Ustavni sodnik ddr. Jaklič ponovno podal odklonilno ločeno mnenje in se postavil v bran posameznika

Klemen Jaklič (Foto: STA)

Ugledni ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič je ponovno razgalil bedo trenutne sestave Ustavnega sodišča RS s tem, ko je vnovič podal odklonilno ločeno mnenje in se s tem postavil na stran posameznika in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, medtem ko se je večina s predsednico dr. Jadranko Sovdat na čelu postavila na stran države in kršenja človekovih pravic, saj so pritožbo zavrgli. Jaklič je v svojem ločenem mnenju izpostavil, da bi moralo ustavno sodišče v primerih, ko posameznik nima na voljo učinkovitega pravnega sredstva, kot je to bilo v konkretnem primeru, zadevo sprejeti in o njej odločati.

Ustavno sodišče RS je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Marije Lovšin iz Ribnice na seji 9. novembra 2017 sklenilo, da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 10. in 17.a člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora zavrže. Prav tako pa je tudi sklenilo, da se ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS z dne 20. 1. 2016 v zvezi z drugo točko izreka sklepa Upravnega sodišča z dne 17. 2. 2015 ne sprejme.

Pritožnica je na podlagi Zakona o upravnem sporu vložila tožbo za odpravo posamičnih aktov Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, s katerima ji je bil zavrnjen vpogled v tožilski spis. Po vložitvi tožbe so bili pritožnici sporni dokumenti vročeni, zato je pritožnica 29. 12. 2014 vložila novo vlogo in jo poimenovala sprememba tožbe. Zatrjevala je, da je z vročitvijo spornih dokumentov prenehal njen pravni interes za izpodbijano tožbo na podlagi drugega člena ZUS-1, zato spreminja tožbo v tožbo za ugotovitev kršitev človekovih pravic, ki jih je z dejanjem storil državni organ na podlagi četrtega člena ZUS-1. Z isto vlogo je tudi zahtevala ugotovitev kršitev človekovih pravic z izdajo odredbe za izvedbo finančne preiskave, odredbe o podaljšanju finančne preiskave, odredbe o podaljšanju finančne preiskave in zaključnega poročila finančne preiskave.

Jaklič, Knez in Šorli nasprotovali sprejetemu sklepu 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika ustavnega sodišča v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, ddr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi za in tremi proti. Proti so glasovali sodniki Jaklič, Knez in Šorli, sodnik Jaklič pa je podal tudi odklonilno ločeno mnenje.

Foto: STA

Pod odklonilno ločeno mnenje Jakliča se je podpisal tudi Šorli
Jaklič je v odklonilnem ločenem mnenju, pod katerega se je podpisal tudi Marko Šorli, pojasnil, da je glasoval proti obema izrekoma, ker po njegovi oceni pritožnica nima na voljo učinkovitega sodnega varstva zoper zatrjevane hude posege v človekove pravice, ki so varovane v skladu z ustavo. “Finančna preiskava, ki je po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ne vodi sodnik, ampak zgolj tožilstvo v navezi s policijo in drugimi nesodnimi organi preiskovanja, lahko traja več kot leto in pol, preden sploh pride do potencialnega civilnega postopka, v katerem naj bi na neki stopnji preiskovanka za nazaj lahko uveljavljala tudi kršitve iz naslova morebitnega protiustavnega posega v polje človekovih pravic. Takšno civilno varstvo po skoraj dveh letih preiskovanja brez možnosti pritožbe znotraj kvazikazenskopravnega postopka je daleč prepozno, da bi lahko bilo učinkovito za tako hude posege na področje človekove svobode.”

Kadar gre za neutemeljene, nezakonite in protiustavne posege v zasebnost, imamo opravka z neučinkovitim sodnim varstvom
Omenjeni organi lahko po besedah Jakliča skoraj dve leti brskajo po posamezničinih osebnih informacijah, vključno z bančnimi računi, njihovo vsebino, povezanimi osebami, zasebnim življenjem, ne da bi posameznica sploh vedela, da se je država priplazila v njeno sfero zasebnosti, zajamčeno z ustavo, ter jo dolgoročno nadzoruje. Pri tem pa je seveda mogoče, da ta tega nikoli ne bo izvedela ne glede na upravičenost in ustavnost posega. Tako pozno ex post varstvo je po prepričanju Jakliča neučinkovito tudi zato, ker v primerih, ko bi bile takšne pristojnosti zlorabljene, ne more preprečiti nepovratnost tovrstne že zgrešene dolgo trajajoče kršitve temeljnih človekovih pravic. V primerjalni ustavnosodni doktrini namreč nesporno velja, da že sam vpogled države v podatke iz posameznikove zasebne sfere predstavlja poseg v človekove osebnostne pravice. “Kadar pa dolgoročnega brskanja po posamezničini zasebni sferi ni mogoče v kratkem roku vnaprej opraviti niti takrat, ko bi bili takšni posegi neutemeljeni, nezakoniti in protiustavni, imamo opraviti s tipičnim primerom neučinkovitega sodnega varstva.”

Ustavno sodnik ddr. Klemen Jaklič. (Foto: Ustavno sodišče RS. )

Kadar imamo opravka z neučinkovitim pravnim sredstvom, je izpolnjena predpostavka za odločanje pred ustavnim sodiščem
“Pritožnica  prav tako nima učinkovitega varstva pred Upravnim sodiščem,”
je v odklonilnem ločenem mnenju jasen Jaklič. “Tudi to sodišče, četudi bi to lahko reagiralo prej kot civilno, prav tako ni kvalificirano za odločanje o tako delikatnem področju, kot je kazenskopravni ali kvazikazenskopravni vdor države v sicer ustavno zajamčeno sfero posameznika.” Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora bi moral po prepričanju Jakliča predvideti varovalke v smislu zgodnejšega kazenskopravnega preizkusa tovrstnega prikritega plazenja države po intimni sferi posameznika. “Le obstoj takšnega pravnega sredstva bi bil učinkovit,” je prepričan Jaklič. Prepozno sredstvo je po besedah Jakliča v očitnem nasprotju z ustavnim načelom sorazmernega omejevanja pravic in je s tem protiustavno. “Kadar ima ustavno sodišče opraviti z neučinkovitim pravnim sredstvom, vselej pravilno šteje, da je izčrpanje rednih pravnih sredstev kot predpostavka za sprejem ustavne pritožbe v odločanje pred ustavnim sodiščem, izpolnjeno.” Zato bi enako moralo po prepričanju Jakliča ravnati tudi v tem konkretnem primeru.

