Trenta: Padel še eden zadnjih konstruktov rdečega omrežja proti Janezu Janši!

(Foto: iStock, STA, Bernd Thaller)

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo izvedeniško mnenje o cenitvi nekdanjih Janševih nepremičnin v Trenti, ki so bile do leta 2005 v njegovi lasti. Cenitev je vodil politično dejaven sodni izvedenec Andrej Kocuvan, vidni član Socialnih demokratov (SD).

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločalo o pritožbi Janeza Janše (in dveh ostalih) v sodnem postopku, ki se je začel na zahtevo Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, kot preiskovalna sodnica pa ga vodi Irena Topolšek. Slednja je sporno cenilno mnenje sprejemala in se ni zmenila na Janševe ugovore. Ta je nato prek svojega zagovornika Francija Matoza v pritožbi, o kateri je 20. januarja 2017 odločal tričlanski sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča pod vodstvom mag. Martina Jančarja (člana sta bila še sodnika mag. Andreja Sedej Grčar in Marko Češnovar), zapisal, da je preiskovalna sodnica “izdala nezakonit sklep« in predlagal, da »se izvedenca Kocuvana ter njegovo pisno mnenje izloči”.

Izvedenec je v bistvu procesni pomočnik in mora biti povsem nepristranski
Sodišče je pritožbo presodilo kot utemeljeno in v obrazložitvi zapisalo, da je »v slovenskem kazenskem postopku vloga izvedenca postavljena tako, da je ta pravzaprav procesni pomočnik sodišča, ki sodišču pomaga pri ugotavljanju dejanskega stanja. Njegova nepristranskost je tako ključna z vidika zagotavljanja pravice do sodnega varstva«. Trditev so oprli na določila Ustave RS, odločitev Ustavnega sodišča RS iz leta 2003, pa tudi na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Nadalje so navedli, da po Zakonu o kazenskem postopku »izvedenstvo ni le dokaz«, pač pa je »izvor spoznavanja relevantnih dejstev«. Zato je njegova nepristranskost zelo pomembna.

Tako kot za sodnike velja tudi za izvedence
Zapisali so, da je tudi v 133. členu Ustave RS »določeno, da funkcija sodnika ni združljiva s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne samouprave in v organih političnih strank …« Enako določilo pa velja tudi za izvedenca. V nadaljevanju je okrožni senat nepristranskost sodnikov in izvedencev utemeljil tudi na odločitvah Ustavnega sodišča RS v letih 1998 in 2008, pa tudi dveh sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice iz let 1984 in 1970.

Izvedenec Kocuvan pa član ZLSD, zdaj SD
Iz podatkov sodnega spisa zoper Janeza Janšo (in dva ostala v tem postopku) je razvidno, da je bil izvedenec Andrej Kocuvan izvoljen na listi stranke Združene liste socialnih demokratov leta 2002 in je bil mestni svetnik Mestne občine (MO) Maribor. Kocuvan je »torej pokazal precejšnjo mero aktivnosti pri kandidiranju in potem tudi zastopanju politične stranke v organih lokalne skupnosti«, pri čemer so se oprli tudi na seznam skupnih preferenčnih glasov strankarske liste Združene liste socialnih demokratov za območje Maribora, kar je bil tudi dokaz v spisu.

Dokaz, da je bil Andrej Kocuvan mestni svetnik MO Maribor Združene liste socialnih demokratov.

Dokaz, da je bil Andrej Kocuvan mestni svetnik MO Maribor Združene liste socialnih demokratov.

Ugotovitve sodišča
Sodišče je nadalje zapisalo: »Gre za politično stranko (ZLSD, zdaj SD – op. av.), ki zastopa diametralno nasprotna stališča kot stranka SDS, katere predsednik je bil in je obdolženi« Janša. V nadaljevanju pa še: »Na tem mestu tudi ne gre spregledati datuma očitka storjenih kaznivih dejanj.« Tu gre za leto 2005, ko je Janša prodal nepremičnine v Trenti in je bil predsednik Vlade Republike Slovenije. Sodišče nadalje navaja: »… tedanjo opozicijo pa je tvorila tudi stranka, katere aktivni član je bil izvedenec Andrej Kocuvan.«

Kocuvanovana objektivnost omajana
V 11. točki sklepa, s katerim so izločili mnenja, v katerih je sodeloval Kocuvan, pa je napisano: »Glede na navedeno je objektivnost Andreja Kocuvana omajana do te mere, da ga je bilo potrebno kot izvedenca izločiti v konkretni kazenski zadevi, istočasno pa tudi vse listine, ki so navedene v izreku tega sklepa, ker je izvedenec Andrej Kocuvan svoje delo opravil v sestavi komisije, ki je skupno podajala odgovore na zastavljena vprašanja.«

Dolga brada
Spomnimo, v primeru cenitev nepremičnin in sodnega postopka zoper Janeza Janšo gre za to, da mu je Kučanov klan očital, da je nepremičnine v Trenti, kjer gre za nekoč najlepše posestvo ob obali reke Soče, prodal predrago, po mnenju Gorana Klemenčiča, nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije in zdajšnjega ministra za pravosodje, naj bi bile vredne le okrog 11 tisoč evrov (izhajal iz spornih cenitev Geodetske uprave RS – Gurs). Od tu izhaja tudi tisti famozni podatek o »neznanem izvoru« Janševega premoženja. Kupec posestva, to je podjetje Imos, pa naj bi nepremičnine po navedbah Kučanovega klana močno preplačal.

Dve prejšnji cenitvi
V času preiskovalnih dejanj je nato ljubljanska preiskovalna sodnica Irena Topolšek naročila cenitev pri izvedencu mag. Francu Nahtigalu, ki je že v začetku leta 2015 za potrebe preiskave pripravil tudi cenitveno poročilo in t. i. nekdanje Janševe nepremičnine v Trenti ocenil na okrog 120 tisoč evrov. Hkrati je cenitev naročila tudi obramba Janeza Janše, sodni cenilec Anton Kožar pa je vrednost nepremičnin ocenil na blizu 140 tisoč evrov. Sodnica je nato preiskavo zavrnila kot neutemeljeno, državno tožilstvo pa je vztrajalo in preiskovalna sodnica je morala po pritisku tožilstva naročiti še tretjo cenitev.

Še tretja po navodilu omrežja
Rdeče omrežje nato ni ničesar prepustilo naključju. Imenovali so štiričlansko ekipo »zanesljivih« cenilcev, in sicer Andreja Kocuvana, Bojana Gruma, Andreja Udovča in Andreja Avseneka. Kmalu pa se je izkazalo, da je bil Kocuvan dokazano član, funkcionar in kandidat SD, izvoljen na listi SD v Mestni svet Maribor, tako v mandatu 1998–2002 kot tudi v mandatu 1994–1998. Kocuvan je svojo politično dejavnost sodišču zamolčal, čeprav bi ga moral obvestiti o vseh dejstvih, ki objektivno vplivajo na nepristranskost in neodvisnost cenitve. Slednje je zdaj v sklepu zapisal tudi tričlanski sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča. Janša je tako prek odvetnika Francija Matoza zahteval Kocuvanovo izločitev, preiskovalna sodnica Irena Topolšek pa je to zavračala. Zdaj je dobila poduk okrožnega sodišča.

Politično vpet tudi “Jankovićev” Grum
Dodajmo še, da je očitno politično vpet tudi drugi cenilec Bojan Grum, ki je sopodpisan pod izvedensko mnenje. Ne samo, da si nepremičnin nikoli ni ogledal in se je podpisal pod mnenje, izdelano v nasprotju s pravili, Grum je na na predlog ljubljanskega župana Zorana Jankovića tudi član več svetov različnih javnih zavodov v Ljubljani, žena Darja Kobal Grum pa je članica predsedstva Liberalne akademije, kandidatka LDS na volitvah v Ljubljani in soavtorica različnih publikacij skupaj s predsednikom Liberalne Akademije Darkom Štrajnom.

Začelo se je leta 2011, s Šetinčevima
Zgodba ima sicer dolgo brado. V tem političnem konstruktu pa najdemo tudi imena, kot sta lobist Milenko Šetinc in njegova žena, novinarka, zdaj pa urednica na nacionalni televiziji, Mojca Pašek Šetinc. Prav onadva naj bi zgodbo tudi skovala pred volitvami leta 2011. Domačini v Trenti pa so povedali, da je novinarske ekipe, ki so iskale Janševo parcelo oziroma hišo, po dolini vodil kar Marko Pretnar, funkcionar Triglavskega narodnega parka, pri tem pa mu je pomagal Boštjan Lajovic, takratni vodja za stike z javnostmi v kabinetu predsednika države Danila Türka. Tudi Lajovic je bil novinar, tako na nacionalni kot komercialni televiziji, vedno pa se je vdajal istim rdečim gospodarjem. Danes ga kot vodjo službe za odnose z javnostjo najdemo v kabinetu ministra Gorana Klemenčiča.

Klemenčičev mehki državni udar
V zgodbo je bil močno vpet tudi Goran Klemenčič, ki je vse to januarja 2013 povzdignil v zločin, primerljiv milijardni bančni luknji in javnosti to dramatično predstavil v zloglasnem poročilu KPK o premoženju predsednikov parlamentarnih strank. V njem je Klemenčič zapisal, da je bilo 15 tisoč kvadratnih metrov veliko posestvo s tremi objekti neposredno ob obali reke Soče leta 2005 vredno pičlih 11 tisoč evrov, medtem ko ga je Janša prodal za kar 130 tisoč evrov. Klemenčič se je opiral na takrat zelo vroče cenitve Geodetske uprave RS (Gurs), za katere se je prav tako izkazalo, da so bile v veliki meri netočne in tako je še danes.

Prišlo je do mehkega državnega udara. Klemenčič je nato poročilo KPK poslal v vroče ozračje tako imenovanih ljudskih vstaj in je služilo kot povod za odstranitev reformne vlade pod vodstvom SDS. Pravi vzrok za mehki državni udar in odstranitev vlade Janeza Janše pa so bile reforme, ki jih je vladna koalicija s pomočjo ustavnega sodišča konec leta 2012 v nasprotju z vsemi pričakovanji le spravila skozi zakonsko in sodno proceduro. Pregon Janše je postal prioriteta, poleg navedenih so v tej sagi sodelovali še Darko Stare, nekakšen samooklicani šef preiskav na KPK, danes pa državni sekretar pri Klemenčiču. Med preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) je po navedbah virov prednjačila Tina Pahor, ti pa so celo hodili po Trenti in ostarele prebivalce, ki jim je svetoval Marko Pretnar, spraševali, koliko je po njihovem mnenju vredna »Janševa Trenta«.

Vloga tožilstva, Ferlinc, Jenull, Pintar in ostali
Nadalje so tu Darko Majhenič, takratni vršilec dolžnosti direktorja NPU, ki je na hitro pripravil (spisal) kazensko ovadbo proti Janši in si takoj zatem prislužil imenovanje na direktorsko mesto NPU. Na državnem tožilstvu pa so brez razmišljanja primer dodelili Boštjanu Valenčiču, tako imenovanemu golobrademu tožilcu, kakor ga imenujejo, ki je po mnenju poznavalcev pod popolnim vplivom v trdem komunizmu prekaljenega državnega tožilca Hinka Jenulla. Kasneje je bil Valenčiču, ki po pojavnosti spominja na zloglasnega in za mnoge polpismenega Andreja Ferlinca iz politično skonstruiranega primera patria, v pomoč dodeljen še celjski tožilec Stanislav Pintar. Slednji je vmes spisal tudi tajno odredbo za ponovno preiskavo Janševega premoženjskega stanja. Zahtevali so sodno preiskavo, ki je bila dodeljena preiskovalni sodnici Ireni Topolšek.

Imos po nepotrebnem v stečaj
Davek neumnosti rdečega omrežja je po nepotrebnem plačal tudi Imos. Zasebno podjetje, ki je t. i. Janševe nepremičnine v Trenti kupilo leta 2005, so poslali v stečaj. Za Imos pa smo medtem tudi pridobili podatek, da je bil stečajni postopek uveden z neobičajno naglico, in sicer le nekaj dni po tistem, ko se je na javno objavo prodaje omenjene nepremičnine javil resen kupec, ki je bil pripravljen plačati razpisanih 140 tisoč evrov kupnine. Govorili smo s predstavnikom kupca (nepremičninska agencija), ki je namero o nakupu tudi potrdil.

Ne glede na vse pa je t. i. Janševa Trenta prešla v stečajno maso in bila nato na dražbi, za katero je veljalo veliko zanimanje kupcev in medijev, prodana za 127.500 evrov. Vmes pa je Vrhovno sodišče RS že drugič razveljavilo poročilo KPK, ki ga je izdelal Goran Klemenčič, kot nezakonito.

Cenitev padla v vodo, kaj zdaj?
Cenitev skupine »zanesljivih« je padla v vodo. S pravnega vidika tega poročila ni več. Preiskovalna sodnica Irena Topolšek ima zdaj samo dve možnosti: ali preiskovalni postopek zavrže (kar je enkrat že naredila in ga potem morala na zahtevo tožilstva spet obnoviti) ali pa gre dalje in naroči novo, tokrat že četrto cenitev nekdanjega Janševega posestva v Trenti. Kakorkoli se bo smela odločiti, tako kot za primer Patria je tudi za primer Trenta in Janševega premoženja več kot dovolj dokazov, da je šlo pri vsem tem za politično preganjanje najuspešnejšega predsednika Vlade RS kadarkoli doslej in poskus uničenja predsednika največje opozicijske stranke v državi.

Vida Kocjan

 • Unikatna

  Škode in umazanega imena se nikoli ne more popraviti!!

  • janez cepec

   kjer je dim, je tud ojgn

   • garfi

    kjer je janez je tudi cepec

    • janez cepec

     kjer je Garfild, je mačji drek

     • goldhorn

      Cepčev drek pa zlo smrdi……

     • Franc Šink

      Maček ga vsaj zagrebe. njemu ga ostane pol na riti še več pa v glavi.

     • karpelec

      Tist v glavi je nevaren, ga lahko zastrupi, če ga že ni .

     • garfi

      in prav je, da ti smrdi

    • Olga

     In to obvezno!

   • stajerc5

    Ce nebi bilo rdeckarjev, tudi cepcev nebi imeli!

 • totex39

  Lavaki že sestavljajo nov konstrukt proti njemu. Namreč volitve so na vidiku in ne smejo zamuditi.

  • janez cepec

   če bi, vaš ljubljeni vodja računu, de bi s tem kej več zablojenih ovčk u čredo spravu, bi se za to dau tud zapret. sam čeprav je Prerok, tle ni čist sigurn, a se mu splača mučenika špilat. pravjo, vosu gre sam enkrat na led

   • piko8

    Cepec pa pa večkrat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • samsara

   Ja, prav zanimivo zna biti. Počakajmo s kakšno zgodbo in konstruktovm tokrat postrežejo slovenski in in širši javnosti.

 • sončnica
  • Unikatna

   Res je vsi, smo sužnji “Centralne banke“ globalne vlade!

 • rubec

  Stranka Debilov se že kar nekaj časa pojavlja pod kratico SD. Kot da smo ljudje blesavi pa ne vemo za koga gre al kaj?

  • janez cepec

   še eni debili so na sceni SDS, ja sej so skor isti kot SD, večina u SDS je tko kt tko bivših komunajzarjou, tko, de kej dost ne moreš prebrat

   • Ruggedplant

    Med bivšimi in aktualnimi je neskončna razlika, v šoli še niste jemali protislovij?

