Ustavni sodnik Mitja Deisinger v ločenem pritrdilnem mnenju leta 2010 trdil: “Piranskega zaliva ni mogoče razmejiti!”

(Foto: STA)

Stalno arbitražno sodišče je pretekli teden razglasilo težko pričakovano sodbo o slovensko-hrvaškem mejnem sporu, ki je v resnici nagradil naše južne sosede, čeprav so Hrvati že leta 2015 samovoljno odstopili od sporazuma. Slovenija po novem ni več pomorska država, saj po sodbi arbitražnega sodišča nima več teritorialnega stika z odprtim morjem, temveč le t. i. služnostni koridor do mednarodnih voda čez hrvaške teritorialne vode. Zanimivo je, da je Ustavno sodišče RS marca leta 2010 presodilo, da arbitraža Sloveniji lahko zagotovi takšen teritorialni stik z odprtim morjem, čeprav je ustavni sodnik Mitja Deisinger v ločenem mnenju nato zapisal, da Piranskega zaliva sploh ni mogoče razmejiti.

Naj spomnimo. Leta 2010 je ustavno sodišče odločilo, da točka (a) prvega odstavka 3. člena, točka (a) 4. člena ter drugi in tretji odstavek 7. člena Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške niso v neskladju s 4. členom Ustave Republike Slovenije v zvezi z II. razdelkom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Mnenje je bilo sprejeto soglasno, razen v V. in VI. točke izreka, ki ju je sodišče sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Edini proti je bil sodnik Mozetič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Pri presoji se ustavno sodišče sicer ni spuščalo v oceno primernosti arbitražnega sporazuma niti ni o njem podalo kakršnekoli vrednostne sodbe.

Tako na kopnem kot na morju je treba ustavnopravno mejo konkretizirati na ravni mednarodnega prava. Zato ustavnopravno varstvo državne meje med Slovenijo in Hrvaško še ne pomeni, da je na ustavni ravni določen tudi njen potek v naravi. Meja je sicer na kopnem ustavnopravno varovana tam, kjer je potekala meja med republikama v okviru nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, meja na morju pa po črti, do katere je Slovenija pred osamosvojitvijo izvrševala dejansko oblast do odprtega morja. Glede morske meje je namreč treba upoštevati, da je Republika Slovenija obalna država in da je bila že v okviru nekdanje Jugoslavije obalna republika, ki je na določenem delu Jadranskega morja izvajala dejansko oblast in je imela tudi teritorialni dostop do odprtega morja.

Uradni Zagreb potrdil, da je imela Slovenija vedno teritorialni stik z mednarodnim morjem
V pritrdilnem ločenem mnenju ustavnega sodnika dr. Mitje Deisingerja leta 2010 je slednji spomnil na mnenje ustavnega sodišča, da bi razsodba arbitražnega sodišča pomenila mednarodnopravno razdelitev nekdanjega pravno enotnega jugoslovanskega morja v severnem Jadranu. Zato je bila obveznost Republike Slovenije, da glede meje na morju postavi ustrezen predlog za pošteno in pravično razdelitev tega dela Jadranskega morja, kot tudi predlog za stik teritorialnega morja RS z mednarodnim morjem. V eni izmed svojih uradnih not je to potrdil tudi uradni Zagreb.

Dostop Slovenije do mednarodnih voda izhaja iz dejstva, da je Slovenija edina mednarodno-pravna naslednica Osimskih sporazumov, prav tako je Slovenija tudi naslednica Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama iz leta 1968. Italija je s tem Sloveniji priznala epikontinentalni pas, ki se začne južno od točke T5. “Z epikontinentalnim pasom ima Slovenija logično tudi teritorialni izhod na odprto morje,” je takrat zapisal Deisinger.

Ustavni sodnik pa je tudi opozoril, da razmejitev v Piranskem zalivu po mednarodnem pravu ni mogoča, saj Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (Uradni list SFRJ, MP. št. 1/1986) v 6. točki 10. člena delitev izključuje pri zgodovinskih zalivih (ang. “historic” bays), Piranski zaliv pa ima vse značilnosti takšnega zaliva.

Foto: Arhiv Nova24TV.

Občina Piran obsegala tudi katastrski občini Kaštel in Savudrija
Kot je še zapisano v ločenem mnenju sodnika Deisingerja, objavljenem na uradni spletni strani Ustavnega sodišča RS, se bo arbitražno sodišče ob določitvi poteka meje na morju moralo opredeliti tudi do obalnega območja. “Prav na območju bivše cone B STO je namreč meja najbolj nedoločena, zato bo moralo arbitražno sodišče določiti potek meje originarno. Načelo uti possidetis iuris bo v tem primeru podrejeno pravilom in načelom mednarodnega prava (točka a 4. člena Sporazuma), torej konkretno Osimskemu sporazumu ter londonskemu memorandumu s specialnim statutom kot sestavnim delom memoranduma!”