N. Ž.

 • ahnenpass

  Bravo, čestitam, sem počasi in dvakrat prebral, ni šans, da bi to povprečen Slovenec lahko razumel.
  Popolnoma nerazumljivo nakladanje, brez repa in glave, kot bi skušali razvozljati eno tako zelo nelogično shemo, ki se vmes desetkrat prezrcali in konča na začetku. Brez zamere, sicer razumem, da moramo državljani sami od sebe vedeti kaj je prav, ker nas (ne)umnost menda ne odvezuje pravnih posledic, ampak tega enostavno ni mogoče dovolj poenostaviti brez kakšnega profesorja prava ,da bi se bralci lahko znašli.
  Nisem razumel niti kako naj bi Jaklič pomagal tisti Mariji, ki je očitno doktor prava, če gledam kaj vse je poskušala in sprožila, mi je pa iz konteksta jasno vsaj to, da je podobnih primerov v Sloveniji dobesedno na tisoče, zato sem načelno vesel, da se je končno ugriznilo v to jabolko. Ker takšno življenje ne pelje nikamor, do konca skorumpirano pravosodje je popolnoma zatrlo in razbilo Slovenski narod, iz tega brezna ni rešitve za laike.
  Verjetno so Jakliču hvaležni tudi na Evropskih sodiščih, več stvari kot se bo dalo zmeniti pri nas, manjkrat bo Slovenija obtožena pred mednarodno skupnostjo, Saj njim je vseeno, lahko nas obsojajo do sodnega dne, bomo pač največji kup gnoja na planetu, ampak ni dobro za moralo, ostale članice se že zgražajo kakšno totalitarno džamaherijo imamo tukaj, kar ni dobro za biznise, čeprav itak delamo samo za nemce.

  Bom prebral komentarje, mogoče je kdo med nami bolj seznanjen kaj se grejo in bo znal zgostiti absurdno kompliciran članek v neko jasno formo.

 • Simofd

  Kakšno naključje, da je do tega prišlo ob istem času, kot se podobna zadeva dogaja v Saudovi Arabiji. ;)

  Glede na ta primer:
  V Sloveniji ti lahko očitno leta prisluškujejo, pregledujejo transakcije in na koncu zaplenijo ves denar na računu, pri čemer moraš potem sam dokazati, da nisi delal nič nezakonitega in to ne sodišču, temveč tožilcu in/ali policaju. Koliko Slovencev hrani vsa potrdila in račune za vse transakcije, od dvigovanja na bankomatu, kupovanja hrane ipd. za 10 let nazaj, kolikor časa bo trajal postopek? In vse to gre mimo sodišča ter to na lastno roko izvedeta tožilstvo in policija. Zelo zanimivo. Poleg tega pa je celo neki poslanec izjavil, da je “treba bogatim pobrat in jih z bajoneti naterat v morje”. Izgleda, da se slovenska družba pripravlja na ponoven obračun z “bogatimi”. In “bogati” bi bili zelo neumni, če ne bi ustrezno ukrepali in prenesli svoj denar v območja, kjer jim ga ne bodo pobrali na tak način.

  Da razložim na primeru Saudove Arabije:
  Torej, po mojih izkušnjah so vse Bližnjevzhodne države popolnoma skorumpirane in to velja tudi za Saudovo Arabijo. Podkupiš lahko kogarkoli, od uradnikov na letališču, do kogarkoli in so o tem pripravljeni celo odprto diskutirati, kako je šlo, kje bi se dalo še kaj dobiti itd. Moji ameriški prijatelji so mi povedali, da je enako tudi v vojski, ko celo nižji oficirji kradejo denar njihove čete. In če je tako na nižjih ravneh, potem nimam upanja, da so visoki birokrati, funkcionarji in seveda podjetniki, kaj drugačni. Pa vendar so v tem “valu” protikorupcijskega delovanja aretirali samo podjetnike. Aretiran ni bil noben minister ali birokrat ali klerik. Počasi postaja jasno zakaj je temu tako. Saudova Arabija je pred kratkim prvič vzela 40 miljard dolga na 600+ miljard proračuna. Gre za enormen akok, četudi gre za skok z nule. Očitno je državni proračun v težkem finančnem položaju. Vse te podjetnike pa sedaj pretepajo in silijo v priznanje kaznivih dejanj. Obljubljajo pa jim tudi takojšnjo pomilostitev, če bi se odpovedali 70% svojega premoženja. S tem bi Saudova arabija zbrala malo čez 100 miljard denarja.

  Torej se svet spreminja in kdor ima denar, je zelo priporočljivo, da ga umakne na varno, dokler je to še mogoče. Tako mu ne bodo mogli “pobrat”, še vedno pa ga bodo lahko “sterat v morje”, vendar ko bo priplaval na drugo stran, vsaj ne bo revna “izbeglica”.

  • Bozz

   “Poleg tega pa je celo neki poslanec izjavil, da je “treba bogatim pobrat in jih z bajoneti naterat v morje”.”

   Je bil to kakšen poslanec ZL? Seveda ni imel v mislih “naših”, ki v svoje davčne oaze nakazujejo nakraden denar Slovenk in Slovencev. Samo one poštene bogataše je potrebno z bajoneti naterat v morje, “naši” kaviar komunisti pa so lahko ultra bogataši, pa jim ne bomo nič storili, ker so “naši.”

   “Vse te podjetnike pa sedaj pretepajo in silijo v priznanje kaznivih dejanj. Obljubljajo pa jim tudi takojšnjo pomilostitev, če bi se odpovedali 70% svojega premoženja. S tem bi Saudova arabija zbrala malo čez 100 miljard denarja.”

   Nekaj podobnega oz. kar iste stvari so se dogajale v Rimskem imperiju v svojih zadnjih izdihljajih, ko je korupcija in inflacija bila na višku. Enostavno so posestnikom in kmetom na silo odvzeli zemljo, da so jo potem prodali in z denarjem plačali vojsko, ki je takrat ubila vsakega cesarja, če ni pobral davkov in jih korektno plačal, pa še kaj čez. In tako so se bogataši izseljevali iz Rima, in prav tako srednji sloj. Na vrhuncu, ko je bil Rim prosperiteten in davki nizki (komaj 0,01%!), je bilo v mestu 1.000.000 ljudi, na koncu, ko so ga AD410 zavzeli Goti, še samo 50.000 ljudi, vsi ostali so se izselili. In seveda imamo podobno oz. isto situacijo danes.

