen, ki nas čakajo, ne obupujemo in se ne bojimo. Verjamemo, da je z nami On, ki nam bo pomagal, ko bomo mi na koncu svojih moči. V Božjo pomoč zaupajmo in prosimo Božjega blagoslova za Slovenijo.
Hvala za zaupanje, da vas bom na začetku te naše poti imel čast voditi.

Vsem želim še naprej lepo počutje, lepo nedeljo, lepo pripravo na Veliko noč in lepo vstajenjsko praznovanje.

Srečno Slovenija. Srečno stranki Glas za otroke in družine! Za otroke!

Marjanca Scheicher

 • Ivan Friderik Novak

  Aleš, ne razbijaj desnega pola . . .

 • Wallucus

  Mene zanima kakšen je njihov ekonomski program? Da ne bodo šli po poti krščanskih socialistov, NSi… Če so desničarji naj bodo to tudi v gospodarskem smislu.

  • črnaovca

   Kako naj sestavi gospodarski program nekaj odsluženih dam in nekdo ki vedri in oblači v javnem sektorju

 • črnaovca

  Se je že začelo promovirati Fuerrerja ne pa stranko, to je stranka Aleša Primca in šele na koncu izvemo da naj bi se to imenovalo Glas. Promovirajte stranko kajti ta bo napisana na volilnem lističu

 • Borut Stari

  A ti letnice povedo, kje boš dobil denar za uresničitev sanj? To je zelo podobno tistemu: Ideja naša denar vaš. Ker je stranka gola in bosa vam nihče penezov ne bo ne dal ne posodil.

 • janez.pokoncni

  Malo izven teme. A se za naslednje volitve že pripravlja nov levičarski (mafijsko kaviar socialistični) scenarij? Ali njihovo glavno upanje postaja Ljudmila?
  http://www.pozareport.si/?Id=zvezde_izjave&View=novica&novicaID=22723

  To bi bil za mafijo najboljši scenarij. Kod kvazi desnico bi ustoličili Ljudmilo, jo po nekem času kot neuspešno zamenjali in pospremili z “ugotovitvijo” češ, desnica je še večji drek kot mi levaki. S tem bi dobili nov “material” za pranje možganov naslednjih 20 let.

 • montyamp

  Izobraženi otroci , službe , bla bla bla , lepa nedelja blabla bla…………
  Kako boste vi Kučana , Zemljariča , F21 z=bali mi rajši povejte , sanjačev in leporečenja imam vrh glave .
  100 let klanjanja pred nasilno golaznijo , že rodi sadove , BANKROTE .
  Kaj ti pomaga izobrazba , če slovenske izobraženke v Avstriji sadijo solato .
  Sanjači bodo težko razbili murglosrbsko udbopartijsko teroristično celico , ki z žveplenimi fosili dirigira bedo v državi .
  Upanje strpnih , to je slovenska kronična bolezen , katere se morilci Krambergerja otepajo in z lahkoto vladajo zabitim slovenceljnem .
  Zato nasilneži ostajajo na oblasti , ker so si nastavili sistem produkcije ultra sanjačev , ki so temelj oportunistični prostituciji v politiki , seveda gre posledično vse navzdol .
  STRPNOST MED MORILSKO UDBOPARTIJO === SAMOMOR
  Če bi PLAVI in njegove gliste bili normalni politiki , Slovenija danes ne bi bila največji gnoj v EU .

 • montyamp

  Primc , daj spusti glas , da se ne boš zjokal .
  Saj si tudi jaz vsega tega želim , že dosti let , pa nič od mehkih toplih želja .
  Poglej udbopartijsko teroristično celico kako se vlada .
  Vsake toliko cajta je pač kakšen mrtev .
  Ko boste začeli , žveplenega prvega .

 • montyamp

  Pravosodje ???
  Kakšno pravosodje , to ni p od pravosodja to = = = krivosodje .
  Povejte resnico na glas , ali boste lagali kot komunistična banda morilskega nasledstva predstavniki ???!!!

 • tarantela

  Kdaj bom naredila več za družino?
  Če dam Primcu, ki menda dela za družino, ali
  če dam Karitas-u in kupijo riž za lačno družino?

 • Solo

  Naš največji problem ta hip ni nizka rodnost in staranje prebivalstva (to sta bolj srednje in dolgoročna problema), ampak prosto sprehajanje sovražne vojske nasilnih arabsko-črnskih barbarov, posiljevalcev, morilcev, islamistov in teroristov preko naših državnih meja.
  O tem Primc ne spregovori niti besedice. Nasprotno, celo na vse pretege hvali in zagovarja EU – taisto EU, ki načrtno in masovno uvaža te primitivne opičje horde iz tretjega sveta v Evropo in nam ob tem še vsiljuje migrantske kvote. EU de facto izvaja politiko belega genocida nad avtohtonimi evropskimi narodi. In vsak zagovornik in apologet takšne EU je zame veleizdajalec slovenskega naroda, evropske kulture in civilizacije.
  Skratka, s Primcem bomo dobili še eno mlačno, sredinsko, brezjajčno strančico oportunističnih, politično korektnih evrokratov in globalističnih Sorosevih hlapcev, ki bodo mešali meglo in populistično nategovali desne volivce, medtem ko se bo Slovenija spreminjala v islamski kalifat in državo postapokaliptičnega kaosa, terorizma, nasilja in brezzakonja.
  Slovenci pod nujno rabimo eno resno, odločno in iskreno domovinsko/patriotsko stranko, ki bo v prvo točko programa zapisala obrambo Slovenije pred tujo (in domačo komunistično) agresijo, neprodušno zaprte državne meje, izgradnjo konkretne ograje na meji (ne uboge žičke), dobro oboroženo vojsko na meji, popolno zaustavitev migrantskih tokov, zaprtje vseh azilnih in migrantskih zbirnih centrov ter izgon vseh migrantov iz države, prepoved gradnje mošej, prepoved vseh zločinskih ideologij – vključno s komunizmom, islamom in sionizmom, izstop Slovenije iz EU in povezavo z višegrajskimi državami… Takšne stranke žal v Sloveniji trenutno (še) ni.

 • Iza Demos

  O.K. vse lepo in prav, a kje so ukrepi? Te cilje, pa še kakega več, si pred volitvami zastavljajo vse stranke. A žal nobena ne zapiše ukrepe kako bo to dosegla in na koncu, ko na volitvah zmaga ji zmanjka sape za udejanjenje. In tako jim zadnja prioriteta, utrditev stolčkov NAŠIH (ne glede na strokovnost) postane prva. In igra se začne………….naši, vaši, najini, njihovi………….

  • MEFISTO

   Ukrepi bodo sledili, ko bosta z Janšo sama ali z drugimi poštenimi strankami sestavila vlado.

   • Iza Demos

    Ne, ne ukrepi so bistveni sestavni del programa. Npr. velika razlika je ali bo cilj večje natalitete med drugim dosežen s tem, da bodo Ukrep 1: nehali predpisovati zastonj kontracepcijo ali Ukrep 1varianta: prepovedali splav, ker gre za umor.

 • macon

  “Ker imamo zelo izobraženo mladino, ne pozabimo, pri nas študira 70 % generacije, morajo biti to dobro plačana delovna mesta.”

  To je bedarija. Kje so cifre in davki?

  Drugače pa bo to lepo trganje glasov NSI-ju. Podpiram.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!