  • Franc Šink

   Imam ime.(S)tranka (D)reka.Zavetišče starih nesposobnih tovarišev.

  • tzt

   Debili ne najdejo več novih obrazov. Jakič se noče obrit. Tud Bratuškova ne po nogah, hrbtu in joškah. Pa še kaubojke ji ne grejo čez rit. Za kahle ni placa. Jankovič jedino jebe farmaceutke. Kandidatkinje. Ko če da gleda Miu. Da se ti smući. Milan je ves nesrečen in bi rad samo še en mandat. Po moje bi bio še najbolj srećen u Dobu, bez Štefke.

 • Franc Šink

  Zakaj JJ ni kupil kar graščine, Kot Gospod Zidar potem ne bi imel nikakršnih problemov.A kaj ko nima nikakršnih “strašnih”odvetnikov v svojem klanu.

 • Aron

  Vsakemu bi moralo biti jasno, da če kupiš parcelo za 127.500 eur in jo potem oglašuješ za 142.000 eur, da je bil nakup na dražbi fiktiven, cena pa umetno dvignjena. Kje so še ostale korupcijske igrice, ki so se jih šli Janša in tovarišija.

  • janez cepec

   ne Ivan Janez pa že ni tak, de bi kerga golfou, al pa, de bi se kešne igrce šou. če je cena taka kot prau, je taka. laže pa ne, Ciciban

  • dež

   Janša je parcelo prodal Imosu leta 2005. Če jo nekdo 10 let kasneje kupi za podoben denar, to ni Janšin problem.

   • Steiermark

    levaki še niso dosegli takšne razvitosti možganov, da bi to lahko tudi razumeli….

   • Aron

    Kupil jo je strokovnjak za nepremičnino z namenom zaslužka. Nato isto nepremičnino oglašuje za 10% več, kot je bila nabavna cena, kar že v štartu pomeni izgubo.

    • Vlado77

     Te logike pa ne razumem

     • Aron

      Ne moreš razumeti, ker ni logike. Nakup je bil umetno sproduciran in ni odraz tržnih razmer.

     • rrrrr

      Tudi cenilno-sodni konstrukt je bil umetno sproduciran in ni odraz poštenega in neodvisnega sodstva.
      Pa tudi mnenje Arona ob tem je umetno sproducirano in ni odraz samostojnega in kritičnega razmišljanja odrasle in zrele osebnosti.

    • Ruggedplant

     Aron – sicer mi je jasno, da osnovnih principov svobodnega trga ne razumeš, ker si ideološko še globoko v državno reguliranem komunizmu (no pravzaprav tudi fizično, a pustimo to), ni mi pa jasno, zakaj to svoje neznanje OSNOV ekonomije tako ponosno razkazuješ naokrog, kot da bi šlo za nekaj častivrednega?

     • Aron

      Potem mi pa ti pojasni, zakaj bi nekdo, ki naj bi veljal za poznavalca trga nepremičnin, kupi nepremičnino in jo potem naprej prodaja po skoraj isti ceni? Razumem nepremičninski trg, verjamem pa da me boš ti naučil še to podrobnost.

     • Ruggedplant

      Ker nismo več v času planskega gospodarstva, lahko vsak lastnik privatne lastnine postavi tej lastnini poljubno ceno na trgu. Ali je bila cena visoka ali nizka, bo torej povedal trg. Tudi jaz sem pred 10 leti kupil delež delniškega sklada z namenom, da v teh 10 letih znesek vsaj podvojim. Zgodilo pa se je ravno nasprotno in sem več kot polovico izgubil. Zakaj sem izgubil? Ker je trg tako rekel. Sem šel potem v medije jokat kako trg goljufa, ker mi tako nizko ceni imetje – kot npr. komiji ob propadu Zvonov (čeprav v njih povečini niso imeli niti ene same delnice)?

     • Aron

      Trg je povedal svoje že nekaj časa nazaj, za parcelo po izklicnih cenah ni bilo interesa, kar je seveda razumljivo, saj gre za precenjeno nepremičnino. Zato me čudi, da je parcelo kupil nekdo, ki naj bi bil strokovnjak za trg in ga pozna do potankosti. Nakup zato ni bil ekonomsko upravičen.

     • Ruggedplant

      Z drugimi besedami: o ekonomski upravičenosti in (ne)precenjenosti nepremičnine boš namesto strokovnjaka za trg in kupca presojal ti in neuka slovenska javnost, v kolikor vam ta veseloigra prinese dovolj volilnih glasov?

     • Aron

      Nakup ni bil ekonomsko upravičen, saj se bo parcela prodala pod nakupno ceno (oglaševana cena minus pogajanja minus davki). Logika pač.

     • tasilo

      Ponavadi je dobro vedeti, kdaj vstopaš na trg VP (vrednostnih papirjev). Ti si po nesreči izbral najslabši možni trenutek — leto 2007, in še delniški sklad povrhu. Te naložbe so dolgoročne, če bi vztrajal, ne bi imel zgube, gotovo bi dobil cel vložek nazaj, gotovo bi imel tudi dobiček. Vložek lahko podvaja tudi na 5 let, če znaš. Druga možnost za podvojiti dobiček v 10 letih pa je, da kupiš VP z 10% donosom p.a. v obliki dividend. Verjemi, obstajajo naožbe, ki letno konstantno prinašajo 12-15%.

      Sicer pa pri teh rečeh o namenu ne moremo govoriti, saj bi drugače od samega “dobrega namena” bili vsi bogati. Namen ni dovolj. človek potrebuje znanje. Ponavadi ne škoduje, če človek ve oz. se pouči, v kaj se spušča.

      Dolga debata. Vprašaj za nasvet kakšnega strokovnjaka …

     • Ruggedplant

      No saj o tem sem govoril. Nihanja cen so na trgu nekaj najbolj normalnega in to je v modernem svetu jasno prav VSEM razen komunistom, ki jim v življenju nikoli ni bilo treba pametno investirati in plemenititi lastnega premoženja, saj imajo za pridobivanje premoženja drugačne vzvode, ki nimajo zveze s trgom, ampak zgolj našimi denarnicami – posredno ali neposredno.

     • tasilo

      Sam sem totalno besen, ker so iz ZUJF odpravili varčevanje v JS, si dvignili plače, sprostili napredovanja … s “pojasnilom” (beri izgovorom!), da za to ni več potrebe, golazen smrdljiva na levakarska lopofsko reketarska. Izpad so seveda nadomestili z dvigom davka za pravne osebe s 17 na 19%. Tako.

      Besen sem tudi na Janševo vlado, ker je z ZUJF dvignila davek na dohodek iz kapitala z 20 na 25% za prvih pet let imetništva, kar je totalno komunajzarska svinjarija češ, zažrimo ljudi — t.i. “bogate prasce”™ –, ki imajo denar za investiranje. Nova vlada je odpravila vse ukrepe ZUJF, ta davek pa hinavsko pustila. In my book sta glede tega Jajo in Cmero en večji peder od drugega.

      SDS bo v mojih očeh dobila ugled, ko se bo BORILA za odpravo tega ukrepa/davčne stopnje. Do takrat so zame vsi ista sorta gnoja.

     • Ruggedplant

      Prej ko boš spoznal, da SDS, dokler ne bo imel vsaj 2/3 podpore v pralamentu, kot vsaka dosedanja leva vlada, ne bo mogel niti teoretično uresničiti svojih gospodarskih idej, bolje bo zate. Ko imaš v koaliciji SLS, Desus, na sodiščih, na ulicah, v izobraževanju, v gospodarstvu pa same udbovske šakale, se pač ne moreš iti neke normalne liberalne fiskalne politike, saj še isti trenutek sprožijo državni udar ali pa te vtaknejo v keho, ker si pregloboko posegel v mafijske posle KPS. Če tega ne razumeš po več kot 25 letih samostojne države, potem ti tudi jaz težko pomagam. Boš pač še naprej živel v gnoju.

     • tasilo

      Debato pelješ drugam in čisto predalč. Jaz govorim le o tem, da 25% davka do sedaj nihče velemodrecev niti omenil še ni v DZ. Če ne blekneš, tudi podpore predlogu ne moreš iskati, mar ne?
      In ja, SDS je prekleto udejanjil ZUJF, po katerem plačujem 25% davek. Torej je imel večinsko podporo v parlamentu, mar ne?? Pa če to ni uspeh!
      Tvoje kapitalske dobičke je Jajo ravno tako preveč obdavčil kot moje. Aja, saj res, ti nimaš kapitalskih dobičkov dobičkov, ti delaš izgubo.

      A ti živiš v kaj boljšem gnoju od mene? A kaj lepše diši?

  • goldhorn

   A levaki prodajate ceneje kot kupite? Logika za vola ubit…..

   • Aron

    Prodajne cene parcel so cca. 20-30% nižje kot oglaševane.

    • dež

     Lahko da, ampak Janša že 12 let ni več lastnik te parcele.
     Kako odličen je bil GURS pri vrednotenju, si pa lahko prebereš tule http://www.zurnal24.si/print/155083.

    • stajerc5

     Ja, bi rekel, da je v tvoji ciganski sipi res tako!

   • Franc Šink

    Saj od lopova kupiš ceneje kot je vredno na trgu.Levaška ekonomija pač.

 • Diagnostik

  spet to prokleto krivosodje…

  • Ruggedplant

   Se strinjam. Takšen prozoren politični konstrukt bi moral končati pred vrati vsakega vaškega sodišča, ne pa da se o tej bizarni aferi govori po vsej državi, da lahko vsak dan znova preverim med kako z logiko prikrajšanimi rdečesrajčniki živim.

 • rubec

  Toooooo Janša, fukijimmater hehe.

  • janez cepec

   usrou se bo, odfuko je on svoje

 • www

  Kako IZVEDENEC odgovarja za škodo, ki jo povzroči z namerno napačnimi mnenji ???

 • VERZIFIKATOR

  7. 1. 2016

  Klemen Gorjan – Trentar

  BRENTA IZ TRENTE
  ALI PRILIKA O GORJANU

  Vemo dobro za dolino Trenta,
  zadnje čase se jo propagira,
  stave in rekorde vse podira,
  njen zaščitni znak je grozdna brenta.

  Vinogradne tamkajšnje parcele,
  tak presežek bojda znati dajo,
  okoristiti da z njim se znajo
  kranjske Janševe instant-čebele.

  Janša, slavni čebelar Antón
  proslavíl nam kranjsko je čebelo,
  kazal jo na Dunaju veselo,
  dičil se je z njim cesarski tron.

  To bilo je v času cesarice
  slavne mamke Micke Terezjanke,
  vladarice, zdaj že zdavnaj ranjke,
  krožijo o njej še govorice.

  Takšne, da čebelice letijo
  vzvratno venkaj iz doline Trente,
  méd polagajo da v grozdne brente,
  to po Kranjskem danes govorijo.

  Blizu Trente tisti je vršiček,
  kjer poleti rusko vodko pije,
  kdor se do kapelice prerije,
  kamor vabi rjavec, ta konjiček.

  Vse drugače pa v dolini Trente,
  v njej za vodko pač ljudem ni mar,
  velik se obrača tam denar,
  polne so ga vedno grozdne brente.

  Trenta je dolina vinorodna,
  tam vari se vino na prevaro,
  iz medu ga delajo na paro,
  klima je za to nadvse ugodna.

  To razširil neki je Gorján,
  tam iz fare svetega Klemena,
  sin takisto kranjskega plemena,
  hlapčevsko vladarjem vedno vdan.

  Ta Gorján zadevo preiskuje
  in močno čebelice podceni,
  ko iznajde formulo poceni,
  da je méd iz vina, dokazuje.

  Vredna nič da tista ni parcela,
  kjer medeno vino zdaj varijo,
  bi Gorján dokazal lumparijo,
  pa je laž na žalost predebela.

  Ves suhljat Gorján se ti dozdeva,
  ko zasuče se z lažjo debelo,
  le za hipec se ti bo zazdelo,
  brezobraznež v lice da zardeva.

  Kaj bi tvezil še naprej tjavdan,
  z njim opravijo naj drugi raje,
  ker bilo ni v Trenti grozne kraje,
  je grdo zamočil spet Gorján.

  Saj gorjancu nič se ne zameri,
  fant od fare svetega Klemena,
  dober je samo za met polena,
  sanja naj naprej o vinski beri.

  Je misijo svojo odposlansko
  prav neumno stokrat že zavozil,
  čas ga stisnil je, kot tank povozil,
  vse povrne se mu po gorjansko.

 • Olga

  Vsem vpletenim, vključno s Klemenčičem, bi bilo treba vzeti licence in jih strpati v zapor! Vse odškodnine, ki bodo nastale, vključno s sodnimi stroški, pa bi morali plačati iz lastnega žepa!

  • Fogglof Tunnek

   Vsem vpletenim orožarske afere, vključno z Janezom, bi bilo treba vzeti licence za politike in jih strpati v zapor! Vse odškodnine, ki bodo nastale, vključno s sodnimi stroški, pa bi morali plačati iz lastnega žepa!

   • Olga

    Sem vam že razložila, da je bil edini, ki je trgoval z orožjem, Milan Kučan, z udbaškim imenom Plavi, ki je imel preko Udbe v rokah vse, tudi denar! On je tudi razorožil teritorialno obrambo in predal sovražni JLA orožje, ki smo ga plačali državljani Slovenije! On je tudi z Jelkotom šel v Izrael! Mogoče molit??! Kučan je veleizdajalec in kriminalec!
    Noben obrambni minister ne more sam kupovati orožja! To je neispodbitno dejstvo!

    • janez cepec

     sej vaš ljubljeni vodja kot abrambni minister ni kup’vou orožja, on ga je PRODAJU, ŠVERCOU čak, pa sej to niti ne’ b biu tak problem, hudič je to, k so Hrvatarji, pa Bosnakarji orožje plačal, dnarja pa ni. to j’ problem, vašga Preroka

   • tramal

    Komunajzerji bi z veseljem dali dokaze če bi jih imeli in če bi bilo to res.Si kot kakšna pokvarjena plata na kateri sučejo srbsko kolo.Ponavljaš ene in iste laži bedak

 • Vera

  Janšo za predsednika vlade, da ne bo prepozno za našo lepo Slovenijo in nas Slovence po srcu !

  • Fogglof Tunnek

   Janšo na Dob, da ne bo prepozno za našo lepo Slovenijo in nas Slovence po srcu !

   • resnicaboli

    tebe pa v Vojnik ker takšni so nevarni.

    • von Rhein

     Je že tam.

     • Franc Šink

      Kamor tudi spada.

    • radames

     Ne Vojnik, Idrje!! Tam se treba mal matrat.

   • Franc Šink

    Le kaj za vraga je jj naredil tako slabega za Slovenijo?Mogoče te moti, da ne liže riti tretje razrednim politikom??

    • janez cepec

     stvar je u tem, de tud kej dobrga ni naredu za Slo

   • milanček

    kretene, tipa foggel tunnek, pod nujno v KOTO; tam imajo tehnologijo za take kadavre, za dbro naše lepe Slovenije in nas Slovence po srcu!

   • tramal

    Ti si srbski cigan ne pa kakšen slovenec.

   • Vera

    Tako sposobnega predsednika vlade po osamosvojitvi še nismo imeli ,kot je ravno g.Janez Janša ! Zato vsi tebi podobni utihnite z žaljivkami ! Jasno ” Tünek ?

 • Fogglof Tunnek

  Janez si poje:

  Vriskal sem, pel,
  ko z Jalovca objel sem širni svet,
  Srečen, vesel, poljubil sem planinke cvet.