 • indijanka

  Če sem pravilno razumela to zgodbo, se gospa Lovšin potem, ko so ji zasegli stanovanje, ker mož, ki ji ga je podaril, ni znal pojasniti, od kje ima 1,6 mio premoženja pritožuje, ker se v samem postopku odvzema ni imela kam pritožiti. To verjetno res ni prav. Nihče se ne bi smel počutiti tako nemočnega. Je pa verjetno prav, da so zasegli vseh 5 stanovanj in naravnost smešno, da tega ne zmorejo še pri drugih davčnih goljufijah, ker se denar preprosto ne spreminja v zrak ampak v premoženje, ki ga je potrebno poiskati.

 • črnaovca

  To Ustavno sodišče ni bilo bedno ko je Janeza spravilo iz zapora, ko pa ne razsodi kot si želi je pa podn. Jej jej jej, kam to pelje

  • tona

   Danes so tam najbrž čisto drugi ustavni sodniki. Ne veš tega ?
   In, kaj ima od nekega Janeza primer s tem primerom ?

   • MEFISTO

    Mar ne veš, da črniovci in drugim njegovim nickom brez Janeza na stara leta živeti ni!?

    Nam, pametnim, se lahko le smili, kako jesen svojega življenja, ki se preveša že v zimo, meče proč.

   • Steiermark

    čarovnica še vedno meša svoj čarobni zvareek, s katerim bi takoj, za vselej, brez dokazov, pospravili vse poštenjake, kot je JJ, za vedno……

  • Stajerka

   hahaha…..če si je kdo zadel nick, potem si to definitvno ti…….

   • MEFISTO

    Še boljši je kot janez cepec!

    • Steiermark

     verjetno sta “intimni par”…..

 • Kučko pod pručko

  Dr. dr. Kučan in njegovo US

  Lahko se tardeči naslajajo, saj imamo večino ustavnih sodnikov, ki plešejo po njihovih notah. Nič lažjega kot preglasovati manjšino, ki s svojim argumentiranim ugovorom podaja ločeno mnenje v nekem primeru. Seveda, nič lažjega, če nihovim sklepom nasprotuje tudi ustavni sodnik, dvakratni doktor prava dr. dr. Jaklič, sicer bivši profesor s svetovno priznane ameriške univerze, kateri ljubljanska Bavconova fakulteta ne more zavezati niti vezalk.

  Njegovi argumenti bodo v času murgelske diktature vedno preglasovani, ker bije neenak boj s celotno mašinerijo in njenim prvim šefom dr. dr. Kučanom. Toda nekoč bo murgelski doktor doktor odšel v večna lovišča in takrat bo Slovenija postavila na svoje mesto ljudi, ki znajo delati strokovno in ne politično. Takrat bo ime dr. dr. Jakliča dobilo svoj pravi sijaj, ki je sedaj potisnjen na obrobje!!!

 • bubamara

  Glede na število sodnikov je čudno, da sta samo dva mnenja. Človek bi jih pričakoval vsaj 12.

  • MEFISTO

   Kot star komunist bi pa že moral vedeti, da pri vas niste nikoli trpeli različnih mnenj.

   To bi bilo sektaštvo, ki ste ga kaznovali tudi s smrtjo.

   • KIKI

    Spomnim se, ko so na kongresih ZKJ glasovali, so bile vse roke v “luft” in
    moja mami je rekla: “kakšna prilika za eno kosilnico, da jim te tace lažnive
    poreže !” Imela je prav! Množična enoglasnost je že po naravi sprenevedanje
    ali totalna nepremišljenost!

  • test

   jup pa prav dva mnenja sta… budala polpismena

   • Kosobrin

    Dve mnenji sta, ne dva mnenja – če že govorite o polpismenosti!

  • tona

   Kako pa bi ti to izvedla, da bi jih od skupaj devet ustavnih sodnikov, kar dvanajst napisalo
   ločena mnenja.?
   Dej, razloži mi, no !

   • bubamara

    Aja devet jih je; sem misli, da jih je 6. No potem pa bi človek pričakoval 18 mnenj. Še nisi imel opravka na SLO sodiščih ? Za SLO pravnike velja: dva pravnika -> štiri mnenja.

 • Stajerka

  spet bomo plačali, primte se za denarnice……

  ne vem no, KDAJ mislijo poslanci uvest kazensko odgovornost sodnikov…….stranka, ki ji bo to uspelo spravit v življenje bo zmagovalka naslednjih 10 let!!!

 • tarantela

  Čudni so ti zakoni. Lahko na veliko kradeš in si pridobiš premoženje, ga podarjaš in tudi sprejmeš nezakonito pridobljeno premoženje, ampak, če ni vse po reglcih, lahko to vse počneš, kajti že manjši kavelj 22 to omogoča, če ni sodnik dovolj pazljiv pri dikciji sodbe in obsodbe. Posebno še, ker imajo največji lopovi največ denarja, da si lahko najamejo prefrigane odvetnike. Takih pa naša sodišča še nimajo. NA ŽALOST!

  • MEFISTO

   Bi se rad malo sprenevedal?

   Kako naj tožilci obtožijo, sodniki pa obsodijo svoje kruhodajalce?

  • rabbit

   Tarantela ti bom povedala kje je zanka v tem zakonu o nezakonitem premoženju, slovenska država po tem zakonu ne prizna gotovinskega poslovanja čeprav v Sloveniji normalo poteka. Ti bom povedal za en primer, ki ga osebno poznam. Starejša oseba ima na banki veliko vsoto privarčevanega denarja, ker je že v letih gre na banko in napove, da bo vso vsoto dvignil in ga čez nekaj dni res dvigne. To po dveh dneh pove sinu in mu ga poklanja sin ve da to tako ne gre naloži očeta v avto in denar in gresta nazaj na banko potem pa se začne kalvarija, Ker je denarja veliko bančni uradnik prijavi polog FURSU in ti začnejo postopek o premoženju nezakonitega izvora. Kaj bi ti storila nimaš možnosti pritožbe davek na tako vsoto je 70 %.