Ustavni sodnik je še opozarjal, da je občina Piran od XIII. stoletja obsegala tudi katastrski občini Kaštel in Savudrijo, ki sta bili leta 1947 z  odlokom Vojaške uprave jugoslovanske armije oddvojeni. Po razpustitvi STO bi morala biti vzpostavljena civilna politična upravna enota  Piran v omenjenem zgodovinskem okviru, s 7. členom navedenega specialnega statuta pa je bila prepovedana delitev civilnih administrativnih  enot.

Foto: YouTube. Mitja Deisinger na sliki levo.

“Pri  razlagi  Osimskega sporazuma in z njim povezanih aktov arbitražno sodišče ne bo moglo prezreti temeljev teh mednarodnopravnih dokumentov. Jugoslavija je leta 1954 dobila cono B STO s tem, da je cona A STO s slovenskim etničnim prostorom in preko 140.000 naših rojakov pripadla Italiji. Ob dejstvu, da sta bila na celotnem ozemlju STO uradna jezika le italijanski in slovenski, bi ob upoštevanju teh okoliščin morala biti razmejitev prejšnje cone B STO drugačna. Republika Slovenija bo morala to ustrezno opredeliti pri vsebini spora po drugem odstavku 3. člena Sporazuma. Pri takšni širši opredelitvi območja, na katerem naj arbitražno sodišče določi potek kopenske meje, pa ni omejitve, kot je posebej poudarjeno v 25. točki mnenja,” je še zapisal omenjeni sodnik.

T. F.

 • VERZIFIKATOR

  Simon Sekol

  SOKOL, KONJ IN CESAR

  Lov s sokoli, sokolarstvo,
  v srednjeveškem je barbarstvu
  v kraljestvih in cesarstvu
  časten bil za vse vladarstvo.

  Cesar, ki je lov prirejal,
  nosil se je miroljubno,
  ne vedoč, da bo pogubno,
  vse kar lovcem bo odrejal.

  Imel je pravo cesar mero,
  da s sokoli proslavi se,
  reši vlado večne krize,
  našel v tem je up in vero.

  Vsi ponosni konjeniki
  spuščajo sokole v zrak,
  čakajo cesarjev znak,
  slišijo se bojni kriki.

  Najbolj eden se šopiri,
  konjenik je na rjavcu,
  gleda vedno v istem pravcu,
  tja, kjer sokol krila širi.

  »Sokol moj leti do morja,
  preleti širok zaliv,
  ta nam vse bo pridobil,
  kamor sežejo obzorja.«

  Ko se je širokoustil,
  kaj vse sokol mu prinese,
  blebetanje ga zanese,
  s tem bogat je plen izpustil.

  Konjenik na konju rjavem,
  ko sokola je poslal,
  prej smer leta je izdal,
  znašel se v precepu pravem.

  Kajti sokolíč, sokolec,
  kljunček je preveč odpiral,
  vse premalo se oziral,
  zaleti se, glej, v kozolec.

  Dren pogled mu je zastrl,
  drenovo grmovje rdeče,
  sokol naš imel ni sreče,
  sam si pot je bil zaprl.

  To res huda je izguba,
  ne samo za konjenika,
  jezik ki preveč premika,
  za cesarstvo vso poguba.

  Vrli sokol izgubljen,
  madež je na vsem cesarstvu
  in v mirnem tem vladarstvu,
  cesar sam osramočen.

  »Konjenika kaznovati,
  ki je hotel biti glaven,
  konja še rjavca zraven,«
  mnogi so zavpili hkrati.

  Pa je cesar le odkimal:
  »Nak, ta reč se ne izide,
  saj nato le húdo pride.«
  Zbor dvorjanov je prikimal.

  »Če odkrižamo se konja,
  rjavčka in pa konjenika,
  ne izvedemo če trika,
  se razpad cesarstva vonja.«

  Ne cesarstva, ampak krone,
  ki jo cesar komaj leto
  nosi čez glavó pripeto,
  zdaj pa z njo lahko potone.

  Zlahka jo dobil je, mirno,
  kar brez truda in brez boja,
  ustoličen v mescu soja,
  nanjo je prisegel verno.

  Je cesarček besedičil,
  da so knezi mu jo dali,
  toda dvorni norec mali
  ga zares je ustoličil.

