Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič razkril grozljivo dejstvo: Še do nedavnega se pristranski sodniki v sodnih postopkih niso izločali!

Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič. (Foto: Ustavno sodišče RS.)

Ustavno sodišče RS je sprejelo še eno odločitev, ki je po mnenju dvojnega doktorja Klemna Jakliča sporna z vidika varovanja temeljne človekove pravice obdolžencev v kazenskih postopkih, pravice do nepristranskega sodnika. Pri tem je izpostavil, da slovenska redna sodišča v primerih sodnikov, ki so predhodno že sodili soobdolženim glede skupnega kaznivega ravnanja, tega niso štela kot kršenje pravice do nepristranega sojenja, kar je v nasprotju s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Ker gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki ga redna sodišča do nedavnega niso spoštovala, je v svojem odklonilnem ločenem mnenju stališča, da bi moralo odločiti ustavno sodišče. 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Dejana Ognjenovika sklenilo, da se ustavna pritožba zoper sodbo vrhovnega sodišča zavrže. Omenjeni je bil namreč obsojen po tretjem odstavku 257. člena kazenskega zakonika, ki pravi: “Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj, ali prestopi meje uradnih pravic, ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let,” v zvezi s tem pa je kršil tudi 211. člen KZ-1, torej je bil spoznan za krivega tudi v primeru goljufije. Višje sodišče v Mariboru je pritožbi delno ugodilo tako, da je odpravilo varnostni ukrep odvzema predmetov, v preostalem pa je pritožbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je kot neutemeljeno zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti pritožnikovega zagovornika. Pritožnik je nato zatrjeval, da mu je bila kršena pravica do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena ustave in pravica do poštenega sojenja po 6. členu konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Motilo ga je namreč, da mu je sodbo izrekla sodnica, ki je odločala tudi v kazenskih postopkih zoper pomagača pri kaznivem dejanju goljufije. Šlo naj bi za isti historični dogodek, sodnica pa naj bi že pred sojenjem pritožniku v izreku sodbe zoper pomagača sprejela stališče o pritožnikovi vlogi pri kaznivem dejanju in krivdi. “Pritožnik je v pritožbi sicer uveljavljal kršitev pravice do nepristranskega sodišča, a zgolj zaradi zatrjevane komunikacije med pričo, preiskovalno sodnico in predsednico senata, ne pa iz razloga, ki ga uveljavlja v ustavni pritožbi,” je ugotovilo ustavno sodišče.
Nepristransko sojenje bi bilo mogoče zagotoviti ob izločitvi ali zamenjavi tako “okuženega” sodnika
Odklonilo ločeno mnenje pa je v tej zadevi dal sodnik ddr. Klemen Jaklič, ki se sprašuje: “Ste na zapor lahko obsojeni brez nepristranskega sodišča?” Jaklič ugotavlja: “Pritožnik se na ustavno sodišče pritožuje med drugim zaradi kršitve pravice do nepristranskega sodišča. Na prvi stopnji naj bi mu sodil isti sodnik, ki je v svojih prejšnjih sodbah zaradi pomoči pri istem kaznivem dejanju že obsodil pritožnikova soobtoženca, pri čemer je v tistih sodbah že zelo podrobno in izčrpno opisal tudi vlogo in ravnanja samega pritožnika (kot storilca tistega kaznivega dejanja). S tem naj bi se sodnik dejansko in vnaprej že opredelil tudi do njegove – domnevno storilčeve – krivde, o čemer je nato odločal v kasnejšem, ločenem postopku. Zaradi tovrstne vnaprejšnje opredeljenosti sodnika naj takšen kasnejši postopek ne bi zagotavljal (vsaj videza) nepristranskega sojenja, kar bi bilo mogoče zagotoviti le ob izločitvi ter zamenjavi tako ‘okuženega’ sodnika.”