   • tarantela

    Ne vem, če gre v tem primeru za to. Kot sem razumela, gre za “prepozno sredstvo”, ni pa nikjer zapisan izvor premoženja. Pričakovala bi, da bi ddr. Jaklič bolj jasno zapisal, za kaj sploh gre. Ustavni sodnik je že tako visokega ranga, da bi moral zapisati: osebi XY je bila kršena pravica iz tega in tega člena KZ in (ali) iz tega in tega člena UZ. Tu pa ni ob vseh zapisanih besedah razvidno, za kaj je sploh šlo. In tak zapis, kot je zgoraj, poslati na US kot svoje mnenje, se mi ne zdi vredno ustavnega sodnika, saj je skoraj kot zapis slabega novinarja. .

    • rabbit

     Ne ne moreš dokazat ker oni štejejo kot denar nezakonitega izvora moraš plačati 70% davka ni nobenega pravnega varstva vsi so do sedaj izgubili očitno tudi ta gospa na US in sedaj se pričakuje prva sodba iz ESČP-ja.
     Če si Janković ja ta bi se še celo z umorom sredi Ljubljane z 1000 pričami izmazal.

     • tarantela

      Če eden od staršev (ali kdorkoli drug) prištedil v svojem življenju večjo vsoto denarja , vzame ta denar iz banke in ga pokloni sinu (ali komu drugemu), ima dokaz, da je vse življenje vlagal denar v banko. Samo na banko naj gre po izpiske in zadeva bo urejena. Razlika je samo v višini davka na darilo, ki je v primeru otroka ali vnuka precej manjši, kot če ga podari daljnemu sorodniku ali drugi osebi. Tak je zakon.
      Če pa gre za večje vsote in nihče ne more dokazati izvora, potem je pač težava. Tudi Bavčar je poklonil ženi premoženje, ki je imelo sumljivi izvor.

     • rabbit

      Probaj samo potem ne jokaj ko ti bodo vzeli 70% težko privarčevanega denarja. Pred tedni je za podoben primer povedal Ivan Simič, ko je oče svoji hčerki dvignil 200.000 evrov za nakup stanovanja ker do nakupa ni prišlo je denar do centa vrnil nazaj na banko FURS je sprožil postopek o izvoru nezakonitega premoženja in oče je od vsote plačal 70% davka. Edina po Simiču varovalka je da preden dvigneš večjo vsoto denarja mora banka popisati vse bankovce in to je edina varovalka.

 • tarantela

  Tale pritožbena jajca bi oba ustavna sodnika brez posebne škode zložila v nekaj veliko bolj razumljivih stavkov. V tem zapisu pa se ponavljata in se prava vsebina izgublja v leporečju. Priporočam kratko in jedrnato pisanje.

  • tona

   No pa napravi ti tako, kot si si ti tole zamislila, da naj bi bilo.
   No, da vidimo tvoj izdelek.
   Evo, čakam.

  • Kosobrin

   Že v naslovu mnenja manjkajo tri vejice.

   • skrajna resnica

    Tipičen topoumni produkt usmerjenega izobraževanja: funkcionalno nepismen črkobralec, ki mu je oblika pomembnejša od vsebine.

    • Kosobrin

     Hvala, zelo ste prijazni! Za naš slovenski jezik gre!

     • skrajna resnica

      Hvala, ker ste potrdili mojo trditev. Ne gre za pravopisne napake ampak za človekove pravice!

  • skrajna resnica

   Kratko in jedrnato: udbaški tožilci in miličniki ne bi smeli na lastno pest kar poldrugo leto brskati po zasebnosti.

 • domovina mili dom

  Kučanu je uspelo, da bo naslednjih 5 let njegov vojak predlagal nove komunistične US, katerim poteče mandat. Tako mu vedno uspe nategniti butle na vsakih volitvah. Leto za letom……

 • Antonius

  Koliko je pomembna funkcija predsednika države se vidi po predlaganih sodnikih na Ustavno sodišče.
  Predsednik države jih predlaga v potrditev v državnem zboru.
  Spomnimo se s kakšno muko je Pahor predlagal za ustavnega sodnika ddr. Jakliča, večina v parlamentu ga je pa s stisnjenimi zobmi potrdila.
  Ni se upal ponoviti svinjarije z več kandidati, kot je to naredil v primeru predlaganih sodnikov v ESČP.
  V spominu nam ostaja, ki je predsednik Pahor poskrbel, da ddr. Jaklič na presenečenje mnogih in neodvisne pravne stroke v slovenskem parlamentu ni bil potrjen za sodnika na ESČP.
  Bivša sodnica Jasna Murgel je JAVNO povedala, da bodo poskrbeli za njim ustrezne sodnike na Ustavnem sodišču. Ko bo Šorliju potekel mandat na Ustavnem sodišču, bo ddr, Jaklič v njem zelo osamljen. Ločena mnenja bo vse, kar bo lahko pisal.

 • Borut Stari

  Ponovno se izkaže tisto prekletstvo slovenskih 60%. 60% poslancev DZ je proti financiranju zapovedanega programa v zasebnih šolah.In sprejmejo prilagodljiv ustavni zakom.Enako je 60% ustavnih sodnikov za sramotni sklep US, ki je v nasprotju z ustavnim načelom.Spreminjanje Ustave je popolnoma v rokah rokovnjaške, mafijske koalicije. Kadar si zaželi ima na razpolago ustavno večino, tistih famoznih 60%. Na parlamentarnih volitvah ima levica vedno zagarantiranih 60%. Vedno in povsod. Tudi v javnih anketah. Enostavna matematika seštevanja. 75 letna preparacija možganov je naredila svoje.Veljavnost preparacije? Neomejena.

  • von Rhein

   Kaj lahko pričakuješ od uvoženih pastirjev,ki so v Sloveniji postali doktorji znanosti?Kaj lahko pričakuješ od intelektualcev tipa Han?Kaj lahko pričakuješ od lenuhov tipa Vilfan,ki so našli pot v politiko zaradi svojih materialnih koristi? In še koga izmed 60 tih,ki sploh ne vedo za kaj so glasovali,glas so oddli tako kot so jim zapovedali.

