To je sodniška logika: Novič v priporu preživel kar slaba tri leta, za Tošića v zadevi Balkanski bojevnik pa le hišni pripor

Foto: STA

Dvoličnosti slovenskega sodstva ne potrjuje zgolj primer Farmacevtka v zadevi Janković, ampak tudi nedavna dolgoletna saga v zadevi Balkanski bojevnik. Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek Dragana Tošića in Dragana Beljkaša sicer obsodilo na 16 let in pol zapora, a Tošiću v nasprotju z Beljkašom do pravnomočnosti sodbe ni bil odrejen pripor, temveč zgolj hišni pripor, ker glede Tošića naj ne bi obstajal sum begosumnosti. Ta pa je očitno veljal v primeru dr. Milka Noviča, ki je slaba tri leta preživel v priporu, kljub temu, da za umor direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika ni trdnih dokazov.

Dragana Tošića je sodni senat spoznal za krivega neupravičenega prometa z drogami in hudodelskega združevanja. Sodišče je ugotovilo, da je deloval kot glavni član hudodelske združbe, ki je sodelovala s tujino. Na sojenju pa je bilo mogoče slišati tudi o navezovanju stikov z Darkom Šarićem, ki v Srbiji velja za kralja kokaina. Po besedah sodnice so se na sojenju znašli obdolženi iz hudodelske združbe, kjer velja stroga hierarhija. Vsak član je tako imel točno določen položaj in s tem zadolžitev, zaradi česar so se med seboj poznali le teritorialno, kar pa je še posebej koristno v primeru, ko se združba znajde v rokah organov pregona.

Foto: STA

Priporni razlog begosumnosti naj ne bi obstajal
Tošićev zagovornik Janez Koščak je povedal, da dokazi kažejo drugače kot sodba, pri čemer se je skliceval na del, v katerem se je sodišče sklicevalo na izpoved srbskega skesanca, ki je trikrat povedal, da Slovenci z Urugvajem niso imeli nobenih povezav. Tožilki sta za obdolžene sicer zahtevali skupno skoraj 125 let zaporne kazni, največ za Tošića, in sicer 19 let in 10 mesecev. Medtem pa so zagovorniki do konca vztrajali, da so njihovi klienti nedolžni, obtožbe pa brez podpore jasnih dokazov.

Tožilstvo je na eni zadnjih obravnav za Tošića, Beljkaša, Remškarja ter Petra Kehrmayerja in Mirzeta in Miralema Lucevića predlagalo odreditev pripora zaradi begosumnosti. Sodišče je sklenilo pripor odrediti za Beljkaša in Remškarja, za Tošića, Kehrmayerja ter Mirzeta in Miralema Lucevića pa hišni pripor. Odrejen hišni pripor za Tošića je po prepričanju Koščaka čuden, saj naj ne bi obstajal priporni razlog begosumnosti.

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
5.a Hišni pripor

199.a člen

(1) Če obstajajo razlogi iz 1. do 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona, vendar odreditev pripora ni neogibno potrebna za varnost ljudi ali potek kazenskega postopka, lahko sodišče zoper obdolženca odredi hišni pripor. Sklep o odreditvi, podaljšanju ali odpravi hišnega pripora se vselej pošlje tudi policijski postaji, na območju katere se izvaja ukrep.
(2) S sklepom o odreditvi hišnega pripora sodišče določi, da se obdolženec ne sme oddaljiti iz poslopja, v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo. Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, lahko sodišče omeji ali prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma ga ne oskrbujejo.
(3) Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, sme sodišče izjemoma dovoliti, da se za določen čas oddalji iz prostorov, kjer se izvaja hišni pripor, kadar je to neizogibno potrebno, da si zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine, ali za opravljanje dela. O tem sodišče obvesti policijsko postajo, na območju, katere se izvaja ukrep.
(4) V primeru, da se obdolženec brez dovoljenja sodišča oddalji iz poslopja, v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo ali pa to stori izven dovoljenega časa, lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej posledici je potrebno obdolženca vselej predhodno opozoriti.
(5) Sodišče nadzoruje izvajanje ukrepa hišnega pripora samo ali preko policije. Policija sme vsak čas, tudi brez zahteve sodišča preverjati izvajanje ukrepa hišnega pripora, o morebitnih kršitvah ukrepa pa brez odlašanja obvestiti sodišče. Policija osebne in druge podatke obdolženca vnese v ustrezno evidenco po določbah zakona, ki ureja policijo.
(6) Če policija obdolženca brez dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena zaloti zunaj kraja, določenega v sklepu, mu vzame prostost in ga brez odlašanja privede k preiskovalnemu sodniku. O odvzemu prostosti mora policija takoj obvestiti državnega tožilca. Ob privedbi policist sporoči preiskovalnemu sodniku, zakaj in kdaj je bila obdolženemu odvzeta prostost. Preiskovalni sodnik mora obdolženca brez odlašanja, najpozneje pa v štiriindvajsetih urah, odkar mu je bil pripeljan, zaslišati o okoliščinah kršitve ukrepa in odločiti, ali bo zoper obdolženca v skladu s četrtim odstavkom tega člena odredil pripor. Pri zaslišanju sta lahko navzoča državni tožilec in zagovornik. Če je že vložen obtožni akt, preiskovalni sodnik po zaslišanju obdolženca pošlje zadevo senatu okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena) oziroma sodniku posamezniku pri okrajnem sodišču, ki mora najpozneje v oseminštiridesetih urah odločiti, ali bo zoper obdolženca v skladu s četrtim odstavkom tega člena odredil pripor. Do odločitve o priporu preiskovalni sodnik s sklepom odredi pridržanje, za katerega se smiselno uporabljajo določbe četrtega in petega odstavka 203. člena tega zakona. Če se zoper obdolženca, ki nima zagovornika, odredi pripor, se mu postavi zagovornik po uradni dolžnosti. Sklep o postavitvi zagovornika se vroči zagovorniku skupaj s sklepom o priporu.
(7) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve, časa trajanja, podaljšanja in odprave hišnega pripora, kot tudi glede vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen, smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu.
(8) O podaljšanju hišnega pripora pred vložitvijo obtožnice odloča na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika ali državnega tožilca vselej senat (šesti odstavek 25. člena). S predlogom mora biti seznanjen obdolženec, če ima zagovornika, pa tudi ta, v roku iz drugega odstavka 205. člena tega zakona.