  »Kaj če norček si premisli,
  krono drugemu ponudi?«
  Skorajda se cesar zgrudi
  ob tej vse prehudi misli.

  Kaj je torej nauk te zgodbe?
  Sokol je simptom le blag,
  ves eksperiment pa drag,
  vreden je pogrebne godbe.

  Kjer pritlehnost je krepost,
  kakor je v cesarstvu tem,
  se dogaja dan za dnem,
  zmage da slavi norost.

  • Nata

   + + + + + + zadnja kitica pa je zadetek !

 • janez zorman

  Očitno so to vedeli samo Hrvatje in Daisinger , sicer je na to opozarjal pred arbitražo IJJ in tudi nekateri ostali pomladniki, ki imajo nekaj soli v glavi.

 • Anton

  torej kaj naj rečem, komunajre so zopet izdali Slovenski narod, skratka klasika, ni ne prvič ne zadnjič

  sicer, pa kot že venomer pravim, ves Piranski zaliv vključno z Savudrijo bi moral pripasti Sloveniji in potem naši blebetajo kako silno zmago so dosegli na morju, stem ko so dobili 3/4 Piranskega zaliva (cca 80%). kaki idioti, oz ne ne verjamem da so tako strokovno nepismeni, še huje in naj zopet pritrdim,sem prepričan in to 100%, da so načrtno šli v škodo lastne države. Kakšno je ozadje, to pa prepuščam Požarju.

  sarkazem press

 • RATATA

  Komunajzrska golazen mora biti za to veleizdajo države in naroda kaznovana!!
  Razsodbo tribunala se ne sme upoštevati, saj je otročarija in izbljuvek!
  Nujno mora R Slovenija vložiti tožbo pred rednim sodiščem mednarodnega prava, s predložitvijo vseh relevantnih dokumentov.

  • FORT WORTH

   Ce bi imeli levaki interes bi predlozili dokumente ze kdaj.
   Ampak oni so fokusirani na banke. Zaradi njih je Slovenija lahko velika samo, kot Ljubljana…jebe se njim za morje, drzavo, drzavljane in zanamce.
   Ze 1/4 stoletja cakamo, da se bodo umaknili ampak zgleda, da nekateri se niso ugotovili, da se komunist, sam od korita ne umakne NIKOLI !!!

   • RATATA

    Seveda se ne bodo umaknili, saj niso neumni, le pokvarjeni so in odpovedali so se slovenstvu pod čaščenjem njihove Internacionale.
    Zelo si želim in prosim Slovence, da končno spregledajo in to doumejo ter se opredelijo proti tem pokvarjencem, saj se jih lahko z od korita odmakne le z neizvolitvijo. Vendar to ne bo dovolj, saj so razraščeni v vseh uzurpiranih podsistemih, kar pa se lahko počisti edino po poštenih in resnicoljubnih kriminalističnih preiskovalnih akcijah s sodnimi epilogi. Upanju zelo parira DVOM! ;-(

   • RATATA
    • FORT WORTH
     • RATATA

      A veš, da sem dal točno ta, dopolnjen in dodelan zemljovid, natisniti tiskarju v velikem formatu (pribl.120x130cm) in ga uokviril!!! ;-)

     • FORT WORTH

      Je to mogoce narediti pri vsakem tiskarju ?
      Baje se ga da tudi kupiti.
      Ampak se ne vem kje…
      Zgleda,da je v zadnjem casu veliko povprasevanja po teh zemljovidih,ker velja za svetinjo slovenstva…

     • RATATA

      Se spomnim v letu 91 ali 92 je bilo, ko so spodbudili povpraševanje po tistem iz 1852 in ga celo razširjali preko MK ali CZ (?) in to tistega, kjer je bilo z roko narisana meja po Dragonji (Zwiter se je bolano izrazil 1945.)
      Jaz sem mojemu tiskarju dal ta zemljovid na ključku in ga je sprintal. Sicer simboli in kakšen napis ni popolnoma jasno viden na formatu, ki ga je določil ampak se ga s povečevalom razbere. Dandanes, ko obstajajo velikoformatni printerji je vse to poenostavljeno, no jaz sem pač uporabil pravega tiskarja s katerim poslovno sodelujemo. Lahko pa tudi, da je lasersko sprintal, ga niti nisem vprašal. (16,2 MB zaseda)

     • FORT WORTH

      Ok
      Hvala za info.
      Moram priti do tega zemljovida tudi sam.
      Ze v tem tednu se bom odpravil tudi sam do prvega tiskarja in se pozanimal.
      Pred leti, mislim, da sem ga v Godoviču videl v vhodu v restavracijo in je verjetno eden izmed originalov.
      Tip ga ima izobesenega, kar v hodniku. Privablja poglede cisto vseh, ki se tam ustavijo.

