Nemško ustavno sodišče dalo zeleni karton za trgovinski sporazum CETA

Foto: epa

Nemško ustavno sodišče je danes odločilo, da lahko vlada podpiše sporazum CETA – trgovinski in investicijski sporazum med Kanado in EU. Pritrdilno je presodilo k sklepu o začasni uporabi sporazuma. S to odločitvijo je zavrnilo precej zahtev glede ustavitve postopkov, a vladi hkrati postavilo tudi nekatere pogoje. 

Več različnih organizacij je zahtevalo presojo nekaterih perečih točk, ki bi lahko bile v neskladju z nemško ustavo, in ustavitev postopkov glede podpisa sporazuma in začasne uporabe sporazuma. Nemško ustavno sodišče, ki je danes glede tega odločalo prvič, je odločilo, da lahko brez predhodne odločitve bundestaga pristojni minister s podpisom da soglasje k sporazumu CETA in k sklepu o njegovi začasni uporabi.

Nekateri deli Cete v veljavo že v začetku leta 2017
Uraden podpis sporazuma med EU in Kanado bo lahko sklenjen 27. oktobra v Bruslju, predvideva pa se, da bodo lahko posamezni deli Cete v veljavo prišli že po odobritvi s strani Evropskega parlamenta, ki je predvidena v začetku naslednjega leta, ne pa šele po ratifikaciji sporazumov v nacionalnih parlamentih držav članic EU.

Pogoj nemškega ustavnega sodišča
Ustavni sodniki pa so danes pri presoji vladi postavili nekaj pogojev, kot je to običajno v primerih presoje o raznih vidikih evropskega pravnega reda. Sklep glede začasne uporabe sporazuma bo moral vsebovati zgolj nesporne dele.

(Stavba nemškega ustavnega sodišča) Foto: epa

Stavba nemškega ustavnega sodišča (foto: epa)

Kot najbolj sporno velja vprašanje glede posebnega investicijskega sodišča za reševanje sporov, ki bi reševalo spore med vlagatelji in državo (ICS). Prav tako bo potrebno pred dokončno odločitvijo ustavnega sodišča glede presoje skladnosti z ustavo upoštevati odločitve s strani mešanega odbora parlamenta. V primeru, da bo ugotovljeno, da v določenih delih sporazum ni v skladu z nemško ustavo, bo morala imeti Nemčija možnost, da enostransko odstopi od začasne uporabe sporazuma. 

Glede Cete bo sedaj sledilo vsebinsko odločanje s strani ustavnih sodnikov, ki bo najverjetneje trajalo kar nekaj časa zaradi same kompleksnosti sporazuma.

N. Ž., STA