Tošić v Južno Ameriko s pomočjo štirih kurirjev poslal kar 1,8 milijona evrov
Obdolženi v zadevi Balkanski bojevnik so v letih 2008 in 2009 iz Južne Amerike prepeljali večje količine kokaina v sosednjo Italijo, od koder so ga nameravali prodajati naprej. Tako pridobljen denar so nameravali oprati v drugih zakonitih poslih, med drugim pri nakupu nepremičnin. Obdolženim, ki so živeli na visoki nogi, so zasegli večje število telefonov, prenosnikov, SIM-kartic različnih operaterjev in drugih aparatov. Po prepričanju sodnega senata so očitana kazniva dejanja dokazana. Med drugim tudi to, da je Tošić v Južno Ameriko s pomočjo štirih kurirjev poslal kar 1,8 milijona evrov. Sicer je imela hudodelska združba namen, da se širi v sosednjo Avstrijo, potem ko so v Sloveniji razbili njeno mrežo in ji v Urugvaju stopili na prste, ko so ji zasegli drogo.

Foto: STA

Dr. Novič kar slaba tri leta preživel v priporu
Spomnimo. Decembra je ljubljansko višje sodišče potrdilo obsodilno sodbo zoper dr. Milka Noviča v zadevi umora Janka Jamnika, kar je po vzoru sodnice prvostopenjskega sodišča Špele Koleta storilo brez vsakršnih trdnih dokazov, zaradi česar je moral Novič v zapor na Dob. Tudi višja sodnica Stanka Živič je namreč sledila zgodbi zloglasne tožilke Blanke Žgajnar in ni želela upoštevati na novo ugotovljenih dejstev, na podlagi katerih bi bilo dosje Milka Noviča mogoče povezati s primerom Michela Stephana. Obramba je upravičeno pričakovala oprostilno sodbo, saj so sodišča od samega začetka v primeru Milko Novič kršila vse možne zakone. Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) pa v času preiskave sploh ni bil pristojen, da bi opravljal analizo GRS delcev, ki naj bi bili po besedah sodnice Živičeve zanj najbolj obremenilni.

Sodišče tako ni upoštevalo mnenja nemških izvedencev, ki niso mogli potrditi, da naj bi delci, ki so jih našli na Noviču, ustrezali tudi tulcu s kraja umora. Nemški strokovnjaki so tudi trdili, da bi lahko GRS delci na Noviča prešli s plašča, ki ga je uporabljal na strelišču. Razočaranje pri Milku Noviču in njegovi družini je seveda veliko, saj so se vsi veselili, da bo senat višjega sodišča uporabil zdravo človeško pamet in da bo Novič za božične praznike že doma. Tako pa je tudi sodnica Živičeva potrdila zaporno kazen v višini kar 25 let.

Če primerjamo primer Noviča in Tošića je zelo težko razumeti, kako je mogoče, da se zdi slovenskemu pravosodju znanstvenik, katerega obtožbe za umor temeljijo na predpostavkah, tako zelo nevaren in begosumen, da je ta moral skoraj tri leta preživeti v priporu, na drugi strani pa pri Tošiću, glavnemu članu hudodelske združbe, odredi hišni pripor. Vsak, ki premore vsaj nekaj kmečke logike, lahko vidi, da je takšno postopanje skregano z vsako zdravo pametjo.

H. M.

 • rrrrr

  1 medijsko butalsko pravilo: ko režimci in Društvo novinarjev družno na
  nekoga pljunejo, je gotovo čist. In ko nekoga hvalijo, je ta vreden
  pljunka .
  2 sodnijsko butalsko pravilo: ko režimsko pavosodje nekoga
  obsodi, je ta gotovo nedolžen. In ko nekoga oprosti, je ta vreden
  zapora.
  3 volilno butalsko pravilo: ker nam levica povzroča škodo, jo
  ponovno izvolimo. In ker nam desnica koristi, je ne izvolimo nikoli
  več.
  Zadeva Zahovič? Glej pravilo št. 1. ( sreda 21.marca. 2018)l
  Zadeva Bojevniki in dr. Novič? Glej pravilo št 2 ( četrtrek, ob oo:30, 22. marec 2018)
  .
  PS: upam, da vsaj glede pravila št.3 konec maja ali v juniju ne bom imel prav…….

 • cosmosjasnovidec

  Razlika je v tem,da Tošić ne bo nikoli obsojen,ker je tole sedaj samo levuharska manipulacija pred volitvami in metanje peska v oči državljanom.Ko bodo volitve mimo bo vsa ta čefutarska lopovska golazen oproščena kot je že bila.
  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

 • Jan Kovalski

  Težko je svojim dobaviteljem, dilerjem soditi. :)))

  “na izpoved srbskega skesanca, ki je trikrat povedal, da Slovenci z Urugvajem niso imeli nobenih povezav. ”
  ====
  Seveda je imel ta srbski skesanec prav, ti “čelavi Tošići” pač niso Slovenci.

  p.s.: V ljubljanski pitni vodi je toliko kokaina, da je to mesto pri samem vrhu v EU glede tega.