 • Morala

  Tudi v ex-Yu si Piranski zaliv nista delile dve republiki!

  • Anton

   vidiš to je problem, ker še naši politiki ne vedo točno, potem pa ni čudno da jih lahko vsak nategne

 • štef

  A so že ugotovil pod katero brajdo se je skuhala tale “štorja” ?

 • althar

  Kaj težite zdaj s tem arbitražnim sporazumom, ki je zaradi hrvaške zavrnitve mrtva črka na papirju, hvalabogu. Razpišite se raje o nedelskem bombastičnem Možinovem intervjuju s Pezdirjem, ko je bila na RTV prvič formalno in z dokumenti razkrita glavna slovenska rak rana – udbomafija. To je dogodek, ki je vsaj tako pomemben kot razkritje iranskega pranja denarja skozi NLB, vi pa že drugi dan nič.

  • Nata

   + + + + + + + + + + + + Človek nehote pomisli na tisto – ker ni zraslo na mojem zelniku, ni dobro in me ne briga ??

  • dob

   Njih ne moti to, da kradejo in lažejo. Moti jih, da jih nekdo pri tem odkrije. Ampak nič zato, saj imajo kup varovalk: sodišča, policijo, tožilstvo, parlament, ki sprejme zakone…. vse to je njihovo in vsi skrbijo, da zadeva ne pride daleč.
   Karkoli storijo, je vnaprej pokrito. Zato naj kar odkrivajo! Zaenkrat je več teh, ki pokrivajo, na enega, ki odkrije, pride na tisoče tistih, ki pokrivajo, skrivajo, zadelajo, skrijejo. Nenazadnje, v službi uničujejo dokumentacijo, za to so plačani. Temu mi pravimo pravni sistem, to vzdržujemo in prenašamo.

   • althar

    Vse drži. A zdrsi, kot so javno razkritje pranja iranskega denarja, razkritje dokumentov o paralelnem udbobančništvu, težave pri izvedbi roparskih udboprojektov tipa 2. tir ali grozeči proces zoper udbovske morilce v Nemčiji, nakazujejo, da nastajajo razpoke na navidez neprebojni fasadi udbomafijske nedotaklivosti. Odurna beštija je ranjena, o tem ni dvoma, a še zdaleč ne mrtva. Zdaj je treba vsakodnevno povečevati javni pritisk.

    • traktor

     Hvala Bogu, da imamo internet.

 • janez cepec

  Dajzinger prav, Piranskega zaliva ni mogoče razdeliti. pojma nima, a vid’te, de se ga da.

  • Morala

   Zakaj bi ga delili, če je bil že naš?! Zaradi agresivnega uvajanja novih hrvaških poimenovanj zaliva z imeni »Savudrijski zaljev«, »Savudrijska vala« ali celo »Savudrijska uvala«, je Slovenija preko vladne komisije za standardizacijo zemljepisnih imen v Skupini izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names) poročala o hrvaških preimenovanjih Piranskega zaliva in pri tem dobila mednarodno potrditev ter jasno podporo nasprotovanju geografskim spremembam poimenovanja, še zlasti ob dejstvu, da so se nove imenske različice začele uvajati sočasno z »razreševanjem« mejne problematike.

 • Rožle

  Severna Koreja je potrdila: šlo je za medcelinsko raketo, z njo bi lahko zadeli katerikoli cilj na zemeljski obli….

  • KIKI

   …Razen Slovenije, ki je premajhna, pa nima točno določenih meja in bi raketa kar lahko zašla na Hrvaško…Kaj praviš? Bi bil hec!

 • princeska

  Itak, naši so imeli že vse zabeleženo in obrazloženo od ustavnega sodnika, a niso imeli jajc, da bi vse to predložili arbitražnemu sodišču. Hoteli so minimum, dobili so minimum od minimuma. Sramota za vse, ki so za velike denarje delali pri arbitraži. Zame so izdajalci slovenskega naroda. Fuj!

 • ..

  Mednarodno sodišče je odločilo, da je Piranski zaliv slovenski. Slovenija ima pravico do odprtega morja. Pika. Hrvatarji bodo to morali sprejeti.

  • KIKI

   In potem sem se zbudil iz globokega sna – na Hrvaškem!