Sodniki bi se morali izločati, pa se niso
Jaklič poudarja, da “ni sporno, da po ustaljeni doktrini Evropskega sodišča za človekove pravice ter od nedavnega tudi po doktrini Ustavnega sodišča Republike Slovenije velja, da je prišlo do kršitve pravice do nepristranskega sodišča vselej, kadar je isti sodnik predhodno že sodil soobdolženim glede skupnega kaznivega ravnanja in je njegova predhodna sodba zoper soobtožene že vsebovala tudi konkretne opredelitve do ravnanj pritožnika, ki je sicer subjekt sojenja v kasnejšem postopku. V nasprotju s prakso ESČP pa slovenska redna sodišča vse do nedavnega niso štela, da je v takšnih primerih podana kršitev pravice do nepristranskega sodišča. Šele ustavno sodišče se je v nedavni precedenčni zadevi glede tega vprašanja postavilo na stališče ESČP in spremenilo dotedanjo nasprotno prakso rednih sodišč v Republiki Sloveniji. Med predstavniki rednega sodstva je ta precedenčna odločitev, s katero pa se je ustavno sodišče v resnici zgolj poenotilo z ustaljeno prakso ESČP, izzvala precej javnega nasprotovanja in spraševanja, ali je takšna sprememba ustrezna, saj da lahko vodi do prevelikega števila izločanj sodnic in sodnikov. Tudi takšna reakcija kaže na neomajnost dotedanjega ustaljenega stališča rednih sodišč, da v takšnih primerih ne gre za kršitve”.
Jaklič: “V konkretnem primeru pred nami je isti sodnik v predhodni sodbi zoper oba soobdolžena dejansko podrobno in izčrpno opisal tudi vlogo in ravnanje samega pritožnika (kot storilca tistega kaznivega dejanja, o katerem teče kasnejši postopek). S tem je prišlo do očitne kršitve opisanih skupnih evropskih standardov iz judikature ESČP in ustavnega sodišča po njegovi spremenjeni doktrini.”
Ob takšni praksi pritožnik od rednih sodišč kaj več od zgolj formalne zavrnitve svojega argumenta ni mogel pričakovati.”
Ddr. Jaklič opozarja, da večina ustavnih sodnikov kljub temu ustavne pritožbe ni sprejela v obravnavo. “Razlog naj bi bil formalne narave: da pritožnik te konkretne kršitve ni uveljavljal že na stopnji rednih sodišč, ampak šele v svoji ustavni pritožbi pred ustavnim sodiščem.” Vendar pa Jaklič s takšno razlago v okoliščinah konkretnega primera ne more soglašati: “Kot pojasnjeno, zaradi nasprotne prakse rednih sodišč argumenti tovrstne kršitve pred rednimi sodišči vse do nedavnega niso bili upoštevani. Pritožniki in zagovorniki so se takšni ustaljeni praksi prilagodili in posledično tovrstnih vsebinskih argumentov praviloma niso vključevali že zaradi zahteve po jedrnatosti in ekonomičnosti – ter s tem večje učinkovitosti – svojih pritožb pred rednimi sodišči. K temu so jih s svojo ustaljeno prakso in z zahtevami po jedrnatosti, če naj bodo pritožbe uspešne, silila prav redna sodišča sama. Ob takšni praksi pritožnik od rednih sodišč kaj več od zgolj formalne zavrnitve svojega argumenta ni mogel pričakovati. Šele ko je ustavno sodišče takšno prakso rednih sodišč leta 2017 spremenilo, so se za uspešnost tovrstnih argumentov odprle realne možnosti. Točno tisti hip pa jih je pritožnik v tem konkretnem primeru tudi nemudoma uveljavil ter vključil v ustavno pritožbo, ki mu je še ostala.”