  • tzt

   Kanalizaciji.

   • Jan Kovalski

    A sem se zmotil? Narobe zapomnil.

  • Steiermark

   Ali lublančani pijejo balkansko scalnico, pripravlja pa jim jo njihov balkanski maziljenec, mister 10 %, de de….

  • Sale

   To bravo Tošič dela genocid nad zlovencki cepiva za otroke hrana zastrupljena ccamtrail voda pedofilije umori lastnih žena upokojence iz domov mečejo bravokonx je z pedofilsko zlovenijo amen

 • Jan Kovalski

  “… kako je mogoče, da se zdi slovenskemu pravosodju znanstvenik, katerega obtožbe za umor temeljijo na predpostavkah, tako zelo nevaren in begosumen, da je ta moral skoraj tri leta preživeti v priporu, na drugi strani pa pri Tošiću, glavnemu članu hudodelske združbe, odredi hišni pripor.”
  ===============================
  … ker je Novič t.i. nadomestni morilec, da bi prikrili prave morilce, katere so najeli tisti, ki so odstranili direktorja Kemijskega Inštituta Jamnika, ker jim je ta direktor verjetno postal nevaren, da jih razkrinka. Ubili so ga tik pred tem, ko je napovedal tiskovno konferenco, da bi nekaj razkril. Gre za mafijske posle t.i. slovenske udbomafije ki je delovala ali še deluje tudi preko Kemijskega inštituta. Kaj je sedaj s tem primerom Michela Stephana, ki je domnevno (skoraj dokazano) naročal umor Janeza Plavca. Tudi on je poniknil in ga udbomafija skrbno “čuva”, ker je tako nenadoma omajal že tako neprepričljiv primer Novič. Ne bi radi izgubili “morilca” če so ga že obsodili, zato se trudijo da bi šel ta Stephan v pozabo.
  “Izginil” podobno kot Ahmad Šami, podoben vzorec delovanja.

  http://nova24tv.si/slovenija/crna-kronika/ekskluzivno-objavljamo-nove-dokaze-kako-je-osumljenec-za-narocilo-umora-janeza-plavca-narocniku-rashidu-izrocil-denar-in-pistolo-z-naboji/

  Noviča držijo v priporu, ker ne želijo, da bi se branil s prostosti, ker se bojijo, da bi na prostosti lahko razkrinkal kakšne mafijske povezave na Kemijskem inštitutu kjer je bil nekoč zaposlen.
  NOVIČ NI MORILEC!!!!!!!!!!

  • mginko

   Pravilno se reče krivosodje. V pravosodju se ne sodi politično po komunistični komandi.

  • Mojca pokraculja

   “Nadomestni morilec”. Točno, brez vsakršnega dvoma. Ta “modus operandi” je bil preizkušen v primeru Kramberger že pred 20 .leti.Takrat se je kučko in mafija šele postavljala na noge. Zdaj jim laufa 100/h in globoka država se je utrdila do te mere, da lahko pričakujemo nove umore. Nehote imam pred očmi zokijev ksiht, njegovo jezo, režanje …in seveda odvetnika Koščaka. Zakaj že?

   • Jan Kovalski

    “Daj ubij tega” je rekel sin od Jankovića in pokazal na novinarja Financ. Pred pričami.
    Niti 5% ogorčenja novinarske srenje ni bilo takrat v primerjavi s sedanjo proti Zahoviću.

    • Sale

     Janša vzemi pištolo in ubij se da ne bo prepozno za črta in Jakoba bolanav glavo ratujeta zaradi tebe .pejt do Hude jamein skoči v vanjo naredi uslugo svoji izrojeni družini in zlovenijizen crkni ze enkra svinja izdajalska pedofilskal

     • pupa

      SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

 • Grenze

  Rdeči sodniki , ki jih bo treba sankcionirati in jih poslati na prevzgojo namesto svinčnika jim dati krampe in lopate pa marš nad drugi tir !!!

  • Jan Kovalski

   Ne na drugi tir, na stranski tir!
   Lahko tudi na t.i. izvlečni tir, ta je baje že zgrajen.

  • Sale

   Vam desnim pedofilom otroke vzet in kastrirat amen Bog pobij vse Janševe podari jim kratko življenje in neozdravljivo bolezen crknte Janševi amen

   • pupa

    Upam, da te bo Bog uslišal in ti nepovratno podelil kar želiš drugim.

 • Maca

  Morilci sodijo v zapor tako da se je sodišče prav odločilo.

  • mginko

   Ne spoznaš se na komunistično sodstvo.

  • pupa

   Tudi Rotar in Uhrnik sta bila v zaporu brez da bi bila morilca. Pravi morilci ali naročniki pa šetajo po parketu.

   • rrrrr

    Tudi ga. Jalšovec (Brezovica pri Ljubljani) je bila v zaporu, ker je ,,umorila” svojo hčer. (,,Dokaze” je zbrala ista udbovska forenzična ekipa v NFL kot v konstruktu Novič.) Tudi v tem primeru se pravi morilec še vedno sprehaja po parketu, za njim pa ostaja uničena slovenska družina….

   • KIKI

    Morilci pri nas imajo veliko možnosti, da se izmažejo
    zaradi podkupljivega ,nesposobnega in pristranskega
    sodstva ! Največje barabe se sprehajajo po ulicah in
    lokalih in po državnih uradih, vedoč, kaj nam pa morejo,
    saj smo “naši”

    • VERRZIFIKATOR

     Brez potrebe pričkanje z bedaki,
     pusti, Kiki, takšne, saj je jasno,
     spadajo kam, pa povejmo glasno,
     v zavod tisti, kjer so njim enaki.