  Od sreče pijan, zapel,
  zavriskal sem na moč glasno
  svet mojih sanj, dolino Trentarsko.

 • tasilo

  “ki zastopa diametralno nasprotna stališča”

  Od nekdaj občudujem ta retorični in logični biser, diametralno nasprotno. A bejžno, a diametralno nasprotno?! A res?

  • Ruggedplant

   Za lažjo predstavo: vzemi pravokotnik s 4 oglišči, pa ti bo razlika hitro jasna.

   • tasilo

    Takole se zmeniva. Ti mi povej … kakšna razlika neki? Razlika med … čim?? Jaz ti bom pa v zameno povedal in utemeljil, da nisi razumel, v čem je štos. In tako bova srečno živela do konca svojih dni.

  • Jovo Jamnica

   Nasprotno je prevod od diametralno….

   • Franc Šink

    Včasih stojimo vsak na svojem bregu nasprotje je popolnoma pravilni prevod in isti pojem.

    • Jovo Jamnica

     Jasno. Kakor, da bi napisal… ki zastopa subjektivno osebna stališča.

 • Ruggedplant

  In? Bo kdo odgovarjal za sodelovanje v še eni od stotin uprizorjenih fars za izživljanje anti-janša frustracij slaboumnih sodržavljanov? Spomnem se, ko sem se pred leti zgražal nad astronomskimi odškodninami, ki jih Američani preko svojega vrhunsko delujočega pravnega sistema zahtevajo od toženih, ko gre za kakršnekoli verbalne ali fizične napade, zdaj pa gledam na stvari precej drugače. Če bi VSI SODELUJOČI v tej aferi (tudi mediji in seveda stranka, ki je aferico skreirala) prejeli takšne drakonske kazni oziroma odškodnine, da bi se morali za plačilo zapufati ne le oni, pač pa tudi njihovi sinovi, bi naslednjič 10x premislili predno bi v eter spustili “veliki pok” za nov naskok na oblast.

 • Anonimni_Profesor

  Povsem jasno je bilo, da so te cenitve na katerih sloni obtožba privlečene za lase.

  • Ruggedplant

   Vsaj 2/3 slovencljem očitno ne. Žalostna slika intelektualnega profila našega zdesetkanega naroda.

  • janez cepec

   ti bi mogu to ocent, ke si tok hudiču brihtn, de ti kr škodje

  • črnaovca

   Edini kvalificiran in objektiven bib il pri tej cenitvi sam MAtoz vsi ostali so evidentni lopovi

 • Boco

  Raste siba za riti vpletenih v te pokvarjene, nizkotne intrige proti Jansi. Raste in zrasla bo do naslednjih volitev. Pol pa samo bog lahko pomaga tem izmeckom cloveskega rodu, na celu z izmeckom Klemencicem – Frankensteinom.

 • Vlado77

  Problem tega in podobnih primerov našega sodstva in tožilstva je , da se takih igrc lahko gredo do onemoglosti . Na koncu itak nima nihče nobenih posledic . Klemenčič postane minister in vzame v službo nekaj akterjev tega skropucala. Dejstvo pa je , da so definitivno škodili JJ takratni vladi in posledično državi . Poročilo KPK je bilo ključno pri padcu vlade. Jasno je , da gre za popolni nateg. Žalostno pa je , da vpleteni , sodniki,tožilci cenilci in Klemenčič zaradi tega niso nastradali – še več napredovali so. Če bodo nastali stroški pa jih itak plača proračun – oziroma mi vsi.

  • Ruggedplant

   Natanko tako. Namesto, da bi bila delovna mesta vseh delavcev v pravosodju sistemsko najmanj zaščitena in pod nenehnim sitom pravičnosti, je pri nas ravno obratno – ključni odločevalci so praktično nezamenljivi, na funkcije pa prilezejo izključno po ideološko predisponirani nasledstveni funkciji. Včasih celo biološko.

 • Hribouc

  Bravo, Pravica!
  Bravo, Janez Janša!
  Če zdržiš ti, zdrži Slovenija. Sicer pademo še za zadnjo štengo na dno!

  ——————————————–
  Še včeraj je odmevalo po naši oštariji:
  Janša je nakradel za 150milijonov orožja, vem zagotovo! Mam priče!Povedal mi je tudi Miličar Lojze, ki je bil zdraven, ko so kradli orožje, kmalu bi ga bili 2x ubili (Janševi, seveda)pa Janša ima kliniko za ta denar v Avstraliji, saj vem, vprašaj onega, katerega brat dela na tej kliniki v Avstraliji….
  Seveda bi bili onega “miličarja Lojzka ubili vsaj 2x, če ne bi ne hodil zdrav še danes po tem svetu.
  In vsi vemo, ki smo poslušali pijano lajno, da ta miličar ni kdorkoli, pač pa visoki miličar, ki bi bil sprožil sto postopkov in pričevanj, da bi zašil Janšo v zadnjih 25 letih ….
  ….AMPAK, Oni nabijajo z vsemi topovi, upajoč že 26 let, da se bo nekaj le prijelo.
  NE BO SE.
  ZELO ZDRSLJIVO JE.

 • centurion

  TRENTA?
  Ah, to ni nič naspram kliniki v Avstraliji.
  Sem bil ondan z ženo in sinom na safariju v Avstraliji in seveda nesreča ne počiva.
  Sin si je zlomil prst, en aborigin mi je takoj poklical kliniko “Jansa on line”.
  Helikopter(last JJ) nas je za skromnih 12500AUS dolarjev prepeljal do doktor Bačovnikove, ki je
  za poseg na sinu zaslužila 18500AUS dolarjev. Med čakanjem sem si omislil plombo
  za 6800AUS dolarjev baba pa zravnala nekaj gub na obrazu za 15000AUS dolarjev. Vse
  sem plačal v kešu na črno brez DDV seveda.
  Tako, zdaj boste vedeli od kod Janezu Janši toliko kapitala.
  Hudič je le v tem, da sem jaz se iz tega sna zjutraj zbudil.
  Prav bi bilo, da se zbudite tudi vi, leftardirani MSM in uspavane volilne ovce……

  • janez cepec

   a si se u Begnah zbudu, al u Polu?

   • centurion

    Spavaj bre sinko, spavaj.
    I sanjaj da si lep…..

    • janez cepec

     ne razumem,. a ti je to še iz prejšneh cajtu ostau, k s biu pr koritu?

   • rubec

    Vprašaj svojo glavno sestro. V zavodih ste računalniško povezani.

    • centurion

     rubec, on je še v bolnici Franji.
     Imajo kartoteke na kamnitih ploščah….

    • tzt

     Qrc, danes ma belo dozvolo. Učeri je zmogu dve vrstice Prešerna. Če bo zamujal, pridejo ta beli. Pol bo pa spet na terapiji.

  • rubec

   *******

  • Ruggedplant

   Strel v čelo tričetrt slovenceljskim ovcam. A pacifisti, brez skrbi – ker pod čelom nimajo ne možganov, ne živčnh končičev, slednji ne bodo čutili prav ničesar razen rahlega sunka, nato pa bodo še naprej blejali enako. Tako kot o trgovini z orožjem, Patrijah,…

   • centurion

    STROKOVNO POVEDANO-
    STREL V PRAZNO!

 • Fogglof Tunnek

  V eni izmed oštariji na grosupeljskem:

  “Janša je nakradel za 150milijonov orožja, vem zagotovo! Mam priče!Povedal mi je tudi Miličar Lojze, ki je bil zdraven, ko so kradli orožje, kmalu bi ga bili 2x ubili (Janševi, seveda)pa Janša ima kliniko za ta denar v Avstraliji, saj vem, vprašaj onega, katerega brat dela na tej kliniki v Avstraliji.”

  • Franc Šink

   Daj mi naslov te klinike.

   • Fogglof Tunnek

    Fprašaj grosupeljčane…

   • centurion

    Sem spodaj objavil: Jansa on line.
    Prej moraš globoko zaspat, preden pokličeš…

 • Fogglof Tunnek

  Resnična izpoved hvaležnega občana:

  “Sem bil ondan z ženo in sinom na safariju v Avstraliji in seveda nesreča ne počiva.
  Sin si je zlomil prst, en aborigin mi je takoj poklical kliniko “Jansa on line”.
  Helikopter(last JJ) nas je za skromnih 12500AUS dolarjev prepeljal do doktor Bačovnikove, ki je
  za poseg na sinu zaslužila 18500AUS dolarjev. Med čakanjem sem si omislil plombo
  za 6800AUS dolarjev baba pa zravnala nekaj gub na obrazu za 15000AUS dolarjev. Vse
  sem plačal v kešu na črno brez DDV seveda.”

  • Fogglof Tunnek

   Toooooo… tega si fSloveniji želimo !!!

  • centurion

   Vsa čast občanu za hrabrost, ker se je izpostavil!
   Novico šimprej spraviti v Delo, RTV, Dnevnik, Mladino.
   Pa občanu obvezno nagrado dati in Milojka naj
   povrne stroške, siromaku!!!

 • črnaovca

  Koliko polemik za prazen nič. Ali gre za lopovščino ali ne bi se najlažje videlo če bi si kdo upal ali smel objaviti, kdaj od koga in za koliko je Janša kupil to zemljo, s čim jo je plačal in za vse sitne še kopijo plačilnega naloga. Čudno je le da se poje hvala sodišču samo če sodi v prid Janši

  • Peter

   Kar pa je zelo redko, a ne, ovčka, no…

  • von Rhein

   Najbolje vedo domačini,Trentarji.Tam se pogosto kaj proda.In,če imaš pravočasne informacije, si pri nakupu lahko uspešen kot Školjč.

   • Peter

    Ja, okoli tiste njegove hiške pa nobene razprave o ceni ipd…čudno, de?

    • von Rhein

     Ko je Školjč kupoval sta bila Praprotnik in Klemenčič še pripravnika na CK.

     • rrrrr

      Školčeva kamarila ne kupuje. Ona dobi. Kupujejo edino dokazila o izobrazbi in šoferske izpite.
      Enostavno kot jota!

     • rubec

      hihi

  • Ruggedplant

   Kdo pa poje hvalo sodišču? Sramota je, da je zadeva splooh prišla tako v sodišče kot v medije. V normalni državi, bi za take stvari padale stotisočevrske odkodnine, frčale bi glave in povsod bi brali opravičila v upanju, da lažnivih pisunov (vključno s tebi podobnimi komentatorji) ne bi dosegla roka pravice in tožba zaradi razžalitve dobrega imena. A v slovenistanu ima serijska lažnivost domovinsko pravico in zato boste naredili prav vse kar je v vaši moči, da država obdrži odločilno moč v gospodastvu, pravosodju, medijih, izobražvanju itd…

  • janez cepec

   ja tle se vid, koko so desnakarji resnicoljubi. kokr jim paše, hinavci, bi se temu rekl. če je sodba ugodna za ljubljenga vodjo, vsaka čast pogumnemu sodniku, če pa vodja zgubi, poj je sodnik tud luzer, pa komunajzar, Prerok pa sodbe tko ne prizna. čak, kdo je biu tud tak, aja njegov uzornik in kolega, dosmrtni predsednik, kot JJ tud, vaš Titej

 • rrrrr

  Tožilstvo je proti J. Janši že vložilo novo obtožnico:
  Obtoženi Ivan Janez Janša je neznanega dne na poti v Jajce kupil staro orožje od neznanca in ga kot novega istemu neznancu tudi prodal.
  S tem izkupičkom in denarjem od prodaje neprijavkjenih zimskih gum za starega Volvota je od Cekute kupil Ropovo pismo o nameri s Sistemsko tehniko in parcelo v Trenti, plačilo položnic je nezakonito opravila ženina sestrična. Volvota je nepravilno in z namenom utaje parkirnega listka na neznan komunikaijski način parkiral na svoji parceli v Trenti in pri tem naklepno poškodoval spomeniško zaščiteno podrto štalo. Nepremičnino in Volvota je neznanega dne prodal za neznano vrednost Stožic, TEŠ6 in drugega tira skupaj, vatikanski kuriji . Z izkupičkom sta s soprogo kupila kliniko za avtomobilske pnevmatike Avstraliji in s preostankom podkupila še Sorosa, da je podkupil Američane, da so izvolili Trumpa. Za zaključek je obtoženi izvedel še nezakonito delitev svoje osebnosti: Janez je ostal v Volvotu, Ivan vodi kliniko v Avstraliji, Janša pa je trenutno spet v Jajcu.

  Obtožnica je bila poslana po pošti na vse tri naslove.
  Smrt janšizmu – svoboda narodu
  STA, Ljubljana, 9.februarja 2017

  • Ruggedplant

   Heheheh, odlično, a ni dvakrat za reči, da ne bi zapis kmalu pristal na kakšnem mainstream mediju v necinični obliki. Intelekta slovenskega komija enostavno ne moreš podceniti, pa če se še tako trudiš.

  • Peter

   Hihihi..
   pozabil pa si, da je vmes še sestrelil helikopter s kruhom, ki ga je lačnim borcem peljal slovenski narodni heroj preoblečen v sovražnega pilota..ampak se zgodi, ko je pa tok tega, da kaj človek enostavno pozabi, no…

  • janez cepec

   ja vaš Prerok je spet turistični vodič u Jajcu, tko kot njega dni.

   • Poštenje velja

    vaši pa so iz naše države naredili jajce , pokradli in zadolžili še jajca tvojih vnukov
    ki bodo plodili levaške opice za odplačilo kreditov!

  • rubec

   Evo STA, zdaj imate možnost tole poslati kot slovenskega kandidata za Pulitzer. Ali je že spet zasedeno szi Cirilom szi Krasa?

   • rrrrr

    Smo bli kompanija soz Cirilam prejšn bot u hrami. Pancetka, šalami en malčk krotehinov, terančk. Ma smo gha pili, malčk tut pojali, kej ne bi, uoštja, uno Malinkolija, pa Vjeruj ljubavi, same naše , dio povero, glih taku Ciril. Ma pole se je kr zghbu, mona, da ga kliče žena, e bon.
    Ma druho jutro, eko fašisti… Je šla naša kompanija u maloru. Kam ns vozeste? U pržon, mone!…Je mene pa tud drughe pjane mone kolonel Mermolja cbnu na kamiončin, jn pole……

    • rubec

     Videm da ste je jmali fajn. Še bujši ku na kaki devetici oštja…

    • samsara

     Kaj ste pa pwajali une hrvaške, mone jugonostalgične!
     Prou wm bwdi, n’ kamiončin pa u pržon! Eko!
     Du drugh’č pa se n’vad’te puwaj’t kšno sluvensko. Ki žviste?

 • Peter

  Pridem domov, vidim tale članek in si mislim, Ojoj, spet bo polno blokeranih luzerjev kle spod…pa skor nč..
  Kva je tumpek, tvoja omiljena tema, ti pa nč, al kva?

 • if

  Janša je prek odvetnika Francija Matoza zahteval Kocuvanovo izločitev, preiskovalna sodnica Irena Topolšek je to zavrnila, posledično je izdala nezakonit sklep.
  Vrhovno sodišče RS je zaradi nezaknitosti že drugič razveljavilo poročilo KPK, ki ga je izdelal Goran Klemenčič.
  Ostali s tem primerom prizadeti funkcionarji dokazujejo enako stanje nekompetentnosti/politične motiviranosti.

  Posledice! Nekompetentnie in/ali politično motivirane osebe so v stanju odstopa, demokratični delodajalec jim odpoveduje službo.
  Nova ustrezna zaposlitev zanje je spet pravokleparstvo!