   • Borut Stari

    Kratko in jasno. Nič popolnoma nič.Sam že 73 let živim v državah brez bodočnosti. Brez natanko vsaj nekoliko normalno kvaliteto življenja. Ne razumem volivcev, ki se danes lahko ozrejo čez Alpe pa še vedno izvolijo to kar imamo danes. Tam čez so gnili kapitalisti od katerih si sposojajo denar, brez katerega bi že davno guznili. Uvažamo pastirje in lenuhe in izvažamo (beg v boljše življnje) akademsko izobražene in sposobne.

    • von Rhein

     Res kratko in jasno.Nič!

 • dob

  Kadar v državi, ki je pravzaprav ni ker ni pravnega sistema, hkrati obstajata brezpravje s sledovi želje po pravnosti, mora slej ko prej priti do konflikta med obema. To se zgodi znotraj telesa, ki je zadolženo, da “varuje” eno in/ali drugo.
  Potem eno – drugemu (pravo in brezpravje!) jemljeta prostor, ko svojega širita.
  In potem (po tem) se “državljani” identificirajo z državo, kakršno si želijo: pravno ali brezpravno!

  Država brez brez pravnega sistema ne obstaja! Ne more obstajati zato, ker demokracija in diktatura ne moreta obstajati skupaj.
  kučan že ves čas ustvarja “emulzijo” diktature in demokracije, brezpravja in prava, ker misli, da je takšna emulzija možna in da razlike med diktaturo in demokracijo v resnici pravzaprav ni. To je zato, ker kučan ni sposoben glasno povedati definicije demokracije (jo opisati), ker potem bi mi vsi vedeli (plus on sam), da je to diktatura.
  Najboljši naslednji opis, v katerega kučan verjame, je usegliharstvo.

  Razmišljal sem, kaj pomeni tale dogodek z Ahmadom! Kakšna je njegova skrita govorica in kaj pomeni.
  Prišel sem do sklepa, da se režim gnusi sam sebi. Zdaj potrebuje grafični dokaz svoje “dobrote “, pravnosti in humanosti, in je zato ustvaril svojo “dobroto” in humanost iz brezpravja.

  Ko Biščak označi ministrico za nacistko (Helgo iz humoristične serije Alo-Alo!), s tem označi pravno državo za nacizem.
  V resnici pa so nacizem, komunizem, fašizem in islam – vsi skupaj in vsak posebej – brezpravje!
  Bom pojasnil!

  Resničnost ni izmišljotina. Resnice ne moreš vsak dan sproti spreminjati in jo drugače razlagati, tako kot to počnejo tisti, ki pri nas vztrajajo na oblasti neprekinjeno 75 let in nam vsiljujejo svojo predstavo o realnosti. Tej svoji ideji o tem, kaj je resnično, vsak dan dodajajo “amandmaje” svoje ideje resničnosti, absurde, ki se tako zgodijo, pa zgladijo s kaznovanjem in prisilo. Potem mislijo, da je to resnično.

  Telo je resnično. In se s takšnim dojemanjem sebe in svoje vloge v svojem svetu (to je svet telesnosti!), ki mu je ime Manifestacija in je materialni svet (Materin svet!) – ne strinja!
  Telo je drugo ime za Resnico.

  Vsak ima telo, in posledično, je njegova zavest – Telo! Telo je poleg tega tudi koncept razumevanja delovanja Stvarstva. Telo je Zavest, ki razume kaj smo, kdo smo, kakšen je naš Namen.
  Najlaže je razumeti, če rečem, da je Zavest zavest človeštva. Ta zavest skrbi za Življenje in za njegov obstoj na planetu, pozneje tudi v Vesolju.

  To, kar sem tu naštel, je nemogoče razumeti možganom, ki so Telesu odtujeni, ker so indoktrinirani od mnogih religij, ideologij, filozofij… in seveda zato napačnega razumevanja naše stvarnosti. Vse te religije in pojmovanja želijo prevladovati nad sebi podobnimi. Ni jim mar za Življenje! Ni jim mar za usodo človeštva. Ni jim mar za Namen, zaradi katerega smo tu.
  Uveljavljajo samo svoje parazitiranje in parazitiranje predpisujejo kot vrhovni zakon, v obstoj katerega je prepovedano podvomiti.

  Vendar Zavest, ki je Telo, obstaja ves čas in kljub temu, kar počnejo z nami.
  Telo ima vsak. Ko izključimo zavest, s katero uveljavljamo svojo prisilo nad resničnostjo, po domače: ko gremo spat – tedaj telo pošilja signale.
  In potem so naše reakcije na ta konflikt med pravom in brezpravjem – polzavestne, ker so podzavestne. Mešajo se z diktatom tistega, s čimer so nam polnili glavo!

  Zanikanje Resnice je šlo tako daleč, da se Organizem (kot človeštvo) gnusi sam sebi! V diktaturi, ki vztraja, kot je naša, slovenska, je ta gnus močno prisoten na podzavestni ravni. In potem se brani tako, da ustvari umetno humanost popolnoma brezsrčnega sistema, kar je, in prikaz tega je zdaj ta dogodek z Ahmadom.
  Sataniziranje vseh tistih, ki zahtevajo spoštovanje zakonov (čeprav jih ljudje niso sami napisali, ampak jih je Hudič sam ustvaril) je nazoren prikaz shizoidnega obnašanja vladajočega režima in s tem psihotičnega pojmovanja stvarnosti.

  Nujno potrebuje dokaz svoje humanostI! Izsilil ga bo.
  To, da mu najbrž ne bo uspelo vztrajati z Ahmadom (boli jih kurac za Ahmada!), bo samo zbiranje zaleta za nov napad na tiste, ki si želijo pravnega reda v državi, ki je ni, ni pa je zato, ker ni pravnega reda. Država JE pravni red.

  • von Rhein

   Samo pripomba na omembo Biščaka. On ni merilo za sklepe na podlagi njegovih izjav.Kakršnihkoli. On je butl,ki sam sebi vejame,da je bleknil ali napisal nekaj kar dokazuje širino njegovega obzorja.V resnici pa se to obzorje konča na meji slovenskega Alo-Alo.