    • Sale

     Janša in njegova družina .Adams familije pedofili v hozentregerjih

  • Mojca pokraculja

   A bejž no, tega pa nismo vedeli. Bravo, mjaav, mjaav

 • VERRZIFIKATOR

  Oznan Udbovšek

  VNOVIČ IN ZNOVIČ

  Jamo, ko zatrpal je agent,
  ko predjamsko je opravil delo,
  žalostno bilo je, ne veselo,
  delo dokončal je eksponent.

  Prvič ni bilo, bilo je vnovič,
  procedura ista se ponavlja,
  isti kup agentov v njej pojavlja,
  ponovitvena rutina – znovič.

  Kdo opravil delo je grobarsko,
  treba zdaj samo je še zakriti,
  in nič krivega prav obtožiti,
  za dejanje kriv da je mesarsko.

  Tu agent kot vedno se opira
  na zakonov izvajalce vnovič,
  ženske tu pomagajo mu znovič,
  toda past nevarno se zapira.

  »Drugemu skopati moraš jamo,«
  šepnil mu je Janez Grobarič,
  znan izkušen stari pridanič,
  »živega potisniti v osamo.«

  In agent je to opravil vnovič,
  kot je ponovitvena rutina,
  šteje »efikasnost« in »brzina«,
  za seboj pospravil vse je znovič.

  A nerodnost vsake je rutine,
  da preveč postane predvidljiva,
  stvar iz rok nazadnje izmuzljiva,
  vsak učinek dela slednjič mine.

  Ko je kópal jamo lopov znovič,
  silno se uštel je bil pri merah,
  se polomil ves je na ovirah,
  ni bilo tako kot vsakič, znovič.

  Pri kopanju plitvih znovič jam,
  se zalomi slednjič barabija,
  ne pomaga zlodej ne sodnija,
  v jami znajdeš se nazadnje sam.

  To poduk najboljši bo za mlade:
  kjer je ponovitvena nevarnost,
  barabinska skrajna malomarnost,
  tam kopač sam vnovič v jamo pade.

 • Krtača 20

  Dejte že to enkrat prebolet no.

  • Mojca pokraculja

   Preboleti kaj?

   • Korenjak

    Krivico. To ti gnoj Krtačarski razlaga: da so krivice vsakdan in da moraš to preboleti. Če se ti zdi to izjava nečloveškega psihopata, imaš popolnoma prav. Krtača je tipičen predstavnik leftardov, zato od njega nikar ne pričakuj običajnih človeških lastnosti (kot naprimer empatija).

    • Mojca pokraculja

     Ne, ne gre za krivico, tudi ne gre za empatijo. Preprosto gre za to, da krtača 20, alias Baza20, sporoča:
     Ne upirajte se mafiji. Uzakonili smo kriminal in proti njemu se nima smisla boriti. Sodstvo je naših rokah, rokah mafije zato samo izgubljate energijo. Capo di mafia je iz dneva v dan bolj močan. Še malo pa bo jugoslovenija tudi uradno vzpostavljena. Dan, ko bodo sanje dovoljene se bliža.

   • sumljivislon

    Mojca – block …bodo osamljeni v lastni senci..!!

    • Mojca pokraculja

     Imam blokiranega že od zdavnaj.A kaj ko spreminjajo nicke. Morda si je sedaj nadel ime Korenjak ? Kdo ve.

     • janez cepec

      ma boli me kurac za tvojo lokado

     • Sale

      Zbiram zamaške za dve retardirani otroka črta in Jakoba ko zrasteta bosta pedofila v hozentregerjih amen

     • Mojca pokraculja

      Posluš, Blažič prav da jih že on zbira za tebe in za vas.

     • pupa

      SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. SI največji gnoj na dveh nogah.

   • janez cepec

    de ste vojsko zgubl, niste bli na taprau stran, banda izdajauska

    • Sale

     Domosralske film a si ti tud not padu

 • Amerikanc

  “To je sodniška logika”. To ni sodniška logika temveč “finančna” logika.

  • KIKI

   Logika mafijcev! Za denar se vse naredi, a njede? Vprašajte Zokija!

 • Franc Šink

  Novič očitno nima dovolj denarja.

  • totex39

   Sodnica pa od Tošiča pričakuje še dodatnih 20 milijonov pol bo pa dokončno izpuščen in svoboden.

 • pupa

  Ko bodo sodniki, vsi politiki ter vodilni javni uslužbenci vsaj enkrat letno opravljali test o uporabi prepovedanih substanc ( rezultati testa pa javno objavljeni), bo Slovenija doživela preporod. Veliko manj bo sodne in splošne korupcije. Dr MILKO NOVIČ BO NA SVOBODI, PRAVI KRIMINALCI PA V ZAPORU!!!!!!!!!

  • Steiermark

   Če bodo pravi kriminalci v zaporu, potem se bojim, da bo tudi tistih, ki odločajo, kdo je kriminalec in kdo ni, zmanjkalo……..