“V končni analizi se izkaže, da razlogov za odločitev večine, ki je v primeru tako hudih posegov, kot sta kazenska obsodba in odvzem prostosti, odrekla nič manj kot pravico do nepristranskega sodišča, v resnici ni. Zato takšne odločitve tudi nisem mogel podpreti.” 

Od zaupanja v pravno državo je odvisno tudi učinkovanje vseh ostalih pravic
Sodnik pa se na koncu svojega ločenega mnenja še sprašuje: “Poleg navedenega se postavlja tudi vprašanje še bolj temeljitega, povsem načelnega stališča glede obravnavanega vprašanja. Namreč, ali država v primerih tovrstnih kršitev (ko o kazenski obsodbi, in s tem odvzemu prostosti, odloča sodnik, ki je v zadevi de facto že odločal) sploh kdaj lahko dopusti “sojenje” in “obsodbo” brez nepristranskega sodišča? Je državi dopuščeno, da obsoja in zapira ljudi na podlagi odločitev subjektov, ki niso nepristranska sodišča? Po povsem načelnem stališču tega v opisani vrsti kršitev ni mogoče dopustiti nikoli, saj bi morala država na kršitev tako bistvene sistemske pravice paziti ex officio, torej po uradni dolžnosti. V prid temu stališču govori argument, da pravica do nepristranskega sodišča ne varuje le pritožnika osebno, temveč je v svobodni demokratični družbi tudi objektivno oziroma sistemsko nujna – le če je jamstvo nepristranskega sodišča v pravnem redu dejansko in dovolj spoštovano, ter navzven zaznavno kot nepristransko, lahko zagotavlja dovoljšno mero zaupanja javnosti v pravno državo. Od takšnega zaupanja pa je odvisno tudi učinkovanje vseh ostalih pravic.”
Odločitev večine je napačna
Prepričan je, da bi morala država že po uradni dolžnosti skrbeti za zagotavljanje te temeljne predpostavke pravne države, torej pravice do nepristranskega sojenja. “Z vidika povsem načelnega stališča, ki varuje objektivno vrednost nepristranskega sodišča, za ugotovitev kršitve torej sploh ni pomembno, ali se je pritožnik sam nanjo (še pravočasno) skliceval, oziroma pred katerim forumom je nanjo prvič opozoril. Tudi iz tega razloga je odločitev večine po moji oceni napačna.” Ustavno sodišče je namreč ta sklep sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik ddr. Jaklič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje, za pa so bili predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar in dr. Marijan Pavčnik. Sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju o tej zadevi izločen.
J. G.
 • antimur

  Še enkrat ponavljam, kjer zločinci tipa Kučan in ostali levi fašisti vtikajo svoje umazane parklje, lahko o človekovih pravicah samo sanjamo. S takšno bando pa res nismo primerni za zahodne povezave, ampak nazadnjaške z Rusi, Srbi itd, Tomićka in Kordiš pa tudi z bolj eskotičnimi, kot je naprimer Venezuela itd.

 • Božobožo

  A to so spet kakšnega SDS ovca dobili pri kriminalu da se je tako potegnil zanj.

  • Beli Medo

   To bo to ja, saj tvoja banda komunajzarska ne pride do sodišča, če pa že kateri bo spoznan za nedolžnega!

  • Roman

   pozanimaj se,saj imaš ime in priimek!

 • bubamara

  SLO sodstvo -> pravo a la carte.

 • totex39

  Komunisti so pač ustvarili sodišča po svojih merilih, kjer domujejo njihovi ljudje.

 • Anton

  BRAVOOO KLEMEN, KAR TAKO NAPREJ ODKRITO PREDVSEM PA POŠTENO!

  • janez cepec

   tist moment, ko je j’ Klemen postavu na stran ljubljen’ga vodje in asmozvanega disidenta je zgubu uso kredibilnost, in ne more delovat odkrito, še manj pa pošteno? ne verjamem

 • PIA PlA

  Če lahko sodniški položaj obdrži sodnica, ki je sezidala svoj dom nezakonito na nezazidljivi državni zemlji Kmetijskega sklada, potem je pri nas v sodstvu vse mogoče. In še pritožiti se ne moreš, ker vsako tožbo, ki jim ni povšeči,, sodniki preprosto zavržejo.