 • Janez

  HJA ,.
  VČERAJ
  SEM PO DALJŠEM ČASU POGLEDAL NA PROGRAME RTV SLO !
  Glede
  !
  ARBITRAŽE
  OZ. MEJE Z R. HR.!
  Si
  Dr. CERAR IN K. ERJAVEC – KAR – V KONTEKSTU – PRIPISIJETA NEKAKŠNE “ZASLUGE” !?
  ZA.
  – IZID ARBITRAŽE ! “Zasluge” zase osebno in za vladdo R. SLO OZ. KOALICIJO !?
  Čudno?
  IZID ARBITRAŽE
  – SE JIMA – NE ZDI NIČ KAJ – SPOREN ALI ZA R. SLO? Neugoden ? Čudno?! L.r. J. KOMENDA

 • MižekFiga

  Meja na reki Mirni, kot južna meja Cone B, je najbolj logična IN je zadnja edina mednarodno priznana meja v Istri. Kar swo se po tem kriminalci komunisti dogovarjali (se goljufali) sami s sabo, nima nobene veljave. VZTRAJAJMO in Pahorja odstranimo od kakršnegakoli odločanja o Slovencih in Sloveniji.
  Ne pozabite na VOLITVE. Te bodo naša zadnja mirna možnost za popoln prevzem oblasti.

  • MižekFiga

   Ne pozabite da smo edini nasledniki Osimskih sporazumov MI in NE Hrvati

 • Krtača 17

  Pejte na per pa pozabte vse skup. Važn da je rešen. Kdo bo pa poslušu še nadaljnih 20 let nerganja velikega vodje. Naredu druzga kokr da je drek mešu itak ni in ne bo.

  • KIKI

   A Tita in Kučana bi pa poslušala celo dolgo življenje, tudi v sanjah in med sexom, a njedee?

 • štef

  Ja, a bomo kar tiho in ponižno sprejeli, kar so nam ti arbitražniki skuhali ?
  Treba jim je povedat, da so delo slabo oziroma škodljivo opravili, ker so nasedli hrvatarskim natolcevanjem in špekulacijam !

  • KIKI

   Hrvati so radodarni in segajo po zvezdah, mi smo škrti in segamo po ostankih ostankov!
   Glavno, da ima vlada dober občutek, da je absolutno uspela; vse ostalo je zanemarljivo!
   Bo že druga vlada reševala na svojem hrbtu in postala¨obenem glavni krivec! Stara praksa!
   Tudi tokrat niso vedeli, kako bi vse obesili kot neuspeh SDS-u oziroma Janše. Pa ni šlo!
   Pa drugič več sreče, mucike rdeče!

 • RATATA

  Vzemite si čas prosim…!
  Čeprav je morda jasno komu, se jasnina potrjuje in še bolj zjasni.

  http://www.domovinasospomini.eu/blog/2017/07/

  • Krtača 17

   Brezvezno nabijanje v tri krasne. Glej, imaš notranje vode, teritorialne vode in odprto morje, ki pripada vsem. Zdaj glede na to da je pri nas pojem notranje in teritorialne vode mal pomešan (ker smo majhni). Recimo stojiš na obali Pirana in gledaš direktno v smeri morja. Če bi rekla da so to teritorialne vode – teritorialne vode segajo v pasu 12 milj (cca 22km) dalje od notranjih vod pa do meje odprtega morja. Midva nisva vzela notranjih vod, ampak meriva kar direkt od obale. Zdaj pa odpri gugl map in izmeri, če ima Slovenija pred svojo obalo dovolj prostora za 22km morja? Kar je nad 22km, je odprto morje. A najdeš ta prostor? Dej povej? A ga vidiš? ISto velja tudi za Hrvaško in velja tudi za Italijo. Trčil boš ob italijansko mejo, hrvaško mejo, odprto morje pa se začne precej nižje.

   Kakorkoli se boš trudil, boš videl da po vseh pravilih direktnega stika z odprtim morjem ne moremo imeti. Da do njega pridemo, je možna le izjema, ki ga je sodišče naredilo in nam dodelilo raufnk. Zdaj pa to povej še janšeku da ne bo nabijal v tri pirovske, da tudi za Slovenijo veljajo pomorski zakoniki. Vse ostalo je dromlala dromlala.

   • štef

    Ne razširjaj tvojega nepoznavanja ! Raje se daj poučiti !