 • Antonius

  Ježeš Marija??!! Mamilarskim zlikovcem so pobrali mobije in kartice različnih operaterjev?!
  Niso jim pa pobrali gostinskih lokalov preko katerih so prali mamilarski denar. Blagajniški inkaso je pot po kateri umazano pridobljeno, operejo na *čisto* pridobljeno. Tošić je lokale kupoval kar z gotovino, ki jo je okoli nosil v plastičnih vrečkah. Celo ljubljanski Penismanćić županković mu je s stanovanjem vred pod ugodnimi pogoji zrihtal lokal na koncu Petkovškovega nabrežja, kjer danes na obeh lokacijah delujeta Kavarna Rog in Fundator, gostinske storitve, doo. poslovna … . Seveda, da lokala pri Križankah posebej ne izpostavljam.
  Če bi na sodišču opravili, kot je treba, bi preprodajalske mamilarske barabe povprašali, od kakšnega dela izhaja velik denar s katerim so pokupili in razkošno opremili svoje pralnice umazanega denarja.
  Tošić bo zagotovo sedel. Sodišče ima z njim samo en problem. Kako postopkovno zadevo razplesti, da bo mamilarski preprodajalec čim manj sedel. Navsezadnje, mamilarski denar seže zelo daleč in na tej poti se tudi sodišču ne izogne.
  Kako zasavinjano je slovensko sodišče, nam zelo konkretno dopoveduje tudi obsodba nedolžnega Noviča.
  —————-
  Na današnji dan je v šerijatarskem terorističnem napadu v Bruslju umrlo 34 nedolžnih ljudi. 230 je bilo ranjenih.
  Pred 143-imi leti se je rodil izumitelj Anton Codelli von Fahnenfend.
  Pred 80-imi leti je nemškima fizikoma Ottu Hahnu in Fritzu Strassmannu uspela cepitev uranovega jedra.
  Danes je tudi svetovni dan voda.

 • Olga_10

  Spodobi se in pravično je!

  • pupa

   Dobro jutro LAŽNA Olga_10.

  • Sale

   Zbiram zamaške za pedofila v hozentregerjih črta in jakoba

   • pupa

    SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. največji gnoj na dveh nogah.

 • althar

  Tošić ni član SDS. To je za udbosodje bistvena olajševalna okoliščina.

  • Johan

   Član SD-ja še iz časov pahorjevanja, parcele hiše itd…

 • Jan Kovalski

  Če športnike lahko testirajo na prepovedane substance (doping) in to kadarkoli, tudi sredi noči lahko pridejo nenajavljeno. Če morajo športniki zaradi tega stalno javljati vsako spremembo bivanja, tudi samo za kak dan, da so stalno na voljo za nenajavljeno testiranje na doping.
  Potem bi morali ti kriteriji veljati tudi za sodnike, politike, delavce v javni upravi in še koga.
  Športniki so podvrženi tako krutemu sistemu zato, da se ne bi morebiti dokopali do uspeha na nedovoljen način.
  Sodniki pa so mnogo bolj odločilni za usodo neke družbe kot športniki, ker odločajo o usodah ljudi. Pravzaprav športniki sploh niso “nevarni” za družbo če goljufajo, sodniki pa so.
  Zahtevajmo enake kriterije vsaj za sodnike kot za pa športnike!!!

 • KIKI

  G. Novič nikomur od “velikih” ni mogel ponuditi kakšne debele
  kuverte , pa tudi bojijo se ga ne, balkanski bojevniki pa so poleg tega,
  da so polni denarja , tudi zelo nevarni…To je to! .

 • macon

  Predvolilni bonbonček za butasto rajo, češ da sodstvo dela, ampak takoj zraven je že pokazatelj prave narave te obsodbe. Hišni pripor za kolovodjo mafijske tolpe pove, da ne bo nikoli sedel, ker taki tipi vsepovsod sodijo v najbolj strogo varovani zapor.

  Najprej se bo pritoževal, proces bo šel na višji sodni nivo in čez par let in čimdlje od oči javnosti bo vse skupaj padlo. Udbomafija vendar ne more zapreti tipa, ki jim daje milijone podkupnin in jim je še priskrbel vstajniške metalce kock v policaje.

 • Johan

  Mafija VEDNO financira radikalno levico, od kje pa mislite, da imajo denar za razsipno življenje ?

  • janez cepec

   kot po navad. če sodstvo sodi u korist velikem disidentu, al kešnim od njegovih zblojenih ovac je super, napredno in pošteno, če je pa obratno, so pa podkupleni, nevedni, al pa ostanek star’ga režime. no ja, sicer pa ljubljeni vodja še živi u starmu režimu, še več, še skoz je deu tega, ergo, še vedno j’ komunajzar. sam ne okol govort, mu bo narodn

 • Hribouc

  Tako to je v rdeči diktaturi Najnovejšega Novega Kučanovega razreda boljševiških prascev.
  Prihaja še rdeči klovn tipa Kocbek Krščanarski socialisti, Šarec in imamo še Novo OF, pa smo kompletni.
  Vse Novo! Tudi TIGR je Kučanov Milan , mala pošast, naredu.

  Prestolonasledniku Golobiču se reži na ves gobec!

  Lahka jim zdaj, brez notranjih sovražnikov, ko so Domobrance potolkli temeljito in v nulo l.1945.

  • janez cepec

   ja glej, ti fant s planin. takle mamo. dokler bomo mel voliuce tip KRETEN, take kot si ti, ne bo sprememb, pa de se jebeš. ni tle Kučko kriv, vaš Pastir pa ve, ovce zblojene ste odgovorni za stanje kot je. še vas bojo tardeči jebal in prou je tako

   • Jan Kovalski

    Aha, v zadnjih 73 letih so bili večino tega časa na oblasti levi (cca 82%), od tega so 45 let vladali brez opozicije, nihče jih ni oviral, pobili so vse svoje politične nasprotnike, lahko so si zamišljali in ustvarjali svoj raj po svojih željah pa vendar:
    Jim je propadla že prva država, ki so jo bankrotirali do konca, da se je vse skupaj končalo krvavo. V podobno smer peljejo to drugo državo.
    In ti ugotoviš, da je krivda na opoziciji in na tistih, ki so vladali komaj cca 18% vsega tega časa. “Genij” si!

