Z ukinitvijo prevoznic bi kmetom in gozdarjem olajšali sečnjo in čiščenje gozdov

Foto: STA

Predsednik odbora za kmetijstvo Tomaž Lisec je na današnji novinarski konferenci predstavil novelo Zakona o gozdovih, s katero se predlaga ukinitev prevoznic. 

Poslanec SDS je povedal, da so bile prevoznice v zakon o gozdovih vnesene julija 2013, ker je sedanji minister Dejan Židan “želel disciplinirati manjše kmete, ki imajo tudi gozdove. V SDS smo že od vsega začetka nasprotovali tej rešitvi in konec leta 2013 tudi predlagali ukinitev prevoznic, vendar tedanja vlada za to ni imela posluha.”

Leta 2014 zaradi žledoloma uveden moratorij na prevoznice
Leta 2014 je Slovenijo prizadel žledolom in po dogovoru z ministrom Židanom je bil na predlog SDS uveden moratorij na prevoznice, ki pa se bo konec letošnjega leta iztekel. “Želimo, da se prevoznice ukinejo s 1. januarjem 2017,” je poudaril Tomaž Lisec.

Tomaž Lisec (foto: STA)

Tomaž Lisec (foto: STA)

Več razlogov za ukinitev prevoznic
Poslanec SDS je opozoril na dve pomembni dejstvi, ki podpirata ukinitev prevoznic. “V letu 2015, še bolj pa v poletnih mesecih letošnjega leta, je lubadar prizadel večino slovenskih gozdov.” Z ukinitvijo prevoznic bi olajšali kmetom in gozdarjem sečnjo in čiščenje gozdov, saj se jim ne bi bilo treba ukvarjati z administracijo in s strahom pred kaznijo. “Država je letos ustanovila državno podjetje za predelavo lesa in zanj prevoznica ne velja. Po našem mnenju gre za diskriminatoren odnos,” je bil kritičen poslanec SDS in nadaljeval, da gre za nesorazmeren ukrep, “kajti kmet lahko za manjši prekršek dobi tudi kazen v višini 2000 evrov.”

Sledljivost lesa je možna tudi brez prevoznic
Več dejavnikov omogoča sledljivost: “eno je listina o uporabi in prometu z gozdnimi in lesnimi asortimenti, drugo pa je odločba Zavoda za gozdove, ki jo mora imeti vsak, ki želi posekati les v svojem gozdu. Zato z ukinitvijo prevoznic nikakor ne kršimo evropskega pravnega reda,” je bil jasen Tomaž Lisec.

Nazadnje je poslanec še dejal, da v SDS verjamejo, “da bo minister Židan iz politike, ki jo je uvedel, torej administrativna bremena in visoke kazni za kmete, prešel na tisto politiko, da moramo biti kmetu prijazna država.”

A. B.