[VIDEO] Srbski svetnik iz občine Trstenik izgubi živce zaradi financiranja LGBT

Občinski svetnik srbske stranke SNS je pri točki o finančni reviziji izvedel, da se je iz proračuna financirala populacija LGBT. Njegov buren odziv je nato sprožil kar precej hude krvi.

“Izvedel sem da se iz proračuna občine Trstenik financirajo ‘pedri’ …” nakar ga zmoti predsednik skupščine in ga opomni naj uporablja lepše besede. Srbski politik se ni pustil zmotiti, zato je nadaljeval in zatrjeval, da zgolj uporablja srbski jezik, po katerem je izraz “pedri” pravilen srbski izraz za LGBT.

Aleksandar Matić zahteva, da se LGBT ne financira iz sredstev meščanov, temveč iz zasebnega žepa. “To je noro, če ste to res naredili,” se je hudoval in na koncu zahteval odgovore odgovornih.