Trenja v koaliciji – poslanci DeSUS-a proti zakonu o lekarniški dejavnosti

Foto: sta

V zadnjem času veliko prahu dvigujejo predlagane zakonske spremembe na področju lekarniških dejavnosti, kot posledica določenih pomanjkljivosti na tem področju. Del koalicije (predvsem SMC) predloge podpira, del pa jim nasprotuje. Med nasprotniki naj bi bila tudi poslanska skupina DeSUS. 

Danes je poslanec Tomaž Gantar dejal, da poslanska skupina DeSUS-a ne namerava podpreti predloga zakona o lekarniški dejavnosti. Omenjena poslanska skupina naj bi bila glede tega predloga enotna, njena odločitev pa naj se ne bi več spreminjala. Obenem je omenjeni poslanec še enkrat izpostavil oceno, da je predlog zakona neustrezen. Poleg tega naj bi bilo že zdaj vloženih približno 80 koalicijskih dopolnil, v pripravi pa naj bi bila še druga, navaja sta.

Zakaj novi zakon?
“Bistveni razlog za sprejetje novega Zakona o lekarniški dejavnosti je prilagoditev ureditve lekarniške dejavnosti v skladu s spremembami na tem področju v času od sprejetja obstoječega zakona v letu 1992. Temeljni cilj zakona je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje ureditve ter urediti področje, ki je do sedaj urejalo izvajanje lekarniške dejavnosti.”  (Ministrstvo za zdravje)

Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije je kritično do predloga
V omenjenem združenju navajajo več pripomb glede tega zakonskega predloga. Po njihovih navedbah na ministrstvu ni posluha za njihove strokovne in utemeljene pripombe. V takšni obliki naj bi ta predlog zakona dolgoročno povzročil zamrtje dela koncesionarjev v lekarništvu.

Domen Mezeg