    • slosin

     škoda tipkovnice….

    • janez cepec

     govorim za zadnjih četrt stoletja, po osamosvojitvi, mamo, kao, demokracijo, pa če ne bi bli ovce, bi uhka tardeče spravl z oblasti, ne pa de nas jebejo še naprej. če pa ma opozicija za večn’ga prezidenta bivšga, no ja še skoz je, komunajzarja, so pa sami krivi. ne krivi, fukneni, al pa pedri, pa jim to paše. ni treba, de si genij, de to poruntaš, vlik je že, če nisi fuknen

     • Jan Kovalski

      Ne, ne, ne gre tako. Ne sme se prezreti zadnjih 73 let in še posebej 45 let po vojni.
      Ker, pred 73 letih je bilo to okolje na skoraj enakem nivoju kot Avstrija in celo malo bolje kot severna Italija. Po 45 letih pa smo padli na cca tretjino omenjenih dveh. Kar pomeni, da smo se v demokraciji, ki jo očitno preziraš, v zadnjih 26 letih celo kar precej popravili. Vendar ne dovolj in precej počasneje kot gre to celo Romunom, da ne omenjam Čehov, Slovakov, Poljakov in baltiških držav ki nas že prehitevajo pa so bili pred 26 leti daleč zadaj zaradi ruskega škornja. Torej demokracije ne gre za zametovati, kljub večini leve vladavine v teh letih (cca 77% vsega tega časa) je bila desna stran vsaj 6 let na oblasti kar se le malo pozna. Prej sem se zmotil:
      V zadnjih 73 letih je bila levica kar 92% vsega tega časa na oblasti (1 -6/73)

     • janez cepec

      pa boli mene kurac kva j’ blo po vojsk. mene zanima sedanjost in prihodnost, to pa ni vrlina vašga ljubljen’ga vodje k še skoz živi u preteklost in dela in se obnaša tko, kot de j’ še zdej u komunizmu. na žalost

     • Jan Kovalski

      Ampak ta tvoj t.i. ljubljeni vodja ne hodi na partizanske proslave v Dražgoše, Pohorje, … v povprečju skoraj vsak dan ena.
      Če te zanima sedanjost poglej v preteklost zakaj je ta sedanjost taka kot je (in ne drugačna) in analiziraj sedanjost pa boš videl kaj te čaka v prihodnosti.

     • janez cepec

      ja on hod na domobranske pogrebe, pa silne govore drži, tahujmu domobrančku, za kerga se j’ pa izkazal, de j’ biu Udbovc. tud poštenga domobranca ne najdeš več, al je biu komunajzar, al pa udbouc. poj se pa sprašujete, zakuga j’ tko?

     • Jan Kovalski

      Če res ne vem, vem pa da je teh t.i. domobranskih shodov, v bistvu je samo eden, na Šentjoštu v počastitev prve vaške straže na slovenskem, herojskim fantom, ki so se leta 1942 uprli partizanskemu terorju na tem področju. Lani ga ni bilo, pa tudi če bi bil bi to pomenilo, da vsaj ene stokrat manj gleda v preteklost kot ta rdeči.

     • janez cepec

      zgolj u vednost: usak let ga maš u Rovth

     • Jan Kovalski

      Rovte? Tam so partizani med vojno pobili 240 domačinov civilistov, kmetov. Če je tam vsako leto zasluži pohvalo, da se pokloni žrtvam komunističnega zločinstva.
      Kar ni isto kot to kar počnejo rdeči, ki hodijo na proslave svojih zločinov.

     • macon

      Razlagaš enemu najhujših zarobljencev, čeprav ima med levimi hudo konkurenco. Lepo, da se ti da.

     • Jan Kovalski

      Hvala! a je res tako zarobljen, no saj bom kmalu videl.

     • janez cepec

      o boste vidl, boste, pa spet boste popušil, luzerji. pa kdo j’ poj zaroblen?

   • tramal

    Mi desni se zavedamo da nas kradejo ti pa se tega ne .Se pravi da tebe jebejo v glavo in v rit.

    • janez cepec

     Mare, ne seri, pa pejta s hribucam u štalo, med svoje bike pa ovce, sej za drgam nista. aja, edin u SDS uhka gresta, če še nista.

    • Sale

     Vi pa črta in Jakoba pedofilihlapcevski

     • pupa

      SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

     • xtc

      Kaj je pedofil?
      Se ti spet cedijo sline po JJ vih otrocih?Tebe bi morali na psihiatrijo resno si bolan v glavi.

    • janez cepec

     zdej, to če ga s tadesno na roko mečeš, še ne poven, de si kešn progresivn desnakar.

  • sumljivislon

   voli – SDS – pa obišči lepote Kamnika .. ;) Pa bo..ok?

 • Slovenec 33

  Jasno, okupatorji in izdajalci slovenskega naroda, ki vladajo v Sloveniji zaprejo poštenjaka in božajo kriminalca.
  Razlog za tako ravnanje je lahko samo denar ali pa sodelovanje pri kriminalnih dejanjih (roka roko umije) in koristi od njih.
  Kaj pa lahko poštenjakar ponudi ?
  NIČ
  In zato je v zaporu, da bo pravi morilec, ki je pravemu špendal ostal na prostosti.

 • milanček

  tri četrtine naših idiotov -sodnikov po sodiščih je zrelo za takojšni odpis!