  • Peter

   Zato pa je Klemenko minister za…no ja, za karkoli že je, no.

 • Olga

  Ko se pojavi članek o Janezu Janši, se pojavijo levaki!
  Ko se pojavi članek o kršenju pravic otrokom ali pa zločinih nad otroci, LEVAKOV ni nikjer!??

 • Fogglof Tunnek

  Če je padla cenitef v vodo ali ne, ni pomembno… Parcelo je Janša leta 1992 kupil za 350 tisoč tolarjef (z upoštevanjem inflacije bi to gnes znašalo 4590 ojrof), nato pa mu jo je uspelo leta 2005 podjetju Imos prodati za 31,4 milijona tolarjef (131.200 ojrof)…. Torej 4590 ojrof je plačal za 131.200 ojrof??? Prosim vas lepo, mene ne fopat…ste pre-zabiti !!!

  • Miran Pavličič

   Pa daj nehaj se že enkrat delat butla in kretena hkrati . Dobro ? Zdaj ali si provokator ali pa kreten, da glava peče. Provokatorju se menda da kaj dopovedat in sam neha, ker spozna, da ga je folk skužil. Za kretene pa tega zanesljivo ne moreš reči…

   • Fogglof Tunnek

    Fse sn napiso argumentirano z ciframi…ka pa ti? Če ne spraviš fkup verodostojnega komentarja… v lukjo !!!… Še jih je ostalo iz leta 45’…

    • Miran Pavličič

     Čuj pa te nič ni sram, ko lažeš kot pes teče? Kakšni argumenti? – a ti z mladine in družbenopolitičnih cajtngov? Ma daj posipaj se s pepelom – kreten!

     • Peter

      Sram ker laže? Lagati za dosego svojih ciljev je OK…
      Ne, lagati za dosego svojih ciljev je CK, tako bo bolj prav, no…

     • Fogglof Tunnek

      Ti pa svoj priimek pravilno piši prosim… Pavličić… z mekani “ć”.. Kapish?

     • Miran Pavličič

      Moj priimek je takšen kot sem napisal. Me pa zelo zanima kakšen je tvoj ,ampak ker si strahopetni komunajzar ( kot tisti ki so 4 leta vedrili v hosti potem pa pribežali ven ) ga zagotovo ne bom izvedel. Kot sem ti že povedal, – Posipaj se s pepelom !

     • Peter

      Ti ga pa, vidim, še resno obravnavaš?
      Nima smisla, res, vsi ostali smo že dvignili roke od njega, razen kšnih tarantel, pa maj pa takih njegovih lubic, hehe…

     • Fogglof Tunnek

      Moje pravo ime je Anton Tič iz Zavrča… Fsi domačini pa mi pravijo Foglof Tunek ali samo Tunek… Kapish???

     • Fogglof Tunnek

      Janša te itak ma za trenirkarja …ha ha ha ha ha ha ha ….

   • centurion

    Oboje.
    Najprej kreten, kar je pogoj, da ga zlorabijo njegovi šefi,
    in postavijo za provokatorja.

    • karpelec

     …ima pa šefico nad sabo.

   • Peter

    Oboje je, provokator in kreten, pa še butl za povrh, hihihi…
    Škoda tipkovnice….no.

    No vidiš, sva s centurionom skupaj pisala…

   • Peter

    Delat butla? Da se tumpek dela butla..
    To bi pomenil, d se dal bl pametnga kukr je, hihihi…

   • janez cepec

    zakuga se že pol vašmu ljubljenmu vodji ne da neč dopovedat?

  • slosin

   Ti s pa res en dudek…A nis še nikol slišal, kaj je biznis…kupiš pocen in drago prodaš…

   • stajerc5

    Cigan ukrade in proda naprej, to je njegov nacin!

    • Peter

     Komunist pa nacionalizira in vzame zase, simpl, no…

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, parcelo so cenili že mnogi cenilci. Za potrebe stečaja Imosa je oceno opravila sodna cenilka Breda Zorko. Ta je tržno vrednost parcele ocenila na 17.655 ojrof, kar je bila tudi izklicna cena na dražbi. Kasneje je bilo razkrito, da je bila Zorkova fčasih članica SDS… Aha, pa vas mam !!!

  • Fogglof Tunnek

   Ne pozabit, da so takrat v preiskavi med drugim ugotavljajo, ali so predstavniki Eurogradenj in Imosa preplačali zemljišča v Trenti, ki so jih kupili od Janše, in mu stem omogočili pridobitef dobrih 100.000 ojrof protipravne premoženjske koristi.

 • Peter

  Tumpek, greš z mano u jajc, pa bom jest dulančevo sliko nosu, no…

  • janez cepec

   za u Begne sta oba

   • Nata

    je bližje, a ne ? Kdo bo pa ke dol rinu !!

    • janez cepec

     sej je biu že u Polu, pa zdej glih beljo, pa so jih ven spustl, zdej pa pizdarije deva ke okol

  • Nata

   Pa kakšno majhno vzem. De ne boš pretežko nosu !

   • Peter

    Ja, tud majhne so precej težke, ker kažejo njegov karakter, no…

    • Nata

     +++++++
     Hi. . . hi. . . obdržalo se je ustno izročilo !

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, a vam to ni čudno, da v Triglavskem narodnem parku, kjer so vsi večji gradbeni posegi prepovedani, in dostop do nje ni mogoč z avtom, ampak le po majhni brvi čez reko Sočo, sodna cenilka Breda Zorko pa jo je ocenila na zgolj 17.655,10 ojrof… saj je stavbno zemljišče omejeno na 176 kvadratnih metrof…a ga je sodišče na dražbi prodalo za kar 127.500 ojrof ???… A vam je to normalno? Nedostopno zemljišče za taki gnar !?!?… Prosim vas lepo !!!

  • Aron

   A veš kakšno vilo bo lahko nekdo zgradil na 176m2? 142k je še premalo za tak biser!

   • stajerc5

    Reva primitivna!
    176m2 = Cudovita atrijska hisa (da o nadstropni gradnji ne govorim)
    Prvo pod zemljo = Garaza za vsaj 6(sest) avtomobilov
    Drugo pod zemljo = Kino, Bilijard, Disco-bar
    Tretje pod zemljo = Bazen, Savna, Fitnes

    Tako se je in se bo vedno gradilo v “bahaski” Svici!
    Seveda bi ti rabil v skromni Zloveniji vsaj en ali dva hektarja, nje-de!?

  • FORT WORTH

   Nea nabijaj tumpek.
   Lahko se na obrvi postavis.
   Tvoji so se spet pokazali,da so podtikali,lagali in kradli.
   JJ ni kriv a ti je tebi to sploh jasno ?

   • Peter

    On je vernik in globoko veruje, da je za vse, kar je narobe v Dolini, kriv Janša. Saj, načeloma me to ne moti, maš pač vernike različnih vrst.
    Moti me samo to, da hodi molit na Novo24, no…

    • FORT WORTH

     Fanaticni vernik in njihova vera je opij za ljudstvo.
     Kje je danes murgeljski postenjak ?
     Bo kaksen novinar opravil intervju z veleizdajalcem ?!

     • Peter

      Zakaj? Bi rad bral nova in nova sprenevedanja?

     • FORT WORTH

      Ja,danes mi manjka dnevna doza smeha…

 • Peter

  A to si ti spodej tumpek, al si zdej kšne druge nike puslou u boj, no?
  Dis luzer is bloked, hihi…

 • MEFISTO

  Da je padel zadnji konstrukt fašistične levice, je preveč pogumna napoved.

  Poltična opcija, ki se ohranja s pomočjo fašističnih, nacističnih in komunističnih tradicij, je zmožna kadarkoli lansirati nov konstrukt.

  Za moža, kakršen je Fogglof Tunnek, ki hoče biti povsod mnenjski voditelj iz ilegale, bi se že spodobilo, da se ve, da gre za prjatla razumnega Miho Skumavca, alias Petrovca, kot se ve, da se modri in učeni Mefisto piše Miro Gradič.

  • Peter

   Zadnji iz tega obdobja, novi sledijo….(konstrukti, no)…

 • Jovo Jamnica

  Naj gre fse u PM. Kolk je bla cenitef ot totega Kocmutvana??? Kolk je zares vredna tota parcela, ko na njej nemreš nič gradit??? Kolk je za to skasiro JJ??? Glih me boli K, kolk je JJ za njo plačo!

  • baldeagle

   Janševa Trenta prešla v stečajno maso in bila nato na dražbi, za katero
   je veljalo veliko zanimanje kupcev in medijev, prodana za 127.500 evrov.
   ———-
   Torej ima neka nepremičnina tolikšno tržno vrednost, koliko je nekdo zanjo pripravljen plačati. Kaj tukaj ni jasno?

   • stajerc5

    Pravzaprav so si kar veliko upali z tako visoko ceno, ker so iz ozadja rdeci sporocali,da ce da nekdo vec kot 17 jurjev eurotov, kasira najmanj 5 let resta!

   • Jovo Jamnica

    Ja in? Ovi Klemokvazimodo je JJ pač drko. Jas mam tut dva hektara zemle. Če mi daš za njo 50.000 €, je tvoja…

    • baldeagle

     Tržna cena zemljišča je odvisna od lokacije in namembnosti zemljišča.
     Bi si moral tvoje zemljišče najprej ogledati, da bi se lahko začela pogajati o ceni le tega.

     • Jovo Jamnica

      Boma se op priliki zmenla…

    • baldeagle

     Zate je pač tovrstno “drkanje” nepomembno. Ne zavedaš pa se, da je Klemenčič takrat predstavljal neko državno institucijo in jo zlorabil v korist enega političnega pola. Janši pa zasvinjal njegovo dobro ime. Odgovarjal pa za tako svinjarijo ni nihče. Ti na tak način razumeš delovanje pravne države?

     • Jovo Jamnica

      Pusti zaj JJ. Trikrat sn prečito toti članek, pa nisn najdo Kocmutvanove cenitve. Takrat sn samo poslušo JJ zagovor pred KPK in sem si ustvaro svojo mnenje. Drugo pa me nea pretirano zanima, ker nisn JJ fen. Sem pa pret eno uro pod drugim člankom napiso to:
      ———————————

      Jovo Jamnica • eno uro nazaj

      svet24.si/clanek/v-novi-izdaji….
      jul. 2016 – Dokazi: Janševi mladinci snifali kokain. V javnost je
      prišel posnetek, na katerem člani Slovenske demokratske mladine njuhajo
      beli prah.
      http://svet24.si/clanek/v-novi
      ————————–

      R.T.
      07.07.2016 22.01 Posodobljeno: 19.05 / 08.2.2017

      ————————–

      Kdo
      zna pojasnit, zmedo pri datumih. Kakor, da je takrat, julija 2016,
      članek že bil goden za objavo, pa je nekdo objavo preprečil “na” bolj
      ugoden čas???

     • baldeagle

      Ne gre samo za JJ. Taka svinjarija se lahko kadarkoli zkodi vsakemu ,ki ni “na liniji” ideološko zblojene levice. Zato gre @Jovo. Vsaj osnovne pravne zakonitosti je pač potrebno spoštovati ,če se gremo neko resno državo. V nasprotnem bo s to državo slej kot prej konec. Postali bomo druga N.Korea, Cuba…. Si res tega želimo?
      Omenjeni “mladinci” pa niso nikogaršnji. So odrasli ljudje, ki sami sprejemajo odgovornost za svoja dejanja. Napisati “Janševi mladinci” je izjemno zavajajoče in točno se ve kam merijo take vrste namigovanja.
      Čas je, da se vendar enkrat že strezniš in zresniš. Pusti ganjo pri miru, ker ti zastruplja in uničuje razum.

     • Jovo Jamnica

      Datum prve objave…. Haloooooooooo 7. 7. 2016!!!!! posodobljeno 8. 2.2017!!!!!!

     • baldeagle

      Pa nisem jaz pisal o datumih. Kaj mi moliš pod nos neke datume. Point zgodbe je nekje čisto drugje.

     • Jovo Jamnica

      Ti meni eno, jaz tebi drugo. Nihče, razen mene, tega ni odkril. Zdaj pa mi predavaš o nekih kojekakvih pojntih, medtem pa nas vse skupaj vlečejo za nos. To pa kao ni doben pojnt…

     • baldeagle

      Za nos vlečejo tepčke tvoje sorte, ki niste sposobni dojeti, kaj je point tega članka. V svoji zablodi pa se obešate na neke nepomembne datume.

     • Jovo Jamnica

      Eto vidiš. Zato bom pa jaz še vedno ostal tepček in raziskoval zadeve, ki jih noben drug niti ne skuži. Kako prijetno je biti nezaslepljen.

     • baldeagle

      In kakšno zvezo s člankom imajo datumi, na katere se tako obešaš? Lahko, da se je pomotoma nekdo zatipkal.

     • Jovo Jamnica

      Nobene zveze nima s tem člankom, ki tudi nima nobene zveze z vplivom na realnost. Zanimivo, kako se nekateri lotevajo Andreja Čuša…
      https://twitter.com/mavecbojan

     • baldeagle

      Jaz se ga nič ne lotevam. Čuš je odrasla oseba in sam odgovarja za svoja dejanja. Niti ne obsojam njegove izkušnje s coke, če s takim početjem človek ne nadaljuje, temveč iz radovednosti samo experimentira.
      Tudi jaz sem v svoji mladosti poizkusil marsikaj, vendar sem se pravočasno ustavil in s tovrstnim početjem nikoli več nadaljeval.

     • Jovo Jamnica

      Čuš ni probo coke, v nasprotju z njegovimi “varovanci”.

     • baldeagle

      Kako veš, da Čuš ni probal coke? Si bil veno prisoten ob njemu, da lahko kaj takega trdiš s tako vehementnostjo?

     • Jovo Jamnica

      Zaenkrat mu verjamem na besedo. Tudi Bajuk je bil mož beseda.

     • baldeagle

      Ti po svoji navadi verjameš na besedo samo tistim ,ki so dokazano notorični lažnivci. To je razvidno iz tvojih postov.

     • Jovo Jamnica

      Komu pa ti verjameš? Komu, če jaz verjamem notoričnemu lažnivcu Čušu in spoštovanemu g.A. Bajuku?

     • baldeagle

      Niti za Čuša, še manj za Bajuka, nisem nikoli izjavil, da sta lažnivca.
      Notorični lažnivci in manipulatorji pa so skoraj vsi, ki pripadajo kontinuiteti KP. To pa so vse stranke in njihovi člani, ki se danes deklarirajo, kot leve.
      Podpiraš obstoj ex yuge, posledično tudi KP. Ves ex režim je temeljil na eni sami laži, manipulaciji, prevari, kriminalu in terorju. Se zavedaš tega @Jovo?

     • Jovo Jamnica

      Jaz podpiram obstoj Juge???????????????????? Sem desni nacjonalist!!!!!!!!!!!!!!!!!! V Jugi so me imeli za šovinista in separatista, tukaj pa sem Vam, ki podpirate državo, tudi trn v peti. Jaz sem samo Slovenec in kamorkoli me bodeš postavil na zemelski obli, se bodem po prsih tolkel in oznanjal, da sem Slovenec!!!!!!!!!!

     • baldeagle

      Ne zanikam, da si po rodu Slovenec. Vendar pa si politično izjemno zmeden Slovenec. K tej zmedi pa je, to si upam trditi, veliko prispevalo tudi tvoje uživanje ganje.