  • Točno tako !
   Naši sodniki sodijo “V NAŠEM IMENU” tako, kot jim tisti trenutek nekam kapne
   odgovornosti pa nobene.
   Kako je v naši domovini lepo biti sodnica – sodnik !

   • Jovo Jamnica

    Še lepše pa je v naši domovini na papir pisat nepreverjene čenče in z njimi javno blatit koga, ki ti ni po godu…

  • Jovo Jamnica

   Pa ja da… Sodnica se je kot šmrkla priselila na domačijo svojega poznejšega moža, keri je sin od onega, keri je bajto postavo na nezazidljivi državni zemlji Kmetijskega sklada! Pol pa sta tamlada dva malo staro bajto popravla in nardila eno sobo polek. To je cela štorija, kera je vredi za eksplicitno osebno diskreditacijo…

   • PIA PlA

    Če hočeš dograditi eno sobo, moraš imeti gradbeno dovoljenje. PIKA. Torej sta najkasneje takrat uvidela, da je hiša sezidana na črno in gradbenega dovoljenja ne bosta dobila. Pa sta kljub temu gradila! To zate ni ne sporno ne nezakonito? Zelo si pameten, kot vsi rdeči; ker kar naredijo oni ni nikoli nezakonito, malemu tatiču, pa bodo kmalu sekali roke.

    • Jovo Jamnica

     No vidiš, da veš, za kaj gre in posledično nabijaš brez, da bi navedla vsa dejstva. Tut jas sn postavo na svoji zemli lopo, kere bi po butastih reglcih naše države moro podret, saj je nisn postavo na stebre, anpak na travo fsipo devet kvadratof betona za temelno ploščo. In pol bi me zato morali is službe fuknit, magari si je fse fkup zamislila moja žena…

     • PIA PlA

      Kaj se delaš budalo! Ti si postavil leseno lopo, ker si se pozanimal o gradbenem zakonu in veš, da bi za zidano lopo potreboval gradbeno dovoljenje. Sodnica pa je kljub temu, da je vedela, da je to prepovedano in da dela nekaj nezakonitega, sezidala svojo sobo.

      Kdo nabija brez potrebe? Ti, ki si se pred zakonom usral in naredil samo leseno lopo, ali sodnica, ki je vedela, da dela nezakonito in je kljub temu delala nezakonito še naprej. Kaže, da le nisi tako inteligenten, kot sem mislila.

     • Jovo Jamnica

      Pojma nimaš, tak ko ga jas nisn meu. Sploh se nisn za nič pozanimo in ko sma z ženo že naročla zidarom, da nardijo za lopo betonsko ploščo in ko je to že blo narjeno je prišo foter od žene na obisk in povedo, da to nebi smela nardit, ker bi morali bit temelji za lopo samo štirje, pol pa podn narjen is lesa. Reko sn, jebi ga in če me keri soset prijavi butasti inšpekciji, bom pač to moro podret in temelno ploščo razbit. No, doben soset me ni prijavo in lopa stoji še dans. Sploh ni sporna lopa, anpak temel.

     • PIA PlA

      Saj bi se smejala, če ne bi bilo žalostno in tako prekleto neeeeeumno!

      Rdeče opravičuješ, a se hkrati ne zavedaš, da jih le globlje in globlje tunkaš. Njih in sebe. Hkrati pa si preusmeril problem s sodnice nase, kar je tipično za komunistično delovanje. Preusmerjanje, opravičevanje, pomanjševanje problemov (delati iz slona muho) vse to je tipično za delovanje komunizma. In v nadaljevanju zatiranje, teror, zločini.

      Treba je iti preko trupel. Pa čeprav je komunizem hotel priti na oblast preko družbene ureditve, nacizem pa preko biologije (arijska rasa), sta oba izma preko trupel tudi šla. Komunizem z ljudmi kot si ti, to dela še dandanes.