 • soc

  Koliko mesecev neki bo Jankovićev prijatelj in mafijski sodelavec Tošić preživel v zaporu? Stavim resen šampanjec, da bo številka tam okrog 0, če se bodo volitve izšle po murgelskih željah in napovedih. Rdečim so Srbi in geji nujni za pričakovano novo dvotretjinsko zgodbo.

  • janez cepec

   glih en tok, kot samozvani disident JJ

   • Jan Kovalski

    Samozvani je cepec, disident pa ni samozvani ampak resničen.

 • von Rhein

  Hausarrest? So ga umaknili v hotel Toplice na Bledu dokler ne najde apartmaja v nekem hotelu na Zlatiboru?

 • domovina mili dom

  Kdor dela za udbomafijo, ima zagotovljeno udobje. Vedno bolj se kristalizirajo zadeve.

 • Primosio

  Ko jih jebe, oba sta jugovića

  • Sale

   Ko jebe črta in Jakoba Janez a Li duhvnik

   • pupa

    SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

  • Sale

   Zbiram zamaške za dva otoka pedofilska v hozentregerjih črta in Jakoba amen molimo za retardirani duši amen

   • pupa

    SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

 • Obramba je do konca vztrajala, da so njihovi klienti nedolžni, obtožbe pa brez podpore jasnih dokazov.

  V obeh primerih.

 • tramal

  Če bo srbski debil pobegnil ,bi morali tudi to sodnico ki mu je dala hišni pripor takoj zapreti do smrti. Razumljivo je da jo je podkupil.

  • Sale

   Kaj bosta črt in Jakob ko odrasteta posiljevalsko pedofila v hozentregerjih amen

   • pupa

    SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

  • Sale

   Srbski debil vam fuka mmame pedofili slovenski zbiral bomo amske za hlapce.

   • tramal

    Ej srbine ,nas v Sloveniji je desnice samo 30 procentov zavednih Slovencev in samo toliko je srbe po marš nagnalo nazaj v vašo usrano srbijo .Tako bomo tudi tebe in še preostanek srbskih debilov.

  • Mojca pokraculja

   Ni nobenega ČE. Le da ni podkupil nje, ampak tiste, ki so ji potem naročili kako naj sodi.Te isti, jo bodo ven mazali, ko bo pobegnil. Razen, če ne bo več ubogala.

 • Montana

  V kolikor bodo ti kriminalci na kakršenkoli način izpuščeni, potem je čas da zmečemo sodnike na cesto!

 • svoboda sloveniji

  VSE SE NEZADRŽNO KRISTALIZIRA IN POSTAVLJA NA PRAVO MESTO
  ČAS JE
  ZMAGA RESNICE
  SVOBODA NEDOLŽNEMU DR. MILKU NOVIČU
  PREBUDI SE SLOVENIJA !!!
  ZMAGA SDS
  SVOBODNA SLOVENIJA

  • Sale

   Film o domosralci. A si tud not padu.in ne joči Janez za crtom in Jakobom pedofila cerkvena

   • pupa

    SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NSEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

 • Osti jarej

  …ta država je tako v kurcu,da ji niti deset bogov ne pomaga več

 • Osti jarej

  Naivno ljustvo EUrope, ki to dokazuje že desetletja, je spet padlo na sulico, ki mu bo dokončno odprla tako želodec kot srce.

  Do pameti ne bo uspela priti, ker velika večina v EUropi tega dela človeških organov pač nima. Bruseljski zločinci so prižgali zeleno luč nacističnemu IG Farben, da kupi za 62.5milijarde € tovarno smrti Monsanto.

  Kako so vas barabe v Brusseljskem parlamentu zavajale najprej s prepovedjo glifosata, ki so ga nato za leta podaljšali, kako vam lažejo, da Monsanto strupenih GSO semen v EUropi ni, pa jih je polna in vi to jeste.

  Si predstavljate kje je bila ta zločinska prodana Bruseljska združba najodoločnejša pred prižigom zelene luči?
  Da združeni kemični zločinci ne bodo ovirali ostalih enakih EUropskih zločincev, recimo Syngente in bodo vsi lahko še naprej srčno zastrupljali neželjene EUropejce.

  Torej novi nacistični velikan mora ostalim dovoliti vse kar bodo sami uporabljali za zločine, njemu pa dovolijo monopol na področju zločinskega orožja.

  Za kmeta ali človeka! Ste slišali morda, da so kje pri nas ali celo po EUropi polne in odločne ulice, kjer narodi ne dovolijo več svojega zastrupljanja?
  Je kje že padla zaradi tega vlada, pa ne Cerarjeva, ki je to itak podpirala?
  So se kje množice postavile v bran proti uničevanju njihovega zdravja, pa četudi samo pred vhodna vrata izdajalskih lažnih univerz, ki širijo laži o GSO in zdravem glifosatu?

  Ste opazili bojkot izdelkov v trgovinah, kjer je proizvajalec okužen z Bayerjem in Monsantom, na embalaži pa laže, kako ni nikjer nič sumljivega?

  Ste videli množice pred našimi velikimi kmetijami, kjer gojijo GSO koruzo? Je kdo že zbrcal Bogovića, ki zagovarja glifosat?

  Dobro jutro!

  http://www.publishwall.si/bozan.zabjek/post/358414/bruselj-prizgal-zeleno-luc-bayer-zlocincu

 • Iva

  ZGORNJA SLIKA s sodišča PRED začetkom razglasitve sodbe dr. Milku NOVIČU (v priporu je bil skoraj 3 leta do pravnomočne obsodbe, za razliko od TRGOVCEV z drogo, Balkanskih bojevnikov, ki niso življenjsko nevarni, saj je kokain kot kaže “zdravilo”, ki ne ubija),

  KAŽE naše NAIVNO PRIČAKOVANJE poštenega in pravičnega sojenja (spoštovanja vladavine prava) dr. Milku Noviču.
  Toda šele po izreku smo se zavedli, da je bila obsodba napisana že ob prvem javnem nastopu NPU Darka Majheniča, le 6 dni po mafijskem umoru dr. Jamnika. Zgodba se je ponovila na višjem sodišču, ko so SENATNE MASKE GLOBOKE DRŽAVE potrdile obsodbo okrožne sodnice.