     • Jovo Jamnica

      Ma, hebala te ganđa. F celem živleju sn jih spoho deset, pa tri kukije spožr. Zaj pa sn za tebe že makova glavica. Posado sn si en lonček ganđe, za probo. Še zaj mam f predalu zavito malo zohna ot tote rastlinice. Dobenga efekta ni blo od nje, glih tak, ko da bi si baziliko polek tobaka rolo. To je edina resnica.

     • baldeagle

      Kaj je resnica okoli teh zadev, veš samo ti. Pred nekaj časa si se pač hvalil, kako pohaš ganjo in se na motozborih tako zadevaš, da enostavno obležiš. Iz tega sklepam o tvoji aktivnosti z uporabo ganje.
      Če pa drži tale tvoj zapis, je to samo zate dobro. Upam, da se zavedaš posledic rednega uživanja opojnih substanc. Jaz ti želim samo dobro, sicer te nebi opozarjal na škodljivost drog.

     • Jovo Jamnica

      Ja, pa kaj se ti nikol v živleju nisi malo hvalo okrok, da bi ispado večji frajer??? Če se nisi, pol sn pač jas čudak. Hebat ga…Nisn si mislo, da bo moja hvala mela tu glih kontra učinek in se bom pol moro, šezdeset let staro tele, zagovarjat…

     • baldeagle

      Vsak se rad kdaj malo pohvali. Predvsem to velja za obdobje mladosti.
      Danes tega ne potrebujem več. Ko ima človek urejeno življenje, ni več potrebna nobena lastna hvala. Dovolj je, da človek uživa življenje, kolikor je pač komu dano in tudi kdaj pomaga komu, ki je v takšni ali drugačni stiski. Tudi v tem je smisel življenja.

     • Jovo Jamnica

      Si vido gori? Moje linke so zablokirali!!!

     • baldeagle

      Nisem jih poskušal odpirati, sem pa prebral post, v katerem je to navedeno, ja.
      Vzroka ne poznam, zakaj se je to zgodilo.

     • Jovo Jamnica

      No. Upam, da se ti fsaj čudno zdi…

     • baldeagle

      Malo je pa res čudno.

     • stajerc5

      Zdaj te bo pa vrasal za nasvet, kako nehati!

     • stajerc5

      Kaj ne vidis: Decko je tuzan i sam, blablabla…!?

     • Jovo Jamnica

      Ti se kar tolaži. Jaz uživam ob tovrstnih spletnih raziskavah. Niti malo nisem tužan. Osamljen pa, to pa drži.

     • baldeagle

      Ti je žena pobegnila, ker ni mogla več prenašati tvojih narkomanskih blodenj?

     • Jovo Jamnica

      Osamljen sem v spletnih raziskavah. Takrat, v primeru Bastiana, ki je umoril našega policista in si potlej sodil sam, je trznil le Gregor Preac.

     • Peter

      Ja tega ne štekajo, da se jutri lahko to vse obrne proti njim. Zdaj jim je fajn, karkol nardijo, vse pokrijejo razni strici in tete.
      Pozabljajo pa, da so tisti, ki so najbolj vpili Živel tovariš Stalin, končali na Golem otoku, no…

     • tarantela

      Tvojih linkov se ne da odpret, zadeva je zablokirana.

     • Jovo Jamnica

      No… saj ni čudno. Ko sn raziskoval, je še vse delovalo, saj sem tudi iz gugla kopipastal. Nisem si tega brez veze zmislo!

 • stajerc5

  Danes je en prav lepi dan!
  Kako je ze bilo tisto; Sfukat ga je treba!?
  Prav lahkega se pocutim, ker imam obcutek, da sem se danes prav fajn izpraznil, ker smo mi njih sfukali do konca!!!
  Zivel SDS in Janez Jansa!

  • janez cepec

   usral ste se

   • stajerc5

    Plenicka te klice…

    • janez cepec

     kr pust, sej si navajen u dreku ležat

 • sprehajalec

  Ha, ha, ha in tako radi se hvalijo z neodvisnim in avtonomnim sodstvom. Sedaj bodo pa potegnili ven parolo, da je politična odločitev stvar vsakega posameznika. Seveda dokler se vsi sodniki odločajo za SD, naslednico nekdanje komunistične partije, katere člani so bili vsi sodniki. Odločitev za SD ne more biti lažja.

 • Johan

  Kot sem izvedel je več kot 40 plačanih za klikanje proti SDS-su na TV NOVA24 !
  Plačnik radikalna levica in SD podzemlje !!

  • Fogglof Tunnek

   Udba kuda, Udba svuda !!!… Pazite se, Milan iz Murgel vas ma na očeh !!!

  • Jovo Jamnica

   Kaj ti pošlem številko moje kartice? Boš tak dober, da boš mojo številko posredovau tja, kjer plačajo za klike???

   • janez zorman

    Ti še za sol ne bi zaslužil, ker ne pišeš takih neumnosti. Tunek pa je sigurno polprofesionalni funkcionar, ki jih “spušča” za male pare, z namenom da dela malo zmede na trenutno najbolj živem portalu. Drugače skoraj ne more biti, če je neprestano za tipkovnico. Lahko pa da je tudi kakšen prekerni novinarček iz Mladine, Dela, MMC – ja,..skratka razkrinkan je takoj, ko se začne skrivati za ostalimi svojimi osebnostmi.

    • Jovo Jamnica

     Z Tunekom se jas pretirano nea štritam, ker je pristaš zblojenih levakof. Samo tu pa tam mu spustim kako petardo pot rit… Pol pa se itak vun vadi na svojega kao vlkega tiča. Najhujše pa mu je to, da sn mu jas z malim tičom, Julčko ajnfaro. Samo neče satan priznat bolečine.. LOL

  • stajerc5

   Po stilu pisanja in besednem zakladu(aaahahahaaa..) se vidi, da jih ni vec kot 5-6 kauc-socialcev z razlicnimi niki.Ce so cisto pridni in klamfajo od jutra do vecera po forumu(tudi med sabo steje) dobijo na teden ravno za kisto pira in flaso ponarejene vodke. Zato je pa najbolje: IGNORE !!!

  • Vera

   Vse mogoče .

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, mene pa zanima, ali Janez Janša, ki ga je policija ovadila zaradi nepremičninskih poslof, še kupuje v Hoferju in letuje v Lepeni?…Samo fprašam, a ve kdo?

  • Fogglof Tunnek

   Čujte, kaznivo dejanje je, kot je znano, policiji naznanila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po preverjanju izvora premoženja predsednikof parlamentarnih strank v začetku leta 2013… Klemenčič je Janezova nočna mora…je Janezof Freddy Krueger…he he he..

  • Vera

   Kaj te briga za človeka, ki ga vsepovsod samo blatiš in klatiš neresnice !

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, kaznivo dejanje je, kot je znano, policiji naznanila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po preverjanju izvora premoženja predsednikof parlamentarnih strank v začetku leta 2013… Klemenčič je Janezova nočna mora…je Janezof Freddy Krueger…he he..

 • Franjo Trojner

  To z parcelo je bilo že stokrat pojasnjeno
  tudi z strani nepremičniskih strokovnjakov, raznoraznih nepremičninskih agentov in tudi v Financah s strani finančnih strokovnjakov, prav vsak, ki je hotel razlago razumeti je to tudi razumel, tisti zlonamerni pač razlago nočejo razumeti lajno o zemljiščuv Trenti lajnajo v naprej. In samo tako mimogrede že v vsaki vukojebini stane micena parcela za gradnjo hiše vsaj 30 000€ , mi pa se pogovarjamo o prestižni v Trenti. Uboga slovenska država in narod, dokler leva politična opcija gradi svoj uspeh na volitvah v sovraštvu do g.Janše namesto, da bi ga gradila na uspehih politik svojih vlad. Morda pa ravno v tem grmu tiči zajec, ker se leva politična opcija v vseh svojih petindvajsetih ( z micenimi presledki ) letih vladanja nima s čim pohvaliti pač z vsemi legalnimi, pollegalnimi in nelegalnimi sredstvi napada g.Janšo in preko njega stranko SDS in tako poizkuša ustavljati desnico na volitvah, ker ji pri tem izdatno pomagajo režimski mediji jim to zadnje čase tudi uspeva. Toda murgelski prdec se je razblinil in tudi sodišča (ustavno ) so na koncu morala povedati svoje, tako, da je sedaj g.Janez Janša pred celo Slovensko in tujo javnostjo opran vseh očitanih mu konstruktov in se bo po več, kot desetletju lahko prvič v volilno bitko/tekmo podal z enakimi možnosti , kot politični tekmeci sproščen in skoncentriran samo na svoj volilni program. Upam, da bodo dominantni mediji prvič v zgodovini mlade države omogočili poštena volilna suočenja in bodo delovali nepristransko, neodvisno in visoko profesionalno.

 • Peter

  Je kdo zasledil to novico v osrednjih medijih?
  Skratka, namen je dosežen, v času obtožb so kar tekmovali, kdo bo več pisal o tem kriminalu, zdaj, ko je zadeva dobila epilog, nikogar v “osrednjih” medijih to ne zanima več.
  In med ljudmi se bo pač vedelo, da je J spet mastno zaslužil, ko je preprodajal zemljišča…

  Spomin pa skoči na zgodbo, v kateri so udeleženi Šerif, pa Vilfan pa Manjifiko..ki so kupili nezazidljiva zemljišča na robu Lublane, de, Šerif je čez noč spremenu namembnost in eto, Manjifiko lahko še naprej dela svojo glupo muziko, Vilfan lahko še naprej afne gunca, Šerifu pa dnara itak ne manka, no.

  A smo vsi enaki u demokraciji al nismo, de?

  • stajerc5

   Ker smo ravno pri sodiscu, kje so pa vse opankarjeve obtozbe ali tozbe ali kaj jaz vem kaj, koncale???

   • karpelec

    …v predalu na tožilstvu, da bodo lepšale življenja zanamcem.

 • Fireblade

  Ex KPK Spako bi morali izgnat ali pa uklenjenega dat flikat ceste, njegovo ženo pa zraven .

  • Al Bundy

   Itak…levake v brigade pa krampat drugi tir!

   • stajerc5

    Dobra ideja, samo rabili bi eno rent a Trump firmo ali pa kot Romuni iti na cesto in pomagati SDS-u do uspeha!

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, kaznivo dejanje je, kot je znano, policiji naznanila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po preverjanju izvora premoženja predsednikof parlamentarnih strank v začetku leta 2013… Klemenčič je Janezova nočna mora…je Janezof Freddy Krueger…he he..

  • baldeagle

   Kaznivo dejanje je lahko tudi prihod na ta svet spačene kreature, kakršna si ti.

   • Fogglof Tunnek

    Sn jas tebe kaj fprašal? NE !!!… Zato ftihni !!!

    • baldeagle

     Utihnil bom, ko se bom jaz za to odločil. Ne bo pa mi neka umsko bolna spačena kreatura odrejala, kdaj se bo to zgodilo.

     • Fogglof Tunnek

      Ti boš ftihno ko bom jas reko… Kapish gologlavec???

  • tramal

   Tebi je Janša poštena nočna mora.

 • Fogglof Tunnek

  Vir Mladina:

  “Pa poglejmo. Na Mladino smo od tolminskega okrajnega sodišča dobili zgodovinski zemljiškoknjižni izpisek iz leta 1992. Iz njega izhaja, da je Janša v Trenti zemljišče kupil julija 1992 od Ivana Cudra iz Bovca za 350.000 tolarjev. Revalorizirano na leto 2005 to pomeni, da je bilo 350 tisoč tolarjev leta 2005 vrednih 5000 evrov. V tem času je vrednost zemljišča resda zrasla, in sicer kar za trikrat. Po cenitvi geodetske in davčne uprave naj bi bila nepremičnina leta 2005 vredna od 11.200 do 18.000 evrov. A tistega leta je Janši uspelo, da ga je podjetju Imos prodal za kar 131.200 evrov, pri čemer je zazidljiva parcela obsegala zgolj 76 kvadratnih metrov. Ob tem, da mu je s podjetjem Imos, s katerim je tedanja Janševa vlada nadpovprečno veliko poslovala, uspelo v nadaljevanju izpeljati še nekaj precej ugodnih preprodaj svojih dveh stanovanj na Neubergerjevi ulici in ulici Komenskega.”

  Vir Tunek:

  Torej, vrednost je narasla za trikrat kar je še nekako normalno… Če bi Janša dobil caa 15.000 ojrof, OK!… On je pa prodal za 131.200 ojrof ????… Čista mahinacija… Čista korupcija !!!… Ad acta !!!

  • Vera

   Brigaj se zase !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Fogglof Tunnek

    A ga tudi ti Janezu vlečeš? Ofca!!!

    • baldeagle

     Razen ti in tebi podobnih nihče v rit ne pika koz in v njene riti brizga svoj smrdljivi ejakulat. To je domena zblojencev tvoje sorte.

     • Peter

      Vsaka tipkovnica zdrži neko določeno število “tipkljajev”. A ni škoda, da jih trošiš za tega zblojenca, no?

     • baldeagle

      Se @Peter, zato sem tudi končal z njim za danes. Moral sem si dati malo duška, sedaj pa je dovolj.

     • Fogglof Tunnek

      Ha ha ha h aha …pa sn ti le zaprl gobec :))… Tunek vedno zmaga !!!

     • stajerc5

      Po stilu pisanja in besednem zakladu(aaahahahaaa..) se vidi, da jih ni vec kot 5-6 kauc-socialcev z razlicnimi niki.Ce so cisto pridni in klamfajo od jutra do vecera po forumu(tudi med sabo steje) dobijo na teden ravno za kisto pira in flaso ponarejene vodke. Zato je pa najbolje: IGNORE !!!

     • Peter

      Ja, samo, on ni tukaj zato, da bo s tabo debatiral in izmenjaval mnenja, on je plačan, da provocira.

     • baldeagle

      To vem že od vsega začetka, ko se je pojavil ne tem portalu. Le zadržati se nisem mogel, ko sem prebiral njegove cenene blodnje.

     • Fogglof Tunnek

      Ste vidli…gologlavec je popušio…kljun se mu je fkup zlepo…ha ha ha ha ha ha

     • Peter

      Ja, ni slab provokator, je bil v dobri šoli…če ga blokiraš sploh ne veš kaj blodi, ga pa lahko glede na reakcije drugih še vseeno zaznaš v bližini IN GA JEBEŠ V GLAVO, ker drugega si pač ne zasluži, no…

     • Fogglof Tunnek

      Zakaj takšna nasilna retorika? Čist brez potrebe.

    • Vera

     Ovce so zdaj v stajah ” ti stupido ” ! Zakaj delaš Zavrčanom sramoto s tvojimi bolanimi komentarji ?

  • janez zorman

   Tunek, samo zaradi vaju z Jankovićem je slovensko gradbeništvo propadlo. Ker ne poznata cen gradbenih parcel, sta vse kar sta zgradila, skoraj šenkala.

 • Peter

  Tumpek, tumpek, spet afne guncaš kle…
  Nečesa se ne zavedaš, dragi tumpek…vsako pretiravanje škoduje. Tega so se zavedale še stare komunjare u Jugi, pa so določile Božička, da afne gunca po hanzi…Ti pa se tega ne zavedaš…in s tem samo odbijaš ljudi od svojih prozornih laži in natolcevanj..
  Glej, dal sem ti en tak pošten nasvet…glede na to, da si plačan od komentarja, ga jasno ne boš upošteval.
  Priporočam, da se pogovoriš s financerji, da te plačajo po kvaliteti ne pa po kvantiteti…čeprou pol nouš meu za burek hihihi,,no.