 • KIKI

  Vse se da razdelit, razen zakrknjenih možganov naših “akademikov”

 • KIKI

  Mi gremo na morje,
  z vedrico, lopatko,
  Cerar na Brione
  s svojo Mojco sladko…
  Sedel bo v peskovnik,
  polulal se na igračke,
  Mojčka bo pa Mirčku
  preoblekla hlačke…
  Vsi bojo veseli
  vsi se bojo igrali,
  prav na tistem morju,
  ki smo ga “prodali” … (zasrali)

  • juditestera

   On ima na otoku Pelješcu lastno vilo. Briga njega piranski zaliv.
   Ali se je že naveličal Pelješca in si je zaželel spremembe ?

 • Bozz

  Kot mi je zadnjič eden napisal, po toči zvoniti je prepozno. Niste znali stopiti skupaj in sprejeti sporazum Drnovšek-Raćan, in ste ga zavrnili, sedaj pa imamo kar pač imamo.

  • traktor

   Kuga je zdej, a s ti alien al hrvat? Hrvati niste to potrdili. Kuga ga fukaš?

 • Bozz

  Med drugim pa ne razumem zakaj noben od politikov ne zahteva, da se res meja potegne čez sredino Savudrijske vale kot zahtevajo Hrvaški politiki? Savudrijska vala je namreč naslednji zaliv malo južneje pod Piranskim zalivom na Hrvaškem ozemlju in če Hrvati želijo, da je meja na sredini Savudrijske vale, potem jim to moramo ugoditi in prestavimo našo mejo južneje. Naj jim eden od naših politikov to že končno enkrat omeni, da Savudrijska vala ni Piranski zaljev in da naj nehajo zavajati oz. lagati.

 • lokec

  Kako lepo bi bilo, če bi se šli vsi Hrvati in Slovenci kopat v Piranski zaliv. Vsak bi imel 1,7m x 1,7 m prostora.
  Mi gremo na morje,
  z vedrico in lopatko.

 • lokec

  Si predstavljate kako bi Hrvati izkoristili Melanio T. za svoje interese, če bi bila po rodu iz Hrvaške.

 • garfi

  levićarska banda nadaljuje z enostransko uveljavitvijo krivorazsodbe
  kar pomeni nevarnost , da bodo naše ozemlje prepustili ali prodali kroatarjem

 • RATATA

  Krtača 17:
  Te ne vidim kaj pišeš, ker sem te blockiral, vem pa, da nič dobrega in le laži……
  ……. pa ti sporočam prijazno, kar se da:
  “jebem te u usta škrbava svinja komunajzrska!!!
  kapish prase morsko!!!
  pes ti brado lizu!!! matkurba”

 • RATATA

  …..”našim” na vladi se mudi risati in označevati novonastalo mejo najprej na zemljevide,
  nato pa še v naravi….
  Prekleti kreteni zarukani izdajalski!!! Da ne bi mislili slučajno ….. ogromen arsenal slabšalnic imam za gnusobe izdajalske ampak se bom zadržal. Oprostite mi prosim.

 • dob

  Vrnimo se za trenutek k jedru spora.
  Hrvati trdijo, da je arbitraža kompromitirana, ker je Sekolec izjavil, da bo arbitražno sodišče sodilo v prid Sloveniji, torej pristransko. Zapomnimo si: sodišče naj bi več dalo Sloveniji, kar naj bi bil razlog, da Hrvati ne priznajo arbitraže!

  Arbitražno sodišče je Slovenijo okradlo.
  Hrvati so kljub temu nezadovoljni.

  Kaj bi pa še radi, poleg tega, da jim je arbitraža zrihtala, kar prej nikoli ni bilo njihovo? Morda bi zraven še Ljubljano? To vendar ne gre, saj je glavno mesto Slovenije last srbskega župana.

  S čim je torej arbitraža sploh kompromitirana? V čem je pristranska in to v korist Slovenije, da bi Hrvati lahko bili zdaj upravičeno užaljeni? ali da bi sploh imeli resničen razlog oporekati nekaj, kar so se pred arbitražo s podpisom obvezali spoštovati.
  Po moje so podkupili Sekolca, da je bleknil neumnost, ki v prvi vrsti sploh ni bila resnična. Naj gospod Sekolec zdaj dokaže, da to ni res! Naj dokaže tisto, kar je govoril po telefonu: da ima Slovenija na arbitraži boljši položaj.
  Lažnivo pezde!!!
  Sicer pa – glede na rezultat arbitraže – kakšna je sploh razlika ali nas je Sekolec izdal ali ne?! Vsi so nas izdali! Zakaj nas glih Sekolec ali samo Sekolec ne bi.

  Skratka. Kje imajo Hrvati razlog, da ne priznajo arbitraže? Morda je razlog ta, da so oni na arbitraži bili v boljšem položaju že takrat, ko je Sekolec zinil veleneumnost, da ne rečem laž??? Kje in kdaj je Slovenija sploh (bila) v boljšem položaju v primerjavi s Hrvati? Kje smo imeli prednost? Daj Sekolec, pička ti materina, boš kaj pojasnil!