  Treba je brisati MAFIJSKE sledi, usoda Noviča in njegove družine oblastnih struktur z varuhinjo človekovih pravic ne zanima, kar pomeni da posredno ščitijo MAFIJO – naročnike umora (izvajalca umora kaže video posnetek, sodelujoče pa indici, ki zahtevajo ponovno preiskavo!

  http://dosjemilkonovic.si/post/353006/umor-dr-jamnika-zahteva-za-obnovo-preiskovalnega-postopka

 • Sale

  To Tošič zastrupljaj te debilcka hlapčevske pedofile ki na oltarju v cerkvi fukajo črte in Jakobe .smrt slovenskim pedofilom

  • Osti jarej

   ….ti tud nehaj snifat

  • pupa

   SMRT TUDI BESEDNIM PEDOFILOM KOT SI TI, KI SE BESEDNO ZNAŠAŠ NAD NEDOLŽNIMI OTROKI. Si eden tistih, ki bi polnil jame z otroki kot sta ČRT in JAKOB. Si največji gnoj na dveh nogah.

 • Osti jarej

  …celo selo vuće belo…..zato pa ne sme v arest…..

 • Osti jarej

  …menda si lahko totalno zadet,če slučajno spiješ požirek ljubljanice

 • Osti jarej

  poslance na teste

 • xtc

  Tosić ima seznam strank,torej mu je treba omogočiti beg ,da nebi sznam slučajno prilezel v javnost in polopal levico,Novič pa nekaj ve in molči ,a ve preveč zato ga je treba dati v zapor,kjer bo “storil samomor” ali pa bo žrtev v pretepu zaprnikov-in zadeva deluje,krivcev ni več,kaj čemo predrabljati.

  • macon

   Tošić ima ekipe kostolomcev in je bolje za vse, da molčijo in mu ne težijo. Da ne bi kdo obtežen zaplaval na dnu Ljubljanice pod Tromostovjem. Sistem se gre igrico delovanja pravosodja, ki pa seveda deluje selektivno za potrebe udbomafije in prijateljev kot je Tošić.

 • Olga_10

  Martinović je lepo povedal, da ga lahko povabijo kot pričo in bo vse povedal o trgovanju z drogami, o podkupninah…. Seveda ga krivosodje ne bo poklicalo, ker bi govoril o milijonski podkupnini sodnice v “neodvisnem” sodstvu…

  • Še vedno lahko vse pove o trgovanju z drogami, o podkupnina….

 • Anton

  naj dodam ktemu, svoje mnenje, in sicer, po mojem prepričanju v primeru naše sodne prakse ne gre soditi vzroke zgolj v političnih motivih sodnic/ikov, tožilk/icev , temveč je zgodba kot praviloma povsod večplastna. Po mojem prepričanju gre tudi za pomanjkanje ZKP in temu dodam prav prepričanju nekatrih, npr Boštjana Zupančiča, ki vidi problem v feminizicaiji in v znižanju vstopnih kriterijev, primer pravosodna fakulteta. Tudi jaz sdoim med tiste, katerega mnenja je, da bi se moral kriterij obče za vse fakulttete dvigniti na tisto raven, kot so jo poznale 1-2 generacije poprej, vštevši, da bi morlai v vstopni izpit vnesti tudi naravoslovni pedmet, recimo matematiko lahko tudi fiziko, to pa iz enega prweprostega razloga,namreč preverba logičnega , analitičnega razmišljanja.
  Ta vstopni izpit vštevši z naravoslovnim predmetom, bi moral iz vidika poštenosti in pravičnosti veljati za vse fakultete.Tako pa imamo celo armado vpisa na fakultete, katerega število je že po gausovi krivulji nesorazmerno in ne odtehta logike. Po mojem prepričanju naj gredo na fakultete zglj tisti, katerih nivo IQ-ja dosega vsaj 120/>.To je pa že prag ki indicira potencial posameznika kot superiornega.Vsi ostali pa naj si plačajo fakultete iz svojega žepa bodisi gredo na ustrezne strokovne šole, za katere mislijo/vedo, da bodo glede na trg dela dobili takoj/v usugodnem času zaposlitev.

  sarkazem press

 • MEFISTO

  Sploh ne razumem, zakaj vznemirjenje.

  Dragan Tošić je vendar režimski dobavitelj drog in dobičkonosen za elitne kroge.

  Dr. Milko Nović je pa strokovnjak in blizu stranke SDS in politični zapornik.

  Edina razlika med njima je, da je Dragan Tošić kriv, dr. Miilko Nović pa nedolžen.

  V komunizmu so vedno nedolžni gnili po zaporih, krivi pa na svobodi plenili.

 • Slovenka

  ”Če primerjamo primer Noviča in Tošića je zelo težko razumeti, kako je mogoče, da se zdi slovenskemu pravosodju znanstvenik, katerega obtožbe za umor temeljijo na predpostavkah, tako zelo nevaren in begosumen, da je ta moral skoraj tri leta preživeti v priporu, na drugi strani pa pri Tošiću, glavnemu članu hudodelske združbe, odredi hišni pripor.”

  Kaj tu ni jasno? Tošić je vendar njihov, Novič pa od SDS-a. Še kakšno vprašanje?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!