 • Fogglof Tunnek

  Janez Janša konec novembra 2011: “Vse moje premoženje, če odštejete kredite, je vredno manj kot dvodnevni strošek kakšnega japija v Ljubljani.”… In potem so desničarski mediji pisali kak da je Janez skromen, da kupuje poceni izdelke v Hofru, da preživlja dopust v Lepeni, da je za svojo poroko odštel samo 10 tavžent ojrof itn.

  Danes seveda vemo, da Janša za poroko ni odštel “fsega 10 tisoč ojrof”, saj je bilo zgolj poročno darilo ženi Urški Bačovnik, to je bil avtomobil VW Tiguan, vredno več kot 31 tisoč ojrof. Kot je znano, je avto junija 2009 plačal Janšef brat, Rajko Janša, z gotovino. Praf tako ni res, da zakonca počitnice raje “kot na dragih eksotičnih destinacijah preživljata v Lepeni”, ampak rada igrata golf v Južnoafriški republiki ali na Mauritiusu, rada obiščeta Švico, Švedsko, Dominikansko republiko in seveda Grčijo. In ravno tako ni res, da Janša kupuje v diskontnih trgovinah. Protikorupcijska komisija je namreč naštete Janševe izlete v tujini zaznala ravno na podlagi dragih nakupof s kreditno kartico na omenjenih destinacijah. In ravno tako ni res, da je Janez Janša visoko zakreditiran…Torej same laži laži laži laži laži laži laži laži…

 • Peter

  Iz Lažgoš u Trento, nov pohod levosučnih, golaš zastojn, šnopc tud, spominske značke bojo vsak let, kdor jih zbere 5 dobi borčevsko penzijo…

  • stajerc5

   Iz Trente pa z raftingom na tisti kurcev hrib pri Gorici kamenje zlagat, si pozabil napisat!

 • centurion

  V vednost.
  Vsak Bosanc zarukan je na Obali leta 1992-95 kupil stanovanje
  za 6000DEM=3000EUR.
  Potem pa ga je, preden je spizdil v penzijo v vukojebino po letu
  2000 prodal za 150.000EUR. Torej 50kratnik nabavne cene.
  Je to za retardirane levake koruptivno ali tržno delovanje?

  • Peter

   Vsak zarukan busanc se pa res ne piše janša, no…

   • sodnikisozločinci

    Se pa piše Masleša.

 • Antonius

  Zapisali so, da je tudi v 133. členu Ustave RS »določeno, da funkcija sodnika ni združljiva s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne samouprave in v organih političnih strank.
  ———————————————–
  Če v kontekst razlage Okrožnega sodišča dodamo bivšo sodnico Murglovo, potem iz sodne razlage izhaja, da si je Murglova za zmeraj zaprla vrata katerega koli sodišča.
  Politično aktivno opredeljena, kot sodnica ne more biti nikoli več nepristranska.
  Njena politična neopredeljenost in sodniška poštenost sta močno odmevali v javnosti, ko je LGBT-jevce tolažila, da bodo v Ustavno sodišče spravili politično primerne sodnike.

  Tako, zdaj moram iti pa pred krivosodje protestirati.

  • janez zorman

   Murglova si je verjetno že zaradi svoje objestnosti in arogance pri svojem delovanju v DZ zaprla vrata za nadaljnje delo v sodniški službi. Le kateri vodja sodišča bi jo hotel za sodelavko ali podrejeno – razen če jo bo moral zaposliti !

 • montyamp

  Dokler bodo cenilci , ki zaudarjajo po HUDIH JAMAH , služili murglosrbskemu privat krivosodju , ne pričakujte švicarskih dobrot .
  Venezuela je smer , v katero plujemo .
  Romuni delajo , Slovenci sanjate in pišete neumnosti .
  Še Hrvati nas nategnejo , ko imajo 5min. cajta .
  Bančna luknja murglofašizma ne zanima , podrta štala tam nekje , ima težo , ker se gošarska gamad boji za položaje in zgubljene volitve so njihov grob .
  Smrt žveplenemu .
  Kje je že Kramberger ???

  • Fogglof Tunnek

   Kje je že Kramberger ???… Z opico v nebesih igrata Človek ne jezi se !!!

   • tomo

    Saj še menda nisi v nebesih, da bi lahko igral Človek ne jezi se…….

   • KIKI

    Kaj si že v nebesih? Pozdravi Krambergerja!

   • Franjo Trojner

    Ponovno samo žalitve! Celo mrtve žališ. Tunnek v mojih krajih ti našega ljudskega tribuna, dobrotnika, domoljuba in predsedniškega kandidata g. Ivana Krambergera zagotovo osebno v javnosti ne bi upal žaliti. Gnojnico si upaš zlivati po vsem in vsakomur, ki ne spada v tvoj ideološki levi okvir samo tako varno skrit za mamičinim krilom anonimnosti, kar se nazorno vidi tudi po tem, da pod vsemi tvojimi zapisanimi žaljivimi komentarji ni tvojega lastnega imena in priimka. Pa za takega junaka se imaš, a v vsem svojem bistvu si v resnici en sam velik pravi strahopetec, kar verjetno sam tudi veš!

   • montyamp

    Veš foggltunč , okvirov se je včasih bolje držati .
    Kaj če koga zadene želja in te pride obiskat .
    Haha , Julika te ziher ne bo branila .
    Bo prišel račun , seveda tudi kamate in to trde ne variabilne .
    Ne hodi po robu prepada , če nisi ptica .

   • macon

    kučan je vendar še živ…

 • KIKI

  Tako kot Trento bi naši komunajzarji vrednotili tudi Triglav, Blejsko jezero,
  Bohinj in vse slovenske neponovljive lokacije. Moja 30 letna cenilska praksa
  lahko kadarkoli in pred vsemi sodniki tega sveta, da so te lokacije neprecenljive
  vrednosti za tiste, ki ljubijo svojo prelepo Slovenije in ničvredne za tiste, ki je nikoli
  niso marali ( komunistična YU banda in njihovi hlapci). Vprašajte kogarkoli od domoljubov.,
  če pozna dolino Trente, če pozna Triglavska jezera, vprašajte ga koliko ceni vsak pedenj
  Slovenske zemljice, vprašajte kmeta, koliko njegova zemlja velja?? Vprašajte kogarkoli,
  samo ne prodane cenilske duše, Kocuvana & kameradi , navadne politične prodane
  kadavre ! Predobro jih poznam, njih in njihove cenilske rabote, narejene po naročilu
  od “zgoraj”, prirejene za banke, za sodišča in ostale državne “beznice”, za velike denarce
  seveda in brez kančka vesti!
  Kako naša država danes prodaja naše nepremičnine, našo zemljo, naše duše , lahko vsak
  dan preverite v medijih (tistih pravih)! ALI vas nič ne prizadene , ko vas banda peklenska
  že vsak dan nategne za vsaj 1000 eur v lastno korist!
  In potem se ta tovarišija vozi, slika, se hvali s svojimi uspehi in krade, krade, krade;…
  Vse V IMENU LJUDSTVA!
  Će bi bila predmetna nepremičnina v Trenti moja, bi jo danes za velik denar prodala prvemu
  tujcu, saj je Slovenci, ki se ne znajo postaviti za svoje korenine, ne zaslužijo!

  Pred našimi očmi bo vlada prodala zadnji košček raja v Sloveniji, za provizijo, nakazano
  na račun v kakšno skrito oazo!!!

  • Fogglof Tunnek

   Ti nisi Slovenka…če pa si pa si izdajalka. Ti bi Trento prodala tujcu. Sram te bodi !!!

  • janez zorman

   Klemenčič nima realnih podatkov, saj je Graščak tast kupil grad za bagatelo, ga obnovil za evropska sredstva (Bogu hvala, če je res vsa sredstva vtaknil v kamenje); le odkod naj bi on vedel da so parcele po Ljubljani in na zanimivih turističnih točkah od 100 – 500 €, saj mu ni treba. Važno da so Murgle praznovale !

   • KIKI

    Klemenčičev tast , veliki borec za blagor svoje “fine” hčere, stari član ZB, je
    nedavno začutil organsko potrebo po grajskem življenju…,No, saj je pred tem bil
    že vse, kar pač iudbovska zkaznica ZB lahko nudi, graščak pa še ni bil.
    Njegova ljubljenka pa rada jaha: malo konjičke, malo po državnem proračunu,
    po občinskih blagajnah, po DZ, kjer možiček ministruje, malo po znanih državnih firmah in ustanovah…vse za “gnar”, za velik “gnar”, o katerem pa minister Frankenstein prav nič ne ve in se še vedno raje ukvarja s kakšno neraziskano
    elektropoložnico g. Janše !!!
    Lepa družina: ata graščak za evropski denar, hčerka jahačica družbenega kapitala,
    možiček pa “angel varuh” obema!!!
    Pa recite, če se v naši brezpravni vukojebini ne da lepo živet!?

 • samsara

  Ja kaj se pa to pravi, kučosodje!
  Kako si vendar upate?
  Tovariš kučan se bo tako razsrdil na vas, da bo kar cepetal in poskakoval ter vpil koga vse bo ostvavil.

 • samsara

  Počakmo, bo kučan uvozil kakega (udbi) zapriseženega strokovnega in nepristranskega cenilaca iz bivših bratskih republik, kjer ima veze in poznanstva iz ‘starih dobrih vremena’ udbokomunističnega režima, ko je bil ‘bog i batina’ in mu samostojna Slovenija ni predstavljala niti najintimnejše opcije.
  Kot je uvozil udbovskega strokovnjaka, ki je izdelal načrt diskreditacije in odstavitve Janše po udbovski aferi Depala vas.

  • janez zorman

   Najskuplije kuće su u Saraorcima.

 • samsara

  Čestitke Nova24TV!
  Lepo ste nanizali imena tovarišic in tovarišev, ki brezkompromisno in brez vsake materialne in pravno relevantne podlaga rovarijo in krulijo po njihovi liberalno levičarski sprevrženi maniri.
  Stokrat izrečena laž postane levičarska resnica, ki pa tudi nima dolgega trajanja.

  • Jovo Jamnica

   Te bom jutri fprašo, če si si kerega f članku, razn Klemota pa JJ…zapomno

   • janez zorman

    Mojca Pašek, Šetinc, Štrajn,…to si pa že zapomniš,….sama zanimiva osamosvojitvena imena,….. ki so bila sicer proti osamosvojitvi. V spomin si lahko prikličeš starega Šetinca (Bog mu daj lahko zemljico), urednika “Komunista”. To so pravi Strički in Tetke, jih skoraj ne moreš pozabiti, koliko so to “razgledani”.

    • Peter

     Jovo je pač samo en od provokatorjev, oz en od nickov provokatorja, no…Priporočam blokado….

     • janez zorman

      Jaz toleriram tudi provokatorje, če ne pišejo neumnosti in če ne vsiljujejo ostalim svojih resnic. To je lahko samo dobro za portal, kot je ta, kjer je toleranca razprav kar na solidnem nivoju. So pa na vsakem portalu tudi čudaki, za katere ne veš ali gojijo do določenih oseb osebne zamere ali zamere iz političnega preprčanja, ki meji že na shizofrenijo,…ali imajo razcepleno osebnost, ali jim je enostavno dolgčas in se zabavajo z pisanjem hudobij,….ne vem.

     • Peter

      Obstaja pa še tako zelo razumljiv razlog: plačilo, no…

     • janez zorman

      Kdor plačuje npr. Tunnkove umotvore je še bolj prizadet kot on.

     • Peter

      Ja, to mu hočem dopovedat, naj se pogovori mal s šefi, ker to, da je plačan od komentarja, ne pele nkamor. Ludje, tud tisti mal bl labilni, ga majo že dost s tem negovim nabijanjem, tko, d lejte šefi, dejte ga plačat na mesec, pa bo bl učinkovit, kokr pa tole vsakih pet minut z novo prozorno lažjo, no…

     • macon

      Jovo je dosti v redu, ni vulgaren in napiše tudi kaj zanimivega.

     • Peter

      To je alter ego enega in istega psihopata.
      Kdor ima čiste namene, se na portal ne javlja z več nicki, zakaj bi se?

    • Jovo Jamnica

     Ja no. Za jutri se gre. Tut jas bi si še kerega zapomno, ampak to je tut fsa korist.

 • samsara

  Kej glede klinike, ki jo nedvomno poseduje Jenez Janša v daljni Avstraliji pa še vedno niste uvedli preiskave, odkod temu nebodigatreba toliko denarja? Saj vendar ni udbokomunisti!
  Pa ne samo glede te klinike, tudi o razkošni haciendi v mondenem obmorskem letoviškem naselju, tam spodaj, se je tudi pisalo nekoliko nazaj.
  Boste zdaj vse to kar opustili ali kaj? Lenobe!
  kučan vas nima rad!

  • xtc

   Baje po zelenici spredaj pred njo kaćejo kenguruji s tablami “I love JJ” in l feel SDS”

  • stajerc5

   Pa kaksna preiskava v Down under!? Vseeno kaksno vizo bi imeli, jih ze na meji spoznajo po pogledu v tla-levo, tipicen pogled vseh kriminalcev, lopovov in laznivcev z rdecim ozadjem!
   V Avstraliji je potem se samo ena pot, na tista dva otocka( a la Goli otok), kjer se zbirajo taksni in podobni ponesreceni primerki evolucije.

 • Jovo Jamnica

  Naj keri Petri pove, da se nea rabi tolk sekirat, če ga nea šmirglam…

 • xtc

  Naj omenim še nekaj drugega:
  Ta pimer kaže nekaj povsem realnega;kakšen je nivo stroke v Sloveniji;strroka je dejansko podvržena služenju polititiki in njenim ciljem in to v vseh primerih:
  Kajti prinas politika “naredi” vrhunske strokovnjake;ti to drugače skoraj ne postanejo to;če ji ne služijo ali se res preje ne uveljavijo že mednarodno(a se jih takrat politikaogiba;saj niso “dovolj strokovni za Slovenijo”;beri “naši”)Ob tem primeru je vidna vsa beda slovenskega levaštva;ki je za dosego svojih političnih ciljev;pripravljen zlorabljati stroko;povzročati nenormalne finančne škode;zapravljatizemljišča na račun države in še kaj:
  Skratka ves to kar se vidi tule je dejansko vzporednica z Cimosi;Zalivom;Teranom;Varčevalci itd inni pomembno ob tem ;da uničuješ državo;ropaš državljane uničuješ stroko;mednarodni ugled itd;ne to sploh ni pomembno pomembno je doseči cilj tako ali drugače in ob tem se čudite ;da izgubljamo spor za sporom mednarodno?
  Tale prmer je učni primer_zelo podoben arbitražnemu škandalu:

  • Peter

   Pa kaj te briga tistga pou lavorja slane vode, če dobiš zato, da zamočeš zadevo vikend na cro primorju…
   Morala, pa kot vedno, modro stoji v kotu in gleda stran, no…

 • Jovo Jamnica
 • Borut Stari

  S komentarji na za njih provokativni članek so izzvani pezdeti in simpatizerji idiotskega komunizma pokazali svoje najbolj globoke blodnje.

 • sprehajalec

  Sodstvo je le podaljšana roka delavskega razreda in njegovih avantgardnih predstavnikov, komunistične partije. Trdo pest te roke mora občutiti vsak idejni nasprotnik. Vladimir Iljič Lenin.