  • KIKI

   Dob, zelo dobro si opisal shizoidno stanje brezpravnih držav, kamor, kakor vsi
   čutimo in vidimo, spadamo tudi mi! V vseh pogledih, seveda!
   O Ahmadu …
   Ahmad je eno debelo, veliko, dobro vidno volilno telo levice in SD-jevske
   “omladine” in strarih, napol senilnih komunističnih privržencev, sicer pa dovolj
   “zajebanih”!, da gonijo svoje nebuloze do prekletega konca!
   Ministrica se je temu cirkusu pravočasno uprla in se na ta način uspela prerinit
   na realno stran te sprevržene zgodbe.
   Imam idejo! Naši socialni centri CSD bi gotovo dovolili, da bi eden od zagretih
   levih tovarišev:
   1/ posvojil siroto Ahmada kot člana svoje družine (kot sina ali brata ali
   očeta) in prevzel vse pripadajoče življenjske nuje okoli tega!
   Podpis na magistratu in “žegen” posvojitve bi lahko prispeval sam presvetli župan,
   Ljubljane ki mu take zadeve niso tuje!
   2/ da bi kakšen zagreti levi gey poročil Ahmada in za vse večne čase prevzel
   nase vso ljubezen in tudi stroške, ki bi iz te zveze nastali
   Tudi to zvezo bi lahko “žegnal” opankar, Purić pa bi novega Ahmedovega
   življenjskega partnerja sprejel v mohamedansko -muslimansko verstvo!
   Rešeno! Vsi srečni in zadovoljni! ….tudi volivci!

  • bubamara

   Tvoj esej lahko označim kot utopičen, ker pričakuješ, da je človek popolno bitje, kar seveda ni. V bistvu manifistiraš utopijo imenovano komunizem, kjer Marx utopično razlaga nebesa na zemlji. Vendar Marx na koncu Manifesta napiše, da če komunizem ne obstaja v vseh državah sveta, je to brezvezni sistem. Vsi sistemi, ki se gradijo na popolnosti človeka, se imenujejo diktature. Zakaj? Ker človek ni popolno bitje. Demokracija ni idealna, je pa najboljša med slabimi rešitvami. Enako je s pravnimi redom: pravila ustvarijo ljudje in izvajajo ga ljudje. Zakaj vedno ne funkcionira pravni red ? Beri razlago v začetku moje objave.

   • dob

    V moje svetu ni demokracije, jaz nisem demokrat in me demokracija tudi ne znanima. Lahko da je demokracija v tvojem svetu (v tvoji predstavi in predstavi ljudi, ki jih poznaš in jim verjameš) najboljši od vseh sistemov. Toda to še ne pomeni, da je dober.
    Ni dober. Slab je. Lahko da je najboljši, a je slab!

    INTERNACIONALNA DEMOKRATIZACIJA ZAHODNE NOROSTI
    https://obstajajoljudje1.blogspot.si/2017/03/internacionalna-demokratizacija-norosti.html

    O popolnosti človeka kot bitja pa ne bi razpravljal. Je Bog popoln? No, tvoj morda je, moj pa ni. Moj Bog se namreč uči. Uči se od ljudi.
    Zakaj bi potem sploh hotel popolnega človeka?! Ni logike v tem. Popolnost se ne uči, to je njena omejitev.
    Ponavljam: Moj Bog se uči!

    Diktature se nič ne učijo in se ničesar ne naučijo. Komunizem, islam… črpajo svoje neznanje iz svojih dogem, podobno kot RKC. Njihov Bog se ne uči, ker baje že vse zna. Ker že vse zna, se tudi ne uči, ker se mu ni treba! Zakaj bi se pa učil, če vse zna in je popoln? Potem ne bi bil popoln, kenede. Diktatura si tega ne more privoščiti. Diktatorski Bog si tega ne more privoščiti! Ne more si privoščiti, da bi kdo podvomil v popolnost dogme. Zato je vse, kar počne, da nadzira zgodovino (interpretacijo zgodovine) in ščiti Dogmo. Briše dvom v dogmo.

    V tem primeru je tvoja demokracija zbor vernikov v dogmo, ki glasujejo tako, kot dogma od njih zahteva.

    • bubamara

     Zaupati ljudem je težko, vendar je vredno poskusiti. Oče, ki se uči je evolucija. Človek je na žalost primer, kjer je tudi narava obupala nad njim. V naravi se evolicija razvija na bolje in ovrže kar je bilo slabo. Človek je edino bitje, ki je sposoben delati korake nazaj; negirati evolucijo in delati iste napake, ki niso prinesli nič dobrega. Telo je premalo, če je prazno. Napolni se lahko z resnico; resnico, ki jo vsak posameznik išče in če ima srečo tudi najde. Demokracija je približek temu kar omogoča vsakemu iskanje resnice.

     • dob

      Kar se mene tiče, sem zadovoljen s to tvojo razlago.
      Če bi hotel karkoli nadaljevati, bi moral začeti debato o tem, kakšna je vloga Materije v življenju Zavesti, oziroma kaj Materija je in zakaj obstaja.
      Odkar je Einstein zapisal svojo formulo vemo, da je sta zavest in materija odvisni ena od druge. Oboje je Luč, sicer v različni pojavni obliki, ampak vedno ena in ista – Luč!
      Ki se preliva iz enega v drugo, potem pa gre spet nazaj. Druge teorije lahko trdijo, kar hočejo, ampak v moji “teoriji” se eno uči od drugega, vedno pa o sebi. Zavest se uči o sebi.
      Brez Materije ne ve kdo je, ne kaj pomeni.
      Telo je Bog, ki ljubi svoje telo in se iz njega uči.

     • ahnenpass

      Meni je pa všeč, ko si zapisal, telo JE resničnost.

     • dob

      Mi smo večji od nas!

     • ahnenpass

      Podcenjuješ ideologijo, moč simbolov. Ljudje nismo več naravna bitja, sanjamo strukturirane in osmišljene sanje, torej jezik simbolov ne popusti niti v podzavestnem in neomejenem prostoru. Sanje so odraz duševne dinamike, predstavljaj si, da še ne znaš govoriti in pojmovati ničesar v sebi ali okoli sebe, to je naravno stanje, brez ideologije oziroma je ta sila že vtkana v samo srž zavesti, ni pa še osmišljena v nobeno konkretno formo. Človek, ki bi se rodil sam, nekje v džungli, ne bi vedel kaj sanja in si tudi ne bi zapomnil nobenih informacij, ker ne bi mogel poimenovati ničesar. Brez ideologije, je vsa duševna dinamika usmerjena v samobitnost, kjer se vse izkušnje manifestirajo zgolj v obliki nagonskih reakcij in spontanih ritualov. To je najbolj “čista” forma človeka, osvobojena vsakega znanja in s tem tudi resnice(?). Ni pa zato osvobojen tudi občutkov, neka temeljna osebna etika se vseeno razvije.
      Resnica je videti cel univerzum kot celoto in iz vseh mogočih posameznih zornih kotov znotraj njega, v danem trenutku. Pozabi… nekateri ideali segajo izzven dimenzije mogočega, naši možgani enostavno niso dovolj močni ali drugače povedano, človek ne prenese resnice.