     • Jovo Jamnica

      Čuj, kake baldrijanove kaplice ti nebi škodle… Jas sn kuj dugo živo f socjalizmi, za tebe pa nisn ziher. Veš kaj si ti za mene… Ena f sebe zagledana egojistična in napihjena zakompleksana trola! Jas, kot tretjorazredni državlan ove sprdačine od države pa sn fseeno do kruha spravo štiri froce in na to sn ponosn.

     • Steiermark

      Ti pa res nemoreš brez balkanskega “snadži se”……

   • Steiermark

    A za vaše “pravične sonike”, še vedno umazane z krvavo oz. zverinsko ideologijo, pa ne veljajo isti zakoni, kot za tiste, katerim sodijo in ostale? Ali se ti ne zdi, da četudi bi “tamlada dva malo staro bajto popravila in naredila eno sobo polek” , da bi za to morala pridobiti gradbeno dovoljenje, kot mi vsi?

   • sumljivislon

    vsi naši bavconi …kdor tuli v brezno, mu ta dvakrat vrne – !!

 • Jovo Jamnica

  Jao, ke bureki na Nova…

  Evo naslof članka prek Disqusa
  ————–

  Recent activity 9 hours ago
  Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič razkril grozljivo dejstvo: Še do nedavnega se nepristranski sodniki v sodnih postopkih niso izločali!

  Ustavno sodišče RS je sprejelo še eno odločitev, ki…

  ————

  In zaj naj grem članek čitat??? Zakaj bi se te nepristranski sodniki mogli izločat???

 • mona lisa

  Nič presenetljivega. Vedno isto.

 • Slovenec 33

  Temu sodniku kljub doktoratom še vedno ni jasno, da je to kar je opazil, v okupirani državi, kot je Slovenija, normalna praksa in čisto nič nenavadnega.
  Kjer vladajo okupatorji in izdajalci slovenskega naroda ne more biti drugače in njegov glas je glas vpijočega v puščavi.

  • Jovo Jamnica

   Ovega častihlepnega dvojnega dohtara so “levaki” nasrali, da se je fsedo na stol US. Zaj piše otklonilna mnejna in polek se vedno potpiše še njegof kompanjon Šorli. To pa je tut fse, kar se tiče dejanskega isplena, saj so ostali “levaki” v večini…

 • baubau

  To vemo in s tem računamo-prav zato nočemo imeti opravka z njimi.

 • xtc

  Očitno bo zadeva dobila epilog zopet na ESČP ,zopet na račun davkoplačevalcev.

  • FRANC3

   Stroške bo nosila Slovenija (davkoplačevalci), sodnik, ki je sodil in zamočil, pa bo dobil napredovanje. To je stanje v slovenskem krivosodju!

 • Tweety Bird

  Klemen Jaklič, ki ga je v izvolitev predlagalo konservativno združenje Svetovni slovenski kongres, ki se je med drugim izreklo proti družinskemu zakoniku, v katerem ga je zmotilo več določb, tudi vsakršno izenačevanje pravic heteroseksualnih in homoseksualnih parov. Izvolitev pa je dejansko izsilila SDS. Torej je Jaklič navaden klerodesničarski voluhar, in njegove besede so de facto nične :)

  • učko

   Po tvoje je cel zahodni svet klerofašistična voluharija, no pa ni !!! Ta rdeča fašistokracija je tista, ki ne spada v razviti sodobni in demokratični svet !!!!!

 • Rotar Jakob

  kurćanovo krivosodje v kz slovenistanu!

 • Get Smart

  Razumemo?
  MURGL JUGOKOMUNIZEM = ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU =
  = ni vaša leva ročica, ampak JE KOMINTERNISTIČNI oz.
  tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI MUSLIĆKULTI itd. TUJEK na ročici,
  je RAK RANA ČLOVEŠTVA,
  je PARAZITSKA MALIGNA TVORBA, ki vedno in povsod POKONČA GOSTITELJA. Vedno.