  • RATATA

   Ponudim svojo desno roko, ki lahko grabi njegova jajca, ko ga bomo silili priznati resnico! Nič nočem v zameno!

   • dob

    Slovenija je v položaju tipa, ki so ga buzerirali in ga rit boli, zdaj ga pa še silijo, da se opraviči za posilstvo.

    Obenem ga slovenska lgbt vlada prepričuje, da je to zanj dobro, da smo zmagali. Oni (lgbt vlada) so zmagali! Pekoča rit je pa samo naša narodna zavest, ki nas zbuja sredi noči.

    Skratka, zmagali smo. lgbt mentaliteta prevladuje. Pri tem gre za pogled vlade na realnost skozi prizmo lastne riti, in potem resnica tako zgleda.

    Tudi kraja denarja iz NLB in pranje gangsterskega denarja sta skozi pogled njihove riti povsem normalni dejanji. Kdor ima pomisleke, da je s tem nekaj narobe, je to samo začasno mnenje in ga bodo mediji in komentarji njihovih novinarjev sčasoma popravili, ga korigirali. Tudi njihova mnenja so samo pogled na svet skozi njihovo rit, kar je garancija, da se bodo njihova mnenja bližala vladnim.
    Skratka, z vsakim korakom vse bolj zmagujemo. Vedno bolj nas peče rit in naš ponos narašča.

 • Adolf Hitler

  http://www.schiavonmj.com/etymo2.html

  tun lahko vidite kolk močna jei bila močna slovenska vojska in kaj so in še zmeraj slovendci posedajo in kako nas v mislih puščajo da smo prišleki kajti slovenci so ze od samega začka tu ker ni bilo niti italije nemčije rusije nič slovendci so prvi kateri so nasploh obstajal v evropi zado se imenujejo od samega začetka sloven to pomeni Slovijo vendsi Veneti venedig ki pomeni benečani zakaj obstaja markov trg al pa obala slovendov ki poteka do celotne Istr in vseh kvarneskih ukradenih ali okopiranih otokov resnica prihaja na plan resnica je zmagala bog čuva Slovendio.

  tu je še nekaj:

  ” A Slovenka (Schiavona)

  Schiavona (italijansko poimenovanje za Slovence, kasneje tudi
  za hrvate, vendar ne v smislu naroda, marveč le v smislu posebnega
  vojaškega sloja – hervardov, horvatov, hrovatov, krovatov, croatov)!

  Schiavona je poseben pozno srednjeveški meč, ki je lahko
  prepoznaven. Meč ima namreč svojstveno zaščito dlani v obliki košare, ki
  je izredno praktična. Schiavono – Slovenko so nosili osebni stražarji
  beneških dožev.

  Kdo in kaj je Dož?

  Dož je naziv beneških vladarjev. Ta izhaja iz latinske besede
  dux, kar v slovenščini pomeni vojvod. Kot zanimivost naj povemo bralcem
  da je šesti beneški dož Slovenec z imenom Dominik Monagar, to nam navaja
  Anton Vramec v svoji Kroniki.

  Doževa velika procesija

  Te stražarje so sprva sestavljali Slovenci, tako beneški
  kakor istrski Slovenci, kar nam kaže jasno sliko, da smo bili Slovenci
  in to smo še danes, izredno urni v vojaških nalogah. Meč s košaro zraven
  nas poznajo samo še Španci (Stradioti/Estradios) in pa Škoti
  (Claymore). Schiavona se, kakor Claymore in Stradioti, nahaja in je
  locirana v smislu uporabe, v točno določeni skupini ljudi ter regiji. V
  našem primeru gre za Beneško Slovenijo, še bolj natančno Primorsko
  Slovenijo v današnji Italiji!

  Gene George, ki je poznavalec srednjeveškega orožja in
  zbiratelj le tega, nam zna povedati, da se je Schiavona izoblikovala in
  odigrala pomembno vlogo v beneško – otomanskih (turških) vojnah. George
  pravi: >schiavona pomeni Slovene živeče v Italiji.ti Slovenski vojaki so bili enako opremljeni, poseben vtis
  pa dajo svetleče se sablje (basket-hilted broadsword) poznane kakor
  Schiavone – Slovenke.