    • ahnenpass

     Vsak preprok je učenec, lol :)
     Kristus je učitelj.

     • dob

      Ob svojem času so mnogi bili učitelji. Zdaj je učitelj Telo.

   • ahnenpass

    Hmm, odvisno, eni družbeni sistemi težijo proti kolektivizmu, drugi vzgajajo individualnost, ekonomija je pa za vse vedno ista, ker je stvari oziroma kapitala samo toliko kot ga pač je.
    Je Dob kar lepo opisal izhodišča in podlago, le da on te stvari pakira v psihoanalitične okvirje, pri čemer uporablja primerne arhetipe, ki naj bi bili lastni in razumljivi vsem ljudem enako.
    Freud, Jung, in pa seveda Berneys, ki je dokazal, da je ideologija prav tako močan dejavnik kot so recimo nagoni ali podzavest. Ali lahko neka državna propaganda ustvari individualnost? To je paradoks.

    • dob

     Ti si dober sogovornik. Nekaj ti JE do tega, da bi se ta svet uredil.
     Se bo uredil!

     • dob

      Naj pojasnim, zakaj včasih pišem Odgovornost z veliko začetnico.

      Ta vrsta odgovornosti je prvotna odgovornost (primal responsibility ali Starševska odgovornost za Vesolje). To je tista Odgovornost, ki je ni bilo!
      Ni namreč nastala, ker ni bilo dovolj izkušenj, da bi se kot pojem sploh lahko formirala.
      In je tam nastala luknja! Takrat se niti tega ni vedelo, kaj je recimo potreba, da bi potreba povedala kaj potrebuje. Ni še bilo Telesa, da vsemu daje formo. Potem pa se uči iz odnosov, ko z njihovo pomočjo formira identiteto bitij, zaznava pojave in razume pravila ohranjanja Življenja v prostoru, ki ga odpira… odgovornost. Kadar ta je. Sicer prostor nastaja v kaosu in največkrat takšen tudi ostane.

      Kasneje, ko je bil čas za to, da Odgovornost končno nastane in jo nekdo sprejme – je pa nihče ni hotel! Bog tudi ne.
      Zato je Vesolje zdaj razdeljeno.

      Zdaj pa Manifestacija kaže, da takšno Vesolje še naprej ne bo obstalo, ker brez Odgovornosti nič ne more obstajati, ne da bi to imelo hude posledice. In če nihče ni odgovoren za Življenje, kot pojav v Vesolju, no, potem…

      Zato pišem Odgovornost z veliko začetnico!
      Meni je Življenje pomembno. Sem torej Odgovoren po lastni izbiri, in preprosto zato, ker mi je mar.

      Zakaj zdaj to tukaj govorim?
      Zaradi “prava”.

      Morda v znanstvenih razpravah o tem zakaj pojem prava in pravne stroke obstaja, obstajajo tudi tehtne razlage o tem. Toda jaz teh knjig ne berem in zato zanje ne vem.
      Sprašujem se tudi, če sploh hočem vedeti kaj tam piše, glede na to, da vidim posledice tega, kaj si o tem mislijo “znanstveniki prava”.
      Manifestacija – manifestira! Kaj pa naj drugega počne, saj zato pa je Manifestacija. Jaz pa gledam in opazujem, in čutim.
      Živali čutijo, zato jih ima rad. Nekateri ljudje čutijo. Določeni ljudje pa ne čutijo.
      Meni je zato zanimivo, zakaj nekateri ne čutijo.
      Mnogi od teh, ki nič ne čutijo ali ob-čutijo, morajo brati in se učiti razlag o tem, kaj kaj pomeni v pravu. Potem si to zapomnijo in po tem živijo.
      Jaz ne delam tako, ne bi mogel živeti tako, da ne bi čutil, ampak bi se vseh pravil naučil na pamet.

      In glej ga zlomka, kot zdaj vidim, tudi drugi ne morejo živeti tako! Trudijo se, ampak ne morejo! Zakaj se potem martrajo, da bi živeli tako?! Po pravilih?
      Njih je strah smrti samo zaradi tega, kar so o smrti nekje prebarli. Kaj pa se sploh neha s smrtjo? Razen trenutne bolečine enega življenja, ki jo nekdo čuti v enem majhnem delu in je neznosna.
      Niti tega ne pomislijo, da se nič ne neha! Samo neskončnost ostaja in nekdo, če ne oni sami, bo moral to končati, kar so začeli bodo morali nadaljevati, osmisliti, popravljati, spraviti v red… če ne oni, pa nekdo drug.
      Zato je bolje stvar opraviti takoj ko se zaveš preprostega dejstva, da NIČ NI MINLJIVO. Vse je tukaj in vse je zdaj. In je večno.
      Samo paziti moraš, da se ti prevelik kup ne zvrne na glavo.
      Zato pišem Odgovornost z veliko začetnico.

      Morda nam bo zdaj jasno, kaj se zdaj dogaja v našem pravnem sistemu. Bistveno pri pravu je obramba Odgovornosti.

      Pravo naj ne deluje tako, da išče Krivdo in ko odkrije krivca, ga ubije, kaznuje, ga oprosti… karkoli.
      Pravo naj spodbuja odgovornost.

      Tu imam v mislih vzornika, s tem mislim na Boga, kot primarno, prvotno odgovornost za Vesolje in ohranjanje Življenja v njem. Ta Odgovornost (ki je ni bilo!) je vzor za našo zemeljsko odgovornost! Zakaj? Ker smo videli posledice neodgovornosti in jih doživeli!
      Če to ni dovolj, jih bomo doživljali še naprej. Dokler nam ne bo dovolj.