 • Get Smart

  Ponovimo znana DEJSTVA:
  POLITIKA je SKRB, je delo za POLIS = POLITEJO = DRŽAVO.
  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  dela ZA SLOVENIJO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  poštenost,
  pravičnost,
  resnicoljubnost,
  prijateljstvo do ljudi,
  domoljubnost,
  rodoljubnost,
  svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih
  SLOVENCI podarili svetu..
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Kdo “ne more smisliti kulture življenja”= za koga Slovenija ni opcija?
   Kaj smo torej rekli? Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

   KULTURA SMRTI = KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo pedrstvo pedofilstvo
   detomorilstvo uničevanje UMOR ropanje LAŽ blatenje ljudi NORČEVANJE
   sviranje kurtzu, prodajanje magle
   skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …

   feminizem kretinizem drkalizem pasjejebizem vegizem socializem itd. = KOMUNIZEM
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM
   globalno pa kaviržido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI itd. SERBUSIZEM…

   SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …

   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
   osvobodila.«

 • Olga_10

  Volitve in lustracija! Nekateri sodniki so tako skorumpirani in okvarjeni, da jim je treba preprečiti delo v sodstvu! Še kako se jim pozna bavconov faks in komunistični pedigre!!
  Nujno bi bilo treba prevetriti usposobljenost in preveriti, če imajo tovarisi opravljene strokovne izpite, ker jih baje nekateri sploh nimajo, saj so vendar “naši” in “neodvisni”!????

  • Jovo Jamnica

   Jao, pa kolk sodnikof bi ti lustrirala???

   https://twitter.com/BojanPozar/status/979597185795936256

   • sumljivislon

    tud kšnga iz nogobrca .. :)

  • DJURO SUMAR

   Treba bo razmisliti o ustanovitvi fakultete, ki bo poučevala marxizem in samoupravljanje, da bomo imeli kadre za čas, ko bo kapitalizem crknil.

   • Polde Bastič

    Kjer je uzakonjeno pravično pravo ni več mesta za marxizem-leninizem- titoizem. Ne kliči hitrih sodišč brez dokazov. Dovolj je bilo gorja.

    • DJURO SUMAR

     Marxizem in socializem lahko funkcionirata tudi brez povzročanja gorja.
     Navsezadnje sedaj živimo v demokratičnem kapitalizmu, pa imamo gorje na vsakem koraku.

  • sumljivislon

   če si moder in pošten, delaš za pravično sojenje in ljudi – lahko preskočiš bavcone .. ! :)

 • samotoje

  Sodniki dobro vedo, kdo med njimi bi se moral trajno izločiti iz vseh postopkov. Dokler bodo sposobni in pošteni sodniki molčali in krili hrbet pokvarjenim in nesposobnim med njimi, bo moralo Ustavno sodišče odločati o vsaki človekovi pravici posebej.

  • DJURO SUMAR

   Če molčiš in kriješ hrbet pokvarjenim, si tudi sam pokvarjen.

 • DJURO SUMAR

  Ko vidim Jakliča se zgrozim. Dvakrat doktor, pa tak bedak. Tudi šola mu ne pomaga.

  • Polde Bastič

   Jooj DJURO, malo neodgovorno je, kar trdiš.

   • DJURO SUMAR

    No ja, res sem bil neodgovoren. Priznam da ni bedak, ampak z njim se ne strinjam, kakor se tudi ne strinjam z verskimi voditelji, ki imajo tudi vsi visoke šole. Jih pač za moje pojme ne učijo pravih stvari.

 • svatne

  Kdaj bo ta spoštovani gospod prebral npr. 7. člen ZVDZ ali pa tiste dele utemeljitve Final Award, kjer tribunal govori o “osamosvojitvi Republike Slovenije in Republike Hrvatske HKRATI” – in se na to sklicuje.

  (o iveri in brunu pa je dovolj v Bibliji)

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!