 • janez zorman

  Slovenski sodniki imajo v večini tehtnice v okvari ali imajo na eni strani malo podložene ( kot ljubljanske “branjevke” ). Je pa tudi res, da je v Sloveniji bolj malo slovenskih sodnikov. Ali je bila dolgoletna sodniška selekcija načrtna, je tema za cel raziskovalni novinarski team. Borba za Slovestvo bo še težka; to je pozabil omeniti uni ta bolj pameten Moderndorfer – v torek, v napol prazni umetniški dvorani, pred izbranimi kljukci.

  • Primoz Papez

   Napol polna dvorana ..odvisno kako gledaš..

   • komar marko

    iz ene in druge strani je 50 :50! Gledate pa iz vidika moči in SLE po oblasti. Cena ni važna, samo da je KORITO. Afere, laži, podtikanja, montirani procesi. Vse to so vrline, ki so posledica PRAVLJIC iz katerih izhajajo tudi Lažgoše!

 • Krtača17

  Pa komu zdaj to jajo nekaj dokazuje? Ko je bil čas za to, bi vse lepo transparentno zlistal na mizo in bi bilo rešeno. Zdaj pa, volilci so šli, jj je zrel za v penzjon, politiko lahko pozabi in to je to. Nekaj zblaznelih ovc bo pa itak še vedno rezgetalo naokrog pa če jim zapove skok v prepad….Takim itak nikdar ne bo pomoči.

  • komar marko

   in temu pritrjuješ na podlagi osebnih izkušenj pranja podstrehe?
   Poglej, dejstva so enostavna, Kar rečete vi je NAROBE in če obrneš stvar za 180 stopinj, dobiš resnico!

  • montyamp

   Resnico varuje bataljon gošarskih laži .

 • MEFISTO

  Najnovejše!

  Po teoriji vsem nam cenjenega komentatorja Mihe Skumavca smo komentatorji novinarski kolege.

  Torej je tudi eden od njegovih številnih nickov, Fogglof Tunnek, novinar in naš novinarski kolega.

  Tudi Jovo Jamnica, Fogglof Tunnekov brat v senci, je novinar in naš novinarski kolega.

  Tudi janez cepec in krtača 17, ki izhajata iz istega gnezda, sta novinarja in naša kolega.

  Toliko v vednost.

  • Jovo Jamnica

   Oooo, Mefo, đes bre đomba??? :-) :D

  • Krtača17

   Sori ampak stare kurbe in zavozeni novinarji niso in ne morejo bit nikomur kolegi.

   • xtc

    K***** ali zavožen novinar?
    Samo vprašam tako iz radovednosti?

    • komar marko

     ABUJE!

  • komar marko

   samo nekaj. KOLEGA, tudi te si sam izbiram in mi jih ti ne boš predpisoval na recept. Z nekaterimi ne komuniciram, ker so prevelik PODEN!

  • janez cepec

   al te tale morast ureme jebe, al si pa res tko prfuknen, neki je

 • montyamp

  Sem mal po ruševinah tiste podrte štale vohljal in brskal .
  Ne boste uganili kaj sem našel : : ;
  http://dajana.blog.siol.net/2013/04/27/deklaracija-ck-kps-16-9-1941-podpisan-boris-kidric/
  Moram skriti tole Sveto pismo Stalinovih HLAPCEV .
  Če najdeno pride v roke Amnesty International , Nobelova za mir , murglosrbskim cenilcem in etičnim morikcem zlepega ne uide .

  • Fogglof Tunnek

   Živela socialistična revolucija!
   Živio Stalin, vodja vsega delovnega ljudstva!
   Za CK – KPS:
   Boris Kidrič

   • montyamp

    ŽIVIO
    MERCEDES .
    ŽIVIO
    AUDI
    in še nekaj takšnih , ki dajejo kruh , teroriziranim od
    MURGLOSRBSKE UDBOPARTIJSKE TERORISTIČNE CELICE .
    Foggltunč , ne hodi po robu prepada , če nisi ptica .

   • Jovo Jamnica

    Nekaj sn ti našo, da se izobraziš malo…

    http://www.mladina.si/97954/glamurozna-arhitekturna-preteklost/

    • radames

     Hvala za link. Ni v Mladini vse prtegnjeno. Tale članek je pravi užitek brati. Zame kot (bivšega) Ljubljančana je bogatenje duše.
     Podaljšek Erjavčeve čez progo je že Večna pot. Tudi tam so vile bivših funkcionarjev. V dveh sem bil kar pogosto. V eno prihajam včasih še danes.

  • radames

   http://dajana.blog.siol.net/20
   Tole se pa širi in širi. Krasno, odlično! Srečno pot!

 • montyamp

  Madona , sn najdu še eno : : :

  Na klic kominterne združite se v čete – v boj za svobodo, v boj za Sovjete. Rdeče smo fronte bojevniki mi, ker naše je geslo —- SOVJETI SVETA . Iz ruskih step VELIKI STALIN kliče zmagovito, z naših se gora odziva mu TOVARIŠ TITO . Naglo pokradene puške smo zgrabili in v gozdove z doma šli, ko sovjetski so junaki skupen boj oklicali. Čez gore, polja po svetu naj doni,

  SLOVENIJA SVOBODNA SOVJETSKA BODEŠ TI .

  Murglosrbija press .

 • komar marko

  No ja. Rdečkoti so in bodo storili vse da ostanejo na oblasti. Samo KORITO jim nudi preživetje. Zato se otepajoi spremeniti obstoječi volilni sistem, ki jim omogoča, da s 700 glasovo VOLOV (Model) pridejo v parlament, kjer lahko prodajajo BUČKE. Dokler ne bo sprememba sistema, toliko časa smo v malori!

 • Iza Demos

  Ta nakup in prodaja Trente s strani g. Janše ni pravno nič sporna, če kje vmes ni vključena država kot solastnik. In kot vem podjetje, ki je leta 2005 kupilo Trento (Eurogradnje), ni bilo v državni lasti.
  G. Janša je bil tako kot g. Zidar ob nakupu Gradu Lemberg dober pogajalec. G. Janša je ob nakupu in prodaji izpogajal dobro ceno, g Zidar pa ob nakupu. Čestitke obema. Lahko bi se od njiju kaj naučili naši izvajalci javnih naročil.

  • komar marko

   NE POZNAŠ javna naročila in privatne posle. Glede javnih naročil je zadeva ŠIRŠA in zelo problematična, ker je korupcija v njih v naprej vgrajena. Pa ne od SLO države.

   • Iza Demos

    Nam Slovencem so vedno drugi krivi!

  • Peter

   Vse, četudi ni pravno sporno, se da prikazati tako, da se ljudje zgražajo. In to so “osrednji” mediji v tem primeru naredili, in ko se bo zadeva, kot vedno do sedaj, vsaj približno razčistila, bodo to, kako pripravno, pozabili omeniti.
   Drek, ki so ga metali, pa se je prijel, no…

   • komar marko

    le zakaj so bile vstaje in programirano vodene s strani medijev. VSTAJE je organizirala POLITIKA in ne ljudstvo, Kdo je stal za vstajami se ve. Samo rdečuharske ovce so nevedne zaradi težav na podstrehi!

    • Peter

     Vvstaje so bile spontane, pravijo “osrednji” mediji, no.

     • komar marko

      hja, ni za portal. OSREDNJI mediji pa veselo PRODAJAJO bučke za OVCE!

  • montyamp

   Ja dobro , ka pa te žveplena banda ordinira po Trenti ???
   Od Zidarjevega gradu , so verjetno papirje založili .
   Nena mi pokvarjenega gošarskega nasledstva hvali , dobim ošpice .

   • Jovo Jamnica

    Syna, lahko se je tebi repenčit iz Švice…

    • montyamp

     Sem vmes doma , da Švicarski duh širim po žalosti .

     • Jovo Jamnica

      O.K. To je oteževalna okoliščina… :-)

  • Peter

   Zanimivo, da “osrednji” mediji niti približno niso namenili iste stopnje pozornosti nakupu in prodaji zemljišč na obrobju Lublane.
   Mogoče zato, ker so jih kot nezazidljive kupili Šerif, Manjifiko in Vilfan, potem pa jih prodali malček za tem, ko jim je Šerif čez noć spremenil namembnost v zazidljivo za malček već dinara.
   S takimi rečmi se pač “osrednji” mediji ne ukvarjajo, no…

 • Fogglof Tunnek

  Sem mal po ruševinah tiste podrte štale vohljal in brskal .
  Ne boste uganili kaj sem našel : : ;
  http://odbor.si/2013/08/jansev-govor-vsebuje-lazi-potvarjanja-in-rise-podobo-zagrenjenega-komunista/
  Moram skriti tole Sveto pismo Janšef govor .
  Če najdeno pride v roke Amnesty International , Nobelova za mir , klero-desnici in klero-fašistom cenilcem in etičnim morilskim izdajalcem zlepega ne uide .

  • montyamp

   Tako je norel od enga udbovca pes .
   Uzela ga noč .

  • Miran Pavličič

   Pa ti nisi samo notorični lažnivec in kreten ampak kontaminiran možganski maloposestnik ! Bog ti pomagaj ejga !

   • Peter

    Akhm, Marx, Lenin in Tito, si hotu rečt, no…

  • lukamiha

   Si ti lahko še bolj pritegnjen?

 • janez cepec

  zveza na Fogglof link: dobri pastir nima kej pojasnjevat svojim zaplankanim ovčicam zakuga je stopu med komunajzarje. on je šu u partijo zato, de bi jo od znotrej zjebu. stvar pa ni uspela zato, k so ga vun fuknuli in ga kljub večkratnim prošnjam niso nazaj uzel. poj mu pa ni druzga ostal, pa tud cajti so bli taki, de se ke kameleonsko spreobrnu u demakrata. that’s all, folks

 • Peter

  Tunek, kaj j zdej, šefi ne dajo mesečne plače, boš mogu še kr naprej klele nabijat vsake par minut?
  Smola, lej, no…

 • montyamp

  Univerzalni retardizem , je genska poškodba , katere expanzijo povzroča turbo šmarnica , samo pri osebkih , ki so padali kot novorojenčki iz ciganskih vozov po Halozah , PO VOJNI – DO DANES .

 • Kučko pod pručko

  Banda, da ji ni para

  Take bande, kot je ta, ki je vodena iz Murgel, svet še ni videl. Toliko pokvarjenosti in zlobe, kot jo premore potuhnjeni pritlikavec, ni moč najti nikjer. Zelo sem vesel, da jih počasi dobiva po njegovem rilcu, še bolj bi pa bil, če bi največjega škodljivca in veleizdajalca slovesnkega naroda postavili pred neodvisno sodišče in ga strpali tja, kamor edino še sodi!!!

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, nekoč je bila Združena lista socialnih demokratof (ZLSD). Pred tem je bila Zveza komunistof Slovenije – Stranka demokratične prenove, ki je na volitvah leta 1990 med strankami dosegla največ glasof, a je zaradi uspeha zmagovite koalicije Demos pristala v opoziciji… Gnes je njen nekdanji precednik, precednik Sloveniji… in spet bo izvoljen… Lahko bi rekli, da se zgodovina ponavlja.

  • FORT WORTH

   Cuj,kaj pisaris klopotec krumpavi ?! Kaj brezkoncno nabijas ? Ti raje racunaj koliko je tvoja morilska partija pokradla in postenih ljudi pobila.
   Milijarde in milijarde ojrof,pa koliko podjetij ste na kant spravili !

   • Peter

    Provokatrorski trol ni tukaj zato, da bo s teboj argumentirano razpravljal.
    Tukaj je zato, ker je plačan za to, da provocira.
    Trola se ne futra z odgovori, trola, sploh pa provokatorskega plačanega trola se ignorira. Pa naj nabija sam zase in za svoj krvavi denar, no.

 • Peter

  Tumpek, greš u jajc, mamo še en mest frej, no…
  Bomo pa produžili do Neretve, pa bo tm Barton ns sprejeu, pa Maršal te bo čaku, pol gremo pa še na Oj Kozaro oj Kozaro, kolko lista, al je više mladih komunista, pol gremo pa drva naberat, lej, se bomo mel fajn, no…

  • montyamp

   Kišta za psa je že zasedena .

   • Krtača17

    A si ti not? Sori nisem vedel.

    • montyamp

     Švicarji vozimo in dnar štejemo .

   • Peter

    A unga, angleškega pinča, k je maršalu življene rešu? Bomo pa tud tekl po poti tiste brigade, k je 31 dni tekla, d je rešla maršala, no…

    • Peter

     Krtača, ne napenji se no…

 • montyamp

  Zanimivo je, da revolucionarni heroji Kidrič, Dolanc, Kardelj, Maček, Kraigherji, Ribičič, Bebler, Vidmar, Pirjevec, Polič, Zemljarič, Vrhunc, Ambrožič, Bulc in Kocijančič … svojih otrok niso usmerili na izpostavljene politične funkcije, ampak so jim raje namenili druge kariere, večinoma v udobnem zavetju varnega javnega sektorja.
  KOT MURGLOSRBSKO ULTRA-STROKOVNE ZAPRISEŽENE CENILCE NEPREMIČNIN .
  Ni pričakovati, da bi se otroci odpovedali privilegijem
  Tako njihove otroke, za katere na splošno sploh ne vemo, da so potomci staršev herojev revolucije, najdemo zaposlene še kot univerzitetne profesorje, raziskovalce na inštitutih, novinarje, sodnike ali visoke uradnike na katerem od neštetih slovenskih uradov in agencij. Če ne verjamete, lahko “poguglate” Jurko Kidrič, Igorja Dolanca, Jadrana Mačka, Hojko Kraigher, Živo Vidmar, Simona Vrhunca ali Lada Ambrožiča …

 • primoz

  No ti šment sedaj pa samo še ugotovijo,da je čudežno izginila iz glav nekaterih rdečih politikov,novinarjev in komentatorjev na raznih portalih klinika v Avstraliji pa bom za hip pomislil,da se je v Sloveniji začelo kaj spreminjati. To,da nekdo proda privatno lastnino privatnemu podjetju in ob tem plača vse dajatve,ki jih je potrebno pri takem poslu plačati državi in ga nato kazensko preganjajo,da jo je prodal predrago!!! Pa v kateri državi,ki ima predznak demokratična JE TO MOŽNO???

  • Peter

   V Dolini, no.

  • montyamp

   Možno pri murglosrbskem monterskem privat krivosodju .

  • radames

   Jest s prodal fingrat od stare mame za 10€ pa me je davčna haklala, da sem zaračunu trikrat preveč!

 • montyamp

  Takole piše Havel:

  »Le redko se zgodi, da družbeni sistem ponudi tako na stežaj odprta vrata ljudem, ki so pripravljeni podpreti karkoli in kdajkoli, če jim le prinese kakšno korist; ljudem brez načel, hrbtenice, ki so v želji po oblasti in osebni obogatitvi, rojenim lakajem, pripravljenim na vsakršno ponižanje, in sposobnim kadarkoli žrtvovati svoje sosede in svojo čast za golo priložnost, da se spečajo s tistimi, ki imajo oblast.