      Dokler se Oče in Mati Vsega v Vesolju ne vrneta Domov! Dokler smo sami in moramo sami urejati svoj Dom. Eni sicer bolj drugi manj, ampak urejati ga moramo, da bo čisto in se bo dalo v njem živeti.

      Pravni sistem mora skrbeti za Hišo.
      Da se ve kaj kdo dela in za kaj je odgovoren.

      Kaj pa naš pravni sistem dela? Skrbi za zaščito NEODGOVORNOSTI tistih, ki ne znajo biti odgovorni, a hočejo vladati.

      Z Odgovornostjo je pa takole: ko zamenjaš Krivdo za Odgovornost, se nenadoma odpre nov prostor, najprej miselni, nato še fizični, kamor se naseli Odgovornost (Starša se vrneta Domov) in ta pospravi Hišo, da otroci lahko živijo in se počutijo varne.
      Kjer pa sistem sprejema Krivdo namesto Odgovornosti, takrat išče krivce, da jih kaznuje. In potem jih kaznuje. Potem išče nove krivce. Da jih kaznuje.

      Krivda je na strani Smrti, Odgovornost pa je na strani Življenja, ga obnavlja, brani in vzpodbuja! Tako preprosto je to.
      Simpl k’t jota, uporabno k’t kapa, potrebno k’t teta.

 • if

  Na ESČP bo poslan tudi primer neupštevanja sodbe ustavnea sodišča, ki je odločilo, da je javno in zasebno šolstvo potrebno v enakem deležu financirati iz proračuna, če in ker oba izvajata enak program.

 • montyamp

  Stalinove gliste na US .
  “Slovensko krivosodje ” , to so politkomisarski družbenopolitični bratranci NKVD kominternovske zablode v službi murglosrbskega Apartheida—-udbopartijske teroristične celice .
  Če bi imeli pod Alpami zdrava sodišča , ne bi ultraidioti kršili človekovih pravic v 7400% več primerih na 100 000 prebivalcev kot nemška sodišča .
  Nemci 2 krat , murglosrbska gamad 148 krat .
  GORJE NARODU , KO PRIDEJO HLAPCI–STALINOVE GLISTE NA OBLAST

 • Osti jarej

  …saj ne gre za kar eno posameznico…če bi bilo to res,zadeva še vsaj deset let ne bi nikamor prišla,kaj šele na ustavno sodišče……za človeka NN tudi jakliču ni mar

  • tona

   Sodiš po sebi ? Samo sovraštvo te je.

   • Osti jarej

    ..zgolj resnico sem povedala…kakor desnakom resnica smrdi….

    • tona

     Tebi pa levica diši.

    • radames

     Resnica smrdi predvsem levičarjem. Recimo tista o brezplačnem zdravstvu v Jugoslaviji. Pa tista o revoluciji in takoimenovani “NOB”.

  • ahnenpass

   To je zagotovo res, povprečna razočarana gospodinja ne bi nikoli sestavila takih pravnih aktov in vložila toliko zadev, še manj brezplačni odvetniki, zaradi katerih se je verjetno njen primer sploh začel, ko je niso takoj zavarovali in pravilno usmerjali.

   Pri nas deluje en tak mafijski sistem, najprej država uniči posameznike, ki so se zamerili vaški oligarhiji, sodišča jih nato procesirajo kot v mračnem srednjem veku, kar omogoča represivno nadzornim organov vse mogoče vrste zlorab in pritiskov. Če pa žrtve režima slučajno poznajo kakšno vplivno osebo, jih potem usmerjajo k prvakom kot je Jaklič, ki blažijo napake in kazniva dejanja totalitarnega aparata ter iz žrtev ustvarijo nov sodno prakso. Če bo pridna.

   Nauk te zgodbe ni, da je šlo za komplicirano serijo naključnih dogodkov ampak ravno obratno, posamezne službe so namerno delovale nezakonito, z jasnim zločinskim namenom, to je navaden kriminal, ne pa nesporazumi in neljuba naključja, pri tako kompliciranih konstruktih zagotovo ni šlo za nesrečo ampak za konkretne zločinske konsktrukte in nasilje posameznih javnih uslužbencev.

 • Olga_10

  Čestitke trem strokovnim in pokončnim ustavnim sodnikom! Fuj za kršilce človekovih pravic v tej najvišji državni instituciji! Fuj tudi za Pahorja, ki jih je predlagal!

  • ahnenpass

   Enega normalnega človeka mi povejte, ki ga je predlagal Pahor in s katerim smo zadovoljni, ki ni na nek način sporen, enega samega prosim.
   Ampak volijo ga pa še vedno, del države ima očitno zelo hude probleme z zaznavanjem realnosti in osebno etiko.

 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • Osti jarej
 • MEFISTO

  Ko bo ddr Jaklič prebral vse komentarje moža tisočerih nickov, bo obupal nad demokratičnim znanstvenim pravom in skesano vrnil oba doktorata, odstopil z mesta ustavnega sodnika in se ponovno vpisal na pravno fakulteto v Ljubljani, kjer edini še predavajo poglavja iz edino zveličavnega komunističnega prava.

 • tarantela

  Ccccccc…, spet sta zakvačkal! Zmago Jelinčič je v imenu stranke SNS pooblastil odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj za vložitev v ustavno presojo poimenovanje Đamijske ulice. Pred vojne je bila to Bela ulica. O tem piše osovraženo Delo, vi pa nič, mrklo pa crklo. Le kaj bo z vami?

 • piko8

  Čestitam ddr. Jakliču za odklonilno mjenje in pokončno držo treh ustavnih sodnikov, ki jim je mar za človekove pravice! Tukaj se vidi, kako komunistični vojaki murglstana složno delujejo!

 • Ana Job

  Zakaj me zgodba ustavnega sodnika dr. Jakliča spominja na roman, Sam proti Palermu?

 • Janez

  No ja !
  Seveda – naši pravniki naj delajo tako
  – kot s svojim zgledom kaže odlični ddr. Jaklič.
  Pravna fakulteta
  naj v EU in ZDA smeri posodobi svoj študij
  – ter pošilj boljše študente na specializacije, doizobraževnja – v pravno kvalitetne države.
  Sajvsi
  vidimo, kakšno škodljivo zmedk nam ustvarjajo ti “kardelj” dr. Cerarji itd. L.r. Janez K. KOMENDA

  • ahnenpass

   Naše pravnike uči Budimpešta.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!