  Češki izdelovalec mečev in ostalega orožja Vladimir Červenka
  (češki kovač in ljubitelj srednjega veka) dopušča možnost, da so
  Schiavono lahko uporabljali tudi lahki konjeniki, čeprav je bila ta
  namenjena bojem od blizu, saj s 100 centimetri ni izpolnila
  karakteristik značilnih za takratno konjenico.

  tipski primerki ročajev Schiavon – Slovenk iz 17. stoletja

  Ime SCHIAVON

  Beseda Schiavon pomeni izključno le Slovenca in se nanaša le
  na Slovenijo. Današnji uradni zgodovinarji, tisti z diplomo in z
  doktoratom ter finančnimi sredstvi namenjenimi za izvajanje projektov v
  dobrobit slovenskega naroda, pa dandanes ta dejstva trdno zavračajo. V
  Schiavonih vidijo Slovane, ki pa leta 1000, ko je bila napisana
  Chronicon Venetum avtorja Janeza Diakona (Iohannes Diaconus, kronist in
  ambasador beneškega Doža Pietra II Orseola pri Svetem Rimskem
  Cesarstvu), še niso obstajali (Slovani so akademski konstrukt
  19.stoletja in so zgodovinsko neutemeljeni).

  Termin Schiavon je še dandanes dokaj pogost v Italiji, tako se
  na primer Benečija imenuje Schiavonia – Slovenija. Ross Dean (zbiralec
  in preučevalec srednjeveškega orožja, z največjo zasebno zbirko le tega)
  na svoji spletni strani pravi, da izhaja beseda schiavona iz
  italjanskega poimenovanja Slavonic (t.j. Slovene),kateri so bili osebna
  straža dožev. Tako je tu še eden izmed dokazov, da se Schiavon ne nanaša
  na širok spekter >Slovanovpra-prebivalci< Srednje Evrope tu naseljeni že od
  nekdaj:

  Obala Slovenov (Slovencev) v Benetkah – Venetkah

  Schiavonia (71 kilometrov jugo-zahodno od Benetk,okrožje Este)

  Schiavon (94 kilometrov zahodno od Benetk)

  Schiavo? (77 kilometrov od Benetk)

  Monteschiavo (Iesi, Ancona)

  Acqua Schiava (reka v dolini Brente)

  Riva degli Schiavoni (obala Slovenov v Benetkah)

  Italijani niso nikdar v zgodovini mejili na druge ''Slovane''
  kakor na Slovence. Za stare Italce smo bili Veneti (iz Slo-Venët'i), nam
  bližnji njih potomci, pa nas poznajo kot Schiavi, Schiavoni oz. Slavi.
  Šele v prejšnjem stoletju so te izraze slovenskega narodnega imena
  raztegnili na vse ''Slovane''. Med Italijanskimi šovinisti, še posebno v
  Trstu, je zelo živa in priljubljena psovka schiavo, v pomenu hlapec.
  Toda zakaj bi Benečani potem poimenovali v biseru današnje Italije,
  Benetkah – Venetkah, obalo pri Svetem Marku, ravno po Slovencih, če smo
  zanje schiavi (hlapci)?!

  Za zaključek naj navedemo še zanimivost, da se je na Riva
  degli Schiavoni – Obali Slovencev vsakoletno odvijala procesija, v
  kateri se je Beneški dož poistovetil s svojim ''ljudstvom''. Ljudstvu je
  vsakoletno namenil nekaj trenutkov, na tej isti Rivi (obali), kjer je
  tudi korakal ko je bil izvoljen za doža. Le tega so najlažje varovali,
  če je bila v njegovi bližini naseljena njegova osebna straža, zato tudi
  poimenovanje obala Slovenov – Slovencev.

  Prav bi bilo, da bralce seznanimo tudi z dejstvom, kako so
  pravzaprav nastale Benetke. Mesto je nastalo s prihodom Atile in Hunov
  pred Oglej (Aquileja), katerega so požgali in izstradali. Slovenci so se
  takrat umaknili pred krvoločnimi Huni na osamele in puste otoke. Majhne
  otoke so nato povezali z mostovi in na njih zgradili hiše. Toda podobno
  kot v današnji Avstriji, je tudi Venetsko (Beneško) zajel val
  potujčevanja oz. poitaljančenja.

  Doževo osebno stražo so do 13. stoletja sestavljali Slovenci,
  kasneje pa dalmatinski hervardi – hrvati (ne narod Hrvati, temveč
  vojaški sloj poznan kot croati, krovati, hrovati, horvati ali hervardi).
  Ti stražarji so bili opremljeni z že prej omenjenimi meči, kar nam
  priča zgolj o tem da smo Slovenci bili resnično vojaško napredni in
  dodobra izurjeni za posebne naloge.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!