  V tej luči ni presenetljivo, da tako številne javne in vplivne pozicije zasedajo, bolj kot kdajkoli poprej, notorični karieristi, oportunisti, šarlatani, ljudje dvomljivih dosežkov; na kratko: tipični kolaboranti, ljudje, ki imajo poseben dar prepričati se, da njihovo umazano delo na vsakem koraku služi reševanju nečesa ali pa vsaj preprečevanju, da bi jih zamenjali še slabši ljudje. Prav tako ni presenetljivo, da v takih okoliščinah cvete korupcija med javnimi uslužbenci vseh vrst, da so povsem odprto pripravljeni sprejemati podkupnine in se brezsramno obrniti tako, da to koristi njihovim zasebnim interesom, ki jih diktira pohlep …

  Število ljudi, ki iskreno verjamejo tisto, kar pravi uradna propaganda in ki zares podpirajo oblast, je manjše, kot kdajkoli poprej. A število hinavcev vztrajno narašča: do točke, ko je pravzaprav vsak državljan prisiljen postati to – namreč hinavec – tudi sam. Opazimo lahko, da nikogar več ne zanima, ali ljudje zares verjamejo tisto, kar govorijo, ali pa jim gre le za zasebne koristi.«

  • Peter

   Ja, Vaclav je bil Gospod, no…

  • rubec

   Havel je tekstu zajel skoraj vso možno sodrgo. Izpustil je le Jöni Mödörndörförja.

   • Peter

    Pa ke hudiča najdeš te umlajtunge? Jest sm že laptop ukol ubrnu, pa jih ni nker, no…

    • rubec

     V nemški googlenn sem vnesel “idiöt+kreten”. Potem ga samo še kopi pejstaš. Voila.

     • Peter

      Hihihi…se mi je skor zaletel, no. Me je mogla Joži ornk čez šimbas usekat, pa še šnopc hitr prnest…

     • rubec

      ********

     • Jovo Jamnica

      Jej, jej, jejhata… Alt Gr+? >> a = ä
      in tako dalje za ë, ö, ü

   • sodnikisozločinci

    Joni (jebem mu tisti dve piki) je edini iskren, ostali samo špilajo majmune.

    • rubec

     hehe

  • Prle

   Koliko časa si porabil, da si stipkal to umetnino od komentarja? Zanima me tudi, če ti je kdo pri tem pomagal in kolikšen je njegov honorar?

   • rubec

    Ni to zate Prle, takih tekstov ne boš nikoli razumel. Zate so tisti iz snemalne knjige Odpisani.

    • Prle

     Priznam, da ga sploh nisem prebral, zato imaš prav, da ga ne razumem. Pa ti, vidim, da si zelo razgledan, saj si si ogledal verjetno vsa nadaljevanja o Odpisanih.

     • rubec

      Sem, ampak odkar vidim kakšne Prle tukaj klati mi je žal da nisem raje gledal Čkalje.

     • Prle

      Zdi se mi, da tudi Čkalja ni bil desničar.

     • xtc

      Saj ne moreš saj razumeš le ćirilica klinopis:

 • FORT WORTH

  Tukaj imate komunisticni recept in manipulacijo partije,da bi si pokvarjenci zagotovili oblast.

  Potrebno je zato stvoriti toliko mnogo beskućnika, da ovi beskućnici budu većina u državi.
  Stoga mi moramo da palimo. Pripucaćemo pa ćemo se povući. Nemci nas neće naći, ali će iz osvete da pale sela. Onda će nam seljaci, koji tamo ostanu bez krova, Pijadesami doći i mi ćemo imati narod uza se pa ćemo na taj način postati gospodari situacije. Oni koji nemaju ni kuće ni zemlje ni stoke, brzo će se i sami priključiti nama, jer ćemo im obećati veliku pljačku.

  Teže će biti sa onima koji imaju neki posed. Njih ćemo povezati uza se predavanjima, pozorišnim predstavama i drugom propagandom… Tako ćemo postepeno proći kroz sve pokrajine. Seljak koji poseduje kuću, zemlju i stoku, radnik koji prima platu i ima hleba, za nas ništa ne vredi. Mi od njih moramo načiniti beskućnike, proletere… Samo nesrećnici postaju komunisti, zato mi moramo nesreću stvoriti, mase u očajanje baciti, mi smo smrtni neprijatelji svakog blagostanja, reda i mira…

  (Dokument se nalazi u Arhivu vojnoistorijskog instituta u Beogradu u fajlu Štaba vrhovne komande (JVUO) pod oznakom K-12, 30/12)

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, glih zaj je govoru Andrej Čuš na 24ur… Kot vidimo, da Nova24TV laže kot pes. Čuš je sam, osebno poslal posnetek Janši, češ kaj fse delajo kajti on ni bil zraven…on je prišo v sobo on to videl.

  “Žal se dogajajo tudi take stvari na dogodkih podmladka SDS. Kot predsednik sem takrat slišal za ta pripetljaj in sem želel opozoriti vse, ki so bili v tisti sobi in uživali prepovedane substance, da nemudoma zapustijo delovni vikend. Skrbi me, ker so nekateri izmed njih še danes vidni člani SDS in SDM, nekateri pa celo sorodniki najvidnejših članov moje bivše stranke.”

  Sami laži SDS-a…sama podtikanja… Prekprokleti fake news…barabe lažnjive !!!

 • Fogglof Tunnek

  POPTV je pokazal s prstom na Novo24TV kako laže in podtika.. Čuš je izkoristil še priložnosti in pozval “portal Nova24TV in vse poslance Državnega zbora RS, da opravimo vsi uradne medicinske preiskave za uživanje prepovedanih substanc in rezultate javno objavimo.”

  Aha, zaj pa se bojo SDS-ofci in desničarski gamad na tem portalu fsrali v hlače… Prekprokleti lažnifci!!!

 • Peter

  Tumpek, se že zelo zanimajo za zadnje mesto v programu Po kolenih u jajc..
  Še mal čaki, pa boš izvisu…
  Sicer si pa tega že navajen, hihihi, no.

 • Fogglof Tunnek
 • Peter

  Tumpek, rubec je tud kle…te ni nč strah, da te bova spet scat pelala, no?
  Briga tebe, plača je pa le, a ne…no.
  Mal guglam, baje si tud glasbeni gurman…kva to pomen, d ješ vijoline, al kva?

  • rubec

   Ti mi samo namigni kje je. Lahko je tudi samo približno. Pajot mi je posodil šibrovko.

   • Peter

    Da bo pol scal k šprickangla, al kva, no…

 • Anton

  ta informacija me kajpak ne preseneča,in dosledno temu bodo padle vse tožbe levakov zoper SDS & Janeza Janšo, iz enega preprostega razloga, ker so bile skontstruirane na laži in polresnicah

  sarkazem press

  • Karmen

   So že začeli z novimi.

 • Coeus

  Zopet pogresam naslov v stilu Nova24TV…

  Trenta: Padel še eden zadnjih konstruktov rdečega omrežja proti Janezu Janši – nekdanjemu komunistu – !

  • Peter

   Ja, jest pa pogrešam tak naslou:
   Trenta: Padel še eden zadnjih konstruktov rdečega omrežja proti Janezu Janši – nekdanjemu komunistu ki je šu u jajc po kolenih pa je pol se dau zapret da bi nabiru politične točke pa je pol u kleti Cankarovog doma kao glumio osvobajanje pa je pol sestrelu helikopter pa je pol švercu orožje pa je pol se menu okol piranskega zaliva pa je pol, dal največ kreditov tajkunom pa se je med negovim vladanjem Dolina najbol zadolžila pa je zatiru svobodo 571 družbenopolitične
   im delavcem pa ja vladao pa ni nč naredu..no…

   • Coeus

    Lahko popravis in dodas klicaj… nic se ni izgubljeno ;)

    • Peter

     Hm, mogoče pa poudarek ni na klicaju, kaj pravš, no?

     • Krtača17

      Treba se bo sprijaznit.

     • novaknovak

      a s kliniko? si jo že obiskal? mater je blo luštn, tko pravijo, ..kaviar, šampanjc, don perignon, jastogi, …ni da ni bilo..pa kake hostese…uuuwwwaauuuu

  • rubec

   Eni so bili člani partije eni so pa še. Kaj tukaj ni jasno?

   • Coeus

    Pise “nekdanjemu”. Kaj tukaj ni jasno?

    • Peter

     Mogoče to, da bi moral u naslovu oment še vse tiste, k so zamrznili knižce…no.
     Skratka, ti napišem naslov, kot bi tebi ustrezal? Ma ne, kar sam si ga dej, men se ne lub, no.
     maš pa take naslove v vseh “osrednjih” medijih, jih lohk kopipejstaš za svoje intimne potrebe…

    • rubec

     Vsi vemo da je nekdanji. A to ti tolikokrat zapišeš zato da si boš tudi sam zapomnil?

     • Coeus

      Gre za konsistentnost… za vse ostale, ki niso v SDS, avtorji Nove24TV vedno pripisejo – nekdanji komunist – po tej logiki bi morali zapisati za vse, ki spadajo v to kategorijo… tudi za “nase”… ampak vecini tukaj je to prezahtevna snov ;)

     • rubec

      Nekdanjih komunistov kot je janša je zelo malo. Mogoče jih celo ni. So še kar.

    • novaknovak

     je kje pisalo za nekega visokega slovenskega nameščenca, da je bil nekdanji pripadnik dolfijeve mladine? pa da je bil neki drugi razgrajač, ki udriha po “desnih” pripadnik katolištva, pa da ga je sv. pismo rešilo pred Italijani? aja, to se ne govori, ker je bilo nekoč, preden so “spregledal”…

 • Fogglof Tunnek

  Čujte prvič…Knjiga: Richard Schneider; “Kraj zločina: Hypo Alpe Adria”; stran 81: “…podkupnina je znašala 250.000 US$ na ladjo. Ta denar je bil namenjen obrambnemu ministru, Janezu Janši…” Po naše: en četrt milijona dolarjev. Za privez (parkiranje) ladje z orožjem.

  Čujte drugič…Knjiga; Matej Šurc; “Prevarana Slovenija”; stran 334-335:”…Drago Kos: …postopek je najbolj zavirala Barbara Brezigar, ker je bila zaljubljena v Janeza Janšo…Ko je tožilka Brezigarjeva zavrgla ovadbo, je bilo fsega konec.

  Zaj pa se spat spravite !!!

  • Fogglof Tunnek

   Ivan Janez Janša Grosupeljski ni nikoli tožil ne Šurca, ne Zgage, ne kogarkoli drugega, ki je pisal o njegovih spornih poslih z orožjem… Še Kunstlja si ne upa tožiti…. Le zakaj?

   • novaknovak

    ker se z rumenim tiskom nima smisla ukvarjat. aja, Kunstelj že plačal tistih 100 jurjev sodniških kazni? aja, baje nima nič, ker ne vleče niti socialne, zaposlen tud ne…majke mi, ta je odkril razsvetljenstvo, živi od svetlobe in mane

  • Dragan Krstič

   Čuj Tunnek, saj bi ti tudi lahko kakšno knjigo napisal kako je Janša kradel. Če jo boš dobro prodajal,ti bodo tvoji šefi še kaj primaknili da ne boš samo šmarnice žlampal.

  • novaknovak

   g. Orwell: 1984, f. kafka: preobrazba..si že vstal? obiskal klet? šmarnce še kaj? matr ej, pa saj nimate tam tolk trtr kolkr je ti prelokaš. a pokupiš vse viške v bližnji in daljni okolic?

 • Peter

  Tumpek, če bi jest vsake pet minut uletavu na kšen levosučen portal z zgodbicami o pravem in edinem osvoboditelju, kaj bi si mislu o men?
  Vidš, to si jest mislm o teb.
  Pa ne sam jest…ampak, plača je plača, joker, a en?

 • Krtača17

  Kolk % še torej ostane sds – slovenski drogeraški stranki? Za tri črtice al dve hehehe

  • novaknovak

   hoow, howw…na veliki nogi, pa prazni računi. meglič že dobil kaki evro?

 • Jovo Jamnica

  Najnovejše:

  http://svet24.si/clanek/novice/slovenija/589c8032ba430/tiste-bele-stezice-podmladka-sds

  ————————————

  Torej je resnično bilo znano vse skupaj že mnogo pred včerajšnjim dnem. To sem razkril tukaj:

  ———————————–

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pdBsKLmepXAJ:svet24.si/clanek/v-novi-izdaji-svet24-preberite+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si&client=firefox-b
  ——————–

  R.T.
  07.07.2016 22.01 Posodobljeno: 19.05 / 08.2.2017
  ——————–

  Kot zanimivost, kliknite desno ob robu na – ČLANKI IZ SEKCIJE

  V novi izdaji SVET24 preberite
  ——————-
  Za družino trpinčene deklice zbrali 20 tisočakov
  ——————-
  Noseča Katica (35) umrla na dan obletnice mamine smrti
  ——————
  FOTO: Cerar žuga Židanu, Mladi forum pa ne razume
  ——————-

  Same ažurne novice! LOL

 • Peter

  A zdej, k ne poješ več, pa kle sviraš kurcu, al kva, tumpek?

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, za pofprečnega Slovenca je poznano, da goljufa, če le more… Samo to ka dela Janez pa je le tu mač !!!

  • Dragan Krstič

   A to misliš na Zemljota? To imaš pa praf.

  • novaknovak

   ti to po seb sodiš? pa sam ti nis povprečen, ti si dol nekje na dnu…

 • ŠĆČĐŽŠČĆŠ

  Federica Moreghini je na Malti rekla, da EU ne bo zaprla vrat migrantom, ker Evropa se stara in Evropa potrebuje afričane če hočemo vzdrževati ekonomijo in take bedarije…

  • xtc

   J in Ruse ;ki mlatijo babe;ker po mlatenju imajo sinove:Putin pa podpisal zakon o znižanju kazni za nasilneže_ja pravoslavci so isti g*** kot oni fizkulturniki ob dvanajstih in pečeni:

 • Peter

  Kako je že šlo tisto: Z Alenko Bratušek proti korupciji, neki tazga, hihihi…no.

 • Peter

  Še pomniš, tovariš tumpek:

  Zgoraj sem napisal v imenu katere liste pišem – nestrankarski kandidat
  (tako kot večina kandidatov na listi) in nosilec liste ZaAB, Zoran
  Golavšek.

  Sedaj pa le še enkrat preberite naslov teme in kaj napišite na to temo ……. ne smetit brez veze, če nimate kaj za povedat.

  Kar se ostalih komentatorjev tiče pa prosim, da se tudi predstavite.

  Lep pozdrav.

  • Peter

   tumpek tumpek, vajenec, moral bi takoj zgoraj napisat nekaj čisto x, da pokažeš, da se te tole sploh ne tiče…pih, profesjonalc pa tak, no…

   • Rožle

    Jej…..Tega Gologlavška se pa še dobro spomnim….

 • Peter

  In koliko je še takih Andrejev Kocuvan (upam, da ga kdo pozna in mu pljune u lažniv fris), ki so pripravljeni za partijo lagat, da bo padla kakšna drobtinica tudi njim?
  Andrej, Andrej, kako kaj spiš, no…?

 • Jovo Jamnica
 • garfi

  Vinko Gorenak SDS: Janševe primere vlečejo in zastarajo
  zato da dosežejo maksimalni učinek in ostane dvom pri butalcih
  ustavni sodnik Zobec: v sodstvu vladajo jugototalitarci

 • Aton

  Kocka je plačanec. Vedno je bil!

 • Občasni Komentator

  ma ta zemlja tam v Trenti to je zastonj….ma za par centov kmetje prodajajo….prav tepejo te, če zavrneš ko zastonj ponujajo…ne vem od kod ljudem informacije, da je to drago….kar nekaj….še Volva ti poled dajo s štirikolesnim pogonom, da se lahko v rovte sploh pripelješ…pa tudi Volvo je par tolarčkov nič kaj vreden, čeprav je novejši letnik..

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!